SK
RS
.....

Jéne

Község

címer zászló
315 100% magyar 1910
238 80% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Jéne
Hivatalos szlovák megnevezés:
Janice
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Vajdavár-dombvidék , Gömöri-erdőhát
Más földrajzi nevek:
Abroszka, Cikóházapuszta, Goli-bérc, Mátyás király-hegy, Peres, Sagyos, Szőlő-part, (Szőlőpuszta)
Koordináták:
48.27877045, 20.21420860
Terület:
8,59 km2
Rang:
község
Népesség:
254
Tszf. magasság:
171 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98042
Település kód:
514993
Szervezeti azonosító:
649864
Adóazonosító:
2021132905

A község a Gömöri-medence déli peremén, a Rima jobb partjának közelében, a Cikóházi-patak mentén, a Gömöri-erdőhát keleti dombvonulatának (Goli-bérc, 309 m) lábánál fekszik. Területének mintegy egyharmadát erdő borítja. Jéne zsákfalu, egyetlen, az 571-es útról Kacagópuszta és Rimaszécs között elágazó, 2,5 km-es mellékúton közelíthető meg. Az alig 2 km-re fekvő, ma Ózdhoz tartozó Susával mezőgazdasági út köti össze. Nyugatról Harmac, északkeletről Rimaszécs, délről Hangony, délkeletről pedig Ózd határolja. Déli és délkeleti határa egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához (korábban Rimaszécsi járás) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Feledi járáshoz, 1949-60 között a Tornaljai járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). Területe (8,60 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 326, 1921-ben 281, 1938-ban pedig 311, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1938-1991 között népességének 42,1 %-át elveszítette, 1991-2011 között azonban már 17,2 %-os népességnövekedés figyelhető meg, összefüggésben azzal, hogy mára a lakosság 4/5-e a roma etnikumhoz tartozik. A község lakosságának csaknem egésze magyar nemzetiségűnek (97,2 %) és anyanyelvűnek (98,6 %) vallotta magát 2011-ben. Az eredetileg túlnyomórészt református vallású községben (1921-ben a lakosság 76,9 %-a volt református) 2011-ben a lakosság 39,3 %-a volt református, 38,4 %-a pedig római katolikus vallású.

Történelem

A falu a Rima régi folyása mentén települt, a Jenő-törzs szállásterületén, a 11. században már lakott hely. 1216-ban "Yenne" néven említik először. Előbb a helyi nemes Jeney család birtoka, majd a Fügedy és Széchy családoké. A határ legnagyobb része nemesi föld volt, kevés volt a jobbágybirtok. 1313-ban a Balog nembeli Széchyek felgyújtották a falut. 1564 után valamennyi összeírásban kuriális helyként szerepelt. A 18. században a Jeneyek elszegényedésével számos földjüket elzálogosították, ekkortól a Koháryak is birtokosok itt. Birtokosként került Jénébe az Erdélyből származó Ferenczy-család is. A helység lakossága létrejöttétől kezdve magyar volt. Szűz Máriának szentelt, dombon álló templomát 1501-ben említik először a források. A 16. század második felében a lakosság református hitre tért. A 16. században a török betörésektől szenvedett a falu lakossága, több alkalommal lakatlan településként említik. 1828-ban 32 házában 218 lakos élt, akik dőként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott. A trianoni határ megvonása után határközséggé vált, periférikus helyzetbe került, a 20. század második felében lakosságának csaknem felét elveszítette. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. Lakossága a 20. század végére kicserélődött, napjainkban a túlnyomó többséget a már a 18. század óta a faluban élő romák alkotják. 2006-ban gyalogos határátkelési pontot nyitottak meg Jéne és Susa között.

Mai jelentősége

Református temploma 1787-ben épült klasszicista stílusban, mai alakját az 1903-as, szecessziós stílusú átépítéssel nyerte el.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

JENE. Magyar falu Gömör Várm. földes Ura Jeney Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Serkéhez fél mértföldnyire, Sz. Simonynak filiája, határja jó gabonát terem, fája tűzre van, legelője kevés.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Jene, magyar falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vmegyékben, Harmacz szomszédságában: 17 kath., 201 ref. lak., kik közt sok nemes találtatik. F. u. többen.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Jéne, rimavölgyi magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 81 házzal és 319 ev. ref. vallású lakossal. E községről az első adatokat 1431-ben találjuk. 1446-ban Jenye alakban van említve. A Fügey és a Széchi családok voltak az urai. Későbbi birtokosai ismeretlenek. Református temploma 1787-ben épült. Ide tartozik Czikóháza puszta, mely 1418-ban Chykohaza alakban szerepel. Hajdan önálló község és a Fügey család birtoka volt. A község postája, távírója és vasúti állomása Rimaszécs.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Jéne. Először egy 1431. évben kelt oklevélben szerepel a község. Egy másik adata 1446-ból származik, amikor is a Fügey- és a Széchy-családok birtokában volt a község. Ebben a feljegyzésben Jenge néven fordul elő. Közelében van Cikóházapuszta, mely valamikor nagyobb község volt a Fiigey-család tulajdonában. A község lakói a református vallást követik. Templomuk 1787-ből való. A község területe 1493 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 311.

Névelőfordulások
1216
Yenne
1431
Jene
1773
Jéne,
1786
Jene,
1808
Jene,
1863
Jéne,
1920
Jená, Jeny,
1948
Janice
1994
Jéne

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Jéne (Janice) 54
Telefon: 0475593124

Honlap: gemernet.sk/janice
Polgármester:
Martinovicsová Marta (SMK-MKP, RIS)

Képviselő-testület:
Rákoši Zoltán (KDH)
Berki Ondrej (MOST - HÍD)
György Gejza (MOST - HÍD)
Bari Dezider (RIS)
Martinovics Ján (SMK-MKP)
KDH 20% KDH 1 képviselö MOST - HÍD 40% MOST - HÍD 2 képviselö RIS 20% RIS 1 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Jénei Községi Hivatal

Jéne 54

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 311 95%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
németek 1 0%
egyéb 13 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 326
magyarok 315 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 315
magyarok 279 99%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 2 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 281
magyarok 170 94%
szlovákok 3 2%
romák 7 4%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 180
magyarok 177 96%
szlovákok 7 4%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 184
magyarok 205 97%
szlovákok 2 1%
romák 4 2%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 211
magyarok 238 80%
szlovákok 11 4%
romák 33 11%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 14 5%
összlétszám 296
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 174
Választási részvétel: 74.14 %
Kiadott boríték: 129
Bedobott boríték: 129

Polgármester

Érvényes szavazólap: 126
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Martinovicsová Marta 85 67.46 % SMK-MKP, RIS
Berky Gejza 41 32.54 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Rákoši Zoltán 44 KDH
Martinovics Ján 43 SMK-MKP
Berki Ondrej 41 MOST - HÍD
György Gejza 36 MOST - HÍD
Bari Dezider 31 RIS

Képviselők

2014
SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
KDH 20.00% KDH 1 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö RIS 20.00% RIS 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 138
Választási részvétel: 72.46 %
Kiadott boríték: 100
Bedobott boríték: 99
Választásra jogosult: 138
Választási részvétel: 36.96 %
Kiadott boríték: 51
Bedobott boríték: 51
Választásra jogosult: 156
Választási részvétel: 44,23 %
Kiadott boríték: 69
Bedobott boríték: 69

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 88
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 65
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 46 52.27 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ondrej Binder 9 10.23 % Független
Marian Kotleba 7 7.95 % ĽS Naše Slovensko
Ladislav Fízik 6 6.82 % ASV
Ľudovít Kaník 6 6.82 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Pavel Chovanec 5 5.68 % ÚSVIT
Karol Konárik 4 4.55 % SNS
Emil Samko 4 4.55 % KĽS
Andrea Jenčíková 1 1.14 % NP
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Marian Kotleba 7 13.73% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 38 58.46 % Független
Marian Kotleba 19 29.23 % ĽSNS
Jozef Šimko 3 4.62 % Független
Viliam Baňák 2 3.08 % JĽSS
Igor Kašper 1 1.54 % Független
Vojtech Kökény 1 1.54 % SRK
Stanislav Mičev 1 1.54 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Martin Juhaniak 0 0.00 % Független
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 98
Érvényes szavazólap: 66
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Juhász 71 72.45% SMK-MKP
Ladislav Rigó 59 60.20% SMK-MKP
Zoltán Bán 58 59.18% SMK-MKP
František Auxt 56 57.14% SMK-MKP
Vojtech Kökény 20 20.41% SRK
Vojtech Szajkó 16 16.33% Független
Gejza Farkaš 14 14.29% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Peter Mináč 14 14.29% SMER - SD, KDH
Michal Bagačka 14 14.29% KDH, SMER - SD
Tomáš Agócs 11 11.22% MOST - HÍD
Csaba Horváth 9 9.18% Független
Katarína Horváth 8 8.16% KĽS
Tibor Balog 7 7.14% SMS
Romana Antalová 7 7.14% ÚSVIT
Jozef Šimko 6 6.12% Független
Pavel Cibuliak 4 4.08% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Ivan Hazucha 3 3.06% SMER - SD, KDH
Dušan Faško 3 3.06% KSS
Jozef Hrablay 2 2.04% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Pavel Struhár 2 2.04% SMER - SD, KDH
Kristián Gavalier 2 2.04% ĽS Naše Slovensko
Veronika Rízová 2 2.04% KSS
Jozef Pupala 2 2.04% KSS
Ján Antal 2 2.04% ÚSVIT
Marian Petrok 1 1.02% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Dušan Širák 1 1.02% KSS
Aneta Vargicová 1 1.02% SNS
Jana Uhrinová 1 1.02% SNS
Dušan Kojnok 1 1.02% SZS, Zmena zdola, DÚ
Viliam Vidinský 1 1.02% ĽS-HZDS, HZD
Helena Krauszová 1 1.02% SMS
Ladislav Lang 1 1.02% MOST - HÍD
Tibor Lukáčka 1 1.02% ASV
Jaroslav Suja 1 1.02% Független
Samuel Zubo 1 1.02% KSS
Silvia Vargová 1 1.02% MOST - HÍD
Stanislav Mizík 1 1.02% ĽS Naše Slovensko
Anna Kekeňáková 1 1.02% KSS
Renáta Puhlová 0 0.00% PD
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Tomáš Rosiar 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Vetrák 0 0.00% SĽS
Viliam Vaš 0 0.00% SMER - SD, KDH
Katarína Moncoľová 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ján Matej 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ján Hiraj 0 0.00% NP
Lukáš Kvietok 0 0.00% KDH, SMER - SD
Štefan Vavrek 33 50.00% MOST - HÍD
Peter Juhász 28 42.42% SMK-MKP
Aladár Bari 28 42.42% MOST - HÍD
Ladislav Rigó 27 40.91% SMK-MKP
Vojtech Kökény 27 40.91% SRK
Vojtech Szajkó 23 34.85% SRK
Zoltán Cziprusz 21 31.82% SMK-MKP
Ferenc Auxt 18 27.27% SMK-MKP
Jozef Šimko 10 15.15% Független
Pavel Cibuliak 7 10.61% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 5 7.58% MOST - HÍD
Ján Lichanec 4 6.06% Független
Vojtech Menyhárt 4 6.06% Független
Marta Kanalová 4 6.06% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Tomáš Agócs 4 6.06% MOST - HÍD
Csaba Csízi 3 4.55% MOST - HÍD
Martin Pliešovský 2 3.03% SNS
Branislav Bukviar 2 3.03% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Gejza Farkaš 1 1.52% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Stanislav Mizík 1 1.52% ĽS Naše Slovensko
Alena Pivovarčiová 1 1.52% NP
Ivan Hazucha 1 1.52% SMER-SD
Anna Zsóriová 1 1.52% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Roman Lebeda 1 1.52% Független
Zoltán Biró 1 1.52% DOMA DOBRE
Aneta Vargicová 1 1.52% SNS
Gejza Mede 1 1.52% Független
Zdenko Ľaudár 1 1.52% ĽS Naše Slovensko
Dušan Hlinka 0 0.00% SMER-SD
Anatolij Jefimov 0 0.00% KSS
Stanislava Zvarová 0 0.00% SMER-SD
Peter Mináč 0 0.00% SMER-SD
Robert Bottlik 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Katarína Moncoľová 0 0.00% Független
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Marian Petrok 0 0.00% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Róbert Čipka 0 0.00% KSS
Kristián Korheľ 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Stanislav Krahulec 0 0.00% Független
Vladimír Skrutek 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Tomáš Sliva 0 0.00% MOST - HÍD
Michaela Kružlicová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Andrea Andrášiová 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Michal Bagačka 0 0.00% SMER-SD
Miroslava Vargová 0 0.00% Független
Miroslava Grendelová 0 0.00% KSS
Adriana Zavadinková 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Lukáš Kvietok 0 0.00% SMER-SD
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 39.18 %
Tiszolc 212 24.01 %
Nyustya 134 15.18 %
Klenóc 59 6.68 %
Feled 29 3.28 %
Bakostörék 28 3.17 %
Rimaráhó 21 2.38 %
Várgede 18 2.04 %
Jánosi 18 2.04 %
Osgyán 17 1.93 %
Rimabrézó 16 1.81 %
Cserencsény 12 1.36 %
Meleghegy 12 1.36 %
Kruzsnó 11 1.25 %
Rimaszabadi 9 1.02 %
Derencsény 9 1.02 %
Uzapanyit 8 0.91 %
Durendapuszta 8 0.91 %
Rimabánya 8 0.91 %
Rimazsaluzsány 7 0.79 %
Sajószentkirály 7 0.79 %
Velkenye 7 0.79 %
Gömörfüge 7 0.79 %
Rimaszécs 6 0.68 %
Vámosbalog 5 0.57 %
Dobóca 5 0.57 %
Kecege 5 0.57 %
Balogrussó 5 0.57 %
Kőhegy 5 0.57 %
Kerekgede 5 0.57 %
Balogfala 4 0.45 %
Rakottyás 4 0.45 %
Rónapatak 4 0.45 %
Runya 4 0.45 %
Oldalfala 4 0.45 %
Zeherje 4 0.45 %
Bellény 3 0.34 %
Zsip 3 0.34 %
Kacagópuszta 3 0.34 %
Guszona 3 0.34 %
Szilistye 3 0.34 %
Gortvakisfalud 3 0.34 %
Ajnácskő 3 0.34 %
Gernyőpuszta 3 0.34 %
Harmac 3 0.34 %
Bátka 3 0.34 %
Csíz 3 0.34 %
Tajti 3 0.34 %
Détér 2 0.23 %
Zádorháza 2 0.23 %
Babarét 2 0.23 %
Balogújfalu 2 0.23 %
Baraca 2 0.23 %
Bugyikfala 2 0.23 %
Alsósziklás 2 0.23 %
Hanva 2 0.23 %
Balogpádár 2 0.23 %
Rimapálfala 2 0.23 %
Kövecses 2 0.23 %
Gömörispánmező 2 0.23 %
Tóthegymeg 2 0.23 %
Kisgömöri 2 0.23 %
Karaszkó 2 0.23 %
Méhi 1 0.11 %
Almágy 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Gesztete 1 0.11 %
Magyarhegymeg 1 0.11 %
Egyházasbást 1 0.11 %
Alsóvály 1 0.11 %
Dúlháza 1 0.11 %
Balogiványi 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Jeszte 1 0.11 %
Kopárhegy 1 0.11 %
Felsősziklás 1 0.11 %
Kiéte 1 0.11 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 10.41 %
Rimaszombat 141 6.07 %
Rimaszécs 141 6.07 %
Baraca 102 4.39 %
Sajólénártfalva 66 2.84 %
Cakó 55 2.37 %
Sajószentkirály 49 2.11 %
Nemesmartonfala 46 1.98 %
Kálosa 38 1.64 %
Zsip 38 1.64 %
Abafalva 36 1.55 %
Dobóca 35 1.51 %
Velkenye 34 1.46 %
Bátka 34 1.46 %
Hanva 34 1.46 %
Várgede 33 1.42 %
Vámosbalog 32 1.38 %
Rakottyás 31 1.33 %
Balogtamási 29 1.25 %
Tajti 29 1.25 %
Gesztete 28 1.20 %
Balogfala 28 1.20 %
Rimasimonyi 28 1.20 %
Jéne 28 1.20 %
Feled 27 1.16 %
Sajókeszi 27 1.16 %
Csíz 26 1.12 %
Uzapanyit 25 1.08 %
Gömörfüge 21 0.90 %
Jánosi 16 0.69 %
Rimapálfala 16 0.69 %
Méhi 16 0.69 %
Balogújfalu 16 0.69 %
Serke 15 0.65 %
Naprágy 15 0.65 %
Balogiványi 15 0.65 %
Almágy 14 0.60 %
Zádorháza 10 0.43 %
Runya 10 0.43 %
Harmac 9 0.39 %
Kövecses 8 0.34 %
Darnya 7 0.30 %
Szútor 7 0.30 %
Alsóvály 7 0.30 %
Osgyán 6 0.26 %
Egyházasbást 6 0.26 %
Nyustya 6 0.26 %
Détér 6 0.26 %
Gortvakisfalud 6 0.26 %
Sajórecske 6 0.26 %
Ajnácskő 5 0.22 %
Klenóc 5 0.22 %
Perjése 5 0.22 %
Sajólenke 4 0.17 %
Óbást 4 0.17 %
Vecseklő 4 0.17 %
Hubó 4 0.17 %
Medveshidegkút 4 0.17 %
Korláti 3 0.13 %
Cserencsény 3 0.13 %
Dúlháza 3 0.13 %
Oldalfala 3 0.13 %
Guszona 3 0.13 %
Derencsény 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Kruzsnó 2 0.09 %
Tiszolc 2 0.09 %
Gömörmihályfalva 2 0.09 %
Balogpádár 2 0.09 %
Bakostörék 1 0.04 %
Gömörpéterfala 1 0.04 %
Meleghegy 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Bugyikfala 1 0.04 %
Ratkószabadi 1 0.04 %
Dobfenek 1 0.04 %
Gernyőpuszta 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Felsővály 1 0.04 %
Zeherje 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 13.09 %
Tiszolc 81 9.14 %
Klenóc 17 1.92 %
Nyustya 16 1.81 %
Rimaszécs 11 1.24 %
Osgyán 9 1.02 %
Rimaráhó 7 0.79 %
Cserencsény 7 0.79 %
Feled 6 0.68 %
Rimazsaluzsány 6 0.68 %
Jánosi 6 0.68 %
Karaszkó 4 0.45 %
Méhi 4 0.45 %
Kálosa 4 0.45 %
Várgede 4 0.45 %
Sajószentkirály 4 0.45 %
Zeherje 3 0.34 %
Rimabánya 3 0.34 %
Perjése 2 0.23 %
Gernyőpuszta 2 0.23 %
Kacagópuszta 2 0.23 %
Egyházasbást 2 0.23 %
Rimaszabadi 2 0.23 %
Balogtamási 2 0.23 %
Kruzsnó 2 0.23 %
Zsip 2 0.23 %
Felsősziklás 2 0.23 %
Korláti 2 0.23 %
Kecege 2 0.23 %
Bátka 2 0.23 %
Bakostörék 2 0.23 %
Abafalva 2 0.23 %
Csíz 2 0.23 %
Hubó 2 0.23 %
Gesztete 2 0.23 %
Gömörpéterfala 2 0.23 %
Kiéte 2 0.23 %
Uzapanyit 1 0.11 %
Ajnácskő 1 0.11 %
Détér 1 0.11 %
Gömörfüge 1 0.11 %
Dobóca 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Kőhegy 1 0.11 %
Alsósziklás 1 0.11 %
Balogpádár 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Gömörhegyvég 1 0.11 %
Nemesradnót 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Rimabrézó 1 0.11 %
Rimasimonyi 1 0.11 %
Serke 1 0.11 %
Óbást 1 0.11 %
Oldalfala 1 0.11 %
Medveshidegkút 1 0.11 %
Rimapálfala 1 0.11 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 11.08 %
Nyustya 12 1.51 %
Jánosi 9 1.13 %
Feled 5 0.63 %
Gömörfüge 4 0.50 %
Méhi 4 0.50 %
Cserencsény 4 0.50 %
Rimaszécs 4 0.50 %
Tiszolc 4 0.50 %
Gernyőpuszta 4 0.50 %
Várgede 3 0.38 %
Vámosbalog 3 0.38 %
Kruzsnó 3 0.38 %
Sajószentkirály 3 0.38 %
Klenóc 3 0.38 %
Osgyán 2 0.25 %
Baraca 2 0.25 %
Uzapanyit 2 0.25 %
Nemesradnót 2 0.25 %
Rimaráhó 2 0.25 %
Perjése 2 0.25 %
Alsóvály 2 0.25 %
Kálosa 2 0.25 %
Balogpádár 2 0.25 %
Meleghegy 1 0.13 %
Gömörpéterfala 1 0.13 %
Tajti 1 0.13 %
Durendapuszta 1 0.13 %
Kacagópuszta 1 0.13 %
Naprágy 1 0.13 %
Rimaszabadi 1 0.13 %
Kövecses 1 0.13 %
Gömörispánmező 1 0.13 %
Bátka 1 0.13 %
Gesztete 1 0.13 %
Gesztes 1 0.13 %
Zsip 1 0.13 %
Cakó 1 0.13 %
Ratkószuha 1 0.13 %
Zeherje 1 0.13 %
Dúlháza 1 0.13 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 91.34 %
Nyustya 49 5.66 %
Osgyán 45 5.20 %
Tiszolc 45 5.20 %
Feled 35 4.04 %
Klenóc 32 3.70 %
Várgede 23 2.66 %
Cserencsény 22 2.54 %
Rimaráhó 17 1.96 %
Bátka 15 1.73 %
Vámosbalog 14 1.62 %
Ajnácskő 14 1.62 %
Bakostörék 13 1.50 %
Jánosi 12 1.39 %
Alsósziklás 11 1.27 %
Csíz 10 1.15 %
Ratkószuha 10 1.15 %
Kruzsnó 10 1.15 %
Zeherje 9 1.04 %
Kecege 9 1.04 %
Vecseklő 9 1.04 %
Rimazsaluzsány 9 1.04 %
Perjése 8 0.92 %
Balogrussó 8 0.92 %
Abafalva 8 0.92 %
Guszona 8 0.92 %
Sajószentkirály 7 0.81 %
Gömörfüge 7 0.81 %
Dobóca 7 0.81 %
Alsóvály 7 0.81 %
Meleghegy 7 0.81 %
Nemesradnót 7 0.81 %
Felsővály 6 0.69 %
Rimaszécs 6 0.69 %
Oldalfala 6 0.69 %
Méhi 6 0.69 %
Rimabánya 6 0.69 %
Rakottyás 5 0.58 %
Dúlháza 5 0.58 %
Zsip 5 0.58 %
Derencsény 5 0.58 %
Gömörpéterfala 5 0.58 %
Serke 5 0.58 %
Hanva 5 0.58 %
Velkenye 5 0.58 %
Durendapuszta 4 0.46 %
Bellény 4 0.46 %
Rimaszabadi 4 0.46 %
Sajólenke 4 0.46 %
Rimabrézó 4 0.46 %
Uzapanyit 4 0.46 %
Balogiványi 3 0.35 %
Balogfala 3 0.35 %
Kőhegy 3 0.35 %
Felsősziklás 3 0.35 %
Kacagópuszta 3 0.35 %
Balogpádár 3 0.35 %
Kálosa 3 0.35 %
Hubó 3 0.35 %
Rónapatak 3 0.35 %
Runya 3 0.35 %
Tajti 3 0.35 %
Óbást 3 0.35 %
Gernyőpuszta 3 0.35 %
Babarét 2 0.23 %
Gortvakisfalud 2 0.23 %
Ratkószabadi 2 0.23 %
Almágy 2 0.23 %
Gömörmihályfalva 2 0.23 %
Nemesmartonfala 2 0.23 %
Baraca 2 0.23 %
Bugyikfala 2 0.23 %
Karaszkó 2 0.23 %
Darnya 2 0.23 %
Szilistye 2 0.23 %
Gesztete 2 0.23 %
Kerekgede 2 0.23 %
Magyarhegymeg 2 0.23 %
Kövecses 2 0.23 %
Medveshidegkút 2 0.23 %
Balogtamási 2 0.23 %
Harmac 2 0.23 %
Sajókeszi 1 0.12 %
Tóthegymeg 1 0.12 %
Sajórecske 1 0.12 %
Naprágy 1 0.12 %
Dobrapatak 1 0.12 %
Kiéte 1 0.12 %
Kisgömöri 1 0.12 %
Dobfenek 1 0.12 %
Balogújfalu 1 0.12 %
Cakó 1 0.12 %
Rimasimonyi 1 0.12 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 121.48 %
Nyustya 36 5.56 %
Osgyán 34 5.26 %
Cserencsény 26 4.02 %
Tiszolc 23 3.55 %
Bakostörék 21 3.25 %
Klenóc 20 3.09 %
Jánosi 20 3.09 %
Rimaráhó 19 2.94 %
Rimabánya 16 2.47 %
Feled 15 2.32 %
Rimazsaluzsány 14 2.16 %
Ratkószabadi 14 2.16 %
Bátka 12 1.85 %
Várgede 10 1.55 %
Vámosbalog 9 1.39 %
Uzapanyit 9 1.39 %
Kruzsnó 9 1.39 %
Rimaszécs 9 1.39 %
Kőhegy 7 1.08 %
Nemesradnót 7 1.08 %
Sajószentkirály 6 0.93 %
Meleghegy 5 0.77 %
Rimabrézó 5 0.77 %
Balogpádár 5 0.77 %
Abafalva 4 0.62 %
Zeherje 4 0.62 %
Felsősziklás 4 0.62 %
Almágy 4 0.62 %
Runya 4 0.62 %
Rimaszabadi 3 0.46 %
Baraca 3 0.46 %
Kecege 3 0.46 %
Balogrussó 3 0.46 %
Velkenye 3 0.46 %
Vecseklő 3 0.46 %
Sajólenke 3 0.46 %
Alsóvály 3 0.46 %
Kacagópuszta 3 0.46 %
Bugyikfala 3 0.46 %
Óbást 2 0.31 %
Gömörfüge 2 0.31 %
Guszona 2 0.31 %
Perjése 2 0.31 %
Durendapuszta 2 0.31 %
Serke 2 0.31 %
Gömörispánmező 2 0.31 %
Rakottyás 2 0.31 %
Gortvakisfalud 2 0.31 %
Gernyőpuszta 2 0.31 %
Alsósziklás 2 0.31 %
Tóthegymeg 2 0.31 %
Karaszkó 2 0.31 %
Felsővály 2 0.31 %
Dobóca 2 0.31 %
Ajnácskő 1 0.15 %
Csíz 1 0.15 %
Rónapatak 1 0.15 %
Kopárhegy 1 0.15 %
Rimasimonyi 1 0.15 %
Gesztes 1 0.15 %
Jéne 1 0.15 %
Détér 1 0.15 %
Oldalfala 1 0.15 %
Kövecses 1 0.15 %
Medveshidegkút 1 0.15 %
Szútor 1 0.15 %
Babarét 1 0.15 %
Balogtamási 1 0.15 %
Sajólénártfalva 1 0.15 %
Korláti 1 0.15 %
Sajórecske 1 0.15 %
Balogfala 1 0.15 %
Bellény 1 0.15 %
Balogújfalu 1 0.15 %
Dobfenek 1 0.15 %
Darnya 1 0.15 %
Kálosa 1 0.15 %
Derencsény 1 0.15 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 22.08 %
Osgyán 23 1.08 %
Jánosi 21 0.98 %
Zeherje 14 0.65 %
Feled 13 0.61 %
Bátka 11 0.51 %
Bakostörék 9 0.42 %
Rimaszécs 9 0.42 %
Tiszolc 9 0.42 %
Cserencsény 8 0.37 %
Sajószentkirály 7 0.33 %
Kövecses 7 0.33 %
Dobóca 7 0.33 %
Gesztete 6 0.28 %
Rimaráhó 6 0.28 %
Gömörpéterfala 5 0.23 %
Ajnácskő 5 0.23 %
Várgede 5 0.23 %
Klenóc 5 0.23 %
Serke 5 0.23 %
Rimazsaluzsány 5 0.23 %
Balogfala 5 0.23 %
Balogtamási 4 0.19 %
Détér 4 0.19 %
Vámosbalog 4 0.19 %
Alsósziklás 4 0.19 %
Felsővály 4 0.19 %
Guszona 3 0.14 %
Kruzsnó 3 0.14 %
Almágy 3 0.14 %
Uzapanyit 3 0.14 %
Kecege 3 0.14 %
Rimapálfala 3 0.14 %
Nyustya 3 0.14 %
Rimabánya 3 0.14 %
Gömörfüge 2 0.09 %
Meleghegy 2 0.09 %
Sajólenke 2 0.09 %
Baraca 2 0.09 %
Nemesmartonfala 2 0.09 %
Tajti 2 0.09 %
Rimabrézó 2 0.09 %
Óbást 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Alsóvály 2 0.09 %
Abafalva 2 0.09 %
Nemesradnót 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Jéne 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Kőhegy 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Harmac 1 0.05 %
Jeszte 1 0.05 %
Babarét 1 0.05 %
Csíz 1 0.05 %
Balogpádár 1 0.05 %
Hubó 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Gortvakisfalud 1 0.05 %
Méhi 1 0.05 %
Kisgömöri 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Velkenye 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Felsősziklás 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 58.52 %
Nyustya 107 8.77 %
Tiszolc 34 2.79 %
Feled 28 2.30 %
Klenóc 28 2.30 %
Jánosi 22 1.80 %
Osgyán 20 1.64 %
Cserencsény 18 1.48 %
Détér 17 1.39 %
Bátka 17 1.39 %
Ajnácskő 17 1.39 %
Várgede 15 1.23 %
Kruzsnó 14 1.15 %
Gernyőpuszta 10 0.82 %
Bakostörék 10 0.82 %
Rimaráhó 10 0.82 %
Rimabánya 9 0.74 %
Guszona 8 0.66 %
Meleghegy 8 0.66 %
Zeherje 7 0.57 %
Rimabrézó 7 0.57 %
Zsip 7 0.57 %
Perjése 6 0.49 %
Csíz 6 0.49 %
Vámosbalog 6 0.49 %
Rimazsaluzsány 5 0.41 %
Felsősziklás 5 0.41 %
Rimaszécs 5 0.41 %
Kacagópuszta 5 0.41 %
Alsósziklás 5 0.41 %
Sajószentkirály 5 0.41 %
Sajólenke 4 0.33 %
Dobóca 4 0.33 %
Hubó 4 0.33 %
Nemesradnót 4 0.33 %
Tóthegymeg 4 0.33 %
Uzapanyit 4 0.33 %
Balogfala 4 0.33 %
Durendapuszta 3 0.25 %
Kövecses 3 0.25 %
Vecseklő 3 0.25 %
Tajti 3 0.25 %
Sajórecske 3 0.25 %
Méhi 3 0.25 %
Gömörfüge 3 0.25 %
Kőhegy 3 0.25 %
Alsóvály 3 0.25 %
Kecege 3 0.25 %
Balogrussó 3 0.25 %
Dúlháza 3 0.25 %
Abafalva 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Jéne 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Rakottyás 2 0.16 %
Karaszkó 2 0.16 %
Derencsény 2 0.16 %
Felsővály 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Rónapatak 2 0.16 %
Runya 2 0.16 %
Balogújfalu 2 0.16 %
Serke 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Óbást 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Gömörmihályfalva 1 0.08 %
Gömörpéterfala 1 0.08 %
Harmac 1 0.08 %
Balogtamási 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Rimaszabadi 1 0.08 %
Ratkószabadi 1 0.08 %
Ratkószuha 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Bugyikfala 1 0.08 %
Kálosa 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gortvakisfalud 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Velkenye 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Szilistye 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Oldalfala 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 15.22 %
Ajnácskő 113 3.57 %
Sajólénártfalva 108 3.41 %
Bátka 77 2.43 %
Feled 76 2.40 %
Sajószentkirály 66 2.08 %
Rimaszécs 65 2.05 %
Csíz 61 1.93 %
Nemesradnót 54 1.71 %
Vámosbalog 51 1.61 %
Tajti 51 1.61 %
Hanva 43 1.36 %
Velkenye 35 1.11 %
Harmac 31 0.98 %
Baraca 30 0.95 %
Almágy 29 0.92 %
Méhi 27 0.85 %
Darnya 25 0.79 %
Óbást 25 0.79 %
Rimasimonyi 23 0.73 %
Runya 23 0.73 %
Osgyán 21 0.66 %
Guszona 20 0.63 %
Serke 20 0.63 %
Abafalva 19 0.60 %
Várgede 19 0.60 %
Sajólenke 19 0.60 %
Sajórecske 19 0.60 %
Dobóca 19 0.60 %
Gesztete 18 0.57 %
Gömörpéterfala 17 0.54 %
Cakó 15 0.47 %
Uzapanyit 14 0.44 %
Egyházasbást 14 0.44 %
Jánosi 13 0.41 %
Rakottyás 13 0.41 %
Balogfala 12 0.38 %
Nyustya 12 0.38 %
Zsip 11 0.35 %
Rimaráhó 11 0.35 %
Korláti 11 0.35 %
Kövecses 11 0.35 %
Meleghegy 9 0.28 %
Balogpádár 9 0.28 %
Magyarhegymeg 9 0.28 %
Hubó 9 0.28 %
Tiszolc 9 0.28 %
Alsóvály 9 0.28 %
Détér 9 0.28 %
Vecseklő 9 0.28 %
Balogiványi 8 0.25 %
Balogújfalu 7 0.22 %
Balogtamási 7 0.22 %
Kálosa 7 0.22 %
Bakostörék 7 0.22 %
Medveshidegkút 6 0.19 %
Rimabrézó 6 0.19 %
Dobfenek 6 0.19 %
Gömörfüge 6 0.19 %
Zádorháza 6 0.19 %
Kerekgede 5 0.16 %
Cserencsény 5 0.16 %
Kisgömöri 5 0.16 %
Perjése 4 0.13 %
Rimapálfala 4 0.13 %
Dúlháza 4 0.13 %
Felsővály 4 0.13 %
Zeherje 3 0.09 %
Jéne 3 0.09 %
Bugyikfala 3 0.09 %
Kruzsnó 3 0.09 %
Tóthegymeg 3 0.09 %
Sajókeszi 2 0.06 %
Gortvakisfalud 2 0.06 %
Jeszte 2 0.06 %
Kőhegy 2 0.06 %
Klenóc 2 0.06 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Gömörispánmező 1 0.03 %
Gömörmihályfalva 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Gernyőpuszta 1 0.03 %
Bellény 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Nemesmartonfala 1 0.03 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 110.31 %
Tiszolc 91 7.45 %
Nyustya 72 5.89 %
Klenóc 58 4.75 %
Osgyán 48 3.93 %
Rimaráhó 47 3.85 %
Cserencsény 38 3.11 %
Bakostörék 31 2.54 %
Jánosi 26 2.13 %
Feled 23 1.88 %
Kőhegy 16 1.31 %
Várgede 16 1.31 %
Rimabrézó 15 1.23 %
Rimazsaluzsány 14 1.15 %
Meleghegy 13 1.06 %
Almágy 12 0.98 %
Rimaszabadi 11 0.90 %
Kruzsnó 10 0.82 %
Bátka 10 0.82 %
Felsősziklás 10 0.82 %
Ajnácskő 10 0.82 %
Derencsény 9 0.74 %
Rimabánya 9 0.74 %
Zeherje 9 0.74 %
Alsósziklás 9 0.74 %
Gernyőpuszta 8 0.65 %
Karaszkó 8 0.65 %
Vámosbalog 7 0.57 %
Oldalfala 7 0.57 %
Kecege 7 0.57 %
Gortvakisfalud 6 0.49 %
Abafalva 6 0.49 %
Rimaszécs 6 0.49 %
Méhi 6 0.49 %
Rónapatak 6 0.49 %
Balogrussó 5 0.41 %
Bellény 5 0.41 %
Uzapanyit 5 0.41 %
Runya 5 0.41 %
Babarét 5 0.41 %
Gömörpéterfala 5 0.41 %
Balogpádár 5 0.41 %
Gömörfüge 4 0.33 %
Guszona 4 0.33 %
Alsóvály 4 0.33 %
Durendapuszta 4 0.33 %
Tóthegymeg 3 0.25 %
Serke 3 0.25 %
Csíz 3 0.25 %
Balogfala 3 0.25 %
Zsip 3 0.25 %
Kálosa 3 0.25 %
Szilistye 3 0.25 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Cakó 2 0.16 %
Kacagópuszta 2 0.16 %
Perjése 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Darnya 2 0.16 %
Sajólenke 2 0.16 %
Rakottyás 2 0.16 %
Óbást 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Sajószentkirály 2 0.16 %
Détér 1 0.08 %
Tajti 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Nemesradnót 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Zádorháza 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 56.49 %
Rimaszécs 175 7.37 %
Kálosa 133 5.60 %
Bátka 123 5.18 %
Feled 117 4.93 %
Ajnácskő 100 4.21 %
Egyházasbást 90 3.79 %
Vámosbalog 81 3.41 %
Nemesradnót 73 3.07 %
Méhi 67 2.82 %
Hanva 67 2.82 %
Almágy 67 2.82 %
Balogfala 66 2.78 %
Serke 61 2.57 %
Csíz 59 2.49 %
Kövecses 56 2.36 %
Détér 56 2.36 %
Harmac 55 2.32 %
Óbást 55 2.32 %
Gesztete 50 2.11 %
Felsővály 48 2.02 %
Dobóca 47 1.98 %
Naprágy 46 1.94 %
Abafalva 45 1.90 %
Tajti 45 1.90 %
Jánosi 45 1.90 %
Várgede 42 1.77 %
Alsóvály 41 1.73 %
Rimasimonyi 40 1.68 %
Sajószentkirály 40 1.68 %
Sajólénártfalva 39 1.64 %
Balogiványi 39 1.64 %
Gömörpéterfala 39 1.64 %
Magyarhegymeg 36 1.52 %
Sajókeszi 34 1.43 %
Zsip 29 1.22 %
Vecseklő 28 1.18 %
Guszona 27 1.14 %
Cakó 26 1.10 %
Balogújfalu 26 1.10 %
Velkenye 26 1.10 %
Osgyán 26 1.10 %
Runya 25 1.05 %
Perjése 25 1.05 %
Uzapanyit 22 0.93 %
Cserencsény 21 0.88 %
Sajólenke 21 0.88 %
Gömörmihályfalva 19 0.80 %
Jéne 18 0.76 %
Zádorháza 18 0.76 %
Balogtamási 18 0.76 %
Gömörfüge 17 0.72 %
Dobfenek 15 0.63 %
Sajórecske 15 0.63 %
Rakottyás 14 0.59 %
Kerekgede 14 0.59 %
Hubó 13 0.55 %
Baraca 13 0.55 %
Oldalfala 11 0.46 %
Medveshidegkút 10 0.42 %
Kisgömöri 10 0.42 %
Balogpádár 10 0.42 %
Bakostörék 10 0.42 %
Rimapálfala 9 0.38 %
Darnya 9 0.38 %
Jeszte 8 0.34 %
Nemesmartonfala 7 0.29 %
Rimaráhó 6 0.25 %
Korláti 5 0.21 %
Gortvakisfalud 5 0.21 %
Dúlháza 5 0.21 %
Klenóc 5 0.21 %
Nyustya 5 0.21 %
Tiszolc 4 0.17 %
Rimabrézó 4 0.17 %
Gernyőpuszta 4 0.17 %
Zeherje 4 0.17 %
Bellény 3 0.13 %
Alsósziklás 2 0.08 %
Kőhegy 2 0.08 %
Karaszkó 2 0.08 %
Kecege 2 0.08 %
Meleghegy 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Gesztes 1 0.04 %
Derencsény 1 0.04 %
Bugyikfala 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Kruzsnó 1 0.04 %
Felsősziklás 1 0.04 %
Kacagópuszta 1 0.04 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 12.03 %
Klenóc 25 1.17 %
Nyustya 19 0.89 %
Tiszolc 17 0.80 %
Jánosi 13 0.61 %
Kálosa 12 0.56 %
Rimaszécs 11 0.51 %
Nemesradnót 11 0.51 %
Rimasimonyi 10 0.47 %
Bátka 10 0.47 %
Várgede 10 0.47 %
Almágy 10 0.47 %
Gortvakisfalud 10 0.47 %
Osgyán 9 0.42 %
Bakostörék 8 0.37 %
Egyházasbást 8 0.37 %
Serke 8 0.37 %
Ajnácskő 8 0.37 %
Csíz 7 0.33 %
Détér 7 0.33 %
Guszona 7 0.33 %
Abafalva 7 0.33 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Cakó 6 0.28 %
Méhi 6 0.28 %
Óbást 6 0.28 %
Feled 6 0.28 %
Kruzsnó 6 0.28 %
Oldalfala 5 0.23 %
Gömörfüge 5 0.23 %
Tajti 5 0.23 %
Rimaráhó 5 0.23 %
Rakottyás 4 0.19 %
Sajórecske 4 0.19 %
Rimabrézó 4 0.19 %
Hanva 4 0.19 %
Balogtamási 4 0.19 %
Uzapanyit 4 0.19 %
Sajószentkirály 4 0.19 %
Balogújfalu 4 0.19 %
Balogiványi 3 0.14 %
Rimapálfala 3 0.14 %
Cserencsény 3 0.14 %
Dúlháza 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Alsósziklás 3 0.14 %
Perjése 3 0.14 %
Kecege 3 0.14 %
Gesztete 2 0.09 %
Korláti 2 0.09 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Zeherje 2 0.09 %
Felsővály 2 0.09 %
Naprágy 2 0.09 %
Hubó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Baraca 2 0.09 %
Zádorháza 2 0.09 %
Gömörpéterfala 2 0.09 %
Alsóvály 2 0.09 %
Gernyőpuszta 2 0.09 %
Bugyikfala 2 0.09 %
Harmac 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Derencsény 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Jeszte 1 0.05 %
Kőhegy 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Balogfala 1 0.05 %
Tóthegymeg 1 0.05 %
Kerekgede 1 0.05 %
Velkenye 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Rimabánya 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Karaszkó 1 0.05 %
Dobóca 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 20.90 %
Egyházasbást 75 7.03 %
Feled 55 5.15 %
Tajti 43 4.03 %
Almágy 42 3.94 %
Óbást 36 3.37 %
Harmac 27 2.53 %
Ajnácskő 23 2.16 %
Balogfala 21 1.97 %
Gömörpéterfala 19 1.78 %
Rimaszécs 19 1.78 %
Jeszte 19 1.78 %
Vecseklő 18 1.69 %
Détér 17 1.59 %
Rimasimonyi 16 1.50 %
Dobfenek 16 1.50 %
Gesztete 15 1.41 %
Guszona 13 1.22 %
Medveshidegkút 12 1.12 %
Bátka 12 1.12 %
Csíz 12 1.12 %
Serke 10 0.94 %
Vámosbalog 8 0.75 %
Abafalva 7 0.66 %
Várgede 7 0.66 %
Nyustya 7 0.66 %
Kövecses 6 0.56 %
Kálosa 6 0.56 %
Méhi 6 0.56 %
Jánosi 5 0.47 %
Hanva 5 0.47 %
Sajószentkirály 5 0.47 %
Sajólénártfalva 5 0.47 %
Osgyán 5 0.47 %
Balogiványi 5 0.47 %
Zsip 4 0.37 %
Velkenye 4 0.37 %
Gortvakisfalud 4 0.37 %
Zádorháza 4 0.37 %
Balogpádár 3 0.28 %
Tiszolc 3 0.28 %
Balogújfalu 3 0.28 %
Uzapanyit 3 0.28 %
Darnya 3 0.28 %
Nemesradnót 3 0.28 %
Dobóca 3 0.28 %
Rimaráhó 3 0.28 %
Gömörfüge 3 0.28 %
Oldalfala 2 0.19 %
Dúlháza 2 0.19 %
Rimapálfala 2 0.19 %
Kruzsnó 2 0.19 %
Kerekgede 2 0.19 %
Korláti 2 0.19 %
Sajólenke 2 0.19 %
Balogtamási 2 0.19 %
Kecege 2 0.19 %
Alsóvály 2 0.19 %
Klenóc 2 0.19 %
Zeherje 2 0.19 %
Sajórecske 1 0.09 %
Rimabánya 1 0.09 %
Hubó 1 0.09 %
Runya 1 0.09 %
Perjése 1 0.09 %
Gömörmihályfalva 1 0.09 %
Cakó 1 0.09 %
Sajókeszi 1 0.09 %
Karaszkó 1 0.09 %
Kacagópuszta 1 0.09 %
Gernyőpuszta 1 0.09 %
Bakostörék 1 0.09 %
Baraca 1 0.09 %
Jéne 1 0.09 %
Felsővály 1 0.09 %
Balogrussó 1 0.09 %
Rakottyás 1 0.09 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 154.10 %
Klenóc 94 9.50 %
Bakostörék 82 8.29 %
Nyustya 78 7.89 %
Rimaráhó 72 7.28 %
Tiszolc 69 6.98 %
Cserencsény 60 6.07 %
Kruzsnó 34 3.44 %
Osgyán 33 3.34 %
Jánosi 31 3.13 %
Várgede 23 2.33 %
Feled 23 2.33 %
Rimabrézó 22 2.22 %
Meleghegy 16 1.62 %
Rimazsaluzsány 15 1.52 %
Derencsény 15 1.52 %
Gernyőpuszta 15 1.52 %
Zeherje 14 1.42 %
Felsősziklás 13 1.31 %
Bátka 12 1.21 %
Ajnácskő 12 1.21 %
Balogrussó 11 1.11 %
Vámosbalog 11 1.11 %
Sajószentkirály 10 1.01 %
Karaszkó 9 0.91 %
Gesztes 9 0.91 %
Bugyikfala 9 0.91 %
Alsósziklás 9 0.91 %
Almágy 9 0.91 %
Runya 9 0.91 %
Rimabánya 9 0.91 %
Oldalfala 8 0.81 %
Abafalva 8 0.81 %
Kacagópuszta 8 0.81 %
Kecege 8 0.81 %
Uzapanyit 7 0.71 %
Rónapatak 7 0.71 %
Kőhegy 7 0.71 %
Méhi 6 0.61 %
Bellény 6 0.61 %
Medveshidegkút 6 0.61 %
Rimaszabadi 6 0.61 %
Rimaszécs 5 0.51 %
Kerekgede 5 0.51 %
Sajólenke 5 0.51 %
Rimapálfala 5 0.51 %
Dobrapatak 5 0.51 %
Harmac 5 0.51 %
Durendapuszta 5 0.51 %
Gömörispánmező 4 0.40 %
Hanva 4 0.40 %
Balogfala 4 0.40 %
Alsóvály 4 0.40 %
Détér 4 0.40 %
Tóthegymeg 4 0.40 %
Cakó 3 0.30 %
Perjése 3 0.30 %
Baraca 3 0.30 %
Gömörfüge 3 0.30 %
Darnya 3 0.30 %
Rakottyás 2 0.20 %
Egyházasbást 2 0.20 %
Balogtamási 2 0.20 %
Babarét 2 0.20 %
Guszona 2 0.20 %
Kisgömöri 2 0.20 %
Felsővály 2 0.20 %
Magyarhegymeg 2 0.20 %
Csíz 2 0.20 %
Szilistye 2 0.20 %
Nemesradnót 1 0.10 %
Nemesmartonfala 1 0.10 %
Naprágy 1 0.10 %
Sajókeszi 1 0.10 %
Sajórecske 1 0.10 %
Gesztete 1 0.10 %
Jéne 1 0.10 %
Korláti 1 0.10 %
Balogpádár 1 0.10 %
Zsip 1 0.10 %
Szútor 1 0.10 %
Gortvakisfalud 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Serke 1 0.10 %
Kálosa 1 0.10 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 98.00 %
Szútor 215 7.69 %
Nyustya 182 6.51 %
Tiszolc 135 4.83 %
Gesztete 131 4.69 %
Feled 129 4.62 %
Jánosi 121 4.33 %
Klenóc 98 3.51 %
Osgyán 95 3.40 %
Cserencsény 88 3.15 %
Rimaszécs 81 2.90 %
Várgede 80 2.86 %
Bátka 74 2.65 %
Bakostörék 67 2.40 %
Rimaráhó 66 2.36 %
Serke 62 2.22 %
Dobóca 56 2.00 %
Rimasimonyi 48 1.72 %
Rimapálfala 47 1.68 %
Ajnácskő 47 1.68 %
Vámosbalog 47 1.68 %
Balogfala 41 1.47 %
Harmac 40 1.43 %
Nemesradnót 40 1.43 %
Kruzsnó 40 1.43 %
Almágy 39 1.40 %
Sajószentkirály 37 1.32 %
Détér 37 1.32 %
Meleghegy 36 1.29 %
Abafalva 34 1.22 %
Méhi 34 1.22 %
Gernyőpuszta 31 1.11 %
Zeherje 30 1.07 %
Felsővály 28 1.00 %
Tajti 27 0.97 %
Csíz 27 0.97 %
Uzapanyit 26 0.93 %
Velkenye 25 0.89 %
Hanva 25 0.89 %
Rimazsaluzsány 25 0.89 %
Guszona 25 0.89 %
Bellény 23 0.82 %
Egyházasbást 22 0.79 %
Alsósziklás 21 0.75 %
Óbást 20 0.72 %
Gortvakisfalud 19 0.68 %
Balogiványi 18 0.64 %
Derencsény 18 0.64 %
Sajólénártfalva 18 0.64 %
Balogtamási 18 0.64 %
Balogújfalu 17 0.61 %
Gömörpéterfala 17 0.61 %
Kőhegy 17 0.61 %
Rimabrézó 17 0.61 %
Kálosa 16 0.57 %
Magyarhegymeg 16 0.57 %
Kacagópuszta 16 0.57 %
Runya 15 0.54 %
Rimaszabadi 15 0.54 %
Rimabánya 14 0.50 %
Baraca 14 0.50 %
Karaszkó 14 0.50 %
Kövecses 13 0.47 %
Oldalfala 13 0.47 %
Zsip 13 0.47 %
Alsóvály 13 0.47 %
Gömörfüge 13 0.47 %
Jeszte 12 0.43 %
Kerekgede 11 0.39 %
Durendapuszta 10 0.36 %
Rakottyás 10 0.36 %
Jéne 10 0.36 %
Kecege 10 0.36 %
Balogpádár 9 0.32 %
Perjése 9 0.32 %
Balogrussó 9 0.32 %
Vecseklő 8 0.29 %
Hubó 8 0.29 %
Rónapatak 7 0.25 %
Sajólenke 7 0.25 %
Ratkószabadi 7 0.25 %
Kisgömöri 7 0.25 %
Korláti 7 0.25 %
Nemesmartonfala 6 0.21 %
Zádorháza 5 0.18 %
Felsősziklás 5 0.18 %
Dobfenek 5 0.18 %
Ratkószuha 4 0.14 %
Naprágy 4 0.14 %
Kiéte 4 0.14 %
Tóthegymeg 4 0.14 %
Gesztes 3 0.11 %
Babarét 3 0.11 %
Cakó 3 0.11 %
Bugyikfala 3 0.11 %
Dúlháza 2 0.07 %
Gömörlipóc 2 0.07 %
Darnya 2 0.07 %
Medveshidegkút 2 0.07 %
Gömörmihályfalva 1 0.04 %
Dobrapatak 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Szilistye 1 0.04 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 25.78 %
Klenóc 152 17.04 %
Rimaszombat 148 16.59 %
Tiszolc 68 7.62 %
Rimaráhó 36 4.04 %
Rimabrézó 26 2.91 %
Rimazsaluzsány 20 2.24 %
Rimabánya 18 2.02 %
Bakostörék 16 1.79 %
Rimaszabadi 15 1.68 %
Cserencsény 13 1.46 %
Várgede 11 1.23 %
Jánosi 9 1.01 %
Kecege 9 1.01 %
Kruzsnó 8 0.90 %
Balogrussó 8 0.90 %
Babarét 8 0.90 %
Nemesradnót 7 0.78 %
Meleghegy 7 0.78 %
Osgyán 6 0.67 %
Durendapuszta 6 0.67 %
Feled 6 0.67 %
Zsip 6 0.67 %
Felsősziklás 6 0.67 %
Gömörfüge 6 0.67 %
Rimaszécs 6 0.67 %
Alsóvály 5 0.56 %
Oldalfala 5 0.56 %
Abafalva 5 0.56 %
Kőhegy 5 0.56 %
Sajószentkirály 5 0.56 %
Óbást 4 0.45 %
Ajnácskő 4 0.45 %
Vámosbalog 4 0.45 %
Gernyőpuszta 4 0.45 %
Hanva 4 0.45 %
Balogpádár 4 0.45 %
Kiéte 4 0.45 %
Bátka 4 0.45 %
Karaszkó 4 0.45 %
Sajólenke 4 0.45 %
Rimapálfala 3 0.34 %
Szilistye 3 0.34 %
Rónapatak 3 0.34 %
Vecseklő 3 0.34 %
Méhi 3 0.34 %
Zeherje 3 0.34 %
Harmac 3 0.34 %
Felsővály 3 0.34 %
Hubó 3 0.34 %
Tajti 3 0.34 %
Kerekgede 3 0.34 %
Rimasimonyi 2 0.22 %
Balogfala 2 0.22 %
Egyházasbást 2 0.22 %
Derencsény 2 0.22 %
Ratkószabadi 2 0.22 %
Sajórecske 2 0.22 %
Csíz 2 0.22 %
Alsósziklás 2 0.22 %
Serke 2 0.22 %
Uzapanyit 2 0.22 %
Dúlháza 2 0.22 %
Baraca 2 0.22 %
Tóthegymeg 2 0.22 %
Balogújfalu 2 0.22 %
Velkenye 2 0.22 %
Nemesmartonfala 1 0.11 %
Bugyikfala 1 0.11 %
Bellény 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Dobfenek 1 0.11 %
Gömörispánmező 1 0.11 %
Balogiványi 1 0.11 %
Guszona 1 0.11 %
Dobóca 1 0.11 %
Balogtamási 1 0.11 %
Gömörlipóc 1 0.11 %
Darnya 1 0.11 %
Gömörhegyvég 1 0.11 %
Dobrapatak 1 0.11 %
Korláti 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Kisgömöri 1 0.11 %
Almágy 1 0.11 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 32.60 %
Kacagópuszta 50 3.15 %
Nyustya 46 2.89 %
Gernyőpuszta 44 2.77 %
Tiszolc 39 2.45 %
Klenóc 39 2.45 %
Rimaszécs 34 2.14 %
Harmac 28 1.76 %
Jánosi 24 1.51 %
Feled 22 1.38 %
Cserencsény 22 1.38 %
Osgyán 21 1.32 %
Balogiványi 18 1.13 %
Rimaráhó 16 1.01 %
Bakostörék 16 1.01 %
Durendapuszta 16 1.01 %
Rimabrézó 14 0.88 %
Felsősziklás 14 0.88 %
Csíz 13 0.82 %
Balogrussó 12 0.76 %
Dobóca 11 0.69 %
Sajószentkirály 11 0.69 %
Rimabánya 10 0.63 %
Derencsény 10 0.63 %
Vámosbalog 10 0.63 %
Meleghegy 9 0.57 %
Zádorháza 8 0.50 %
Gömörispánmező 8 0.50 %
Serke 7 0.44 %
Kecege 7 0.44 %
Tóthegymeg 7 0.44 %
Abafalva 6 0.38 %
Bátka 6 0.38 %
Gesztete 5 0.31 %
Bugyikfala 5 0.31 %
Sajólenke 5 0.31 %
Kövecses 5 0.31 %
Uzapanyit 5 0.31 %
Karaszkó 5 0.31 %
Alsósziklás 4 0.25 %
Bellény 4 0.25 %
Kőhegy 4 0.25 %
Jéne 4 0.25 %
Rimaszabadi 4 0.25 %
Kruzsnó 4 0.25 %
Balogfala 4 0.25 %
Zeherje 3 0.19 %
Gömörfüge 3 0.19 %
Rimazsaluzsány 3 0.19 %
Gömörlipóc 3 0.19 %
Runya 3 0.19 %
Méhi 3 0.19 %
Jeszte 3 0.19 %
Várgede 3 0.19 %
Kisgömöri 3 0.19 %
Rimasimonyi 2 0.13 %
Babarét 2 0.13 %
Balogtamási 2 0.13 %
Dúlháza 2 0.13 %
Gesztes 2 0.13 %
Naprágy 2 0.13 %
Velkenye 2 0.13 %
Dobrapatak 2 0.13 %
Oldalfala 2 0.13 %
Zsip 2 0.13 %
Balogpádár 2 0.13 %
Rimapálfala 2 0.13 %
Kiéte 1 0.06 %
Rakottyás 1 0.06 %
Sajólénártfalva 1 0.06 %
Korláti 1 0.06 %
Medveshidegkút 1 0.06 %
Vecseklő 1 0.06 %
Perjése 1 0.06 %
Felsővály 1 0.06 %
Cakó 1 0.06 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 29.14 %
Rimaszombat 442 21.29 %
Klenóc 253 12.19 %
Tiszolc 250 12.04 %
Rimaráhó 74 3.56 %
Bakostörék 46 2.22 %
Osgyán 43 2.07 %
Rimazsaluzsány 38 1.83 %
Rimabánya 32 1.54 %
Feled 29 1.40 %
Cserencsény 27 1.30 %
Kruzsnó 21 1.01 %
Rimabrézó 17 0.82 %
Alsósziklás 16 0.77 %
Kecege 15 0.72 %
Kálosa 13 0.63 %
Várgede 12 0.58 %
Rimaszabadi 11 0.53 %
Jánosi 11 0.53 %
Sajószentkirály 10 0.48 %
Rimaszécs 10 0.48 %
Balogrussó 10 0.48 %
Felsősziklás 10 0.48 %
Derencsény 10 0.48 %
Gernyőpuszta 9 0.43 %
Abafalva 8 0.39 %
Kacagópuszta 7 0.34 %
Babarét 7 0.34 %
Vámosbalog 7 0.34 %
Kőhegy 6 0.29 %
Zeherje 6 0.29 %
Meleghegy 6 0.29 %
Kiéte 6 0.29 %
Bátka 5 0.24 %
Méhi 5 0.24 %
Uzapanyit 5 0.24 %
Karaszkó 5 0.24 %
Perjése 5 0.24 %
Sajólenke 5 0.24 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Gömörhegyvég 4 0.19 %
Rónapatak 4 0.19 %
Felsővály 3 0.14 %
Kerekgede 3 0.14 %
Egyházasbást 3 0.14 %
Ratkószabadi 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Sajólénártfalva 2 0.10 %
Kövecses 2 0.10 %
Rimapálfala 2 0.10 %
Balogfala 2 0.10 %
Dobrapatak 2 0.10 %
Gesztete 2 0.10 %
Bellény 2 0.10 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 6.26 %
Balogfala 14 1.46 %
Ajnácskő 13 1.36 %
Várgede 11 1.15 %
Tiszolc 11 1.15 %
Rimaszécs 10 1.04 %
Nyustya 10 1.04 %
Osgyán 8 0.83 %
Vámosbalog 7 0.73 %
Feled 6 0.63 %
Almágy 6 0.63 %
Jánosi 6 0.63 %
Egyházasbást 6 0.63 %
Durendapuszta 5 0.52 %
Klenóc 4 0.42 %
Cserencsény 3 0.31 %
Kerekgede 3 0.31 %
Zeherje 3 0.31 %
Rimasimonyi 3 0.31 %
Sajószentkirály 2 0.21 %
Felsősziklás 2 0.21 %
Hubó 2 0.21 %
Gömörmihályfalva 2 0.21 %
Kisgömöri 2 0.21 %
Gömörfüge 2 0.21 %
Gesztes 2 0.21 %