SK
TV
.....

Királyhelmec

Város

címer zászló
2719 100% magyar 1910
5401 72% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Királyhelmec
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kráľovský Chlmec
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Bodrogközi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Bodrogközi járás (sz. Királyhe
Természeti tájbeosztás:
- Nagyalföld, Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz
Más földrajzi nevek:
Alsó-mező, Beregközi-hegy, Boiszer, Bolyiszer, Borzóka, Bozó, Csér, Csér-alja, (Csér-erdő), Csernyi alja, Csorba-rét, Déli-oldal, Döbönyös, Erős-erdő, Fejszés, Fekete-hegy, Gomboda, Gyalmos-tó, Háromtó, Hideg-völgy, Horsány sor, Ibrányi sor, Irtás és Tolnai szállás, Jászói prépostsági tag, Kanta, (Kenderföld), Keskeny, Kis- és Nagy-Ibolyás, Kis-hegy, Kishegy-oldal, Külső-homok, Madaraska, Mély-árok, Mélyút tábla, Nagy-hegy, Nagyhegy-oldal, Nagykulsó, Nyárjas alja, Nyikes-rét, Ötvenföldsor, Púpos, Rakottyás, (Rozsos-tanya), Semjéni sor, Szárhegy, Szurdob, Terebesi tábla, Város alja, Vargató, Zajonczaközi tábla, Zugolyrét
Koordináták:
48.42396927, 21.97828293
Terület:
23,81 km2
Rang:
város
Népesség:
7611
Tszf. magasság:
120 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07701
Település kód:
528447
Szervezeti azonosító:
331619
Adóazonosító:
2020730437

A város a Bodrogköz Szlovákiához tartozó részének közepén, a Felső Bodrogközi-szigethegyek részét alkotó Helmeci-dombság (Nagy-hegy – 261 m, Kis-hegy – 222 m) keleti lábánál fekszik, 105 méteres tengerszint feletti magasságban, Sátoraljaújhelytől 29 km-re keletre, Nagykapostól 17 km-re délnyugatra, a 79-es főút (Újhely-Ágcsernyő szakasz) mentén. Az 555-ös út Nagykapos és Nagymihály (49 km) felé teremt összeköttetést, országutak kötik össze Nagykövesddel (18 km), Perbenyikkel (4,5 km) és Bollyal (6 km). A legközelebbi vasútállomás Perbenyiken található, a város központjától 4 km-re délre. A város határának nagy része sík, nagyrészt mezőgazdaságilag művelt vidék, a Kis- és a Nagy-hegy lejtőin szőlőtermesztés folyik. Két erdeje is van, az északnyugaton elterülő Erős-erdő, valamint a délnyugaton, Kisgéres határánál húzódó Bozó-erdő. A várostól északnyugatra található Gyalmos nevű égeres láperdő növényvilágát 1967-ben természetvédelmi területté nyilvánították. Délnyugatról Kisgéres, nyugatról Bodrogszentes, északnyugatról Véke, északról Boly és Bodrogmező, északkeletről Lelesz, keletről Bacska, délkeletről Kisdobra, délről pedig Perbenyik községekkel határos. Bodrogmezővel közös határát a Ticce-patak alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó város, 1960-ig járási székhely. 1920-ig nagyközségként (a 15. századtól az 1870-es évekig mezővárosként) Zemplén vármegye Bodrogközi járásának székhelye volt. Csehszlovákiához csatolása után a Királyhelmeci járás székhelye lett 1960-ig, ekkor a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Bodrogközi járás). 1964-ben városi rangot kapott. Területe (23,81 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 2725, 1921-ben 2853, 1938-ban pedig 3794, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 4,1 % volt. 1880-1938 között népessége 82,8 %-al nőtt, majd 1938-2001 között folyamatos lakosságszámnövekedés figyelhető meg, ebben az időszakban a város népessége több mint duplájára nőtt (3794 főről 8031-re). A 2001-2011 közötti időszakban ez a folyamat megfordult és 4,1 %-al csökkent lakosságszáma (8031 főről 7698-ra). Magyar többségét napjainkig megőrizte, de a magyar nemzetiségűek arányszáma folyamatosan csökken (1991-2011 között 80,4 %-ról 73,7 %-ra). A magyar anyanyelvűek aránya jóval magasabb a magyar nemzetiségűekénél (85,6 %). 2011-ban az összlakosság 19,4 %-a volt szlovák, 3,9 %-a pedig roma nemzetiségű, ugyanakkor a lakosság csaknem egynegyede (23,4 %) a roma etnikumhoz tartozott. A lakosság 48,4 %-a római katolikus, 24,1 %-a református, 12,1 %-a pedig görög katolikus vallású. 1944-ig a lakosság csaknem egynegyede (1921-ben 24,3 %) izraelita vallású volt. Egyetlen külterületi lakott helyén, Fejszésen élt 2011-ben az összlakosság 3,4 %-a (263 fő).

Történelem

A mai település valószínűleg már a 12. században is létezett. 1214-ben a leleszi alapítólevélben (Helmech - Helmeche) említik először, amikor II. András király Boleszló váci püspöknek adta, majd a leleszi prépostság birtoka lett. 1241-ben Királyhelmecet elpusztították a tatárok. 1323-ban Károly Róbert hívének, Mikcs bánnak adományozta. 1332-ben a pápai tizedjegyzékben Miklós nevű papjával együtt Helmech néven említik, ekkor már állt temploma is. A 14. században az Ákos nemzetségbeliek foglalták el és több évtizeden át maradtak birtokosai. A 15. század elején a Pálóczi család birtoka lett, akik királyi engedéllyel várat építettek ide, egyesek szerint azonban csak nemesi udvarház lehetett. Ekkoriban válik mezővárossá. A várat Szapolyai János 1538-ban más birtokokkal együtt Perényi Péternek Abaúj vármegye főispánjának, felső-magyarországi főkapitánynak adta. Perényi azonban hintapolitikát folytatott Habsburg Ferdinánd és János király közötti harcokban, hol ide, hol oda pártolt, ezért a várat 1548-ban királyi parancsra lerombolták. Lorántffy Zsuzsanna, I. Rákóczi György özvegye 1654 előtt új várkastélyt épített itt, amelyet 1692-ben udvarházként említenek, valószínűleg a kuruc harcokban pusztult el végleg. 1709-ben pestisjárvány pusztított a városban. A katolikus templom 1757-ben, a református 1787-ben épült. 1831-ben újabb járvány, kolera pusztított. 1848-ban lakói részt vettek a szabadságharcban. A század vége felé újabb kolerajárvány és a szőlőket kipusztító filoxéra sújtotta a várost. A kórház (ma középfokú szaktanintézet) 1895-ben épült eklektikus stílusban, egyszerre a Bodrogközi Tiszaszabályozó Társulás székházával (ma a Bodrogközi és Ung-vidéki Regionális múzeum székháza) és a Társulás szolgálati lakásaival (ma a görög katolikus templom). 1907-ben épült az állami iskola épülete. A trianoni békeszerződésig Zemplén vármegye Bodrogközi járásának székhelye volt. A 20. század elején gőzmalom, kőbánya és vágóhíd működött Királyhelmecen. Az első bécsi döntés alapján ismét Magyarországhoz csatolták (1938-45). A magyar hadsereg 1938. november 6-án vonult be a városba. 1944-ben a lakosságának csaknem egynegyedét (1938-ban 916 fő) alkotó zsidó lakosságot koncentrációs táborba hurcolták. 1945 után magyar lakosságának egy részét kitelepítették és magyarországi szlovákokat telepítettek a városba. A második világháború után ismét Csehszlovákiához csatolták, 1960-ig a Királyhelmeci járás székhelye volt. 1964-ben városi rangot kapott. A 20. század második felében népessége több mint kétszeresére nőtt, borüzem és 6500 hektáron gazdálkodó állami gazdaság létesült a városban. 1953-ban alapították gimnáziumát. Az 1980-as években új lakótelepet létesítettek a Kis-hegy déli lejtőin- 1983 óta itt rendezik meg a Bodrogközi Irodalmi és Kulturális Napokat, 1990 óta – az 1930–44 között Királyhelmecen szolgált Mécs László papköltő emlékére – a Mécs László Napokat. 1990-ben jött létre Királyhelmecen a Ticce Bodrogközi és Ungvidéki Alkotóművészek Társasága, 1991-ben a Mécs László Népfőiskola, 1994-ben a királyhelmeci és sárospataki székhelyű Bodrogközi Művelődési Egyesület, 2006-ban pedig a Bodrogközi és Ung-vidéki Múzeum. 1991-től a Tőketerebesi járás egyik körzeti központja lett.

Mai jelentősége

Királyhelmec a Bodrogköz Szlovákiához tartozó részének gazdasági és kulturális központja, élelmiszeriparral, jelentős szőlő- és bortermeléssel. Textilipara a közelmúltban megszűnt, akárcsak az állami gazdaság. A városban magyar és szlovák tannyelvű alapiskola, gimnázium és szakmunkásképző található, a Corvinus Egyetem és a Selye János Egyetem kihelyezett tagozatai működnek itt. Szentléleknek szentelt római katolikus temploma eredetileg a 14. században épült gótikus stílusban, 1751-57 között barokk stílusban átépítették. Református temploma 1785-87-ben, görög katolikus temploma 1996-ban, zsinagógája 1850 körül épült. A város felett emelkedő Kis-hegy keleti lejtőin láthatóak a 16. század elején épült Perényi-várkastély romjai. A reneszánsz Lorántffy-kastélyt (ma a zeneiskolának ad otthont) a 17. században építette Lorántffy Zsuzsanna, I. Rákóczi György özvegye. A szoborparkot és a számos köztéri alkotást is magában foglaló Millenium teret 2002-ben adták át.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

HELMECZ. Király Helmecz. Mező Város Zemplén Várm. földes Ura a’ Leleszi Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Leleszhez 1 1/2 órányira, fekvése kies, mellyet nevezetesített Lorándfi ’Suzsánnának lakó épűlete, ki is itt választván lakását 1654ben, e’ szavakat tétette a’ kastéllyának homlokára emlékezetűl: Susanna Lorandfi Rel. Pri. Dom. Georgii Rakotzy Princ. Transilvaniœ die 1. Maji. Határja mindent bőven terem, kivált ha trágyáztatik, legelője elég, piatzozásai két mértföldnyire Újhelyben, Galszécsen, Kis Várdán, Ungváron, helyben is esik két Országos Vásár esztendőnként, fája tűzre az Uraságtól, káposztássa, dohánnya jó, malma, és itatója helyben van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Király-Helmecz, magyar m. v. Zemplén vmegyében, ut. p. Unghvárhoz 5 1/2 mfdnyire: 381 római, 120 g. kath., 673 ref., 12 zsidó lak. Róm. kath. és ref. anyatemplom. Szántóföldje 1475 hold, s mindenfelé gabonát, kukoriczát, káposztát, dohányt bőven terem; szép tölgyes erdeje, szőlőhegye, hires cseresznyéje, sok gyümölcse és egy kerek hegy tövében szép fekvése van. Hajdan Perényi egy várkastélyt épitett ide, de a melly 1548-ban lerontatott. Későbben a Rákócziak birták, s Lorantffy Susánnának kedves lakhelye vala. F. u. a praemonstratensisek leleszi prépostsága.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Ehhez tartozik a Lelesztől délnek, szép kerekded, szőlőkkel és gyümölcsösökkel beültetett hegy alatt fekvő Király-Helmecz is, a bodrogközi járás székhelye, hol gróf Mailáth József jól berendezett kórházat építtetett. A magaslaton álló kórház tágas kertjéből szép kilátás nyílik a Bodrogköz lapályaira. A helység termékeny határát szép tölgyes erdei teszik érdekessé. Király-Helmeczen túl a vasút a Tisza és Latorcza által alkotott keskeny földszoroson csakhamar Ungmegye terűletére lép át.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Királyhelmecz, a bodrogközi járásban, a Királyhegy tövében fekvő nagyközség, 382 házzal és 2303, túlnyomólag ev. ref. vallású lakossal. A hagyomány szerint már a honfoglalás korában lakott hely volt s a magyarok a szlávoktól véres csatában foglalták el. Régi okiratokban először 1214-ben találunk feljegyzést róla (Hermely és Hermelyz névvel), a mikor II. Endre király Boleszló váczi püspöknek adományozta. Néhány évvel később a váczi püspök a prémontrei rendet gazdagította ezzel az adománynyal. A XIV. században az Ákos nembeliek foglalták el és több évtizeden át őket uralta. A következő században a Pálóczy, Pelejtey, Újfalussy és Zbugyay családokat találjuk itt, végre (1488-1500 közt) a Pálóczy család lett az egyedüli ura s a mohácsi vészig bírta, a mikor a szerencsétlen ütközetben Pálóczy Antal is elesvén, helmeczi birtokára Perényi Péter tette rá a kezét és ott várat is épített. Ez a vár azonban nem sokáig állott, mert 1548-ban felsőbb parancsra lerombolták. Az 1598-iki összeírás szerint Báthory Istvánt találjuk a birtokban, míg 1610-ben a Báthory családon kívül még a Daróczy, Thelegdi, Nyáry és Gobóczy családoknak is vannak itt részeik. 1654-ben a Rákóczy családot is uralja. A Helmeczről Szentesre vivő útat is Rákóczy György építtette s ennek a közútnak sokáig „Rákóczy-útja” volt a neve. 1690-ben a prémontrei rend visszavásárolta régi birtokait és 1697-ben II. Rákóczy György a maga részét is 18,000 rénes forintért a leleszi prépostságnak adja el. Később a prépostsággal együtt Thurzó Imre lett az ura, a kitől Lorántffy Zsuzsánna örökölte s kastélylyal gazdagította a birtokát. Itt fejezte be életét 1660-ban, Lorántffy Zsuzsánna. Ez a kastély ma is áll s jelenleg a kincstár tulajdona, a mely a járásbíróságot helyezte oda. A mikor 1786-ban a prémontrei rendet hazánkban eltörölték, ezt a birtokát is a vallásalaphoz csatolták, de a visszaállított rend ismét visszanyerte. Jelenleg is a leleszi prépostság a legnagyobb birtokosa. A Helmecz névhez a „Király” jelzőt annak az emlékére csatolták, mert ez a nagyközség hajdan a királyi piacz volt. Történelmi multjáról beszél az Akasztóhegy nevű dűlője is, a mennyiben földesura pallosjogának emlékét örökíti meg. Igen régi a r. kath. templom is, melynek alapját még 1330-ban vetették meg. A vallási zavarok korszakában, a XVI. században, a templom romokban hevert 1757-ig, a mikor végre újra fölépítették. A ref. templom 1787-ben épült. Gróf Mailáth József itt 1897-ben hasonszenvi díszes kórházat emelt. Csinos épülete van itt még a Tisza-szabályozó társaságnak is. Királyhelmecz járási székhely, szolgabírósággal, adóhivatallal és 3 pénzintézettel. Van gőzmalma, kőbányája, távírója, postája; vasúti állomása Perbenyik. Határában a Fejszés- és a Rozsostanyák fekszenek.

Magyar Katolikus Lexikon

Királyhelmec, v. Zemplén vm. (Král'ovský Chlmec, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. bodrogközi esp. ker-ében. - 1343: már létezett. A reformáció miatt 1623 e. megszűnt. 1755: állították helyre. Az 1330: épített Szentlélek-tp-ot 1722: kapták vissza a ref-októl. Anyakönyvei 1759-től. Kegyura 1880: a leleszi prem. prép. Anyanyelve 1940: m. - Filiái 1917: Bodrogszentes, Kisgéres, Kisrozvágy, Nagygéres, Nagyrozvágy. - Plébánosai: 1783: Lupess Ádám, 1810: Parlaghy Ferenc, 1824: Mussinszky Ignác, 1829: Mezey Zsigmond, 1830: Mussinszky Ignác, 1838: Kosztyik Sándor, 1858: Stockinge Lénárd, 1873: Somogyi Gerő. - Lakói 1940: 1320 r.k., 417 g.k., 2 g.kel., 22 ev., 1105 ref., 886 izr., 4 egyéb vall., össz. 3756; 1970: össz. 4087 (76,7% m.); 1991: össz. 7963, m. 6400 (80,37%); 2001: össz. 8031, m. 6179 (76,94%). ** KTN II:486. - Gerecze II:1052. - Schem. Cass. 1915:141; 2000:58(lakói 2000: 3239 r.k., össz. 7981).

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Királyhelmec. Már a honfoglalás előtt lakott hely és szláv erősség volt s meghódoltatása után a magyarok Hermely-nek, vagy Hermelyz-nek nevezték el. Vásárjogát a XIV. századból származtatják s később, utalással királyi piac voltára, illesztették ősi nevéhez a „királyi” jelzőt. Okleveles első nyomát 1214-ből találjuk s ez időben Boleszló váci püspök adománybirtoka, de nem sokkal később a premontrei rendre ruházza. A XIV. században az Ákos-nemzetség erőszakkal elfoglalja s rövid ideig birtokolja. A XV. században a Pálóczy-, Pelejtey-, Ujfalussy- és Zbugyay-család a földesura, majd a Pálóczyak kezén egyesül a birtok s hogy az utolsó Pálóczy a mohácsi ütközetben eleseti, Perényi Péter nádor szerezte meg magának Helmeczet s itt várat építtetett. Helmecz várát azonban királyi rendeletre 1458-ban lerombolták. A XVI. század végén Báthory István a földesura, majd a XVII. század elején a Daróczy, Thelegdi, Nyáry nemeseknek van itt birtoka. A század közepén a Rákócziak kezére kerül. 1690-ben a premontrei rend vétel útján újból birtokba jut, majd a Rákócziak uradalmát a leleszi prépostság szerzi meg 1697-ben. Nem sokkal később Thurzó Imre, majd örökség útján Lórántffy Zsuzsánna kezére kerül, ki kastélyt építtetett a községben s e kastélyában hunyt el 1660-ban. A premontrei rend eltörlése után (1786) az egyházi birtokrész átmenetileg az állam tulajdonába ment át, majd amikor a rendet ismét engedélyezték, itteni birtokát is visszakapta. Az összeomlás előtti időkben a leleszi prépostságnak volt nagyobb birtoka, ösi r. kat. temploma a XIV. század elejéről való. A reformáció kezdeti idején a templomot lerombolták s csak a XVIII. század közepén állították helyre. A ref. templom 1787-ben épült. Kórházát 1897-ben gróf Mailáth József építtette a maga költségén. A község magyar lakossága a csehek erőszakos uralma alatt igen sokat szenvedett. A községhez tartozik Fejszéstanya, Rozsos. A község területe 4137 kat. hold s lakóinak száma a viszacsatoláskor 3794.

Benkő Géza - Dobos László - Aczél Ilona - Bogoly János - Helmeczy Mihály - Illés Oszkár - Kemechey Jenő - Mécs László - Nagy Kornélia - Palágyi György István - Perhács János - Tolvaj Bertalan - Tóth Tibor - Tóthpál Gyula -

Helmeczy Mihály

1788. 9. 27.
Királyhelmec - megszületett
névjegyzék

Kemechey Jenő

1862. 12. 28.
Királyhelmec - megszületett
névjegyzék

Aczél Ilona

1884. 11. 7.
Királyhelmec - megszületett
névjegyzék

Mécs László

1895.1.17.
Hernádszentistván - megszületett
1920-1929
Nagykapos - egyházi szolgálatot végzett
1930-1944
Királyhelmec - egyházi szolgálatot végzett
névjegyzék

Tolvaj Bertalan

1927. 11. 26.
Kistárkány - megszületett
Kistárkány - tanított
Királyhelmec - tanított
névjegyzék

Dobos László

1930.10.28.
Királyhelmec - megszületett
2014.7.24.
Pozsonypüspöki - elhunyt
névjegyzék

Perhács János

1936. 12. 20.
Bély - megszületett
Királyhelmec - tanult
Nyitra - tanított
Komárom - tanított
névjegyzék

Palágyi György István

1939. 12. 19.
Királyhelmec - megszületett
Vágsellye - kutatott
névjegyzék

Tóthpál Gyula

1941.10.2.
Perbenyik - megszületett
2015.8.28.
Királyhelmec - elhunyt
névjegyzék

Bogoly János

1951. 7. 4.
Királyhelmec - megszületett
Nagykapos - élt Az Ifjúság Ház igazgatója.
2011. 1. 15.
Királyhelmec - elhunyt
névjegyzék

Tóth Tibor

1966. 10. 27.
Királyhelmec - megszületett
2004
Komárom A Jókai Színház igazgatója.
névjegyzék

Illés Oszkár

1967. 2. 4.
Királyhelmec - megszületett
névjegyzék

Benkő Géza

1969. 10. 28.
Kiskövesd - megszületett
Komárom színész
Nagyszombat színész
Királyhelmec - tanult
Győr színész
2003
Kisvárda
Elnyerte a Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválján legjobb alakítás díját
névjegyzék

Nagy Kornélia

1977. 10. 22.
Királyhelmec - megszületett
1996-2000
Komárom - élt A Jókai Színház művésze.
névjegyzék
Névelőfordulások
1332
Helmech
1773
Király-Helmecz,
1786
Helmecz, Király-Helmecz,
1808
Király-Helymecz, Helmec,
1863
Királyhelmec,
1920
Kráľovský Chlumec,
1927
Kráľovský Chlumec, Király-Helmec,
1938
Királyhelmec,
1945
Kráľovský Chlumec, Király-Helmec,
1948
Kráľovský Chlmec
1994
Királyhelmec

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Kossuth Lajos utca (L. Kossutha) 99
Telefon: 0566321238
Fax: 0566322140

Honlap: kralovskychlmec.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Pataky Karol (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Mátéová Alžbeta (Független)
Nádasdi Peter (Független)
Apacs Zoltán (Független)
Tancsák Peter (Független)
Zvolenská Gabriela (Független)
Želinský Jozef (MOST - HÍD)
Illés Zoltán (MOST - HÍD)
Pandy Peter (MOST - HÍD)
Fedor Alexander (MOST - HÍD)
Nagyová Gita (MOST - HÍD)
Sačko Gejza (MOST - HÍD)
Független 45% Független 5 képviselö MOST - HÍD 55% MOST - HÍD 6 képviselö 11 képviselö
Királyhelmec 1i Posta

Kossuth Lajos utca 1270

Bodrogközi Településtársulás

Kossuth Lajos utca 99

REGIA - TV, s.r.o.

Kossuth Lajos utca 99

Bodrogközi és Ung-vidéki Kulturális Központ

Bolyi utca 41

Királyhelmeci Rendőrörs

Fő utca 36

Művészeti Alapiskola

Hősök tere 10

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Hunyadi utca 1256/16

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Kossuth Lajos utca 56

Magyar és Szlovák Tannyelvű Gimnázium

Géresi utca 18

Magyar és Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Kossuth Lajos utca 1272/103

Szakközépiskola

Rákóczi utca 23

Speciális Alapiskola

Majláth utca 1

Királyhelmeci Anyakönyvi Hivatal

Kossuth Lajos utca 99

Kassai Adóhivatal - Királyhelmeci Ügyintézési Pont

Béke utca 2

Királyhelmeci Városi Hivatal

Kossuth Lajos utca 99

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1976 95%
szlovákok 15 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 78 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2075
magyarok 2719 100%
szlovákok 2 0%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2725
magyarok 2043 72%
szlovákok 116 4%
ruszinok 56 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 638 22%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2853
magyarok 6400 80%
szlovákok 1301 16%
ruszinok 4 0%
romák 213 3%
ukránok 9 0%
csehek 23 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 10 0%
összlétszám 7963
magyarok 6179 77%
szlovákok 1515 19%
ruszinok 8 0%
romák 262 3%
ukránok 8 0%
csehek 30 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 29 0%
összlétszám 8031
magyarok 5670 74%
szlovákok 1496 19%
ruszinok 9 0%
romák 304 4%
ukránok 6 0%
csehek 20 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 7 0%
ismeretlen 186 2%
összlétszám 7698
magyarok 5401 72%
szlovákok 1764 24%
ruszinok 6 0%
romák 100 1%
ukránok 12 0%
csehek 14 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 18 0%
ismeretlen 172 2%
összlétszám 7489
összlétszám 2075
magyarok 1976 95%
szlovákok 15 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 78 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2725
magyarok 2719 100%
szlovákok 2 0%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2853
magyarok 2043 72%
szlovákok 116 4%
ruszinok 56 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 638 22%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 6168
Választási részvétel: 34.47 %
Kiadott boríték: 2126
Bedobott boríték: 2126

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1835
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pataky Karol 1835 100.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Želinský Jozef 1433 MOST - HÍD
Mátéová Alžbeta 1306 Független
Nádasdi Peter 1237 Független
Illés Zoltán 1071 MOST - HÍD
Pandy Peter 1009 MOST - HÍD
Fedor Alexander 958 MOST - HÍD
Nagyová Gita 955 MOST - HÍD
Apacs Zoltán 938 Független
Sačko Gejza 900 MOST - HÍD
Tancsák Peter 742 Független
Zvolenská Gabriela 732 Független
Hogya György 686 SMER-SD
Tóth Dionýz 646 SMK-MKP
Furik Peter 604 SMK-MKP
Pásztor Dionýz 486 Független
Baloghová Denisa 475 SMK-MKP
Takács István 455 SMK-MKP
Szunyog Ladislav 448 SMK-MKP
Bánhegyi Annamária 396 MKDA-MKDSZ
Drabová Melinda 392 SMK-MKP
Szimkó Géza 382 SMK-MKP
Varga Gabriel 313 SMK-MKP
Bodzáš Vojtech 212 ŠANCA
Czábóczky Csaba 201 SMK-MKP
Kopásková Tóthová Mária 156 KDH
Štofira Peter 75 ÚSVIT

Képviselők

2014
Független 18.18% Független 2 képviselö MOST - HÍD 63.64% MOST - HÍD 7 képviselö SMK-MKP 18.18% SMK-MKP 2 képviselö 11 képviselö
2018
MOST - HÍD 54.55% MOST - HÍD 6 képviselö Független 45.45% Független 5 képviselö 11 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 6328
Választási részvétel: 14.63 %
Kiadott boríték: 926
Bedobott boríték: 926
Választásra jogosult: 6325
Választási részvétel: 7.10 %
Kiadott boríték: 449
Bedobott boríték: 449
Választásra jogosult: 6 263
Választási részvétel: 30,94 %
Kiadott boríték: 1 938
Bedobott boríték: 1 938

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 871
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 1 863
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 666 76.46 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 111 12.74 % KDS
Dominika Palaščáková 32 3.67 % NOVA
Rastislav Masnyk 21 2.41 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 10 1.15 % 7 STATOČNÝCH
Jaroslav Džunko 9 1.03 % Független
Jozef Holečko 8 0.92 % Független
Marek Ďurán 7 0.80 % ĽS Naše Slovensko
Lukáš Sisák 5 0.57 % KSS
Ivan Kuhn 2 0.23 % OKS
Rudolf Bauer 118 26.34% KDS
Karol Pataky 1 402 75.25 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 337 18.09 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 65 3.49 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 19 1.02 % Független
Jozef Červeňák 10 0.54 % RIS
Štefan Surmánek 5 0.27 % ĽSNS
Jarmila Tkáčová 5 0.27 % SNS
Lukáš Sisák 5 0.27 % KSS
Rudolf Botka 4 0.21 % NP
Oliver Petrík 3 0.16 % JĽSS
Jozef Bobík 2 0.11 % Független
Vladislav Stanko 2 0.11 % Független
Adam Šepetka 2 0.11 % NAJ
Jaroslav Džunko 1 0.05 % Független
Ján Struk 1 0.05 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 918
Érvényes szavazólap: 1 892
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Karol Pataky 529 57.63% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Gejza Sačko 460 50.11% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Csaba Furik 437 47.60% SMK-MKP
József Kopasz 361 39.32% SMK-MKP
Ladislav Szunyog 350 38.13% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ladislav Illés 322 35.08% SMK-MKP
Mária Szuperák 318 34.64% SMK-MKP
Ján Hornyák 276 30.07% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Horváth 254 27.67% SMER - SD
Michal Zurbola 249 27.12% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
László Farkas 199 21.68% SMK-MKP
Štefan Duč 165 17.97% Független
Ľudovít Laczko 143 15.58% SMK-MKP
Juraj Sobek 119 12.96% SMER - SD
Peter Pető 99 10.78% Független
Jana Mondiková 70 7.63% SMER - SD
Rastislav Petrovič 69 7.52% SMER - SD
Róbert Puci 63 6.86% SMER - SD
Magdaléna Haburová 56 6.10% Független
Vladimír Seman 46 5.01% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Štefan Tatranský 43 4.68% KSS
Juraj Selecký 42 4.58% Független
Tomáš Kříž 37 4.03% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miroslav Tóth 34 3.70% SMER - SD
Tichomír Kačo 31 3.38% Független
Cyril Korpesio 30 3.27% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Vladimír Dvorový 28 3.05% SMER - SD
Edita Anthony 28 3.05% SaS
Marek Čižmár 28 3.05% Független
Tibor Jánošík 22 2.40% NOVA
Michaela Kapustníková 18 1.96% NOVA
Zlatica Čeplíková 18 1.96% Független
Marián Kolesár 15 1.63% Független
Ľudovít Tóth 14 1.53% SĽS
Mikuláš Balog 14 1.53% EDS
Terézia Kačová 13 1.42% NOVA
Jaroslav Soták 12 1.31% Független
Juliana Pašková 11 1.20% Független
Iveta Kohanová 11 1.20% Független
Pavel Szijjártó 10 1.09% SĽS
Ladislav Bodnár 10 1.09% Független
Ladislav Szilágyi 9 0.98% SaS
Jana Mišenková 9 0.98% NÁŠ KRAJ
Ľubomír Bulla 8 0.87% Független
Katarína Mischurová 7 0.76% Független
Miloš Ferko 7 0.76% NOVA
Gejza Gore 6 0.65% Független
Robert Engel 6 0.65% Független
Vladimír Juroš 6 0.65% MS
Ján Tomáš 6 0.65% Független
Martin Begala 6 0.65% Független
Juraj Oščenda 5 0.54% ĽS Naše Slovensko
Andrej Kocák 5 0.54% MS
Igor Balog 5 0.54% SRÚS
Jaroslav Konečný 5 0.54% Független
František Kolbaský 5 0.54% ÚSVIT
Miloš Kubica 5 0.54% Független
Miroslav Ramšak 5 0.54% ĽS Naše Slovensko
Martin Galgoczy 5 0.54% Független
Ján Lukáč 4 0.44% SMS
Aneta Horváthová 3 0.33% EDS
Jozef Orenič 3 0.33% NÁŠ KRAJ
Ľubomír Princík 3 0.33% Független
Peter Figeľ 2 0.22% DS
Matúš Hada 2 0.22% KĽS
Marián Ferčák 2 0.22% ĽS-HZDS
František Tomko 1 0.11% Független
Karol Pataky 1 281 67.71% MOST - HÍD
Jozef Želinský 1 122 59.30% MOST - HÍD
Peter Pandy 930 49.15% MOST - HÍD
Gejza Sačko 805 42.55% MOST - HÍD
Csaba Furik 720 38.05% SMK-MKP
Jozef Horváth 570 30.13% MOST - HÍD
József Kopasz 489 25.85% SMK-MKP
István Takács 400 21.14% SMK-MKP
Zoltán Ilko 393 20.77% SMK-MKP
Viktor Palko 374 19.77% MOST - HÍD
Peter Rico 357 18.87% MOST - HÍD
Ján Juhász 355 18.76% MOST - HÍD
Csilla Bálintová 320 16.91% SMK-MKP
Tibor Sáradi 306 16.17% SMK-MKP
Gustáv Liszkai 221 11.68% SMER-SD
Zoltán Sipos 180 9.51% MKDA-MKDSZ
Zoltán Mento 128 6.77% Független
Dionýz Szabó 123 6.50% ŠKV
Rastislav Petrovič 114 6.03% SMER-SD
Štefan Duč 104 5.50% Független
Róbert Puci 95 5.02% SMER-SD
Adrian Haraszti 93 4.92% NAJ
Jana Mondiková 87 4.60% SMER-SD
Edina Kocsisová 77 4.07% Független
Július Hajdu 74 3.91% SMER-SD
František Krejza 70 3.70% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Tichomír Kačo 66 3.49% ŠKV
Ján Čebreňák 51 2.70% ĽS Naše Slovensko
Alexander Kis-Géczi 46 2.43% NAJ
Peter Bačkovský 43 2.27% ŠKV
Marek Čižmár 42 2.22% Független
Vladimír Seman 34 1.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Marta Hrobová 30 1.59% ÚSVIT
Libuša Babuľaková 29 1.53% ŠKV
Milan Mika 28 1.48% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Rastislav Jílek 26 1.37% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Ján Seman 26 1.37% ŠANCA
Slavomír Illeš 24 1.27% Független
Cyril Korpesio 24 1.27% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Antónia Hrabská 21 1.11% ŠKV
Radoslav Rendeš 20 1.06% ŠKV
František Tomko 17 0.90% JEDNOTA-ĽSS
Juraj Guzej 16 0.85% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michal Sentelik 16 0.85% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 15 0.79% KSS
František Korytko 15 0.79% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Miroslav Ramšák 14 0.74% ĽS Naše Slovensko
Lucia Rušinová 14 0.74% JEDNOTA-ĽSS
Vladimír Šiňanský 14 0.74% ĽS Naše Slovensko
Katarína Kasardová 14 0.74% KSS
Gabriel Garanič 13 0.69% Független
Juraj Oščenda 13 0.69% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gamrát 13 0.69% Független
Peter Bielek 13 0.69% SNS
Marián Oščenda 13 0.69% ĽS Naše Slovensko
Martin Galgoczy 12 0.63% Független
Martin Dzielavský 12 0.63% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Ducárová 12 0.63% ŠKV
Filip Biháry 11 0.58% ĽS Naše Slovensko
Nataša Hančinová 10 0.53% JEDNOTA-ĽSS
Michal Magnes 10 0.53% SNS
Štefan Kandráč 10 0.53% NP
Iveta Solomonová 10 0.53% KSS
Dušan Grajcár 9 0.48% JEDNOTA-ĽSS
Marián Vanci 9 0.48% ŠKV
Ján Ujheli 9 0.48% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Neckár 9 0.48% JEDNOTA-ĽSS
Terézia Stanková 7 0.37% Független
Peter Figeľ 7 0.37% DS
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 19.25 %
Tiszacsernyő 27 5.59 %
Nagytárkány 17 3.52 %
Nagygéres 14 2.90 %
Zétény 13 2.69 %
Bély 10 2.07 %
Bodrogszentes 9 1.86 %
Borsi 9 1.86 %
Kistárkány 8 1.66 %
Bodrogmező 8 1.66 %
Szomotor 8 1.66 %
Rad 7 1.45 %
Tőketerebes 7 1.45 %
Kisgéres 7 1.45 %
Kiskövesd 6 1.24 %
Lelesz 6 1.24 %
Kisdobra 6 1.24 %
Ágcsernyő 6 1.24 %
Ladamóc 5 1.04 %
Nagykövesd 5 1.04 %
Bodrogszentmária 4 0.83 %
Szőlőske 4 0.83 %
Bacska 4 0.83 %
Bodrogszerdahely 4 0.83 %
Gálszécs 3 0.62 %
Véke 3 0.62 %
Szolnocska 3 0.62 %
Velejte 3 0.62 %
Zemplén 2 0.41 %
Újhely 2 0.41 %
Magyarsas 2 0.41 %
Boly 2 0.41 %
Nagytoronya 2 0.41 %
Garany 2 0.41 %
Imreg 2 0.41 %
Szinyér 2 0.41 %
Kolbáska 1 0.21 %
Bári 1 0.21 %
Isztáncs 1 0.21 %
Nagyazar 1 0.21 %
Bacskó 1 0.21 %
Szilvásújfalu 1 0.21 %
Bodzásújlak 1 0.21 %
Szécsegres 1 0.21 %
Vécse 1 0.21 %
Kistoronya 1 0.21 %
Kozma 1 0.21 %
Kazsó 1 0.21 %
Zemplénújfalu 1 0.21 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 9.45 %
Bodrogszentes 25 5.13 %
Tőketerebes 10 2.05 %
Tiszacsernyő 9 1.85 %
Nagykövesd 9 1.85 %
Szomotor 8 1.64 %
Bacska 7 1.44 %
Ágcsernyő 7 1.44 %
Nagygéres 7 1.44 %
Bodrogszentmária 7 1.44 %
Bodrogszerdahely 7 1.44 %
Véke 5 1.03 %
Bély 5 1.03 %
Nagytárkány 5 1.03 %
Kistárkány 4 0.82 %
Lelesz 4 0.82 %
Kiskövesd 4 0.82 %
Bacskó 3 0.62 %
Újhely 3 0.62 %
Kolbáska 2 0.41 %
Zemplénújfalu 2 0.41 %
Szőlőske 2 0.41 %
Barancs 2 0.41 %
Alsómihályi 2 0.41 %
Bodzásújlak 2 0.41 %
Szinyér 2 0.41 %
Borsi 2 0.41 %
Rad 2 0.41 %
Gercsely 2 0.41 %
Ladamóc 1 0.21 %
Szolnocska 1 0.21 %
Isztáncs 1 0.21 %
Bodrogmező 1 0.21 %
Parnó 1 0.21 %
Velejte 1 0.21 %
Boly 1 0.21 %
Kisdobra 1 0.21 %
Kiszte 1 0.21 %
Gálszécs 1 0.21 %
Zétény 1 0.21 %
Zemplén 1 0.21 %
Kázmér 1 0.21 %
Magyarsas 1 0.21 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 20.70 %
Bodzásújlak 84 5.35 %
Gálszécs 45 2.87 %
Kozma 34 2.17 %
Garany 32 2.04 %
Vécse 24 1.53 %
Kasó 23 1.46 %
Királyhelmec 21 1.34 %
Battyán 20 1.27 %
Alsómihályi 20 1.27 %
Barancs 17 1.08 %
Kázmér 15 0.96 %
Gercsely 15 0.96 %
Kiszte 14 0.89 %
Szilvásújfalu 14 0.89 %
Tiszacsernyő 13 0.83 %
Magyarizsép 13 0.83 %
Céke 13 0.83 %
Dargó 11 0.70 %
Kolbáska 11 0.70 %
Parnó 11 0.70 %
Bacskó 11 0.70 %
Szécskeresztúr 9 0.57 %
Szőlőske 8 0.51 %
Kazsó 8 0.51 %
Hardicsa 8 0.51 %
Isztáncs 8 0.51 %
Imreg 7 0.45 %
Legenye 7 0.45 %
Szécsudvar 7 0.45 %
Kisazar 7 0.45 %
Magyarsas 7 0.45 %
Velejte 7 0.45 %
Borsi 6 0.38 %
Szürnyeg 6 0.38 %
Újhely 5 0.32 %
Nagyruszka 5 0.32 %
Lasztóc 5 0.32 %
Pelejte 5 0.32 %
Csörgő 5 0.32 %
Kiskövesd 4 0.25 %
Bodrogszerdahely 4 0.25 %
Lelesz 4 0.25 %
Perbenyik 4 0.25 %
Nagyazar 4 0.25 %
Biste 4 0.25 %
Bári 3 0.19 %
Zebegnyő 3 0.19 %
Szomotor 3 0.19 %
Ladamóc 3 0.19 %
Cselej 3 0.19 %
Gerenda 3 0.19 %
Csarnahó 3 0.19 %
Zemplénújfalu 3 0.19 %
Visnyó 2 0.13 %
Bacska 2 0.13 %
Véke 2 0.13 %
Kistárkány 2 0.13 %
Nagygéres 2 0.13 %
Rad 2 0.13 %
Bodrogszentmária 2 0.13 %
Bodrogszög 2 0.13 %
Szécsegres 2 0.13 %
Tarnóka 2 0.13 %
Bély 1 0.06 %
Nagytárkány 1 0.06 %
Nagykövesd 1 0.06 %
Nagytoronya 1 0.06 %
Kisgéres 1 0.06 %
Kereplye 1 0.06 %
Kisdobra 1 0.06 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 25.24 %
Kisgéres 381 13.35 %
Nagytárkány 178 6.24 %
Kistárkány 162 5.68 %
Bodrogszerdahely 160 5.61 %
Bodrogszentes 152 5.33 %
Perbenyik 135 4.73 %
Battyán 130 4.56 %
Nagykövesd 107 3.75 %
Bacska 103 3.61 %
Örös 101 3.54 %
Lelesz 100 3.51 %
Zétény 97 3.40 %
Tiszacsernyő 93 3.26 %
Bély 91 3.19 %
Nagygéres 91 3.19 %
Szomotor 79 2.77 %
Borsi 78 2.73 %
Boly 74 2.59 %
Kiskövesd 69 2.42 %
Ladamóc 68 2.38 %
Bári 63 2.21 %
Bodrogszentmária 63 2.21 %
Rad 62 2.17 %
Kisdobra 48 1.68 %
Tőketerebes 47 1.65 %
Bodrogmező 47 1.65 %
Imreg 46 1.61 %
Véke 45 1.58 %
Ágcsernyő 45 1.58 %
Szürnyeg 34 1.19 %
Szőlőske 34 1.19 %
Csarnahó 30 1.05 %
Szolnocska 30 1.05 %
Szinyér 28 0.98 %
Zemplén 25 0.88 %
Újhely 21 0.74 %
Hardicsa 15 0.53 %
Bodrogszög 11 0.39 %
Gálszécs 9 0.32 %
Kistoronya 9 0.32 %
Kozma 6 0.21 %
Alsómihályi 5 0.18 %
Garany 4 0.14 %
Lasztóc 3 0.11 %
Céke 2 0.07 %
Kolbáska 2 0.07 %
Kázmér 2 0.07 %
Pelejte 2 0.07 %
Visnyó 2 0.07 %
Csörgő 2 0.07 %
Zemplénújfalu 2 0.07 %
Kasó 1 0.04 %
Szilvásújfalu 1 0.04 %
Velejte 1 0.04 %
Bacskó 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Legenye 1 0.04 %
Kiszte 1 0.04 %
Szécsegres 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Parnó 1 0.04 %
Kisazar 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Magyarsas 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 15.66 %
Kistárkány 269 13.17 %
Kisgéres 269 13.17 %
Nagytárkány 216 10.57 %
Tiszacsernyő 156 7.64 %
Bély 98 4.80 %
Battyán 96 4.70 %
Bacska 92 4.50 %
Bodrogszerdahely 77 3.77 %
Perbenyik 71 3.48 %
Bodrogszentes 68 3.33 %
Lelesz 66 3.23 %
Nagykövesd 63 3.08 %
Borsi 58 2.84 %
Bári 50 2.45 %
Örös 49 2.40 %
Zétény 48 2.35 %
Boly 47 2.30 %
Ágcsernyő 45 2.20 %
Nagygéres 44 2.15 %
Kiskövesd 43 2.10 %
Szomotor 41 2.01 %
Ladamóc 38 1.86 %
Tőketerebes 35 1.71 %
Kisdobra 33 1.62 %
Rad 33 1.62 %
Bodrogmező 31 1.52 %
Véke 28 1.37 %
Bodrogszentmária 26 1.27 %
Imreg 20 0.98 %
Szolnocska 20 0.98 %
Szinyér 17 0.83 %
Zemplén 17 0.83 %
Csarnahó 16 0.78 %
Szőlőske 15 0.73 %
Újhely 11 0.54 %
Gálszécs 8 0.39 %
Bodrogszög 5 0.24 %
Magyarsas 5 0.24 %
Alsómihályi 5 0.24 %
Kistoronya 5 0.24 %
Parnó 4 0.20 %
Szürnyeg 4 0.20 %
Céke 4 0.20 %
Nagytoronya 3 0.15 %
Gercsely 3 0.15 %
Csörgő 3 0.15 %
Szilvásújfalu 3 0.15 %
Szécsudvar 3 0.15 %
Kisazar 3 0.15 %
Nagyazar 2 0.10 %
Cselej 2 0.10 %
Pelejte 2 0.10 %
Hardicsa 2 0.10 %
Bodzásújlak 2 0.10 %
Magyarizsép 2 0.10 %
Vécse 2 0.10 %
Bacskó 2 0.10 %
Velejte 2 0.10 %
Kazsó 1 0.05 %
Barancs 1 0.05 %
Garany 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Nagyruszka 1 0.05 %
Szécskeresztúr 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Kozma 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Kereplye 1 0.05 %
Legenye 1 0.05 %
Kasó 1 0.05 %
Isztáncs 1 0.05 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 28.60 %
Gálszécs 406 25.30 %
Parnó 55 3.43 %
Szécskeresztúr 52 3.24 %
Vécse 48 2.99 %
Kozma 46 2.87 %
Dargó 39 2.43 %
Bodzásújlak 38 2.37 %
Alsómihályi 34 2.12 %
Kázmér 26 1.62 %
Kisazar 26 1.62 %
Bacskó 26 1.62 %
Királyhelmec 24 1.50 %
Nagyazar 21 1.31 %
Zebegnyő 21 1.31 %
Garany 21 1.31 %
Céke 20 1.25 %
Kereplye 20 1.25 %
Szécsudvar 19 1.18 %
Szilvásújfalu 18 1.12 %
Tarnóka 17 1.06 %
Magyarizsép 17 1.06 %
Velejte 16 1.00 %
Cselej 15 0.93 %
Csörgő 15 0.93 %
Hardicsa 14 0.87 %
Zemplénújfalu 12 0.75 %
Gerenda 12 0.75 %
Szürnyeg 12 0.75 %
Nagytoronya 11 0.69 %
Pelejte 11 0.69 %
Nagyruszka 11 0.69 %
Gercsely 11 0.69 %
Lasztóc 10 0.62 %
Visnyó 10 0.62 %
Barancs 9 0.56 %
Sztankóc 9 0.56 %
Szomotor 8 0.50 %
Újhely 8 0.50 %
Bodrogszerdahely 8 0.50 %
Tiszacsernyő 8 0.50 %
Battyán 7 0.44 %
Borsi 7 0.44 %
Ágcsernyő 7 0.44 %
Nagytárkány 6 0.37 %
Isztáncs 6 0.37 %
Szécsegres 6 0.37 %
Rad 5 0.31 %
Lelesz 5 0.31 %
Kisdobra 5 0.31 %
Biste 5 0.31 %
Perbenyik 4 0.25 %
Legenye 4 0.25 %
Kasó 4 0.25 %
Nagygéres 4 0.25 %
Kiszte 4 0.25 %
Magyarsas 4 0.25 %
Kolbáska 4 0.25 %
Imreg 4 0.25 %
Örös 3 0.19 %
Bacska 3 0.19 %
Bodrogszentes 3 0.19 %
Kazsó 2 0.12 %
Bély 1 0.06 %
Bodrogszög 1 0.06 %
Ladamóc 1 0.06 %
Kisgéres 1 0.06 %
Kistoronya 1 0.06 %
Bodrogszentmária 1 0.06 %
Véke 1 0.06 %
Kistárkány 1 0.06 %
Szinyér 1 0.06 %
Kiskövesd 1 0.06 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 13.65 %
Tiszacsernyő 150 9.10 %
Királyhelmec 123 7.46 %
Ágcsernyő 49 2.97 %
Bodrogszerdahely 32 1.94 %
Lelesz 30 1.82 %
Nagytárkány 30 1.82 %
Kisgéres 28 1.70 %
Tőketerebes 26 1.58 %
Bacska 25 1.52 %
Bély 22 1.33 %
Bodrogszentes 21 1.27 %
Imreg 18 1.09 %
Borsi 16 0.97 %
Örös 14 0.85 %
Perbenyik 14 0.85 %
Gálszécs 13 0.79 %
Szomotor 11 0.67 %
Kisdobra 11 0.67 %
Kistárkány 11 0.67 %
Kozma 10 0.61 %
Nagygéres 10 0.61 %
Vécse 8 0.49 %
Szolnocska 8 0.49 %
Rad 8 0.49 %
Kiskövesd 7 0.42 %
Véke 7 0.42 %
Bodzásújlak 7 0.42 %
Bodrogszentmária 7 0.42 %
Bodrogmező 6 0.36 %
Boly 6 0.36 %
Nagykövesd 6 0.36 %
Legenye 5 0.30 %
Zemplén 5 0.30 %
Gercsely 5 0.30 %
Garany 5 0.30 %
Kázmér 4 0.24 %
Szinyér 4 0.24 %
Szécsudvar 4 0.24 %
Barancs 4 0.24 %
Szőlőske 4 0.24 %
Bári 4 0.24 %
Alsómihályi 3 0.18 %
Csörgő 3 0.18 %
Ladamóc 3 0.18 %
Kisazar 2 0.12 %
Újhely 2 0.12 %
Dargó 2 0.12 %
Parnó 2 0.12 %
Bodrogszög 2 0.12 %
Magyarsas 2 0.12 %
Biste 2 0.12 %
Szürnyeg 2 0.12 %
Nagyazar 2 0.12 %
Nagytoronya 2 0.12 %
Kazsó 1 0.06 %
Isztáncs 1 0.06 %
Sztankóc 1 0.06 %
Magyarizsép 1 0.06 %
Kiszte 1 0.06 %
Céke 1 0.06 %
Bacskó 1 0.06 %
Szilvásújfalu 1 0.06 %
Zétény 1 0.06 %
Szécskeresztúr 1 0.06 %
Csarnahó 1 0.06 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 30.80 %
Gálszécs 23 3.89 %
Vécse 17 2.88 %
Velejte 12 2.03 %
Kasó 10 1.69 %
Zemplénújfalu 9 1.52 %
Királyhelmec 9 1.52 %
Hardicsa 8 1.35 %
Parnó 7 1.18 %
Isztáncs 7 1.18 %
Lasztóc 6 1.02 %
Magyarsas 6 1.02 %
Szécsudvar 6 1.02 %
Céke 6 1.02 %
Magyarizsép 6 1.02 %
Kazsó 5 0.85 %
Bodrogszerdahely 5 0.85 %
Kozma 5 0.85 %
Szilvásújfalu 5 0.85 %
Ágcsernyő 5 0.85 %
Lelesz 5 0.85 %
Alsómihályi 5 0.85 %
Kiszte 4 0.68 %
Gercsely 4 0.68 %
Tiszacsernyő 4 0.68 %
Bodzásújlak 4 0.68 %
Garany 4 0.68 %
Újhely 4 0.68 %
Rad 4 0.68 %
Legenye 3 0.51 %
Kistárkány 3 0.51 %
Szürnyeg 3 0.51 %
Nagytoronya 3 0.51 %
Nagyazar 3 0.51 %
Nagygéres 3 0.51 %
Battyán 3 0.51 %
Bacskó 3 0.51 %
Nagykövesd 2 0.34 %
Bári 2 0.34 %
Dargó 2 0.34 %
Barancs 2 0.34 %
Zebegnyő 2 0.34 %
Szécsegres 2 0.34 %
Biste 2 0.34 %
Boly 2 0.34 %
Nagyruszka 2 0.34 %
Szécskeresztúr 2 0.34 %
Pelejte 2 0.34 %
Csörgő 2 0.34 %
Kázmér 1 0.17 %
Kiskövesd 1 0.17 %
Kisgéres 1 0.17 %
Bacska 1 0.17 %
Bély 1 0.17 %
Borsi 1 0.17 %
Imreg 1 0.17 %
Zemplén 1 0.17 %
Sztankóc 1 0.17 %
Kolbáska 1 0.17 %
Véke 1 0.17 %
Bodrogszentmária 1 0.17 %
Bodrogszentes 1 0.17 %
Cselej 1 0.17 %
Tarnóka 1 0.17 %
Bodrogszög 1 0.17 %
Visnyó 1 0.17 %
Gerenda 1 0.17 %
Nagytárkány 1 0.17 %
Szőlőske 1 0.17 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 9.03 %
Szőlőske 90 6.16 %
Borsi 88 6.02 %
Királyhelmec 77 5.27 %
Bodrogszerdahely 75 5.13 %
Szomotor 45 3.08 %
Tiszacsernyő 44 3.01 %
Gálszécs 38 2.60 %
Battyán 33 2.26 %
Kisgéres 27 1.85 %
Ladamóc 24 1.64 %
Lelesz 22 1.50 %
Nagytárkány 20 1.37 %
Perbenyik 15 1.03 %
Kiskövesd 15 1.03 %
Bodrogszentes 15 1.03 %
Bély 15 1.03 %
Bodrogszentmária 15 1.03 %
Újhely 14 0.96 %
Bári 14 0.96 %
Céke 12 0.82 %
Kistárkány 12 0.82 %
Kistoronya 11 0.75 %
Csörgő 11 0.75 %
Nagykövesd 10 0.68 %
Bodzásújlak 10 0.68 %
Örös 9 0.62 %
Véke 9 0.62 %
Pelejte 8 0.55 %
Szécskeresztúr 8 0.55 %
Zemplén 7 0.48 %
Imreg 7 0.48 %
Alsómihályi 7 0.48 %
Bacska 7 0.48 %
Legenye 6 0.41 %
Magyarsas 6 0.41 %
Kozma 6 0.41 %
Vécse 6 0.41 %
Hardicsa 6 0.41 %
Rad 6 0.41 %
Dargó 5 0.34 %
Boly 5 0.34 %
Bacskó 5 0.34 %
Garany 5 0.34 %
Ágcsernyő 5 0.34 %
Parnó 5 0.34 %
Zemplénújfalu 4 0.27 %
Szolnocska 4 0.27 %
Zétény 4 0.27 %
Lasztóc 4 0.27 %
Csarnahó 4 0.27 %
Velejte 3 0.21 %
Szécsegres 3 0.21 %
Nagyruszka 3 0.21 %
Bodrogmező 3 0.21 %
Kolbáska 3 0.21 %
Gercsely 3 0.21 %
Kisdobra 3 0.21 %
Szécsudvar 3 0.21 %
Szürnyeg 3 0.21 %
Kiszte 3 0.21 %
Kázmér 3 0.21 %
Nagygéres 3 0.21 %
Magyarizsép 3 0.21 %
Gerenda 2 0.14 %
Biste 2 0.14 %
Nagytoronya 2 0.14 %
Szinyér 2 0.14 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Kereplye 1 0.07 %
Nagyazar 1 0.07 %
Kazsó 1 0.07 %
Zebegnyő 1 0.07 %
Isztáncs 1 0.07 %
Szilvásújfalu 1 0.07 %
Cselej 1 0.07 %
Visnyó 1 0.07 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 22.26 %
Gálszécs 72 11.45 %
Parnó 20 3.18 %
Kozma 18 2.86 %
Alsómihályi 18 2.86 %
Garany 18 2.86 %
Bacskó 14 2.23 %
Magyarizsép 11 1.75 %
Királyhelmec 11 1.75 %
Lasztóc 10 1.59 %
Tiszacsernyő 9 1.43 %
Bodzásújlak 9 1.43 %
Hardicsa 9 1.43 %
Dargó 9 1.43 %
Kisazar 7 1.11 %
Vécse 7 1.11 %
Szécsudvar 7 1.11 %
Legenye 7 1.11 %
Kiszte 6 0.95 %
Nagyazar 6 0.95 %
Szécskeresztúr 6 0.95 %
Nagytoronya 5 0.79 %
Nagytárkány 5 0.79 %
Magyarsas 5 0.79 %
Szürnyeg 5 0.79 %
Zemplénújfalu 4 0.64 %
Újhely 4 0.64 %
Kázmér 4 0.64 %
Szilvásújfalu 4 0.64 %
Céke 3 0.48 %
Velejte 3 0.48 %
Nagygéres 3 0.48 %
Kasó 3 0.48 %
Zebegnyő 3 0.48 %
Bély 3 0.48 %
Lelesz 3 0.48 %
Tarnóka 3 0.48 %
Bodrogszentes 3 0.48 %
Véke 3 0.48 %
Csörgő 3 0.48 %
Szécsegres 3 0.48 %
Szomotor 3 0.48 %
Isztáncs 3 0.48 %
Bodrogszerdahely 3 0.48 %
Szőlőske 2 0.32 %
Nagyruszka 2 0.32 %
Bári 2 0.32 %
Pelejte 2 0.32 %
Borsi 2 0.32 %
Nagykövesd 2 0.32 %
Bodrogszentmária 2 0.32 %
Visnyó 2 0.32 %
Battyán 2 0.32 %
Kisgéres 2 0.32 %
Szolnocska 2 0.32 %
Barancs 2 0.32 %
Kolbáska 2 0.32 %
Sztankóc 2 0.32 %
Örös 2 0.32 %
Gercsely 2 0.32 %
Kiskövesd 2 0.32 %
Rad 1 0.16 %
Csarnahó 1 0.16 %
Bodrogmező 1 0.16 %
Kistárkány 1 0.16 %
Ágcsernyő 1 0.16 %
Ladamóc 1 0.16 %
Kereplye 1 0.16 %
Kazsó 1 0.16 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 23.00 %
Tőketerebes 297 20.33 %
Kisazar 94 6.43 %
Szécskeresztúr 87 5.95 %
Dargó 78 5.34 %
Nagyazar 53 3.63 %
Kereplye 48 3.29 %
Vécse 39 2.67 %
Parnó 35 2.40 %
Kozma 33 2.26 %
Zebegnyő 28 1.92 %
Alsómihályi 25 1.71 %
Bacskó 21 1.44 %
Tarnóka 20 1.37 %
Bodzásújlak 19 1.30 %
Sztankóc 19 1.30 %
Magyarsas 17 1.16 %
Magyarizsép 17 1.16 %
Hardicsa 17 1.16 %
Szilvásújfalu 17 1.16 %
Cselej 17 1.16 %
Csörgő 16 1.10 %
Garany 16 1.10 %
Szécsudvar 16 1.10 %
Királyhelmec 15 1.03 %
Velejte 14 0.96 %
Gerenda 13 0.89 %
Nagyruszka 12 0.82 %
Céke 12 0.82 %
Visnyó 11 0.75 %
Lasztóc 10 0.68 %
Bodrogszerdahely 9 0.62 %
Pelejte 9 0.62 %
Nagytoronya 9 0.62 %
Kázmér 9 0.62 %
Tiszacsernyő 9 0.62 %
Barancs 8 0.55 %
Kiszte 8 0.55 %
Lelesz 8 0.55 %
Isztáncs 7 0.48 %
Nagytárkány 7 0.48 %
Kolbáska 7 0.48 %
Véke 7 0.48 %
Zemplénújfalu 7 0.48 %
Gercsely 6 0.41 %
Szomotor 6 0.41 %
Nagygéres 6 0.41 %
Újhely 5 0.34 %
Bodrogszentmária 5 0.34 %
Biste 5 0.34 %
Legenye 5 0.34 %
Battyán 5 0.34 %
Szécsegres 5 0.34 %
Ágcsernyő 4 0.27 %
Borsi 4 0.27 %
Perbenyik 4 0.27 %
Szürnyeg 3 0.21 %
Bodrogmező 3 0.21 %
Imreg 3 0.21 %
Bély 3 0.21 %
Bodrogszentes 3 0.21 %
Bacska 2 0.14 %
Bári 2 0.14 %
Nagykövesd 2 0.14 %
Rad 2 0.14 %
Kistoronya 2 0.14 %
Kasó 2 0.14 %
Kistárkány 2 0.14 %
Kisgéres 2 0.14 %
Zétény 1 0.07 %
Kazsó 1 0.07 %
Ladamóc 1 0.07 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 7.82 %
Bély 80 4.31 %
Királyhelmec 70 3.78 %
Gálszécs 57 3.07 %
Tiszacsernyő 56 3.02 %
Kisgéres 31 1.67 %
Battyán 29 1.56 %
Nagytárkány 25 1.35 %
Kistárkány 21 1.13 %
Alsómihályi 20 1.08 %
Kozma 19 1.02 %
Borsi 17 0.92 %
Bodrogszerdahely 17 0.92 %
Véke 17 0.92 %
Nagygéres 14 0.76 %
Szomotor 14 0.76 %
Csörgő 13 0.70 %
Lelesz 13 0.70 %
Kisdobra 12 0.65 %
Bodzásújlak 12 0.65 %
Szécskeresztúr 12 0.65 %
Parnó 11 0.59 %
Céke 11 0.59 %
Hardicsa 11 0.59 %
Dargó 9 0.49 %
Szilvásújfalu 8 0.43 %
Velejte 8 0.43 %
Bodrogszentes 8 0.43 %
Lasztóc 7 0.38 %
Bacskó 7 0.38 %
Ágcsernyő 7 0.38 %
Imreg 6 0.32 %
Bodrogszentmária 6 0.32 %
Kolbáska 6 0.32 %
Zétény 6 0.32 %
Perbenyik 6 0.32 %
Gercsely 6 0.32 %
Örös 6 0.32 %
Garany 6 0.32 %
Nagytoronya 6 0.32 %
Biste 5 0.27 %
Szőlőske 5 0.27 %
Nagyazar 5 0.27 %
Kázmér 5 0.27 %
Bodrogszög 5 0.27 %
Magyarsas 5 0.27 %
Zemplénújfalu 5 0.27 %
Isztáncs 5 0.27 %
Magyarizsép 5 0.27 %
Szolnocska 4 0.22 %
Nagykövesd 4 0.22 %
Legenye 4 0.22 %
Vécse 4 0.22 %
Bacska 4 0.22 %
Zebegnyő 4 0.22 %
Gerenda 4 0.22 %
Kisazar 4 0.22 %
Bodrogmező 3 0.16 %
Kiskövesd 3 0.16 %
Rad 3 0.16 %
Szürnyeg 3 0.16 %
Boly 3 0.16 %
Újhely 3 0.16 %
Ladamóc 3 0.16 %
Szécsudvar 3 0.16 %
Pelejte 3 0.16 %
Tarnóka 2 0.11 %
Bári 2 0.11 %
Cselej 2 0.11 %
Kereplye 2 0.11 %
Barancs 1 0.05 %
Sztankóc 1 0.05 %
Szécsegres 1 0.05 %
Nagyruszka 1 0.05 %
Szinyér 1 0.05 %
Kasó 1 0.05 %
Zemplén 1 0.05 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 55.31 %
Vécse 74 4.27 %
Gálszécs 68 3.93 %
Garany 58 3.35 %
Nagyruszka 46 2.66 %
Hardicsa 33 1.91 %
Alsómihályi 33 1.91 %
Bodzásújlak 31 1.79 %
Parnó 31 1.79 %
Céke 28 1.62 %
Zemplénújfalu 26 1.50 %
Kozma 24 1.39 %
Velejte 21 1.21 %
Kiszte 18 1.04 %
Királyhelmec 17 0.98 %
Gercsely 17 0.98 %
Magyarizsép 16 0.92 %
Pelejte 15 0.87 %
Imreg 15 0.87 %
Kasó 15 0.87 %
Magyarsas 14 0.81 %
Szürnyeg 14 0.81 %
Kázmér 13 0.75 %
Isztáncs 13 0.75 %
Kisazar 12 0.69 %
Legenye 11 0.64 %
Barancs 11 0.64 %
Csörgő 10 0.58 %
Szécsegres 9 0.52 %
Biste 9 0.52 %
Kolbáska 9 0.52 %
Bodrogszerdahely 9 0.52 %
Szécskeresztúr 9 0.52 %
Dargó 9 0.52 %
Lasztóc 8 0.46 %
Lelesz 8 0.46 %
Tiszacsernyő 7 0.40 %
Gerenda 7 0.40 %
Szécsudvar 7 0.40 %
Kisgéres 7 0.40 %
Nagytoronya 6 0.35 %
Bacskó 6 0.35 %
Bári 6 0.35 %
Bély 6 0.35 %
Szilvásújfalu 6 0.35 %
Bacska 5 0.29 %
Kazsó 5 0.29 %
Borsi 5 0.29 %
Tarnóka 5 0.29 %
Ladamóc 4 0.23 %
Ágcsernyő 4 0.23 %
Újhely 4 0.23 %
Kistoronya 4 0.23 %
Nagyazar 3 0.17 %
Nagykövesd 3 0.17 %
Szomotor 3 0.17 %
Zétény 2 0.12 %
Battyán 2 0.12 %
Cselej 2 0.12 %
Rad 2 0.12 %
Kereplye 2 0.12 %
Nagytárkány 2 0.12 %
Bodrogszentes 1 0.06 %
Zebegnyő 1 0.06 %
Örös 1 0.06 %
Zemplén 1 0.06 %
Bodrogszentmária 1 0.06 %
Kisdobra 1 0.06 %
Nagygéres 1 0.06 %
Kistárkány 1 0.06 %
Szőlőske 1 0.06 %
Visnyó 1 0.06 %
Véke 1 0.06 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 50.50 %
Gálszécs 71 4.47 %
Garany 42 2.64 %
Vécse 38 2.39 %
Hardicsa 35 2.20 %
Bodzásújlak 31 1.95 %
Kiszte 29 1.83 %
Zemplénújfalu 27 1.70 %
Parnó 24 1.51 %
Kozma 22 1.39 %
Pelejte 21 1.32 %
Magyarsas 19 1.20 %
Alsómihályi 18 1.13 %
Velejte 17 1.07 %
Céke 17 1.07 %
Nagyruszka 14 0.88 %
Cselej 14 0.88 %
Szilvásújfalu 14 0.88 %
Szécskeresztúr 13 0.82 %
Királyhelmec 13 0.82 %
Imreg 13 0.82 %
Kazsó 12 0.76 %
Kázmér 11 0.69 %
Csörgő 11 0.69 %
Dargó 10 0.63 %
Gercsely 10 0.63 %
Isztáncs 10 0.63 %
Szomotor 9 0.57 %
Tiszacsernyő 9 0.57 %
Szécsegres 8 0.50 %
Újhely 8 0.50 %
Bodrogszerdahely 8 0.50 %
Kolbáska 8 0.50 %
Borsi 8 0.50 %
Legenye 8 0.50 %
Szürnyeg 6 0.38 %
Nagytoronya 6 0.38 %
Kistoronya 6 0.38 %
Barancs 6 0.38 %
Zebegnyő 5 0.31 %
Magyarizsép 5 0.31 %
Bári 5 0.31 %
Nagytárkány 5 0.31 %
Gerenda 5 0.31 %
Szécsudvar 5 0.31 %
Kisazar 4 0.25 %
Kistárkány 4 0.25 %
Kasó 4 0.25 %
Lasztóc 4 0.25 %
Lelesz 4 0.25 %
Battyán 4 0.25 %
Kiskövesd 3 0.19 %
Bacskó 3 0.19 %
Kereplye 3 0.19 %
Nagyazar 3 0.19 %
Rad 3 0.19 %
Biste 3 0.19 %
Tarnóka 3 0.19 %
Kisgéres 3 0.19 %
Csarnahó 2 0.13 %
Ágcsernyő 2 0.13 %
Perbenyik 2 0.13 %
Nagygéres 2 0.13 %
Visnyó 2 0.13 %
Véke 2 0.13 %
Kisdobra 1 0.06 %
Bodrogszög 1 0.06 %
Ladamóc 1 0.06 %
Szinyér 1 0.06 %
Zétény 1 0.06 %
Örös 1 0.06 %
Sztankóc 1 0.06 %
Bodrogszentmária 1 0.06 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 27.93 %
Szomotor 164 5.69 %
Tiszacsernyő 163 5.66 %
Tőketerebes 154 5.34 %
Lelesz 113 3.92 %
Bodrogszerdahely 108 3.75 %
Bodrogszentmária 108 3.75 %
Zétény 106 3.68 %
Ágcsernyő 99 3.44 %
Kisgéres 84 2.91 %
Bély 79 2.74 %
Bodrogszentes 78 2.71 %
Kistárkány 76 2.64 %
Magyarsas 75 2.60 %
Perbenyik 74 2.57 %
Kisdobra 64 2.22 %
Nagytárkány 64 2.22 %
Nagygéres 59 2.05 %
Rad 51 1.77 %
Véke 45 1.56 %
Battyán 45 1.56 %
Borsi 44 1.53 %
Boly 41 1.42 %
Ladamóc 40 1.39 %
Garany 33 1.15 %
Nagykövesd 33 1.15 %
Örös 32 1.11 %
Bári 31 1.08 %
Szürnyeg 30 1.04 %
Bodrogmező 27 0.94 %
Imreg 25 0.87 %
Céke 22 0.76 %
Gálszécs 22 0.76 %
Bacska 21 0.73 %
Kiskövesd 20 0.69 %
Csarnahó 19 0.66 %
Csörgő 19 0.66 %
Szolnocska 17 0.59 %
Zemplén 17 0.59 %
Parnó 17 0.59 %
Szinyér 14 0.49 %
Szőlőske 13 0.45 %
Újhely 13 0.45 %
Velejte 11 0.38 %
Hardicsa 10 0.35 %
Bacskó 10 0.35 %
Pelejte 8 0.28 %
Bodrogszög 8 0.28 %
Gercsely 7 0.24 %
Nagytoronya 7 0.24 %
Kistoronya 6 0.21 %
Nagyruszka 6 0.21 %
Zemplénújfalu 6 0.21 %
Kolbáska 6 0.21 %
Cselej 5 0.17 %
Legenye 4 0.14 %
Szilvásújfalu 4 0.14 %
Kázmér 4 0.14 %
Magyarizsép 3 0.10 %
Alsómihályi 3 0.10 %
Kiszte 3 0.10 %
Biste 2 0.07 %
Vécse 2 0.07 %
Isztáncs 2 0.07 %
Kisazar 2 0.07 %
Kozma 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Lasztóc 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Gerenda 1 0.03 %
Barancs 1 0.03 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 16.65 %
Bodrogszentes 167 12.58 %
Tőketerebes 156 11.76 %
Kisgéres 69 5.20 %
Rad 50 3.77 %
Tiszacsernyő 46 3.47 %
Lelesz 45 3.39 %
Bodrogszerdahely 43 3.24 %
Gálszécs 41 3.09 %
Bacska 32 2.41 %
Zétény 32 2.41 %
Szomotor 32 2.41 %
Bodrogszentmária 31 2.34 %
Battyán 31 2.34 %
Perbenyik 31 2.34 %
Bély 30 2.26 %
Boly 27 2.03 %
Szolnocska 25 1.88 %
Kisdobra 22 1.66 %
Nagytárkány 22 1.66 %
Szilvásújfalu 21 1.58 %
Véke 21 1.58 %
Kistárkány 21 1.58 %
Garany 20 1.51 %
Borsi 19 1.43 %
Nagykövesd 19 1.43 %
Nagygéres 18 1.36 %
Kiskövesd 18 1.36 %
Örös 17 1.28 %
Ágcsernyő 16 1.21 %
Vécse 15 1.13 %
Szinyér 15 1.13 %
Bodrogmező 14 1.06 %
Kozma 14 1.06 %
Magyarizsép 14 1.06 %
Hardicsa 11 0.83 %
Szőlőske 10 0.75 %
Alsómihályi 10 0.75 %
Ladamóc 10 0.75 %
Lasztóc 10 0.75 %
Imreg 9 0.68 %
Bodzásújlak 7 0.53 %
Nagyazar 7 0.53 %
Szürnyeg 7 0.53 %
Újhely 7 0.53 %
Szécskeresztúr 7 0.53 %
Zemplénújfalu 6 0.45 %
Barancs 6 0.45 %
Magyarsas 5 0.38 %
Szécsegres 5 0.38 %
Céke 5 0.38 %
Zemplén 5 0.38 %
Csörgő 5 0.38 %
Gercsely 5 0.38 %
Nagytoronya 5 0.38 %
Bodrogszög 5 0.38 %
Csarnahó 4 0.30 %
Bári 4 0.30 %
Cselej 4 0.30 %
Kolbáska 4 0.30 %
Nagyruszka 4 0.30 %
Szécsudvar 3 0.23 %
Visnyó 3 0.23 %
Bacskó 3 0.23 %
Legenye 2 0.15 %
Velejte 2 0.15 %
Kazsó 2 0.15 %
Kázmér 2 0.15 %
Biste 2 0.15 %
Kasó 2 0.15 %
Parnó 2 0.15 %
Isztáncs 1 0.08 %
Kistoronya 1 0.08 %
Dargó 1 0.08 %
Gerenda 1 0.08 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 20.13 %
Kisgéres 184 9.26 %
Nagytárkány 96 4.83 %
Kistárkány 80 4.03 %
Bodrogszerdahely 79 3.98 %
Bacska 69 3.47 %
Perbenyik 67 3.37 %
Borsi 63 3.17 %
Battyán 63 3.17 %
Bodrogszentmária 62 3.12 %
Ladamóc 58 2.92 %
Nagykövesd 56 2.82 %
Zétény 53 2.67 %
Bély 53 2.67 %
Bári 51 2.57 %
Boly 47 2.37 %
Lelesz 47 2.37 %
Rad 46 2.32 %
Tiszacsernyő 44 2.21 %
Szomotor 42 2.11 %
Bodrogszentes 39 1.96 %
Nagygéres 38 1.91 %
Örös 37 1.86 %
Imreg 33 1.66 %
Bodrogmező 29 1.46 %
Kiskövesd 27 1.36 %
Tőketerebes 26 1.31 %
Kisdobra 25 1.26 %
Szőlőske 25 1.26 %
Ágcsernyő 23 1.16 %
Véke 22 1.11 %
Csarnahó 20 1.01 %
Szolnocska 17 0.86 %
Zemplén 17 0.86 %
Szinyér 17 0.86 %
Újhely 11 0.55 %
Bodrogszög 6 0.30 %
Gálszécs 6 0.30 %
Garany 5 0.25 %
Isztáncs 5 0.25 %
Céke 3 0.15 %
Alsómihályi 3 0.15 %
Hardicsa 3 0.15 %
Kistoronya 3 0.15 %
Barancs 2 0.10 %
Kozma 2 0.10 %
Pelejte 2 0.10 %
Velejte 1 0.05 %
Kázmér 1 0.05 %
Cselej 1 0.05 %
Kolbáska 1 0.05 %
Gercsely 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Gerenda 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 14.66 %
Gálszécs 37 3.90 %
Vécse 13 1.37 %
Parnó 11 1.16 %
Tiszacsernyő 10 1.05 %
Királyhelmec 10 1.05 %
Bacskó 9 0.95 %
Kozma 9 0.95 %
Céke 8 0.84 %
Alsómihályi 7 0.74 %
Garany 7 0.74 %
Szécskeresztúr 5 0.53 %
Bodzásújlak 5 0.53 %
Borsi 5 0.53 %
Hardicsa 5 0.53 %
Magyarsas 5 0.53 %
Zemplénújfalu 5 0.53 %
Nagyruszka 4 0.42 %
Kolbáska 4 0.42 %
Rad 4 0.42 %
Kisgéres 4 0.42 %
Nagyazar 4 0.42 %
Kistárkány 4 0.42 %
Tarnóka 4 0.42 %
Pelejte 4 0.42 %
Sztankóc 4 0.42 %
Bodrogszerdahely 4 0.42 %
Ágcsernyő 3 0.32 %
Lelesz 3 0.32 %
Bodrogszentes 3 0.32 %
Nagytoronya 3 0.32 %
Kázmér 3 0.32 %
Dargó 3 0.32 %
Lasztóc 3 0.32 %
Véke 3 0.32 %
Cselej 3 0.32 %
Battyán 3 0.32 %
Bacska 3 0.32 %
Kasó 3 0.32 %
Bély 2 0.21 %
Gercsely 2 0.21 %
Gerenda 2 0.21 %
Bodrogszentmária 2 0.21 %
Magyarizsép 2 0.21 %
Csörgő 2 0.21 %
Kisdobra 2 0.21 %
Szécsudvar 2 0.21 %
Barancs 2 0.21 %
Isztáncs 2 0.21 %
Szomotor 2 0.21 %
Kisazar 2 0.21 %
Szürnyeg 2 0.21 %
Szilvásújfalu 2 0.21 %
Nagygéres 1 0.11 %
Kiskövesd 1 0.11 %
Örös 1 0.11 %
Legenye 1 0.11 %
Kiszte 1 0.11 %
Velejte 1 0.11 %
Kazsó 1 0.11 %
Bodrogmező 1 0.11 %
Szőlőske 1 0.11 %
Visnyó 1 0.11 %
Csarnahó 1 0.11 %
Zebegnyő 1 0.11 %
Zemplén 1 0.11 %
Imreg 1 0.11 %
Bári 1 0.11 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 28.75 %
Gálszécs 160 6.53 %
Céke 120 4.90 %
Magyarsas 101 4.12 %
Királyhelmec 87 3.55 %
Parnó 79 3.23 %
Szilvásújfalu 77 3.14 %
Bacskó 69 2.82 %
Borsi 66 2.69 %
Bodzásújlak 65 2.65 %
Magyarizsép 64 2.61 %
Szürnyeg 61 2.49 %
Lasztóc 59 2.41 %
Hardicsa 58 2.37 %
Kolbáska 55 2.25 %
Vécse 54 2.20 %
Garany 52 2.12 %
Kozma 50 2.04 %
Zemplénújfalu 48 1.96 %
Szécskeresztúr 39 1.59 %
Nagyruszka 36 1.47 %
Tiszacsernyő 35 1.43 %
Csörgő 34 1.39 %
Imreg 34 1.39 %
Kiszte 33 1.35 %
Kisazar 32 1.31 %
Bodrogszerdahely 32 1.31 %
Alsómihályi 32 1.31 %
Velejte 27 1.10 %
Szécsudvar 25 1.02 %
Nagytoronya 23 0.94 %
Dargó 23 0.94 %
Gercsely 21 0.86 %
Barancs 20 0.82 %
Pelejte 20 0.82 %
Nagyazar 20 0.82 %
Bodrogszentes 20 0.82 %
Kázmér 19 0.78 %
Kisdobra 19 0.78 %
Cselej 18 0.73 %
Bári 16 0.65 %
Szomotor 16 0.65 %
Kasó 15 0.61 %
Újhely 15 0.61 %
Kereplye 15 0.61 %
Szőlőske 15 0.61 %
Bodrogmező 14 0.57 %
Perbenyik 14 0.57 %
Csarnahó 14 0.57 %
Bodrogszentmária 14 0.57 %
Visnyó 14 0.57 %
Lelesz 14 0.57 %
Bély 13 0.53 %
Kistoronya 13 0.53 %
Szolnocska 11 0.45 %
Biste 11 0.45 %
Kazsó 10 0.41 %
Isztáncs 9 0.37 %
Szécsegres 9 0.37 %
Nagytárkány 9 0.37 %
Kisgéres 8 0.33 %
Kiskövesd 7 0.29 %
Legenye 7 0.29 %
Gerenda 7 0.29 %
Battyán 6 0.24 %
Bodrogszög 6 0.24 %
Kistárkány 5 0.20 %
Ágcsernyő 5 0.20 %
Zemplén 5 0.20 %
Zebegnyő 5 0.20 %
Ladamóc 5 0.20 %
Zétény 5 0.20 %
Véke 4 0.16 %
Boly 4 0.16 %
Rad 4 0.16 %
Nagygéres 3 0.12 %
Örös 2 0.08 %
Nagykövesd 2 0.08 %
Sztankóc 2 0.08 %
Szinyér 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 42.11 %
Tőketerebes 250 21.22 %
Szécskeresztúr 96 8.15 %
Nagyazar 39 3.31 %
Parnó 36 3.06 %
Kisazar 32 2.72 %
Vécse 30 2.55 %
Bacskó 27 2.29 %
Dargó 27 2.29 %
Tarnóka 23 1.95 %
Nagyruszka 21 1.78 %
Kozma 18 1.53 %
Cselej 17 1.44 %
Alsómihályi 16 1.36 %
Garany 16 1.36 %
Zebegnyő 14 1.19 %
Királyhelmec 13 1.10 %
Magyarizsép 13 1.10 %
Gerenda 12 1.02 %
Szécsudvar 12 1.02 %
Hardicsa 11 0.93 %
Velejte 11 0.93 %
Visnyó 10 0.85 %
Pelejte 10 0.85 %
Szilvásújfalu 10 0.85 %
Szécsegres 9 0.76 %
Kolbáska 9 0.76 %
Zemplénújfalu 8 0.68 %
Kereplye 7 0.59 %
Csörgő 7 0.59 %
Barancs 6 0.51 %
Nagytárkány 5 0.42 %
Tiszacsernyő 5 0.42 %
Kázmér 5 0.42 %
Lasztóc 5 0.42 %
Szürnyeg 4 0.34 %
Céke 4 0.34 %
Nagytoronya 4 0.34 %
Bodrogszerdahely 4 0.34 %
Kiszte 4 0.34 %
Sztankóc 4 0.34 %
Magyarsas 4 0.34 %
Isztáncs 3 0.25 %
Battyán 3 0.25 %
Bodzásújlak 3 0.25 %
Nagygéres 3 0.25 %
Szomotor 3 0.25 %
Véke 3 0.25 %
Legenye 3 0.25 %
Kazsó 2 0.17 %
Gercsely 2 0.17 %
Bély 2 0.17 %
Biste 2 0.17 %
Kistárkány 2 0.17 %
Lelesz 1 0.08 %
Boly 1 0.08 %
Bodrogszög 1 0.08 %
Perbenyik 1 0.08 %
Kiskövesd 1 0.08 %
Zemplén 1 0.08 %
Bodrogszentmária 1 0.08 %
Imreg 1 0.08 %
Ágcsernyő 1 0.08 %
Újhely 1 0.08 %
Bári 1 0.08 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 35.52 %
Tiszacsernyő 290 9.18 %
Lelesz 181 5.73 %
Szomotor 154 4.87 %
Nagytárkány 137 4.34 %
Bély 126 3.99 %
Bodrogszerdahely 121 3.83 %
Kisgéres 116 3.67 %
Kistárkány 115 3.64 %
Perbenyik 91 2.88 %
Zétény 87 2.75 %
Bodrogszentes 84 2.66 %
Kisdobra 79 2.50 %
Nagygéres 77 2.44 %
Bodrogszentmária 76 2.41 %
Battyán 69 2.18 %
Örös 60 1.90 %
Tőketerebes 60 1.90 %
Borsi 55 1.74 %
Rad 52 1.65 %
Nagykövesd 49 1.55 %
Bacska 49 1.55 %
Ágcsernyő 46 1.46 %
Boly 44 1.39 %
Zemplén 41 1.30 %
Véke 37 1.17 %
Bodrogmező 31 0.98 %