SK
LC
.....

Ipolynyitra

Község

címer zászló
453 100% magyar 1910
80 21% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Ipolynyitra
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nitra nad Ipľom
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Nógrádi-medence, Losonci-medence
Más földrajzi nevek:
Bakos, Eperjes-hegy, Jakabos-hegy, Nagy-erdő, Rókás-hegy
Koordináták:
48.31905746, 19.77253151
Terület:
8,12 km2
Rang:
község
Népesség:
369
Tszf. magasság:
180 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98557
Település kód:
511668
Szervezeti azonosító:
648388

A község a Losonci-medence délkeleti részén, az Ipoly partján fekszik, Losonctól 13 km-re délkeletre, Fülektől 12 km-re északnyugatra. Ipolynyitra zsákfalu, közúton csak a 71-es (Losonc-Fülek) útról leágazó, Ipolygalsán (2 km) át idáig vezető 4 km-es mellékúton közelíthető meg. Maga a falu 180 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, az Ipolytól keletre magasodó dombvonulat legmagasabb részén 250 m-es magasságot ér el. Határának túlnyomó része mezőgazdaságilag művelt terület, északkeleti határrészén erdeje is van (Nagy-erdő). Nyugatról Ipolygalsa és Bolyk, északról Pinc, keletről Bozita és Perse, délről Fülekkovácsi községekkel határos. Déli határát a Szuha-patak alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Losonci járásához (1872-1913 között Füleki járásához) tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig a (változó területű) Losonci járáshoz, (1951-1960 között a kis időre helyreállított Füleki járáshoz). 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás). 1910-1938-hoz képest területe 1,9 %-al gyarapodott (7,97 km²-ről 8,12 km²-re).

Népesség

1910-ben 453, 1921-ben 442, 1938-ban pedig 439, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 3,2 %, 1930-ban 9,5 % volt. A 20. század második felében nagymértékű népességcsökkenésen ment keresztül, 1938-1991 között népességének 43,1 %-át elveszítette. 1991-2011 között ez a folyamat megfordult, a község lakosságának kicserélődésével és túlnyomórészt romává válásával (2011-ben a lakosság 81,5 %-a tartozott a roma etnikumhoz) összefüggésben gyors népességnövekedés ment végbe (38 %, 250 főről 345-re). 1991-ben a lakosság kétharmada még magyar nemzetiségűnek vallotta magát, 2011-ben már csak 11,9 %-a (ugyanakkor magyar anyanyelvű volt a lakosság 55,4 %-a), míg ugyanekkor 66,7 % roma, 15,7 % pedig szlovák nemzetiségűnek. A lakosság háromnegyede (75,7 %) római katolikus vallású.

Történelem

1350-ben "Nitra" alakban említik először, de a falu valószínűleg sokkal régebbi. 1435-1454-ben Fülek várának tartozékai között szerepel. Ekkoriban vámszedő hely is volt. A 16. század végétől több nemesi család birtoka volt. 1828-ban 51 házában 449 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak, majd a 19. század végétől sokan Fülek üzemeiben dolgoztak. 1820-ban tűzvész, 1831-ben és 1873-ban pedig kolera pusztított. A trianoni békeszerződésig Nógrád vármegye Füleki járásához tartozott, majd az új csehszlovák állam része lett. 1911-1927 között próbafúrás eredményeként létrejött időszakos szökőforrás működött a községben. A 20. század első felében vízimalom is üzemelt a faluban. 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartozott. Az 1970-es évektől 1990-ig helyi nemzeti bizottsága Ipolygalsáéval volt közös. Az 1990-es években kezdődött az eredeti lakosság elköltözése és az olcsó ingatlanárak következtében a romák tömeges letelepülése a faluban, akik mára a lakosság túlnyomó többségét alkotják.

Mai jelentősége

A községben szlovák tanítási nyelvű alapiskola található. Határában napkollektoros erőmű működik. Szent Orsolyának szentelt római katolikus temploma 1823-ban, barokk-klasszicista stílusban épült.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nyitra, magyar falu, Nógrád vmegyében, az Ipoly mellett: 461 kath. lak. Mind földe, mind rétje igen jó. F. u. többen. Ut. p. Zelene.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Ipolynyitra. Ipolymenti magyar kisközség. Van 121 háza és 473 róm. kath. vallású lakosa. Postája, távíró és vasútállomása Losoncz. A helység a XV. században már fennállott és 1435-1454-ben Fülek várának tartozékai között szerepel. Ekkoriban vámszedő hely is volt. 1548-ban Bebek Ferencz, 1598-ban Seryény Mihály voltak a földesurai. 1715-ben tiz és 1720-ban kilencz magyar háztartást vettek fel itt az összeírásba. 1770-ben Török József, báró Révay László, gróf Berchtold Antal és báró Mednyánszky Teréz voltak az urai, de később a báró Vécsey család is szerzett itt birtokokat. A gróf Berchtold és a gróf Cebrián családok 1891-ig voltak itt birtokosok, de ekkor itteni birtokaikat több részre elosztva, a helybeli közbirtokosságnak adták el. A róm. kath. templom 1820-ban épült. Ugyanakkor nagy tűzvész pusztított itt, mely a község kétharmadát elhamvasztotta. 1831-ben és 1873-ban itt is a kolera szedte áldozatait.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Ipolynyitra. A XV. században történik első említés róla. Ez időben füleki várföld és vámszedő hely. A XVI. század derekán Bebek Ferenc, később Seryény Mihály birtoka. A századok folyamán birtokos volt még itt a Török-, báró Révay-, gróf Berchtoldcsalád. A XIX. század alkonyán a gróf Czebrián- és gróf Berchtold-család kezén volt földbirtokokat a helybeli közbirtokosság vásárolta meg. A község területe 1385 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 439.

Czakó József

1905
Ipolynyitra - megszületett
1958
Ragyolc - elhunyt
Névelőfordulások
1350
Nitra
1773
Nyitra, Neütra, Nitra,
1786
Nitra,
1808
Ipoly-Nyitra, Nitra,
1863
Ipolynyitra,
1920
Nitra,
1927
Nitra, Nyitra,
1938
Ipolynyitra,
1945
Nitra, Nyitra,
1948
Nitra nad Ipľom
1994
Ipolynyitra

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Ipolynyitra (Nitra nad Ipľom) 96
Telefon: 0474394197
Fax: 0474394197

Honlap: nitranadiplom.sk
Polgármester:
Berky Tivadar (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS)

Képviselő-testület:
Šerfőző Ján (MOST - HÍD)
Berkyová Vargová Ildikó (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS)
Balogová Pavlína (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS)
Berkiová Erika (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS)
Berki Jozef (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS)
MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö OBYČAJNÍ... 80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 4 képviselö 5 képviselö
Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Ipolynyitra 96

Ipolynyitrai Községi Hivatal

Ipolynyitra 96

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 411 90%
szlovákok 6 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 41 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 458
magyarok 453 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 453
magyarok 385 87%
szlovákok 14 3%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 43 10%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 442
magyarok 168 67%
szlovákok 72 29%
romák 1 0%
csehek 7 3%
egyéb 2 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 250
magyarok 105 38%
szlovákok 134 49%
romák 27 10%
csehek 7 3%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 273
magyarok 41 12%
szlovákok 54 16%
romák 230 67%
csehek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 19 6%
összlétszám 345
magyarok 80 21%
szlovákok 155 41%
romák 138 36%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 8 2%
összlétszám 381
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 266
Választási részvétel: 48.87 %
Kiadott boríték: 130
Bedobott boríték: 130

Polgármester

Érvényes szavazólap: 128
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Berky Tivadar 127 99.22 % OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Berki Gabriel 1 0.78 % STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Široň Július 0 0.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Berkyová Vargová Ildikó 105 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Balogová Pavlína 81 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Berkiová Erika 64 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Berki Jozef 56 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Šerfőző Ján 49 MOST - HÍD

Képviselők

2014
Strana moderného Slovenska 80.00% Strana moderného Slovenska 4 képviselö SRK 20.00% SRK 1 képviselö 5 képviselö
2018
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 80.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 4 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 244
Választási részvétel: 31.97 %
Kiadott boríték: 78
Bedobott boríték: 78
Választásra jogosult: 245
Választási részvétel: 8.57 %
Kiadott boríték: 21
Bedobott boríték: 21
Választásra jogosult: 260
Választási részvétel: 15,00 %
Kiadott boríték: 39
Bedobott boríték: 39

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 77
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 37
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ľudovít Kaník 65 84.42 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Vladimír Maňka 4 5.19 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ondrej Binder 3 3.90 % Független
Emil Samko 2 2.60 % KĽS
Jozef Sásik 1 1.30 % SĽS
Pavel Chovanec 1 1.30 % ÚSVIT
Marian Kotleba 1 1.30 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Vladimír Maňka 6 33.33% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 21 56.76 % Független
Martin Juhaniak 4 10.81 % Független
Viliam Baňák 4 10.81 % JĽSS
Igor Kašper 3 8.11 % Független
Ivan Saktor 1 2.70 % Független
Zdenek Očovan 1 2.70 % NAJ
Vojtech Kökény 1 2.70 % SRK
Marian Kotleba 1 2.70 % ĽSNS
Miroslav Gálik 1 2.70 % NAS
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 60
Érvényes szavazólap: 39
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Pavol Baculík 19 31.67% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Vojtech Botoš 14 23.33% SRK
Attila Agócs 12 20.00% Független
Péter Csúsz 9 15.00% SMK-MKP
Miroslav Morháč 9 15.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Zaher Mahmoud 9 15.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Marian Bozó 8 13.33% SMS
Monika Albertiová 6 10.00% 99%
Štefan Kertész 4 6.67% MOST - HÍD
Ján Mičuda 3 5.00% SMER - SD, KDH
Juraj Pelč 3 5.00% Független
Radovan Konečný 3 5.00% MOST - HÍD
Martin Olšiak 3 5.00% SNS
Peter Pánik 3 5.00% SĽS
Vladimír Cirbus 3 5.00% Független
Milan Spodniak 3 5.00% HZD, ĽS-HZDS
Ján Krahulec 3 5.00% KSS
Ľubomír Činčura 3 5.00% Független
Péter György 3 5.00% SMK-MKP
Ján Kašiar 3 5.00% KSS
Milan Ďurák 2 3.33% SNS
Branislav Hámorník 2 3.33% SMER - SD, KDH
Marian Šulek 2 3.33% KSS
František Kelemen 2 3.33% SĽS
Zsuzsanna Szvorák 2 3.33% SMK-MKP
Ján Karman 2 3.33% KSS
Rudolf Slivka 2 3.33% ND
Marcel Hudec 1 1.67% PD
Pavel Greksa 1 1.67% 99%
Igor Sivok 1 1.67% PD
Radoslav Čičmanec 1 1.67% ASV
Mária Salajová 1 1.67% KSS
Ján Poničan 1 1.67% SNS
Vladimír Rehánek 1 1.67% SMER - SD, KDH
Katarína Sabová 1 1.67% PD
Karol Márkuš 1 1.67% PD
Alena Rezková 1 1.67% Független
Ondrej Drugda 0 0.00% SĽS
Róbert Eibner 0 0.00% MOST - HÍD
Michal Novodomský 0 0.00% SMS
Péter Csúsz 16 41.03% SMK-MKP
Karol Ferencz 13 33.33% MOST - HÍD
Zsuzsanna Szvorák 13 33.33% SMK-MKP
Zoltán Balog 12 30.77% Független
Milan Spodniak 9 23.08% DOMA DOBRE
Attila Agócs 9 23.08% MOST - HÍD
Branislav Hámorník 7 17.95% SMER-SD
Pavol Baculík 6 15.38% Független
Rudolf Slivka 5 12.82% SNS
Štefan Kertész 5 12.82% MOST - HÍD
Radoslav Čičmanec 4 10.26% DOMA DOBRE
Július Čipčala 4 10.26% SRK
Jozef Bari 4 10.26% SRK
Péter György 4 10.26% SMK-MKP
Juraj Pelč 4 10.26% Független
Jozef Kramec 4 10.26% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
István Mázik 3 7.69% MKDA-MKDSZ
Michal Kováč 3 7.69% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Matej Bella 3 7.69% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
František Kelemen 2 5.13% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Lucia Kašiarová 2 5.13% KSS
Zaher Mahmoud 2 5.13% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Ján Mičuda 2 5.13% SMER-SD
Denisa Nincová 2 5.13% Független
László Kerekes 2 5.13% SMK-MKP
Ondrej Drugda 2 5.13% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Jana Haláková 2 5.13% SMER-SD
Zoltán Marcinkó 1 2.56% SMK-MKP
Ján Svoreň 1 2.56% KSS
Milan Alberti 1 2.56% Független
Monika Kováčová 1 2.56% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Lukáš Čavoj 1 2.56% Független
Pavol Križo 1 2.56% SNS
Anna Václavíková 1 2.56% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Pavel Greksa 1 2.56% Független
Veronika Poznánová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Vojtech Papp 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Patrik Svediak 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Marek Hudec 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Jánošik 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Marian Šulek 0 0.00% KSS
Tibor Tóth 0 0.00% MOST - HÍD
Jozef Týnus 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Pánik 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Ján Karman 537 0.00% KSS
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 64.54 %
Divény 153 7.86 %
Gács 99 5.09 %
Videfalva 97 4.98 %
Tugár 75 3.85 %
Lónyabánya 52 2.67 %
Losonctamási 51 2.62 %
Fülek 48 2.47 %
Gácsfalva 45 2.31 %
Rózsaszállás 42 2.16 %
Terbeléd 42 2.16 %
Panyidaróc 25 1.28 %
Budaszállás 20 1.03 %
Vámosfalva 17 0.87 %
Nagydaróc 16 0.82 %
Bolyk 15 0.77 %
Dabar 13 0.67 %
Gácslápos 13 0.67 %
Patakalja 12 0.62 %
Bozita 11 0.57 %
Gácsliget 11 0.57 %
Ipolygalsa 11 0.57 %
Rátkapuszta 9 0.46 %
Rapp 9 0.46 %
Nagylibercse 8 0.41 %
Csomatelke 8 0.41 %
Vilke 8 0.41 %
Ragyolc 8 0.41 %
Romhánypuszta 7 0.36 %
Ábelfalva 7 0.36 %
Fülekkovácsi 7 0.36 %
Maskófalva 7 0.36 %
Mucsény 7 0.36 %
Kotmány 7 0.36 %
Tósár 6 0.31 %
Tőrincs 5 0.26 %
Sátorosbánya 4 0.21 %
Miksi 4 0.21 %
Kalonda 4 0.21 %
Fűrész 4 0.21 %
Perse 3 0.15 %
Fülekpüspöki 3 0.15 %
Kétkeresztúr 2 0.10 %
Pinc 2 0.10 %
Füleksávoly 2 0.10 %
Gergelyfalva 2 0.10 %
Gömörsíd 2 0.10 %
Ipolynyitra 1 0.05 %
Sőreg 1 0.05 %
Fülekpilis 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Jelsőc 1 0.05 %
Csákányháza 1 0.05 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 57.44 %
Losonc 1 055 45.40 %
Ragyolc 198 8.52 %
Fülekpüspöki 157 6.76 %
Csomatelke 99 4.26 %
Nagydaróc 88 3.79 %
Fülekkovácsi 77 3.31 %
Füleksávoly 60 2.58 %
Sőreg 54 2.32 %
Perse 50 2.15 %
Ipolygalsa 50 2.15 %
Sátorosbánya 46 1.98 %
Videfalva 45 1.94 %
Csákányháza 44 1.89 %
Bozita 43 1.85 %
Panyidaróc 42 1.81 %
Béna 40 1.72 %
Rátkapuszta 36 1.55 %
Bolyk 32 1.38 %
Pinc 30 1.29 %
Rapp 29 1.25 %
Terbeléd 28 1.20 %
Vilke 24 1.03 %
Gács 23 0.99 %
Losonctamási 22 0.95 %
Mucsény 21 0.90 %
Bolgárom 20 0.86 %
Tőrincs 15 0.65 %
Vámosfalva 15 0.65 %
Fülekpilis 14 0.60 %
Divény 13 0.56 %
Miksi 12 0.52 %
Patakalja 11 0.47 %
Kalonda 10 0.43 %
Kétkeresztúr 10 0.43 %
Ipolynyitra 9 0.39 %
Lónyabánya 9 0.39 %
Jelsőc 7 0.30 %
Rózsaszállás 6 0.26 %
Gácsfalva 6 0.26 %
Budaszállás 5 0.22 %
Maskófalva 5 0.22 %
Tugár 4 0.17 %
Dabar 3 0.13 %
Gácsliget 2 0.09 %
Fűrész 2 0.09 %
Gácsprága 2 0.09 %
Parlagos 2 0.09 %
Gácslápos 2 0.09 %
Tósár 2 0.09 %
Kotmány 2 0.09 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Lentő 1 0.04 %
Ábelfalva 1 0.04 %
Nagylibercse 1 0.04 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 57.34 %
Losonctamási 190 6.25 %
Fülek 178 5.86 %
Videfalva 153 5.04 %
Gács 136 4.48 %
Divény 123 4.05 %
Lónyabánya 111 3.65 %
Terbeléd 79 2.60 %
Vámosfalva 70 2.30 %
Nagydaróc 70 2.30 %
Gácsfalva 69 2.27 %
Bozita 66 2.17 %
Gácsliget 65 2.14 %
Budaszállás 56 1.84 %
Tugár 56 1.84 %
Jelsőc 51 1.68 %
Sátorosbánya 50 1.65 %
Dabar 50 1.65 %
Bolyk 47 1.55 %
Miksi 45 1.48 %
Csomatelke 39 1.28 %
Rapp 36 1.18 %
Füleksávoly 35 1.15 %
Maskófalva 35 1.15 %
Rózsaszállás 34 1.12 %
Patakalja 33 1.09 %
Tósár 32 1.05 %
Panyidaróc 30 0.99 %
Nagylibercse 29 0.95 %
Mucsény 26 0.86 %
Gácslápos 23 0.76 %
Vilke 23 0.76 %
Sőreg 21 0.69 %
Kotmány 17 0.56 %
Parlagos 17 0.56 %
Romhánypuszta 17 0.56 %
Ragyolc 16 0.53 %
Ipolygalsa 15 0.49 %
Gömörsíd 15 0.49 %
Ábelfalva 15 0.49 %
Csákányháza 15 0.49 %
Tőrincs 15 0.49 %
Rátkapuszta 14 0.46 %
Fülekkovácsi 14 0.46 %
Fülekpilis 12 0.39 %
Fűrész 10 0.33 %
Gergelyfalva 10 0.33 %
Pinc 9 0.30 %
Kalonda 9 0.30 %
Gácsprága 8 0.26 %
Ipolynyitra 7 0.23 %
Perse 7 0.23 %
Béna 7 0.23 %
Kétkeresztúr 7 0.23 %
Bolgárom 4 0.13 %
Lentő 3 0.10 %
Fülekpüspöki 3 0.10 %
Losonc 935 69.36 %
Fülek 380 28.19 %
Videfalva 65 4.82 %
Gács 55 4.08 %
Losonctamási 53 3.93 %
Lónyabánya 38 2.82 %
Vámosfalva 33 2.45 %
Bozita 33 2.45 %
Divény 30 2.23 %
Fülekpüspöki 22 1.63 %
Patakalja 21 1.56 %
Rózsaszállás 20 1.48 %
Jelsőc 19 1.41 %
Panyidaróc 18 1.34 %
Dabar 17 1.26 %
Budaszállás 16 1.19 %
Terbeléd 16 1.19 %
Fülekkovácsi 15 1.11 %
Ragyolc 15 1.11 %
Gácsfalva 15 1.11 %
Bolyk 13 0.96 %
Nagydaróc 12 0.89 %
Miksi 11 0.82 %
Kotmány 10 0.74 %
Gömörsíd 10 0.74 %
Vilke 10 0.74 %
Rátkapuszta 9 0.67 %
Rapp 8 0.59 %
Maskófalva 8 0.59 %
Kétkeresztúr 7 0.52 %
Gergelyfalva 7 0.52 %
Sátorosbánya 7 0.52 %
Perse 5 0.37 %
Csomatelke 5 0.37 %
Mucsény 4 0.30 %
Tugár 4 0.30 %
Sőreg 3 0.22 %
Ipolygalsa 3 0.22 %
Füleksávoly 3 0.22 %
Csákányháza 2 0.15 %
Romhánypuszta 2 0.15 %
Kalonda 2 0.15 %
Nagylibercse 2 0.15 %
Ipolynyitra 2 0.15 %
Gácsliget 2 0.15 %
Ábelfalva 1 0.07 %
Béna 1 0.07 %
Fülekpilis 1 0.07 %
Pinc 1 0.07 %
Bolgárom 1 0.07 %
Fűrész 1 0.07 %
Parlagos 1 0.07 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 39.22 %
Fülek 18 7.76 %
Divény 10 4.31 %
Videfalva 9 3.88 %
Lónyabánya 7 3.02 %
Gömörsíd 6 2.59 %
Ragyolc 5 2.16 %
Bolyk 5 2.16 %
Vámosfalva 4 1.72 %
Vilke 4 1.72 %
Gács 4 1.72 %
Rátkapuszta 4 1.72 %
Csomatelke 3 1.29 %
Rózsaszállás 3 1.29 %
Tugár 3 1.29 %
Pinc 3 1.29 %
Nagydaróc 3 1.29 %
Ipolynyitra 2 0.86 %
Sőreg 2 0.86 %
Kotmány 2 0.86 %
Rapp 2 0.86 %
Lentő 2 0.86 %
Gácsfalva 2 0.86 %
Terbeléd 2 0.86 %
Mucsény 2 0.86 %
Kétkeresztúr 2 0.86 %
Füleksávoly 2 0.86 %
Losonctamási 2 0.86 %
Jelsőc 1 0.43 %
Fülekpüspöki 1 0.43 %
Panyidaróc 1 0.43 %
Fűrész 1 0.43 %
Patakalja 1 0.43 %
Gácsliget 1 0.43 %
Miksi 1 0.43 %
Gácslápos 1 0.43 %
Ipolygalsa 1 0.43 %
Sátorosbánya 1 0.43 %
Dabar 1 0.43 %
Tósár 1 0.43 %
Béna 1 0.43 %
Bolgárom 1 0.43 %
Budaszállás 1 0.43 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 24.25 %
Losonc 70 6.19 %
Ragyolc 29 2.57 %
Fülekpüspöki 28 2.48 %
Gömörsíd 23 2.04 %
Sőreg 14 1.24 %
Nagydaróc 13 1.15 %
Csomatelke 11 0.97 %
Csákányháza 8 0.71 %
Bolgárom 8 0.71 %
Vilke 8 0.71 %
Perse 8 0.71 %
Fülekkovácsi 7 0.62 %
Béna 7 0.62 %
Füleksávoly 6 0.53 %
Rapp 6 0.53 %
Terbeléd 4 0.35 %
Mucsény 4 0.35 %
Lónyabánya 4 0.35 %
Panyidaróc 3 0.27 %
Kalonda 3 0.27 %
Ipolynyitra 3 0.27 %
Ipolygalsa 3 0.27 %
Gács 3 0.27 %
Rátkapuszta 2 0.18 %
Bolyk 2 0.18 %
Pinc 2 0.18 %
Sátorosbánya 2 0.18 %
Tósár 2 0.18 %
Bozita 2 0.18 %
Gácsprága 1 0.09 %
Kétkeresztúr 1 0.09 %
Losonctamási 1 0.09 %
Fűrész 1 0.09 %
Tugár 1 0.09 %
Fülekpilis 1 0.09 %
Patakalja 1 0.09 %
Divény 1 0.09 %
Videfalva 1 0.09 %
Jelsőc 1 0.09 %
Vámosfalva 1 0.09 %
Dabar 1 0.09 %
Budaszállás 1 0.09 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 45.77 %
Losonctamási 154 9.05 %
Videfalva 97 5.70 %
Gács 71 4.17 %
Divény 68 4.00 %
Bozita 65 3.82 %
Lónyabánya 61 3.58 %
Tugár 49 2.88 %
Budaszállás 48 2.82 %
Fülek 47 2.76 %
Gácsliget 42 2.47 %
Jelsőc 41 2.41 %
Vámosfalva 36 2.12 %
Tósár 31 1.82 %
Sátorosbánya 30 1.76 %
Gácsfalva 28 1.65 %
Nagydaróc 26 1.53 %
Terbeléd 26 1.53 %
Bolyk 24 1.41 %
Maskófalva 23 1.35 %
Tőrincs 21 1.23 %
Rapp 21 1.23 %
Kotmány 21 1.23 %
Ábelfalva 18 1.06 %
Gácslápos 18 1.06 %
Rózsaszállás 17 1.00 %
Romhánypuszta 16 0.94 %
Gergelyfalva 16 0.94 %
Panyidaróc 15 0.88 %
Csákányháza 15 0.88 %
Dabar 13 0.76 %
Nagylibercse 12 0.71 %
Patakalja 12 0.71 %
Fülekkovácsi 11 0.65 %
Vilke 11 0.65 %
Mucsény 9 0.53 %
Ipolygalsa 9 0.53 %
Fülekpilis 8 0.47 %
Gömörsíd 7 0.41 %
Parlagos 7 0.41 %
Kétkeresztúr 7 0.41 %
Miksi 6 0.35 %
Fűrész 6 0.35 %
Ragyolc 5 0.29 %
Gácsprága 5 0.29 %
Sőreg 5 0.29 %
Füleksávoly 5 0.29 %
Rátkapuszta 4 0.24 %
Lentő 4 0.24 %
Pinc 3 0.18 %
Csomatelke 3 0.18 %
Perse 3 0.18 %
Fülekpüspöki 3 0.18 %
Ipolynyitra 2 0.12 %
Bolgárom 2 0.12 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 37.22 %
Losonc 59 26.46 %
Gömörsíd 17 7.62 %
Nagydaróc 11 4.93 %
Tőrincs 9 4.04 %
Ragyolc 9 4.04 %
Panyidaróc 8 3.59 %
Fülekkovácsi 8 3.59 %
Fülekpüspöki 7 3.14 %
Mucsény 7 3.14 %
Csomatelke 7 3.14 %
Füleksávoly 7 3.14 %
Bolgárom 7 3.14 %
Jelsőc 6 2.69 %
Csákányháza 6 2.69 %
Rapp 4 1.79 %
Ipolynyitra 4 1.79 %
Fülekpilis 3 1.35 %
Gács 3 1.35 %
Vilke 3 1.35 %
Béna 3 1.35 %
Terbeléd 3 1.35 %
Losonctamási 3 1.35 %
Lónyabánya 2 0.90 %
Gácsfalva 2 0.90 %
Rózsaszállás 2 0.90 %
Dabar 2 0.90 %
Miksi 2 0.90 %
Perse 2 0.90 %
Pinc 2 0.90 %
Kalonda 2 0.90 %
Kotmány 2 0.90 %
Fűrész 1 0.45 %
Videfalva 1 0.45 %
Patakalja 1 0.45 %
Parlagos 1 0.45 %
Rátkapuszta 1 0.45 %
Vámosfalva 1 0.45 %
Sátorosbánya 1 0.45 %
Bolyk 1 0.45 %
Nagylibercse 1 0.45 %
Gácsliget 1 0.45 %
Ipolygalsa 1 0.45 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 65.92 %
Videfalva 42 4.69 %
Gács 38 4.25 %
Lónyabánya 27 3.02 %
Losonctamási 20 2.23 %
Divény 18 2.01 %
Fülek 17 1.90 %
Dabar 16 1.79 %
Gácsfalva 15 1.68 %
Panyidaróc 12 1.34 %
Fülekkovácsi 10 1.12 %
Rapp 9 1.01 %
Kotmány 8 0.89 %
Vámosfalva 8 0.89 %
Terbeléd 7 0.78 %
Bozita 7 0.78 %
Miksi 5 0.56 %
Gácsliget 5 0.56 %
Budaszállás 5 0.56 %
Kétkeresztúr 5 0.56 %
Vilke 5 0.56 %
Fűrész 5 0.56 %
Jelsőc 4 0.45 %
Tugár 4 0.45 %
Ipolynyitra 4 0.45 %
Gácslápos 4 0.45 %
Bolyk 4 0.45 %
Kalonda 4 0.45 %
Csákányháza 4 0.45 %
Rózsaszállás 4 0.45 %
Ábelfalva 3 0.34 %
Fülekpüspöki 3 0.34 %
Ragyolc 3 0.34 %
Csomatelke 3 0.34 %
Rátkapuszta 3 0.34 %
Romhánypuszta 2 0.22 %
Bolgárom 2 0.22 %
Tósár 2 0.22 %
Nagylibercse 2 0.22 %
Perse 2 0.22 %
Ipolygalsa 2 0.22 %
Nagydaróc 2 0.22 %
Lentő 2 0.22 %
Tőrincs 2 0.22 %
Füleksávoly 2 0.22 %
Sátorosbánya 2 0.22 %
Gömörsíd 1 0.11 %
Mucsény 1 0.11 %
Gergelyfalva 1 0.11 %
Parlagos 1 0.11 %
Patakalja 1 0.11 %
Maskófalva 1 0.11 %
Pinc 1 0.11 %
Béna 1 0.11 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 18.87 %
Lónyabánya 71 3.12 %
Videfalva 70 3.08 %
Divény 60 2.64 %
Losonctamási 54 2.37 %
Gács 48 2.11 %
Fülek 34 1.50 %
Vámosfalva 27 1.19 %
Kotmány 26 1.14 %
Rózsaszállás 20 0.88 %
Bozita 20 0.88 %
Gácsfalva 18 0.79 %
Dabar 13 0.57 %
Patakalja 13 0.57 %
Bolyk 12 0.53 %
Rapp 10 0.44 %
Fűrész 9 0.40 %
Tósár 9 0.40 %
Rátkapuszta 9 0.40 %
Panyidaróc 9 0.40 %
Mucsény 8 0.35 %
Vilke 8 0.35 %
Nagydaróc 7 0.31 %
Terbeléd 7 0.31 %
Jelsőc 7 0.31 %
Gácslápos 6 0.26 %
Maskófalva 6 0.26 %
Tugár 6 0.26 %
Sátorosbánya 6 0.26 %
Ragyolc 5 0.22 %
Budaszállás 5 0.22 %
Kalonda 4 0.18 %
Gácsliget 4 0.18 %
Lentő 4 0.18 %
Pinc 4 0.18 %
Ábelfalva 3 0.13 %
Miksi 3 0.13 %
Kétkeresztúr 3 0.13 %
Füleksávoly 3 0.13 %
Fülekkovácsi 3 0.13 %
Gergelyfalva 2 0.09 %
Romhánypuszta 2 0.09 %
Csomatelke 2 0.09 %
Nagylibercse 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Ipolygalsa 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Tőrincs 1 0.04 %
Fülekpilis 1 0.04 %
Csákányháza 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 56.52 %
Gács 204 5.66 %
Fülek 176 4.88 %
Videfalva 172 4.77 %
Losonctamási 135 3.75 %
Divény 125 3.47 %
Vámosfalva 107 2.97 %
Lónyabánya 106 2.94 %
Gácsfalva 95 2.64 %
Gácsliget 77 2.14 %
Terbeléd 42 1.17 %
Dabar 38 1.05 %
Patakalja 37 1.03 %
Panyidaróc 37 1.03 %
Nagylibercse 34 0.94 %
Rózsaszállás 34 0.94 %
Ragyolc 33 0.92 %
Tugár 33 0.92 %
Maskófalva 33 0.92 %
Vilke 31 0.86 %
Bolyk 29 0.80 %
Bozita 29 0.80 %
Budaszállás 26 0.72 %
Tósár 25 0.69 %
Gácslápos 24 0.67 %
Kotmány 23 0.64 %
Pinc 18 0.50 %
Fülekkovácsi 17 0.47 %
Nagydaróc 16 0.44 %
Rapp 15 0.42 %
Csomatelke 14 0.39 %
Fűrész 14 0.39 %
Rátkapuszta 13 0.36 %
Gergelyfalva 13 0.36 %
Miksi 12 0.33 %
Mucsény 12 0.33 %
Fülekpüspöki 10 0.28 %
Ábelfalva 10 0.28 %
Ipolygalsa 10 0.28 %
Sátorosbánya 9 0.25 %
Romhánypuszta 9 0.25 %
Jelsőc 8 0.22 %
Fülekpilis 7 0.19 %
Kétkeresztúr 5 0.14 %
Gácsprága 5 0.14 %
Perse 4 0.11 %
Gömörsíd 4 0.11 %
Ipolynyitra 4 0.11 %
Tőrincs 4 0.11 %
Kalonda 4 0.11 %
Lentő 2 0.06 %
Füleksávoly 2 0.06 %
Bolgárom 2 0.06 %
Sőreg 2 0.06 %
Parlagos 1 0.03 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 28.72 %
Losonctamási 480 23.32 %
Videfalva 193 9.38 %
Gács 113 5.49 %
Lónyabánya 106 5.15 %
Divény 100 4.86 %
Vámosfalva 79 3.84 %
Gácsfalva 66 3.21 %
Fülek 66 3.21 %
Patakalja 51 2.48 %
Tugár 41 1.99 %
Tósár 36 1.75 %
Gergelyfalva 33 1.60 %
Budaszállás 33 1.60 %
Gácsliget 25 1.21 %
Bozita 24 1.17 %
Dabar 24 1.17 %
Rózsaszállás 23 1.12 %
Maskófalva 23 1.12 %
Nagylibercse 22 1.07 %
Bolyk 21 1.02 %
Sátorosbánya 17 0.83 %
Parlagos 17 0.83 %
Terbeléd 16 0.78 %
Rapp 15 0.73 %
Kotmány 12 0.58 %
Romhánypuszta 12 0.58 %
Jelsőc 12 0.58 %
Panyidaróc 11 0.53 %
Ipolygalsa 11 0.53 %
Gácslápos 11 0.53 %
Ragyolc 10 0.49 %
Rátkapuszta 10 0.49 %
Fülekkovácsi 8 0.39 %
Kétkeresztúr 8 0.39 %
Fűrész 7 0.34 %
Ábelfalva 7 0.34 %
Vilke 6 0.29 %
Tőrincs 6 0.29 %
Pinc 6 0.29 %
Füleksávoly 5 0.24 %
Gácsprága 5 0.24 %
Nagydaróc 5 0.24 %
Lentő 5 0.24 %
Fülekpüspöki 5 0.24 %
Csomatelke 3 0.15 %
Fülekpilis 3 0.15 %
Bolgárom 3 0.15 %
Ipolynyitra 2 0.10 %
Kalonda 2 0.10 %
Csákányháza 2 0.10 %
Mucsény 2 0.10 %
Sőreg 1 0.05 %
Béna 1 0.05 %
Gömörsíd 1 0.05 %
Perse 1 0.05 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 35.62 %
Fülek 40 5.72 %
Nagydaróc 40 5.72 %
Videfalva 21 3.00 %
Gács 18 2.58 %
Divény 15 2.15 %
Losonctamási 12 1.72 %
Lónyabánya 11 1.57 %
Terbeléd 10 1.43 %
Bolyk 8 1.14 %
Vámosfalva 7 1.00 %
Dabar 6 0.86 %
Patakalja 6 0.86 %
Vilke 6 0.86 %
Panyidaróc 6 0.86 %
Ragyolc 5 0.72 %
Rózsaszállás 5 0.72 %
Füleksávoly 5 0.72 %
Budaszállás 4 0.57 %
Miksi 4 0.57 %
Tósár 4 0.57 %
Maskófalva 4 0.57 %
Tugár 3 0.43 %
Csákányháza 3 0.43 %
Gácsprága 3 0.43 %
Gácsfalva 3 0.43 %
Sátorosbánya 3 0.43 %
Pinc 3 0.43 %
Fűrész 2 0.29 %
Nagylibercse 2 0.29 %
Gácsliget 2 0.29 %
Perse 2 0.29 %
Kotmány 2 0.29 %
Jelsőc 2 0.29 %
Fülekkovácsi 2 0.29 %
Ipolynyitra 1 0.14 %
Bozita 1 0.14 %
Gömörsíd 1 0.14 %
Fülekpüspöki 1 0.14 %
Gácslápos 1 0.14 %
Tőrincs 1 0.14 %
Rapp 1 0.14 %
Rátkapuszta 1 0.14 %
Csomatelke 1 0.14 %
Romhánypuszta 1 0.14 %
Fülekpilis 1 0.14 %
Mucsény 1 0.14 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 13.14 %
Tőrincs 30 6.68 %
Fülek 26 5.79 %
Jelsőc 10 2.23 %
Vilke 9 2.00 %
Gömörsíd 9 2.00 %
Panyidaróc 8 1.78 %
Nagydaróc 7 1.56 %
Bolgárom 5 1.11 %
Losonctamási 4 0.89 %
Gácsfalva 4 0.89 %
Ipolynyitra 4 0.89 %
Kotmány 4 0.89 %
Divény 4 0.89 %
Fűrész 3 0.67 %
Gács 3 0.67 %
Csákányháza 3 0.67 %
Csomatelke 3 0.67 %
Videfalva 3 0.67 %
Füleksávoly 3 0.67 %
Fülekpilis 3 0.67 %
Lónyabánya 3 0.67 %
Mucsény 3 0.67 %
Tugár 2 0.45 %
Fülekpüspöki 2 0.45 %
Miksi 2 0.45 %
Bolyk 2 0.45 %
Vámosfalva 2 0.45 %
Tósár 2 0.45 %
Ipolygalsa 2 0.45 %
Dabar 2 0.45 %
Budaszállás 1 0.22 %
Perse 1 0.22 %
Terbeléd 1 0.22 %
Rózsaszállás 1 0.22 %
Rapp 1 0.22 %
Ragyolc 1 0.22 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 10.47 %
Fülek 112 10.38 %
Ipolygalsa 92 8.53 %
Terbeléd 29 2.69 %
Nagydaróc 19 1.76 %
Füleksávoly 17 1.58 %
Ipolynyitra 13 1.20 %
Fülekpüspöki 11 1.02 %
Bolyk 11 1.02 %
Bozita 11 1.02 %
Videfalva 10 0.93 %
Csákányháza 10 0.93 %
Ragyolc 9 0.83 %
Rapp 9 0.83 %
Gömörsíd 9 0.83 %
Fülekkovácsi 8 0.74 %
Panyidaróc 7 0.65 %
Rátkapuszta 7 0.65 %
Perse 6 0.56 %
Csomatelke 6 0.56 %
Bolgárom 5 0.46 %
Losonctamási 4 0.37 %
Gács 4 0.37 %
Fülekpilis 4 0.37 %
Béna 4 0.37 %
Vámosfalva 4 0.37 %
Pinc 3 0.28 %
Miksi 3 0.28 %
Vilke 3 0.28 %
Gácsliget 3 0.28 %
Dabar 3 0.28 %
Sőreg 3 0.28 %
Tőrincs 2 0.19 %
Budaszállás 1 0.09 %
Maskófalva 1 0.09 %
Gácslápos 1 0.09 %
Ábelfalva 1 0.09 %
Tugár 1 0.09 %
Mucsény 1 0.09 %
Kalonda 1 0.09 %
Lónyabánya 1 0.09 %
Rózsaszállás 1 0.09 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 41.39 %
Fülek 28 2.77 %
Videfalva 27 2.67 %
Lónyabánya 24 2.38 %
Divény 22 2.18 %
Dabar 22 2.18 %
Losonctamási 20 1.98 %
Gács 14 1.39 %
Vámosfalva 13 1.29 %
Rózsaszállás 9 0.89 %
Bolyk 9 0.89 %
Terbeléd 8 0.79 %
Nagylibercse 6 0.59 %
Jelsőc 6 0.59 %
Vilke 6 0.59 %
Panyidaróc 6 0.59 %
Romhánypuszta 5 0.50 %
Csomatelke 5 0.50 %
Tósár 5 0.50 %
Gácsfalva 5 0.50 %
Tugár 4 0.40 %
Bozita 4 0.40 %
Mucsény 4 0.40 %
Budaszállás 4 0.40 %
Rapp 4 0.40 %
Kétkeresztúr 3 0.30 %
Fülekpüspöki 3 0.30 %
Gácsliget 3 0.30 %
Sátorosbánya 3 0.30 %
Füleksávoly 3 0.30 %
Gácsprága 3 0.30 %
Gergelyfalva 3 0.30 %
Ragyolc 3 0.30 %
Nagydaróc 3 0.30 %
Rátkapuszta 3 0.30 %
Ipolygalsa 2 0.20 %
Tőrincs 2 0.20 %
Ipolynyitra 2 0.20 %
Kalonda 2 0.20 %
Fülekkovácsi 2 0.20 %
Gácslápos 2 0.20 %
Fűrész 2 0.20 %
Maskófalva 2 0.20 %
Béna 1 0.10 %
Patakalja 1 0.10 %
Fülekpilis 1 0.10 %
Sőreg 1 0.10 %
Miksi 1 0.10 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 53.64 %
Videfalva 174 22.60 %
Losonctamási 34 4.42 %
Vámosfalva 24 3.12 %
Gács 24 3.12 %
Divény 22 2.86 %
Lónyabánya 21 2.73 %
Terbeléd 18 2.34 %
Bozita 18 2.34 %
Tugár 17 2.21 %
Fülek 14 1.82 %
Bolyk 11 1.43 %
Panyidaróc 8 1.04 %
Maskófalva 8 1.04 %
Csákányháza 8 1.04 %
Mucsény 8 1.04 %
Gácsfalva 8 1.04 %
Dabar 7 0.91 %
Budaszállás 7 0.91 %
Gácsliget 7 0.91 %
Rózsaszállás 7 0.91 %
Romhánypuszta 7 0.91 %
Pinc 5 0.65 %
Gácslápos 5 0.65 %
Rapp 4 0.52 %
Vilke 4 0.52 %
Kétkeresztúr 4 0.52 %
Kotmány 4 0.52 %
Tőrincs 4 0.52 %
Patakalja 4 0.52 %
Tósár 4 0.52 %
Fülekkovácsi 4 0.52 %
Jelsőc 3 0.39 %
Nagylibercse 3 0.39 %
Kalonda 3 0.39 %
Gömörsíd 3 0.39 %
Fűrész 3 0.39 %
Fülekpüspöki 2 0.26 %
Miksi 2 0.26 %
Ipolygalsa 2 0.26 %
Ragyolc 2 0.26 %
Nagydaróc 2 0.26 %
Rátkapuszta 2 0.26 %
Gergelyfalva 2 0.26 %
Füleksávoly 2 0.26 %
Csomatelke 1 0.13 %
Sőreg 1 0.13 %
Parlagos 1 0.13 %
Bolgárom 1 0.13 %
Ábelfalva 1 0.13 %
Ipolynyitra 1 0.13 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 81.23 %
Losonc 253 29.32 %
Ragyolc 150 17.38 %
Fülekpüspöki 126 14.60 %
Gömörsíd 88 10.20 %
Csomatelke 75 8.69 %
Béna 48 5.56 %
Csákányháza 45 5.21 %
Füleksávoly 33 3.82 %
Fülekkovácsi 32 3.71 %
Sőreg 30 3.48 %
Nagydaróc 30 3.48 %
Vilke 25 2.90 %
Rapp 25 2.90 %
Bolgárom 25 2.90 %
Perse 19 2.20 %
Panyidaróc 16 1.85 %
Ipolygalsa 14 1.62 %
Terbeléd 14 1.62 %
Kalonda 13 1.51 %
Pinc 10 1.16 %
Bozita 10 1.16 %
Fülekpilis 9 1.04 %
Mucsény 9 1.04 %
Rátkapuszta 7 0.81 %
Bolyk 6 0.70 %
Losonctamási 6 0.70 %
Gácsfalva 4 0.46 %
Videfalva 4 0.46 %
Gács 4 0.46 %
Lónyabánya 2 0.23 %
Rózsaszállás 2 0.23 %
Sátorosbánya 2 0.23 %
Ipolynyitra 2 0.23 %
Divény 2 0.23 %
Vámosfalva 2 0.23 %
Patakalja 1 0.12 %
Gácsliget 1 0.12 %
Parlagos 1 0.12 %
Gácsprága 1 0.12 %
Fűrész 1 0.12 %
Kétkeresztúr 1 0.12 %
Tőrincs 1 0.12 %
Tugár 1 0.12 %
Gergelyfalva 1 0.12 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 34.56 %
Divény 116 9.11 %
Gács 76 5.97 %
Rózsaszállás 72 5.66 %
Videfalva 69 5.42 %
Lónyabánya 63 4.95 %
Losonctamási 57 4.48 %
Vámosfalva 56 4.40 %
Fülek 38 2.99 %
Bozita 31 2.44 %
Gácsfalva 29 2.28 %
Dabar 28 2.20 %
Kotmány 23 1.81 %
Rapp 17 1.34 %
Fűrész 15 1.18 %
Sátorosbánya 13 1.02 %
Vilke 12 0.94 %
Budaszállás 12 0.94 %
Panyidaróc 12 0.94 %
Bolyk 12 0.94 %
Tugár 10 0.79 %
Ragyolc 10 0.79 %
Patakalja 9 0.71 %
Terbeléd 9 0.71 %
Nagylibercse 9 0.71 %
Mucsény 9 0.71 %
Nagydaróc 9 0.71 %
Tósár 8 0.63 %
Rátkapuszta 8 0.63 %
Maskófalva 8 0.63 %
Kalonda 8 0.63 %
Füleksávoly 8 0.63 %
Pinc 6 0.47 %
Gácsliget 6 0.47 %
Gácslápos 6 0.47 %
Romhánypuszta 5 0.39 %
Kétkeresztúr 5 0.39 %
Jelsőc 5 0.39 %
Ipolygalsa 5 0.39 %
Lentő 5 0.39 %
Fülekpüspöki 4 0.31 %
Fülekkovácsi 4 0.31 %
Miksi 4 0.31 %
Ábelfalva 4 0.31 %
Fülekpilis 3 0.24 %
Csákányháza 3 0.24 %
Béna 2 0.16 %
Sőreg 2 0.16 %
Parlagos 2 0.16 %
Tőrincs 2 0.16 %
Perse 1 0.08 %
Gácsprága 1 0.08 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 26.64 %
Videfalva 18 3.28 %
Fülek 14 2.55 %
Vámosfalva 13 2.37 %
Terbeléd 10 1.82 %
Gács 9 1.64 %
Divény 9 1.64 %
Lónyabánya 9 1.64 %
Bozita 6 1.09 %
Fűrész 5 0.91 %
Tósár 5 0.91 %
Nagylibercse 4 0.73 %
Losonctamási 4 0.73 %
Rátkapuszta 4 0.73 %
Rapp 4 0.73 %
Kotmány 3 0.55 %
Mucsény 3 0.55 %
Panyidaróc 3 0.55 %
Tugár 3 0.55 %
Sátorosbánya 3 0.55 %
Maskófalva 2 0.36 %
Füleksávoly 2 0.36 %
Nagydaróc 2 0.36 %
Romhánypuszta 2 0.36 %
Bolyk 2 0.36 %
Gömörsíd 2 0.36 %
Gácsfalva 2 0.36 %
Gácslápos 2 0.36 %
Ragyolc 2 0.36 %
Gácsprága 2 0.36 %
Kétkeresztúr 2 0.36 %
Patakalja 1 0.18 %
Pinc 1 0.18 %
Fülekpüspöki 1 0.18 %
Rózsaszállás 1 0.18 %
Miksi 1 0.18 %
Jelsőc 1 0.18 %
Fülekpilis 1 0.18 %
Fülekkovácsi 1 0.18 %
Dabar 1 0.18 %
Csomatelke 1 0.18 %
Csákányháza 1 0.18 %
Budaszállás 1 0.18 %
Vilke 1 0.18 %
Ipolygalsa 1 0.18 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 27.17 %
Fülek 25 3.50 %
Videfalva 22 3.08 %
Lónyabánya 22 3.08 %
Losonctamási 18 2.52 %
Gács 17 2.38 %
Vámosfalva 17 2.38 %
Dabar 12 1.68 %
Divény 9 1.26 %
Gömörsíd 9 1.26 %
Fűrész 7 0.98 %
Csákányháza 7 0.98 %
Terbeléd 6 0.84 %
Bozita 6 0.84 %
Gácsliget 6 0.84 %
Kalonda 5 0.70 %
Nagydaróc 5 0.70 %
Mucsény 5 0.70 %
Rózsaszállás 5 0.70 %
Csomatelke 5 0.70 %
Bolyk 5 0.70 %
Sátorosbánya 4 0.56 %
Gácsfalva 3 0.42 %
Budaszállás 3 0.42 %
Jelsőc 3 0.42 %
Fülekkovácsi 3 0.42 %
Fülekpilis 3 0.42 %
Pinc 3 0.42 %
Kotmány 3 0.42 %
Tugár 3 0.42 %
Ipolynyitra 3 0.42 %
Panyidaróc 3 0.42 %
Nagylibercse 2 0.28 %
Fülekpüspöki 2 0.28 %
Perse 2 0.28 %
Ipolygalsa 2 0.28 %
Rapp 2 0.28 %
Rátkapuszta 2 0.28 %
Tósár 2 0.28 %
Maskófalva 1 0.14 %
Romhánypuszta 1 0.14 %
Gácslápos 1 0.14 %
Ragyolc 1 0.14 %
Tőrincs 1 0.14 %
Vilke 1 0.14 %
Bolgárom 1 0.14 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 63.76 %
Gács 58 4.60 %
Videfalva 53 4.20 %
Divény 49 3.89 %
Fülek 39 3.09 %
Lónyabánya 34 2.70 %
Losonctamási 29 2.30 %
Vámosfalva 20 1.59 %
Dabar 20 1.59 %
Gácsfalva 17 1.35 %
Tugár 10 0.79 %
Fülekkovácsi 10 0.79 %
Terbeléd 9 0.71 %
Panyidaróc 9 0.71 %
Bozita 8 0.63 %
Vilke 8 0.63 %
Budaszállás 8 0.63 %
Rózsaszállás 8 0.63 %
Bolyk 7 0.56 %
Rapp 7 0.56 %
Ipolygalsa 7 0.56 %
Pinc 7 0.56 %
Fűrész 7 0.56 %
Ábelfalva 7 0.56 %
Jelsőc 6 0.48 %
Ragyolc 6 0.48 %
Kalonda 5 0.40 %
Kotmány 5 0.40 %
Nagydaróc 5 0.40 %
Patakalja 4 0.32 %
Gácsliget 4 0.32 %
Gácslápos 4 0.32 %
Miksi 4 0.32 %
Gömörsíd 4 0.32 %
Parlagos 3 0.24 %
Tőrincs 3 0.24 %
Nagylibercse 3 0.24 %
Füleksávoly 3 0.24 %
Ipolynyitra 3 0.24 %
Maskófalva 3 0.24 %
Fülekpüspöki 2 0.16 %
Béna 2 0.16 %
Rátkapuszta 2 0.16 %
Csákányháza 2 0.16 %
Mucsény 2 0.16 %
Sőreg 2 0.16 %
Tósár 2 0.16 %
Perse 2 0.16 %
Romhánypuszta 1 0.08 %
Lentő 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Kétkeresztúr 1 0.08 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 6.22 %
Lónyabánya 165 6.18 %
Divény 72 2.70 %
Vámosfalva 64 2.40 %
Rózsaszállás 27 1.01 %
Dabar 25 0.94 %
Fülek 19 0.71 %
Losonctamási 19 0.71 %
Videfalva 18 0.67 %
Gács 16 0.60 %
Nagydaróc 13 0.49 %
Patakalja 13 0.49 %
Kétkeresztúr 11 0.41 %
Kotmány 10 0.37 %
Fülekkovácsi 9 0.34 %
Tugár 9 0.34 %
Fűrész 8 0.30 %
Vilke 7 0.26 %
Csomatelke 6 0.22 %
Gácsliget 5 0.19 %
Terbeléd 5 0.19 %
Mucsény 4 0.15 %
Kalonda 4 0.15 %
Bozita 3 0.11 %
Bolyk 3 0.11 %
Gergelyfalva 3 0.11 %
Romhánypuszta 3 0.11 %
Jelsőc 3 0.11 %
Füleksávoly 3 0.11 %
Ragyolc 2 0.07 %
Tőrincs 2 0.07 %
Miksi 2 0.07 %
Panyidaróc 2 0.07 %
Ipolygalsa 2 0.07 %
Gácsfalva 2 0.07 %
Fülekpilis 2 0.07 %
Budaszállás 2 0.07 %
Gömörsíd 2 0.07 %
Bolgárom 2 0.07 %
Rátkapuszta 2 0.07 %
Csákányháza 2 0.07 %
Nagylibercse 1 0.04 %
Fülekpüspöki 1 0.04 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Lentő 1 0.04 %
Sátorosbánya 1 0.04 %
Parlagos 1 0.04 %
Pinc 1 0.04 %
Rapp 1 0.04 %
Tósár 1 0.04 %
Ábelfalva 1 0.04 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 48.49 %
Fülek 431 23.17 %
Rátkapuszta 111 5.97 %
Terbeléd 104 5.59 %
Videfalva 89 4.78 %
Sátorosbánya 80 4.30 %
Gács 73 3.92 %
Losonctamási 62 3.33 %
Tugár 61 3.28 %
Divény 58 3.12 %
Bozita 55 2.96 %
Lónyabánya 53 2.85 %
Vámosfalva 47 2.53 %
Gácsfalva 43 2.31 %
Ragyolc 43 2.31 %
Romhánypuszta 42 2.26 %
Fülekpüspöki 41 2.20 %
Budaszállás 37 1.99 %
Bolyk 37 1.99 %
Fülekkovácsi 36 1.94 %
Mucsény 35 1.88 %
Csákányháza 35 1.88 %
Csomatelke 32 1.72 %
Rapp 29 1.56 %
Nagydaróc 29 1.56 %
Ipolygalsa 22 1.18 %
Rózsaszállás 21 1.13 %
Gácsliget 18 0.97 %
Gácslápos 18 0.97 %
Fülekpilis 17 0.91 %
Panyidaróc 15 0.81 %
Dabar 14 0.75 %
Gömörsíd 14 0.75 %
Patakalja 13 0.70 %
Fűrész 13 0.70 %
Kotmány 13 0.70 %
Parlagos 12 0.65 %
Perse 12 0.65 %
Tósár 12 0.65 %
Gergelyfalva 12 0.65 %
Tőrincs 10 0.54 %
Ipolynyitra 9 0.48 %
Maskófalva 9 0.48 %
Füleksávoly 7 0.38 %
Sőreg 6 0.32 %
Miksi 6 0.32 %
Jelsőc 5 0.27 %
Kalonda 5 0.27 %
Bolgárom 5 0.27 %
Kétkeresztúr 5 0.27 %
Vilke 5 0.27 %
Pinc 5 0.27 %
Nagylibercse 4 0.22 %
Ábelfalva 2 0.11 %
Béna 2 0.11 %
Gácsprága 1 0.05 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 6.77 %
Fülek 25 1.80 %
Gömörsíd 15 1.08 %
Divény 14 1.01 %
Videfalva 12 0.86 %
Losonctamási 9 0.65 %
Mucsény 6 0.43 %
Ragyolc 6 0.43 %
Csomatelke 6 0.43 %
Budaszállás 6 0.43 %
Gács 5 0.36 %
Füleksávoly 5 0.36 %
Lónyabánya 5 0.36 %
Patakalja 5 0.36 %
Vámosfalva 5 0.36 %
Gácsfalva 5 0.36 %
Sátorosbánya 4 0.29 %
Fülekpüspöki 4 0.29 %
Terbeléd 3 0.22 %
Dabar 3 0.22 %
Vilke 2 0.14 %
Tugár 2 0.14 %
Csákányháza 2 0.14 %
Bolyk 2 0.14 %
Nagylibercse 2 0.14 %
Rózsaszállás 2 0.14 %
Rátkapuszta 2 0.14 %
Ipolygalsa 2 0.14 %
Jelsőc 2 0.14 %
Kalonda 2 0.14 %
Fűrész 2 0.14 %
Bolgárom 2 0.14 %
Kétkeresztúr 2 0.14 %
Panyidaróc 1 0.07 %
Pinc 1 0.07 %
Nagydaróc 1 0.07 %
Fülekkovácsi 1 0.07 %
Tőrincs 1 0.07 %
Gácsprága 1 0.07 %
Perse 1 0.07 %
Miksi 1 0.07 %
Rapp 1 0.07 %
Gergelyfalva 1 0.07 %
Gácslápos 1 0.07 %
Ipolynyitra 1 0.07 %
Kotmány 1 0.07 %
Ábelfalva 1 0.07 %
Tósár 1 0.07 %
Sőreg 1 0.07 %
Romhánypuszta 1 0.07 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 8.99 %
Divény 35 3.09 %
Fülek 26 2.29 %
Videfalva 16 1.41 %
Gács 14 1.23 %
Lónyabánya 11 0.97 %
Dabar 11 0.97 %
Ragyolc 9 0.79 %
Losonctamási 8 0.71 %
Vámosfalva 8 0.71 %
Kotmány 8 0.71 %
Tugár 7 0.62 %
Rózsaszállás 7 0.62 %
Terbeléd 6 0.53 %
Gácsfalva 6 0.53 %
Jelsőc 5 0.44 %
Fűrész 4 0.35 %
Csákányháza 4 0.35 %
Rátkapuszta 3 0.26 %
Sátorosbánya 3 0.26 %
Csomatelke 3 0.26 %
Fülekpüspöki 3 0.26 %
Tósár 2 0.18 %
Bozita 2 0.18 %
Nagylibercse 2 0.18 %
Ipolynyitra 2 0.18 %
Maskófalva 2 0.18 %
Budaszállás 2 0.18 %
Patakalja 2 0.18 %
Gömörsíd 2 0.18 %
Bolyk 2 0.18 %
Fülekpilis 2 0.18 %
Panyidaróc 2 0.18 %
Bolgárom 2 0.18 %
Pinc 2 0.18 %
Gácsliget 1 0.09 %
Mucsény 1 0.09 %
Vilke 1 0.09 %
Tőrincs 1 0.09 %
Ábelfalva 1 0.09 %
Miksi 1 0.09 %
Füleksávoly 1 0.09 %
Gácslápos 1 0.09 %
Romhánypuszta 1 0.09 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 53.71 %
Videfalva 19 4.70 %
Gács 13 3.22 %
Fülek 12 2.97 %
Losonctamási 12 2.97 %
Divény 12 2.97 %
Lónyabánya 11 2.72 %
Vilke 10 2.48 %
Panyidaróc 8 1.98 %
Terbeléd 7 1.73 %
Vámosfalva 7 1.73 %
Dabar 6 1.49 %
Rapp 6 1.49 %
Nagylibercse 6 1.49 %
Rózsaszállás 4 0.99 %
Fülekpüspöki 4 0.99 %
Bolyk 4 0.99 %
Csákányháza 4 0.99 %
Patakalja 3 0.74 %
Maskófalva 3 0.74 %
Rátkapuszta 3 0.74 %
Fülekkovácsi 3 0.74 %
Fűrész 3 0.74 %
Gácsfalva 3 0.74 %
Romhánypuszta 2 0.50 %
Fülekpilis 2 0.50 %
Sátorosbánya 2 0.50 %
Perse 2 0.50 %
Jelsőc 2 0.50 %
Ábelfalva 2 0.50 %
Budaszállás 1 0.25 %
Tósár 1 0.25 %
Lentő 1 0.25 %
Nagydaróc 1 0.25 %
Pinc 1 0.25 %
Mucsény 1 0.25 %
Ipolygalsa 1 0.25 %
Gácslápos 1 0.25 %
Csomatelke 1 0.25 %
Kalonda 1 0.25 %
Ragyolc 1 0.25 %
Béna 1 0.25 %
Kotmány 1 0.25 %
Gácsliget 1 0.25 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 55.39 %
Divény 313 9.90 %
Vámosfalva 241 7.62 %
Lónyabánya 241 7.62 %
Videfalva 209 6.61 %
Fülek 127 4.02 %
Gács 116 3.67 %
Losonctamási 112 3.54 %
Dabar 108 3.42 %
Rózsaszállás 86 2.72 %
Rapp 57 1.80 %
Patakalja 50 1.58 %
Fűrész 50 1.58 %
Kotmány 47 1.49 %
Gácsfalva 46 1.46 %
Terbeléd 43 1.36 %
Tugár 40 1.27 %
Budaszállás 34 1.08 %
Bolyk 32 1.01 %
Bozita 29 0.92 %
Panyidaróc 25 0.79 %
Nagydaróc 24 0.76 %
Gergelyfalva 20 0.63 %
Mucsény 20 0.63 %
Sátorosbánya 19 0.60 %
Gácslápos 17 0.54 %
Tósár 16 0.51 %
Ragyolc 15 0.47 %
Fülekkovácsi 15 0.47 %
Nagylibercse 15 0.47 %
Pinc 13 0.41 %
Ipolygalsa 13 0.41 %
Kétkeresztúr 11 0.35 %
Fülekpüspöki 10 0.32 %
Vilke 10 0.32 %
Rátkapuszta 10 0.32 %
Kalonda 8 0.25 %
Maskófalva 8 0.25 %
Gácsliget 7 0.22 %
Miksi 7 0.22 %
Fülekpilis 7 0.22 %
Csákányháza 5 0.16 %
Ábelfalva 5 0.16 %
Gömörsíd 4 0.13 %
Jelsőc 4 0.13 %
Romhánypuszta 4 0.13 %
Füleksávoly 4 0.13 %
Parlagos 3 0.09 %
Lentő 2 0.06 %
Csomatelke 2 0.06 %
Perse 2 0.06 %
Gácsprága 1 0.03 %
Tőrincs 1 0.03 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Bolgárom 1 0.03 %
Ipolynyitra 1 0.03 %
Losonc 3 173 60.84 %
Videfalva 200 3.84 %
Gács 166 3.18 %
Fülek 165 3.16 %
Losonctamási 116 2.22 %
Lónyabánya 109 2.09 %
Divény 98 1.88 %
Vámosfalva 75 1.44 %
Panyidaróc 58 1.11 %
Rapp 57 1.09 %
Terbeléd 48 0.92 %
Bolyk 47 0.90 %
Gácsfalva 46 0.88 %
Vilke 42 0.81 %
Dabar 39 0.75 %
Patakalja 37 0.71 %
Rózsaszállás 32 0.61 %
Pinc 30 0.58 %
Mucsény 25 0.48 %
Tugár 24 0.46 %
Miksi 23 0.44 %
Fülekpüspöki 22 0.42 %
Fülekkovácsi 21 0.40 %
Nagydaróc 20 0.38 %
Ragyolc 19 0.36 %
Budaszállás 18 0.35 %
Gergelyfalva 17 0.33 %
Maskófalva 16 0.31 %
Rátkapuszta 14 0.27 %
Kalonda 14 0.27 %
Fűrész 14 0.27 %
Romhánypuszta 13 0.25 %
Bozita 13 0.25 %
Nagylibercse 10 0.19 %
Kétkeresztúr 10 0.19 %
Tósár 10 0.19 %
Jelsőc 10 0.19 %
Csomatelke 9 0.17 %
Kotmány 9 0.17 %
Ipolygalsa 9 0.17 %
Fülekpilis 9 0.17 %
Ábelfalva 8 0.15 %
Gácsliget 8 0.15 %
Gácslápos 8 0.15 %
Füleksávoly 8 0.15 %
Sátorosbánya 8 0.15 %
Perse 7 0.13 %
Ipolynyitra 6 0.12 %
Lentő 4 0.08 %
Csákányháza 4 0.08 %
Tőrincs 4 0.08 %
Bolgárom 3 0.06 %
Parlagos 3 0.06 %
Gömörsíd 2 0.04 %
Sőreg 1 0.02 %
Béna 1 0.02 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 63.44 %
Divény 82 5.58 %
Fülek 74 5.04 %
Videfalva 62 4.22 %
Vámosfalva 61 4.15 %
Gács 60 4.08 %
Losonctamási 55 3.74 %
Lónyabánya 48 3.27 %
Patakalja 29 1.97 %
Dabar 26 1.77 %
Terbeléd 24 1.63 %
Bolyk 20 1.36 %
Rapp 18 1.23 %
Rózsaszállás 15 1.02 %
Panyidaróc 15 1.02 %
Vilke 15 1.02 %
Sátorosbánya 14 0.95 %
Gácsfalva 14 0.95 %
Tugár 13 0.88 %
Fűrész 13 0.88 %
Miksi 12 0.82 %
Bozita 12 0.82 %
Mucsény 10 0.68 %
Ragyolc 9 0.61 %
Rátkapuszta 9 0.61 %
Kotmány 8 0.54 %
Gácsliget 8 0.54 %
Fülekpüspöki 8 0.54 %
Ipolygalsa 7 0.48 %
Budaszállás 7 0.48 %
Romhánypuszta 7 0.48 %
Csomatelke 6 0.41 %
Ábelfalva 6 0.41 %
Gergelyfalva 5 0.34 %
Nagylibercse 5 0.34 %
Jelsőc 5 0.34 %
Nagydaróc 5 0.34 %
Gácslápos 5 0.34 %
Maskófalva 4 0.27 %
Füleksávoly 4 0.27 %
Lentő 4 0.27 %
Kétkeresztúr 4 0.27 %
Pinc 3 0.20 %
Csákányháza 3 0.20 %
Gömörsíd 3 0.20 %
Tósár 3 0.20 %
Kalonda 3 0.20 %
Tőrincs 3 0.20 %
Fülekpilis 2 0.14 %
Perse 1 0.07 %
Ipolynyitra 1 0.07 %
Béna 1 0.07 %
Sőreg 1 0.07 %
Fülekkovácsi 1 0.07 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 3.40 %
Fülek 10 0.62 %
Losonctamási 7 0.43 %
Divény 5 0.31 %
Videfalva 4 0.25 %
Nagylibercse 4 0.25 %
Lónyabánya 4 0.25 %
Kotmány 4 0.25 %
Ragyolc 4 0.25 %
Mucsény 4 0.25 %
Fűrész 3 0.19 %
Gácsfalva 3 0.19 %
Sátorosbánya 3 0.19 %
Patakalja 3 0.19 %
Vámosfalva 3 0.19 %
Gács 3 0.19 %
Bolyk 3 0.19 %
Jelsőc 2 0.12 %
Budaszállás 2 0.12 %
Panyidaróc 2 0.12 %
Pinc 2 0.12 %
Rapp 2 0.12 %
Fülekpüspöki 1 0.06 %
Gergelyfalva 1 0.06 %
Kétkeresztúr 1 0.06 %
Lentő 1 0.06 %
Vilke 1 0.06 %
Gácsliget 1 0.06 %
Perse 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Miksi 1 0.06 %
Füleksávoly 1 0.06 %
Gömörsíd 1 0.06 %
Bozita 1 0.06 %
Sőreg 1 0.06 %
Terbeléd 1 0.06 %
Tugár 1 0.06 %
Fülekkovácsi 1 0.06 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 42.58 %
Fülek 644 23.20 %
Ragyolc 275 9.91 %
Fülekpüspöki 154 5.55 %
Csomatelke 118 4.25 %
Csákányháza 116 4.18 %
Nagydaróc 97 3.49 %
Gömörsíd 95 3.42 %
Béna 84 3.03 %
Vilke 66 2.38 %
Rapp 65 2.34 %
Fülekkovácsi 60 2.16 %
Panyidaróc 58 2.09 %
Füleksávoly 54 1.95 %
Videfalva 54 1.95 %
Perse 50 1.80 %
Sőreg 47 1.69 %
Pinc 47 1.69 %
Ipolygalsa 46 1.66 %
Miksi 45 1.62 %
Terbeléd 36 1.30 %
Bolgárom 32 1.15 %
Kalonda 31 1.12 %
Gács 27 0.97 %
Mucsény 22 0.79 %
Fülekpilis 17 0.61 %
Ipolynyitra 16 0.58 %
Bolyk 15 0.54 %
Divény 14 0.50 %
Rátkapuszta 9 0.32 %
Losonctamási 9 0.32 %
Lónyabánya 8 0.29 %
Jelsőc 7 0.25 %
Kétkeresztúr 7 0.25 %
Vámosfalva 6 0.22 %
Sátorosbánya 6 0.22 %
Rózsaszállás 6 0.22 %
Tőrincs 6 0.22 %
Patakalja 6 0.22 %
Bozita 5 0.18 %
Gácsfalva 5 0.18 %
Fűrész 5 0.18 %
Dabar 4 0.14 %
Kotmány 3 0.11 %
Romhánypuszta 3 0.11 %
Nagylibercse 2 0.07 %
Tósár 1 0.04 %
Tugár 1 0.04 %
Maskófalva 1 0.04 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Budaszállás 1 0.04 %
Gácslápos 1 0.04 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 42.24 %
Ragyolc 327 29.51 %
Losonc 324 29.24 %
Fülekpüspöki 128 11.55 %
Csákányháza 93 8.39 %
Csomatelke 77 6.95 %
Béna 76 6.86 %
Gömörsíd 64 5.78 %
Rapp 51 4.60 %
Nagydaróc 46 4.15 %
Vilke 34 3.07 %
Füleksávoly 32 2.89 %
Perse 29 2.62 %
Sőreg 28 2.53 %
Fülekkovácsi 28 2.53 %
Pinc 23 2.08 %
Bolgárom 22 1.99 %
Terbeléd 22 1.99 %
Kalonda 21 1.90 %
Panyidaróc 15 1.35 %
Miksi 15 1.35 %
Mucsény 13 1.17 %
Fülekpilis 11 0.99 %
Bolyk 9 0.81 %
Sátorosbánya 9 0.81 %
Ipolygalsa 7 0.63 %
Videfalva 6 0.54 %
Bozita 6 0.54 %
Ipolynyitra 4 0.36 %
Rátkapuszta 3 0.27 %
Jelsőc 2 0.18 %
Gács 2 0.18 %
Divény 2 0.18 %
Losonctamási 2 0.18 %
Kétkeresztúr 1 0.09 %
Budaszállás 1 0.09 %
Rózsaszállás 1 0.09 %
Dabar 1 0.09 %
Maskófalva 1 0.09 %
Gácsprága 1 0.09 %
Tósár 1 0.09 %
Lónyabánya 1 0.09 %
Vámosfalva 1 0.09 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 26.50 %
Videfalva 88 4.14 %
Gács 87 4.09 %
Divény 85 3.99 %
Losonctamási 69 3.24 %
Fülek 69 3.24 %
Lónyabánya 64 3.01 %
Tósár 54 2.54 %
Vámosfalva 41 1.93 %
Gácsfalva 32 1.50 %
Bozita 29 1.36 %
Dabar 25 1.17 %
Bolyk 21 0.99 %
Terbeléd 18 0.85 %
Rapp 18 0.85 %
Rózsaszállás 18 0.85 %
Kotmány 18 0.85 %
Sátorosbánya 14 0.66 %
Budaszállás 14 0.66 %
Patakalja 14 0.66 %
Rátkapuszta 13 0.61 %
Maskófalva 13 0.61 %
Tugár 12 0.56 %
Vilke 12 0.56 %
Romhánypuszta 11 0.52 %
Mucsény 11 0.52 %
Fűrész 10 0.47 %
Ragyolc 10 0.47 %
Nagylibercse 9 0.42 %
Panyidaróc 9 0.42 %
Füleksávoly 9 0.42 %
Nagydaróc 8 0.38 %
Fülekkovácsi 7 0.33 %
Gácslápos 7 0.33 %
Pinc 6 0.28 %
Ábelfalva 6 0.28 %
Jelsőc 6 0.28 %
Kétkeresztúr 5 0.23 %
Gácsprága 5 0.23 %
Miksi 5 0.23 %
Tőrincs 5 0.23 %
Gácsliget 4 0.19 %
Parlagos 4 0.19 %
Lentő 4 0.19 %
Sőreg 4 0.19 %
Kalonda 4 0.19 %
Fülekpilis 3 0.14 %
Csomatelke 3 0.14 %
Fülekpüspöki 2 0.09 %
Csákányháza 2 0.09 %
Gergelyfalva 1 0.05 %
Bolgárom 1 0.05 %
Béna 1 0.05 %
Ipolygalsa 1 0.05 %
Gömörsíd 1 0.05 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 614 52.75 %
Gács 150 12.89 %
Videfalva 41 3.52 %
Losonctamási 41 3.52 %
Lónyabánya 41 3.52 %
Divény 34 2.92 %
Fülek 32 2.75 %
Gácsfalva 29 2.49 %
Terbeléd 20 1.72 %
Patakalja 19 1.63 %
Vámosfalva 18 1.55 %
Bolyk 18 1.55 %
Fülekkovácsi 13 1.12 %
Dabar 12 1.03 %
Jelsőc 12 1.03 %
Panyidaróc 12 1.03 %
Rapp 10 0.86 %
Budaszállás 10 0.86 %
Mucsény 9 0.77 %
Gergelyfalva 8 0.69 %
Ragyolc 7 0.60 %
Nagylibercse 7 0.60 %
Gácslápos 7 0.60 %
Maskófalva 7 0.60 %
Vilke 6 0.52 %
Tugár 6 0.52 %
Romhánypuszta 6 0.52 %
Pinc 6 0.52 %
Gömörsíd 5 0.43 %
Kotmány 5 0.43 %
Fűrész 4 0.34 %
Bozita 4 0.34 %
Gácsliget 4 0.34 %
Rózsaszállás 4 0.34 %
Nagydaróc 4 0.34 %
Ipolynyitra 4 0.34 %
Ipolygalsa 3 0.26 %
Sátorosbánya 3 0.26 %
Gácsprága 3 0.26 %
Kalonda 3 0.26 %
Lentő 3 0.26 %
Sőreg 3 0.26 %
Füleksávoly 2 0.17 %
Csomatelke 2 0.17 %
Kétkeresztúr 2 0.17 %
Fülekpüspöki 2 0.17 %
Ábelfalva 2 0.17 %
Miksi 2 0.17 %