SK
KS
.....

Jászómindszent

Község

címer zászló
558 44% magyar 1910
12 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Poproč
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Csereháti járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Csereháti járás (sz: Szepsi)
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör Szepesi-érchegység, Kassai-hegység
Más földrajzi nevek:
(Anna-bánya), (Ágnes-bánya), Antimonka, Báč, Bereky, Biely kameň, Borovičná hôrka, Búč, Dedinské, Dieliky, Fedorka, Flosok, (Fortuna-bánya), Friska, Hajný potok, Harbók, Harklov, Hartlob, Hrb, Ida-patak, Inežinka, Ištvanka (Štefanka), Jedľový panorok, Jászói-hegy, Jászói-domb, Jászói-patak, Kadlubec, Kamenná cesta, Kobylia hora, Kratiny, Kráľova lúka, Kužel, Lazy, Lúčky, Medzi cestami, Medzi potoky, Medzi prevlakami, Močidlá, Na chotári, Na klinci, Na obor, Nižná kopanina, Nižná Ondrejka, Nižné rovné, Nižné zábavky, Okruhlianka, Olsava-patak (Olšava), Ondrejkova doliny, Ondrejky, Orjaš, Ökrös (Volový hrb), Pod hrbom, Pod klinom, Pod krajom, Polčovce, Popova lúka, Povrazky, Péter-völgy (Petrova dolina), Reka-patak (Rieka), Rinolta, Rovnice, Rozsýpaný kameň, Rúbanisko, Rúfuszbánya (Rúfus-baňa), Tonka, U kríža, Úboč, Úboľ, Vlčia dolina, Volovač, Vrch, Vrtele, Vyšná Ondrejka, Vyšné rovné, Vyšné Zábavky, Zadný potok, Zaspaný jarok, Záhumienky, Zámutov
Koordináták:
48.71133041, 20.97579193
Terület:
26,38 km2
Rang:
község
Népesség:
2747
Tszf. magasság:
363 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04424
Település kód:
521892
Szervezeti azonosító:
324639
Adóazonosító:
2020746189

Jászómindszent a Kassai-hegyvidék nyugati hegycsoportjának déli lábánál, a Jászói-patak mentén, Jászó közvetlen északi szomszédságában fekszik, 363 méteres (határa 313-1126 méteres) tengerszint feletti magasságban, Szepsitől 12 km-re északra, Mecenzéftől 10 km-re keletre, Kassától pedig 33 km-re nyugatra. A belterület a patak mentén húzódó, észak-déli irányban mintegy 40 métert lejtő kettős főutcával párhuzamos további hat utcát foglal magába. A település arculata alapvetően falusias, a 20. századi területi expanzióval nem járt együtt városiasodás. Határának déli egyharmadán található valamennyi mezőgazdaságilag művelt terület és a község kiterjedt belterülete a hozzá keletről csatlakozó régi bányateleppel, Rúfuszbányával és az északkeletről csatlakozó, a Péter-völgy nyílásánál található Antimónka településrésszel, utóbbi ma elsősorban üdülőkörzet. Jászómindszentet Jászótól a Hársas-hegy (Lipovec, 364 m) választja el. Északi kétharmadát erdőkkel borított hegyvidék (Jászói-hegy – 776 m, Kobylia hora – 882 m, Harklov – 783 m, Hrb – 947 m, Biely kameň – 967 m) foglalja el. A község határa nyugaton a Szabó-völgyig (Zábavská dolina), északkeleten egészen az Ida-patak völgyéig terjed, legészakabbi és egyben legmagasabb pontját a Jászói-dombon (1129 m) találjuk Abaúj és Szepes határán, a Kassai-hegység gerincén. 2010-ben a község területének 70,7 %-át (1865 ha) erdő (tölgy, bükk, a magasabb területeken lucfenyő), 15,4 %-át (407 ha) szántó, 5,5 %-át (144 ha) rét és legelő, 4,1 %-át (107 ha) pedig beépített terület foglalta el. Jászómindszent a közúti közlekedés szempontjából zsákfalunak számít, csak a Jászóból (3 km) ide vezető 3359-es úton közelíthető meg. Délről és nyugatról Jászó, északnyugatról (rövid szakaszon) Gölnicbánya, északról Aranyida, keletről pedig Rudnok községekkel határos. Nyugati határát a Szabó-patak (Zábava), északi határát az Ida-patak legfelsőbb szakasza, a Reka-patak (Rieka) alkotja, északnyugati határa évszázadokon át megyehatárt alkotott Abaúj és Szepes vármegyék között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Csereháti járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig, a járás megszüntetéséig a Szepsi járáshoz tartozott, majd a Kassa-vidéki járáshoz csatolták. 1939-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Csereháti járás). Területe az elmúlt száz év során csak kis mértékben változott (1910 – 26,61 km², 1921 – 26,70 km², 2011 – 26,41 km²).

Népesség

A községnek 2011-ben 2760 lakosa volt, melynek 91,5 %-a volt szlovák és 0,4 %-a (11 fő) magyar nemzetiségű (0,6 %-a – 17 fő – magyar anyanyelvű). Jászómindszent a szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő település, melynek a 18. század óta túlnyomórészt szlovák lakossága az 1890-es évektől kezdve erős magyarosodásnak indult: míg 1890-ben a lakosság 2,9 %-a, 1900-ban már 27,9 %-a, 1910-ben pedig 44,2 %-a vallotta magát magyar anyanyelvűnek és az államfordulat ellenére 1921-re tovább nőtt ez az arány (ekkor a lakosság 60,0 %-a vallotta magát magyarnak és 35,0 %-a szlováknak). 1930-ra 94,4 %-os csehszlovák többség mellett alig 1,8 %-ra esett vissza a magyarok aránya, az 1941-es magyar népszámlálás viszont ismét 70,8 %-os magyar többséget mutatott ki. 1945 után ez a kettős identitás megszűnt, azóta a község színszlováknak tekinthető. Jászómindszent népessége a 20. század első felében még jelentős ingadozásokat mutatott (a bányászat konjunktúráját követve): 1880-1900 között a bányászat fellendülésével 13,2 százalékkal nőtt a lakosság száma (1294 főről 1465 főre), 1900-1910 között azonban az 1880-as szint alá esett vissza (1263 fő). Az 1921-1941 közötti két évtizedre a folyamatos növekedés jellemző, ekkor egynegyedével nőtt a község népessége, 1941-1970 között pedig további másfélszeresére (1722 főről 2675 főre). 1970 óta a lakosság száma rendkívüli stabilitást mutat, 1980-2017 között 2740-2790 fő között ingadozott, 2017-ben 2740-en lakták a községet. 1921-ben csaknem a teljes lakosság római katolikus vallású volt (96,8 %), 25 fős (2,0 %) izraelita közösség mellett, 2011-ben a római katolikusok a népesség 78,6 %-át alkották, a felekezeten kívüliek aránya 6,5 %, a vallási hovatartozásukról nem nyilatkozóké pedig 10,6 % volt. 2011-ben a község népsűrűsége (105 fő/ km²) egyharmadával meghaladta a járási átlagot. Ugyanekkor Rúfuszbányán élt a népesség 0,6 százaléka (17 fő).

Történelem

A mai Jászómindszenttől északkeletre, az Olsva-patak mentén fekvő egykori Olsvány falu első írásos említése 1255-ből származik, ekkor „Olchuan” alakban említik. Bár a 14. század elejére ez a település elpusztult, egyes kutatók Jászómindszent elődjének tekintik. A tornai várbirtokhoz tartozó bányásztelepülés 1383-ban tűnik fel először Mindszent („Mendzenth”) néven, nevét a Mindenszentek tiszteletére szentelt plébániatemplomáról kapta. Valószínűleg a 14. század közepe táján keletkezett. 1408-tól a Perényi család birtoka volt. A szláv Poproč („páfrány”) név 1408-ban „Pothproch” alakban szerepel először írásos forrásokban. 1427-ben a falunak 20 portája volt, ekkor már a jászói premontrei apátság birtoka volt és az is maradt egészen a 19. századig (innen ered előneve is, a falu 1630-ban szerepel először „Jászó Mindszent” néven). Vasércbányászata a középkorig nyúlik vissza, ekkor a jászói prépostság is támogatta a bányászat fejlesztését. Plébániája 1506-ban már létezett. A 16. század közepén a falu elnéptelenedett, 1564-ben csak 6 portája volt, de a 16. század végén végbement új betelepülés révén 1596-ban már 58 család élt itt (közülük 25 volt szláv és 21 magyar). A 17. század végén 22 jobbágy és 19 zsellérportából áll a település. Lakosságának nagy része elpusztult az 1709-10-es pestisjárványban, 1715-ben alig 8, 1720-ban pedig 13 lakott portája volt. A járvány után katolikus szlovákokkal telepítették újra. A község pecsétje 1783-ból ismert. 1828-ban 153 háza és 1147 lakosa volt. Ekkoriban vas- és rézbányászata egyaránt jelentős volt, a rezet Aranyida, a vasat Jászó (Pocskaj, a mai Ferenctelep) hutáiba szállították. Lakói a bányászat mellett faszénégetésel és fuvarozással foglalkoztak. A 19. század végétől kezdve antimonbányászata is számottevő volt. A 20. század elején Jászómindszent lakosságának mintegy harmada már bányász volt. A bányászat felfutásával párhuzamosan gyorsan nőtt a lakosság száma, míg 1880-ban 1294, 1890-ben 1302, 1900-ban már 1465 lakosa volt a községnek. Ezt a folyamatot a közeli Lúciabánya megnyitása törte meg egy időre, a századforduló után számos jászómindszenti költözött át Felsőmecenzéfre, illetve az amerikai kivándorlás is apasztotta a lakosság számát, mely 1910-re 1263-ra esett vissza. Az első világháborúban 25 jászómindszenti vesztette életét. 1920-ig a község Abaúj-Torna vármegye Szepsi székhelyű Csereháti járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. A két világháború között a magas munkanélküliség sújtotta a község lakosait, 1935-ben 279 munkanélküli volt a faluban. 1938. novemberében nemzetiségi alapon az első bécsi döntés ugyan Csehszlovákiához csatolta, de mivel észak (Gölnicbánya) felé semmilyen közlekedési kapcsolata nem volt, így 1939. márciusában kicserélték Cseklésszel és 1945. januárjáig újra Magyarországhoz csatolták. 1938-ban 274 háza és 1628 lakosa volt. A községbe 1945. január 21-én vonult be a szovjet hadsereg, ezután visszakerült Csehszlovákiához. 1947-ben bevezették a villamos áramot, 1951-ben pedig megalakult a mezőgazdasági szövetkezet. A község fénykora és belterületének expanziója a második világháború végétől az 1960-as évekig terjedő időszakra esik; csupán 1945-48 között 150 új lakás épült, összességében a belterület kiterjedése mintegy háromszorosára nőtt. Ekkor a vasérc- és antimonbányászatot intenzíven fejlesztették, új tárnákat nyitottak, az 1950-es években még drótkötélpálya („sodronyka”) kötötte össze Rúfusz- és Lúciabányát. Egymás után mérték ki az új telkeket a termelésből kivont szántók és legelők helyén, így alakult ki a mai településszerkezet. 1970-re a házak száma a harminc évvel korábbinak több mint a kétszeresére, 591-re, 2001-re pedig 747-re nőtt. 1964-ben megszűnt az antimonbányászat a Péter-völgyben, majd 1966-ban leállt a vasércbányászat a Fortuna-bányában, az 1970-es években pedig a Rúfusz-bányában is, ezzel a község fejlődése is megakadt. 1970-ben 2675, 1980-ban 2753, 1991-ben 2790, 2001-ben pedig 2784 lakosa volt. 1994-ben fogadták el a község címerét és zászlaját, előbbi alapját Jászómindszent 18. századi pecsétjének rajza képezi. Az 1970-es évek óta a bányászat megszűnte jelentősen átalakította a táj arculatát, korábbi bányatelepek (Fortuna-bánya, Ágnes-bánya, Anna-bánya) tűntek el, az erdőterületek aránya pedig megnőtt, korábban szántóként vagy legelőként használt területek is visszaerdősödtek.

Mai jelentősége

Jászómindszent egykor számottevő antimonbányászata 1964-ben megszűnt, ma egy fűrésztelep működik itt. A községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. A Mindenszentek tiszteletére szentelt római katolikus temploma eredetileg gótikus stílusban épült 1518-ban, 1766-ban barokk-klasszicista stíliusban újjáépítették. Néprajzi-helytörténeti kiállítása 1994-ben nyílt meg.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MINTSZENT. Két falu Abaúj Várm. egyiknek földes Ura a’ Jászói Prépostság, a’ másiknak pedig Nováki, és több Urak, lakosai többfélék, fekszik egyik a’ Kassai, a’ másik a Csereháti járásban, legelőjök szoross, épűletre való fájok nints, más jó tulajdonságaik középszerűek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Mindszent (Jászó), Podproch, tót falu, Abauj vmegyében, Jászóhoz északra 1 órányira: 1136 kath. lak. Paroch. templom. Réz- és vas-bányák. Szép fenyves erdő. F. u. a jászói prépost. Ut. p. Meczenzéf.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Alsó-Meczenzéftől kelet felé meg kell említenünk Jászó-Mindszent községet, melynek vas-, antimon- és czinóberbányái vannak, és Rudnok községet, melynek fürdőjét messze földről látogatják.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Jászó-Mindszent, 187 házzal, 1302 tót lakossal. Postája és távirója: Jászó. Róm. kath. temploma, melyben szép, régi csúcsíves oltár van, 1518-ban épült. A községnek vas-, antimon- és czinóber-bányái vannak.

Magyar Katolikus Lexikon

Jászómindszent, v. Abaúj-Torna vm. (Poproc, Szl.): plébánia a v. rozsnyói egyhm. jászói esp. ker-ében. - 1506: már létezett. Tp-át 1518: Mindenszentek tit-ra sztelték, a mait 1766: építették. Kegyura 1880: a jászói prép. Anyanyelve szl., m. - x Plébánosai: 1780: Mallyó József, 1818: Hamrák Pál, 1831: Pauer Ferenc, 1848: Kohaut-Klabauszky Vince, 1865: Miskovics Anasztáz, 1867: Machay András, 1873: Kocsiss, Gyula, 1884: Bohinszky Tivadar, 1895: Jakabovich Teleszfor OFM, 1896: Vavrek Rikárd - Lakói 1910: 1232 r.k., 1 g.k., 30 izr., össz. 1263; 1940: 1676 r.k., 13 g.k., 6 ev., 2 ref., 30 izr., össz. 1722. ** JKJN 1902:278. Gerecze II:72. - Schem. Ros. 1913:80.

Helységnévtár

Mindszent (Jászó-) (Propots), RK. 1275 Rozsnyó, gk. 1 Szeszta, izr. 18 - .

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Jászómindszent. A községhez tartozó külterületi lakott hely: Rufusbánya. A község területe 4629 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1628.

Névelőfordulások
1255
Olchuan
1383
Medzenth
1407
Mendzenth
1408
Pothproch
1427
Menthzent
1590
Podprocz aliter Myndzenth
1630
Jászó Mindszent
1773
Mind-Szent
1786
Mintszent
1808
Jászó-Mindszent, Podproč
1863
Jászómindszent
1920
Poproč
1927
Poproč, Mindszent
1938
Jászómindszent
1948
Poproč

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Školská) 2
Telefon: 0554668171
Fax: 0554668169

Honlap: new1.poproc.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Komorová Hiľovská Iveta (NAJ)

Képviselő-testület:
Petráš Branislav (Független)
Bradová Zuzana (Független)
Baníková Zita (Független)
Hiľovská Dominika (Független)
Vincová Dominika (Független)
Harčariková Katarína (Független)
Komora Viliam (NAJ)
Spišák Ján (SPOLU)
Petrášová Eva (SZS)
Független 67% Független 6 képviselö NAJ 11% NAJ 1 képviselö SPOLU 11% SPOLU 1 képviselö SZS 11% SZS 1 képviselö 9 képviselö
Jászómindszenti Posta

Mieru 95

Domov dôchodcov Poproč, Obchodná 73

Obchodná 73

Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč

Školská 3

Alapiskola és óvoda

Školská 3

EP - ZŠsMŠ (MŠ)

Kultúrna 2

Jászómindszenti Anyakönyvi Hivatal

Školská 2

Jászómindszenti Községi Hivatal

Školská 2

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 34 3%
szlovákok 1206 93%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 40 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1294
magyarok 558 44%
szlovákok 694 55%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1263
magyarok 765 60%
szlovákok 446 35%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 64 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1275
magyarok 17 1%
szlovákok 2749 99%
ruszinok 4 0%
romák 0 0%
ukránok 5 0%
csehek 12 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 2790
magyarok 12 0%
szlovákok 2739 98%
ruszinok 1 0%
romák 1 0%
ukránok 5 0%
csehek 10 0%
németek 2 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 13 0%
összlétszám 2784
magyarok 11 0%
szlovákok 2526 92%
ruszinok 4 0%
romák 0 0%
ukránok 4 0%
csehek 12 0%
németek 5 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 192 7%
összlétszám 2760
magyarok 12 0%
szlovákok 2512 94%
ruszinok 6 0%
romák 0 0%
ukránok 4 0%
csehek 8 0%
németek 1 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 135 5%
összlétszám 2681
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2275
Választási részvétel: 58.11 %
Kiadott boríték: 1322
Bedobott boríték: 1322

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1311
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Komorová Hiľovská Iveta 505 38.52 % NAJ
Petráš Branislav 346 26.39 % Független
Bradová Zuzana 289 22.04 % Független
Spišák Ján 171 13.04 % SPOLU

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Petráš Branislav 721 Független
Bradová Zuzana 664 Független
Baníková Zita 657 Független
Hiľovská Dominika 584 Független
Vincová Dominika 569 Független
Harčariková Katarína 534 Független
Spišák Ján 441 SPOLU
Petrášová Eva 427 SZS
Komora Viliam 401 NAJ

Képviselők

2014
Független 88.89% Független 8 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 66.67% Független 6 képviselö SPOLU 11.11% SPOLU 1 képviselö SZS 11.11% SZS 1 képviselö NAJ 11.11% NAJ 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2326
Választási részvétel: 11.44 %
Kiadott boríték: 266
Bedobott boríték: 266
Választásra jogosult: 2327
Választási részvétel: 8.55 %
Kiadott boríték: 199
Bedobott boríték: 199
Választásra jogosult: 2 306
Választási részvétel: 18,43 %
Kiadott boríték: 425
Bedobott boríték: 425

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 249
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 417
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 119 47.79 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 73 29.32 % KDS
Dominika Palaščáková 17 6.83 % NOVA
Rastislav Masnyk 14 5.62 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 7 2.81 % Független
Vladimír Gürtler 6 2.41 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 5 2.01 % ĽS Naše Slovensko
Lukáš Sisák 4 1.61 % KSS
Jozef Holečko 3 1.20 % Független
Ivan Kuhn 1 0.40 % OKS
Rudolf Bauer 88 44.67% KDS
Richard Raši 181 43.41 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 154 36.93 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 27 6.47 % ĽSNS
Róbert Bačinský 15 3.60 % Független
Jarmila Tkáčová 13 3.12 % SNS
Karol Pataky 12 2.88 % MOST - HÍD, SKOK
Vladislav Stanko 4 0.96 % Független
Adam Šepetka 3 0.72 % NAJ
Lukáš Sisák 2 0.48 % KSS
Jaroslav Džunko 2 0.48 % Független
Ján Struk 1 0.24 % SMS
Oliver Petrík 1 0.24 % JĽSS
Rudolf Botka 1 0.24 % NP
Jozef Bobík 1 0.24 % Független
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 245
Érvényes szavazólap: 402
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Ľubica Holováčová 68 27.76% SĽS
Jozef Konkoly 67 27.35% SMER - SD
František Petro 47 19.18% SMER - SD
Dominika Palaščáková 44 17.96% NOVA
Vladimír Popovič 40 16.33% SMS
Vojtech Staňo 36 14.69% SMER - SD
Ľubomír Šimko 36 14.69% SMER - SD
Michal Rečka 36 14.69% SMER - SD
Štefan Petrík 31 12.65% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Štefan Markovič 30 12.24% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jaroslav Pástor 30 12.24% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Norbert Krušinský 29 11.84% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
István Zachariaš 29 11.84% SMK-MKP
Miroslav Bačenko 28 11.43% Független
Tomáš Suchý 27 11.02% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jenő Csoltkó 26 10.61% Független
Ján Marton 25 10.20% NOVA
Anton Medvec 25 10.20% Független
Elena Fialková 25 10.20% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Viktor Sasák 25 10.20% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 21 8.57% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Božena Letková 21 8.57% Független
Monika Bérešová 19 7.76% SZS
Viliam Bačo 19 7.76% Független
Miloš Barcal 19 7.76% Független
Ján Bačo 18 7.35% SĽS
Viktor Dulina 18 7.35% Független
Mária Topoľančinová 18 7.35% ĽS-HZDS
Karol Dzugas 18 7.35% Független
Františka Kočišová 18 7.35% SĽS
Slavomír Horváth 17 6.94% SNS
Monika Vargová 17 6.94% SNS
Róbert Čarny 16 6.53% SNS
Ján Kokarda 15 6.12% Független
Róbert Šándor 15 6.12% Független
Marián Tóth 15 6.12% SaS
Ján Mikloš 14 5.71% KSS
Ivan Buchla 14 5.71% SNS
Elena Majancsíková 13 5.31% SĽS
Ladislav Vojtko 13 5.31% KSS
Imrich Kohút 12 4.90% SĽS
Ivan Hriczko 11 4.49% Független
Radoslav Šimko 10 4.08% SNS
Ján Stanislav 10 4.08% SNS
Peter Papáč 10 4.08% KSS
Martin Baltes 10 4.08% SĽS
Peter Palaščák 9 3.67% SOĽ
Anton Király 8 3.27% SMK-MKP
Rastislav Moric 7 2.86% 7 STATOČNÝCH
Jozef Koňa 7 2.86% SĽS
Ladislav Bartók 7 2.86% Független
László Köteles 7 2.86% SMK-MKP
Štefan Laczkó 6 2.45% 7 STATOČNÝCH
Jozef Tischler 6 2.45% SĽS
László Iván 6 2.45% SMK-MKP
Marián Kertész 6 2.45% PD
Jozef Holečko 6 2.45% Független
Ladislav Miko 5 2.04% 7 STATOČNÝCH
Július Grulyo 4 1.63% Független
Alexander Bimbo 4 1.63% SRÚS
Roman Horváth 2 0.82% SRÚS
Anetta Strýčková 108 26.87% Független
Gabriel Böhm 94 23.38% Független
Slavomír Borovský 88 21.89% DS
Imrich Bakši 76 18.91% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 67 16.67% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 66 16.42% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ondrej Bernát 65 16.17% SMER-SD
Mária Lacková 64 15.92% Független
Ján Serbin 63 15.67% Független
Marcela Demkeová 63 15.67% ĽS Naše Slovensko
František Gedra 59 14.68% ĽS Naše Slovensko
Viktor Dulina 56 13.93% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 55 13.68% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Štefan Hudák 53 13.18% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Andrejanin 50 12.44% ÚSVIT
Michal Rečka 49 12.19% SMER-SD
František Petro 46 11.44% SMER-SD
Erika Zámboriová 46 11.44% ŠKV
Jarmila Vaňová 42 10.45% ŠKV
Pavol Bujňák 41 10.20% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Július Beluscsák 39 9.70% Független
Radoslav Hodor 39 9.70% Független
Martin Baltes 38 9.45% ĽS Naše Slovensko
Peter Derevjaník 38 9.45% SMER-SD
Monika Gergelová 38 9.45% SNS
Július Pelegrin 35 8.71% Független
Roland Szabó 35 8.71% SMER-SD
Miloš Barcal 35 8.71% Független
Pavol Lehotský 33 8.21% Független
Martina Dutková 32 7.96% Független
Július Begala 31 7.71% Független
István Zachariaš 30 7.46% SMK-MKP
Anton Medvec 28 6.97% Független
Vlastimil Lakatoš 24 5.97% Független
Jaroslav Pástor 22 5.47% MOST - HÍD
Ivan Hriczko 22 5.47% ŠKV
Tibor Bráz 21 5.22% Független
Mária Dulovičová 21 5.22% Független
Ján Kokarda 21 5.22% Független
Jozef Hric 17 4.23% KSS
Rudolf Varga 17 4.23% VZDOR
Ervín Kompuš 16 3.98% NAJ
Slavomír Horváth 15 3.73% SNS
Peter Seman 15 3.73% KSS
Tomáš Suchý 14 3.48% ŠANCA
Elena Fialková 14 3.48% MOST - HÍD
Alexander Horváth 13 3.23% MOST - HÍD
Ladislav Vojtko 13 3.23% KSS
Anton Király 13 3.23% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 12 2.99% SMK-MKP
Vojtech Farkaš 11 2.74% Független
Július Grulyo 10 2.49% Független
Ladislav Bartók 9 2.24% MKDA-MKDSZ
Csaba Simkó 8 1.99% SMK-MKP
Csaba Káposztás 8 1.99% MKDA-MKDSZ
Norbert Krušinský 8 1.99% MOST - HÍD
Jozef Krešák 6 1.49% ŠANCA
Peter Kocai 6 1.49% NAJ
Tamás Iván 6 1.49% SMK-MKP
Ján Horváth 6 1.49% Független
László Köteles 5 1.24% SMK-MKP
Alexander Képes 5 1.24% SMK-MKP
Attila Oravecz 4 1.00% MOST - HÍD
Gábor Szalay 4 1.00% SMK-MKP
Augustín Köteles 1 0.25% NAJ
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 28.33 %
Torna 145 6.07 %
Buzita 141 5.90 %
Somodi 111 4.64 %
Makranc 110 4.60 %
Debrőd 109 4.56 %
Csécs 94 3.93 %
Szeszta 73 3.05 %
Jászó 69 2.89 %
Jánok 64 2.68 %
Perény - Hím 63 2.64 %
Komaróc 63 2.64 %
Áj 57 2.38 %
Reste 57 2.38 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.13 %
Tornaújfalu 49 2.05 %
Alsólánc 48 2.01 %
Zsarnó 47 1.97 %
Bódvavendégi 40 1.67 %
Nagyida 40 1.67 %
Péder 40 1.67 %
Abaújszina 33 1.38 %
Pány 22 0.92 %
Mecenzéf 21 0.88 %
Jászómindszent 12 0.50 %
Tornahorváti 12 0.50 %
Szádelő 12 0.50 %
Kenyhec 11 0.46 %
Miglécnémeti 11 0.46 %
Stósz 7 0.29 %
Kisida 7 0.29 %
Felsőmecenzéf 5 0.21 %
Hernádcsány 4 0.17 %
Hernádzsadány 4 0.17 %
Kassamindszent 4 0.17 %
Magyarbőd 4 0.17 %
Jászóújfalu 3 0.13 %
Felsőtőkés 3 0.13 %
Koksóbaksa 3 0.13 %
Izdobabeszter 3 0.13 %
Hernádszokoly 3 0.13 %
Enyicke 3 0.13 %
Petőszinye 3 0.13 %
Rás 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Hernádszentistván 2 0.08 %
Benyék 2 0.08 %
Felsőcsáj 2 0.08 %
Kalsa 2 0.08 %
Hilyó 2 0.08 %
Patacskő 2 0.08 %
Alsókemence 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Alsómislye 2 0.08 %
Alsótőkés 2 0.08 %
Kassaolcsvár 2 0.08 %
Felsőkemence 1 0.04 %
Abaújnádasd 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Sároskőszeg 1 0.04 %
Semse 1 0.04 %
Rudnok 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Lengyelfalva 1 0.04 %
Abaújharaszti 1 0.04 %
Bolyár 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 36.23 %
Torna 110 12.26 %
Kecer 63 7.02 %
Szepsi 47 5.24 %
Mecenzéf 28 3.12 %
Áj 16 1.78 %
Buzita 14 1.56 %
Jászómindszent 13 1.45 %
Csécs 11 1.23 %
Jászóújfalu 10 1.11 %
Kisida 9 1.00 %
Abaújszakaly 9 1.00 %
Györke 8 0.89 %
Kenyhec 8 0.89 %
Hernádcsány 8 0.89 %
Tornaújfalu 7 0.78 %
Abos 7 0.78 %
Izdobabeszter 7 0.78 %
Abaújszina 6 0.67 %
Stósz 6 0.67 %
Budamér 5 0.56 %
Hernádszentistván 5 0.56 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.56 %
Hernádszokoly 5 0.56 %
Pány 5 0.56 %
Enyicke 5 0.56 %
Benyék 5 0.56 %
Semse 5 0.56 %
Bolyár 5 0.56 %
Hernádzsadány 4 0.45 %
Rozgony 4 0.45 %
Debrőd 4 0.45 %
Koksóbaksa 4 0.45 %
Nagyida 4 0.45 %
Miglécnémeti 4 0.45 %
Zsarnó 4 0.45 %
Alsókemence 4 0.45 %
Lapispatakújtelep 4 0.45 %
Szeszta 3 0.33 %
Hilyó 3 0.33 %
Komaróc 3 0.33 %
Nagyszalánc 3 0.33 %
Alsólánc 3 0.33 %
Patacskő 3 0.33 %
Sároskőszeg 3 0.33 %
Felsőmislye 3 0.33 %
Felsőmecenzéf 3 0.33 %
Szaláncújváros 3 0.33 %
Ránk 3 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.33 %
Alsómislye 3 0.33 %
Rudnok 3 0.33 %
Baska 3 0.33 %
Perény - Hím 3 0.33 %
Lapispatak 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Makranc 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Alsóhutka 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Aranyida 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Kassamindszent 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 26.25 %
Buzita 223 11.45 %
Csécs 84 4.31 %
Perény - Hím 79 4.06 %
Torna 77 3.95 %
Szeszta 77 3.95 %
Reste 67 3.44 %
Makranc 66 3.39 %
Komaróc 55 2.82 %
Debrőd 55 2.82 %
Somodi 53 2.72 %
Alsólánc 51 2.62 %
Nagyida 49 2.52 %
Tornaújfalu 38 1.95 %
Jászó 37 1.90 %
Áj 37 1.90 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.64 %
Zsarnó 31 1.59 %
Péder 30 1.54 %
Abaújszina 29 1.49 %
Jánok 28 1.44 %
Bódvavendégi 25 1.28 %
Mecenzéf 15 0.77 %
Semse 11 0.56 %
Pány 10 0.51 %
Kenyhec 9 0.46 %
Hernádcsány 9 0.46 %
Tornahorváti 8 0.41 %
Kassamindszent 8 0.41 %
Miglécnémeti 8 0.41 %
Györke 7 0.36 %
Enyicke 6 0.31 %
Kecer 6 0.31 %
Kisida 5 0.26 %
Izdobabeszter 5 0.26 %
Jászómindszent 5 0.26 %
Hernádszentistván 5 0.26 %
Regeteruszka 4 0.21 %
Királynép 4 0.21 %
Jászóújfalu 4 0.21 %
Szádelő 4 0.21 %
Felsőcsáj 3 0.15 %
Patacskő 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Hatkóc 3 0.15 %
Rozgony 3 0.15 %
Hernádzsadány 3 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Aranyida 2 0.10 %
Felsőkemence 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Felsőmecenzéf 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Nagyszalánc 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Abos 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Hilyó 1 0.05 %
Ránk 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Budamér 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 15.77 %
Jászómindszent 108 9.25 %
Stósz 76 6.51 %
Felsőmecenzéf 50 4.28 %
Szepsi 38 3.26 %
Kisida 36 3.08 %
Hernádcsány 24 2.06 %
Jászó 24 2.06 %
Kassamindszent 24 2.06 %
Jászóújfalu 22 1.89 %
Kassabéla 19 1.63 %
Rozgony 18 1.54 %
Budamér 18 1.54 %
Hernádszokoly 17 1.46 %
Semse 17 1.46 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.29 %
Sároskőszeg 15 1.29 %
Felsőtőkés 14 1.20 %
Kassaolcsvár 14 1.20 %
Csécs 12 1.03 %
Lengyelfalva 12 1.03 %
Torna 12 1.03 %
Izdobabeszter 12 1.03 %
Hernádszentistván 12 1.03 %
Idabukóc 11 0.94 %
Aranyida 11 0.94 %
Lapispatak 11 0.94 %
Koksóbaksa 10 0.86 %
Felsőmislye 9 0.77 %
Alsótőkés 9 0.77 %
Tarcavajkóc 8 0.69 %
Abaújszakaly 8 0.69 %
Tizsite 8 0.69 %
Baska 8 0.69 %
Hatkóc 7 0.60 %
Szalánchuta 7 0.60 %
Enyicke 7 0.60 %
Abaújnádasd 7 0.60 %
Nagyida 7 0.60 %
Abaújszina 7 0.60 %
Hilyó 7 0.60 %
Perény - Hím 7 0.60 %
Magyarbőd 7 0.60 %
Hernádgecse 7 0.60 %
Nagyszalánc 7 0.60 %
Györke 6 0.51 %
Garbócbogdány 6 0.51 %
Makranc 6 0.51 %
Lapispatakújtelep 6 0.51 %
Kelecsenyborda 6 0.51 %
Kecer 6 0.51 %
Királynép 6 0.51 %
Hernádzsadány 6 0.51 %
Rás 5 0.43 %
Pány 5 0.43 %
Rudnok 5 0.43 %
Kisladna 5 0.43 %
Terebő 5 0.43 %
Hernádgönyű 4 0.34 %
Buzita 4 0.34 %
Ájfalucska 4 0.34 %
Abaújharaszti 4 0.34 %
Zsarnó 4 0.34 %
Kalsa 4 0.34 %
Petőszinye 4 0.34 %
Szeszta 4 0.34 %
Nagyladna 4 0.34 %
Ósvacsákány 3 0.26 %
Felsőcsáj 3 0.26 %
Györgyi 3 0.26 %
Abaújrákos 3 0.26 %
Apátka 3 0.26 %
Jánok 3 0.26 %
Alsómislye 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Benyék 3 0.26 %
Miglécnémeti 3 0.26 %
Újszállás 2 0.17 %
Alsókemence 2 0.17 %
Ósva 2 0.17 %
Szaláncújváros 2 0.17 %
Balogd 2 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Somodi 2 0.17 %
Regeteruszka 2 0.17 %
Bátyok 2 0.17 %
Debrőd 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Kenyhec 2 0.17 %
Bölzse 2 0.17 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 36.07 %
Buzita 84 5.74 %
Torna 66 4.51 %
Makranc 50 3.42 %
Szeszta 45 3.07 %
Csécs 39 2.66 %
Debrőd 38 2.60 %
Áj 31 2.12 %
Somodi 30 2.05 %
Tornaújfalu 30 2.05 %
Szádudvarnok - Méhész 28 1.91 %
Nagyida 27 1.84 %
Perény - Hím 26 1.78 %
Alsólánc 26 1.78 %
Zsarnó 26 1.78 %
Jánok 26 1.78 %
Reste 23 1.57 %
Péder 22 1.50 %
Jászó 22 1.50 %
Bódvavendégi 21 1.43 %
Rudnok 17 1.16 %
Komaróc 17 1.16 %
Mecenzéf 15 1.02 %
Jászómindszent 13 0.89 %
Hernádcsány 13 0.89 %
Abaújszina 12 0.82 %
Tornahorváti 11 0.75 %
Miglécnémeti 9 0.61 %
Pány 9 0.61 %
Kassamindszent 8 0.55 %
Aranyida 7 0.48 %
Stósz 6 0.41 %
Izdobabeszter 6 0.41 %
Jászóújfalu 6 0.41 %
Györke 6 0.41 %
Rás 6 0.41 %
Enyicke 5 0.34 %
Ránk 5 0.34 %
Lapispatak 4 0.27 %
Patacskő 4 0.27 %
Sároskőszeg 4 0.27 %
Kisida 4 0.27 %
Alsómislye 4 0.27 %
Hernádgecse 4 0.27 %
Koksóbaksa 3 0.20 %
Felsőmecenzéf 3 0.20 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Szalánchuta 3 0.20 %
Kenyhec 3 0.20 %
Abaújszakaly 3 0.20 %
Garbócbogdány 3 0.20 %
Semse 3 0.20 %
Alsótőkés 3 0.20 %
Szádelő 2 0.14 %
Tarcavajkóc 2 0.14 %
Hernádzsadány 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Magyarbőd 2 0.14 %
Nagyszalánc 2 0.14 %
Kisszalánc 2 0.14 %
Kassabéla 2 0.14 %
Budamér 2 0.14 %
Hernádgönyű 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Abaújnádasd 2 0.14 %
Petőszinye 2 0.14 %
Kalsa 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.82 %
Hernádszentistván 216 10.77 %
Sároskőszeg 164 8.18 %
Hernádszokoly 138 6.88 %
Budamér 79 3.94 %
Rozgony 58 2.89 %
Kassabéla 40 2.00 %
Abos 40 2.00 %
Kassamindszent 39 1.95 %
Kisida 37 1.85 %
Terebő 34 1.70 %
Hernádcsány 30 1.50 %
Enyicke 28 1.40 %
Jászómindszent 28 1.40 %
Királynép 28 1.40 %
Szepsi 26 1.30 %
Tarcavajkóc 25 1.25 %
Koksóbaksa 23 1.15 %
Izdobabeszter 23 1.15 %
Lapispatak 19 0.95 %
Benyék 18 0.90 %
Hernádzsadány 18 0.90 %
Kisladna 18 0.90 %
Felsőmislye 17 0.85 %
Rás 17 0.85 %
Hernádgecse 17 0.85 %
Nagyszalánc 16 0.80 %
Kassaolcsvár 16 0.80 %
Lapispatakújtelep 15 0.75 %
Kenyhec 15 0.75 %
Alsómislye 15 0.75 %
Eszkáros 14 0.70 %
Baska 14 0.70 %
Regeteruszka 14 0.70 %
Alsótőkés 14 0.70 %
Perény - Hím 13 0.65 %
Bölzse 13 0.65 %
Abaújnádasd 13 0.65 %
Csécs 12 0.60 %
Hatkóc 12 0.60 %
Nagyladna 12 0.60 %
Lengyelfalva 12 0.60 %
Aranyida 12 0.60 %
Abaújszina 11 0.55 %
Semse 11 0.55 %
Felsőhutka 11 0.55 %
Mecenzéf 11 0.55 %
Garbócbogdány 10 0.50 %
Kalsa 10 0.50 %
Buzita 10 0.50 %
Jászóújfalu 10 0.50 %
Torna 10 0.50 %
Kecer 10 0.50 %
Magyarbőd 10 0.50 %
Felsőtőkés 10 0.50 %
Györke 10 0.50 %
Alsóhutka 9 0.45 %
Abaújszakaly 9 0.45 %
Hilyó 8 0.40 %
Idabukóc 8 0.40 %
Alsókemence 8 0.40 %
Tizsite 7 0.35 %
Jászó 7 0.35 %
Szalánchuta 7 0.35 %
Hernádgönyű 7 0.35 %
Stósz 7 0.35 %
Felsőmecenzéf 7 0.35 %
Abaújharaszti 6 0.30 %
Bolyár 6 0.30 %
Ósva 6 0.30 %
Bunyita 6 0.30 %
Györgyi 6 0.30 %
Bátyok 5 0.25 %
Szaláncújváros 5 0.25 %
Nagyida 5 0.25 %
Pány 5 0.25 %
Felsőcsáj 4 0.20 %
Ránkfüred 4 0.20 %
Ránk 3 0.15 %
Jánok 3 0.15 %
Szeszta 3 0.15 %
Újszállás 3 0.15 %
Ósvacsákány 3 0.15 %
Rudnok 3 0.15 %
Miglécnémeti 3 0.15 %
Balogd 3 0.15 %
Sárosófalu 3 0.15 %
Alsócsáj 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Áj 3 0.15 %
Füzérnádaska 3 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.15 %
Felsőkemence 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Kecerlipóc 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Abaújrákos 2 0.10 %
Apátka 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 34.54 %
Szepsi 178 15.68 %
Csécs 34 3.00 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.82 %
Áj 31 2.73 %
Makranc 29 2.56 %
Somodi 26 2.29 %
Tornaújfalu 25 2.20 %
Jánok 23 2.03 %
Perény - Hím 20 1.76 %
Zsarnó 20 1.76 %
Bódvavendégi 18 1.59 %
Mecenzéf 14 1.23 %
Szeszta 14 1.23 %
Tornahorváti 14 1.23 %
Jászó 12 1.06 %
Buzita 11 0.97 %
Debrőd 11 0.97 %
Kenyhec 11 0.97 %
Nagyida 10 0.88 %
Pány 10 0.88 %
Péder 8 0.70 %
Hernádcsány 6 0.53 %
Rozgony 6 0.53 %
Kisida 5 0.44 %
Hernádgecse 5 0.44 %
Reste 5 0.44 %
Ájfalucska 4 0.35 %
Szádelő 4 0.35 %
Alsólánc 4 0.35 %
Jászóújfalu 4 0.35 %
Lapispatakújtelep 4 0.35 %
Jászómindszent 4 0.35 %
Magyarbőd 3 0.26 %
Garbócbogdány 3 0.26 %
Izdobabeszter 3 0.26 %
Alsótőkés 3 0.26 %
Komaróc 3 0.26 %
Hernádszokoly 3 0.26 %
Nagyszalánc 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Hernádzsadány 3 0.26 %
Enyicke 3 0.26 %
Abaújszina 3 0.26 %
Kassamindszent 3 0.26 %
Abaújnádasd 2 0.18 %
Hilyó 2 0.18 %
Eszkáros 2 0.18 %
Rudnok 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Hernádgönyű 2 0.18 %
Budamér 2 0.18 %
Kassaolcsvár 2 0.18 %
Idabukóc 2 0.18 %
Szalánchuta 2 0.18 %
Kassabéla 2 0.18 %
Kecer 1 0.09 %
Tizsite 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Alsómislye 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Koksóbaksa 1 0.09 %
Felsőmislye 1 0.09 %
Tarcavajkóc 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Györke 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 13.47 %
Torna 20 4.57 %
Csécs 12 2.74 %
Jászó 11 2.51 %
Tornaújfalu 10 2.28 %
Rozgony 10 2.28 %
Nagyida 10 2.28 %
Buzita 8 1.83 %
Somodi 8 1.83 %
Makranc 7 1.60 %
Zsarnó 6 1.37 %
Reste 6 1.37 %
Lapispatak 6 1.37 %
Idabukóc 6 1.37 %
Debrőd 5 1.14 %
Jánok 5 1.14 %
Perény - Hím 5 1.14 %
Abaújszina 5 1.14 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.91 %
Kassamindszent 4 0.91 %
Alsólánc 4 0.91 %
Tornahorváti 4 0.91 %
Szeszta 4 0.91 %
Izdobabeszter 3 0.68 %
Petőszinye 3 0.68 %
Magyarbőd 3 0.68 %
Komaróc 3 0.68 %
Hernádszokoly 3 0.68 %
Jászóújfalu 3 0.68 %
Kisida 3 0.68 %
Györke 3 0.68 %
Ránk 3 0.68 %
Terebő 3 0.68 %
Enyicke 3 0.68 %
Nagyszalánc 2 0.46 %
Bódvavendégi 2 0.46 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.46 %
Hernádcsány 2 0.46 %
Budamér 2 0.46 %
Kalsa 2 0.46 %
Kecer 2 0.46 %
Kenyhec 2 0.46 %
Mecenzéf 2 0.46 %
Abos 2 0.46 %
Patacskő 2 0.46 %
Abaújszakaly 2 0.46 %
Kassaolcsvár 2 0.46 %
Felsőmislye 2 0.46 %
Alsókemence 2 0.46 %
Jászómindszent 1 0.23 %
Pány 1 0.23 %
Lapispatakújtelep 1 0.23 %
Rudnok 1 0.23 %
Regeteruszka 1 0.23 %
Alsótőkés 1 0.23 %
Benyék 1 0.23 %
Eszkáros 1 0.23 %
Sároskőszeg 1 0.23 %
Szaláncújváros 1 0.23 %
Királynép 1 0.23 %
Lengyelfalva 1 0.23 %
Stósz 1 0.23 %
Péder 1 0.23 %
Rás 1 0.23 %
Abaújnádasd 1 0.23 %
Hatkóc 1 0.23 %
Áj 1 0.23 %
Tarcavajkóc 1 0.23 %
Ájfalucska 1 0.23 %
Hernádgecse 1 0.23 %
Györgyi 1 0.23 %
Bolyár 1 0.23 %
Felsőcsáj 1 0.23 %
Felsőtőkés 1 0.23 %
Felsőmecenzéf 1 0.23 %
Kassabéla 1 0.23 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 22.79 %
Szepsi 82 13.95 %
Csécs 20 3.40 %
Tornaújfalu 18 3.06 %
Nagyida 17 2.89 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.55 %
Buzita 12 2.04 %
Áj 12 2.04 %
Szeszta 12 2.04 %
Somodi 11 1.87 %
Bódvavendégi 11 1.87 %
Zsarnó 10 1.70 %
Jászó 10 1.70 %
Makranc 10 1.70 %
Mecenzéf 9 1.53 %
Péder 9 1.53 %
Jászómindszent 8 1.36 %
Tornahorváti 8 1.36 %
Perény - Hím 7 1.19 %
Eszkáros 6 1.02 %
Hernádcsány 6 1.02 %
Abaújszina 6 1.02 %
Alsólánc 5 0.85 %
Kassamindszent 5 0.85 %
Reste 5 0.85 %
Jánok 4 0.68 %
Budamér 4 0.68 %
Baska 4 0.68 %
Kenyhec 4 0.68 %
Jászóújfalu 4 0.68 %
Hernádzsadány 4 0.68 %
Debrőd 4 0.68 %
Komaróc 4 0.68 %
Magyarbőd 4 0.68 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.68 %
Hernádszentistván 3 0.51 %
Kecer 3 0.51 %
Abaújnádasd 3 0.51 %
Alsótőkés 3 0.51 %
Enyicke 3 0.51 %
Hernádgönyű 3 0.51 %
Pány 3 0.51 %
Lapispatak 3 0.51 %
Semse 3 0.51 %
Györke 2 0.34 %
Abaújszakaly 2 0.34 %
Koksóbaksa 2 0.34 %
Kassabéla 2 0.34 %
Felsőmislye 2 0.34 %
Kassaolcsvár 2 0.34 %
Tizsite 2 0.34 %
Abaújrákos 2 0.34 %
Bolyár 2 0.34 %
Rozgony 2 0.34 %
Rudnok 2 0.34 %
Izdobabeszter 2 0.34 %
Miglécnémeti 2 0.34 %
Szádelő 2 0.34 %
Benyék 2 0.34 %
Nagyszalánc 2 0.34 %
Alsómislye 1 0.17 %
Hernádgecse 1 0.17 %
Bölzse 1 0.17 %
Ájfalucska 1 0.17 %
Felsőcsáj 1 0.17 %
Lapispatakújtelep 1 0.17 %
Újszállás 1 0.17 %
Abos 1 0.17 %
Stósz 1 0.17 %
Balogd 1 0.17 %
Hernádszokoly 1 0.17 %
Ránkfüred 1 0.17 %
Patacskő 1 0.17 %
Aranyida 1 0.17 %
Rás 1 0.17 %
Hilyó 1 0.17 %
Királynép 1 0.17 %
Ránk 1 0.17 %
Sároskőszeg 1 0.17 %
Kisida 1 0.17 %
Kisladna 1 0.17 %
Szaláncújváros 1 0.17 %
Idabukóc 1 0.17 %
Felsőtőkés 1 0.17 %
Abaújharaszti 1 0.17 %
Alsóhutka 1 0.17 %
Alsókemence 1 0.17 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 15.87 %
Torna 295 15.10 %
Jászó 262 13.42 %
Szádudvarnok - Méhész 126 6.45 %
Mecenzéf 91 4.66 %
Buzita 78 3.99 %
Szeszta 60 3.07 %
Zsarnó 56 2.87 %
Somodi 52 2.66 %
Tornaújfalu 50 2.56 %
Áj 47 2.41 %
Jászóújfalu 38 1.95 %
Debrőd 35 1.79 %
Bódvavendégi 33 1.69 %
Csécs 33 1.69 %
Alsólánc 29 1.48 %
Perény - Hím 28 1.43 %
Jánok 26 1.33 %
Szádelő 24 1.23 %
Abaújszina 23 1.18 %
Komaróc 22 1.13 %
Nagyida 20 1.02 %
Makranc 20 1.02 %
Reste 20 1.02 %
Péder 17 0.87 %
Felsőmecenzéf 14 0.72 %
Tornahorváti 11 0.56 %
Jászómindszent 8 0.41 %
Miglécnémeti 6 0.31 %
Királynép 6 0.31 %
Kenyhec 5 0.26 %
Hernádzsadány 5 0.26 %
Hernádcsány 5 0.26 %
Magyarbőd 4 0.20 %
Abaújszakaly 4 0.20 %
Enyicke 4 0.20 %
Kisida 3 0.15 %
Nagyszalánc 3 0.15 %
Kassamindszent 3 0.15 %
Lapispatakújtelep 2 0.10 %
Ájfalucska 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Rudnok 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Pány 2 0.10 %
Hernádszokoly 2 0.10 %
Lapispatak 2 0.10 %
Abaújnádasd 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Tizsite 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Ránk 1 0.05 %
Kecer 1 0.05 %
Rozgony 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Izdobabeszter 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsókemence 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 24.98 %
Makranc 115 8.84 %
Csécs 73 5.61 %
Torna 68 5.23 %
Buzita 39 3.00 %
Perény - Hím 36 2.77 %
Tornaújfalu 35 2.69 %
Jánok 30 2.31 %
Pány 26 2.00 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.92 %
Nagyida 23 1.77 %
Mecenzéf 23 1.77 %
Zsarnó 22 1.69 %
Áj 22 1.69 %
Szeszta 20 1.54 %
Györke 19 1.46 %
Komaróc 19 1.46 %
Péder 18 1.38 %
Somodi 17 1.31 %
Jászó 16 1.23 %
Reste 16 1.23 %
Debrőd 15 1.15 %
Kisida 14 1.08 %
Jászómindszent 14 1.08 %
Kenyhec 12 0.92 %
Alsólánc 12 0.92 %
Bódvavendégi 10 0.77 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.69 %
Sároskőszeg 9 0.69 %
Hernádcsány 9 0.69 %
Budamér 8 0.61 %
Rozgony 8 0.61 %
Kassamindszent 8 0.61 %
Hernádszentistván 7 0.54 %
Hernádszokoly 6 0.46 %
Izdobabeszter 6 0.46 %
Semse 6 0.46 %
Tornahorváti 6 0.46 %
Abaújszina 6 0.46 %
Idabukóc 6 0.46 %
Abos 6 0.46 %
Hilyó 6 0.46 %
Jászóújfalu 5 0.38 %
Tarcavajkóc 4 0.31 %
Koksóbaksa 4 0.31 %
Miglécnémeti 4 0.31 %
Bolyár 4 0.31 %
Nagyszalánc 4 0.31 %
Szádelő 4 0.31 %
Abaújnádasd 4 0.31 %
Kassabéla 4 0.31 %
Rás 4 0.31 %
Benyék 4 0.31 %
Hernádgecse 4 0.31 %
Rudnok 4 0.31 %
Stósz 3 0.23 %
Lapispatakújtelep 3 0.23 %
Kassaolcsvár 3 0.23 %
Enyicke 3 0.23 %
Bölzse 3 0.23 %
Felsőhutka 3 0.23 %
Hernádgönyű 3 0.23 %
Nagyladna 3 0.23 %
Alsótőkés 3 0.23 %
Balogd 2 0.15 %
Királynép 2 0.15 %
Kecer 2 0.15 %
Felsőmislye 2 0.15 %
Hatkóc 2 0.15 %
Patacskő 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Felsőcsáj 2 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Alsócsáj 2 0.15 %
Ránk 2 0.15 %
Modrafalva 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Hernádzsadány 1 0.08 %
Apátka 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Magyarbőd 1 0.08 %
Kisszalánc 1 0.08 %
Felsőmecenzéf 1 0.08 %
Bunyita 1 0.08 %
Ósvacsákány 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.08 %
Kisladna 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Terebő 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.93 %
Rozgony 83 3.76 %
Izdobabeszter 61 2.76 %
Kisida 61 2.76 %
Kassamindszent 53 2.40 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.36 %
Györgyi 51 2.31 %
Hernádcsány 50 2.27 %
Jászómindszent 46 2.08 %
Györke 45 2.04 %
Alsókemence 44 1.99 %
Szepsi 42 1.90 %
Sároskőszeg 42 1.90 %
Kassaolcsvár 41 1.86 %
Regeteruszka 40 1.81 %
Garbócbogdány 39 1.77 %
Budamér 37 1.68 %
Petőszinye 37 1.68 %
Bolyár 36 1.63 %
Mecenzéf 36 1.63 %
Kelecsenyborda 36 1.63 %
Nagyszalánc 33 1.50 %
Benyék 31 1.40 %
Felsőmislye 29 1.31 %
Koksóbaksa 28 1.27 %
Tarcavajkóc 28 1.27 %
Csécs 28 1.27 %
Idabukóc 27 1.22 %
Ránkfüred 27 1.22 %
Lapispatak 27 1.22 %
Kecer 25 1.13 %
Alsótőkés 25 1.13 %
Királynép 25 1.13 %
Felsőcsáj 24 1.09 %
Lengyelfalva 24 1.09 %
Hernádzsadány 24 1.09 %
Rás 23 1.04 %
Hernádszentistván 23 1.04 %
Bátyok 23 1.04 %
Felsőkemence 22 1.00 %
Alsómislye 22 1.00 %
Kassabéla 21 0.95 %
Kalsa 20 0.91 %
Hernádszokoly 20 0.91 %
Füzérnádaska 18 0.82 %
Hernádgecse 18 0.82 %
Baska 18 0.82 %
Semse 17 0.77 %
Ránk 16 0.72 %
Tizsite 16 0.72 %
Torna 15 0.68 %
Abaújszakaly 15 0.68 %
Enyicke 15 0.68 %
Ósvacsákány 15 0.68 %
Aranyida 15 0.68 %
Hilyó 14 0.63 %
Alsóhutka 14 0.63 %
Abaújnádasd 14 0.63 %
Kenyhec 14 0.63 %
Jászó 14 0.63 %
Ósva 14 0.63 %
Abaújszina 13 0.59 %
Jászóújfalu 13 0.59 %
Abaújrákos 13 0.59 %
Abaújharaszti 12 0.54 %
Pány 12 0.54 %
Stósz 12 0.54 %
Szaláncújváros 12 0.54 %
Szeszta 11 0.50 %
Lapispatakújtelep 11 0.50 %
Somodi 11 0.50 %
Abos 11 0.50 %
Kecerlipóc 10 0.45 %
Felsőhutka 10 0.45 %
Terebő 10 0.45 %
Eszkáros 10 0.45 %
Sárosófalu 10 0.45 %
Balogd 9 0.41 %
Hernádgönyű 9 0.41 %
Bölzse 9 0.41 %
Alsócsáj 8 0.36 %
Szalánchuta 8 0.36 %
Perény - Hím 7 0.32 %
Nagyida 7 0.32 %
Makranc 6 0.27 %
Rudnok 6 0.27 %
Felsőtőkés 6 0.27 %
Nagyladna 5 0.23 %
Péder 5 0.23 %
Áj 5 0.23 %
Komaróc 5 0.23 %
Buzita 5 0.23 %
Újszállás 5 0.23 %
Modrafalva 4 0.18 %
Jánok 4 0.18 %
Bódvavendégi 4 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.18 %
Zsarnó 4 0.18 %
Hatkóc 4 0.18 %
Bunyita 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 31.21 %
Somodi 42 6.69 %
Kecer 28 4.46 %
Mecenzéf 22 3.50 %
Jászómindszent 16 2.55 %
Nagyida 14 2.23 %
Magyarbőd 13 2.07 %
Jászóújfalu 13 2.07 %
Torna 12 1.91 %
Csécs 10 1.59 %
Hernádcsány 8 1.27 %
Buzita 8 1.27 %
Szepsi 8 1.27 %
Kisida 8 1.27 %
Stósz 7 1.11 %
Patacskő 6 0.96 %
Abaújszina 6 0.96 %
Koksóbaksa 4 0.64 %
Felsőmecenzéf 4 0.64 %
Györke 4 0.64 %
Kassamindszent 4 0.64 %
Abaújszakaly 4 0.64 %
Kenyhec 4 0.64 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.64 %
Abaújnádasd 4 0.64 %
Hilyó 3 0.48 %
Rozgony 3 0.48 %
Rudnok 3 0.48 %
Regeteruszka 3 0.48 %
Budamér 3 0.48 %
Terebő 3 0.48 %
Szeszta 3 0.48 %
Tarcavajkóc 3 0.48 %
Hernádszokoly 2 0.32 %
Kassaolcsvár 2 0.32 %
Királynép 2 0.32 %
Hernádgecse 2 0.32 %
Lengyelfalva 2 0.32 %
Györgyi 2 0.32 %
Alsómislye 2 0.32 %
Bölzse 2 0.32 %
Kassabéla 2 0.32 %
Ósvacsákány 2 0.32 %
Lapispatakújtelep 2 0.32 %
Kelecsenyborda 2 0.32 %
Garbócbogdány 2 0.32 %
Izdobabeszter 2 0.32 %
Pány 2 0.32 %
Hatkóc 2 0.32 %
Perény - Hím 2 0.32 %
Lapispatak 2 0.32 %
Bolyár 2 0.32 %
Hernádzsadány 2 0.32 %
Ránk 2 0.32 %
Alsótőkés 2 0.32 %
Idabukóc 1 0.16 %
Makranc 1 0.16 %
Felsőtőkés 1 0.16 %
Alsóhutka 1 0.16 %
Alsókemence 1 0.16 %
Nagyladna 1 0.16 %
Alsócsáj 1 0.16 %
Füzérnádaska 1 0.16 %
Abaújharaszti 1 0.16 %
Kecerlipóc 1 0.16 %
Benyék 1 0.16 %
Hernádgönyű 1 0.16 %
Abos 1 0.16 %
Ájfalucska 1 0.16 %
Semse 1 0.16 %
Áj 1 0.16 %
Enyicke 1 0.16 %
Ránkfüred 1 0.16 %
Baska 1 0.16 %
Hernádszentistván 1 0.16 %
Aranyida 1 0.16 %
Sároskőszeg 1 0.16 %
Rás 1 0.16 %
Petőszinye 1 0.16 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.36 %
Rozgony 63 4.04 %
Hernádcsány 61 3.91 %
Jászómindszent 59 3.78 %
Kassamindszent 46 2.95 %
Mecenzéf 42 2.69 %
Izdobabeszter 37 2.37 %
Magyarbőd 35 2.24 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.24 %
Kisida 33 2.12 %
Nagyida 31 1.99 %
Györke 27 1.73 %
Enyicke 27 1.73 %
Hernádgecse 26 1.67 %
Jászó 26 1.67 %
Hernádzsadány 25 1.60 %
Kassaolcsvár 23 1.47 %
Csécs 23 1.47 %
Sároskőszeg 22 1.41 %
Hernádszentistván 22 1.41 %
Koksóbaksa 22 1.41 %
Lapispatak 21 1.35 %
Tarcavajkóc 21 1.35 %
Budamér 20 1.28 %
Nagyszalánc 20 1.28 %
Regeteruszka 19 1.22 %
Somodi 19 1.22 %
Királynép 19 1.22 %
Felsőmislye 19 1.22 %
Makranc 19 1.22 %
Felsőmecenzéf 19 1.22 %
Hernádszokoly 17 1.09 %
Alsómislye 17 1.09 %
Lengyelfalva 17 1.09 %
Baska 16 1.03 %
Semse 16 1.03 %
Abaújnádasd 15 0.96 %
Kecer 14 0.90 %
Stósz 14 0.90 %
Garbócbogdány 14 0.90 %
Idabukóc 14 0.90 %
Abaújszakaly 14 0.90 %
Torna 13 0.83 %
Kassabéla 13 0.83 %
Tizsite 12 0.77 %
Györgyi 12 0.77 %
Bölzse 12 0.77 %
Eszkáros 12 0.77 %
Kisladna 12 0.77 %
Pány 12 0.77 %
Füzérnádaska 11 0.71 %
Alsóhutka 11 0.71 %
Kenyhec 11 0.71 %
Perény - Hím 11 0.71 %
Petőszinye 10 0.64 %
Alsókemence 10 0.64 %
Benyék 10 0.64 %
Abaújszina 10 0.64 %
Szeszta 9 0.58 %
Hilyó 9 0.58 %
Jászóújfalu 9 0.58 %
Lapispatakújtelep 9 0.58 %
Felsőhutka 9 0.58 %
Hernádgönyű 9 0.58 %
Ósva 9 0.58 %
Bolyár 8 0.51 %
Alsótőkés 8 0.51 %
Aranyida 8 0.51 %
Zsarnó 8 0.51 %
Alsócsáj 7 0.45 %
Rudnok 7 0.45 %
Kelecsenyborda 7 0.45 %
Bátyok 7 0.45 %
Szalánchuta 7 0.45 %
Abos 7 0.45 %
Jánok 6 0.38 %
Kalsa 6 0.38 %
Balogd 6 0.38 %
Nagyladna 6 0.38 %
Rás 6 0.38 %
Bódvavendégi 6 0.38 %
Ósvacsákány 6 0.38 %
Kecerlipóc 6 0.38 %
Abaújharaszti 6 0.38 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.32 %
Terebő 5 0.32 %
Buzita 4 0.26 %
Felsőtőkés 4 0.26 %
Ránk 4 0.26 %
Komaróc 4 0.26 %
Felsőkemence 4 0.26 %
Patacskő 3 0.19 %
Bunyita 3 0.19 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 10.02 %
Lapispatak 242 6.93 %
Budamér 158 4.52 %
Mecenzéf 114 3.26 %
Hernádcsány 106 3.03 %
Lapispatakújtelep 98 2.81 %
Koksóbaksa 86 2.46 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.29 %
Nagyszalánc 77 2.20 %
Királynép 76 2.18 %
Abaújnádasd 76 2.18 %
Kecer 74 2.12 %
Stósz 74 2.12 %
Kisida 74 2.12 %
Rozgony 69 1.98 %
Kalsa 68 1.95 %
Szepsi 58 1.66 %
Izdobabeszter 55 1.57 %
Jászóújfalu 53 1.52 %
Lengyelfalva 50 1.43 %
Szaláncújváros 48 1.37 %
Hernádgecse 47 1.35 %
Jászómindszent 46 1.32 %
Sároskőszeg 46 1.32 %
Hernádszentistván 46 1.32 %
Magyarbőd 44 1.26 %
Regeteruszka 42 1.20 %
Enyicke 40 1.15 %
Benyék 36 1.03 %
Tizsite 35 1.00 %
Abaújszina 34 0.97 %
Bolyár 32 0.92 %
Alsókemence 31 0.89 %
Tarcavajkóc 31 0.89 %
Kelecsenyborda 30 0.86 %
Alsóhutka 29 0.83 %
Hernádgönyű 29 0.83 %
Kassamindszent 28 0.80 %
Sárosófalu 26 0.74 %
Petőszinye 26 0.74 %
Hernádszokoly 26 0.74 %
Újszállás 25 0.72 %
Semse 25 0.72 %
Györke 24 0.69 %
Kassaolcsvár 21 0.60 %
Abaújharaszti 21 0.60 %
Felsőkemence 21 0.60 %
Balogd 21 0.60 %
Garbócbogdány 20 0.57 %
Ósvacsákány 20 0.57 %
Ósva 20 0.57 %
Felsőmecenzéf 20 0.57 %
Abaújrákos 18 0.52 %
Rudnok 18 0.52 %
Hernádzsadány 18 0.52 %
Kassabéla 17 0.49 %
Szalánchuta 17 0.49 %
Györgyi 17 0.49 %
Alsótőkés 16 0.46 %
Felsőmislye 16 0.46 %
Csécs 15 0.43 %
Bunyita 14 0.40 %
Modrafalva 14 0.40 %
Bölzse 14 0.40 %
Torna 14 0.40 %
Alsómislye 14 0.40 %
Eszkáros 13 0.37 %
Baska 13 0.37 %
Bátyok 13 0.37 %
Abos 13 0.37 %
Kecerlipóc 12 0.34 %
Perény - Hím 12 0.34 %
Nagyida 12 0.34 %
Makranc 12 0.34 %
Alsócsáj 12 0.34 %
Felsőcsáj 11 0.31 %
Füzérnádaska 11 0.31 %
Pány 11 0.31 %
Rás 11 0.31 %
Hatkóc 11 0.31 %
Patacskő 11 0.31 %
Kenyhec 10 0.29 %
Aranyida 10 0.29 %
Hilyó 10 0.29 %
Kisszalánc 9 0.26 %
Idabukóc 9 0.26 %
Ránkfüred 9 0.26 %
Ránk 9 0.26 %
Terebő 9 0.26 %
Felsőhutka 7 0.20 %
Felsőtőkés 7 0.20 %
Zsarnó 7 0.20 %
Somodi 5 0.14 %
Reste 3 0.09 %
Jánok 3 0.09 %
Ájfalucska 3 0.09 %
Nagyladna 3 0.09 %
Buzita 3 0.09 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 25.72 %
Jászómindszent 94 8.01 %
Szepsi 75 6.39 %
Stósz 68 5.79 %
Felsőmecenzéf 59 5.03 %
Jászó 40 3.41 %
Kisida 40 3.41 %
Hernádcsány 21 1.79 %
Rozgony 19 1.62 %
Makranc 18 1.53 %
Kassamindszent 17 1.45 %
Torna 16 1.36 %
Lengyelfalva 15 1.28 %
Rudnok 15 1.28 %
Hatkóc 15 1.28 %
Hernádszokoly 14 1.19 %
Királynép 11 0.94 %
Aranyida 11 0.94 %
Koksóbaksa 11 0.94 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.94 %
Jászóújfalu 10 0.85 %
Perény - Hím 9 0.77 %
Pány 9 0.77 %
Idabukóc 9 0.77 %
Garbócbogdány 8 0.68 %
Semse 8 0.68 %
Hernádszentistván 8 0.68 %
Nagyszalánc 8 0.68 %
Magyarbőd 8 0.68 %
Kassaolcsvár 8 0.68 %
Jánok 8 0.68 %
Izdobabeszter 7 0.60 %
Csécs 7 0.60 %
Felsőtőkés 7 0.60 %
Abaújszina 6 0.51 %
Kenyhec 6 0.51 %
Nagyida 6 0.51 %
Györke 6 0.51 %
Abaújszakaly 6 0.51 %
Benyék 6 0.51 %
Sároskőszeg 6 0.51 %
Felsőhutka 6 0.51 %
Abaújnádasd 5 0.43 %
Tarcavajkóc 5 0.43 %
Abos 5 0.43 %
Györgyi 5 0.43 %
Felsőmislye 5 0.43 %
Alsótőkés 5 0.43 %
Budamér 4 0.34 %
Rás 4 0.34 %
Kecerlipóc 4 0.34 %
Kecer 4 0.34 %
Kassabéla 4 0.34 %
Miglécnémeti 4 0.34 %
Buzita 4 0.34 %
Apátka 4 0.34 %
Zsarnó 3 0.26 %
Hernádzsadány 3 0.26 %
Bolyár 3 0.26 %
Enyicke 3 0.26 %
Hernádgönyű 3 0.26 %
Lapispatak 3 0.26 %
Lapispatakújtelep 3 0.26 %
Alsócsáj 3 0.26 %
Szaláncújváros 3 0.26 %
Baska 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Somodi 3 0.26 %
Szeszta 3 0.26 %
Hilyó 2 0.17 %
Sárosófalu 2 0.17 %
Ájfalucska 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Alsómislye 2 0.17 %
Tornahorváti 2 0.17 %
Nagyladna 2 0.17 %
Petőszinye 2 0.17 %
Kisladna 2 0.17 %
Szalánchuta 2 0.17 %
Patacskő 2 0.17 %
Újszállás 2 0.17 %
Tizsite 2 0.17 %
Abaújharaszti 2 0.17 %
Kalsa 1 0.09 %
Regeteruszka 1 0.09 %
Abaújrákos 1 0.09 %
Péder 1 0.09 %
Ósva 1 0.09 %
Alsólánc 1 0.09 %
Bölzse 1 0.09 %
Komaróc 1 0.09 %
Bocsárd 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Felsőcsáj 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Bátyok 1 0.09 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.09 %
Debrőd 1 0.09 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 18.81 %
Makranc 152 8.24 %
Buzita 107 5.80 %
Torna 92 4.99 %
Ránk 82 4.44 %
Csécs 79 4.28 %
Nagyida 72 3.90 %
Szeszta 65 3.52 %
Somodi 56 3.04 %
Debrőd 52 2.82 %