SK
LV
.....

Kisgyékényes

Településrész

címer zászló
43 14% magyar 1910
28 8% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Rohožnica
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Bars vármegye
Verebélyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Verebélyi járás
Koordináták:
48.20954594, 18.46580744
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
183 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
93534

Kisgyékényes a község központjától, Alsógyőrödtől 1,5 km-re keletre fekszik, áthalad rajta a Lévát Nyitrával összekötő 51-es főút.

Közigazgatás

1960-ig önálló község, azóta Nagygyőröd 3 településrészének és kataszteri területének egyike. 1920-ig kisközségként Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után a járás megszüntetéséig, 1960-ig folyamatosan a Verebélyi járáshoz tartozott. 1938-1945 között újra Magyarországhoz tartozott (Bars és Hont egyesített vármegye, Verebélyi járás). Területe (3,97 km²) az egyesített község területének 18 %-át alkotja, az elmúlt évszázad során nem változott.

Népesség

2011-ben 333 lakosa volt, itt élt Nagygyőröd lakosságának 26,7 százaléka. 1880-ban 270, 1910-ben 300, 1921-ben 339, túlnyomórészt szlovák nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 1921-ben lakosságának 8,3 %-a vallotta magyarnak magát.

Történelem

Kisgyékényes. 1290-ben „Gekenus” alakban említik először az esztergomi keresztesek konventjének oklevelében. Később nagykálnai nemesek birtoka, majd 1496-tól barsfüssi nemeseké, 1522-től pedig a máriavölgyi pálosok faluja. 1663-ban felégették a törökök. 1715-ben és 1720-ban 7 adózója volt. 1770-ben a Pálos-rend szerzetesei Kisgyékényes területén menedékházat építettek. A 18. század végén határának nagy részét még erdő borította, melyet a 19. század második felében teljesen kipusztítottak. 1907-ben kapta a Kisgyékényes hivatalos nevet (korábban Gyékényes). 1920-ig Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott. 1938 novemberétől 1945 márciusáig újra Magyarországhoz csatolták. 1960-ban Alsó- és Felsőgyőröddel egyesítették Nagygyőröd néven.

Mai jelentősége

Ld. Nagygyőröd

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

GYÉKÉNYES. Elegyes tót falu Bars Vármegyében, földes Ura a’ Religyiói Kintstár, lakosai katolikusok, fekszik Barshoz nem meszsze, Lévához pedig mint egy két mértföldnyire. Határja jó termékenységű, javai külömbfélék, réttye, legelője, fája elég van, szőlei is vannak, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Gyékényes, tót-magyar falu, Bars vmegyében: 261 kath. lak. F. u. h. Eszterházy. Ut. p. Léva.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Gyékényes, a verebélyi járásban, a Garamvölgy közelében fekvő magyar és tót kisközség, 691 róm. kath. lakossal. Az esztergomi keresztesek conventjének 1290 februárius 20-án kelt oklevele bizonyítja, hogy a conventnek Gekenus nevű bars-megyei birtokát, melyet Rathold comes fiának Tamásnak zálogba adott, az illető a kitüzött határnapra nem adta vissza. 1496-ban Füssy László fiai, László és János bírják. 1516-ban ezeket birtokukban Lajos király is megerősíti. A XVIII. században találkozunk itt az Eszterházyakkal és később a közalapítványi uradalom birtoka. 1663-ban a török hordák dúlták fel a községet, de ebben az időben nem találjuk nyomát annak, hogy volt-e akkor nemesi birtokosa, vagy sem? Templom a községben nincsen. Postája Nagykálna, távirója és vasúti állomása pedig Alsóvárad.

Helységnévtár

Gyékénes, rk. 255 Alsó-Győröd, izr. 15 -.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kisgyékényes. A község területe 690 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 455.

Névelőfordulások
1290
Gekenus
1322
Gekynes
1340
Gekemus
1773
Gyikényes,
1786
Gyekényes,
1808
Gyékényes, Děkýneš,
1863
Gyékénes,
1873
Gyekényes,
1877
Gyékényes,
1892
Gyékénes,
1898
Gyékényes,
1907
Kisgyékényes,
1920
Dekeneš,
1938
Kisgyékényes,
1945
Dekeneš,
1948
Rohožnica

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 16 6%
szlovákok 225 83%
németek 15 6%
egyéb 14 5%
összlétszám 270
magyarok 43 14%
szlovákok 255 85%
németek 2 1%
egyéb 0 0%
összlétszám 300
magyarok 28 8%
szlovákok 295 87%
németek 0 0%
egyéb 16 5%
összlétszám 339
Mai közigazgatás

Bejelentések