SK
LC
.....

Ipolynyitra

Község

címer zászló
453 100% magyar 1910
80 21% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Ipolynyitra
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nitra nad Ipľom
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Nógrádi-medence, Losonci-medence
Más földrajzi nevek:
Bakos, Eperjes-hegy, Jakabos-hegy, Nagy-erdő, Rókás-hegy
Koordináták:
48.31905746, 19.77253151
Terület:
8,12 km2
Rang:
község
Népesség:
369
Tszf. magasság:
180 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98557
Település kód:
511668
Szervezeti azonosító:
648388

A község a Losonci-medence délkeleti részén, az Ipoly partján fekszik, Losonctól 13 km-re délkeletre, Fülektől 12 km-re északnyugatra. Ipolynyitra zsákfalu, közúton csak a 71-es (Losonc-Fülek) útról leágazó, Ipolygalsán (2 km) át idáig vezető 4 km-es mellékúton közelíthető meg. Maga a falu 180 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, az Ipolytól keletre magasodó dombvonulat legmagasabb részén 250 m-es magasságot ér el. Határának túlnyomó része mezőgazdaságilag művelt terület, északkeleti határrészén erdeje is van (Nagy-erdő). Nyugatról Ipolygalsa és Bolyk, északról Pinc, keletről Bozita és Perse, délről Fülekkovácsi községekkel határos. Déli határát a Szuha-patak alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Losonci járásához (1872-1913 között Füleki járásához) tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig a (változó területű) Losonci járáshoz, (1951-1960 között a kis időre helyreállított Füleki járáshoz). 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás). 1910-1938-hoz képest területe 1,9 %-al gyarapodott (7,97 km²-ről 8,12 km²-re).

Népesség

1910-ben 453, 1921-ben 442, 1938-ban pedig 439, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 3,2 %, 1930-ban 9,5 % volt. A 20. század második felében nagymértékű népességcsökkenésen ment keresztül, 1938-1991 között népességének 43,1 %-át elveszítette. 1991-2011 között ez a folyamat megfordult, a község lakosságának kicserélődésével és túlnyomórészt romává válásával (2011-ben a lakosság 81,5 %-a tartozott a roma etnikumhoz) összefüggésben gyors népességnövekedés ment végbe (38 %, 250 főről 345-re). 1991-ben a lakosság kétharmada még magyar nemzetiségűnek vallotta magát, 2011-ben már csak 11,9 %-a (ugyanakkor magyar anyanyelvű volt a lakosság 55,4 %-a), míg ugyanekkor 66,7 % roma, 15,7 % pedig szlovák nemzetiségűnek. A lakosság háromnegyede (75,7 %) római katolikus vallású.

Történelem

1350-ben "Nitra" alakban említik először, de a falu valószínűleg sokkal régebbi. 1435-1454-ben Fülek várának tartozékai között szerepel. Ekkoriban vámszedő hely is volt. A 16. század végétől több nemesi család birtoka volt. 1828-ban 51 házában 449 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak, majd a 19. század végétől sokan Fülek üzemeiben dolgoztak. 1820-ban tűzvész, 1831-ben és 1873-ban pedig kolera pusztított. A trianoni békeszerződésig Nógrád vármegye Füleki járásához tartozott, majd az új csehszlovák állam része lett. 1911-1927 között próbafúrás eredményeként létrejött időszakos szökőforrás működött a községben. A 20. század első felében vízimalom is üzemelt a faluban. 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartozott. Az 1970-es évektől 1990-ig helyi nemzeti bizottsága Ipolygalsáéval volt közös. Az 1990-es években kezdődött az eredeti lakosság elköltözése és az olcsó ingatlanárak következtében a romák tömeges letelepülése a faluban, akik mára a lakosság túlnyomó többségét alkotják.

Mai jelentősége

A községben szlovák tanítási nyelvű alapiskola található. Határában napkollektoros erőmű működik. Szent Orsolyának szentelt római katolikus temploma 1823-ban, barokk-klasszicista stílusban épült.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nyitra, magyar falu, Nógrád vmegyében, az Ipoly mellett: 461 kath. lak. Mind földe, mind rétje igen jó. F. u. többen. Ut. p. Zelene.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Ipolynyitra. Ipolymenti magyar kisközség. Van 121 háza és 473 róm. kath. vallású lakosa. Postája, távíró és vasútállomása Losoncz. A helység a XV. században már fennállott és 1435-1454-ben Fülek várának tartozékai között szerepel. Ekkoriban vámszedő hely is volt. 1548-ban Bebek Ferencz, 1598-ban Seryény Mihály voltak a földesurai. 1715-ben tiz és 1720-ban kilencz magyar háztartást vettek fel itt az összeírásba. 1770-ben Török József, báró Révay László, gróf Berchtold Antal és báró Mednyánszky Teréz voltak az urai, de később a báró Vécsey család is szerzett itt birtokokat. A gróf Berchtold és a gróf Cebrián családok 1891-ig voltak itt birtokosok, de ekkor itteni birtokaikat több részre elosztva, a helybeli közbirtokosságnak adták el. A róm. kath. templom 1820-ban épült. Ugyanakkor nagy tűzvész pusztított itt, mely a község kétharmadát elhamvasztotta. 1831-ben és 1873-ban itt is a kolera szedte áldozatait.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Ipolynyitra. A XV. században történik első említés róla. Ez időben füleki várföld és vámszedő hely. A XVI. század derekán Bebek Ferenc, később Seryény Mihály birtoka. A századok folyamán birtokos volt még itt a Török-, báró Révay-, gróf Berchtoldcsalád. A XIX. század alkonyán a gróf Czebrián- és gróf Berchtold-család kezén volt földbirtokokat a helybeli közbirtokosság vásárolta meg. A község területe 1385 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 439.

Czakó József

1905
Ipolynyitra - megszületett
1958
Ragyolc - elhunyt
Névelőfordulások
1350
Nitra
1773
Nyitra, Neütra, Nitra,
1786
Nitra,
1808
Ipoly-Nyitra, Nitra,
1863
Ipolynyitra,
1920
Nitra,
1927
Nitra, Nyitra,
1938
Ipolynyitra,
1945
Nitra, Nyitra,
1948
Nitra nad Ipľom
1994
Ipolynyitra

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Ipolynyitra (Nitra nad Ipľom) 96
Telefon: 0474394197
Fax: 0474394197

Honlap: nitranadiplom.sk
Polgármester:
Berky Tivadar (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS)

Képviselő-testület:
Šerfőző Ján (MOST - HÍD)
Berkyová Vargová Ildikó (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS)
Balogová Pavlína (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS)
Berkiová Erika (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS)
Berki Jozef (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS)
MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö OBYČAJNÍ... 80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 4 képviselö 5 képviselö
Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Ipolynyitra 96

Ipolynyitrai Községi Hivatal

Ipolynyitra 96

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 411 90%
szlovákok 6 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 41 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 458
magyarok 453 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 453
magyarok 385 87%
szlovákok 14 3%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 43 10%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 442
magyarok 168 67%
szlovákok 72 29%
romák 1 0%
csehek 7 3%
egyéb 2 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 250
magyarok 105 38%
szlovákok 134 49%
romák 27 10%
csehek 7 3%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 273
magyarok 41 12%
szlovákok 54 16%
romák 230 67%
csehek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 19 6%
összlétszám 345
magyarok 80 21%
szlovákok 155 41%
romák 138 36%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 8 2%
összlétszám 381
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 266
Választási részvétel: 48.87 %
Kiadott boríték: 130
Bedobott boríték: 130

Polgármester

Érvényes szavazólap: 128
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Berky Tivadar 127 99.22 % OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Berki Gabriel 1 0.78 % STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Široň Július 0 0.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Berkyová Vargová Ildikó 105 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Balogová Pavlína 81 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Berkiová Erika 64 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Berki Jozef 56 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Šerfőző Ján 49 MOST - HÍD

Képviselők

2014
Strana moderného Slovenska 80.00% Strana moderného Slovenska 4 képviselö SRK 20.00% SRK 1 képviselö 5 képviselö
2018
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 80.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 4 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 244
Választási részvétel: 31.97 %
Kiadott boríték: 78
Bedobott boríték: 78
Választásra jogosult: 245
Választási részvétel: 8.57 %
Kiadott boríték: 21
Bedobott boríték: 21
Választásra jogosult: 260
Választási részvétel: 15,00 %
Kiadott boríték: 39
Bedobott boríték: 39

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 77
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 37
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ľudovít Kaník 65 84.42 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Vladimír Maňka 4 5.19 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ondrej Binder 3 3.90 % Független
Emil Samko 2 2.60 % KĽS
Jozef Sásik 1 1.30 % SĽS
Pavel Chovanec 1 1.30 % ÚSVIT
Marian Kotleba 1 1.30 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Vladimír Maňka 6 33.33% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 21 56.76 % Független
Martin Juhaniak 4 10.81 % Független
Viliam Baňák 4 10.81 % JĽSS
Igor Kašper 3 8.11 % Független
Ivan Saktor 1 2.70 % Független
Zdenek Očovan 1 2.70 % NAJ
Vojtech Kökény 1 2.70 % SRK
Marian Kotleba 1 2.70 % ĽSNS
Miroslav Gálik 1 2.70 % NAS
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 60
Érvényes szavazólap: 39
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Pavol Baculík 19 31.67% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Vojtech Botoš 14 23.33% SRK
Attila Agócs 12 20.00% Független
Péter Csúsz 9 15.00% SMK-MKP
Zaher Mahmoud 9 15.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Miroslav Morháč 9 15.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Marian Bozó 8 13.33% SMS
Monika Albertiová 6 10.00% 99%
Štefan Kertész 4 6.67% MOST - HÍD
Juraj Pelč 3 5.00% Független
Radovan Konečný 3 5.00% MOST - HÍD
Ján Mičuda 3 5.00% SMER - SD, KDH
Peter Pánik 3 5.00% SĽS
Vladimír Cirbus 3 5.00% Független
Milan Spodniak 3 5.00% HZD, ĽS-HZDS
Ján Krahulec 3 5.00% KSS
Ľubomír Činčura 3 5.00% Független
Péter György 3 5.00% SMK-MKP
Ján Kašiar 3 5.00% KSS
Martin Olšiak 3 5.00% SNS
Milan Ďurák 2 3.33% SNS
Branislav Hámorník 2 3.33% SMER - SD, KDH
Marian Šulek 2 3.33% KSS
František Kelemen 2 3.33% SĽS
Zsuzsanna Szvorák 2 3.33% SMK-MKP
Ján Karman 2 3.33% KSS
Rudolf Slivka 2 3.33% ND
Vladimír Rehánek 1 1.67% SMER - SD, KDH
Marcel Hudec 1 1.67% PD
Igor Sivok 1 1.67% PD
Radoslav Čičmanec 1 1.67% ASV
Mária Salajová 1 1.67% KSS
Ján Poničan 1 1.67% SNS
Pavel Greksa 1 1.67% 99%
Katarína Sabová 1 1.67% PD
Karol Márkuš 1 1.67% PD
Alena Rezková 1 1.67% Független
Ondrej Drugda 0 0.00% SĽS
Róbert Eibner 0 0.00% MOST - HÍD
Michal Novodomský 0 0.00% SMS
Péter Csúsz 16 41.03% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 13 33.33% SMK-MKP
Karol Ferencz 13 33.33% MOST - HÍD
Zoltán Balog 12 30.77% Független
Milan Spodniak 9 23.08% DOMA DOBRE
Attila Agócs 9 23.08% MOST - HÍD
Branislav Hámorník 7 17.95% SMER-SD
Pavol Baculík 6 15.38% Független
Štefan Kertész 5 12.82% MOST - HÍD
Rudolf Slivka 5 12.82% SNS
Radoslav Čičmanec 4 10.26% DOMA DOBRE
Július Čipčala 4 10.26% SRK
Jozef Bari 4 10.26% SRK
Jozef Kramec 4 10.26% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Péter György 4 10.26% SMK-MKP
Juraj Pelč 4 10.26% Független
Matej Bella 3 7.69% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michal Kováč 3 7.69% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
István Mázik 3 7.69% MKDA-MKDSZ
Ján Mičuda 2 5.13% SMER-SD
Ondrej Drugda 2 5.13% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Lucia Kašiarová 2 5.13% KSS
Jana Haláková 2 5.13% SMER-SD
László Kerekes 2 5.13% SMK-MKP
František Kelemen 2 5.13% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Denisa Nincová 2 5.13% Független
Zaher Mahmoud 2 5.13% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Pavel Greksa 1 2.56% Független
Zoltán Marcinkó 1 2.56% SMK-MKP
Pavol Križo 1 2.56% SNS
Anna Václavíková 1 2.56% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Monika Kováčová 1 2.56% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Lukáš Čavoj 1 2.56% Független
Ján Svoreň 1 2.56% KSS
Milan Alberti 1 2.56% Független
Radoslav Jánošik 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Pánik 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Tibor Tóth 0 0.00% MOST - HÍD
Veronika Poznánová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Vojtech Papp 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Patrik Svediak 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Marian Šulek 0 0.00% KSS
Marek Hudec 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Ján Karman 537 0.00% KSS
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 36.68 %
Divény 153 4.47 %
Gács 99 2.89 %
Videfalva 97 2.83 %
Tugár 75 2.19 %
Lónyabánya 52 1.52 %
Losonctamási 51 1.49 %
Fülek 48 1.40 %
Gácsfalva 45 1.31 %
Rózsaszállás 42 1.23 %
Terbeléd 42 1.23 %
Panyidaróc 25 0.73 %
Budaszállás 20 0.58 %
Vámosfalva 17 0.50 %
Nagydaróc 16 0.47 %
Bolyk 15 0.44 %
Dabar 13 0.38 %
Gácslápos 13 0.38 %
Patakalja 12 0.35 %
Bozita 11 0.32 %
Gácsliget 11 0.32 %
Ipolygalsa 11 0.32 %
Rátkapuszta 9 0.26 %
Rapp 9 0.26 %
Nagylibercse 8 0.23 %
Csomatelke 8 0.23 %
Vilke 8 0.23 %
Ragyolc 8 0.23 %
Romhánypuszta 7 0.20 %
Ábelfalva 7 0.20 %
Fülekkovácsi 7 0.20 %
Maskófalva 7 0.20 %
Mucsény 7 0.20 %
Kotmány 7 0.20 %
Tósár 6 0.18 %
Tőrincs 5 0.15 %
Sátorosbánya 4 0.12 %
Miksi 4 0.12 %
Kalonda 4 0.12 %
Fűrész 4 0.12 %
Perse 3 0.09 %
Fülekpüspöki 3 0.09 %
Kétkeresztúr 2 0.06 %
Pinc 2 0.06 %
Füleksávoly 2 0.06 %
Gergelyfalva 2 0.06 %
Gömörsíd 2 0.06 %
Ipolynyitra 1 0.03 %
Sőreg 1 0.03 %
Fülekpilis 1 0.03 %
Gácsprága 1 0.03 %
Parlagos 1 0.03 %
Jelsőc 1 0.03 %
Csákányháza 1 0.03 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 106.46 %
Losonc 1 055 84.13 %
Ragyolc 198 15.79 %
Fülekpüspöki 157 12.52 %
Csomatelke 99 7.89 %
Nagydaróc 88 7.02 %
Fülekkovácsi 77 6.14 %
Füleksávoly 60 4.78 %
Sőreg 54 4.31 %
Perse 50 3.99 %
Ipolygalsa 50 3.99 %
Sátorosbánya 46 3.67 %
Videfalva 45 3.59 %
Csákányháza 44 3.51 %
Bozita 43 3.43 %
Panyidaróc 42 3.35 %
Béna 40 3.19 %
Rátkapuszta 36 2.87 %
Bolyk 32 2.55 %
Pinc 30 2.39 %
Rapp 29 2.31 %
Terbeléd 28 2.23 %
Vilke 24 1.91 %
Gács 23 1.83 %
Losonctamási 22 1.75 %
Mucsény 21 1.67 %
Bolgárom 20 1.59 %
Tőrincs 15 1.20 %
Vámosfalva 15 1.20 %
Fülekpilis 14 1.12 %
Divény 13 1.04 %
Miksi 12 0.96 %
Patakalja 11 0.88 %
Kalonda 10 0.80 %
Kétkeresztúr 10 0.80 %
Ipolynyitra 9 0.72 %
Lónyabánya 9 0.72 %
Jelsőc 7 0.56 %
Rózsaszállás 6 0.48 %
Gácsfalva 6 0.48 %
Budaszállás 5 0.40 %
Maskófalva 5 0.40 %
Tugár 4 0.32 %
Dabar 3 0.24 %
Gácsliget 2 0.16 %
Fűrész 2 0.16 %
Gácsprága 2 0.16 %
Parlagos 2 0.16 %
Gácslápos 2 0.16 %
Tósár 2 0.16 %
Kotmány 2 0.16 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Lentő 1 0.08 %
Ábelfalva 1 0.08 %
Nagylibercse 1 0.08 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 35.46 %
Losonctamási 190 3.87 %
Fülek 178 3.62 %
Videfalva 153 3.11 %
Gács 136 2.77 %
Divény 123 2.50 %
Lónyabánya 111 2.26 %
Terbeléd 79 1.61 %
Vámosfalva 70 1.42 %
Nagydaróc 70 1.42 %
Gácsfalva 69 1.40 %
Bozita 66 1.34 %
Gácsliget 65 1.32 %
Budaszállás 56 1.14 %
Tugár 56 1.14 %
Jelsőc 51 1.04 %
Sátorosbánya 50 1.02 %
Dabar 50 1.02 %
Bolyk 47 0.96 %
Miksi 45 0.92 %
Csomatelke 39 0.79 %
Rapp 36 0.73 %
Füleksávoly 35 0.71 %
Maskófalva 35 0.71 %
Rózsaszállás 34 0.69 %
Patakalja 33 0.67 %
Tósár 32 0.65 %
Panyidaróc 30 0.61 %
Nagylibercse 29 0.59 %
Mucsény 26 0.53 %
Gácslápos 23 0.47 %
Vilke 23 0.47 %
Sőreg 21 0.43 %
Kotmány 17 0.35 %
Parlagos 17 0.35 %
Romhánypuszta 17 0.35 %
Ragyolc 16 0.33 %
Ipolygalsa 15 0.31 %
Gömörsíd 15 0.31 %
Ábelfalva 15 0.31 %
Csákányháza 15 0.31 %
Tőrincs 15 0.31 %
Rátkapuszta 14 0.28 %
Fülekkovácsi 14 0.28 %
Fülekpilis 12 0.24 %
Fűrész 10 0.20 %
Gergelyfalva 10 0.20 %
Pinc 9 0.18 %
Kalonda 9 0.18 %
Gácsprága 8 0.16 %
Ipolynyitra 7 0.14 %
Perse 7 0.14 %
Béna 7 0.14 %
Kétkeresztúr 7 0.14 %
Bolgárom 4 0.08 %
Lentő 3 0.06 %
Fülekpüspöki 3 0.06 %
Losonc 935 179.12 %
Fülek 380 72.80 %
Videfalva 65 12.45 %
Gács 55 10.54 %
Losonctamási 53 10.15 %
Lónyabánya 38 7.28 %
Vámosfalva 33 6.32 %
Bozita 33 6.32 %
Divény 30 5.75 %
Fülekpüspöki 22 4.21 %
Patakalja 21 4.02 %
Rózsaszállás 20 3.83 %
Jelsőc 19 3.64 %
Panyidaróc 18 3.45 %
Dabar 17 3.26 %
Budaszállás 16 3.07 %
Terbeléd 16 3.07 %
Fülekkovácsi 15 2.87 %
Ragyolc 15 2.87 %
Gácsfalva 15 2.87 %
Bolyk 13 2.49 %
Nagydaróc 12 2.30 %
Miksi 11 2.11 %
Kotmány 10 1.92 %
Gömörsíd 10 1.92 %
Vilke 10 1.92 %
Rátkapuszta 9 1.72 %
Rapp 8 1.53 %
Maskófalva 8 1.53 %
Kétkeresztúr 7 1.34 %
Gergelyfalva 7 1.34 %
Sátorosbánya 7 1.34 %
Perse 5 0.96 %
Csomatelke 5 0.96 %
Mucsény 4 0.77 %
Tugár 4 0.77 %
Sőreg 3 0.57 %
Ipolygalsa 3 0.57 %
Füleksávoly 3 0.57 %
Csákányháza 2 0.38 %
Romhánypuszta 2 0.38 %
Kalonda 2 0.38 %
Nagylibercse 2 0.38 %
Ipolynyitra 2 0.38 %
Gácsliget 2 0.38 %
Ábelfalva 1 0.19 %
Béna 1 0.19 %
Fülekpilis 1 0.19 %
Pinc 1 0.19 %
Bolgárom 1 0.19 %
Fűrész 1 0.19 %
Parlagos 1 0.19 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 31.93 %
Fülek 18 6.32 %
Divény 10 3.51 %
Videfalva 9 3.16 %
Lónyabánya 7 2.46 %
Gömörsíd 6 2.11 %
Ragyolc 5 1.75 %
Bolyk 5 1.75 %
Vámosfalva 4 1.40 %
Vilke 4 1.40 %
Gács 4 1.40 %
Rátkapuszta 4 1.40 %
Csomatelke 3 1.05 %
Rózsaszállás 3 1.05 %
Tugár 3 1.05 %
Pinc 3 1.05 %
Nagydaróc 3 1.05 %
Ipolynyitra 2 0.70 %
Sőreg 2 0.70 %
Kotmány 2 0.70 %
Rapp 2 0.70 %
Lentő 2 0.70 %
Gácsfalva 2 0.70 %
Terbeléd 2 0.70 %
Mucsény 2 0.70 %
Kétkeresztúr 2 0.70 %
Füleksávoly 2 0.70 %
Losonctamási 2 0.70 %
Jelsőc 1 0.35 %
Fülekpüspöki 1 0.35 %
Panyidaróc 1 0.35 %
Fűrész 1 0.35 %
Patakalja 1 0.35 %
Gácsliget 1 0.35 %
Miksi 1 0.35 %
Gácslápos 1 0.35 %
Ipolygalsa 1 0.35 %
Sátorosbánya 1 0.35 %
Dabar 1 0.35 %
Tósár 1 0.35 %
Béna 1 0.35 %
Bolgárom 1 0.35 %
Budaszállás 1 0.35 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 52.19 %
Losonc 70 13.33 %
Ragyolc 29 5.52 %
Fülekpüspöki 28 5.33 %
Gömörsíd 23 4.38 %
Sőreg 14 2.67 %
Nagydaróc 13 2.48 %
Csomatelke 11 2.10 %
Csákányháza 8 1.52 %
Bolgárom 8 1.52 %
Vilke 8 1.52 %
Perse 8 1.52 %
Fülekkovácsi 7 1.33 %
Béna 7 1.33 %
Füleksávoly 6 1.14 %
Rapp 6 1.14 %
Terbeléd 4 0.76 %
Mucsény 4 0.76 %
Lónyabánya 4 0.76 %
Panyidaróc 3 0.57 %
Kalonda 3 0.57 %
Ipolynyitra 3 0.57 %
Ipolygalsa 3 0.57 %
Gács 3 0.57 %
Rátkapuszta 2 0.38 %
Bolyk 2 0.38 %
Pinc 2 0.38 %
Sátorosbánya 2 0.38 %
Tósár 2 0.38 %
Bozita 2 0.38 %
Gácsprága 1 0.19 %
Kétkeresztúr 1 0.19 %
Losonctamási 1 0.19 %
Fűrész 1 0.19 %
Tugár 1 0.19 %
Fülekpilis 1 0.19 %
Patakalja 1 0.19 %
Divény 1 0.19 %
Videfalva 1 0.19 %
Jelsőc 1 0.19 %
Vámosfalva 1 0.19 %
Dabar 1 0.19 %
Budaszállás 1 0.19 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 25.16 %
Losonctamási 154 4.97 %
Videfalva 97 3.13 %
Gács 71 2.29 %
Divény 68 2.20 %
Bozita 65 2.10 %
Lónyabánya 61 1.97 %
Tugár 49 1.58 %
Budaszállás 48 1.55 %
Fülek 47 1.52 %
Gácsliget 42 1.36 %
Jelsőc 41 1.32 %
Vámosfalva 36 1.16 %
Tósár 31 1.00 %
Sátorosbánya 30 0.97 %
Gácsfalva 28 0.90 %
Nagydaróc 26 0.84 %
Terbeléd 26 0.84 %
Bolyk 24 0.78 %
Maskófalva 23 0.74 %
Tőrincs 21 0.68 %
Rapp 21 0.68 %
Kotmány 21 0.68 %
Ábelfalva 18 0.58 %
Gácslápos 18 0.58 %
Rózsaszállás 17 0.55 %
Romhánypuszta 16 0.52 %
Gergelyfalva 16 0.52 %
Panyidaróc 15 0.48 %
Csákányháza 15 0.48 %
Dabar 13 0.42 %
Nagylibercse 12 0.39 %
Patakalja 12 0.39 %
Fülekkovácsi 11 0.36 %
Vilke 11 0.36 %
Mucsény 9 0.29 %
Ipolygalsa 9 0.29 %
Fülekpilis 8 0.26 %
Gömörsíd 7 0.23 %
Parlagos 7 0.23 %
Kétkeresztúr 7 0.23 %
Miksi 6 0.19 %
Fűrész 6 0.19 %
Ragyolc 5 0.16 %
Gácsprága 5 0.16 %
Sőreg 5 0.16 %
Füleksávoly 5 0.16 %
Rátkapuszta 4 0.13 %
Lentő 4 0.13 %
Pinc 3 0.10 %
Csomatelke 3 0.10 %
Perse 3 0.10 %
Fülekpüspöki 3 0.10 %
Ipolynyitra 2 0.06 %
Bolgárom 2 0.06 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 8.63 %
Losonc 59 6.13 %
Gömörsíd 17 1.77 %
Nagydaróc 11 1.14 %
Tőrincs 9 0.94 %
Ragyolc 9 0.94 %
Panyidaróc 8 0.83 %
Fülekkovácsi 8 0.83 %
Fülekpüspöki 7 0.73 %
Mucsény 7 0.73 %
Csomatelke 7 0.73 %
Füleksávoly 7 0.73 %
Bolgárom 7 0.73 %
Jelsőc 6 0.62 %
Csákányháza 6 0.62 %
Rapp 4 0.42 %
Ipolynyitra 4 0.42 %
Fülekpilis 3 0.31 %
Gács 3 0.31 %
Vilke 3 0.31 %
Béna 3 0.31 %
Terbeléd 3 0.31 %
Losonctamási 3 0.31 %
Lónyabánya 2 0.21 %
Gácsfalva 2 0.21 %
Rózsaszállás 2 0.21 %
Dabar 2 0.21 %
Miksi 2 0.21 %
Perse 2 0.21 %
Pinc 2 0.21 %
Kalonda 2 0.21 %
Kotmány 2 0.21 %
Fűrész 1 0.10 %
Videfalva 1 0.10 %
Patakalja 1 0.10 %
Parlagos 1 0.10 %
Rátkapuszta 1 0.10 %
Vámosfalva 1 0.10 %
Sátorosbánya 1 0.10 %
Bolyk 1 0.10 %
Nagylibercse 1 0.10 %
Gácsliget 1 0.10 %
Ipolygalsa 1 0.10 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 47.01 %
Videfalva 42 3.35 %
Gács 38 3.03 %
Lónyabánya 27 2.15 %
Losonctamási 20 1.59 %
Divény 18 1.43 %
Fülek 17 1.35 %
Dabar 16 1.27 %
Gácsfalva 15 1.20 %
Panyidaróc 12 0.96 %
Fülekkovácsi 10 0.80 %
Rapp 9 0.72 %
Kotmány 8 0.64 %
Vámosfalva 8 0.64 %
Terbeléd 7 0.56 %
Bozita 7 0.56 %
Miksi 5 0.40 %
Gácsliget 5 0.40 %
Budaszállás 5 0.40 %
Kétkeresztúr 5 0.40 %
Vilke 5 0.40 %
Fűrész 5 0.40 %
Jelsőc 4 0.32 %
Tugár 4 0.32 %
Ipolynyitra 4 0.32 %
Gácslápos 4 0.32 %
Bolyk 4 0.32 %
Kalonda 4 0.32 %
Csákányháza 4 0.32 %
Rózsaszállás 4 0.32 %
Ábelfalva 3 0.24 %
Fülekpüspöki 3 0.24 %
Ragyolc 3 0.24 %
Csomatelke 3 0.24 %
Rátkapuszta 3 0.24 %
Romhánypuszta 2 0.16 %
Bolgárom 2 0.16 %
Tósár 2 0.16 %
Nagylibercse 2 0.16 %
Perse 2 0.16 %
Ipolygalsa 2 0.16 %
Nagydaróc 2 0.16 %
Lentő 2 0.16 %
Tőrincs 2 0.16 %
Füleksávoly 2 0.16 %
Sátorosbánya 2 0.16 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Mucsény 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Parlagos 1 0.08 %
Patakalja 1 0.08 %
Maskófalva 1 0.08 %
Pinc 1 0.08 %
Béna 1 0.08 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 181.78 %
Lónyabánya 71 30.08 %
Videfalva 70 29.66 %
Divény 60 25.42 %
Losonctamási 54 22.88 %
Gács 48 20.34 %
Fülek 34 14.41 %
Vámosfalva 27 11.44 %
Kotmány 26 11.02 %
Rózsaszállás 20 8.47 %
Bozita 20 8.47 %
Gácsfalva 18 7.63 %
Dabar 13 5.51 %
Patakalja 13 5.51 %
Bolyk 12 5.08 %
Rapp 10 4.24 %
Fűrész 9 3.81 %
Tósár 9 3.81 %
Rátkapuszta 9 3.81 %
Panyidaróc 9 3.81 %
Mucsény 8 3.39 %
Vilke 8 3.39 %
Nagydaróc 7 2.97 %
Terbeléd 7 2.97 %
Jelsőc 7 2.97 %
Gácslápos 6 2.54 %
Maskófalva 6 2.54 %
Tugár 6 2.54 %
Sátorosbánya 6 2.54 %
Ragyolc 5 2.12 %
Budaszállás 5 2.12 %
Kalonda 4 1.69 %
Gácsliget 4 1.69 %
Lentő 4 1.69 %
Pinc 4 1.69 %
Ábelfalva 3 1.27 %
Miksi 3 1.27 %
Kétkeresztúr 3 1.27 %
Füleksávoly 3 1.27 %
Fülekkovácsi 3 1.27 %
Gergelyfalva 2 0.85 %
Romhánypuszta 2 0.85 %
Csomatelke 2 0.85 %
Nagylibercse 1 0.42 %
Gömörsíd 1 0.42 %
Ipolygalsa 1 0.42 %
Béna 1 0.42 %
Tőrincs 1 0.42 %
Fülekpilis 1 0.42 %
Csákányháza 1 0.42 %
Gácsprága 1 0.42 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 504.21 %
Gács 204 50.50 %
Fülek 176 43.56 %
Videfalva 172 42.57 %
Losonctamási 135 33.42 %
Divény 125 30.94 %
Vámosfalva 107 26.49 %
Lónyabánya 106 26.24 %
Gácsfalva 95 23.51 %
Gácsliget 77 19.06 %
Terbeléd 42 10.40 %
Dabar 38 9.41 %
Patakalja 37 9.16 %
Panyidaróc 37 9.16 %
Nagylibercse 34 8.42 %
Rózsaszállás 34 8.42 %
Ragyolc 33 8.17 %
Tugár 33 8.17 %
Maskófalva 33 8.17 %
Vilke 31 7.67 %
Bolyk 29 7.18 %
Bozita 29 7.18 %
Budaszállás 26 6.44 %
Tósár 25 6.19 %
Gácslápos 24 5.94 %
Kotmány 23 5.69 %
Pinc 18 4.46 %
Fülekkovácsi 17 4.21 %
Nagydaróc 16 3.96 %
Rapp 15 3.71 %
Csomatelke 14 3.47 %
Fűrész 14 3.47 %
Rátkapuszta 13 3.22 %
Gergelyfalva 13 3.22 %
Miksi 12 2.97 %
Mucsény 12 2.97 %
Fülekpüspöki 10 2.48 %
Ábelfalva 10 2.48 %
Ipolygalsa 10 2.48 %
Sátorosbánya 9 2.23 %
Romhánypuszta 9 2.23 %
Jelsőc 8 1.98 %
Fülekpilis 7 1.73 %
Kétkeresztúr 5 1.24 %
Gácsprága 5 1.24 %
Perse 4 0.99 %
Gömörsíd 4 0.99 %
Ipolynyitra 4 0.99 %
Tőrincs 4 0.99 %
Kalonda 4 0.99 %
Lentő 2 0.50 %
Füleksávoly 2 0.50 %
Bolgárom 2 0.50 %
Sőreg 2 0.50 %
Parlagos 1 0.25 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 108.44 %
Losonctamási 480 88.07 %
Videfalva 193 35.41 %
Gács 113 20.73 %
Lónyabánya 106 19.45 %
Divény 100 18.35 %
Vámosfalva 79 14.50 %
Gácsfalva 66 12.11 %
Fülek 66 12.11 %
Patakalja 51 9.36 %
Tugár 41 7.52 %
Tósár 36 6.61 %
Gergelyfalva 33 6.06 %
Budaszállás 33 6.06 %
Gácsliget 25 4.59 %
Bozita 24 4.40 %
Dabar 24 4.40 %
Rózsaszállás 23 4.22 %
Maskófalva 23 4.22 %
Nagylibercse 22 4.04 %
Bolyk 21 3.85 %
Sátorosbánya 17 3.12 %
Parlagos 17 3.12 %
Terbeléd 16 2.94 %
Rapp 15 2.75 %
Kotmány 12 2.20 %
Romhánypuszta 12 2.20 %
Jelsőc 12 2.20 %
Panyidaróc 11 2.02 %
Ipolygalsa 11 2.02 %
Gácslápos 11 2.02 %
Ragyolc 10 1.83 %
Rátkapuszta 10 1.83 %
Fülekkovácsi 8 1.47 %
Kétkeresztúr 8 1.47 %
Fűrész 7 1.28 %
Ábelfalva 7 1.28 %
Vilke 6 1.10 %
Tőrincs 6 1.10 %
Pinc 6 1.10 %
Füleksávoly 5 0.92 %
Gácsprága 5 0.92 %
Nagydaróc 5 0.92 %
Lentő 5 0.92 %
Fülekpüspöki 5 0.92 %
Csomatelke 3 0.55 %
Fülekpilis 3 0.55 %
Bolgárom 3 0.55 %
Ipolynyitra 2 0.37 %
Kalonda 2 0.37 %
Csákányháza 2 0.37 %
Mucsény 2 0.37 %
Sőreg 1 0.18 %
Béna 1 0.18 %
Gömörsíd 1 0.18 %
Perse 1 0.18 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 6.19 %
Fülek 40 0.99 %
Nagydaróc 40 0.99 %
Videfalva 21 0.52 %
Gács 18 0.45 %
Divény 15 0.37 %
Losonctamási 12 0.30 %
Lónyabánya 11 0.27 %
Terbeléd 10 0.25 %
Bolyk 8 0.20 %
Vámosfalva 7 0.17 %
Dabar 6 0.15 %
Patakalja 6 0.15 %
Vilke 6 0.15 %
Panyidaróc 6 0.15 %
Ragyolc 5 0.12 %
Rózsaszállás 5 0.12 %
Füleksávoly 5 0.12 %
Budaszállás 4 0.10 %
Miksi 4 0.10 %
Tósár 4 0.10 %
Maskófalva 4 0.10 %
Tugár 3 0.07 %
Csákányháza 3 0.07 %
Gácsprága 3 0.07 %
Gácsfalva 3 0.07 %
Sátorosbánya 3 0.07 %
Pinc 3 0.07 %
Fűrész 2 0.05 %
Nagylibercse 2 0.05 %
Gácsliget 2 0.05 %
Perse 2 0.05 %
Kotmány 2 0.05 %
Jelsőc 2 0.05 %
Fülekkovácsi 2 0.05 %
Ipolynyitra 1 0.02 %
Bozita 1 0.02 %
Gömörsíd 1 0.02 %
Fülekpüspöki 1 0.02 %
Gácslápos 1 0.02 %
Tőrincs 1 0.02 %
Rapp 1 0.02 %
Rátkapuszta 1 0.02 %
Csomatelke 1 0.02 %
Romhánypuszta 1 0.02 %
Fülekpilis 1 0.02 %
Mucsény 1 0.02 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 3.99 %
Tőrincs 30 2.03 %
Fülek 26 1.76 %
Jelsőc 10 0.68 %
Vilke 9 0.61 %
Gömörsíd 9 0.61 %
Panyidaróc 8 0.54 %
Nagydaróc 7 0.47 %
Bolgárom 5 0.34 %
Losonctamási 4 0.27 %
Gácsfalva 4 0.27 %
Ipolynyitra 4 0.27 %
Kotmány 4 0.27 %
Divény 4 0.27 %
Fűrész 3 0.20 %
Gács 3 0.20 %
Csákányháza 3 0.20 %
Csomatelke 3 0.20 %
Videfalva 3 0.20 %
Füleksávoly 3 0.20 %
Fülekpilis 3 0.20 %
Lónyabánya 3 0.20 %
Mucsény 3 0.20 %
Tugár 2 0.14 %
Fülekpüspöki 2 0.14 %
Miksi 2 0.14 %
Bolyk 2 0.14 %
Vámosfalva 2 0.14 %
Tósár 2 0.14 %
Ipolygalsa 2 0.14 %
Dabar 2 0.14 %
Budaszállás 1 0.07 %
Perse 1 0.07 %
Terbeléd 1 0.07 %
Rózsaszállás 1 0.07 %
Rapp 1 0.07 %
Ragyolc 1 0.07 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 5.36 %
Fülek 112 5.31 %
Ipolygalsa 92 4.36 %
Terbeléd 29 1.38 %
Nagydaróc 19 0.90 %
Füleksávoly 17 0.81 %
Ipolynyitra 13 0.62 %
Fülekpüspöki 11 0.52 %
Bolyk 11 0.52 %
Bozita 11 0.52 %
Videfalva 10 0.47 %
Csákányháza 10 0.47 %
Ragyolc 9 0.43 %
Rapp 9 0.43 %
Gömörsíd 9 0.43 %
Fülekkovácsi 8 0.38 %
Panyidaróc 7 0.33 %
Rátkapuszta 7 0.33 %
Perse 6 0.28 %
Csomatelke 6 0.28 %
Bolgárom 5 0.24 %
Losonctamási 4 0.19 %
Gács 4 0.19 %
Fülekpilis 4 0.19 %
Béna 4 0.19 %
Vámosfalva 4 0.19 %
Pinc 3 0.14 %
Miksi 3 0.14 %
Vilke 3 0.14 %
Gácsliget 3 0.14 %
Dabar 3 0.14 %
Sőreg 3 0.14 %
Tőrincs 2 0.09 %
Budaszállás 1 0.05 %
Maskófalva 1 0.05 %
Gácslápos 1 0.05 %
Ábelfalva 1 0.05 %
Tugár 1 0.05 %
Mucsény 1 0.05 %
Kalonda 1 0.05 %
Lónyabánya 1 0.05 %
Rózsaszállás 1 0.05 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 10.39 %
Fülek 28 0.70 %
Videfalva 27 0.67 %
Lónyabánya 24 0.60 %
Divény 22 0.55 %
Dabar 22 0.55 %
Losonctamási 20 0.50 %
Gács 14 0.35 %
Vámosfalva 13 0.32 %
Rózsaszállás 9 0.22 %
Bolyk 9 0.22 %
Terbeléd 8 0.20 %
Nagylibercse 6 0.15 %
Jelsőc 6 0.15 %
Vilke 6 0.15 %
Panyidaróc 6 0.15 %
Romhánypuszta 5 0.12 %
Csomatelke 5 0.12 %
Tósár 5 0.12 %
Gácsfalva 5 0.12 %
Tugár 4 0.10 %
Bozita 4 0.10 %
Mucsény 4 0.10 %
Budaszállás 4 0.10 %
Rapp 4 0.10 %
Kétkeresztúr 3 0.07 %
Fülekpüspöki 3 0.07 %
Gácsliget 3 0.07 %
Sátorosbánya 3 0.07 %
Füleksávoly 3 0.07 %
Gácsprága 3 0.07 %
Gergelyfalva 3 0.07 %
Ragyolc 3 0.07 %
Nagydaróc 3 0.07 %
Rátkapuszta 3 0.07 %
Ipolygalsa 2 0.05 %
Tőrincs 2 0.05 %
Ipolynyitra 2 0.05 %
Kalonda 2 0.05 %
Fülekkovácsi 2 0.05 %
Gácslápos 2 0.05 %
Fűrész 2 0.05 %
Maskófalva 2 0.05 %
Béna 1 0.02 %
Patakalja 1 0.02 %
Fülekpilis 1 0.02 %
Sőreg 1 0.02 %
Miksi 1 0.02 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 30.32 %
Videfalva 174 12.78 %
Losonctamási 34 2.50 %
Vámosfalva 24 1.76 %
Gács 24 1.76 %
Divény 22 1.62 %
Lónyabánya 21 1.54 %
Terbeléd 18 1.32 %
Bozita 18 1.32 %
Tugár 17 1.25 %
Fülek 14 1.03 %
Bolyk 11 0.81 %
Panyidaróc 8 0.59 %
Maskófalva 8 0.59 %
Csákányháza 8 0.59 %
Mucsény 8 0.59 %
Gácsfalva 8 0.59 %
Dabar 7 0.51 %
Budaszállás 7 0.51 %
Gácsliget 7 0.51 %
Rózsaszállás 7 0.51 %
Romhánypuszta 7 0.51 %
Pinc 5 0.37 %
Gácslápos 5 0.37 %
Rapp 4 0.29 %
Vilke 4 0.29 %
Kétkeresztúr 4 0.29 %
Kotmány 4 0.29 %
Tőrincs 4 0.29 %
Patakalja 4 0.29 %
Tósár 4 0.29 %
Fülekkovácsi 4 0.29 %
Jelsőc 3 0.22 %
Nagylibercse 3 0.22 %
Kalonda 3 0.22 %
Gömörsíd 3 0.22 %
Fűrész 3 0.22 %
Fülekpüspöki 2 0.15 %
Miksi 2 0.15 %
Ipolygalsa 2 0.15 %
Ragyolc 2 0.15 %
Nagydaróc 2 0.15 %
Rátkapuszta 2 0.15 %
Gergelyfalva 2 0.15 %
Füleksávoly 2 0.15 %
Csomatelke 1 0.07 %
Sőreg 1 0.07 %
Parlagos 1 0.07 %
Bolgárom 1 0.07 %
Ábelfalva 1 0.07 %
Ipolynyitra 1 0.07 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 37.49 %
Losonc 253 13.53 %
Ragyolc 150 8.02 %
Fülekpüspöki 126 6.74 %
Gömörsíd 88 4.71 %
Csomatelke 75 4.01 %
Béna 48 2.57 %
Csákányháza 45 2.41 %
Füleksávoly 33 1.76 %
Fülekkovácsi 32 1.71 %
Sőreg 30 1.60 %
Nagydaróc 30 1.60 %
Vilke 25 1.34 %
Rapp 25 1.34 %
Bolgárom 25 1.34 %
Perse 19 1.02 %
Panyidaróc 16 0.86 %
Ipolygalsa 14 0.75 %
Terbeléd 14 0.75 %
Kalonda 13 0.70 %
Pinc 10 0.53 %
Bozita 10 0.53 %
Fülekpilis 9 0.48 %
Mucsény 9 0.48 %
Rátkapuszta 7 0.37 %
Bolyk 6 0.32 %
Losonctamási 6 0.32 %
Gácsfalva 4 0.21 %
Videfalva 4 0.21 %
Gács 4 0.21 %
Lónyabánya 2 0.11 %
Rózsaszállás 2 0.11 %
Sátorosbánya 2 0.11 %
Ipolynyitra 2 0.11 %
Divény 2 0.11 %
Vámosfalva 2 0.11 %
Patakalja 1 0.05 %
Gácsliget 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Fűrész 1 0.05 %
Kétkeresztúr 1 0.05 %
Tőrincs 1 0.05 %
Tugár 1 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.05 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 59.14 %
Divény 116 15.59 %
Gács 76 10.22 %
Rózsaszállás 72 9.68 %
Videfalva 69 9.27 %
Lónyabánya 63 8.47 %
Losonctamási 57 7.66 %
Vámosfalva 56 7.53 %
Fülek 38 5.11 %
Bozita 31 4.17 %
Gácsfalva 29 3.90 %
Dabar 28 3.76 %
Kotmány 23 3.09 %
Rapp 17 2.28 %
Fűrész 15 2.02 %
Sátorosbánya 13 1.75 %
Vilke 12 1.61 %
Budaszállás 12 1.61 %
Panyidaróc 12 1.61 %
Bolyk 12 1.61 %
Tugár 10 1.34 %
Ragyolc 10 1.34 %
Patakalja 9 1.21 %
Terbeléd 9 1.21 %
Nagylibercse 9 1.21 %
Mucsény 9 1.21 %
Nagydaróc 9 1.21 %
Tósár 8 1.08 %
Rátkapuszta 8 1.08 %
Maskófalva 8 1.08 %
Kalonda 8 1.08 %
Füleksávoly 8 1.08 %
Pinc 6 0.81 %
Gácsliget 6 0.81 %
Gácslápos 6 0.81 %
Romhánypuszta 5 0.67 %
Kétkeresztúr 5 0.67 %
Jelsőc 5 0.67 %
Ipolygalsa 5 0.67 %
Lentő 5 0.67 %
Fülekpüspöki 4 0.54 %
Fülekkovácsi 4 0.54 %
Miksi 4 0.54 %
Ábelfalva 4 0.54 %
Fülekpilis 3 0.40 %
Csákányháza 3 0.40 %
Béna 2 0.27 %
Sőreg 2 0.27 %
Parlagos 2 0.27 %
Tőrincs 2 0.27 %
Perse 1 0.13 %
Gácsprága 1 0.13 %
Gömörsíd 1 0.13 %
Bolgárom 1 0.13 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 68.54 %
Videfalva 18 8.45 %
Fülek 14 6.57 %
Vámosfalva 13 6.10 %
Terbeléd 10 4.69 %
Gács 9 4.23 %
Divény 9 4.23 %
Lónyabánya 9 4.23 %
Bozita 6 2.82 %
Fűrész 5 2.35 %
Tósár 5 2.35 %
Nagylibercse 4 1.88 %
Losonctamási 4 1.88 %
Rátkapuszta 4 1.88 %
Rapp 4 1.88 %
Kotmány 3 1.41 %
Mucsény 3 1.41 %
Panyidaróc 3 1.41 %
Tugár 3 1.41 %
Sátorosbánya 3 1.41 %
Maskófalva 2 0.94 %
Füleksávoly 2 0.94 %
Nagydaróc 2 0.94 %
Romhánypuszta 2 0.94 %
Bolyk 2 0.94 %
Gömörsíd 2 0.94 %
Gácsfalva 2 0.94 %
Gácslápos 2 0.94 %
Ragyolc 2 0.94 %
Gácsprága 2 0.94 %
Kétkeresztúr 2 0.94 %
Patakalja 1 0.47 %
Pinc 1 0.47 %
Fülekpüspöki 1 0.47 %
Rózsaszállás 1 0.47 %
Miksi 1 0.47 %
Jelsőc 1 0.47 %
Fülekpilis 1 0.47 %
Fülekkovácsi 1 0.47 %
Dabar 1 0.47 %
Csomatelke 1 0.47 %
Csákányháza 1 0.47 %
Budaszállás 1 0.47 %
Vilke 1 0.47 %
Ipolygalsa 1 0.47 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 12.70 %
Fülek 25 1.64 %
Videfalva 22 1.44 %
Lónyabánya 22 1.44 %
Losonctamási 18 1.18 %
Gács 17 1.11 %
Vámosfalva 17 1.11 %
Dabar 12 0.79 %
Divény 9 0.59 %
Gömörsíd 9 0.59 %
Fűrész 7 0.46 %
Csákányháza 7 0.46 %
Terbeléd 6 0.39 %
Bozita 6 0.39 %
Gácsliget 6 0.39 %
Kalonda 5 0.33 %
Nagydaróc 5 0.33 %
Mucsény 5 0.33 %
Rózsaszállás 5 0.33 %
Csomatelke 5 0.33 %
Bolyk 5 0.33 %
Sátorosbánya 4 0.26 %
Gácsfalva 3 0.20 %
Budaszállás 3 0.20 %
Jelsőc 3 0.20 %
Fülekkovácsi 3 0.20 %
Fülekpilis 3 0.20 %
Pinc 3 0.20 %
Kotmány 3 0.20 %
Tugár 3 0.20 %
Ipolynyitra 3 0.20 %
Panyidaróc 3 0.20 %
Nagylibercse 2 0.13 %
Fülekpüspöki 2 0.13 %
Perse 2 0.13 %
Ipolygalsa 2 0.13 %
Rapp 2 0.13 %
Rátkapuszta 2 0.13 %
Tósár 2 0.13 %
Maskófalva 1 0.07 %
Romhánypuszta 1 0.07 %
Gácslápos 1 0.07 %
Ragyolc 1 0.07 %
Tőrincs 1 0.07 %
Vilke 1 0.07 %
Bolgárom 1 0.07 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 151.98 %
Gács 58 10.96 %
Videfalva 53 10.02 %
Divény 49 9.26 %
Fülek 39 7.37 %
Lónyabánya 34 6.43 %
Losonctamási 29 5.48 %
Vámosfalva 20 3.78 %
Dabar 20 3.78 %
Gácsfalva 17 3.21 %
Tugár 10 1.89 %
Fülekkovácsi 10 1.89 %
Terbeléd 9 1.70 %
Panyidaróc 9 1.70 %
Bozita 8 1.51 %
Vilke 8 1.51 %
Budaszállás 8 1.51 %
Rózsaszállás 8 1.51 %
Bolyk 7 1.32 %
Rapp 7 1.32 %
Ipolygalsa 7 1.32 %
Pinc 7 1.32 %
Fűrész 7 1.32 %
Ábelfalva 7 1.32 %
Jelsőc 6 1.13 %
Ragyolc 6 1.13 %
Kalonda 5 0.95 %
Kotmány 5 0.95 %
Nagydaróc 5 0.95 %
Patakalja 4 0.76 %
Gácsliget 4 0.76 %
Gácslápos 4 0.76 %
Miksi 4 0.76 %
Gömörsíd 4 0.76 %
Parlagos 3 0.57 %
Tőrincs 3 0.57 %
Nagylibercse 3 0.57 %
Füleksávoly 3 0.57 %
Ipolynyitra 3 0.57 %
Maskófalva 3 0.57 %
Fülekpüspöki 2 0.38 %
Béna 2 0.38 %
Rátkapuszta 2 0.38 %
Csákányháza 2 0.38 %
Mucsény 2 0.38 %
Sőreg 2 0.38 %
Tósár 2 0.38 %
Perse 2 0.38 %
Romhánypuszta 1 0.19 %
Lentő 1 0.19 %
Gergelyfalva 1 0.19 %
Bolgárom 1 0.19 %
Kétkeresztúr 1 0.19 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 12.72 %
Lónyabánya 165 12.64 %
Divény 72 5.52 %
Vámosfalva 64 4.90 %
Rózsaszállás 27 2.07 %
Dabar 25 1.92 %
Fülek 19 1.46 %
Losonctamási 19 1.46 %
Videfalva 18 1.38 %
Gács 16 1.23 %
Nagydaróc 13 1.00 %
Patakalja 13 1.00 %
Kétkeresztúr 11 0.84 %
Kotmány 10 0.77 %
Fülekkovácsi 9 0.69 %
Tugár 9 0.69 %
Fűrész 8 0.61 %
Vilke 7 0.54 %
Csomatelke 6 0.46 %
Gácsliget 5 0.38 %
Terbeléd 5 0.38 %
Mucsény 4 0.31 %
Kalonda 4 0.31 %
Bozita 3 0.23 %
Bolyk 3 0.23 %
Gergelyfalva 3 0.23 %
Romhánypuszta 3 0.23 %
Jelsőc 3 0.23 %
Füleksávoly 3 0.23 %
Ragyolc 2 0.15 %
Tőrincs 2 0.15 %
Miksi 2 0.15 %
Panyidaróc 2 0.15 %
Ipolygalsa 2 0.15 %
Gácsfalva 2 0.15 %
Fülekpilis 2 0.15 %
Budaszállás 2 0.15 %
Gömörsíd 2 0.15 %
Bolgárom 2 0.15 %
Rátkapuszta 2 0.15 %
Csákányháza 2 0.15 %
Nagylibercse 1 0.08 %
Fülekpüspöki 1 0.08 %
Ipolynyitra 1 0.08 %
Lentő 1 0.08 %
Sátorosbánya 1 0.08 %
Parlagos 1 0.08 %
Pinc 1 0.08 %
Rapp 1 0.08 %
Tósár 1 0.08 %
Ábelfalva 1 0.08 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 218.93 %
Fülek 431 104.61 %
Rátkapuszta 111 26.94 %
Terbeléd 104 25.24 %
Videfalva 89 21.60 %
Sátorosbánya 80 19.42 %
Gács 73 17.72 %
Losonctamási 62 15.05 %
Tugár 61 14.81 %
Divény 58 14.08 %
Bozita 55 13.35 %
Lónyabánya 53 12.86 %
Vámosfalva 47 11.41 %
Gácsfalva 43 10.44 %
Ragyolc 43 10.44 %
Romhánypuszta 42 10.19 %
Fülekpüspöki 41 9.95 %
Budaszállás 37 8.98 %
Bolyk 37 8.98 %
Fülekkovácsi 36 8.74 %
Mucsény 35 8.50 %
Csákányháza 35 8.50 %
Csomatelke 32 7.77 %
Rapp 29 7.04 %
Nagydaróc 29 7.04 %
Ipolygalsa 22 5.34 %
Rózsaszállás 21 5.10 %
Gácsliget 18 4.37 %
Gácslápos 18 4.37 %
Fülekpilis 17 4.13 %
Panyidaróc 15 3.64 %
Dabar 14 3.40 %
Gömörsíd 14 3.40 %
Patakalja 13 3.16 %
Fűrész 13 3.16 %
Kotmány 13 3.16 %
Parlagos 12 2.91 %
Perse 12 2.91 %
Tósár 12 2.91 %
Gergelyfalva 12 2.91 %
Tőrincs 10 2.43 %
Ipolynyitra 9 2.18 %
Maskófalva 9 2.18 %
Füleksávoly 7 1.70 %
Sőreg 6 1.46 %
Miksi 6 1.46 %
Jelsőc 5 1.21 %
Kalonda 5 1.21 %
Bolgárom 5 1.21 %
Kétkeresztúr 5 1.21 %
Vilke 5 1.21 %
Pinc 5 1.21 %
Nagylibercse 4 0.97 %
Ábelfalva 2 0.49 %
Béna 2 0.49 %
Gácsprága 1 0.24 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 9.98 %
Fülek 25 2.65 %
Gömörsíd 15 1.59 %
Divény 14 1.49 %
Videfalva 12 1.27 %
Losonctamási 9 0.96 %
Mucsény 6 0.64 %
Ragyolc 6 0.64 %
Csomatelke 6 0.64 %
Budaszállás 6 0.64 %
Gács 5 0.53 %
Füleksávoly 5 0.53 %
Lónyabánya 5 0.53 %
Patakalja 5 0.53 %
Vámosfalva 5 0.53 %
Gácsfalva 5 0.53 %
Sátorosbánya 4 0.42 %
Fülekpüspöki 4 0.42 %
Terbeléd 3 0.32 %
Dabar 3 0.32 %
Vilke 2 0.21 %
Tugár 2 0.21 %
Csákányháza 2 0.21 %
Bolyk 2 0.21 %
Nagylibercse 2 0.21 %
Rózsaszállás 2 0.21 %
Rátkapuszta 2 0.21 %
Ipolygalsa 2 0.21 %
Jelsőc 2 0.21 %
Kalonda 2 0.21 %
Fűrész 2 0.21 %
Bolgárom 2 0.21 %
Kétkeresztúr 2 0.21 %
Panyidaróc 1 0.11 %
Pinc 1 0.11 %
Nagydaróc 1 0.11 %
Fülekkovácsi 1 0.11 %
Tőrincs 1 0.11 %
Gácsprága 1 0.11 %
Perse 1 0.11 %
Miksi 1 0.11 %
Rapp 1 0.11 %
Gergelyfalva 1 0.11 %
Gácslápos 1 0.11 %
Ipolynyitra 1 0.11 %
Kotmány 1 0.11 %
Ábelfalva 1 0.11 %
Tósár 1 0.11 %
Sőreg 1 0.11 %
Romhánypuszta 1 0.11 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 5.80 %
Divény 35 1.99 %
Fülek 26 1.48 %
Videfalva 16 0.91 %
Gács 14 0.80 %
Lónyabánya 11 0.63 %
Dabar 11 0.63 %
Ragyolc 9 0.51 %
Losonctamási 8 0.46 %
Vámosfalva 8 0.46 %
Kotmány 8 0.46 %
Tugár 7 0.40 %
Rózsaszállás 7 0.40 %
Terbeléd 6 0.34 %
Gácsfalva 6 0.34 %
Jelsőc 5 0.28 %
Fűrész 4 0.23 %
Csákányháza 4 0.23 %
Rátkapuszta 3 0.17 %
Sátorosbánya 3 0.17 %
Csomatelke 3 0.17 %
Fülekpüspöki 3 0.17 %
Tósár 2 0.11 %
Bozita 2 0.11 %
Nagylibercse 2 0.11 %
Ipolynyitra 2 0.11 %
Maskófalva 2 0.11 %
Budaszállás 2 0.11 %
Patakalja 2 0.11 %
Gömörsíd 2 0.11 %
Bolyk 2 0.11 %
Fülekpilis 2 0.11 %
Panyidaróc 2 0.11 %
Bolgárom 2 0.11 %
Pinc 2 0.11 %
Gácsliget 1 0.06 %
Mucsény 1 0.06 %
Vilke 1 0.06 %
Tőrincs 1 0.06 %
Ábelfalva 1 0.06 %
Miksi 1 0.06 %
Füleksávoly 1 0.06 %
Gácslápos 1 0.06 %
Romhánypuszta 1 0.06 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 7.92 %
Videfalva 19 0.69 %
Gács 13 0.47 %
Fülek 12 0.44 %
Losonctamási 12 0.44 %
Divény 12 0.44 %
Lónyabánya 11 0.40 %
Vilke 10 0.37 %
Panyidaróc 8 0.29 %
Terbeléd 7 0.26 %
Vámosfalva 7 0.26 %
Dabar 6 0.22 %
Rapp 6 0.22 %
Nagylibercse 6 0.22 %
Rózsaszállás 4 0.15 %
Fülekpüspöki 4 0.15 %
Bolyk 4 0.15 %
Csákányháza 4 0.15 %
Patakalja 3 0.11 %
Maskófalva 3 0.11 %
Rátkapuszta 3 0.11 %
Fülekkovácsi 3 0.11 %
Fűrész 3 0.11 %
Gácsfalva 3 0.11 %
Romhánypuszta 2 0.07 %
Fülekpilis 2 0.07 %
Sátorosbánya 2 0.07 %
Perse 2 0.07 %
Jelsőc 2 0.07 %
Ábelfalva 2 0.07 %
Budaszállás 1 0.04 %
Tósár 1 0.04 %
Lentő 1 0.04 %
Nagydaróc 1 0.04 %
Pinc 1 0.04 %
Mucsény 1 0.04 %
Ipolygalsa 1 0.04 %
Gácslápos 1 0.04 %
Csomatelke 1 0.04 %
Kalonda 1 0.04 %
Ragyolc 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Kotmány 1 0.04 %
Gácsliget 1 0.04 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 136.05 %
Divény 313 24.32 %
Vámosfalva 241 18.73 %
Lónyabánya 241 18.73 %
Videfalva 209 16.24 %
Fülek 127 9.87 %
Gács 116 9.01 %
Losonctamási 112 8.70 %
Dabar 108 8.39 %
Rózsaszállás 86 6.68 %
Rapp 57 4.43 %
Patakalja 50 3.89 %
Fűrész 50 3.89 %
Kotmány 47 3.65 %
Gácsfalva 46 3.57 %
Terbeléd 43 3.34 %
Tugár 40 3.11 %
Budaszállás 34 2.64 %
Bolyk 32 2.49 %
Bozita 29 2.25 %
Panyidaróc 25 1.94 %
Nagydaróc 24 1.86 %
Gergelyfalva 20 1.55 %
Mucsény 20 1.55 %
Sátorosbánya 19 1.48 %
Gácslápos 17 1.32 %
Tósár 16 1.24 %
Ragyolc 15 1.17 %
Fülekkovácsi 15 1.17 %
Nagylibercse 15 1.17 %
Pinc 13 1.01 %
Ipolygalsa 13 1.01 %
Kétkeresztúr 11 0.85 %
Fülekpüspöki 10 0.78 %
Vilke 10 0.78 %
Rátkapuszta 10 0.78 %
Kalonda 8 0.62 %
Maskófalva 8 0.62 %
Gácsliget 7 0.54 %
Miksi 7 0.54 %
Fülekpilis 7 0.54 %
Csákányháza 5 0.39 %
Ábelfalva 5 0.39 %
Gömörsíd 4 0.31 %
Jelsőc 4 0.31 %
Romhánypuszta 4 0.31 %
Füleksávoly 4 0.31 %
Parlagos 3 0.23 %
Lentő 2 0.16 %
Csomatelke 2 0.16 %
Perse 2 0.16 %
Gácsprága 1 0.08 %
Tőrincs 1 0.08 %
Sőreg 1 0.08 %
Béna 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Ipolynyitra 1 0.08 %
Losonc 3 173 528.83 %
Videfalva 200 33.33 %
Gács 166 27.67 %
Fülek 165 27.50 %
Losonctamási 116 19.33 %
Lónyabánya 109 18.17 %
Divény 98 16.33 %
Vámosfalva 75 12.50 %
Panyidaróc 58 9.67 %
Rapp 57 9.50 %
Terbeléd 48 8.00 %
Bolyk 47 7.83 %
Gácsfalva 46 7.67 %
Vilke 42 7.00 %
Dabar 39 6.50 %
Patakalja 37 6.17 %
Rózsaszállás 32 5.33 %
Pinc 30 5.00 %
Mucsény 25 4.17 %
Tugár 24 4.00 %
Miksi 23 3.83 %
Fülekpüspöki 22 3.67 %
Fülekkovácsi 21 3.50 %
Nagydaróc 20 3.33 %
Ragyolc 19 3.17 %
Budaszállás 18 3.00 %
Gergelyfalva 17 2.83 %
Maskófalva 16 2.67 %
Rátkapuszta 14 2.33 %
Kalonda 14 2.33 %
Fűrész 14 2.33 %
Romhánypuszta 13 2.17 %
Bozita 13 2.17 %
Nagylibercse 10 1.67 %
Kétkeresztúr 10 1.67 %
Tósár 10 1.67 %
Jelsőc 10 1.67 %
Csomatelke 9 1.50 %
Kotmány 9 1.50 %
Ipolygalsa 9 1.50 %
Fülekpilis 9 1.50 %
Ábelfalva 8 1.33 %
Gácsliget 8 1.33 %
Gácslápos 8 1.33 %
Füleksávoly 8 1.33 %
Sátorosbánya 8 1.33 %
Perse 7 1.17 %
Ipolynyitra 6 1.00 %
Lentő 4 0.67 %
Csákányháza 4 0.67 %
Tőrincs 4 0.67 %
Bolgárom 3 0.50 %
Parlagos 3 0.50 %
Gömörsíd 2 0.33 %
Sőreg 1 0.17 %
Béna 1 0.17 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 39.01 %
Divény 82 3.43 %
Fülek 74 3.10 %
Videfalva 62 2.60 %
Vámosfalva 61 2.55 %
Gács 60 2.51 %
Losonctamási 55 2.30 %
Lónyabánya 48 2.01 %
Patakalja 29 1.21 %
Dabar 26 1.09 %
Terbeléd 24 1.00 %
Bolyk 20 0.84 %
Rapp 18 0.75 %
Rózsaszállás 15 0.63 %
Panyidaróc 15 0.63 %
Vilke 15 0.63 %
Sátorosbánya 14 0.59 %
Gácsfalva 14 0.59 %
Tugár 13 0.54 %
Fűrész 13 0.54 %
Miksi 12 0.50 %
Bozita 12 0.50 %
Mucsény 10 0.42 %
Ragyolc 9 0.38 %
Rátkapuszta 9 0.38 %
Kotmány 8 0.33 %
Gácsliget 8 0.33 %
Fülekpüspöki 8 0.33 %
Ipolygalsa 7 0.29 %
Budaszállás 7 0.29 %
Romhánypuszta 7 0.29 %
Csomatelke 6 0.25 %
Ábelfalva 6 0.25 %
Gergelyfalva 5 0.21 %
Nagylibercse 5 0.21 %
Jelsőc 5 0.21 %
Nagydaróc 5 0.21 %
Gácslápos 5 0.21 %
Maskófalva 4 0.17 %
Füleksávoly 4 0.17 %
Lentő 4 0.17 %
Kétkeresztúr 4 0.17 %
Pinc 3 0.13 %
Csákányháza 3 0.13 %
Gömörsíd 3 0.13 %
Tósár 3 0.13 %
Kalonda 3 0.13 %
Tőrincs 3 0.13 %
Fülekpilis 2 0.08 %
Perse 1 0.04 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Fülekkovácsi 1 0.04 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 2.86 %
Fülek 10 0.52 %
Losonctamási 7 0.36 %
Divény 5 0.26 %
Videfalva 4 0.21 %
Nagylibercse 4 0.21 %
Lónyabánya 4 0.21 %
Kotmány 4 0.21 %
Ragyolc 4 0.21 %
Mucsény 4 0.21 %
Fűrész 3 0.16 %
Gácsfalva 3 0.16 %
Sátorosbánya 3 0.16 %
Patakalja 3 0.16 %
Vámosfalva 3 0.16 %
Gács 3 0.16 %
Bolyk 3 0.16 %
Jelsőc 2 0.10 %
Budaszállás 2 0.10 %
Panyidaróc 2 0.10 %
Pinc 2 0.10 %
Rapp 2 0.10 %
Fülekpüspöki 1 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.05 %
Kétkeresztúr 1 0.05 %
Lentő 1 0.05 %
Vilke 1 0.05 %
Gácsliget 1 0.05 %
Perse 1 0.05 %
Béna 1 0.05 %
Miksi 1 0.05 %
Füleksávoly 1 0.05 %
Gömörsíd 1 0.05 %
Bozita 1 0.05 %
Sőreg 1 0.05 %
Terbeléd 1 0.05 %
Tugár 1 0.05 %
Fülekkovácsi 1 0.05 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 159.51 %
Fülek 644 86.91 %
Ragyolc 275 37.11 %
Fülekpüspöki 154 20.78 %
Csomatelke 118 15.92 %
Csákányháza 116 15.65 %
Nagydaróc 97 13.09 %
Gömörsíd 95 12.82 %
Béna 84 11.34 %
Vilke 66 8.91 %
Rapp 65 8.77 %
Fülekkovácsi 60 8.10 %
Panyidaróc 58 7.83 %
Füleksávoly 54 7.29 %
Videfalva 54 7.29 %
Perse 50 6.75 %
Sőreg 47 6.34 %
Pinc 47 6.34 %
Ipolygalsa 46 6.21 %
Miksi 45 6.07 %
Terbeléd 36 4.86 %
Bolgárom 32 4.32 %
Kalonda 31 4.18 %
Gács 27 3.64 %
Mucsény 22 2.97 %
Fülekpilis 17 2.29 %
Ipolynyitra 16 2.16 %
Bolyk 15 2.02 %
Divény 14 1.89 %
Rátkapuszta 9 1.21 %
Losonctamási 9 1.21 %
Lónyabánya 8 1.08 %
Jelsőc 7 0.94 %
Kétkeresztúr 7 0.94 %
Vámosfalva 6 0.81 %
Sátorosbánya 6 0.81 %
Rózsaszállás 6 0.81 %
Tőrincs 6 0.81 %
Patakalja 6 0.81 %
Bozita 5 0.67 %
Gácsfalva 5 0.67 %
Fűrész 5 0.67 %
Dabar 4 0.54 %
Kotmány 3 0.40 %
Romhánypuszta 3 0.40 %
Nagylibercse 2 0.27 %
Tósár 1 0.13 %
Tugár 1 0.13 %
Maskófalva 1 0.13 %
Gergelyfalva 1 0.13 %
Gácsprága 1 0.13 %
Budaszállás 1 0.13 %
Gácslápos 1 0.13 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 27.64 %
Ragyolc 327 19.31 %
Losonc 324 19.14 %
Fülekpüspöki 128 7.56 %
Csákányháza 93 5.49 %
Csomatelke 77 4.55 %
Béna 76 4.49 %
Gömörsíd 64 3.78 %
Rapp 51 3.01 %
Nagydaróc 46 2.72 %
Vilke 34 2.01 %
Füleksávoly 32 1.89 %
Perse 29 1.71 %
Sőreg 28 1.65 %
Fülekkovácsi 28 1.65 %
Pinc 23 1.36 %
Bolgárom 22 1.30 %
Terbeléd 22 1.30 %
Kalonda 21 1.24 %
Panyidaróc 15 0.89 %
Miksi 15 0.89 %
Mucsény 13 0.77 %
Fülekpilis 11 0.65 %
Bolyk 9 0.53 %
Sátorosbánya 9 0.53 %
Ipolygalsa 7 0.41 %
Videfalva 6 0.35 %
Bozita 6 0.35 %
Ipolynyitra 4 0.24 %
Rátkapuszta 3 0.18 %
Jelsőc 2 0.12 %
Gács 2 0.12 %
Divény 2 0.12 %
Losonctamási 2 0.12 %
Kétkeresztúr 1 0.06 %
Budaszállás 1 0.06 %
Rózsaszállás 1 0.06 %
Dabar 1 0.06 %
Maskófalva 1 0.06 %
Gácsprága 1 0.06 %
Tósár 1 0.06 %
Lónyabánya 1 0.06 %
Vámosfalva 1 0.06 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 14.36 %
Videfalva 88 2.24 %
Gács 87 2.22 %
Divény 85 2.16 %
Losonctamási 69 1.76 %
Fülek 69 1.76 %
Lónyabánya 64 1.63 %
Tósár 54 1.38 %
Vámosfalva 41 1.04 %
Gácsfalva 32 0.81 %
Bozita 29 0.74 %
Dabar 25 0.64 %
Bolyk 21 0.53 %
Terbeléd 18 0.46 %
Rapp 18 0.46 %
Rózsaszállás 18 0.46 %
Kotmány 18 0.46 %
Sátorosbánya 14 0.36 %
Budaszállás 14 0.36 %
Patakalja 14 0.36 %
Rátkapuszta 13 0.33 %
Maskófalva 13 0.33 %
Tugár 12 0.31 %
Vilke 12 0.31 %
Romhánypuszta 11 0.28 %
Mucsény 11 0.28 %
Fűrész 10 0.25 %
Ragyolc 10 0.25 %
Nagylibercse 9 0.23 %
Panyidaróc 9 0.23 %
Füleksávoly 9 0.23 %
Nagydaróc 8 0.20 %
Fülekkovácsi 7 0.18 %
Gácslápos 7 0.18 %
Pinc 6 0.15 %
Ábelfalva 6 0.15 %
Jelsőc 6 0.15 %
Kétkeresztúr 5 0.13 %
Gácsprága 5 0.13 %
Miksi 5 0.13 %
Tőrincs 5 0.13 %
Gácsliget 4 0.10 %
Parlagos 4 0.10 %
Lentő 4 0.10 %
Sőreg 4 0.10 %
Kalonda 4 0.10 %
Fülekpilis 3 0.08 %
Csomatelke 3 0.08 %
Fülekpüspöki 2 0.05 %
Csákányháza 2 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Bolgárom 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Ipolygalsa 1 0.03 %
Gömörsíd 1 0.03 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 614 229.96 %
Gács 150 56.18 %
Videfalva 41 15.36 %
Losonctamási 41 15.36 %
Lónyabánya 41 15.36 %
Divény 34 12.73 %
Fülek 32 11.99 %
Gácsfalva 29 10.86 %
Terbeléd 20 7.49 %
Patakalja 19 7.12 %
Vámosfalva 18 6.74 %
Bolyk 18 6.74 %
Fülekkovácsi 13 4.87 %
Dabar 12 4.49 %
Jelsőc 12 4.49 %
Panyidaróc 12 4.49 %
Rapp 10 3.75 %
Budaszállás 10 3.75 %
Mucsény 9 3.37 %
Gergelyfalva 8 3.00 %
Ragyolc 7 2.62 %
Nagylibercse 7 2.62 %
Gácslápos 7 2.62 %
Maskófalva 7 2.62 %
Vilke 6 2.25 %
Tugár 6 2.25 %
Romhánypuszta 6 2.25 %
Pinc 6 2.25 %
Gömörsíd 5 1.87 %
Kotmány 5 1.87 %
Fűrész 4 1.50 %
Bozita 4 1.50 %
Gácsliget 4 1.50 %
Rózsaszállás 4 1.50 %
Nagydaróc 4 1.50 %
Ipolynyitra 4 1.50 %
Ipolygalsa 3 1.12 %
Sátorosbánya 3 1.12 %
Gácsprága 3 1.12 %
Kalonda 3 1.12 %
Lentő 3 1.12 %
Sőreg 3 1.12 %
Füleksávoly 2 0.75 %
Csomatelke 2 0.75 %
Kétkeresztúr 2 0.75 %
Fülekpüspöki 2 0.75 %
Ábelfalva 2 0.75 %
Miksi 2 0.75 %