SK
NZ
.....

Kisújfalu

Község

címer zászló
880 100% magyar 1910
560 85% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kisújfalu
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nová Vieska
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Ábrahám-völgy, Aradpuszta, Hangács, Kisújfalui-szőlő, Nagy-Lász, Réva, Somlyó, Szélhordópuszta
Koordináták:
47.87058640, 18.46213531
Terület:
17,61 km2
Rang:
község
Népesség:
710
Tszf. magasság:
133 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
94341
Település kód:
503436
Szervezeti azonosító:
309141
Adóazonosító:
2021060569

A község a Kisalföld peremén, a Garammenti-hátság dombvidékének déli részén, a Párizs-patak mentén, a Pozsony-Budapest vasúti fővonal (megállóhely) és az 509-es főút (Bajcs-Párkány) mentén fekszik, Párkánytól 21 km-re északnyugatra, Érsekújvártól 29 km-re délkeletre, Komáromtól 35 km-re északkeletre. Mellékút köti össze a szomszédos Bátorkeszivel (8 km). Nyugatról Kürt, északról Szőgyén, keletről Köbölkút, délnyugatról pedig Bátorkeszi községekkel határos. Nyugati határa Esztergom és Komárom megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott (1909-ig járásszékhelyként), Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Párkányi járáshoz, annak megszüntetése után pedig az Érsekújvári járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Esztergom vármegye, Párkányi járás). 1905-ben hozzácsatolták a korábban Magyarszőgyénhez tartozó Aradpusztát (337 hektár, területe így 14,11 km²-ről 17,48 km²-re nőtt), majd 2005-ben Révapusztát is (13 ha), így alakult ki mai 17,61 km²-es területe.

Népesség

1910-ben 881, 1921-ben 880, 1939-ben pedig 980, túlnyomórészt magyar nemzetiségű és református vallású lakosa volt. 1926-ban a határában lévő Aradpusztán 27 szlovák, cseh és morva kolonista családot telepítettek le, majd 1947-ben a csehszlovák hatóságok 60 magyar családot telepítettek ki Magyarországra. A lakosság túlnyomó többsége (87,5 %) magyar nemzetiségű, a szlovákok aránya 1991-ben 9, 2001-ben és 2011-ben egyaránt 11,4 % volt. 1991-2011 között népessége 16,9 %-al csökkent (887 főről 737-re). A lakosság 70,1 %-a református, 19,2 %-a római katolikus vallású. 2011-ben a lakosság 88,9 %-a (655 fő) élt a községközpontban, 11,1 %-a pedig a két lakott külterületen (82 fő, 61-en Aradpusztán, 21-en Réván).

Történelem

1233-ban egy adásvételi szerződésben "Ösztövér" néven szerepel először. 1263-ban a Hontpázmány nembéli András birtokolja. 1394-ben annak kapcsán említik, hogy Köbölkúti György lerombolja Forgács János ösztövéri birtokát. 1437-ben már "Újfalu" néven szerepel Zsigmond király várlistáján. 1531-ben a Báthoryak birtoka négy portával. 1570-ben az esztergomi török szandzsák összeírásában lakatlanként tüntetik fel. 1601-ben szerepel először „Kisújfalu” néven, ekkor már valószínűleg a mai helyén állt, 1½ portával adózott. 1647-ben a Keglevich család birtoka 3½ portával. 1650 körül lakói reformátusok lettek. 1664-ben a török adóösszeírásban 39 háztartást és 60 adófizetőt említenek. 1683-ban a Bécs alól visszatérő lengyel seregek feldúlják a települést. 1696-ban már a Pállfyak birtoka, ekkor 93 lakosa volt. 1710-ben pestisjárvány pusztítja a község lakosait. 1715-ben 16 adózó háztartása volt. Bél Mátyás „Notitia Comitatis Strigoniensis” című művében érdekességként megemlíti a község határában lévő "úszó szigeteket", a mai párizsi mocsarak vidékét. 1766-ban 90 adófizető háztartása volt 222 családtaggal. 1787-ben újra megnyílt református iskolája és a templomot is újraépítették. Ekkor 70 háztartása volt 476 lakossal. Az 1820-as években csatorna kiásásával lecsapolták a határában levő mocsarat, melynek területe ekkor lényegesen csökkent.1828-ban 80 háztartásában 605 lakos élt. Már 1850-ben elérte a vasútvonal a települést. Az 1869-es népszámlálás szerint 739 lakosa volt. 1874-ben tűzvész pusztított, melyben 10 ház kivételével az egész falu leégett. 1880-ban megalakult az önkéntes tűzoltóegylet. A falu kataszteri térképe 1888-ból ismert. A trianoni békeszerződésig Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott. Az első világháborúban 26 kisújfalusi esett el. 1926-ban Aradpusztára szlovák, morva és cseh kolonistákat telepítettek. Az első bécsi döntés alapján 1938-ban visszacsatolták Magyarországhoz. A második világháború harcaiban a község 31 lakosa veszítette életét és 4 ház dőlt romba. A háború idején a falu határában zuhant le egy német Messerschmitt típusú vadászrepülőgép. A világháború után ismét Csehszlovákiához csatolták. 1947-ben a csehszlovák hatóságok 60 magyar családot telepítettek ki Magyarországra. Termelőszövetkezete 1949-ben alakult meg. 1993-ban Csehszlovákia kettéválása után Szlovákia része lett. 1974-ben magyar kisiskoláját megszüntették, 1991-ben azonban újra megnyitották.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben, mely elsősorban szőlőtermesztéséről híres, magyar tanítási nyelvű alapiskola és óvoda, valamint tájház működik. Református temploma 1787-ben épült. Határában 3 természetvédelmi terület is található (Párizsi mocsarak, Párizs patak völgye, Somlyó).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ÚJFALU. Kis Újfalu. Esztergom Várm. földes Ura Gr. Pálfy Uraság, lakosai többfélék, fekszik Köbölkúthoz nem meszsze, mellynek filiája, határja középszerű.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kis-Ujfalu, magyar falu, Esztergom, az uj rendezés szerint Komárom vmegyében, ut. p. Köbölkut. Határa dombos, s részint igen termékeny, részint homokos. A lakosok birnak 539 első, 341 második osztálybeli szántóföldet, 430 h. rétet, 561 kapa szőlőt; legelője és fáizása 2-dik osztályu. Van 90 háza és 630 lakosa, kik csaknem mindnyájan reformatusok, helybeli anyatemplommal. Hg. Pálffy bátorkeszi uradalmához tartozik.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kisújfalu, nagyközség, a Párizs patak mellett. Van 157 háza és 758 magyar lakosa, kik túlnyomó számban református vallásúak. Határa 2452 k. hold. Alkalmasint a XV. században települt. Az 1531. évi adóösszeírás szerint Báthory István nádor birtokában találjuk; ekkor Újfalu név alatt szerepel. 1532-ben és 1549-ben Báthory Andrásé. 1549-50-ben 4 portája volt. 1609-ben Kisújfalud néven vették fel az összeírásba; ekkor 1 1/2 portája volt 1613-ban Keglevich János birtoka. 1647-ben 3 1/2 portája volt. 1684-ban, Bécs felmentése után, az átvonuló szövetséges lengyel hadak az egész helységet felprédálták, még a templom felszerelését is magukkal vitték. Az 1696. évi összeírás Bottyán Jánost nevezi meg birtokosául, a mikor öt negyedtelket és hét nyolczadtelkes jobbágy lakta; ezenkívül volt még 2 birtokkal ellátott zsellér lakosa is. Az 1732. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint gróf Pálffy Miklós örököseinek birtoka. 1848-ig a herczeg Pálffy család bátorkeszi uradalmához tartozott. Mostani 27nagyobb birtokosai herczeg Pálffy Miklós és Bródy Samu dr. örökösei. Református temploma 1787-ben épült. 1874-ben nagy tűzvész volt itt, mely tizenhárom épület híján, az egész községet elhamvasztotta. Határához tartoznak Arad és Szélhordta puszták. Dűlőnevei közül Sárradűlő elnevezés állítólag onnan ered, hogy valamikor ennek a helyén tó volt, úszó szigetekkel. Postája, távíró- és vasúti állomása Köbölkút, legközelebbi hajóállomása Dunaradvány.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kisujfalu. Első irott nyomát a XVI. század elejéről találjuk, de kétségtelen, hogy már előbb benépesedett. 1531-ben Báthory István nádor a földesura. 1613-ban a Keglevich-'salád birtoka, 1696-ban pedig Bottyán Já nosé. A török kiűzetése során igen sokat szenvedett a szövetséges lengyel sereg túlkapásaitól. A XVIII. század elejétől jórészt a Pálffy-család kezén találjuk egészen az összeomlásig. 1918ban Pálffy Miklós hercegnek és dr. Bródy Samu örököseinek volt itt birtoka. Hozzátartozik: Aradpuszta, Szél hordtapuszta. A község területe 3038 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 980.

Gulyás Lajos

1918.2.14.
Kisújfalu - megszületett
1942
Gellér - egyházi szolgálatot végzett

Tóth Ede

1925.10.6.
Kisújfalu - megszületett

Kovács János

1926.6.8.
Alsócsöpöny - megszületett
1932-1942
Galánta - tanult
1942-1944
Léva - tanult
1950-1952
Nádszeg - tanított
1953-1956
Felsőszeli - tanított
1956-1970
Kisújfalu - tanított
1970-1988
Kürt - tanított
2014. október
Kisújfalu - elhunyt

Csanda Sándor

1927.8.3.
Kisújfalu - megszületett
Nyitra - tanított
1989. 07. 10.
Pozsony - elhunyt
Névelőfordulások
1233
Ösztövér
1437
Újfalu
1601
Kisújfalu
1773
Kis-Uj-Falu,
1786
Kisch-Ujfalu,
1808
Kis-Újfalu,
1863
Kisújfalu,
1927
Nová Vieska, Kis-Újfalu,
1938
Kisújfalu,
1945
Nová Vieska, Kis-Újfalu,
1948
Nová Vieska
1994
Kisújfalu

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Kisújfalu (Nová Vieska) 294
Telefon: 0367593210
Fax: 0367532222

Honlap: novavieska.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Geri Valéria (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Mátyás András (Független)
Fodor Péter (Független)
Varga Ján (SMK-MKP)
Mátyásová Etela (SMK-MKP)
Richter Zoltán (SMK-MKP)
Dobai János (SMK-MKP)
Mátyusová Andrea (SMK-MKP)
Független 29% Független 2 képviselö SMK-MKP 71% SMK-MKP 5 képviselö 7 képviselö
Kisújfalui Posta

Kisújfalu 294

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Kisújfalu 31

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Kisújfalu 31

Kisújfalui Anyakönyvi Hivatal

Kisújfalu 294

Kisújfalui Községi Hivatal

Kisújfalu 294

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 708 94%
szlovákok 3 0%
németek 4 1%
egyéb 38 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 753
magyarok 880 100%
szlovákok 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 881
magyarok 854 97%
szlovákok 17 2%
németek 0 0%
egyéb 9 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 880
magyarok 803 91%
szlovákok 80 9%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 887
magyarok 703 88%
szlovákok 91 11%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 1%
összlétszám 799
magyarok 645 88%
szlovákok 84 11%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 8 1%
összlétszám 737
magyarok 560 85%
szlovákok 82 13%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 14 2%
összlétszám 656
összlétszám 880
magyarok 854 97%
szlovákok 17 2%
németek 0 0%
egyéb 9 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 594
Választási részvétel: 66.33 %
Kiadott boríték: 394
Bedobott boríték: 394

Polgármester

Érvényes szavazólap: 387
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Geri Valéria 220 56.85 % SMK-MKP
Gulyás Béla 167 43.15 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Mátyás András 271 Független
Varga Ján 260 SMK-MKP
Mátyásová Etela 252 SMK-MKP
Richter Zoltán 248 SMK-MKP
Fodor Péter 244 Független
Dobai János 240 SMK-MKP
Mátyusová Andrea 216 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 71.43% SMK-MKP 5 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö 7 képviselö
2018
Független 28.57% Független 2 képviselö SMK-MKP 71.43% SMK-MKP 5 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 618
Választási részvétel: 46.44 %
Kiadott boríték: 287
Bedobott boríték: 287
Választásra jogosult: 618
Választási részvétel: 45.79 %
Kiadott boríték: 283
Bedobott boríték: 283
Választásra jogosult: 602
Választási részvétel: 40,53 %
Kiadott boríték: 244
Bedobott boríték: 244

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 266
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 239
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 249 93.61 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Robert Dick 6 2.26 % MS
Peter Oremus 6 2.26 % Független
Milan Belica 5 1.88 % SMER - SD
Regan Belovič 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 0 0.00 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Milan Belica 0 0.00% SMER - SD
Iván Farkas 195 81.59 % SMK-MKP
Milan Belica 24 10.04 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 6 2.51 % ĽSNS
Ján Greššo 4 1.67 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 4 1.67 % Független
Renáta Kolenčíková 3 1.26 % Független
László Hajdu 3 1.26 % MKDA
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 283
Érvényes szavazólap: 243
Érvényes szavazólap: 6808
# Név Szavazat Százalék Párt
Iván Farkas 255 90.11% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 254 89.75% SMK-MKP
László Szigeti 247 87.28% SMK-MKP
Alexander Hubač 23 8.13% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Andrea Vitkóová 19 6.71% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Eva Čákvári 19 6.71% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Ondrej Beňuš 8 2.83% KDH, SMER - SD
Szabolcs Bolya 221 90.95% SMK-MKP
Iván Farkas 210 86.42% SMK-MKP
László Szigeti 204 83.95% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 21 8.64% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rita Pásztorová 18 7.41% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Jácint Kecskeméti 16 6.58% MKDA-MKDSZ
Ján Elzer 10 4.12% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Július Mazán 8 3.29% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Peter Brlai 5 2.06% ĽS Naše Slovensko
Iván Farkas 4653 0.00% SMK-MKP
László Szigeti 4418 0.00% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 3655 0.00% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1992 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Eva Čákvári 1885 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Alexander Hubač 1805 0.00% MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Ondrej Beňuš 564 0.00% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 4267 62.68% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 3755 55.16% SMK-MKP
László Szigeti 3721 54.66% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1829 26.87% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rita Pásztorová 1628 23.91% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Elzer 1365 20.05% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Július Mazán 722 10.61% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Jácint Kecskeméti 459 6.74% MKDA-MKDSZ
Peter Brlai 389 5.71% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Párkány 732 29.76 %
Muzsla 146 5.93 %
Köbölkút 86 3.50 %
Bény 81 3.29 %
Szőgyén 75 3.05 %
Nána 72 2.93 %
Garamkövesd 70 2.85 %
Kőhídgyarmat 65 2.64 %
Kéménd 52 2.11 %
Ebed 49 1.99 %
Kicsind 46 1.87 %
Csúz 44 1.79 %
Kisgyarmat 40 1.63 %
Bajta 37 1.50 %
Helemba 33 1.34 %
Szalka 33 1.34 %
Kürt 28 1.14 %
Kisújfalu 21 0.85 %
Bart 21 0.85 %
Béla 19 0.77 %
Für 16 0.65 %
Libád 15 0.61 %
Leléd 15 0.61 %
Ipolykiskeszi 14 0.57 %
Garampáld 12 0.49 %
Sárkányfalva 7 0.28 %
Párkány 890 26.36 %
Muzsla 479 14.19 %
Köbölkút 377 11.17 %
Kürt 297 8.80 %
Szőgyén 287 8.50 %
Kisújfalu 210 6.22 %
Bény 181 5.36 %
Szalka 178 5.27 %
Kéménd 151 4.47 %
Nána 127 3.76 %
Kőhídgyarmat 121 3.58 %
Garamkövesd 104 3.08 %
Helemba 93 2.75 %
Ebed 82 2.43 %
Für 82 2.43 %
Bart 71 2.10 %
Kisgyarmat 65 1.93 %
Csúz 64 1.90 %
Béla 61 1.81 %
Garampáld 55 1.63 %
Leléd 53 1.57 %
Sárkányfalva 53 1.57 %
Bajta 52 1.54 %
Kicsind 48 1.42 %
Ipolykiskeszi 44 1.30 %
Libád 42 1.24 %
Párkány 134 28.88 %
Muzsla 37 7.97 %
Szőgyén 27 5.82 %
Kürt 26 5.60 %
Köbölkút 24 5.17 %
Kicsind 22 4.74 %
Kőhídgyarmat 22 4.74 %
Bény 17 3.66 %
Kisújfalu 16 3.45 %
Kéménd 16 3.45 %
Szalka 13 2.80 %
Ebed 13 2.80 %
Für 12 2.59 %
Nána 12 2.59 %
Bart 10 2.16 %
Garamkövesd 10 2.16 %
Csúz 9 1.94 %
Kisgyarmat 8 1.72 %
Helemba 7 1.51 %
Ipolykiskeszi 7 1.51 %
Leléd 5 1.08 %
Béla 4 0.86 %
Libád 4 0.86 %
Sárkányfalva 2 0.43 %
Bajta 1 0.22 %
Garampáld 1 0.22 %
Párkány 409 34.51 %
Garamkövesd 217 18.31 %
Muzsla 69 5.82 %
Szőgyén 65 5.49 %
Kicsind 51 4.30 %
Köbölkút 45 3.80 %
Bény 43 3.63 %
Nána 43 3.63 %
Ebed 38 3.21 %
Bajta 37 3.12 %
Kőhídgyarmat 34 2.87 %
Kéménd 31 2.62 %
Bart 29 2.45 %
Csúz 29 2.45 %
Szalka 29 2.45 %
Kürt 28 2.36 %
Kisgyarmat 28 2.36 %
Helemba 23 1.94 %
Leléd 22 1.86 %
Ipolykiskeszi 18 1.52 %
Für 16 1.35 %
Béla 14 1.18 %
Garampáld 13 1.10 %
Libád 13 1.10 %
Sárkányfalva 11 0.93 %
Kisújfalu 10 0.84 %
Párkány 358 22.18 %
Köbölkút 52 3.22 %
Muzsla 41 2.54 %
Szőgyén 40 2.48 %
Kőhídgyarmat 31 1.92 %
Csúz 30 1.86 %
Garamkövesd 26 1.61 %
Kürt 20 1.24 %
Nána 17 1.05 %
Kéménd 13 0.81 %
Libád 11 0.68 %
Ebed 11 0.68 %
Bény 9 0.56 %
Kisújfalu 8 0.50 %
Szalka 8 0.50 %
Béla 7 0.43 %
Bart 7 0.43 %
Helemba 7 0.43 %
Ipolykiskeszi 6 0.37 %
Für 5 0.31 %
Kisgyarmat 4 0.25 %
Bajta 3 0.19 %
Kicsind 3 0.19 %
Sárkányfalva 2 0.12 %
Leléd 2 0.12 %
Garampáld 1 0.06 %
Párkány 852 27.15 %
Muzsla 360 11.47 %
Köbölkút 326 10.39 %
Kürt 264 8.41 %
Szőgyén 224 7.14 %
Kisújfalu 204 6.50 %
Bény 182 5.80 %
Szalka 170 5.42 %
Kéménd 132 4.21 %
Kőhídgyarmat 100 3.19 %
Nána 100 3.19 %
Garamkövesd 84 2.68 %
Ebed 81 2.58 %
Helemba 72 2.29 %
Für 69 2.20 %
Csúz 67 2.14 %
Bart 66 2.10 %
Bajta 50 1.59 %
Kisgyarmat 50 1.59 %
Béla 47 1.50 %
Sárkányfalva 44 1.40 %
Leléd 42 1.34 %
Ipolykiskeszi 36 1.15 %
Garampáld 35 1.12 %
Kicsind 35 1.12 %
Libád 29 0.92 %
Párkány 121 8.15 %
Csúz 40 2.69 %
Köbölkút 33 2.22 %
Kürt 26 1.75 %
Szőgyén 25 1.68 %
Muzsla 21 1.41 %
Bény 18 1.21 %
Nána 13 0.88 %
Für 11 0.74 %
Ipolykiskeszi 11 0.74 %
Kéménd 9 0.61 %
Kőhídgyarmat 8 0.54 %
Garamkövesd 6 0.40 %
Leléd 6 0.40 %
Helemba 5 0.34 %
Kisújfalu 5 0.34 %
Kicsind 5 0.34 %
Bajta 4 0.27 %
Sárkányfalva 4 0.27 %
Kisgyarmat 4 0.27 %
Bart 3 0.20 %
Ebed 3 0.20 %
Béla 3 0.20 %
Garampáld 2 0.13 %
Libád 2 0.13 %
Szalka 1 0.07 %
Párkány 436 33.82 %
Kicsind 129 10.01 %
Garamkövesd 111 8.61 %
Muzsla 109 8.46 %
Kéménd 79 6.13 %
Szőgyén 65 5.04 %
Köbölkút 63 4.89 %
Ebed 62 4.81 %
Bény 62 4.81 %
Kisgyarmat 61 4.73 %
Kőhídgyarmat 56 4.34 %
Nána 43 3.34 %
Helemba 41 3.18 %
Szalka 39 3.03 %
Bajta 38 2.95 %
Garampáld 33 2.56 %
Kürt 33 2.56 %
Csúz 29 2.25 %
Leléd 29 2.25 %
Bart 18 1.40 %
Kisújfalu 18 1.40 %
Ipolykiskeszi 17 1.32 %
Libád 17 1.32 %
Für 16 1.24 %
Sárkányfalva 13 1.01 %
Béla 11 0.85 %
Párkány 691 22.12 %
Köbölkút 484 15.49 %
Muzsla 362 11.59 %
Kürt 279 8.93 %
Szőgyén 266 8.51 %
Kisújfalu 221 7.07 %
Szalka 171 5.47 %
Bény 151 4.83 %
Kéménd 136 4.35 %
Nána 106 3.39 %
Kőhídgyarmat 90 2.88 %
Für 86 2.75 %
Ebed 76 2.43 %
Helemba 67 2.14 %
Bart 64 2.05 %
Csúz 63 2.02 %
Sárkányfalva 58 1.86 %
Kisgyarmat 57 1.82 %
Béla 51 1.63 %
Ipolykiskeszi 49 1.57 %
Bajta 49 1.57 %
Garampáld 42 1.34 %
Leléd 38 1.22 %
Garamkövesd 38 1.22 %
Kicsind 33 1.06 %
Libád 27 0.86 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
477 79.50%
VPN
65 10.83%
KSČ
35 5.83%
DS
8 1.33%
SPV
6 1.00%
KDH
4 0.67%
SNS
3 0.50%
Egyéb
2 0.33%
Érvényes szavazatok 600
Együttélés-MKDM
389 68.49%
Magyar Polgári Párt
92 16.20%
HZDS
17 2.99%
SDĽ
16 2.82%
SSL-SNZ
12 2.11%
DS-ODS
12 2.11%
SNS
8 1.41%
SDSS
5 0.88%
KSS
4 0.70%
KDH
3 0.53%
Egyéb
10 1.76%
Érvényes szavazatok 568
MK
496 89.37%
HZDS-RSS
16 2.88%
10 1.80%
SP-VOĽBA
9 1.62%
KSS
6 1.08%
ZRS
6 1.08%
SNS
3 0.54%
HZPCS
3 0.54%
SPK
3 0.54%
Egyéb
3 0.54%
Érvényes szavazatok 555
MKP
489 86.24%
SDK
30 5.29%
HZDS
15 2.65%
SNS
10 1.76%
SOP
10 1.76%
SDĽ
8 1.41%
Egyéb
5 0.88%
Érvényes szavazatok 567
MKP
456 91.02%
ANO
10 2.00%
HZDS
8 1.60%
SNS
7 1.40%
SDKU
7 1.40%
SMER
4 0.80%
Egyéb
9 1.80%
Érvényes szavazatok 501
MKP
456 95.80%
SNS
6 1.26%
ANO
5 1.05%
SF
3 0.63%
SMER
3 0.63%
SDKU DS
2 0.42%
Egyéb
1 0.21%
Érvényes szavazatok 476
MKP
331 67.97%
Most-Híd
107 21.97%
SDKU DS
21 4.31%
SMER
11 2.26%
SaS
8 1.64%
KDH
3 0.62%
SNS
3 0.62%
Egyéb
3 0.62%
Érvényes szavazatok 487
MKP
317 70.92%
Most-Híd
98 21.92%
SMER SD
15 3.36%
99 Percent
4 0.89%
SaS
3 0.67%
SDKU DS
3 0.67%
SZ
2 0.45%
Egyéb
5 1.12%
Érvényes szavazatok 447
MKP
297 77.34%
Most-Híd
43 11.20%
OĽANO-NOVA
11 2.86%
SMER SD
10 2.60%
MKDA-MKDSZ
9 2.34%
SNS
3 0.78%
SaS
2 0.52%
LSNS
2 0.52%
TIP
2 0.52%
#SIEŤ
2 0.52%
Egyéb
3 0.78%
Érvényes szavazatok 384
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések