SK
GA
.....

Kismácséd

Község

címer zászló
687 99% magyar 1910
242 42% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kismácséd
Hivatalos szlovák megnevezés:
Malá Mača
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Diószegi úton túl, Első osztály, Felső-kertek, Felső-rét, Fenéki dűlő, Harmadik osztály, Makkhely, Második osztály, Zsellérföld
Koordináták:
48.22248459, 17.63990402
Terület:
7,97 km2
Rang:
község
Népesség:
606
Tszf. magasság:
122 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92521
Település kód:
582638
Szervezeti azonosító:
37842358
Adóazonosító:
2021699416

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld középső részén, az Alsó-Vágmente kistájon, a Dudvág és a Gidra-patak összefolyásánál található, Diószegtől 2,5 km-re északra, Ábrahámtól 4 km-re délkeletre, Szeredtől 11 km-re délnyugatra, a Diószeget Nagyszombattal (21 km) összekötő út mentén. Délről Diószeg, északról Ábrahám, keletről pedig Nagymácséd községekkel határos.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Galántai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Galántai járás). Ebben az időszakban határközséggé vált, északi határa egyben államhatárt alkotott Szlovákia és Magyarország között. Területe (7,98 km²) az elmúlt száz évben nem változott. 1986-2002 között Diószeghez csatolták.

Népesség

Kismácséd a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. 1910-ben 696, 1921-ben 721, 1939-ben pedig 833, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. Az 1945 utáni lakosságcsere keretében 53 magyar családot telepítettek ki a községből, ezzel megváltozott a község etnikai arculata és vegyes népességűvé vált. 2011-be 584 lakosa volt, lakosai csaknem egyenlő arányban vallották magukat magyar (48,6 %) és szlovák (47,8 %) nemzetiségűnek. A lakosság túlnyomó többsége (70,0 %) római katolikus vallású, az evangélikusok aránya 13 %.

Történelem

Írásos említései alapján a 15. századig nem különíthető el Nagymácsédtól, de ekkor már külön faluként szerepel. Kismácséd és Gyékényesmácséd néven is szerepel, ura pedig a Pókateleki család, amely a Gyékényes-Mácsédi családtól örökölte. A középkor végén a Csúzy, Erdőhegyi, Szalay, Kapróczy és Zomor családoknak volt itt birtoka, később pedig a Szegedy, Galgóczy, Tapolcsányi és Schlossberg családoknak. A kora újkortól, a környék legtöbb településéhez hasonlóan, az Esterházyak tulajdonában volt. Iskoláját 1840-ben említik először. Román temploma a 13. században épült, feltételezések szerint azért áll 1 kilométerre a falutól, a lakott részen kívül, mert ekörül lehetett a középkori település. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta Kismácsédot, az 1920-as években gyakoriak voltak a helyi mezőgazdasági munkások sztrájkjai. A bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak, majd 1945-től ismét Csehszlovákiához került. A második világháború után 53 magyar családot telepítettek át kényszerrel Magyarországra, a helyükre pedig szlovák családokat költöztettek onnan. 1986-ban Diószeghez csatolták a falut, de a helyiek 2000-ben népszavazáson döntöttek az elszakadásról, és ennek értelmében, 2002-től ismét önálló község. Magyar alapiskoláját 1976-ban megszüntették, mezőgazdasági szövetkezete ma is működik.

Mai jelentősége

A községben szlovák óvoda működik. Országos jelentőségű műemléke a Kismácséd és Diószeg határán található, a 13. században román stílusban épült, Szent Margitnak szentelt római katolikus temploma.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MACSED. Kis, és Nagy Macsed. Két magyar falu Posony Várm. földes Ura G. Eszterházi, Kis Macsednak G. Eszterházi, Draveczky, és több Urak, lakosai katolikusok, fekszik egyik Geszthez 1, másik Szeredhez 1 órányira, határjai két nyomásbéliek, eggyiknek erdője is van, legelőjök, réttyeik középszerűek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Mácséd (Kis), magyar falu, Poson vármegyében, Diószegh mellett egy kies termékeny lapályföldön. Táplál 447 kath. lak. F. u. gr. Eszterházy.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kismácséd, magyar kisközség a Mátyusföldön, 81 házzal és 641 lakossal, a kik róm. katholikusok. E községről először egy 1326-ból való határjáró levélben van említés Mached néven. 1412 január 4-én a Pozsony vidékén megtartott nádori gyűlés egyebek között a kismácsédiak birtokügyeit is tárgyalta. 1439-ben Gyékényes-Mácséd (Gyekenes Maczed) néven is szerepel, a mikor a Pókateleki család az ura, a mely e birtokhoz női ágon Gyékényes-Mácsédi János leánya, Dorottya útján jutott. 1518-ban II. Lajos egyik levele már Kys Mahed-nak írja. 1511-ben a Czuzy család is birtokos itt. Az 1553-iki portális összeírásban Erdőhegyi Benedek 4, Szalay Péter 2, Kapróczy Imre 1, és Zomor János 4 portájára rónak ki adót. Később még a Szegedy, Galgóczy, Tapolcsányi és Schlossberg családot is a birtokosok között találjuk, míg végre az Esterházyak kezébe jut. Temploma nagyon régi, érdekes építmény. Félholddal ellátott keresztje a török uralomra emlékeztet. A község postája, távírója és vasúti állomása Diószeg.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kismácséd. 1326-ból elsőnek Mached alakban merül fel neve. A XV. század derekán Gyekenes Maczed néven is szerepel a hasonnevű nemesi család kezén, majd házasság révén a Pókatelekiek kapják. II. Lajos egy levele 1518-tól Kys Mahed-ként említi. Később birtoka van itt a Czuczy-, Erdőhegyi-, Szalay-, Kapróczy-, Zomor-, Szegedy-, Galgóczy- Tapolcsányi-, Schlossberg-családnak, a legújabb időkben pedig az Esterházy grófoknak, ösi templomának érdekessége a török félholddal ellátott kereszt. A község területe 1.387 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 833.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Kismácséd kk., galántai járás. Már 1326-ban Mached néven említik, míg 1439-ben Gyékényes-Mácséd néven szerepel. Templomán a félholddal ellátott kereszt a török időkre emlékeztet. Területe: 1.387 k. h. Lakosság: 833. Ebből m.: 830, szl.: 3. Magy. beszél: 832. Vallás szerint: r. k.: 831, réf.: 1. Fb. I. 0, II. 7, III. 92. Népsűrűség: 104.4. Lakóház: 142. Községi bíró: Gersitz Sándor. R. k. népiskola 3 tanerővel. KALOT. Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet. A község 1938. nov. 10-én szabadult fel. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta. Csö. Magyardiószeg. V. á. Németdiószeg. U. p. és u. t. Magyardiószeg.

Névelőfordulások
1326
Mached
1773
Dioszegh,
1773
Kis-Macséd, Klein-Macsid, Maly Maczid,
1786
Dioszeg,
1786
Kisch-Macschéd,
1808
Kis-Macséd,
1808
Diószeg,
1863
Kismácséd,
1920
Malý Mačad, Kis-Mácséd,
1938
Kismácséd,
1943
Diószeg,
1945
Diosek,
1945
Malý Mačad, Kis-Mácséd,
1948
Sládkovičovo
1948
Malá Mača
2013
Kismácséd

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 127/46
Telefon: 0317018322
Fax: 0317018321

Honlap: malamaca.sk/
Polgármester:
Hontvári František (SMK-MKP, MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Búranová Bernadeta (Független)
Miklos Ján (MOST - HÍD)
Babóš Marek (SMK-MKP)
Popluhárová Lýdia (SMK-MKP)
Katona Štefan (SMK-MKP)
Mészáros Karol (SMK-MKP)
Oravec Attila (SMK-MKP)
Független 14% Független 1 képviselö MOST - HÍD 14% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 71% SMK-MKP 5 képviselö 7 képviselö
Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Hősök tere 30/6

Kismácsédi Községi Hivatal

Fő utca 127/46

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 516 96%
szlovákok 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 1%
egyéb 14 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 537
magyarok 687 99%
szlovákok 8 1%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 696
magyarok 689 96%
szlovákok 4 1%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 28 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 721
magyarok 284 49%
szlovákok 279 48%
csehek 8 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 13 2%
összlétszám 584
magyarok 242 42%
szlovákok 325 56%
csehek 5 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 9 2%
összlétszám 582
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 504
Választási részvétel: 54.17 %
Kiadott boríték: 273
Bedobott boríték: 273

Polgármester

Érvényes szavazólap: 270
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Hontvári František 195 72.22 % SMK-MKP, MOST - HÍD
Struhár Ján 75 27.78 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Babóš Marek 195 SMK-MKP
Miklos Ján 168 MOST - HÍD
Popluhárová Lýdia 166 SMK-MKP
Katona Štefan 163 SMK-MKP
Mészáros Karol 150 SMK-MKP
Oravec Attila 136 SMK-MKP
Búranová Bernadeta 123 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 85.71% SMK-MKP 6 képviselö PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 14.29% PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 71.43% SMK-MKP 5 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 504
Választási részvétel: 23.02 %
Kiadott boríték: 116
Bedobott boríték: 116
Választásra jogosult: 502
Választási részvétel: 24.70 %
Kiadott boríték: 124
Bedobott boríték: 124
Választásra jogosult: 509
Választási részvétel: 28,29 %
Kiadott boríték: 144
Bedobott boríték: 144

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 112
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 135
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 45 40.18 % SMK-MKP, OKS
József Nagy 38 33.93 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 25 22.32 % Független
Andrej Richnák 2 1.79 % NP
Ivan Uhliarik 2 1.79 % KDH, SDKÚ - DS
Jozef Ravasz 0 0.00 % SRÚS
Tibor Mikuš 29 23.39% Független
József Berényi 80 59.26 % SMK-MKP
Tibor Mikuš 26 19.26 % Független
Jozef Viskupič 23 17.04 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Konrád Rigó 4 2.96 % MOST - HÍD
Márius Novák 2 1.48 % NP
Jaroslav Cehlárik 0 0.00 % Független
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 113
Érvényes szavazólap: 142
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
József Berényi 63 55.75% SMK-MKP
Gábor Gál 51 45.13% MOST - HÍD
Krisztián Forró 46 40.71% SMK-MKP
László Biró 40 35.40% SMK-MKP
Boris Brunner 39 34.51% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 38 33.63% MOST - HÍD
Gergely Agócs 38 33.63% SMK-MKP
Zoltán Forró 34 30.09% MOST - HÍD
László Pék 30 26.55% SMK-MKP
Mikuláš Horváth 29 25.66% SMK-MKP
František Juhos 26 23.01% MOST - HÍD
Zsolt Oros 23 20.35% MOST - HÍD
Ervin Chomča 23 20.35% MOST - HÍD
Pavol Doval 20 17.70% SMER - SD
Slávka Kramárová 13 11.50% SNS
Jozef Nagy 10 8.85% Független
Ľuboš Šúry 9 7.96% SMER - SD
Bystrík Horváth 8 7.08% SNS
Vladimír Vranovič 8 7.08% SMER - SD
Roman Súkeník 6 5.31% SMER - SD
Júlia Gálová 6 5.31% SMER - SD
Peter Kolek 6 5.31% KSS
Stanislava Režnáková 6 5.31% SNS
Milan Vlček 6 5.31% ĽS-HZDS
František Gőgh 5 4.42% ND
Róbert Korec 4 3.54% KDH, SDKÚ - DS
Miloš Majko 4 3.54% DÚ, Zmena zdola
Ladislav Klempa 3 2.65% KSS
Gábor Pallya 3 2.65% ND
Michal Nagy 2 1.77% SMS
Ružena Vongrejová 2 1.77% NOVA
Adrián Macho 2 1.77% SaS, OKS
Roland Szekera 0 0.00% NOVA
József Berényi 80 56.34% SMK-MKP
Krisztián Forró 75 52.82% SMK-MKP
László Biró 57 40.14% SMK-MKP
László Pék 51 35.92% SMK-MKP
Gergely Agócs 49 34.51% SMK-MKP
Andrea Klabuzai 49 34.51% SMK-MKP
Gábor Gál 46 32.39% MOST - HÍD
Tamás Zupko 35 24.65% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 29 20.42% MOST - HÍD
Zoltán Forró 27 19.01% MOST - HÍD
Ervin Chomča 26 18.31% MOST - HÍD
Jana Hanuliaková 19 13.38% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
František Juhos 18 12.68% MOST - HÍD
Jozef Pinček 17 11.97% NP
Peter Paška 16 11.27% Független
Igor Németh 13 9.15% SMER-SD
Martin Drobný 12 8.45% SNS
Marta Vajdová 11 7.75% Független
Adrián Kubica 10 7.04% MOST - HÍD
Janka Repčoková 10 7.04% ĽS Naše Slovensko
Peter Szabó 10 7.04% MOST - HÍD
Júlia Gálová 9 6.34% SMER-SD
Ľubomír Noga 8 5.63% ĽS Naše Slovensko
Jozef Boledovič 8 5.63% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marek Tóth 8 5.63% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Miloš Majko 8 5.63% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Ľuboš Šúry 7 4.93% SMER-SD
Martin Práznovský 7 4.93% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Roman Vančo 7 4.93% ĽS Naše Slovensko
Slávka Kramárová 7 4.93% SNS
Róbert Korec 7 4.93% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Andrej Tábori 7 4.93% Független
Adrián Macho 6 4.23% Független
David Slíž 6 4.23% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Tvrdík 6 4.23% ĽS Naše Slovensko
Marta Némethová 5 3.52% SMER-SD
Milan Bánovský 3 2.11% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Roman Sukeník 3 2.11% SMER-SD
Václav Jurčaga 2 1.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Stanislav Lipovský 2 1.41% DOMA DOBRE
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 7.48 %
Galánta 214 7.37 %
Szered 92 3.17 %
Nagymácséd 70 2.41 %
Feketenyék 52 1.79 %
Nagyfödémes 42 1.45 %
Felsőszeli 40 1.38 %
Nádszeg 39 1.34 %
Jóka 38 1.31 %
Taksonyfalva 38 1.31 %
Diószeg 35 1.21 %
Nemeskajal 34 1.17 %
Alsószerdahely 28 0.96 %
Tallós 27 0.93 %
Vízkelet 26 0.90 %
Alsószeli 26 0.90 %
Sopornya 19 0.65 %
Nemeskosút 17 0.59 %
Hidaskürt 16 0.55 %
Tósnyárasd 11 0.38 %
Pozsonyvezekény 11 0.38 %
Kismácséd 10 0.34 %
Királyrév 8 0.28 %
Vágpatta 7 0.24 %
Magyargurab 7 0.24 %
Sempte 6 0.21 %
Ábrahám 4 0.14 %
Gány 4 0.14 %
Pusztakürt 4 0.14 %
Nemeskürt 3 0.10 %
Pusztafödémes 3 0.10 %
Szentharaszt 3 0.10 %
Dunajánosháza 3 0.10 %
Salgócska 2 0.07 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 31.47 %
Szered 494 19.36 %
Galánta 251 9.84 %
Alsószerdahely 241 9.44 %
Vágpatta 159 6.23 %
Sempte 133 5.21 %
Nemeskürt 72 2.82 %
Diószeg 64 2.51 %
Pusztakürt 55 2.16 %
Pusztafödémes 46 1.80 %
Szentharaszt 40 1.57 %
Ábrahám 37 1.45 %
Magyargurab 31 1.21 %
Nagyfödémes 29 1.14 %
Felsőszeli 28 1.10 %
Salgócska 23 0.90 %
Nemeskosút 22 0.86 %
Kisgeszt 20 0.78 %
Gány 17 0.67 %
Vága 17 0.67 %
Taksonyfalva 16 0.63 %
Nagymácséd 13 0.51 %
Tósnyárasd 11 0.43 %
Alsószeli 10 0.39 %
Nemeskajal 10 0.39 %
Dunajánosháza 8 0.31 %
Tallós 7 0.27 %
Jóka 7 0.27 %
Kismácséd 6 0.24 %
Hidaskürt 6 0.24 %
Királyrév 4 0.16 %
Feketenyék 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Nádszeg 1 0.04 %
Vízkelet 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 11.99 %
Galánta 368 11.70 %
Alsószeli 270 8.59 %
Nádszeg 238 7.57 %
Felsőszeli 216 6.87 %
Nagyfödémes 192 6.11 %
Taksonyfalva 184 5.85 %
Feketenyék 170 5.41 %
Jóka 166 5.28 %
Pozsonyvezekény 139 4.42 %
Nagymácséd 137 4.36 %
Diószeg 126 4.01 %
Vága 123 3.91 %
Tallós 99 3.15 %
Nemeskosút 81 2.58 %
Vízkelet 69 2.19 %
Királyrév 53 1.69 %
Kismácséd 49 1.56 %
Nemeskajal 45 1.43 %
Tósnyárasd 28 0.89 %
Szered 11 0.35 %
Sopornya 6 0.19 %
Alsószerdahely 3 0.10 %
Pusztafödémes 3 0.10 %
Gány 2 0.06 %
Kisgeszt 2 0.06 %
Magyargurab 2 0.06 %
Sempte 1 0.03 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 48.40 %
Szered 98 6.14 %
Diószeg 95 5.95 %
Taksonyfalva 62 3.88 %
Gány 49 3.07 %
Nagyfödémes 41 2.57 %
Felsőszeli 37 2.32 %
Sopornya 37 2.32 %
Nemeskosút 20 1.25 %
Jóka 18 1.13 %
Alsószerdahely 18 1.13 %
Alsószeli 16 1.00 %
Nemeskajal 16 1.00 %
Magyargurab 16 1.00 %
Pusztafödémes 16 1.00 %
Tósnyárasd 15 0.94 %
Dunajánosháza 14 0.88 %
Kisgeszt 12 0.75 %
Nádszeg 10 0.63 %
Királyrév 9 0.56 %
Ábrahám 9 0.56 %
Vízkelet 9 0.56 %
Nemeskürt 9 0.56 %
Pozsonyvezekény 9 0.56 %
Vága 9 0.56 %
Nagymácséd 8 0.50 %
Sempte 8 0.50 %
Vágpatta 7 0.44 %
Hidaskürt 7 0.44 %
Kismácséd 7 0.44 %
Tallós 6 0.38 %
Feketenyék 5 0.31 %
Pusztakürt 4 0.25 %
Szentharaszt 4 0.25 %
Salgócska 3 0.19 %
Alsóhatár 2 0.13 %
Szered 253 11.06 %
Galánta 126 5.51 %
Sopornya 71 3.10 %
Alsószerdahely 56 2.45 %
Szentharaszt 47 2.06 %
Sempte 36 1.57 %
Vágpatta 30 1.31 %
Pusztafödémes 27 1.18 %
Ábrahám 26 1.14 %
Diószeg 24 1.05 %
Nagyfödémes 17 0.74 %
Vága 15 0.66 %
Magyargurab 14 0.61 %
Gány 13 0.57 %
Taksonyfalva 13 0.57 %
Kisgeszt 12 0.52 %
Jóka 12 0.52 %
Felsőszeli 9 0.39 %
Salgócska 9 0.39 %
Pusztakürt 9 0.39 %
Nemeskürt 7 0.31 %
Tallós 7 0.31 %
Nemeskosút 6 0.26 %
Kismácséd 6 0.26 %
Alsószeli 5 0.22 %
Nádszeg 4 0.17 %
Királyrév 3 0.13 %
Hidaskürt 3 0.13 %
Nagymácséd 3 0.13 %
Nemeskajal 2 0.09 %
Tósnyárasd 2 0.09 %
Vízkelet 2 0.09 %
Feketenyék 1 0.04 %
Pozsonyvezekény 1 0.04 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 32.10 %
Szered 254 8.86 %
Nádszeg 246 8.58 %
Diószeg 178 6.21 %
Nagyfödémes 150 5.23 %
Felsőszeli 140 4.88 %
Taksonyfalva 134 4.68 %
Feketenyék 127 4.43 %
Jóka 107 3.73 %
Nagymácséd 107 3.73 %
Alsószeli 99 3.45 %
Királyrév 90 3.14 %
Hidaskürt 80 2.79 %
Sopornya 77 2.69 %
Nemeskajal 73 2.55 %
Tallós 70 2.44 %
Vága 68 2.37 %
Nemeskosút 60 2.09 %
Vízkelet 58 2.02 %
Pozsonyvezekény 43 1.50 %
Gány 42 1.47 %
Ábrahám 39 1.36 %
Magyargurab 37 1.29 %
Sempte 36 1.26 %
Tósnyárasd 36 1.26 %
Pusztafödémes 32 1.12 %
Vágpatta 31 1.08 %
Kismácséd 26 0.91 %
Alsószerdahely 25 0.87 %
Alsóhatár 24 0.84 %
Szentharaszt 22 0.77 %
Dunajánosháza 11 0.38 %
Nemeskürt 10 0.35 %
Kisgeszt 10 0.35 %
Salgócska 7 0.24 %
Pusztakürt 5 0.17 %
Nádszeg 583 72.88 %
Galánta 477 59.62 %
Feketenyék 152 19.00 %
Felsőszeli 126 15.75 %
Alsószeli 119 14.88 %
Nagyfödémes 110 13.75 %
Taksonyfalva 104 13.00 %
Királyrév 104 13.00 %
Tallós 95 11.88 %
Jóka 94 11.75 %
Nagymácséd 89 11.13 %
Diószeg 78 9.75 %
Hidaskürt 75 9.38 %
Pozsonyvezekény 60 7.50 %
Vízkelet 57 7.12 %
Nemeskajal 55 6.88 %
Vága 49 6.13 %
Szered 37 4.63 %
Tósnyárasd 36 4.50 %
Nemeskosút 34 4.25 %
Alsóhatár 29 3.62 %
Kismácséd 18 2.25 %
Ábrahám 10 1.25 %
Magyargurab 6 0.75 %
Gány 5 0.63 %
Sopornya 5 0.63 %
Dunajánosháza 5 0.63 %
Alsószerdahely 4 0.50 %
Vágpatta 3 0.38 %
Pusztafödémes 3 0.38 %
Kisgeszt 2 0.25 %
Nemeskürt 2 0.25 %
Sempte 1 0.13 %
Szentharaszt 1 0.13 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 25.44 %
Galánta 481 20.16 %
Alsószeli 379 15.88 %
Felsőszeli 336 14.08 %
Nagyfödémes 276 11.57 %
Jóka 255 10.69 %
Taksonyfalva 240 10.06 %
Királyrév 215 9.01 %
Nagymácséd 205 8.59 %
Hidaskürt 200 8.38 %
Pozsonyvezekény 161 6.75 %
Vága 154 6.45 %
Feketenyék 146 6.12 %
Tallós 144 6.04 %
Diószeg 123 5.16 %
Nemeskosút 106 4.44 %
Vízkelet 80 3.35 %
Nemeskajal 73 3.06 %
Kismácséd 49 2.05 %
Tósnyárasd 35 1.47 %
Alsóhatár 27 1.13 %
Szered 18 0.75 %
Pusztafödémes 10 0.42 %
Dunajánosháza 7 0.29 %
Ábrahám 4 0.17 %
Magyargurab 3 0.13 %
Szentharaszt 2 0.08 %
Nemeskürt 2 0.08 %
Sopornya 2 0.08 %
Gány 2 0.08 %
Vágpatta 2 0.08 %
Pusztakürt 1 0.04 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 21.49 %
Nádszeg 297 11.62 %
Nagymácséd 225 8.81 %
Nagyfödémes 195 7.63 %
Feketenyék 176 6.89 %
Taksonyfalva 171 6.69 %
Diószeg 158 6.18 %
Jóka 158 6.18 %
Felsőszeli 154 6.03 %
Alsószeli 129 5.05 %
Vága 116 4.54 %
Hidaskürt 114 4.46 %
Szered 102 3.99 %
Tallós 95 3.72 %
Pozsonyvezekény 74 2.90 %
Vízkelet 71 2.78 %
Nemeskajal 64 2.50 %
Nemeskosút 60 2.35 %
Királyrév 47 1.84 %
Kismácséd 46 1.80 %
Tósnyárasd 39 1.53 %
Magyargurab 20 0.78 %
Alsószerdahely 20 0.78 %
Alsóhatár 17 0.67 %
Pusztafödémes 15 0.59 %
Ábrahám 14 0.55 %
Gány 13 0.51 %
Dunajánosháza 12 0.47 %
Sopornya 10 0.39 %
Szentharaszt 10 0.39 %
Vágpatta 9 0.35 %
Nemeskürt 7 0.27 %
Sempte 6 0.23 %
Kisgeszt 5 0.20 %
Salgócska 2 0.08 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 13.74 %
Galánta 255 8.96 %
Sopornya 244 8.58 %
Alsószerdahely 196 6.89 %
Ábrahám 181 6.36 %
Pusztafödémes 103 3.62 %
Diószeg 98 3.44 %
Sempte 60 2.11 %
Nemeskürt 58 2.04 %
Kisgeszt 51 1.79 %
Vágpatta 44 1.55 %
Nagyfödémes 43 1.51 %
Felsőszeli 43 1.51 %
Magyargurab 33 1.16 %
Szentharaszt 30 1.05 %
Nemeskosút 29 1.02 %
Gány 22 0.77 %
Pusztakürt 22 0.77 %
Taksonyfalva 21 0.74 %
Jóka 17 0.60 %
Kismácséd 13 0.46 %
Nádszeg 13 0.46 %
Alsószeli 10 0.35 %
Pozsonyvezekény 9 0.32 %
Vága 9 0.32 %
Nemeskajal 8 0.28 %
Nagymácséd 8 0.28 %
Tallós 7 0.25 %
Salgócska 6 0.21 %
Tósnyárasd 5 0.18 %
Dunajánosháza 4 0.14 %
Feketenyék 3 0.11 %
Vízkelet 3 0.11 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Hidaskürt 2 0.07 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 584 46.79 %
Galánta 455 36.46 %
Ábrahám 198 15.87 %
Diószeg 166 13.30 %
Sopornya 115 9.21 %
Pusztafödémes 100 8.01 %
Sempte 88 7.05 %
Vágpatta 81 6.49 %
Nagyfödémes 74 5.93 %
Alsószerdahely 68 5.45 %
Felsőszeli 67 5.37 %
Szentharaszt 61 4.89 %
Magyargurab 54 4.33 %
Kisgeszt 48 3.85 %
Taksonyfalva 38 3.04 %
Jóka 36 2.88 %
Nemeskosút 35 2.80 %
Nemeskürt 28 2.24 %
Gány 27 2.16 %
Dunajánosháza 25 2.00 %
Kismácséd 19 1.52 %
Pusztakürt 18 1.44 %
Alsószeli 18 1.44 %
Vága 18 1.44 %
Nagymácséd 18 1.44 %
Tósnyárasd 16 1.28 %
Salgócska 16 1.28 %
Hidaskürt 11 0.88 %
Nádszeg 11 0.88 %
Feketenyék 11 0.88 %
Nemeskajal 11 0.88 %
Vízkelet 7 0.56 %
Tallós 6 0.48 %
Pozsonyvezekény 4 0.32 %
Alsóhatár 2 0.16 %
Királyrév 1 0.08 %
Szered 180 14.25 %
Galánta 168 13.30 %
Sopornya 77 6.10 %
Szentharaszt 45 3.56 %
Vágpatta 35 2.77 %
Ábrahám 32 2.53 %
Felsőszeli 31 2.45 %
Diószeg 29 2.30 %
Sempte 29 2.30 %
Pusztafödémes 28 2.22 %
Magyargurab 22 1.74 %
Nagyfödémes 19 1.50 %
Alsószerdahely 19 1.50 %
Pusztakürt 18 1.43 %
Taksonyfalva 17 1.35 %
Vága 14 1.11 %
Jóka 14 1.11 %
Salgócska 13 1.03 %
Kisgeszt 11 0.87 %
Gány 10 0.79 %
Kismácséd 10 0.79 %
Nagymácséd 8 0.63 %
Nemeskürt 8 0.63 %
Nádszeg 7 0.55 %
Hidaskürt 6 0.48 %
Alsószeli 6 0.48 %
Tallós 5 0.40 %
Tósnyárasd 5 0.40 %
Nemeskosút 5 0.40 %
Királyrév 4 0.32 %
Vízkelet 3 0.24 %
Alsóhatár 3 0.24 %
Feketenyék 2 0.16 %
Dunajánosháza 1 0.08 %
Nemeskajal 1 0.08 %
Pozsonyvezekény 1 0.08 %
Galánta 602 47.63 %
Szered 563 44.54 %
Diószeg 140 11.08 %
Sopornya 96 7.59 %
Sempte 89 7.04 %
Vágpatta 78 6.17 %
Nagyfödémes 71 5.62 %
Alsószerdahely 69 5.46 %
Pusztafödémes 69 5.46 %
Gány 66 5.22 %
Ábrahám 66 5.22 %
Felsőszeli 61 4.83 %
Szentharaszt 60 4.75 %
Taksonyfalva 53 4.19 %
Magyargurab 51 4.03 %
Hidaskürt 43 3.40 %
Nemeskosút 38 3.01 %
Jóka 35 2.77 %
Kisgeszt 32 2.53 %
Nemeskürt 30 2.37 %
Nagymácséd 26 2.06 %
Dunajánosháza 24 1.90 %
Tósnyárasd 22 1.74 %
Salgócska 21 1.66 %
Alsószeli 19 1.50 %
Vága 18 1.42 %
Pusztakürt 17 1.34 %
Nemeskajal 15 1.19 %
Nádszeg 13 1.03 %
Vízkelet 12 0.95 %
Feketenyék 8 0.63 %
Kismácséd 8 0.63 %
Királyrév 6 0.47 %
Tallós 5 0.40 %
Pozsonyvezekény 3 0.24 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Szered 30 2.76 %
Galánta 27 2.48 %
Diószeg 19 1.75 %
Kismácséd 17 1.56 %
Ábrahám 14 1.29 %
Nagyfödémes 7 0.64 %
Magyargurab 6 0.55 %
Taksonyfalva 5 0.46 %
Sopornya 5 0.46 %
Kisgeszt 5 0.46 %
Felsőszeli 4 0.37 %
Vága 4 0.37 %
Tósnyárasd 4 0.37 %
Jóka 3 0.28 %
Pozsonyvezekény 3 0.28 %
Nemeskosút 2 0.18 %
Dunajánosháza 2 0.18 %
Alsóhatár 2 0.18 %
Nagymácséd 2 0.18 %
Nemeskürt 2 0.18 %
Nemeskajal 2 0.18 %
Alsószerdahely 2 0.18 %
Sempte 2 0.18 %
Hidaskürt 1 0.09 %
Salgócska 1 0.09 %
Pusztakürt 1 0.09 %
Tallós 1 0.09 %
Vágpatta 1 0.09 %
Nádszeg 1 0.09 %
Pusztafödémes 1 0.09 %
Királyrév 1 0.09 %
Szentharaszt 1 0.09 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 19.83 %
Nádszeg 591 14.35 %
Alsószeli 525 12.75 %
Felsőszeli 418 10.15 %
Nagyfödémes 379 9.20 %
Taksonyfalva 352 8.55 %
Nagymácséd 328 7.96 %
Jóka 310 7.53 %
Hidaskürt 298 7.23 %
Feketenyék 255 6.19 %
Vága 252 6.12 %
Pozsonyvezekény 233 5.66 %
Diószeg 202 4.90 %
Királyrév 170 4.13 %
Tallós 158 3.84 %
Nemeskosút 131 3.18 %
Vízkelet 126 3.06 %
Nemeskajal 98 2.38 %
Kismácséd 80 1.94 %
Tósnyárasd 74 1.80 %
Szered 53 1.29 %
Ábrahám 18 0.44 %
Gány 15 0.36 %
Dunajánosháza 15 0.36 %
Pusztafödémes 13 0.32 %
Alsóhatár 13 0.32 %
Magyargurab 12 0.29 %
Alsószerdahely 10 0.24 %
Sopornya 9 0.22 %
Vágpatta 8 0.19 %
Salgócska 7 0.17 %
Sempte 6 0.15 %
Szentharaszt 5 0.12 %
Kisgeszt 3 0.07 %
Nemeskürt 1 0.02 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Galánta 517 20.07 %
Szered 357 13.86 %
Sopornya 253 9.82 %
Alsószerdahely 227 8.81 %
Diószeg 97 3.77 %
Sempte 89 3.45 %
Nemeskürt 67 2.60 %
Vágpatta 58 2.25 %
Nagyfödémes 42 1.63 %
Pusztafödémes 42 1.63 %
Ábrahám 40 1.55 %
Felsőszeli 39 1.51 %
Nagymácséd 34 1.32 %
Pusztakürt 33 1.28 %
Taksonyfalva 31 1.20 %
Szentharaszt 28 1.09 %
Nemeskosút 25 0.97 %
Gány 24 0.93 %
Nádszeg 24 0.93 %
Jóka 24 0.93 %
Magyargurab 22 0.85 %
Salgócska 21 0.82 %
Vága 20 0.78 %
Alsószeli 19 0.74 %
Feketenyék 13 0.50 %
Tósnyárasd 13 0.50 %
Nemeskajal 13 0.50 %
Kisgeszt 11 0.43 %
Pozsonyvezekény 11 0.43 %
Hidaskürt 10 0.39 %
Kismácséd 9 0.35 %
Királyrév 8 0.31 %
Tallós 8 0.31 %
Dunajánosháza 7 0.27 %
Vízkelet 5 0.19 %
Alsóhatár 4 0.16 %
Galánta 591 12.63 %
Nádszeg 469 10.02 %
Alsószeli 392 8.38 %
Nagymácséd 391 8.35 %
Felsőszeli 344 7.35 %
Nagyfödémes 334 7.14 %
Taksonyfalva 322 6.88 %
Jóka 269 5.75 %
Hidaskürt 260 5.56 %
Vága 233 4.98 %
Feketenyék 211 4.51 %
Pozsonyvezekény 174 3.72 %
Diószeg 142 3.03 %
Tallós 135 2.88 %
Királyrév 112 2.39 %
Nemeskosút 107 2.29 %
Vízkelet 95 2.03 %
Tósnyárasd 93 1.99 %
Nemeskajal 88 1.88 %
Kismácséd 75 1.60 %
Szered 23 0.49 %
Alsóhatár 15 0.32 %
Gány 8 0.17 %
Dunajánosháza 6 0.13 %
Pusztafödémes 5 0.11 %
Ábrahám 4 0.09 %
Alsószerdahely 4 0.09 %
Sopornya 3 0.06 %
Sempte 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Salgócska 1 0.02 %
Magyargurab 1 0.02 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 30.08 %
Nádszeg 385 13.71 %
Alsószeli 314 11.18 %
Felsőszeli 304 10.82 %
Taksonyfalva 291 10.36 %
Nagyfödémes 260 9.26 %
Jóka 240 8.54 %
Nagymácséd 215 7.65 %
Hidaskürt 194 6.91 %
Diószeg 159 5.66 %
Vága 158 5.62 %
Feketenyék 147 5.23 %
Pozsonyvezekény 128 4.56 %
Nemeskosút 118 4.20 %
Tallós 113 4.02 %
Királyrév 102 3.63 %
Vízkelet 80 2.85 %
Nemeskajal 79 2.81 %
Kismácséd 57 2.03 %
Tósnyárasd 48 1.71 %
Szered 26 0.93 %
Alsóhatár 12 0.43 %
Dunajánosháza 11 0.39 %
Gány 7 0.25 %
Magyargurab 5 0.18 %
Pusztafödémes 5 0.18 %
Sopornya 5 0.18 %
Nemeskürt 2 0.07 %
Ábrahám 2 0.07 %
Pusztakürt 1 0.04 %
Alsószerdahely 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Vágpatta 1 0.04 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 17.04 %
Nádszeg 398 10.73 %
Taksonyfalva 357 9.63 %
Alsószeli 313 8.44 %
Felsőszeli 311 8.39 %
Nagyfödémes 247 6.66 %
Jóka 228 6.15 %
Hidaskürt 217 5.85 %
Nagymácséd 217 5.85 %
Feketenyék 170 4.58 %
Pozsonyvezekény 160 4.31 %
Vága 144 3.88 %
Tallós 128 3.45 %
Diószeg 122 3.29 %
Nemeskosút 99 2.67 %
Királyrév 94 2.53 %
Vízkelet 76 2.05 %
Nemeskajal 67 1.81 %
Kismácséd 51 1.38 %
Tósnyárasd 48 1.29 %
Alsóhatár 12 0.32 %
Szered 11 0.30 %
Sopornya 3 0.08 %
Alsószerdahely 2 0.05 %
Dunajánosháza 2 0.05 %
Pusztafödémes 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Gány 1 0.03 %
Sempte 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 86.75 %
Galánta 361 31.47 %
Diószeg 130 11.33 %
Vágpatta 129 11.25 %
Sopornya 123 10.72 %
Sempte 106 9.24 %
Alsószerdahely 94 8.20 %
Ábrahám 75 6.54 %
Nagyfödémes 71 6.19 %
Szentharaszt 69 6.02 %
Pusztafödémes 61 5.32 %
Magyargurab 43 3.75 %
Felsőszeli 40 3.49 %
Nemeskürt 37 3.23 %
Pusztakürt 36 3.14 %
Jóka 33 2.88 %
Taksonyfalva 29 2.53 %
Kisgeszt 24 2.09 %
Gány 24 2.09 %
Nemeskosút 23 2.01 %
Nagymácséd 20 1.74 %
Dunajánosháza 20 1.74 %
Salgócska 20 1.74 %
Vága 17 1.48 %
Nemeskajal 16 1.39 %
Tósnyárasd 15 1.31 %
Nádszeg 14 1.22 %
Alsószeli 12 1.05 %
Hidaskürt 11 0.96 %
Tallós 9 0.78 %
Kismácséd 8 0.70 %
Feketenyék 7 0.61 %
Pozsonyvezekény 7 0.61 %
Vízkelet 6 0.52 %
Alsóhatár 2 0.17 %
Királyrév 2 0.17 %
Szered 1 128 42.37 %
Sopornya 299 11.23 %
Alsószerdahely 236 8.87 %
Galánta 115 4.32 %
Vágpatta 98 3.68 %
Sempte 84 3.16 %
Szentharaszt 58 2.18 %
Nemeskürt 58 2.18 %
Diószeg 47 1.77 %
Ábrahám 46 1.73 %
Pusztafödémes 41 1.54 %
Pusztakürt 28 1.05 %
Nagyfödémes 27 1.01 %
Felsőszeli 24 0.90 %
Vága 21 0.79 %
Magyargurab 19 0.71 %
Nagymácséd 18 0.68 %
Taksonyfalva 18 0.68 %
Alsószeli 18 0.68 %
Gány 16 0.60 %
Jóka 15 0.56 %
Salgócska 14 0.53 %
Nemeskosút 14 0.53 %
Kisgeszt 13 0.49 %
Feketenyék 7 0.26 %
Nádszeg 7 0.26 %
Tósnyárasd 6 0.23 %
Vízkelet 6 0.23 %
Kismácséd 5 0.19 %
Tallós 5 0.19 %
Dunajánosháza 5 0.19 %
Nemeskajal 4 0.15 %
Hidaskürt 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 34.82 %
Szered 121 4.92 %
Nagyfödémes 72 2.93 %
Diószeg 71 2.89 %
Taksonyfalva 49 1.99 %
Jóka 38 1.54 %
Sopornya 35 1.42 %
Felsőszeli 34 1.38 %
Gány 32 1.30 %
Pusztafödémes 30 1.22 %
Hidaskürt 26 1.06 %
Alsószeli 24 0.98 %
Feketenyék 21 0.85 %
Vágpatta 20 0.81 %
Nemeskajal 19 0.77 %
Szentharaszt 16 0.65 %
Nemeskosút 16 0.65 %
Pozsonyvezekény 16 0.65 %
Tósnyárasd 16 0.65 %
Vága 15 0.61 %
Magyargurab 15 0.61 %
Alsószerdahely 14 0.57 %
Sempte 12 0.49 %
Kisgeszt 11 0.45 %
Kismácséd 11 0.45 %
Dunajánosháza 9 0.37 %
Ábrahám 9 0.37 %
Salgócska 8 0.33 %
Vízkelet 8 0.33 %
Nemeskürt 8 0.33 %
Nádszeg 6 0.24 %
Nagymácséd 6 0.24 %
Tallós 5 0.20 %
Pusztakürt 5 0.20 %
Királyrév 2 0.08 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 50.83 %
Galánta 283 12.10 %
Sopornya 188 8.04 %
Sempte 112 4.79 %
Szentharaszt 107 4.57 %
Vágpatta 94 4.02 %
Alsószerdahely 88 3.76 %
Diószeg 86 3.68 %
Pusztafödémes 64 2.74 %
Felsőszeli 54 2.31 %
Ábrahám 47 2.01 %
Nagyfödémes 36 1.54 %
Taksonyfalva 36 1.54 %
Pusztakürt 33 1.41 %
Nemeskürt 31 1.33 %
Nemeskosút 29 1.24 %
Magyargurab 29 1.24 %
Jóka 23 0.98 %
Gány 22 0.94 %
Kisgeszt 18 0.77 %
Tósnyárasd 13 0.56 %
Kismácséd 12 0.51 %
Nemeskajal 12 0.51 %
Vága 12 0.51 %
Nagymácséd 11 0.47 %
Alsószeli 9 0.38 %
Salgócska 9 0.38 %
Vízkelet 6 0.26 %
Hidaskürt 5 0.21 %
Feketenyék 4 0.17 %
Nádszeg 3 0.13 %
Dunajánosháza 3 0.13 %
Királyrév 2 0.09 %
Tallós 1 0.04 %
Pozsonyvezekény 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 26.46 %
Galánta 369 14.60 %
Vágpatta 301 11.91 %
Sopornya 216 8.54 %
Diószeg 119 4.71 %
Sempte 113 4.47 %
Alsószerdahely 85 3.36 %
Szentharaszt 83 3.28 %
Nemeskürt 65 2.57 %
Pusztafödémes 63 2.49 %
Ábrahám 62 2.45 %
Nagyfödémes 60 2.37 %
Felsőszeli 52 2.06 %
Magyargurab 46 1.82 %
Pusztakürt 45 1.78 %
Jóka 31 1.23 %
Taksonyfalva 30 1.19 %
Kisgeszt 29 1.15 %
Nemeskosút 26 1.03 %
Salgócska 24 0.95 %
Gány 22 0.87 %
Tósnyárasd 21 0.83 %
Nagymácséd 16 0.63 %
Dunajánosháza 16 0.63 %
Vága 14 0.55 %
Alsószeli 13 0.51 %
Nemeskajal 11 0.44 %
Hidaskürt 9 0.36 %
Vízkelet 9 0.36 %
Kismácséd 7 0.28 %
Nádszeg 6 0.24 %
Tallós 5 0.20 %
Feketenyék 4 0.16 %
Pozsonyvezekény 4 0.16 %
Királyrév 2 0.08 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 480 20.80 %
Galánta 74 3.21 %
Sopornya 32 1.39 %
Felsőszeli 30 1.30 %
Alsószerdahely 28 1.21 %
Sempte 24 1.04 %
Diószeg 24 1.04 %
Vágpatta 23 1.00 %
Szentharaszt 22 0.95 %
Pusztafödémes 18 0.78 %
Nagyfödémes 16 0.69 %
Jóka 16 0.69 %
Taksonyfalva 14 0.61 %
Gány 12 0.52 %
Alsószeli 11 0.48 %
Vága 11 0.48 %
Nemeskürt 11 0.48 %
Nemeskosút 10 0.43 %
Tósnyárasd 9 0.39 %
Nádszeg 9 0.39 %
Ábrahám 8 0.35 %
Magyargurab 8 0.35 %
Tallós 7 0.30 %
Pusztakürt 7 0.30 %
Hidaskürt 6 0.26 %
Feketenyék 5 0.22 %
Nagymácséd 4 0.17 %
Kismácséd 3 0.13 %
Nemeskajal 3 0.13 %
Vízkelet 3 0.13 %
Kisgeszt 3 0.13 %
Dunajánosháza 3 0.13 %
Királyrév 2 0.09 %
Salgócska 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 63.13 %
Galánta 513 27.06 %
Sopornya 187 9.86 %
Vágpatta 161 8.49 %
Diószeg 150 7.91 %
Alsószerdahely 142 7.49 %
Sempte 126 6.65 %
Szentharaszt 99 5.22 %
Ábrahám 96 5.06 %
Pusztafödémes 69 3.64 %
Nemeskürt 67 3.53 %
Nagyfödémes 67 3.53 %
Felsőszeli 58 3.06 %
Taksonyfalva 44 2.32 %
Magyargurab 41 2.16 %
Jóka 35 1.85 %
Kisgeszt 33 1.74 %
Gány 33 1.74 %
Nemeskosút 30 1.58 %
Salgócska 28 1.48 %
Vága 25 1.32 %
Pusztakürt 23 1.21 %
Nagymácséd 22 1.16 %
Dunajánosháza 22 1.16 %
Tósnyárasd 19 1.00 %
Alsószeli 19 1.00 %
Nemeskajal 13 0.69 %
Tallós 11 0.58 %
Nádszeg 10 0.53 %
Vízkelet 9 0.47 %
Hidaskürt 8 0.42 %
Kismácséd 8 0.42 %
Feketenyék 8 0.42 %
Királyrév 6 0.32 %
Pozsonyvezekény 5 0.26 %
Alsóhatár 2 0.11 %
Galánta 1 158 34.94 %
Szered 302 9.11 %
Diószeg 93 2.81 %
Sopornya 87 2.63 %
Taksonyfalva 87 2.63 %
Nagyfödémes 73 2.20 %
Felsőszeli 67 2.02 %
Gány 45 1.36 %
Vágpatta 44 1.33 %
Nemeskosút 43 1.30 %
Nemeskajal 42 1.27 %
Tósnyárasd 37 1.12 %
Magyargurab 34 1.03 %
Sempte 33 1.00 %
Alsószerdahely 33 1.00 %
Alsószeli 30 0.91 %
Ábrahám 29 0.88 %
Jóka 29 0.88 %
Vága 28 0.84 %
Pusztafödémes 26 0.78 %
Nemeskürt 24 0.72 %
Szentharaszt 23 0.69 %
Feketenyék 19 0.57 %
Tallós 19 0.57 %
Nagymácséd 19 0.57 %
Hidaskürt 19 0.57 %
Vízkelet 18 0.54 %
Kismácséd 16 0.48 %
Nádszeg 16 0.48 %
Pozsonyvezekény 13 0.39 %
Pusztakürt 13 0.39 %
Kisgeszt 12 0.36 %
Salgócska 9 0.27 %
Dunajánosháza 8 0.24 %
Királyrév 8 0.24 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Galánta 348 24.51 %
Taksonyfalva 160 11.27 %
Feketenyék 101 7.11 %
Felsőszeli 93 6.55 %
Nagyfödémes 87 6.13 %
Nagymácséd 78 5.49 %
Nádszeg 78 5.49 %
Jóka 78 5.49 %
Diószeg 77 5.42 %
Alsószeli 65 4.58 %
Vága 46 3.24 %
Nemeskajal 42 2.96 %
Tósnyárasd 40 2.82 %
Vízkelet 37 2.61 %
Hidaskürt 37 2.61 %
Tallós 33 2.32 %
Nemeskosút 29 2.04 %
Pozsonyvezekény 28 1.97 %
Szered 28 1.97 %
Királyrév 18 1.27 %
Sopornya 14 0.99 %
Magyargurab 13 0.92 %
Kismácséd 10 0.70 %
Dunajánosháza 7 0.49 %
Alsószerdahely 7 0.49 %
Nemeskürt 4 0.28 %
Ábrahám 4 0.28 %
Pusztafödémes 4 0.28 %
Gány 4 0.28 %
Vágpatta 3 0.21 %
Alsóhatár 1 0.07 %
Kisgeszt 1 0.07 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 20.41 %
Sopornya 433 14.16 %
Nemeskürt 281 9.19 %
Vágpatta 263 8.60 %
Alsószerdahely 237 7.75 %
Galánta 225 7.36 %
Sempte 106 3.47 %
Pusztakürt 104 3.40 %
Szentharaszt 73 2.39 %
Salgócska 48 1.57 %
Diószeg 43 1.41 %
Felsőszeli 38 1.24 %
Pusztafödémes 36 1.18 %
Ábrahám 32 1.05 %
Taksonyfalva 26 0.85 %
Gány 26 0.85 %
Magyargurab 23 0.75 %
Nagyfödémes 21 0.69 %
Nemeskosút 19 0.62 %
Kisgeszt 19 0.62 %
Jóka 16 0.52 %
Tósnyárasd 12 0.39 %
Nagymácséd 11 0.36 %
Vága 10 0.33 %
Alsószeli 6 0.20 %
Nemeskajal 6 0.20 %
Pozsonyvezekény 4 0.13 %
Nádszeg 3 0.10 %
Kismácséd 3 0.10 %
Dunajánosháza 3 0.10 %
Királyrév 3 0.10 %
Vízkelet 1 0.03 %
Feketenyék 1 0.03 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Tallós 1 0.03 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 54.14 %
Galánta 177 19.80 %
Sopornya 123 13.76 %
Alsószerdahely 77 8.61 %
Szentharaszt 60 6.71 %
Sempte 56 6.26 %
Vágpatta 42 4.70 %
Diószeg 34 3.80 %
Pusztafödémes 34 3.80 %
Ábrahám 33 3.69 %
Nemeskürt 23 2.57 %
Vága 18 2.01 %
Gány 18 2.01 %
Jóka 15 1.68 %
Magyargurab 15 1.68 %
Pusztakürt 15 1.68 %
Nagyfödémes 14 1.57 %
Kisgeszt 13 1.45 %
Felsőszeli 13 1.45 %
Taksonyfalva 11 1.23 %
Salgócska 9 1.01 %
Nemeskosút 9 1.01 %
Alsószeli 9 1.01 %
Tósnyárasd 9 1.01 %
Kismácséd 7 0.78 %
Királyrév 4 0.45 %
Hidaskürt 4 0.45 %
Tallós 3 0.34 %
Dunajánosháza 2 0.22 %
Nagymácséd 2 0.22 %
Alsóhatár 2 0.22 %
Nemeskajal 2 0.22 %
Vízkelet 1 0.11 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 18.61 %
Galánta 323 9.57 %
Vágpatta 321 9.51 %
Sopornya 208 6.16 %
Sempte 129 3.82 %
Diószeg 107 3.17 %
Nemeskürt 83 2.46 %
Alsószerdahely 77 2.28 %
Szentharaszt 71 2.10 %
Ábrahám 66 1.96 %
Pusztakürt 62 1.84 %
Nagyfödémes 56 1.66 %
Pusztafödémes 54 1.60 %
Felsőszeli 45 1.33 %
Magyargurab 39 1.16 %
Gány 35 1.04 %
Salgócska 32 0.95 %
Jóka 29 0.86 %
Taksonyfalva 25 0.74 %
Kisgeszt 25 0.74 %
Hidaskürt 22 0.65 %
Nemeskosút 21 0.62 %
Vága 21 0.62 %
Nagymácséd 20 0.59 %
Alsószeli 15 0.44 %
Dunajánosháza 15 0.44 %
Tósnyárasd 15 0.44 %
Nemeskajal 8 0.24 %
Vízkelet 7 0.21 %
Kismácséd 7 0.21 %
Pozsonyvezekény 7 0.21 %
Tallós 5 0.15 %
Feketenyék 4 0.12 %
Nádszeg 4 0.12 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Királyrév 1 0.03 %
Szered 1 287 42.22 %
Galánta 263 8.63 %
Sopornya 164 5.38 %
Diószeg 144 4.72 %
Sempte 111 3.64 %
Alsószerdahely 91 2.99 %
Vágpatta 85 2.79 %
Szentharaszt 79 2.59 %
Felsőszeli 55 1.80 %
Pusztafödémes 54 1.77 %
Ábrahám 50 1.64 %
Taksonyfalva 44 1.44 %
Nagyfödémes 40 1.31 %
Nemeskürt 30 0.98 %
Pusztakürt 26 0.85 %
Jóka 25 0.82 %
Gány 21 0.69 %
Nemeskosút 21 0.69 %
Magyargurab 19 0.62 %
Kisgeszt 14 0.46 %
Vága 12 0.39 %
Nagymácséd 11 0.36 %
Tósnyárasd 11 0.36 %
Salgócska 11 0.36 %
Alsószeli 10 0.33 %
Nemeskajal 9 0.30 %
Hidaskürt 8 0.26 %
Kismácséd 7 0.23 %
Vízkelet 7 0.23 %
Nádszeg 6 0.20 %
Feketenyék 5 0.16 %
Dunajánosháza 4 0.13 %
Tallós 2 0.07 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Pozsonyvezekény 2 0.07 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 10.78 %
Szered 203 8.58 %
Galánta 104 4.40 %
Vágpatta 80 3.38 %
Diószeg 48 2.03 %
Sempte 45 1.90 %
Ábrahám 30 1.27 %
Pusztakürt 27 1.14 %
Szentharaszt 23 0.97 %
Nemeskürt 23 0.97 %
Pusztafödémes 21 0.89 %
Felsőszeli 20 0.85 %
Alsószerdahely 20 0.85 %
Taksonyfalva 15 0.63 %
Magyargurab 14 0.59 %
Nagyfödémes 14 0.59 %
Nemeskosút 14 0.59 %
Salgócska 12 0.51 %
Gány 8 0.34 %
Nagymácséd 6 0.25 %
Vága 6 0.25 %
Nemeskajal 5 0.21 %
Jóka 5 0.21 %
Kisgeszt 5 0.21 %
Tósnyárasd 3 0.13 %
Nádszeg 3 0.13 %
Alsószeli 3 0.13 %
Pozsonyvezekény 3 0.13 %
Tallós 2 0.08 %
Kismácséd 2 0.08 %
Királyrév 2 0.08 %
Feketenyék 2 0.08 %
Hidaskürt 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Vízkelet 1 0.04 %
Szered 392 25.03 %
Galánta 138 8.81 %
Sopornya 93 5.94 %
Szentharaszt 55 3.51 %
Sempte 38 2.43 %
Ábrahám 33 2.11 %
Alsószerdahely 31 1.98 %
Vágpatta 31 1.98 %
Pusztafödémes 26 1.66 %
Diószeg 25 1.60 %
Nagyfödémes 18 1.15 %
Kisgeszt 16 1.02 %
Felsőszeli 15 0.96 %
Taksonyfalva 14 0.89 %
Magyargurab 13 0.83 %
Vága 12 0.77 %
Jóka 11 0.70 %
Nemeskürt 10 0.64 %
Pusztakürt 10 0.64 %
Gány 10 0.64 %
Salgócska 9 0.57 %
Nemeskosút 8 0.51 %
Alsószeli 8 0.51 %
Tósnyárasd 7 0.45 %
Kismácséd 6 0.38 %
Nagymácséd 6 0.38 %
Hidaskürt 5 0.32 %
Tallós 4 0.26 %
Nádszeg 3 0.19 %
Királyrév 2 0.13 %
Nemeskajal 1 0.06 %
Vízkelet 1 0.06 %
Alsóhatár 1 0.06 %
Pozsonyvezekény 1 0.06 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 6.64 %
Galánta 243 6.04 %
Alsószeli 230 5.72 %
Felsőszeli 219 5.44 %
Nádszeg 216 5.37 %
Nagyfödémes 156 3.88 %
Jóka 145 3.60 %
Hidaskürt 141 3.50 %
Taksonyfalva 138 3.43 %
Nagymácséd 95 2.36 %
Feketenyék 87 2.16 %
Vága 83 2.06 %
Tallós 81 2.01 %
Diószeg 80 1.99 %
Nemeskosút 67 1.67 %
Királyrév 66 1.64 %
Kismácséd 35 0.87 %
Vízkelet 30 0.75 %
Nemeskajal 30 0.75 %
Tósnyárasd 13 0.32 %
Alsóhatár 7 0.17 %
Szered 7 0.17 %
Sopornya 3 0.07 %
Pusztafödémes 2 0.05 %
Sempte 1 0.02 %
Dunajánosháza 1 0.02 %
Alsószerdahely 1 0.02 %
Nemeskürt 1 0.02 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 7.41 %
Sempte 141 3.84 %
Sopornya 57 1.55 %
Galánta 55 1.50 %
Szentharaszt 39 1.06 %
Vágpatta 32 0.87 %
Alsószerdahely 27 0.74 %
Diószeg 19 0.52 %
Hidaskürt 15 0.41 %
Felsőszeli 15 0.41 %
Pusztafödémes 13 0.35 %
Taksonyfalva 12 0.33 %
Ábrahám 10 0.27 %
Nemeskürt 9 0.25 %
Gány 8 0.22 %
Magyargurab 7 0.19 %
Nagymácséd 6 0.16 %
Nemeskosút 6 0.16 %
Nagyfödémes 5 0.14 %
Pusztakürt 5 0.14 %
Nádszeg 5 0.14 %
Alsószeli 4 0.11 %
Tósnyárasd 4 0.11 %
Salgócska 4 0.11 %
Vága 3 0.08 %
Jóka 2 0.05 %
Kisgeszt 2 0.05 %
Tallós 2 0.05 %
Kismácséd 2 0.05 %
Királyrév 2 0.05 %
Nemeskajal 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 14.89 %
Feketenyék 278 9.97 %
Galánta 182 6.53 %
Nagyfödémes 139 4.99 %
Hidaskürt 133 4.77 %
Jóka 92 3.30 %
Tallós 82 2.94 %
Felsőszeli 78 2.80 %
Taksonyfalva 68 2.44 %
Diószeg 66 2.37 %
Alsószeli 66 2.37 %
Pozsonyvezekény 60 2.15 %
Nagymácséd 60 2.15 %
Királyrév 50 1.79 %
Nemeskosút 49 1.76 %
Vága 46 1.65 %
Vízkelet 44 1.58 %
Nemeskajal 34 1.22 %
Kismácséd 27 0.97 %
Tósnyárasd 21 0.75 %
Szered 16 0.57 %
Alsóhatár 16 0.57 %
Ábrahám 7 0.25 %
Dunajánosháza 5 0.18 %
Alsószerdahely 5 0.18 %
Magyargurab 4 0.14 %
Vágpatta 4 0.14 %
Pusztafödémes 4 0.14 %
Nemeskürt 3 0.11 %
Salgócska 2 0.07 %
Pusztakürt 2 0.07 %
Sopornya 1 0.04 %
Sempte 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Gány 1 0.04 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 13.33 %
Feketenyék 473 12.84 %
Nádszeg 255 6.92 %
Hidaskürt 205 5.57 %
Nagyfödémes 195 5.29 %
Felsőszeli 162 4.40 %
Alsószeli 133 3.61 %
Jóka 123 3.34 %
Taksonyfalva 122 3.31 %
Nagymácséd 121 3.29 %
Diószeg 115 3.12 %
Vága 109 2.96 %
Tallós 103 2.80 %
Vízkelet 99 2.69 %
Pozsonyvezekény 97 2.63 %
Nemeskosút 78 2.12 %
Királyrév 63 1.71 %
Nemeskajal 59 1.60 %
Szered 32 0.87 %
Kismácséd 29 0.79 %
Dunajánosháza 28 0.76 %
Alsóhatár 24 0.65 %
Tósnyárasd 24 0.65 %
Magyargurab 14 0.38 %
Ábrahám 14 0.38 %
Alsószerdahely 13 0.35 %
Salgócska 10 0.27 %
Pusztafödémes 7 0.19 %
Gány 7 0.19 %
Sopornya 6 0.16 %
Sempte 4 0.11 %
Vágpatta 3 0.08 %
Kisgeszt 3 0.08 %
Nemeskürt 3 0.08 %
Pusztakürt 2 0.05 %
Szentharaszt 2 0.05 %
Szered 177 18.55 %
Galánta 145 15.20 %
Diószeg 69 7.23 %
Sopornya 61 6.39 %
Szentharaszt 39 4.09 %
Pusztafödémes 36 3.77 %
Ábrahám 30 3.14 %
Vágpatta 26 2.73 %
Alsószerdahely 22 2.31 %
Nagyfödémes 21 2.20 %
Sempte 21 2.20 %
Magyargurab 19 1.99 %
Jóka 16 1.68 %
Kisgeszt 15 1.57 %
Felsőszeli 14 1.47 %
Taksonyfalva 12 1.26 %
Vága 12 1.26 %
Gány 11 1.15 %
Nemeskosút 10 1.05 %
Kismácséd 8 0.84 %
Alsószeli 6 0.63 %
Pusztakürt 6 0.63 %
Salgócska 6 0.63 %
Nagymácséd 6 0.63 %
Tósnyárasd 5 0.52 %
Nemeskürt 4 0.42 %
Nemeskajal 4 0.42 %
Tallós 4 0.42 %
Királyrév 3 0.31 %
Nádszeg 2 0.21 %
Alsóhatár 2 0.21 %
Hidaskürt 2 0.21 %
Vízkelet 2 0.21 %
Feketenyék 2 0.21 %
Dunajánosháza 1 0.10 %
Pozsonyvezekény 1 0.10 %
Szered 1 306 69.39 %
Alsószerdahely 567 30.13 %
Sopornya 465 24.71 %
Galánta 356 18.92 %
Sempte 179 9.51 %
Vágpatta 144 7.65 %
Nemeskürt 91 4.84 %
Szentharaszt 84 4.46 %
Pusztakürt 70 3.72 %
Vága 64 3.40 %
Diószeg 56 2.98 %
Pusztafödémes 52 2.76 %
Gány 48 2.55 %
Ábrahám 46 2.44 %
Taksonyfalva 45 2.39 %
Felsőszeli 44 2.34 %
Nagyfödémes 29 1.54 %
Magyargurab 27 1.43 %
Kisgeszt 27 1.43 %
Nemeskosút 22 1.17 %
Salgócska 21 1.12 %
Tallós 18 0.96 %
Alsószeli 17 0.90 %
Jóka 13 0.69 %
Nagymácséd 13 0.69 %
Nemeskajal 11 0.58 %
Tósnyárasd 11 0.58 %
Hidaskürt 7 0.37 %
Kismácséd 7 0.37 %
Királyrév 4 0.21 %
Pozsonyvezekény 4 0.21 %
Nádszeg 3 0.16 %
Vízkelet 2 0.11 %
Feketenyék 2 0.11 %
Alsóhatár 1 0.05 %
Dunajánosháza 1 0.05 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
MKP
205 68.79%
SMER
42 14.09%
ĽS HZDS
13 4.36%
SNS
12 4.03%
SDKU DS
7 2.35%
ANO
7 2.35%
KSS
6 2.01%
SF
2 0.67%
NADEJ
2 0.67%
Egyéb
2 0.67%
Érvényes szavazatok 298
Most-Híd
128 42.52%
MKP
71 23.59%
SMER
33 10.96%
SDKU DS
19 6.31%
SaS
14 4.65%
SDĽ
11 3.65%
SNS
10 3.32%
ĽS HZDS
7 2.33%
EDS
3 1.00%
Egyéb
5 1.66%
Érvényes szavazatok 301
Most-Híd
108 37.11%
SMER SD
72 24.74%
MKP
60 20.62%
SNS
11 3.78%
OĽaNO
8 2.75%
SaS
8 2.75%
Zmena zdola DU
5 1.72%
LSNS
4 1.37%
SDKU DS
4 1.37%
99 Percent
3 1.03%
KDH
2 0.69%
SSS NM
2 0.69%
Egyéb
4 1.37%
Érvényes szavazatok 291
Most-Híd
83 25.94%
MKP
81 25.31%
SMER SD
61 19.06%
LSNS
21 6.56%
SaS
15 4.69%
SME RODINA
15 4.69%
SNS
12 3.75%
OĽANO-NOVA
10 3.13%
SKOK!
6 1.88%
#SIEŤ
5 1.56%
SMS
3 0.94%
KDH
2 0.63%
Egyéb
6 1.88%
Érvényes szavazatok 320
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések