SK
VK
.....

Ipolynagyfalu

Község

címer zászló
397 100% magyar 1910
241 60% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Ipolynagyfalu
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľká Ves nad Ipľom
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolynyéki járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Ipolysági járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence - Északnyugati-Kárpátok, Selmeci-körhegység, Korponai-erdő
Más földrajzi nevek:
(Csillagpuszta), Medve-kút, (Messzelátópuszta)
Koordináták:
48.07968903, 19.08506203
Terület:
9,21 km2
Rang:
község
Népesség:
403
Tszf. magasság:
134 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99110
Település kód:
516473
Szervezeti azonosító:
319627
Adóazonosító:
2021173253

A község a Balassagyarmati-medencében, a Középső Ipoly-völgy kistájon, az Ipoly jobb partján és a Szécsénykei-patak mentén fekszik, Ipolyságtól 15 km-re keletre, Balassagyarmattól 20 km-re nyugatra. Határa északnyugaton benyúlik a Korponai-erdő előhegyei közé. Áthalad rajta az 527-es (Ipolyságot Nagykürtössel összekötő) országút, melyről itt ágaznak el az Ipolyfödémesen (8 km) át Palástra (16 km), valamint Ipolynyékre (5 km) vezető mellékutak. Délnyugatról Ipolyhídvég, nyugatról Ipolyság (Tesmag katasztere), északról Ipolyszécsényke, északkeletről Ipolynyék, keletről Ipolybalog, délről pedig Ipolyvece községekkel határos. Déli határát (mely egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között) az Ipoly-folyó alkotja, északi határának egy része az Ipolynagyfalu-Ipolynyék út mentén húzódik.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1949 között a Korponai járáshoz, 1949-1960 között pedig ismét az Ipolysági járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, 1968-ban pedig a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e. vármegye, Ipolysági járás). Területe (9,22 km²) az elmúlt száz év során csak minimális mértékben változott (1910-38: 9,21 km²).

Népesség

1910-ben 398, 1921-ben 443, 1938-ban pedig 467, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után magyar lakosságának egy részét kitelepítették, de magyar többségét napjainkig megőrizte. 1991-2011 között (változatlan, 419 fős lélekszám mellett) a szlovák nemzetiségűek aránya 13,6 %-ról 23,6 %-ra nőtt, a magyar nemzetiségűeké pedig 86,2 %-ról 69,7 %-ra csökkent. A roma etnikumhoz a lakosság 10,1 %-a tartozik. A lakosság 90 %-a római katolikus vallású.

Történelem

A kisközség területe a régészeti leletek tanúsága szerint a kőkorszak óta lakott. A falu neve először, Nogfolu alakban, 1252-ben, IV. Béla király oklevelében szerepel. 1442-ben Erzsébet királyné Fedémesi Zobonya Imrének és Deedi Farkas Péternek, Drégely kapitányainak adja. Ezután Litva várához is tartozott, majd a Lipthay, Forgách, Tersztyánszky, Crouy és Somschich családok voltak főbb birtokosai. 1476-ban már malom is állt a faluban… 1552. augusztus 10-én Ali budai pasa serege a palásti csatában legyőzte a magyar hadakat, és ezzel a környék, Nagyfalut is beleszámítva, török uralom alá került. 1667-ben 14, 1720-ban 12 jobbágyporta volt a faluban. A Tersztyánszky-kúria 1720 körül épült klasszicista stílusban, ma már nincs meg. A település egykori cukorgyárát a XIX. században gróf Forgách Antal építtette. A Szabó-malom gőzmalomként működött. Ma már sem a cukorgyár, sem a malom épülete nem létezik. 1920-ig Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1964-től a szomszédos Ipolyszécsénykével közös tanács (hnb) igazgatta. 1977-ben magyar alapiskoláját megszüntették, azóta az ipolynagyfalui diákok a szomszédos falvakban, jobbára Ipolybalogon, Ipolynyéken, Ipolyságon és Nagycsalomján tanulnak.

Mai jelentősége

A kis lakossságú, de központi fekvésű községben magyar nevelési nyelvű óvoda, körzeti orvos, anyakönyvi hivatal és postahivatal is található. Szűz Mária mennybevételének szentelt római katolikus temploma 1762-ben barokk stílusban épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

NAGYFALU. Magyar falu Hont Várm. Ipoly vize partyán, földes Urai Liptai, és több Urak, lakosai katolikusok, fekszik Hidvég, és Szécsénkének szomszédságában, ehez 1/2 óránnyira, mellynek filiája, határja jó, legelője elég, mind a’ két féle fája van, szőleje jó, sok savanyú víz forrásai vagynak.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nagyfalu, magyar falu, Honth vmegyében, az Ipoly jobb partján. 498 kath., 10 evang., 1 ref. lak., csinos úri lakással és kerttel, homokos, de termékeny határral, bortermesztéssel, vizi malommal. F. u. Tersztyánszky; Liptay. Ut. p. Ipoly-Ságh.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagyfalu, ipolymenti magyar kisközség, 63 házzal és 349 róm. kath. vallású lakossal; vasúti állomása és távírója Drégelypalánkon, postája helyben van. A község régiségéről egyedül a temploma tanúskodik, melynek építési ideje a XIV. századra tehető. A XVIII. században a Lipthay családot uralta a falu, mely család a mult században is megtartotta a birtokát. Régi birtokuk volt itt a Tersztyánszkyaknak is, mely jelenleg Tersztyánszky Ákosé. Ezidőszerint még gróf Somsich Ödönnek van itt nagyobb birtoka. Nagyfalu községhez tartoznak a Csillag és Messzelátó-puszták.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Ipolynagyfalu. A XVIII. században a Lipthay-család birtokolja a falut. Azonkívül nagyobb kiterjedésű jószágai vannak itt a Tersztyánszkyaknak és gróf Somsichéknak. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Csillagpuszta, Messzelátópuszta. A község területe 1602 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 467.

Cseri István

1903. 06. 02.
Ipolynagyfalu - megszületett
1944 - 48
Nagymegyer - egyházi szolgálatot végzett
1959. 12. 02.
Budapest - elhunyt
Névelőfordulások
1252
Nogfolu
1773
Nagyfalu,
1786
Nagyfalu,
1808
Nagyfalu, Falubka,
1913
Ipolynagyfalu,
1920
Veľká Ves,
1927
Veľká Ves nad Ipľom, Nagyfalu,
1938
Ipolynagyfalu,
1945
Veľká Ves nad Ipľom, Nagyfalu,
1948
Veľká Ves nad Ipľom
1994
Ipolynagyfalu

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Ipolynagyfalu (Veľká Ves nad Ipľom) 124
Telefon: 0474888121
Fax: 0474888121

Honlap: velkavesnadi...cu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Kerata Ladislav (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Bodonyi Zsolt (MOST - HÍD)
Tómus Tibor (MOST - HÍD)
Škerlecová Iveta (MOST - HÍD)
Fodor Robert (MOST - HÍD)
Zolcerová Csíková Viktória (SMK-MKP)
MOST - HÍD 80% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Ipolynagyfalui Posta

Ipolynagyfalu 184

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Ipolynagyfalu 31

Ipolynagyfalui Anyakönyvi Hivatal

Ipolynagyfalu 124.

Ipolynagyfalui Községi Hivatal

Ipolynagyfalu 124

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 294 90%
szlovákok 10 3%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 13 4%
egyéb 8 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 325
magyarok 397 100%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 398
magyarok 415 94%
szlovákok 16 4%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 12 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 443
magyarok 361 86%
szlovákok 57 14%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 419
magyarok 348 81%
szlovákok 80 19%
romák 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 430
magyarok 292 70%
szlovákok 99 24%
romák 12 3%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 12 3%
összlétszám 419
magyarok 241 60%
szlovákok 141 35%
romák 7 2%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 13 3%
összlétszám 405
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 347
Választási részvétel: 47.84 %
Kiadott boríték: 166
Bedobott boríték: 166

Polgármester

Érvényes szavazólap: 146
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kerata Ladislav 146 100.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bodonyi Zsolt 115 MOST - HÍD
Tómus Tibor 95 MOST - HÍD
Škerlecová Iveta 93 MOST - HÍD
Zolcerová Csíková Viktória 74 SMK-MKP
Fodor Robert 66 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö MOST - HÍD 60.00% MOST - HÍD 3 képviselö 5 képviselö
2018
MOST - HÍD 80.00% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 343
Választási részvétel: 18.37 %
Kiadott boríték: 63
Bedobott boríték: 63
Választásra jogosult: 343
Választási részvétel: 16.03 %
Kiadott boríték: 55
Bedobott boríték: 55
Választásra jogosult: 345
Választási részvétel: 28,40 %
Kiadott boríték: 98
Bedobott boríték: 98

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 53
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 80
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ľudovít Kaník 31 58.49 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Vladimír Maňka 15 28.30 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Pavel Chovanec 2 3.77 % ÚSVIT
Jaroslav Sekerka 1 1.89 % KSS
Emil Samko 1 1.89 % KĽS
Jozef Sásik 1 1.89 % SĽS
Ondrej Binder 1 1.89 % Független
Karol Konárik 1 1.89 % SNS
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Marian Kotleba 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Marian Kotleba 11 20.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 46 57.50 % Független
Igor Kašper 14 17.50 % Független
Marian Kotleba 9 11.25 % ĽSNS
Milan Urbáni 3 3.75 % SMS
Vojtech Kökény 3 3.75 % SRK
Martin Juhaniak 2 2.50 % Független
Michal Kantor 1 1.25 % SZS
Miroslav Gálik 1 1.25 % NAS
Jozef Sásik 1 1.25 % SĽSAH
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 59
Érvényes szavazólap: 97
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
László Jámbor 32 54.24% SMK-MKP
Attila Baki 25 42.37% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 19 32.20% Független
Ondrej Kollár 15 25.42% SMER - SD, KDH
Richárd Hamerlik 12 20.34% SMS
Darina Antolíková 11 18.64% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Mirko Trojčák 9 15.25% KDH, SMER - SD
Bohuslav Beňo 5 8.47% OKS
Dušan Backo 4 6.78% SNS
Anna Hlivárová 2 3.39% ASV
Peter Šiška 2 3.39% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Jozef Filip 2 3.39% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Peter Bartoš 2 3.39% ĽS Naše Slovensko
Václav Hájevský 2 3.39% Független
Jaroslav Zauška 1 1.69% SMER - SD, KDH
Pavol Goda 0 0.00% SĽS
Miroslav Bartoš 0 0.00% SRK
Viktor Lestyánszky 47 48.45% MOST - HÍD
Ladislav Balík 38 39.18% SMK-MKP
László Jámbor 34 35.05% SMK-MKP
Anikó Korčoková 28 28.87% SMK-MKP
Ondrej Kollár 18 18.56% SMER-SD
Erika Kušická 17 17.53% MOST - HÍD
Rózsa Skabela 12 12.37% MOST - HÍD
Mirko Trojčák 12 12.37% SMER-SD
Darina Antolíková 10 10.31% ŠANCA
Jaroslav Dudáš 6 6.19% ĽS Naše Slovensko
Michal Györgyík 6 6.19% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Filip 5 5.15% SMER-SD
Peter Šalko 4 4.12% Független
Marcel Fagyas 4 4.12% MKDA-MKDSZ
Nicolas Dobrocký 3 3.09% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Nozdrovický 3 3.09% Független
Tomáš Krahulec 2 2.06% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Miloš Krchňavý 1 1.03% Független
Ľuboslav Dobrocký 1 1.03% ŠANCA
Mária Košíková 1 1.03% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Igor Boreš 1 1.03% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Dana Havrilová 0 0.00% Független
Michaela Činčurová 0 0.00% SNS
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 9.28 %
Ipolynyék 120 8.13 %
Nagycsalomja 65 4.40 %
Ipolykeszi 57 3.86 %
Lukanénye 53 3.59 %
Csáb 43 2.91 %
Nagykürtös 40 2.71 %
Inám 38 2.57 %
Kóvár 34 2.30 %
Ipolyvarbó 28 1.90 %
Ipolynagyfalu 28 1.90 %
Ipolyszécsényke 26 1.76 %
Kelenye 22 1.49 %
Kőkeszi 21 1.42 %
Apátújfalu 20 1.36 %
Bussa 19 1.29 %
Terbegec 19 1.29 %
Ipolyhídvég 18 1.22 %
Zsély 17 1.15 %
Óvár 15 1.02 %
Leszenye 9 0.61 %
Dacsókeszi 6 0.41 %
Szelény 5 0.34 %
Csalár 5 0.34 %
Magasmajtény 5 0.34 %
Galábocs 4 0.27 %
Felsőzellő 4 0.27 %
Kiscsalomja 4 0.27 %
Tótgyarmat 3 0.20 %
Kékkő 3 0.20 %
Ipolyharaszti 3 0.20 %
Kislibercse 2 0.14 %
Rárósmulyad 2 0.14 %
Kiskürtös 2 0.14 %
Ebeck 2 0.14 %
Gyürki 2 0.14 %
Paróca 1 0.07 %
Nógrádszenna 1 0.07 %
Ipolykér 1 0.07 %
Felsőpalojta 1 0.07 %
Sirak 1 0.07 %
Hartyán 1 0.07 %
Bátorfalu 1 0.07 %
Szécsénykovácsi 1 0.07 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 24.83 %
Mikszáthfalva 149 8.37 %
Ebeck 70 3.93 %
Kürtösújfalu 69 3.88 %
Kékkő 63 3.54 %
Zsély 51 2.87 %
Alsópalojta 39 2.19 %
Kiskürtös 30 1.69 %
Középpalojta 20 1.12 %
Nógrádszentpéter 18 1.01 %
Magasmajtény 15 0.84 %
Érújfalu 15 0.84 %
Erdőszelestény 15 0.84 %
Bereklak 15 0.84 %
Bussa 13 0.73 %
Alsózellő 10 0.56 %
Dacsólam 10 0.56 %
Csalár 9 0.51 %
Lukanénye 9 0.51 %
Nagyhalom 9 0.51 %
Leszenye 8 0.45 %
Kishalom 8 0.45 %
Dacsókeszi 8 0.45 %
Felsőpalojta 8 0.45 %
Alsósztregova 7 0.39 %
Bátorfalu 7 0.39 %
Csáb 7 0.39 %
Nógrádszenna 6 0.34 %
Felsőesztergály 6 0.34 %
Ipolynyék 6 0.34 %
Ipolykér 6 0.34 %
Alsóesztergály 6 0.34 %
Száraznyírjes 6 0.34 %
Tótgyarmat 5 0.28 %
Paróca 5 0.28 %
Felsősztregova 5 0.28 %
Apátújfalu 4 0.22 %
Szécsénykovácsi 4 0.22 %
Apafalva 3 0.17 %
Kóvár 3 0.17 %
Kőkeszi 3 0.17 %
Szelény 3 0.17 %
Kiscsalomja 3 0.17 %
Sirak 3 0.17 %
Kelenye 3 0.17 %
Gyürki 2 0.11 %
Szuhány 2 0.11 %
Felsőzellő 2 0.11 %
Óvár 2 0.11 %
Kislibercse 2 0.11 %
Zobor 2 0.11 %
Galábocs 2 0.11 %
Nagycsalomja 2 0.11 %
Nagylám 1 0.06 %
Veres 1 0.06 %
Ipolyharaszti 1 0.06 %
Süllye 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Ipolyszécsényke 1 0.06 %
Csall 1 0.06 %
Tótkisfalu 1 0.06 %
Ipolykeszi 1 0.06 %
Ipolyvarbó 1 0.06 %
Ipolyhídvég 1 0.06 %
Ipolybalog 1 0.06 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 20.52 %
Nagykürtös 169 15.01 %
Magasmajtény 85 7.55 %
Apátújfalu 79 7.02 %
Ipolynyék 78 6.93 %
Csáb 69 6.13 %
Leszenye 64 5.68 %
Zsély 43 3.82 %
Bátorfalu 37 3.29 %
Óvár 27 2.40 %
Tótgyarmat 27 2.40 %
Kékkő 26 2.31 %
Bussa 24 2.13 %
Nagycsalomja 24 2.13 %
Ipolybalog 24 2.13 %
Szécsénykovácsi 23 2.04 %
Dacsókeszi 22 1.95 %
Kőkeszi 22 1.95 %
Inám 21 1.87 %
Ipolyharaszti 21 1.87 %
Bereklak 20 1.78 %
Középpalojta 18 1.60 %
Ipolyvarbó 18 1.60 %
Erdőszelestény 18 1.60 %
Csall 17 1.51 %
Nógrádszentpéter 16 1.42 %
Alsósztregova 16 1.42 %
Szelény 15 1.33 %
Ipolykeszi 14 1.24 %
Felsőzellő 13 1.15 %
Terbegec 13 1.15 %
Kiscsalomja 13 1.15 %
Kóvár 13 1.15 %
Sirak 12 1.07 %
Borosznok 12 1.07 %
Kiskürtös 11 0.98 %
Tótkisfalu 11 0.98 %
Ebeck 11 0.98 %
Szuhány 11 0.98 %
Ipolynagyfalu 10 0.89 %
Ipolykér 10 0.89 %
Kishalom 9 0.80 %
Kürtösújfalu 8 0.71 %
Gyürki 8 0.71 %
Alsózellő 8 0.71 %
Alsópalojta 7 0.62 %
Csalár 6 0.53 %
Nógrádszenna 6 0.53 %
Dacsólam 6 0.53 %
Érújfalu 5 0.44 %
Süllye 5 0.44 %
Nagyhalom 5 0.44 %
Felsősztregova 5 0.44 %
Apafalva 5 0.44 %
Felsőesztergály 5 0.44 %
Ipolyhídvég 4 0.36 %
Tótkelecsény 4 0.36 %
Galábocs 4 0.36 %
Mikszáthfalva 4 0.36 %
Kislibercse 4 0.36 %
Rárósmulyad 4 0.36 %
Kelenye 3 0.27 %
Hartyán 3 0.27 %
Alsóesztergály 2 0.18 %
Ipolyszécsényke 2 0.18 %
Nagylám 2 0.18 %
Felsőpalojta 2 0.18 %
Száraznyírjes 1 0.09 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 55.59 %
Nagykürtös 228 39.86 %
Magasmajtény 105 18.36 %
Óvár 76 13.29 %
Lukanénye 71 12.41 %
Ipolybalog 70 12.24 %
Ipolykér 69 12.06 %
Kékkő 50 8.74 %
Inám 43 7.52 %
Csalár 42 7.34 %
Ipolyhídvég 39 6.82 %
Bussa 34 5.94 %
Ipolykeszi 30 5.24 %
Kőkeszi 26 4.55 %
Csall 25 4.37 %
Csáb 23 4.02 %
Szécsénykovácsi 21 3.67 %
Nagycsalomja 20 3.50 %
Alsópalojta 20 3.50 %
Nógrádszentpéter 18 3.15 %
Ipolynagyfalu 17 2.97 %
Leszenye 16 2.80 %
Zsély 14 2.45 %
Erdőszelestény 14 2.45 %
Dacsókeszi 13 2.27 %
Ipolyharaszti 13 2.27 %
Bátorfalu 11 1.92 %
Gyürki 11 1.92 %
Ebeck 11 1.92 %
Kishalom 10 1.75 %
Bereklak 10 1.75 %
Alsósztregova 10 1.75 %
Szelény 9 1.57 %
Ipolyvarbó 9 1.57 %
Tótkisfalu 9 1.57 %
Apátújfalu 8 1.40 %
Kóvár 7 1.22 %
Felsőzellő 7 1.22 %
Kelenye 7 1.22 %
Terbegec 7 1.22 %
Mikszáthfalva 6 1.05 %
Felsőesztergály 6 1.05 %
Galábocs 5 0.87 %
Sirak 5 0.87 %
Tótgyarmat 5 0.87 %
Középpalojta 5 0.87 %
Apafalva 5 0.87 %
Kiskürtös 4 0.70 %
Kürtösújfalu 4 0.70 %
Rárósmulyad 4 0.70 %
Szuhány 4 0.70 %
Nagyhalom 3 0.52 %
Zobor 3 0.52 %
Ipolyszécsényke 3 0.52 %
Felsősztregova 3 0.52 %
Nógrádszenna 3 0.52 %
Felsőpalojta 3 0.52 %
Alsóesztergály 2 0.35 %
Alsózellő 2 0.35 %
Veres 2 0.35 %
Hartyán 2 0.35 %
Dacsólam 2 0.35 %
Kislibercse 2 0.35 %
Nagylám 2 0.35 %
Száraznyírjes 1 0.17 %
Kiscsalomja 1 0.17 %
Tótkelecsény 1 0.17 %
Érújfalu 1 0.17 %
Borosznok 1 0.17 %
Süllye 1 0.17 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 37.71 %
Kékkő 70 5.38 %
Magasmajtény 34 2.61 %
Zsély 31 2.38 %
Kiskürtös 31 2.38 %
Nógrádszentpéter 30 2.30 %
Bussa 19 1.46 %
Mikszáthfalva 18 1.38 %
Felsőzellő 14 1.08 %
Ipolynyék 14 1.08 %
Lukanénye 13 1.00 %
Leszenye 13 1.00 %
Alsózellő 12 0.92 %
Alsópalojta 12 0.92 %
Alsósztregova 11 0.84 %
Bereklak 11 0.84 %
Érújfalu 11 0.84 %
Alsóesztergály 11 0.84 %
Felsőesztergály 11 0.84 %
Szécsénykovácsi 10 0.77 %
Dacsólam 8 0.61 %
Nagyhalom 8 0.61 %
Csalár 8 0.61 %
Ipolyvarbó 7 0.54 %
Csáb 7 0.54 %
Kishalom 7 0.54 %
Tótkisfalu 7 0.54 %
Kürtösújfalu 7 0.54 %
Ebeck 7 0.54 %
Kiscsalomja 7 0.54 %
Szelény 6 0.46 %
Hartyán 6 0.46 %
Középpalojta 6 0.46 %
Tótkelecsény 5 0.38 %
Nagycsalomja 5 0.38 %
Kőkeszi 5 0.38 %
Szuhány 5 0.38 %
Terbegec 4 0.31 %
Csall 4 0.31 %
Apátújfalu 4 0.31 %
Ipolykér 4 0.31 %
Kislibercse 4 0.31 %
Erdőszelestény 4 0.31 %
Ipolybalog 4 0.31 %
Száraznyírjes 4 0.31 %
Dacsókeszi 4 0.31 %
Sirak 3 0.23 %
Óvár 3 0.23 %
Galábocs 3 0.23 %
Ipolyszécsényke 3 0.23 %
Bátorfalu 3 0.23 %
Zobor 2 0.15 %
Gyürki 2 0.15 %
Tótgyarmat 2 0.15 %
Felsősztregova 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Ipolyharaszti 1 0.08 %
Paróca 1 0.08 %
Inám 1 0.08 %
Kóvár 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Nógrádszenna 1 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 47.47 %
Kékkő 56 5.55 %
Zsély 50 4.96 %
Lukanénye 43 4.26 %
Alsópalojta 41 4.06 %
Mikszáthfalva 36 3.57 %
Erdőszelestény 31 3.07 %
Érújfalu 30 2.97 %
Kiskürtös 30 2.97 %
Nógrádszentpéter 28 2.78 %
Alsósztregova 28 2.78 %
Középpalojta 23 2.28 %
Dacsókeszi 23 2.28 %
Ebeck 22 2.18 %
Bereklak 22 2.18 %
Bussa 21 2.08 %
Alsózellő 21 2.08 %
Kőkeszi 21 2.08 %
Csáb 20 1.98 %
Apátújfalu 19 1.88 %
Kürtösújfalu 17 1.68 %
Tótgyarmat 16 1.59 %
Nógrádszenna 15 1.49 %
Ipolynyék 14 1.39 %
Felsőzellő 14 1.39 %
Leszenye 14 1.39 %
Csalár 13 1.29 %
Kiscsalomja 13 1.29 %
Nagycsalomja 12 1.19 %
Alsóesztergály 11 1.09 %
Kislibercse 11 1.09 %
Felsőesztergály 11 1.09 %
Hartyán 10 0.99 %
Inám 10 0.99 %
Tótkisfalu 10 0.99 %
Szelény 10 0.99 %
Magasmajtény 10 0.99 %
Nagylám 9 0.89 %
Szécsénykovácsi 9 0.89 %
Szuhány 8 0.79 %
Felsőpalojta 7 0.69 %
Dacsólam 7 0.69 %
Apafalva 7 0.69 %
Bátorfalu 6 0.59 %
Sirak 6 0.59 %
Ipolynagyfalu 6 0.59 %
Nagyhalom 6 0.59 %
Ipolyhídvég 5 0.50 %
Tótkelecsény 5 0.50 %
Gyürki 5 0.50 %
Csall 5 0.50 %
Óvár 5 0.50 %
Ipolykér 5 0.50 %
Terbegec 5 0.50 %
Kishalom 5 0.50 %
Kelenye 5 0.50 %
Galábocs 4 0.40 %
Paróca 4 0.40 %
Ipolyharaszti 4 0.40 %
Süllye 3 0.30 %
Száraznyírjes 3 0.30 %
Rárósmulyad 3 0.30 %
Kóvár 3 0.30 %
Zobor 2 0.20 %
Ipolykeszi 2 0.20 %
Ipolybalog 2 0.20 %
Borosznok 2 0.20 %
Veres 2 0.20 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Ipolyszécsényke 1 0.10 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Nagykürtös 246 18.07 %
Erdőszelestény 168 12.34 %
Zsély 73 5.36 %
Kékkő 32 2.35 %
Leszenye 27 1.98 %
Csáb 25 1.84 %
Magasmajtény 24 1.76 %
Mikszáthfalva 22 1.62 %
Kiscsalomja 21 1.54 %
Lukanénye 21 1.54 %
Dacsólam 21 1.54 %
Bussa 21 1.54 %
Apátújfalu 19 1.40 %
Nógrádszentpéter 18 1.32 %
Középpalojta 15 1.10 %
Bereklak 15 1.10 %
Kiskürtös 14 1.03 %
Alsópalojta 14 1.03 %
Érújfalu 14 1.03 %
Kürtösújfalu 14 1.03 %
Csall 13 0.96 %
Ipolyvarbó 13 0.96 %
Ipolybalog 13 0.96 %
Terbegec 13 0.96 %
Ipolynyék 12 0.88 %
Nagycsalomja 12 0.88 %
Alsósztregova 12 0.88 %
Nagyhalom 12 0.88 %
Szécsénykovácsi 12 0.88 %
Ebeck 11 0.81 %
Alsózellő 8 0.59 %
Felsőzellő 8 0.59 %
Bátorfalu 7 0.51 %
Ipolyharaszti 7 0.51 %
Tótgyarmat 6 0.44 %
Csalár 6 0.44 %
Kishalom 6 0.44 %
Felsőesztergály 6 0.44 %
Felsőpalojta 6 0.44 %
Gyürki 6 0.44 %
Szelény 6 0.44 %
Dacsókeszi 5 0.37 %
Ipolynagyfalu 5 0.37 %
Kőkeszi 5 0.37 %
Kóvár 5 0.37 %
Tótkisfalu 5 0.37 %
Nógrádszenna 5 0.37 %
Kislibercse 4 0.29 %
Borosznok 4 0.29 %
Hartyán 4 0.29 %
Sirak 4 0.29 %
Zobor 4 0.29 %
Ipolykeszi 3 0.22 %
Felsősztregova 3 0.22 %
Ipolykér 3 0.22 %
Szuhány 3 0.22 %
Ipolyhídvég 3 0.22 %
Nagylám 3 0.22 %
Alsóesztergály 3 0.22 %
Inám 2 0.15 %
Süllye 2 0.15 %
Száraznyírjes 2 0.15 %
Galábocs 2 0.15 %
Óvár 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 46.78 %
Nagykürtös 217 46.57 %
Ipolybalog 189 40.56 %
Lukanénye 124 26.61 %
Csáb 91 19.53 %
Nagycsalomja 80 17.17 %
Inám 72 15.45 %
Ipolyhídvég 64 13.73 %
Zsély 59 12.66 %
Bussa 51 10.94 %
Ipolykeszi 48 10.30 %
Kóvár 45 9.66 %
Ipolyvarbó 43 9.23 %
Apátújfalu 43 9.23 %
Óvár 42 9.01 %
Ipolynagyfalu 38 8.15 %
Ipolyszécsényke 36 7.73 %
Kőkeszi 36 7.73 %
Kelenye 27 5.79 %
Kékkő 22 4.72 %
Terbegec 21 4.51 %
Dacsókeszi 20 4.29 %
Leszenye 19 4.08 %
Szécsénykovácsi 18 3.86 %
Felsőzellő 15 3.22 %
Alsósztregova 15 3.22 %
Szelény 15 3.22 %
Bátorfalu 14 3.00 %
Csalár 13 2.79 %
Nógrádszentpéter 11 2.36 %
Kiscsalomja 10 2.15 %
Galábocs 10 2.15 %
Magasmajtény 10 2.15 %
Alsópalojta 9 1.93 %
Erdőszelestény 9 1.93 %
Szuhány 8 1.72 %
Mikszáthfalva 8 1.72 %
Sirak 8 1.72 %
Tótkisfalu 7 1.50 %
Érújfalu 7 1.50 %
Alsózellő 7 1.50 %
Kiskürtös 7 1.50 %
Rárósmulyad 7 1.50 %
Hartyán 6 1.29 %
Tótgyarmat 6 1.29 %
Kürtösújfalu 6 1.29 %
Gyürki 6 1.29 %
Dacsólam 5 1.07 %
Tótkelecsény 5 1.07 %
Felsőesztergály 5 1.07 %
Kishalom 5 1.07 %
Ipolykér 5 1.07 %
Ipolyharaszti 5 1.07 %
Ebeck 4 0.86 %
Nagyhalom 4 0.86 %
Nagylám 4 0.86 %
Bereklak 4 0.86 %
Felsőpalojta 3 0.64 %
Középpalojta 3 0.64 %
Zobor 3 0.64 %
Csall 3 0.64 %
Nógrádszenna 2 0.43 %
Alsóesztergály 2 0.43 %
Kislibercse 2 0.43 %
Paróca 2 0.43 %
Apafalva 2 0.43 %
Felsősztregova 1 0.21 %
Száraznyírjes 1 0.21 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 21.59 %
Középpalojta 113 9.57 %
Alsópalojta 91 7.71 %
Lukanénye 90 7.62 %
Felsőpalojta 79 6.69 %
Bereklak 61 5.17 %
Kékkő 32 2.71 %
Ebeck 32 2.71 %
Tótgyarmat 24 2.03 %
Csáb 22 1.86 %
Mikszáthfalva 21 1.78 %
Magasmajtény 20 1.69 %
Kőkeszi 17 1.44 %
Leszenye 16 1.35 %
Erdőszelestény 15 1.27 %
Ipolynyék 15 1.27 %
Dacsólam 15 1.27 %
Kiskürtös 14 1.19 %
Szuhány 14 1.19 %
Zsély 12 1.02 %
Dacsókeszi 11 0.93 %
Bussa 8 0.68 %
Kürtösújfalu 8 0.68 %
Alsóesztergály 7 0.59 %
Érújfalu 7 0.59 %
Apátújfalu 6 0.51 %
Nagycsalomja 6 0.51 %
Óvár 6 0.51 %
Nógrádszentpéter 6 0.51 %
Csalár 6 0.51 %
Terbegec 5 0.42 %
Csall 5 0.42 %
Alsózellő 5 0.42 %
Alsósztregova 5 0.42 %
Tótkisfalu 5 0.42 %
Hartyán 5 0.42 %
Ipolykeszi 5 0.42 %
Felsőzellő 4 0.34 %
Bátorfalu 4 0.34 %
Szelény 4 0.34 %
Kiscsalomja 4 0.34 %
Felsőesztergály 4 0.34 %
Sirak 3 0.25 %
Ipolynagyfalu 3 0.25 %
Nagylám 3 0.25 %
Apafalva 3 0.25 %
Gyürki 3 0.25 %
Ipolyhídvég 2 0.17 %
Ipolyharaszti 2 0.17 %
Száraznyírjes 2 0.17 %
Nógrádszenna 2 0.17 %
Ipolybalog 2 0.17 %
Kislibercse 2 0.17 %
Felsősztregova 1 0.08 %
Kishalom 1 0.08 %
Rárósmulyad 1 0.08 %
Kelenye 1 0.08 %
Szécsénykovácsi 1 0.08 %
Kóvár 1 0.08 %
Inám 1 0.08 %
Veres 1 0.08 %
Nagyhalom 1 0.08 %
Tótkelecsény 1 0.08 %
Zobor 1 0.08 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 13.72 %
Ipolybalog 179 10.54 %
Lukanénye 173 10.19 %
Csáb 132 7.77 %
Nagykürtös 125 7.36 %
Apátújfalu 119 7.01 %
Nagycsalomja 96 5.65 %
Zsély 80 4.71 %
Leszenye 69 4.06 %
Inám 61 3.59 %
Ipolykeszi 61 3.59 %
Bussa 59 3.47 %
Ipolyhídvég 59 3.47 %
Kőkeszi 58 3.42 %
Ipolyszécsényke 50 2.94 %
Tótgyarmat 48 2.83 %
Ipolyvarbó 48 2.83 %
Óvár 46 2.71 %
Kelenye 46 2.71 %
Kóvár 42 2.47 %
Terbegec 41 2.41 %
Bátorfalu 36 2.12 %
Ipolynagyfalu 34 2.00 %
Dacsókeszi 30 1.77 %
Szécsénykovácsi 26 1.53 %
Ipolyharaszti 18 1.06 %
Szelény 17 1.00 %
Sirak 15 0.88 %
Erdőszelestény 15 0.88 %
Csalár 14 0.82 %
Kékkő 13 0.77 %
Magasmajtény 12 0.71 %
Ipolykér 12 0.71 %
Ebeck 11 0.65 %
Mikszáthfalva 10 0.59 %
Felsőzellő 9 0.53 %
Csall 9 0.53 %
Gyürki 8 0.47 %
Galábocs 8 0.47 %
Bereklak 6 0.35 %
Rárósmulyad 6 0.35 %
Középpalojta 4 0.24 %
Alsóesztergály 4 0.24 %
Felsőpalojta 3 0.18 %
Kiscsalomja 3 0.18 %
Alsósztregova 3 0.18 %
Kiskürtös 2 0.12 %
Nagyhalom 2 0.12 %
Alsópalojta 2 0.12 %
Nógrádszenna 2 0.12 %
Szuhány 2 0.12 %
Nógrádszentpéter 2 0.12 %
Alsózellő 2 0.12 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Kürtösújfalu 1 0.06 %
Kislibercse 1 0.06 %
Tótkisfalu 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 2.99 %
Ipolykér 25 2.02 %
Bussa 21 1.70 %
Lukanénye 21 1.70 %
Szécsénykovácsi 21 1.70 %
Nagykürtös 19 1.54 %
Ipolynyék 17 1.37 %
Óvár 12 0.97 %
Zsély 12 0.97 %
Terbegec 11 0.89 %
Apátújfalu 11 0.89 %
Ipolybalog 11 0.89 %
Csáb 10 0.81 %
Felsőzellő 10 0.81 %
Nagycsalomja 8 0.65 %
Ipolyhídvég 7 0.57 %
Kőkeszi 7 0.57 %
Inám 7 0.57 %
Leszenye 7 0.57 %
Galábocs 5 0.40 %
Csalár 4 0.32 %
Ipolynagyfalu 4 0.32 %
Érújfalu 3 0.24 %
Hartyán 3 0.24 %
Dacsókeszi 3 0.24 %
Gyürki 3 0.24 %
Kóvár 3 0.24 %
Paróca 3 0.24 %
Ipolyszécsényke 3 0.24 %
Szelény 3 0.24 %
Erdőszelestény 3 0.24 %
Tótgyarmat 2 0.16 %
Felsőesztergály 2 0.16 %
Ipolyharaszti 2 0.16 %
Alsósztregova 2 0.16 %
Sirak 2 0.16 %
Mikszáthfalva 2 0.16 %
Alsózellő 1 0.08 %
Kelenye 1 0.08 %
Alsópalojta 1 0.08 %
Ebeck 1 0.08 %
Alsóesztergály 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Magasmajtény 1 0.08 %
Nógrádszentpéter 1 0.08 %
Dacsólam 1 0.08 %
Bereklak 1 0.08 %
Nagylám 1 0.08 %
Kiscsalomja 1 0.08 %
Csall 1 0.08 %
Kékkő 1 0.08 %
Kiskürtös 1 0.08 %
Rárósmulyad 1 0.08 %
Szuhány 1 0.08 %
Középpalojta 1 0.08 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 5.51 %
Nagykürtös 96 4.80 %
Nógrádszentpéter 34 1.70 %
Érújfalu 17 0.85 %
Kékkő 16 0.80 %
Kislibercse 15 0.75 %
Tótkisfalu 15 0.75 %
Bussa 15 0.75 %
Magasmajtény 14 0.70 %
Borosznok 13 0.65 %
Süllye 11 0.55 %
Felsőesztergály 11 0.55 %
Lukanénye 9 0.45 %
Alsópalojta 9 0.45 %
Zsély 9 0.45 %
Csáb 9 0.45 %
Ipolyharaszti 9 0.45 %
Bereklak 8 0.40 %
Felsősztregova 8 0.40 %
Dacsólam 7 0.35 %
Tótkelecsény 7 0.35 %
Nagylám 7 0.35 %
Nógrádszenna 6 0.30 %
Felsőzellő 6 0.30 %
Csall 6 0.30 %
Szelény 5 0.25 %
Hartyán 5 0.25 %
Ipolynyék 5 0.25 %
Kiscsalomja 5 0.25 %
Bátorfalu 4 0.20 %
Nagycsalomja 4 0.20 %
Kiskürtös 4 0.20 %
Alsózellő 4 0.20 %
Szuhány 4 0.20 %
Paróca 4 0.20 %
Kürtösújfalu 3 0.15 %
Kelenye 3 0.15 %
Nagyhalom 3 0.15 %
Kőkeszi 2 0.10 %
Rárósmulyad 2 0.10 %
Ipolybalog 2 0.10 %
Dacsókeszi 2 0.10 %
Leszenye 2 0.10 %
Középpalojta 2 0.10 %
Száraznyírjes 2 0.10 %
Kishalom 1 0.05 %
Veres 1 0.05 %
Inám 1 0.05 %
Ebeck 1 0.05 %
Gyürki 1 0.05 %
Erdőszelestény 1 0.05 %
Mikszáthfalva 1 0.05 %
Tótgyarmat 1 0.05 %
Ipolyvarbó 1 0.05 %
Apafalva 1 0.05 %
Ipolyhídvég 1 0.05 %
Ipolykeszi 1 0.05 %
Zobor 1 0.05 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 21.35 %
Zsély 73 3.06 %
Kékkő 64 2.68 %
Alsózellő 62 2.60 %
Lukanénye 49 2.06 %
Csáb 37 1.55 %
Alsósztregova 37 1.55 %
Középpalojta 36 1.51 %
Apátújfalu 35 1.47 %
Dacsókeszi 33 1.38 %
Nógrádszentpéter 29 1.22 %
Bereklak 28 1.17 %
Mikszáthfalva 28 1.17 %
Erdőszelestény 26 1.09 %
Kiskürtös 25 1.05 %
Érújfalu 25 1.05 %
Felsőzellő 23 0.96 %
Ipolynyék 23 0.96 %
Alsópalojta 21 0.88 %
Nagycsalomja 20 0.84 %
Ebeck 20 0.84 %
Leszenye 20 0.84 %
Kőkeszi 18 0.76 %
Felsőesztergály 18 0.76 %
Bussa 18 0.76 %
Szécsénykovácsi 18 0.76 %
Alsóesztergály 18 0.76 %
Csalár 17 0.71 %
Kiscsalomja 17 0.71 %
Tótgyarmat 16 0.67 %
Nógrádszenna 15 0.63 %
Terbegec 14 0.59 %
Ipolykér 14 0.59 %
Bátorfalu 11 0.46 %
Ipolybalog 11 0.46 %
Óvár 11 0.46 %
Tótkelecsény 11 0.46 %
Kelenye 11 0.46 %
Tótkisfalu 9 0.38 %
Szuhány 9 0.38 %
Kürtösújfalu 9 0.38 %
Sirak 9 0.38 %
Ipolyhídvég 9 0.38 %
Száraznyírjes 8 0.34 %
Inám 8 0.34 %
Ipolyvarbó 8 0.34 %
Felsőpalojta 7 0.29 %
Szelény 7 0.29 %
Apafalva 7 0.29 %
Süllye 6 0.25 %
Ipolyszécsényke 6 0.25 %
Galábocs 6 0.25 %
Ipolynagyfalu 6 0.25 %
Nagyhalom 6 0.25 %
Kóvár 6 0.25 %
Csall 6 0.25 %
Kislibercse 6 0.25 %
Magasmajtény 4 0.17 %
Ipolyharaszti 4 0.17 %
Ipolykeszi 3 0.13 %
Paróca 3 0.13 %
Nagylám 3 0.13 %
Gyürki 3 0.13 %
Felsősztregova 3 0.13 %
Kishalom 3 0.13 %
Dacsólam 3 0.13 %
Rárósmulyad 3 0.13 %
Veres 2 0.08 %
Borosznok 2 0.08 %
Zobor 2 0.08 %
Hartyán 1 0.04 %
Nagykürtös 717 82.13 %
Kékkő 93 10.65 %
Mikszáthfalva 76 8.71 %
Alsópalojta 67 7.67 %
Magasmajtény 59 6.76 %
Kiskürtös 39 4.47 %
Alsósztregova 36 4.12 %
Középpalojta 32 3.67 %
Zsély 31 3.55 %
Nógrádszentpéter 27 3.09 %
Erdőszelestény 25 2.86 %
Ebeck 22 2.52 %
Bereklak 22 2.52 %
Alsózellő 22 2.52 %
Ipolynyék 21 2.41 %
Bussa 18 2.06 %
Nagyhalom 14 1.60 %
Kürtösújfalu 13 1.49 %
Dacsókeszi 11 1.26 %
Csalár 9 1.03 %
Alsóesztergály 8 0.92 %
Dacsólam 8 0.92 %
Kislibercse 7 0.80 %
Csáb 7 0.80 %
Leszenye 6 0.69 %
Csall 6 0.69 %
Lukanénye 5 0.57 %
Tótkisfalu 5 0.57 %
Érújfalu 5 0.57 %
Szuhány 5 0.57 %
Kishalom 5 0.57 %
Felsőpalojta 4 0.46 %
Szécsénykovácsi 4 0.46 %
Sirak 4 0.46 %
Ipolyhídvég 4 0.46 %
Kőkeszi 4 0.46 %
Óvár 4 0.46 %
Szelény 4 0.46 %
Felsőzellő 4 0.46 %
Száraznyírjes 4 0.46 %
Nagylám 3 0.34 %
Ipolyharaszti 3 0.34 %
Bátorfalu 3 0.34 %
Ipolykér 3 0.34 %
Hartyán 3 0.34 %
Galábocs 3 0.34 %
Nagycsalomja 3 0.34 %
Terbegec 3 0.34 %
Ipolybalog 3 0.34 %
Apátújfalu 2 0.23 %
Ipolykeszi 2 0.23 %
Felsősztregova 2 0.23 %
Tótgyarmat 2 0.23 %
Zobor 2 0.23 %
Kóvár 2 0.23 %
Felsőesztergály 2 0.23 %
Nógrádszenna 2 0.23 %
Rárósmulyad 1 0.11 %
Süllye 1 0.11 %
Tótkelecsény 1 0.11 %
Ipolynagyfalu 1 0.11 %
Kelenye 1 0.11 %
Apafalva 1 0.11 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 141.67 %
Kékkő 203 20.24 %
Magasmajtény 163 16.25 %
Erdőszelestény 118 11.76 %
Nógrádszentpéter 116 11.57 %
Bereklak 105 10.47 %
Lukanénye 105 10.47 %
Bussa 104 10.37 %
Csáb 102 10.17 %
Alsópalojta 102 10.17 %
Alsósztregova 87 8.67 %
Zsély 86 8.57 %
Mikszáthfalva 80 7.98 %
Középpalojta 78 7.78 %
Kürtösújfalu 76 7.58 %
Dacsókeszi 69 6.88 %
Kőkeszi 63 6.28 %
Érújfalu 61 6.08 %
Kiskürtös 55 5.48 %
Szuhány 55 5.48 %
Leszenye 55 5.48 %
Ebeck 51 5.08 %
Dacsólam 51 5.08 %
Apátújfalu 51 5.08 %
Ipolynyék 45 4.49 %
Alsózellő 42 4.19 %
Felsőpalojta 41 4.09 %
Nógrádszenna 40 3.99 %
Kiscsalomja 36 3.59 %
Felsőesztergály 35 3.49 %
Bátorfalu 35 3.49 %
Csall 34 3.39 %
Tótgyarmat 32 3.19 %
Tótkisfalu 32 3.19 %
Csalár 31 3.09 %
Felsőzellő 31 3.09 %
Nagylám 30 2.99 %
Szelény 29 2.89 %
Nagycsalomja 28 2.79 %
Szécsénykovácsi 27 2.69 %
Alsóesztergály 26 2.59 %
Ipolybalog 25 2.49 %
Tótkelecsény 24 2.39 %
Sirak 24 2.39 %
Hartyán 24 2.39 %
Felsősztregova 24 2.39 %
Nagyhalom 22 2.19 %
Ipolykér 22 2.19 %
Óvár 21 2.09 %
Terbegec 21 2.09 %
Ipolyharaszti 20 1.99 %
Ipolykeszi 20 1.99 %
Kislibercse 17 1.69 %
Ipolyvarbó 16 1.60 %
Borosznok 15 1.50 %
Gyürki 15 1.50 %
Paróca 14 1.40 %
Kishalom 13 1.30 %
Apafalva 12 1.20 %
Ipolynagyfalu 12 1.20 %
Galábocs 12 1.20 %
Zobor 11 1.10 %
Inám 10 1.00 %
Ipolyhídvég 10 1.00 %
Száraznyírjes 8 0.80 %
Kóvár 8 0.80 %
Süllye 6 0.60 %
Ipolyszécsényke 6 0.60 %
Veres 5 0.50 %
Rárósmulyad 5 0.50 %
Kelenye 1 0.10 %
Nagykürtös 284 37.52 %
Kékkő 35 4.62 %
Magasmajtény 20 2.64 %
Nógrádszentpéter 19 2.51 %
Kiskürtös 17 2.25 %
Zsély 16 2.11 %
Bussa 14 1.85 %
Erdőszelestény 12 1.59 %
Csall 9 1.19 %
Száraznyírjes 9 1.19 %
Ebeck 9 1.19 %
Csáb 8 1.06 %
Alsópalojta 8 1.06 %
Mikszáthfalva 8 1.06 %
Bereklak 8 1.06 %
Galábocs 8 1.06 %
Dacsólam 8 1.06 %
Lukanénye 8 1.06 %
Leszenye 8 1.06 %
Érújfalu 8 1.06 %
Dacsókeszi 7 0.92 %
Kőkeszi 6 0.79 %
Ipolyvarbó 6 0.79 %
Ipolynyék 6 0.79 %
Apátújfalu 5 0.66 %
Középpalojta 5 0.66 %
Kiscsalomja 4 0.53 %
Szuhány 4 0.53 %
Borosznok 4 0.53 %
Csalár 4 0.53 %
Tótkisfalu 4 0.53 %
Óvár 4 0.53 %
Kóvár 3 0.40 %
Bátorfalu 3 0.40 %
Felsőesztergály 3 0.40 %
Alsóesztergály 3 0.40 %
Hartyán 3 0.40 %
Szelény 2 0.26 %
Gyürki 2 0.26 %
Kürtösújfalu 2 0.26 %
Tótkelecsény 2 0.26 %
Felsősztregova 2 0.26 %
Ipolybalog 2 0.26 %
Alsósztregova 2 0.26 %
Süllye 2 0.26 %
Tótgyarmat 2 0.26 %
Felsőpalojta 1 0.13 %
Zobor 1 0.13 %
Rárósmulyad 1 0.13 %
Nógrádszenna 1 0.13 %
Sirak 1 0.13 %
Ipolyharaszti 1 0.13 %
Ipolyhídvég 1 0.13 %
Inám 1 0.13 %
Ipolykér 1 0.13 %
Kelenye 1 0.13 %
Apafalva 1 0.13 %
Kishalom 1 0.13 %
Paróca 1 0.13 %
Nagycsalomja 1 0.13 %
Ipolynagyfalu 1 0.13 %
Felsőzellő 1 0.13 %
Alsózellő 1 0.13 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 19.29 %
Kékkő 61 4.03 %
Lukanénye 39 2.58 %
Zsély 38 2.51 %
Alsósztregova 28 1.85 %
Nógrádszentpéter 26 1.72 %
Bereklak 20 1.32 %
Alsózellő 19 1.25 %
Ebeck 18 1.19 %
Erdőszelestény 18 1.19 %
Csáb 16 1.06 %
Mikszáthfalva 16 1.06 %
Érújfalu 16 1.06 %
Felsőzellő 16 1.06 %
Nógrádszenna 15 0.99 %
Ipolynyék 14 0.92 %
Kürtösújfalu 13 0.86 %
Magasmajtény 13 0.86 %
Bussa 13 0.86 %
Alsópalojta 12 0.79 %
Kőkeszi 12 0.79 %
Középpalojta 12 0.79 %
Leszenye 12 0.79 %
Dacsókeszi 12 0.79 %
Kiskürtös 11 0.73 %
Tótgyarmat 10 0.66 %
Tótkisfalu 9 0.59 %
Inám 9 0.59 %
Dacsólam 9 0.59 %
Ipolykér 8 0.53 %
Csalár 8 0.53 %
Alsóesztergály 8 0.53 %
Apátújfalu 8 0.53 %
Kislibercse 7 0.46 %
Kelenye 7 0.46 %
Nagycsalomja 7 0.46 %
Csall 6 0.40 %
Apafalva 6 0.40 %
Kiscsalomja 6 0.40 %
Szelény 6 0.40 %
Nagylám 6 0.40 %
Óvár 6 0.40 %
Ipolyhídvég 5 0.33 %
Felsőesztergály 5 0.33 %
Szuhány 5 0.33 %
Felsőpalojta 4 0.26 %
Süllye 4 0.26 %
Ipolybalog 4 0.26 %
Nagyhalom 4 0.26 %
Tótkelecsény 4 0.26 %
Paróca 3 0.20 %
Kóvár 3 0.20 %
Sirak 3 0.20 %
Terbegec 3 0.20 %
Szécsénykovácsi 3 0.20 %
Ipolynagyfalu 3 0.20 %
Kishalom 3 0.20 %
Száraznyírjes 3 0.20 %
Veres 2 0.13 %
Bátorfalu 2 0.13 %
Ipolyszécsényke 2 0.13 %
Rárósmulyad 2 0.13 %
Borosznok 2 0.13 %
Ipolyharaszti 2 0.13 %
Hartyán 2 0.13 %
Gyürki 2 0.13 %
Zobor 2 0.13 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Galábocs 1 0.07 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Nagykürtös 758 41.38 %
Kékkő 105 5.73 %
Erdőszelestény 71 3.88 %
Magasmajtény 63 3.44 %
Bussa 62 3.38 %
Nógrádszentpéter 59 3.22 %
Bereklak 55 3.00 %
Csáb 51 2.78 %
Középpalojta 50 2.73 %
Alsópalojta 49 2.67 %
Zsély 48 2.62 %
Lukanénye 46 2.51 %
Ipolyhídvég 45 2.46 %
Kürtösújfalu 44 2.40 %
Alsósztregova 43 2.35 %
Felsőzellő 39 2.13 %
Mikszáthfalva 38 2.07 %
Dacsókeszi 38 2.07 %
Szuhány 35 1.91 %
Felsőesztergály 31 1.69 %
Apátújfalu 28 1.53 %
Kiskürtös 28 1.53 %
Csalár 27 1.47 %
Leszenye 27 1.47 %
Kőkeszi 26 1.42 %
Alsózellő 25 1.36 %
Dacsólam 25 1.36 %
Kiscsalomja 24 1.31 %
Ipolynyék 23 1.26 %
Érújfalu 23 1.26 %
Csall 21 1.15 %
Szécsénykovácsi 21 1.15 %
Felsősztregova 21 1.15 %
Felsőpalojta 20 1.09 %
Szelény 20 1.09 %
Alsóesztergály 20 1.09 %
Hartyán 19 1.04 %
Nagylám 18 0.98 %
Ipolynagyfalu 18 0.98 %
Ipolykér 17 0.93 %
Ipolyvarbó 17 0.93 %
Óvár 17 0.93 %
Ebeck 16 0.87 %
Tótgyarmat 16 0.87 %
Tótkisfalu 15 0.82 %
Kislibercse 15 0.82 %
Tótkelecsény 15 0.82 %
Nógrádszenna 15 0.82 %
Paróca 13 0.71 %
Ipolykeszi 13 0.71 %
Ipolybalog 12 0.66 %
Ipolyharaszti 12 0.66 %
Apafalva 11 0.60 %
Zobor 11 0.60 %
Terbegec 11 0.60 %
Galábocs 11 0.60 %
Borosznok 10 0.55 %
Kóvár 9 0.49 %
Kishalom 9 0.49 %
Száraznyírjes 8 0.44 %
Kelenye 7 0.38 %
Bátorfalu 7 0.38 %
Sirak 6 0.33 %
Gyürki 6 0.33 %
Ipolyszécsényke 6 0.33 %
Inám 6 0.33 %
Süllye 5 0.27 %
Nagycsalomja 5 0.27 %
Nagyhalom 4 0.22 %
Rárósmulyad 3 0.16 %
Veres 3 0.16 %
Nagykürtös 629 69.20 %
Kékkő 110 12.10 %
Zsély 56 6.16 %
Mikszáthfalva 54 5.94 %
Alsópalojta 51 5.61 %
Bereklak 42 4.62 %
Nógrádszentpéter 38 4.18 %
Bussa 35 3.85 %
Erdőszelestény 35 3.85 %
Kiskürtös 32 3.52 %
Csáb 28 3.08 %
Felsőesztergály 26 2.86 %
Kürtösújfalu 23 2.53 %
Alsózellő 22 2.42 %
Alsósztregova 22 2.42 %
Lukanénye 19 2.09 %
Ebeck 17 1.87 %
Magasmajtény 17 1.87 %
Nagyhalom 13 1.43 %
Dacsókeszi 13 1.43 %
Leszenye 13 1.43 %
Ipolykér 13 1.43 %
Érújfalu 13 1.43 %
Középpalojta 12 1.32 %
Felsőzellő 12 1.32 %
Szécsénykovácsi 11 1.21 %
Szuhány 10 1.10 %
Csalár 10 1.10 %
Száraznyírjes 10 1.10 %
Kőkeszi 9 0.99 %
Kiscsalomja 9 0.99 %
Dacsólam 9 0.99 %
Nógrádszenna 8 0.88 %
Galábocs 8 0.88 %
Tótgyarmat 8 0.88 %
Óvár 7 0.77 %
Felsőpalojta 7 0.77 %
Bátorfalu 6 0.66 %
Kislibercse 5 0.55 %
Ipolyharaszti 4 0.44 %
Ipolynagyfalu 4 0.44 %
Ipolynyék 4 0.44 %
Apátújfalu 4 0.44 %
Csall 4 0.44 %
Tótkelecsény 4 0.44 %
Zobor 4 0.44 %
Ipolyhídvég 3 0.33 %
Ipolybalog 3 0.33 %
Szelény 3 0.33 %
Apafalva 3 0.33 %
Alsóesztergály 3 0.33 %
Tótkisfalu 3 0.33 %
Kishalom 3 0.33 %
Süllye 2 0.22 %
Felsősztregova 2 0.22 %
Nagycsalomja 2 0.22 %
Kelenye 2 0.22 %
Ipolyvarbó 2 0.22 %
Borosznok 1 0.11 %
Gyürki 1 0.11 %
Veres 1 0.11 %
Rárósmulyad 1 0.11 %
Inám 1 0.11 %
Ipolyszécsényke 1 0.11 %
Ipolykeszi 1 0.11 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 6.41 %
Ipolybalog 57 5.80 %
Ipolykeszi 48 4.88 %
Ipolyhídvég 41 4.17 %
Nagycsalomja 24 2.44 %
Nagykürtös 22 2.24 %
Lukanénye 20 2.03 %
Ipolykér 13 1.32 %
Óvár 13 1.32 %
Ipolynagyfalu 12 1.22 %
Inám 12 1.22 %
Kóvár 11 1.12 %
Magasmajtény 8 0.81 %
Bussa 6 0.61 %
Ipolyszécsényke 6 0.61 %
Tótgyarmat 5 0.51 %
Kőkeszi 5 0.51 %
Zsély 4 0.41 %
Ipolyvarbó 4 0.41 %
Apátújfalu 4 0.41 %
Kelenye 4 0.41 %
Csalár 4 0.41 %
Szécsénykovácsi 4 0.41 %
Leszenye 3 0.31 %
Csáb 3 0.31 %
Kiscsalomja 2 0.20 %
Sirak 2 0.20 %
Érújfalu 2 0.20 %
Gyürki 2 0.20 %
Alsózellő 1 0.10 %
Tótkisfalu 1 0.10 %
Terbegec 1 0.10 %
Bátorfalu 1 0.10 %
Kékkő 1 0.10 %
Kishalom 1 0.10 %
Mikszáthfalva 1 0.10 %
Alsósztregova 1 0.10 %
Rárósmulyad 1 0.10 %
Dacsókeszi 1 0.10 %
Szelény 1 0.10 %
Zobor 1 0.10 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 34.55 %
Alsósztregova 136 24.73 %
Felsőzellő 91 16.55 %
Bussa 76 13.82 %
Nógrádszentpéter 31 5.64 %
Kékkő 24 4.36 %
Alsózellő 23 4.18 %
Mikszáthfalva 18 3.27 %
Kislibercse 16 2.91 %
Alsópalojta 16 2.91 %
Érújfalu 15 2.73 %
Magasmajtény 13 2.36 %
Középpalojta 10 1.82 %
Felsőesztergály 10 1.82 %
Rárósmulyad 9 1.64 %
Leszenye 9 1.64 %
Tótkelecsény 8 1.45 %
Nógrádszenna 8 1.45 %
Ipolynyék 7 1.27 %
Csáb 7 1.27 %
Dacsólam 7 1.27 %
Hartyán 7 1.27 %
Apátújfalu 7 1.27 %
Csalár 6 1.09 %
Ipolyvarbó 6 1.09 %
Zsély 6 1.09 %
Ebeck 6 1.09 %
Kishalom 5 0.91 %
Kiskürtös 5 0.91 %
Tótkisfalu 5 0.91 %
Lukanénye 5 0.91 %
Szuhány 4 0.73 %
Felsősztregova 4 0.73 %
Nagycsalomja 4 0.73 %
Erdőszelestény 4 0.73 %
Borosznok 4 0.73 %
Kürtösújfalu 4 0.73 %
Bereklak 4 0.73 %
Terbegec 4 0.73 %
Kőkeszi 3 0.55 %
Galábocs 3 0.55 %
Nagyhalom 3 0.55 %
Tótgyarmat 3 0.55 %
Alsóesztergály 2 0.36 %
Bátorfalu 2 0.36 %
Gyürki 2 0.36 %
Ipolykeszi 2 0.36 %
Csall 2 0.36 %
Nagylám 2 0.36 %
Dacsókeszi 2 0.36 %
Ipolybalog 2 0.36 %
Ipolyharaszti 2 0.36 %
Szécsénykovácsi 2 0.36 %
Ipolynagyfalu 2 0.36 %
Ipolykér 2 0.36 %
Kiscsalomja 2 0.36 %
Ipolyhídvég 2 0.36 %
Ipolyszécsényke 1 0.18 %
Süllye 1 0.18 %
Felsőpalojta 1 0.18 %
Kelenye 1 0.18 %
Kóvár 1 0.18 %
Sirak 1 0.18 %
Óvár 1 0.18 %
Száraznyírjes 1 0.18 %
Paróca 1 0.18 %
Zobor 1 0.18 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 11.07 %
Ipolyhídvég 131 8.84 %
Ipolybalog 83 5.60 %
Ipolynagyfalu 47 3.17 %
Inám 44 2.97 %
Nagykürtös 41 2.77 %
Óvár 35 2.36 %
Ipolykér 31 2.09 %
Ipolykeszi 27 1.82 %
Lukanénye 19 1.28 %
Csáb 18 1.21 %
Nagycsalomja 18 1.21 %
Kelenye 18 1.21 %
Ipolyszécsényke 17 1.15 %
Kóvár 15 1.01 %
Csalár 15 1.01 %
Apátújfalu 13 0.88 %
Sirak 11 0.74 %
Terbegec 11 0.74 %
Szécsénykovácsi 10 0.67 %
Kőkeszi 9 0.61 %
Bussa 9 0.61 %
Bátorfalu 8 0.54 %
Leszenye 7 0.47 %
Tótgyarmat 6 0.40 %
Dacsókeszi 5 0.34 %
Gyürki 5 0.34 %
Kékkő 5 0.34 %
Magasmajtény 4 0.27 %
Szelény 4 0.27 %
Ipolyvarbó 4 0.27 %
Zsély 4 0.27 %
Galábocs 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Érújfalu 3 0.20 %
Mikszáthfalva 2 0.13 %
Alsózellő 2 0.13 %
Rárósmulyad 2 0.13 %
Erdőszelestény 2 0.13 %
Zobor 1 0.07 %
Kiskürtös 1 0.07 %
Bereklak 1 0.07 %
Kiscsalomja 1 0.07 %
Alsósztregova 1 0.07 %
Felsőzellő 1 0.07 %
Ipolyharaszti 1 0.07 %
Csall 1 0.07 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 7.84 %
Alsósztregova 235 5.62 %
Nógrádszentpéter 76 1.82 %
Érújfalu 75 1.79 %
Kékkő 53 1.27 %
Bussa 40 0.96 %
Magasmajtény 39 0.93 %
Kislibercse 32 0.76 %
Hartyán 30 0.72 %
Felsősztregova 29 0.69 %
Tótkisfalu 28 0.67 %
Nógrádszenna 23 0.55 %
Mikszáthfalva 20 0.48 %
Erdőszelestény 19 0.45 %
Tótkelecsény 19 0.45 %
Zsély 18 0.43 %
Alsópalojta 18 0.43 %
Süllye 18 0.43 %
Borosznok 16 0.38 %
Felsőzellő 12 0.29 %
Kiskürtös 12 0.29 %
Bereklak 12 0.29 %
Apátújfalu 11 0.26 %
Felsőesztergály 11 0.26 %
Alsózellő 10 0.24 %
Alsóesztergály 9 0.22 %
Dacsókeszi 9 0.22 %
Középpalojta 9 0.22 %
Rárósmulyad 8 0.19 %
Leszenye 8 0.19 %
Nagylám 8 0.19 %
Lukanénye 8 0.19 %
Kóvár 8 0.19 %
Kürtösújfalu 7 0.17 %
Csáb 7 0.17 %
Paróca 7 0.17 %
Nagyhalom 6 0.14 %
Óvár 6 0.14 %
Ipolykér 6 0.14 %
Dacsólam 5 0.12 %
Szelény 4 0.10 %
Szuhány 4 0.10 %
Tótgyarmat 4 0.10 %
Csalár 4 0.10 %
Gyürki 4 0.10 %
Csall 4 0.10 %
Kishalom 4 0.10 %
Ipolykeszi 3 0.07 %
Ipolynyék 3 0.07 %
Szécsénykovácsi 3 0.07 %
Ebeck 3 0.07 %
Kelenye 3 0.07 %
Kiscsalomja 3 0.07 %
Nagycsalomja 2 0.05 %
Bátorfalu 2 0.05 %
Felsőpalojta 2 0.05 %
Kőkeszi 2 0.05 %
Veres 2 0.05 %
Terbegec 2 0.05 %
Zobor 2 0.05 %
Ipolyharaszti 2 0.05 %
Ipolyhídvég 1 0.02 %
Ipolynagyfalu 1 0.02 %
Száraznyírjes 1 0.02 %
Galábocs 1 0.02 %
Ipolyvarbó 1 0.02 %
Sirak 1 0.02 %
Ipolybalog 1 0.02 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
215 72.88%
KSČ
27 9.15%
SPV
21 7.12%
VPN
19 6.44%
SZ
4 1.36%
KDH
3 1.02%
SNS
3 1.02%
Egyéb
3 1.02%
Érvényes szavazatok 295
Együttélés-MKDM
155 59.62%
Magyar Polgári Párt
30 11.54%
SDĽ
28 10.77%
HZDS
18 6.92%
SDSS
13 5.00%
KDH
3 1.15%
KSS
3 1.15%
SPI
3 1.15%
ODÚ
3 1.15%
SKDH
2 0.77%
Egyéb
2 0.77%
Érvényes szavazatok 260
MK
180 67.92%
SP-VOĽBA
32 12.08%
SPK
15 5.66%
KSS
11 4.15%
ZRS
10 3.77%
HZDS-RSS
5 1.89%
KDH
3 1.13%
3 1.13%
SNS
2 0.75%
NS
2 0.75%
Egyéb
2 0.75%
Érvényes szavazatok 265
MKP
225 71.88%
SDK
23 7.35%
SDĽ
20 6.39%
KSS
15 4.79%
HZDS
15 4.79%
SOP
6 1.92%
MLHZP
3 0.96%
SNS
2 0.64%
ZRS
2 0.64%
Egyéb
2 0.64%
Érvényes szavazatok 313
MKP
206 80.16%
KSS
13 5.06%
HZDS
11 4.28%
SDĽ
6 2.33%
SMER
6 2.33%
SZS
4 1.56%
SDKU
4 1.56%
ANO
3 1.17%
Egyéb
4 1.56%
Érvényes szavazatok 257
MKP
168 83.17%
SMER
21 10.40%
KSS
6 2.97%
SDKU DS
3 1.49%
KDH
1 0.50%
ĽS HZDS
1 0.50%
SF
1 0.50%
LB
1 0.50%
Érvényes szavazatok 202
MKP
92 48.17%
Most-Híd
50 26.18%
SDKU DS
18 9.42%
SMER
15 7.85%
SaS
5 2.62%
SNS
2 1.05%
SDĽ
2 1.05%
Paliho Kapurkova
2 1.05%
LSNS
1 0.52%
ĽS HZDS
1 0.52%
EDS
1 0.52%
Únia
1 0.52%
KSS
1 0.52%
Érvényes szavazatok 191
MKP
92 50.83%
Most-Híd
50 27.62%
SMER SD
20 11.05%
SSS NM
6 3.31%
SDKU DS
3 1.66%
KDH
2 1.10%
Zelení
2 1.10%
99 Percent
2 1.10%
SNS
1 0.55%
OĽaNO
1 0.55%
Zmena zdola DU
1 0.55%
KSS
1 0.55%
Érvényes szavazatok 181
MKP
104 51.49%
Most-Híd
45 22.28%
SMER SD
20 9.90%
SME RODINA
11 5.45%
OĽANO-NOVA
10 4.95%
LSNS
5 2.48%
TIP
3 1.49%
MKDA-MKDSZ
2 0.99%
KSS
1 0.50%
SKOK!
1 0.50%
Érvényes szavazatok 202
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések