SK
RA
.....

Kisvisnyó

Község

címer zászló
139 96% magyar 1910
28 47% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Visnyó
Hivatalos szlovák megnevezés:
Višňové
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence - Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Ratkói-hegység
Más földrajzi nevek:
Botkút, Drenó-völgy, Drjenova, Hajmás-tető, Na Koššar, (Sztrázsipuszta)
Koordináták:
48.51569748, 20.18665504
Terület:
8,27 km2
Rang:
község
Népesség:
62
Tszf. magasság:
252 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98263
Település kód:
515761
Szervezeti azonosító:
650161
Adóazonosító:
2021125227

A község a Gömöri-medence keleti részén, a Turóc-patak nyugati ágának (Rátkai Turóc) völgyében, a Turóc bal partjának közelében, a Ratkói-hegység déli vonulatának (Nagyerdő) déli lábánál fekszik, Gömörfalvától 9,5 km-re, Tornaljától 18 km-re északnyugatra, Felsőfalu közvetlen keleti szomszédságában. Egyike az úgynevezett „agyagövezet“ községeinek. A Gömörfalvát Újvásárral (7,5 km) összekötő mellékúton közelíthető meg. Határának mintegy háromnegyedét erdő borítja. Délnyugatról Felsőfalu, nyugatról Újvásár (Kisborosznok katasztere), északról Kövi, északkeletről Deresk, keletről pedig Szkáros községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagyrőcei járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz, 1960-1996 között a Rimaszombati járáshoz tartozott, 1996-ban a Nagyrőcei járáshoz csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás), ebben az időszakban határközséggé vált, nyugati határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. Területe (8,27 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Kisvisnyó a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik, egyike Gömör legkisebb falvainak, elöregedő lakossággal, népsűrűsége is rendkívül alacsony (7 fő/km²). A 18. században még túlnyomórészt szlovák lakossága a 19. század második felére magyarrá vált. 1880-1921 között népessége csaknem felére csökkent (212 főről 110-re). 1921-ben 110, 1930-ban 132, 1941-ben pedig 121, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után magyar lakosságának csaknem egyötödét kitelepítették (18 fő), de magyar többségét napjainkig megőrizte. 1980-1991 között lakosságszáma egy évtized alatt csaknem felére zuhant (120 főről 68-ra). 2001-ben alig 55 lakosa volt, 2011-re ez a szám 60-ra nőtt. 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 79,4 %-ról 50 %-ra esett vissza, a szlovákoké pedig 20,6 %-ról 33,3 %-ra nőtt. 2011-ben a lakosság 8,3 %-a volt nemzetiségű, ugyancsak 8,3 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségéről. Az eredetileg református többségű faluban (1921-ben 62,9 %) 2011-ben már a lakosság kétharmada római katolikus vallású volt, a reformátusok aránya 20 %-ra csökkent.

Történelem

A 13. század végén jött létre a Turóc völgyét akkoriban borító vadmeggyfás erdőségben, a Hanva-nemzetség földjén irtásfaluként. Eredeti lakosságát szlávok alkották, a 14. századtól vegyes lakosságú. 1296-ban "Wysnow" néven említik először. 1328-ban "Wysnyo", 1487-ben "Wysnye" alakban említik. 1394-ben a Szkárosi család birtoka, a 16. századtól több nemesi családé volt. A 16. század második felében lakossága (mely egyházilag Szkároshoz tartozott) a völgy többi falujával együtt református hitre tért. Félreeső fekvése miatt a 16.-17. században elkerülte a háborús pusztítás (a környező falvak körül egyedüliként), a délebbi falvakból menekültek is letelepedtek itt. Az 1709-1710-es pestisjárvány csaknem teljesen kipusztította lakosait (80 áldozat). 1710-ben csak 10 lakosa volt. A 18. században csaknem kizárólag református vallású szlovákok lakták, akik magyarul is beszéltek. 1828-ban 31 házában 254 lakosa élt. 1837-ben 267 lakosa volt. A 19. század források már vegyes (szlovák-magyar) lakosságú faluként említik, a század végére lakói magyarrá váltak. Lakói állattartással és fuvarozással foglalkoztak. 1906-ban a Kisvisnyó hivatalos nevet kapta. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz, ebben az időszakban határközséggé vált.

Mai jelentősége

Református temploma 1834-ben épült klasszicista stílusban.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Visnyó, Gömör v. magyar-tót falu, Gömör és Ratkó között, mindegyiktől 1 1/2 mfdnyire: 248 ref., 19 evang. lak. Határa termékeny. F. u. többen. Ut. p. Tornalja.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Visnyó, ratkóvölgyi magyar kisközség, 34 házzal és 165, nagyobbára ev. ref. vallású lakossal. E község benne van már 1323-ban Hanvai Miklós és Hunch Ádám, János és Sándor egyezséglevelében. 1427-ben Wysnow néven említik. 1550-ben Ferdinánd király új adománylevelet ad reá a Soldos, Hanvay, Darvas, Nagyszájú, Sándor, Szkárosi és Kerepeczi családoknak. A Hanvay és a Soldos családon kívül az újabb korban még a Farkas, Sebe, Rathó és a Kubinyi család-ok is birtokosai voltak. Az ev. ref. templom 1834-ben épült. A községhez tartozó Szurancs és Strázsa nevű dűlők külön községek emlékét tartják fenn. Mind a kettő még a XVI. század elején virágzó község volt, de a török világban elpusztult. A hagyomány szerint tulajdonképen a mostani Strázsa dűlőn állott azelőtt Visnyó község. Ide tartoznak Boroszló és Eskeranna puszták. A község postája Szkáros, távírója és vasúti állomása Tornallya.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kisvisnyó. A község területe 1439 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 127.

Névelőfordulások
1296
Wysnow
1328
Wysnyo
1487
Wysnye
1773
Visnyó, Wissnowa,
1786
Wischnyowa, Wischnyo,
1808
Visnyó, Wyssňowá,
1863
Visnyó,
1907
Kisvisnyó,
1920
Višňové, Višňová,
1927
Višňové, Visnyó,
1938
Kisvisnyó,
1945
Višňové, Visnyó,
1948
Višňové
1994
Visnyó

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Kisvisnyó (Višňové) 33
Telefon: 0475596438
Fax: 0475596438

Honlap: obec-visnove.sk
Polgármester:
Borsodi Zoltán (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Fertö Ladislav (MOST - HÍD)
Kárász Aladár (MOST - HÍD)
Galdík Milan (SMER-SD)
MOST - HÍD 67% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 33% SMER-SD 1 képviselö 3 képviselö
Kisvisnyói Községi Hivatal

Kisvisnyó 33

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 205 97%
szlovákok 3 1%
romák 0 0%
németek 1 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 212
magyarok 139 96%
szlovákok 5 3%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 145
magyarok 101 92%
szlovákok 7 6%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 2 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 110
magyarok 54 79%
szlovákok 14 21%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 68
magyarok 29 53%
szlovákok 13 24%
romák 5 9%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 8 15%
összlétszám 55
magyarok 30 50%
szlovákok 20 33%
romák 5 8%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 8%
összlétszám 60
magyarok 28 47%
szlovákok 30 51%
romák 1 2%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 59
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 48
Választási részvétel: 39.58 %
Kiadott boríték: 19
Bedobott boríték: 19

Polgármester

Érvényes szavazólap: 18
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Borsodi Zoltán 18 100.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Fertö Ladislav 17 MOST - HÍD
Kárász Aladár 16 MOST - HÍD
Galdík Milan 15 SMER-SD

Képviselők

2014
SDKÚ-DS 33.33% SDKÚ-DS 1 képviselö MOST - HÍD 33.33% MOST - HÍD 1 képviselö KDH 33.33% KDH 1 képviselö 3 képviselö
2018
MOST - HÍD 66.67% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 33.33% SMER-SD 1 képviselö 3 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 48
Választási részvétel: 20.83 %
Kiadott boríték: 10
Bedobott boríték: 10
Választásra jogosult: 48
Választási részvétel: 22.92 %
Kiadott boríték: 11
Bedobott boríték: 11
Választásra jogosult: 48
Választási részvétel: 29,16 %
Kiadott boríték: 14
Bedobott boríték: 14

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 10
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 12
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ľudovít Kaník 4 40.00 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 2 20.00 % ĽS Naše Slovensko
Vladimír Maňka 2 20.00 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ladislav Fízik 1 10.00 % ASV
Karol Konárik 1 10.00 % SNS
Ondrej Binder 0 0.00 % Független
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Vladimír Maňka 2 18.18% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Igor Kašper 9 75.00 % Független
Ján Lunter 1 8.33 % Független
Milan Urbáni 1 8.33 % SMS
Marian Kotleba 1 8.33 % ĽSNS
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Martin Juhaniak 0 0.00 % Független
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 10
Érvényes szavazólap: 14
Érvényes szavazólap: 9620
# Név Szavazat Százalék Párt
Ladislav Nagy 6 60.00% MOST - HÍD
Katarína Danišová 5 50.00% KDH, SMER - SD
Anna Szögedi 3 30.00% SMK-MKP
Andrea Jenčíková 2 20.00% NP
Eva Cireňová 2 20.00% SMER - SD, KDH
Eva Hicárová 2 20.00% Független
Ján Germánus 2 20.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Július Laššan 2 20.00% KDH, SMER - SD
Jozef Gurský 1 10.00% KSS
Ján Šeševička 1 10.00% Független
Ľudovít Sendrei 1 10.00% SRK
Marek Nosko 1 10.00% Független
Július Buchta 0 0.00% SNS
Branislav Skaloš 0 0.00% KSS
Dušan Ďuriška 0 0.00% SĽS
Emil Samko 0 0.00% KĽS
Jaroslav Kacián 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Štítnický 0 0.00% SMS
Andrea Hroncová 0 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Nikoleta Gallová 0 0.00% NP
Rudolf Steigavf 0 0.00% SĽS
Zuzana Nemogová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Mária Duszová 12 85.71% Független
Milan Kolesár 3 21.43% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Anna Szögedi 3 21.43% SMK-MKP
Zsuzsa Hunyák 2 14.29% SMK-MKP
Ondrej Bafia 1 7.14% SMER-SD
János Deák 1 7.14% SMK-MKP
Roland Kovács 1 7.14% Független
Július Laššan 1 7.14% SMER-SD
Vladimíra Šmidtová 1 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 0 0.00% SNS
Pavel Alexa 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Svetoslav Albíni 0 0.00% Független
Martin Kvetko 0 0.00% Független
Dušan Ďuriška 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ladislav Lukáč 0 0.00% SNS
Hilda Puterová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Ružáni 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dávid Galovič 0 0.00% Független
Gabriela Tamášová 0 0.00% SRK
Alena Zelinová 0 0.00% SNS
Ján Šeševička 2256 0.00% Független
Eva Cireňová 2205 0.00% SMER - SD, KDH
Július Laššan 2152 0.00% KDH, SMER - SD
Anna Szögedi 1855 0.00% SMK-MKP
Marek Nosko 1160 0.00% Független
Katarína Danišová 1069 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Nagy 966 0.00% MOST - HÍD
Eva Hicárová 533 0.00% Független
Zuzana Nemogová 530 0.00% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 509 0.00% SNS
Ján Germánus 468 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Kacián 421 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gurský 289 0.00% KSS
Ľudovít Sendrei 280 0.00% SRK
Dušan Ďuriška 255 0.00% SĽS
Ľudovít Štítnický 236 0.00% SMS
Nikoleta Gallová 234 0.00% NP
Emil Samko 187 0.00% KĽS
Andrea Jenčíková 156 0.00% NP
Andrea Hroncová 151 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Rudolf Steigavf 147 0.00% SĽS
Branislav Skaloš 110 0.00% KSS
Milan Kolesár 2906 30.21% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Laššan 2480 25.78% SMER-SD
Július Buchta 2061 21.42% SNS
Svetoslav Albíni 1635 17.00% Független
Ondrej Bafia 1490 15.49% SMER-SD
Martin Kvetko 1470 15.28% Független
Anna Szögedi 1448 15.05% SMK-MKP
Pavel Alexa 1212 12.60% ĽS Naše Slovensko
Mária Duszová 1136 11.81% Független
János Deák 1018 10.58% SMK-MKP
Vladimíra Šmidtová 1017 10.57% ĽS Naše Slovensko
Zsuzsa Hunyák 995 10.34% SMK-MKP
Dávid Galovič 968 10.06% Független
Hilda Puterová 846 8.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Ružáni 802 8.34% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 519 5.40% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Zelinová 447 4.65% SNS
Dušan Ďuriška 365 3.79% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Roland Kovács 327 3.40% Független
Ladislav Lukáč 248 2.58% SNS
Gabriela Tamášová 230 2.39% SRK

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Tornalja 264 27.53 %
Nagyrőce 45 4.69 %
Ratkósebes 25 2.61 %
Lice 23 2.40 %
Sajógömör 13 1.36 %
Felsőfalu 7 0.73 %
Lubény 7 0.73 %
Jolsva 6 0.63 %
Ratkó 6 0.63 %
Kövi 5 0.52 %
Gerlice 4 0.42 %
Szkáros 4 0.42 %
Gömörfalva 4 0.42 %
Murányhosszúrét 4 0.42 %
Murányalja 3 0.31 %
Lehelfalva 3 0.31 %
Újvásár 2 0.21 %
Hizsnyó 2 0.21 %
Alsófalu 2 0.21 %
Deresk 2 0.21 %
Szásza 2 0.21 %
Zsór 2 0.21 %
Otrokócs 2 0.21 %
Murányhuta 2 0.21 %
Murányszabadi 1 0.10 %
Kisperlász 1 0.10 %
Gömörrákos 1 0.10 %
Baráttelke 1 0.10 %
Lévárt 1 0.10 %
Gömörliget 1 0.10 %
Szirk 1 0.10 %
Turcsok 1 0.10 %
Nandrás 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Süvete 0 0.00 %
Jolsvatapolca 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Tornalja 932 188.66 %
Sajógömör 81 16.40 %
Nagyrőce 57 11.54 %
Lice 45 9.11 %
Gömörfalva 40 8.10 %
Gice 37 7.49 %
Szirk 37 7.49 %
Deresk 33 6.68 %
Felsőrás 30 6.07 %
Lévárt 20 4.05 %
Gömörliget 18 3.64 %
Lőkös 16 3.24 %
Otrokócs 15 3.04 %
Alsófalu 13 2.63 %
Szkáros 12 2.43 %
Zsór 9 1.82 %
Felsőfalu 7 1.42 %
Jolsvatapolca 7 1.42 %
Jolsva 7 1.42 %
Ratkósebes 5 1.01 %
Ratkó 4 0.81 %
Murányalja 3 0.61 %
Kisvisnyó 3 0.61 %
Lubény 3 0.61 %
Lehelfalva 2 0.40 %
Kövi 2 0.40 %
Szásza 2 0.40 %
Újvásár 2 0.40 %
Murányhuta 1 0.20 %
Murányhosszúrét 1 0.20 %
Baráttelke 1 0.20 %
Süvete 1 0.20 %
Turcsok 1 0.20 %
Vizesrét 1 0.20 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 73 23.62 %
Kövi 72 23.30 %
Tornalja 26 8.41 %
Kisperlász 20 6.47 %
Szirk 19 6.15 %
Jolsva 18 5.83 %
Ratkósebes 14 4.53 %
Murányalja 13 4.21 %
Gömörrákos 9 2.91 %
Deresk 8 2.59 %
Ratkó 8 2.59 %
Szásza 7 2.27 %
Lubény 7 2.27 %
Nandrás 6 1.94 %
Jolsvatapolca 5 1.62 %
Turcsok 5 1.62 %
Gömörfalva 5 1.62 %
Lice 4 1.29 %
Hizsnyó 4 1.29 %
Murányhosszúrét 4 1.29 %
Sajógömör 4 1.29 %
Kakasalja 4 1.29 %
Vizesrét 3 0.97 %
Újvásár 3 0.97 %
Zsór 3 0.97 %
Baráttelke 3 0.97 %
Poloszkó 2 0.65 %
Murányhuta 2 0.65 %
Otrokócs 2 0.65 %
Felsőfalu 2 0.65 %
Süvete 2 0.65 %
Gömörliget 2 0.65 %
Lehelfalva 2 0.65 %
Alsófalu 1 0.32 %
Szkáros 1 0.32 %
Murányszabadi 1 0.32 %
Gice 1 0.32 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 553 51.68 %
Tornalja 71 6.64 %
Murányhosszúrét 40 3.74 %
Murányalja 39 3.64 %
Lubény 39 3.64 %
Lehelfalva 39 3.64 %
Vizesrét 33 3.08 %
Jolsva 24 2.24 %
Szirk 13 1.21 %
Gömörliget 12 1.12 %
Ratkósebes 11 1.03 %
Ratkó 8 0.75 %
Gice 7 0.65 %
Hizsnyó 7 0.65 %
Murányhuta 6 0.56 %
Gömörrákos 6 0.56 %
Jolsvatapolca 6 0.56 %
Kakasalja 6 0.56 %
Murányszabadi 6 0.56 %
Lice 5 0.47 %
Sajógömör 5 0.47 %
Szásza 4 0.37 %
Turcsok 4 0.37 %
Kövi 3 0.28 %
Deresk 3 0.28 %
Otrokócs 2 0.19 %
Süvete 2 0.19 %
Gömörfalva 2 0.19 %
Szkáros 2 0.19 %
Újvásár 2 0.19 %
Baráttelke 2 0.19 %
Poloszkó 1 0.09 %
Alsófalu 1 0.09 %
Kisperlász 1 0.09 %
Nandrás 1 0.09 %
Zsór 1 0.09 %
Felsőfalu 1 0.09 %
Gerlice 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Tornalja 43 12.29 %
Gömörfalva 38 10.86 %
Nagyrőce 30 8.57 %
Lice 22 6.29 %
Kövi 14 4.00 %
Jolsva 13 3.71 %
Murányhosszúrét 9 2.57 %
Süvete 9 2.57 %
Sajógömör 8 2.29 %
Deresk 5 1.43 %
Otrokócs 5 1.43 %
Szirk 4 1.14 %
Ratkó 4 1.14 %
Turcsok 3 0.86 %
Felsőfalu 3 0.86 %
Ratkósebes 2 0.57 %
Lubény 2 0.57 %
Gömörliget 2 0.57 %
Murányhuta 2 0.57 %
Murányalja 2 0.57 %
Gömörrákos 2 0.57 %
Vizesrét 1 0.29 %
Zsór 1 0.29 %
Jolsvatapolca 1 0.29 %
Szásza 1 0.29 %
Baráttelke 1 0.29 %
Lehelfalva 1 0.29 %
Alsófalu 1 0.29 %
Kisperlász 1 0.29 %
Nandrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Szkáros 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Nagyrőce 523 52.25 %
Lubény 44 4.40 %
Jolsva 26 2.60 %
Vizesrét 21 2.10 %
Murányhosszúrét 19 1.90 %
Süvete 17 1.70 %
Tornalja 15 1.50 %
Nandrás 15 1.50 %
Lehelfalva 14 1.40 %
Kakasalja 12 1.20 %
Hizsnyó 11 1.10 %
Turcsok 11 1.10 %
Lice 11 1.10 %
Baráttelke 10 1.00 %
Murányhuta 10 1.00 %
Jolsvatapolca 10 1.00 %
Murányalja 9 0.90 %
Ratkósebes 9 0.90 %
Gömörrákos 8 0.80 %
Gömörliget 8 0.80 %
Murányszabadi 6 0.60 %
Otrokócs 5 0.50 %
Ratkó 5 0.50 %
Kisperlász 4 0.40 %
Szirk 4 0.40 %
Sajógömör 4 0.40 %
Szásza 3 0.30 %
Gice 3 0.30 %
Poloszkó 2 0.20 %
Gömörfalva 2 0.20 %
Szkáros 2 0.20 %
Kövi 1 0.10 %
Újvásár 1 0.10 %
Felsőfalu 1 0.10 %
Lévárt 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Szirk 147 22.72 %
Nagyrőce 90 13.91 %
Turcsok 35 5.41 %
Ratkó 22 3.40 %
Nandrás 17 2.63 %
Szásza 16 2.47 %
Jolsva 14 2.16 %
Gömörrákos 12 1.85 %
Tornalja 11 1.70 %
Sajógömör 11 1.70 %
Lubény 10 1.55 %
Baráttelke 9 1.39 %
Jolsvatapolca 8 1.24 %
Kövi 8 1.24 %
Gerlice 8 1.24 %
Ratkósebes 8 1.24 %
Lehelfalva 8 1.24 %
Gömörfalva 7 1.08 %
Újvásár 7 1.08 %
Kisperlász 7 1.08 %
Murányhosszúrét 6 0.93 %
Lice 6 0.93 %
Vizesrét 6 0.93 %
Murányalja 5 0.77 %
Poloszkó 5 0.77 %
Gömörliget 5 0.77 %
Otrokócs 4 0.62 %
Süvete 4 0.62 %
Hizsnyó 4 0.62 %
Kakasalja 4 0.62 %
Felsőfalu 4 0.62 %
Deresk 3 0.46 %
Murányszabadi 3 0.46 %
Gice 2 0.31 %
Lévárt 1 0.15 %
Murányhuta 1 0.15 %
Szkáros 1 0.15 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 601 157.74 %
Sajógömör 59 15.49 %
Gömörfalva 40 10.50 %
Nagyrőce 27 7.09 %
Deresk 24 6.30 %
Süvete 23 6.04 %
Otrokócs 22 5.77 %
Lévárt 22 5.77 %
Gice 22 5.77 %
Alsófalu 17 4.46 %
Jolsva 16 4.20 %
Felsőrás 15 3.94 %
Lőkös 15 3.94 %
Szásza 15 3.94 %
Lice 14 3.67 %
Gömörliget 10 2.62 %
Jolsvatapolca 10 2.62 %
Szkáros 10 2.62 %
Zsór 9 2.36 %
Szirk 7 1.84 %
Murányalja 5 1.31 %
Turcsok 5 1.31 %
Felsőfalu 5 1.31 %
Murányhosszúrét 5 1.31 %
Baráttelke 4 1.05 %
Lubény 3 0.79 %
Ratkó 2 0.52 %
Murányszabadi 2 0.52 %
Kövi 2 0.52 %
Gömörrákos 1 0.26 %
Ratkósebes 1 0.26 %
Kisperlász 1 0.26 %
Nandrás 1 0.26 %
Hizsnyó 1 0.26 %
Kakasalja 1 0.26 %
Kisvisnyó 1 0.26 %
Murányhuta 0 0.00 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Nagyrőce 1 270 68.28 %
Jolsva 111 5.97 %
Tornalja 74 3.98 %
Murányalja 61 3.28 %
Ratkósebes 59 3.17 %
Vizesrét 54 2.90 %
Lehelfalva 51 2.74 %
Lubény 51 2.74 %
Szirk 37 1.99 %
Murányhosszúrét 34 1.83 %
Hizsnyó 28 1.51 %
Baráttelke 25 1.34 %
Jolsvatapolca 21 1.13 %
Kövi 20 1.08 %
Murányszabadi 16 0.86 %
Murányhuta 15 0.81 %
Gömörliget 13 0.70 %
Ratkó 13 0.70 %
Turcsok 10 0.54 %
Szásza 10 0.54 %
Gice 9 0.48 %
Újvásár 9 0.48 %
Gömörrákos 8 0.43 %
Kakasalja 7 0.38 %
Lice 6 0.32 %
Kisperlász 6 0.32 %
Poloszkó 6 0.32 %
Gömörfalva 5 0.27 %
Nandrás 5 0.27 %
Sajógömör 5 0.27 %
Szkáros 4 0.22 %
Gerlice 4 0.22 %
Süvete 3 0.16 %
Deresk 3 0.16 %
Felsőfalu 3 0.16 %
Zsór 3 0.16 %
Otrokócs 1 0.05 %
Alsófalu 1 0.05 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 1 264 47.02 %
Vizesrét 190 7.07 %
Lubény 95 3.53 %
Jolsva 88 3.27 %
Murányalja 77 2.86 %
Tornalja 67 2.49 %
Lehelfalva 67 2.49 %
Murányhosszúrét 63 2.34 %
Hizsnyó 54 2.01 %
Jolsvatapolca 52 1.93 %
Baráttelke 46 1.71 %
Turcsok 41 1.53 %
Szirk 41 1.53 %
Murányszabadi 33 1.23 %
Ratkósebes 33 1.23 %
Otrokócs 31 1.15 %
Kövi 25 0.93 %
Lice 24 0.89 %
Kakasalja 21 0.78 %
Ratkó 20 0.74 %
Gömörrákos 20 0.74 %
Gömörliget 18 0.67 %
Nandrás 17 0.63 %
Gice 14 0.52 %
Murányhuta 13 0.48 %
Felsőfalu 7 0.26 %
Kisperlász 7 0.26 %
Sajógömör 6 0.22 %
Szásza 6 0.22 %
Szkáros 5 0.19 %
Deresk 5 0.19 %
Gömörfalva 5 0.19 %
Poloszkó 5 0.19 %
Újvásár 5 0.19 %
Süvete 4 0.15 %
Zsór 4 0.15 %
Lőkös 3 0.11 %
Gerlice 1 0.04 %
Lévárt 1 0.04 %
Alsófalu 1 0.04 %
Kisvisnyó 1 0.04 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 84 20.00 %
Tornalja 24 5.71 %
Lubény 17 4.05 %
Szirk 12 2.86 %
Jolsva 11 2.62 %
Gerlice 10 2.38 %
Vizesrét 9 2.14 %
Lehelfalva 7 1.67 %
Murányalja 7 1.67 %
Kövi 6 1.43 %
Turcsok 6 1.43 %
Jolsvatapolca 5 1.19 %
Lice 4 0.95 %
Murányhosszúrét 4 0.95 %
Sajógömör 4 0.95 %
Hizsnyó 3 0.71 %
Gice 3 0.71 %
Gömörliget 3 0.71 %
Baráttelke 3 0.71 %
Gömörfalva 3 0.71 %
Ratkósebes 3 0.71 %
Gömörrákos 3 0.71 %
Murányszabadi 2 0.48 %
Szkáros 2 0.48 %
Újvásár 2 0.48 %
Otrokócs 2 0.48 %
Zsór 2 0.48 %
Murányhuta 2 0.48 %
Nandrás 1 0.24 %
Kakasalja 1 0.24 %
Szásza 1 0.24 %
Süvete 1 0.24 %
Felsőfalu 1 0.24 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Ratkó 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Nagyrőce 687 37.79 %
Murányhosszúrét 163 8.97 %
Murányalja 120 6.60 %
Tornalja 73 4.02 %
Jolsva 69 3.80 %
Lehelfalva 43 2.37 %
Vizesrét 36 1.98 %
Lubény 30 1.65 %
Ratkósebes 23 1.27 %
Szirk 22 1.21 %
Ratkó 21 1.16 %
Hizsnyó 20 1.10 %
Gömörliget 14 0.77 %
Gice 13 0.72 %
Kövi 13 0.72 %
Murányhuta 12 0.66 %
Murányszabadi 12 0.66 %
Baráttelke 12 0.66 %
Jolsvatapolca 12 0.66 %
Lice 11 0.61 %
Gömörrákos 10 0.55 %
Kisperlász 9 0.50 %
Süvete 9 0.50 %
Deresk 8 0.44 %
Kakasalja 6 0.33 %
Nandrás 5 0.28 %
Otrokócs 4 0.22 %
Turcsok 4 0.22 %
Újvásár 3 0.17 %
Felsőfalu 2 0.11 %
Szásza 1 0.06 %
Lőkös 1 0.06 %
Szkáros 1 0.06 %
Sajógömör 1 0.06 %
Zsór 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Gömörfalva 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 980 43.15 %
Jolsva 441 19.42 %
Tornalja 166 7.31 %
Lubény 125 5.50 %
Lehelfalva 105 4.62 %
Jolsvatapolca 90 3.96 %
Murányalja 84 3.70 %
Sajógömör 82 3.61 %
Vizesrét 75 3.30 %
Murányhosszúrét 71 3.13 %
Hizsnyó 66 2.91 %
Gömörliget 65 2.86 %
Lice 64 2.82 %
Kövi 52 2.29 %
Baráttelke 47 2.07 %
Gömörrákos 40 1.76 %
Gice 34 1.50 %
Szirk 31 1.37 %
Otrokócs 29 1.28 %
Kisperlász 27 1.19 %
Nandrás 26 1.14 %
Ratkó 20 0.88 %
Kakasalja 20 0.88 %
Süvete 20 0.88 %
Deresk 19 0.84 %
Ratkósebes 19 0.84 %
Murányszabadi 16 0.70 %
Szkáros 13 0.57 %
Felsőrás 12 0.53 %
Turcsok 11 0.48 %
Murányhuta 9 0.40 %
Lőkös 8 0.35 %
Felsőfalu 8 0.35 %
Gömörfalva 7 0.31 %
Lévárt 4 0.18 %
Szásza 4 0.18 %
Alsófalu 4 0.18 %
Gerlice 4 0.18 %
Újvásár 3 0.13 %
Kisvisnyó 3 0.13 %
Poloszkó 1 0.04 %
Zsór 1 0.04 %
Tornalja 315 24.53 %
Deresk 153 11.92 %
Sajógömör 109 8.49 %
Gömörfalva 80 6.23 %
Szirk 73 5.69 %
Nagyrőce 69 5.37 %
Otrokócs 62 4.83 %
Lice 34 2.65 %
Lévárt 30 2.34 %
Szkáros 28 2.18 %
Felsőrás 26 2.02 %
Zsór 17 1.32 %
Süvete 16 1.25 %
Lőkös 15 1.17 %
Kisvisnyó 12 0.93 %
Jolsva 11 0.86 %
Felsőfalu 10 0.78 %
Alsófalu 10 0.78 %
Kövi 7 0.55 %
Gice 7 0.55 %
Murányhosszúrét 6 0.47 %
Szásza 6 0.47 %
Gömörrákos 5 0.39 %
Murányalja 5 0.39 %
Ratkó 5 0.39 %
Lubény 4 0.31 %
Murányhuta 3 0.23 %
Turcsok 3 0.23 %
Ratkósebes 2 0.16 %
Lehelfalva 2 0.16 %
Nandrás 2 0.16 %
Gömörliget 2 0.16 %
Jolsvatapolca 2 0.16 %
Baráttelke 1 0.08 %
Poloszkó 1 0.08 %
Murányszabadi 1 0.08 %
Hizsnyó 1 0.08 %
Vizesrét 1 0.08 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Nagyrőce 726 52.19 %
Vizesrét 157 11.29 %
Lubény 62 4.46 %
Jolsvatapolca 44 3.16 %
Kövi 42 3.02 %
Lehelfalva 39 2.80 %
Murányhosszúrét 39 2.80 %
Murányalja 37 2.66 %
Jolsva 37 2.66 %
Szirk 30 2.16 %
Tornalja 30 2.16 %
Hizsnyó 28 2.01 %
Süvete 24 1.73 %
Baráttelke 20 1.44 %
Murányhuta 19 1.37 %
Murányszabadi 15 1.08 %
Ratkó 14 1.01 %
Gice 13 0.93 %
Szásza 13 0.93 %
Gömörliget 12 0.86 %
Turcsok 12 0.86 %
Gömörrákos 11 0.79 %
Ratkósebes 10 0.72 %
Kisperlász 10 0.72 %
Kakasalja 8 0.58 %
Nandrás 7 0.50 %
Deresk 6 0.43 %
Sajógömör 5 0.36 %
Lice 4 0.29 %
Felsőfalu 4 0.29 %
Újvásár 3 0.22 %
Gömörfalva 2 0.14 %
Poloszkó 2 0.14 %
Otrokócs 1 0.07 %
Gerlice 1 0.07 %
Szkáros 1 0.07 %
Lévárt 1 0.07 %
Kisvisnyó 1 0.07 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 527 25.46 %
Szirk 80 3.86 %
Jolsva 78 3.77 %
Tornalja 57 2.75 %
Lubény 52 2.51 %
Murányalja 49 2.37 %
Murányhosszúrét 43 2.08 %
Ratkósebes 38 1.84 %
Ratkó 20 0.97 %
Baráttelke 20 0.97 %
Gömörrákos 19 0.92 %
Kakasalja 19 0.92 %
Turcsok 18 0.87 %
Vizesrét 17 0.82 %
Hizsnyó 16 0.77 %
Lehelfalva 16 0.77 %
Jolsvatapolca 15 0.72 %
Sajógömör 12 0.58 %
Murányszabadi 12 0.58 %
Gömörfalva 11 0.53 %
Kövi 11 0.53 %
Gice 10 0.48 %
Szkáros 9 0.43 %
Gömörliget 9 0.43 %
Süvete 8 0.39 %
Gerlice 8 0.39 %
Lice 7 0.34 %
Felsőfalu 6 0.29 %
Nandrás 6 0.29 %
Poloszkó 5 0.24 %
Murányhuta 3 0.14 %
Alsófalu 3 0.14 %
Kisperlász 2 0.10 %
Szásza 2 0.10 %
Újvásár 1 0.05 %
Otrokócs 1 0.05 %
Lévárt 1 0.05 %
Deresk 1 0.05 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 185 40.93 %
Sajógömör 22 4.87 %
Nagyrőce 19 4.20 %
Gömörfalva 13 2.88 %
Otrokócs 9 1.99 %
Lice 7 1.55 %
Deresk 6 1.33 %
Gice 5 1.11 %
Jolsva 5 1.11 %
Lévárt 4 0.88 %
Süvete 4 0.88 %
Lubény 4 0.88 %
Szkáros 4 0.88 %
Murányhosszúrét 4 0.88 %
Gömörliget 3 0.66 %
Szásza 3 0.66 %
Zsór 3 0.66 %
Alsófalu 3 0.66 %
Jolsvatapolca 3 0.66 %
Murányalja 3 0.66 %
Ratkó 2 0.44 %
Hizsnyó 2 0.44 %
Lőkös 2 0.44 %
Poloszkó 2 0.44 %
Vizesrét 1 0.22 %
Kisvisnyó 1 0.22 %
Turcsok 1 0.22 %
Kövi 1 0.22 %
Szirk 1 0.22 %
Gömörrákos 1 0.22 %
Felsőrás 1 0.22 %
Baráttelke 1 0.22 %
Ratkósebes 1 0.22 %
Murányhuta 1 0.22 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 395 45.88 %
Jolsva 52 6.04 %
Tornalja 45 5.23 %
Murányhosszúrét 35 4.07 %
Szirk 32 3.72 %
Lubény 31 3.60 %
Murányalja 26 3.02 %
Baráttelke 18 2.09 %
Ratkó 16 1.86 %
Hizsnyó 14 1.63 %
Gömörrákos 13 1.51 %
Kakasalja 13 1.51 %
Ratkósebes 11 1.28 %
Vizesrét 11 1.28 %
Gömörfalva 10 1.16 %
Jolsvatapolca 8 0.93 %
Kövi 8 0.93 %
Lehelfalva 7 0.81 %
Gice 7 0.81 %
Sajógömör 6 0.70 %
Szkáros 6 0.70 %
Murányszabadi 6 0.70 %
Felsőfalu 6 0.70 %
Turcsok 6 0.70 %
Gömörliget 5 0.58 %
Nandrás 3 0.35 %
Lice 2 0.23 %
Deresk 2 0.23 %
Szásza 2 0.23 %
Murányhuta 1 0.12 %
Lőkös 1 0.12 %
Otrokócs 1 0.12 %
Süvete 1 0.12 %
Alsófalu 1 0.12 %
Kisperlász 1 0.12 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 813 45.80 %
Murányalja 283 15.94 %
Murányhosszúrét 88 4.96 %
Murányszabadi 69 3.89 %
Jolsva 53 2.99 %
Tornalja 46 2.59 %
Vizesrét 40 2.25 %
Murányhuta 34 1.92 %
Szirk 26 1.46 %
Hizsnyó 19 1.07 %
Jolsvatapolca 16 0.90 %
Lubény 15 0.85 %
Kakasalja 14 0.79 %
Lehelfalva 14 0.79 %
Gömörrákos 11 0.62 %
Ratkósebes 10 0.56 %
Gömörliget 10 0.56 %
Gice 9 0.51 %
Baráttelke 9 0.51 %
Ratkó 7 0.39 %
Turcsok 6 0.34 %
Lice 5 0.28 %
Deresk 5 0.28 %
Kövi 5 0.28 %
Süvete 4 0.23 %
Szásza 4 0.23 %
Sajógömör 4 0.23 %
Gömörfalva 4 0.23 %
Kisperlász 3 0.17 %
Nandrás 3 0.17 %
Alsófalu 2 0.11 %
Szkáros 1 0.06 %
Poloszkó 1 0.06 %
Otrokócs 1 0.06 %
Újvásár 1 0.06 %
Felsőrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 416 42.71 %
Jolsva 71 7.29 %
Tornalja 65 6.67 %
Szirk 62 6.37 %
Lubény 45 4.62 %
Murányalja 36 3.70 %
Murányhosszúrét 34 3.49 %
Ratkó 31 3.18 %
Turcsok 31 3.18 %
Ratkósebes 25 2.57 %
Hizsnyó 24 2.46 %
Baráttelke 21 2.16 %
Gömörrákos 19 1.95 %
Kövi 14 1.44 %
Szkáros 13 1.33 %
Kakasalja 12 1.23 %
Nandrás 12 1.23 %
Lehelfalva 11 1.13 %
Vizesrét 9 0.92 %
Gömörfalva 8 0.82 %
Jolsvatapolca 8 0.82 %
Gerlice 7 0.72 %
Deresk 7 0.72 %
Gice 6 0.62 %
Felsőfalu 6 0.62 %
Murányszabadi 5 0.51 %
Lice 4 0.41 %
Poloszkó 3 0.31 %
Gömörliget 2 0.21 %
Kisperlász 2 0.21 %
Sajógömör 2 0.21 %
Zsór 1 0.10 %
Otrokócs 1 0.10 %
Kisvisnyó 1 0.10 %
Süvete 1 0.10 %
Szásza 1 0.10 %
Murányhuta 1 0.10 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Tornalja 687 126.06 %
Sajógömör 57 10.46 %
Gömörfalva 33 6.06 %
Gice 21 3.85 %
Lice 21 3.85 %
Murányhosszúrét 18 3.30 %
Lőkös 17 3.12 %
Nagyrőce 16 2.94 %
Otrokócs 15 2.75 %
Deresk 14 2.57 %
Szkáros 13 2.39 %
Lévárt 12 2.20 %
Alsófalu 12 2.20 %
Felsőrás 11 2.02 %
Zsór 10 1.83 %
Süvete 6 1.10 %
Kövi 6 1.10 %
Felsőfalu 5 0.92 %
Ratkó 3 0.55 %
Murányalja 2 0.37 %
Kisvisnyó 2 0.37 %
Jolsva 2 0.37 %
Lubény 2 0.37 %
Turcsok 2 0.37 %
Gömörliget 2 0.37 %
Murányszabadi 1 0.18 %
Ratkósebes 1 0.18 %
Újvásár 1 0.18 %
Szásza 1 0.18 %
Szirk 1 0.18 %
Jolsvatapolca 1 0.18 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Baráttelke 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Murányhuta 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
38 64.41%
KSČ
10 16.95%
SSL
4 6.78%
DS
2 3.39%
SPV
2 3.39%
SNS
1 1.69%
SZ
1 1.69%
VPN
1 1.69%
Érvényes szavazatok 59
Együttélés-MKDM
17 31.48%
Magyar Polgári Párt
12 22.22%
SDĽ
12 22.22%
DS-ODS
5 9.26%
HZDS
3 5.56%
SPI
3 5.56%
KSS
2 3.70%
Érvényes szavazatok 54
MK
31 63.27%
KSS
7 14.29%
5 10.20%
SP-VOĽBA
2 4.08%
ZRS
1 2.04%
DS
1 2.04%
SD
1 2.04%
HZPCS
1 2.04%
Érvényes szavazatok 49
MKP
24 53.33%
SDĽ
5 11.11%
SOP
5 11.11%
HZDS
4 8.89%
SDK
3 6.67%
NaAS
2 4.44%
SNS
1 2.22%
ZRS
1 2.22%
Érvényes szavazatok 45
MKP
21 55.26%
SMER
8 21.05%
KSS
5 13.16%
ANO
1 2.63%
SDKU
1 2.63%
HZDS
1 2.63%
ROISR
1 2.63%
Érvényes szavazatok 38
MKP
20 58.82%
SMER
9 26.47%
KSS
2 5.88%
SDKU DS
2 5.88%
ĽS HZDS
1 2.94%
Érvényes szavazatok 34
Most-Híd
12 37.50%
SMER
10 31.25%
MKP
6 18.75%
SaS
3 9.38%
SDĽ
1 3.13%
Érvényes szavazatok 32
Most-Híd
9 34.62%
SMER SD
7 26.92%
MKP
4 15.38%
SF
2 7.69%
SDKU DS
2 7.69%
KDH
1 3.85%
SaS
1 3.85%
Érvényes szavazatok 26
MKP
5 27.78%
Most-Híd
5 27.78%
SMER SD
3 16.67%
LSNS
2 11.11%
SDKU DS
2 11.11%
SME RODINA
1 5.56%
Érvényes szavazatok 18
Nagyrőcei járás
Szlovákia

Bejelentések