SK
VK
.....

Kürtösújfalu

Község

címer zászló
32 8% magyar 1910
8 2% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nová Ves
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Balassagyarmati járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
Balcovka, Banský vrch, Bačov vrch, Belasov vrch, Bukovina, Cerina, Dolné Rovne, Holý vŕšok, Horné lúky, Horné Vídky, Istvánka-tanya (Štefanka), Kerekište, Kresačka, Kút, Laposka, Lažtek, Mrakov bok, Nad dedinou, Nad haťou, Nad jarkom, Rovienky, Rovne, Šariny, Śíp, Šípsky bok, Syslovka, V Lipine, Vidky, Vinice, Za šípom
Koordináták:
48.16850281, 19.36466026
Terület:
8,50 km2
Rang:
község
Népesség:
406
Tszf. magasság:
164 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99105
Település kód:
516244
Szervezeti azonosító:
650200
Adóazonosító:
2021296453

A község a Balassagyarmati-medence északi részén, a Kürtös-patak völgyében, a Kürtös- és a Dolina-patak összefolyásánál, 162 méteres tengerszint feletti magassában fekszik, Nagykürtöstől 5,5 km-re délre, Balassagyarmattól 14,5 km-re északkeletre. Határa 157-298 méteres tengerszint feletti magasságban húzódik, keleti részét a Nógrádszentpéteri-dombság erdő borította dombjai foglalják el, legmagasabb pontja az Óvár és Kürtösújfalu határánál emelkedő Csérk-hegy (Riečavina). 2010-ben területének 37,6 %-át erdő (320 ha), 28,5 %-át rét és legelő (242 ha) és 26,0 %-át (221 ha) pedig szántóföldek foglalták el. A község belterülete 37 hektáron terül el. Délnyugatról Szklabonya, délkeletről Óvár, északról Kiskürtös, nyugatról pedig Ebeck községekkel határos. A község közúton a Tótgyarmatot Nagykürtössel összekötő 527-es úton közelíthető meg.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Balassagyarmati járásához (1872-ig a Kékkői járáshoz) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1920-1960 között a Kékkői, 1960-1968 között a Losonci, 1968 után pedig a Nagykürtösi járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Garammenti megye, Kékkői járás). Területe 1921-hez képest (8,49 km²) csak minimális mértékben változott (2011-ben 8,50 km²). 1910-1921 között Kiskürtös határának egy részét Kürtösújfaluhoz csatolták, területét ezzel 7,3 %-kal (7,91 km²-ről 8,49 km²-re) növelve.

Népesség

2011-ben a községnek 401 lakosa volt, melynek 97,5 %-a szlovák nemzetiségű volt. A szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő község népességének zöme már a 19. században is szlovák volt, korábban azonban magyar kisebbség is élt itt (1880-ban a népesség 9,7 %-a, 1910-ben 8,4 %-a, 1921-ben 8,1 %-a volt magyar nemzetiségű/anyanyelvű), mely a a 20. század első felében asszimilálódott. 1880-1970 között 62,3 %-kal nőtt a község lakossága (308 főről 500 főre), az 1970-1991 közötti 30,4 %-os lakosságszám-csökkenést 1991-2017 között ismét 17,2 %-os növekedés (348 főről 408 főre) váltotta fel. 2013-ban a lakosság 12 %-a a roma etnikumhoz tartozott. 2011-ben népességének háromnegyede (74,3 %) római katolikus (1921-ben még 92,9 %), 6,0 %-a evangélikus és 13,2 %-a felekezeten kívüli volt. A község népsűrűsége (2011-ben 47,2 fő/km²) a járási átlagnak megfelelő.

Történelem

A község első írásos említése 1473-ból származik, ekkor Wyfalw néven szerepelt. Valószínűleg a 14. században keletkezett, a középkorban a kékkői vár birtoka volt. 1544-1593 között török uralom alá került. 1548-ban Balassa János volt a földesura. 1582-ben már Kisújfalu (Kysuyfalu) formában említik. A 17. század első felében elpusztult. 1660-ban 11 háztartás volt a faluban, 1671-ben 7 háztartásából 4 puszta volt. 1688-ban Szklabonyaújfalu alakban is említik. 1715-ben 13 magyar, 1720-ban hét magyar és négy szlovák háztartás volt a faluban. A 18. században a Zichy és a Balassa családok voltak fő birtokosai. Első pecsétje 1811-ből ismert, ennek rajza az alapja a község 1996-ban elfogadott címerének. 1828-ban 53 háza és 439 lakosa volt, lakói földműveléssel és szőlőtermesztéssel foglalkoztak (az első szőlőket 1740-ben telepítették itt). 1859-1860-ban kisebb barnaszénbányát nyitotak a község határában. 1874-75-ben kétosztályos magyar iskola működött a faluban. A 20. század elején a Zichy családnak és Literáty Istvánnak volt itt nagyobb birtoka. 1905-ig hivatalos neve Kisújfalu volt, ekkor változtatták a Kürtös-patak után Kürtösújfalura. 1920-ig Nógrád vármegye Balassagyarmati járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállam része volt, ekkor határközséggé vált, a szomszédos Óvár már Magyarországhoz tartozott. 1942-ben 97 háza és 425 lakosa volt. Népességének maximumát (500 fő) 1970-ben érte el. A 2011-ben megnyitott ipari parkban megtelepülő multinacionális cégek révén a falu a térség egyik gazdaságilag leginkább előnyös helyzetű településévé vált, minimális munkanélküliséggel.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem található. A népi építészet számos emléke maradt fent a faluban, köztük a központban található római katolikus harangláb. Az Isteni kegyelemnek szentelt római katolikus kápolnája modern építmény, a temetőben található. A község határában több multinacionális vállalat üzeme működik 2012 óta: bútorgyártás (Fourni Finish), kábelgyártás (Forschner), autóalkatrész-gyártás (Mata Automotive Slovakia s.r.o.).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ÚJFALU. Kis Újfalu. Nógrád Várm. földes Urai Gr. Balassa, és Gr. Zichy Uraságok, lakosai külömbfélék, fekszik Sklabonyának szomszédságában, mellynek filiája; határja hegyes, vőlgyes.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kis-Ujfalu, Nógrád m. tót falu, 381 kath., 3 evang. lak. Határa nem nagy; szőlője elég. A kékkői urad. tartozik. Ut. p. B. Gyarmat.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A Kürtös patak völgyén fekszenek Újfalu, Kis- és Nagy-Kürtös helységek régi nemesi kuriákkal.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kürtösújfalu. (Azelőtt Kis-Újfalu.) A Kürtös-patak mentén fekvő kisközség. Házainak száma 69, lakosaié, a kik tótajkúak és római kath. vallásúak 388. Postája Mikszáthfalva, távírója és vasúti állomása Balassagyarmat. Már a középkorban, 1473-ban Zoborral és Kürttel együtt fordúl elő. 1548-ban Balassa János volt a helység földesura. A XVI. század közepén a török hódoltsághoz tartozott és Divane Ali hűbérbirtoka volt. 1598-ban Balassa Zsigmond birtokában találjuk. 1715-ben 13 magyar, 1720-ban hét magyar és négy tót háztartását vették fel. később a gróf Zichy és a báró Balassa családok voltak az urai. Jelenleg is a gróf Zichy család senioratusához tartozik, de Literáty Istvánnak is van itt nagyobb birtoka és úrilaka. A községhez tartozik Istvánka-tanya.

Helységnévtár

Kisújfalu, rk. 276 Szklabonya, ág. 24 Nagy-Kürtös, izr. 8 Balassa-Gyarmat.

Névelőfordulások
1473
Wyfalw
1549
Wyffalw
1582
Kysuyfalu
1616
Vyffalu
1671
Ujfalu
1773
Kiss-Uj-Falu, Nowa Wes,
1786
Kisch-Ujfalu, Nowá Wes,
1808
Kis-Újfalu, Nowá Wes,
1863
Kisújfalu,
1920
Nová Ves

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Nová Ves) 200
Telefon: 0474886287
Fax: 0474886287

Honlap:

Hivatali órák:

Polgármester:
Paholík Štefan (SMER-SD, SNS, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))

Képviselő-testület:
Dudáš Dušan (SMER-SD)
Krištof Miroslav (SMER-SD)
Murinček Jozef (SMER-SD)
Paholík Štefan (SNS)
Varholák Marián (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
SMER-SD 60% SMER-SD 3 képviselö SNS 20% SNS 1 képviselö STRANA M... 20% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö 5 képviselö
Kürtösújfalui Községi Hivatal

Nová Ves 200

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 30 10%
szlovákok 253 82%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 3%
egyéb 17 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 308
magyarok 32 8%
szlovákok 349 91%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 382
magyarok 31 8%
szlovákok 343 90%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 8 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 382
magyarok 1 0%
szlovákok 337 97%
romák 3 1%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 348
magyarok 2 1%
szlovákok 337 94%
romák 1 0%
csehek 7 2%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 3%
összlétszám 358
magyarok 2 0%
szlovákok 391 98%
romák 0 0%
csehek 6 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 401
magyarok 8 2%
szlovákok 396 90%
romák 0 0%
csehek 5 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 32 7%
összlétszám 441
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 332
Választási részvétel: 72.29 %
Kiadott boríték: 240
Bedobott boríték: 239

Polgármester

Érvényes szavazólap: 235
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Paholík Štefan 163 69.36 % SMER-SD, SNS, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jakab Jozef 72 30.64 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Varholák Marián 131 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dudáš Dušan 117 SMER-SD
Paholík Štefan 116 SNS
Krištof Miroslav 112 SMER-SD
Murinček Jozef 102 SMER-SD

Képviselők

2014
SMER-SD 60.00% SMER-SD 3 képviselö SNS 20.00% SNS 1 képviselö Strana moderného Slovenska 20.00% Strana moderného Slovenska 1 képviselö 5 képviselö
2018
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 20.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö SMER-SD 60.00% SMER-SD 3 képviselö SNS 20.00% SNS 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 318
Választási részvétel: 31.13 %
Kiadott boríték: 99
Bedobott boríték: 99
Választásra jogosult: 318
Választási részvétel: 38.05 %
Kiadott boríték: 121
Bedobott boríték: 121
Választásra jogosult: 321
Választási részvétel: 42,67 %
Kiadott boríték: 137
Bedobott boríték: 137

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 91
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 127
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 68 74.73 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 12 13.19 % ĽS Naše Slovensko
Ladislav Fízik 4 4.40 % ASV
Ľudovít Kaník 3 3.30 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ondrej Binder 1 1.10 % Független
Pavel Chovanec 1 1.10 % ÚSVIT
Emil Samko 1 1.10 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1 1.10 % KSS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Marian Kotleba 44 37.29% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 40 31.50 % Független
Marian Kotleba 39 30.71 % ĽSNS
Igor Kašper 30 23.62 % Független
Martin Juhaniak 4 3.15 % Független
Stanislav Mičev 3 2.36 % Független
Michal Kantor 3 2.36 % SZS
Alena Pivovarčiová 1 0.79 % NP
Jozef Šimko 1 0.79 % Független
Miroslav Gálik 1 0.79 % NAS
Vojtech Kökény 1 0.79 % SRK
Milan Urbáni 1 0.79 % SMS
Viliam Baňák 1 0.79 % JĽSS
Pavel Greksa 1 0.79 % Független
Ivan Saktor 1 0.79 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 99
Érvényes szavazólap: 126
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Mirko Trojčák 82 82.83% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 48 48.48% SMER - SD, KDH
Darina Antolíková 47 47.47% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Václav Hájevský 17 17.17% Független
Dušan Backo 9 9.09% SNS
Jaroslav Zauška 8 8.08% SMER - SD, KDH
Anna Hlivárová 7 7.07% ASV
Mária Lőrincz 7 7.07% Független
Peter Šiška 6 6.06% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Miroslav Bartoš 5 5.05% SRK
Jozef Filip 4 4.04% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Pavol Goda 4 4.04% SĽS
Attila Baki 2 2.02% MOST - HÍD
Bohuslav Beňo 2 2.02% OKS
Richárd Hamerlik 1 1.01% SMS
László Jámbor 0 0.00% SMK-MKP
Peter Bartoš 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Mirko Trojčák 76 60.32% SMER-SD
Dana Havrilová 69 54.76% Független
Ondrej Kollár 44 34.92% SMER-SD
Peter Šalko 23 18.25% Független
Jaroslav Dudáš 17 13.49% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Filip 14 11.11% SMER-SD
Miloš Krchňavý 13 10.32% Független
Nicolas Dobrocký 13 10.32% ĽS Naše Slovensko
Michal Györgyík 9 7.14% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Nozdrovický 8 6.35% Független
Darina Antolíková 8 6.35% ŠANCA
Igor Boreš 7 5.56% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Ľuboslav Dobrocký 7 5.56% ŠANCA
Ladislav Balík 6 4.76% SMK-MKP
Erika Kušická 4 3.17% MOST - HÍD
Tomáš Krahulec 4 3.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Michaela Činčurová 3 2.38% SNS
Mária Košíková 2 1.59% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
László Jámbor 1 0.79% SMK-MKP
Marcel Fagyas 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Viktor Lestyánszky 0 0.00% MOST - HÍD
Rózsa Skabela 0 0.00% MOST - HÍD
Anikó Korčoková 0 0.00% SMK-MKP
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 12.99 %
Ipolynyék 120 11.37 %
Nagycsalomja 65 6.16 %
Ipolykeszi 57 5.40 %
Lukanénye 53 5.02 %
Csáb 43 4.08 %
Nagykürtös 40 3.79 %
Inám 38 3.60 %
Kóvár 34 3.22 %
Ipolyvarbó 28 2.65 %
Ipolynagyfalu 28 2.65 %
Ipolyszécsényke 26 2.46 %
Kelenye 22 2.09 %
Kőkeszi 21 1.99 %
Apátújfalu 20 1.90 %
Bussa 19 1.80 %
Terbegec 19 1.80 %
Ipolyhídvég 18 1.71 %
Zsély 17 1.61 %
Óvár 15 1.42 %
Leszenye 9 0.85 %
Dacsókeszi 6 0.57 %
Szelény 5 0.47 %
Csalár 5 0.47 %
Magasmajtény 5 0.47 %
Galábocs 4 0.38 %
Felsőzellő 4 0.38 %
Kiscsalomja 4 0.38 %
Tótgyarmat 3 0.28 %
Kékkő 3 0.28 %
Ipolyharaszti 3 0.28 %
Kislibercse 2 0.19 %
Rárósmulyad 2 0.19 %
Kiskürtös 2 0.19 %
Ebeck 2 0.19 %
Gyürki 2 0.19 %
Paróca 1 0.09 %
Nógrádszenna 1 0.09 %
Ipolykér 1 0.09 %
Felsőpalojta 1 0.09 %
Sirak 1 0.09 %
Hartyán 1 0.09 %
Bátorfalu 1 0.09 %
Szécsénykovácsi 1 0.09 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 39.39 %
Mikszáthfalva 149 13.28 %
Ebeck 70 6.24 %
Kürtösújfalu 69 6.15 %
Kékkő 63 5.61 %
Zsély 51 4.55 %
Alsópalojta 39 3.48 %
Kiskürtös 30 2.67 %
Középpalojta 20 1.78 %
Nógrádszentpéter 18 1.60 %
Magasmajtény 15 1.34 %
Érújfalu 15 1.34 %
Erdőszelestény 15 1.34 %
Bereklak 15 1.34 %
Bussa 13 1.16 %
Alsózellő 10 0.89 %
Dacsólam 10 0.89 %
Csalár 9 0.80 %
Lukanénye 9 0.80 %
Nagyhalom 9 0.80 %
Leszenye 8 0.71 %
Kishalom 8 0.71 %
Dacsókeszi 8 0.71 %
Felsőpalojta 8 0.71 %
Alsósztregova 7 0.62 %
Bátorfalu 7 0.62 %
Csáb 7 0.62 %
Nógrádszenna 6 0.53 %
Felsőesztergály 6 0.53 %
Ipolynyék 6 0.53 %
Ipolykér 6 0.53 %
Alsóesztergály 6 0.53 %
Száraznyírjes 6 0.53 %
Tótgyarmat 5 0.45 %
Paróca 5 0.45 %
Felsősztregova 5 0.45 %
Apátújfalu 4 0.36 %
Szécsénykovácsi 4 0.36 %
Apafalva 3 0.27 %
Kóvár 3 0.27 %
Kőkeszi 3 0.27 %
Szelény 3 0.27 %
Kiscsalomja 3 0.27 %
Sirak 3 0.27 %
Kelenye 3 0.27 %
Gyürki 2 0.18 %
Szuhány 2 0.18 %
Felsőzellő 2 0.18 %
Óvár 2 0.18 %
Kislibercse 2 0.18 %
Zobor 2 0.18 %
Galábocs 2 0.18 %
Nagycsalomja 2 0.18 %
Nagylám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Süllye 1 0.09 %
Hartyán 1 0.09 %
Ipolyszécsényke 1 0.09 %
Csall 1 0.09 %
Tótkisfalu 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolybalog 1 0.09 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 22.51 %
Nagykürtös 169 16.47 %
Magasmajtény 85 8.28 %
Apátújfalu 79 7.70 %
Ipolynyék 78 7.60 %
Csáb 69 6.73 %
Leszenye 64 6.24 %
Zsély 43 4.19 %
Bátorfalu 37 3.61 %
Óvár 27 2.63 %
Tótgyarmat 27 2.63 %
Kékkő 26 2.53 %
Bussa 24 2.34 %
Nagycsalomja 24 2.34 %
Ipolybalog 24 2.34 %
Szécsénykovácsi 23 2.24 %
Dacsókeszi 22 2.14 %
Kőkeszi 22 2.14 %
Inám 21 2.05 %
Ipolyharaszti 21 2.05 %
Bereklak 20 1.95 %
Középpalojta 18 1.75 %
Ipolyvarbó 18 1.75 %
Erdőszelestény 18 1.75 %
Csall 17 1.66 %
Nógrádszentpéter 16 1.56 %
Alsósztregova 16 1.56 %
Szelény 15 1.46 %
Ipolykeszi 14 1.36 %
Felsőzellő 13 1.27 %
Terbegec 13 1.27 %
Kiscsalomja 13 1.27 %
Kóvár 13 1.27 %
Sirak 12 1.17 %
Borosznok 12 1.17 %
Kiskürtös 11 1.07 %
Tótkisfalu 11 1.07 %
Ebeck 11 1.07 %
Szuhány 11 1.07 %
Ipolynagyfalu 10 0.97 %
Ipolykér 10 0.97 %
Kishalom 9 0.88 %
Kürtösújfalu 8 0.78 %
Gyürki 8 0.78 %
Alsózellő 8 0.78 %
Alsópalojta 7 0.68 %
Csalár 6 0.58 %
Nógrádszenna 6 0.58 %
Dacsólam 6 0.58 %
Érújfalu 5 0.49 %
Süllye 5 0.49 %
Nagyhalom 5 0.49 %
Felsősztregova 5 0.49 %
Apafalva 5 0.49 %
Felsőesztergály 5 0.49 %
Ipolyhídvég 4 0.39 %
Tótkelecsény 4 0.39 %
Galábocs 4 0.39 %
Mikszáthfalva 4 0.39 %
Kislibercse 4 0.39 %
Rárósmulyad 4 0.39 %
Kelenye 3 0.29 %
Hartyán 3 0.29 %
Alsóesztergály 2 0.19 %
Ipolyszécsényke 2 0.19 %
Nagylám 2 0.19 %
Felsőpalojta 2 0.19 %
Száraznyírjes 1 0.10 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 16.81 %
Nagykürtös 228 12.05 %
Magasmajtény 105 5.55 %
Óvár 76 4.02 %
Lukanénye 71 3.75 %
Ipolybalog 70 3.70 %
Ipolykér 69 3.65 %
Kékkő 50 2.64 %
Inám 43 2.27 %
Csalár 42 2.22 %
Ipolyhídvég 39 2.06 %
Bussa 34 1.80 %
Ipolykeszi 30 1.59 %
Kőkeszi 26 1.37 %
Csall 25 1.32 %
Csáb 23 1.22 %
Szécsénykovácsi 21 1.11 %
Nagycsalomja 20 1.06 %
Alsópalojta 20 1.06 %
Nógrádszentpéter 18 0.95 %
Ipolynagyfalu 17 0.90 %
Leszenye 16 0.85 %
Zsély 14 0.74 %
Erdőszelestény 14 0.74 %
Dacsókeszi 13 0.69 %
Ipolyharaszti 13 0.69 %
Bátorfalu 11 0.58 %
Gyürki 11 0.58 %
Ebeck 11 0.58 %
Kishalom 10 0.53 %
Bereklak 10 0.53 %
Alsósztregova 10 0.53 %
Szelény 9 0.48 %
Ipolyvarbó 9 0.48 %
Tótkisfalu 9 0.48 %
Apátújfalu 8 0.42 %
Kóvár 7 0.37 %
Felsőzellő 7 0.37 %
Kelenye 7 0.37 %
Terbegec 7 0.37 %
Mikszáthfalva 6 0.32 %
Felsőesztergály 6 0.32 %
Galábocs 5 0.26 %
Sirak 5 0.26 %
Tótgyarmat 5 0.26 %
Középpalojta 5 0.26 %
Apafalva 5 0.26 %
Kiskürtös 4 0.21 %
Kürtösújfalu 4 0.21 %
Rárósmulyad 4 0.21 %
Szuhány 4 0.21 %
Nagyhalom 3 0.16 %
Zobor 3 0.16 %
Ipolyszécsényke 3 0.16 %
Felsősztregova 3 0.16 %
Nógrádszenna 3 0.16 %
Felsőpalojta 3 0.16 %
Alsóesztergály 2 0.11 %
Alsózellő 2 0.11 %
Veres 2 0.11 %
Hartyán 2 0.11 %
Dacsólam 2 0.11 %
Kislibercse 2 0.11 %
Nagylám 2 0.11 %
Száraznyírjes 1 0.05 %
Kiscsalomja 1 0.05 %
Tótkelecsény 1 0.05 %
Érújfalu 1 0.05 %
Borosznok 1 0.05 %
Süllye 1 0.05 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 33.79 %
Kékkő 70 4.82 %
Magasmajtény 34 2.34 %
Zsély 31 2.13 %
Kiskürtös 31 2.13 %
Nógrádszentpéter 30 2.06 %
Bussa 19 1.31 %
Mikszáthfalva 18 1.24 %
Felsőzellő 14 0.96 %
Ipolynyék 14 0.96 %
Lukanénye 13 0.89 %
Leszenye 13 0.89 %
Alsózellő 12 0.83 %
Alsópalojta 12 0.83 %
Alsósztregova 11 0.76 %
Bereklak 11 0.76 %
Érújfalu 11 0.76 %
Alsóesztergály 11 0.76 %
Felsőesztergály 11 0.76 %
Szécsénykovácsi 10 0.69 %
Dacsólam 8 0.55 %
Nagyhalom 8 0.55 %
Csalár 8 0.55 %
Ipolyvarbó 7 0.48 %
Csáb 7 0.48 %
Kishalom 7 0.48 %
Tótkisfalu 7 0.48 %
Kürtösújfalu 7 0.48 %
Ebeck 7 0.48 %
Kiscsalomja 7 0.48 %
Szelény 6 0.41 %
Hartyán 6 0.41 %
Középpalojta 6 0.41 %
Tótkelecsény 5 0.34 %
Nagycsalomja 5 0.34 %
Kőkeszi 5 0.34 %
Szuhány 5 0.34 %
Terbegec 4 0.28 %
Csall 4 0.28 %
Apátújfalu 4 0.28 %
Ipolykér 4 0.28 %
Kislibercse 4 0.28 %
Erdőszelestény 4 0.28 %
Ipolybalog 4 0.28 %
Száraznyírjes 4 0.28 %
Dacsókeszi 4 0.28 %
Sirak 3 0.21 %
Óvár 3 0.21 %
Galábocs 3 0.21 %
Ipolyszécsényke 3 0.21 %
Bátorfalu 3 0.21 %
Zobor 2 0.14 %
Gyürki 2 0.14 %
Tótgyarmat 2 0.14 %
Felsősztregova 2 0.14 %
Felsőpalojta 2 0.14 %
Ipolyharaszti 1 0.07 %
Paróca 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Kóvár 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Nógrádszenna 1 0.07 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 37.16 %
Kékkő 56 4.34 %
Zsély 50 3.88 %
Lukanénye 43 3.34 %
Alsópalojta 41 3.18 %
Mikszáthfalva 36 2.79 %
Erdőszelestény 31 2.40 %
Érújfalu 30 2.33 %
Kiskürtös 30 2.33 %
Nógrádszentpéter 28 2.17 %
Alsósztregova 28 2.17 %
Középpalojta 23 1.78 %
Dacsókeszi 23 1.78 %
Ebeck 22 1.71 %
Bereklak 22 1.71 %
Bussa 21 1.63 %
Alsózellő 21 1.63 %
Kőkeszi 21 1.63 %
Csáb 20 1.55 %
Apátújfalu 19 1.47 %
Kürtösújfalu 17 1.32 %
Tótgyarmat 16 1.24 %
Nógrádszenna 15 1.16 %
Ipolynyék 14 1.09 %
Felsőzellő 14 1.09 %
Leszenye 14 1.09 %
Csalár 13 1.01 %
Kiscsalomja 13 1.01 %
Nagycsalomja 12 0.93 %
Alsóesztergály 11 0.85 %
Kislibercse 11 0.85 %
Felsőesztergály 11 0.85 %
Hartyán 10 0.78 %
Inám 10 0.78 %
Tótkisfalu 10 0.78 %
Szelény 10 0.78 %
Magasmajtény 10 0.78 %
Nagylám 9 0.70 %
Szécsénykovácsi 9 0.70 %
Szuhány 8 0.62 %
Felsőpalojta 7 0.54 %
Dacsólam 7 0.54 %
Apafalva 7 0.54 %
Bátorfalu 6 0.47 %
Sirak 6 0.47 %
Ipolynagyfalu 6 0.47 %
Nagyhalom 6 0.47 %
Ipolyhídvég 5 0.39 %
Tótkelecsény 5 0.39 %
Gyürki 5 0.39 %
Csall 5 0.39 %
Óvár 5 0.39 %
Ipolykér 5 0.39 %
Terbegec 5 0.39 %
Kishalom 5 0.39 %
Kelenye 5 0.39 %
Galábocs 4 0.31 %
Paróca 4 0.31 %
Ipolyharaszti 4 0.31 %
Süllye 3 0.23 %
Száraznyírjes 3 0.23 %
Rárósmulyad 3 0.23 %
Kóvár 3 0.23 %
Zobor 2 0.16 %
Ipolykeszi 2 0.16 %
Ipolybalog 2 0.16 %
Borosznok 2 0.16 %
Veres 2 0.16 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Ipolyszécsényke 1 0.08 %
Felsősztregova 1 0.08 %
Nagykürtös 246 19.68 %
Erdőszelestény 168 13.44 %
Zsély 73 5.84 %
Kékkő 32 2.56 %
Leszenye 27 2.16 %
Csáb 25 2.00 %
Magasmajtény 24 1.92 %
Mikszáthfalva 22 1.76 %
Kiscsalomja 21 1.68 %
Lukanénye 21 1.68 %
Dacsólam 21 1.68 %
Bussa 21 1.68 %
Apátújfalu 19 1.52 %
Nógrádszentpéter 18 1.44 %
Középpalojta 15 1.20 %
Bereklak 15 1.20 %
Kiskürtös 14 1.12 %
Alsópalojta 14 1.12 %
Érújfalu 14 1.12 %
Kürtösújfalu 14 1.12 %
Csall 13 1.04 %
Ipolyvarbó 13 1.04 %
Ipolybalog 13 1.04 %
Terbegec 13 1.04 %
Ipolynyék 12 0.96 %
Nagycsalomja 12 0.96 %
Alsósztregova 12 0.96 %
Nagyhalom 12 0.96 %
Szécsénykovácsi 12 0.96 %
Ebeck 11 0.88 %
Alsózellő 8 0.64 %
Felsőzellő 8 0.64 %
Bátorfalu 7 0.56 %
Ipolyharaszti 7 0.56 %
Tótgyarmat 6 0.48 %
Csalár 6 0.48 %
Kishalom 6 0.48 %
Felsőesztergály 6 0.48 %
Felsőpalojta 6 0.48 %
Gyürki 6 0.48 %
Szelény 6 0.48 %
Dacsókeszi 5 0.40 %
Ipolynagyfalu 5 0.40 %
Kőkeszi 5 0.40 %
Kóvár 5 0.40 %
Tótkisfalu 5 0.40 %
Nógrádszenna 5 0.40 %
Kislibercse 4 0.32 %
Borosznok 4 0.32 %
Hartyán 4 0.32 %
Sirak 4 0.32 %
Zobor 4 0.32 %
Ipolykeszi 3 0.24 %
Felsősztregova 3 0.24 %
Ipolykér 3 0.24 %
Szuhány 3 0.24 %
Ipolyhídvég 3 0.24 %
Nagylám 3 0.24 %
Alsóesztergály 3 0.24 %
Inám 2 0.16 %
Süllye 2 0.16 %
Száraznyírjes 2 0.16 %
Galábocs 2 0.16 %
Óvár 1 0.08 %
Tótkelecsény 1 0.08 %
Apafalva 1 0.08 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 12.91 %
Nagykürtös 217 12.85 %
Ipolybalog 189 11.19 %
Lukanénye 124 7.34 %
Csáb 91 5.39 %
Nagycsalomja 80 4.74 %
Inám 72 4.26 %
Ipolyhídvég 64 3.79 %
Zsély 59 3.49 %
Bussa 51 3.02 %
Ipolykeszi 48 2.84 %
Kóvár 45 2.66 %
Ipolyvarbó 43 2.55 %
Apátújfalu 43 2.55 %
Óvár 42 2.49 %
Ipolynagyfalu 38 2.25 %
Ipolyszécsényke 36 2.13 %
Kőkeszi 36 2.13 %
Kelenye 27 1.60 %
Kékkő 22 1.30 %
Terbegec 21 1.24 %
Dacsókeszi 20 1.18 %
Leszenye 19 1.12 %
Szécsénykovácsi 18 1.07 %
Felsőzellő 15 0.89 %
Alsósztregova 15 0.89 %
Szelény 15 0.89 %
Bátorfalu 14 0.83 %
Csalár 13 0.77 %
Nógrádszentpéter 11 0.65 %
Kiscsalomja 10 0.59 %
Galábocs 10 0.59 %
Magasmajtény 10 0.59 %
Alsópalojta 9 0.53 %
Erdőszelestény 9 0.53 %
Szuhány 8 0.47 %
Mikszáthfalva 8 0.47 %
Sirak 8 0.47 %
Tótkisfalu 7 0.41 %
Érújfalu 7 0.41 %
Alsózellő 7 0.41 %
Kiskürtös 7 0.41 %
Rárósmulyad 7 0.41 %
Hartyán 6 0.36 %
Tótgyarmat 6 0.36 %
Kürtösújfalu 6 0.36 %
Gyürki 6 0.36 %
Dacsólam 5 0.30 %
Tótkelecsény 5 0.30 %
Felsőesztergály 5 0.30 %
Kishalom 5 0.30 %
Ipolykér 5 0.30 %
Ipolyharaszti 5 0.30 %
Ebeck 4 0.24 %
Nagyhalom 4 0.24 %
Nagylám 4 0.24 %
Bereklak 4 0.24 %
Felsőpalojta 3 0.18 %
Középpalojta 3 0.18 %
Zobor 3 0.18 %
Csall 3 0.18 %
Nógrádszenna 2 0.12 %
Alsóesztergály 2 0.12 %
Kislibercse 2 0.12 %
Paróca 2 0.12 %
Apafalva 2 0.12 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 31.33 %
Középpalojta 113 13.88 %
Alsópalojta 91 11.18 %
Lukanénye 90 11.06 %
Felsőpalojta 79 9.71 %
Bereklak 61 7.49 %
Kékkő 32 3.93 %
Ebeck 32 3.93 %
Tótgyarmat 24 2.95 %
Csáb 22 2.70 %
Mikszáthfalva 21 2.58 %
Magasmajtény 20 2.46 %
Kőkeszi 17 2.09 %
Leszenye 16 1.97 %
Erdőszelestény 15 1.84 %
Ipolynyék 15 1.84 %
Dacsólam 15 1.84 %
Kiskürtös 14 1.72 %
Szuhány 14 1.72 %
Zsély 12 1.47 %
Dacsókeszi 11 1.35 %
Bussa 8 0.98 %
Kürtösújfalu 8 0.98 %
Alsóesztergály 7 0.86 %
Érújfalu 7 0.86 %
Apátújfalu 6 0.74 %
Nagycsalomja 6 0.74 %
Óvár 6 0.74 %
Nógrádszentpéter 6 0.74 %
Csalár 6 0.74 %
Terbegec 5 0.61 %
Csall 5 0.61 %
Alsózellő 5 0.61 %
Alsósztregova 5 0.61 %
Tótkisfalu 5 0.61 %
Hartyán 5 0.61 %
Ipolykeszi 5 0.61 %
Felsőzellő 4 0.49 %
Bátorfalu 4 0.49 %
Szelény 4 0.49 %
Kiscsalomja 4 0.49 %
Felsőesztergály 4 0.49 %
Sirak 3 0.37 %
Ipolynagyfalu 3 0.37 %
Nagylám 3 0.37 %
Apafalva 3 0.37 %
Gyürki 3 0.37 %
Ipolyhídvég 2 0.25 %
Ipolyharaszti 2 0.25 %
Száraznyírjes 2 0.25 %
Nógrádszenna 2 0.25 %
Ipolybalog 2 0.25 %
Kislibercse 2 0.25 %
Felsősztregova 1 0.12 %
Kishalom 1 0.12 %
Rárósmulyad 1 0.12 %
Kelenye 1 0.12 %
Szécsénykovácsi 1 0.12 %
Kóvár 1 0.12 %
Inám 1 0.12 %
Veres 1 0.12 %
Nagyhalom 1 0.12 %
Tótkelecsény 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 13.80 %
Ipolybalog 179 10.60 %
Lukanénye 173 10.25 %
Csáb 132 7.82 %
Nagykürtös 125 7.41 %
Apátújfalu 119 7.05 %
Nagycsalomja 96 5.69 %
Zsély 80 4.74 %
Leszenye 69 4.09 %
Inám 61 3.61 %
Ipolykeszi 61 3.61 %
Bussa 59 3.50 %
Ipolyhídvég 59 3.50 %
Kőkeszi 58 3.44 %
Ipolyszécsényke 50 2.96 %
Tótgyarmat 48 2.84 %
Ipolyvarbó 48 2.84 %
Óvár 46 2.73 %
Kelenye 46 2.73 %
Kóvár 42 2.49 %
Terbegec 41 2.43 %
Bátorfalu 36 2.13 %
Ipolynagyfalu 34 2.01 %
Dacsókeszi 30 1.78 %
Szécsénykovácsi 26 1.54 %
Ipolyharaszti 18 1.07 %
Szelény 17 1.01 %
Sirak 15 0.89 %
Erdőszelestény 15 0.89 %
Csalár 14 0.83 %
Kékkő 13 0.77 %
Magasmajtény 12 0.71 %
Ipolykér 12 0.71 %
Ebeck 11 0.65 %
Mikszáthfalva 10 0.59 %
Felsőzellő 9 0.53 %
Csall 9 0.53 %
Gyürki 8 0.47 %
Galábocs 8 0.47 %
Bereklak 6 0.36 %
Rárósmulyad 6 0.36 %
Középpalojta 4 0.24 %
Alsóesztergály 4 0.24 %
Felsőpalojta 3 0.18 %
Kiscsalomja 3 0.18 %
Alsósztregova 3 0.18 %
Kiskürtös 2 0.12 %
Nagyhalom 2 0.12 %
Alsópalojta 2 0.12 %
Nógrádszenna 2 0.12 %
Szuhány 2 0.12 %
Nógrádszentpéter 2 0.12 %
Alsózellő 2 0.12 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Kürtösújfalu 1 0.06 %
Kislibercse 1 0.06 %
Tótkisfalu 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 5.51 %
Ipolykér 25 3.72 %
Bussa 21 3.13 %
Lukanénye 21 3.13 %
Szécsénykovácsi 21 3.13 %
Nagykürtös 19 2.83 %
Ipolynyék 17 2.53 %
Óvár 12 1.79 %
Zsély 12 1.79 %
Terbegec 11 1.64 %
Apátújfalu 11 1.64 %
Ipolybalog 11 1.64 %
Csáb 10 1.49 %
Felsőzellő 10 1.49 %
Nagycsalomja 8 1.19 %
Ipolyhídvég 7 1.04 %
Kőkeszi 7 1.04 %
Inám 7 1.04 %
Leszenye 7 1.04 %
Galábocs 5 0.74 %
Csalár 4 0.60 %
Ipolynagyfalu 4 0.60 %
Érújfalu 3 0.45 %
Hartyán 3 0.45 %
Dacsókeszi 3 0.45 %
Gyürki 3 0.45 %
Kóvár 3 0.45 %
Paróca 3 0.45 %
Ipolyszécsényke 3 0.45 %
Szelény 3 0.45 %
Erdőszelestény 3 0.45 %
Tótgyarmat 2 0.30 %
Felsőesztergály 2 0.30 %
Ipolyharaszti 2 0.30 %
Alsósztregova 2 0.30 %
Sirak 2 0.30 %
Mikszáthfalva 2 0.30 %
Alsózellő 1 0.15 %
Kelenye 1 0.15 %
Alsópalojta 1 0.15 %
Ebeck 1 0.15 %
Alsóesztergály 1 0.15 %
Ipolykeszi 1 0.15 %
Magasmajtény 1 0.15 %
Nógrádszentpéter 1 0.15 %
Dacsólam 1 0.15 %
Bereklak 1 0.15 %
Nagylám 1 0.15 %
Kiscsalomja 1 0.15 %
Csall 1 0.15 %
Kékkő 1 0.15 %
Kiskürtös 1 0.15 %
Rárósmulyad 1 0.15 %
Szuhány 1 0.15 %
Középpalojta 1 0.15 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 11.66 %
Nagykürtös 96 10.18 %
Nógrádszentpéter 34 3.61 %
Érújfalu 17 1.80 %
Kékkő 16 1.70 %
Kislibercse 15 1.59 %
Tótkisfalu 15 1.59 %
Bussa 15 1.59 %
Magasmajtény 14 1.48 %
Borosznok 13 1.38 %
Süllye 11 1.17 %
Felsőesztergály 11 1.17 %
Lukanénye 9 0.95 %
Alsópalojta 9 0.95 %
Zsély 9 0.95 %
Csáb 9 0.95 %
Ipolyharaszti 9 0.95 %
Bereklak 8 0.85 %
Felsősztregova 8 0.85 %
Dacsólam 7 0.74 %
Tótkelecsény 7 0.74 %
Nagylám 7 0.74 %
Nógrádszenna 6 0.64 %
Felsőzellő 6 0.64 %
Csall 6 0.64 %
Szelény 5 0.53 %
Hartyán 5 0.53 %
Ipolynyék 5 0.53 %
Kiscsalomja 5 0.53 %
Bátorfalu 4 0.42 %
Nagycsalomja 4 0.42 %
Kiskürtös 4 0.42 %
Alsózellő 4 0.42 %
Szuhány 4 0.42 %
Paróca 4 0.42 %
Kürtösújfalu 3 0.32 %
Kelenye 3 0.32 %
Nagyhalom 3 0.32 %
Kőkeszi 2 0.21 %
Rárósmulyad 2 0.21 %
Ipolybalog 2 0.21 %
Dacsókeszi 2 0.21 %
Leszenye 2 0.21 %
Középpalojta 2 0.21 %
Száraznyírjes 2 0.21 %
Kishalom 1 0.11 %
Veres 1 0.11 %
Inám 1 0.11 %
Ebeck 1 0.11 %
Gyürki 1 0.11 %
Erdőszelestény 1 0.11 %
Mikszáthfalva 1 0.11 %
Tótgyarmat 1 0.11 %
Ipolyvarbó 1 0.11 %
Apafalva 1 0.11 %
Ipolyhídvég 1 0.11 %
Ipolykeszi 1 0.11 %
Zobor 1 0.11 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 29.15 %
Zsély 73 4.18 %
Kékkő 64 3.67 %
Alsózellő 62 3.55 %
Lukanénye 49 2.81 %
Csáb 37 2.12 %
Alsósztregova 37 2.12 %
Középpalojta 36 2.06 %
Apátújfalu 35 2.00 %
Dacsókeszi 33 1.89 %
Nógrádszentpéter 29 1.66 %
Bereklak 28 1.60 %
Mikszáthfalva 28 1.60 %
Erdőszelestény 26 1.49 %
Kiskürtös 25 1.43 %
Érújfalu 25 1.43 %
Felsőzellő 23 1.32 %
Ipolynyék 23 1.32 %
Alsópalojta 21 1.20 %
Nagycsalomja 20 1.15 %
Ebeck 20 1.15 %
Leszenye 20 1.15 %
Kőkeszi 18 1.03 %
Felsőesztergály 18 1.03 %
Bussa 18 1.03 %
Szécsénykovácsi 18 1.03 %
Alsóesztergály 18 1.03 %
Csalár 17 0.97 %
Kiscsalomja 17 0.97 %
Tótgyarmat 16 0.92 %
Nógrádszenna 15 0.86 %
Terbegec 14 0.80 %
Ipolykér 14 0.80 %
Bátorfalu 11 0.63 %
Ipolybalog 11 0.63 %
Óvár 11 0.63 %
Tótkelecsény 11 0.63 %
Kelenye 11 0.63 %
Tótkisfalu 9 0.52 %
Szuhány 9 0.52 %
Kürtösújfalu 9 0.52 %
Sirak 9 0.52 %
Ipolyhídvég 9 0.52 %
Száraznyírjes 8 0.46 %
Inám 8 0.46 %
Ipolyvarbó 8 0.46 %
Felsőpalojta 7 0.40 %
Szelény 7 0.40 %
Apafalva 7 0.40 %
Süllye 6 0.34 %
Ipolyszécsényke 6 0.34 %
Galábocs 6 0.34 %
Ipolynagyfalu 6 0.34 %
Nagyhalom 6 0.34 %
Kóvár 6 0.34 %
Csall 6 0.34 %
Kislibercse 6 0.34 %
Magasmajtény 4 0.23 %
Ipolyharaszti 4 0.23 %
Ipolykeszi 3 0.17 %
Paróca 3 0.17 %
Nagylám 3 0.17 %
Gyürki 3 0.17 %
Felsősztregova 3 0.17 %
Kishalom 3 0.17 %
Dacsólam 3 0.17 %
Rárósmulyad 3 0.17 %
Veres 2 0.11 %
Borosznok 2 0.11 %
Zobor 2 0.11 %
Hartyán 1 0.06 %
Nagykürtös 717 49.48 %
Kékkő 93 6.42 %
Mikszáthfalva 76 5.24 %
Alsópalojta 67 4.62 %
Magasmajtény 59 4.07 %
Kiskürtös 39 2.69 %
Alsósztregova 36 2.48 %
Középpalojta 32 2.21 %
Zsély 31 2.14 %
Nógrádszentpéter 27 1.86 %
Erdőszelestény 25 1.73 %
Ebeck 22 1.52 %
Bereklak 22 1.52 %
Alsózellő 22 1.52 %
Ipolynyék 21 1.45 %
Bussa 18 1.24 %
Nagyhalom 14 0.97 %
Kürtösújfalu 13 0.90 %
Dacsókeszi 11 0.76 %
Csalár 9 0.62 %
Alsóesztergály 8 0.55 %
Dacsólam 8 0.55 %
Kislibercse 7 0.48 %
Csáb 7 0.48 %
Leszenye 6 0.41 %
Csall 6 0.41 %
Lukanénye 5 0.35 %
Tótkisfalu 5 0.35 %
Érújfalu 5 0.35 %
Szuhány 5 0.35 %
Kishalom 5 0.35 %
Felsőpalojta 4 0.28 %
Szécsénykovácsi 4 0.28 %
Sirak 4 0.28 %
Ipolyhídvég 4 0.28 %
Kőkeszi 4 0.28 %
Óvár 4 0.28 %
Szelény 4 0.28 %
Felsőzellő 4 0.28 %
Száraznyírjes 4 0.28 %
Nagylám 3 0.21 %
Ipolyharaszti 3 0.21 %
Bátorfalu 3 0.21 %
Ipolykér 3 0.21 %
Hartyán 3 0.21 %
Galábocs 3 0.21 %
Nagycsalomja 3 0.21 %
Terbegec 3 0.21 %
Ipolybalog 3 0.21 %
Apátújfalu 2 0.14 %
Ipolykeszi 2 0.14 %
Felsősztregova 2 0.14 %
Tótgyarmat 2 0.14 %
Zobor 2 0.14 %
Kóvár 2 0.14 %
Felsőesztergály 2 0.14 %
Nógrádszenna 2 0.14 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 41.09 %
Kékkő 203 5.87 %
Magasmajtény 163 4.71 %
Erdőszelestény 118 3.41 %
Nógrádszentpéter 116 3.35 %
Bereklak 105 3.04 %
Lukanénye 105 3.04 %
Bussa 104 3.01 %
Csáb 102 2.95 %
Alsópalojta 102 2.95 %
Alsósztregova 87 2.52 %
Zsély 86 2.49 %
Mikszáthfalva 80 2.31 %
Középpalojta 78 2.26 %
Kürtösújfalu 76 2.20 %
Dacsókeszi 69 2.00 %
Kőkeszi 63 1.82 %
Érújfalu 61 1.76 %
Kiskürtös 55 1.59 %
Szuhány 55 1.59 %
Leszenye 55 1.59 %
Ebeck 51 1.47 %
Dacsólam 51 1.47 %
Apátújfalu 51 1.47 %
Ipolynyék 45 1.30 %
Alsózellő 42 1.21 %
Felsőpalojta 41 1.19 %
Nógrádszenna 40 1.16 %
Kiscsalomja 36 1.04 %
Felsőesztergály 35 1.01 %
Bátorfalu 35 1.01 %
Csall 34 0.98 %
Tótgyarmat 32 0.93 %
Tótkisfalu 32 0.93 %
Csalár 31 0.90 %
Felsőzellő 31 0.90 %
Nagylám 30 0.87 %
Szelény 29 0.84 %
Nagycsalomja 28 0.81 %
Szécsénykovácsi 27 0.78 %
Alsóesztergály 26 0.75 %
Ipolybalog 25 0.72 %
Tótkelecsény 24 0.69 %
Sirak 24 0.69 %
Hartyán 24 0.69 %
Felsősztregova 24 0.69 %
Nagyhalom 22 0.64 %
Ipolykér 22 0.64 %
Óvár 21 0.61 %
Terbegec 21 0.61 %
Ipolyharaszti 20 0.58 %
Ipolykeszi 20 0.58 %
Kislibercse 17 0.49 %
Ipolyvarbó 16 0.46 %
Borosznok 15 0.43 %
Gyürki 15 0.43 %
Paróca 14 0.40 %
Kishalom 13 0.38 %
Apafalva 12 0.35 %
Ipolynagyfalu 12 0.35 %
Galábocs 12 0.35 %
Zobor 11 0.32 %
Inám 10 0.29 %
Ipolyhídvég 10 0.29 %
Száraznyírjes 8 0.23 %
Kóvár 8 0.23 %
Süllye 6 0.17 %
Ipolyszécsényke 6 0.17 %
Veres 5 0.14 %
Rárósmulyad 5 0.14 %
Kelenye 1 0.03 %
Nagykürtös 284 15.10 %
Kékkő 35 1.86 %
Magasmajtény 20 1.06 %
Nógrádszentpéter 19 1.01 %
Kiskürtös 17 0.90 %
Zsély 16 0.85 %
Bussa 14 0.74 %
Erdőszelestény 12 0.64 %
Csall 9 0.48 %
Száraznyírjes 9 0.48 %
Ebeck 9 0.48 %
Csáb 8 0.43 %
Alsópalojta 8 0.43 %
Mikszáthfalva 8 0.43 %
Bereklak 8 0.43 %
Galábocs 8 0.43 %
Dacsólam 8 0.43 %
Lukanénye 8 0.43 %
Leszenye 8 0.43 %
Érújfalu 8 0.43 %
Dacsókeszi 7 0.37 %
Kőkeszi 6 0.32 %
Ipolyvarbó 6 0.32 %
Ipolynyék 6 0.32 %
Apátújfalu 5 0.27 %
Középpalojta 5 0.27 %
Kiscsalomja 4 0.21 %
Szuhány 4 0.21 %
Borosznok 4 0.21 %
Csalár 4 0.21 %
Tótkisfalu 4 0.21 %
Óvár 4 0.21 %
Kóvár 3 0.16 %
Bátorfalu 3 0.16 %
Felsőesztergály 3 0.16 %
Alsóesztergály 3 0.16 %
Hartyán 3 0.16 %
Szelény 2 0.11 %
Gyürki 2 0.11 %
Kürtösújfalu 2 0.11 %
Tótkelecsény 2 0.11 %
Felsősztregova 2 0.11 %
Ipolybalog 2 0.11 %
Alsósztregova 2 0.11 %
Süllye 2 0.11 %
Tótgyarmat 2 0.11 %
Felsőpalojta 1 0.05 %
Zobor 1 0.05 %
Rárósmulyad 1 0.05 %
Nógrádszenna 1 0.05 %
Sirak 1 0.05 %
Ipolyharaszti 1 0.05 %
Ipolyhídvég 1 0.05 %
Inám 1 0.05 %
Ipolykér 1 0.05 %
Kelenye 1 0.05 %
Apafalva 1 0.05 %
Kishalom 1 0.05 %
Paróca 1 0.05 %
Nagycsalomja 1 0.05 %
Ipolynagyfalu 1 0.05 %
Felsőzellő 1 0.05 %
Alsózellő 1 0.05 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 27.26 %
Kékkő 61 5.70 %
Lukanénye 39 3.64 %
Zsély 38 3.55 %
Alsósztregova 28 2.61 %
Nógrádszentpéter 26 2.43 %
Bereklak 20 1.87 %
Alsózellő 19 1.77 %
Ebeck 18 1.68 %
Erdőszelestény 18 1.68 %
Csáb 16 1.49 %
Mikszáthfalva 16 1.49 %
Érújfalu 16 1.49 %
Felsőzellő 16 1.49 %
Nógrádszenna 15 1.40 %
Ipolynyék 14 1.31 %
Kürtösújfalu 13 1.21 %
Magasmajtény 13 1.21 %
Bussa 13 1.21 %
Alsópalojta 12 1.12 %
Kőkeszi 12 1.12 %
Középpalojta 12 1.12 %
Leszenye 12 1.12 %
Dacsókeszi 12 1.12 %
Kiskürtös 11 1.03 %
Tótgyarmat 10 0.93 %
Tótkisfalu 9 0.84 %
Inám 9 0.84 %
Dacsólam 9 0.84 %
Ipolykér 8 0.75 %
Csalár 8 0.75 %
Alsóesztergály 8 0.75 %
Apátújfalu 8 0.75 %
Kislibercse 7 0.65 %
Kelenye 7 0.65 %
Nagycsalomja 7 0.65 %
Csall 6 0.56 %
Apafalva 6 0.56 %
Kiscsalomja 6 0.56 %
Szelény 6 0.56 %
Nagylám 6 0.56 %
Óvár 6 0.56 %
Ipolyhídvég 5 0.47 %
Felsőesztergály 5 0.47 %
Szuhány 5 0.47 %
Felsőpalojta 4 0.37 %
Süllye 4 0.37 %
Ipolybalog 4 0.37 %
Nagyhalom 4 0.37 %
Tótkelecsény 4 0.37 %
Paróca 3 0.28 %
Kóvár 3 0.28 %
Sirak 3 0.28 %
Terbegec 3 0.28 %
Szécsénykovácsi 3 0.28 %
Ipolynagyfalu 3 0.28 %
Kishalom 3 0.28 %
Száraznyírjes 3 0.28 %
Veres 2 0.19 %
Bátorfalu 2 0.19 %
Ipolyszécsényke 2 0.19 %
Rárósmulyad 2 0.19 %
Borosznok 2 0.19 %
Ipolyharaszti 2 0.19 %
Hartyán 2 0.19 %
Gyürki 2 0.19 %
Zobor 2 0.19 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Galábocs 1 0.09 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Nagykürtös 758 34.22 %
Kékkő 105 4.74 %
Erdőszelestény 71 3.21 %
Magasmajtény 63 2.84 %
Bussa 62 2.80 %
Nógrádszentpéter 59 2.66 %
Bereklak 55 2.48 %
Csáb 51 2.30 %
Középpalojta 50 2.26 %
Alsópalojta 49 2.21 %
Zsély 48 2.17 %
Lukanénye 46 2.08 %
Ipolyhídvég 45 2.03 %
Kürtösújfalu 44 1.99 %
Alsósztregova 43 1.94 %
Felsőzellő 39 1.76 %
Mikszáthfalva 38 1.72 %
Dacsókeszi 38 1.72 %
Szuhány 35 1.58 %
Felsőesztergály 31 1.40 %
Apátújfalu 28 1.26 %
Kiskürtös 28 1.26 %
Csalár 27 1.22 %
Leszenye 27 1.22 %
Kőkeszi 26 1.17 %
Alsózellő 25 1.13 %
Dacsólam 25 1.13 %
Kiscsalomja 24 1.08 %
Ipolynyék 23 1.04 %
Érújfalu 23 1.04 %
Csall 21 0.95 %
Szécsénykovácsi 21 0.95 %
Felsősztregova 21 0.95 %
Felsőpalojta 20 0.90 %
Szelény 20 0.90 %
Alsóesztergály 20 0.90 %
Hartyán 19 0.86 %
Nagylám 18 0.81 %
Ipolynagyfalu 18 0.81 %
Ipolykér 17 0.77 %
Ipolyvarbó 17 0.77 %
Óvár 17 0.77 %
Ebeck 16 0.72 %
Tótgyarmat 16 0.72 %
Tótkisfalu 15 0.68 %
Kislibercse 15 0.68 %
Tótkelecsény 15 0.68 %
Nógrádszenna 15 0.68 %
Paróca 13 0.59 %
Ipolykeszi 13 0.59 %
Ipolybalog 12 0.54 %
Ipolyharaszti 12 0.54 %
Apafalva 11 0.50 %
Zobor 11 0.50 %
Terbegec 11 0.50 %
Galábocs 11 0.50 %
Borosznok 10 0.45 %
Kóvár 9 0.41 %
Kishalom 9 0.41 %
Száraznyírjes 8 0.36 %
Kelenye 7 0.32 %
Bátorfalu 7 0.32 %
Sirak 6 0.27 %
Gyürki 6 0.27 %
Ipolyszécsényke 6 0.27 %
Inám 6 0.27 %
Süllye 5 0.23 %
Nagycsalomja 5 0.23 %
Nagyhalom 4 0.18 %
Rárósmulyad 3 0.14 %
Veres 3 0.14 %
Nagykürtös 629 50.04 %
Kékkő 110 8.75 %
Zsély 56 4.46 %
Mikszáthfalva 54 4.30 %
Alsópalojta 51 4.06 %
Bereklak 42 3.34 %
Nógrádszentpéter 38 3.02 %
Bussa 35 2.78 %
Erdőszelestény 35 2.78 %
Kiskürtös 32 2.55 %
Csáb 28 2.23 %
Felsőesztergály 26 2.07 %
Kürtösújfalu 23 1.83 %
Alsózellő 22 1.75 %
Alsósztregova 22 1.75 %
Lukanénye 19 1.51 %
Ebeck 17 1.35 %
Magasmajtény 17 1.35 %
Nagyhalom 13 1.03 %
Dacsókeszi 13 1.03 %
Leszenye 13 1.03 %
Ipolykér 13 1.03 %
Érújfalu 13 1.03 %
Középpalojta 12 0.95 %
Felsőzellő 12 0.95 %
Szécsénykovácsi 11 0.88 %
Szuhány 10 0.80 %
Csalár 10 0.80 %
Száraznyírjes 10 0.80 %
Kőkeszi 9 0.72 %
Kiscsalomja 9 0.72 %
Dacsólam 9 0.72 %
Nógrádszenna 8 0.64 %
Galábocs 8 0.64 %
Tótgyarmat 8 0.64 %
Óvár 7 0.56 %
Felsőpalojta 7 0.56 %
Bátorfalu 6 0.48 %
Kislibercse 5 0.40 %
Ipolyharaszti 4 0.32 %
Ipolynagyfalu 4 0.32 %
Ipolynyék 4 0.32 %
Apátújfalu 4 0.32 %
Csall 4 0.32 %
Tótkelecsény 4 0.32 %
Zobor 4 0.32 %
Ipolyhídvég 3 0.24 %
Ipolybalog 3 0.24 %
Szelény 3 0.24 %
Apafalva 3 0.24 %
Alsóesztergály 3 0.24 %
Tótkisfalu 3 0.24 %
Kishalom 3 0.24 %
Süllye 2 0.16 %
Felsősztregova 2 0.16 %
Nagycsalomja 2 0.16 %
Kelenye 2 0.16 %
Ipolyvarbó 2 0.16 %
Borosznok 1 0.08 %
Gyürki 1 0.08 %
Veres 1 0.08 %
Rárósmulyad 1 0.08 %
Inám 1 0.08 %
Ipolyszécsényke 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 10.26 %
Ipolybalog 57 9.28 %
Ipolykeszi 48 7.82 %
Ipolyhídvég 41 6.68 %
Nagycsalomja 24 3.91 %
Nagykürtös 22 3.58 %
Lukanénye 20 3.26 %
Ipolykér 13 2.12 %
Óvár 13 2.12 %
Ipolynagyfalu 12 1.95 %
Inám 12 1.95 %
Kóvár 11 1.79 %
Magasmajtény 8 1.30 %
Bussa 6 0.98 %
Ipolyszécsényke 6 0.98 %
Tótgyarmat 5 0.81 %
Kőkeszi 5 0.81 %
Zsély 4 0.65 %
Ipolyvarbó 4 0.65 %
Apátújfalu 4 0.65 %
Kelenye 4 0.65 %
Csalár 4 0.65 %
Szécsénykovácsi 4 0.65 %
Leszenye 3 0.49 %
Csáb 3 0.49 %
Kiscsalomja 2 0.33 %
Sirak 2 0.33 %
Érújfalu 2 0.33 %
Gyürki 2 0.33 %
Alsózellő 1 0.16 %
Tótkisfalu 1 0.16 %
Terbegec 1 0.16 %
Bátorfalu 1 0.16 %
Kékkő 1 0.16 %
Kishalom 1 0.16 %
Mikszáthfalva 1 0.16 %
Alsósztregova 1 0.16 %
Rárósmulyad 1 0.16 %
Dacsókeszi 1 0.16 %
Szelény 1 0.16 %
Zobor 1 0.16 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 26.99 %
Alsósztregova 136 19.32 %
Felsőzellő 91 12.93 %
Bussa 76 10.80 %
Nógrádszentpéter 31 4.40 %
Kékkő 24 3.41 %
Alsózellő 23 3.27 %
Mikszáthfalva 18 2.56 %
Kislibercse 16 2.27 %
Alsópalojta 16 2.27 %
Érújfalu 15 2.13 %
Magasmajtény 13 1.85 %
Középpalojta 10 1.42 %
Felsőesztergály 10 1.42 %
Rárósmulyad 9 1.28 %
Leszenye 9 1.28 %
Tótkelecsény 8 1.14 %
Nógrádszenna 8 1.14 %
Ipolynyék 7 0.99 %
Csáb 7 0.99 %
Dacsólam 7 0.99 %
Hartyán 7 0.99 %
Apátújfalu 7 0.99 %
Csalár 6 0.85 %
Ipolyvarbó 6 0.85 %
Zsély 6 0.85 %
Ebeck 6 0.85 %
Kishalom 5 0.71 %
Kiskürtös 5 0.71 %
Tótkisfalu 5 0.71 %
Lukanénye 5 0.71 %
Szuhány 4 0.57 %
Felsősztregova 4 0.57 %
Nagycsalomja 4 0.57 %
Erdőszelestény 4 0.57 %
Borosznok 4 0.57 %
Kürtösújfalu 4 0.57 %
Bereklak 4 0.57 %
Terbegec 4 0.57 %
Kőkeszi 3 0.43 %
Galábocs 3 0.43 %
Nagyhalom 3 0.43 %
Tótgyarmat 3 0.43 %
Alsóesztergály 2 0.28 %
Bátorfalu 2 0.28 %
Gyürki 2 0.28 %
Ipolykeszi 2 0.28 %
Csall 2 0.28 %
Nagylám 2 0.28 %
Dacsókeszi 2 0.28 %
Ipolybalog 2 0.28 %
Ipolyharaszti 2 0.28 %
Szécsénykovácsi 2 0.28 %
Ipolynagyfalu 2 0.28 %
Ipolykér 2 0.28 %
Kiscsalomja 2 0.28 %
Ipolyhídvég 2 0.28 %
Ipolyszécsényke 1 0.14 %
Süllye 1 0.14 %
Felsőpalojta 1 0.14 %
Kelenye 1 0.14 %
Kóvár 1 0.14 %
Sirak 1 0.14 %
Óvár 1 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.14 %
Paróca 1 0.14 %
Zobor 1 0.14 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 14.46 %
Ipolyhídvég 131 11.55 %
Ipolybalog 83 7.32 %
Ipolynagyfalu 47 4.14 %
Inám 44 3.88 %
Nagykürtös 41 3.62 %
Óvár 35 3.09 %
Ipolykér 31 2.73 %
Ipolykeszi 27 2.38 %
Lukanénye 19 1.68 %
Csáb 18 1.59 %
Nagycsalomja 18 1.59 %
Kelenye 18 1.59 %
Ipolyszécsényke 17 1.50 %
Kóvár 15 1.32 %
Csalár 15 1.32 %
Apátújfalu 13 1.15 %
Sirak 11 0.97 %
Terbegec 11 0.97 %
Szécsénykovácsi 10 0.88 %
Kőkeszi 9 0.79 %
Bussa 9 0.79 %
Bátorfalu 8 0.71 %
Leszenye 7 0.62 %
Tótgyarmat 6 0.53 %
Dacsókeszi 5 0.44 %
Gyürki 5 0.44 %
Kékkő 5 0.44 %
Magasmajtény 4 0.35 %
Szelény 4 0.35 %
Ipolyvarbó 4 0.35 %
Zsély 4 0.35 %
Galábocs 3 0.26 %
Hartyán 3 0.26 %
Érújfalu 3 0.26 %
Mikszáthfalva 2 0.18 %
Alsózellő 2 0.18 %
Rárósmulyad 2 0.18 %
Erdőszelestény 2 0.18 %
Zobor 1 0.09 %
Kiskürtös 1 0.09 %
Bereklak 1 0.09 %
Kiscsalomja 1 0.09 %
Alsósztregova 1 0.09 %
Felsőzellő 1 0.09 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Csall 1 0.09 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 26.11 %
Alsósztregova 235 18.71 %
Nógrádszentpéter 76 6.05 %
Érújfalu 75 5.97 %
Kékkő 53 4.22 %
Bussa 40 3.18 %
Magasmajtény 39 3.11 %
Kislibercse 32 2.55 %
Hartyán 30 2.39 %
Felsősztregova 29 2.31 %
Tótkisfalu 28 2.23 %
Nógrádszenna 23 1.83 %
Mikszáthfalva 20 1.59 %
Erdőszelestény 19 1.51 %
Tótkelecsény 19 1.51 %
Zsély 18 1.43 %
Alsópalojta 18 1.43 %
Süllye 18 1.43 %
Borosznok 16 1.27 %
Felsőzellő 12 0.96 %
Kiskürtös 12 0.96 %
Bereklak 12 0.96 %
Apátújfalu 11 0.88 %
Felsőesztergály 11 0.88 %
Alsózellő 10 0.80 %
Alsóesztergály 9 0.72 %
Dacsókeszi 9 0.72 %
Középpalojta 9 0.72 %
Rárósmulyad 8 0.64 %
Leszenye 8 0.64 %
Nagylám 8 0.64 %
Lukanénye 8 0.64 %
Kóvár 8 0.64 %
Kürtösújfalu 7 0.56 %
Csáb 7 0.56 %
Paróca 7 0.56 %
Nagyhalom 6 0.48 %
Óvár 6 0.48 %
Ipolykér 6 0.48 %
Dacsólam 5 0.40 %
Szelény 4 0.32 %
Szuhány 4 0.32 %
Tótgyarmat 4 0.32 %
Csalár 4 0.32 %
Gyürki 4 0.32 %
Csall 4 0.32 %
Kishalom 4 0.32 %
Ipolykeszi 3 0.24 %
Ipolynyék 3 0.24 %
Szécsénykovácsi 3 0.24 %
Ebeck 3 0.24 %
Kelenye 3 0.24 %
Kiscsalomja 3 0.24 %
Nagycsalomja 2 0.16 %
Bátorfalu 2 0.16 %
Felsőpalojta 2 0.16 %
Kőkeszi 2 0.16 %
Veres 2 0.16 %
Terbegec 2 0.16 %
Zobor 2 0.16 %
Ipolyharaszti 2 0.16 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Száraznyírjes 1 0.08 %
Galábocs 1 0.08 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Sirak 1 0.08 %
Ipolybalog 1 0.08 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
53 24.20%
KSČ
51 23.29%
SPV
41 18.72%
VPN
35 15.98%
SNS
22 10.05%
DS
5 2.28%
SSL
5 2.28%
SZ
3 1.37%
DÚRS
2 0.91%
ČSDF
1 0.46%
Együttélés-MKDM
1 0.46%
Érvényes szavazatok 219
HZDS
130 61.32%
SDĽ
28 13.21%
KDH
13 6.13%
SSL-SNZ
8 3.77%
SKDH
7 3.30%
SNS
6 2.83%
HZOS
4 1.89%
SPI
4 1.89%
KSS
3 1.42%
ODÚ
2 0.94%
SDSS
2 0.94%
ZPR-RČS
2 0.94%
SLS
1 0.47%
SZS
1 0.47%
SZ
1 0.47%
Érvényes szavazatok 212
HZDS-RSS
140 63.93%
ZRS
27 12.33%
11 5.02%
KSS
10 4.57%
KSÚ
6 2.74%
KDH
5 2.28%
ROISR
5 2.28%
SNS
5 2.28%
SP-VOĽBA
3 1.37%
DS
2 0.91%
RSDSS
2 0.91%
SPK
1 0.46%
SD
1 0.46%
HZPCS
1 0.46%
Érvényes szavazatok 219
HZDS
127 53.81%
SDK
40 16.95%
SDĽ
33 13.98%
SNS
15 6.36%
ZRS
6 2.54%
KSS
4 1.69%
SOP
4 1.69%
NSK
2 0.85%
NEI
2 0.85%
B-RRS
1 0.42%
SLS
1 0.42%
SNJ
1 0.42%
Érvényes szavazatok 236
HZDS
101 50.00%
KSS
17 8.42%
SMER
16 7.92%
ANO
13 6.44%
HZD
12 5.94%
SDKU
9 4.46%
PSNS
9 4.46%
KDH
7 3.47%
SNS
4 1.98%
SDĽ
3 1.49%
SDPO
2 0.99%
OKS
1 0.50%
SZS
1 0.50%
LB
1 0.50%
ZRS
1 0.50%
B RRS
1 0.50%
SDA
1 0.50%
NOSNP
1 0.50%
ROISR
1 0.50%
MKP
1 0.50%
Érvényes szavazatok 202
ĽS HZDS
65 36.93%
SMER
64 36.36%
SNS
15 8.52%
SDKU DS
7 3.98%
KSS
4 2.27%
LB
4 2.27%
SLNKO
4 2.27%
SF
3 1.70%
SLS
3 1.70%
KDH
2 1.14%
SOS
1 0.57%
ANO
1 0.57%
HZD
1 0.57%
ZRS
1 0.57%
NADEJ
1 0.57%
Érvényes szavazatok 176
SMER
69 35.03%
ĽS HZDS
53 26.90%
SaS
16 8.12%
SDKU DS
14 7.11%
SNS
10 5.08%
SDĽ
10 5.08%
KDH
6 3.05%
Most-Híd
5 2.54%
LSNS
5 2.54%
Únia
4 2.03%
EDS
2 1.02%
ND
1 0.51%
AZEN
1 0.51%
MKP
1 0.51%
Érvényes szavazatok 197
SMER SD
135 68.18%
SNS
14 7.07%
OĽaNO
10 5.05%
99 Percent
7 3.54%
SDKU DS
4 2.02%
ĽS HZDS
4 2.02%
KSS
4 2.02%
LSNS
3 1.52%
SSS NM
3 1.52%
SaS
3 1.52%
KDH
3 1.52%
Most-Híd
2 1.01%
NaS ns
1 0.51%
Zelení
1 0.51%
SZ
1 0.51%
PaS
1 0.51%
SDĽ
1 0.51%
SOSKA
1 0.51%
Érvényes szavazatok 198
SMER SD
84 46.15%
LSNS
24 13.19%
SNS
23 12.64%
SaS
11 6.04%
TIP
7 3.85%
OĽANO-NOVA
7 3.85%
KDH
5 2.75%
SME RODINA
5 2.75%
KSS
4 2.20%
SKOK!
4 2.20%
Most-Híd
2 1.10%
#SIEŤ
2 1.10%
ŠANCA
1 0.55%
SMS
1 0.55%
MKP
1 0.55%
SZS
1 0.55%
Érvényes szavazatok 182
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések