SK
RA
.....

Jolsvatapolca

Község

címer zászló
65 13% magyar 1910
8 2% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Gemerské Teplice
1918 előtti vármegye, járás:
Gömör-Kishont vármegye
Nagyrőcei járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Jolsvai-karszt
Más földrajzi nevek:
Borovkáše, Briežky, Červenica, Dúbrava, Jolsvatapolca (Jelšavská Teplica), Jolsvatapolcai-víztároló, Malé horky, Miglesná strana, Miglészpataka (Gemerský Milhosť), Murok-hegy (Múrik), Múrok-patak, Mutnik-hegy (Muteň), Nad hlbokou dolinou, Oldal-hegy (Stráň), Orlovica, Orlová, Pod Lazmi, Pod malým hájom, Povrázky, Prihradzianská hradná, Rúbaniská, Strieborník, Stádla, Tri chotáre, Závozy
Koordináták:
48.60115814, 20.27250290
Terület:
12,72 km2
Rang:
község
Népesség:
378
Tszf. magasság:
234 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04916
Település kód:
525677
Szervezeti azonosító:
328235
Adóazonosító:
2020724651

Jolsvatapolca a Murány-patak (Muránka) völgyében, a patak bal partján, 234 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, a Jolsvai-karszt részét alkotó Mutnik-hegy (Muteň, 466 m) északi és az Oldal-hegy (Stráň, 513 m) déli lábánál, Jolsvától 4 km-re, Nagyrőcétől pedig 16 km-re délkeletre, Tornaljától 24 km-re északra, Pelsőctől 16 km-re északnyugatra. Két településből áll, a község központját alkotó Jolsvatapolcából (Jelšavská Teplica) és a tőle 2 km-re délkeletre fekvő Miglészpatakából (Gemerský Milhosť). Határa 224-674 méteres tengerszint feletti magasságban húzódik, legmagasabb pontja a Jolsva, Hámosfalva és Jolsvatapolca hármashatáránál emelkedő Tri chotáre (674 m). 2010-ben területének 55,3 %-át (704 ha) erdő (főleg bükkösök és tölgyesek), 25,5 %-át (324 ha) szántóföld és 11,1 %-át (142 ha) rét és legelő foglalta el. Határában 12 hektáros halastavat hoztak létre. Jolsvatapolcát és Miglészpatakát is érinti a Pelsőc-Murányalja vasútvonal (személyforgalom 2011 óta nincs), Jolsvatapolcán áthalad az 532-es út Tornalját Jolsvával összekötő szakasza. A szomszédos Gicével (5 km) a 2837-es út teremt összeköttetést. Jolsvatapolcát északnyugatról és északról Jolsva, keletről Hámosfalva, délkeletről Gömörliget (Mikolcsány katasztere), délről pedig Gice, Süvete és Kisperlász határolja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagyrőcei járáshoz tartozó község. 1964-ben jött létre Jolsvatapolca és Miglészpataka községek egyesítésével. Elődközségei 1920-ig kisközségként Gömör és Kishont vármegye Nagyrőcei járásához tartoztak. Csehszlovákiához csatolásuk után 1960-ig a Nagyrőcei járáshoz tartoztak, majd annak megszüntetése után a Rozsnyói járáshoz csatolták őket. 1938-1945 között mindkét községet Magyarországhoz csatolták (Gömör és Kishont vármegye, Rozsnyói járás). Az egyesített község 1964-1996 között a Rozsnyói járáshoz tartozott, majd az újra létrehozott Nagyrőcei járás része lett. A község területe 2011-ben 12,72 km² volt, mely két kataszteri területre oszlott: Jolsvatapolca (9,11 km²) és Miglészpataka (3,61 km²). Területük az elmúlt évszázadban csak kis mértékben változott – Jolsvatapolcáé egy hektárral gyarapodott (1910-21-ben 9,10 km²), Miglészpatakáé 3 hektárral csökkent (1910-21-ben 3,65 km²).

Népesség

Jolsvatapolca a szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő, túlnyomórészt szlovák lakosságú község, 2011-ben 361 lakosa volt, melynek 93,1 %-a volt szlovák, 2,8 %-a (10 fő) pedig magyar nemzetiségű (4,4 %-a – 16 fő – magyar anyanyelvű). Elődközségeinek 1880-ban 539 lakosuk volt, 1921-re ez a szám 477-re csökkent. 1910-ben Jolsvatapolca lakosságának 12,1 %-a, Miglészpatakáénak pedig 13,1 %-a volt magyar anyanyelvű. Az egyesített község 1970-1991 között népességének egyhatodát elveszítette (429 főről 359-re csökkent), a rendszerváltás óta csekély gyarapodás (1991-2017 között 359 főről 382-re nőtt a lakosság száma) figyelhető meg. A magyar nemzetiségűek aránya 1991-2011 között 4,5 %-ról (16 fő) 2,8 %-ra (10 fő) csökkent. 2013-ban a lakosság 40,8 %-a a roma etnikumhoz tartozott, a népszámlálások során azonban csak 2001-ben vallotta magát a lakosság 6,0 %-a roma nemzetiségűnek. 1921-ben Jolsvatapolca lakosságának 71,8 %-a, Miglészpatakáénak pedig 91,5 %-a evangélikus vallású volt; 2011-ben is az evangélikusoké volt a legnépesebb felekezet a községben (36,3 %), ezt követte a római katolikusoké (29,9 %), majd a felekezeten kívüliek (22,7 %) csoportja. 2011-ben a község lakosságának 57,6 %-a (208 fő) élt Jolsvatapolca, 42,4 %-a (153 fő) pedig Miglészpataka településrészeken. A község népsűrűsége (2011-ben 28,4 fő/km²) a járási átlag mintegy fele.

Történelem

Jolsvatapolca első írásos említése 1258-ból származik, ekkor már Tapolca („Thapolcha”) néven említik az okiratok, mint a Kacsics nembeli Éliás fia Péter birtokát. A falu valószínűleg még a tatárjárás előtt, mint a gömöri királyi vár népeinek faluja jött létre. A fölé magasodó Oldal-hegyen ekkoriban toronyvár állt, melyről azonban nem maradtak fent okleveles adatok. Lakossága már a középkorban is szlávokból állt, neve is szláv eredetű (a meleg forrást jelentő tapolca - teplica szóból ered). 1337-ben Thoplucha, 1563-ban Teplycza, 1572-ban Joswa Taplocza néven említik az oklevelek. A 14-15. században a jolsvai, később pedig a murányi váruradalom része volt. A település fejlődését elősegítette Jolsva közelsége, lakosai a mezőgazdaságon kívül kézművességgel is foglalkoztak, a lakosság egy része pedig nyaranta az Alföldre járt mezőgazdasági idénymunkára. 1556-ban a török felégette a falut, a jobbágyság nagy része elmenekült. 1584-ben kilenc egész telkén csak két colonust talált az összeírás. Népessége a 16-18. században gyakran cserélődött, de lakóinak zöme szlovák és rutén volt, bár akad az összeírásokban egy-egy magyar név is. 1648-ban Fejérváry Zsigmond volt a birtokosa, akit Nagybányai Gáspár követett. A falu első pecsétje 1669-ből ismert. 1709-1710-ben a pestisjárványban 160 lakosa vesztette életét. Temploma 1786-ig nem volt, a süvetei evangélikus (majd a Koháryak uralma alatt a katolikus) anyaegyházhoz tartozott. Evangélikus iskolája 1775-től működött. 1828-ban 61 háza és 389 lakosa volt. 1835-1840 között a faluban tevékenykedett Samo Chalupka költő. 1880-ban a községnek 313 lakosa volt, számuk 1921-re 277-re csökkent. 1893. november 11-én átadták a Murány-völgyi vasútvonalat a forgalomnak, melynek egyik megállóhelye Jolsvatapolca lett. 1920-ig Gömör és Kishont vármegye Nagyrőcei járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1938. novemberétől 1945. januárjáig ismét Magyarországhoz került. 1938-ban 74 háza és 294 lakosa volt. 1964-ben Miglészpatakával egyesítették Gemerské Teplice („Gömörtapolca”) néven. Miglészpataka különálló faluként a 14. század elején jött létre, mint Süvete határrészét azonban már 1258-ban említi Hámosfalva határjáró levele. Ekkor Polgla néven szerepelt, az ismeretlen eredetű név később sehol nem fordult elő. A környező falvak közül legfiatalabbként a Zách nemzetség birtokán jött létre, ezért határa a kezdetektől kicsi volt. 1383-ban Miglésztapolca (Mygleztapulcha) néven említik, ekkor alig hat telket számláltak össze benne. Neve szláv személynévből magyar névadással keletkezett, 1427-ben már Miglészpataka (Myglizpataka) néven szerepelt. A Záchok hűtlensége után a Méhy, majd a Sághy családok birtokába került. 16. századi jobbágyainak neve alapján már akkor szláv lakosságú helység volt, a középkor végén számos vlach (rutén) pásztorcsalád telepedett le itt. Az 1540-es években a Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd közötti harcokban az egész Murány-völgy sokat szenvedett, a spanyol zsoldosok ezt a falut is elpusztították. 1555-ben a török pusztítás után megmaradt lakossága zsellérsorba süllyedt. 1557-ben a korábbi 16 colonus helyett mindössze 11 maradt a faluban, majd 1566-ra ők is elköltöztek. 1566-67-ben lakatlan helyként írták össze. 1573-ban hét colonusát írták össze, házainak száma 1598-ban is csupán 13 volt. Az új beköltözők is szlávok voltak, főként a környékről, de érkeztek Liptóból és egészen Lengyelországból is. A 17. század végén a hadiadó és a sok beszállásolás miatt ismét pusztásodásnak indult, 1699-ben kilenc nyolcadhely mellett 6 nyolcadporta volt lakatlan. 1706-ból ismerjük a falu első pecsétjét. Az 1709-1710-es pestisjárvány három család kivételével a teljes lakosságot kiirtotta. A falu ezután gyorsan újratelepült, az új betelepülők a tőle északra fekvő, túlnépesedett hegyi falvakból érkeztek. A Koháryak a 18. században a zömében evangélikus faluba katolikusokat is telepítettek más birtokaikról. Lakói fazekasmesterséggel foglalkoztak, illetve lejártak aratni az Alföldre. 1828-ban 43 háza és 322 lakosa volt. 1893. november 11-én átadták a Murány-völgyi vasútvonalat a forgalomnak, melynek egyik megállóhelye Miglészpataka lett. 1906-ban belügyminisztériumi rendelettel a korábban használt Miglész helyett a középkori név helyreállításával a Miglészpataka hivatalos nevet állapították meg. 1920-ig Gömör és Kishont vármegye Nagyrőcei járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1932-ben Miglészpatakán született Garaj Lajos irodalomtörténész, műfordító. 1938. novemberétől 1945. januárjáig a község ismét Magyarországhoz került. 1948-ban szlovák hivatalos nevét a korábban használt Migles helyett Gemerská Milhosťra változtatták. 1964-ben Jolsvatapolcával egyesítették Gemerské Teplice („Gömörtapolca”) néven. Az egyesült községnek 1970-ben 429, 1980-ban 398, 1991-ben már csak 359 lakosa volt. A község címerét és zászlaját 2004-ben fogadták el. 2011-ben megszüntették a személyforgalmat a Pelsőc-Murányalja vasútvonalon.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem található. Jolsvatapolca evangélikus temploma 1786-ban épült klasszicista stílusban. 1813-ban Jolsvatapolcán született Samo Tomášik szlovák költő és evangélikus lelkész, 1925-ben elhelyezett emléktáblája az evangélikus parókia falán látható. Miglészpataka klasszicista stílusú evangélikus temploma 1804-ben épült, 1949-ben átépítették.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kún Taplócz, és Jólsva Taplócz. Két magyar falu Gömör Várm. földes Ura a’ Csetneki Uradal. Ura, fekszik Pelsőcz hegye alatt, Csetnekhez 1 órányira, és annak filiája; ennek pedig földes Ura Gr. Koháry Uraság, és más Urak, ez fekszik Süvethének szomszédságában, mellynek filiája; lakosaik többfélék, földgyeik közép termésűek, határjoknak egy része hegyes, réttyeiket a’ víz áradások járják; a’ vas műhelyeknél van módgyok a’ keresetre. MIGLÉSZ. Tót falu Gömör Várm. földes Ura G. Koháry Uraság, lakosai külömbfélék, fekszik Süverkének szomszédságában, és annak filiája, határja közép termékenységű, legelője, és fája tűzre kevés, vas hámorjai vannak, zsendelyekkel, deszkákkal, és tserép edényekkel is kereskednek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Taplocza (Jolsva), tót falu, Gömör és Kis-Hont egyesült vmegyékben, Jolsvához délre 1 órányira: 37 kath., 352 evang. lak., kik többnyire téglaházakban laknak, s vagyonosok. Ev. anyaszentegyház. Határa részint nagyon kősziklás, részint róna lapály, melly sikeres buzát terem. F. u. h. Coburg. Miglesz, tót falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vmegyékben, Jolsvához délre egy órányira: 5 kath., 317 evang. lak., kik sok cserépedényt csinálnak. Evang. anyaszentegyház. Határa keletről hegyes, egyébütt róna és termékeny, hanem szűk. F. u. h. Coburg. Ut. p. Rosnyó.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Jolsvataplócza, murányvölgyi tót kisközség, 62 házzal és 274 ág. ev. h. vallású lakossal. Hajdan a jolsvai uradalomhoz tartozott. 1453-ban Tapolcha néven szerepel. Később, mikor már a Koháryak a földesurai, Jelsawa-Teplicza tót nevével is találkozunk. 1648-ban Fejérváry Zsigmond a birtokosa, utána meg Nagybányai Gáspár. A község határában meleg vízforrás van. Ág. h. ev. temploma 1786-ban épült. A községnek van vasúti megállóhelye, postája és távírója pedig Jolsva. Miglész, murányvölgyi tót kisközség, 36 házzal és 196 ágost. ev. vallású lakossal. E község 1427-ben Myglizpataka néven a Bebek család birtoka. Később a Széchi családé lesz, azután a Koháryaké és ezen az úton a Coburg herczegi családé. A lakosok nagy része a fazekas-mesterséget űzi. Az ág. h. ev. templom II. József császár idejében épült. A község postája, távírója és vasúti állomása Jolsva.

Helységnévtár

Taplócza (Jolzsva-) (Jolsva-Taplócza, Jelsovska Teplica, Jolsva Taplóc), rk. 53 Süvete, gk. 11 - , ÁG. 239 Tiszai, ref. 2 -, izr. 8 - . Miglécz (Miglecz, Miglesz), rk. 12 Süvete, ág. 210 Jolsva-Taplócza, ref. 1 - , izr. 3 - .

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Jolsvatapolca. Jolsva város közelében, a hajdani jolsvai uradalom tartozéka volt. 1453-ban fordul elő a neve Tapolcha alakban. Sokáig a Koháryak voltak itt a földbirtokosok. Ebben az időben Teplica néven is előfordul, mely szláv elnevezés a közelében fakadó hévvízre vonatkozik. 1648-ban Fejérváry Zsigmond volt itt a földesúr, majd Nagybányai Gáspár. Lakossága, mely az ágostai hitvallást követi, 1786-ban építette templomát A község területe 1581 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 294.

Névelőfordulások
1964
Gemerské Teplice

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Gemerské Teplice)
Telefon: 0584482480

Honlap: gemersketepl...ou.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Durančíková Laura (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Ferencík Jaroslav (SMER-SD)
Petráš Peter (SMER-SD)
Svoreňová Mariana (SMER-SD)
Gono Jaroslav (SMER-SD)
Pita António (SMER-SD)
SMER-SD 100% SMER-SD 5 képviselö 5 képviselö
Jolsvatapolcai Községi Hivatal

Gemerské Teplice

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 312 58%
szlovákok 206 38%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 21 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 539
magyarok 65 13%
szlovákok 403 78%
romák 48 9%
csehek 0 0%
németek 3 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 519
magyarok 121 25%
szlovákok 308 65%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 48 10%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 477
magyarok 16 4%
szlovákok 336 94%
romák 7 2%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 359
magyarok 15 4%
szlovákok 328 89%
romák 22 6%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 368
magyarok 10 3%
szlovákok 336 93%
romák 5 1%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 3%
összlétszám 361
magyarok 8 2%
szlovákok 330 90%
romák 3 1%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 22 6%
összlétszám 365
összlétszám 226
magyarok 9 4%
szlovákok 204 90%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 13 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 313
magyarok 303 97%
szlovákok 2 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 8 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 214
magyarok 28 13%
szlovákok 183 86%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 305
magyarok 37 12%
szlovákok 220 72%
romák 48 16%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 277
magyarok 32 12%
szlovákok 197 71%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 48 17%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 200
magyarok 89 45%
szlovákok 111 56%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 288
Választási részvétel: 82.64 %
Kiadott boríték: 238
Bedobott boríték: 238

Polgármester

Érvényes szavazólap: 236
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Durančíková Laura 129 54.66 % SMER-SD
Čorbová Miroslava 96 40.68 % SNS
Hicárová Beáta 11 4.66 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Ferencík Jaroslav 171 SMER-SD
Petráš Peter 133 SMER-SD
Svoreňová Mariana 133 SMER-SD
Gono Jaroslav 117 SMER-SD
Pita António 101 SMER-SD

Képviselők

2014
Független 60.00% Független 3 képviselö Strana moderného Slovenska 40.00% Strana moderného Slovenska 2 képviselö 5 képviselö
2018
SMER-SD 100.00% SMER-SD 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 297
Választási részvétel: 34.34 %
Kiadott boríték: 102
Bedobott boríték: 102
Választásra jogosult: 297
Választási részvétel: 35.35 %
Kiadott boríték: 105
Bedobott boríték: 105
Választásra jogosult: 296
Választási részvétel: 42,56 %
Kiadott boríték: 126
Bedobott boríték: 126

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 91
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 113
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 60 65.93 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 15 16.48 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 4 4.40 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Andrea Jenčíková 3 3.30 % NP
Pavel Chovanec 3 3.30 % ÚSVIT
Emil Samko 2 2.20 % KĽS
Jaroslav Sekerka 2 2.20 % KSS
Ladislav Fízik 2 2.20 % ASV
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Ondrej Binder 0 0.00 % Független
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Vladimír Maňka 44 41.90% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Marian Kotleba 37 32.74 % ĽSNS
Ján Lunter 29 25.66 % Független
Martin Juhaniak 11 9.73 % Független
Igor Kašper 7 6.19 % Független
Ivan Saktor 5 4.42 % Független
Miroslav Gálik 5 4.42 % NAS
Viliam Baňák 4 3.54 % JĽSS
Martin Klus 4 3.54 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Pavel Greksa 4 3.54 % Független
Stanislav Mičev 2 1.77 % Független
Jozef Šimko 2 1.77 % Független
Zdenek Očovan 2 1.77 % NAJ
Milan Urbáni 1 0.88 % SMS
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 99
Érvényes szavazólap: 122
Érvényes szavazólap: 9620
# Név Szavazat Százalék Párt
Ján Šeševička 78 78.79% Független
Július Laššan 50 50.51% KDH, SMER - SD
Eva Cireňová 41 41.41% SMER - SD, KDH
Ľudovít Sendrei 11 11.11% SRK
Marek Nosko 9 9.09% Független
Ján Germánus 7 7.07% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Július Buchta 7 7.07% SNS
Ľudovít Štítnický 5 5.05% SMS
Jozef Gurský 5 5.05% KSS
Eva Hicárová 5 5.05% Független
Nikoleta Gallová 5 5.05% NP
Katarína Danišová 5 5.05% KDH, SMER - SD
Emil Samko 3 3.03% KĽS
Andrea Hroncová 3 3.03% HZD, ĽS-HZDS
Andrea Jenčíková 3 3.03% NP
Zuzana Nemogová 3 3.03% ĽS Naše Slovensko
Dušan Ďuriška 2 2.02% SĽS
Rudolf Steigavf 2 2.02% SĽS
Jaroslav Kacián 1 1.01% ĽS Naše Slovensko
Branislav Skaloš 1 1.01% KSS
Anna Szögedi 1 1.01% SMK-MKP
Ladislav Nagy 0 0.00% MOST - HÍD
Milan Kolesár 90 73.77% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Laššan 52 42.62% SMER-SD
Ondrej Bafia 44 36.07% SMER-SD
Július Buchta 21 17.21% SNS
Svetoslav Albíni 16 13.11% Független
Pavel Alexa 15 12.30% ĽS Naše Slovensko
Martin Kvetko 12 9.84% Független
János Deák 10 8.20% SMK-MKP
Hilda Puterová 10 8.20% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Brzáč 8 6.56% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Vladimíra Šmidtová 8 6.56% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Ružáni 8 6.56% ĽS Naše Slovensko
Anna Szögedi 7 5.74% SMK-MKP
Dávid Galovič 6 4.92% Független
Dušan Ďuriška 5 4.10% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ladislav Lukáč 5 4.10% SNS
Roland Kovács 3 2.46% Független
Mária Duszová 2 1.64% Független
Zsuzsa Hunyák 1 0.82% SMK-MKP
Gabriela Tamášová 1 0.82% SRK
Alena Zelinová 0 0.00% SNS
Ján Šeševička 2256 0.00% Független
Eva Cireňová 2205 0.00% SMER - SD, KDH
Július Laššan 2152 0.00% KDH, SMER - SD
Anna Szögedi 1855 0.00% SMK-MKP
Marek Nosko 1160 0.00% Független
Katarína Danišová 1069 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Nagy 966 0.00% MOST - HÍD
Eva Hicárová 533 0.00% Független
Zuzana Nemogová 530 0.00% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 509 0.00% SNS
Ján Germánus 468 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Kacián 421 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gurský 289 0.00% KSS
Ľudovít Sendrei 280 0.00% SRK
Dušan Ďuriška 255 0.00% SĽS
Ľudovít Štítnický 236 0.00% SMS
Nikoleta Gallová 234 0.00% NP
Emil Samko 187 0.00% KĽS
Andrea Jenčíková 156 0.00% NP
Andrea Hroncová 151 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Rudolf Steigavf 147 0.00% SĽS
Branislav Skaloš 110 0.00% KSS
Milan Kolesár 2906 30.21% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Laššan 2480 25.78% SMER-SD
Július Buchta 2061 21.42% SNS
Svetoslav Albíni 1635 17.00% Független
Ondrej Bafia 1490 15.49% SMER-SD
Martin Kvetko 1470 15.28% Független
Anna Szögedi 1448 15.05% SMK-MKP
Pavel Alexa 1212 12.60% ĽS Naše Slovensko
Mária Duszová 1136 11.81% Független
János Deák 1018 10.58% SMK-MKP
Vladimíra Šmidtová 1017 10.57% ĽS Naše Slovensko
Zsuzsa Hunyák 995 10.34% SMK-MKP
Dávid Galovič 968 10.06% Független
Hilda Puterová 846 8.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Ružáni 802 8.34% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 519 5.40% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Zelinová 447 4.65% SNS
Dušan Ďuriška 365 3.79% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Roland Kovács 327 3.40% Független
Ladislav Lukáč 248 2.58% SNS
Gabriela Tamášová 230 2.39% SRK

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Tornalja 264 28.88 %
Nagyrőce 45 4.92 %
Ratkósebes 25 2.74 %
Lice 23 2.52 %
Sajógömör 13 1.42 %
Felsőfalu 7 0.77 %
Lubény 7 0.77 %
Jolsva 6 0.66 %
Ratkó 6 0.66 %
Kövi 5 0.55 %
Gerlice 4 0.44 %
Szkáros 4 0.44 %
Gömörfalva 4 0.44 %
Murányhosszúrét 4 0.44 %
Murányalja 3 0.33 %
Lehelfalva 3 0.33 %
Újvásár 2 0.22 %
Hizsnyó 2 0.22 %
Alsófalu 2 0.22 %
Deresk 2 0.22 %
Szásza 2 0.22 %
Zsór 2 0.22 %
Otrokócs 2 0.22 %
Murányhuta 2 0.22 %
Murányszabadi 1 0.11 %
Kisperlász 1 0.11 %
Gömörrákos 1 0.11 %
Baráttelke 1 0.11 %
Lévárt 1 0.11 %
Gömörliget 1 0.11 %
Szirk 1 0.11 %
Turcsok 1 0.11 %
Nandrás 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Süvete 0 0.00 %
Jolsvatapolca 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Tornalja 932 190.98 %
Sajógömör 81 16.60 %
Nagyrőce 57 11.68 %
Lice 45 9.22 %
Gömörfalva 40 8.20 %
Gice 37 7.58 %
Szirk 37 7.58 %
Deresk 33 6.76 %
Felsőrás 30 6.15 %
Lévárt 20 4.10 %
Gömörliget 18 3.69 %
Lőkös 16 3.28 %
Otrokócs 15 3.07 %
Alsófalu 13 2.66 %
Szkáros 12 2.46 %
Zsór 9 1.84 %
Felsőfalu 7 1.43 %
Jolsvatapolca 7 1.43 %
Jolsva 7 1.43 %
Ratkósebes 5 1.02 %
Ratkó 4 0.82 %
Murányalja 3 0.61 %
Kisvisnyó 3 0.61 %
Lubény 3 0.61 %
Lehelfalva 2 0.41 %
Kövi 2 0.41 %
Szásza 2 0.41 %
Újvásár 2 0.41 %
Murányhuta 1 0.20 %
Murányhosszúrét 1 0.20 %
Baráttelke 1 0.20 %
Süvete 1 0.20 %
Turcsok 1 0.20 %
Vizesrét 1 0.20 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 73 14.81 %
Kövi 72 14.60 %
Tornalja 26 5.27 %
Kisperlász 20 4.06 %
Szirk 19 3.85 %
Jolsva 18 3.65 %
Ratkósebes 14 2.84 %
Murányalja 13 2.64 %
Gömörrákos 9 1.83 %
Deresk 8 1.62 %
Ratkó 8 1.62 %
Szásza 7 1.42 %
Lubény 7 1.42 %
Nandrás 6 1.22 %
Jolsvatapolca 5 1.01 %
Turcsok 5 1.01 %
Gömörfalva 5 1.01 %
Lice 4 0.81 %
Hizsnyó 4 0.81 %
Murányhosszúrét 4 0.81 %
Sajógömör 4 0.81 %
Kakasalja 4 0.81 %
Vizesrét 3 0.61 %
Újvásár 3 0.61 %
Zsór 3 0.61 %
Baráttelke 3 0.61 %
Poloszkó 2 0.41 %
Murányhuta 2 0.41 %
Otrokócs 2 0.41 %
Felsőfalu 2 0.41 %
Süvete 2 0.41 %
Gömörliget 2 0.41 %
Lehelfalva 2 0.41 %
Alsófalu 1 0.20 %
Szkáros 1 0.20 %
Murányszabadi 1 0.20 %
Gice 1 0.20 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 553 53.07 %
Tornalja 71 6.81 %
Murányhosszúrét 40 3.84 %
Murányalja 39 3.74 %
Lubény 39 3.74 %
Lehelfalva 39 3.74 %
Vizesrét 33 3.17 %
Jolsva 24 2.30 %
Szirk 13 1.25 %
Gömörliget 12 1.15 %
Ratkósebes 11 1.06 %
Ratkó 8 0.77 %
Gice 7 0.67 %
Hizsnyó 7 0.67 %
Murányhuta 6 0.58 %
Gömörrákos 6 0.58 %
Jolsvatapolca 6 0.58 %
Kakasalja 6 0.58 %
Murányszabadi 6 0.58 %
Lice 5 0.48 %
Sajógömör 5 0.48 %
Szásza 4 0.38 %
Turcsok 4 0.38 %
Kövi 3 0.29 %
Deresk 3 0.29 %
Otrokócs 2 0.19 %
Süvete 2 0.19 %
Gömörfalva 2 0.19 %
Szkáros 2 0.19 %
Újvásár 2 0.19 %
Baráttelke 2 0.19 %
Poloszkó 1 0.10 %
Alsófalu 1 0.10 %
Kisperlász 1 0.10 %
Nandrás 1 0.10 %
Zsór 1 0.10 %
Felsőfalu 1 0.10 %
Gerlice 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Tornalja 43 12.15 %
Gömörfalva 38 10.73 %
Nagyrőce 30 8.47 %
Lice 22 6.21 %
Kövi 14 3.95 %
Jolsva 13 3.67 %
Murányhosszúrét 9 2.54 %
Süvete 9 2.54 %
Sajógömör 8 2.26 %
Deresk 5 1.41 %
Otrokócs 5 1.41 %
Szirk 4 1.13 %
Ratkó 4 1.13 %
Turcsok 3 0.85 %
Felsőfalu 3 0.85 %
Ratkósebes 2 0.56 %
Lubény 2 0.56 %
Gömörliget 2 0.56 %
Murányhuta 2 0.56 %
Murányalja 2 0.56 %
Gömörrákos 2 0.56 %
Vizesrét 1 0.28 %
Zsór 1 0.28 %
Jolsvatapolca 1 0.28 %
Szásza 1 0.28 %
Baráttelke 1 0.28 %
Lehelfalva 1 0.28 %
Alsófalu 1 0.28 %
Kisperlász 1 0.28 %
Nandrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Szkáros 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Nagyrőce 523 52.62 %
Lubény 44 4.43 %
Jolsva 26 2.62 %
Vizesrét 21 2.11 %
Murányhosszúrét 19 1.91 %
Süvete 17 1.71 %
Tornalja 15 1.51 %
Nandrás 15 1.51 %
Lehelfalva 14 1.41 %
Kakasalja 12 1.21 %
Hizsnyó 11 1.11 %
Turcsok 11 1.11 %
Lice 11 1.11 %
Baráttelke 10 1.01 %
Murányhuta 10 1.01 %
Jolsvatapolca 10 1.01 %
Murányalja 9 0.91 %
Ratkósebes 9 0.91 %
Gömörrákos 8 0.80 %
Gömörliget 8 0.80 %
Murányszabadi 6 0.60 %
Otrokócs 5 0.50 %
Ratkó 5 0.50 %
Kisperlász 4 0.40 %
Szirk 4 0.40 %
Sajógömör 4 0.40 %
Szásza 3 0.30 %
Gice 3 0.30 %
Poloszkó 2 0.20 %
Gömörfalva 2 0.20 %
Szkáros 2 0.20 %
Kövi 1 0.10 %
Újvásár 1 0.10 %
Felsőfalu 1 0.10 %
Lévárt 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Szirk 147 34.83 %
Nagyrőce 90 21.33 %
Turcsok 35 8.29 %
Ratkó 22 5.21 %
Nandrás 17 4.03 %
Szásza 16 3.79 %
Jolsva 14 3.32 %
Gömörrákos 12 2.84 %
Tornalja 11 2.61 %
Sajógömör 11 2.61 %
Lubény 10 2.37 %
Baráttelke 9 2.13 %
Jolsvatapolca 8 1.90 %
Kövi 8 1.90 %
Gerlice 8 1.90 %
Ratkósebes 8 1.90 %
Lehelfalva 8 1.90 %
Gömörfalva 7 1.66 %
Újvásár 7 1.66 %
Kisperlász 7 1.66 %
Murányhosszúrét 6 1.42 %
Lice 6 1.42 %
Vizesrét 6 1.42 %
Murányalja 5 1.18 %
Poloszkó 5 1.18 %
Gömörliget 5 1.18 %
Otrokócs 4 0.95 %
Süvete 4 0.95 %
Hizsnyó 4 0.95 %
Kakasalja 4 0.95 %
Felsőfalu 4 0.95 %
Deresk 3 0.71 %
Murányszabadi 3 0.71 %
Gice 2 0.47 %
Lévárt 1 0.24 %
Murányhuta 1 0.24 %
Szkáros 1 0.24 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 601 157.74 %
Sajógömör 59 15.49 %
Gömörfalva 40 10.50 %
Nagyrőce 27 7.09 %
Deresk 24 6.30 %
Süvete 23 6.04 %
Otrokócs 22 5.77 %
Lévárt 22 5.77 %
Gice 22 5.77 %
Alsófalu 17 4.46 %
Jolsva 16 4.20 %
Felsőrás 15 3.94 %
Lőkös 15 3.94 %
Szásza 15 3.94 %
Lice 14 3.67 %
Gömörliget 10 2.62 %
Jolsvatapolca 10 2.62 %
Szkáros 10 2.62 %
Zsór 9 2.36 %
Szirk 7 1.84 %
Murányalja 5 1.31 %
Turcsok 5 1.31 %
Felsőfalu 5 1.31 %
Murányhosszúrét 5 1.31 %
Baráttelke 4 1.05 %
Lubény 3 0.79 %
Ratkó 2 0.52 %
Murányszabadi 2 0.52 %
Kövi 2 0.52 %
Gömörrákos 1 0.26 %
Ratkósebes 1 0.26 %
Kisperlász 1 0.26 %
Nandrás 1 0.26 %
Hizsnyó 1 0.26 %
Kakasalja 1 0.26 %
Kisvisnyó 1 0.26 %
Murányhuta 0 0.00 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Nagyrőce 1 270 65.60 %
Jolsva 111 5.73 %
Tornalja 74 3.82 %
Murányalja 61 3.15 %
Ratkósebes 59 3.05 %
Vizesrét 54 2.79 %
Lehelfalva 51 2.63 %
Lubény 51 2.63 %
Szirk 37 1.91 %
Murányhosszúrét 34 1.76 %
Hizsnyó 28 1.45 %
Baráttelke 25 1.29 %
Jolsvatapolca 21 1.08 %
Kövi 20 1.03 %
Murányszabadi 16 0.83 %
Murányhuta 15 0.77 %
Gömörliget 13 0.67 %
Ratkó 13 0.67 %
Turcsok 10 0.52 %
Szásza 10 0.52 %
Gice 9 0.46 %
Újvásár 9 0.46 %
Gömörrákos 8 0.41 %
Kakasalja 7 0.36 %
Lice 6 0.31 %
Kisperlász 6 0.31 %
Poloszkó 6 0.31 %
Gömörfalva 5 0.26 %
Nandrás 5 0.26 %
Sajógömör 5 0.26 %
Szkáros 4 0.21 %
Gerlice 4 0.21 %
Süvete 3 0.15 %
Deresk 3 0.15 %
Felsőfalu 3 0.15 %
Zsór 3 0.15 %
Otrokócs 1 0.05 %
Alsófalu 1 0.05 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 1 264 45.37 %
Vizesrét 190 6.82 %
Lubény 95 3.41 %
Jolsva 88 3.16 %
Murányalja 77 2.76 %
Tornalja 67 2.40 %
Lehelfalva 67 2.40 %
Murányhosszúrét 63 2.26 %
Hizsnyó 54 1.94 %
Jolsvatapolca 52 1.87 %
Baráttelke 46 1.65 %
Turcsok 41 1.47 %
Szirk 41 1.47 %
Murányszabadi 33 1.18 %
Ratkósebes 33 1.18 %
Otrokócs 31 1.11 %
Kövi 25 0.90 %
Lice 24 0.86 %
Kakasalja 21 0.75 %
Ratkó 20 0.72 %
Gömörrákos 20 0.72 %
Gömörliget 18 0.65 %
Nandrás 17 0.61 %
Gice 14 0.50 %
Murányhuta 13 0.47 %
Felsőfalu 7 0.25 %
Kisperlász 7 0.25 %
Sajógömör 6 0.22 %
Szásza 6 0.22 %
Szkáros 5 0.18 %
Deresk 5 0.18 %
Gömörfalva 5 0.18 %
Poloszkó 5 0.18 %
Újvásár 5 0.18 %
Süvete 4 0.14 %
Zsór 4 0.14 %
Lőkös 3 0.11 %
Gerlice 1 0.04 %
Lévárt 1 0.04 %
Alsófalu 1 0.04 %
Kisvisnyó 1 0.04 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 84 24.63 %
Tornalja 24 7.04 %
Lubény 17 4.99 %
Szirk 12 3.52 %
Jolsva 11 3.23 %
Gerlice 10 2.93 %
Vizesrét 9 2.64 %
Lehelfalva 7 2.05 %
Murányalja 7 2.05 %
Kövi 6 1.76 %
Turcsok 6 1.76 %
Jolsvatapolca 5 1.47 %
Lice 4 1.17 %
Murányhosszúrét 4 1.17 %
Sajógömör 4 1.17 %
Hizsnyó 3 0.88 %
Gice 3 0.88 %
Gömörliget 3 0.88 %
Baráttelke 3 0.88 %
Gömörfalva 3 0.88 %
Ratkósebes 3 0.88 %
Gömörrákos 3 0.88 %
Murányszabadi 2 0.59 %
Szkáros 2 0.59 %
Újvásár 2 0.59 %
Otrokócs 2 0.59 %
Zsór 2 0.59 %
Murányhuta 2 0.59 %
Nandrás 1 0.29 %
Kakasalja 1 0.29 %
Szásza 1 0.29 %
Süvete 1 0.29 %
Felsőfalu 1 0.29 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Ratkó 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Nagyrőce 687 39.03 %
Murányhosszúrét 163 9.26 %
Murányalja 120 6.82 %
Tornalja 73 4.15 %
Jolsva 69 3.92 %
Lehelfalva 43 2.44 %
Vizesrét 36 2.05 %
Lubény 30 1.70 %
Ratkósebes 23 1.31 %
Szirk 22 1.25 %
Ratkó 21 1.19 %
Hizsnyó 20 1.14 %
Gömörliget 14 0.80 %
Gice 13 0.74 %
Kövi 13 0.74 %
Murányhuta 12 0.68 %
Murányszabadi 12 0.68 %
Baráttelke 12 0.68 %
Jolsvatapolca 12 0.68 %
Lice 11 0.63 %
Gömörrákos 10 0.57 %
Kisperlász 9 0.51 %
Süvete 9 0.51 %
Deresk 8 0.45 %
Kakasalja 6 0.34 %
Nandrás 5 0.28 %
Otrokócs 4 0.23 %
Turcsok 4 0.23 %
Újvásár 3 0.17 %
Felsőfalu 2 0.11 %
Szásza 1 0.06 %
Lőkös 1 0.06 %
Szkáros 1 0.06 %
Sajógömör 1 0.06 %
Zsór 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Gömörfalva 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 980 39.18 %
Jolsva 441 17.63 %
Tornalja 166 6.64 %
Lubény 125 5.00 %
Lehelfalva 105 4.20 %
Jolsvatapolca 90 3.60 %
Murányalja 84 3.36 %
Sajógömör 82 3.28 %
Vizesrét 75 3.00 %
Murányhosszúrét 71 2.84 %
Hizsnyó 66 2.64 %
Gömörliget 65 2.60 %
Lice 64 2.56 %
Kövi 52 2.08 %
Baráttelke 47 1.88 %
Gömörrákos 40 1.60 %
Gice 34 1.36 %
Szirk 31 1.24 %
Otrokócs 29 1.16 %
Kisperlász 27 1.08 %
Nandrás 26 1.04 %
Ratkó 20 0.80 %
Kakasalja 20 0.80 %
Süvete 20 0.80 %
Deresk 19 0.76 %
Ratkósebes 19 0.76 %
Murányszabadi 16 0.64 %
Szkáros 13 0.52 %
Felsőrás 12 0.48 %
Turcsok 11 0.44 %
Murányhuta 9 0.36 %
Lőkös 8 0.32 %
Felsőfalu 8 0.32 %
Gömörfalva 7 0.28 %
Lévárt 4 0.16 %
Szásza 4 0.16 %
Alsófalu 4 0.16 %
Gerlice 4 0.16 %
Újvásár 3 0.12 %
Kisvisnyó 3 0.12 %
Poloszkó 1 0.04 %
Zsór 1 0.04 %
Tornalja 315 24.25 %
Deresk 153 11.78 %
Sajógömör 109 8.39 %
Gömörfalva 80 6.16 %
Szirk 73 5.62 %
Nagyrőce 69 5.31 %
Otrokócs 62 4.77 %
Lice 34 2.62 %
Lévárt 30 2.31 %
Szkáros 28 2.16 %
Felsőrás 26 2.00 %
Zsór 17 1.31 %
Süvete 16 1.23 %
Lőkös 15 1.15 %
Kisvisnyó 12 0.92 %
Jolsva 11 0.85 %
Felsőfalu 10 0.77 %
Alsófalu 10 0.77 %
Kövi 7 0.54 %
Gice 7 0.54 %
Murányhosszúrét 6 0.46 %
Szásza 6 0.46 %
Gömörrákos 5 0.38 %
Murányalja 5 0.38 %
Ratkó 5 0.38 %
Lubény 4 0.31 %
Murányhuta 3 0.23 %
Turcsok 3 0.23 %
Ratkósebes 2 0.15 %
Lehelfalva 2 0.15 %
Nandrás 2 0.15 %
Gömörliget 2 0.15 %
Jolsvatapolca 2 0.15 %
Baráttelke 1 0.08 %
Poloszkó 1 0.08 %
Murányszabadi 1 0.08 %
Hizsnyó 1 0.08 %
Vizesrét 1 0.08 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Nagyrőce 726 50.59 %
Vizesrét 157 10.94 %
Lubény 62 4.32 %
Jolsvatapolca 44 3.07 %
Kövi 42 2.93 %
Lehelfalva 39 2.72 %
Murányhosszúrét 39 2.72 %
Murányalja 37 2.58 %
Jolsva 37 2.58 %
Szirk 30 2.09 %
Tornalja 30 2.09 %
Hizsnyó 28 1.95 %
Süvete 24 1.67 %
Baráttelke 20 1.39 %
Murányhuta 19 1.32 %
Murányszabadi 15 1.05 %
Ratkó 14 0.98 %
Gice 13 0.91 %
Szásza 13 0.91 %
Gömörliget 12 0.84 %
Turcsok 12 0.84 %
Gömörrákos 11 0.77 %
Ratkósebes 10 0.70 %
Kisperlász 10 0.70 %
Kakasalja 8 0.56 %
Nandrás 7 0.49 %
Deresk 6 0.42 %
Sajógömör 5 0.35 %
Lice 4 0.28 %
Felsőfalu 4 0.28 %
Újvásár 3 0.21 %
Gömörfalva 2 0.14 %
Poloszkó 2 0.14 %
Otrokócs 1 0.07 %
Gerlice 1 0.07 %
Szkáros 1 0.07 %
Lévárt 1 0.07 %
Kisvisnyó 1 0.07 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 527 25.18 %
Szirk 80 3.82 %
Jolsva 78 3.73 %
Tornalja 57 2.72 %
Lubény 52 2.48 %
Murányalja 49 2.34 %
Murányhosszúrét 43 2.05 %
Ratkósebes 38 1.82 %
Ratkó 20 0.96 %
Baráttelke 20 0.96 %
Gömörrákos 19 0.91 %
Kakasalja 19 0.91 %
Turcsok 18 0.86 %
Vizesrét 17 0.81 %
Hizsnyó 16 0.76 %
Lehelfalva 16 0.76 %
Jolsvatapolca 15 0.72 %
Sajógömör 12 0.57 %
Murányszabadi 12 0.57 %
Gömörfalva 11 0.53 %
Kövi 11 0.53 %
Gice 10 0.48 %
Szkáros 9 0.43 %
Gömörliget 9 0.43 %
Süvete 8 0.38 %
Gerlice 8 0.38 %
Lice 7 0.33 %
Felsőfalu 6 0.29 %
Nandrás 6 0.29 %
Poloszkó 5 0.24 %
Murányhuta 3 0.14 %
Alsófalu 3 0.14 %
Kisperlász 2 0.10 %
Szásza 2 0.10 %
Újvásár 1 0.05 %
Otrokócs 1 0.05 %
Lévárt 1 0.05 %
Deresk 1 0.05 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 185 67.27 %
Sajógömör 22 8.00 %
Nagyrőce 19 6.91 %
Gömörfalva 13 4.73 %
Otrokócs 9 3.27 %
Lice 7 2.55 %
Deresk 6 2.18 %
Gice 5 1.82 %
Jolsva 5 1.82 %
Lévárt 4 1.45 %
Süvete 4 1.45 %
Lubény 4 1.45 %
Szkáros 4 1.45 %
Murányhosszúrét 4 1.45 %
Gömörliget 3 1.09 %
Szásza 3 1.09 %
Zsór 3 1.09 %
Alsófalu 3 1.09 %
Jolsvatapolca 3 1.09 %
Murányalja 3 1.09 %
Ratkó 2 0.73 %
Hizsnyó 2 0.73 %
Lőkös 2 0.73 %
Poloszkó 2 0.73 %
Vizesrét 1 0.36 %
Kisvisnyó 1 0.36 %
Turcsok 1 0.36 %
Kövi 1 0.36 %
Szirk 1 0.36 %
Gömörrákos 1 0.36 %
Felsőrás 1 0.36 %
Baráttelke 1 0.36 %
Ratkósebes 1 0.36 %
Murányhuta 1 0.36 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 395 44.38 %
Jolsva 52 5.84 %
Tornalja 45 5.06 %
Murányhosszúrét 35 3.93 %
Szirk 32 3.60 %
Lubény 31 3.48 %
Murányalja 26 2.92 %
Baráttelke 18 2.02 %
Ratkó 16 1.80 %
Hizsnyó 14 1.57 %
Gömörrákos 13 1.46 %
Kakasalja 13 1.46 %
Ratkósebes 11 1.24 %
Vizesrét 11 1.24 %
Gömörfalva 10 1.12 %
Jolsvatapolca 8 0.90 %
Kövi 8 0.90 %
Lehelfalva 7 0.79 %
Gice 7 0.79 %
Sajógömör 6 0.67 %
Szkáros 6 0.67 %
Murányszabadi 6 0.67 %
Felsőfalu 6 0.67 %
Turcsok 6 0.67 %
Gömörliget 5 0.56 %
Nandrás 3 0.34 %
Lice 2 0.22 %
Deresk 2 0.22 %
Szásza 2 0.22 %
Murányhuta 1 0.11 %
Lőkös 1 0.11 %
Otrokócs 1 0.11 %
Süvete 1 0.11 %
Alsófalu 1 0.11 %
Kisperlász 1 0.11 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 813 45.32 %
Murányalja 283 15.77 %
Murányhosszúrét 88 4.91 %
Murányszabadi 69 3.85 %
Jolsva 53 2.95 %
Tornalja 46 2.56 %
Vizesrét 40 2.23 %
Murányhuta 34 1.90 %
Szirk 26 1.45 %
Hizsnyó 19 1.06 %
Jolsvatapolca 16 0.89 %
Lubény 15 0.84 %
Kakasalja 14 0.78 %
Lehelfalva 14 0.78 %
Gömörrákos 11 0.61 %
Ratkósebes 10 0.56 %
Gömörliget 10 0.56 %
Gice 9 0.50 %
Baráttelke 9 0.50 %
Ratkó 7 0.39 %
Turcsok 6 0.33 %
Lice 5 0.28 %
Deresk 5 0.28 %
Kövi 5 0.28 %
Süvete 4 0.22 %
Szásza 4 0.22 %
Sajógömör 4 0.22 %
Gömörfalva 4 0.22 %
Kisperlász 3 0.17 %
Nandrás 3 0.17 %
Alsófalu 2 0.11 %
Szkáros 1 0.06 %
Poloszkó 1 0.06 %
Otrokócs 1 0.06 %
Újvásár 1 0.06 %
Felsőrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 416 43.20 %
Jolsva 71 7.37 %
Tornalja 65 6.75 %
Szirk 62 6.44 %
Lubény 45 4.67 %
Murányalja 36 3.74 %
Murányhosszúrét 34 3.53 %
Ratkó 31 3.22 %
Turcsok 31 3.22 %
Ratkósebes 25 2.60 %
Hizsnyó 24 2.49 %
Baráttelke 21 2.18 %
Gömörrákos 19 1.97 %
Kövi 14 1.45 %
Szkáros 13 1.35 %
Kakasalja 12 1.25 %
Nandrás 12 1.25 %
Lehelfalva 11 1.14 %
Vizesrét 9 0.93 %
Gömörfalva 8 0.83 %
Jolsvatapolca 8 0.83 %
Gerlice 7 0.73 %
Deresk 7 0.73 %
Gice 6 0.62 %
Felsőfalu 6 0.62 %
Murányszabadi 5 0.52 %
Lice 4 0.42 %
Poloszkó 3 0.31 %
Gömörliget 2 0.21 %
Kisperlász 2 0.21 %
Sajógömör 2 0.21 %
Zsór 1 0.10 %
Otrokócs 1 0.10 %
Kisvisnyó 1 0.10 %
Süvete 1 0.10 %
Szásza 1 0.10 %
Murányhuta 1 0.10 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Tornalja 687 149.67 %
Sajógömör 57 12.42 %
Gömörfalva 33 7.19 %
Gice 21 4.58 %
Lice 21 4.58 %
Murányhosszúrét 18 3.92 %
Lőkös 17 3.70 %
Nagyrőce 16 3.49 %
Otrokócs 15 3.27 %
Deresk 14 3.05 %
Szkáros 13 2.83 %
Lévárt 12 2.61 %
Alsófalu 12 2.61 %
Felsőrás 11 2.40 %
Zsór 10 2.18 %
Süvete 6 1.31 %
Kövi 6 1.31 %
Felsőfalu 5 1.09 %
Ratkó 3 0.65 %
Murányalja 2 0.44 %
Kisvisnyó 2 0.44 %
Jolsva 2 0.44 %
Lubény 2 0.44 %
Turcsok 2 0.44 %
Gömörliget 2 0.44 %
Murányszabadi 1 0.22 %
Ratkósebes 1 0.22 %
Újvásár 1 0.22 %
Szásza 1 0.22 %
Szirk 1 0.22 %
Jolsvatapolca 1 0.22 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Baráttelke 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Murányhuta 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KSČ
87 33.72%
VPN
64 24.81%
DS
31 12.02%
DÚRS
26 10.08%
KDH
17 6.59%
SNS
15 5.81%
SZ
6 2.33%
SPV
5 1.94%
SD
4 1.55%
Együttélés-MKDM
3 1.16%
Érvényes szavazatok 258
SDĽ
114 43.51%
HZDS
53 20.23%
DS-ODS
25 9.54%
KDH
15 5.73%
SPI
14 5.34%
ROI
10 3.82%
ODÚ
8 3.05%
SDSS
8 3.05%
SKDH
5 1.91%
SNS
4 1.53%
SZS
2 0.76%
SZ
2 0.76%
Egyéb
2 0.76%
Érvényes szavazatok 262
SP-VOĽBA
61 25.31%
HZDS-RSS
59 24.48%
ZRS
30 12.45%
KSS
19 7.88%
19 7.88%
DS
16 6.64%
SNS
11 4.56%
KDH
8 3.32%
MK
5 2.07%
HZPCS
3 1.24%
SPK
3 1.24%
NS
2 0.83%
ROISR
2 0.83%
RSDSS
2 0.83%
KSÚ
1 0.41%
Érvényes szavazatok 241
HZDS
65 25.10%
SDĽ
64 24.71%
SDK
32 12.36%
SOP
30 11.58%
KSS
27 10.42%
SNS
16 6.18%
MLHZP
8 3.09%
ZRS
7 2.70%
MKP
5 1.93%
NSK
3 1.16%
JSP
2 0.77%
Érvényes szavazatok 259
HZDS
74 33.33%
SMER
36 16.22%
ANO
23 10.36%
KSS
21 9.46%
PSNS
17 7.66%
SDĽ
10 4.50%
MKP
9 4.05%
SDKU
7 3.15%
KDH
6 2.70%
ROISR
4 1.80%
HZD
3 1.35%
ZRS
3 1.35%
SZS
3 1.35%
SNS
2 0.90%
B RRS
2 0.90%
ZAR
1 0.45%
SDA
1 0.45%
Érvényes szavazatok 222
SMER
87 47.03%
ĽS HZDS
34 18.38%
SNS
16 8.65%
KSS
13 7.03%
SDKU DS
13 7.03%
MKP
12 6.49%
ANO
3 1.62%
ZRS
3 1.62%
LB
1 0.54%
SDĽ
1 0.54%
ASV
1 0.54%
SLS
1 0.54%
Érvényes szavazatok 185
SMER
113 52.31%
ĽS HZDS
43 19.91%
Most-Híd
11 5.09%
SNS
10 4.63%
LSNS
8 3.70%
SDĽ
7 3.24%
SaS
7 3.24%
SDKU DS
5 2.31%
Únia
4 1.85%
KSS
3 1.39%
KDH
1 0.46%
EDS
1 0.46%
Paliho Kapurkova
1 0.46%
ND
1 0.46%
ZRS
1 0.46%
Érvényes szavazatok 216
SMER SD
112 64.74%
ĽS HZDS
15 8.67%
SaS
9 5.20%
SNS
8 4.62%
Most-Híd
6 3.47%
KDH
3 1.73%
NaS ns
3 1.73%
LSNS
2 1.16%
Zelení
2 1.16%
OĽaNO
2 1.16%
SDKU DS
2 1.16%
SRUS
2 1.16%
SF
2 1.16%
SZS
2 1.16%
99 Percent
1 0.58%
KSS
1 0.58%
MKP
1 0.58%
Érvényes szavazatok 173
SMER SD
94 59.12%
LSNS
16 10.06%
Most-Híd
8 5.03%
KSS
7 4.40%
SME RODINA
6 3.77%
OĽANO-NOVA
6 3.77%
TIP
5 3.14%
#SIEŤ
4 2.52%
SaS
3 1.89%
SNS
3 1.89%
KSZS
3 1.89%
SMS
2 1.26%
KDH
1 0.63%
SKOK!
1 0.63%
Érvényes szavazatok 159
Nagyrőcei járás
Szlovákia

Bejelentések