SK
LC
.....

Jelsőc

Község

címer zászló
453 96% magyar 1910
26 8% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Jelsőc
Hivatalos szlovák megnevezés:
Jelšovec
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Losonci-medence
Más földrajzi nevek:
Baglyas, Csütörtök-völgy, Jenkepuszta, Méhes-oldal, Nagy-Halgató
Koordináták:
48.28215408, 19.60099792
Terület:
8,13 km2
Rang:
község
Népesség:
316
Tszf. magasság:
174 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98532
Település kód:
511463
Szervezeti azonosító:
647331

A község a Losonci-medence legnyugatibb részén, a Jelsőci-dombság déli oldalán, a Jelsőci-patak (Máskova-patak) mentén fekszik. Határa dombos, mintegy egyharmadrészt erdővel borított terület. Jelsőc zsákfalu, egyetlen közúton közelíthető meg Vilke (2,5 km) felől, Losonc felé erdőgazdasági út teremt összeköttetést. Délről Vilke, keletről Panyidaróc, északról Gács községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Losonci járásához tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig végig a (változó területű) Losonci járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás). A község területe (8,13 km²) 1949 után 30,5 %-al gyarapodott (6,23 km²-ről), amikor a korábban Gácshoz tartozó Jenkepusztát (Solisko) Jelsőchöz csatolták.

Népesség

Jelsőc a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. 1910-ben 472, 1921-ben 420, 1938-ban pedig 490, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt (1930-ban a szlovákok aránya 6 % volt). A 20. század folyamán folyamatos népességvesztésen ment keresztül, 1910-38 között népességének 17,4 %-át, 1938-1991 között 45,6 %-át elveszítette, a század második felében szlovák többségűvé vált. A folyamat a rendszerváltás után megfordult, elsősorban a községben letelepült roma lakosság (2013-ban a lakosság 41,8 %-a) magasabb természetes szaporodása révén. 1991-2011 között 46,2 %-al nőtt a lakosságszám (212 főről 310-re), a magyar nemzetiségűek aránya 42,9 %-ról 10 %-ra csökkent, a szlovákoké ugyanakkor 54,7 %-ról 85,5 %-ra nőtt. A lakosság túlnyomó többsége (79,4 %) római katolikus vallású.

Történelem

1573-ban "Jelsewcz, Jelsoch" néven említik először, Somoskő várának uradalmához tartozott. Neve a szláv jelša (= égerfa) főnévből származik. A 17. századtól a gácsi uradalom része. 1548-ban a Losonczy család birtoka, utánuk 1598-ban Forgách Zsigmond szerezte meg. 1715-ben és 1720-ban 12 adózó családja volt, közülük 10 magyar és 2 német. 1784-ben 37 házában 316 lakos élt. 1828-ban 37 jobbágy és 16 zsellércsalád élt itt, 421 lakosa volt. 1831-ben és 1873-ban kolerajárvány pusztított. Római katolikus népiskoláját a 19. század elején alapították. A szalmatetős épület 1874-ben egy tűzvészben leégett, ezért újatt kellett építeni. A trianoni békeszerződésig Nógrád vármegye Losonci járásához tartozott.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem található. Magyarok Nagyasszonyának szentelt, 1907-ben szecessziós stílusban épült, ma romos állapotban van.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

JELSÓCZ. Elegyes falu Nógrád Várm. földes Ura G. Forgách Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Gácshoz 1 mértföldnyire, Vilykének filiája, határja jó, vagyonnyai külömbfélék.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Jelsőcz, magyar falu, Nógrád vmegyében, keskeny völgyben, a bányavárosi országutban, cserés tölgyfás erdőktől körülvéve, ut. post. Losoncztól 1 órányira. Határa 1311 h., mellyből 70 hold belsőség, 647 hold szántó, 150 h. rét, 444 h. erdő. Ebből majorsági szántóföld 375 h., belsőség 6, erdő 444 hold. Földje dombos, agyagos, néhol kavicsos és vadvizes, legjobban termi a rozsot, zabot, burgonyát, veres lóherét; rétjei kétszer kaszálhatók. Népessége 65 házban 497 kath., 3 evang., kik fuvarozással sokat foglalkodnak. A vilkei urad. tartozik. Egész urb. telek 22.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Jelsőcz. Az Ipoly közelében, a Jelsőcz patak mentén fekvő, magyar kisközség. Házainak száma 103, lakosaié 477, a kik mind róm. kath. vallásúak. Postája és távírója Vilke, vasúti állomása Ipolytarnócz. Már a középkorban fennállott. 1548-ban a Lossonczy család volt a földesura. 1698-ban Forgách Zsigmond birtokában találjuk s ettől kezdve szakadatlanul e család az ura. 1715-ben 12 tót; 1720-ban 10 magyar és egy német háztartást vettek itt fel az összeírásba. 1831-ben és 1873-ban a kolera itt is pusztított. A róm. kath. templom 1908-ban épült.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Tőrincs, Vilke és Jelsőc magyar eredetű a Lexicon följegyzéseiben és tiszta magyar jellegüket megőrizték. Tőrincsen 1921-ben 95%, Vilkén 74%, Jelsőcön pedig 96% magyart találtak.. Ez az arány 1930-ig a következőképen változott meg: Tőrincsen 62%, Vilkén 62%, Jelsőcön pedig 90%. Tőrincsnél, mely közvetlenül az Ipoly partján fekszik, a volt csehszlovák magyar határhoz ér a nyelvhatár vonala, s ez a község szélső pontját jelzi a nagy összefüggő nyugati magyar nyelvtömeg keleti szélének. A szomszéd Vilke és Jelsőc községek már a középső nagy magyar etnikumnak szoros függvényei, amely a Kassa alatti Hernád-völgyben zárul be. (....) Jelsőc. Elsőnek 1548-ban jegyezték fel nevét s ez időben a Lossonczycsalád birtoka. A török kiűzetése után Forgách Zsigmond (1598) szerzi meg s attól kezdve egészen az összeomlásig a gróf Forgách-család birtokában is marad. Hozzátartozik: Jelenepuszta. A község területe 1082 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 390.

Névelőfordulások
1573
Jelsewcz
1773
Jelsőcz,
1786
Jelschócz,
1808
Jelsőcz, Jelssowec,
1863
Jelsőc,
1920
Jelšovec,
1927
Jelšovec, Jelsőc,
1938
Jelsőc,
1945
Jelšovec, Jelsőc,
1948
Jelšovec
1994
Jelsöc
2013
Jelsőc

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Jelsőc (Jelšovec) 74
Telefon: 0474374108
Fax: 0474374108

Honlap:
Polgármester:
Sárová Viera (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Danč Miroslav (SMER-SD)
Sára Ján (SMER-SD)
Kováč Ján (SMER-SD)
Tóthová Iveta (SMER-SD)
Krnáč Marián (SMER-SD)
SMER-SD 100% SMER-SD 5 képviselö 5 képviselö
Jelsőci Községi Hivatal

Jelsőc 74

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 436 99%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 440
magyarok 453 96%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 18 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 472
magyarok 404 96%
szlovákok 15 4%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 420
magyarok 91 43%
szlovákok 116 55%
romák 0 0%
csehek 5 2%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 212
magyarok 88 34%
szlovákok 147 57%
romák 16 6%
csehek 6 2%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 257
magyarok 31 10%
szlovákok 265 85%
romák 5 2%
csehek 7 2%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 310
magyarok 26 8%
szlovákok 239 72%
romák 0 0%
csehek 8 2%
egyéb 0 0%
ismeretlen 58 18%
összlétszám 331
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 237
Választási részvétel: 59.49 %
Kiadott boríték: 141
Bedobott boríték: 141

Polgármester

Érvényes szavazólap: 138
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Sárová Viera 119 86.23 % SMER-SD
Cerovská Erika 19 13.77 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Danč Miroslav 111 SMER-SD
Sára Ján 108 SMER-SD
Kováč Ján 101 SMER-SD
Tóthová Iveta 87 SMER-SD
Krnáč Marián 84 SMER-SD

Képviselők

2014
SDKÚ-DS 20.00% SDKÚ-DS 1 képviselö SMER-SD 80.00% SMER-SD 4 képviselö 5 képviselö
2018
SMER-SD 100.00% SMER-SD 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 227
Választási részvétel: 26.43 %
Kiadott boríték: 60
Bedobott boríték: 60
Választásra jogosult: 226
Választási részvétel: 29.65 %
Kiadott boríték: 67
Bedobott boríték: 67
Választásra jogosult: 233
Választási részvétel: 33,04 %
Kiadott boríték: 77
Bedobott boríték: 77

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 57
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 77
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 43 75.44 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 5 8.77 % ĽS Naše Slovensko
Ladislav Fízik 3 5.26 % ASV
Andrea Jenčíková 2 3.51 % NP
Ľudovít Kaník 1 1.75 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ondrej Binder 1 1.75 % Független
Emil Samko 1 1.75 % KĽS
Pavel Chovanec 1 1.75 % ÚSVIT
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Marian Kotleba 10 14.93% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 48 62.34 % Független
Marian Kotleba 13 16.88 % ĽSNS
Martin Juhaniak 4 5.19 % Független
Igor Kašper 3 3.90 % Független
Pavel Greksa 3 3.90 % Független
Vojtech Kökény 3 3.90 % SRK
Viliam Baňák 2 2.60 % JĽSS
Stanislav Mičev 1 1.30 % Független
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 59
Érvényes szavazólap: 77
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Branislav Hámorník 49 83.05% SMER - SD, KDH
Radoslav Čičmanec 7 11.86% ASV
Zaher Mahmoud 6 10.17% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Péter Csúsz 5 8.47% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 5 8.47% SMER - SD, KDH
Juraj Pelč 5 8.47% Független
Vladimír Cirbus 3 5.08% Független
Martin Olšiak 3 5.08% SNS
Rudolf Slivka 2 3.39% ND
Ján Poničan 2 3.39% SNS
Marian Šulek 2 3.39% KSS
Radovan Konečný 2 3.39% MOST - HÍD
Zsuzsanna Szvorák 2 3.39% SMK-MKP
Karol Márkuš 2 3.39% PD
Miroslav Morháč 2 3.39% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Monika Albertiová 2 3.39% 99%
Péter György 2 3.39% SMK-MKP
Marian Bozó 2 3.39% SMS
Katarína Sabová 1 1.69% PD
Ľubomír Činčura 1 1.69% Független
Attila Agócs 1 1.69% Független
Milan Spodniak 1 1.69% HZD, ĽS-HZDS
Štefan Kertész 1 1.69% MOST - HÍD
Alena Rezková 1 1.69% Független
Ján Kašiar 1 1.69% KSS
Pavel Greksa 1 1.69% 99%
Pavol Baculík 1 1.69% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Igor Sivok 1 1.69% PD
Ján Mičuda 0 0.00% SMER - SD, KDH
Ondrej Drugda 0 0.00% SĽS
Michal Novodomský 0 0.00% SMS
Mária Salajová 0 0.00% KSS
Róbert Eibner 0 0.00% MOST - HÍD
Marcel Hudec 0 0.00% PD
Peter Pánik 0 0.00% SĽS
Ján Krahulec 0 0.00% KSS
Ján Karman 0 0.00% KSS
Vojtech Botoš 0 0.00% SRK
František Kelemen 0 0.00% SĽS
Milan Ďurák 0 0.00% SNS
Branislav Hámorník 51 66.23% SMER-SD
Jana Haláková 41 53.25% SMER-SD
Rudolf Slivka 32 41.56% SNS
Denisa Nincová 19 24.68% Független
Ján Mičuda 12 15.58% SMER-SD
Radoslav Čičmanec 12 15.58% DOMA DOBRE
Pavol Baculík 10 12.99% Független
Július Čipčala 10 12.99% SRK
Zaher Mahmoud 9 11.69% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Juraj Pelč 8 10.39% Független
Péter Csúsz 7 9.09% SMK-MKP
Jozef Týnus 7 9.09% ĽS Naše Slovensko
Attila Agócs 7 9.09% MOST - HÍD
Lucia Kašiarová 6 7.79% KSS
Michal Kováč 6 7.79% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Jozef Bari 6 7.79% SRK
Radoslav Jánošik 6 7.79% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Drugda 5 6.49% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marek Hudec 5 6.49% ĽS Naše Slovensko
Milan Spodniak 5 6.49% DOMA DOBRE
Pavol Križo 5 6.49% SNS
Vojtech Papp 4 5.19% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 4 5.19% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Pavel Greksa 4 5.19% Független
Milan Alberti 3 3.90% Független
Lukáš Čavoj 3 3.90% Független
Matej Bella 3 3.90% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Zsuzsanna Szvorák 2 2.60% SMK-MKP
Ján Svoreň 2 2.60% KSS
Patrik Svediak 2 2.60% SME RODINA - Boris Kollár
Péter György 2 2.60% SMK-MKP
Peter Pánik 2 2.60% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Štefan Kertész 2 2.60% MOST - HÍD
Tibor Tóth 2 2.60% MOST - HÍD
Monika Kováčová 2 2.60% Slovenská ľudová strana (SĽS)
František Kelemen 1 1.30% Slovenská ľudová strana (SĽS)
István Mázik 1 1.30% MKDA-MKDSZ
Zoltán Marcinkó 1 1.30% SMK-MKP
Marian Šulek 1 1.30% KSS
Zoltán Balog 1 1.30% Független
Anna Václavíková 1 1.30% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Veronika Poznánová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Karol Ferencz 0 0.00% MOST - HÍD
László Kerekes 0 0.00% SMK-MKP
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Ján Karman 537 0.00% KSS
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 56.68 %
Divény 153 6.90 %
Gács 99 4.47 %
Videfalva 97 4.38 %
Tugár 75 3.38 %
Lónyabánya 52 2.35 %
Losonctamási 51 2.30 %
Fülek 48 2.17 %
Gácsfalva 45 2.03 %
Rózsaszállás 42 1.90 %
Terbeléd 42 1.90 %
Panyidaróc 25 1.13 %
Budaszállás 20 0.90 %
Vámosfalva 17 0.77 %
Nagydaróc 16 0.72 %
Bolyk 15 0.68 %
Dabar 13 0.59 %
Gácslápos 13 0.59 %
Patakalja 12 0.54 %
Bozita 11 0.50 %
Gácsliget 11 0.50 %
Ipolygalsa 11 0.50 %
Rátkapuszta 9 0.41 %
Rapp 9 0.41 %
Nagylibercse 8 0.36 %
Csomatelke 8 0.36 %
Vilke 8 0.36 %
Ragyolc 8 0.36 %
Romhánypuszta 7 0.32 %
Ábelfalva 7 0.32 %
Fülekkovácsi 7 0.32 %
Maskófalva 7 0.32 %
Mucsény 7 0.32 %
Kotmány 7 0.32 %
Tósár 6 0.27 %
Tőrincs 5 0.23 %
Sátorosbánya 4 0.18 %
Miksi 4 0.18 %
Kalonda 4 0.18 %
Fűrész 4 0.18 %
Perse 3 0.14 %
Fülekpüspöki 3 0.14 %
Kétkeresztúr 2 0.09 %
Pinc 2 0.09 %
Füleksávoly 2 0.09 %
Gergelyfalva 2 0.09 %
Gömörsíd 2 0.09 %
Ipolynyitra 1 0.05 %
Sőreg 1 0.05 %
Fülekpilis 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Jelsőc 1 0.05 %
Csákányháza 1 0.05 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 56.45 %
Losonc 1 055 44.61 %
Ragyolc 198 8.37 %
Fülekpüspöki 157 6.64 %
Csomatelke 99 4.19 %
Nagydaróc 88 3.72 %
Fülekkovácsi 77 3.26 %
Füleksávoly 60 2.54 %
Sőreg 54 2.28 %
Perse 50 2.11 %
Ipolygalsa 50 2.11 %
Sátorosbánya 46 1.95 %
Videfalva 45 1.90 %
Csákányháza 44 1.86 %
Bozita 43 1.82 %
Panyidaróc 42 1.78 %
Béna 40 1.69 %
Rátkapuszta 36 1.52 %
Bolyk 32 1.35 %
Pinc 30 1.27 %
Rapp 29 1.23 %
Terbeléd 28 1.18 %
Vilke 24 1.01 %
Gács 23 0.97 %
Losonctamási 22 0.93 %
Mucsény 21 0.89 %
Bolgárom 20 0.85 %
Tőrincs 15 0.63 %
Vámosfalva 15 0.63 %
Fülekpilis 14 0.59 %
Divény 13 0.55 %
Miksi 12 0.51 %
Patakalja 11 0.47 %
Kalonda 10 0.42 %
Kétkeresztúr 10 0.42 %
Ipolynyitra 9 0.38 %
Lónyabánya 9 0.38 %
Jelsőc 7 0.30 %
Rózsaszállás 6 0.25 %
Gácsfalva 6 0.25 %
Budaszállás 5 0.21 %
Maskófalva 5 0.21 %
Tugár 4 0.17 %
Dabar 3 0.13 %
Gácsliget 2 0.08 %
Fűrész 2 0.08 %
Gácsprága 2 0.08 %
Parlagos 2 0.08 %
Gácslápos 2 0.08 %
Tósár 2 0.08 %
Kotmány 2 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Lentő 1 0.04 %
Ábelfalva 1 0.04 %
Nagylibercse 1 0.04 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 46.92 %
Losonctamási 190 5.12 %
Fülek 178 4.79 %
Videfalva 153 4.12 %
Gács 136 3.66 %
Divény 123 3.31 %
Lónyabánya 111 2.99 %
Terbeléd 79 2.13 %
Vámosfalva 70 1.89 %
Nagydaróc 70 1.89 %
Gácsfalva 69 1.86 %
Bozita 66 1.78 %
Gácsliget 65 1.75 %
Budaszállás 56 1.51 %
Tugár 56 1.51 %
Jelsőc 51 1.37 %
Sátorosbánya 50 1.35 %
Dabar 50 1.35 %
Bolyk 47 1.27 %
Miksi 45 1.21 %
Csomatelke 39 1.05 %
Rapp 36 0.97 %
Füleksávoly 35 0.94 %
Maskófalva 35 0.94 %
Rózsaszállás 34 0.92 %
Patakalja 33 0.89 %
Tósár 32 0.86 %
Panyidaróc 30 0.81 %
Nagylibercse 29 0.78 %
Mucsény 26 0.70 %
Gácslápos 23 0.62 %
Vilke 23 0.62 %
Sőreg 21 0.57 %
Kotmány 17 0.46 %
Parlagos 17 0.46 %
Romhánypuszta 17 0.46 %
Ragyolc 16 0.43 %
Ipolygalsa 15 0.40 %
Gömörsíd 15 0.40 %
Ábelfalva 15 0.40 %
Csákányháza 15 0.40 %
Tőrincs 15 0.40 %
Rátkapuszta 14 0.38 %
Fülekkovácsi 14 0.38 %
Fülekpilis 12 0.32 %
Fűrész 10 0.27 %
Gergelyfalva 10 0.27 %
Pinc 9 0.24 %
Kalonda 9 0.24 %
Gácsprága 8 0.22 %
Ipolynyitra 7 0.19 %
Perse 7 0.19 %
Béna 7 0.19 %
Kétkeresztúr 7 0.19 %
Bolgárom 4 0.11 %
Lentő 3 0.08 %
Fülekpüspöki 3 0.08 %
Losonc 935 62.17 %
Fülek 380 25.27 %
Videfalva 65 4.32 %
Gács 55 3.66 %
Losonctamási 53 3.52 %
Lónyabánya 38 2.53 %
Vámosfalva 33 2.19 %
Bozita 33 2.19 %
Divény 30 1.99 %
Fülekpüspöki 22 1.46 %
Patakalja 21 1.40 %
Rózsaszállás 20 1.33 %
Jelsőc 19 1.26 %
Panyidaróc 18 1.20 %
Dabar 17 1.13 %
Budaszállás 16 1.06 %
Terbeléd 16 1.06 %
Fülekkovácsi 15 1.00 %
Ragyolc 15 1.00 %
Gácsfalva 15 1.00 %
Bolyk 13 0.86 %
Nagydaróc 12 0.80 %
Miksi 11 0.73 %
Kotmány 10 0.66 %
Gömörsíd 10 0.66 %
Vilke 10 0.66 %
Rátkapuszta 9 0.60 %
Rapp 8 0.53 %
Maskófalva 8 0.53 %
Kétkeresztúr 7 0.47 %
Gergelyfalva 7 0.47 %
Sátorosbánya 7 0.47 %
Perse 5 0.33 %
Csomatelke 5 0.33 %
Mucsény 4 0.27 %
Tugár 4 0.27 %
Sőreg 3 0.20 %
Ipolygalsa 3 0.20 %
Füleksávoly 3 0.20 %
Csákányháza 2 0.13 %
Romhánypuszta 2 0.13 %
Kalonda 2 0.13 %
Nagylibercse 2 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.13 %
Gácsliget 2 0.13 %
Ábelfalva 1 0.07 %
Béna 1 0.07 %
Fülekpilis 1 0.07 %
Pinc 1 0.07 %
Bolgárom 1 0.07 %
Fűrész 1 0.07 %
Parlagos 1 0.07 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 40.27 %
Fülek 18 7.96 %
Divény 10 4.42 %
Videfalva 9 3.98 %
Lónyabánya 7 3.10 %
Gömörsíd 6 2.65 %
Ragyolc 5 2.21 %
Bolyk 5 2.21 %
Vámosfalva 4 1.77 %
Vilke 4 1.77 %
Gács 4 1.77 %
Rátkapuszta 4 1.77 %
Csomatelke 3 1.33 %
Rózsaszállás 3 1.33 %
Tugár 3 1.33 %
Pinc 3 1.33 %
Nagydaróc 3 1.33 %
Ipolynyitra 2 0.88 %
Sőreg 2 0.88 %
Kotmány 2 0.88 %
Rapp 2 0.88 %
Lentő 2 0.88 %
Gácsfalva 2 0.88 %
Terbeléd 2 0.88 %
Mucsény 2 0.88 %
Kétkeresztúr 2 0.88 %
Füleksávoly 2 0.88 %
Losonctamási 2 0.88 %
Jelsőc 1 0.44 %
Fülekpüspöki 1 0.44 %
Panyidaróc 1 0.44 %
Fűrész 1 0.44 %
Patakalja 1 0.44 %
Gácsliget 1 0.44 %
Miksi 1 0.44 %
Gácslápos 1 0.44 %
Ipolygalsa 1 0.44 %
Sátorosbánya 1 0.44 %
Dabar 1 0.44 %
Tósár 1 0.44 %
Béna 1 0.44 %
Bolgárom 1 0.44 %
Budaszállás 1 0.44 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 40.06 %
Losonc 70 10.23 %
Ragyolc 29 4.24 %
Fülekpüspöki 28 4.09 %
Gömörsíd 23 3.36 %
Sőreg 14 2.05 %
Nagydaróc 13 1.90 %
Csomatelke 11 1.61 %
Csákányháza 8 1.17 %
Bolgárom 8 1.17 %
Vilke 8 1.17 %
Perse 8 1.17 %
Fülekkovácsi 7 1.02 %
Béna 7 1.02 %
Füleksávoly 6 0.88 %
Rapp 6 0.88 %
Terbeléd 4 0.58 %
Mucsény 4 0.58 %
Lónyabánya 4 0.58 %
Panyidaróc 3 0.44 %
Kalonda 3 0.44 %
Ipolynyitra 3 0.44 %
Ipolygalsa 3 0.44 %
Gács 3 0.44 %
Rátkapuszta 2 0.29 %
Bolyk 2 0.29 %
Pinc 2 0.29 %
Sátorosbánya 2 0.29 %
Tósár 2 0.29 %
Bozita 2 0.29 %
Gácsprága 1 0.15 %
Kétkeresztúr 1 0.15 %
Losonctamási 1 0.15 %
Fűrész 1 0.15 %
Tugár 1 0.15 %
Fülekpilis 1 0.15 %
Patakalja 1 0.15 %
Divény 1 0.15 %
Videfalva 1 0.15 %
Jelsőc 1 0.15 %
Vámosfalva 1 0.15 %
Dabar 1 0.15 %
Budaszállás 1 0.15 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 37.47 %
Losonctamási 154 7.41 %
Videfalva 97 4.67 %
Gács 71 3.42 %
Divény 68 3.27 %
Bozita 65 3.13 %
Lónyabánya 61 2.93 %
Tugár 49 2.36 %
Budaszállás 48 2.31 %
Fülek 47 2.26 %
Gácsliget 42 2.02 %
Jelsőc 41 1.97 %
Vámosfalva 36 1.73 %
Tósár 31 1.49 %
Sátorosbánya 30 1.44 %
Gácsfalva 28 1.35 %
Nagydaróc 26 1.25 %
Terbeléd 26 1.25 %
Bolyk 24 1.15 %
Maskófalva 23 1.11 %
Tőrincs 21 1.01 %
Rapp 21 1.01 %
Kotmány 21 1.01 %
Ábelfalva 18 0.87 %
Gácslápos 18 0.87 %
Rózsaszállás 17 0.82 %
Romhánypuszta 16 0.77 %
Gergelyfalva 16 0.77 %
Panyidaróc 15 0.72 %
Csákányháza 15 0.72 %
Dabar 13 0.63 %
Nagylibercse 12 0.58 %
Patakalja 12 0.58 %
Fülekkovácsi 11 0.53 %
Vilke 11 0.53 %
Mucsény 9 0.43 %
Ipolygalsa 9 0.43 %
Fülekpilis 8 0.38 %
Gömörsíd 7 0.34 %
Parlagos 7 0.34 %
Kétkeresztúr 7 0.34 %
Miksi 6 0.29 %
Fűrész 6 0.29 %
Ragyolc 5 0.24 %
Gácsprága 5 0.24 %
Sőreg 5 0.24 %
Füleksávoly 5 0.24 %
Rátkapuszta 4 0.19 %
Lentő 4 0.19 %
Pinc 3 0.14 %
Csomatelke 3 0.14 %
Perse 3 0.14 %
Fülekpüspöki 3 0.14 %
Ipolynyitra 2 0.10 %
Bolgárom 2 0.10 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 38.43 %
Losonc 59 27.31 %
Gömörsíd 17 7.87 %
Nagydaróc 11 5.09 %
Tőrincs 9 4.17 %
Ragyolc 9 4.17 %
Panyidaróc 8 3.70 %
Fülekkovácsi 8 3.70 %
Fülekpüspöki 7 3.24 %
Mucsény 7 3.24 %
Csomatelke 7 3.24 %
Füleksávoly 7 3.24 %
Bolgárom 7 3.24 %
Jelsőc 6 2.78 %
Csákányháza 6 2.78 %
Rapp 4 1.85 %
Ipolynyitra 4 1.85 %
Fülekpilis 3 1.39 %
Gács 3 1.39 %
Vilke 3 1.39 %
Béna 3 1.39 %
Terbeléd 3 1.39 %
Losonctamási 3 1.39 %
Lónyabánya 2 0.93 %
Gácsfalva 2 0.93 %
Rózsaszállás 2 0.93 %
Dabar 2 0.93 %
Miksi 2 0.93 %
Perse 2 0.93 %
Pinc 2 0.93 %
Kalonda 2 0.93 %
Kotmány 2 0.93 %
Fűrész 1 0.46 %
Videfalva 1 0.46 %
Patakalja 1 0.46 %
Parlagos 1 0.46 %
Rátkapuszta 1 0.46 %
Vámosfalva 1 0.46 %
Sátorosbánya 1 0.46 %
Bolyk 1 0.46 %
Nagylibercse 1 0.46 %
Gácsliget 1 0.46 %
Ipolygalsa 1 0.46 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 64.48 %
Videfalva 42 4.59 %
Gács 38 4.15 %
Lónyabánya 27 2.95 %
Losonctamási 20 2.19 %
Divény 18 1.97 %
Fülek 17 1.86 %
Dabar 16 1.75 %
Gácsfalva 15 1.64 %
Panyidaróc 12 1.31 %
Fülekkovácsi 10 1.09 %
Rapp 9 0.98 %
Kotmány 8 0.87 %
Vámosfalva 8 0.87 %
Terbeléd 7 0.77 %
Bozita 7 0.77 %
Miksi 5 0.55 %
Gácsliget 5 0.55 %
Budaszállás 5 0.55 %
Kétkeresztúr 5 0.55 %
Vilke 5 0.55 %
Fűrész 5 0.55 %
Jelsőc 4 0.44 %
Tugár 4 0.44 %
Ipolynyitra 4 0.44 %
Gácslápos 4 0.44 %
Bolyk 4 0.44 %
Kalonda 4 0.44 %
Csákányháza 4 0.44 %
Rózsaszállás 4 0.44 %
Ábelfalva 3 0.33 %
Fülekpüspöki 3 0.33 %
Ragyolc 3 0.33 %
Csomatelke 3 0.33 %
Rátkapuszta 3 0.33 %
Romhánypuszta 2 0.22 %
Bolgárom 2 0.22 %
Tósár 2 0.22 %
Nagylibercse 2 0.22 %
Perse 2 0.22 %
Ipolygalsa 2 0.22 %
Nagydaróc 2 0.22 %
Lentő 2 0.22 %
Tőrincs 2 0.22 %
Füleksávoly 2 0.22 %
Sátorosbánya 2 0.22 %
Gömörsíd 1 0.11 %
Mucsény 1 0.11 %
Gergelyfalva 1 0.11 %
Parlagos 1 0.11 %
Patakalja 1 0.11 %
Maskófalva 1 0.11 %
Pinc 1 0.11 %
Béna 1 0.11 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 19.42 %
Lónyabánya 71 3.21 %
Videfalva 70 3.17 %
Divény 60 2.72 %
Losonctamási 54 2.44 %
Gács 48 2.17 %
Fülek 34 1.54 %
Vámosfalva 27 1.22 %
Kotmány 26 1.18 %
Rózsaszállás 20 0.91 %
Bozita 20 0.91 %
Gácsfalva 18 0.81 %
Dabar 13 0.59 %
Patakalja 13 0.59 %
Bolyk 12 0.54 %
Rapp 10 0.45 %
Fűrész 9 0.41 %
Tósár 9 0.41 %
Rátkapuszta 9 0.41 %
Panyidaróc 9 0.41 %
Mucsény 8 0.36 %
Vilke 8 0.36 %
Nagydaróc 7 0.32 %
Terbeléd 7 0.32 %
Jelsőc 7 0.32 %
Gácslápos 6 0.27 %
Maskófalva 6 0.27 %
Tugár 6 0.27 %
Sátorosbánya 6 0.27 %
Ragyolc 5 0.23 %
Budaszállás 5 0.23 %
Kalonda 4 0.18 %
Gácsliget 4 0.18 %
Lentő 4 0.18 %
Pinc 4 0.18 %
Ábelfalva 3 0.14 %
Miksi 3 0.14 %
Kétkeresztúr 3 0.14 %
Füleksávoly 3 0.14 %
Fülekkovácsi 3 0.14 %
Gergelyfalva 2 0.09 %
Romhánypuszta 2 0.09 %
Csomatelke 2 0.09 %
Nagylibercse 1 0.05 %
Gömörsíd 1 0.05 %
Ipolygalsa 1 0.05 %
Béna 1 0.05 %
Tőrincs 1 0.05 %
Fülekpilis 1 0.05 %
Csákányháza 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 54.63 %
Gács 204 5.47 %
Fülek 176 4.72 %
Videfalva 172 4.61 %
Losonctamási 135 3.62 %
Divény 125 3.35 %
Vámosfalva 107 2.87 %
Lónyabánya 106 2.84 %
Gácsfalva 95 2.55 %
Gácsliget 77 2.06 %
Terbeléd 42 1.13 %
Dabar 38 1.02 %
Patakalja 37 0.99 %
Panyidaróc 37 0.99 %
Nagylibercse 34 0.91 %
Rózsaszállás 34 0.91 %
Ragyolc 33 0.88 %
Tugár 33 0.88 %
Maskófalva 33 0.88 %
Vilke 31 0.83 %
Bolyk 29 0.78 %
Bozita 29 0.78 %
Budaszállás 26 0.70 %
Tósár 25 0.67 %
Gácslápos 24 0.64 %
Kotmány 23 0.62 %
Pinc 18 0.48 %
Fülekkovácsi 17 0.46 %
Nagydaróc 16 0.43 %
Rapp 15 0.40 %
Csomatelke 14 0.38 %
Fűrész 14 0.38 %
Rátkapuszta 13 0.35 %
Gergelyfalva 13 0.35 %
Miksi 12 0.32 %
Mucsény 12 0.32 %
Fülekpüspöki 10 0.27 %
Ábelfalva 10 0.27 %
Ipolygalsa 10 0.27 %
Sátorosbánya 9 0.24 %
Romhánypuszta 9 0.24 %
Jelsőc 8 0.21 %
Fülekpilis 7 0.19 %
Kétkeresztúr 5 0.13 %
Gácsprága 5 0.13 %
Perse 4 0.11 %
Gömörsíd 4 0.11 %
Ipolynyitra 4 0.11 %
Tőrincs 4 0.11 %
Kalonda 4 0.11 %
Lentő 2 0.05 %
Füleksávoly 2 0.05 %
Bolgárom 2 0.05 %
Sőreg 2 0.05 %
Parlagos 1 0.03 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 25.41 %
Losonctamási 480 20.64 %
Videfalva 193 8.30 %
Gács 113 4.86 %
Lónyabánya 106 4.56 %
Divény 100 4.30 %
Vámosfalva 79 3.40 %
Gácsfalva 66 2.84 %
Fülek 66 2.84 %
Patakalja 51 2.19 %
Tugár 41 1.76 %
Tósár 36 1.55 %
Gergelyfalva 33 1.42 %
Budaszállás 33 1.42 %
Gácsliget 25 1.07 %
Bozita 24 1.03 %
Dabar 24 1.03 %
Rózsaszállás 23 0.99 %
Maskófalva 23 0.99 %
Nagylibercse 22 0.95 %
Bolyk 21 0.90 %
Sátorosbánya 17 0.73 %
Parlagos 17 0.73 %
Terbeléd 16 0.69 %
Rapp 15 0.64 %
Kotmány 12 0.52 %
Romhánypuszta 12 0.52 %
Jelsőc 12 0.52 %
Panyidaróc 11 0.47 %
Ipolygalsa 11 0.47 %
Gácslápos 11 0.47 %
Ragyolc 10 0.43 %
Rátkapuszta 10 0.43 %
Fülekkovácsi 8 0.34 %
Kétkeresztúr 8 0.34 %
Fűrész 7 0.30 %
Ábelfalva 7 0.30 %
Vilke 6 0.26 %
Tőrincs 6 0.26 %
Pinc 6 0.26 %
Füleksávoly 5 0.21 %
Gácsprága 5 0.21 %
Nagydaróc 5 0.21 %
Lentő 5 0.21 %
Fülekpüspöki 5 0.21 %
Csomatelke 3 0.13 %
Fülekpilis 3 0.13 %
Bolgárom 3 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.09 %
Kalonda 2 0.09 %
Csákányháza 2 0.09 %
Mucsény 2 0.09 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Perse 1 0.04 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 42.86 %
Fülek 40 6.88 %
Nagydaróc 40 6.88 %
Videfalva 21 3.61 %
Gács 18 3.10 %
Divény 15 2.58 %
Losonctamási 12 2.07 %
Lónyabánya 11 1.89 %
Terbeléd 10 1.72 %
Bolyk 8 1.38 %
Vámosfalva 7 1.20 %
Dabar 6 1.03 %
Patakalja 6 1.03 %
Vilke 6 1.03 %
Panyidaróc 6 1.03 %
Ragyolc 5 0.86 %
Rózsaszállás 5 0.86 %
Füleksávoly 5 0.86 %
Budaszállás 4 0.69 %
Miksi 4 0.69 %
Tósár 4 0.69 %
Maskófalva 4 0.69 %
Tugár 3 0.52 %
Csákányháza 3 0.52 %
Gácsprága 3 0.52 %
Gácsfalva 3 0.52 %
Sátorosbánya 3 0.52 %
Pinc 3 0.52 %
Fűrész 2 0.34 %
Nagylibercse 2 0.34 %
Gácsliget 2 0.34 %
Perse 2 0.34 %
Kotmány 2 0.34 %
Jelsőc 2 0.34 %
Fülekkovácsi 2 0.34 %
Ipolynyitra 1 0.17 %
Bozita 1 0.17 %
Gömörsíd 1 0.17 %
Fülekpüspöki 1 0.17 %
Gácslápos 1 0.17 %
Tőrincs 1 0.17 %
Rapp 1 0.17 %
Rátkapuszta 1 0.17 %
Csomatelke 1 0.17 %
Romhánypuszta 1 0.17 %
Fülekpilis 1 0.17 %
Mucsény 1 0.17 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 20.00 %
Tőrincs 30 10.17 %
Fülek 26 8.81 %
Jelsőc 10 3.39 %
Vilke 9 3.05 %
Gömörsíd 9 3.05 %
Panyidaróc 8 2.71 %
Nagydaróc 7 2.37 %
Bolgárom 5 1.69 %
Losonctamási 4 1.36 %
Gácsfalva 4 1.36 %
Ipolynyitra 4 1.36 %
Kotmány 4 1.36 %
Divény 4 1.36 %
Fűrész 3 1.02 %
Gács 3 1.02 %
Csákányháza 3 1.02 %
Csomatelke 3 1.02 %
Videfalva 3 1.02 %
Füleksávoly 3 1.02 %
Fülekpilis 3 1.02 %
Lónyabánya 3 1.02 %
Mucsény 3 1.02 %
Tugár 2 0.68 %
Fülekpüspöki 2 0.68 %
Miksi 2 0.68 %
Bolyk 2 0.68 %
Vámosfalva 2 0.68 %
Tósár 2 0.68 %
Ipolygalsa 2 0.68 %
Dabar 2 0.68 %
Budaszállás 1 0.34 %
Perse 1 0.34 %
Terbeléd 1 0.34 %
Rózsaszállás 1 0.34 %
Rapp 1 0.34 %
Ragyolc 1 0.34 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 17.57 %
Fülek 112 17.42 %
Ipolygalsa 92 14.31 %
Terbeléd 29 4.51 %
Nagydaróc 19 2.95 %
Füleksávoly 17 2.64 %
Ipolynyitra 13 2.02 %
Fülekpüspöki 11 1.71 %
Bolyk 11 1.71 %
Bozita 11 1.71 %
Videfalva 10 1.56 %
Csákányháza 10 1.56 %
Ragyolc 9 1.40 %
Rapp 9 1.40 %
Gömörsíd 9 1.40 %
Fülekkovácsi 8 1.24 %
Panyidaróc 7 1.09 %
Rátkapuszta 7 1.09 %
Perse 6 0.93 %
Csomatelke 6 0.93 %
Bolgárom 5 0.78 %
Losonctamási 4 0.62 %
Gács 4 0.62 %
Fülekpilis 4 0.62 %
Béna 4 0.62 %
Vámosfalva 4 0.62 %
Pinc 3 0.47 %
Miksi 3 0.47 %
Vilke 3 0.47 %
Gácsliget 3 0.47 %
Dabar 3 0.47 %
Sőreg 3 0.47 %
Tőrincs 2 0.31 %
Budaszállás 1 0.16 %
Maskófalva 1 0.16 %
Gácslápos 1 0.16 %
Ábelfalva 1 0.16 %
Tugár 1 0.16 %
Mucsény 1 0.16 %
Kalonda 1 0.16 %
Lónyabánya 1 0.16 %
Rózsaszállás 1 0.16 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 50.48 %
Fülek 28 3.38 %
Videfalva 27 3.26 %
Lónyabánya 24 2.90 %
Divény 22 2.66 %
Dabar 22 2.66 %
Losonctamási 20 2.42 %
Gács 14 1.69 %
Vámosfalva 13 1.57 %
Rózsaszállás 9 1.09 %
Bolyk 9 1.09 %
Terbeléd 8 0.97 %
Nagylibercse 6 0.72 %
Jelsőc 6 0.72 %
Vilke 6 0.72 %
Panyidaróc 6 0.72 %
Romhánypuszta 5 0.60 %
Csomatelke 5 0.60 %
Tósár 5 0.60 %
Gácsfalva 5 0.60 %
Tugár 4 0.48 %
Bozita 4 0.48 %
Mucsény 4 0.48 %
Budaszállás 4 0.48 %
Rapp 4 0.48 %
Kétkeresztúr 3 0.36 %
Fülekpüspöki 3 0.36 %
Gácsliget 3 0.36 %
Sátorosbánya 3 0.36 %
Füleksávoly 3 0.36 %
Gácsprága 3 0.36 %
Gergelyfalva 3 0.36 %
Ragyolc 3 0.36 %
Nagydaróc 3 0.36 %
Rátkapuszta 3 0.36 %
Ipolygalsa 2 0.24 %
Tőrincs 2 0.24 %
Ipolynyitra 2 0.24 %
Kalonda 2 0.24 %
Fülekkovácsi 2 0.24 %
Gácslápos 2 0.24 %
Fűrész 2 0.24 %
Maskófalva 2 0.24 %
Béna 1 0.12 %
Patakalja 1 0.12 %
Fülekpilis 1 0.12 %
Sőreg 1 0.12 %
Miksi 1 0.12 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 41.05 %
Videfalva 174 17.30 %
Losonctamási 34 3.38 %
Vámosfalva 24 2.39 %
Gács 24 2.39 %
Divény 22 2.19 %
Lónyabánya 21 2.09 %
Terbeléd 18 1.79 %
Bozita 18 1.79 %
Tugár 17 1.69 %
Fülek 14 1.39 %
Bolyk 11 1.09 %
Panyidaróc 8 0.80 %
Maskófalva 8 0.80 %
Csákányháza 8 0.80 %
Mucsény 8 0.80 %
Gácsfalva 8 0.80 %
Dabar 7 0.70 %
Budaszállás 7 0.70 %
Gácsliget 7 0.70 %
Rózsaszállás 7 0.70 %
Romhánypuszta 7 0.70 %
Pinc 5 0.50 %
Gácslápos 5 0.50 %
Rapp 4 0.40 %
Vilke 4 0.40 %
Kétkeresztúr 4 0.40 %
Kotmány 4 0.40 %
Tőrincs 4 0.40 %
Patakalja 4 0.40 %
Tósár 4 0.40 %
Fülekkovácsi 4 0.40 %
Jelsőc 3 0.30 %
Nagylibercse 3 0.30 %
Kalonda 3 0.30 %
Gömörsíd 3 0.30 %
Fűrész 3 0.30 %
Fülekpüspöki 2 0.20 %
Miksi 2 0.20 %
Ipolygalsa 2 0.20 %
Ragyolc 2 0.20 %
Nagydaróc 2 0.20 %
Rátkapuszta 2 0.20 %
Gergelyfalva 2 0.20 %
Füleksávoly 2 0.20 %
Csomatelke 1 0.10 %
Sőreg 1 0.10 %
Parlagos 1 0.10 %
Bolgárom 1 0.10 %
Ábelfalva 1 0.10 %
Ipolynyitra 1 0.10 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 71.75 %
Losonc 253 25.90 %
Ragyolc 150 15.35 %
Fülekpüspöki 126 12.90 %
Gömörsíd 88 9.01 %
Csomatelke 75 7.68 %
Béna 48 4.91 %
Csákányháza 45 4.61 %
Füleksávoly 33 3.38 %
Fülekkovácsi 32 3.28 %
Sőreg 30 3.07 %
Nagydaróc 30 3.07 %
Vilke 25 2.56 %
Rapp 25 2.56 %
Bolgárom 25 2.56 %
Perse 19 1.94 %
Panyidaróc 16 1.64 %
Ipolygalsa 14 1.43 %
Terbeléd 14 1.43 %
Kalonda 13 1.33 %
Pinc 10 1.02 %
Bozita 10 1.02 %
Fülekpilis 9 0.92 %
Mucsény 9 0.92 %
Rátkapuszta 7 0.72 %
Bolyk 6 0.61 %
Losonctamási 6 0.61 %
Gácsfalva 4 0.41 %
Videfalva 4 0.41 %
Gács 4 0.41 %
Lónyabánya 2 0.20 %
Rózsaszállás 2 0.20 %
Sátorosbánya 2 0.20 %
Ipolynyitra 2 0.20 %
Divény 2 0.20 %
Vámosfalva 2 0.20 %
Patakalja 1 0.10 %
Gácsliget 1 0.10 %
Parlagos 1 0.10 %
Gácsprága 1 0.10 %
Fűrész 1 0.10 %
Kétkeresztúr 1 0.10 %
Tőrincs 1 0.10 %
Tugár 1 0.10 %
Gergelyfalva 1 0.10 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 34.65 %
Divény 116 9.13 %
Gács 76 5.98 %
Rózsaszállás 72 5.67 %
Videfalva 69 5.43 %
Lónyabánya 63 4.96 %
Losonctamási 57 4.49 %
Vámosfalva 56 4.41 %
Fülek 38 2.99 %
Bozita 31 2.44 %
Gácsfalva 29 2.28 %
Dabar 28 2.20 %
Kotmány 23 1.81 %
Rapp 17 1.34 %
Fűrész 15 1.18 %
Sátorosbánya 13 1.02 %
Vilke 12 0.94 %
Budaszállás 12 0.94 %
Panyidaróc 12 0.94 %
Bolyk 12 0.94 %
Tugár 10 0.79 %
Ragyolc 10 0.79 %
Patakalja 9 0.71 %
Terbeléd 9 0.71 %
Nagylibercse 9 0.71 %
Mucsény 9 0.71 %
Nagydaróc 9 0.71 %
Tósár 8 0.63 %
Rátkapuszta 8 0.63 %
Maskófalva 8 0.63 %
Kalonda 8 0.63 %
Füleksávoly 8 0.63 %
Pinc 6 0.47 %
Gácsliget 6 0.47 %
Gácslápos 6 0.47 %
Romhánypuszta 5 0.39 %
Kétkeresztúr 5 0.39 %
Jelsőc 5 0.39 %
Ipolygalsa 5 0.39 %
Lentő 5 0.39 %
Fülekpüspöki 4 0.31 %
Fülekkovácsi 4 0.31 %
Miksi 4 0.31 %
Ábelfalva 4 0.31 %
Fülekpilis 3 0.24 %
Csákányháza 3 0.24 %
Béna 2 0.16 %
Sőreg 2 0.16 %
Parlagos 2 0.16 %
Tőrincs 2 0.16 %
Perse 1 0.08 %
Gácsprága 1 0.08 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 26.99 %
Videfalva 18 3.33 %
Fülek 14 2.59 %
Vámosfalva 13 2.40 %
Terbeléd 10 1.85 %
Gács 9 1.66 %
Divény 9 1.66 %
Lónyabánya 9 1.66 %
Bozita 6 1.11 %
Fűrész 5 0.92 %
Tósár 5 0.92 %
Nagylibercse 4 0.74 %
Losonctamási 4 0.74 %
Rátkapuszta 4 0.74 %
Rapp 4 0.74 %
Kotmány 3 0.55 %
Mucsény 3 0.55 %
Panyidaróc 3 0.55 %
Tugár 3 0.55 %
Sátorosbánya 3 0.55 %
Maskófalva 2 0.37 %
Füleksávoly 2 0.37 %
Nagydaróc 2 0.37 %
Romhánypuszta 2 0.37 %
Bolyk 2 0.37 %
Gömörsíd 2 0.37 %
Gácsfalva 2 0.37 %
Gácslápos 2 0.37 %
Ragyolc 2 0.37 %
Gácsprága 2 0.37 %
Kétkeresztúr 2 0.37 %
Patakalja 1 0.18 %
Pinc 1 0.18 %
Fülekpüspöki 1 0.18 %
Rózsaszállás 1 0.18 %
Miksi 1 0.18 %
Jelsőc 1 0.18 %
Fülekpilis 1 0.18 %
Fülekkovácsi 1 0.18 %
Dabar 1 0.18 %
Csomatelke 1 0.18 %
Csákányháza 1 0.18 %
Budaszállás 1 0.18 %
Vilke 1 0.18 %
Ipolygalsa 1 0.18 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 26.61 %
Fülek 25 3.43 %
Videfalva 22 3.02 %
Lónyabánya 22 3.02 %
Losonctamási 18 2.47 %
Gács 17 2.33 %
Vámosfalva 17 2.33 %
Dabar 12 1.65 %
Divény 9 1.23 %
Gömörsíd 9 1.23 %
Fűrész 7 0.96 %
Csákányháza 7 0.96 %
Terbeléd 6 0.82 %
Bozita 6 0.82 %
Gácsliget 6 0.82 %
Kalonda 5 0.69 %
Nagydaróc 5 0.69 %
Mucsény 5 0.69 %
Rózsaszállás 5 0.69 %
Csomatelke 5 0.69 %
Bolyk 5 0.69 %
Sátorosbánya 4 0.55 %
Gácsfalva 3 0.41 %
Budaszállás 3 0.41 %
Jelsőc 3 0.41 %
Fülekkovácsi 3 0.41 %
Fülekpilis 3 0.41 %
Pinc 3 0.41 %
Kotmány 3 0.41 %
Tugár 3 0.41 %
Ipolynyitra 3 0.41 %
Panyidaróc 3 0.41 %
Nagylibercse 2 0.27 %
Fülekpüspöki 2 0.27 %
Perse 2 0.27 %
Ipolygalsa 2 0.27 %
Rapp 2 0.27 %
Rátkapuszta 2 0.27 %
Tósár 2 0.27 %
Maskófalva 1 0.14 %
Romhánypuszta 1 0.14 %
Gácslápos 1 0.14 %
Ragyolc 1 0.14 %
Tőrincs 1 0.14 %
Vilke 1 0.14 %
Bolgárom 1 0.14 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 63.86 %
Gács 58 4.61 %
Videfalva 53 4.21 %
Divény 49 3.89 %
Fülek 39 3.10 %
Lónyabánya 34 2.70 %
Losonctamási 29 2.30 %
Vámosfalva 20 1.59 %
Dabar 20 1.59 %
Gácsfalva 17 1.35 %
Tugár 10 0.79 %
Fülekkovácsi 10 0.79 %
Terbeléd 9 0.71 %
Panyidaróc 9 0.71 %
Bozita 8 0.64 %
Vilke 8 0.64 %
Budaszállás 8 0.64 %
Rózsaszállás 8 0.64 %
Bolyk 7 0.56 %
Rapp 7 0.56 %
Ipolygalsa 7 0.56 %
Pinc 7 0.56 %
Fűrész 7 0.56 %
Ábelfalva 7 0.56 %
Jelsőc 6 0.48 %
Ragyolc 6 0.48 %
Kalonda 5 0.40 %
Kotmány 5 0.40 %
Nagydaróc 5 0.40 %
Patakalja 4 0.32 %
Gácsliget 4 0.32 %
Gácslápos 4 0.32 %
Miksi 4 0.32 %
Gömörsíd 4 0.32 %
Parlagos 3 0.24 %
Tőrincs 3 0.24 %
Nagylibercse 3 0.24 %
Füleksávoly 3 0.24 %
Ipolynyitra 3 0.24 %
Maskófalva 3 0.24 %
Fülekpüspöki 2 0.16 %
Béna 2 0.16 %
Rátkapuszta 2 0.16 %
Csákányháza 2 0.16 %
Mucsény 2 0.16 %
Sőreg 2 0.16 %
Tósár 2 0.16 %
Perse 2 0.16 %
Romhánypuszta 1 0.08 %
Lentő 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Kétkeresztúr 1 0.08 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 6.89 %
Lónyabánya 165 6.84 %
Divény 72 2.99 %
Vámosfalva 64 2.65 %
Rózsaszállás 27 1.12 %
Dabar 25 1.04 %
Fülek 19 0.79 %
Losonctamási 19 0.79 %
Videfalva 18 0.75 %
Gács 16 0.66 %
Nagydaróc 13 0.54 %
Patakalja 13 0.54 %
Kétkeresztúr 11 0.46 %
Kotmány 10 0.41 %
Fülekkovácsi 9 0.37 %
Tugár 9 0.37 %
Fűrész 8 0.33 %
Vilke 7 0.29 %
Csomatelke 6 0.25 %
Gácsliget 5 0.21 %
Terbeléd 5 0.21 %
Mucsény 4 0.17 %
Kalonda 4 0.17 %
Bozita 3 0.12 %
Bolyk 3 0.12 %
Gergelyfalva 3 0.12 %
Romhánypuszta 3 0.12 %
Jelsőc 3 0.12 %
Füleksávoly 3 0.12 %
Ragyolc 2 0.08 %
Tőrincs 2 0.08 %
Miksi 2 0.08 %
Panyidaróc 2 0.08 %
Ipolygalsa 2 0.08 %
Gácsfalva 2 0.08 %
Fülekpilis 2 0.08 %
Budaszállás 2 0.08 %
Gömörsíd 2 0.08 %
Bolgárom 2 0.08 %
Rátkapuszta 2 0.08 %
Csákányháza 2 0.08 %
Nagylibercse 1 0.04 %
Fülekpüspöki 1 0.04 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Lentő 1 0.04 %
Sátorosbánya 1 0.04 %
Parlagos 1 0.04 %
Pinc 1 0.04 %
Rapp 1 0.04 %
Tósár 1 0.04 %
Ábelfalva 1 0.04 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 38.24 %
Fülek 431 18.27 %
Rátkapuszta 111 4.71 %
Terbeléd 104 4.41 %
Videfalva 89 3.77 %
Sátorosbánya 80 3.39 %
Gács 73 3.09 %
Losonctamási 62 2.63 %
Tugár 61 2.59 %
Divény 58 2.46 %
Bozita 55 2.33 %
Lónyabánya 53 2.25 %
Vámosfalva 47 1.99 %
Gácsfalva 43 1.82 %
Ragyolc 43 1.82 %
Romhánypuszta 42 1.78 %
Fülekpüspöki 41 1.74 %
Budaszállás 37 1.57 %
Bolyk 37 1.57 %
Fülekkovácsi 36 1.53 %
Mucsény 35 1.48 %
Csákányháza 35 1.48 %
Csomatelke 32 1.36 %
Rapp 29 1.23 %
Nagydaróc 29 1.23 %
Ipolygalsa 22 0.93 %
Rózsaszállás 21 0.89 %
Gácsliget 18 0.76 %
Gácslápos 18 0.76 %
Fülekpilis 17 0.72 %
Panyidaróc 15 0.64 %
Dabar 14 0.59 %
Gömörsíd 14 0.59 %
Patakalja 13 0.55 %
Fűrész 13 0.55 %
Kotmány 13 0.55 %
Parlagos 12 0.51 %
Perse 12 0.51 %
Tósár 12 0.51 %
Gergelyfalva 12 0.51 %
Tőrincs 10 0.42 %
Ipolynyitra 9 0.38 %
Maskófalva 9 0.38 %
Füleksávoly 7 0.30 %
Sőreg 6 0.25 %
Miksi 6 0.25 %
Jelsőc 5 0.21 %
Kalonda 5 0.21 %
Bolgárom 5 0.21 %
Kétkeresztúr 5 0.21 %
Vilke 5 0.21 %
Pinc 5 0.21 %
Nagylibercse 4 0.17 %
Ábelfalva 2 0.08 %
Béna 2 0.08 %
Gácsprága 1 0.04 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 10.67 %
Fülek 25 2.84 %
Gömörsíd 15 1.70 %
Divény 14 1.59 %
Videfalva 12 1.36 %
Losonctamási 9 1.02 %
Mucsény 6 0.68 %
Ragyolc 6 0.68 %
Csomatelke 6 0.68 %
Budaszállás 6 0.68 %
Gács 5 0.57 %
Füleksávoly 5 0.57 %
Lónyabánya 5 0.57 %
Patakalja 5 0.57 %
Vámosfalva 5 0.57 %
Gácsfalva 5 0.57 %
Sátorosbánya 4 0.45 %
Fülekpüspöki 4 0.45 %
Terbeléd 3 0.34 %
Dabar 3 0.34 %
Vilke 2 0.23 %
Tugár 2 0.23 %
Csákányháza 2 0.23 %
Bolyk 2 0.23 %
Nagylibercse 2 0.23 %
Rózsaszállás 2 0.23 %
Rátkapuszta 2 0.23 %
Ipolygalsa 2 0.23 %
Jelsőc 2 0.23 %
Kalonda 2 0.23 %
Fűrész 2 0.23 %
Bolgárom 2 0.23 %
Kétkeresztúr 2 0.23 %
Panyidaróc 1 0.11 %
Pinc 1 0.11 %
Nagydaróc 1 0.11 %
Fülekkovácsi 1 0.11 %
Tőrincs 1 0.11 %
Gácsprága 1 0.11 %
Perse 1 0.11 %
Miksi 1 0.11 %
Rapp 1 0.11 %
Gergelyfalva 1 0.11 %
Gácslápos 1 0.11 %
Ipolynyitra 1 0.11 %
Kotmány 1 0.11 %
Ábelfalva 1 0.11 %
Tósár 1 0.11 %
Sőreg 1 0.11 %
Romhánypuszta 1 0.11 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 13.88 %
Divény 35 4.76 %
Fülek 26 3.54 %
Videfalva 16 2.18 %
Gács 14 1.90 %
Lónyabánya 11 1.50 %
Dabar 11 1.50 %
Ragyolc 9 1.22 %
Losonctamási 8 1.09 %
Vámosfalva 8 1.09 %
Kotmány 8 1.09 %
Tugár 7 0.95 %
Rózsaszállás 7 0.95 %
Terbeléd 6 0.82 %
Gácsfalva 6 0.82 %
Jelsőc 5 0.68 %
Fűrész 4 0.54 %
Csákányháza 4 0.54 %
Rátkapuszta 3 0.41 %
Sátorosbánya 3 0.41 %
Csomatelke 3 0.41 %
Fülekpüspöki 3 0.41 %
Tósár 2 0.27 %
Bozita 2 0.27 %
Nagylibercse 2 0.27 %
Ipolynyitra 2 0.27 %
Maskófalva 2 0.27 %
Budaszállás 2 0.27 %
Patakalja 2 0.27 %
Gömörsíd 2 0.27 %
Bolyk 2 0.27 %
Fülekpilis 2 0.27 %
Panyidaróc 2 0.27 %
Bolgárom 2 0.27 %
Pinc 2 0.27 %
Gácsliget 1 0.14 %
Mucsény 1 0.14 %
Vilke 1 0.14 %
Tőrincs 1 0.14 %
Ábelfalva 1 0.14 %
Miksi 1 0.14 %
Füleksávoly 1 0.14 %
Gácslápos 1 0.14 %
Romhánypuszta 1 0.14 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 56.22 %
Videfalva 19 4.92 %
Gács 13 3.37 %
Fülek 12 3.11 %
Losonctamási 12 3.11 %
Divény 12 3.11 %
Lónyabánya 11 2.85 %
Vilke 10 2.59 %
Panyidaróc 8 2.07 %
Terbeléd 7 1.81 %
Vámosfalva 7 1.81 %
Dabar 6 1.55 %
Rapp 6 1.55 %
Nagylibercse 6 1.55 %
Rózsaszállás 4 1.04 %
Fülekpüspöki 4 1.04 %
Bolyk 4 1.04 %
Csákányháza 4 1.04 %
Patakalja 3 0.78 %
Maskófalva 3 0.78 %
Rátkapuszta 3 0.78 %
Fülekkovácsi 3 0.78 %
Fűrész 3 0.78 %
Gácsfalva 3 0.78 %
Romhánypuszta 2 0.52 %
Fülekpilis 2 0.52 %
Sátorosbánya 2 0.52 %
Perse 2 0.52 %
Jelsőc 2 0.52 %
Ábelfalva 2 0.52 %
Budaszállás 1 0.26 %
Tósár 1 0.26 %
Lentő 1 0.26 %
Nagydaróc 1 0.26 %
Pinc 1 0.26 %
Mucsény 1 0.26 %
Ipolygalsa 1 0.26 %
Gácslápos 1 0.26 %
Csomatelke 1 0.26 %
Kalonda 1 0.26 %
Ragyolc 1 0.26 %
Béna 1 0.26 %
Kotmány 1 0.26 %
Gácsliget 1 0.26 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 46.38 %
Divény 313 8.29 %
Vámosfalva 241 6.38 %
Lónyabánya 241 6.38 %
Videfalva 209 5.54 %
Fülek 127 3.36 %
Gács 116 3.07 %
Losonctamási 112 2.97 %
Dabar 108 2.86 %
Rózsaszállás 86 2.28 %
Rapp 57 1.51 %
Patakalja 50 1.32 %
Fűrész 50 1.32 %
Kotmány 47 1.25 %
Gácsfalva 46 1.22 %
Terbeléd 43 1.14 %
Tugár 40 1.06 %
Budaszállás 34 0.90 %
Bolyk 32 0.85 %
Bozita 29 0.77 %
Panyidaróc 25 0.66 %
Nagydaróc 24 0.64 %
Gergelyfalva 20 0.53 %
Mucsény 20 0.53 %
Sátorosbánya 19 0.50 %
Gácslápos 17 0.45 %
Tósár 16 0.42 %
Ragyolc 15 0.40 %
Fülekkovácsi 15 0.40 %
Nagylibercse 15 0.40 %
Pinc 13 0.34 %
Ipolygalsa 13 0.34 %
Kétkeresztúr 11 0.29 %
Fülekpüspöki 10 0.26 %
Vilke 10 0.26 %
Rátkapuszta 10 0.26 %
Kalonda 8 0.21 %
Maskófalva 8 0.21 %
Gácsliget 7 0.19 %
Miksi 7 0.19 %
Fülekpilis 7 0.19 %
Csákányháza 5 0.13 %
Ábelfalva 5 0.13 %
Gömörsíd 4 0.11 %
Jelsőc 4 0.11 %
Romhánypuszta 4 0.11 %
Füleksávoly 4 0.11 %
Parlagos 3 0.08 %
Lentő 2 0.05 %
Csomatelke 2 0.05 %
Perse 2 0.05 %
Gácsprága 1 0.03 %
Tőrincs 1 0.03 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Bolgárom 1 0.03 %
Ipolynyitra 1 0.03 %
Losonc 3 173 64.32 %
Videfalva 200 4.05 %
Gács 166 3.37 %
Fülek 165 3.34 %
Losonctamási 116 2.35 %
Lónyabánya 109 2.21 %
Divény 98 1.99 %
Vámosfalva 75 1.52 %
Panyidaróc 58 1.18 %
Rapp 57 1.16 %
Terbeléd 48 0.97 %
Bolyk 47 0.95 %
Gácsfalva 46 0.93 %
Vilke 42 0.85 %
Dabar 39 0.79 %
Patakalja 37 0.75 %
Rózsaszállás 32 0.65 %
Pinc 30 0.61 %
Mucsény 25 0.51 %
Tugár 24 0.49 %
Miksi 23 0.47 %
Fülekpüspöki 22 0.45 %
Fülekkovácsi 21 0.43 %
Nagydaróc 20 0.41 %
Ragyolc 19 0.39 %
Budaszállás 18 0.36 %
Gergelyfalva 17 0.34 %
Maskófalva 16 0.32 %
Rátkapuszta 14 0.28 %
Kalonda 14 0.28 %
Fűrész 14 0.28 %
Romhánypuszta 13 0.26 %
Bozita 13 0.26 %
Nagylibercse 10 0.20 %
Kétkeresztúr 10 0.20 %
Tósár 10 0.20 %
Jelsőc 10 0.20 %
Csomatelke 9 0.18 %
Kotmány 9 0.18 %
Ipolygalsa 9 0.18 %
Fülekpilis 9 0.18 %
Ábelfalva 8 0.16 %
Gácsliget 8 0.16 %
Gácslápos 8 0.16 %
Füleksávoly 8 0.16 %
Sátorosbánya 8 0.16 %
Perse 7 0.14 %
Ipolynyitra 6 0.12 %
Lentő 4 0.08 %
Csákányháza 4 0.08 %
Tőrincs 4 0.08 %
Bolgárom 3 0.06 %
Parlagos 3 0.06 %
Gömörsíd 2 0.04 %
Sőreg 1 0.02 %
Béna 1 0.02 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 56.69 %
Divény 82 4.99 %
Fülek 74 4.50 %
Videfalva 62 3.77 %
Vámosfalva 61 3.71 %
Gács 60 3.65 %
Losonctamási 55 3.35 %
Lónyabánya 48 2.92 %
Patakalja 29 1.76 %
Dabar 26 1.58 %
Terbeléd 24 1.46 %
Bolyk 20 1.22 %
Rapp 18 1.09 %
Rózsaszállás 15 0.91 %
Panyidaróc 15 0.91 %
Vilke 15 0.91 %
Sátorosbánya 14 0.85 %
Gácsfalva 14 0.85 %
Tugár 13 0.79 %
Fűrész 13 0.79 %
Miksi 12 0.73 %
Bozita 12 0.73 %
Mucsény 10 0.61 %
Ragyolc 9 0.55 %
Rátkapuszta 9 0.55 %
Kotmány 8 0.49 %
Gácsliget 8 0.49 %
Fülekpüspöki 8 0.49 %
Ipolygalsa 7 0.43 %
Budaszállás 7 0.43 %
Romhánypuszta 7 0.43 %
Csomatelke 6 0.36 %
Ábelfalva 6 0.36 %
Gergelyfalva 5 0.30 %
Nagylibercse 5 0.30 %
Jelsőc 5 0.30 %
Nagydaróc 5 0.30 %
Gácslápos 5 0.30 %
Maskófalva 4 0.24 %
Füleksávoly 4 0.24 %
Lentő 4 0.24 %
Kétkeresztúr 4 0.24 %
Pinc 3 0.18 %
Csákányháza 3 0.18 %
Gömörsíd 3 0.18 %
Tósár 3 0.18 %
Kalonda 3 0.18 %
Tőrincs 3 0.18 %
Fülekpilis 2 0.12 %
Perse 1 0.06 %
Ipolynyitra 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Sőreg 1 0.06 %
Fülekkovácsi 1 0.06 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 4.70 %
Fülek 10 0.85 %
Losonctamási 7 0.60 %
Divény 5 0.43 %
Videfalva 4 0.34 %
Nagylibercse 4 0.34 %
Lónyabánya 4 0.34 %
Kotmány 4 0.34 %
Ragyolc 4 0.34 %
Mucsény 4 0.34 %
Fűrész 3 0.26 %
Gácsfalva 3 0.26 %
Sátorosbánya 3 0.26 %
Patakalja 3 0.26 %
Vámosfalva 3 0.26 %
Gács 3 0.26 %
Bolyk 3 0.26 %
Jelsőc 2 0.17 %
Budaszállás 2 0.17 %
Panyidaróc 2 0.17 %
Pinc 2 0.17 %
Rapp 2 0.17 %
Fülekpüspöki 1 0.09 %
Gergelyfalva 1 0.09 %
Kétkeresztúr 1 0.09 %
Lentő 1 0.09 %
Vilke 1 0.09 %
Gácsliget 1 0.09 %
Perse 1 0.09 %
Béna 1 0.09 %
Miksi 1 0.09 %
Füleksávoly 1 0.09 %
Gömörsíd 1 0.09 %
Bozita 1 0.09 %
Sőreg 1 0.09 %
Terbeléd 1 0.09 %
Tugár 1 0.09 %
Fülekkovácsi 1 0.09 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 42.24 %
Fülek 644 23.02 %
Ragyolc 275 9.83 %
Fülekpüspöki 154 5.50 %
Csomatelke 118 4.22 %
Csákányháza 116 4.15 %
Nagydaróc 97 3.47 %
Gömörsíd 95 3.40 %
Béna 84 3.00 %
Vilke 66 2.36 %
Rapp 65 2.32 %
Fülekkovácsi 60 2.14 %
Panyidaróc 58 2.07 %
Füleksávoly 54 1.93 %
Videfalva 54 1.93 %
Perse 50 1.79 %
Sőreg 47 1.68 %
Pinc 47 1.68 %
Ipolygalsa 46 1.64 %
Miksi 45 1.61 %
Terbeléd 36 1.29 %
Bolgárom 32 1.14 %
Kalonda 31 1.11 %
Gács 27 0.96 %
Mucsény 22 0.79 %
Fülekpilis 17 0.61 %
Ipolynyitra 16 0.57 %
Bolyk 15 0.54 %
Divény 14 0.50 %
Rátkapuszta 9 0.32 %
Losonctamási 9 0.32 %
Lónyabánya 8 0.29 %
Jelsőc 7 0.25 %
Kétkeresztúr 7 0.25 %
Vámosfalva 6 0.21 %
Sátorosbánya 6 0.21 %
Rózsaszállás 6 0.21 %
Tőrincs 6 0.21 %
Patakalja 6 0.21 %
Bozita 5 0.18 %
Gácsfalva 5 0.18 %
Fűrész 5 0.18 %
Dabar 4 0.14 %
Kotmány 3 0.11 %
Romhánypuszta 3 0.11 %
Nagylibercse 2 0.07 %
Tósár 1 0.04 %
Tugár 1 0.04 %
Maskófalva 1 0.04 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Budaszállás 1 0.04 %
Gácslápos 1 0.04 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 35.19 %
Ragyolc 327 24.59 %
Losonc 324 24.36 %
Fülekpüspöki 128 9.62 %
Csákányháza 93 6.99 %
Csomatelke 77 5.79 %
Béna 76 5.71 %
Gömörsíd 64 4.81 %
Rapp 51 3.83 %
Nagydaróc 46 3.46 %
Vilke 34 2.56 %
Füleksávoly 32 2.41 %
Perse 29 2.18 %
Sőreg 28 2.11 %
Fülekkovácsi 28 2.11 %
Pinc 23 1.73 %
Bolgárom 22 1.65 %
Terbeléd 22 1.65 %
Kalonda 21 1.58 %
Panyidaróc 15 1.13 %
Miksi 15 1.13 %
Mucsény 13 0.98 %
Fülekpilis 11 0.83 %
Bolyk 9 0.68 %
Sátorosbánya 9 0.68 %
Ipolygalsa 7 0.53 %
Videfalva 6 0.45 %
Bozita 6 0.45 %
Ipolynyitra 4 0.30 %
Rátkapuszta 3 0.23 %
Jelsőc 2 0.15 %
Gács 2 0.15 %
Divény 2 0.15 %
Losonctamási 2 0.15 %
Kétkeresztúr 1 0.08 %
Budaszállás 1 0.08 %
Rózsaszállás 1 0.08 %
Dabar 1 0.08 %
Maskófalva 1 0.08 %
Gácsprága 1 0.08 %
Tósár 1 0.08 %
Lónyabánya 1 0.08 %
Vámosfalva 1 0.08 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 24.49 %
Videfalva 88 3.82 %
Gács 87 3.78 %
Divény 85 3.69 %
Losonctamási 69 3.00 %
Fülek 69 3.00 %
Lónyabánya 64 2.78 %
Tósár 54 2.34 %
Vámosfalva 41 1.78 %
Gácsfalva 32 1.39 %
Bozita 29 1.26 %
Dabar 25 1.09 %
Bolyk 21 0.91 %
Terbeléd 18 0.78 %
Rapp 18 0.78 %
Rózsaszállás 18 0.78 %
Kotmány 18 0.78 %
Sátorosbánya 14 0.61 %
Budaszállás 14 0.61 %
Patakalja 14 0.61 %
Rátkapuszta 13 0.56 %
Maskófalva 13 0.56 %
Tugár 12 0.52 %
Vilke 12 0.52 %
Romhánypuszta 11 0.48 %
Mucsény 11 0.48 %
Fűrész 10 0.43 %
Ragyolc 10 0.43 %
Nagylibercse 9 0.39 %
Panyidaróc 9 0.39 %
Füleksávoly 9 0.39 %
Nagydaróc 8 0.35 %
Fülekkovácsi 7 0.30 %
Gácslápos 7 0.30 %
Pinc 6 0.26 %
Ábelfalva 6 0.26 %
Jelsőc 6 0.26 %
Kétkeresztúr 5 0.22 %
Gácsprága 5 0.22 %
Miksi 5 0.22 %
Tőrincs 5 0.22 %
Gácsliget 4 0.17 %
Parlagos 4 0.17 %
Lentő 4 0.17 %
Sőreg 4 0.17 %
Kalonda 4 0.17 %
Fülekpilis 3 0.13 %
Csomatelke 3 0.13 %
Fülekpüspöki 2 0.09 %
Csákányháza 2 0.09 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Bolgárom 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Ipolygalsa 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 614 54.29 %
Gács 150 13.26 %
Videfalva 41 3.63 %
Losonctamási 41 3.63 %
Lónyabánya 41 3.63 %
Divény 34 3.01 %
Fülek 32 2.83 %
Gácsfalva 29 2.56 %
Terbeléd 20 1.77 %
Patakalja 19 1.68 %
Vámosfalva 18 1.59 %
Bolyk 18 1.59 %
Fülekkovácsi 13 1.15 %
Dabar 12 1.06 %
Jelsőc 12 1.06 %
Panyidaróc 12 1.06 %
Rapp 10 0.88 %
Budaszállás 10 0.88 %
Mucsény 9 0.80 %
Gergelyfalva 8 0.71 %
Ragyolc 7 0.62 %
Nagylibercse 7 0.62 %
Gácslápos 7 0.62 %
Maskófalva 7 0.62 %
Vilke 6 0.53 %
Tugár 6 0.53 %
Romhánypuszta 6 0.53 %
Pinc 6 0.53 %
Gömörsíd 5 0.44 %
Kotmány 5 0.44 %
Fűrész 4 0.35 %
Bozita 4 0.35 %
Gácsliget 4 0.35 %
Rózsaszállás 4 0.35 %
Nagydaróc 4 0.35 %
Ipolynyitra 4 0.35 %
Ipolygalsa 3 0.27 %
Sátorosbánya 3 0.27 %
Gácsprága 3 0.27 %
Kalonda 3 0.27 %
Lentő 3 0.27 %
Sőreg 3 0.27 %
Füleksávoly 2 0.18 %
Csomatelke 2 0.18 %
Kétkeresztúr 2 0.18 %
Fülekpüspöki 2 0.18 %
Ábelfalva 2 0.18 %
Miksi 2 0.18 %
Tósár 1 0.09 %
Fülekpilis 1 0.09 %
Rátkapuszta 1 0.09 %
Parlagos 1 0.09 %
Béna 1 0.09 %
Tőrincs 0 0.00 %