SK
RV
.....

Kecső

Község

címer zászló
472 100% magyar 1910
273 84% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kecső
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kečovo
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Szilicei-fennsík
Más földrajzi nevek:
Berek tere, Büdös-tó, Domica-tető, Kövesbátka, Mál-oldal, Ördög-lyuk, Poronya-tető, Rókalyuk, Várhegy
Koordináták:
48.49339294, 20.48419380
Terület:
13,58 km2
Rang:
község
Népesség:
358
Tszf. magasság:
332 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04955
Település kód:
525821
Szervezeti azonosító:
328375
Adóazonosító:
2020961371

A község a Szilicei-fennsík déli részén, 330 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Pelsőctől 13 km-re délkeletre. Kecső zsákfalu, egyetlen, az 587-es (Pelsőc-Aggtelek) útról a Domicai-cseppkőbarlang közelében leágazó, 2,5 km-es mellékúton közelíthető meg. Határának mintegy felét erdő borítja, jelentős a rétek és legelők kiterjedése is. Nyugatról Gömörhosszúszó, északról Szádvárborsa, keletről Aggtelek, délnyugatról pedig Tornalja határolja. Keleti határa egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz tartozott, majd a Rozsnyói járáshoz csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). Területe (13,58 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 472, 1921-ben 447, 1938-ban pedig 548, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. A periférikus fekvésű község 1991-2011 között népességének több mint egyötödét elveszítette (lakossága 476 főről 375-re csökkent). Túlnyomó magyar többségét (2011-ben 88,3 %) napjainkig megőrizte, a szlovák nemzetiségűek aránya 1991-2011 között 5,7 %-ról 10,1 %-ra nőtt. Lakosságának 54,9 %-a római katolikus, 10,9 %-a pedig református vallású, az evangélikusok aránya 1921-ben még 40 % volt, 2011-re 24,3 %-ra csökkent.

Történelem

A falut 1272-ben "Kucheu" néven említik először, valószínűleg a 12. század második felében jött létre. A Kacsics család birtoka volt. Szent Lászlónak szentelt temploma temploma a 14. század elején épülhetett. Magyar lakosságú jobbágyfalu volt. 1564-ben egy török betörés következtében lakossága elmenekült (jórészt Aggtelekre), ezután két évszázadon át puszta. 1753-ban 5 hospescsalád élt itt, akik majorsági alkalmazottak voltak. Az 1750-es években települt újra. A jövevények jórészt magyar nevűek, egy részük a krasznahorkai uradalomból jött, így ismét a magyarság vetette meg a közösségi élet alapjait. A Ragályi és a Fáy családok birtoka volt. Temploma 1820-ra épült újjá. 1828-ban 45 házában 238 lakos élt. Lakói kovácsmesterséggel, szénégetéssel, pálinkafőzéssel, állattartással foglalkoztak. A 19. században híres volt ásó- és kapagyártásáról. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott, északi határa 1881-ig megyehatárt alkotott Gömör-Kishont és Torna vármegyék között. A trianoni határ megvonása után határközséggé vált. A 20. század első felében sokan kivándoroltak a községből a tengerentúlra. Sokan kényszerültek ebben az időszakban csempészkedésre. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1944. december 16-án foglalták el a II. Ukrán hadsereg csapatai. 1947 januárjában 11 családot deportáltak Csehországba. Az 1945 után megszüntetett magyar oktatás 1952-ben indult meg újra a községben. Mezőgazdasági szövetkezete 1957-ben alakult, mely 1971-től a gömörhosszúszói központú Aranykalász EFSz-be olvadt be. 1959-ben villamosították a községet, 1960-ban kiépült a vízvezetékhálózat, 1962-ben pedig megindult a rendszeres autóbuszközlekedés. 1980-ben óvoda is létesült Kecsőben. 1981-ben felhőszakadás okozott árvizet és súlyos károkat. 2002-ben határának legnagyobb részét nemzeti parkká nyilvánították.

Mai jelentősége

Kecsőn négyosztályos magyar tannyelvű alapiskola és magyar óvoda egyaránt működik. Evangélikus temploma 1820-ban, Urunk mennybemenetelének szentelt római katolikus temploma pedig 1827-ben épült klasszicista stílusban. 2010-ben tájház létesült a községben. A falu határában található a Baradla–Domica-barlangrendszer Domica szakaszának bejárata, melyet 1926-ban fedeztek fel pénzügyőrök, 1936 óta látogatható. A barlang szlovákiai szakasza 7 km hosszú, egyike az ország leglátogatottabb barlangjainak, a Világörökség része. A község határának legnagyobb része a Szlovák Karszt Nemzeti Parkhoz tartozik, a Domicán kívül több más barlang is található itt (Ördöglyuk, Kecsőréti-barlang, Kecsői-forrásbarlang, stb.) A Domicai karrmező 1973 óta, a Kecsői karrmező pedig 1981 óta természetvédelmi oltalom alatt áll.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KECSŐ. Magyar falú Gömör Várm. földes urai Ragályi, Fáy, és több uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Agtelek mellet, Torna Vármegyének szomszédságában, földgye jó búzát terem, piatzozásra Rozsnyón 3 1/2 mértföldnyire, réttye sekélyes, földgye szorgalmatos mivelést kiván, fája mind a’ két féle sok, keresettye a’ szomszéd vas verő műhelyekben, szenet is égetnek, kapa verő hámorja is van, erdője nagy, réttye sekély.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kecső, magyar falu, Gömör vmegyében, hegyek közt igen szűk völgyben fekszik, Aggtelek és Hoszszuszó helységekkel határos. Az evangelikus oskolával átellenben a helységen keresztülfolyó patakcsán van épülve malma, melly esős időben jövedelmes. Van ama jóságáról híres kapát s ásót készitő hámorja is. A lakosok szám 334-re megy; ezek közül evang. férfi 90, asszony 80, rom. kath. férfi 82, asszony 65, reform. 17. Mindnyájan eredeti magyarok. Van benne 4 urbéri telek, lakó 12, irtásokban 10 6/8 telek a lakosoknál; erdő és legelő 2345 hold. Szántófölde zabon és burgonyán kivül csak nagy szorgalom után terem meg egyebet; rétje igen kevés, mind a mellett a lakosoknak bő és jó legelőjük van, szarvasmarhát és juhot bőven tartanak. Szén, mész, s ezek fuvarozása által könnyítenek élelmük keresésén. Büdöstó, puszta, Gömör- és Kis-Honth egyesült vgyékben, Aggtelek és Hoszúszó közt: 5 ref. lak., egy korcsmával, s barlanggal. Kétsőhöz tartozik.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kecső, Abaúj-Torna vármegye határának közelében fekvő magyar kisközség, 82 házzal és 479, nagyobbára róm. kath. vallású lakossal. E község 1344-ben Kechew, később pedig Kethew alakban szerepel. Birtokosai voltak a Ragályi, Kubinyi, Draskóczy, Fejérváry, Bihary, Szent-Ivány, Széky és a Fáy családok, most pedig Szent-Ivány Miklós örököseinek van itt nagyobb birtokuk. A községben a mult században híres kapákat és ásókat készítettek. A gyárépület még áll, de már nem működik. A faluban két templom van. A róm. kath. templom 1827-ben, az evangelikus 1821-ben épült. A község postája Aggtelek, a legközelebbi vasútállomása pedig Pelsőcz.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kecső. Települési kezdetei a bronzkorig vezethetők vissza. Oklevél a XIV. század végén említi először, Ezidőtájt a Gömöri-család birtoka Hozzá tartozik Domicadülő, Területe 2360 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 548.

Névelőfordulások
1272
Kucheu
1344
Kechew
1773
Kecső,
1786
Kecschő,
1808
Kecső,
1920
Kečovo,
1927
Kečovo, Kecső,
1945
Kečovo, Kecső,
1948
Kečovo
1994
Kecső

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Kecső (Kečovo) 78
Telefon: 058788117374
Fax: 0587881175

Honlap: kecovo.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Lőrincz Július (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Slovik Ladislav (Független)
Garaj Gergely (Független)
Garaj Martin (Független)
Bernáth Tibor (MOST - HÍD)
Kopša Caban Gabriela (MOST - HÍD)
Független 60% Független 3 képviselö MOST - HÍD 40% MOST - HÍD 2 képviselö 5 képviselö
Magyar Tannyelvű Alapiskola

Kecső 72

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Kecső 72

Kecsői Községi Hivatal

Kecső 78

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 472 100%
szlovákok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 472
magyarok 440 98%
szlovákok 4 1%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 447
magyarok 447 94%
szlovákok 27 6%
ukránok 1 0%
csehek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 476
magyarok 396 92%
szlovákok 30 7%
ukránok 2 0%
csehek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 431
magyarok 331 88%
szlovákok 38 10%
ukránok 2 1%
csehek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 375
magyarok 273 84%
szlovákok 37 11%
ukránok 2 1%
csehek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 11 3%
összlétszám 324
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 294
Választási részvétel: 72.45 %
Kiadott boríték: 213
Bedobott boríték: 213

Polgármester

Érvényes szavazólap: 211
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Lőrincz Július 133 63.03 % MOST - HÍD
Tóth Jozef 78 36.97 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Slovik Ladislav 123 Független
Garaj Gergely 119 Független
Bernáth Tibor 97 MOST - HÍD
Kopša Caban Gabriela 95 MOST - HÍD
Garaj Martin 83 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 60.00% Független 3 képviselö MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 317
Választási részvétel: 15.46 %
Kiadott boríték: 49
Bedobott boríték: 49
Választásra jogosult: 315
Választási részvétel: 6.35 %
Kiadott boríték: 20
Bedobott boríték: 20
Választásra jogosult: 298
Választási részvétel: 26,84 %
Kiadott boríték: 80
Bedobott boríték: 80

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 46
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 78
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 25 54.35 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 10 21.74 % KDS
Rastislav Masnyk 3 6.52 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 3 6.52 % NOVA
Ivan Kuhn 2 4.35 % OKS
Marek Ďurán 1 2.17 % ĽS Naše Slovensko
Vladimír Gürtler 1 2.17 % 7 STATOČNÝCH
Jaroslav Džunko 1 2.17 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 8 40.00% KDS
Karol Pataky 52 66.67 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 20 25.64 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Jozef Bobík 2 2.56 % Független
Štefan Surmánek 1 1.28 % ĽSNS
Róbert Bačinský 1 1.28 % Független
Rastislav Trnka 1 1.28 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Ján Struk 1 1.28 % SMS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 46
Érvényes szavazólap: 80
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Ferenc Porubán 29 63.04% SMK-MKP
Beáta Bekeová 28 60.87% SMK-MKP
Ján Szöllös 26 56.52% SMK-MKP
Pavol Burdiga 17 36.96% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Peter Bollo 14 30.43% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Július Kerekes 14 30.43% Független
Božena Czmórová 10 21.74% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Miloš Gallo-Barnák 7 15.22% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Lach 7 15.22% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Juraj Nagy 5 10.87% Független
Ján Babič 4 8.70% SMER - SD
Štefan Szaniszló 3 6.52% ĽS Naše Slovensko
Izabella Hurajtová 3 6.52% NOVA
Štefan Bašták 3 6.52% SMER - SD
Jozef Kováč 3 6.52% SaS
Tibor Takáč 2 4.35% OKS
Jaroslav Kočiš 2 4.35% KSS
Ivan Kuhn 2 4.35% OKS
Janka Vavreková 2 4.35% KSS
Ján Frák 2 4.35% Független
Gejza Milko 2 4.35% SMER - SD
Ľuboš Gál 1 2.17% 7 STATOČNÝCH
Jozef Kušnier 1 2.17% ĽS Naše Slovensko
Zlatica Bachňáková 1 2.17% KSS
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Milan Fafrák 0 0.00% KSS
Matúš Bischof 0 0.00% OKS
Ľudovít Gunár 0 0.00% SRÚS
Eduard Mako 0 0.00% SRÚS
Milan Mlynár 0 0.00% SNS
Stanislav Kučerák 0 0.00% SRÚS
Jana Gallová 0 0.00% ÚSVIT
Juraj Bernár 0 0.00% KSS
Jozef Šebalj 0 0.00% DS
Karol Horník 0 0.00% SMER - SD
Beáta Beke 42 52.50% SMK-MKP
Tibor Balázs 36 45.00% MOST - HÍD
Pavol Burdiga 33 41.25% MOST - HÍD
Ferenc Porubán 28 35.00% SMK-MKP
Július Barkai 26 32.50% SME RODINA - Boris Kollár
Zoltán Várady 23 28.75% SMK-MKP
Peter Bollo 23 28.75% MOST - HÍD
Attila Anna 19 23.75% Független
Juraj Nagy 19 23.75% Független
Monika Šeďová 14 17.50% MOST - HÍD
Ján Babič 11 13.75% SMER-SD
Hildegarda Támárová 10 12.50% MOST - HÍD
Monika Repaszká 7 8.75% ŠKV
Juraj Balázs 4 5.00% Független
Štefan Bašták 4 5.00% SMER-SD
Ladislav Juhász 3 3.75% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 3 3.75% ĽS Naše Slovensko
Ariana Palme 3 3.75% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 2 2.50% ĽS Naše Slovensko
Erika Ocelníková 1 1.25% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Gejza Záhn 1 1.25% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 1 1.25% KSS
Karol Kováč 1 1.25% OKS
Ivan Kuhn 1 1.25% OKS
Miloš Gallo 1 1.25% ŠANCA
Matej Lada 1 1.25% ŠKV
Michal Terrai 1 1.25% Független
Mária Bernáthová 1 1.25% KSS
Dušan Pollák 1 1.25% ŠKV
Róbert Bezek 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Karol Horník 0 0.00% SMER-SD
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Martin Gallo 0 0.00% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Jarmila Breznenová 0 0.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Matúš Bischof 0 0.00% OKS
Jozef Červeňák 0 0.00% RIS
Eva Mihóková 0 0.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Helena Laliková 0 0.00% KSS
Juraj Bernár 0 0.00% KSS
Róbert Hanuštiak 0 0.00% Független
Viliam Hlaváč 0 0.00% ŠKV
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 32.90 %
Krasznahorkaváralja 33 4.78 %
Csetnek 31 4.49 %
Dobsina 30 4.35 %
Nagyveszverés 30 4.35 %
Nagyszabos 27 3.91 %
Betlér 19 2.75 %
Alsósajó 18 2.61 %
Pelsőc 15 2.17 %
Rekenyeújfalu 13 1.88 %
Oláhpatak 13 1.88 %
Andrási 13 1.88 %
Rozsnyórudna 13 1.88 %
Henckó 11 1.59 %
Jólész 11 1.59 %
Kisfeketepatak 11 1.59 %
Berzéte 11 1.59 %
Dernő 8 1.16 %
Sebespatak 8 1.16 %
Gócs 8 1.16 %
Kisszabos 8 1.16 %
Szabados 8 1.16 %
Csucsom 7 1.01 %
Özörény 6 0.87 %
Martonháza 6 0.87 %
Körtvélyes 6 0.87 %
Berzétekőrös 5 0.72 %
Rozsfalva 4 0.58 %
Lucska 4 0.58 %
Szádalmás 4 0.58 %
Barka 4 0.58 %
Hámosfalva 4 0.58 %
Gömörpanyit 4 0.58 %
Gacsalk 3 0.43 %
Kecső 3 0.43 %
Restér 3 0.43 %
Lekenye 3 0.43 %
Pétermány 3 0.43 %
Kisgencs 3 0.43 %
Szalóc 2 0.29 %
Hárskút 2 0.29 %
Gecelfalva 2 0.29 %
Tornagörgő 2 0.29 %
Gömörhosszúszó 2 0.29 %
Imrikfalva 2 0.29 %
Szilice 2 0.29 %
Szádvárborsa 2 0.29 %
Kiskovácsvágása 1 0.14 %
Pelsőcardó 1 0.14 %
Páskaháza 1 0.14 %
Beretke 1 0.14 %
Annafalva 1 0.14 %
Felsősajó 1 0.14 %
Sajóréde 1 0.14 %
Jablonca 1 0.14 %
Várhosszúrét 1 0.14 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 33.79 %
Krasznahorkaváralja 210 6.76 %
Hárskút 174 5.60 %
Várhosszúrét 170 5.47 %
Szádalmás 78 2.51 %
Tornagörgő 75 2.41 %
Dernő 73 2.35 %
Barka 72 2.32 %
Pelsőc 65 2.09 %
Berzéte 62 2.00 %
Nagyveszverés 60 1.93 %
Jólész 58 1.87 %
Betlér 53 1.71 %
Szilice 50 1.61 %
Körtvélyes 46 1.48 %
Csetnek 45 1.45 %
Oláhpatak 45 1.45 %
Özörény 42 1.35 %
Dobsina 41 1.32 %
Andrási 40 1.29 %
Nagyszabos 39 1.26 %
Rekenyeújfalu 35 1.13 %
Gömörhosszúszó 35 1.13 %
Berzétekőrös 32 1.03 %
Jablonca 27 0.87 %
Lekenye 27 0.87 %
Lucska 26 0.84 %
Rozsnyórudna 24 0.77 %
Kiskovácsvágása 24 0.77 %
Csucsom 24 0.77 %
Szalóc 24 0.77 %
Gócs 23 0.74 %
Alsósajó 22 0.71 %
Sebespatak 21 0.68 %
Kecső 19 0.61 %
Kuntapolca 14 0.45 %
Szabados 14 0.45 %
Gömörpanyit 14 0.45 %
Felsősajó 13 0.42 %
Henckó 12 0.39 %
Kisfeketepatak 12 0.39 %
Kisgencs 10 0.32 %
Beretke 10 0.32 %
Sajóréde 10 0.32 %
Gecelfalva 9 0.29 %
Restér 9 0.29 %
Melléte 9 0.29 %
Rozsfalva 8 0.26 %
Hámosfalva 8 0.26 %
Csoltó 8 0.26 %
Pelsőcardó 7 0.23 %
Páskaháza 7 0.23 %
Martonháza 7 0.23 %
Szádvárborsa 6 0.19 %
Imrikfalva 6 0.19 %
Kisszabos 5 0.16 %
Márkuska 4 0.13 %
Annafalva 3 0.10 %
Gacsalk 1 0.03 %
Pétermány 1 0.03 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 14.92 %
Lekenye 103 6.12 %
Tornagörgő 100 5.95 %
Pelsőc 88 5.23 %
Gömörhosszúszó 87 5.17 %
Özörény 72 4.28 %
Beretke 72 4.28 %
Körtvélyes 69 4.10 %
Szilice 67 3.98 %
Várhosszúrét 62 3.69 %
Berzéte 58 3.45 %
Szalóc 58 3.45 %
Szádalmás 52 3.09 %
Krasznahorkaváralja 44 2.62 %
Barka 44 2.62 %
Jablonca 42 2.50 %
Kecső 42 2.50 %
Berzétekőrös 42 2.50 %
Jólész 38 2.26 %
Szádvárborsa 34 2.02 %
Kuntapolca 32 1.90 %
Gömörpanyit 30 1.78 %
Melléte 29 1.72 %
Csucsom 27 1.61 %
Csoltó 24 1.43 %
Hárskút 23 1.37 %
Dernő 20 1.19 %
Lucska 17 1.01 %
Pelsőcardó 15 0.89 %
Páskaháza 12 0.71 %
Kiskovácsvágása 12 0.71 %
Rozsnyórudna 8 0.48 %
Csetnek 4 0.24 %
Sebespatak 4 0.24 %
Nagyszabos 2 0.12 %
Pétermány 2 0.12 %
Gócs 2 0.12 %
Nagyveszverés 2 0.12 %
Szabados 1 0.06 %
Alsósajó 1 0.06 %
Annafalva 1 0.06 %
Henckó 1 0.06 %
Betlér 1 0.06 %
Dobsina 1 0.06 %
Gacsalk 1 0.06 %
Márkuska 1 0.06 %
Sajóréde 1 0.06 %
Rozsfalva 1 0.06 %
Hámosfalva 1 0.06 %
Felsősajó 1 0.06 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 34.93 %
Felsősajó 92 7.11 %
Sajóréde 72 5.56 %
Nagyveszverés 64 4.95 %
Oláhpatak 61 4.71 %
Dobsina 60 4.64 %
Betlér 32 2.47 %
Gócs 32 2.47 %
Nagyszabos 27 2.09 %
Rozsnyórudna 27 2.09 %
Sebespatak 23 1.78 %
Andrási 21 1.62 %
Pelsőc 19 1.47 %
Alsósajó 18 1.39 %
Várhosszúrét 16 1.24 %
Kisfeketepatak 14 1.08 %
Berzéte 13 1.00 %
Szádalmás 13 1.00 %
Csetnek 12 0.93 %
Csucsom 12 0.93 %
Rekenyeújfalu 12 0.93 %
Krasznahorkaváralja 11 0.85 %
Kisgencs 11 0.85 %
Jólész 11 0.85 %
Dernő 11 0.85 %
Gömörhosszúszó 10 0.77 %
Restér 7 0.54 %
Szalóc 7 0.54 %
Hámosfalva 7 0.54 %
Özörény 6 0.46 %
Martonháza 6 0.46 %
Gacsalk 6 0.46 %
Kuntapolca 6 0.46 %
Berzétekőrös 6 0.46 %
Hárskút 6 0.46 %
Henckó 5 0.39 %
Imrikfalva 5 0.39 %
Szilice 5 0.39 %
Barka 4 0.31 %
Pelsőcardó 3 0.23 %
Lekenye 3 0.23 %
Szabados 3 0.23 %
Csoltó 3 0.23 %
Lucska 3 0.23 %
Márkuska 2 0.15 %
Körtvélyes 2 0.15 %
Sztracena 2 0.15 %
Rozsfalva 2 0.15 %
Gecelfalva 2 0.15 %
Beretke 2 0.15 %
Pétermány 2 0.15 %
Gömörpanyit 1 0.08 %
Szádvárborsa 1 0.08 %
Tornagörgő 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 33.87 %
Csetnek 43 5.35 %
Dobsina 41 5.11 %
Nagyveszverés 38 4.73 %
Krasznahorkaváralja 30 3.74 %
Betlér 27 3.36 %
Nagyszabos 25 3.11 %
Pelsőc 20 2.49 %
Oláhpatak 20 2.49 %
Alsósajó 20 2.49 %
Andrási 19 2.37 %
Rekenyeújfalu 18 2.24 %
Henckó 17 2.12 %
Rozsnyórudna 11 1.37 %
Sebespatak 10 1.25 %
Restér 10 1.25 %
Berzéte 9 1.12 %
Gócs 9 1.12 %
Jólész 8 1.00 %
Özörény 7 0.87 %
Szabados 7 0.87 %
Gacsalk 7 0.87 %
Kisgencs 7 0.87 %
Kisfeketepatak 6 0.75 %
Sajóréde 6 0.75 %
Szilice 5 0.62 %
Dernő 5 0.62 %
Csucsom 5 0.62 %
Imrikfalva 5 0.62 %
Szádalmás 5 0.62 %
Hámosfalva 4 0.50 %
Felsősajó 4 0.50 %
Lekenye 4 0.50 %
Kisszabos 4 0.50 %
Martonháza 4 0.50 %
Körtvélyes 4 0.50 %
Annafalva 3 0.37 %
Lucska 3 0.37 %
Barka 3 0.37 %
Szádvárborsa 3 0.37 %
Tornagörgő 3 0.37 %
Gömörhosszúszó 2 0.25 %
Pétermány 2 0.25 %
Gecelfalva 2 0.25 %
Kecső 2 0.25 %
Rozsfalva 2 0.25 %
Beretke 2 0.25 %
Gömörpanyit 2 0.25 %
Pelsőcardó 1 0.12 %
Kiskovácsvágása 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Páskaháza 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Hárskút 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Várhosszúrét 1 0.12 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 38.55 %
Dobsina 38 4.19 %
Nagyveszverés 33 3.63 %
Pelsőc 32 3.52 %
Krasznahorkaváralja 31 3.41 %
Nagyszabos 26 2.86 %
Rozsnyórudna 19 2.09 %
Szalóc 19 2.09 %
Andrási 19 2.09 %
Szádalmás 17 1.87 %
Berzéte 17 1.87 %
Oláhpatak 17 1.87 %
Csetnek 17 1.87 %
Gömörpanyit 15 1.65 %
Szabados 15 1.65 %
Sebespatak 14 1.54 %
Betlér 14 1.54 %
Kisgencs 13 1.43 %
Körtvélyes 13 1.43 %
Alsósajó 13 1.43 %
Jólész 12 1.32 %
Hárskút 9 0.99 %
Szádvárborsa 9 0.99 %
Várhosszúrét 8 0.88 %
Kuntapolca 8 0.88 %
Gócs 8 0.88 %
Imrikfalva 7 0.77 %
Felsősajó 7 0.77 %
Beretke 7 0.77 %
Csucsom 7 0.77 %
Restér 7 0.77 %
Henckó 7 0.77 %
Rozsfalva 7 0.77 %
Rekenyeújfalu 7 0.77 %
Özörény 7 0.77 %
Dernő 6 0.66 %
Sajóréde 6 0.66 %
Tornagörgő 5 0.55 %
Martonháza 5 0.55 %
Kisfeketepatak 5 0.55 %
Pelsőcardó 4 0.44 %
Sztracena 4 0.44 %
Gömörhosszúszó 3 0.33 %
Berzétekőrös 3 0.33 %
Gacsalk 2 0.22 %
Lekenye 2 0.22 %
Barka 2 0.22 %
Szilice 2 0.22 %
Lucska 2 0.22 %
Csoltó 2 0.22 %
Kiskovácsvágása 2 0.22 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Márkuska 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Hámosfalva 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 31.78 %
Rozsnyó 123 14.32 %
Sajóréde 84 9.78 %
Felsősajó 52 6.05 %
Oláhpatak 46 5.36 %
Andrási 32 3.73 %
Márkuska 22 2.56 %
Gócs 17 1.98 %
Nagyveszverés 17 1.98 %
Csetnek 16 1.86 %
Nagyszabos 15 1.75 %
Imrikfalva 15 1.75 %
Betlér 13 1.51 %
Sztracena 9 1.05 %
Szádalmás 8 0.93 %
Kisfeketepatak 8 0.93 %
Pelsőc 7 0.81 %
Alsósajó 7 0.81 %
Henckó 7 0.81 %
Szabados 7 0.81 %
Rekenyeújfalu 6 0.70 %
Várhosszúrét 6 0.70 %
Sebespatak 5 0.58 %
Gecelfalva 5 0.58 %
Martonháza 4 0.47 %
Özörény 3 0.35 %
Berzétekőrös 3 0.35 %
Kuntapolca 3 0.35 %
Krasznahorkaváralja 3 0.35 %
Berdárka 2 0.23 %
Barka 2 0.23 %
Gömörpanyit 2 0.23 %
Jólész 2 0.23 %
Restér 2 0.23 %
Csucsom 2 0.23 %
Rozsnyórudna 2 0.23 %
Gacsalk 1 0.12 %
Körtvélyes 1 0.12 %
Páskaháza 1 0.12 %
Pétermány 1 0.12 %
Lekenye 1 0.12 %
Tornagörgő 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Melléte 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Szilice 1 0.12 %
Szádvárborsa 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Kisszabos 1 0.12 %
Berzéte 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 15.71 %
Tornagörgő 123 9.76 %
Szádalmás 73 5.79 %
Körtvélyes 65 5.16 %
Beretke 55 4.37 %
Jablonca 52 4.13 %
Lekenye 50 3.97 %
Pelsőc 48 3.81 %
Várhosszúrét 46 3.65 %
Berzéte 46 3.65 %
Barka 42 3.33 %
Szalóc 39 3.10 %
Krasznahorkaváralja 37 2.94 %
Szilice 34 2.70 %
Berzétekőrös 28 2.22 %
Kecső 28 2.22 %
Gömörhosszúszó 25 1.98 %
Gömörpanyit 24 1.90 %
Hárskút 23 1.83 %
Csucsom 23 1.83 %
Kuntapolca 23 1.83 %
Szádvárborsa 21 1.67 %
Özörény 19 1.51 %
Dernő 19 1.51 %
Páskaháza 18 1.43 %
Jólész 16 1.27 %
Lucska 15 1.19 %
Melléte 14 1.11 %
Kiskovácsvágása 11 0.87 %
Csoltó 9 0.71 %
Rozsnyórudna 6 0.48 %
Pelsőcardó 4 0.32 %
Sajóréde 3 0.24 %
Nagyveszverés 3 0.24 %
Oláhpatak 2 0.16 %
Dobsina 2 0.16 %
Betlér 2 0.16 %
Nagyszabos 2 0.16 %
Sebespatak 1 0.08 %
Andrási 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Restér 1 0.08 %
Henckó 1 0.08 %
Csetnek 1 0.08 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 47.98 %
Pelsőc 14 4.36 %
Dobsina 11 3.43 %
Nagyveszverés 8 2.49 %
Várhosszúrét 7 2.18 %
Rozsnyórudna 7 2.18 %
Betlér 7 2.18 %
Rekenyeújfalu 6 1.87 %
Szádalmás 6 1.87 %
Hárskút 5 1.56 %
Krasznahorkaváralja 5 1.56 %
Tornagörgő 5 1.56 %
Beretke 4 1.25 %
Özörény 4 1.25 %
Imrikfalva 4 1.25 %
Gömörhosszúszó 4 1.25 %
Jólész 3 0.93 %
Szilice 3 0.93 %
Henckó 3 0.93 %
Nagyszabos 3 0.93 %
Körtvélyes 3 0.93 %
Oláhpatak 3 0.93 %
Szabados 3 0.93 %
Dernő 3 0.93 %
Lekenye 3 0.93 %
Andrási 3 0.93 %
Csoltó 3 0.93 %
Gócs 3 0.93 %
Pelsőcardó 2 0.62 %
Kuntapolca 2 0.62 %
Kiskovácsvágása 2 0.62 %
Barka 2 0.62 %
Sebespatak 2 0.62 %
Csucsom 2 0.62 %
Felsősajó 1 0.31 %
Páskaháza 1 0.31 %
Kisfeketepatak 1 0.31 %
Kecső 1 0.31 %
Rozsfalva 1 0.31 %
Kisgencs 1 0.31 %
Szádvárborsa 1 0.31 %
Csetnek 1 0.31 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 23.50 %
Nagyszabos 25 12.50 %
Restér 19 9.50 %
Dobsina 10 5.00 %
Martonháza 7 3.50 %
Szádalmás 5 2.50 %
Andrási 5 2.50 %
Krasznahorkaváralja 5 2.50 %
Berzéte 4 2.00 %
Barka 4 2.00 %
Alsósajó 4 2.00 %
Kuntapolca 4 2.00 %
Nagyveszverés 4 2.00 %
Szabados 3 1.50 %
Szalóc 3 1.50 %
Özörény 2 1.00 %
Gömörpanyit 2 1.00 %
Szilice 2 1.00 %
Páskaháza 2 1.00 %
Felsősajó 2 1.00 %
Oláhpatak 2 1.00 %
Csoltó 2 1.00 %
Hámosfalva 2 1.00 %
Tornagörgő 2 1.00 %
Csetnek 2 1.00 %
Gömörhosszúszó 2 1.00 %
Pelsőc 2 1.00 %
Kisfeketepatak 2 1.00 %
Sajóréde 1 0.50 %
Rekenyeújfalu 1 0.50 %
Henckó 1 0.50 %
Annafalva 1 0.50 %
Gócs 1 0.50 %
Dernő 1 0.50 %
Hárskút 1 0.50 %
Rozsfalva 1 0.50 %
Imrikfalva 1 0.50 %
Sebespatak 1 0.50 %
Rozsnyórudna 1 0.50 %
Lekenye 1 0.50 %
Betlér 1 0.50 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 38.04 %
Özörény 51 7.82 %
Krasznahorkaváralja 37 5.67 %
Pelsőc 30 4.60 %
Gömörpanyit 27 4.14 %
Szalóc 26 3.99 %
Hárskút 24 3.68 %
Dernő 18 2.76 %
Tornagörgő 17 2.61 %
Rozsnyórudna 17 2.61 %
Szádalmás 13 1.99 %
Csucsom 12 1.84 %
Gömörhosszúszó 11 1.69 %
Kecső 10 1.53 %
Gócs 9 1.38 %
Körtvélyes 9 1.38 %
Melléte 8 1.23 %
Nagyveszverés 7 1.07 %
Berzétekőrös 7 1.07 %
Szilice 6 0.92 %
Berzéte 6 0.92 %
Kisgencs 5 0.77 %
Betlér 5 0.77 %
Barka 5 0.77 %
Csetnek 5 0.77 %
Jólész 4 0.61 %
Jablonca 4 0.61 %
Várhosszúrét 4 0.61 %
Andrási 3 0.46 %
Rozsfalva 3 0.46 %
Lucska 3 0.46 %
Szabados 3 0.46 %
Dobsina 3 0.46 %
Páskaháza 3 0.46 %
Pelsőcardó 3 0.46 %
Sebespatak 2 0.31 %
Kuntapolca 2 0.31 %
Martonháza 2 0.31 %
Lekenye 2 0.31 %
Beretke 2 0.31 %
Csoltó 2 0.31 %
Hámosfalva 1 0.15 %
Alsósajó 1 0.15 %
Gacsalk 1 0.15 %
Szádvárborsa 1 0.15 %
Rekenyeújfalu 1 0.15 %
Nagyszabos 1 0.15 %
Henckó 1 0.15 %
Oláhpatak 1 0.15 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 68.43 %
Krasznahorkaváralja 33 3.98 %
Betlér 24 2.89 %
Csetnek 17 2.05 %
Nagyveszverés 16 1.93 %
Andrási 14 1.69 %
Dobsina 13 1.57 %
Dernő 10 1.20 %
Pelsőc 9 1.08 %
Berzéte 8 0.96 %
Csucsom 7 0.84 %
Rekenyeújfalu 7 0.84 %
Rozsnyórudna 7 0.84 %
Nagyszabos 7 0.84 %
Jólész 7 0.84 %
Martonháza 5 0.60 %
Gömörpanyit 5 0.60 %
Várhosszúrét 5 0.60 %
Szabados 5 0.60 %
Tornagörgő 4 0.48 %
Barka 4 0.48 %
Sajóréde 4 0.48 %
Özörény 4 0.48 %
Gócs 3 0.36 %
Jablonca 3 0.36 %
Szádalmás 3 0.36 %
Melléte 3 0.36 %
Sebespatak 2 0.24 %
Körtvélyes 2 0.24 %
Gecelfalva 2 0.24 %
Kiskovácsvágása 2 0.24 %
Kisgencs 2 0.24 %
Páskaháza 2 0.24 %
Berzétekőrös 2 0.24 %
Kuntapolca 2 0.24 %
Csoltó 2 0.24 %
Felsősajó 2 0.24 %
Márkuska 2 0.24 %
Kecső 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Oláhpatak 1 0.12 %
Pelsőcardó 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Gacsalk 1 0.12 %
Berdárka 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 25.71 %
Krasznahorkaváralja 16 5.02 %
Berzéte 13 4.08 %
Dobsina 13 4.08 %
Nagyveszverés 13 4.08 %
Pelsőc 9 2.82 %
Nagyszabos 9 2.82 %
Oláhpatak 8 2.51 %
Martonháza 8 2.51 %
Csetnek 8 2.51 %
Restér 7 2.19 %
Andrási 7 2.19 %
Rekenyeújfalu 6 1.88 %
Rozsnyórudna 5 1.57 %
Henckó 5 1.57 %
Felsősajó 5 1.57 %
Gömörpanyit 4 1.25 %
Várhosszúrét 4 1.25 %
Özörény 4 1.25 %
Tornagörgő 4 1.25 %
Gömörhosszúszó 3 0.94 %
Annafalva 3 0.94 %
Szádalmás 3 0.94 %
Betlér 3 0.94 %
Kisfeketepatak 3 0.94 %
Szalóc 3 0.94 %
Gócs 3 0.94 %
Berzétekőrös 3 0.94 %
Hámosfalva 3 0.94 %
Sajóréde 3 0.94 %
Beretke 3 0.94 %
Szabados 3 0.94 %
Imrikfalva 2 0.63 %
Lekenye 2 0.63 %
Kuntapolca 2 0.63 %
Szilice 2 0.63 %
Barka 2 0.63 %
Márkuska 2 0.63 %
Sebespatak 2 0.63 %
Körtvélyes 2 0.63 %
Csucsom 2 0.63 %
Dernő 2 0.63 %
Pelsőcardó 2 0.63 %
Kiskovácsvágása 2 0.63 %
Alsósajó 2 0.63 %
Csoltó 2 0.63 %
Lucska 1 0.31 %
Kecső 1 0.31 %
Kisgencs 1 0.31 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 25.86 %
Nagyszabos 72 9.50 %
Nagyveszverés 41 5.41 %
Dobsina 39 5.15 %
Csetnek 34 4.49 %
Betlér 34 4.49 %
Henckó 31 4.09 %
Oláhpatak 28 3.69 %
Krasznahorkaváralja 27 3.56 %
Szabados 26 3.43 %
Andrási 20 2.64 %
Rekenyeújfalu 17 2.24 %
Alsósajó 16 2.11 %
Pelsőc 15 1.98 %
Restér 13 1.72 %
Gecelfalva 10 1.32 %
Rozsfalva 10 1.32 %
Jólész 9 1.19 %
Kisgencs 8 1.06 %
Martonháza 7 0.92 %
Gócs 7 0.92 %
Rozsnyórudna 7 0.92 %
Berzéte 6 0.79 %
Csucsom 6 0.79 %
Hámosfalva 6 0.79 %
Dernő 6 0.79 %
Sajóréde 5 0.66 %
Felsősajó 5 0.66 %
Özörény 5 0.66 %
Hárskút 5 0.66 %
Várhosszúrét 5 0.66 %
Sebespatak 4 0.53 %
Berzétekőrös 4 0.53 %
Kisfeketepatak 4 0.53 %
Gömörpanyit 4 0.53 %
Kisszabos 4 0.53 %
Gacsalk 4 0.53 %
Annafalva 4 0.53 %
Pétermány 3 0.40 %
Kecső 3 0.40 %
Márkuska 3 0.40 %
Lekenye 3 0.40 %
Jablonca 3 0.40 %
Barka 2 0.26 %
Gömörhosszúszó 2 0.26 %
Lucska 2 0.26 %
Kuntapolca 2 0.26 %
Imrikfalva 2 0.26 %
Csoltó 2 0.26 %
Szádvárborsa 2 0.26 %
Beretke 1 0.13 %
Szilice 1 0.13 %
Tornagörgő 1 0.13 %
Szádalmás 1 0.13 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 16.27 %
Rozsnyó 30 11.90 %
Krasznahorkaváralja 18 7.14 %
Dobsina 13 5.16 %
Restér 12 4.76 %
Nagyveszverés 9 3.57 %
Sebespatak 8 3.17 %
Csetnek 8 3.17 %
Martonháza 7 2.78 %
Alsósajó 7 2.78 %
Szabados 6 2.38 %
Rozsfalva 5 1.98 %
Berzéte 5 1.98 %
Páskaháza 4 1.59 %
Özörény 4 1.59 %
Pelsőc 4 1.59 %
Kuntapolca 3 1.19 %
Gócs 3 1.19 %
Csoltó 3 1.19 %
Kisfeketepatak 3 1.19 %
Annafalva 2 0.79 %
Beretke 2 0.79 %
Felsősajó 2 0.79 %
Tornagörgő 2 0.79 %
Andrási 2 0.79 %
Rekenyeújfalu 2 0.79 %
Sajóréde 1 0.40 %
Imrikfalva 1 0.40 %
Kisgencs 1 0.40 %
Márkuska 1 0.40 %
Gömörpanyit 1 0.40 %
Csucsom 1 0.40 %
Körtvélyes 1 0.40 %
Barka 1 0.40 %
Szilice 1 0.40 %
Szalóc 1 0.40 %
Betlér 1 0.40 %
Pelsőcardó 1 0.40 %
Sztracena 1 0.40 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 40.57 %
Krasznahorkaváralja 63 5.94 %
Hárskút 62 5.85 %
Várhosszúrét 52 4.91 %
Csetnek 23 2.17 %
Berzéte 22 2.08 %
Pelsőc 22 2.08 %
Sebespatak 20 1.89 %
Kisgencs 20 1.89 %
Jólész 19 1.79 %
Szádalmás 16 1.51 %
Dernő 15 1.42 %
Nagyveszverés 14 1.32 %
Csucsom 14 1.32 %
Özörény 13 1.23 %
Tornagörgő 13 1.23 %
Oláhpatak 12 1.13 %
Barka 11 1.04 %
Rozsnyórudna 11 1.04 %
Nagyszabos 10 0.94 %
Sajóréde 10 0.94 %
Szalóc 9 0.85 %
Betlér 9 0.85 %
Dobsina 9 0.85 %
Andrási 9 0.85 %
Szilice 8 0.75 %
Kuntapolca 8 0.75 %
Pétermány 6 0.57 %
Beretke 6 0.57 %
Annafalva 6 0.57 %
Restér 5 0.47 %
Körtvélyes 5 0.47 %
Rekenyeújfalu 5 0.47 %
Gömörhosszúszó 5 0.47 %
Gecelfalva 5 0.47 %
Gömörpanyit 5 0.47 %
Lucska 5 0.47 %
Alsósajó 5 0.47 %
Martonháza 4 0.38 %
Kecső 4 0.38 %
Berzétekőrös 4 0.38 %
Szabados 4 0.38 %
Rozsfalva 4 0.38 %
Kiskovácsvágása 4 0.38 %
Csoltó 3 0.28 %
Gócs 3 0.28 %
Kisfeketepatak 3 0.28 %
Henckó 3 0.28 %
Melléte 3 0.28 %
Hámosfalva 3 0.28 %
Márkuska 2 0.19 %
Felsősajó 2 0.19 %
Sztracena 2 0.19 %
Szádvárborsa 2 0.19 %
Jablonca 2 0.19 %
Berdárka 1 0.09 %
Lekenye 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 26.21 %
Andrási 40 12.94 %
Krasznahorkaváralja 16 5.18 %
Alsósajó 12 3.88 %
Csetnek 12 3.88 %
Kisfeketepatak 11 3.56 %
Nagyszabos 11 3.56 %
Dobsina 9 2.91 %
Sebespatak 8 2.59 %
Rekenyeújfalu 8 2.59 %
Restér 7 2.27 %
Pelsőc 5 1.62 %
Berzéte 5 1.62 %
Rozsfalva 5 1.62 %
Oláhpatak 4 1.29 %
Sajóréde 4 1.29 %
Felsősajó 4 1.29 %
Nagyveszverés 4 1.29 %
Gömörpanyit 3 0.97 %
Özörény 3 0.97 %
Barka 3 0.97 %
Szabados 3 0.97 %
Imrikfalva 3 0.97 %
Várhosszúrét 2 0.65 %
Annafalva 2 0.65 %
Jólész 2 0.65 %
Márkuska 2 0.65 %
Csoltó 2 0.65 %
Henckó 1 0.32 %
Szalóc 1 0.32 %
Kiskovácsvágása 1 0.32 %
Pelsőcardó 1 0.32 %
Jablonca 1 0.32 %
Tornagörgő 1 0.32 %
Kuntapolca 1 0.32 %
Hárskút 1 0.32 %
Beretke 1 0.32 %
Betlér 1 0.32 %
Melléte 1 0.32 %
Lekenye 1 0.32 %
Gócs 1 0.32 %
Gacsalk 1 0.32 %
Kisszabos 1 0.32 %
Csucsom 1 0.32 %
Martonháza 1 0.32 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 32.40 %
Várhosszúrét 223 8.12 %
Krasznahorkaváralja 199 7.24 %
Hárskút 113 4.11 %
Jólész 92 3.35 %
Berzéte 88 3.20 %
Szádalmás 82 2.99 %
Tornagörgő 76 2.77 %
Berzétekőrös 69 2.51 %
Jablonca 65 2.37 %
Szilice 58 2.11 %
Csucsom 54 1.97 %
Gömörhosszúszó 53 1.93 %
Pelsőc 51 1.86 %
Dernő 46 1.67 %
Rozsnyórudna 45 1.64 %
Szalóc 39 1.42 %
Özörény 36 1.31 %
Körtvélyes 35 1.27 %
Barka 32 1.16 %
Kuntapolca 27 0.98 %
Csetnek 25 0.91 %
Sebespatak 25 0.91 %
Nagyveszverés 24 0.87 %
Lekenye 22 0.80 %
Betlér 20 0.73 %
Kecső 19 0.69 %
Andrási 19 0.69 %
Rekenyeújfalu 19 0.69 %
Szádvárborsa 16 0.58 %
Melléte 16 0.58 %
Csoltó 16 0.58 %
Dobsina 16 0.58 %
Martonháza 14 0.51 %
Kiskovácsvágása 11 0.40 %
Beretke 11 0.40 %
Oláhpatak 10 0.36 %
Lucska 10 0.36 %
Kisgencs 9 0.33 %
Alsósajó 9 0.33 %
Páskaháza 9 0.33 %
Szabados 9 0.33 %
Pelsőcardó 7 0.25 %
Gömörpanyit 7 0.25 %
Gócs 6 0.22 %
Felsősajó 5 0.18 %
Sajóréde 5 0.18 %
Nagyszabos 4 0.15 %
Henckó 3 0.11 %
Gacsalk 3 0.11 %
Imrikfalva 3 0.11 %
Sztracena 2 0.07 %
Hámosfalva 1 0.04 %
Rozsfalva 1 0.04 %
Restér 1 0.04 %
Berdárka 1 0.04 %
Annafalva 1 0.04 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 20.59 %
Nagyszabos 150 9.42 %
Alsósajó 87 5.46 %
Dobsina 64 4.02 %
Csetnek 62 3.89 %
Sebespatak 56 3.52 %
Szalóc 52 3.26 %
Oláhpatak 52 3.26 %
Nagyveszverés 50 3.14 %
Krasznahorkaváralja 42 2.64 %
Pelsőc 42 2.64 %
Rekenyeújfalu 35 2.20 %
Rozsfalva 32 2.01 %
Gömörpanyit 32 2.01 %
Restér 30 1.88 %
Kuntapolca 26 1.63 %
Sajóréde 26 1.63 %
Szabados 26 1.63 %
Kisfeketepatak 25 1.57 %
Özörény 23 1.44 %
Betlér 22 1.38 %
Jablonca 22 1.38 %
Tornagörgő 19 1.19 %
Martonháza 18 1.13 %
Rozsnyórudna 17 1.07 %
Szádvárborsa 16 1.00 %
Szilice 15 0.94 %
Berzéte 15 0.94 %
Imrikfalva 14 0.88 %
Gecelfalva 12 0.75 %
Szádalmás 12 0.75 %
Páskaháza 11 0.69 %
Gömörhosszúszó 11 0.69 %
Kisgencs 11 0.69 %
Kecső 11 0.69 %
Felsősajó 10 0.63 %
Várhosszúrét 9 0.56 %
Henckó 9 0.56 %
Csoltó 8 0.50 %
Hárskút 8 0.50 %
Csucsom 8 0.50 %
Andrási 8 0.50 %
Hámosfalva 8 0.50 %
Körtvélyes 8 0.50 %
Gócs 7 0.44 %
Márkuska 7 0.44 %
Gacsalk 6 0.38 %
Pelsőcardó 6 0.38 %
Berzétekőrös 6 0.38 %
Beretke 6 0.38 %
Barka 6 0.38 %
Jólész 4 0.25 %
Annafalva 3 0.19 %
Lekenye 3 0.19 %
Lucska 2 0.13 %
Sztracena 2 0.13 %
Kisszabos 2 0.13 %
Kiskovácsvágása 2 0.13 %
Pétermány 2 0.13 %
Berdárka 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Melléte 1 0.06 %
Rozsnyó 325 27.71 %
Pelsőc 138 11.76 %
Várhosszúrét 65 5.54 %
Rozsnyórudna 38 3.24 %
Jablonca 33 2.81 %
Krasznahorkaváralja 32 2.73 %
Körtvélyes 31 2.64 %
Kecső 26 2.22 %
Berzéte 25 2.13 %
Dobsina 24 2.05 %
Nagyveszverés 24 2.05 %
Tornagörgő 21 1.79 %
Rekenyeújfalu 19 1.62 %
Betlér 18 1.53 %
Szilice 17 1.45 %
Hárskút 17 1.45 %
Kuntapolca 17 1.45 %
Szalóc 17 1.45 %
Gömörhosszúszó 16 1.36 %
Henckó 15 1.28 %
Barka 14 1.19 %
Sebespatak 13 1.11 %
Szabados 13 1.11 %
Csoltó 13 1.11 %
Nagyszabos 13 1.11 %
Csetnek 13 1.11 %
Dernő 12 1.02 %
Jólész 11 0.94 %
Özörény 10 0.85 %
Andrási 10 0.85 %
Gömörpanyit 10 0.85 %
Berzétekőrös 9 0.77 %
Alsósajó 9 0.77 %
Melléte 8 0.68 %
Oláhpatak 8 0.68 %
Szádalmás 8 0.68 %
Pelsőcardó 7 0.60 %
Kisgencs 7 0.60 %
Beretke 6 0.51 %
Restér 6 0.51 %
Csucsom 5 0.43 %
Gócs 5 0.43 %
Szádvárborsa 5 0.43 %
Gacsalk 4 0.34 %
Felsősajó 4 0.34 %
Imrikfalva 4 0.34 %
Sajóréde 4 0.34 %
Lucska 4 0.34 %
Hámosfalva 3 0.26 %
Páskaháza 3 0.26 %
Martonháza 3 0.26 %
Lekenye 3 0.26 %
Kiskovácsvágása 3 0.26 %
Kisfeketepatak 3 0.26 %
Rozsfalva 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Annafalva 2 0.17 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Kisszabos 1 0.09 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 20.53 %
Rozsnyó 339 19.44 %
Nagyszabos 128 7.34 %
Oláhpatak 118 6.77 %
Alsósajó 96 5.50 %
Nagyveszverés 83 4.76 %
Sajóréde 68 3.90 %
Betlér 62 3.56 %
Felsősajó 56 3.21 %
Imrikfalva 44 2.52 %
Csetnek 43 2.47 %
Gócs 37 2.12 %
Sztracena 29 1.66 %
Kisfeketepatak 28 1.61 %
Henckó 25 1.43 %
Rekenyeújfalu 19 1.09 %
Pelsőc 17 0.97 %
Restér 15 0.86 %
Sebespatak 15 0.86 %
Gecelfalva 13 0.75 %
Berzéte 13 0.75 %
Andrási 12 0.69 %
Szabados 11 0.63 %
Martonháza 11 0.63 %
Rozsnyórudna 10 0.57 %
Gacsalk 9 0.52 %
Kisgencs 7 0.40 %
Krasznahorkaváralja 7 0.40 %
Szádalmás 6 0.34 %
Rozsfalva 5 0.29 %
Várhosszúrét 5 0.29 %
Gömörpanyit 5 0.29 %
Márkuska 4 0.23 %
Csucsom 4 0.23 %
Pétermány 3 0.17 %
Körtvélyes 3 0.17 %
Annafalva 3 0.17 %
Kuntapolca 2 0.11 %
Tornagörgő 2 0.11 %
Berzétekőrös 2 0.11 %
Csoltó 2 0.11 %
Hámosfalva 2 0.11 %
Özörény 2 0.11 %
Beretke 1 0.06 %
Jablonca 1 0.06 %
Pelsőcardó 1 0.06 %
Barka 1 0.06 %
Berdárka 1 0.06 %
Lucska 1 0.06 %
Gömörhosszúszó 1 0.06 %
Kisszabos 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Hárskút 1 0.06 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 31.18 %
Dobsina 43 5.45 %
Krasznahorkaváralja 31 3.93 %
Nagyveszverés 31 3.93 %
Csetnek 30 3.80 %
Nagyszabos 24 3.04 %
Pelsőc 24 3.04 %
Rozsnyórudna 21 2.66 %
Andrási 21 2.66 %
Betlér 20 2.53 %
Alsósajó 16 2.03 %
Rekenyeújfalu 15 1.90 %
Tornagörgő 14 1.77 %
Szádalmás 13 1.65 %
Oláhpatak 12 1.52 %
Jólész 12 1.52 %
Dernő 10 1.27 %
Csucsom 10 1.27 %
Berzéte 10 1.27 %
Sebespatak 9 1.14 %
Szilice 8 1.01 %
Lekenye 8 1.01 %
Lucska 8 1.01 %
Özörény 7 0.89 %
Martonháza 7 0.89 %
Barka 7 0.89 %
Várhosszúrét 7 0.89 %
Hárskút 7 0.89 %
Kisfeketepatak 6 0.76 %
Imrikfalva 6 0.76 %
Henckó 6 0.76 %
Gócs 6 0.76 %
Kiskovácsvágása 5 0.63 %
Kisszabos 5 0.63 %
Szabados 5 0.63 %
Körtvélyes 4 0.51 %
Felsősajó 4 0.51 %
Hámosfalva 4 0.51 %
Rozsfalva 4 0.51 %
Gömörpanyit 4 0.51 %
Csoltó 4 0.51 %
Gacsalk 4 0.51 %
Beretke 3 0.38 %
Melléte 3 0.38 %
Márkuska 3 0.38 %
Kisgencs 3 0.38 %
Kecső 3 0.38 %
Berzétekőrös 2 0.25 %
Restér 2 0.25 %
Páskaháza 2 0.25 %
Sajóréde 2 0.25 %
Kuntapolca 2 0.25 %
Pelsőcardó 2 0.25 %
Jablonca 2 0.25 %
Gömörhosszúszó 2 0.25 %
Szádvárborsa 1 0.13 %
Szalóc 1 0.13 %
Pétermány 1 0.13 %
Gecelfalva 1 0.13 %
Annafalva 1 0.13 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 21.53 %
Dobsina 75 10.62 %
Felsősajó 61 8.64 %
Oláhpatak 35 4.96 %
Andrási 34 4.82 %
Sajóréde 31 4.39 %
Nagyveszverés 27 3.82 %
Nagyszabos 23 3.26 %
Kisfeketepatak 20 2.83 %
Gócs 18 2.55 %
Sebespatak 16 2.27 %
Betlér 14 1.98 %
Csetnek 13 1.84 %
Kisgencs 13 1.84 %
Pelsőc 12 1.70 %
Sztracena 12 1.70 %
Alsósajó 10 1.42 %
Restér 9 1.27 %
Imrikfalva 9 1.27 %
Henckó 7 0.99 %
Szabados 7 0.99 %
Gömörpanyit 7 0.99 %
Rozsnyórudna 7 0.99 %
Rekenyeújfalu 7 0.99 %
Krasznahorkaváralja 6 0.85 %
Márkuska 6 0.85 %
Pelsőcardó 6 0.85 %
Beretke 6 0.85 %
Hárskút 5 0.71 %
Körtvélyes 5 0.71 %
Jólész 4 0.57 %
Csucsom 4 0.57 %
Dernő 4 0.57 %
Berzéte 4 0.57 %
Rozsfalva 4 0.57 %
Özörény 4 0.57 %
Várhosszúrét 4 0.57 %
Gecelfalva 4 0.57 %
Tornagörgő 4 0.57 %
Csoltó 3 0.42 %
Szádalmás 3 0.42 %
Gacsalk 3 0.42 %
Berzétekőrös 2 0.28 %
Martonháza 2 0.28 %
Lucska 2 0.28 %
Gömörhosszúszó 2 0.28 %
Szádvárborsa 2 0.28 %
Szalóc 2 0.28 %
Kisszabos 2 0.28 %
Melléte 1 0.14 %
Annafalva 1 0.14 %
Pétermány 1 0.14 %
Barka 1 0.14 %
Kuntapolca 1 0.14 %
Hámosfalva 1 0.14 %
Lekenye 1 0.14 %
Berdárka 1 0.14 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 58.49 %
Csetnek 56 5.28 %
Betlér 35 3.30 %
Krasznahorkaváralja 29 2.74 %
Pelsőc 23 2.17 %
Nagyszabos 21 1.98 %
Nagyveszverés 20 1.89 %
Dobsina 18 1.70 %
Várhosszúrét 15 1.42 %
Berzéte 14 1.32 %
Sebespatak 11 1.04 %
Oláhpatak 10 0.94 %
Csucsom 10 0.94 %
Sajóréde 10 0.94 %
Szádalmás 9 0.85 %
Jólész 9 0.85 %
Andrási 9 0.85 %
Gömörpanyit 8 0.75 %
Rozsnyórudna 8 0.75 %
Hárskút 7 0.66 %
Szilice 6 0.57 %
Dernő 6 0.57 %
Szabados 6 0.57 %
Gócs 6 0.57 %
Barka 5 0.47 %
Rekenyeújfalu 5 0.47 %
Henckó 5 0.47 %
Restér 5 0.47 %
Alsósajó 4 0.38 %
Márkuska 4 0.38 %
Felsősajó 4 0.38 %
Lucska 4 0.38 %
Kuntapolca 4 0.38 %
Kisgencs 3 0.28 %
Hámosfalva 3 0.28 %
Gacsalk 3 0.28 %
Szalóc 3 0.28 %
Lekenye 3 0.28 %
Tornagörgő 3 0.28 %
Szádvárborsa 2 0.19 %
Martonháza 2 0.19 %
Rozsfalva 2 0.19 %
Berdárka 2 0.19 %
Körtvélyes 2 0.19 %
Annafalva 2 0.19 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Berzétekőrös 1 0.09 %
Imrikfalva 1 0.09 %
Sztracena 1 0.09 %
Özörény 1 0.09 %
Gömörhosszúszó 1 0.09 %
Melléte 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Kisfeketepatak 1 0.09 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 16.42 %
Nagyszabos 178 14.47 %
Csetnek 85 6.91 %
Szabados 80 6.50 %
Nagyveszverés 50 4.07 %
Sebespatak 45 3.66 %
Rekenyeújfalu 45 3.66 %
Dobsina 41 3.33 %
Betlér 38 3.09 %
Pelsőc 35 2.85 %
Martonháza 34 2.76 %
Oláhpatak 34 2.76 %
Alsósajó 28 2.28 %
Rozsfalva 25 2.03 %
Restér 22 1.79 %
Márkuska 18 1.46 %
Sajóréde 17 1.38 %
Jablonca 16 1.30 %
Kisgencs 16 1.30 %
Krasznahorkaváralja 15 1.22 %
Henckó 14 1.14 %
Kisszabos 13 1.06 %
Gecelfalva 13 1.06 %
Felsősajó 12 0.98 %
Hámosfalva 12 0.98 %
Gócs 12 0.98 %
Rozsnyórudna 11 0.89 %
Kisfeketepatak 11 0.89 %
Andrási 9 0.73 %
Gacsalk 8 0.65 %
Tornagörgő 7 0.57 %
Kuntapolca 7 0.57 %
Berzéte 7 0.57 %
Gömörpanyit 7 0.57 %
Várhosszúrét 5 0.41 %
Szilice 5 0.41 %
Berdárka 4 0.33 %
Pétermány 4 0.33 %
Imrikfalva 4 0.33 %
Annafalva 3 0.24 %
Sztracena 2 0.16 %
Körtvélyes 2 0.16 %
Özörény 2 0.16 %
Berzétekőrös 2 0.16 %
Csucsom 2 0.16 %
Pelsőcardó 2 0.16 %
Beretke 1 0.08 %
Jólész 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Csoltó 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Szádalmás 1 0.08 %
Lucska 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Dernő 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Hárskút 1 0.08 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 28.33 %
Csetnek 48 8.19 %
Nagyszabos 32 5.46 %
Sebespatak 24 4.10 %
Nagyveszverés 22 3.75 %
Dobsina 21 3.58 %
Oláhpatak 21 3.58 %
Pelsőc 20 3.41 %
Szabados 18 3.07 %
Kisfeketepatak 13 2.22 %
Kuntapolca 12 2.05 %
Krasznahorkaváralja 12 2.05 %
Rekenyeújfalu 11 1.88 %
Gacsalk 11 1.88 %
Martonháza 10 1.71 %
Kisgencs 10 1.71 %
Hámosfalva 9 1.54 %
Rozsnyórudna 9 1.54 %
Betlér 9 1.54 %
Felsősajó 7 1.19 %
Alsósajó 7 1.19 %
Restér 7 1.19 %
Várhosszúrét 7 1.19 %
Pelsőcardó 6 1.02 %
Gecelfalva 6 1.02 %
Andrási 5 0.85 %
Henckó 5 0.85 %
Beretke 4 0.68 %
Sajóréde 4 0.68 %
Tornagörgő 4 0.68 %
Imrikfalva 3 0.51 %
Szilice 3 0.51 %
Berzétekőrös 3 0.51 %
Berzéte 3 0.51 %
Pétermány 3 0.51 %
Szádalmás 3 0.51 %
Jólész 2 0.34 %
Márkuska 2 0.34 %
Csucsom 2 0.34 %
Sztracena 2 0.34 %
Páskaháza 2 0.34 %
Rozsfalva 2 0.34 %
Gócs 1 0.17 %
Gömörhosszúszó 1 0.17 %
Körtvélyes 1 0.17 %
Melléte 1 0.17 %
Kiskovácsvágása 1 0.17 %
Barka 1 0.17 %
Csoltó 1 0.17 %
Özörény 1 0.17 %
Kisszabos 1 0.17 %
Berdárka 1 0.17 %
Dernő 1 0.17 %
Szalóc 1 0.17 %
Kecső 1 0.17 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 42.02 %
Nagyveszverés 34 3.33 %
Krasznahorkaváralja 32 3.13 %
Szádalmás 28 2.74 %
Betlér 26 2.55 %
Pelsőc 21 2.06 %
Hárskút 21 2.06 %
Szádvárborsa 20 1.96 %
Csetnek 20 1.96 %
Sebespatak 19 1.86 %
Berzéte 18 1.76 %
Jólész 18 1.76 %
Nagyszabos 18 1.76 %
Özörény 18 1.76 %
Várhosszúrét 17 1.67 %
Dobsina 17 1.67 %
Tornagörgő 17 1.67 %
Kisgencs 14 1.37 %
Csucsom 14 1.37 %
Gócs 13 1.27 %
Alsósajó 12 1.18 %
Rozsnyórudna 12 1.18 %
Rekenyeújfalu 12 1.18 %
Andrási 12 1.18 %
Körtvélyes 10 0.98 %
Gömörpanyit 10 0.98 %
Berzétekőrös 9 0.88 %
Dernő 9 0.88 %
Oláhpatak 9 0.88 %
Henckó 9 0.88 %
Sajóréde 9 0.88 %
Jablonca 8 0.78 %
Kuntapolca 8 0.78 %
Szalóc 7 0.69 %
Kecső 7 0.69 %
Szilice 6 0.59 %
Felsősajó 6 0.59 %
Kisfeketepatak 5 0.49 %
Gömörhosszúszó 5 0.49 %
Restér 4 0.39 %
Márkuska 4 0.39 %
Imrikfalva 4 0.39 %
Martonháza 3 0.29 %
Csoltó 3 0.29 %
Szabados 2 0.20 %
Gacsalk 2 0.20 %
Rozsfalva 2 0.20 %
Gecelfalva 2 0.20 %
Hámosfalva 2 0.20 %
Lekenye 2 0.20 %
Sztracena 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Beretke 1 0.10 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 39.54 %
Krasznahorkaváralja 60 4.90 %
Pelsőc 45 3.68 %
Berzétekőrös 40 3.27 %
Gömörpanyit 38 3.10 %
Hárskút 37 3.02 %
Özörény 35 2.86 %
Rozsnyórudna 33 2.70 %
Jólész 33 2.70 %
Nagyveszverés 32 2.61 %
Csetnek 27 2.21 %
Gömörhosszúszó 26 2.12 %
Jablonca 23 1.88 %
Szádalmás 22 1.80 %
Tornagörgő 21 1.72 %
Betlér 20 1.63 %
Berzéte 20 1.63 %
Sebespatak 18 1.47 %
Dernő 15 1.23 %
Kecső 14 1.14 %
Rekenyeújfalu 13 1.06 %
Oláhpatak 13 1.06 %
Dobsina 12 0.98 %
Melléte 10 0.82 %
Nagyszabos 9 0.74 %
Andrási 9 0.74 %
Csucsom 9 0.74 %
Szilice 9 0.74 %
Szalóc 9 0.74 %
Sajóréde 8 0.65 %
Kuntapolca 7 0.57 %
Alsósajó 7 0.57 %
Várhosszúrét 7 0.57 %
Gócs 7 0.57 %
Lekenye 5 0.41 %
Csoltó 5 0.41 %
Szabados 5 0.41 %
Kisgencs 5 0.41 %
Lucska 5 0.41 %
Páskaháza 4 0.33 %
Henckó 4 0.33 %
Beretke 4 0.33 %
Pelsőcardó 4 0.33 %
Rozsfalva 4 0.33 %
Felsősajó 4 0.33 %
Kiskovácsvágása 3 0.25 %
Kisfeketepatak 3 0.25 %
Körtvélyes 3 0.25 %
Martonháza 3 0.25 %
Hámosfalva 3 0.25 %
Restér 3 0.25 %
Imrikfalva 2 0.16 %
Pétermány 2 0.16 %
Szádvárborsa 2 0.16 %
Annafalva 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Sztracena 1 0.08 %
Márkuska 1 0.08 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 28.91 %
Krasznahorkaváralja 12 5.69 %
Csetnek 10 4.74 %
Hárskút 9 4.27 %
Várhosszúrét 8 3.79 %
Rekenyeújfalu 8 3.79 %
Dobsina 7 3.32 %
Nagyszabos 7 3.32 %
Szalóc 6 2.84 %
Andrási 6 2.84 %
Pelsőc 5 2.37 %
Restér 5 2.37 %
Martonháza 4 1.90 %
Kisfeketepatak 4 1.90 %
Csucsom 4 1.90 %
Beretke 4 1.90 %
Tornagörgő 3 1.42 %
Oláhpatak 3 1.42 %
Henckó 3 1.42 %
Betlér 3 1.42 %
Gömörhosszúszó 3 1.42 %
Imrikfalva 3 1.42 %
Berzéte 3 1.42 %
Gömörpanyit 2 0.95 %
Körtvélyes 2 0.95 %
Felsősajó 2 0.95 %
Rozsfalva 2 0.95 %
Gacsalk 2 0.95 %
Gócs 2 0.95 %
Páskaháza 2 0.95 %
Annafalva 2 0.95 %
Dernő 2 0.95 %
Özörény 2 0.95 %
Sebespatak 1 0.47 %
Barka 1 0.47 %
Pétermány 1 0.47 %
Kecső 1 0.47 %
Lekenye 1 0.47 %
Sajóréde 1 0.47 %
Melléte 1 0.47 %
Rozsnyórudna 1 0.47 %
Szádvárborsa 1 0.47 %
Kisgencs 1 0.47 %
Pelsőcardó 1 0.47 %
Csoltó 1 0.47 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Nagyveszverés 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Rozsnyó 967 41.93 %
Krasznahorkaváralja 149 6.46 %
Özörény 79 3.43 %
Pelsőc 71 3.08 %
Hárskút 70 3.04 %
Várhosszúrét 62 2.69 %
Berzéte 61 2.65 %
Rozsnyórudna 58 2.52 %
Tornagörgő 51 2.21 %
Szádalmás 44 1.91 %
Dernő 43 1.86 %
Csucsom 41 1.78 %
Jólész 37 1.60 %
Szilice 37 1.60 %
Nagyveszverés 37 1.60 %
Gömörpanyit 36 1.56 %
Jablonca 35 1.52 %
Kecső 33 1.43 %
Dobsina 31 1.34 %
Betlér 31 1.34 %
Berzétekőrös 30 1.30 %
Szalóc 29 1.26 %
Csetnek 28 1.21 %
Andrási 21 0.91 %
Gömörhosszúszó 19 0.82 %
Nagyszabos 19 0.8