SK
MI
.....

Kisráska

Község

címer zászló
307 98% magyar 1910
77 35% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kisráska
Hivatalos szlovák megnevezés:
Malé Raškovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Nagymihályi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Ung vármegye (sz: Ungvár)
Nagykaposi járás
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Zempléni-sík
Más földrajzi nevek:
Alá-vég, Bisztric-rét, Borsószer, Dusa-patak, Erdő alja, Felső-kenderföld, Hacsisi-erdő, Hacsisi-rét, Kertalja, Kishosszak, Középső-kenderföld, Lapinya, Liget, Magas majva, Miklóczka, Mocsár, Nagyhosszak, Puszta-páska, Pászítóföld, Pázsit, Tárvinyák, Út átal
Koordináták:
48.57858276, 21.91765594
Terület:
8,75 km2
Rang:
község
Népesség:
249
Tszf. magasság:
102 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07217
Település kód:
522767
Szervezeti azonosító:
325473
Adóazonosító:
2020739017

A község a Zempléni-sík délkeleti részén fekszik, Nagykapostól 16 km-re nyugatra, Nagymihálytól 22 km-re délre. A községen áthalad a Nagyráskát (3 km) Butkával (6,5 km) összekötő mellékút. Határa sík, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület. Nyugatról Málca, délről Nagyráska, délkeletről Iske és Deregnyő, északról pedig Hegyi községekkel határos. Iskével közös határa 1920-ig Zemplén és Ung vármegyék határát alkotta.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Nagymihályi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Nagymihályi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Nagymihályi járáshoz, 1949-1960 között a Nagykaposi járáshoz, majd 1960 után újra a Nagymihályi járáshoz tartozott. A községet 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Ung vármegye, Nagykaposi járás). Ebben az időszakban határközséggé vált, Málcával közös határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. Területe (8,75 km²) 1910-21-hez képest (8,73 km²) csak kis mértékben változott.

Népesség

Kisráska a magyar-szlovák nyelvhatáron fekszik. 1910-ben 314. 1921-ben 312, 1938-ban pedig 333, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 6,4 % volt. 1991-2011 között a község lakossága 9,9 %-al csökkent (273 főről 246-ra), ugyanakkor a magyar nemzetiségűek aránya 67,4 %-ról 39,8 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 32,6 %-ról 55,3 %-ra emelkedett, így 2011-re a szlovák nemzetiségűek kerültek többségbe. A rohamos asszimiláció mértékét jelzi, hogy a magyar anyanyelvűek aránya (51,2 %) több mint egynegyedével magasabb a magyar nemzetiségűekénél. 2011-ben a lakosság 52,4 %-a volt református, 30,0 %-a római katolikus és 9,3 %-a görög katolikus vallású. 1944-ig izraelita vallású közösség (1921-ben 7,7 %) is élt a községben.

Történelem

Nevét 1220-ban László király adománylevelében említették először, amikor a falut a Buttkai családnak adományozta, majd 1403-ban Zsigmond király Pány Ferencnek és fiának adományozta. 1411-ben már a Buttkai családé, majd a Batthhyány, a Ráskay Málczai és a Butkai családoknak volt itt nagyobb birtoka. 1451-ben birtokosként a Palóczi család is feltűnik. 1478-ban szerepel először Kisráska néven. A 17. századi nagyarányú elnéptelenedés az állandóan megújuló török harcok következménye volt. 1715-ben 17 lakatlan és 10 lakott portája volt. Református egyháza 1782-ben szakadt el Nagyráskától. 1787-ben 48 háza és 356 lakosa, 1828-ban 37 háza és 288 lakosa volt. Lakosai 1831-ben részt vettek a koleralázadásban, melynek egyik vezetője a kisráskai Tasnády Péter volt. Miután a császári csapatok segítségével Kisráskán elfogták számos társával együtt kivégezték. Emlékét az utókor a községháza homlokzatán elhelyezett emléktáblával és a Tasnády Napok szervezésével örökítette meg. A 19. század végétől számos lakosa kivándorolt a tengerentúlra. Lakosai a földművelésen kívül szőttesek és fából faragott tárgyak készítésével is foglalkoztak. 1920-ig Zemplén vármegye Nagymihályi járásához tartozott. 1938-1945 között ismét Magyarországhoz csatolták, ekkor határközséggé vált. 1960-ban, amikor az Ung-vidék valamennyi magyarok lakta községét a Tőketerebesi járáshoz csatolták, Kisráska egyedüliként a Nagymihályi járáshoz került, ez felgyorsította az asszimilációt a községben. Magyar kisiskoláját 1974-ben megszüntették.

Mai jelentősége

Református temploma 1830-38 között épült klasszicista stílusban, Urunk mennybemenetelének szentelt római katolikus templomát 1969-ben építették. Az Ung-vidéken itt található az egyetlen néprajzi tájház, mely a paraszti kultúra tárgyi hagyatékait őrzi. A határában található Ráskai-berek 1986 óta 16 hektáron természetvédelmi terület.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kis Ráska, és Nagy Ráska. Két magyar falu Zemplén Vármegyében, földes Uraik több Uraságok, lakosaik katolikusok, és reformátusok, fekszenek Latorcza vize’ partyánál, Butykához nem meszsze, és annak filiáji, határbéli földgyeik jók, első osztálybéliek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Ráska, (Kis), magyar-tót falu, Zemplén vmegyében, Hegyi fil. 122 romai, 31 g. kath., 8 evang., 128 ref., 10 zsidó lak. Ref. anyatemplom, 565 hold termékeny szántófölddel, vizimalommal a Latorcza vizén. F. u. többen. Ut. p. Nagy-Mihály.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kisráska, laborczmenti magyar kisközség 79 házzal s 319, nagyobbára református vallású lakossal. Postája Málcza, távírója Deregnyő, vasúti állomása Bánócz. Ősrégi község, melyre 1220-ban már a Buttkaiak királyi adományt kaptak. Azután a Ráskaiaké, mely család innen veszi a nevét is. 1403-ban Zsigmond király Pány Ferencznek és fiának adományozza, de 1411-ben már a Buttkai, Ráskai s a Márki család kapja. 1451-ben Pálóczi Jánost iktatják egy részének birtokába. 1477-ben Ráskai Miklós a maga részjószágát Buttkai Andrásnak zálogosítja el. Ez időben a nagyráskai vár tartozéka volt. 1480-ban Ráskai Jánost iktatják birtokába. 1541-ben Sárosy Lukács, hét évvel később Bozoki Fülöp és István, egy évvel ezután Imregi Gazdag Balázs, 1561-ben pedig Csicseri Orosz Zsigmond is kapnak itt részeket, de Vékey Ferencz is birtokosa, ki a maga részét leányának, Csapy Gergelynének hagyományozza. 1580-ban Palatjhay Miklóst és Lorántffy Farkast iktatják egyes részekbe, de 1598-ban már Keresztes Tamás, Eödönffy Kristóf, Soós Kristóf, Somogyi Boldizsár, Ráskay György és Mihály vannak birtokosaiul megnevezve. 1629-ben

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kisráska. A község területe 1521 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 333.

Névelőfordulások
1478
Kysraska
1773
Kis-Raska, Male Rasskowcze
1786
Kisch-Ráschka, Malé Ra[ss]kowicze
1808
Kis-Ráska, Malé Rasskowce
1863
Kisráska
1873
Kisraska
1888
Kisráska
1920
Malé Ražkovce, Malá Raška
1927
Malé Raškovce, Kis-Ráska
1938
Kisráska
1945
Malé Raškovce, Kis-Ráska
1948
Malé Raškovce
1994
Kisráska

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Kisráska (Malé Raškovce) 57
Telefon: 0566493190
Fax: 0560566493190

Honlap: maleraskovce.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Žeňuchová Jolana (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Szűcs Róbert (MOST - HÍD)
Puškár Alexander (MOST - HÍD)
Babinčáková Daniela (MOST - HÍD)
Tobiáš Atila (MOST - HÍD)
Gyüre Peter (MOST - HÍD)
MOST - HÍD 100% MOST - HÍD 5 képviselö 5 képviselö
Kisráskai Községi Hivatal

Kisráska 57

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 358 94%
szlovákok 4 1%
németek 12 3%
egyéb 6 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 380
magyarok 307 98%
szlovákok 5 2%
németek 2 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 314
magyarok 260 83%
szlovákok 20 6%
németek 0 0%
egyéb 32 10%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 312
magyarok 184 67%
szlovákok 89 33%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 273
magyarok 129 51%
szlovákok 123 48%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 254
magyarok 98 40%
szlovákok 136 55%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 12 5%
összlétszám 246
magyarok 77 35%
szlovákok 141 64%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 2%
összlétszám 222
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 205
Választási részvétel: 60 %
Kiadott boríték: 123
Bedobott boríték: 123

Polgármester

Érvényes szavazólap: 117
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Žeňuchová Jolana 117 100.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Szűcs Róbert 81 MOST - HÍD
Puškár Alexander 79 MOST - HÍD
Babinčáková Daniela 75 MOST - HÍD
Tobiáš Atila 74 MOST - HÍD
Gyüre Peter 68 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 80.00% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
2018
MOST - HÍD 100.00% MOST - HÍD 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 210
Választási részvétel: 26.19 %
Kiadott boríték: 55
Bedobott boríték: 55
Választásra jogosult: 210
Választási részvétel: 20.48 %
Kiadott boríték: 43
Bedobott boríték: 43
Választásra jogosult: 209
Választási részvétel: 38,27 %
Kiadott boríték: 80
Bedobott boríték: 80

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 52
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 79
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 36 69.23 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 13 25.00 % KDS
Dominika Palaščáková 1 1.92 % NOVA
Lukáš Sisák 1 1.92 % KSS
Vladimír Gürtler 1 1.92 % 7 STATOČNÝCH
Rastislav Masnyk 0 0.00 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Rudolf Bauer 6 13.95% KDS
Karol Pataky 47 59.49 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 11 13.92 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 10 12.66 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Jozef Bobík 3 3.80 % Független
Róbert Bačinský 2 2.53 % Független
Štefan Surmánek 2 2.53 % ĽSNS
Jarmila Tkáčová 2 2.53 % SNS
Lukáš Sisák 1 1.27 % KSS
Vladislav Stanko 1 1.27 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 55
Érvényes szavazólap: 80
Érvényes szavazólap: 22183
# Név Szavazat Százalék Párt
Mária Vargová 25 45.45% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Tibor Varga 24 43.64% SMK-MKP
Arpád Csuri 24 43.64% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Gábor Mihók 24 43.64% SMK-MKP
Attila Barkó 21 38.18% SMK-MKP
Emil Ďurovčík 12 21.82% SMER - SD
Valéria Eľková 11 20.00% Független
Martin Pado 8 14.55% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
František Farkaš 7 12.73% SMER - SD
Ján Čuchran 7 12.73% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Bobík 7 12.73% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Paľovčík 7 12.73% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Oliver Petrík 6 10.91% Független
Ján Mihalečko 5 9.09% SMER - SD
Viliam Zahorčák 5 9.09% SMER - SD
Bohuš Jakuboc 4 7.27% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jana Cibereová 4 7.27% SMER - SD
Branislav Sijka 3 5.45% Független
Pavol Valko 3 5.45% SMS
Jozef Makohus 3 5.45% SMER - SD
Matej Šarocký 2 3.64% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Potocký 2 3.64% SMS
Ján Bednár 2 3.64% NOVA
Jaroslav Tokár 1 1.82% SRÚS
Štefan Tomáš 1 1.82% 7 STATOČNÝCH
Ján Mičuda 1 1.82% Független
Jozef Jusko 1 1.82% ÚSVIT
Stanislav Gaľa 1 1.82% SNS
Juraj Brecko 1 1.82% KSS
Slavomír Žužo 1 1.82% MS
Ľubica Rošková 1 1.82% SMER - SD
Mária Uchnárová 1 1.82% SMS
Tomáš Bubelíny 1 1.82% NOVA
Rastislav Tomaš 1 1.82% KSS
Vladimíra Fortunová 1 1.82% KSS
Martin Stripai 1 1.82% SMS
Gabriel Timko 1 1.82% SMS
Matúš Nameš 1 1.82% SNS
Milan Kaplan 1 1.82% NOVA
Rastislav Olexa 1 1.82% Független
Ali Kamberovič 1 1.82% ĽS-HZDS
Jaroslav Ferenc 1 1.82% KĽS
Jaroslav Vaľo 0 0.00% SNS
Miroslav Surmánek 0 0.00% NOVA
Martin Magura 0 0.00% SMS
Slavomír Kešeľ 0 0.00% SRÚS
Juraj Jevin 0 0.00% SaS
Andrea Sisák 0 0.00% Független
Milan Potocký 0 0.00% Független
Jaroslava Špaková 0 0.00% DS
Ivo Dubík 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Imrich Balog 0 0.00% KĽS
Eduard Maskaľ 0 0.00% ĽS-HZDS
Dagmara Balogová 0 0.00% KSS
Vladimír Dunajčák 0 0.00% ĽS-HZDS
Mária Vargová 47 58.75% MOST - HÍD
Mária Bálintová 38 47.50% MOST - HÍD
Peter Jakab 38 47.50% MOST - HÍD
Tibor Varga 28 35.00% SMK-MKP
Ildikó Vargová 26 32.50% ŠKV
František Farkaš 13 16.25% SMER-SD
Milan Potocký 11 13.75% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Viselka 8 10.00% Független
Lukáš Pažinka 8 10.00% Független
Oskar Szabo 7 8.75% SZS
Milan Kaplan 7 8.75% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Emil Čurma 6 7.50% SNS
Klára Lakatosová 6 7.50% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA
Peter Horňák 5 6.25% DS
Valéria Eľková 5 6.25% Független
Branislav Sijka 5 6.25% Független
Michal Stričík 4 5.00% ŠKV
Ľuboslav Chvasta 4 5.00% SME RODINA - Boris Kollár
Július Stanko 4 5.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Goda 4 5.00% Független
František Džuppa 4 5.00% ĽS Naše Slovensko
Marián Markovič 4 5.00% ŠKV
Emil Ďurovčík 4 5.00% SMER-SD
Stanislav Gaľa 4 5.00% ŠKV
Marek Švingál 4 5.00% ŠKV
Bohuš Jakuboc 3 3.75% ŠKV
Pavol Valko 3 3.75% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Richard Želinský 3 3.75% ĽS Naše Slovensko
Ján Mihalečko 3 3.75% SMER-SD
Matej Šarocký 3 3.75% ŠANCA
Martin Ivan 2 2.50% ĽS Naše Slovensko
Viliam Zahorčák 2 2.50% SMER-SD
Mikuláš Kiš 2 2.50% NAJ
Pavol Kuchta 2 2.50% SMER-SD
Martin Magura 2 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jozef Sokologorský 2 2.50% SMER-SD
Karol Pavelka 2 2.50% SNS
Marián Nistor 2 2.50% ŠKV
Juraj Jevin 2 2.50% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Miroslav Šimko 2 2.50% SNS
Peter Malík 1 1.25% SNS
Ľudovít Adam 1 1.25% Független
Jozef Bobík 1 1.25% Független
Peter Borza 1 1.25% SNS
Nikoleta Borzová 1 1.25% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Vaľo 1 1.25% SNS
Patrik Magdoško 1 1.25% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Vladimír Tomko 1 1.25% ĽS Naše Slovensko
Attila Lukáč 1 1.25% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Iveta Golmicová 1 1.25% ŠANCA
Marko Hami 1 1.25% ĽS Naše Slovensko
Eduard Karšňák 1 1.25% Demokrati Slovenska
Peter Sabol 1 1.25% SNS
Erik Sibal 1 1.25% Független
Edita Jonyová 1 1.25% JEDNOTA-ĽSS
Ľubomír Husnaj 1 1.25% JEDNOTA-ĽSS
Milan Michalič 1 1.25% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Slavko Pavolko 0 0.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Jozef Jambor 0 0.00% NAJ
Radoslav Smutný 0 0.00% SP
Marta Hermannová 0 0.00% NAJ
Ján Potocký 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Oliver Petrík 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Ondrej Golas 0 0.00% Független
Gabriel Timko 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Juraj Ircha 0 0.00% Demokrati Slovenska
Jana Cibereová 0 0.00% SMER-SD
Radoslav Osif 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Viliam Brandis 0 0.00% NAJ
Jozef Onda 0 0.00% NAJ
Peter Badida 0 0.00% VZDOR
Marek Misár 0 0.00% NAJ
Milan Barančík 0 0.00% ÚSVIT
Timea Sotáková 0 0.00% SMER-SD
Emil Ďurovčík 6679 0.00% SMER - SD
Viliam Zahorčák 6522 0.00% SMER - SD
František Farkaš 4645 0.00% SMER - SD
Ján Mihalečko 4630 0.00% SMER - SD
Jana Cibereová 4512 0.00% SMER - SD
Ľubica Rošková 4061 0.00% SMER - SD
Jozef Makohus 3271 0.00% SMER - SD
Ján Paľovčík 2784 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Oliver Petrík 2783 0.00% Független
Jozef Bobík 2673 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Valéria Eľková 2519 0.00% Független
Mária Vargová 2437 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Čuchran 2359 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Martin Pado 2008 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Bohuš Jakuboc 1886 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Gábor Mihók 1872 0.00% SMK-MKP
Arpád Csuri 1774 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Milan Potocký 1747 0.00% Független
Matej Šarocký 1525 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Attila Barkó 1483 0.00% SMK-MKP
Tibor Varga 1477 0.00% SMK-MKP
Branislav Sijka 1461 0.00% Független
Vladimír Dunajčák 1069 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Olexa 1027 0.00% Független
Martin Stripai 882 0.00% SMS
Juraj Brecko 864 0.00% KSS
Milan Kaplan 791 0.00% NOVA
Štefan Tomáš 787 0.00% 7 STATOČNÝCH
Juraj Jevin 771 0.00% SaS
Stanislav Gaľa 742 0.00% SNS
Miroslav Surmánek 737 0.00% NOVA
Jaroslav Vaľo 652 0.00% SNS
Ján Potocký 588 0.00% SMS
Slavomír Žužo 584 0.00% MS
Andrea Sisák 563 0.00% Független
Ivo Dubík 538 0.00% 7 STATOČNÝCH
Vladimíra Fortunová 500 0.00% KSS
Ali Kamberovič 497 0.00% ĽS-HZDS
Dagmara Balogová 471 0.00% KSS
Rastislav Tomaš 466 0.00% KSS
Eduard Maskaľ 457 0.00% ĽS-HZDS
Martin Magura 435 0.00% SMS
Ján Bednár 408 0.00% NOVA
Matúš Nameš 399 0.00% SNS
Ján Mičuda 396 0.00% Független
Imrich Balog 390 0.00% KĽS
Jaroslava Špaková 380 0.00% DS
Jaroslav Tokár 361 0.00% SRÚS
Gabriel Timko 361 0.00% SMS
Tomáš Bubelíny 329 0.00% NOVA
Pavol Valko 286 0.00% SMS
Slavomír Kešeľ 262 0.00% SRÚS
Mária Uchnárová 249 0.00% SMS
Jozef Jusko 233 0.00% ÚSVIT
Jaroslav Ferenc 230 0.00% KĽS
Emil Ďurovčík 5727 25.82% SMER-SD
Viliam Zahorčák 5060 22.81% SMER-SD
Milan Potocký 4703 21.20% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Mihalečko 4622 20.84% SMER-SD
Jana Cibereová 4596 20.72% SMER-SD
František Farkaš 4364 19.67% SMER-SD
Milan Kaplan 3984 17.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Pavol Kuchta 3685 16.61% SMER-SD
Jozef Sokologorský 3422 15.43% SMER-SD
Slavko Pavolko 3272 14.75% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Timea Sotáková 2930 13.21% SMER-SD
Michal Stričík 2873 12.95% ŠKV
Dušan Goda 2676 12.06% Független
Mária Vargová 2645 11.92% MOST - HÍD
Valéria Eľková 2603 11.73% Független
Juraj Jevin 2568 11.58% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Patrik Magdoško 2495 11.25% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Peter Jakab 2325 10.48% MOST - HÍD
Mária Bálintová 2255 10.17% MOST - HÍD
Tibor Varga 2034 9.17% SMK-MKP
Jozef Bobík 2019 9.10% Független
Bohuš Jakuboc 1695 7.64% ŠKV
Ildikó Vargová 1611 7.26% ŠKV
Matej Šarocký 1562 7.04% ŠANCA
Ľudovít Adam 1504 6.78% Független
Klára Lakatosová 1355 6.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA
Milan Michalič 1270 5.73% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Richard Želinský 1260 5.68% ĽS Naše Slovensko
Oliver Petrík 1257 5.67% JEDNOTA-ĽSS
Stanislav Gaľa 1238 5.58% ŠKV
Erik Sibal 1173 5.29% Független
František Džuppa 1142 5.15% ĽS Naše Slovensko
Branislav Sijka 1128 5.08% Független
Emil Čurma 1062 4.79% SNS
Nikoleta Borzová 998 4.50% ĽS Naše Slovensko
Július Stanko 976 4.40% ĽS Naše Slovensko
Marián Nistor 897 4.04% ŠKV
Marek Švingál 879 3.96% ŠKV
Martin Ivan 878 3.96% ĽS Naše Slovensko
Marián Markovič 875 3.94% ŠKV
Marko Hami 857 3.86% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Tomko 853 3.85% ĽS Naše Slovensko
Ján Potocký 772 3.48% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Viselka 770 3.47% Független
Jaroslav Vaľo 738 3.33% SNS
Lukáš Pažinka 653 2.94% Független
Peter Sabol 645 2.91% SNS
Peter Badida 636 2.87% VZDOR
Iveta Golmicová 609 2.75% ŠANCA
Peter Borza 595 2.68% SNS
Ľuboslav Chvasta 566 2.55% SME RODINA - Boris Kollár
Eduard Karšňák 552 2.49% Demokrati Slovenska
Martin Magura 502 2.26% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Oskar Szabo 498 2.24% SZS
Ľubomír Husnaj 496 2.24% JEDNOTA-ĽSS
Peter Malík 481 2.17% SNS
Miroslav Šimko 456 2.06% SNS
Radoslav Osif 450 2.03% JEDNOTA-ĽSS
Peter Horňák 437 1.97% DS
Edita Jonyová 405 1.83% JEDNOTA-ĽSS
Attila Lukáč 382 1.72% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Juraj Ircha 377 1.70% Demokrati Slovenska
Viliam Brandis 352 1.59% NAJ
Gabriel Timko 316 1.42% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marta Hermannová 289 1.30% NAJ
Ondrej Golas 289 1.30% Független
Mikuláš Kiš 286 1.29% NAJ
Karol Pavelka 279 1.26% SNS
Radoslav Smutný 271 1.22% SP
Marek Misár 261 1.18% NAJ
Pavol Valko 242 1.09% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jozef Onda 229 1.03% NAJ
Jozef Jambor 224 1.01% NAJ
Milan Barančík 203 0.92% ÚSVIT

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vaján 96 19.79 %
Nagykapos 53 10.93 %
Nagymihály 35 7.22 %
Lask 30 6.19 %
Abara 16 3.30 %
Mokcsamogyorós 10 2.06 %
Őrmező 8 1.65 %
Deregnyő 8 1.65 %
Szirénfalva 7 1.44 %
Feketemező 7 1.44 %
Budaháza 6 1.24 %
Csicser 6 1.24 %
Mátyócvajkóc 6 1.24 %
Iske 5 1.03 %
Nyarádkelecsény 5 1.03 %
Dobóruszka 4 0.82 %
Rákóc 4 0.82 %
Füzesér 4 0.82 %
Butka 4 0.82 %
Pazdics 4 0.82 %
Nagyráska 4 0.82 %
Málca 4 0.82 %
Bés 4 0.82 %
Bánóc 4 0.82 %
Pályin 3 0.62 %
Rebrény 3 0.62 %
Pálóc 3 0.62 %
Sámogy 3 0.62 %
Dobróka 2 0.41 %
Morva 2 0.41 %
Vinna 2 0.41 %
Lasztomér 2 0.41 %
Nagyszelmenc 2 0.41 %
Zalacska 2 0.41 %
Tusa 2 0.41 %
Nagyszeretva 2 0.41 %
Petróc 2 0.41 %
Márk 2 0.41 %
Solymos 1 0.21 %
Kisráska 1 0.21 %
Nátafalva 1 0.21 %
Lazony 1 0.21 %
Nagycseb 1 0.21 %
Berettő 1 0.21 %
Magasrév 1 0.21 %
Gatály 1 0.21 %
Karaszna 1 0.21 %
Tarna 1 0.21 %
Hajagos 1 0.21 %
Zemplénszuha 1 0.21 %
Márkcsemernye 1 0.21 %
Vámoslucska 1 0.21 %
Jósza 1 0.21 %
Dénesújfalu 1 0.21 %
Gézsény 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Sztára 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Németvágás 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Izbugya 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 423 32.66 %
Füzesér 186 14.36 %
Vásárhely 144 11.12 %
Tusa 90 6.95 %
Nátafalva 81 6.25 %
Tusaújfalu 64 4.94 %
Morva 57 4.40 %
Hór 55 4.25 %
Rákóc 51 3.94 %
Bánóc 38 2.93 %
Pazdics 31 2.39 %
Nagykapos 27 2.08 %
Berettő 25 1.93 %
Karaszna 23 1.78 %
Lazony 21 1.62 %
Őrmező 19 1.47 %
Málca 19 1.47 %
Vinna 18 1.39 %
Sámogy 17 1.31 %
Falkus 17 1.31 %
Lask 15 1.16 %
Petrik 15 1.16 %
Lasztomér 15 1.16 %
Zalacska 14 1.08 %
Kácsánd 14 1.08 %
Ordasfalva 13 1.00 %
Jósza 12 0.93 %
Dobróka 11 0.85 %
Tarna 10 0.77 %
Pályin 10 0.77 %
Rebrény 8 0.62 %
Ungtavas 8 0.62 %
Bajánháza 8 0.62 %
Pálóc 7 0.54 %
Petróc 7 0.54 %
Solymos 7 0.54 %
Márk 7 0.54 %
Gatály 7 0.54 %
Harapás 6 0.46 %
Butka 6 0.46 %
Hanajna 6 0.46 %
Izbugya 6 0.46 %
Vámoslucska 5 0.39 %
Dénesújfalu 5 0.39 %
Hajagos 4 0.31 %
Nyarádkelecsény 4 0.31 %
Abara 4 0.31 %
Magasrév 4 0.31 %
Németvágás 4 0.31 %
Fogas 4 0.31 %
Leszna 4 0.31 %
Nagyszelmenc 3 0.23 %
Nagyszeretva 3 0.23 %
Szalók 3 0.23 %
Feketemező 3 0.23 %
Kisráska 3 0.23 %
Kisszeretva 3 0.23 %
Márkcsemernye 2 0.15 %
Nagycseb 2 0.15 %
Vaján 2 0.15 %
Gézsény 2 0.15 %
Ungszenna 2 0.15 %
Szirénfalva 2 0.15 %
Budaháza 1 0.08 %
Alsókánya 1 0.08 %
Nagyráska 1 0.08 %
Sztára 1 0.08 %
Mokcsamogyorós 1 0.08 %
Dobóruszka 1 0.08 %
Zemplénszuha 1 0.08 %
Zuhogó 1 0.08 %
Mátyócvajkóc 1 0.08 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 192 19.51 %
Füzesér 175 17.78 %
Vásárhely 118 11.99 %
Nagykapos 94 9.55 %
Feketemező 75 7.62 %
Csicser 43 4.37 %
Jósza 36 3.66 %
Pálóc 34 3.46 %
Mokcsamogyorós 27 2.74 %
Mátyócvajkóc 20 2.03 %
Magasrév 20 2.03 %
Őrmező 19 1.93 %
Dobóruszka 18 1.83 %
Nyarádkelecsény 18 1.83 %
Vaján 16 1.63 %
Izbugya 14 1.42 %
Sztára 14 1.42 %
Lazony 12 1.22 %
Budaháza 11 1.12 %
Deregnyő 9 0.91 %
Vinna 8 0.81 %
Nagyszelmenc 8 0.81 %
Gatály 8 0.81 %
Morva 8 0.81 %
Butka 8 0.81 %
Nagycseb 8 0.81 %
Pazdics 8 0.81 %
Abara 7 0.71 %
Solymos 7 0.71 %
Petróc 6 0.61 %
Dénesújfalu 6 0.61 %
Bés 6 0.61 %
Dobróka 6 0.61 %
Kisráska 5 0.51 %
Ungszenna 5 0.51 %
Lasztomér 4 0.41 %
Németvágás 4 0.41 %
Szalók 4 0.41 %
Nagyszeretva 4 0.41 %
Hajagos 3 0.30 %
Harapás 3 0.30 %
Bajánháza 3 0.30 %
Ungtavas 3 0.30 %
Zalacska 3 0.30 %
Bánóc 2 0.20 %
Nátafalva 2 0.20 %
Rebrény 2 0.20 %
Málca 2 0.20 %
Hór 2 0.20 %
Márk 2 0.20 %
Leszna 2 0.20 %
Kisszeretva 2 0.20 %
Zemplénszuha 2 0.20 %
Sámogy 1 0.10 %
Vámoslucska 1 0.10 %
Karaszna 1 0.10 %
Berettő 1 0.10 %
Hanajna 1 0.10 %
Falkus 1 0.10 %
Tusa 1 0.10 %
Fogas 1 0.10 %
Tarna 1 0.10 %
Hegyi 1 0.10 %
Gézsény 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Rákóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Nagymihály 1 665 63.60 %
Füzesér 183 6.99 %
Őrmező 84 3.21 %
Nátafalva 61 2.33 %
Nagykapos 41 1.57 %
Zalacska 37 1.41 %
Vinna 33 1.26 %
Hajagos 23 0.88 %
Harapás 20 0.76 %
Ungtavas 19 0.73 %
Butka 18 0.69 %
Málca 18 0.69 %
Jósza 18 0.69 %
Rebrény 18 0.69 %
Sámogy 18 0.69 %
Izbugya 17 0.65 %
Lasztomér 16 0.61 %
Ordasfalva 15 0.57 %
Tarna 15 0.57 %
Morva 15 0.57 %
Pazdics 14 0.53 %
Vámoslucska 14 0.53 %
Karaszna 13 0.50 %
Nagycseb 13 0.50 %
Feketemező 13 0.50 %
Pálóc 13 0.50 %
Fogas 12 0.46 %
Vásárhely 11 0.42 %
Solymos 11 0.42 %
Zemplénszuha 10 0.38 %
Dénesújfalu 10 0.38 %
Dobróka 10 0.38 %
Rákóc 10 0.38 %
Petróc 9 0.34 %
Ungszenna 9 0.34 %
Leszna 8 0.31 %
Alsókánya 8 0.31 %
Bajánháza 8 0.31 %
Berettő 8 0.31 %
Tusa 7 0.27 %
Lazony 7 0.27 %
Nyarádkelecsény 7 0.27 %
Gézsény 7 0.27 %
Dobóruszka 6 0.23 %
Mokcsamogyorós 6 0.23 %
Németvágás 6 0.23 %
Gatály 6 0.23 %
Pályin 6 0.23 %
Tusaújfalu 6 0.23 %
Szalók 6 0.23 %
Magasrév 6 0.23 %
Sztára 5 0.19 %
Laborcfalva 5 0.19 %
Bánóc 5 0.19 %
Abara 5 0.19 %
Szirénfalva 4 0.15 %
Lask 4 0.15 %
Kácsánd 4 0.15 %
Kisráska 4 0.15 %
Zuhogó 4 0.15 %
Hór 3 0.11 %
Petrik 3 0.11 %
Mátyócvajkóc 2 0.08 %
Nagyszelmenc 2 0.08 %
Budaháza 2 0.08 %
Vaján 2 0.08 %
Márk 2 0.08 %
Csicser 1 0.04 %
Falkus 1 0.04 %
Hanajna 1 0.04 %
Kisszeretva 1 0.04 %
Márkcsemernye 1 0.04 %
Nagyszeretva 1 0.04 %
Iske 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 146 36.68 %
Butka 42 10.55 %
Őrmező 16 4.02 %
Nagykapos 13 3.27 %
Pálóc 12 3.02 %
Nátafalva 9 2.26 %
Tusaújfalu 8 2.01 %
Lasztomér 7 1.76 %
Márk 6 1.51 %
Vámoslucska 6 1.51 %
Lazony 6 1.51 %
Gézsény 5 1.26 %
Gatály 5 1.26 %
Vinna 5 1.26 %
Málca 5 1.26 %
Jósza 5 1.26 %
Nagyráska 4 1.01 %
Nagycseb 4 1.01 %
Zalacska 4 1.01 %
Tusa 4 1.01 %
Vásárhely 4 1.01 %
Feketemező 4 1.01 %
Szalók 4 1.01 %
Sámogy 4 1.01 %
Pazdics 4 1.01 %
Morva 4 1.01 %
Dobóruszka 3 0.75 %
Nyarádkelecsény 3 0.75 %
Bánóc 3 0.75 %
Hór 3 0.75 %
Füzesér 3 0.75 %
Mokcsamogyorós 3 0.75 %
Petróc 3 0.75 %
Falkus 3 0.75 %
Zuhogó 3 0.75 %
Tarna 3 0.75 %
Bés 2 0.50 %
Leszna 2 0.50 %
Petrik 2 0.50 %
Rebrény 2 0.50 %
Magasrév 2 0.50 %
Szirénfalva 2 0.50 %
Berettő 2 0.50 %
Rákóc 2 0.50 %
Dobróka 2 0.50 %
Izbugya 2 0.50 %
Zemplénszuha 2 0.50 %
Hanajna 2 0.50 %
Kácsánd 1 0.25 %
Abara 1 0.25 %
Alsókánya 1 0.25 %
Kisráska 1 0.25 %
Budaháza 1 0.25 %
Hajagos 1 0.25 %
Ungszenna 1 0.25 %
Bajánháza 1 0.25 %
Dénesújfalu 1 0.25 %
Solymos 1 0.25 %
Nagyszeretva 1 0.25 %
Kisszeretva 1 0.25 %
Németvágás 1 0.25 %
Csicser 1 0.25 %
Hegyi 1 0.25 %
Sztára 0 0.00 %
Karaszna 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Nagymihály 252 42.35 %
Rebrény 49 8.24 %
Őrmező 13 2.18 %
Ungszenna 11 1.85 %
Zalacska 10 1.68 %
Rákóc 9 1.51 %
Nagykapos 8 1.34 %
Petróc 8 1.34 %
Vinna 8 1.34 %
Hajagos 7 1.18 %
Solymos 7 1.18 %
Bánóc 7 1.18 %
Lasztomér 7 1.18 %
Harapás 7 1.18 %
Butka 6 1.01 %
Pazdics 6 1.01 %
Lazony 6 1.01 %
Nagycseb 6 1.01 %
Sámogy 6 1.01 %
Pályin 6 1.01 %
Gatály 5 0.84 %
Málca 5 0.84 %
Pálóc 5 0.84 %
Morva 5 0.84 %
Hór 5 0.84 %
Karaszna 5 0.84 %
Berettő 5 0.84 %
Tusaújfalu 4 0.67 %
Lask 4 0.67 %
Nagyszelmenc 4 0.67 %
Jósza 4 0.67 %
Tusa 4 0.67 %
Nátafalva 4 0.67 %
Falkus 4 0.67 %
Nyarádkelecsény 3 0.50 %
Tarna 3 0.50 %
Vásárhely 3 0.50 %
Vámoslucska 3 0.50 %
Izbugya 3 0.50 %
Dobróka 3 0.50 %
Márk 2 0.34 %
Abara 2 0.34 %
Zemplénszuha 2 0.34 %
Hanajna 2 0.34 %
Dénesújfalu 2 0.34 %
Szalók 2 0.34 %
Kácsánd 2 0.34 %
Feketemező 2 0.34 %
Dobóruszka 2 0.34 %
Szirénfalva 2 0.34 %
Mátyócvajkóc 1 0.17 %
Hegyi 1 0.17 %
Csicser 1 0.17 %
Gézsény 1 0.17 %
Nagyszeretva 1 0.17 %
Kisszeretva 1 0.17 %
Németvágás 1 0.17 %
Kisráska 1 0.17 %
Vaján 1 0.17 %
Laborcfalva 1 0.17 %
Magasrév 1 0.17 %
Bajánháza 1 0.17 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Sztára 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Mokcsamogyorós 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Füzesér 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Nagymihály 242 24.44 %
Dobróka 109 11.01 %
Rákóc 69 6.97 %
Butka 42 4.24 %
Őrmező 41 4.14 %
Gatály 32 3.23 %
Nagykapos 31 3.13 %
Füzesér 28 2.83 %
Pazdics 28 2.83 %
Vinna 21 2.12 %
Pálóc 20 2.02 %
Nagycseb 19 1.92 %
Morva 16 1.62 %
Petróc 16 1.62 %
Málca 15 1.52 %
Feketemező 14 1.41 %
Vásárhely 13 1.31 %
Berettő 13 1.31 %
Kácsánd 12 1.21 %
Nyarádkelecsény 12 1.21 %
Tarna 11 1.11 %
Németvágás 11 1.11 %
Lazony 10 1.01 %
Zalacska 10 1.01 %
Nátafalva 10 1.01 %
Rebrény 9 0.91 %
Dénesújfalu 9 0.91 %
Karaszna 9 0.91 %
Sámogy 9 0.91 %
Zemplénszuha 8 0.81 %
Falkus 8 0.81 %
Mokcsamogyorós 7 0.71 %
Hór 7 0.71 %
Sztára 7 0.71 %
Márk 7 0.71 %
Ungszenna 7 0.71 %
Ordasfalva 6 0.61 %
Bajánháza 6 0.61 %
Lasztomér 6 0.61 %
Ungtavas 6 0.61 %
Bánóc 6 0.61 %
Kisráska 6 0.61 %
Tusa 5 0.51 %
Pályin 5 0.51 %
Vaján 5 0.51 %
Vámoslucska 5 0.51 %
Gézsény 5 0.51 %
Szalók 5 0.51 %
Márkcsemernye 4 0.40 %
Deregnyő 4 0.40 %
Lask 4 0.40 %
Hajagos 4 0.40 %
Jósza 4 0.40 %
Tusaújfalu 4 0.40 %
Nagyszelmenc 4 0.40 %
Alsókánya 4 0.40 %
Fogas 3 0.30 %
Abara 3 0.30 %
Nagyszeretva 2 0.20 %
Kisszeretva 2 0.20 %
Hanajna 2 0.20 %
Csicser 2 0.20 %
Magasrév 2 0.20 %
Petrik 2 0.20 %
Harapás 2 0.20 %
Nagyráska 2 0.20 %
Izbugya 2 0.20 %
Hegyi 2 0.20 %
Leszna 2 0.20 %
Bés 1 0.10 %
Dobóruszka 1 0.10 %
Szirénfalva 1 0.10 %
Zuhogó 1 0.10 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Nagymihály 1 878 34.78 %
Őrmező 208 3.85 %
Rákóc 171 3.17 %
Nátafalva 156 2.89 %
Füzesér 155 2.87 %
Lasztomér 144 2.67 %
Nagykapos 142 2.63 %
Karaszna 123 2.28 %
Pazdics 115 2.13 %
Butka 110 2.04 %
Dénesújfalu 108 2.00 %
Mokcsamogyorós 95 1.76 %
Nyarádkelecsény 92 1.70 %
Berettő 90 1.67 %
Sámogy 85 1.57 %
Vinna 85 1.57 %
Vásárhely 75 1.39 %
Gatály 71 1.32 %
Bánóc 70 1.30 %
Dobróka 64 1.19 %
Pálóc 62 1.15 %
Hajagos 61 1.13 %
Morva 60 1.11 %
Zemplénszuha 58 1.07 %
Mátyócvajkóc 57 1.06 %
Németvágás 56 1.04 %
Rebrény 55 1.02 %
Zalacska 54 1.00 %
Lazony 54 1.00 %
Deregnyő 53 0.98 %
Jósza 51 0.94 %
Hór 49 0.91 %
Lask 48 0.89 %
Ungszenna 45 0.83 %
Nagycseb 44 0.81 %
Márkcsemernye 42 0.78 %
Ungtavas 41 0.76 %
Petróc 40 0.74 %
Málca 40 0.74 %
Harapás 36 0.67 %
Ordasfalva 36 0.67 %
Sztára 34 0.63 %
Pályin 34 0.63 %
Zuhogó 34 0.63 %
Tarna 32 0.59 %
Gézsény 30 0.56 %
Falkus 29 0.54 %
Iske 27 0.50 %
Izbugya 27 0.50 %
Dobóruszka 27 0.50 %
Tusa 25 0.46 %
Petrik 23 0.43 %
Magasrév 22 0.41 %
Solymos 21 0.39 %
Tusaújfalu 21 0.39 %
Szalók 19 0.35 %
Kácsánd 19 0.35 %
Laborcfalva 18 0.33 %
Feketemező 17 0.31 %
Bajánháza 17 0.31 %
Vámoslucska 17 0.31 %
Alsókánya 17 0.31 %
Nagyráska 16 0.30 %
Nagyszeretva 14 0.26 %
Leszna 14 0.26 %
Hanajna 13 0.24 %
Fogas 13 0.24 %
Vaján 12 0.22 %
Nagyszelmenc 9 0.17 %
Abara 9 0.17 %
Márk 8 0.15 %
Csicser 7 0.13 %
Hegyi 6 0.11 %
Kisszeretva 6 0.11 %
Kisráska 4 0.07 %
Bés 3 0.06 %
Szirénfalva 2 0.04 %
Budaháza 2 0.04 %
Nagymihály 745 68.66 %
Vinna 32 2.95 %
Vásárhely 20 1.84 %
Pazdics 20 1.84 %
Őrmező 19 1.75 %
Nátafalva 15 1.38 %
Zalacska 14 1.29 %
Morva 14 1.29 %
Lasztomér 13 1.20 %
Leszna 12 1.11 %
Karaszna 12 1.11 %
Sámogy 11 1.01 %
Tarna 11 1.01 %
Pálóc 10 0.92 %
Butka 9 0.83 %
Ungtavas 9 0.83 %
Hajagos 9 0.83 %
Izbugya 9 0.83 %
Petróc 8 0.74 %
Gatály 8 0.74 %
Tusaújfalu 8 0.74 %
Nagykapos 7 0.65 %
Jósza 6 0.55 %
Füzesér 6 0.55 %
Rákóc 6 0.55 %
Szalók 6 0.55 %
Bánóc 6 0.55 %
Solymos 6 0.55 %
Bajánháza 5 0.46 %
Magasrév 5 0.46 %
Nagycseb 5 0.46 %
Ungszenna 5 0.46 %
Harapás 4 0.37 %
Nyarádkelecsény 4 0.37 %
Dobróka 4 0.37 %
Ordasfalva 4 0.37 %
Feketemező 4 0.37 %
Hór 4 0.37 %
Petrik 4 0.37 %
Vámoslucska 4 0.37 %
Dénesújfalu 4 0.37 %
Hanajna 4 0.37 %
Mokcsamogyorós 4 0.37 %
Márk 4 0.37 %
Málca 4 0.37 %
Deregnyő 3 0.28 %
Nagyszelmenc 3 0.28 %
Nagyszeretva 3 0.28 %
Lazony 3 0.28 %
Rebrény 3 0.28 %
Falkus 3 0.28 %
Pályin 3 0.28 %
Gézsény 3 0.28 %
Sztára 2 0.18 %
Németvágás 2 0.18 %
Zuhogó 2 0.18 %
Tusa 2 0.18 %
Bés 2 0.18 %
Mátyócvajkóc 2 0.18 %
Alsókánya 2 0.18 %
Berettő 1 0.09 %
Kisszeretva 1 0.09 %
Zemplénszuha 1 0.09 %
Márkcsemernye 1 0.09 %
Hegyi 1 0.09 %
Laborcfalva 1 0.09 %
Kisráska 1 0.09 %
Lask 1 0.09 %
Kácsánd 1 0.09 %
Fogas 1 0.09 %
Abara 1 0.09 %
Csicser 1 0.09 %
Vaján 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagymihály 532 53.68 %
Nagykapos 41 4.14 %
Őrmező 40 4.04 %
Zalacska 21 2.12 %
Nátafalva 21 2.12 %
Vinna 19 1.92 %
Gatály 19 1.92 %
Málca 18 1.82 %
Butka 16 1.61 %
Sztára 16 1.61 %
Füzesér 15 1.51 %
Pálóc 15 1.51 %
Pazdics 14 1.41 %
Tarna 14 1.41 %
Lazony 14 1.41 %
Rákóc 14 1.41 %
Tusaújfalu 13 1.31 %
Morva 13 1.31 %
Márk 11 1.11 %
Dénesújfalu 11 1.11 %
Vásárhely 11 1.11 %
Zuhogó 10 1.01 %
Lasztomér 10 1.01 %
Gézsény 9 0.91 %
Karaszna 8 0.81 %
Dobróka 8 0.81 %
Bánóc 8 0.81 %
Kácsánd 8 0.81 %
Fogas 8 0.81 %
Nagycseb 8 0.81 %
Márkcsemernye 8 0.81 %
Ordasfalva 8 0.81 %
Berettő 8 0.81 %
Tusa 8 0.81 %
Abara 7 0.71 %
Pályin 7 0.71 %
Izbugya 6 0.61 %
Falkus 6 0.61 %
Lask 6 0.61 %
Rebrény 6 0.61 %
Ungszenna 6 0.61 %
Hajagos 6 0.61 %
Nyarádkelecsény 6 0.61 %
Csicser 6 0.61 %
Petróc 6 0.61 %
Kisszeretva 5 0.50 %
Laborcfalva 5 0.50 %
Dobóruszka 5 0.50 %
Harapás 5 0.50 %
Németvágás 4 0.40 %
Bajánháza 4 0.40 %
Kisráska 4 0.40 %
Mokcsamogyorós 4 0.40 %
Hór 4 0.40 %
Leszna 3 0.30 %
Petrik 3 0.30 %
Hanajna 3 0.30 %
Jósza 3 0.30 %
Hegyi 3 0.30 %
Feketemező 3 0.30 %
Sámogy 2 0.20 %
Alsókánya 2 0.20 %
Nagyszelmenc 2 0.20 %
Zemplénszuha 2 0.20 %
Deregnyő 2 0.20 %
Ungtavas 1 0.10 %
Budaháza 1 0.10 %
Bés 1 0.10 %
Vaján 1 0.10 %
Solymos 1 0.10 %
Szalók 1 0.10 %
Magasrév 1 0.10 %
Mátyócvajkóc 1 0.10 %
Vámoslucska 1 0.10 %
Nagyráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Nagymihály 1 669 45.65 %
Őrmező 162 4.43 %
Nagykapos 151 4.13 %
Rákóc 131 3.58 %
Nátafalva 130 3.56 %
Vinna 74 2.02 %
Deregnyő 72 1.97 %
Lasztomér 69 1.89 %
Pálóc 67 1.83 %
Pazdics 65 1.78 %
Ungszenna 64 1.75 %
Berettő 61 1.67 %
Gatály 57 1.56 %
Karaszna 56 1.53 %
Bánóc 55 1.50 %
Butka 55 1.50 %
Zalacska 54 1.48 %
Lazony 49 1.34 %
Dobróka 47 1.29 %
Hór 47 1.29 %
Málca 44 1.20 %
Németvágás 42 1.15 %
Rebrény 42 1.15 %
Morva 41 1.12 %
Dénesújfalu 40 1.09 %
Jósza 39 1.07 %
Márkcsemernye 37 1.01 %
Zemplénszuha 35 0.96 %
Vásárhely 34 0.93 %
Pályin 33 0.90 %
Hajagos 32 0.88 %
Kácsánd 32 0.88 %
Tarna 31 0.85 %
Tusa 31 0.85 %
Petróc 29 0.79 %
Magasrév 28 0.77 %
Tusaújfalu 26 0.71 %
Sámogy 26 0.71 %
Falkus 26 0.71 %
Ordasfalva 25 0.68 %
Izbugya 25 0.68 %
Feketemező 25 0.68 %
Zuhogó 24 0.66 %
Sztára 24 0.66 %
Márk 24 0.66 %
Mokcsamogyorós 24 0.66 %
Fogas 22 0.60 %
Alsókánya 22 0.60 %
Ungtavas 22 0.60 %
Gézsény 22 0.60 %
Mátyócvajkóc 21 0.57 %
Nagycseb 20 0.55 %
Dobóruszka 19 0.52 %
Bajánháza 19 0.52 %
Abara 18 0.49 %
Petrik 17 0.46 %
Harapás 16 0.44 %
Nagyszeretva 15 0.41 %
Vaján 14 0.38 %
Laborcfalva 13 0.36 %
Solymos 13 0.36 %
Kisráska 13 0.36 %
Csicser 12 0.33 %
Füzesér 11 0.30 %
Lask 11 0.30 %
Nyarádkelecsény 11 0.30 %
Szirénfalva 10 0.27 %
Hanajna 10 0.27 %
Vámoslucska 10 0.27 %
Leszna 10 0.27 %
Szalók 8 0.22 %
Iske 8 0.22 %
Bés 5 0.14 %
Kisszeretva 4 0.11 %
Nagyráska 4 0.11 %
Nagyszelmenc 4 0.11 %
Budaháza 3 0.08 %
Hegyi 3 0.08 %
Nagymihály 181 39.61 %
Nagykapos 15 3.28 %
Butka 9 1.97 %
Őrmező 8 1.75 %
Vinna 7 1.53 %
Lasztomér 5 1.09 %
Bánóc 4 0.88 %
Zalacska 4 0.88 %
Dobróka 4 0.88 %
Tusa 4 0.88 %
Nátafalva 3 0.66 %
Hór 3 0.66 %
Sztára 3 0.66 %
Pazdics 3 0.66 %
Dénesújfalu 3 0.66 %
Márk 3 0.66 %
Harapás 3 0.66 %
Nagyszeretva 3 0.66 %
Abara 3 0.66 %
Hajagos 2 0.44 %
Mátyócvajkóc 2 0.44 %
Solymos 2 0.44 %
Gézsény 2 0.44 %
Füzesér 2 0.44 %
Falkus 2 0.44 %
Petróc 2 0.44 %
Feketemező 2 0.44 %
Zuhogó 2 0.44 %
Nagyszelmenc 2 0.44 %
Magasrév 1 0.22 %
Lask 1 0.22 %
Laborcfalva 1 0.22 %
Berettő 1 0.22 %
Tarna 1 0.22 %
Vámoslucska 1 0.22 %
Málca 1 0.22 %
Zemplénszuha 1 0.22 %
Deregnyő 1 0.22 %
Vaján 1 0.22 %
Budaháza 1 0.22 %
Hegyi 1 0.22 %
Kácsánd 1 0.22 %
Ordasfalva 1 0.22 %
Kisszeretva 1 0.22 %
Tusaújfalu 1 0.22 %
Petrik 1 0.22 %
Nyarádkelecsény 1 0.22 %
Németvágás 1 0.22 %
Izbugya 1 0.22 %
Karaszna 1 0.22 %
Mokcsamogyorós 1 0.22 %
Rákóc 1 0.22 %
Dobóruszka 1 0.22 %
Sámogy 1 0.22 %
Ungszenna 1 0.22 %
Szalók 1 0.22 %
Morva 1 0.22 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Pálóc 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Jósza 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Gatály 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Rebrény 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Nagykapos 392 19.10 %
Füzesér 193 9.41 %
Nagymihály 147 7.16 %
Abara 67 3.27 %
Rákóc 65 3.17 %
Mokcsamogyorós 58 2.83 %
Csicser 47 2.29 %
Nátafalva 46 2.24 %
Nyarádkelecsény 44 2.14 %
Dobóruszka 43 2.10 %
Mátyócvajkóc 40 1.95 %
Lasztomér 37 1.80 %
Deregnyő 36 1.75 %
Hegyi 35 1.71 %
Feketemező 30 1.46 %
Szirénfalva 30 1.46 %
Vaján 28 1.36 %
Budaháza 26 1.27 %
Kisráska 26 1.27 %
Bés 22 1.07 %
Nagyszelmenc 22 1.07 %
Őrmező 15 0.73 %
Tarna 13 0.63 %
Butka 13 0.63 %
Sámogy 10 0.49 %
Pálóc 9 0.44 %
Gatály 7 0.34 %
Ungtavas 7 0.34 %
Málca 7 0.34 %
Bajánháza 6 0.29 %
Szalók 6 0.29 %
Tusa 6 0.29 %
Solymos 6 0.29 %
Vinna 6 0.29 %
Zalacska 6 0.29 %
Hór 4 0.19 %
Hanajna 4 0.19 %
Nagyráska 4 0.19 %
Vásárhely 4 0.19 %
Vámoslucska 4 0.19 %
Petróc 4 0.19 %
Pazdics 3 0.15 %
Nagyszeretva 3 0.15 %
Harapás 2 0.10 %
Fogas 2 0.10 %
Tusaújfalu 2 0.10 %
Hajagos 2 0.10 %
Pályin 2 0.10 %
Iske 2 0.10 %
Márk 2 0.10 %
Berettő 2 0.10 %
Izbugya 1 0.05 %
Bánóc 1 0.05 %
Leszna 1 0.05 %
Ungszenna 1 0.05 %
Magasrév 1 0.05 %
Lazony 1 0.05 %
Sztára 1 0.05 %
Dobróka 1 0.05 %
Nagycseb 1 0.05 %
Karaszna 1 0.05 %
Laborcfalva 1 0.05 %
Jósza 1 0.05 %
Morva 1 0.05 %
Lask 1 0.05 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Dénesújfalu 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Németvágás 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Gézsény 0 0.00 %
Rebrény 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Nagymihály 313 55.20 %
Pazdics 26 4.59 %
Őrmező 19 3.35 %
Vinna 19 3.35 %
Tarna 12 2.12 %
Dobóruszka 9 1.59 %
Butka 9 1.59 %
Rebrény 9 1.59 %
Nátafalva 9 1.59 %
Izbugya 8 1.41 %
Nagykapos 8 1.41 %
Zalacska 7 1.23 %
Hajagos 6 1.06 %
Rákóc 6 1.06 %
Nagyszelmenc 6 1.06 %
Jósza 6 1.06 %
Tusa 5 0.88 %
Dobróka 5 0.88 %
Fogas 5 0.88 %
Ungtavas 5 0.88 %
Pálóc 5 0.88 %
Mokcsamogyorós 4 0.71 %
Mátyócvajkóc 4 0.71 %
Feketemező 4 0.71 %
Bés 4 0.71 %
Dénesújfalu 4 0.71 %
Karaszna 4 0.71 %
Petrik 4 0.71 %
Németvágás 4 0.71 %
Bajánháza 4 0.71 %
Lasztomér 4 0.71 %
Lask 3 0.53 %
Harapás 3 0.53 %
Abara 3 0.53 %
Gatály 3 0.53 %
Füzesér 3 0.53 %
Vásárhely 3 0.53 %
Petróc 3 0.53 %
Nagyszeretva 3 0.53 %
Márk 3 0.53 %
Ungszenna 3 0.53 %
Márkcsemernye 3 0.53 %
Vaján 3 0.53 %
Lazony 3 0.53 %
Kisszeretva 2 0.35 %
Berettő 2 0.35 %
Gézsény 2 0.35 %
Kácsánd 2 0.35 %
Morva 2 0.35 %
Hór 2 0.35 %
Solymos 2 0.35 %
Sztára 2 0.35 %
Falkus 2 0.35 %
Tusaújfalu 1 0.18 %
Bánóc 1 0.18 %
Pályin 1 0.18 %
Ordasfalva 1 0.18 %
Kisráska 1 0.18 %
Málca 1 0.18 %
Vámoslucska 1 0.18 %
Nyarádkelecsény 1 0.18 %
Szalók 1 0.18 %
Szirénfalva 1 0.18 %
Laborcfalva 1 0.18 %
Magasrév 1 0.18 %
Csicser 1 0.18 %
Nagycseb 1 0.18 %
Budaháza 1 0.18 %
Nagyráska 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Sámogy 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 1 789 46.84 %
Vásárhely 167 4.37 %
Őrmező 166 4.35 %
Nagykapos 125 3.27 %
Nátafalva 98 2.57 %
Nyarádkelecsény 87 2.28 %
Rákóc 86 2.25 %
Hór 73 1.91 %
Dobóruszka 71 1.86 %
Lasztomér 71 1.86 %
Zalacska 70 1.83 %
Pazdics 66 1.73 %
Rebrény 66 1.73 %
Berettő 64 1.68 %
Vinna 62 1.62 %
Mokcsamogyorós 61 1.60 %
Morva 55 1.44 %
Lazony 55 1.44 %
Deregnyő 51 1.34 %
Pálóc 49 1.28 %
Bánóc 47 1.23 %
Butka 46 1.20 %
Hajagos 45 1.18 %
Jósza 42 1.10 %
Petróc 41 1.07 %
Németvágás 41 1.07 %
Málca 39 1.02 %
Karaszna 38 1.00 %
Ungtavas 38 1.00 %
Gatály 37 0.97 %
Tusa 35 0.92 %
Fogas 34 0.89 %
Dénesújfalu 31 0.81 %
Ungszenna 31 0.81 %
Zemplénszuha 30 0.79 %
Zuhogó 29 0.76 %
Petrik 29 0.76 %
Hanajna 29 0.76 %
Pályin 28 0.73 %
Dobróka 28 0.73 %
Tusaújfalu 25 0.65 %
Tarna 25 0.65 %
Sámogy 25 0.65 %
Ordasfalva 24 0.63 %
Feketemező 23 0.60 %
Gézsény 23 0.60 %
Magasrév 22 0.58 %
Márkcsemernye 22 0.58 %
Iske 22 0.58 %
Harapás 21 0.55 %
Kácsánd 20 0.52 %
Füzesér 20 0.52 %
Sztára 20 0.52 %
Solymos 20 0.52 %
Falkus 20 0.52 %
Abara 19 0.50 %
Leszna 19 0.50 %
Bajánháza 18 0.47 %
Vámoslucska 17 0.45 %
Izbugya 16 0.42 %
Szalók 15 0.39 %
Csicser 13 0.34 %
Nagycseb 11 0.29 %
Vaján 10 0.26 %
Alsókánya 10 0.26 %
Lask 9 0.24 %
Nagyráska 9 0.24 %
Laborcfalva 8 0.21 %
Nagyszeretva 8 0.21 %
Bés 8 0.21 %
Mátyócvajkóc 8 0.21 %
Márk 6 0.16 %
Nagyszelmenc 4 0.10 %
Kisszeretva 2 0.05 %
Szirénfalva 2 0.05 %
Budaháza 1 0.03 %
Hegyi 1 0.03 %
Kisráska 0 0.00 %
Nagymihály 201 18.59 %
Málca 57 5.27 %
Pálóc 32 2.96 %
Nagykapos 26 2.41 %
Őrmező 23 2.13 %
Dobróka 21 1.94 %
Butka 20 1.85 %
Nátafalva 18 1.67 %
Feketemező 17 1.57 %
Lazony 17 1.57 %
Vásárhely 14 1.30 %
Márk 14 1.30 %
Márkcsemernye 14 1.30 %
Zalacska 13 1.20 %
Falkus 13 1.20 %
Kácsánd 12 1.11 %
Gatály 12 1.11 %
Petrik 12 1.11 %
Pazdics 11 1.02 %
Tarna 9 0.83 %
Rebrény 8 0.74 %
Dénesújfalu 8 0.74 %
Abara 8 0.74 %
Vinna 7 0.65 %
Nagycseb 7 0.65 %
Mokcsamogyorós 7 0.65 %
Hajagos 7 0.65 %
Hór 6 0.56 %
Lask 6 0.56 %
Németvágás 5 0.46 %
Vámoslucska 5 0.46 %
Füzesér 5 0.46 %
Berettő 5 0.46 %
Bánóc 5 0.46 %
Tusaújfalu 5 0.46 %
Hanajna 4 0.37 %
Fogas 4 0.37 %
Ordasfalva 4 0.37 %
Sámogy 4 0.37 %
Tusa 4 0.37 %
Magasrév 4 0.37 %
Pályin 4 0.37 %
Solymos 3 0.28 %
Petróc 3 0.28 %
Ungszenna 3 0.28 %
Harapás 3 0.28 %
Ungtavas 3 0.28 %
Zemplénszuha 3 0.28 %
Alsókánya 3 0.28 %
Lasztomér 3 0.28 %
Karaszna 2 0.19 %
Rákóc 2 0.19 %
Jósza 2 0.19 %
Gézsény 2 0.19 %
Nagyszelmenc 2 0.19 %
Morva 2 0.19 %
Mátyócvajkóc 2 0.19 %
Sztára 2 0.19 %
Nagyszeretva 2 0.19 %
Kisszeretva 2 0.19 %
Nyarádkelecsény 2 0.19 %
Izbugya 2 0.19 %
Nagyráska 2 0.19 %
Hegyi 1 0.09 %
Szirénfalva 1 0.09 %
Kisráska 1 0.09 %
Leszna 1 0.09 %
Vaján 1 0.09 %
Deregnyő 1 0.09 %
Csicser 1 0.09 %
Zuhogó 1 0.09 %
Budaháza 1 0.09 %
Bajánháza 1 0.09 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagymihály 1 154 64.69 %
Őrmező 68 3.81 %
Vinna 46 2.58 %
Nátafalva 38 2.13 %
Zalacska 35 1.96 %
Rákóc 32 1.79 %
Petróc 26 1.46 %
Karaszna 23 1.29 %
Németvágás 22 1.23 %
Leszna 22 1.23 %
Morva 21 1.18 %
Pazdics 21 1.18 %
Butka 20 1.12 %
Hajagos 18 1.01 %
Vásárhely 17 0.95 %
Sámogy 17 0.95 %
Pálóc 16 0.90 %
Málca 16 0.90 %
Nagykapos 16 0.90 %
Lasztomér 16 0.90 %
Sztára 15 0.84 %
Izbugya 15 0.84 %
Hór 15 0.84 %
Jósza 14 0.78 %
Ungszenna 14 0.78 %
Rebrény 14 0.78 %
Dobróka 14 0.78 %
Gatály 13 0.73 %
Ungtavas 13 0.73 %
Zemplénszuha 12 0.67 %
Lask 12 0.67 %
Feketemező 12 0.67 %
Solymos 11 0.62 %
Fogas 10 0.56 %
Vámoslucska 10 0.56 %
Márkcsemernye 10 0.56 %
Ordasfalva 10 0.56 %
Pályin 10 0.56 %
Magasrév 9 0.50 %
Lazony 9 0.50 %
Nagycseb 8 0.45 %
Harapás 8 0.45 %
Tusa 8 0.45 %
Gézsény 8 0.45 %
Bánóc 8 0.45 %
Füzesér 8 0.45 %
Zuhogó 7 0.39 %
Márk 7 0.39 %
Petrik 6 0.34 %
Szalók 6 0.34 %
Alsókánya 6 0.34 %
Tusaújfalu 6 0.34 %
Berettő 5 0.28 %
Tarna 5 0.28 %
Bajánháza 4 0.22 %
Mátyócvajkóc 4 0.22 %
Abara 3 0.17 %
Dénesújfalu 3 0.17 %
Falkus 3 0.17 %
Mokcsamogyorós 3 0.17 %
Nyarádkelecsény 3 0.17 %
Kácsánd 3 0.17 %
Hegyi 2 0.11 %
Szirénfalva 2 0.11 %
Nagyszeretva 2 0.11 %
Nagyráska 1 0.06 %
Deregnyő 1 0.06 %
Kisráska 1 0.06 %
Vaján 1 0.06 %
Nagyszelmenc 1 0.06 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Nagymihály 106 27.75 %
Őrmező 9 2.36 %
Pálóc 7 1.83 %
Jósza 7 1.83 %
Nagykapos 6 1.57 %
Lasztomér 6 1.57 %
Hajagos 6 1.57 %
Pazdics 5 1.31 %
Németvágás 5 1.31 %
Ungtavas 5 1.31 %
Nátafalva 4 1.05 %
Mokcsamogyorós 4 1.05 %
Füzesér 3 0.79 %
Sztára 3 0.79 %
Morva 3 0.79 %
Butka 3 0.79 %
Izbugya 3 0.79 %
Zalacska 3 0.79 %
Feketemező 3 0.79 %
Rákóc 2 0.52 %
Bánóc 2 0.52 %
Gatály 2 0.52 %
Harapás 2 0.52 %
Csicser 2 0.52 %
Nyarádkelecsény 2 0.52 %
Gézsény 2 0.52 %
Zemplénszuha 2 0.52 %
Tarna 2 0.52 %
Tusaújfalu 2 0.52 %
Magasrév 2 0.52 %
Márkcsemernye 1 0.26 %
Leszna 1 0.26 %
Dobóruszka 1 0.26 %
Sámogy 1 0.26 %
Dénesújfalu 1 0.26 %
Mátyócvajkóc 1 0.26 %
Abara 1 0.26 %
Pályin 1 0.26 %
Bés 1 0.26 %
Rebrény 1 0.26 %
Falkus 1 0.26 %
Budaháza 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Petróc 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Berettő 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Málca 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Tusa 0 0.00 %
Márk 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Vinna 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Dobróka 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Karaszna 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 93 36.76 %
Málca 17 6.72 %
Őrmező 11 4.35 %
Butka 9 3.56 %
Nagykapos 8 3.16 %
Pazdics 7 2.77 %
Morva 6 2.37 %
Lasztomér 6 2.37 %
Füzesér 6 2.37 %
Feketemező 5 1.98 %
Berettő 5 1.98 %
Nátafalva 5 1.98 %
Zalacska 4 1.58 %
Abara 3 1.19 %
Jósza 3 1.19 %
Bánóc 3 1.19 %
Karaszna 2 0.79 %
Vaján 2 0.79 %
Leszna 2 0.79 %
Rákóc 2 0.79 %
Zuhogó 2 0.79 %
Kácsánd 2 0.79 %
Németvágás 2 0.79 %
Mátyócvajkóc 2 0.79 %
Nagyszeretva 2 0.79 %
Dénesújfalu 2 0.79 %
Hajagos 1 0.40 %
Gézsény 1 0.40 %
Sztára 1 0.40 %
Harapás 1 0.40 %
Bajánháza 1 0.40 %
Dobóruszka 1 0.40 %
Rebrény 1 0.40 %
Tusa 1 0.40 %
Márkcsemernye 1 0.40 %
Iske 1 0.40 %
Tarna 1 0.40 %
Nagycseb 1 0.40 %
Pályin 1 0.40 %
Bés 1 0.40 %
Ungtavas 1 0.40 %
Gatály 1 0.40 %
Pálóc 1 0.40 %
Csicser 1 0.40 %
Vásárhely 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Petróc 0 0.00 %
Márk 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Sámogy 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Mokcsamogyorós 0 0.00 %
Nyarádkelecsény 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Vinna 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Magasrév 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Dobróka 0 0.00 %
Izbugya 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 1 739 58.36 %
Őrmező 100 3.36 %
Rákóc 96 3.22 %
Nátafalva 78 2.62 %
Nagykapos 77 2.58 %
Jósza 60 2.01 %
Vinna 60 2.01 %
Pazdics 60 2.01 %
Lasztomér 54 1.81 %
Karaszna 47 1.58 %
Berettő 43 1.44 %
Tarna 40 1.34 %
Hajagos 36 1.21 %
Lazony 35 1.17 %
Deregnyő 35 1.17 %
Zalacska 34 1.14 %
Vásárhely 33 1.11 %
Rebrény 33 1.11 %
Ungtavas 33 1.11 %
Zemplénszuha 32 1.07 %
Zuhogó 32 1.07 %
Lask 29 0.97 %
Butka 29 0.97 %
Bánóc 29 0.97 %
Németvágás 28 0.94 %
Pálóc 28 0.94 %
Hór 25 0.84 %
Petróc 24 0.81 %
Harapás 24 0.81 %
Morva 23 0.77 %
Pályin 23 0.77 %
Dobróka 22 0.74 %
Dénesújfalu 22 0.74 %
Sámogy 22 0.74 %
Márkcsemernye 22 0.74 %
Leszna 19 0.64 %
Tusa 18 0.60 %
Vámoslucska 17 0.57 %
Málca 17 0.57 %
Gatály 16 0.54 %
Sztára 16 0.54 %
Ordasfalva 14 0.47 %
Tusaújfalu 13 0.44 %
Nagycseb 12 0.40 %
Bajánháza 12 0.40 %
Szalók 12 0.40 %
Gézsény 12 0.40 %
Magasrév 11 0.37 %
Dobóruszka 9 0.30 %
Kácsánd 9 0.30 %
Nagyszeretva 9 0.30 %
Fogas 8 0.27 %
Kisszeretva 8 0.27 %
Alsókánya 7 0.23 %
Csicser 6 0.20 %
Feketemező 6 0.20 %
Füzesér 6 0.20 %
Falkus 6 0.20 %
Solymos 5 0.17 %
Hanajna 5 0.17 %
Laborcfalva 5 0.17 %
Ungszenna 5 0.17 %
Izbugya 4 0.13 %
Mokcsamogyorós 4 0.13 %
Nagyszelmenc 3 0.10 %
Petrik 3 0.10 %
Mátyócvajkóc 3 0.10 %
Márk 3 0.10 %
Budaháza 2 0.07 %
Nyarádkelecsény 2 0.07 %
Iske 2 0.07 %
Nagyráska 2 0.07 %
Kisráska 2 0.07 %
Abara 1 0.03 %
Hegyi 1 0.03 %
Bés 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Nagymihály 170 32.44 %
Lasztomér 30 5.73 %
Őrmező 17 3.24 %
Nagykapos 13 2.48 %
Zalacska 8 1.53 %
Németvágás 8 1.53 %
Rákóc 7 1.34 %
Vinna 6 1.15 %
Pazdics 6 1.15 %
Tarna 5 0.95 %
Butka 5 0.95 %
Pálóc 5 0.95 %
Hór 4 0.76 %
Bánóc 4 0.76 %
Csicser 4 0.76 %
Pályin 4 0.76 %
Dobóruszka 4 0.76 %
Sámogy 3 0.57 %
Márk 3 0.57 %
Solymos 3 0.57 %
Nátafalva 3 0.57 %
Dénesújfalu 3 0.57 %
Magasrév 3 0.57 %
Jósza 3 0.57 %
Petróc 3 0.57 %
Falkus 3 0.57 %
Gatály 3 0.57 %
Ungszenna 3 0.57 %
Karaszna 3 0.57 %
Lask 3 0.57 %
Abara 2 0.38 %
Ordasfalva 2 0.38 %
Mokcsamogyorós 2 0.38 %
Feketemező 2 0.38 %
Laborcfalva 2 0.38 %
Vásárhely 2 0.38 %
Málca 2 0.38 %
Ungtavas 2 0.38 %
Rebrény 2 0.38 %
Dobróka 2 0.38 %
Izbugya 2 0.38 %
Nagyszelmenc 1 0.19 %
Márkcsemernye 1 0.19 %
Berettő 1 0.19 %
Sztára 1 0.19 %
Zemplénszuha 1 0.19 %
Lazony 1 0.19 %
Hajagos 1 0.19 %
Tusaújfalu 1 0.19 %
Szalók 1 0.19 %
Nyarádkelecsény 1 0.19 %
Kácsánd 1 0.19 %
Füzesér 1 0.19 %
Alsókánya 1 0.19 %
Deregnyő 1 0.19 %
Budaháza 1 0.19 %
Bés 1 0.19 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Tusa 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Gézsény 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Morva 0 0.00 %
Nagymihály 1 377 65.48 %
Őrmező 252 11.98 %
Márkcsemernye 128 6.09 %
Vinna 72 3.42 %
Nátafalva 61 2.90 %
Zalacska 35 1.66 %
Lasztomér 33 1.57 %
Pazdics 27 1.28 %
Petróc 27 1.28 %
Nagykapos 24 1.14 %
Leszna 24 1.14 %
Lazony 22 1.05 %
Sztára 21 1.00 %
Ungtavas 19 0.90 %
Feketemező 18 0.86 %
Ordasfalva 17 0.81 %
Butka 16 0.76 %
Morva 15 0.71 %
Dénesújfalu 15 0.71 %
Rákóc 14 0.67 %
Karaszna 13 0.62 %
Rebrény 13 0.62 %
Zemplénszuha 12 0.57 %
Bajánháza 12 0.57 %
Dobróka 12 0.57 %
Izbugya 12 0.57 %
Hór 12 0.57 %
Gézsény 11 0.52 %
Gatály 11 0.52 %
Vámoslucska 11 0.52 %
Szalók 11 0.52 %
Solymos 11 0.52 %
Jósza 10 0.48 %
Vásárhely 10 0.48 %
Zuhogó 10 0.48 %
Bánóc 10 0.48 %
Németvágás 10 0.48 %
Pálóc 10 0.48 %
Sámogy 10 0.48 %
Tusaújfalu 8 0.38 %
Fogas 8 0.38 %
Hajagos 8 0.38 %
Tusa 8 0.38 %
Lask 7 0.33 %
Tarna 7 0.33 %
Berettő 7 0.33 %
Nagycseb 6 0.29 %
Málca 6 0.29 %
Füzesér 6 0.29 %
Falkus 6 0.29 %
Mokcsamogyorós 5 0.24 %
Nagyszeretva 5 0.24 %
Harapás 5 0.24 %
Kisszeretva 5 0.24 %
Laborcfalva 5 0.24 %
Pályin 5 0.24 %
Márk 4 0.19 %
Deregnyő 3 0.14 %
Nyarádkelecsény 3 0.14 %
Csicser 2 0.10 %
Ungszenna 2 0.10 %
Abara 2 0.10 %
Hanajna 2 0.10 %
Petrik 2 0.10 %
Kisráska 2 0.10 %
Nagyszelmenc 2 0.10 %
Hegyi 2 0.10 %
Nagyráska 1 0.05 %
Alsókánya 1 0.05 %
Kácsánd 1 0.05 %
Mátyócvajkóc 1 0.05 %
Magasrév 1 0.05 %
Dobóruszka 1 0.05 %
Budaháza 1 0.05 %
Bés 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Nagymihály 1 723 44.01 %
Őrmező 158 4.04 %
Nátafalva 136 3.47 %
Nagykapos 96 2.45 %
Vinna 94 2.40 %
Jósza 81 2.07 %
Pálóc 80 2.04 %
Rákóc 79 2.02 %
Dobóruszka 77 1.97 %
Ungtavas 75 1.92 %
Pazdics 67 1.71 %
Butka 66 1.69 %
Dobróka 63 1.61 %
Nyarádkelecsény 62 1.58 %
Harapás 61 1.56 %
Németvágás 57 1.46 %
Dénesújfalu 57 1.46 %
Lasztomér 56 1.43 %
Zalacska 55 1.40 %
Rebrény 54 1.38 %
Deregnyő 53 1.35 %
Hajagos 53 1.35 %
Ordasfalva 51 1.30 %
Gatály 50 1.28 %
Málca 48 1.23 %
Gézsény 45 1.15 %
Mokcsamogyorós 44 1.12 %
Hór 44 1.12 %
Lazony 43 1.10 %
Karaszna 42 1.07 %
Tarna 42 1.07 %
Berettő 40 1.02 %
Bánóc 37 0.95 %
Petróc 37 0.95 %
Zuhogó 37 0.95 %
Vásárhely 37 0.95 %
Zemplénszuha 36 0.92 %
Sámogy 35 0.89 %
Solymos 33 0.84 %
Pályin 32 0.82 %
Ungszenna 32 0.82 %
Morva 30 0.77 %
Falkus 29 0.74 %
Sztára 29 0.74 %
Tusaújfalu 29 0.74 %
Bajánháza 26 0.66 %
Tusa 25 0.64 %
Fogas 24 0.61 %
Feketemező 24 0.61 %
Vámoslucska 23 0.59 %
Izbugya 23 0.59 %
Magasrév 22 0.56 %
Nagyráska 22 0.56 %
Lask 22 0.56 %
Hanajna 20 0.51 %
Márkcsemernye 20 0.51 %
Szalók 18 0.46 %
Nagyszeretva 18 0.46 %
Márk 17 0.43 %
Petrik 17 0.43 %
Leszna 16 0.41 %
Füzesér 15 0.38 %
Alsókánya 14 0.36 %
Nagycseb 12 0.31 %
Kácsánd 11 0.28 %
Laborcfalva 11 0.28 %
Csicser 9 0.23 %
Kisszeretva 7 0.18 %
Mátyócvajkóc 5 0.13 %
Abara 4 0.10 %
Kisráska 3 0.08 %
Hegyi 3 0.08 %
Nagyszelmenc 2 0.05 %
Szirénfalva 2 0.05 %
Vaján 1 0.03 %
Budaháza 1 0.03 %
Bés 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagymihály 372 57.23 %
Rákóc 106 16.31 %
Őrmező 28 4.31 %
Morva 23 3.54 %
Butka 19 2.92 %
Vinna 17 2.62 %
Nátafalva 14 2.15 %
Pazdics 12 1.85 %
Jósza 12 1.85 %
Vásárhely 10 1.54 %
Gatály 7 1.08 %
Nagykapos 7 1.08 %
Zalacska 6 0.92 %
Bajánháza 6 0.92 %
Pálóc 6 0.92 %
Petróc 6 0.92 %
Tarna 6 0.92 %
Lasztomér 6 0.92 %
Nagycseb 6 0.92 %
Solymos 5 0.77 %
Ordasfalva 5 0.77 %
Karaszna 5 0.77 %
Ungtavas 5 0.77 %
Alsókánya 4 0.62 %
Zemplénszuha 4 0.62 %
Harapás 4 0.62 %
Márk 4 0.62 %
Németvágás 4 0.62 %
Dobróka 4 0.62 %
Hór 4 0.62 %
Tusaújfalu 3 0.46 %
Nagyráska 3 0.46 %
Berettő 3 0.46 %
Dénesújfalu 3 0.46 %
Abara 2 0.31 %
Sztára 2 0.31 %
Falkus 2 0.31 %
Füzesér 2 0.31 %
Rebrény 2 0.31 %
Lask 2 0.31 %
Bánóc 2 0.31 %
Leszna 2 0.31 %
Ungszenna 2 0.31 %
Pályin 2 0.31 %
Dobóruszka 2 0.31 %
Petrik 2 0.31 %
Hegyi 2 0.31 %
Izbugya 1 0.15 %
Málca 1 0.15 %
Vámoslucska 1 0.15 %
Sámogy 1 0.15 %
Lazony 1 0.15 %
Mokcsamogyorós 1 0.15 %
Hajagos 1 0.15 %
Nagyszeretva 1 0.15 %
Márkcsemernye 1 0.15 %
Nyarádkelecsény 1 0.15 %
Kácsánd 1 0.15 %
Mátyócvajkóc 1 0.15 %
Tusa 1 0.15 %
Nagyszelmenc 1 0.15 %
Vaján 1 0.15 %
Csicser 1 0.15 %
Kisszeretva 1 0.15 %
Hanajna 0 0.00 %
Gézsény 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Feketemező 0 0.00 %
Magasrév 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagymihály 296 40.66 %
Dobróka 132 18.13 %
Butka 41 5.63 %
Őrmező 21 2.88 %
Zalacska 15 2.06 %
Ordasfalva 14 1.92 %
Gatály 13 1.79 %
Hegyi 12 1.65 %
Karaszna 11 1.51 %
Nagykapos 10 1.37 %
Lazony 10 1.37 %
Lasztomér 9 1.24 %
Morva 8 1.10 %
Bánóc 8 1.10 %
Kisráska 8 1.10 %
Málca 8 1.10 %
Sámogy 8 1.10 %
Vinna 8 1.10 %
Pazdics 7 0.96 %
Nagycseb 7 0.96 %
Németvágás 7 0.96 %
Vásárhely 6 0.82 %
Dénesújfalu 6 0.82 %
Harapás 6 0.82 %
Falkus 6 0.82 %
Jósza 6 0.82 %
Nátafalva 6