SK
VK
.....

Kiscsalomja

Község

címer zászló
178 60% magyar 1910
18 9% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Malá Čalomija
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolynyéki járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Balassagyarmati járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
Fityka, Ipolyi rétek, Kápolnára járó, Középső-tábla, Lábodicska, Pajtánál, Pást-legelő, Páston túl, Stepnyik, Szőlő, Szőlők felett, Vízmosás, Völgyi-rétek
Koordináták:
48.08509445, 19.23023987
Terület:
6,41 km2
Rang:
község
Népesség:
209
Tszf. magasság:
151 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99108
Település kód:
516171
Szervezeti azonosító:
647403
Adóazonosító:
2021173363

Kiscsalomja a Balassagyarmati-medence középső részén, 150 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Balassagyarmattól 9 km-re nyugatra, Ipolyságtól 29 km-re keletre, Nagykürtöstől 24 km-re délnyugatra. Határa délen az Ipolyig (135 m), északon a Fityka-erdőig (Bikavölgyi-erdő) terjed, legmagasabb pontját Nagycsalomja határánál, a szőlőhegy feletti határrészen találjuk (235 m). Területének túlnyomó része (2010-ben 87,4 %-a, 560 hektár) szántóföld, az erdő 31 hektárt (4,8 %), a szőlők pedig 30 hektárt (4,7 %) foglalnak el. Nyugatról Nagycsalomja, északról Terbegec, északkeletről Ipolyharaszti, keletről Kóvár, délről pedig Dejtár községekkel határos. Déli határát az Ipoly alkotja, mely egyben államhatár is Szlovákia és Magyarország között. Közlekedési szempontból zsákfalunak számít, csak a Kóvárt (3 km) Leszenyével (4 km) összekötő 2599-es útról Ipolyharaszti (2,5 km) közelében leágazó 2598-as bekötőúton közelíthető meg.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után a Kékkői járás része lett. 1939-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Balassagyarmati járás). 1949-1960 között ismét a Kékkői járáshoz, 1960-1968 között pedig a Losonci járáshoz tartozott. Területe 1910/38-hoz képest (6,38 km²) csak minimális mértékben változott (2011-ben 6,41 km²), az Ipoly szabályozásával és az államhatár kiigazításával 3 hektárral gyarapodott határa.

Népesség

Kiscsalomjának 2011-ben 209 lakosa volt, melynek 82,3 %-a volt szlovák és 15,7 %-a magyar nemzetiségű (23,4 %-a magyar anyanyelvű). A falu az Ipoly-völgyi magyar nyelvterületen belül szlovák nyelvszigetet alkot. A 20. század elején a magyar környezet hatására erős asszimilációs folyamat figyelhető meg (1880-ban a lakosság 59 %-a, 1910-ben már csak 37,7 %-a vallotta szlováknak magát). Trianon után helyreállt a korábbi állapot (1910-ben 75,2 %, 1930-ban 27,5 % volt a magyarok aránya), amely a bécsi döntés után rövid időre újra megfordult (1941-ben a lakosság 65,1 %-a ismét magyarnak vallotta magát). A 20. század második felében az újbóli szlovák többség mellett a földrajzi fekvésnek köszönhetően a magyar kisebbség is megmaradt a faluban, 1991-2011 között a magyarok arányszámának kismértékű növekedése is megfigyelhető (12,5 %-ról 15,7 %-ra). A kettős identitás jelentőségét mutatja a jelentős eltérés a magyar nemzetiségűek (33 fő) és a magyar anyanyelvűek (49 fő) száma között. 2011-ben népességének 50,7 %-a volt evangélikus és 39,2 %-a római katolikus vallású (1880-ban az evangélikusok aránya még 76,9 %, 1921-ben pedig 63,7 % volt). Az elöregedő lakosságú aprófalu 1991-2011 között népességének csaknem egynegyedét elveszítette (271 főről 209-re csökkent). Népsűrűsége alacsony (32,6 fő/km²).

Történelem

Első írásos említése 1247-ből származik, ekkor „Kyschalamiya” néven szerepelt. 1303-ban került Miklós, a később a faluról elnevezett Kiscsalomjai család őse tulajdonába. A 14. században már malom is volt a faluban. A 15. században nagyrészt királynéi birtok volt, egy időben a husziták katonai tábort létesítettek itt. 1516-ban Chalamia Parua formában említik. A 16. században elnéptelenedett, Kóvári-szög néven sokáig puszta volt. 1694-ben evangélikus szlovák családok alapították újra, a liptói eredetű Luby és a Lenkey család birtokán. A 18. században a Zmeskall család volt Kiscsalomja fő birtokosa. 1715-ben 6 háztartás volt a faluban. Első evangélikus temploma 1690-ben épült, ezt a császári hatóságok rendeletére 1752-ben lerombolták. A templomot a türelmi rendelet után, 1787-ben építették újjá (a 19. század közepén összeomlott). A 19. században a Tihanyi, Balczár és Pajor családok voltak a falu fő birtokosai. 1828-ban 107 háza és 642 lakosa volt, akik mezőgazdasággal, állattartással és szőlőtermesztéssel foglalkoztak. 1920-ig Hont vármegye Ipolysáig (1880-még Nagycsalomjai) járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1938. novemberétől 1944 decemberéig újra Magyarországhoz tartozott.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem található. Evangélikus temploma 1884-ben épült neoklasszicista stílusban. Jelentős épületei még az 1867-ben emelt lelkészlak, valamint a 20. század elején épült Kondor-kúria.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

CSALOMIA. Kis Cslalomia. Magyar, és tót falu Hont Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai katolikusok, fekszik Nográd Vármegyének szomszédságában, Ipoly vize mellett, a’ Bozóki járásban, határja termékeny, legelője elegendő, fája mind a’ kétféle, szőlő hegye jó, ’s nevezetes tulajdonságaihoz képest, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Csalomia (Kis), tót-magyar falu, Honth vgyében, B. Gyarmathoz 1/2 mfd., 38 kath., 587 evang. lak. Evang. szentegyház. Szőlőhegy. Jó föld. F. u. többen.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kiscsalomia, ipolymenti tót-magyar kisközség, 46 házzal és 278 ág. h. ev. lakossal; vasúti állomása, postája és távirója Balassagyarmat. Első urai a Hunt nemzetség tagjai voltak és az 1303. évi osztály alkalmával Miklós fia, Miklós nyerte, a ki itt a Kiscsalomjai-családnak vetette meg alapját. Később a falu Nagy-csalomia sorsában osztozott. A XVIII. században a Zmeskall-családot találjuk birtokban. A mult század derekán a Tihanyi-család, Balczár Mihály és Pajor István voltak itt földesurak; jelenleg Kondor Emilnek van itt nagyobb birtoka és csinos urilaka. Az ág. h. ev. templom 1884-ben épült.

Helységnévtár

Csalomia (Kis-) (Csalomja), rk. 50 Nagy-Csalomia, ÁG. 210 Bánya, izr. 13 Ipolyság.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kiscsalomja. A Hunt-nemzetség ősi birtokállományához tartozott. 1303-ban Miklós fia Miklós birtokában találjuk. Miklós a Kiscsalomjai-család őse. Ezidőtájt Chalamya alakban szerepel a helység neve. Később, a pápai tizedszedök 1332—37. évi jegyzékében, Salonua és Salomia írásalakban említik nevét. A XV. században a királynék birtoka: előbb Ciliéi Borbála özvegy királynéé, majd 1439 óta, amikor Albert király a birtokot elvette az özvegytől, Erzsébet királynéé. A XVIII. században a Zmeskall-család tulajdonában találjuk a községet. Területe 1109 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 330.

Pajor István

1821.5.20.
Ipolynyék - megszületett
Kiscsalomja - élt
1899.3.29.
Balassagyarmat - elhunyt

felső-kubini és deménfalvi ifj. Kubinyi Ferenc

1836. 11. 22.
Kóvár - megszületett
Kiscsalomja - egyházi szolgálatot végzett
1903. 7. 14.
Nagykürtös - elhunyt
Névelőfordulások
1247
Kyschalamiya
1516
Chalamia Parua
1773
Kis-Csalomia,
1786
Kisch-Cschalumina,
1808
Kis-Csalomia, Malá Cžalumina,
1863
Kiscsalomia,
1913
Kiscsalomja,
1920
Malá Čalomija, Malá Čalumina,
1927
Malá Čalomija
1938
Kiscsalomja,
1945
Malá Čalomija

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Malá Čalomija) 46
Telefon: 0474894102
Fax: 0474894102

Honlap: malacalomija.ocu.sk
Polgármester:
Šimko Ján (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Tóthová Miroslava (Független)
Špunta Ivan (Független)
Kremnický Jozef (Független)
Tóth Tomáš (ĽS Naše Slovensko)
Špunta Ladislav (SMER-SD)
Független 60% Független 3 képviselö ĽS Naše ... 20% ĽS Naše Slovensko 1 képviselö SMER-SD 20% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
Kiscsalomjai Községi Hivatal

Malá Čalomija 46

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 102 37%
szlovákok 161 59%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 10 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 273
magyarok 178 60%
szlovákok 112 38%
csehek 0 0%
németek 7 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 297
magyarok 33 12%
szlovákok 209 75%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 36 13%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 278
magyarok 34 13%
szlovákok 236 87%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 271
magyarok 35 14%
szlovákok 210 85%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 248
magyarok 33 16%
szlovákok 172 82%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 209
magyarok 18 9%
szlovákok 169 88%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 3%
összlétszám 193
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 182
Választási részvétel: 71.43 %
Kiadott boríték: 130
Bedobott boríték: 130

Polgármester

Érvényes szavazólap: 128
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Šimko Ján 68 53.13 % SMER-SD
Takáč Štefan 60 46.88 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Tóthová Miroslava 107 Független
Špunta Ivan 102 Független
Špunta Ladislav 96 SMER-SD
Tóth Tomáš 77 ĽS Naše Slovensko
Kremnický Jozef 74 Független

Képviselők

2014
SMER-SD 60.00% SMER-SD 3 képviselö ĽS Naše Slovensko 20.00% ĽS Naše Slovensko 1 képviselö SDKÚ-DS 20.00% SDKÚ-DS 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 60.00% Független 3 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö ĽS Naše Slovensko 20.00% ĽS Naše Slovensko 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 189
Választási részvétel: 22.22 %
Kiadott boríték: 42
Bedobott boríték: 42
Választásra jogosult: 190
Választási részvétel: 26.32 %
Kiadott boríték: 50
Bedobott boríték: 50
Választásra jogosult: 188
Választási részvétel: 37,76 %
Kiadott boríték: 71
Bedobott boríték: 71

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 38
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 68
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 18 47.37 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 8 21.05 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 4 10.53 % ĽS Naše Slovensko
Andrea Jenčíková 3 7.89 % NP
Karol Konárik 2 5.26 % SNS
Ondrej Binder 1 2.63 % Független
Pavel Chovanec 1 2.63 % ÚSVIT
Ladislav Fízik 1 2.63 % ASV
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Marian Kotleba 20 40.82% ĽS Naše Slovensko
Marian Kotleba 21 30.88 % ĽSNS
Ján Lunter 19 27.94 % Független
Igor Kašper 9 13.24 % Független
Martin Juhaniak 5 7.35 % Független
Jozef Sásik 3 4.41 % SĽSAH
Miroslav Gálik 2 2.94 % NAS
Martin Klus 2 2.94 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Michal Kantor 2 2.94 % SZS
Milan Urbáni 2 2.94 % SMS
Jozef Šimko 1 1.47 % Független
Alena Pivovarčiová 1 1.47 % NP
Pavel Greksa 1 1.47 % Független
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 41
Érvényes szavazólap: 68
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Mirko Trojčák 33 80.49% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 22 53.66% SMER - SD, KDH
László Jámbor 9 21.95% SMK-MKP
Darina Antolíková 8 19.51% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Jozef Filip 8 19.51% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Dušan Backo 5 12.20% SNS
Attila Baki 5 12.20% MOST - HÍD
Václav Hájevský 3 7.32% Független
Peter Bartoš 3 7.32% ĽS Naše Slovensko
Pavol Goda 3 7.32% SĽS
Richárd Hamerlik 2 4.88% SMS
Peter Šiška 2 4.88% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Mária Lőrincz 2 4.88% Független
Jaroslav Zauška 1 2.44% SMER - SD, KDH
Miroslav Bartoš 0 0.00% SRK
Bohuslav Beňo 0 0.00% OKS
Anna Hlivárová 0 0.00% ASV
Mirko Trojčák 36 52.94% SMER-SD
Ondrej Kollár 24 35.29% SMER-SD
Jaroslav Filip 21 30.88% SMER-SD
Michal Györgyík 17 25.00% ĽS Naše Slovensko
Darina Antolíková 13 19.12% ŠANCA
Jaroslav Dudáš 13 19.12% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balík 10 14.71% SMK-MKP
Peter Šalko 9 13.24% Független
Igor Boreš 7 10.29% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 6 8.82% ĽS Naše Slovensko
Michaela Činčurová 5 7.35% SNS
Mária Košíková 4 5.88% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ladislav Nozdrovický 4 5.88% Független
Anikó Korčoková 4 5.88% SMK-MKP
Dana Havrilová 3 4.41% Független
Ľuboslav Dobrocký 3 4.41% ŠANCA
László Jámbor 3 4.41% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 2 2.94% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Rózsa Skabela 2 2.94% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 1 1.47% MKDA-MKDSZ
Erika Kušická 1 1.47% MOST - HÍD
Viktor Lestyánszky 1 1.47% MOST - HÍD
Miloš Krchňavý 0 0.00% Független
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 17.52 %
Ipolynyék 120 15.35 %
Nagycsalomja 65 8.31 %
Ipolykeszi 57 7.29 %
Lukanénye 53 6.78 %
Csáb 43 5.50 %
Nagykürtös 40 5.12 %
Inám 38 4.86 %
Kóvár 34 4.35 %
Ipolyvarbó 28 3.58 %
Ipolynagyfalu 28 3.58 %
Ipolyszécsényke 26 3.32 %
Kelenye 22 2.81 %
Kőkeszi 21 2.69 %
Apátújfalu 20 2.56 %
Bussa 19 2.43 %
Terbegec 19 2.43 %
Ipolyhídvég 18 2.30 %
Zsély 17 2.17 %
Óvár 15 1.92 %
Leszenye 9 1.15 %
Dacsókeszi 6 0.77 %
Szelény 5 0.64 %
Csalár 5 0.64 %
Magasmajtény 5 0.64 %
Galábocs 4 0.51 %
Felsőzellő 4 0.51 %
Kiscsalomja 4 0.51 %
Tótgyarmat 3 0.38 %
Kékkő 3 0.38 %
Ipolyharaszti 3 0.38 %
Kislibercse 2 0.26 %
Rárósmulyad 2 0.26 %
Kiskürtös 2 0.26 %
Ebeck 2 0.26 %
Gyürki 2 0.26 %
Paróca 1 0.13 %
Nógrádszenna 1 0.13 %
Ipolykér 1 0.13 %
Felsőpalojta 1 0.13 %
Sirak 1 0.13 %
Hartyán 1 0.13 %
Bátorfalu 1 0.13 %
Szécsénykovácsi 1 0.13 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 38.01 %
Mikszáthfalva 149 12.81 %
Ebeck 70 6.02 %
Kürtösújfalu 69 5.93 %
Kékkő 63 5.42 %
Zsély 51 4.39 %
Alsópalojta 39 3.35 %
Kiskürtös 30 2.58 %
Középpalojta 20 1.72 %
Nógrádszentpéter 18 1.55 %
Magasmajtény 15 1.29 %
Érújfalu 15 1.29 %
Erdőszelestény 15 1.29 %
Bereklak 15 1.29 %
Bussa 13 1.12 %
Alsózellő 10 0.86 %
Dacsólam 10 0.86 %
Csalár 9 0.77 %
Lukanénye 9 0.77 %
Nagyhalom 9 0.77 %
Leszenye 8 0.69 %
Kishalom 8 0.69 %
Dacsókeszi 8 0.69 %
Felsőpalojta 8 0.69 %
Alsósztregova 7 0.60 %
Bátorfalu 7 0.60 %
Csáb 7 0.60 %
Nógrádszenna 6 0.52 %
Felsőesztergály 6 0.52 %
Ipolynyék 6 0.52 %
Ipolykér 6 0.52 %
Alsóesztergály 6 0.52 %
Száraznyírjes 6 0.52 %
Tótgyarmat 5 0.43 %
Paróca 5 0.43 %
Felsősztregova 5 0.43 %
Apátújfalu 4 0.34 %
Szécsénykovácsi 4 0.34 %
Apafalva 3 0.26 %
Kóvár 3 0.26 %
Kőkeszi 3 0.26 %
Szelény 3 0.26 %
Kiscsalomja 3 0.26 %
Sirak 3 0.26 %
Kelenye 3 0.26 %
Gyürki 2 0.17 %
Szuhány 2 0.17 %
Felsőzellő 2 0.17 %
Óvár 2 0.17 %
Kislibercse 2 0.17 %
Zobor 2 0.17 %
Galábocs 2 0.17 %
Nagycsalomja 2 0.17 %
Nagylám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Süllye 1 0.09 %
Hartyán 1 0.09 %
Ipolyszécsényke 1 0.09 %
Csall 1 0.09 %
Tótkisfalu 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolybalog 1 0.09 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 16.82 %
Nagykürtös 169 12.31 %
Magasmajtény 85 6.19 %
Apátújfalu 79 5.75 %
Ipolynyék 78 5.68 %
Csáb 69 5.03 %
Leszenye 64 4.66 %
Zsély 43 3.13 %
Bátorfalu 37 2.69 %
Óvár 27 1.97 %
Tótgyarmat 27 1.97 %
Kékkő 26 1.89 %
Bussa 24 1.75 %
Nagycsalomja 24 1.75 %
Ipolybalog 24 1.75 %
Szécsénykovácsi 23 1.68 %
Dacsókeszi 22 1.60 %
Kőkeszi 22 1.60 %
Inám 21 1.53 %
Ipolyharaszti 21 1.53 %
Bereklak 20 1.46 %
Középpalojta 18 1.31 %
Ipolyvarbó 18 1.31 %
Erdőszelestény 18 1.31 %
Csall 17 1.24 %
Nógrádszentpéter 16 1.17 %
Alsósztregova 16 1.17 %
Szelény 15 1.09 %
Ipolykeszi 14 1.02 %
Felsőzellő 13 0.95 %
Terbegec 13 0.95 %
Kiscsalomja 13 0.95 %
Kóvár 13 0.95 %
Sirak 12 0.87 %
Borosznok 12 0.87 %
Kiskürtös 11 0.80 %
Tótkisfalu 11 0.80 %
Ebeck 11 0.80 %
Szuhány 11 0.80 %
Ipolynagyfalu 10 0.73 %
Ipolykér 10 0.73 %
Kishalom 9 0.66 %
Kürtösújfalu 8 0.58 %
Gyürki 8 0.58 %
Alsózellő 8 0.58 %
Alsópalojta 7 0.51 %
Csalár 6 0.44 %
Nógrádszenna 6 0.44 %
Dacsólam 6 0.44 %
Érújfalu 5 0.36 %
Süllye 5 0.36 %
Nagyhalom 5 0.36 %
Felsősztregova 5 0.36 %
Apafalva 5 0.36 %
Felsőesztergály 5 0.36 %
Ipolyhídvég 4 0.29 %
Tótkelecsény 4 0.29 %
Galábocs 4 0.29 %
Mikszáthfalva 4 0.29 %
Kislibercse 4 0.29 %
Rárósmulyad 4 0.29 %
Kelenye 3 0.22 %
Hartyán 3 0.22 %
Alsóesztergály 2 0.15 %
Ipolyszécsényke 2 0.15 %
Nagylám 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 23.70 %
Nagykürtös 228 16.99 %
Magasmajtény 105 7.82 %
Óvár 76 5.66 %
Lukanénye 71 5.29 %
Ipolybalog 70 5.22 %
Ipolykér 69 5.14 %
Kékkő 50 3.73 %
Inám 43 3.20 %
Csalár 42 3.13 %
Ipolyhídvég 39 2.91 %
Bussa 34 2.53 %
Ipolykeszi 30 2.24 %
Kőkeszi 26 1.94 %
Csall 25 1.86 %
Csáb 23 1.71 %
Szécsénykovácsi 21 1.56 %
Nagycsalomja 20 1.49 %
Alsópalojta 20 1.49 %
Nógrádszentpéter 18 1.34 %
Ipolynagyfalu 17 1.27 %
Leszenye 16 1.19 %
Zsély 14 1.04 %
Erdőszelestény 14 1.04 %
Dacsókeszi 13 0.97 %
Ipolyharaszti 13 0.97 %
Bátorfalu 11 0.82 %
Gyürki 11 0.82 %
Ebeck 11 0.82 %
Kishalom 10 0.75 %
Bereklak 10 0.75 %
Alsósztregova 10 0.75 %
Szelény 9 0.67 %
Ipolyvarbó 9 0.67 %
Tótkisfalu 9 0.67 %
Apátújfalu 8 0.60 %
Kóvár 7 0.52 %
Felsőzellő 7 0.52 %
Kelenye 7 0.52 %
Terbegec 7 0.52 %
Mikszáthfalva 6 0.45 %
Felsőesztergály 6 0.45 %
Galábocs 5 0.37 %
Sirak 5 0.37 %
Tótgyarmat 5 0.37 %
Középpalojta 5 0.37 %
Apafalva 5 0.37 %
Kiskürtös 4 0.30 %
Kürtösújfalu 4 0.30 %
Rárósmulyad 4 0.30 %
Szuhány 4 0.30 %
Nagyhalom 3 0.22 %
Zobor 3 0.22 %
Ipolyszécsényke 3 0.22 %
Felsősztregova 3 0.22 %
Nógrádszenna 3 0.22 %
Felsőpalojta 3 0.22 %
Alsóesztergály 2 0.15 %
Alsózellő 2 0.15 %
Veres 2 0.15 %
Hartyán 2 0.15 %
Dacsólam 2 0.15 %
Kislibercse 2 0.15 %
Nagylám 2 0.15 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Kiscsalomja 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Érújfalu 1 0.07 %
Borosznok 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 37.08 %
Kékkő 70 5.29 %
Magasmajtény 34 2.57 %
Zsély 31 2.34 %
Kiskürtös 31 2.34 %
Nógrádszentpéter 30 2.27 %
Bussa 19 1.44 %
Mikszáthfalva 18 1.36 %
Felsőzellő 14 1.06 %
Ipolynyék 14 1.06 %
Lukanénye 13 0.98 %
Leszenye 13 0.98 %
Alsózellő 12 0.91 %
Alsópalojta 12 0.91 %
Alsósztregova 11 0.83 %
Bereklak 11 0.83 %
Érújfalu 11 0.83 %
Alsóesztergály 11 0.83 %
Felsőesztergály 11 0.83 %
Szécsénykovácsi 10 0.76 %
Dacsólam 8 0.60 %
Nagyhalom 8 0.60 %
Csalár 8 0.60 %
Ipolyvarbó 7 0.53 %
Csáb 7 0.53 %
Kishalom 7 0.53 %
Tótkisfalu 7 0.53 %
Kürtösújfalu 7 0.53 %
Ebeck 7 0.53 %
Kiscsalomja 7 0.53 %
Szelény 6 0.45 %
Hartyán 6 0.45 %
Középpalojta 6 0.45 %
Tótkelecsény 5 0.38 %
Nagycsalomja 5 0.38 %
Kőkeszi 5 0.38 %
Szuhány 5 0.38 %
Terbegec 4 0.30 %
Csall 4 0.30 %
Apátújfalu 4 0.30 %
Ipolykér 4 0.30 %
Kislibercse 4 0.30 %
Erdőszelestény 4 0.30 %
Ipolybalog 4 0.30 %
Száraznyírjes 4 0.30 %
Dacsókeszi 4 0.30 %
Sirak 3 0.23 %
Óvár 3 0.23 %
Galábocs 3 0.23 %
Ipolyszécsényke 3 0.23 %
Bátorfalu 3 0.23 %
Zobor 2 0.15 %
Gyürki 2 0.15 %
Tótgyarmat 2 0.15 %
Felsősztregova 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Ipolyharaszti 1 0.08 %
Paróca 1 0.08 %
Inám 1 0.08 %
Kóvár 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Nógrádszenna 1 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 35.48 %
Kékkő 56 4.15 %
Zsély 50 3.70 %
Lukanénye 43 3.19 %
Alsópalojta 41 3.04 %
Mikszáthfalva 36 2.67 %
Erdőszelestény 31 2.30 %
Érújfalu 30 2.22 %
Kiskürtös 30 2.22 %
Nógrádszentpéter 28 2.07 %
Alsósztregova 28 2.07 %
Középpalojta 23 1.70 %
Dacsókeszi 23 1.70 %
Ebeck 22 1.63 %
Bereklak 22 1.63 %
Bussa 21 1.56 %
Alsózellő 21 1.56 %
Kőkeszi 21 1.56 %
Csáb 20 1.48 %
Apátújfalu 19 1.41 %
Kürtösújfalu 17 1.26 %
Tótgyarmat 16 1.19 %
Nógrádszenna 15 1.11 %
Ipolynyék 14 1.04 %
Felsőzellő 14 1.04 %
Leszenye 14 1.04 %
Csalár 13 0.96 %
Kiscsalomja 13 0.96 %
Nagycsalomja 12 0.89 %
Alsóesztergály 11 0.81 %
Kislibercse 11 0.81 %
Felsőesztergály 11 0.81 %
Hartyán 10 0.74 %
Inám 10 0.74 %
Tótkisfalu 10 0.74 %
Szelény 10 0.74 %
Magasmajtény 10 0.74 %
Nagylám 9 0.67 %
Szécsénykovácsi 9 0.67 %
Szuhány 8 0.59 %
Felsőpalojta 7 0.52 %
Dacsólam 7 0.52 %
Apafalva 7 0.52 %
Bátorfalu 6 0.44 %
Sirak 6 0.44 %
Ipolynagyfalu 6 0.44 %
Nagyhalom 6 0.44 %
Ipolyhídvég 5 0.37 %
Tótkelecsény 5 0.37 %
Gyürki 5 0.37 %
Csall 5 0.37 %
Óvár 5 0.37 %
Ipolykér 5 0.37 %
Terbegec 5 0.37 %
Kishalom 5 0.37 %
Kelenye 5 0.37 %
Galábocs 4 0.30 %
Paróca 4 0.30 %
Ipolyharaszti 4 0.30 %
Süllye 3 0.22 %
Száraznyírjes 3 0.22 %
Rárósmulyad 3 0.22 %
Kóvár 3 0.22 %
Zobor 2 0.15 %
Ipolykeszi 2 0.15 %
Ipolybalog 2 0.15 %
Borosznok 2 0.15 %
Veres 2 0.15 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Nagykürtös 246 21.21 %
Erdőszelestény 168 14.48 %
Zsély 73 6.29 %
Kékkő 32 2.76 %
Leszenye 27 2.33 %
Csáb 25 2.16 %
Magasmajtény 24 2.07 %
Mikszáthfalva 22 1.90 %
Kiscsalomja 21 1.81 %
Lukanénye 21 1.81 %
Dacsólam 21 1.81 %
Bussa 21 1.81 %
Apátújfalu 19 1.64 %
Nógrádszentpéter 18 1.55 %
Középpalojta 15 1.29 %
Bereklak 15 1.29 %
Kiskürtös 14 1.21 %
Alsópalojta 14 1.21 %
Érújfalu 14 1.21 %
Kürtösújfalu 14 1.21 %
Csall 13 1.12 %
Ipolyvarbó 13 1.12 %
Ipolybalog 13 1.12 %
Terbegec 13 1.12 %
Ipolynyék 12 1.03 %
Nagycsalomja 12 1.03 %
Alsósztregova 12 1.03 %
Nagyhalom 12 1.03 %
Szécsénykovácsi 12 1.03 %
Ebeck 11 0.95 %
Alsózellő 8 0.69 %
Felsőzellő 8 0.69 %
Bátorfalu 7 0.60 %
Ipolyharaszti 7 0.60 %
Tótgyarmat 6 0.52 %
Csalár 6 0.52 %
Kishalom 6 0.52 %
Felsőesztergály 6 0.52 %
Felsőpalojta 6 0.52 %
Gyürki 6 0.52 %
Szelény 6 0.52 %
Dacsókeszi 5 0.43 %
Ipolynagyfalu 5 0.43 %
Kőkeszi 5 0.43 %
Kóvár 5 0.43 %
Tótkisfalu 5 0.43 %
Nógrádszenna 5 0.43 %
Kislibercse 4 0.34 %
Borosznok 4 0.34 %
Hartyán 4 0.34 %
Sirak 4 0.34 %
Zobor 4 0.34 %
Ipolykeszi 3 0.26 %
Felsősztregova 3 0.26 %
Ipolykér 3 0.26 %
Szuhány 3 0.26 %
Ipolyhídvég 3 0.26 %
Nagylám 3 0.26 %
Alsóesztergály 3 0.26 %
Inám 2 0.17 %
Süllye 2 0.17 %
Száraznyírjes 2 0.17 %
Galábocs 2 0.17 %
Óvár 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 13.27 %
Nagykürtös 217 13.21 %
Ipolybalog 189 11.50 %
Lukanénye 124 7.55 %
Csáb 91 5.54 %
Nagycsalomja 80 4.87 %
Inám 72 4.38 %
Ipolyhídvég 64 3.90 %
Zsély 59 3.59 %
Bussa 51 3.10 %
Ipolykeszi 48 2.92 %
Kóvár 45 2.74 %
Ipolyvarbó 43 2.62 %
Apátújfalu 43 2.62 %
Óvár 42 2.56 %
Ipolynagyfalu 38 2.31 %
Ipolyszécsényke 36 2.19 %
Kőkeszi 36 2.19 %
Kelenye 27 1.64 %
Kékkő 22 1.34 %
Terbegec 21 1.28 %
Dacsókeszi 20 1.22 %
Leszenye 19 1.16 %
Szécsénykovácsi 18 1.10 %
Felsőzellő 15 0.91 %
Alsósztregova 15 0.91 %
Szelény 15 0.91 %
Bátorfalu 14 0.85 %
Csalár 13 0.79 %
Nógrádszentpéter 11 0.67 %
Kiscsalomja 10 0.61 %
Galábocs 10 0.61 %
Magasmajtény 10 0.61 %
Alsópalojta 9 0.55 %
Erdőszelestény 9 0.55 %
Szuhány 8 0.49 %
Mikszáthfalva 8 0.49 %
Sirak 8 0.49 %
Tótkisfalu 7 0.43 %
Érújfalu 7 0.43 %
Alsózellő 7 0.43 %
Kiskürtös 7 0.43 %
Rárósmulyad 7 0.43 %
Hartyán 6 0.37 %
Tótgyarmat 6 0.37 %
Kürtösújfalu 6 0.37 %
Gyürki 6 0.37 %
Dacsólam 5 0.30 %
Tótkelecsény 5 0.30 %
Felsőesztergály 5 0.30 %
Kishalom 5 0.30 %
Ipolykér 5 0.30 %
Ipolyharaszti 5 0.30 %
Ebeck 4 0.24 %
Nagyhalom 4 0.24 %
Nagylám 4 0.24 %
Bereklak 4 0.24 %
Felsőpalojta 3 0.18 %
Középpalojta 3 0.18 %
Zobor 3 0.18 %
Csall 3 0.18 %
Nógrádszenna 2 0.12 %
Alsóesztergály 2 0.12 %
Kislibercse 2 0.12 %
Paróca 2 0.12 %
Apafalva 2 0.12 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 23.39 %
Középpalojta 113 10.37 %
Alsópalojta 91 8.35 %
Lukanénye 90 8.26 %
Felsőpalojta 79 7.25 %
Bereklak 61 5.60 %
Kékkő 32 2.94 %
Ebeck 32 2.94 %
Tótgyarmat 24 2.20 %
Csáb 22 2.02 %
Mikszáthfalva 21 1.93 %
Magasmajtény 20 1.83 %
Kőkeszi 17 1.56 %
Leszenye 16 1.47 %
Erdőszelestény 15 1.38 %
Ipolynyék 15 1.38 %
Dacsólam 15 1.38 %
Kiskürtös 14 1.28 %
Szuhány 14 1.28 %
Zsély 12 1.10 %
Dacsókeszi 11 1.01 %
Bussa 8 0.73 %
Kürtösújfalu 8 0.73 %
Alsóesztergály 7 0.64 %
Érújfalu 7 0.64 %
Apátújfalu 6 0.55 %
Nagycsalomja 6 0.55 %
Óvár 6 0.55 %
Nógrádszentpéter 6 0.55 %
Csalár 6 0.55 %
Terbegec 5 0.46 %
Csall 5 0.46 %
Alsózellő 5 0.46 %
Alsósztregova 5 0.46 %
Tótkisfalu 5 0.46 %
Hartyán 5 0.46 %
Ipolykeszi 5 0.46 %
Felsőzellő 4 0.37 %
Bátorfalu 4 0.37 %
Szelény 4 0.37 %
Kiscsalomja 4 0.37 %
Felsőesztergály 4 0.37 %
Sirak 3 0.28 %
Ipolynagyfalu 3 0.28 %
Nagylám 3 0.28 %
Apafalva 3 0.28 %
Gyürki 3 0.28 %
Ipolyhídvég 2 0.18 %
Ipolyharaszti 2 0.18 %
Száraznyírjes 2 0.18 %
Nógrádszenna 2 0.18 %
Ipolybalog 2 0.18 %
Kislibercse 2 0.18 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Kishalom 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Szécsénykovácsi 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Nagyhalom 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 13.33 %
Ipolybalog 179 10.24 %
Lukanénye 173 9.90 %
Csáb 132 7.55 %
Nagykürtös 125 7.15 %
Apátújfalu 119 6.81 %
Nagycsalomja 96 5.49 %
Zsély 80 4.58 %
Leszenye 69 3.95 %
Inám 61 3.49 %
Ipolykeszi 61 3.49 %
Bussa 59 3.38 %
Ipolyhídvég 59 3.38 %
Kőkeszi 58 3.32 %
Ipolyszécsényke 50 2.86 %
Tótgyarmat 48 2.75 %
Ipolyvarbó 48 2.75 %
Óvár 46 2.63 %
Kelenye 46 2.63 %
Kóvár 42 2.40 %
Terbegec 41 2.35 %
Bátorfalu 36 2.06 %
Ipolynagyfalu 34 1.95 %
Dacsókeszi 30 1.72 %
Szécsénykovácsi 26 1.49 %
Ipolyharaszti 18 1.03 %
Szelény 17 0.97 %
Sirak 15 0.86 %
Erdőszelestény 15 0.86 %
Csalár 14 0.80 %
Kékkő 13 0.74 %
Magasmajtény 12 0.69 %
Ipolykér 12 0.69 %
Ebeck 11 0.63 %
Mikszáthfalva 10 0.57 %
Felsőzellő 9 0.51 %
Csall 9 0.51 %
Gyürki 8 0.46 %
Galábocs 8 0.46 %
Bereklak 6 0.34 %
Rárósmulyad 6 0.34 %
Középpalojta 4 0.23 %
Alsóesztergály 4 0.23 %
Felsőpalojta 3 0.17 %
Kiscsalomja 3 0.17 %
Alsósztregova 3 0.17 %
Kiskürtös 2 0.11 %
Nagyhalom 2 0.11 %
Alsópalojta 2 0.11 %
Nógrádszenna 2 0.11 %
Szuhány 2 0.11 %
Nógrádszentpéter 2 0.11 %
Alsózellő 2 0.11 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Kürtösújfalu 1 0.06 %
Kislibercse 1 0.06 %
Tótkisfalu 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 5.47 %
Ipolykér 25 3.69 %
Bussa 21 3.10 %
Lukanénye 21 3.10 %
Szécsénykovácsi 21 3.10 %
Nagykürtös 19 2.81 %
Ipolynyék 17 2.51 %
Óvár 12 1.77 %
Zsély 12 1.77 %
Terbegec 11 1.62 %
Apátújfalu 11 1.62 %
Ipolybalog 11 1.62 %
Csáb 10 1.48 %
Felsőzellő 10 1.48 %
Nagycsalomja 8 1.18 %
Ipolyhídvég 7 1.03 %
Kőkeszi 7 1.03 %
Inám 7 1.03 %
Leszenye 7 1.03 %
Galábocs 5 0.74 %
Csalár 4 0.59 %
Ipolynagyfalu 4 0.59 %
Érújfalu 3 0.44 %
Hartyán 3 0.44 %
Dacsókeszi 3 0.44 %
Gyürki 3 0.44 %
Kóvár 3 0.44 %
Paróca 3 0.44 %
Ipolyszécsényke 3 0.44 %
Szelény 3 0.44 %
Erdőszelestény 3 0.44 %
Tótgyarmat 2 0.30 %
Felsőesztergály 2 0.30 %
Ipolyharaszti 2 0.30 %
Alsósztregova 2 0.30 %
Sirak 2 0.30 %
Mikszáthfalva 2 0.30 %
Alsózellő 1 0.15 %
Kelenye 1 0.15 %
Alsópalojta 1 0.15 %
Ebeck 1 0.15 %
Alsóesztergály 1 0.15 %
Ipolykeszi 1 0.15 %
Magasmajtény 1 0.15 %
Nógrádszentpéter 1 0.15 %
Dacsólam 1 0.15 %
Bereklak 1 0.15 %
Nagylám 1 0.15 %
Kiscsalomja 1 0.15 %
Csall 1 0.15 %
Kékkő 1 0.15 %
Kiskürtös 1 0.15 %
Rárósmulyad 1 0.15 %
Szuhány 1 0.15 %
Középpalojta 1 0.15 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 11.06 %
Nagykürtös 96 9.65 %
Nógrádszentpéter 34 3.42 %
Érújfalu 17 1.71 %
Kékkő 16 1.61 %
Kislibercse 15 1.51 %
Tótkisfalu 15 1.51 %
Bussa 15 1.51 %
Magasmajtény 14 1.41 %
Borosznok 13 1.31 %
Süllye 11 1.11 %
Felsőesztergály 11 1.11 %
Lukanénye 9 0.90 %
Alsópalojta 9 0.90 %
Zsély 9 0.90 %
Csáb 9 0.90 %
Ipolyharaszti 9 0.90 %
Bereklak 8 0.80 %
Felsősztregova 8 0.80 %
Dacsólam 7 0.70 %
Tótkelecsény 7 0.70 %
Nagylám 7 0.70 %
Nógrádszenna 6 0.60 %
Felsőzellő 6 0.60 %
Csall 6 0.60 %
Szelény 5 0.50 %
Hartyán 5 0.50 %
Ipolynyék 5 0.50 %
Kiscsalomja 5 0.50 %
Bátorfalu 4 0.40 %
Nagycsalomja 4 0.40 %
Kiskürtös 4 0.40 %
Alsózellő 4 0.40 %
Szuhány 4 0.40 %
Paróca 4 0.40 %
Kürtösújfalu 3 0.30 %
Kelenye 3 0.30 %
Nagyhalom 3 0.30 %
Kőkeszi 2 0.20 %
Rárósmulyad 2 0.20 %
Ipolybalog 2 0.20 %
Dacsókeszi 2 0.20 %
Leszenye 2 0.20 %
Középpalojta 2 0.20 %
Száraznyírjes 2 0.20 %
Kishalom 1 0.10 %
Veres 1 0.10 %
Inám 1 0.10 %
Ebeck 1 0.10 %
Gyürki 1 0.10 %
Erdőszelestény 1 0.10 %
Mikszáthfalva 1 0.10 %
Tótgyarmat 1 0.10 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Apafalva 1 0.10 %
Ipolyhídvég 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Zobor 1 0.10 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 25.97 %
Zsély 73 3.72 %
Kékkő 64 3.27 %
Alsózellő 62 3.16 %
Lukanénye 49 2.50 %
Csáb 37 1.89 %
Alsósztregova 37 1.89 %
Középpalojta 36 1.84 %
Apátújfalu 35 1.79 %
Dacsókeszi 33 1.68 %
Nógrádszentpéter 29 1.48 %
Bereklak 28 1.43 %
Mikszáthfalva 28 1.43 %
Erdőszelestény 26 1.33 %
Kiskürtös 25 1.28 %
Érújfalu 25 1.28 %
Felsőzellő 23 1.17 %
Ipolynyék 23 1.17 %
Alsópalojta 21 1.07 %
Nagycsalomja 20 1.02 %
Ebeck 20 1.02 %
Leszenye 20 1.02 %
Kőkeszi 18 0.92 %
Felsőesztergály 18 0.92 %
Bussa 18 0.92 %
Szécsénykovácsi 18 0.92 %
Alsóesztergály 18 0.92 %
Csalár 17 0.87 %
Kiscsalomja 17 0.87 %
Tótgyarmat 16 0.82 %
Nógrádszenna 15 0.77 %
Terbegec 14 0.71 %
Ipolykér 14 0.71 %
Bátorfalu 11 0.56 %
Ipolybalog 11 0.56 %
Óvár 11 0.56 %
Tótkelecsény 11 0.56 %
Kelenye 11 0.56 %
Tótkisfalu 9 0.46 %
Szuhány 9 0.46 %
Kürtösújfalu 9 0.46 %
Sirak 9 0.46 %
Ipolyhídvég 9 0.46 %
Száraznyírjes 8 0.41 %
Inám 8 0.41 %
Ipolyvarbó 8 0.41 %
Felsőpalojta 7 0.36 %
Szelény 7 0.36 %
Apafalva 7 0.36 %
Süllye 6 0.31 %
Ipolyszécsényke 6 0.31 %
Galábocs 6 0.31 %
Ipolynagyfalu 6 0.31 %
Nagyhalom 6 0.31 %
Kóvár 6 0.31 %
Csall 6 0.31 %
Kislibercse 6 0.31 %
Magasmajtény 4 0.20 %
Ipolyharaszti 4 0.20 %
Ipolykeszi 3 0.15 %
Paróca 3 0.15 %
Nagylám 3 0.15 %
Gyürki 3 0.15 %
Felsősztregova 3 0.15 %
Kishalom 3 0.15 %
Dacsólam 3 0.15 %
Rárósmulyad 3 0.15 %
Veres 2 0.10 %
Borosznok 2 0.10 %
Zobor 2 0.10 %
Hartyán 1 0.05 %
Nagykürtös 717 47.14 %
Kékkő 93 6.11 %
Mikszáthfalva 76 5.00 %
Alsópalojta 67 4.40 %
Magasmajtény 59 3.88 %
Kiskürtös 39 2.56 %
Alsósztregova 36 2.37 %
Középpalojta 32 2.10 %
Zsély 31 2.04 %
Nógrádszentpéter 27 1.78 %
Erdőszelestény 25 1.64 %
Ebeck 22 1.45 %
Bereklak 22 1.45 %
Alsózellő 22 1.45 %
Ipolynyék 21 1.38 %
Bussa 18 1.18 %
Nagyhalom 14 0.92 %
Kürtösújfalu 13 0.85 %
Dacsókeszi 11 0.72 %
Csalár 9 0.59 %
Alsóesztergály 8 0.53 %
Dacsólam 8 0.53 %
Kislibercse 7 0.46 %
Csáb 7 0.46 %
Leszenye 6 0.39 %
Csall 6 0.39 %
Lukanénye 5 0.33 %
Tótkisfalu 5 0.33 %
Érújfalu 5 0.33 %
Szuhány 5 0.33 %
Kishalom 5 0.33 %
Felsőpalojta 4 0.26 %
Szécsénykovácsi 4 0.26 %
Sirak 4 0.26 %
Ipolyhídvég 4 0.26 %
Kőkeszi 4 0.26 %
Óvár 4 0.26 %
Szelény 4 0.26 %
Felsőzellő 4 0.26 %
Száraznyírjes 4 0.26 %
Nagylám 3 0.20 %
Ipolyharaszti 3 0.20 %
Bátorfalu 3 0.20 %
Ipolykér 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Galábocs 3 0.20 %
Nagycsalomja 3 0.20 %
Terbegec 3 0.20 %
Ipolybalog 3 0.20 %
Apátújfalu 2 0.13 %
Ipolykeszi 2 0.13 %
Felsősztregova 2 0.13 %
Tótgyarmat 2 0.13 %
Zobor 2 0.13 %
Kóvár 2 0.13 %
Felsőesztergály 2 0.13 %
Nógrádszenna 2 0.13 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 33.92 %
Kékkő 203 4.85 %
Magasmajtény 163 3.89 %
Erdőszelestény 118 2.82 %
Nógrádszentpéter 116 2.77 %
Bereklak 105 2.51 %
Lukanénye 105 2.51 %
Bussa 104 2.48 %
Csáb 102 2.43 %
Alsópalojta 102 2.43 %
Alsósztregova 87 2.08 %
Zsély 86 2.05 %
Mikszáthfalva 80 1.91 %
Középpalojta 78 1.86 %
Kürtösújfalu 76 1.81 %
Dacsókeszi 69 1.65 %
Kőkeszi 63 1.50 %
Érújfalu 61 1.46 %
Kiskürtös 55 1.31 %
Szuhány 55 1.31 %
Leszenye 55 1.31 %
Ebeck 51 1.22 %
Dacsólam 51 1.22 %
Apátújfalu 51 1.22 %
Ipolynyék 45 1.07 %
Alsózellő 42 1.00 %
Felsőpalojta 41 0.98 %
Nógrádszenna 40 0.95 %
Kiscsalomja 36 0.86 %
Felsőesztergály 35 0.84 %
Bátorfalu 35 0.84 %
Csall 34 0.81 %
Tótgyarmat 32 0.76 %
Tótkisfalu 32 0.76 %
Csalár 31 0.74 %
Felsőzellő 31 0.74 %
Nagylám 30 0.72 %
Szelény 29 0.69 %
Nagycsalomja 28 0.67 %
Szécsénykovácsi 27 0.64 %
Alsóesztergály 26 0.62 %
Ipolybalog 25 0.60 %
Tótkelecsény 24 0.57 %
Sirak 24 0.57 %
Hartyán 24 0.57 %
Felsősztregova 24 0.57 %
Nagyhalom 22 0.53 %
Ipolykér 22 0.53 %
Óvár 21 0.50 %
Terbegec 21 0.50 %
Ipolyharaszti 20 0.48 %
Ipolykeszi 20 0.48 %
Kislibercse 17 0.41 %
Ipolyvarbó 16 0.38 %
Borosznok 15 0.36 %
Gyürki 15 0.36 %
Paróca 14 0.33 %
Kishalom 13 0.31 %
Apafalva 12 0.29 %
Ipolynagyfalu 12 0.29 %
Galábocs 12 0.29 %
Zobor 11 0.26 %
Inám 10 0.24 %
Ipolyhídvég 10 0.24 %
Száraznyírjes 8 0.19 %
Kóvár 8 0.19 %
Süllye 6 0.14 %
Ipolyszécsényke 6 0.14 %
Veres 5 0.12 %
Rárósmulyad 5 0.12 %
Kelenye 1 0.02 %
Nagykürtös 284 29.99 %
Kékkő 35 3.70 %
Magasmajtény 20 2.11 %
Nógrádszentpéter 19 2.01 %
Kiskürtös 17 1.80 %
Zsély 16 1.69 %
Bussa 14 1.48 %
Erdőszelestény 12 1.27 %
Csall 9 0.95 %
Száraznyírjes 9 0.95 %
Ebeck 9 0.95 %
Csáb 8 0.84 %
Alsópalojta 8 0.84 %
Mikszáthfalva 8 0.84 %
Bereklak 8 0.84 %
Galábocs 8 0.84 %
Dacsólam 8 0.84 %
Lukanénye 8 0.84 %
Leszenye 8 0.84 %
Érújfalu 8 0.84 %
Dacsókeszi 7 0.74 %
Kőkeszi 6 0.63 %
Ipolyvarbó 6 0.63 %
Ipolynyék 6 0.63 %
Apátújfalu 5 0.53 %
Középpalojta 5 0.53 %
Kiscsalomja 4 0.42 %
Szuhány 4 0.42 %
Borosznok 4 0.42 %
Csalár 4 0.42 %
Tótkisfalu 4 0.42 %
Óvár 4 0.42 %
Kóvár 3 0.32 %
Bátorfalu 3 0.32 %
Felsőesztergály 3 0.32 %
Alsóesztergály 3 0.32 %
Hartyán 3 0.32 %
Szelény 2 0.21 %
Gyürki 2 0.21 %
Kürtösújfalu 2 0.21 %
Tótkelecsény 2 0.21 %
Felsősztregova 2 0.21 %
Ipolybalog 2 0.21 %
Alsósztregova 2 0.21 %
Süllye 2 0.21 %
Tótgyarmat 2 0.21 %
Felsőpalojta 1 0.11 %
Zobor 1 0.11 %
Rárósmulyad 1 0.11 %
Nógrádszenna 1 0.11 %
Sirak 1 0.11 %
Ipolyharaszti 1 0.11 %
Ipolyhídvég 1 0.11 %
Inám 1 0.11 %
Ipolykér 1 0.11 %
Kelenye 1 0.11 %
Apafalva 1 0.11 %
Kishalom 1 0.11 %
Paróca 1 0.11 %
Nagycsalomja 1 0.11 %
Ipolynagyfalu 1 0.11 %
Felsőzellő 1 0.11 %
Alsózellő 1 0.11 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 29.35 %
Kékkő 61 6.13 %
Lukanénye 39 3.92 %
Zsély 38 3.82 %
Alsósztregova 28 2.81 %
Nógrádszentpéter 26 2.61 %
Bereklak 20 2.01 %
Alsózellő 19 1.91 %
Ebeck 18 1.81 %
Erdőszelestény 18 1.81 %
Csáb 16 1.61 %
Mikszáthfalva 16 1.61 %
Érújfalu 16 1.61 %
Felsőzellő 16 1.61 %
Nógrádszenna 15 1.51 %
Ipolynyék 14 1.41 %
Kürtösújfalu 13 1.31 %
Magasmajtény 13 1.31 %
Bussa 13 1.31 %
Alsópalojta 12 1.21 %
Kőkeszi 12 1.21 %
Középpalojta 12 1.21 %
Leszenye 12 1.21 %
Dacsókeszi 12 1.21 %
Kiskürtös 11 1.11 %
Tótgyarmat 10 1.01 %
Tótkisfalu 9 0.90 %
Inám 9 0.90 %
Dacsólam 9 0.90 %
Ipolykér 8 0.80 %
Csalár 8 0.80 %
Alsóesztergály 8 0.80 %
Apátújfalu 8 0.80 %
Kislibercse 7 0.70 %
Kelenye 7 0.70 %
Nagycsalomja 7 0.70 %
Csall 6 0.60 %
Apafalva 6 0.60 %
Kiscsalomja 6 0.60 %
Szelény 6 0.60 %
Nagylám 6 0.60 %
Óvár 6 0.60 %
Ipolyhídvég 5 0.50 %
Felsőesztergály 5 0.50 %
Szuhány 5 0.50 %
Felsőpalojta 4 0.40 %
Süllye 4 0.40 %
Ipolybalog 4 0.40 %
Nagyhalom 4 0.40 %
Tótkelecsény 4 0.40 %
Paróca 3 0.30 %
Kóvár 3 0.30 %
Sirak 3 0.30 %
Terbegec 3 0.30 %
Szécsénykovácsi 3 0.30 %
Ipolynagyfalu 3 0.30 %
Kishalom 3 0.30 %
Száraznyírjes 3 0.30 %
Veres 2 0.20 %
Bátorfalu 2 0.20 %
Ipolyszécsényke 2 0.20 %
Rárósmulyad 2 0.20 %
Borosznok 2 0.20 %
Ipolyharaszti 2 0.20 %
Hartyán 2 0.20 %
Gyürki 2 0.20 %
Zobor 2 0.20 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Galábocs 1 0.10 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Nagykürtös 758 31.08 %
Kékkő 105 4.31 %
Erdőszelestény 71 2.91 %
Magasmajtény 63 2.58 %
Bussa 62 2.54 %
Nógrádszentpéter 59 2.42 %
Bereklak 55 2.26 %
Csáb 51 2.09 %
Középpalojta 50 2.05 %
Alsópalojta 49 2.01 %
Zsély 48 1.97 %
Lukanénye 46 1.89 %
Ipolyhídvég 45 1.85 %
Kürtösújfalu 44 1.80 %
Alsósztregova 43 1.76 %
Felsőzellő 39 1.60 %
Mikszáthfalva 38 1.56 %
Dacsókeszi 38 1.56 %
Szuhány 35 1.44 %
Felsőesztergály 31 1.27 %
Apátújfalu 28 1.15 %
Kiskürtös 28 1.15 %
Csalár 27 1.11 %
Leszenye 27 1.11 %
Kőkeszi 26 1.07 %
Alsózellő 25 1.03 %
Dacsólam 25 1.03 %
Kiscsalomja 24 0.98 %
Ipolynyék 23 0.94 %
Érújfalu 23 0.94 %
Csall 21 0.86 %
Szécsénykovácsi 21 0.86 %
Felsősztregova 21 0.86 %
Felsőpalojta 20 0.82 %
Szelény 20 0.82 %
Alsóesztergály 20 0.82 %
Hartyán 19 0.78 %
Nagylám 18 0.74 %
Ipolynagyfalu 18 0.74 %
Ipolykér 17 0.70 %
Ipolyvarbó 17 0.70 %
Óvár 17 0.70 %
Ebeck 16 0.66 %
Tótgyarmat 16 0.66 %
Tótkisfalu 15 0.62 %
Kislibercse 15 0.62 %
Tótkelecsény 15 0.62 %
Nógrádszenna 15 0.62 %
Paróca 13 0.53 %
Ipolykeszi 13 0.53 %
Ipolybalog 12 0.49 %
Ipolyharaszti 12 0.49 %
Apafalva 11 0.45 %
Zobor 11 0.45 %
Terbegec 11 0.45 %
Galábocs 11 0.45 %
Borosznok 10 0.41 %
Kóvár 9 0.37 %
Kishalom 9 0.37 %
Száraznyírjes 8 0.33 %
Kelenye 7 0.29 %
Bátorfalu 7 0.29 %
Sirak 6 0.25 %
Gyürki 6 0.25 %
Ipolyszécsényke 6 0.25 %
Inám 6 0.25 %
Süllye 5 0.21 %
Nagycsalomja 5 0.21 %
Nagyhalom 4 0.16 %
Rárósmulyad 3 0.12 %
Veres 3 0.12 %
Nagykürtös 629 37.85 %
Kékkő 110 6.62 %
Zsély 56 3.37 %
Mikszáthfalva 54 3.25 %
Alsópalojta 51 3.07 %
Bereklak 42 2.53 %
Nógrádszentpéter 38 2.29 %
Bussa 35 2.11 %
Erdőszelestény 35 2.11 %
Kiskürtös 32 1.93 %
Csáb 28 1.68 %
Felsőesztergály 26 1.56 %
Kürtösújfalu 23 1.38 %
Alsózellő 22 1.32 %
Alsósztregova 22 1.32 %
Lukanénye 19 1.14 %
Ebeck 17 1.02 %
Magasmajtény 17 1.02 %
Nagyhalom 13 0.78 %
Dacsókeszi 13 0.78 %
Leszenye 13 0.78 %
Ipolykér 13 0.78 %
Érújfalu 13 0.78 %
Középpalojta 12 0.72 %
Felsőzellő 12 0.72 %
Szécsénykovácsi 11 0.66 %
Szuhány 10 0.60 %
Csalár 10 0.60 %
Száraznyírjes 10 0.60 %
Kőkeszi 9 0.54 %
Kiscsalomja 9 0.54 %
Dacsólam 9 0.54 %
Nógrádszenna 8 0.48 %
Galábocs 8 0.48 %
Tótgyarmat 8 0.48 %
Óvár 7 0.42 %
Felsőpalojta 7 0.42 %
Bátorfalu 6 0.36 %
Kislibercse 5 0.30 %
Ipolyharaszti 4 0.24 %
Ipolynagyfalu 4 0.24 %
Ipolynyék 4 0.24 %
Apátújfalu 4 0.24 %
Csall 4 0.24 %
Tótkelecsény 4 0.24 %
Zobor 4 0.24 %
Ipolyhídvég 3 0.18 %
Ipolybalog 3 0.18 %
Szelény 3 0.18 %
Apafalva 3 0.18 %
Alsóesztergály 3 0.18 %
Tótkisfalu 3 0.18 %
Kishalom 3 0.18 %
Süllye 2 0.12 %
Felsősztregova 2 0.12 %
Nagycsalomja 2 0.12 %
Kelenye 2 0.12 %
Ipolyvarbó 2 0.12 %
Borosznok 1 0.06 %
Gyürki 1 0.06 %
Veres 1 0.06 %
Rárósmulyad 1 0.06 %
Inám 1 0.06 %
Ipolyszécsényke 1 0.06 %
Ipolykeszi 1 0.06 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 18.05 %
Ipolybalog 57 16.33 %
Ipolykeszi 48 13.75 %
Ipolyhídvég 41 11.75 %
Nagycsalomja 24 6.88 %
Nagykürtös 22 6.30 %
Lukanénye 20 5.73 %
Ipolykér 13 3.72 %
Óvár 13 3.72 %
Ipolynagyfalu 12 3.44 %
Inám 12 3.44 %
Kóvár 11 3.15 %
Magasmajtény 8 2.29 %
Bussa 6 1.72 %
Ipolyszécsényke 6 1.72 %
Tótgyarmat 5 1.43 %
Kőkeszi 5 1.43 %
Zsély 4 1.15 %
Ipolyvarbó 4 1.15 %
Apátújfalu 4 1.15 %
Kelenye 4 1.15 %
Csalár 4 1.15 %
Szécsénykovácsi 4 1.15 %
Leszenye 3 0.86 %
Csáb 3 0.86 %
Kiscsalomja 2 0.57 %
Sirak 2 0.57 %
Érújfalu 2 0.57 %
Gyürki 2 0.57 %
Alsózellő 1 0.29 %
Tótkisfalu 1 0.29 %
Terbegec 1 0.29 %
Bátorfalu 1 0.29 %
Kékkő 1 0.29 %
Kishalom 1 0.29 %
Mikszáthfalva 1 0.29 %
Alsósztregova 1 0.29 %
Rárósmulyad 1 0.29 %
Dacsókeszi 1 0.29 %
Szelény 1 0.29 %
Zobor 1 0.29 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 21.84 %
Alsósztregova 136 15.63 %
Felsőzellő 91 10.46 %
Bussa 76 8.74 %
Nógrádszentpéter 31 3.56 %
Kékkő 24 2.76 %
Alsózellő 23 2.64 %
Mikszáthfalva 18 2.07 %
Kislibercse 16 1.84 %
Alsópalojta 16 1.84 %
Érújfalu 15 1.72 %
Magasmajtény 13 1.49 %
Középpalojta 10 1.15 %
Felsőesztergály 10 1.15 %
Rárósmulyad 9 1.03 %
Leszenye 9 1.03 %
Tótkelecsény 8 0.92 %
Nógrádszenna 8 0.92 %
Ipolynyék 7 0.80 %
Csáb 7 0.80 %
Dacsólam 7 0.80 %
Hartyán 7 0.80 %
Apátújfalu 7 0.80 %
Csalár 6 0.69 %
Ipolyvarbó 6 0.69 %
Zsély 6 0.69 %
Ebeck 6 0.69 %
Kishalom 5 0.57 %
Kiskürtös 5 0.57 %
Tótkisfalu 5 0.57 %
Lukanénye 5 0.57 %
Szuhány 4 0.46 %
Felsősztregova 4 0.46 %
Nagycsalomja 4 0.46 %
Erdőszelestény 4 0.46 %
Borosznok 4 0.46 %
Kürtösújfalu 4 0.46 %
Bereklak 4 0.46 %
Terbegec 4 0.46 %
Kőkeszi 3 0.34 %
Galábocs 3 0.34 %
Nagyhalom 3 0.34 %
Tótgyarmat 3 0.34 %
Alsóesztergály 2 0.23 %
Bátorfalu 2 0.23 %
Gyürki 2 0.23 %
Ipolykeszi 2 0.23 %
Csall 2 0.23 %
Nagylám 2 0.23 %
Dacsókeszi 2 0.23 %
Ipolybalog 2 0.23 %
Ipolyharaszti 2 0.23 %
Szécsénykovácsi 2 0.23 %
Ipolynagyfalu 2 0.23 %
Ipolykér 2 0.23 %
Kiscsalomja 2 0.23 %
Ipolyhídvég 2 0.23 %
Ipolyszécsényke 1 0.11 %
Süllye 1 0.11 %
Felsőpalojta 1 0.11 %
Kelenye 1 0.11 %
Kóvár 1 0.11 %
Sirak 1 0.11 %
Óvár 1 0.11 %
Száraznyírjes 1 0.11 %
Paróca 1 0.11 %
Zobor 1 0.11 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 22.50 %
Ipolyhídvég 131 17.97 %
Ipolybalog 83 11.39 %
Ipolynagyfalu 47 6.45 %
Inám 44 6.04 %
Nagykürtös 41 5.62 %
Óvár 35 4.80 %
Ipolykér 31 4.25 %
Ipolykeszi 27 3.70 %
Lukanénye 19 2.61 %
Csáb 18 2.47 %
Nagycsalomja 18 2.47 %
Kelenye 18 2.47 %
Ipolyszécsényke 17 2.33 %
Kóvár 15 2.06 %
Csalár 15 2.06 %
Apátújfalu 13 1.78 %
Sirak 11 1.51 %
Terbegec 11 1.51 %
Szécsénykovácsi 10 1.37 %
Kőkeszi 9 1.23 %
Bussa 9 1.23 %
Bátorfalu 8 1.10 %
Leszenye 7 0.96 %
Tótgyarmat 6 0.82 %
Dacsókeszi 5 0.69 %
Gyürki 5 0.69 %
Kékkő 5 0.69 %
Magasmajtény 4 0.55 %
Szelény 4 0.55 %
Ipolyvarbó 4 0.55 %
Zsély 4 0.55 %
Galábocs 3 0.41 %
Hartyán 3 0.41 %
Érújfalu 3 0.41 %
Mikszáthfalva 2 0.27 %
Alsózellő 2 0.27 %
Rárósmulyad 2 0.27 %
Erdőszelestény 2 0.27 %
Zobor 1 0.14 %
Kiskürtös 1 0.14 %
Bereklak 1 0.14 %
Kiscsalomja 1 0.14 %
Alsósztregova 1 0.14 %
Felsőzellő 1 0.14 %
Ipolyharaszti 1 0.14 %
Csall 1 0.14 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 23.94 %
Alsósztregova 235 17.15 %
Nógrádszentpéter 76 5.55 %
Érújfalu 75 5.47 %
Kékkő 53 3.87 %
Bussa 40 2.92 %
Magasmajtény 39 2.85 %
Kislibercse 32 2.34 %
Hartyán 30 2.19 %
Felsősztregova 29 2.12 %
Tótkisfalu 28 2.04 %
Nógrádszenna 23 1.68 %
Mikszáthfalva 20 1.46 %
Erdőszelestény 19 1.39 %
Tótkelecsény 19 1.39 %
Zsély 18 1.31 %
Alsópalojta 18 1.31 %
Süllye 18 1.31 %
Borosznok 16 1.17 %
Felsőzellő 12 0.88 %
Kiskürtös 12 0.88 %
Bereklak 12 0.88 %
Apátújfalu 11 0.80 %
Felsőesztergály 11 0.80 %
Alsózellő 10 0.73 %
Alsóesztergály 9 0.66 %
Dacsókeszi 9 0.66 %
Középpalojta 9 0.66 %
Rárósmulyad 8 0.58 %
Leszenye 8 0.58 %
Nagylám 8 0.58 %
Lukanénye 8 0.58 %
Kóvár 8 0.58 %
Kürtösújfalu 7 0.51 %
Csáb 7 0.51 %
Paróca 7 0.51 %
Nagyhalom 6 0.44 %
Óvár 6 0.44 %
Ipolykér 6 0.44 %
Dacsólam 5 0.36 %
Szelény 4 0.29 %
Szuhány 4 0.29 %
Tótgyarmat 4 0.29 %
Csalár 4 0.29 %
Gyürki 4 0.29 %
Csall 4 0.29 %
Kishalom 4 0.29 %
Ipolykeszi 3 0.22 %
Ipolynyék 3 0.22 %
Szécsénykovácsi 3 0.22 %
Ebeck 3 0.22 %
Kelenye 3 0.22 %
Kiscsalomja 3 0.22 %
Nagycsalomja 2 0.15 %
Bátorfalu 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Kőkeszi 2 0.15 %
Veres 2 0.15 %
Terbegec 2 0.15 %
Zobor 2 0.15 %
Ipolyharaszti 2 0.15 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Galábocs 1 0.07 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Sirak 1 0.07 %
Ipolybalog 1 0.07 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
DS
76 39.58%
VPN
47 24.48%
KSČ
20 10.42%
Együttélés-MKDM
19 9.90%
SPV
11 5.73%
SZ
8 4.17%
SNS
4 2.08%
KDH
3 1.56%
SSL
2 1.04%
SD
2 1.04%
Érvényes szavazatok 192
HZDS
101 59.41%
Együttélés-MKDM
19 11.18%
SDĽ
15 8.82%
DS-ODS
12 7.06%
Magyar Polgári Párt
7 4.12%
SDSS
4 2.35%
KSS
3 1.76%
SPI
3 1.76%
ODÚ
3 1.76%
SNS
1 0.59%
KDH
1 0.59%
SZS
1 0.59%
Érvényes szavazatok 170
HZDS-RSS
64 34.41%
MK
26 13.98%
22 11.83%
SP-VOĽBA
21 11.29%
DS
15 8.06%
KSS
14 7.53%
ZRS
13 6.99%
SPK
5 2.69%
SNS
2 1.08%
KDH
2 1.08%
KSÚ
1 0.54%
SD
1 0.54%
Érvényes szavazatok 186
HZDS
87 47.54%
MKP
33 18.03%
SDK
19 10.38%
SDĽ
16 8.74%
KSS
10 5.46%
SOP
8 4.37%
MLHZP
4 2.19%
ZRS
3 1.64%
SNS
1 0.55%
JSP
1 0.55%
SLS
1 0.55%
Érvényes szavazatok 183
HZDS
59 38.31%
MKP
25 16.23%
SMER
16 10.39%
SDKU
13 8.44%
ANO
9 5.84%
KSS
6 3.90%
HZD
6 3.90%
SDPO
5 3.25%
SDA
4 2.60%
KDH
3 1.95%
SNS
2 1.30%
PSNS
2 1.30%
ZRS
1 0.65%
SZS
1 0.65%
SNJ
1 0.65%
NOSNP
1 0.65%
Érvényes szavazatok 154
SMER
34 32.69%
ĽS HZDS
28 26.92%
MKP
18 17.31%
SDKU DS
11 10.58%
KSS
6 5.77%
SNS
3 2.88%
ANO
2 1.92%
HZD
1 0.96%
NADEJ
1 0.96%
Érvényes szavazatok 104
SMER
71 55.47%
ĽS HZDS
12 9.38%
Most-Híd
10 7.81%
SDKU DS
7 5.47%
KDH
6 4.69%
MKP
5 3.91%
SaS
4 3.13%
SDĽ
4 3.13%
KSS
2 1.56%
SNS
2 1.56%
ZRS
2 1.56%
LSNS
2 1.56%
AZEN
1 0.78%
Érvényes szavazatok 128
SMER SD
68 61.26%
Most-Híd
11 9.91%
SOSKA
7 6.31%
KDH
5 4.50%
SNS
5 4.50%
ĽS HZDS
4 3.60%
OĽaNO
3 2.70%
99 Percent
2 1.80%
SDKU DS
2 1.80%
SaS
1 0.90%
SZ
1 0.90%
SF
1 0.90%
LSNS
1 0.90%
Érvényes szavazatok 111
SMER SD
54 50.47%
LSNS
21 19.63%
Most-Híd
12 11.21%
SNS
7 6.54%
KDH
3 2.80%
SaS
3 2.80%
SMS
3 2.80%
OĽANO-NOVA
2 1.87%
#SIEŤ
2 1.87%
Érvényes szavazatok 107
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések