SK
VK
.....

Kürtösújfalu

Község

címer zászló
32 8% magyar 1910
2 0% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nová Ves
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Balassagyarmati járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
Balcovka, Banský vrch, Bačov vrch, Belasov vrch, Bukovina, Cerina, Dolné Rovne, Holý vŕšok, Horné lúky, Horné Vídky, Istvánka-tanya (Štefanka), Kerekište, Kresačka, Kút, Laposka, Lažtek, Mrakov bok, Nad dedinou, Nad haťou, Nad jarkom, Rovienky, Rovne, Šariny, Śíp, Šípsky bok, Syslovka, V Lipine, Vidky, Vinice, Za šípom
Koordináták:
48.16850281, 19.36466026
Terület:
8,50 km2
Rang:
község
Népesség:
406
Tszf. magasság:
164 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99105
Település kód:
516244
Szervezeti azonosító:
650200
Adóazonosító:
2021296453

A község a Balassagyarmati-medence északi részén, a Kürtös-patak völgyében, a Kürtös- és a Dolina-patak összefolyásánál, 162 méteres tengerszint feletti magassában fekszik, Nagykürtöstől 5,5 km-re délre, Balassagyarmattól 14,5 km-re északkeletre. Határa 157-298 méteres tengerszint feletti magasságban húzódik, keleti részét a Nógrádszentpéteri-dombság erdő borította dombjai foglalják el, legmagasabb pontja az Óvár és Kürtösújfalu határánál emelkedő Csérk-hegy (Riečavina). 2010-ben területének 37,6 %-át erdő (320 ha), 28,5 %-át rét és legelő (242 ha) és 26,0 %-át (221 ha) pedig szántóföldek foglalták el. A község belterülete 37 hektáron terül el. Délnyugatról Szklabonya, délkeletről Óvár, északról Kiskürtös, nyugatról pedig Ebeck községekkel határos. A község közúton a Tótgyarmatot Nagykürtössel összekötő 527-es úton közelíthető meg.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Balassagyarmati járásához (1872-ig a Kékkői járáshoz) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1920-1960 között a Kékkői, 1960-1968 között a Losonci, 1968 után pedig a Nagykürtösi járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Garammenti megye, Kékkői járás). Területe 1921-hez képest (8,49 km²) csak minimális mértékben változott (2011-ben 8,50 km²). 1910-1921 között Kiskürtös határának egy részét Kürtösújfaluhoz csatolták, területét ezzel 7,3 %-kal (7,91 km²-ről 8,49 km²-re) növelve.

Népesség

2011-ben a községnek 401 lakosa volt, melynek 97,5 %-a szlovák nemzetiségű volt. A szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő község népességének zöme már a 19. században is szlovák volt, korábban azonban magyar kisebbség is élt itt (1880-ban a népesség 9,7 %-a, 1910-ben 8,4 %-a, 1921-ben 8,1 %-a volt magyar nemzetiségű/anyanyelvű), mely a a 20. század első felében asszimilálódott. 1880-1970 között 62,3 %-kal nőtt a község lakossága (308 főről 500 főre), az 1970-1991 közötti 30,4 %-os lakosságszám-csökkenést 1991-2017 között ismét 17,2 %-os növekedés (348 főről 408 főre) váltotta fel. 2013-ban a lakosság 12 %-a a roma etnikumhoz tartozott. 2011-ben népességének háromnegyede (74,3 %) római katolikus (1921-ben még 92,9 %), 6,0 %-a evangélikus és 13,2 %-a felekezeten kívüli volt. A község népsűrűsége (2011-ben 47,2 fő/km²) a járási átlagnak megfelelő.

Történelem

A község első írásos említése 1473-ból származik, ekkor Wyfalw néven szerepelt. Valószínűleg a 14. században keletkezett, a középkorban a kékkői vár birtoka volt. 1544-1593 között török uralom alá került. 1548-ban Balassa János volt a földesura. 1582-ben már Kisújfalu (Kysuyfalu) formában említik. A 17. század első felében elpusztult. 1660-ban 11 háztartás volt a faluban, 1671-ben 7 háztartásából 4 puszta volt. 1688-ban Szklabonyaújfalu alakban is említik. 1715-ben 13 magyar, 1720-ban hét magyar és négy szlovák háztartás volt a faluban. A 18. században a Zichy és a Balassa családok voltak fő birtokosai. Első pecsétje 1811-ből ismert, ennek rajza az alapja a község 1996-ban elfogadott címerének. 1828-ban 53 háza és 439 lakosa volt, lakói földműveléssel és szőlőtermesztéssel foglalkoztak (az első szőlőket 1740-ben telepítették itt). 1859-1860-ban kisebb barnaszénbányát nyitotak a község határában. 1874-75-ben kétosztályos magyar iskola működött a faluban. A 20. század elején a Zichy családnak és Literáty Istvánnak volt itt nagyobb birtoka. 1905-ig hivatalos neve Kisújfalu volt, ekkor változtatták a Kürtös-patak után Kürtösújfalura. 1920-ig Nógrád vármegye Balassagyarmati járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállam része volt, ekkor határközséggé vált, a szomszédos Óvár már Magyarországhoz tartozott. 1942-ben 97 háza és 425 lakosa volt. Népességének maximumát (500 fő) 1970-ben érte el. A 2011-ben megnyitott ipari parkban megtelepülő multinacionális cégek révén a falu a térség egyik gazdaságilag leginkább előnyös helyzetű településévé vált, minimális munkanélküliséggel.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem található. A népi építészet számos emléke maradt fent a faluban, köztük a központban található római katolikus harangláb. Az Isteni kegyelemnek szentelt római katolikus kápolnája modern építmény, a temetőben található. A község határában több multinacionális vállalat üzeme működik 2012 óta: bútorgyártás (Fourni Finish), kábelgyártás (Forschner), autóalkatrész-gyártás (Mata Automotive Slovakia s.r.o.).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ÚJFALU. Kis Újfalu. Nógrád Várm. földes Urai Gr. Balassa, és Gr. Zichy Uraságok, lakosai külömbfélék, fekszik Sklabonyának szomszédságában, mellynek filiája; határja hegyes, vőlgyes.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kis-Ujfalu, Nógrád m. tót falu, 381 kath., 3 evang. lak. Határa nem nagy; szőlője elég. A kékkői urad. tartozik. Ut. p. B. Gyarmat.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A Kürtös patak völgyén fekszenek Újfalu, Kis- és Nagy-Kürtös helységek régi nemesi kuriákkal.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kürtösújfalu. (Azelőtt Kis-Újfalu.) A Kürtös-patak mentén fekvő kisközség. Házainak száma 69, lakosaié, a kik tótajkúak és római kath. vallásúak 388. Postája Mikszáthfalva, távírója és vasúti állomása Balassagyarmat. Már a középkorban, 1473-ban Zoborral és Kürttel együtt fordúl elő. 1548-ban Balassa János volt a helység földesura. A XVI. század közepén a török hódoltsághoz tartozott és Divane Ali hűbérbirtoka volt. 1598-ban Balassa Zsigmond birtokában találjuk. 1715-ben 13 magyar, 1720-ban hét magyar és négy tót háztartását vették fel. később a gróf Zichy és a báró Balassa családok voltak az urai. Jelenleg is a gróf Zichy család senioratusához tartozik, de Literáty Istvánnak is van itt nagyobb birtoka és úrilaka. A községhez tartozik Istvánka-tanya.

Helységnévtár

Kisújfalu, rk. 276 Szklabonya, ág. 24 Nagy-Kürtös, izr. 8 Balassa-Gyarmat.

Névelőfordulások
1473
Wyfalw
1549
Wyffalw
1582
Kysuyfalu
1616
Vyffalu
1671
Ujfalu
1773
Kiss-Uj-Falu, Nowa Wes,
1786
Kisch-Ujfalu, Nowá Wes,
1808
Kis-Újfalu, Nowá Wes,
1863
Kisújfalu,
1920
Nová Ves

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Nová Ves) 200
Telefon: 0474886287
Fax: 0474886287

Honlap:

Hivatali órák:

Polgármester:
Paholík Štefan (SMER-SD, SNS, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))

Képviselő-testület:
Dudáš Dušan (SMER-SD)
Krištof Miroslav (SMER-SD)
Murinček Jozef (SMER-SD)
Paholík Štefan (SNS)
Varholák Marián (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
SMER-SD 60% SMER-SD 3 képviselö SNS 20% SNS 1 képviselö STRANA M... 20% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö 5 képviselö
Kürtösújfalui Községi Hivatal

Nová Ves 200

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Arány
magyarok 30 10%
szlovákok 253 82%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 3%
egyéb 17 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 308
magyarok 32 8%
szlovákok 349 91%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 382
magyarok 31 8%
szlovákok 343 90%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 8 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 382
magyarok 1 0%
szlovákok 337 97%
romák 3 1%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 348
magyarok 2 1%
szlovákok 337 94%
romák 1 0%
csehek 7 2%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 3%
összlétszám 358
magyarok 2 0%
szlovákok 391 98%
romák 0 0%
csehek 6 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 401
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 332
Választási részvétel: 72.29 %
Kiadott boríték: 240
Bedobott boríték: 239

Polgármester

Érvényes szavazólap: 235
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Paholík Štefan 163 69.36 % SMER-SD, SNS, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jakab Jozef 72 30.64 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Varholák Marián 131 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dudáš Dušan 117 SMER-SD
Paholík Štefan 116 SNS
Krištof Miroslav 112 SMER-SD
Murinček Jozef 102 SMER-SD

Képviselők

2014
SMER-SD 60.00% SMER-SD 3 képviselö SNS 20.00% SNS 1 képviselö Strana moderného Slovenska 20.00% Strana moderného Slovenska 1 képviselö 5 képviselö
2018
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 20.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö SMER-SD 60.00% SMER-SD 3 képviselö SNS 20.00% SNS 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 318
Választási részvétel: 31.13 %
Kiadott boríték: 99
Bedobott boríték: 99
Választásra jogosult: 318
Választási részvétel: 38.05 %
Kiadott boríték: 121
Bedobott boríték: 121
Választásra jogosult: 321
Választási részvétel: 42,67 %
Kiadott boríték: 137
Bedobott boríték: 137

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 91
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 127
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 68 74.73 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 12 13.19 % ĽS Naše Slovensko
Ladislav Fízik 4 4.40 % ASV
Ľudovít Kaník 3 3.30 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ondrej Binder 1 1.10 % Független
Pavel Chovanec 1 1.10 % ÚSVIT
Emil Samko 1 1.10 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1 1.10 % KSS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Marian Kotleba 44 37.29% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 40 31.50 % Független
Marian Kotleba 39 30.71 % ĽSNS
Igor Kašper 30 23.62 % Független
Martin Juhaniak 4 3.15 % Független
Stanislav Mičev 3 2.36 % Független
Michal Kantor 3 2.36 % SZS
Alena Pivovarčiová 1 0.79 % NP
Jozef Šimko 1 0.79 % Független
Miroslav Gálik 1 0.79 % NAS
Vojtech Kökény 1 0.79 % SRK
Milan Urbáni 1 0.79 % SMS
Viliam Baňák 1 0.79 % JĽSS
Pavel Greksa 1 0.79 % Független
Ivan Saktor 1 0.79 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 99
Érvényes szavazólap: 126
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Mirko Trojčák 82 82.83% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 48 48.48% SMER - SD, KDH
Darina Antolíková 47 47.47% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Václav Hájevský 17 17.17% Független
Dušan Backo 9 9.09% SNS
Jaroslav Zauška 8 8.08% SMER - SD, KDH
Anna Hlivárová 7 7.07% ASV
Mária Lőrincz 7 7.07% Független
Peter Šiška 6 6.06% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Miroslav Bartoš 5 5.05% SRK
Jozef Filip 4 4.04% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Pavol Goda 4 4.04% SĽS
Attila Baki 2 2.02% MOST - HÍD
Bohuslav Beňo 2 2.02% OKS
Richárd Hamerlik 1 1.01% SMS
László Jámbor 0 0.00% SMK-MKP
Peter Bartoš 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Mirko Trojčák 76 60.32% SMER-SD
Dana Havrilová 69 54.76% Független
Ondrej Kollár 44 34.92% SMER-SD
Peter Šalko 23 18.25% Független
Jaroslav Dudáš 17 13.49% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Filip 14 11.11% SMER-SD
Nicolas Dobrocký 13 10.32% ĽS Naše Slovensko
Miloš Krchňavý 13 10.32% Független
Michal Györgyík 9 7.14% ĽS Naše Slovensko
Darina Antolíková 8 6.35% ŠANCA
Ladislav Nozdrovický 8 6.35% Független
Igor Boreš 7 5.56% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Ľuboslav Dobrocký 7 5.56% ŠANCA
Ladislav Balík 6 4.76% SMK-MKP
Erika Kušická 4 3.17% MOST - HÍD
Tomáš Krahulec 4 3.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Michaela Činčurová 3 2.38% SNS
Mária Košíková 2 1.59% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
László Jámbor 1 0.79% SMK-MKP
Marcel Fagyas 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Rózsa Skabela 0 0.00% MOST - HÍD
Viktor Lestyánszky 0 0.00% MOST - HÍD
Anikó Korčoková 0 0.00% SMK-MKP
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 10.91 %
Ipolynyék 120 9.55 %
Nagycsalomja 65 5.18 %
Ipolykeszi 57 4.54 %
Lukanénye 53 4.22 %
Csáb 43 3.42 %
Nagykürtös 40 3.18 %
Inám 38 3.03 %
Kóvár 34 2.71 %
Ipolyvarbó 28 2.23 %
Ipolynagyfalu 28 2.23 %
Ipolyszécsényke 26 2.07 %
Kelenye 22 1.75 %
Kőkeszi 21 1.67 %
Apátújfalu 20 1.59 %
Bussa 19 1.51 %
Terbegec 19 1.51 %
Ipolyhídvég 18 1.43 %
Zsély 17 1.35 %
Óvár 15 1.19 %
Leszenye 9 0.72 %
Dacsókeszi 6 0.48 %
Szelény 5 0.40 %
Csalár 5 0.40 %
Magasmajtény 5 0.40 %
Galábocs 4 0.32 %
Felsőzellő 4 0.32 %
Kiscsalomja 4 0.32 %
Tótgyarmat 3 0.24 %
Kékkő 3 0.24 %
Ipolyharaszti 3 0.24 %
Kislibercse 2 0.16 %
Rárósmulyad 2 0.16 %
Kiskürtös 2 0.16 %
Ebeck 2 0.16 %
Gyürki 2 0.16 %
Paróca 1 0.08 %
Nógrádszenna 1 0.08 %
Ipolykér 1 0.08 %
Felsőpalojta 1 0.08 %
Sirak 1 0.08 %
Hartyán 1 0.08 %
Bátorfalu 1 0.08 %
Szécsénykovácsi 1 0.08 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 33.95 %
Mikszáthfalva 149 11.44 %
Ebeck 70 5.38 %
Kürtösújfalu 69 5.30 %
Kékkő 63 4.84 %
Zsély 51 3.92 %
Alsópalojta 39 3.00 %
Kiskürtös 30 2.30 %
Középpalojta 20 1.54 %
Nógrádszentpéter 18 1.38 %
Magasmajtény 15 1.15 %
Érújfalu 15 1.15 %
Erdőszelestény 15 1.15 %
Bereklak 15 1.15 %
Bussa 13 1.00 %
Alsózellő 10 0.77 %
Dacsólam 10 0.77 %
Csalár 9 0.69 %
Lukanénye 9 0.69 %
Nagyhalom 9 0.69 %
Leszenye 8 0.61 %
Kishalom 8 0.61 %
Dacsókeszi 8 0.61 %
Felsőpalojta 8 0.61 %
Alsósztregova 7 0.54 %
Bátorfalu 7 0.54 %
Csáb 7 0.54 %
Nógrádszenna 6 0.46 %
Felsőesztergály 6 0.46 %
Ipolynyék 6 0.46 %
Ipolykér 6 0.46 %
Alsóesztergály 6 0.46 %
Száraznyírjes 6 0.46 %
Tótgyarmat 5 0.38 %
Paróca 5 0.38 %
Felsősztregova 5 0.38 %
Apátújfalu 4 0.31 %
Szécsénykovácsi 4 0.31 %
Apafalva 3 0.23 %
Kóvár 3 0.23 %
Kőkeszi 3 0.23 %
Szelény 3 0.23 %
Kiscsalomja 3 0.23 %
Sirak 3 0.23 %
Kelenye 3 0.23 %
Gyürki 2 0.15 %
Szuhány 2 0.15 %
Felsőzellő 2 0.15 %
Óvár 2 0.15 %
Kislibercse 2 0.15 %
Zobor 2 0.15 %
Galábocs 2 0.15 %
Nagycsalomja 2 0.15 %
Nagylám 1 0.08 %
Veres 1 0.08 %
Ipolyharaszti 1 0.08 %
Süllye 1 0.08 %
Hartyán 1 0.08 %
Ipolyszécsényke 1 0.08 %
Csall 1 0.08 %
Tótkisfalu 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolybalog 1 0.08 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 15.31 %
Nagykürtös 169 11.20 %
Magasmajtény 85 5.63 %
Apátújfalu 79 5.24 %
Ipolynyék 78 5.17 %
Csáb 69 4.57 %
Leszenye 64 4.24 %
Zsély 43 2.85 %
Bátorfalu 37 2.45 %
Óvár 27 1.79 %
Tótgyarmat 27 1.79 %
Kékkő 26 1.72 %
Bussa 24 1.59 %
Nagycsalomja 24 1.59 %
Ipolybalog 24 1.59 %
Szécsénykovácsi 23 1.52 %
Dacsókeszi 22 1.46 %
Kőkeszi 22 1.46 %
Inám 21 1.39 %
Ipolyharaszti 21 1.39 %
Bereklak 20 1.33 %
Középpalojta 18 1.19 %
Ipolyvarbó 18 1.19 %
Erdőszelestény 18 1.19 %
Csall 17 1.13 %
Nógrádszentpéter 16 1.06 %
Alsósztregova 16 1.06 %
Szelény 15 0.99 %
Ipolykeszi 14 0.93 %
Felsőzellő 13 0.86 %
Terbegec 13 0.86 %
Kiscsalomja 13 0.86 %
Kóvár 13 0.86 %
Sirak 12 0.80 %
Borosznok 12 0.80 %
Kiskürtös 11 0.73 %
Tótkisfalu 11 0.73 %
Ebeck 11 0.73 %
Szuhány 11 0.73 %
Ipolynagyfalu 10 0.66 %
Ipolykér 10 0.66 %
Kishalom 9 0.60 %
Kürtösújfalu 8 0.53 %
Gyürki 8 0.53 %
Alsózellő 8 0.53 %
Alsópalojta 7 0.46 %
Csalár 6 0.40 %
Nógrádszenna 6 0.40 %
Dacsólam 6 0.40 %
Érújfalu 5 0.33 %
Süllye 5 0.33 %
Nagyhalom 5 0.33 %
Felsősztregova 5 0.33 %
Apafalva 5 0.33 %
Felsőesztergály 5 0.33 %
Ipolyhídvég 4 0.27 %
Tótkelecsény 4 0.27 %
Galábocs 4 0.27 %
Mikszáthfalva 4 0.27 %
Kislibercse 4 0.27 %
Rárósmulyad 4 0.27 %
Kelenye 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Alsóesztergály 2 0.13 %
Ipolyszécsényke 2 0.13 %
Nagylám 2 0.13 %
Felsőpalojta 2 0.13 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 26.63 %
Nagykürtös 228 19.10 %
Magasmajtény 105 8.79 %
Óvár 76 6.37 %
Lukanénye 71 5.95 %
Ipolybalog 70 5.86 %
Ipolykér 69 5.78 %
Kékkő 50 4.19 %
Inám 43 3.60 %
Csalár 42 3.52 %
Ipolyhídvég 39 3.27 %
Bussa 34 2.85 %
Ipolykeszi 30 2.51 %
Kőkeszi 26 2.18 %
Csall 25 2.09 %
Csáb 23 1.93 %
Szécsénykovácsi 21 1.76 %
Nagycsalomja 20 1.68 %
Alsópalojta 20 1.68 %
Nógrádszentpéter 18 1.51 %
Ipolynagyfalu 17 1.42 %
Leszenye 16 1.34 %
Zsély 14 1.17 %
Erdőszelestény 14 1.17 %
Dacsókeszi 13 1.09 %
Ipolyharaszti 13 1.09 %
Bátorfalu 11 0.92 %
Gyürki 11 0.92 %
Ebeck 11 0.92 %
Kishalom 10 0.84 %
Bereklak 10 0.84 %
Alsósztregova 10 0.84 %
Szelény 9 0.75 %
Ipolyvarbó 9 0.75 %
Tótkisfalu 9 0.75 %
Apátújfalu 8 0.67 %
Kóvár 7 0.59 %
Felsőzellő 7 0.59 %
Kelenye 7 0.59 %
Terbegec 7 0.59 %
Mikszáthfalva 6 0.50 %
Felsőesztergály 6 0.50 %
Galábocs 5 0.42 %
Sirak 5 0.42 %
Tótgyarmat 5 0.42 %
Középpalojta 5 0.42 %
Apafalva 5 0.42 %
Kiskürtös 4 0.34 %
Kürtösújfalu 4 0.34 %
Rárósmulyad 4 0.34 %
Szuhány 4 0.34 %
Nagyhalom 3 0.25 %
Zobor 3 0.25 %
Ipolyszécsényke 3 0.25 %
Felsősztregova 3 0.25 %
Nógrádszenna 3 0.25 %
Felsőpalojta 3 0.25 %
Alsóesztergály 2 0.17 %
Alsózellő 2 0.17 %
Veres 2 0.17 %
Hartyán 2 0.17 %
Dacsólam 2 0.17 %
Kislibercse 2 0.17 %
Nagylám 2 0.17 %
Száraznyírjes 1 0.08 %
Kiscsalomja 1 0.08 %
Tótkelecsény 1 0.08 %
Érújfalu 1 0.08 %
Borosznok 1 0.08 %
Süllye 1 0.08 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 48.86 %
Kékkő 70 6.97 %
Magasmajtény 34 3.38 %
Zsély 31 3.08 %
Kiskürtös 31 3.08 %
Nógrádszentpéter 30 2.99 %
Bussa 19 1.89 %
Mikszáthfalva 18 1.79 %
Felsőzellő 14 1.39 %
Ipolynyék 14 1.39 %
Lukanénye 13 1.29 %
Leszenye 13 1.29 %
Alsózellő 12 1.19 %
Alsópalojta 12 1.19 %
Alsósztregova 11 1.09 %
Bereklak 11 1.09 %
Érújfalu 11 1.09 %
Alsóesztergály 11 1.09 %
Felsőesztergály 11 1.09 %
Szécsénykovácsi 10 1.00 %
Dacsólam 8 0.80 %
Nagyhalom 8 0.80 %
Csalár 8 0.80 %
Ipolyvarbó 7 0.70 %
Csáb 7 0.70 %
Kishalom 7 0.70 %
Tótkisfalu 7 0.70 %
Kürtösújfalu 7 0.70 %
Ebeck 7 0.70 %
Kiscsalomja 7 0.70 %
Szelény 6 0.60 %
Hartyán 6 0.60 %
Középpalojta 6 0.60 %
Tótkelecsény 5 0.50 %
Nagycsalomja 5 0.50 %
Kőkeszi 5 0.50 %
Szuhány 5 0.50 %
Terbegec 4 0.40 %
Csall 4 0.40 %
Apátújfalu 4 0.40 %
Ipolykér 4 0.40 %
Kislibercse 4 0.40 %
Erdőszelestény 4 0.40 %
Ipolybalog 4 0.40 %
Száraznyírjes 4 0.40 %
Dacsókeszi 4 0.40 %
Sirak 3 0.30 %
Óvár 3 0.30 %
Galábocs 3 0.30 %
Ipolyszécsényke 3 0.30 %
Bátorfalu 3 0.30 %
Zobor 2 0.20 %
Gyürki 2 0.20 %
Tótgyarmat 2 0.20 %
Felsősztregova 2 0.20 %
Felsőpalojta 2 0.20 %
Ipolyharaszti 1 0.10 %
Paróca 1 0.10 %
Inám 1 0.10 %
Kóvár 1 0.10 %
Ipolynagyfalu 1 0.10 %
Nógrádszenna 1 0.10 %
Ipolyhídvég 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 42.81 %
Kékkő 56 5.00 %
Zsély 50 4.47 %
Lukanénye 43 3.84 %
Alsópalojta 41 3.66 %
Mikszáthfalva 36 3.22 %
Erdőszelestény 31 2.77 %
Érújfalu 30 2.68 %
Kiskürtös 30 2.68 %
Nógrádszentpéter 28 2.50 %
Alsósztregova 28 2.50 %
Középpalojta 23 2.06 %
Dacsókeszi 23 2.06 %
Ebeck 22 1.97 %
Bereklak 22 1.97 %
Bussa 21 1.88 %
Alsózellő 21 1.88 %
Kőkeszi 21 1.88 %
Csáb 20 1.79 %
Apátújfalu 19 1.70 %
Kürtösújfalu 17 1.52 %
Tótgyarmat 16 1.43 %
Nógrádszenna 15 1.34 %
Ipolynyék 14 1.25 %
Felsőzellő 14 1.25 %
Leszenye 14 1.25 %
Csalár 13 1.16 %
Kiscsalomja 13 1.16 %
Nagycsalomja 12 1.07 %
Alsóesztergály 11 0.98 %
Kislibercse 11 0.98 %
Felsőesztergály 11 0.98 %
Hartyán 10 0.89 %
Inám 10 0.89 %
Tótkisfalu 10 0.89 %
Szelény 10 0.89 %
Magasmajtény 10 0.89 %
Nagylám 9 0.80 %
Szécsénykovácsi 9 0.80 %
Szuhány 8 0.71 %
Felsőpalojta 7 0.63 %
Dacsólam 7 0.63 %
Apafalva 7 0.63 %
Bátorfalu 6 0.54 %
Sirak 6 0.54 %
Ipolynagyfalu 6 0.54 %
Nagyhalom 6 0.54 %
Ipolyhídvég 5 0.45 %
Tótkelecsény 5 0.45 %
Gyürki 5 0.45 %
Csall 5 0.45 %
Óvár 5 0.45 %
Ipolykér 5 0.45 %
Terbegec 5 0.45 %
Kishalom 5 0.45 %
Kelenye 5 0.45 %
Galábocs 4 0.36 %
Paróca 4 0.36 %
Ipolyharaszti 4 0.36 %
Süllye 3 0.27 %
Száraznyírjes 3 0.27 %
Rárósmulyad 3 0.27 %
Kóvár 3 0.27 %
Zobor 2 0.18 %
Ipolykeszi 2 0.18 %
Ipolybalog 2 0.18 %
Borosznok 2 0.18 %
Veres 2 0.18 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Ipolyszécsényke 1 0.09 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Nagykürtös 246 17.12 %
Erdőszelestény 168 11.69 %
Zsély 73 5.08 %
Kékkő 32 2.23 %
Leszenye 27 1.88 %
Csáb 25 1.74 %
Magasmajtény 24 1.67 %
Mikszáthfalva 22 1.53 %
Kiscsalomja 21 1.46 %
Lukanénye 21 1.46 %
Dacsólam 21 1.46 %
Bussa 21 1.46 %
Apátújfalu 19 1.32 %
Nógrádszentpéter 18 1.25 %
Középpalojta 15 1.04 %
Bereklak 15 1.04 %
Kiskürtös 14 0.97 %
Alsópalojta 14 0.97 %
Érújfalu 14 0.97 %
Kürtösújfalu 14 0.97 %
Csall 13 0.90 %
Ipolyvarbó 13 0.90 %
Ipolybalog 13 0.90 %
Terbegec 13 0.90 %
Ipolynyék 12 0.84 %
Nagycsalomja 12 0.84 %
Alsósztregova 12 0.84 %
Nagyhalom 12 0.84 %
Szécsénykovácsi 12 0.84 %
Ebeck 11 0.77 %
Alsózellő 8 0.56 %
Felsőzellő 8 0.56 %
Bátorfalu 7 0.49 %
Ipolyharaszti 7 0.49 %
Tótgyarmat 6 0.42 %
Csalár 6 0.42 %
Kishalom 6 0.42 %
Felsőesztergály 6 0.42 %
Felsőpalojta 6 0.42 %
Gyürki 6 0.42 %
Szelény 6 0.42 %
Dacsókeszi 5 0.35 %
Ipolynagyfalu 5 0.35 %
Kőkeszi 5 0.35 %
Kóvár 5 0.35 %
Tótkisfalu 5 0.35 %
Nógrádszenna 5 0.35 %
Kislibercse 4 0.28 %
Borosznok 4 0.28 %
Hartyán 4 0.28 %
Sirak 4 0.28 %
Zobor 4 0.28 %
Ipolykeszi 3 0.21 %
Felsősztregova 3 0.21 %
Ipolykér 3 0.21 %
Szuhány 3 0.21 %
Ipolyhídvég 3 0.21 %
Nagylám 3 0.21 %
Alsóesztergály 3 0.21 %
Inám 2 0.14 %
Süllye 2 0.14 %
Száraznyírjes 2 0.14 %
Galábocs 2 0.14 %
Óvár 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 18.60 %
Nagykürtös 217 18.52 %
Ipolybalog 189 16.13 %
Lukanénye 124 10.58 %
Csáb 91 7.76 %
Nagycsalomja 80 6.83 %
Inám 72 6.14 %
Ipolyhídvég 64 5.46 %
Zsély 59 5.03 %
Bussa 51 4.35 %
Ipolykeszi 48 4.10 %
Kóvár 45 3.84 %
Ipolyvarbó 43 3.67 %
Apátújfalu 43 3.67 %
Óvár 42 3.58 %
Ipolynagyfalu 38 3.24 %
Ipolyszécsényke 36 3.07 %
Kőkeszi 36 3.07 %
Kelenye 27 2.30 %
Kékkő 22 1.88 %
Terbegec 21 1.79 %
Dacsókeszi 20 1.71 %
Leszenye 19 1.62 %
Szécsénykovácsi 18 1.54 %
Felsőzellő 15 1.28 %
Alsósztregova 15 1.28 %
Szelény 15 1.28 %
Bátorfalu 14 1.19 %
Csalár 13 1.11 %
Nógrádszentpéter 11 0.94 %
Kiscsalomja 10 0.85 %
Galábocs 10 0.85 %
Magasmajtény 10 0.85 %
Alsópalojta 9 0.77 %
Erdőszelestény 9 0.77 %
Szuhány 8 0.68 %
Mikszáthfalva 8 0.68 %
Sirak 8 0.68 %
Tótkisfalu 7 0.60 %
Érújfalu 7 0.60 %
Alsózellő 7 0.60 %
Kiskürtös 7 0.60 %
Rárósmulyad 7 0.60 %
Hartyán 6 0.51 %
Tótgyarmat 6 0.51 %
Kürtösújfalu 6 0.51 %
Gyürki 6 0.51 %
Dacsólam 5 0.43 %
Tótkelecsény 5 0.43 %
Felsőesztergály 5 0.43 %
Kishalom 5 0.43 %
Ipolykér 5 0.43 %
Ipolyharaszti 5 0.43 %
Ebeck 4 0.34 %
Nagyhalom 4 0.34 %
Nagylám 4 0.34 %
Bereklak 4 0.34 %
Felsőpalojta 3 0.26 %
Középpalojta 3 0.26 %
Zobor 3 0.26 %
Csall 3 0.26 %
Nógrádszenna 2 0.17 %
Alsóesztergály 2 0.17 %
Kislibercse 2 0.17 %
Paróca 2 0.17 %
Apafalva 2 0.17 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Száraznyírjes 1 0.09 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 23.99 %
Középpalojta 113 10.63 %
Alsópalojta 91 8.56 %
Lukanénye 90 8.47 %
Felsőpalojta 79 7.43 %
Bereklak 61 5.74 %
Kékkő 32 3.01 %
Ebeck 32 3.01 %
Tótgyarmat 24 2.26 %
Csáb 22 2.07 %
Mikszáthfalva 21 1.98 %
Magasmajtény 20 1.88 %
Kőkeszi 17 1.60 %
Leszenye 16 1.51 %
Erdőszelestény 15 1.41 %
Ipolynyék 15 1.41 %
Dacsólam 15 1.41 %
Kiskürtös 14 1.32 %
Szuhány 14 1.32 %
Zsély 12 1.13 %
Dacsókeszi 11 1.03 %
Bussa 8 0.75 %
Kürtösújfalu 8 0.75 %
Alsóesztergály 7 0.66 %
Érújfalu 7 0.66 %
Apátújfalu 6 0.56 %
Nagycsalomja 6 0.56 %
Óvár 6 0.56 %
Nógrádszentpéter 6 0.56 %
Csalár 6 0.56 %
Terbegec 5 0.47 %
Csall 5 0.47 %
Alsózellő 5 0.47 %
Alsósztregova 5 0.47 %
Tótkisfalu 5 0.47 %
Hartyán 5 0.47 %
Ipolykeszi 5 0.47 %
Felsőzellő 4 0.38 %
Bátorfalu 4 0.38 %
Szelény 4 0.38 %
Kiscsalomja 4 0.38 %
Felsőesztergály 4 0.38 %
Sirak 3 0.28 %
Ipolynagyfalu 3 0.28 %
Nagylám 3 0.28 %
Apafalva 3 0.28 %
Gyürki 3 0.28 %
Ipolyhídvég 2 0.19 %
Ipolyharaszti 2 0.19 %
Száraznyírjes 2 0.19 %
Nógrádszenna 2 0.19 %
Ipolybalog 2 0.19 %
Kislibercse 2 0.19 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Kishalom 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Szécsénykovácsi 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Nagyhalom 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 10.51 %
Ipolybalog 179 8.07 %
Lukanénye 173 7.80 %
Csáb 132 5.95 %
Nagykürtös 125 5.64 %
Apátújfalu 119 5.37 %
Nagycsalomja 96 4.33 %
Zsély 80 3.61 %
Leszenye 69 3.11 %
Inám 61 2.75 %
Ipolykeszi 61 2.75 %
Bussa 59 2.66 %
Ipolyhídvég 59 2.66 %
Kőkeszi 58 2.62 %
Ipolyszécsényke 50 2.26 %
Tótgyarmat 48 2.17 %
Ipolyvarbó 48 2.17 %
Óvár 46 2.07 %
Kelenye 46 2.07 %
Kóvár 42 1.89 %
Terbegec 41 1.85 %
Bátorfalu 36 1.62 %
Ipolynagyfalu 34 1.53 %
Dacsókeszi 30 1.35 %
Szécsénykovácsi 26 1.17 %
Ipolyharaszti 18 0.81 %
Szelény 17 0.77 %
Sirak 15 0.68 %
Erdőszelestény 15 0.68 %
Csalár 14 0.63 %
Kékkő 13 0.59 %
Magasmajtény 12 0.54 %
Ipolykér 12 0.54 %
Ebeck 11 0.50 %
Mikszáthfalva 10 0.45 %
Felsőzellő 9 0.41 %
Csall 9 0.41 %
Gyürki 8 0.36 %
Galábocs 8 0.36 %
Bereklak 6 0.27 %
Rárósmulyad 6 0.27 %
Középpalojta 4 0.18 %
Alsóesztergály 4 0.18 %
Felsőpalojta 3 0.14 %
Kiscsalomja 3 0.14 %
Alsósztregova 3 0.14 %
Kiskürtös 2 0.09 %
Nagyhalom 2 0.09 %
Alsópalojta 2 0.09 %
Nógrádszenna 2 0.09 %
Szuhány 2 0.09 %
Nógrádszentpéter 2 0.09 %
Alsózellő 2 0.09 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Apafalva 1 0.05 %
Kürtösújfalu 1 0.05 %
Kislibercse 1 0.05 %
Tótkisfalu 1 0.05 %
Hartyán 1 0.05 %
Érújfalu 1 0.05 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 3.67 %
Ipolykér 25 2.48 %
Bussa 21 2.08 %
Lukanénye 21 2.08 %
Szécsénykovácsi 21 2.08 %
Nagykürtös 19 1.88 %
Ipolynyék 17 1.68 %
Óvár 12 1.19 %
Zsély 12 1.19 %
Terbegec 11 1.09 %
Apátújfalu 11 1.09 %
Ipolybalog 11 1.09 %
Csáb 10 0.99 %
Felsőzellő 10 0.99 %
Nagycsalomja 8 0.79 %
Ipolyhídvég 7 0.69 %
Kőkeszi 7 0.69 %
Inám 7 0.69 %
Leszenye 7 0.69 %
Galábocs 5 0.50 %
Csalár 4 0.40 %
Ipolynagyfalu 4 0.40 %
Érújfalu 3 0.30 %
Hartyán 3 0.30 %
Dacsókeszi 3 0.30 %
Gyürki 3 0.30 %
Kóvár 3 0.30 %
Paróca 3 0.30 %
Ipolyszécsényke 3 0.30 %
Szelény 3 0.30 %
Erdőszelestény 3 0.30 %
Tótgyarmat 2 0.20 %
Felsőesztergály 2 0.20 %
Ipolyharaszti 2 0.20 %
Alsósztregova 2 0.20 %
Sirak 2 0.20 %
Mikszáthfalva 2 0.20 %
Alsózellő 1 0.10 %
Kelenye 1 0.10 %
Alsópalojta 1 0.10 %
Ebeck 1 0.10 %
Alsóesztergály 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Magasmajtény 1 0.10 %
Nógrádszentpéter 1 0.10 %
Dacsólam 1 0.10 %
Bereklak 1 0.10 %
Nagylám 1 0.10 %
Kiscsalomja 1 0.10 %
Csall 1 0.10 %
Kékkő 1 0.10 %
Kiskürtös 1 0.10 %
Rárósmulyad 1 0.10 %
Szuhány 1 0.10 %
Középpalojta 1 0.10 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 8.34 %
Nagykürtös 96 7.28 %
Nógrádszentpéter 34 2.58 %
Érújfalu 17 1.29 %
Kékkő 16 1.21 %
Kislibercse 15 1.14 %
Tótkisfalu 15 1.14 %
Bussa 15 1.14 %
Magasmajtény 14 1.06 %
Borosznok 13 0.99 %
Süllye 11 0.83 %
Felsőesztergály 11 0.83 %
Lukanénye 9 0.68 %
Alsópalojta 9 0.68 %
Zsély 9 0.68 %
Csáb 9 0.68 %
Ipolyharaszti 9 0.68 %
Bereklak 8 0.61 %
Felsősztregova 8 0.61 %
Dacsólam 7 0.53 %
Tótkelecsény 7 0.53 %
Nagylám 7 0.53 %
Nógrádszenna 6 0.45 %
Felsőzellő 6 0.45 %
Csall 6 0.45 %
Szelény 5 0.38 %
Hartyán 5 0.38 %
Ipolynyék 5 0.38 %
Kiscsalomja 5 0.38 %
Bátorfalu 4 0.30 %
Nagycsalomja 4 0.30 %
Kiskürtös 4 0.30 %
Alsózellő 4 0.30 %
Szuhány 4 0.30 %
Paróca 4 0.30 %
Kürtösújfalu 3 0.23 %
Kelenye 3 0.23 %
Nagyhalom 3 0.23 %
Kőkeszi 2 0.15 %
Rárósmulyad 2 0.15 %
Ipolybalog 2 0.15 %
Dacsókeszi 2 0.15 %
Leszenye 2 0.15 %
Középpalojta 2 0.15 %
Száraznyírjes 2 0.15 %
Kishalom 1 0.08 %
Veres 1 0.08 %
Inám 1 0.08 %
Ebeck 1 0.08 %
Gyürki 1 0.08 %
Erdőszelestény 1 0.08 %
Mikszáthfalva 1 0.08 %
Tótgyarmat 1 0.08 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Apafalva 1 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Zobor 1 0.08 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 25.06 %
Zsély 73 3.59 %
Kékkő 64 3.15 %
Alsózellő 62 3.05 %
Lukanénye 49 2.41 %
Csáb 37 1.82 %
Alsósztregova 37 1.82 %
Középpalojta 36 1.77 %
Apátújfalu 35 1.72 %
Dacsókeszi 33 1.62 %
Nógrádszentpéter 29 1.43 %
Bereklak 28 1.38 %
Mikszáthfalva 28 1.38 %
Erdőszelestény 26 1.28 %
Kiskürtös 25 1.23 %
Érújfalu 25 1.23 %
Felsőzellő 23 1.13 %
Ipolynyék 23 1.13 %
Alsópalojta 21 1.03 %
Nagycsalomja 20 0.98 %
Ebeck 20 0.98 %
Leszenye 20 0.98 %
Kőkeszi 18 0.89 %
Felsőesztergály 18 0.89 %
Bussa 18 0.89 %
Szécsénykovácsi 18 0.89 %
Alsóesztergály 18 0.89 %
Csalár 17 0.84 %
Kiscsalomja 17 0.84 %
Tótgyarmat 16 0.79 %
Nógrádszenna 15 0.74 %
Terbegec 14 0.69 %
Ipolykér 14 0.69 %
Bátorfalu 11 0.54 %
Ipolybalog 11 0.54 %
Óvár 11 0.54 %
Tótkelecsény 11 0.54 %
Kelenye 11 0.54 %
Tótkisfalu 9 0.44 %
Szuhány 9 0.44 %
Kürtösújfalu 9 0.44 %
Sirak 9 0.44 %
Ipolyhídvég 9 0.44 %
Száraznyírjes 8 0.39 %
Inám 8 0.39 %
Ipolyvarbó 8 0.39 %
Felsőpalojta 7 0.34 %
Szelény 7 0.34 %
Apafalva 7 0.34 %
Süllye 6 0.30 %
Ipolyszécsényke 6 0.30 %
Galábocs 6 0.30 %
Ipolynagyfalu 6 0.30 %
Nagyhalom 6 0.30 %
Kóvár 6 0.30 %
Csall 6 0.30 %
Kislibercse 6 0.30 %
Magasmajtény 4 0.20 %
Ipolyharaszti 4 0.20 %
Ipolykeszi 3 0.15 %
Paróca 3 0.15 %
Nagylám 3 0.15 %
Gyürki 3 0.15 %
Felsősztregova 3 0.15 %
Kishalom 3 0.15 %
Dacsólam 3 0.15 %
Rárósmulyad 3 0.15 %
Veres 2 0.10 %
Borosznok 2 0.10 %
Zobor 2 0.10 %
Hartyán 1 0.05 %
Nagykürtös 717 84.55 %
Kékkő 93 10.97 %
Mikszáthfalva 76 8.96 %
Alsópalojta 67 7.90 %
Magasmajtény 59 6.96 %
Kiskürtös 39 4.60 %
Alsósztregova 36 4.25 %
Középpalojta 32 3.77 %
Zsély 31 3.66 %
Nógrádszentpéter 27 3.18 %
Erdőszelestény 25 2.95 %
Ebeck 22 2.59 %
Bereklak 22 2.59 %
Alsózellő 22 2.59 %
Ipolynyék 21 2.48 %
Bussa 18 2.12 %
Nagyhalom 14 1.65 %
Kürtösújfalu 13 1.53 %
Dacsókeszi 11 1.30 %
Csalár 9 1.06 %
Alsóesztergály 8 0.94 %
Dacsólam 8 0.94 %
Kislibercse 7 0.83 %
Csáb 7 0.83 %
Leszenye 6 0.71 %
Csall 6 0.71 %
Lukanénye 5 0.59 %
Tótkisfalu 5 0.59 %
Érújfalu 5 0.59 %
Szuhány 5 0.59 %
Kishalom 5 0.59 %
Felsőpalojta 4 0.47 %
Szécsénykovácsi 4 0.47 %
Sirak 4 0.47 %
Ipolyhídvég 4 0.47 %
Kőkeszi 4 0.47 %
Óvár 4 0.47 %
Szelény 4 0.47 %
Felsőzellő 4 0.47 %
Száraznyírjes 4 0.47 %
Nagylám 3 0.35 %
Ipolyharaszti 3 0.35 %
Bátorfalu 3 0.35 %
Ipolykér 3 0.35 %
Hartyán 3 0.35 %
Galábocs 3 0.35 %
Nagycsalomja 3 0.35 %
Terbegec 3 0.35 %
Ipolybalog 3 0.35 %
Apátújfalu 2 0.24 %
Ipolykeszi 2 0.24 %
Felsősztregova 2 0.24 %
Tótgyarmat 2 0.24 %
Zobor 2 0.24 %
Kóvár 2 0.24 %
Felsőesztergály 2 0.24 %
Nógrádszenna 2 0.24 %
Rárósmulyad 1 0.12 %
Süllye 1 0.12 %
Tótkelecsény 1 0.12 %
Ipolynagyfalu 1 0.12 %
Kelenye 1 0.12 %
Apafalva 1 0.12 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 62.03 %
Kékkő 203 8.86 %
Magasmajtény 163 7.11 %
Erdőszelestény 118 5.15 %
Nógrádszentpéter 116 5.06 %
Bereklak 105 4.58 %
Lukanénye 105 4.58 %
Bussa 104 4.54 %
Csáb 102 4.45 %
Alsópalojta 102 4.45 %
Alsósztregova 87 3.80 %
Zsély 86 3.75 %
Mikszáthfalva 80 3.49 %
Középpalojta 78 3.40 %
Kürtösújfalu 76 3.32 %
Dacsókeszi 69 3.01 %
Kőkeszi 63 2.75 %
Érújfalu 61 2.66 %
Kiskürtös 55 2.40 %
Szuhány 55 2.40 %
Leszenye 55 2.40 %
Ebeck 51 2.23 %
Dacsólam 51 2.23 %
Apátújfalu 51 2.23 %
Ipolynyék 45 1.96 %
Alsózellő 42 1.83 %
Felsőpalojta 41 1.79 %
Nógrádszenna 40 1.75 %
Kiscsalomja 36 1.57 %
Felsőesztergály 35 1.53 %
Bátorfalu 35 1.53 %
Csall 34 1.48 %
Tótgyarmat 32 1.40 %
Tótkisfalu 32 1.40 %
Csalár 31 1.35 %
Felsőzellő 31 1.35 %
Nagylám 30 1.31 %
Szelény 29 1.27 %
Nagycsalomja 28 1.22 %
Szécsénykovácsi 27 1.18 %
Alsóesztergály 26 1.13 %
Ipolybalog 25 1.09 %
Tótkelecsény 24 1.05 %
Sirak 24 1.05 %
Hartyán 24 1.05 %
Felsősztregova 24 1.05 %
Nagyhalom 22 0.96 %
Ipolykér 22 0.96 %
Óvár 21 0.92 %
Terbegec 21 0.92 %
Ipolyharaszti 20 0.87 %
Ipolykeszi 20 0.87 %
Kislibercse 17 0.74 %
Ipolyvarbó 16 0.70 %
Borosznok 15 0.65 %
Gyürki 15 0.65 %
Paróca 14 0.61 %
Kishalom 13 0.57 %
Apafalva 12 0.52 %
Ipolynagyfalu 12 0.52 %
Galábocs 12 0.52 %
Zobor 11 0.48 %
Inám 10 0.44 %
Ipolyhídvég 10 0.44 %
Száraznyírjes 8 0.35 %
Kóvár 8 0.35 %
Süllye 6 0.26 %
Ipolyszécsényke 6 0.26 %
Veres 5 0.22 %
Rárósmulyad 5 0.22 %
Kelenye 1 0.04 %
Nagykürtös 284 47.25 %
Kékkő 35 5.82 %
Magasmajtény 20 3.33 %
Nógrádszentpéter 19 3.16 %
Kiskürtös 17 2.83 %
Zsély 16 2.66 %
Bussa 14 2.33 %
Erdőszelestény 12 2.00 %
Csall 9 1.50 %
Száraznyírjes 9 1.50 %
Ebeck 9 1.50 %
Csáb 8 1.33 %
Alsópalojta 8 1.33 %
Mikszáthfalva 8 1.33 %
Bereklak 8 1.33 %
Galábocs 8 1.33 %
Dacsólam 8 1.33 %
Lukanénye 8 1.33 %
Leszenye 8 1.33 %
Érújfalu 8 1.33 %
Dacsókeszi 7 1.16 %
Kőkeszi 6 1.00 %
Ipolyvarbó 6 1.00 %
Ipolynyék 6 1.00 %
Apátújfalu 5 0.83 %
Középpalojta 5 0.83 %
Kiscsalomja 4 0.67 %
Szuhány 4 0.67 %
Borosznok 4 0.67 %
Csalár 4 0.67 %
Tótkisfalu 4 0.67 %
Óvár 4 0.67 %
Kóvár 3 0.50 %
Bátorfalu 3 0.50 %
Felsőesztergály 3 0.50 %
Alsóesztergály 3 0.50 %
Hartyán 3 0.50 %
Szelény 2 0.33 %
Gyürki 2 0.33 %
Kürtösújfalu 2 0.33 %
Tótkelecsény 2 0.33 %
Felsősztregova 2 0.33 %
Ipolybalog 2 0.33 %
Alsósztregova 2 0.33 %
Süllye 2 0.33 %
Tótgyarmat 2 0.33 %
Felsőpalojta 1 0.17 %
Zobor 1 0.17 %
Rárósmulyad 1 0.17 %
Nógrádszenna 1 0.17 %
Sirak 1 0.17 %
Ipolyharaszti 1 0.17 %
Ipolyhídvég 1 0.17 %
Inám 1 0.17 %
Ipolykér 1 0.17 %
Kelenye 1 0.17 %
Apafalva 1 0.17 %
Kishalom 1 0.17 %
Paróca 1 0.17 %
Nagycsalomja 1 0.17 %
Ipolynagyfalu 1 0.17 %
Felsőzellő 1 0.17 %
Alsózellő 1 0.17 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 20.62 %
Kékkő 61 4.31 %
Lukanénye 39 2.75 %
Zsély 38 2.68 %
Alsósztregova 28 1.98 %
Nógrádszentpéter 26 1.84 %
Bereklak 20 1.41 %
Alsózellő 19 1.34 %
Ebeck 18 1.27 %
Erdőszelestény 18 1.27 %
Csáb 16 1.13 %
Mikszáthfalva 16 1.13 %
Érújfalu 16 1.13 %
Felsőzellő 16 1.13 %
Nógrádszenna 15 1.06 %
Ipolynyék 14 0.99 %
Kürtösújfalu 13 0.92 %
Magasmajtény 13 0.92 %
Bussa 13 0.92 %
Alsópalojta 12 0.85 %
Kőkeszi 12 0.85 %
Középpalojta 12 0.85 %
Leszenye 12 0.85 %
Dacsókeszi 12 0.85 %
Kiskürtös 11 0.78 %
Tótgyarmat 10 0.71 %
Tótkisfalu 9 0.64 %
Inám 9 0.64 %
Dacsólam 9 0.64 %
Ipolykér 8 0.56 %
Csalár 8 0.56 %
Alsóesztergály 8 0.56 %
Apátújfalu 8 0.56 %
Kislibercse 7 0.49 %
Kelenye 7 0.49 %
Nagycsalomja 7 0.49 %
Csall 6 0.42 %
Apafalva 6 0.42 %
Kiscsalomja 6 0.42 %
Szelény 6 0.42 %
Nagylám 6 0.42 %
Óvár 6 0.42 %
Ipolyhídvég 5 0.35 %
Felsőesztergály 5 0.35 %
Szuhány 5 0.35 %
Felsőpalojta 4 0.28 %
Süllye 4 0.28 %
Ipolybalog 4 0.28 %
Nagyhalom 4 0.28 %
Tótkelecsény 4 0.28 %
Paróca 3 0.21 %
Kóvár 3 0.21 %
Sirak 3 0.21 %
Terbegec 3 0.21 %
Szécsénykovácsi 3 0.21 %
Ipolynagyfalu 3 0.21 %
Kishalom 3 0.21 %
Száraznyírjes 3 0.21 %
Veres 2 0.14 %
Bátorfalu 2 0.14 %
Ipolyszécsényke 2 0.14 %
Rárósmulyad 2 0.14 %
Borosznok 2 0.14 %
Ipolyharaszti 2 0.14 %
Hartyán 2 0.14 %
Gyürki 2 0.14 %
Zobor 2 0.14 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Galábocs 1 0.07 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Nagykürtös 758 43.99 %
Kékkő 105 6.09 %
Erdőszelestény 71 4.12 %
Magasmajtény 63 3.66 %
Bussa 62 3.60 %
Nógrádszentpéter 59 3.42 %
Bereklak 55 3.19 %
Csáb 51 2.96 %
Középpalojta 50 2.90 %
Alsópalojta 49 2.84 %
Zsély 48 2.79 %
Lukanénye 46 2.67 %
Ipolyhídvég 45 2.61 %
Kürtösújfalu 44 2.55 %
Alsósztregova 43 2.50 %
Felsőzellő 39 2.26 %
Mikszáthfalva 38 2.21 %
Dacsókeszi 38 2.21 %
Szuhány 35 2.03 %
Felsőesztergály 31 1.80 %
Apátújfalu 28 1.63 %
Kiskürtös 28 1.63 %
Csalár 27 1.57 %
Leszenye 27 1.57 %
Kőkeszi 26 1.51 %
Alsózellő 25 1.45 %
Dacsólam 25 1.45 %
Kiscsalomja 24 1.39 %
Ipolynyék 23 1.33 %
Érújfalu 23 1.33 %
Csall 21 1.22 %
Szécsénykovácsi 21 1.22 %
Felsősztregova 21 1.22 %
Felsőpalojta 20 1.16 %
Szelény 20 1.16 %
Alsóesztergály 20 1.16 %
Hartyán 19 1.10 %
Nagylám 18 1.04 %
Ipolynagyfalu 18 1.04 %
Ipolykér 17 0.99 %
Ipolyvarbó 17 0.99 %
Óvár 17 0.99 %
Ebeck 16 0.93 %
Tótgyarmat 16 0.93 %
Tótkisfalu 15 0.87 %
Kislibercse 15 0.87 %
Tótkelecsény 15 0.87 %
Nógrádszenna 15 0.87 %
Paróca 13 0.75 %
Ipolykeszi 13 0.75 %
Ipolybalog 12 0.70 %
Ipolyharaszti 12 0.70 %
Apafalva 11 0.64 %
Zobor 11 0.64 %
Terbegec 11 0.64 %
Galábocs 11 0.64 %
Borosznok 10 0.58 %
Kóvár 9 0.52 %
Kishalom 9 0.52 %
Száraznyírjes 8 0.46 %
Kelenye 7 0.41 %
Bátorfalu 7 0.41 %
Sirak 6 0.35 %
Gyürki 6 0.35 %
Ipolyszécsényke 6 0.35 %
Inám 6 0.35 %
Süllye 5 0.29 %
Nagycsalomja 5 0.29 %
Nagyhalom 4 0.23 %
Rárósmulyad 3 0.17 %
Veres 3 0.17 %
Nagykürtös 629 70.75 %
Kékkő 110 12.37 %
Zsély 56 6.30 %
Mikszáthfalva 54 6.07 %
Alsópalojta 51 5.74 %
Bereklak 42 4.72 %
Nógrádszentpéter 38 4.27 %
Bussa 35 3.94 %
Erdőszelestény 35 3.94 %
Kiskürtös 32 3.60 %
Csáb 28 3.15 %
Felsőesztergály 26 2.92 %
Kürtösújfalu 23 2.59 %
Alsózellő 22 2.47 %
Alsósztregova 22 2.47 %
Lukanénye 19 2.14 %
Ebeck 17 1.91 %
Magasmajtény 17 1.91 %
Nagyhalom 13 1.46 %
Dacsókeszi 13 1.46 %
Leszenye 13 1.46 %
Ipolykér 13 1.46 %
Érújfalu 13 1.46 %
Középpalojta 12 1.35 %
Felsőzellő 12 1.35 %
Szécsénykovácsi 11 1.24 %
Szuhány 10 1.12 %
Csalár 10 1.12 %
Száraznyírjes 10 1.12 %
Kőkeszi 9 1.01 %
Kiscsalomja 9 1.01 %
Dacsólam 9 1.01 %
Nógrádszenna 8 0.90 %
Galábocs 8 0.90 %
Tótgyarmat 8 0.90 %
Óvár 7 0.79 %
Felsőpalojta 7 0.79 %
Bátorfalu 6 0.67 %
Kislibercse 5 0.56 %
Ipolyharaszti 4 0.45 %
Ipolynagyfalu 4 0.45 %
Ipolynyék 4 0.45 %
Apátújfalu 4 0.45 %
Csall 4 0.45 %
Tótkelecsény 4 0.45 %
Zobor 4 0.45 %
Ipolyhídvég 3 0.34 %
Ipolybalog 3 0.34 %
Szelény 3 0.34 %
Apafalva 3 0.34 %
Alsóesztergály 3 0.34 %
Tótkisfalu 3 0.34 %
Kishalom 3 0.34 %
Süllye 2 0.22 %
Felsősztregova 2 0.22 %
Nagycsalomja 2 0.22 %
Kelenye 2 0.22 %
Ipolyvarbó 2 0.22 %
Borosznok 1 0.11 %
Gyürki 1 0.11 %
Veres 1 0.11 %
Rárósmulyad 1 0.11 %
Inám 1 0.11 %
Ipolyszécsényke 1 0.11 %
Ipolykeszi 1 0.11 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 7.66 %
Ipolybalog 57 6.93 %
Ipolykeszi 48 5.84 %
Ipolyhídvég 41 4.99 %
Nagycsalomja 24 2.92 %
Nagykürtös 22 2.68 %
Lukanénye 20 2.43 %
Ipolykér 13 1.58 %
Óvár 13 1.58 %
Ipolynagyfalu 12 1.46 %
Inám 12 1.46 %
Kóvár 11 1.34 %
Magasmajtény 8 0.97 %
Bussa 6 0.73 %
Ipolyszécsényke 6 0.73 %
Tótgyarmat 5 0.61 %
Kőkeszi 5 0.61 %
Zsély 4 0.49 %
Ipolyvarbó 4 0.49 %
Apátújfalu 4 0.49 %
Kelenye 4 0.49 %
Csalár 4 0.49 %
Szécsénykovácsi 4 0.49 %
Leszenye 3 0.36 %
Csáb 3 0.36 %
Kiscsalomja 2 0.24 %
Sirak 2 0.24 %
Érújfalu 2 0.24 %
Gyürki 2 0.24 %
Alsózellő 1 0.12 %
Tótkisfalu 1 0.12 %
Terbegec 1 0.12 %
Bátorfalu 1 0.12 %
Kékkő 1 0.12 %
Kishalom 1 0.12 %
Mikszáthfalva 1 0.12 %
Alsósztregova 1 0.12 %
Rárósmulyad 1 0.12 %
Dacsókeszi 1 0.12 %
Szelény 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 27.18 %
Alsósztregova 136 19.46 %
Felsőzellő 91 13.02 %
Bussa 76 10.87 %
Nógrádszentpéter 31 4.43 %
Kékkő 24 3.43 %
Alsózellő 23 3.29 %
Mikszáthfalva 18 2.58 %
Kislibercse 16 2.29 %
Alsópalojta 16 2.29 %
Érújfalu 15 2.15 %
Magasmajtény 13 1.86 %
Középpalojta 10 1.43 %
Felsőesztergály 10 1.43 %
Rárósmulyad 9 1.29 %
Leszenye 9 1.29 %
Tótkelecsény 8 1.14 %
Nógrádszenna 8 1.14 %
Ipolynyék 7 1.00 %
Csáb 7 1.00 %
Dacsólam 7 1.00 %
Hartyán 7 1.00 %
Apátújfalu 7 1.00 %
Csalár 6 0.86 %
Ipolyvarbó 6 0.86 %
Zsély 6 0.86 %
Ebeck 6 0.86 %
Kishalom 5 0.72 %
Kiskürtös 5 0.72 %
Tótkisfalu 5 0.72 %
Lukanénye 5 0.72 %
Szuhány 4 0.57 %
Felsősztregova 4 0.57 %
Nagycsalomja 4 0.57 %
Erdőszelestény 4 0.57 %
Borosznok 4 0.57 %
Kürtösújfalu 4 0.57 %
Bereklak 4 0.57 %
Terbegec 4 0.57 %
Kőkeszi 3 0.43 %
Galábocs 3 0.43 %
Nagyhalom 3 0.43 %
Tótgyarmat 3 0.43 %
Alsóesztergály 2 0.29 %
Bátorfalu 2 0.29 %
Gyürki 2 0.29 %
Ipolykeszi 2 0.29 %
Csall 2 0.29 %
Nagylám 2 0.29 %
Dacsókeszi 2 0.29 %
Ipolybalog 2 0.29 %
Ipolyharaszti 2 0.29 %
Szécsénykovácsi 2 0.29 %
Ipolynagyfalu 2 0.29 %
Ipolykér 2 0.29 %
Kiscsalomja 2 0.29 %
Ipolyhídvég 2 0.29 %
Ipolyszécsényke 1 0.14 %
Süllye 1 0.14 %
Felsőpalojta 1 0.14 %
Kelenye 1 0.14 %
Kóvár 1 0.14 %
Sirak 1 0.14 %
Óvár 1 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.14 %
Paróca 1 0.14 %
Zobor 1 0.14 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 10.92 %
Ipolyhídvég 131 8.72 %
Ipolybalog 83 5.53 %
Ipolynagyfalu 47 3.13 %
Inám 44 2.93 %
Nagykürtös 41 2.73 %
Óvár 35 2.33 %
Ipolykér 31 2.06 %
Ipolykeszi 27 1.80 %
Lukanénye 19 1.26 %
Csáb 18 1.20 %
Nagycsalomja 18 1.20 %
Kelenye 18 1.20 %
Ipolyszécsényke 17 1.13 %
Kóvár 15 1.00 %
Csalár 15 1.00 %
Apátújfalu 13 0.87 %
Sirak 11 0.73 %
Terbegec 11 0.73 %
Szécsénykovácsi 10 0.67 %
Kőkeszi 9 0.60 %
Bussa 9 0.60 %
Bátorfalu 8 0.53 %
Leszenye 7 0.47 %
Tótgyarmat 6 0.40 %
Dacsókeszi 5 0.33 %
Gyürki 5 0.33 %
Kékkő 5 0.33 %
Magasmajtény 4 0.27 %
Szelény 4 0.27 %
Ipolyvarbó 4 0.27 %
Zsély 4 0.27 %
Galábocs 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Érújfalu 3 0.20 %
Mikszáthfalva 2 0.13 %
Alsózellő 2 0.13 %
Rárósmulyad 2 0.13 %
Erdőszelestény 2 0.13 %
Zobor 1 0.07 %
Kiskürtös 1 0.07 %
Bereklak 1 0.07 %
Kiscsalomja 1 0.07 %
Alsósztregova 1 0.07 %
Felsőzellő 1 0.07 %
Ipolyharaszti 1 0.07 %
Csall 1 0.07 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 10.08 %
Alsósztregova 235 7.22 %
Nógrádszentpéter 76 2.34 %
Érújfalu 75 2.30 %
Kékkő 53 1.63 %
Bussa 40 1.23 %
Magasmajtény 39 1.20 %
Kislibercse 32 0.98 %
Hartyán 30 0.92 %
Felsősztregova 29 0.89 %
Tótkisfalu 28 0.86 %
Nógrádszenna 23 0.71 %
Mikszáthfalva 20 0.61 %
Erdőszelestény 19 0.58 %
Tótkelecsény 19 0.58 %
Zsély 18 0.55 %
Alsópalojta 18 0.55 %
Süllye 18 0.55 %
Borosznok 16 0.49 %
Felsőzellő 12 0.37 %
Kiskürtös 12 0.37 %
Bereklak 12 0.37 %
Apátújfalu 11 0.34 %
Felsőesztergály 11 0.34 %
Alsózellő 10 0.31 %
Alsóesztergály 9 0.28 %
Dacsókeszi 9 0.28 %
Középpalojta 9 0.28 %
Rárósmulyad 8 0.25 %
Leszenye 8 0.25 %
Nagylám 8 0.25 %
Lukanénye 8 0.25 %
Kóvár 8 0.25 %
Kürtösújfalu 7 0.22 %
Csáb 7 0.22 %
Paróca 7 0.22 %
Nagyhalom 6 0.18 %
Óvár 6 0.18 %
Ipolykér 6 0.18 %
Dacsólam 5 0.15 %
Szelény 4 0.12 %
Szuhány 4 0.12 %
Tótgyarmat 4 0.12 %
Csalár 4 0.12 %
Gyürki 4 0.12 %
Csall 4 0.12 %
Kishalom 4 0.12 %
Ipolykeszi 3 0.09 %
Ipolynyék 3 0.09 %
Szécsénykovácsi 3 0.09 %
Ebeck 3 0.09 %
Kelenye 3 0.09 %
Kiscsalomja 3 0.09 %
Nagycsalomja 2 0.06 %
Bátorfalu 2 0.06 %
Felsőpalojta 2 0.06 %
Kőkeszi 2 0.06 %
Veres 2 0.06 %
Terbegec 2 0.06 %
Zobor 2 0.06 %
Ipolyharaszti 2 0.06 %
Ipolyhídvég 1 0.03 %
Ipolynagyfalu 1 0.03 %
Száraznyírjes 1 0.03 %
Galábocs 1 0.03 %
Ipolyvarbó 1 0.03 %
Sirak 1 0.03 %
Ipolybalog 1 0.03 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
53 24.20%
KSČ
51 23.29%
SPV
41 18.72%
VPN
35 15.98%
SNS
22 10.05%
DS
5 2.28%
SSL
5 2.28%
SZ
3 1.37%
DÚRS
2 0.91%
ČSDF
1 0.46%
Együttélés-MKDM
1 0.46%
Érvényes szavazatok 219
HZDS
130 61.32%
SDĽ
28 13.21%
KDH
13 6.13%
SSL-SNZ
8 3.77%
SKDH
7 3.30%
SNS
6 2.83%
HZOS
4 1.89%
SPI
4 1.89%
KSS
3 1.42%
ODÚ
2 0.94%
SDSS
2 0.94%
ZPR-RČS
2 0.94%
SLS
1 0.47%
SZS
1 0.47%
SZ
1 0.47%
Érvényes szavazatok 212
HZDS-RSS
140 63.93%
ZRS
27 12.33%
11 5.02%
KSS
10 4.57%
KSÚ
6 2.74%
KDH
5 2.28%
ROISR
5 2.28%
SNS
5 2.28%
SP-VOĽBA
3 1.37%
DS
2 0.91%
RSDSS
2 0.91%
SPK
1 0.46%
SD
1 0.46%
HZPCS
1 0.46%
Érvényes szavazatok 219
HZDS
127 53.81%
SDK
40 16.95%
SDĽ
33 13.98%
SNS
15 6.36%
ZRS
6 2.54%
KSS
4 1.69%
SOP
4 1.69%
NSK
2 0.85%
NEI
2 0.85%
B-RRS
1 0.42%
SLS
1 0.42%
SNJ
1 0.42%
Érvényes szavazatok 236
HZDS
101 50.00%
KSS
17 8.42%
SMER
16 7.92%
ANO
13 6.44%
HZD
12 5.94%
SDKU
9 4.46%
PSNS
9 4.46%
KDH
7 3.47%
SNS
4 1.98%
SDĽ
3 1.49%
SDPO
2 0.99%
OKS
1 0.50%
SZS
1 0.50%
LB
1 0.50%
ZRS
1 0.50%
B RRS
1 0.50%
SDA
1 0.50%
NOSNP
1 0.50%
ROISR
1 0.50%
MKP
1 0.50%
Érvényes szavazatok 202
ĽS HZDS
65 36.93%
SMER
64 36.36%
SNS
15 8.52%
SDKU DS
7 3.98%
KSS
4 2.27%
LB
4 2.27%
SLNKO
4 2.27%
SF
3 1.70%
SLS
3 1.70%
KDH
2 1.14%
SOS
1 0.57%
ANO
1 0.57%
HZD
1 0.57%
ZRS
1 0.57%
NADEJ
1 0.57%
Érvényes szavazatok 176
SMER
69 35.03%
ĽS HZDS
53 26.90%
SaS
16 8.12%
SDKU DS
14 7.11%
SNS
10 5.08%
SDĽ
10 5.08%
KDH
6 3.05%
Most-Híd
5 2.54%
LSNS
5 2.54%
Únia
4 2.03%
EDS
2 1.02%
ND
1 0.51%
AZEN
1 0.51%
MKP
1 0.51%
Érvényes szavazatok 197
SMER SD
135 68.18%
SNS
14 7.07%
OĽaNO
10 5.05%
99 Percent
7 3.54%
SDKU DS
4 2.02%
ĽS HZDS
4 2.02%
KSS
4 2.02%
LSNS
3 1.52%
SSS NM
3 1.52%
SaS
3 1.52%
KDH
3 1.52%
Most-Híd
2 1.01%
NaS ns
1 0.51%
Zelení
1 0.51%
SZ
1 0.51%
PaS
1 0.51%
SDĽ
1 0.51%
SOSKA
1 0.51%
Érvényes szavazatok 198
SMER SD
84 46.15%
LSNS
24 13.19%
SNS
23 12.64%
SaS
11 6.04%
TIP
7 3.85%
OĽANO-NOVA
7 3.85%
KDH
5 2.75%
SME RODINA
5 2.75%
KSS
4 2.20%
SKOK!
4 2.20%
Most-Híd
2 1.10%
#SIEŤ
2 1.10%
ŠANCA
1 0.55%
SMS
1 0.55%
MKP
1 0.55%
SZS
1 0.55%
Érvényes szavazatok 182
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések