SK
VK
.....

Kürtösújfalu

Község

címer zászló
32 8% magyar 1910
2 0% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nová Ves
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Balassagyarmati járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
Balcovka, Banský vrch, Bačov vrch, Belasov vrch, Bukovina, Cerina, Dolné Rovne, Holý vŕšok, Horné lúky, Horné Vídky, Istvánka-tanya (Štefanka), Kerekište, Kresačka, Kút, Laposka, Lažtek, Mrakov bok, Nad dedinou, Nad haťou, Nad jarkom, Rovienky, Rovne, Šariny, Śíp, Šípsky bok, Syslovka, V Lipine, Vidky, Vinice, Za šípom
Koordináták:
48.16850281, 19.36466026
Terület:
8,50 km2
Rang:
község
Népesség:
406
Tszf. magasság:
164 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99105
Település kód:
516244
Szervezeti azonosító:
650200
Adóazonosító:
2021296453

A község a Balassagyarmati-medence északi részén, a Kürtös-patak völgyében, a Kürtös- és a Dolina-patak összefolyásánál, 162 méteres tengerszint feletti magassában fekszik, Nagykürtöstől 5,5 km-re délre, Balassagyarmattól 14,5 km-re északkeletre. Határa 157-298 méteres tengerszint feletti magasságban húzódik, keleti részét a Nógrádszentpéteri-dombság erdő borította dombjai foglalják el, legmagasabb pontja az Óvár és Kürtösújfalu határánál emelkedő Csérk-hegy (Riečavina). 2010-ben területének 37,6 %-át erdő (320 ha), 28,5 %-át rét és legelő (242 ha) és 26,0 %-át (221 ha) pedig szántóföldek foglalták el. A község belterülete 37 hektáron terül el. Délnyugatról Szklabonya, délkeletről Óvár, északról Kiskürtös, nyugatról pedig Ebeck községekkel határos. A község közúton a Tótgyarmatot Nagykürtössel összekötő 527-es úton közelíthető meg.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Balassagyarmati járásához (1872-ig a Kékkői járáshoz) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1920-1960 között a Kékkői, 1960-1968 között a Losonci, 1968 után pedig a Nagykürtösi járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Garammenti megye, Kékkői járás). Területe 1921-hez képest (8,49 km²) csak minimális mértékben változott (2011-ben 8,50 km²). 1910-1921 között Kiskürtös határának egy részét Kürtösújfaluhoz csatolták, területét ezzel 7,3 %-kal (7,91 km²-ről 8,49 km²-re) növelve.

Népesség

2011-ben a községnek 401 lakosa volt, melynek 97,5 %-a szlovák nemzetiségű volt. A szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő község népességének zöme már a 19. században is szlovák volt, korábban azonban magyar kisebbség is élt itt (1880-ban a népesség 9,7 %-a, 1910-ben 8,4 %-a, 1921-ben 8,1 %-a volt magyar nemzetiségű/anyanyelvű), mely a a 20. század első felében asszimilálódott. 1880-1970 között 62,3 %-kal nőtt a község lakossága (308 főről 500 főre), az 1970-1991 közötti 30,4 %-os lakosságszám-csökkenést 1991-2017 között ismét 17,2 %-os növekedés (348 főről 408 főre) váltotta fel. 2013-ban a lakosság 12 %-a a roma etnikumhoz tartozott. 2011-ben népességének háromnegyede (74,3 %) római katolikus (1921-ben még 92,9 %), 6,0 %-a evangélikus és 13,2 %-a felekezeten kívüli volt. A község népsűrűsége (2011-ben 47,2 fő/km²) a járási átlagnak megfelelő.

Történelem

A község első írásos említése 1473-ból származik, ekkor Wyfalw néven szerepelt. Valószínűleg a 14. században keletkezett, a középkorban a kékkői vár birtoka volt. 1544-1593 között török uralom alá került. 1548-ban Balassa János volt a földesura. 1582-ben már Kisújfalu (Kysuyfalu) formában említik. A 17. század első felében elpusztult. 1660-ban 11 háztartás volt a faluban, 1671-ben 7 háztartásából 4 puszta volt. 1688-ban Szklabonyaújfalu alakban is említik. 1715-ben 13 magyar, 1720-ban hét magyar és négy szlovák háztartás volt a faluban. A 18. században a Zichy és a Balassa családok voltak fő birtokosai. Első pecsétje 1811-ből ismert, ennek rajza az alapja a község 1996-ban elfogadott címerének. 1828-ban 53 háza és 439 lakosa volt, lakói földműveléssel és szőlőtermesztéssel foglalkoztak (az első szőlőket 1740-ben telepítették itt). 1859-1860-ban kisebb barnaszénbányát nyitotak a község határában. 1874-75-ben kétosztályos magyar iskola működött a faluban. A 20. század elején a Zichy családnak és Literáty Istvánnak volt itt nagyobb birtoka. 1905-ig hivatalos neve Kisújfalu volt, ekkor változtatták a Kürtös-patak után Kürtösújfalura. 1920-ig Nógrád vármegye Balassagyarmati járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállam része volt, ekkor határközséggé vált, a szomszédos Óvár már Magyarországhoz tartozott. 1942-ben 97 háza és 425 lakosa volt. Népességének maximumát (500 fő) 1970-ben érte el. A 2011-ben megnyitott ipari parkban megtelepülő multinacionális cégek révén a falu a térség egyik gazdaságilag leginkább előnyös helyzetű településévé vált, minimális munkanélküliséggel.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem található. A népi építészet számos emléke maradt fent a faluban, köztük a központban található római katolikus harangláb. Az Isteni kegyelemnek szentelt római katolikus kápolnája modern építmény, a temetőben található. A község határában több multinacionális vállalat üzeme működik 2012 óta: bútorgyártás (Fourni Finish), kábelgyártás (Forschner), autóalkatrész-gyártás (Mata Automotive Slovakia s.r.o.).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ÚJFALU. Kis Újfalu. Nógrád Várm. földes Urai Gr. Balassa, és Gr. Zichy Uraságok, lakosai külömbfélék, fekszik Sklabonyának szomszédságában, mellynek filiája; határja hegyes, vőlgyes.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kis-Ujfalu, Nógrád m. tót falu, 381 kath., 3 evang. lak. Határa nem nagy; szőlője elég. A kékkői urad. tartozik. Ut. p. B. Gyarmat.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A Kürtös patak völgyén fekszenek Újfalu, Kis- és Nagy-Kürtös helységek régi nemesi kuriákkal.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kürtösújfalu. (Azelőtt Kis-Újfalu.) A Kürtös-patak mentén fekvő kisközség. Házainak száma 69, lakosaié, a kik tótajkúak és római kath. vallásúak 388. Postája Mikszáthfalva, távírója és vasúti állomása Balassagyarmat. Már a középkorban, 1473-ban Zoborral és Kürttel együtt fordúl elő. 1548-ban Balassa János volt a helység földesura. A XVI. század közepén a török hódoltsághoz tartozott és Divane Ali hűbérbirtoka volt. 1598-ban Balassa Zsigmond birtokában találjuk. 1715-ben 13 magyar, 1720-ban hét magyar és négy tót háztartását vették fel. később a gróf Zichy és a báró Balassa családok voltak az urai. Jelenleg is a gróf Zichy család senioratusához tartozik, de Literáty Istvánnak is van itt nagyobb birtoka és úrilaka. A községhez tartozik Istvánka-tanya.

Helységnévtár

Kisújfalu, rk. 276 Szklabonya, ág. 24 Nagy-Kürtös, izr. 8 Balassa-Gyarmat.

Névelőfordulások
1473
Wyfalw
1549
Wyffalw
1582
Kysuyfalu
1616
Vyffalu
1671
Ujfalu
1773
Kiss-Uj-Falu, Nowa Wes,
1786
Kisch-Ujfalu, Nowá Wes,
1808
Kis-Újfalu, Nowá Wes,
1863
Kisújfalu,
1920
Nová Ves

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Nová Ves) 200
Telefon: 0474886287
Fax: 0474886287

Honlap:

Hivatali órák:

Polgármester:
Paholík Štefan (SMER-SD, SNS, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))

Képviselő-testület:
Dudáš Dušan (SMER-SD)
Krištof Miroslav (SMER-SD)
Murinček Jozef (SMER-SD)
Paholík Štefan (SNS)
Varholák Marián (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
SMER-SD 60% SMER-SD 3 képviselö SNS 20% SNS 1 képviselö STRANA M... 20% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö 5 képviselö
Kürtösújfalui Községi Hivatal

Nová Ves 200

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Arány
magyarok 30 10%
szlovákok 253 82%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 3%
egyéb 17 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 308
magyarok 32 8%
szlovákok 349 91%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 382
magyarok 31 8%
szlovákok 343 90%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 8 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 382
magyarok 1 0%
szlovákok 337 97%
romák 3 1%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 348
magyarok 2 1%
szlovákok 337 94%
romák 1 0%
csehek 7 2%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 3%
összlétszám 358
magyarok 2 0%
szlovákok 391 98%
romák 0 0%
csehek 6 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 401
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 332
Választási részvétel: 72.29 %
Kiadott boríték: 240
Bedobott boríték: 239

Polgármester

Érvényes szavazólap: 235
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Paholík Štefan 163 69.36 % SMER-SD, SNS, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jakab Jozef 72 30.64 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Varholák Marián 131 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dudáš Dušan 117 SMER-SD
Paholík Štefan 116 SNS
Krištof Miroslav 112 SMER-SD
Murinček Jozef 102 SMER-SD

Képviselők

2014
SMER-SD 60.00% SMER-SD 3 képviselö SNS 20.00% SNS 1 képviselö Strana moderného Slovenska 20.00% Strana moderného Slovenska 1 képviselö 5 képviselö
2018
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 20.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö SMER-SD 60.00% SMER-SD 3 képviselö SNS 20.00% SNS 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 318
Választási részvétel: 31.13 %
Kiadott boríték: 99
Bedobott boríték: 99
Választásra jogosult: 318
Választási részvétel: 38.05 %
Kiadott boríték: 121
Bedobott boríték: 121
Választásra jogosult: 321
Választási részvétel: 42,67 %
Kiadott boríték: 137
Bedobott boríték: 137

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 91
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 127
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 68 74.73 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 12 13.19 % ĽS Naše Slovensko
Ladislav Fízik 4 4.40 % ASV
Ľudovít Kaník 3 3.30 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ondrej Binder 1 1.10 % Független
Pavel Chovanec 1 1.10 % ÚSVIT
Emil Samko 1 1.10 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1 1.10 % KSS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Marian Kotleba 44 37.29% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 40 31.50 % Független
Marian Kotleba 39 30.71 % ĽSNS
Igor Kašper 30 23.62 % Független
Martin Juhaniak 4 3.15 % Független
Stanislav Mičev 3 2.36 % Független
Michal Kantor 3 2.36 % SZS
Alena Pivovarčiová 1 0.79 % NP
Jozef Šimko 1 0.79 % Független
Miroslav Gálik 1 0.79 % NAS
Vojtech Kökény 1 0.79 % SRK
Milan Urbáni 1 0.79 % SMS
Viliam Baňák 1 0.79 % JĽSS
Pavel Greksa 1 0.79 % Független
Ivan Saktor 1 0.79 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 99
Érvényes szavazólap: 126
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Mirko Trojčák 82 82.83% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 48 48.48% SMER - SD, KDH
Darina Antolíková 47 47.47% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Václav Hájevský 17 17.17% Független
Dušan Backo 9 9.09% SNS
Jaroslav Zauška 8 8.08% SMER - SD, KDH
Anna Hlivárová 7 7.07% ASV
Mária Lőrincz 7 7.07% Független
Peter Šiška 6 6.06% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Miroslav Bartoš 5 5.05% SRK
Jozef Filip 4 4.04% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Pavol Goda 4 4.04% SĽS
Attila Baki 2 2.02% MOST - HÍD
Bohuslav Beňo 2 2.02% OKS
Richárd Hamerlik 1 1.01% SMS
László Jámbor 0 0.00% SMK-MKP
Peter Bartoš 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Mirko Trojčák 76 60.32% SMER-SD
Dana Havrilová 69 54.76% Független
Ondrej Kollár 44 34.92% SMER-SD
Peter Šalko 23 18.25% Független
Jaroslav Dudáš 17 13.49% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Filip 14 11.11% SMER-SD
Nicolas Dobrocký 13 10.32% ĽS Naše Slovensko
Miloš Krchňavý 13 10.32% Független
Michal Györgyík 9 7.14% ĽS Naše Slovensko
Darina Antolíková 8 6.35% ŠANCA
Ladislav Nozdrovický 8 6.35% Független
Igor Boreš 7 5.56% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Ľuboslav Dobrocký 7 5.56% ŠANCA
Ladislav Balík 6 4.76% SMK-MKP
Erika Kušická 4 3.17% MOST - HÍD
Tomáš Krahulec 4 3.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Michaela Činčurová 3 2.38% SNS
Mária Košíková 2 1.59% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
László Jámbor 1 0.79% SMK-MKP
Marcel Fagyas 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Rózsa Skabela 0 0.00% MOST - HÍD
Viktor Lestyánszky 0 0.00% MOST - HÍD
Anikó Korčoková 0 0.00% SMK-MKP
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 11.94 %
Ipolynyék 120 10.46 %
Nagycsalomja 65 5.67 %
Ipolykeszi 57 4.97 %
Lukanénye 53 4.62 %
Csáb 43 3.75 %
Nagykürtös 40 3.49 %
Inám 38 3.31 %
Kóvár 34 2.96 %
Ipolyvarbó 28 2.44 %
Ipolynagyfalu 28 2.44 %
Ipolyszécsényke 26 2.27 %
Kelenye 22 1.92 %
Kőkeszi 21 1.83 %
Apátújfalu 20 1.74 %
Bussa 19 1.66 %
Terbegec 19 1.66 %
Ipolyhídvég 18 1.57 %
Zsély 17 1.48 %
Óvár 15 1.31 %
Leszenye 9 0.78 %
Dacsókeszi 6 0.52 %
Szelény 5 0.44 %
Csalár 5 0.44 %
Magasmajtény 5 0.44 %
Galábocs 4 0.35 %
Felsőzellő 4 0.35 %
Kiscsalomja 4 0.35 %
Tótgyarmat 3 0.26 %
Kékkő 3 0.26 %
Ipolyharaszti 3 0.26 %
Kislibercse 2 0.17 %
Rárósmulyad 2 0.17 %
Kiskürtös 2 0.17 %
Ebeck 2 0.17 %
Gyürki 2 0.17 %
Paróca 1 0.09 %
Nógrádszenna 1 0.09 %
Ipolykér 1 0.09 %
Felsőpalojta 1 0.09 %
Sirak 1 0.09 %
Hartyán 1 0.09 %
Bátorfalu 1 0.09 %
Szécsénykovácsi 1 0.09 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 29.16 %
Mikszáthfalva 149 9.83 %
Ebeck 70 4.62 %
Kürtösújfalu 69 4.55 %
Kékkő 63 4.16 %
Zsély 51 3.36 %
Alsópalojta 39 2.57 %
Kiskürtös 30 1.98 %
Középpalojta 20 1.32 %
Nógrádszentpéter 18 1.19 %
Magasmajtény 15 0.99 %
Érújfalu 15 0.99 %
Erdőszelestény 15 0.99 %
Bereklak 15 0.99 %
Bussa 13 0.86 %
Alsózellő 10 0.66 %
Dacsólam 10 0.66 %
Csalár 9 0.59 %
Lukanénye 9 0.59 %
Nagyhalom 9 0.59 %
Leszenye 8 0.53 %
Kishalom 8 0.53 %
Dacsókeszi 8 0.53 %
Felsőpalojta 8 0.53 %
Alsósztregova 7 0.46 %
Bátorfalu 7 0.46 %
Csáb 7 0.46 %
Nógrádszenna 6 0.40 %
Felsőesztergály 6 0.40 %
Ipolynyék 6 0.40 %
Ipolykér 6 0.40 %
Alsóesztergály 6 0.40 %
Száraznyírjes 6 0.40 %
Tótgyarmat 5 0.33 %
Paróca 5 0.33 %
Felsősztregova 5 0.33 %
Apátújfalu 4 0.26 %
Szécsénykovácsi 4 0.26 %
Apafalva 3 0.20 %
Kóvár 3 0.20 %
Kőkeszi 3 0.20 %
Szelény 3 0.20 %
Kiscsalomja 3 0.20 %
Sirak 3 0.20 %
Kelenye 3 0.20 %
Gyürki 2 0.13 %
Szuhány 2 0.13 %
Felsőzellő 2 0.13 %
Óvár 2 0.13 %
Kislibercse 2 0.13 %
Zobor 2 0.13 %
Galábocs 2 0.13 %
Nagycsalomja 2 0.13 %
Nagylám 1 0.07 %
Veres 1 0.07 %
Ipolyharaszti 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Hartyán 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Csall 1 0.07 %
Tótkisfalu 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolybalog 1 0.07 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 18.81 %
Nagykürtös 169 13.76 %
Magasmajtény 85 6.92 %
Apátújfalu 79 6.43 %
Ipolynyék 78 6.35 %
Csáb 69 5.62 %
Leszenye 64 5.21 %
Zsély 43 3.50 %
Bátorfalu 37 3.01 %
Óvár 27 2.20 %
Tótgyarmat 27 2.20 %
Kékkő 26 2.12 %
Bussa 24 1.95 %
Nagycsalomja 24 1.95 %
Ipolybalog 24 1.95 %
Szécsénykovácsi 23 1.87 %
Dacsókeszi 22 1.79 %
Kőkeszi 22 1.79 %
Inám 21 1.71 %
Ipolyharaszti 21 1.71 %
Bereklak 20 1.63 %
Középpalojta 18 1.47 %
Ipolyvarbó 18 1.47 %
Erdőszelestény 18 1.47 %
Csall 17 1.38 %
Nógrádszentpéter 16 1.30 %
Alsósztregova 16 1.30 %
Szelény 15 1.22 %
Ipolykeszi 14 1.14 %
Felsőzellő 13 1.06 %
Terbegec 13 1.06 %
Kiscsalomja 13 1.06 %
Kóvár 13 1.06 %
Sirak 12 0.98 %
Borosznok 12 0.98 %
Kiskürtös 11 0.90 %
Tótkisfalu 11 0.90 %
Ebeck 11 0.90 %
Szuhány 11 0.90 %
Ipolynagyfalu 10 0.81 %
Ipolykér 10 0.81 %
Kishalom 9 0.73 %
Kürtösújfalu 8 0.65 %
Gyürki 8 0.65 %
Alsózellő 8 0.65 %
Alsópalojta 7 0.57 %
Csalár 6 0.49 %
Nógrádszenna 6 0.49 %
Dacsólam 6 0.49 %
Érújfalu 5 0.41 %
Süllye 5 0.41 %
Nagyhalom 5 0.41 %
Felsősztregova 5 0.41 %
Apafalva 5 0.41 %
Felsőesztergály 5 0.41 %
Ipolyhídvég 4 0.33 %
Tótkelecsény 4 0.33 %
Galábocs 4 0.33 %
Mikszáthfalva 4 0.33 %
Kislibercse 4 0.33 %
Rárósmulyad 4 0.33 %
Kelenye 3 0.24 %
Hartyán 3 0.24 %
Alsóesztergály 2 0.16 %
Ipolyszécsényke 2 0.16 %
Nagylám 2 0.16 %
Felsőpalojta 2 0.16 %
Száraznyírjes 1 0.08 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 27.32 %
Nagykürtös 228 19.59 %
Magasmajtény 105 9.02 %
Óvár 76 6.53 %
Lukanénye 71 6.10 %
Ipolybalog 70 6.01 %
Ipolykér 69 5.93 %
Kékkő 50 4.30 %
Inám 43 3.69 %
Csalár 42 3.61 %
Ipolyhídvég 39 3.35 %
Bussa 34 2.92 %
Ipolykeszi 30 2.58 %
Kőkeszi 26 2.23 %
Csall 25 2.15 %
Csáb 23 1.98 %
Szécsénykovácsi 21 1.80 %
Nagycsalomja 20 1.72 %
Alsópalojta 20 1.72 %
Nógrádszentpéter 18 1.55 %
Ipolynagyfalu 17 1.46 %
Leszenye 16 1.37 %
Zsély 14 1.20 %
Erdőszelestény 14 1.20 %
Dacsókeszi 13 1.12 %
Ipolyharaszti 13 1.12 %
Bátorfalu 11 0.95 %
Gyürki 11 0.95 %
Ebeck 11 0.95 %
Kishalom 10 0.86 %
Bereklak 10 0.86 %
Alsósztregova 10 0.86 %
Szelény 9 0.77 %
Ipolyvarbó 9 0.77 %
Tótkisfalu 9 0.77 %
Apátújfalu 8 0.69 %
Kóvár 7 0.60 %
Felsőzellő 7 0.60 %
Kelenye 7 0.60 %
Terbegec 7 0.60 %
Mikszáthfalva 6 0.52 %
Felsőesztergály 6 0.52 %
Galábocs 5 0.43 %
Sirak 5 0.43 %
Tótgyarmat 5 0.43 %
Középpalojta 5 0.43 %
Apafalva 5 0.43 %
Kiskürtös 4 0.34 %
Kürtösújfalu 4 0.34 %
Rárósmulyad 4 0.34 %
Szuhány 4 0.34 %
Nagyhalom 3 0.26 %
Zobor 3 0.26 %
Ipolyszécsényke 3 0.26 %
Felsősztregova 3 0.26 %
Nógrádszenna 3 0.26 %
Felsőpalojta 3 0.26 %
Alsóesztergály 2 0.17 %
Alsózellő 2 0.17 %
Veres 2 0.17 %
Hartyán 2 0.17 %
Dacsólam 2 0.17 %
Kislibercse 2 0.17 %
Nagylám 2 0.17 %
Száraznyírjes 1 0.09 %
Kiscsalomja 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Érújfalu 1 0.09 %
Borosznok 1 0.09 %
Süllye 1 0.09 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 33.65 %
Kékkő 70 4.80 %
Magasmajtény 34 2.33 %
Zsély 31 2.12 %
Kiskürtös 31 2.12 %
Nógrádszentpéter 30 2.06 %
Bussa 19 1.30 %
Mikszáthfalva 18 1.23 %
Felsőzellő 14 0.96 %
Ipolynyék 14 0.96 %
Lukanénye 13 0.89 %
Leszenye 13 0.89 %
Alsózellő 12 0.82 %
Alsópalojta 12 0.82 %
Alsósztregova 11 0.75 %
Bereklak 11 0.75 %
Érújfalu 11 0.75 %
Alsóesztergály 11 0.75 %
Felsőesztergály 11 0.75 %
Szécsénykovácsi 10 0.69 %
Dacsólam 8 0.55 %
Nagyhalom 8 0.55 %
Csalár 8 0.55 %
Ipolyvarbó 7 0.48 %
Csáb 7 0.48 %
Kishalom 7 0.48 %
Tótkisfalu 7 0.48 %
Kürtösújfalu 7 0.48 %
Ebeck 7 0.48 %
Kiscsalomja 7 0.48 %
Szelény 6 0.41 %
Hartyán 6 0.41 %
Középpalojta 6 0.41 %
Tótkelecsény 5 0.34 %
Nagycsalomja 5 0.34 %
Kőkeszi 5 0.34 %
Szuhány 5 0.34 %
Terbegec 4 0.27 %
Csall 4 0.27 %
Apátújfalu 4 0.27 %
Ipolykér 4 0.27 %
Kislibercse 4 0.27 %
Erdőszelestény 4 0.27 %
Ipolybalog 4 0.27 %
Száraznyírjes 4 0.27 %
Dacsókeszi 4 0.27 %
Sirak 3 0.21 %
Óvár 3 0.21 %
Galábocs 3 0.21 %
Ipolyszécsényke 3 0.21 %
Bátorfalu 3 0.21 %
Zobor 2 0.14 %
Gyürki 2 0.14 %
Tótgyarmat 2 0.14 %
Felsősztregova 2 0.14 %
Felsőpalojta 2 0.14 %
Ipolyharaszti 1 0.07 %
Paróca 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Kóvár 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Nógrádszenna 1 0.07 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 38.75 %
Kékkő 56 4.53 %
Zsély 50 4.05 %
Lukanénye 43 3.48 %
Alsópalojta 41 3.32 %
Mikszáthfalva 36 2.91 %
Erdőszelestény 31 2.51 %
Érújfalu 30 2.43 %
Kiskürtös 30 2.43 %
Nógrádszentpéter 28 2.27 %
Alsósztregova 28 2.27 %
Középpalojta 23 1.86 %
Dacsókeszi 23 1.86 %
Ebeck 22 1.78 %
Bereklak 22 1.78 %
Bussa 21 1.70 %
Alsózellő 21 1.70 %
Kőkeszi 21 1.70 %
Csáb 20 1.62 %
Apátújfalu 19 1.54 %
Kürtösújfalu 17 1.38 %
Tótgyarmat 16 1.29 %
Nógrádszenna 15 1.21 %
Ipolynyék 14 1.13 %
Felsőzellő 14 1.13 %
Leszenye 14 1.13 %
Csalár 13 1.05 %
Kiscsalomja 13 1.05 %
Nagycsalomja 12 0.97 %
Alsóesztergály 11 0.89 %
Kislibercse 11 0.89 %
Felsőesztergály 11 0.89 %
Hartyán 10 0.81 %
Inám 10 0.81 %
Tótkisfalu 10 0.81 %
Szelény 10 0.81 %
Magasmajtény 10 0.81 %
Nagylám 9 0.73 %
Szécsénykovácsi 9 0.73 %
Szuhány 8 0.65 %
Felsőpalojta 7 0.57 %
Dacsólam 7 0.57 %
Apafalva 7 0.57 %
Bátorfalu 6 0.49 %
Sirak 6 0.49 %
Ipolynagyfalu 6 0.49 %
Nagyhalom 6 0.49 %
Ipolyhídvég 5 0.40 %
Tótkelecsény 5 0.40 %
Gyürki 5 0.40 %
Csall 5 0.40 %
Óvár 5 0.40 %
Ipolykér 5 0.40 %
Terbegec 5 0.40 %
Kishalom 5 0.40 %
Kelenye 5 0.40 %
Galábocs 4 0.32 %
Paróca 4 0.32 %
Ipolyharaszti 4 0.32 %
Süllye 3 0.24 %
Száraznyírjes 3 0.24 %
Rárósmulyad 3 0.24 %
Kóvár 3 0.24 %
Zobor 2 0.16 %
Ipolykeszi 2 0.16 %
Ipolybalog 2 0.16 %
Borosznok 2 0.16 %
Veres 2 0.16 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Ipolyszécsényke 1 0.08 %
Felsősztregova 1 0.08 %
Nagykürtös 246 22.32 %
Erdőszelestény 168 15.25 %
Zsély 73 6.62 %
Kékkő 32 2.90 %
Leszenye 27 2.45 %
Csáb 25 2.27 %
Magasmajtény 24 2.18 %
Mikszáthfalva 22 2.00 %
Kiscsalomja 21 1.91 %
Lukanénye 21 1.91 %
Dacsólam 21 1.91 %
Bussa 21 1.91 %
Apátújfalu 19 1.72 %
Nógrádszentpéter 18 1.63 %
Középpalojta 15 1.36 %
Bereklak 15 1.36 %
Kiskürtös 14 1.27 %
Alsópalojta 14 1.27 %
Érújfalu 14 1.27 %
Kürtösújfalu 14 1.27 %
Csall 13 1.18 %
Ipolyvarbó 13 1.18 %
Ipolybalog 13 1.18 %
Terbegec 13 1.18 %
Ipolynyék 12 1.09 %
Nagycsalomja 12 1.09 %
Alsósztregova 12 1.09 %
Nagyhalom 12 1.09 %
Szécsénykovácsi 12 1.09 %
Ebeck 11 1.00 %
Alsózellő 8 0.73 %
Felsőzellő 8 0.73 %
Bátorfalu 7 0.64 %
Ipolyharaszti 7 0.64 %
Tótgyarmat 6 0.54 %
Csalár 6 0.54 %
Kishalom 6 0.54 %
Felsőesztergály 6 0.54 %
Felsőpalojta 6 0.54 %
Gyürki 6 0.54 %
Szelény 6 0.54 %
Dacsókeszi 5 0.45 %
Ipolynagyfalu 5 0.45 %
Kőkeszi 5 0.45 %
Kóvár 5 0.45 %
Tótkisfalu 5 0.45 %
Nógrádszenna 5 0.45 %
Kislibercse 4 0.36 %
Borosznok 4 0.36 %
Hartyán 4 0.36 %
Sirak 4 0.36 %
Zobor 4 0.36 %
Ipolykeszi 3 0.27 %
Felsősztregova 3 0.27 %
Ipolykér 3 0.27 %
Szuhány 3 0.27 %
Ipolyhídvég 3 0.27 %
Nagylám 3 0.27 %
Alsóesztergály 3 0.27 %
Inám 2 0.18 %
Süllye 2 0.18 %
Száraznyírjes 2 0.18 %
Galábocs 2 0.18 %
Óvár 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 18.18 %
Nagykürtös 217 18.10 %
Ipolybalog 189 15.76 %
Lukanénye 124 10.34 %
Csáb 91 7.59 %
Nagycsalomja 80 6.67 %
Inám 72 6.01 %
Ipolyhídvég 64 5.34 %
Zsély 59 4.92 %
Bussa 51 4.25 %
Ipolykeszi 48 4.00 %
Kóvár 45 3.75 %
Ipolyvarbó 43 3.59 %
Apátújfalu 43 3.59 %
Óvár 42 3.50 %
Ipolynagyfalu 38 3.17 %
Ipolyszécsényke 36 3.00 %
Kőkeszi 36 3.00 %
Kelenye 27 2.25 %
Kékkő 22 1.83 %
Terbegec 21 1.75 %
Dacsókeszi 20 1.67 %
Leszenye 19 1.58 %
Szécsénykovácsi 18 1.50 %
Felsőzellő 15 1.25 %
Alsósztregova 15 1.25 %
Szelény 15 1.25 %
Bátorfalu 14 1.17 %
Csalár 13 1.08 %
Nógrádszentpéter 11 0.92 %
Kiscsalomja 10 0.83 %
Galábocs 10 0.83 %
Magasmajtény 10 0.83 %
Alsópalojta 9 0.75 %
Erdőszelestény 9 0.75 %
Szuhány 8 0.67 %
Mikszáthfalva 8 0.67 %
Sirak 8 0.67 %
Tótkisfalu 7 0.58 %
Érújfalu 7 0.58 %
Alsózellő 7 0.58 %
Kiskürtös 7 0.58 %
Rárósmulyad 7 0.58 %
Hartyán 6 0.50 %
Tótgyarmat 6 0.50 %
Kürtösújfalu 6 0.50 %
Gyürki 6 0.50 %
Dacsólam 5 0.42 %
Tótkelecsény 5 0.42 %
Felsőesztergály 5 0.42 %
Kishalom 5 0.42 %
Ipolykér 5 0.42 %
Ipolyharaszti 5 0.42 %
Ebeck 4 0.33 %
Nagyhalom 4 0.33 %
Nagylám 4 0.33 %
Bereklak 4 0.33 %
Felsőpalojta 3 0.25 %
Középpalojta 3 0.25 %
Zobor 3 0.25 %
Csall 3 0.25 %
Nógrádszenna 2 0.17 %
Alsóesztergály 2 0.17 %
Kislibercse 2 0.17 %
Paróca 2 0.17 %
Apafalva 2 0.17 %
Felsősztregova 1 0.08 %
Száraznyírjes 1 0.08 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 22.79 %
Középpalojta 113 10.10 %
Alsópalojta 91 8.13 %
Lukanénye 90 8.04 %
Felsőpalojta 79 7.06 %
Bereklak 61 5.45 %
Kékkő 32 2.86 %
Ebeck 32 2.86 %
Tótgyarmat 24 2.14 %
Csáb 22 1.97 %
Mikszáthfalva 21 1.88 %
Magasmajtény 20 1.79 %
Kőkeszi 17 1.52 %
Leszenye 16 1.43 %
Erdőszelestény 15 1.34 %
Ipolynyék 15 1.34 %
Dacsólam 15 1.34 %
Kiskürtös 14 1.25 %
Szuhány 14 1.25 %
Zsély 12 1.07 %
Dacsókeszi 11 0.98 %
Bussa 8 0.71 %
Kürtösújfalu 8 0.71 %
Alsóesztergály 7 0.63 %
Érújfalu 7 0.63 %
Apátújfalu 6 0.54 %
Nagycsalomja 6 0.54 %
Óvár 6 0.54 %
Nógrádszentpéter 6 0.54 %
Csalár 6 0.54 %
Terbegec 5 0.45 %
Csall 5 0.45 %
Alsózellő 5 0.45 %
Alsósztregova 5 0.45 %
Tótkisfalu 5 0.45 %
Hartyán 5 0.45 %
Ipolykeszi 5 0.45 %
Felsőzellő 4 0.36 %
Bátorfalu 4 0.36 %
Szelény 4 0.36 %
Kiscsalomja 4 0.36 %
Felsőesztergály 4 0.36 %
Sirak 3 0.27 %
Ipolynagyfalu 3 0.27 %
Nagylám 3 0.27 %
Apafalva 3 0.27 %
Gyürki 3 0.27 %
Ipolyhídvég 2 0.18 %
Ipolyharaszti 2 0.18 %
Száraznyírjes 2 0.18 %
Nógrádszenna 2 0.18 %
Ipolybalog 2 0.18 %
Kislibercse 2 0.18 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Kishalom 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Szécsénykovácsi 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Nagyhalom 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 12.58 %
Ipolybalog 179 9.67 %
Lukanénye 173 9.34 %
Csáb 132 7.13 %
Nagykürtös 125 6.75 %
Apátújfalu 119 6.43 %
Nagycsalomja 96 5.18 %
Zsély 80 4.32 %
Leszenye 69 3.73 %
Inám 61 3.29 %
Ipolykeszi 61 3.29 %
Bussa 59 3.19 %
Ipolyhídvég 59 3.19 %
Kőkeszi 58 3.13 %
Ipolyszécsényke 50 2.70 %
Tótgyarmat 48 2.59 %
Ipolyvarbó 48 2.59 %
Óvár 46 2.48 %
Kelenye 46 2.48 %
Kóvár 42 2.27 %
Terbegec 41 2.21 %
Bátorfalu 36 1.94 %
Ipolynagyfalu 34 1.84 %
Dacsókeszi 30 1.62 %
Szécsénykovácsi 26 1.40 %
Ipolyharaszti 18 0.97 %
Szelény 17 0.92 %
Sirak 15 0.81 %
Erdőszelestény 15 0.81 %
Csalár 14 0.76 %
Kékkő 13 0.70 %
Magasmajtény 12 0.65 %
Ipolykér 12 0.65 %
Ebeck 11 0.59 %
Mikszáthfalva 10 0.54 %
Felsőzellő 9 0.49 %
Csall 9 0.49 %
Gyürki 8 0.43 %
Galábocs 8 0.43 %
Bereklak 6 0.32 %
Rárósmulyad 6 0.32 %
Középpalojta 4 0.22 %
Alsóesztergály 4 0.22 %
Felsőpalojta 3 0.16 %
Kiscsalomja 3 0.16 %
Alsósztregova 3 0.16 %
Kiskürtös 2 0.11 %
Nagyhalom 2 0.11 %
Alsópalojta 2 0.11 %
Nógrádszenna 2 0.11 %
Szuhány 2 0.11 %
Nógrádszentpéter 2 0.11 %
Alsózellő 2 0.11 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Apafalva 1 0.05 %
Kürtösújfalu 1 0.05 %
Kislibercse 1 0.05 %
Tótkisfalu 1 0.05 %
Hartyán 1 0.05 %
Érújfalu 1 0.05 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 4.82 %
Ipolykér 25 3.26 %
Bussa 21 2.73 %
Lukanénye 21 2.73 %
Szécsénykovácsi 21 2.73 %
Nagykürtös 19 2.47 %
Ipolynyék 17 2.21 %
Óvár 12 1.56 %
Zsély 12 1.56 %
Terbegec 11 1.43 %
Apátújfalu 11 1.43 %
Ipolybalog 11 1.43 %
Csáb 10 1.30 %
Felsőzellő 10 1.30 %
Nagycsalomja 8 1.04 %
Ipolyhídvég 7 0.91 %
Kőkeszi 7 0.91 %
Inám 7 0.91 %
Leszenye 7 0.91 %
Galábocs 5 0.65 %
Csalár 4 0.52 %
Ipolynagyfalu 4 0.52 %
Érújfalu 3 0.39 %
Hartyán 3 0.39 %
Dacsókeszi 3 0.39 %
Gyürki 3 0.39 %
Kóvár 3 0.39 %
Paróca 3 0.39 %
Ipolyszécsényke 3 0.39 %
Szelény 3 0.39 %
Erdőszelestény 3 0.39 %
Tótgyarmat 2 0.26 %
Felsőesztergály 2 0.26 %
Ipolyharaszti 2 0.26 %
Alsósztregova 2 0.26 %
Sirak 2 0.26 %
Mikszáthfalva 2 0.26 %
Alsózellő 1 0.13 %
Kelenye 1 0.13 %
Alsópalojta 1 0.13 %
Ebeck 1 0.13 %
Alsóesztergály 1 0.13 %
Ipolykeszi 1 0.13 %
Magasmajtény 1 0.13 %
Nógrádszentpéter 1 0.13 %
Dacsólam 1 0.13 %
Bereklak 1 0.13 %
Nagylám 1 0.13 %
Kiscsalomja 1 0.13 %
Csall 1 0.13 %
Kékkő 1 0.13 %
Kiskürtös 1 0.13 %
Rárósmulyad 1 0.13 %
Szuhány 1 0.13 %
Középpalojta 1 0.13 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 8.91 %
Nagykürtös 96 7.77 %
Nógrádszentpéter 34 2.75 %
Érújfalu 17 1.38 %
Kékkő 16 1.30 %
Kislibercse 15 1.21 %
Tótkisfalu 15 1.21 %
Bussa 15 1.21 %
Magasmajtény 14 1.13 %
Borosznok 13 1.05 %
Süllye 11 0.89 %
Felsőesztergály 11 0.89 %
Lukanénye 9 0.73 %
Alsópalojta 9 0.73 %
Zsély 9 0.73 %
Csáb 9 0.73 %
Ipolyharaszti 9 0.73 %
Bereklak 8 0.65 %
Felsősztregova 8 0.65 %
Dacsólam 7 0.57 %
Tótkelecsény 7 0.57 %
Nagylám 7 0.57 %
Nógrádszenna 6 0.49 %
Felsőzellő 6 0.49 %
Csall 6 0.49 %
Szelény 5 0.40 %
Hartyán 5 0.40 %
Ipolynyék 5 0.40 %
Kiscsalomja 5 0.40 %
Bátorfalu 4 0.32 %
Nagycsalomja 4 0.32 %
Kiskürtös 4 0.32 %
Alsózellő 4 0.32 %
Szuhány 4 0.32 %
Paróca 4 0.32 %
Kürtösújfalu 3 0.24 %
Kelenye 3 0.24 %
Nagyhalom 3 0.24 %
Kőkeszi 2 0.16 %
Rárósmulyad 2 0.16 %
Ipolybalog 2 0.16 %
Dacsókeszi 2 0.16 %
Leszenye 2 0.16 %
Középpalojta 2 0.16 %
Száraznyírjes 2 0.16 %
Kishalom 1 0.08 %
Veres 1 0.08 %
Inám 1 0.08 %
Ebeck 1 0.08 %
Gyürki 1 0.08 %
Erdőszelestény 1 0.08 %
Mikszáthfalva 1 0.08 %
Tótgyarmat 1 0.08 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Apafalva 1 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Zobor 1 0.08 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 24.93 %
Zsély 73 3.57 %
Kékkő 64 3.13 %
Alsózellő 62 3.04 %
Lukanénye 49 2.40 %
Csáb 37 1.81 %
Alsósztregova 37 1.81 %
Középpalojta 36 1.76 %
Apátújfalu 35 1.71 %
Dacsókeszi 33 1.62 %
Nógrádszentpéter 29 1.42 %
Bereklak 28 1.37 %
Mikszáthfalva 28 1.37 %
Erdőszelestény 26 1.27 %
Kiskürtös 25 1.22 %
Érújfalu 25 1.22 %
Felsőzellő 23 1.13 %
Ipolynyék 23 1.13 %
Alsópalojta 21 1.03 %
Nagycsalomja 20 0.98 %
Ebeck 20 0.98 %
Leszenye 20 0.98 %
Kőkeszi 18 0.88 %
Felsőesztergály 18 0.88 %
Bussa 18 0.88 %
Szécsénykovácsi 18 0.88 %
Alsóesztergály 18 0.88 %
Csalár 17 0.83 %
Kiscsalomja 17 0.83 %
Tótgyarmat 16 0.78 %
Nógrádszenna 15 0.73 %
Terbegec 14 0.69 %
Ipolykér 14 0.69 %
Bátorfalu 11 0.54 %
Ipolybalog 11 0.54 %
Óvár 11 0.54 %
Tótkelecsény 11 0.54 %
Kelenye 11 0.54 %
Tótkisfalu 9 0.44 %
Szuhány 9 0.44 %
Kürtösújfalu 9 0.44 %
Sirak 9 0.44 %
Ipolyhídvég 9 0.44 %
Száraznyírjes 8 0.39 %
Inám 8 0.39 %
Ipolyvarbó 8 0.39 %
Felsőpalojta 7 0.34 %
Szelény 7 0.34 %
Apafalva 7 0.34 %
Süllye 6 0.29 %
Ipolyszécsényke 6 0.29 %
Galábocs 6 0.29 %
Ipolynagyfalu 6 0.29 %
Nagyhalom 6 0.29 %
Kóvár 6 0.29 %
Csall 6 0.29 %
Kislibercse 6 0.29 %
Magasmajtény 4 0.20 %
Ipolyharaszti 4 0.20 %
Ipolykeszi 3 0.15 %
Paróca 3 0.15 %
Nagylám 3 0.15 %
Gyürki 3 0.15 %
Felsősztregova 3 0.15 %
Kishalom 3 0.15 %
Dacsólam 3 0.15 %
Rárósmulyad 3 0.15 %
Veres 2 0.10 %
Borosznok 2 0.10 %
Zobor 2 0.10 %
Hartyán 1 0.05 %
Nagykürtös 717 53.91 %
Kékkő 93 6.99 %
Mikszáthfalva 76 5.71 %
Alsópalojta 67 5.04 %
Magasmajtény 59 4.44 %
Kiskürtös 39 2.93 %
Alsósztregova 36 2.71 %
Középpalojta 32 2.41 %
Zsély 31 2.33 %
Nógrádszentpéter 27 2.03 %
Erdőszelestény 25 1.88 %
Ebeck 22 1.65 %
Bereklak 22 1.65 %
Alsózellő 22 1.65 %
Ipolynyék 21 1.58 %
Bussa 18 1.35 %
Nagyhalom 14 1.05 %
Kürtösújfalu 13 0.98 %
Dacsókeszi 11 0.83 %
Csalár 9 0.68 %
Alsóesztergály 8 0.60 %
Dacsólam 8 0.60 %
Kislibercse 7 0.53 %
Csáb 7 0.53 %
Leszenye 6 0.45 %
Csall 6 0.45 %
Lukanénye 5 0.38 %
Tótkisfalu 5 0.38 %
Érújfalu 5 0.38 %
Szuhány 5 0.38 %
Kishalom 5 0.38 %
Felsőpalojta 4 0.30 %
Szécsénykovácsi 4 0.30 %
Sirak 4 0.30 %
Ipolyhídvég 4 0.30 %
Kőkeszi 4 0.30 %
Óvár 4 0.30 %
Szelény 4 0.30 %
Felsőzellő 4 0.30 %
Száraznyírjes 4 0.30 %
Nagylám 3 0.23 %
Ipolyharaszti 3 0.23 %
Bátorfalu 3 0.23 %
Ipolykér 3 0.23 %
Hartyán 3 0.23 %
Galábocs 3 0.23 %
Nagycsalomja 3 0.23 %
Terbegec 3 0.23 %
Ipolybalog 3 0.23 %
Apátújfalu 2 0.15 %
Ipolykeszi 2 0.15 %
Felsősztregova 2 0.15 %
Tótgyarmat 2 0.15 %
Zobor 2 0.15 %
Kóvár 2 0.15 %
Felsőesztergály 2 0.15 %
Nógrádszenna 2 0.15 %
Rárósmulyad 1 0.08 %
Süllye 1 0.08 %
Tótkelecsény 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Kelenye 1 0.08 %
Apafalva 1 0.08 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 51.84 %
Kékkő 203 7.41 %
Magasmajtény 163 5.95 %
Erdőszelestény 118 4.30 %
Nógrádszentpéter 116 4.23 %
Bereklak 105 3.83 %
Lukanénye 105 3.83 %
Bussa 104 3.79 %
Csáb 102 3.72 %
Alsópalojta 102 3.72 %
Alsósztregova 87 3.17 %
Zsély 86 3.14 %
Mikszáthfalva 80 2.92 %
Középpalojta 78 2.85 %
Kürtösújfalu 76 2.77 %
Dacsókeszi 69 2.52 %
Kőkeszi 63 2.30 %
Érújfalu 61 2.23 %
Kiskürtös 55 2.01 %
Szuhány 55 2.01 %
Leszenye 55 2.01 %
Ebeck 51 1.86 %
Dacsólam 51 1.86 %
Apátújfalu 51 1.86 %
Ipolynyék 45 1.64 %
Alsózellő 42 1.53 %
Felsőpalojta 41 1.50 %
Nógrádszenna 40 1.46 %
Kiscsalomja 36 1.31 %
Felsőesztergály 35 1.28 %
Bátorfalu 35 1.28 %
Csall 34 1.24 %
Tótgyarmat 32 1.17 %
Tótkisfalu 32 1.17 %
Csalár 31 1.13 %
Felsőzellő 31 1.13 %
Nagylám 30 1.09 %
Szelény 29 1.06 %
Nagycsalomja 28 1.02 %
Szécsénykovácsi 27 0.99 %
Alsóesztergály 26 0.95 %
Ipolybalog 25 0.91 %
Tótkelecsény 24 0.88 %
Sirak 24 0.88 %
Hartyán 24 0.88 %
Felsősztregova 24 0.88 %
Nagyhalom 22 0.80 %
Ipolykér 22 0.80 %
Óvár 21 0.77 %
Terbegec 21 0.77 %
Ipolyharaszti 20 0.73 %
Ipolykeszi 20 0.73 %
Kislibercse 17 0.62 %
Ipolyvarbó 16 0.58 %
Borosznok 15 0.55 %
Gyürki 15 0.55 %
Paróca 14 0.51 %
Kishalom 13 0.47 %
Apafalva 12 0.44 %
Ipolynagyfalu 12 0.44 %
Galábocs 12 0.44 %
Zobor 11 0.40 %
Inám 10 0.36 %
Ipolyhídvég 10 0.36 %
Száraznyírjes 8 0.29 %
Kóvár 8 0.29 %
Süllye 6 0.22 %
Ipolyszécsényke 6 0.22 %
Veres 5 0.18 %
Rárósmulyad 5 0.18 %
Kelenye 1 0.04 %
Nagykürtös 284 36.04 %
Kékkő 35 4.44 %
Magasmajtény 20 2.54 %
Nógrádszentpéter 19 2.41 %
Kiskürtös 17 2.16 %
Zsély 16 2.03 %
Bussa 14 1.78 %
Erdőszelestény 12 1.52 %
Csall 9 1.14 %
Száraznyírjes 9 1.14 %
Ebeck 9 1.14 %
Csáb 8 1.02 %
Alsópalojta 8 1.02 %
Mikszáthfalva 8 1.02 %
Bereklak 8 1.02 %
Galábocs 8 1.02 %
Dacsólam 8 1.02 %
Lukanénye 8 1.02 %
Leszenye 8 1.02 %
Érújfalu 8 1.02 %
Dacsókeszi 7 0.89 %
Kőkeszi 6 0.76 %
Ipolyvarbó 6 0.76 %
Ipolynyék 6 0.76 %
Apátújfalu 5 0.63 %
Középpalojta 5 0.63 %
Kiscsalomja 4 0.51 %
Szuhány 4 0.51 %
Borosznok 4 0.51 %
Csalár 4 0.51 %
Tótkisfalu 4 0.51 %
Óvár 4 0.51 %
Kóvár 3 0.38 %
Bátorfalu 3 0.38 %
Felsőesztergály 3 0.38 %
Alsóesztergály 3 0.38 %
Hartyán 3 0.38 %
Szelény 2 0.25 %
Gyürki 2 0.25 %
Kürtösújfalu 2 0.25 %
Tótkelecsény 2 0.25 %
Felsősztregova 2 0.25 %
Ipolybalog 2 0.25 %
Alsósztregova 2 0.25 %
Süllye 2 0.25 %
Tótgyarmat 2 0.25 %
Felsőpalojta 1 0.13 %
Zobor 1 0.13 %
Rárósmulyad 1 0.13 %
Nógrádszenna 1 0.13 %
Sirak 1 0.13 %
Ipolyharaszti 1 0.13 %
Ipolyhídvég 1 0.13 %
Inám 1 0.13 %
Ipolykér 1 0.13 %
Kelenye 1 0.13 %
Apafalva 1 0.13 %
Kishalom 1 0.13 %
Paróca 1 0.13 %
Nagycsalomja 1 0.13 %
Ipolynagyfalu 1 0.13 %
Felsőzellő 1 0.13 %
Alsózellő 1 0.13 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 26.52 %
Kékkő 61 5.54 %
Lukanénye 39 3.54 %
Zsély 38 3.45 %
Alsósztregova 28 2.54 %
Nógrádszentpéter 26 2.36 %
Bereklak 20 1.82 %
Alsózellő 19 1.73 %
Ebeck 18 1.63 %
Erdőszelestény 18 1.63 %
Csáb 16 1.45 %
Mikszáthfalva 16 1.45 %
Érújfalu 16 1.45 %
Felsőzellő 16 1.45 %
Nógrádszenna 15 1.36 %
Ipolynyék 14 1.27 %
Kürtösújfalu 13 1.18 %
Magasmajtény 13 1.18 %
Bussa 13 1.18 %
Alsópalojta 12 1.09 %
Kőkeszi 12 1.09 %
Középpalojta 12 1.09 %
Leszenye 12 1.09 %
Dacsókeszi 12 1.09 %
Kiskürtös 11 1.00 %
Tótgyarmat 10 0.91 %
Tótkisfalu 9 0.82 %
Inám 9 0.82 %
Dacsólam 9 0.82 %
Ipolykér 8 0.73 %
Csalár 8 0.73 %
Alsóesztergály 8 0.73 %
Apátújfalu 8 0.73 %
Kislibercse 7 0.64 %
Kelenye 7 0.64 %
Nagycsalomja 7 0.64 %
Csall 6 0.54 %
Apafalva 6 0.54 %
Kiscsalomja 6 0.54 %
Szelény 6 0.54 %
Nagylám 6 0.54 %
Óvár 6 0.54 %
Ipolyhídvég 5 0.45 %
Felsőesztergály 5 0.45 %
Szuhány 5 0.45 %
Felsőpalojta 4 0.36 %
Süllye 4 0.36 %
Ipolybalog 4 0.36 %
Nagyhalom 4 0.36 %
Tótkelecsény 4 0.36 %
Paróca 3 0.27 %
Kóvár 3 0.27 %
Sirak 3 0.27 %
Terbegec 3 0.27 %
Szécsénykovácsi 3 0.27 %
Ipolynagyfalu 3 0.27 %
Kishalom 3 0.27 %
Száraznyírjes 3 0.27 %
Veres 2 0.18 %
Bátorfalu 2 0.18 %
Ipolyszécsényke 2 0.18 %
Rárósmulyad 2 0.18 %
Borosznok 2 0.18 %
Ipolyharaszti 2 0.18 %
Hartyán 2 0.18 %
Gyürki 2 0.18 %
Zobor 2 0.18 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Galábocs 1 0.09 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Nagykürtös 758 34.60 %
Kékkő 105 4.79 %
Erdőszelestény 71 3.24 %
Magasmajtény 63 2.88 %
Bussa 62 2.83 %
Nógrádszentpéter 59 2.69 %
Bereklak 55 2.51 %
Csáb 51 2.33 %
Középpalojta 50 2.28 %
Alsópalojta 49 2.24 %
Zsély 48 2.19 %
Lukanénye 46 2.10 %
Ipolyhídvég 45 2.05 %
Kürtösújfalu 44 2.01 %
Alsósztregova 43 1.96 %
Felsőzellő 39 1.78 %
Mikszáthfalva 38 1.73 %
Dacsókeszi 38 1.73 %
Szuhány 35 1.60 %
Felsőesztergály 31 1.41 %
Apátújfalu 28 1.28 %
Kiskürtös 28 1.28 %
Csalár 27 1.23 %
Leszenye 27 1.23 %
Kőkeszi 26 1.19 %
Alsózellő 25 1.14 %
Dacsólam 25 1.14 %
Kiscsalomja 24 1.10 %
Ipolynyék 23 1.05 %
Érújfalu 23 1.05 %
Csall 21 0.96 %
Szécsénykovácsi 21 0.96 %
Felsősztregova 21 0.96 %
Felsőpalojta 20 0.91 %
Szelény 20 0.91 %
Alsóesztergály 20 0.91 %
Hartyán 19 0.87 %
Nagylám 18 0.82 %
Ipolynagyfalu 18 0.82 %
Ipolykér 17 0.78 %
Ipolyvarbó 17 0.78 %
Óvár 17 0.78 %
Ebeck 16 0.73 %
Tótgyarmat 16 0.73 %
Tótkisfalu 15 0.68 %
Kislibercse 15 0.68 %
Tótkelecsény 15 0.68 %
Nógrádszenna 15 0.68 %
Paróca 13 0.59 %
Ipolykeszi 13 0.59 %
Ipolybalog 12 0.55 %
Ipolyharaszti 12 0.55 %
Apafalva 11 0.50 %
Zobor 11 0.50 %
Terbegec 11 0.50 %
Galábocs 11 0.50 %
Borosznok 10 0.46 %
Kóvár 9 0.41 %
Kishalom 9 0.41 %
Száraznyírjes 8 0.37 %
Kelenye 7 0.32 %
Bátorfalu 7 0.32 %
Sirak 6 0.27 %
Gyürki 6 0.27 %
Ipolyszécsényke 6 0.27 %
Inám 6 0.27 %
Süllye 5 0.23 %
Nagycsalomja 5 0.23 %
Nagyhalom 4 0.18 %
Rárósmulyad 3 0.14 %
Veres 3 0.14 %
Nagykürtös 629 44.96 %
Kékkő 110 7.86 %
Zsély 56 4.00 %
Mikszáthfalva 54 3.86 %
Alsópalojta 51 3.65 %
Bereklak 42 3.00 %
Nógrádszentpéter 38 2.72 %
Bussa 35 2.50 %
Erdőszelestény 35 2.50 %
Kiskürtös 32 2.29 %
Csáb 28 2.00 %
Felsőesztergály 26 1.86 %
Kürtösújfalu 23 1.64 %
Alsózellő 22 1.57 %
Alsósztregova 22 1.57 %
Lukanénye 19 1.36 %
Ebeck 17 1.22 %
Magasmajtény 17 1.22 %
Nagyhalom 13 0.93 %
Dacsókeszi 13 0.93 %
Leszenye 13 0.93 %
Ipolykér 13 0.93 %
Érújfalu 13 0.93 %
Középpalojta 12 0.86 %
Felsőzellő 12 0.86 %
Szécsénykovácsi 11 0.79 %
Szuhány 10 0.71 %
Csalár 10 0.71 %
Száraznyírjes 10 0.71 %
Kőkeszi 9 0.64 %
Kiscsalomja 9 0.64 %
Dacsólam 9 0.64 %
Nógrádszenna 8 0.57 %
Galábocs 8 0.57 %
Tótgyarmat 8 0.57 %
Óvár 7 0.50 %
Felsőpalojta 7 0.50 %
Bátorfalu 6 0.43 %
Kislibercse 5 0.36 %
Ipolyharaszti 4 0.29 %
Ipolynagyfalu 4 0.29 %
Ipolynyék 4 0.29 %
Apátújfalu 4 0.29 %
Csall 4 0.29 %
Tótkelecsény 4 0.29 %
Zobor 4 0.29 %
Ipolyhídvég 3 0.21 %
Ipolybalog 3 0.21 %
Szelény 3 0.21 %
Apafalva 3 0.21 %
Alsóesztergály 3 0.21 %
Tótkisfalu 3 0.21 %
Kishalom 3 0.21 %
Süllye 2 0.14 %
Felsősztregova 2 0.14 %
Nagycsalomja 2 0.14 %
Kelenye 2 0.14 %
Ipolyvarbó 2 0.14 %
Borosznok 1 0.07 %
Gyürki 1 0.07 %
Veres 1 0.07 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 7.54 %
Ipolybalog 57 6.82 %
Ipolykeszi 48 5.74 %
Ipolyhídvég 41 4.90 %
Nagycsalomja 24 2.87 %
Nagykürtös 22 2.63 %
Lukanénye 20 2.39 %
Ipolykér 13 1.56 %
Óvár 13 1.56 %
Ipolynagyfalu 12 1.44 %
Inám 12 1.44 %
Kóvár 11 1.32 %
Magasmajtény 8 0.96 %
Bussa 6 0.72 %
Ipolyszécsényke 6 0.72 %
Tótgyarmat 5 0.60 %
Kőkeszi 5 0.60 %
Zsély 4 0.48 %
Ipolyvarbó 4 0.48 %
Apátújfalu 4 0.48 %
Kelenye 4 0.48 %
Csalár 4 0.48 %
Szécsénykovácsi 4 0.48 %
Leszenye 3 0.36 %
Csáb 3 0.36 %
Kiscsalomja 2 0.24 %
Sirak 2 0.24 %
Érújfalu 2 0.24 %
Gyürki 2 0.24 %
Alsózellő 1 0.12 %
Tótkisfalu 1 0.12 %
Terbegec 1 0.12 %
Bátorfalu 1 0.12 %
Kékkő 1 0.12 %
Kishalom 1 0.12 %
Mikszáthfalva 1 0.12 %
Alsósztregova 1 0.12 %
Rárósmulyad 1 0.12 %
Dacsókeszi 1 0.12 %
Szelény 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 28.53 %
Alsósztregova 136 20.42 %
Felsőzellő 91 13.66 %
Bussa 76 11.41 %
Nógrádszentpéter 31 4.65 %
Kékkő 24 3.60 %
Alsózellő 23 3.45 %
Mikszáthfalva 18 2.70 %
Kislibercse 16 2.40 %
Alsópalojta 16 2.40 %
Érújfalu 15 2.25 %
Magasmajtény 13 1.95 %
Középpalojta 10 1.50 %
Felsőesztergály 10 1.50 %
Rárósmulyad 9 1.35 %
Leszenye 9 1.35 %
Tótkelecsény 8 1.20 %
Nógrádszenna 8 1.20 %
Ipolynyék 7 1.05 %
Csáb 7 1.05 %
Dacsólam 7 1.05 %
Hartyán 7 1.05 %
Apátújfalu 7 1.05 %
Csalár 6 0.90 %
Ipolyvarbó 6 0.90 %
Zsély 6 0.90 %
Ebeck 6 0.90 %
Kishalom 5 0.75 %
Kiskürtös 5 0.75 %
Tótkisfalu 5 0.75 %
Lukanénye 5 0.75 %
Szuhány 4 0.60 %
Felsősztregova 4 0.60 %
Nagycsalomja 4 0.60 %
Erdőszelestény 4 0.60 %
Borosznok 4 0.60 %
Kürtösújfalu 4 0.60 %
Bereklak 4 0.60 %
Terbegec 4 0.60 %
Kőkeszi 3 0.45 %
Galábocs 3 0.45 %
Nagyhalom 3 0.45 %
Tótgyarmat 3 0.45 %
Alsóesztergály 2 0.30 %
Bátorfalu 2 0.30 %
Gyürki 2 0.30 %
Ipolykeszi 2 0.30 %
Csall 2 0.30 %
Nagylám 2 0.30 %
Dacsókeszi 2 0.30 %
Ipolybalog 2 0.30 %
Ipolyharaszti 2 0.30 %
Szécsénykovácsi 2 0.30 %
Ipolynagyfalu 2 0.30 %
Ipolykér 2 0.30 %
Kiscsalomja 2 0.30 %
Ipolyhídvég 2 0.30 %
Ipolyszécsényke 1 0.15 %
Süllye 1 0.15 %
Felsőpalojta 1 0.15 %
Kelenye 1 0.15 %
Kóvár 1 0.15 %
Sirak 1 0.15 %
Óvár 1 0.15 %
Száraznyírjes 1 0.15 %
Paróca 1 0.15 %
Zobor 1 0.15 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 16.53 %
Ipolyhídvég 131 13.21 %
Ipolybalog 83 8.37 %
Ipolynagyfalu 47 4.74 %
Inám 44 4.44 %
Nagykürtös 41 4.13 %
Óvár 35 3.53 %
Ipolykér 31 3.13 %
Ipolykeszi 27 2.72 %
Lukanénye 19 1.92 %
Csáb 18 1.81 %
Nagycsalomja 18 1.81 %
Kelenye 18 1.81 %
Ipolyszécsényke 17 1.71 %
Kóvár 15 1.51 %
Csalár 15 1.51 %
Apátújfalu 13 1.31 %
Sirak 11 1.11 %
Terbegec 11 1.11 %
Szécsénykovácsi 10 1.01 %
Kőkeszi 9 0.91 %
Bussa 9 0.91 %
Bátorfalu 8 0.81 %
Leszenye 7 0.71 %
Tótgyarmat 6 0.60 %
Dacsókeszi 5 0.50 %
Gyürki 5 0.50 %
Kékkő 5 0.50 %
Magasmajtény 4 0.40 %
Szelény 4 0.40 %
Ipolyvarbó 4 0.40 %
Zsély 4 0.40 %
Galábocs 3 0.30 %
Hartyán 3 0.30 %
Érújfalu 3 0.30 %
Mikszáthfalva 2 0.20 %
Alsózellő 2 0.20 %
Rárósmulyad 2 0.20 %
Erdőszelestény 2 0.20 %
Zobor 1 0.10 %
Kiskürtös 1 0.10 %
Bereklak 1 0.10 %
Kiscsalomja 1 0.10 %
Alsósztregova 1 0.10 %
Felsőzellő 1 0.10 %
Ipolyharaszti 1 0.10 %
Csall 1 0.10 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 12.78 %
Alsósztregova 235 9.15 %
Nógrádszentpéter 76 2.96 %
Érújfalu 75 2.92 %
Kékkő 53 2.06 %
Bussa 40 1.56 %
Magasmajtény 39 1.52 %
Kislibercse 32 1.25 %
Hartyán 30 1.17 %
Felsősztregova 29 1.13 %
Tótkisfalu 28 1.09 %
Nógrádszenna 23 0.90 %
Mikszáthfalva 20 0.78 %
Erdőszelestény 19 0.74 %
Tótkelecsény 19 0.74 %
Zsély 18 0.70 %
Alsópalojta 18 0.70 %
Süllye 18 0.70 %
Borosznok 16 0.62 %
Felsőzellő 12 0.47 %
Kiskürtös 12 0.47 %
Bereklak 12 0.47 %
Apátújfalu 11 0.43 %
Felsőesztergály 11 0.43 %
Alsózellő 10 0.39 %
Alsóesztergály 9 0.35 %
Dacsókeszi 9 0.35 %
Középpalojta 9 0.35 %
Rárósmulyad 8 0.31 %
Leszenye 8 0.31 %
Nagylám 8 0.31 %
Lukanénye 8 0.31 %
Kóvár 8 0.31 %
Kürtösújfalu 7 0.27 %
Csáb 7 0.27 %
Paróca 7 0.27 %
Nagyhalom 6 0.23 %
Óvár 6 0.23 %
Ipolykér 6 0.23 %
Dacsólam 5 0.19 %
Szelény 4 0.16 %
Szuhány 4 0.16 %
Tótgyarmat 4 0.16 %
Csalár 4 0.16 %
Gyürki 4 0.16 %
Csall 4 0.16 %
Kishalom 4 0.16 %
Ipolykeszi 3 0.12 %
Ipolynyék 3 0.12 %
Szécsénykovácsi 3 0.12 %
Ebeck 3 0.12 %
Kelenye 3 0.12 %
Kiscsalomja 3 0.12 %
Nagycsalomja 2 0.08 %
Bátorfalu 2 0.08 %
Felsőpalojta 2 0.08 %
Kőkeszi 2 0.08 %
Veres 2 0.08 %
Terbegec 2 0.08 %
Zobor 2 0.08 %
Ipolyharaszti 2 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.04 %
Ipolynagyfalu 1 0.04 %
Száraznyírjes 1 0.04 %
Galábocs 1 0.04 %
Ipolyvarbó 1 0.04 %
Sirak 1 0.04 %
Ipolybalog 1 0.04 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
53 24.20%
KSČ
51 23.29%
SPV
41 18.72%
VPN
35 15.98%
SNS
22 10.05%
DS
5 2.28%
SSL
5 2.28%
SZ
3 1.37%
DÚRS
2 0.91%
ČSDF
1 0.46%
Együttélés-MKDM
1 0.46%
Érvényes szavazatok 219
HZDS
130 61.32%
SDĽ
28 13.21%
KDH
13 6.13%
SSL-SNZ
8 3.77%
SKDH
7 3.30%
SNS
6 2.83%
HZOS
4 1.89%
SPI
4 1.89%
KSS
3 1.42%
ODÚ
2 0.94%
SDSS
2 0.94%
ZPR-RČS
2 0.94%
SLS
1 0.47%
SZS
1 0.47%
SZ
1 0.47%
Érvényes szavazatok 212
HZDS-RSS
140 63.93%
ZRS
27 12.33%
11 5.02%
KSS
10 4.57%
KSÚ
6 2.74%
KDH
5 2.28%
ROISR
5 2.28%
SNS
5 2.28%
SP-VOĽBA
3 1.37%
DS
2 0.91%
RSDSS
2 0.91%
SPK
1 0.46%
SD
1 0.46%
HZPCS
1 0.46%
Érvényes szavazatok 219
HZDS
127 53.81%
SDK
40 16.95%
SDĽ
33 13.98%
SNS
15 6.36%
ZRS
6 2.54%
KSS
4 1.69%
SOP
4 1.69%
NSK
2 0.85%
NEI
2 0.85%
B-RRS
1 0.42%
SLS
1 0.42%
SNJ
1 0.42%
Érvényes szavazatok 236
HZDS
101 50.00%
KSS
17 8.42%
SMER
16 7.92%
ANO
13 6.44%
HZD
12 5.94%
SDKU
9 4.46%
PSNS
9 4.46%
KDH
7 3.47%
SNS
4 1.98%
SDĽ
3 1.49%
SDPO
2 0.99%
OKS
1 0.50%
SZS
1 0.50%
LB
1 0.50%
ZRS
1 0.50%
B RRS
1 0.50%
SDA
1 0.50%
NOSNP
1 0.50%
ROISR
1 0.50%
MKP
1 0.50%
Érvényes szavazatok 202
ĽS HZDS
65 36.93%
SMER
64 36.36%
SNS
15 8.52%
SDKU DS
7 3.98%
KSS
4 2.27%
LB
4 2.27%
SLNKO
4 2.27%
SF
3 1.70%
SLS
3 1.70%
KDH
2 1.14%
SOS
1 0.57%
ANO
1 0.57%
HZD
1 0.57%
ZRS
1 0.57%
NADEJ
1 0.57%
Érvényes szavazatok 176
SMER
69 35.03%
ĽS HZDS
53 26.90%
SaS
16 8.12%
SDKU DS
14 7.11%
SNS
10 5.08%
SDĽ
10 5.08%
KDH
6 3.05%
Most-Híd
5 2.54%
LSNS
5 2.54%
Únia
4 2.03%
EDS
2 1.02%
ND
1 0.51%
AZEN
1 0.51%
MKP
1 0.51%
Érvényes szavazatok 197
SMER SD
135 68.18%
SNS
14 7.07%
OĽaNO
10 5.05%
99 Percent
7 3.54%
SDKU DS
4 2.02%
ĽS HZDS
4 2.02%
KSS
4 2.02%
LSNS
3 1.52%
SSS NM
3 1.52%
SaS
3 1.52%
KDH
3 1.52%
Most-Híd
2 1.01%
NaS ns
1 0.51%
Zelení
1 0.51%
SZ
1 0.51%
PaS
1 0.51%
SDĽ
1 0.51%
SOSKA
1 0.51%
Érvényes szavazatok 198
SMER SD
84 46.15%
LSNS
24 13.19%
SNS
23 12.64%
SaS
11 6.04%
TIP
7 3.85%
OĽANO-NOVA
7 3.85%
KDH
5 2.75%
SME RODINA
5 2.75%
KSS
4 2.20%
SKOK!
4 2.20%
Most-Híd
2 1.10%
#SIEŤ
2 1.10%
ŠANCA
1 0.55%
SMS
1 0.55%
MKP
1 0.55%
SZS
1 0.55%
Érvényes szavazatok 182
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések