SK
RA
.....

Kisperlász

Község

címer zászló
11 5% magyar 1910
0 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Prihradzany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Nagyrőcei járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Jolsvai-karszt
Más földrajzi nevek:
Brzcová, Dlhé, Do Hrušťana, Do malého hájika, Do medvedieho, Dolinky, Havrania dolina, Hradné, Hrbné, Hrušťan, Háj, Kliny, Kliny na beliciach, Knehyne, Kocsma-hegy (Malkiná), Konopnice, Kopanina, Kratiny, Ku kraju, Kuchyne, Lipovec (Šivetická pustatina), Malý háj, Na jamku, Na skalku, Nemé, Od duba medzi brehami, Perešovské, Perlászi-patak (Prihradziansky potok), Pod cestou, Pod hrbným, Prihradzianská Hradná, Skalka, Strana, Stračie, Sušiny, Trávnik, Valasnic (Valašnice), Višovie, Za humnami, Za kapolnu od cesty
Koordináták:
48.58390427, 20.23925018
Terület:
4,55 km2
Rang:
község
Népesség:
85
Tszf. magasság:
260 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04914
Település kód:
526100
Szervezeti azonosító:
328651
Adóazonosító:
2020724783

Kisperlász a Perlászi-patak (Prihradziansky potok) partján, 270 méteres tengerszint feletti magasságban, a Jolsvai-karszthoz tartozó Skalka (466 m) déli és a Licei-dombsághoz tartozó Kocsma-hegy (Malkiná, 379 m) északi lábánál fekszik, Jolsvától 9 km-re délre, Nagyrőcétől 21 km-re délkeletre. Kis kiterjedésű határa 235-466 méteres tengerszint feletti magasságban húzódik, 2010-ben területének 38,2 %-át (174 ha) szántó, 37,8 %-át (172 ha) erdő, 17,8 %-át (81 ha) pedig rét és legelő foglalta el. A 2836-os út köti össze a szomszédos Süvetével (3 km) és Kövivel (4,5 km). Délről Deresk, nyugatról Kövi, északról Jolsva és Jolsvatapolca, keletről pedig Süvete katasztere határolja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagyrőcei járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Nagyrőcei járásához tartozott, majd a csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Nagyrőcei, annak megszüntetése után (1996-ig) pedig a Rozsnyói járáshoz. 1938. novemberétől 1945. januárjáig visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Rozsnyói járás). Területe az elmúlt évszázadban nem változott (1910-ben és 2011-ben egyaránt 4,55 km²).

Népesség

Kisperlász a szlovák-magyar nyelvhatáron fekvű, túlnyomórészt szlovák lakosságú aprófalu. 2011-ben 87 lakosa volt, melynek 92 százaléka szlovák nemzetiségűnek vallotta magát. Kisperlász a járás második legkisebb népességű települése. 1910-ben lakosságának 5,2 %-a, 1921-ben 6,5 %-a, 1991-ben 4,1 %-a (4 fő) vallotta magát magyarnak, 2001-ben azonban már senki sem. 1938-1991 között népességének felét elveszítette, az elöregedő népességű községnek 1991-ben 98, 2011-ben 87, 2017-ben már csak 81 lakosa volt. 1921-ben lakosságának négyötöde, 2011-ben 43,7 %-a volt evangélikus vallású, a római katolikusok aránya ugyanakkor 17,4 %-ról 13,8 %-ra csökkent. 2011-ben a felekezeten kívüliek a lakosság csaknem egyharmadát (31,0 %) alkották. A község népsűrűsége alacsony, a járási átlag alig egyharmada (2011-ben 19,1 fő/km²).

Történelem

Kisperlász a 13. század közepén, a Zách nemzetség birtokain, egy irtott majorság (predium) körül keletkezett. Neve szláv eredetű, a perlaz v. prielaz (a kerítésen való átjárást megkönnyítő deszka) szóból keletkezett. 1262-ben szerepel először oklevélben Prelaz néven, később Perlaz (1435), Perlak (1558), illetve Perlasz (1573) alakban említik a források. Lakossága a középkortól kezdve szlávokból állt, akik a határ kis hozama miatt állandóan eljártak délebbre aratni és csépelni, állattenyésztéssel, méhészettel és fazekassággal foglalkoztak, illetve a környező jolsvavölgyi és kövi hámorokba fuvaroztak. A 16. századtól a falu a murányi vár birtoka volt. 1558 körül lakossága evangélikus hitre tért, a 18. század elejéig Süvete leányegyháza volt. 1573-ban fordul elő először Pryhrade néven, a 18. századtól pedig mai szlovák alakjában (Prihradzany). A század végén a török pusztítás miatt lakossága megfogyatkozott, 1580-ban hat jobbágyát írták össze, 1598-ban házainak száma 12 volt. Népességének nagy része elvándorolt az Alföldre, helyükre a murányvölgyi és garamvölgyi vlach falvakból érkeztek új beköltözők. 1682-ben a törökök, majd a zsoldoscsapatok átvonulása során teljesen elpusztult. 1709-1710-ben a pestisjárvány 40 áldozatot szedett Perlászon. A 18. században a Koháry, a 19. században a Coburg) család volt a falu birtokosa. 1733-1766 között a Koháryak rekatolizációs kísérletei eredménytelenek maradtak. 1773-ban 26 jobbágy és 3 zsellércsalád élt a faluban. Ugyanebből az évből ismert a község pecsétje is, mely a 2007-ben elfogadott címer alapját is képezi. A fazekasságon kívül jellemző foglalkozás volt itt ekkoriban a pipakészítés is. 1828-ban 37 háza és 251 lakosa volt. 1880-ban 185, 1910-ben 213, 1921-ben 201 lakosa volt. 1906-ban kapta a hivatalos Kisperlász nevet a korábban használt Perlász helyett. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Nagyrőcei járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1938. novemberében az első bécsi döntés Magyarországhoz csatolta (1945)-ig. 1938-1945 között határközség volt, a szomszédos Kövi 1939. márciusától a fasiszta szlovák bábállamhoz tartozott. 1938-ban 53 háza és 200 lakosa volt. 1970-ben 137-en, 1980-ban 117-en, 1991-ben már csak 98-an lakták a községet.

Mai jelentősége

Az elnéptelenedő aprófaluban sem alapiskola, sem óvoda nem található. Evangélikus temploma klasszicista stílusban épült 1798-ban. A temetőben található, Szent Annának szentelt római katolikus körkápolna (rotunda) román stílusú, 13. századi eredetű, festett kazettás mennyezetén az 1758-as évszám olvasható, egyben búcsújáróhely. A községben a népi építészet több emléke is fennmaradt a 19. századból.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

PERLACZ. Prichrazane. Tót falu Gömör Vármegyében, földes Ura Gr. Koháry Uraság, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Süvetének szomszédságában, határbéli földgye közép termékenységű, legelője kevés, fája van mind a’ kétféle, eladásra módgya közel Jolsván, keresetre is módgya a’ vasverő műhelyeknél, és tserép edényekkel, ’s pipákkal, mellyeket magok készítenek, harmadik osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Perlacz, tót falu, Gömör vmegyében, Jolsvához délre 1 órányira: 10 kath., 241 evang. lak., kik többnyire fazekasok és pipacsinálók. F. u. h. Coburg. Ut. p. Rosnyó.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Perlász, Jolsva közelében fekvő tót kisközség, 37 házzal és 200 ág. h. evangelikus lakossal. 1435-ben Jolsva tartozéka és a jolsvai várbirtokok sorsában osztozott. Ez időszerint a Coburg herczegi család a birtokosa. 1786-ban, a mikor még a Koháryak voltak az urai, Prichranzane tót névvel is nevezték. Lakosainak nagyrésze pipakészítő és fazekas volt, a mely iparággal különben ma is sokan foglalkoznak. Evangelikus temploma 1798-ban épült. Postája, távírója és vasúti állomása Jolsva.

Helységnévtár

Perlász (Prichracane, Prihrazane), rk. 11 Süvete, ág. 169 Süvete, izr. 5 - .

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kisperlász. Elsőnek egy 1297-ben kelt oklevél említi, annak kapcsán, hogy egy Véri nevű királyi ember itt birtokot kap. Nem sokkal később már az egyházi birtokok sorában találjuk a községet. A község területe 791 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 200.

Névelőfordulások
1262
Prelaz
1272
Prelaz
1435
Perlaz
1558
Perlak
1573
Perlasz alias Pryhrade
1773
Perlácz, Prichraczane,
1786
Perlacz, Prichraczane,
1808
Perlacz, Přihradzany, Přihraďany,
1863
Perlász,
1907
Kisperlász,
1920
Prihradzany
1938
Kisperlász,
1945
Prihradzany

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Prihradzany)
Telefon: 0584482509

Honlap:
Polgármester:
Čipka Milan (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Balážik Juraj (SMER-SD)
Melničuková Anna (SMER-SD)
Spišák Peter (SMER-SD)
SMER-SD 100% SMER-SD 3 képviselö 3 képviselö
Kisperlászi Községi Hivatal

Prihradzany

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 172 93%
szlovákok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 3%
egyéb 8 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 185
magyarok 11 5%
szlovákok 188 88%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 14 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 213
magyarok 13 6%
szlovákok 171 85%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 17 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 201
magyarok 4 4%
szlovákok 93 95%
csehek 1 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 98
magyarok 0 0%
szlovákok 84 100%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 84
magyarok 0 0%
szlovákok 80 92%
csehek 1 1%
németek 0 0%
egyéb 2 2%
ismeretlen 4 5%
összlétszám 87
magyarok 0 0%
szlovákok 72 99%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 1%
összlétszám 73
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 64
Választási részvétel: 76.56 %
Kiadott boríték: 49
Bedobott boríték: 49

Polgármester

Érvényes szavazólap: 47
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Čipka Milan 38 80.85 % SMER-SD
Spišáková Jana 9 19.15 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Balážik Juraj 45 SMER-SD
Melničuková Anna 37 SMER-SD
Spišák Peter 29 SMER-SD

Képviselők

2014
SDKÚ-DS 100.00% SDKÚ-DS 3 képviselö 3 képviselö
2018
SMER-SD 100.00% SMER-SD 3 képviselö 3 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 70
Választási részvétel: 41.43 %
Kiadott boríték: 29
Bedobott boríték: 29
Választásra jogosult: 70
Választási részvétel: 38.57 %
Kiadott boríték: 27
Bedobott boríték: 27
Választásra jogosult: 69
Választási részvétel: 56,52 %
Kiadott boríték: 39
Bedobott boríték: 39

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 27
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 36
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 9 33.33 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 6 22.22 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 4 14.81 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ondrej Binder 3 11.11 % Független
Pavel Chovanec 2 7.41 % ÚSVIT
Andrea Jenčíková 2 7.41 % NP
Karol Konárik 1 3.70 % SNS
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Vladimír Maňka 11 40.74% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 17 47.22 % Független
Marian Kotleba 7 19.44 % ĽSNS
Igor Kašper 3 8.33 % Független
Miroslav Gálik 3 8.33 % NAS
Viliam Baňák 2 5.56 % JĽSS
Martin Juhaniak 1 2.78 % Független
Pavel Greksa 1 2.78 % Független
Michal Kantor 1 2.78 % SZS
Alena Pivovarčiová 1 2.78 % NP
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 29
Érvényes szavazólap: 39
Érvényes szavazólap: 9620
# Név Szavazat Százalék Párt
Július Laššan 11 37.93% KDH, SMER - SD
Ján Šeševička 11 37.93% Független
Eva Cireňová 10 34.48% SMER - SD, KDH
Jozef Gurský 6 20.69% KSS
Ľudovít Sendrei 6 20.69% SRK
Katarína Danišová 4 13.79% KDH, SMER - SD
Július Buchta 4 13.79% SNS
Emil Samko 3 10.34% KĽS
Andrea Jenčíková 3 10.34% NP
Zuzana Nemogová 3 10.34% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hroncová 2 6.90% HZD, ĽS-HZDS
Eva Hicárová 2 6.90% Független
Dušan Ďuriška 2 6.90% SĽS
Ladislav Nagy 2 6.90% MOST - HÍD
Marek Nosko 2 6.90% Független
Ján Germánus 1 3.45% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ľudovít Štítnický 1 3.45% SMS
Nikoleta Gallová 1 3.45% NP
Branislav Skaloš 0 0.00% KSS
Jaroslav Kacián 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Rudolf Steigavf 0 0.00% SĽS
Anna Szögedi 0 0.00% SMK-MKP
Milan Kolesár 27 69.23% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Dušan Ďuriška 20 51.28% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ondrej Bafia 10 25.64% SMER-SD
Martin Kvetko 9 23.08% Független
Ján Brzáč 7 17.95% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Laššan 7 17.95% SMER-SD
Július Buchta 6 15.38% SNS
Hilda Puterová 4 10.26% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Svetoslav Albíni 3 7.69% Független
Vladimíra Šmidtová 2 5.13% ĽS Naše Slovensko
Pavel Alexa 2 5.13% ĽS Naše Slovensko
János Deák 1 2.56% SMK-MKP
Dávid Galovič 1 2.56% Független
Alena Zelinová 1 2.56% SNS
Stanislav Ružáni 1 2.56% ĽS Naše Slovensko
Gabriela Tamášová 1 2.56% SRK
Ladislav Lukáč 0 0.00% SNS
Anna Szögedi 0 0.00% SMK-MKP
Mária Duszová 0 0.00% Független
Roland Kovács 0 0.00% Független
Zsuzsa Hunyák 0 0.00% SMK-MKP
Ján Šeševička 2256 0.00% Független
Eva Cireňová 2205 0.00% SMER - SD, KDH
Július Laššan 2152 0.00% KDH, SMER - SD
Anna Szögedi 1855 0.00% SMK-MKP
Marek Nosko 1160 0.00% Független
Katarína Danišová 1069 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Nagy 966 0.00% MOST - HÍD
Eva Hicárová 533 0.00% Független
Zuzana Nemogová 530 0.00% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 509 0.00% SNS
Ján Germánus 468 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Kacián 421 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gurský 289 0.00% KSS
Ľudovít Sendrei 280 0.00% SRK
Dušan Ďuriška 255 0.00% SĽS
Ľudovít Štítnický 236 0.00% SMS
Nikoleta Gallová 234 0.00% NP
Emil Samko 187 0.00% KĽS
Andrea Jenčíková 156 0.00% NP
Andrea Hroncová 151 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Rudolf Steigavf 147 0.00% SĽS
Branislav Skaloš 110 0.00% KSS
Milan Kolesár 2906 30.21% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Laššan 2480 25.78% SMER-SD
Július Buchta 2061 21.42% SNS
Svetoslav Albíni 1635 17.00% Független
Ondrej Bafia 1490 15.49% SMER-SD
Martin Kvetko 1470 15.28% Független
Anna Szögedi 1448 15.05% SMK-MKP
Pavel Alexa 1212 12.60% ĽS Naše Slovensko
Mária Duszová 1136 11.81% Független
János Deák 1018 10.58% SMK-MKP
Vladimíra Šmidtová 1017 10.57% ĽS Naše Slovensko
Zsuzsa Hunyák 995 10.34% SMK-MKP
Dávid Galovič 968 10.06% Független
Hilda Puterová 846 8.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Ružáni 802 8.34% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 519 5.40% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Zelinová 447 4.65% SNS
Dušan Ďuriška 365 3.79% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Roland Kovács 327 3.40% Független
Ladislav Lukáč 248 2.58% SNS
Gabriela Tamášová 230 2.39% SRK

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Tornalja 264 29.50 %
Nagyrőce 45 5.03 %
Ratkósebes 25 2.79 %
Lice 23 2.57 %
Sajógömör 13 1.45 %
Felsőfalu 7 0.78 %
Lubény 7 0.78 %
Jolsva 6 0.67 %
Ratkó 6 0.67 %
Kövi 5 0.56 %
Gerlice 4 0.45 %
Szkáros 4 0.45 %
Gömörfalva 4 0.45 %
Murányhosszúrét 4 0.45 %
Murányalja 3 0.34 %
Lehelfalva 3 0.34 %
Újvásár 2 0.22 %
Hizsnyó 2 0.22 %
Alsófalu 2 0.22 %
Deresk 2 0.22 %
Szásza 2 0.22 %
Zsór 2 0.22 %
Otrokócs 2 0.22 %
Murányhuta 2 0.22 %
Murányszabadi 1 0.11 %
Kisperlász 1 0.11 %
Gömörrákos 1 0.11 %
Baráttelke 1 0.11 %
Lévárt 1 0.11 %
Gömörliget 1 0.11 %
Szirk 1 0.11 %
Turcsok 1 0.11 %
Nandrás 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Süvete 0 0.00 %
Jolsvatapolca 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Tornalja 932 151.05 %
Sajógömör 81 13.13 %
Nagyrőce 57 9.24 %
Lice 45 7.29 %
Gömörfalva 40 6.48 %
Gice 37 6.00 %
Szirk 37 6.00 %
Deresk 33 5.35 %
Felsőrás 30 4.86 %
Lévárt 20 3.24 %
Gömörliget 18 2.92 %
Lőkös 16 2.59 %
Otrokócs 15 2.43 %
Alsófalu 13 2.11 %
Szkáros 12 1.94 %
Zsór 9 1.46 %
Felsőfalu 7 1.13 %
Jolsvatapolca 7 1.13 %
Jolsva 7 1.13 %
Ratkósebes 5 0.81 %
Ratkó 4 0.65 %
Murányalja 3 0.49 %
Kisvisnyó 3 0.49 %
Lubény 3 0.49 %
Lehelfalva 2 0.32 %
Kövi 2 0.32 %
Szásza 2 0.32 %
Újvásár 2 0.32 %
Murányhuta 1 0.16 %
Murányhosszúrét 1 0.16 %
Baráttelke 1 0.16 %
Süvete 1 0.16 %
Turcsok 1 0.16 %
Vizesrét 1 0.16 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 73 18.34 %
Kövi 72 18.09 %
Tornalja 26 6.53 %
Kisperlász 20 5.03 %
Szirk 19 4.77 %
Jolsva 18 4.52 %
Ratkósebes 14 3.52 %
Murányalja 13 3.27 %
Gömörrákos 9 2.26 %
Deresk 8 2.01 %
Ratkó 8 2.01 %
Szásza 7 1.76 %
Lubény 7 1.76 %
Nandrás 6 1.51 %
Jolsvatapolca 5 1.26 %
Turcsok 5 1.26 %
Gömörfalva 5 1.26 %
Lice 4 1.01 %
Hizsnyó 4 1.01 %
Murányhosszúrét 4 1.01 %
Sajógömör 4 1.01 %
Kakasalja 4 1.01 %
Vizesrét 3 0.75 %
Újvásár 3 0.75 %
Zsór 3 0.75 %
Baráttelke 3 0.75 %
Poloszkó 2 0.50 %
Murányhuta 2 0.50 %
Otrokócs 2 0.50 %
Felsőfalu 2 0.50 %
Süvete 2 0.50 %
Gömörliget 2 0.50 %
Lehelfalva 2 0.50 %
Alsófalu 1 0.25 %
Szkáros 1 0.25 %
Murányszabadi 1 0.25 %
Gice 1 0.25 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 553 49.11 %
Tornalja 71 6.31 %
Murányhosszúrét 40 3.55 %
Murányalja 39 3.46 %
Lubény 39 3.46 %
Lehelfalva 39 3.46 %
Vizesrét 33 2.93 %
Jolsva 24 2.13 %
Szirk 13 1.15 %
Gömörliget 12 1.07 %
Ratkósebes 11 0.98 %
Ratkó 8 0.71 %
Gice 7 0.62 %
Hizsnyó 7 0.62 %
Murányhuta 6 0.53 %
Gömörrákos 6 0.53 %
Jolsvatapolca 6 0.53 %
Kakasalja 6 0.53 %
Murányszabadi 6 0.53 %
Lice 5 0.44 %
Sajógömör 5 0.44 %
Szásza 4 0.36 %
Turcsok 4 0.36 %
Kövi 3 0.27 %
Deresk 3 0.27 %
Otrokócs 2 0.18 %
Süvete 2 0.18 %
Gömörfalva 2 0.18 %
Szkáros 2 0.18 %
Újvásár 2 0.18 %
Baráttelke 2 0.18 %
Poloszkó 1 0.09 %
Alsófalu 1 0.09 %
Kisperlász 1 0.09 %
Nandrás 1 0.09 %
Zsór 1 0.09 %
Felsőfalu 1 0.09 %
Gerlice 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Tornalja 43 10.83 %
Gömörfalva 38 9.57 %
Nagyrőce 30 7.56 %
Lice 22 5.54 %
Kövi 14 3.53 %
Jolsva 13 3.27 %
Murányhosszúrét 9 2.27 %
Süvete 9 2.27 %
Sajógömör 8 2.02 %
Deresk 5 1.26 %
Otrokócs 5 1.26 %
Szirk 4 1.01 %
Ratkó 4 1.01 %
Turcsok 3 0.76 %
Felsőfalu 3 0.76 %
Ratkósebes 2 0.50 %
Lubény 2 0.50 %
Gömörliget 2 0.50 %
Murányhuta 2 0.50 %
Murányalja 2 0.50 %
Gömörrákos 2 0.50 %
Vizesrét 1 0.25 %
Zsór 1 0.25 %
Jolsvatapolca 1 0.25 %
Szásza 1 0.25 %
Baráttelke 1 0.25 %
Lehelfalva 1 0.25 %
Alsófalu 1 0.25 %
Kisperlász 1 0.25 %
Nandrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Szkáros 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Nagyrőce 523 54.82 %
Lubény 44 4.61 %
Jolsva 26 2.73 %
Vizesrét 21 2.20 %
Murányhosszúrét 19 1.99 %
Süvete 17 1.78 %
Tornalja 15 1.57 %
Nandrás 15 1.57 %
Lehelfalva 14 1.47 %
Kakasalja 12 1.26 %
Hizsnyó 11 1.15 %
Turcsok 11 1.15 %
Lice 11 1.15 %
Baráttelke 10 1.05 %
Murányhuta 10 1.05 %
Jolsvatapolca 10 1.05 %
Murányalja 9 0.94 %
Ratkósebes 9 0.94 %
Gömörrákos 8 0.84 %
Gömörliget 8 0.84 %
Murányszabadi 6 0.63 %
Otrokócs 5 0.52 %
Ratkó 5 0.52 %
Kisperlász 4 0.42 %
Szirk 4 0.42 %
Sajógömör 4 0.42 %
Szásza 3 0.31 %
Gice 3 0.31 %
Poloszkó 2 0.21 %
Gömörfalva 2 0.21 %
Szkáros 2 0.21 %
Kövi 1 0.10 %
Újvásár 1 0.10 %
Felsőfalu 1 0.10 %
Lévárt 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Szirk 147 27.53 %
Nagyrőce 90 16.85 %
Turcsok 35 6.55 %
Ratkó 22 4.12 %
Nandrás 17 3.18 %
Szásza 16 3.00 %
Jolsva 14 2.62 %
Gömörrákos 12 2.25 %
Tornalja 11 2.06 %
Sajógömör 11 2.06 %
Lubény 10 1.87 %
Baráttelke 9 1.69 %
Jolsvatapolca 8 1.50 %
Kövi 8 1.50 %
Gerlice 8 1.50 %
Ratkósebes 8 1.50 %
Lehelfalva 8 1.50 %
Gömörfalva 7 1.31 %
Újvásár 7 1.31 %
Kisperlász 7 1.31 %
Murányhosszúrét 6 1.12 %
Lice 6 1.12 %
Vizesrét 6 1.12 %
Murányalja 5 0.94 %
Poloszkó 5 0.94 %
Gömörliget 5 0.94 %
Otrokócs 4 0.75 %
Süvete 4 0.75 %
Hizsnyó 4 0.75 %
Kakasalja 4 0.75 %
Felsőfalu 4 0.75 %
Deresk 3 0.56 %
Murányszabadi 3 0.56 %
Gice 2 0.37 %
Lévárt 1 0.19 %
Murányhuta 1 0.19 %
Szkáros 1 0.19 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 601 134.75 %
Sajógömör 59 13.23 %
Gömörfalva 40 8.97 %
Nagyrőce 27 6.05 %
Deresk 24 5.38 %
Süvete 23 5.16 %
Otrokócs 22 4.93 %
Lévárt 22 4.93 %
Gice 22 4.93 %
Alsófalu 17 3.81 %
Jolsva 16 3.59 %
Felsőrás 15 3.36 %
Lőkös 15 3.36 %
Szásza 15 3.36 %
Lice 14 3.14 %
Gömörliget 10 2.24 %
Jolsvatapolca 10 2.24 %
Szkáros 10 2.24 %
Zsór 9 2.02 %
Szirk 7 1.57 %
Murányalja 5 1.12 %
Turcsok 5 1.12 %
Felsőfalu 5 1.12 %
Murányhosszúrét 5 1.12 %
Baráttelke 4 0.90 %
Lubény 3 0.67 %
Ratkó 2 0.45 %
Murányszabadi 2 0.45 %
Kövi 2 0.45 %
Gömörrákos 1 0.22 %
Ratkósebes 1 0.22 %
Kisperlász 1 0.22 %
Nandrás 1 0.22 %
Hizsnyó 1 0.22 %
Kakasalja 1 0.22 %
Kisvisnyó 1 0.22 %
Murányhuta 0 0.00 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Nagyrőce 1 270 68.57 %
Jolsva 111 5.99 %
Tornalja 74 4.00 %
Murányalja 61 3.29 %
Ratkósebes 59 3.19 %
Vizesrét 54 2.92 %
Lehelfalva 51 2.75 %
Lubény 51 2.75 %
Szirk 37 2.00 %
Murányhosszúrét 34 1.84 %
Hizsnyó 28 1.51 %
Baráttelke 25 1.35 %
Jolsvatapolca 21 1.13 %
Kövi 20 1.08 %
Murányszabadi 16 0.86 %
Murányhuta 15 0.81 %
Gömörliget 13 0.70 %
Ratkó 13 0.70 %
Turcsok 10 0.54 %
Szásza 10 0.54 %
Gice 9 0.49 %
Újvásár 9 0.49 %
Gömörrákos 8 0.43 %
Kakasalja 7 0.38 %
Lice 6 0.32 %
Kisperlász 6 0.32 %
Poloszkó 6 0.32 %
Gömörfalva 5 0.27 %
Nandrás 5 0.27 %
Sajógömör 5 0.27 %
Szkáros 4 0.22 %
Gerlice 4 0.22 %
Süvete 3 0.16 %
Deresk 3 0.16 %
Felsőfalu 3 0.16 %
Zsór 3 0.16 %
Otrokócs 1 0.05 %
Alsófalu 1 0.05 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 1 264 50.70 %
Vizesrét 190 7.62 %
Lubény 95 3.81 %
Jolsva 88 3.53 %
Murányalja 77 3.09 %
Tornalja 67 2.69 %
Lehelfalva 67 2.69 %
Murányhosszúrét 63 2.53 %
Hizsnyó 54 2.17 %
Jolsvatapolca 52 2.09 %
Baráttelke 46 1.85 %
Turcsok 41 1.64 %
Szirk 41 1.64 %
Murányszabadi 33 1.32 %
Ratkósebes 33 1.32 %
Otrokócs 31 1.24 %
Kövi 25 1.00 %
Lice 24 0.96 %
Kakasalja 21 0.84 %
Ratkó 20 0.80 %
Gömörrákos 20 0.80 %
Gömörliget 18 0.72 %
Nandrás 17 0.68 %
Gice 14 0.56 %
Murányhuta 13 0.52 %
Felsőfalu 7 0.28 %
Kisperlász 7 0.28 %
Sajógömör 6 0.24 %
Szásza 6 0.24 %
Szkáros 5 0.20 %
Deresk 5 0.20 %
Gömörfalva 5 0.20 %
Poloszkó 5 0.20 %
Újvásár 5 0.20 %
Süvete 4 0.16 %
Zsór 4 0.16 %
Lőkös 3 0.12 %
Gerlice 1 0.04 %
Lévárt 1 0.04 %
Alsófalu 1 0.04 %
Kisvisnyó 1 0.04 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 84 22.58 %
Tornalja 24 6.45 %
Lubény 17 4.57 %
Szirk 12 3.23 %
Jolsva 11 2.96 %
Gerlice 10 2.69 %
Vizesrét 9 2.42 %
Lehelfalva 7 1.88 %
Murányalja 7 1.88 %
Kövi 6 1.61 %
Turcsok 6 1.61 %
Jolsvatapolca 5 1.34 %
Lice 4 1.08 %
Murányhosszúrét 4 1.08 %
Sajógömör 4 1.08 %
Hizsnyó 3 0.81 %
Gice 3 0.81 %
Gömörliget 3 0.81 %
Baráttelke 3 0.81 %
Gömörfalva 3 0.81 %
Ratkósebes 3 0.81 %
Gömörrákos 3 0.81 %
Murányszabadi 2 0.54 %
Szkáros 2 0.54 %
Újvásár 2 0.54 %
Otrokócs 2 0.54 %
Zsór 2 0.54 %
Murányhuta 2 0.54 %
Nandrás 1 0.27 %
Kakasalja 1 0.27 %
Szásza 1 0.27 %
Süvete 1 0.27 %
Felsőfalu 1 0.27 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Ratkó 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Nagyrőce 687 31.89 %
Murányhosszúrét 163 7.57 %
Murányalja 120 5.57 %
Tornalja 73 3.39 %
Jolsva 69 3.20 %
Lehelfalva 43 2.00 %
Vizesrét 36 1.67 %
Lubény 30 1.39 %
Ratkósebes 23 1.07 %
Szirk 22 1.02 %
Ratkó 21 0.97 %
Hizsnyó 20 0.93 %
Gömörliget 14 0.65 %
Gice 13 0.60 %
Kövi 13 0.60 %
Murányhuta 12 0.56 %
Murányszabadi 12 0.56 %
Baráttelke 12 0.56 %
Jolsvatapolca 12 0.56 %
Lice 11 0.51 %
Gömörrákos 10 0.46 %
Kisperlász 9 0.42 %
Süvete 9 0.42 %
Deresk 8 0.37 %
Kakasalja 6 0.28 %
Nandrás 5 0.23 %
Otrokócs 4 0.19 %
Turcsok 4 0.19 %
Újvásár 3 0.14 %
Felsőfalu 2 0.09 %
Szásza 1 0.05 %
Lőkös 1 0.05 %
Szkáros 1 0.05 %
Sajógömör 1 0.05 %
Zsór 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Gömörfalva 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 980 47.18 %
Jolsva 441 21.23 %
Tornalja 166 7.99 %
Lubény 125 6.02 %
Lehelfalva 105 5.06 %
Jolsvatapolca 90 4.33 %
Murányalja 84 4.04 %
Sajógömör 82 3.95 %
Vizesrét 75 3.61 %
Murányhosszúrét 71 3.42 %
Hizsnyó 66 3.18 %
Gömörliget 65 3.13 %
Lice 64 3.08 %
Kövi 52 2.50 %
Baráttelke 47 2.26 %
Gömörrákos 40 1.93 %
Gice 34 1.64 %
Szirk 31 1.49 %
Otrokócs 29 1.40 %
Kisperlász 27 1.30 %
Nandrás 26 1.25 %
Ratkó 20 0.96 %
Kakasalja 20 0.96 %
Süvete 20 0.96 %
Deresk 19 0.91 %
Ratkósebes 19 0.91 %
Murányszabadi 16 0.77 %
Szkáros 13 0.63 %
Felsőrás 12 0.58 %
Turcsok 11 0.53 %
Murányhuta 9 0.43 %
Lőkös 8 0.39 %
Felsőfalu 8 0.39 %
Gömörfalva 7 0.34 %
Lévárt 4 0.19 %
Szásza 4 0.19 %
Alsófalu 4 0.19 %
Gerlice 4 0.19 %
Újvásár 3 0.14 %
Kisvisnyó 3 0.14 %
Poloszkó 1 0.05 %
Zsór 1 0.05 %
Tornalja 315 22.52 %
Deresk 153 10.94 %
Sajógömör 109 7.79 %
Gömörfalva 80 5.72 %
Szirk 73 5.22 %
Nagyrőce 69 4.93 %
Otrokócs 62 4.43 %
Lice 34 2.43 %
Lévárt 30 2.14 %
Szkáros 28 2.00 %
Felsőrás 26 1.86 %
Zsór 17 1.22 %
Süvete 16 1.14 %
Lőkös 15 1.07 %
Kisvisnyó 12 0.86 %
Jolsva 11 0.79 %
Felsőfalu 10 0.71 %
Alsófalu 10 0.71 %
Kövi 7 0.50 %
Gice 7 0.50 %
Murányhosszúrét 6 0.43 %
Szásza 6 0.43 %
Gömörrákos 5 0.36 %
Murányalja 5 0.36 %
Ratkó 5 0.36 %
Lubény 4 0.29 %
Murányhuta 3 0.21 %
Turcsok 3 0.21 %
Ratkósebes 2 0.14 %
Lehelfalva 2 0.14 %
Nandrás 2 0.14 %
Gömörliget 2 0.14 %
Jolsvatapolca 2 0.14 %
Baráttelke 1 0.07 %
Poloszkó 1 0.07 %
Murányszabadi 1 0.07 %
Hizsnyó 1 0.07 %
Vizesrét 1 0.07 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Nagyrőce 726 52.61 %
Vizesrét 157 11.38 %
Lubény 62 4.49 %
Jolsvatapolca 44 3.19 %
Kövi 42 3.04 %
Lehelfalva 39 2.83 %
Murányhosszúrét 39 2.83 %
Murányalja 37 2.68 %
Jolsva 37 2.68 %
Szirk 30 2.17 %
Tornalja 30 2.17 %
Hizsnyó 28 2.03 %
Süvete 24 1.74 %
Baráttelke 20 1.45 %
Murányhuta 19 1.38 %
Murányszabadi 15 1.09 %
Ratkó 14 1.01 %
Gice 13 0.94 %
Szásza 13 0.94 %
Gömörliget 12 0.87 %
Turcsok 12 0.87 %
Gömörrákos 11 0.80 %
Ratkósebes 10 0.72 %
Kisperlász 10 0.72 %
Kakasalja 8 0.58 %
Nandrás 7 0.51 %
Deresk 6 0.43 %
Sajógömör 5 0.36 %
Lice 4 0.29 %
Felsőfalu 4 0.29 %
Újvásár 3 0.22 %
Gömörfalva 2 0.14 %
Poloszkó 2 0.14 %
Otrokócs 1 0.07 %
Gerlice 1 0.07 %
Szkáros 1 0.07 %
Lévárt 1 0.07 %
Kisvisnyó 1 0.07 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 527 26.62 %
Szirk 80 4.04 %
Jolsva 78 3.94 %
Tornalja 57 2.88 %
Lubény 52 2.63 %
Murányalja 49 2.47 %
Murányhosszúrét 43 2.17 %
Ratkósebes 38 1.92 %
Ratkó 20 1.01 %
Baráttelke 20 1.01 %
Gömörrákos 19 0.96 %
Kakasalja 19 0.96 %
Turcsok 18 0.91 %
Vizesrét 17 0.86 %
Hizsnyó 16 0.81 %
Lehelfalva 16 0.81 %
Jolsvatapolca 15 0.76 %
Sajógömör 12 0.61 %
Murányszabadi 12 0.61 %
Gömörfalva 11 0.56 %
Kövi 11 0.56 %
Gice 10 0.51 %
Szkáros 9 0.45 %
Gömörliget 9 0.45 %
Süvete 8 0.40 %
Gerlice 8 0.40 %
Lice 7 0.35 %
Felsőfalu 6 0.30 %
Nandrás 6 0.30 %
Poloszkó 5 0.25 %
Murányhuta 3 0.15 %
Alsófalu 3 0.15 %
Kisperlász 2 0.10 %
Szásza 2 0.10 %
Újvásár 1 0.05 %
Otrokócs 1 0.05 %
Lévárt 1 0.05 %
Deresk 1 0.05 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 185 57.99 %
Sajógömör 22 6.90 %
Nagyrőce 19 5.96 %
Gömörfalva 13 4.08 %
Otrokócs 9 2.82 %
Lice 7 2.19 %
Deresk 6 1.88 %
Gice 5 1.57 %
Jolsva 5 1.57 %
Lévárt 4 1.25 %
Süvete 4 1.25 %
Lubény 4 1.25 %
Szkáros 4 1.25 %
Murányhosszúrét 4 1.25 %
Gömörliget 3 0.94 %
Szásza 3 0.94 %
Zsór 3 0.94 %
Alsófalu 3 0.94 %
Jolsvatapolca 3 0.94 %
Murányalja 3 0.94 %
Ratkó 2 0.63 %
Hizsnyó 2 0.63 %
Lőkös 2 0.63 %
Poloszkó 2 0.63 %
Vizesrét 1 0.31 %
Kisvisnyó 1 0.31 %
Turcsok 1 0.31 %
Kövi 1 0.31 %
Szirk 1 0.31 %
Gömörrákos 1 0.31 %
Felsőrás 1 0.31 %
Baráttelke 1 0.31 %
Ratkósebes 1 0.31 %
Murányhuta 1 0.31 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 395 45.82 %
Jolsva 52 6.03 %
Tornalja 45 5.22 %
Murányhosszúrét 35 4.06 %
Szirk 32 3.71 %
Lubény 31 3.60 %
Murányalja 26 3.02 %
Baráttelke 18 2.09 %
Ratkó 16 1.86 %
Hizsnyó 14 1.62 %
Gömörrákos 13 1.51 %
Kakasalja 13 1.51 %
Ratkósebes 11 1.28 %
Vizesrét 11 1.28 %
Gömörfalva 10 1.16 %
Jolsvatapolca 8 0.93 %
Kövi 8 0.93 %
Lehelfalva 7 0.81 %
Gice 7 0.81 %
Sajógömör 6 0.70 %
Szkáros 6 0.70 %
Murányszabadi 6 0.70 %
Felsőfalu 6 0.70 %
Turcsok 6 0.70 %
Gömörliget 5 0.58 %
Nandrás 3 0.35 %
Lice 2 0.23 %
Deresk 2 0.23 %
Szásza 2 0.23 %
Murányhuta 1 0.12 %
Lőkös 1 0.12 %
Otrokócs 1 0.12 %
Süvete 1 0.12 %
Alsófalu 1 0.12 %
Kisperlász 1 0.12 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 813 46.25 %
Murányalja 283 16.10 %
Murányhosszúrét 88 5.01 %
Murányszabadi 69 3.92 %
Jolsva 53 3.01 %
Tornalja 46 2.62 %
Vizesrét 40 2.28 %
Murányhuta 34 1.93 %
Szirk 26 1.48 %
Hizsnyó 19 1.08 %
Jolsvatapolca 16 0.91 %
Lubény 15 0.85 %
Kakasalja 14 0.80 %
Lehelfalva 14 0.80 %
Gömörrákos 11 0.63 %
Ratkósebes 10 0.57 %
Gömörliget 10 0.57 %
Gice 9 0.51 %
Baráttelke 9 0.51 %
Ratkó 7 0.40 %
Turcsok 6 0.34 %
Lice 5 0.28 %
Deresk 5 0.28 %
Kövi 5 0.28 %
Süvete 4 0.23 %
Szásza 4 0.23 %
Sajógömör 4 0.23 %
Gömörfalva 4 0.23 %
Kisperlász 3 0.17 %
Nandrás 3 0.17 %
Alsófalu 2 0.11 %
Szkáros 1 0.06 %
Poloszkó 1 0.06 %
Otrokócs 1 0.06 %
Újvásár 1 0.06 %
Felsőrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 416 44.40 %
Jolsva 71 7.58 %
Tornalja 65 6.94 %
Szirk 62 6.62 %
Lubény 45 4.80 %
Murányalja 36 3.84 %
Murányhosszúrét 34 3.63 %
Ratkó 31 3.31 %
Turcsok 31 3.31 %
Ratkósebes 25 2.67 %
Hizsnyó 24 2.56 %
Baráttelke 21 2.24 %
Gömörrákos 19 2.03 %
Kövi 14 1.49 %
Szkáros 13 1.39 %
Kakasalja 12 1.28 %
Nandrás 12 1.28 %
Lehelfalva 11 1.17 %
Vizesrét 9 0.96 %
Gömörfalva 8 0.85 %
Jolsvatapolca 8 0.85 %
Gerlice 7 0.75 %
Deresk 7 0.75 %
Gice 6 0.64 %
Felsőfalu 6 0.64 %
Murányszabadi 5 0.53 %
Lice 4 0.43 %
Poloszkó 3 0.32 %
Gömörliget 2 0.21 %
Kisperlász 2 0.21 %
Sajógömör 2 0.21 %
Zsór 1 0.11 %
Otrokócs 1 0.11 %
Kisvisnyó 1 0.11 %
Süvete 1 0.11 %
Szásza 1 0.11 %
Murányhuta 1 0.11 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Tornalja 687 102.54 %
Sajógömör 57 8.51 %
Gömörfalva 33 4.93 %
Gice 21 3.13 %
Lice 21 3.13 %
Murányhosszúrét 18 2.69 %
Lőkös 17 2.54 %
Nagyrőce 16 2.39 %
Otrokócs 15 2.24 %
Deresk 14 2.09 %
Szkáros 13 1.94 %
Lévárt 12 1.79 %
Alsófalu 12 1.79 %
Felsőrás 11 1.64 %
Zsór 10 1.49 %
Süvete 6 0.90 %
Kövi 6 0.90 %
Felsőfalu 5 0.75 %
Ratkó 3 0.45 %
Murányalja 2 0.30 %
Kisvisnyó 2 0.30 %
Jolsva 2 0.30 %
Lubény 2 0.30 %
Turcsok 2 0.30 %
Gömörliget 2 0.30 %
Murányszabadi 1 0.15 %
Ratkósebes 1 0.15 %
Újvásár 1 0.15 %
Szásza 1 0.15 %
Szirk 1 0.15 %
Jolsvatapolca 1 0.15 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Baráttelke 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Murányhuta 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
23 33.82%
KSČ
16 23.53%
DS
12 17.65%
KDH
5 7.35%
SZ
5 7.35%
SPV
3 4.41%
DÚRS
2 2.94%
SD
2 2.94%
Érvényes szavazatok 68
HZDS
38 62.30%
SDĽ
10 16.39%
SPI
4 6.56%
SNS
2 3.28%
SZS
2 3.28%
ODÚ
2 3.28%
Magyar Polgári Párt
1 1.64%
KDH
1 1.64%
SKDH
1 1.64%
Érvényes szavazatok 61
HZDS-RSS
17 26.98%
SP-VOĽBA
12 19.05%
ZRS
10 15.87%
KSS
8 12.70%
ROISR
6 9.52%
HZPCS
5 7.94%
SPK
2 3.17%
KDH
1 1.59%
SNS
1 1.59%
1 1.59%
Érvényes szavazatok 63
SOP
35 46.05%
HZDS
16 21.05%
SDĽ
9 11.84%
ZRS
6 7.89%
SNS
2 2.63%
KSS
2 2.63%
SNJ
2 2.63%
B-RRS
2 2.63%
SDK
2 2.63%
Érvényes szavazatok 76
KSS
19 27.94%
HZDS
9 13.24%
SMER
8 11.76%
SZS
7 10.29%
ZRS
6 8.82%
HZD
3 4.41%
NOSNP
3 4.41%
PSNS
3 4.41%
SDĽ
2 2.94%
SDKU
2 2.94%
OKS
1 1.47%
SDPO
1 1.47%
ANO
1 1.47%
ZAR
1 1.47%
SNS
1 1.47%
MKP
1 1.47%
Érvényes szavazatok 68
SMER
22 43.14%
KSS
7 13.73%
SDKU DS
5 9.80%
SNS
4 7.84%
LB
4 7.84%
SOS
2 3.92%
SF
1 1.96%
MKP
1 1.96%
SDĽ
1 1.96%
ĽS HZDS
1 1.96%
KDH
1 1.96%
HZD
1 1.96%
NADEJ
1 1.96%
Érvényes szavazatok 51
SMER
24 44.44%
SDĽ
9 16.67%
ĽS HZDS
7 12.96%
SDKU DS
4 7.41%
KDH
3 5.56%
EDS
3 5.56%
KSS
2 3.70%
Most-Híd
1 1.85%
Únia
1 1.85%
Érvényes szavazatok 54
SMER SD
37 66.07%
LSNS
2 3.57%
SNS
2 3.57%
OĽaNO
2 3.57%
SaS
2 3.57%
ĽS HZDS
2 3.57%
KDH
2 3.57%
SZS
2 3.57%
Zmena zdola DU
1 1.79%
SZ
1 1.79%
SF
1 1.79%
SDKU DS
1 1.79%
Most-Híd
1 1.79%
Érvényes szavazatok 56
SMER SD
19 47.50%
OĽANO-NOVA
5 12.50%
SME RODINA
3 7.50%
SaS
2 5.00%
KDH
2 5.00%
TIP
2 5.00%
SNS
2 5.00%
Most-Híd
2 5.00%
LSNS
1 2.50%
SZS
1 2.50%
SMS
1 2.50%
Érvényes szavazatok 40
Nagyrőcei járás
Szlovákia

Bejelentések