SK
KS
.....

Hilyó

Község

címer zászló
28 6% magyar 1910
1 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Hýľov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Kassai-hegység
Más földrajzi nevek:
Akeľ, Barnova lúka, Belavá hlina, Boky, Bradlisko, Brevné, Brevník, Brezné, Brezňák, Cagarová, Ciborek, Diely, Do Petrovej, Dubová, Duchárňa, Fedorovka, Gulmanovo, Holička-hegy (Patria), Holubienky, Idabukóci-víztároló (Vodná nádrž Bukovec), K murovanému boku, Kaplica, Karlová (Čaks), Kobulanka-hegy (Kobylianka), Končiarka, Kopaná cesta, Kožejov ortáš, Kraje, Lipovtová, Mély-völgy (Hlboká dolina), Mexikóhámor (Hámor Mexiko), Na grúnik, Na mlákach, Nad kaplicou, Nad židovským cintorínom, Ortovisko, Patria, Pod košickú dráhu, Pod stadlom, Polianky, (Pri píle), Šagerova, Stádlo, Stredné uhlisko, Suché lúky, Trubunovo, Uhoľné, Za potôčky, Zalámané, Zverova lúka, Ždiar, Žľabková lúka
Koordináták:
48.72984314, 21.10517693
Terület:
23,86 km2
Rang:
község
Népesség:
507
Tszf. magasság:
480 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04412
Település kód:
521469
Szervezeti azonosító:
324230
Adóazonosító:
2021235997

Hilyó a Kassai-hegység (Szomolnok-Kassai-hegycsoport) délkeleti lábánál, az Ida-patak völgyében, 485 méteres (határa 415-968 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 14 km-re nyugatra, Aranyidától pedig 10 km-re délkeletre. A községközponttól délre található a Kassa ivóvízellátását szolgáló, 105 hektár területű Idabukóci-víztároló (Vodná nádrž Bukovec), melynek 85 %-a esik Idabukóc kataszterébe. A víztároló létrehozásakor az Ida völgyét csaknem 3 km hosszúságban elárasztották, alapvetően megváltoztatva a község határának arculatát. Az eredetileg egyutcás, a 19. század elejétől orsószerűen kiszélesedő főtérrel rendelkező falu belterülete a 20. század második felében kelet felé terjeszkedett, északi szélén, a településképet korábban meghatározó kastély lebontásával új központot hoztak létre (itt található a községi hivatal is). A belterület észak-déli irányban 0,8 km hosszú, déli és északi vége között 60 méteres (460-520 m) szintkülönbséggel, északkeletről mintegy 8 hektárnyi zártkert jellegű terület csatlakozik hozzá. Az Ida-völgyben, Hilyó központjától 3 km-re nyugatra található a Mexikóhámori erdészház (Hámor Mexiko), egyéb külterületi lakott helye nincs. Az Ida völgyétől délre a Kassai-hegyvidék déli hegyvonulata, a Holics-hegycsoport emelkedik, melynek legmagasabb pontja a Hilyó és Jászóújfalu határánál magasodó Holics-hegy (Holička v. Patria, 727 m), melytől nyugatra található a 669 méter magas Kobolyka-hegy (Kobylianka). Az Ida-völgytől északra az erdőborította Kojsói-havasok délkeleti lejtői (Gulmanovo 661 m, K murovanému boku 794 m, Cagarová 877 m) húzódnak, melyeket a Mexikóhámornál nyíló, észak-déli irányú Mély-völgy (Hlboká dolina) oszt két részre. Északnyugaton, Hilyó, Aranyida és Felsőtőkés hármashatáránál találjuk a község legmagasabb pontját (968 m). A mezőgazdaságilag művelt területek délkeleten, Hilyó közvetlen szomszédságában összpontosulnak. 2010-ben területének 72,1 %-át (1721 ha) erdő, 10,4 %-át (248 ha) szántó, 8,3 %-át (197 ha) rét és legelő, 4,2 %-át (99 ha) pedig vízfelület foglalta el. Hilyó az Alsótőkést (3,5 km) Aranyidával összekötő 3319-es úton közelíthető meg. Katasztere nyugatról Aranyida és Rudnok, északról Felsőtőkés, keletről Alsótőkés és Idabukóc, délről pedig Jászóújfalu, Hatkóc és Semse községekével határos. Északi határának nagy részét a Miszlókai-patak (Myslavský potok) képezi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz tartozott, majd az ekkor létrehozott Kassa-vidéki járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). Területe (1910-38: 23,88 km², 2011: 23,86 km²) az elmúlt évszazadban csak minimális mértékben változott.

Népesség

Hilyó népessége 2011-ben 480 fő volt, lakosságának 93,1 %-a volt szlovák nemzetiségű, 6,5 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségéről. Az évszázadok óta szlovákok lakta faluban 1910-ben a lakosság 88,0 %-a volt szlovák és 5,9 %-a magyar (28 fő) anyanyelvű, a szlovákok aránya 1921-re 94,6 %-ra nőtt, a magyaroké 3,7 %-ra (16 fő) csökkent. A lakosság túlnyomó többsége (1921-ben 99,3 %, 2011-ben 84,0 %) római katolikus vallású. A község népessége 1900-1991 között viszonylag stabilan alakult (428-512 fő között), 1970-1991 között 14,4 %-os csökkenés (506 főről 433 főre), 1991-2017 között 14,5 %-os gyarapodás (433 főről 496 főre) figyelhető meg. Utóbbi a lassan meginduló szuburbanizációs folyamatokkal magyarázható. A tömeges beköltözés a keletebbre (a nagyvároshoz közelebb) fekvő szomszédaival ellentétben eddig elkerülte a községet. Népsűrűsége (2011-ben 20,1 fő/km²) alacsony, a járási átlag kevesebb, mint egyharmada.

Történelem

A község neve szláv eredetű, a „gyl” (süvöltő, pirók) madárnévből eredeztetik. 1318-ban víznévként (Hyleupothoka) szerepel először, magát a települést 1330-ban „Hylo”, 1332-ben „Hylou” néven említik. A falu a 14. század első felében jött létre, első temploma az 1320-as években épülhetett. 1330-ban a Csurka család birtoka volt. Határában a középkorban ezüstöt bányásztak, melynek jövedelme 1401-ben a királyé lett. 1427-ben 18 lakott porta volt a faluban. 1446-ban egy birtokvitában a Gecse család tagjainak ítélték, de 1491-ben Kassának sikerült II. Ulászló adományával megszereznie a falut, mely a következő évszázadokban egyike volt a város 26 jobbágyfalujának. 1553-ban 11 és fél lakott portája volt. A 16-17. században délről menekülő magyar lakosság telepedett le a faluban. 1657-ben fintai Daróczi István barokk kastélyt építtetett a faluban. 1696-ban alig 8 portája volt, 1720-re ez a szám 11-re, 1773-ra 51-re (41 paraszt és 10 zsellérporta) nőtt. Lakossága 1700 körül még evangélikus volt, katolikus plébániáját 1726-ban alapították újra, anyakönyveit 1736-tól vezetik. Egyházközségéhez tartozott a szomszédos Idabukóc is. A 18. századtól vasat bányásztak határában, melyet Aranyida hámoraiban dolgoztak fel. A faluban sörfőzde is működött. A 18. századtól a Meskó család birtoka volt, a kastélyt 1736-tól vadászkastélyként használták. 1728 után az ekkor leégett régi templomát is felújították, de fél évszázad alatt teljesen tönkrement és 1783-ban Szent Borbálának, a bányászok védőszentjének szentelt új templomot építetettek. A falu legrégebbi pecsétje 1784-ből ismert. 1828-ban 79 háza és 659 lakosa volt. A 19. század első felétől határában vashámor működött (Mexikóhámor). 1851-ben Fényes Elek geográfiai szótárában a falu fűrészmalmát is megemlíti. A 19. század végén a vasércbányászat hanyatlásával párhuzamosan népessége lassan csökkenni kezdett, 1850-ben 598, 1880-ban 597, 1890-ben 528, 1900-ben 506 lakosa volt. A 20. század elején tovább esett a lakosság száma (1910-re 476 főre) és 1921-re elérte minimumát (428 fő). A házak száma 1900-1921 között 96-ról 79-re csökkent. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. A falu kisparaszti lakossága a csehszlovák földbirtokreform kedvezményezettje lett, így a lakosság száma is gyarapodásnak indult: 1930-ban 461-re, 1941-re 512-re nőtt a falu népessége. 1938. novemberétől 1945. januárjáig visszacsatolták Magyarországhoz. 1944-ben a község határában partizánharcok folytak a magyarokból álló Petőfi-brigád résztvételével. A község népessége 1950-ben 456, 1961-ben 490, 1970-ben pedig 506 fő volt. A házak száma az 1941-es 87-ről 1961-re 96-ra, 1970-re 108-ra, 1991-re pedig 114-re nőtt. Mezőgazdasági szövetkezetét 1960-ban alapították. Alapvető változást hozott az Idabukóci-víztároló felduzzasztása 1968-76 között, ekkor került víz alá a régi fűrészmalom és az Ida-völgyi országút is és ekkor új építettek utat Alsótőkés irányából, melynek hídját a Szent Borbála-templom előtt vezették át, kettévágva a történelmi településmagot. A falu településrajzát alapvetően meghatározó régi Meskó-kastélyt is ekkortájt bontották le. 1980-ra 489-re, 1991-re 433-ra csökkent a község népessége, a folyamat a rendszerváltás után fordult meg és 2001-re 454-re, 2011-re már 480-ra nőtt a lakosság száma. A község zászlaját és címerét 2004-ben fogadták el.

Mai jelentősége

A községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. Szent Borbálának szentelt római katolikus temploma egy középkori templom helyén épült 1783-ban barokk-klasszicista stílusban, 1892-1900 között felújították. Berendezésének legrégebbi része a 18. század közepéről származó rokokó keresztelőmedence. 17-18. századi reneszánsz kastélya nem maradt fent. Határában található a Kassa ivóvízellátását szolgáló (idegenforgalmi célokra nem hasznosítható) Idabukóci-víztároló. Hilyót a kék turistajelzés köti össze dél felé az Idabukóci-víztároló gátjának érintésével Semsével, észak felé pedig a felsőtőkési Lajos-menedékházzal.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

HILLÓ. Tót falu Abaúj Várm. földes Ura B. Mesko Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Kassához nap. ny. egy mértföldnyire, ’s az Uraságnak kastéllyával ékes, határjának nagy része köves, sovány, és hegyes; de vagyonnyait jól eladhattya.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Hilyó, (Hilow), magas hegyek közt fekvő tót falu, Abauj vmegyében: 592 kath., 6 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Van egy régi kastélya, vasbányája és hámora, fürészmalma s szép fenyves erdeje. F. u. b. Mesko. Ut. p. Kassa.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Aranyidkáról visszatérve Kassa felé, egy kis kitérővel a Mexikobányán alul, utunkba ejtjük Hilyó községet, melynek 94 háza, 528 tót lakosa van. Postája Aranyidka. Katholikus templomának alapja nagyon régi, 1783-ban széplaki és enyiczkei báró Meskó Jakab ujjáépitette. E község nevezetessége egy nagy ódonszerü kastély, melynek oldalhomlokzatán a következő felirat olvasható: »Hoc Opus Fieri Curavit Generosus Dnus Stephanus Daróci De Finta Anno Dei 1657. Do.« Amiből kitünik, hogy e kastélyt 1657-ben fintai Daróczi István épitette. 1736-ban már báró Meskó Jakab tulajdona volt, ki azt vadászkastélynak használta, nagyterjedelmü és sziklába vájt kitünő pinczéit pedig borpinczéknek. Jelenlegi tulajdonosa özv. gróf Zichy Rezsőné szül. Péchy Jakobina, ki leányágon a báró Meskó családból származik.

Magyar Katolikus Lexikon

Hilyó, v. Abaúj-Torna vm. (Hyl'ov, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. sacai esp. ker-ében. - 1332: Hylow. Tp-át 1500 e. Szt Borbála tit-ra sztelték. Lakói 1700 k. ev-ok lettek. 1726: alapították újra. Mai Szt Borbála tp-át 1783: építették. Kegyura 1880: Zichy Irén grné. Anyanyelve szl. - Lakói 2000: 399 r.k., össz. 430. ** KTN I:151. - Schem. Cass. 1915:52; 2000:34.

Helységnévtár

Hilyó (Hilyov) [Mexikó vashámor], RK. 589 Kassa, gk. 4 Kassa, ág. 4 -, izr. - Rozgony.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Hilyó. A XVI. század közepéig az Aba-nemzetségből származott Chyrkecsalád kezén volt, későbbi birtokosa a Daróczi-család s fintai Daróczi István 1657-ben épített ódon kastélya ma is nevezetessége a községnek. 1736-ban már Meskó Jakab báró tulajdona és e család kezén maradt napjainkig. Hozzátartozik Mexikóhámor. A község területe 4150 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 481.

Névelőfordulások
1318
Hyleupothoka
1319
Hyluupotaca
1332
Hylow
1401
Hillyo
1427
Hylow
1491
Hyllyo
1630
Hilyo
1650
Hilow
1773
Hilyo, Hillow
1786
Hilyó, Hillow
1808
Hilyó, Hylow
1863
Hilyó
1920
Hýlov
1927
Hýľov
1938
Hilyó
1945
Hýľov

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Hýľov) 21
Telefon: 0556967194
Fax: 0556967194

Honlap: hylov.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Kočíková Júlia (KDH)

Képviselő-testület:
Török Bartolomej (Független)
Hužvárová Ľudmila (KDH)
Petrík František (KDH)
Maliničová Lenka (KDH)
Štefanovičová Viera (SZS)
Független 20% Független 1 képviselö KDH 60% KDH 3 képviselö SZS 20% SZS 1 képviselö 5 képviselö
Óvoda

Hýľov 44

Hilyói Községi Hivatal

Hýľov 21

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 14 2%
szlovákok 548 92%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 17 3%
egyéb 18 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 597
magyarok 28 6%
szlovákok 419 88%
ruszinok 12 3%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
egyéb 12 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 476
magyarok 16 4%
szlovákok 405 95%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 7 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 428
magyarok 0 0%
szlovákok 433 100%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 433
magyarok 0 0%
szlovákok 451 99%
ruszinok 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 454
magyarok 0 0%
szlovákok 447 93%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 31 6%
összlétszám 480
magyarok 1 0%
szlovákok 504 98%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 512
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 423
Választási részvétel: 75.65 %
Kiadott boríték: 320
Bedobott boríték: 320

Polgármester

Érvényes szavazólap: 319
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kočíková Júlia 178 55.80 % KDH
Kováč Marek 81 25.39 % Független
Jurko Pavol 60 18.81 % SZS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Hužvárová Ľudmila 167 KDH
Petrík František 167 KDH
Maliničová Lenka 157 KDH
Štefanovičová Viera 143 SZS
Török Bartolomej 141 Független

Képviselők

2014
SIEŤ 80.00% SIEŤ 4 képviselö KDH 20.00% KDH 1 képviselö 5 képviselö
2018
KDH 60.00% KDH 3 képviselö SZS 20.00% SZS 1 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 410
Választási részvétel: 13.90 %
Kiadott boríték: 57
Bedobott boríték: 57
Választásra jogosult: 410
Választási részvétel: 20.24 %
Kiadott boríték: 83
Bedobott boríték: 83
Választásra jogosult: 416
Választási részvétel: 37,01 %
Kiadott boríték: 154
Bedobott boríték: 154

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 56
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 144
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 31 55.36 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 15 26.79 % KDS
Jaroslav Džunko 4 7.14 % Független
Dominika Palaščáková 3 5.36 % NOVA
Rastislav Masnyk 2 3.57 % SDKÚ - DS, SaS
Marek Ďurán 1 1.79 % ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Zdenko Trebuľa 39 47.56% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 68 47.22 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 55 38.19 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 6 4.17 % ĽSNS
Róbert Bačinský 6 4.17 % Független
Jarmila Tkáčová 4 2.78 % SNS
Oliver Petrík 2 1.39 % JĽSS
Lukáš Sisák 1 0.69 % KSS
Jaroslav Džunko 1 0.69 % Független
Adam Šepetka 1 0.69 % NAJ
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Karol Pataky 0 0.00 % MOST - HÍD, SKOK
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 50
Érvényes szavazólap: 149
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Ľubomír Šimko 17 34.00% SMER - SD
Ján Kokarda 15 30.00% Független
Štefan Petrík 13 26.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
František Petro 12 24.00% SMER - SD
Dominika Palaščáková 11 22.00% NOVA
Štefan Markovič 9 18.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jozef Konkoly 9 18.00% SMER - SD
Anton Medvec 9 18.00% Független
Miloš Barcal 7 14.00% Független
Karol Dzugas 7 14.00% Független
Tomáš Suchý 7 14.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Viktor Sasák 6 12.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Elena Fialková 6 12.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miroslav Bačenko 5 10.00% Független
Július Beluscák 5 10.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Monika Bérešová 4 8.00% SZS
Jaroslav Pástor 4 8.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Vojtech Staňo 3 6.00% SMER - SD
Monika Vargová 3 6.00% SNS
Ján Marton 3 6.00% NOVA
Norbert Krušinský 3 6.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Radoslav Šimko 3 6.00% SNS
Viktor Dulina 3 6.00% Független
Peter Papáč 2 4.00% KSS
Rastislav Moric 2 4.00% 7 STATOČNÝCH
Martin Baltes 2 4.00% SĽS
Michal Rečka 2 4.00% SMER - SD
Róbert Šándor 2 4.00% Független
Viliam Bačo 2 4.00% Független
Božena Letková 2 4.00% Független
Slavomír Horváth 2 4.00% SNS
Ivan Hriczko 1 2.00% Független
Peter Palaščák 1 2.00% SOĽ
Jozef Tischler 1 2.00% SĽS
Ján Bačo 1 2.00% SĽS
Marián Tóth 1 2.00% SaS
Mária Topoľančinová 1 2.00% ĽS-HZDS
Róbert Čarny 1 2.00% SNS
Imrich Kohút 1 2.00% SĽS
István Zachariaš 1 2.00% SMK-MKP
Ladislav Miko 1 2.00% 7 STATOČNÝCH
Alexander Bimbo 1 2.00% SRÚS
Anton Király 1 2.00% SMK-MKP
Štefan Laczkó 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Marián Kertész 0 0.00% PD
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Ladislav Vojtko 0 0.00% KSS
Ladislav Bartók 0 0.00% Független
Július Grulyo 0 0.00% Független
Jozef Koňa 0 0.00% SĽS
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
Jozef Holečko 0 0.00% Független
Ľubica Holováčová 0 0.00% SĽS
Jenő Csoltkó 0 0.00% Független
Ján Stanislav 0 0.00% SNS
Ján Mikloš 0 0.00% KSS
Ivan Buchla 0 0.00% SNS
Františka Kočišová 0 0.00% SĽS
Elena Majancsíková 0 0.00% SĽS
Vladimír Popovič 0 0.00% SMS
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Ondrej Bernát 113 75.84% SMER-SD
Ján Serbin 41 27.52% Független
Imrich Bakši 33 22.15% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Viktor Dulina 22 14.77% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Michal Rečka 19 12.75% SMER-SD
Peter Solár 18 12.08% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 17 11.41% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Ján Kokarda 17 11.41% Független
Tomáš Kozlai 15 10.07% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Pavol Bujňák 14 9.40% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Mária Dulovičová 14 9.40% Független
Erika Zámboriová 14 9.40% ŠKV
Miloš Barcal 13 8.72% Független
Radoslav Hodor 13 8.72% Független
Marcela Demkeová 11 7.38% ĽS Naše Slovensko
František Petro 10 6.71% SMER-SD
Peter Derevjaník 10 6.71% SMER-SD
Ladislav Andrejanin 10 6.71% ÚSVIT
František Gedra 9 6.04% ĽS Naše Slovensko
Martin Baltes 8 5.37% ĽS Naše Slovensko
Anton Medvec 8 5.37% Független
Štefan Hudák 8 5.37% ĽS Naše Slovensko
Anetta Strýčková 7 4.70% Független
Martina Dutková 7 4.70% Független
Pavol Lehotský 6 4.03% Független
Elena Fialková 6 4.03% MOST - HÍD
Slavomír Borovský 5 3.36% DS
Jarmila Vaňová 5 3.36% ŠKV
Monika Gergelová 5 3.36% SNS
Július Begala 5 3.36% Független
Jozef Hric 5 3.36% KSS
Vojtech Farkaš 5 3.36% Független
Tibor Bráz 4 2.68% Független
Peter Seman 4 2.68% KSS
Roland Szabó 4 2.68% SMER-SD
Tomáš Suchý 4 2.68% ŠANCA
Ladislav Vojtko 4 2.68% KSS
Július Beluscsák 4 2.68% Független
Július Pelegrin 4 2.68% Független
Alexander Horváth 3 2.01% MOST - HÍD
Ivan Hriczko 3 2.01% ŠKV
Jaroslav Pástor 3 2.01% MOST - HÍD
Ervín Kompuš 3 2.01% NAJ
Mária Lacková 3 2.01% Független
Gabriel Böhm 2 1.34% Független
Attila Oravecz 2 1.34% MOST - HÍD
Jozef Krešák 2 1.34% ŠANCA
Anton Király 2 1.34% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2 1.34% SMK-MKP
Vlastimil Lakatoš 1 0.67% Független
Rudolf Varga 1 0.67% VZDOR
Slavomír Horváth 1 0.67% SNS
Tamás Iván 1 0.67% SMK-MKP
Csaba Káposztás 1 0.67% MKDA-MKDSZ
Alexander Képes 1 0.67% SMK-MKP
Norbert Krušinský 1 0.67% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Csaba Simkó 0 0.00% SMK-MKP
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Augustín Köteles 0 0.00% NAJ
Gábor Szalay 0 0.00% SMK-MKP
Peter Kocai 0 0.00% NAJ
Ján Horváth 0 0.00% Független
Július Grulyo 0 0.00% Független
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 28.52 %
Torna 145 6.11 %
Buzita 141 5.94 %
Somodi 111 4.68 %
Makranc 110 4.63 %
Debrőd 109 4.59 %
Csécs 94 3.96 %
Szeszta 73 3.07 %
Jászó 69 2.91 %
Jánok 64 2.70 %
Perény - Hím 63 2.65 %
Komaróc 63 2.65 %
Áj 57 2.40 %
Reste 57 2.40 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.15 %
Tornaújfalu 49 2.06 %
Alsólánc 48 2.02 %
Zsarnó 47 1.98 %
Bódvavendégi 40 1.68 %
Nagyida 40 1.68 %
Péder 40 1.68 %
Abaújszina 33 1.39 %
Pány 22 0.93 %
Mecenzéf 21 0.88 %
Jászómindszent 12 0.51 %
Tornahorváti 12 0.51 %
Szádelő 12 0.51 %
Kenyhec 11 0.46 %
Miglécnémeti 11 0.46 %
Stósz 7 0.29 %
Kisida 7 0.29 %
Felsőmecenzéf 5 0.21 %
Hernádcsány 4 0.17 %
Hernádzsadány 4 0.17 %
Kassamindszent 4 0.17 %
Magyarbőd 4 0.17 %
Jászóújfalu 3 0.13 %
Felsőtőkés 3 0.13 %
Koksóbaksa 3 0.13 %
Izdobabeszter 3 0.13 %
Hernádszokoly 3 0.13 %
Enyicke 3 0.13 %
Petőszinye 3 0.13 %
Rás 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Hernádszentistván 2 0.08 %
Benyék 2 0.08 %
Felsőcsáj 2 0.08 %
Kalsa 2 0.08 %
Hilyó 2 0.08 %
Patacskő 2 0.08 %
Alsókemence 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Alsómislye 2 0.08 %
Alsótőkés 2 0.08 %
Kassaolcsvár 2 0.08 %
Felsőkemence 1 0.04 %
Abaújnádasd 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Sároskőszeg 1 0.04 %
Semse 1 0.04 %
Rudnok 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Lengyelfalva 1 0.04 %
Abaújharaszti 1 0.04 %
Bolyár 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 42.48 %
Torna 110 14.38 %
Kecer 63 8.24 %
Szepsi 47 6.14 %
Mecenzéf 28 3.66 %
Áj 16 2.09 %
Buzita 14 1.83 %
Jászómindszent 13 1.70 %
Csécs 11 1.44 %
Jászóújfalu 10 1.31 %
Kisida 9 1.18 %
Abaújszakaly 9 1.18 %
Györke 8 1.05 %
Kenyhec 8 1.05 %
Hernádcsány 8 1.05 %
Tornaújfalu 7 0.92 %
Abos 7 0.92 %
Izdobabeszter 7 0.92 %
Abaújszina 6 0.78 %
Stósz 6 0.78 %
Budamér 5 0.65 %
Hernádszentistván 5 0.65 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.65 %
Hernádszokoly 5 0.65 %
Pány 5 0.65 %
Enyicke 5 0.65 %
Benyék 5 0.65 %
Semse 5 0.65 %
Bolyár 5 0.65 %
Hernádzsadány 4 0.52 %
Rozgony 4 0.52 %
Debrőd 4 0.52 %
Koksóbaksa 4 0.52 %
Nagyida 4 0.52 %
Miglécnémeti 4 0.52 %
Zsarnó 4 0.52 %
Alsókemence 4 0.52 %
Lapispatakújtelep 4 0.52 %
Szeszta 3 0.39 %
Hilyó 3 0.39 %
Komaróc 3 0.39 %
Nagyszalánc 3 0.39 %
Alsólánc 3 0.39 %
Patacskő 3 0.39 %
Sároskőszeg 3 0.39 %
Felsőmislye 3 0.39 %
Felsőmecenzéf 3 0.39 %
Szaláncújváros 3 0.39 %
Ránk 3 0.39 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.39 %
Alsómislye 3 0.39 %
Rudnok 3 0.39 %
Baska 3 0.39 %
Perény - Hím 3 0.39 %
Lapispatak 2 0.26 %
Lengyelfalva 2 0.26 %
Makranc 2 0.26 %
Petőszinye 2 0.26 %
Alsóhutka 2 0.26 %
Felsőtőkés 2 0.26 %
Aranyida 2 0.26 %
Királynép 2 0.26 %
Kassamindszent 2 0.26 %
Garbócbogdány 2 0.26 %
Hernádgecse 1 0.13 %
Alsótőkés 1 0.13 %
Kassaolcsvár 1 0.13 %
Abaújrákos 1 0.13 %
Reste 1 0.13 %
Jánok 1 0.13 %
Rás 1 0.13 %
Bódvavendégi 1 0.13 %
Hatkóc 1 0.13 %
Eszkáros 1 0.13 %
Ájfalucska 1 0.13 %
Szalánchuta 1 0.13 %
Alsócsáj 1 0.13 %
Kelecsenyborda 1 0.13 %
Györgyi 1 0.13 %
Somodi 1 0.13 %
Terebő 1 0.13 %
Abaújnádasd 1 0.13 %
Abaújharaszti 1 0.13 %
Tornahorváti 1 0.13 %
Idabukóc 1 0.13 %
Felsőhutka 1 0.13 %
Felsőkemence 1 0.13 %
Balogd 1 0.13 %
Magyarbőd 1 0.13 %
Bölzse 1 0.13 %
Bátyok 1 0.13 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 25.12 %
Buzita 223 10.96 %
Csécs 84 4.13 %
Perény - Hím 79 3.88 %
Torna 77 3.79 %
Szeszta 77 3.79 %
Reste 67 3.29 %
Makranc 66 3.24 %
Komaróc 55 2.70 %
Debrőd 55 2.70 %
Somodi 53 2.61 %
Alsólánc 51 2.51 %
Nagyida 49 2.41 %
Tornaújfalu 38 1.87 %
Jászó 37 1.82 %
Áj 37 1.82 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.57 %
Zsarnó 31 1.52 %
Péder 30 1.47 %
Abaújszina 29 1.43 %
Jánok 28 1.38 %
Bódvavendégi 25 1.23 %
Mecenzéf 15 0.74 %
Semse 11 0.54 %
Pány 10 0.49 %
Kenyhec 9 0.44 %
Hernádcsány 9 0.44 %
Tornahorváti 8 0.39 %
Kassamindszent 8 0.39 %
Miglécnémeti 8 0.39 %
Györke 7 0.34 %
Enyicke 6 0.29 %
Kecer 6 0.29 %
Kisida 5 0.25 %
Izdobabeszter 5 0.25 %
Jászómindszent 5 0.25 %
Hernádszentistván 5 0.25 %
Regeteruszka 4 0.20 %
Királynép 4 0.20 %
Jászóújfalu 4 0.20 %
Szádelő 4 0.20 %
Felsőcsáj 3 0.15 %
Patacskő 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Hatkóc 3 0.15 %
Rozgony 3 0.15 %
Hernádzsadány 3 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Aranyida 2 0.10 %
Felsőkemence 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Felsőmecenzéf 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Nagyszalánc 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Abos 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Hilyó 1 0.05 %
Ránk 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Budamér 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 15.31 %
Jászómindszent 108 8.99 %
Stósz 76 6.32 %
Felsőmecenzéf 50 4.16 %
Szepsi 38 3.16 %
Kisida 36 3.00 %
Hernádcsány 24 2.00 %
Jászó 24 2.00 %
Kassamindszent 24 2.00 %
Jászóújfalu 22 1.83 %
Kassabéla 19 1.58 %
Rozgony 18 1.50 %
Budamér 18 1.50 %
Hernádszokoly 17 1.41 %
Semse 17 1.41 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.25 %
Sároskőszeg 15 1.25 %
Felsőtőkés 14 1.16 %
Kassaolcsvár 14 1.16 %
Csécs 12 1.00 %
Lengyelfalva 12 1.00 %
Torna 12 1.00 %
Izdobabeszter 12 1.00 %
Hernádszentistván 12 1.00 %
Idabukóc 11 0.92 %
Aranyida 11 0.92 %
Lapispatak 11 0.92 %
Koksóbaksa 10 0.83 %
Felsőmislye 9 0.75 %
Alsótőkés 9 0.75 %
Tarcavajkóc 8 0.67 %
Abaújszakaly 8 0.67 %
Tizsite 8 0.67 %
Baska 8 0.67 %
Hatkóc 7 0.58 %
Szalánchuta 7 0.58 %
Enyicke 7 0.58 %
Abaújnádasd 7 0.58 %
Nagyida 7 0.58 %
Abaújszina 7 0.58 %
Hilyó 7 0.58 %
Perény - Hím 7 0.58 %
Magyarbőd 7 0.58 %
Hernádgecse 7 0.58 %
Nagyszalánc 7 0.58 %
Györke 6 0.50 %
Garbócbogdány 6 0.50 %
Makranc 6 0.50 %
Lapispatakújtelep 6 0.50 %
Kelecsenyborda 6 0.50 %
Kecer 6 0.50 %
Királynép 6 0.50 %
Hernádzsadány 6 0.50 %
Rás 5 0.42 %
Pány 5 0.42 %
Rudnok 5 0.42 %
Kisladna 5 0.42 %
Terebő 5 0.42 %
Hernádgönyű 4 0.33 %
Buzita 4 0.33 %
Ájfalucska 4 0.33 %
Abaújharaszti 4 0.33 %
Zsarnó 4 0.33 %
Kalsa 4 0.33 %
Petőszinye 4 0.33 %
Szeszta 4 0.33 %
Nagyladna 4 0.33 %
Ósvacsákány 3 0.25 %
Felsőcsáj 3 0.25 %
Györgyi 3 0.25 %
Abaújrákos 3 0.25 %
Apátka 3 0.25 %
Jánok 3 0.25 %
Alsómislye 3 0.25 %
Abos 3 0.25 %
Alsóhutka 3 0.25 %
Benyék 3 0.25 %
Miglécnémeti 3 0.25 %
Újszállás 2 0.17 %
Alsókemence 2 0.17 %
Ósva 2 0.17 %
Szaláncújváros 2 0.17 %
Balogd 2 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Somodi 2 0.17 %
Regeteruszka 2 0.17 %
Bátyok 2 0.17 %
Debrőd 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Kenyhec 2 0.17 %
Bölzse 2 0.17 %
Tornahorváti 1 0.08 %
Bódvavendégi 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Alsócsáj 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Modrafalva 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 35.27 %
Buzita 84 5.61 %
Torna 66 4.41 %
Makranc 50 3.34 %
Szeszta 45 3.01 %
Csécs 39 2.61 %
Debrőd 38 2.54 %
Áj 31 2.07 %
Somodi 30 2.00 %
Tornaújfalu 30 2.00 %
Szádudvarnok - Méhész 28 1.87 %
Nagyida 27 1.80 %
Perény - Hím 26 1.74 %
Alsólánc 26 1.74 %
Zsarnó 26 1.74 %
Jánok 26 1.74 %
Reste 23 1.54 %
Péder 22 1.47 %
Jászó 22 1.47 %
Bódvavendégi 21 1.40 %
Rudnok 17 1.14 %
Komaróc 17 1.14 %
Mecenzéf 15 1.00 %
Jászómindszent 13 0.87 %
Hernádcsány 13 0.87 %
Abaújszina 12 0.80 %
Tornahorváti 11 0.73 %
Miglécnémeti 9 0.60 %
Pány 9 0.60 %
Kassamindszent 8 0.53 %
Aranyida 7 0.47 %
Stósz 6 0.40 %
Izdobabeszter 6 0.40 %
Jászóújfalu 6 0.40 %
Györke 6 0.40 %
Rás 6 0.40 %
Enyicke 5 0.33 %
Ránk 5 0.33 %
Lapispatak 4 0.27 %
Patacskő 4 0.27 %
Sároskőszeg 4 0.27 %
Kisida 4 0.27 %
Alsómislye 4 0.27 %
Hernádgecse 4 0.27 %
Koksóbaksa 3 0.20 %
Felsőmecenzéf 3 0.20 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Szalánchuta 3 0.20 %
Kenyhec 3 0.20 %
Abaújszakaly 3 0.20 %
Garbócbogdány 3 0.20 %
Semse 3 0.20 %
Alsótőkés 3 0.20 %
Szádelő 2 0.13 %
Tarcavajkóc 2 0.13 %
Hernádzsadány 2 0.13 %
Hilyó 2 0.13 %
Magyarbőd 2 0.13 %
Nagyszalánc 2 0.13 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Kassabéla 2 0.13 %
Budamér 2 0.13 %
Hernádgönyű 2 0.13 %
Bolyár 2 0.13 %
Abaújnádasd 2 0.13 %
Petőszinye 2 0.13 %
Kalsa 2 0.13 %
Felsőtőkés 2 0.13 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 11.56 %
Hernádszentistván 216 9.71 %
Sároskőszeg 164 7.37 %
Hernádszokoly 138 6.21 %
Budamér 79 3.55 %
Rozgony 58 2.61 %
Kassabéla 40 1.80 %
Abos 40 1.80 %
Kassamindszent 39 1.75 %
Kisida 37 1.66 %
Terebő 34 1.53 %
Hernádcsány 30 1.35 %
Enyicke 28 1.26 %
Jászómindszent 28 1.26 %
Királynép 28 1.26 %
Szepsi 26 1.17 %
Tarcavajkóc 25 1.12 %
Koksóbaksa 23 1.03 %
Izdobabeszter 23 1.03 %
Lapispatak 19 0.85 %
Benyék 18 0.81 %
Hernádzsadány 18 0.81 %
Kisladna 18 0.81 %
Felsőmislye 17 0.76 %
Rás 17 0.76 %
Hernádgecse 17 0.76 %
Nagyszalánc 16 0.72 %
Kassaolcsvár 16 0.72 %
Lapispatakújtelep 15 0.67 %
Kenyhec 15 0.67 %
Alsómislye 15 0.67 %
Eszkáros 14 0.63 %
Baska 14 0.63 %
Regeteruszka 14 0.63 %
Alsótőkés 14 0.63 %
Perény - Hím 13 0.58 %
Bölzse 13 0.58 %
Abaújnádasd 13 0.58 %
Csécs 12 0.54 %
Hatkóc 12 0.54 %
Nagyladna 12 0.54 %
Lengyelfalva 12 0.54 %
Aranyida 12 0.54 %
Abaújszina 11 0.49 %
Semse 11 0.49 %
Felsőhutka 11 0.49 %
Mecenzéf 11 0.49 %
Garbócbogdány 10 0.45 %
Kalsa 10 0.45 %
Buzita 10 0.45 %
Jászóújfalu 10 0.45 %
Torna 10 0.45 %
Kecer 10 0.45 %
Magyarbőd 10 0.45 %
Felsőtőkés 10 0.45 %
Györke 10 0.45 %
Alsóhutka 9 0.40 %
Abaújszakaly 9 0.40 %
Hilyó 8 0.36 %
Idabukóc 8 0.36 %
Alsókemence 8 0.36 %
Tizsite 7 0.31 %
Jászó 7 0.31 %
Szalánchuta 7 0.31 %
Hernádgönyű 7 0.31 %
Stósz 7 0.31 %
Felsőmecenzéf 7 0.31 %
Abaújharaszti 6 0.27 %
Bolyár 6 0.27 %
Ósva 6 0.27 %
Bunyita 6 0.27 %
Györgyi 6 0.27 %
Bátyok 5 0.22 %
Szaláncújváros 5 0.22 %
Nagyida 5 0.22 %
Pány 5 0.22 %
Felsőcsáj 4 0.18 %
Ránkfüred 4 0.18 %
Ránk 3 0.13 %
Jánok 3 0.13 %
Szeszta 3 0.13 %
Újszállás 3 0.13 %
Ósvacsákány 3 0.13 %
Rudnok 3 0.13 %
Miglécnémeti 3 0.13 %
Balogd 3 0.13 %
Sárosófalu 3 0.13 %
Alsócsáj 3 0.13 %
Petőszinye 3 0.13 %
Áj 3 0.13 %
Füzérnádaska 3 0.13 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.13 %
Felsőkemence 3 0.13 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Kecerlipóc 2 0.09 %
Somodi 2 0.09 %
Abaújrákos 2 0.09 %
Apátka 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Makranc 2 0.09 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Zsarnó 1 0.04 %
Komaróc 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Modrafalva 1 0.04 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 46.78 %
Szepsi 178 21.24 %
Csécs 34 4.06 %
Szádudvarnok - Méhész 32 3.82 %
Áj 31 3.70 %
Makranc 29 3.46 %
Somodi 26 3.10 %
Tornaújfalu 25 2.98 %
Jánok 23 2.74 %
Perény - Hím 20 2.39 %
Zsarnó 20 2.39 %
Bódvavendégi 18 2.15 %
Mecenzéf 14 1.67 %
Szeszta 14 1.67 %
Tornahorváti 14 1.67 %
Jászó 12 1.43 %
Buzita 11 1.31 %
Debrőd 11 1.31 %
Kenyhec 11 1.31 %
Nagyida 10 1.19 %
Pány 10 1.19 %
Péder 8 0.95 %
Hernádcsány 6 0.72 %
Rozgony 6 0.72 %
Kisida 5 0.60 %
Hernádgecse 5 0.60 %
Reste 5 0.60 %
Ájfalucska 4 0.48 %
Szádelő 4 0.48 %
Alsólánc 4 0.48 %
Jászóújfalu 4 0.48 %
Lapispatakújtelep 4 0.48 %
Jászómindszent 4 0.48 %
Magyarbőd 3 0.36 %
Garbócbogdány 3 0.36 %
Izdobabeszter 3 0.36 %
Alsótőkés 3 0.36 %
Komaróc 3 0.36 %
Hernádszokoly 3 0.36 %
Nagyszalánc 3 0.36 %
Abos 3 0.36 %
Hernádzsadány 3 0.36 %
Enyicke 3 0.36 %
Abaújszina 3 0.36 %
Kassamindszent 3 0.36 %
Abaújnádasd 2 0.24 %
Hilyó 2 0.24 %
Eszkáros 2 0.24 %
Rudnok 2 0.24 %
Bolyár 2 0.24 %
Hernádgönyű 2 0.24 %
Budamér 2 0.24 %
Kassaolcsvár 2 0.24 %
Idabukóc 2 0.24 %
Szalánchuta 2 0.24 %
Kassabéla 2 0.24 %
Kecer 1 0.12 %
Tizsite 1 0.12 %
Alsóhutka 1 0.12 %
Semse 1 0.12 %
Alsómislye 1 0.12 %
Benyék 1 0.12 %
Koksóbaksa 1 0.12 %
Felsőmislye 1 0.12 %
Tarcavajkóc 1 0.12 %
Baska 1 0.12 %
Balogd 1 0.12 %
Györke 1 0.12 %
Hernádszentistván 1 0.12 %
Aranyida 1 0.12 %
Sároskőszeg 1 0.12 %
Felsőtőkés 1 0.12 %
Felsőhutka 1 0.12 %
Kalsa 1 0.12 %
Lapispatak 1 0.12 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 10.89 %
Torna 20 3.69 %
Csécs 12 2.21 %
Jászó 11 2.03 %
Tornaújfalu 10 1.85 %
Rozgony 10 1.85 %
Nagyida 10 1.85 %
Buzita 8 1.48 %
Somodi 8 1.48 %
Makranc 7 1.29 %
Zsarnó 6 1.11 %
Reste 6 1.11 %
Lapispatak 6 1.11 %
Idabukóc 6 1.11 %
Debrőd 5 0.92 %
Jánok 5 0.92 %
Perény - Hím 5 0.92 %
Abaújszina 5 0.92 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.74 %
Kassamindszent 4 0.74 %
Alsólánc 4 0.74 %
Tornahorváti 4 0.74 %
Szeszta 4 0.74 %
Izdobabeszter 3 0.55 %
Petőszinye 3 0.55 %
Magyarbőd 3 0.55 %
Komaróc 3 0.55 %
Hernádszokoly 3 0.55 %
Jászóújfalu 3 0.55 %
Kisida 3 0.55 %
Györke 3 0.55 %
Ránk 3 0.55 %
Terebő 3 0.55 %
Enyicke 3 0.55 %
Nagyszalánc 2 0.37 %
Bódvavendégi 2 0.37 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.37 %
Hernádcsány 2 0.37 %
Budamér 2 0.37 %
Kalsa 2 0.37 %
Kecer 2 0.37 %
Kenyhec 2 0.37 %
Mecenzéf 2 0.37 %
Abos 2 0.37 %
Patacskő 2 0.37 %
Abaújszakaly 2 0.37 %
Kassaolcsvár 2 0.37 %
Felsőmislye 2 0.37 %
Alsókemence 2 0.37 %
Jászómindszent 1 0.18 %
Pány 1 0.18 %
Lapispatakújtelep 1 0.18 %
Rudnok 1 0.18 %
Regeteruszka 1 0.18 %
Alsótőkés 1 0.18 %
Benyék 1 0.18 %
Eszkáros 1 0.18 %
Sároskőszeg 1 0.18 %
Szaláncújváros 1 0.18 %
Királynép 1 0.18 %
Lengyelfalva 1 0.18 %
Stósz 1 0.18 %
Péder 1 0.18 %
Rás 1 0.18 %
Abaújnádasd 1 0.18 %
Hatkóc 1 0.18 %
Áj 1 0.18 %
Tarcavajkóc 1 0.18 %
Ájfalucska 1 0.18 %
Hernádgecse 1 0.18 %
Györgyi 1 0.18 %
Bolyár 1 0.18 %
Felsőcsáj 1 0.18 %
Felsőtőkés 1 0.18 %
Felsőmecenzéf 1 0.18 %
Kassabéla 1 0.18 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 28.88 %
Szepsi 82 17.67 %
Csécs 20 4.31 %
Tornaújfalu 18 3.88 %
Nagyida 17 3.66 %
Szádudvarnok - Méhész 15 3.23 %
Buzita 12 2.59 %
Áj 12 2.59 %
Szeszta 12 2.59 %
Somodi 11 2.37 %
Bódvavendégi 11 2.37 %
Zsarnó 10 2.16 %
Jászó 10 2.16 %
Makranc 10 2.16 %
Mecenzéf 9 1.94 %
Péder 9 1.94 %
Jászómindszent 8 1.72 %
Tornahorváti 8 1.72 %
Perény - Hím 7 1.51 %
Eszkáros 6 1.29 %
Hernádcsány 6 1.29 %
Abaújszina 6 1.29 %
Alsólánc 5 1.08 %
Kassamindszent 5 1.08 %
Reste 5 1.08 %
Jánok 4 0.86 %
Budamér 4 0.86 %
Baska 4 0.86 %
Kenyhec 4 0.86 %
Jászóújfalu 4 0.86 %
Hernádzsadány 4 0.86 %
Debrőd 4 0.86 %
Komaróc 4 0.86 %
Magyarbőd 4 0.86 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.86 %
Hernádszentistván 3 0.65 %
Kecer 3 0.65 %
Abaújnádasd 3 0.65 %
Alsótőkés 3 0.65 %
Enyicke 3 0.65 %
Hernádgönyű 3 0.65 %
Pány 3 0.65 %
Lapispatak 3 0.65 %
Semse 3 0.65 %
Györke 2 0.43 %
Abaújszakaly 2 0.43 %
Koksóbaksa 2 0.43 %
Kassabéla 2 0.43 %
Felsőmislye 2 0.43 %
Kassaolcsvár 2 0.43 %
Tizsite 2 0.43 %
Abaújrákos 2 0.43 %
Bolyár 2 0.43 %
Rozgony 2 0.43 %
Rudnok 2 0.43 %
Izdobabeszter 2 0.43 %
Miglécnémeti 2 0.43 %
Szádelő 2 0.43 %
Benyék 2 0.43 %
Nagyszalánc 2 0.43 %
Alsómislye 1 0.22 %
Hernádgecse 1 0.22 %
Bölzse 1 0.22 %
Ájfalucska 1 0.22 %
Felsőcsáj 1 0.22 %
Lapispatakújtelep 1 0.22 %
Újszállás 1 0.22 %
Abos 1 0.22 %
Stósz 1 0.22 %
Balogd 1 0.22 %
Hernádszokoly 1 0.22 %
Ránkfüred 1 0.22 %
Patacskő 1 0.22 %
Aranyida 1 0.22 %
Rás 1 0.22 %
Hilyó 1 0.22 %
Királynép 1 0.22 %
Ránk 1 0.22 %
Sároskőszeg 1 0.22 %
Kisida 1 0.22 %
Kisladna 1 0.22 %
Szaláncújváros 1 0.22 %
Idabukóc 1 0.22 %
Felsőtőkés 1 0.22 %
Abaújharaszti 1 0.22 %
Alsóhutka 1 0.22 %
Alsókemence 1 0.22 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 16.54 %
Torna 295 15.74 %
Jászó 262 13.98 %
Szádudvarnok - Méhész 126 6.72 %
Mecenzéf 91 4.86 %
Buzita 78 4.16 %
Szeszta 60 3.20 %
Zsarnó 56 2.99 %
Somodi 52 2.77 %
Tornaújfalu 50 2.67 %
Áj 47 2.51 %
Jászóújfalu 38 2.03 %
Debrőd 35 1.87 %
Bódvavendégi 33 1.76 %
Csécs 33 1.76 %
Alsólánc 29 1.55 %
Perény - Hím 28 1.49 %
Jánok 26 1.39 %
Szádelő 24 1.28 %
Abaújszina 23 1.23 %
Komaróc 22 1.17 %
Nagyida 20 1.07 %
Makranc 20 1.07 %
Reste 20 1.07 %
Péder 17 0.91 %
Felsőmecenzéf 14 0.75 %
Tornahorváti 11 0.59 %
Jászómindszent 8 0.43 %
Miglécnémeti 6 0.32 %
Királynép 6 0.32 %
Kenyhec 5 0.27 %
Hernádzsadány 5 0.27 %
Hernádcsány 5 0.27 %
Magyarbőd 4 0.21 %
Abaújszakaly 4 0.21 %
Enyicke 4 0.21 %
Kisida 3 0.16 %
Nagyszalánc 3 0.16 %
Kassamindszent 3 0.16 %
Lapispatakújtelep 2 0.11 %
Ájfalucska 2 0.11 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Rudnok 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Pány 2 0.11 %
Hernádszokoly 2 0.11 %
Lapispatak 2 0.11 %
Abaújnádasd 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Tizsite 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Felsőmislye 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Györke 2 0.11 %
Ránk 1 0.05 %
Kecer 1 0.05 %
Rozgony 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Izdobabeszter 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsókemence 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 22.98 %
Makranc 115 8.13 %
Csécs 73 5.16 %
Torna 68 4.81 %
Buzita 39 2.76 %
Perény - Hím 36 2.55 %
Tornaújfalu 35 2.48 %
Jánok 30 2.12 %
Pány 26 1.84 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.77 %
Nagyida 23 1.63 %
Mecenzéf 23 1.63 %
Zsarnó 22 1.56 %
Áj 22 1.56 %
Szeszta 20 1.41 %
Györke 19 1.34 %
Komaróc 19 1.34 %
Péder 18 1.27 %
Somodi 17 1.20 %
Jászó 16 1.13 %
Reste 16 1.13 %
Debrőd 15 1.06 %
Kisida 14 0.99 %
Jászómindszent 14 0.99 %
Kenyhec 12 0.85 %
Alsólánc 12 0.85 %
Bódvavendégi 10 0.71 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.64 %
Sároskőszeg 9 0.64 %
Hernádcsány 9 0.64 %
Budamér 8 0.57 %
Rozgony 8 0.57 %
Kassamindszent 8 0.57 %
Hernádszentistván 7 0.50 %
Hernádszokoly 6 0.42 %
Izdobabeszter 6 0.42 %
Semse 6 0.42 %
Tornahorváti 6 0.42 %
Abaújszina 6 0.42 %
Idabukóc 6 0.42 %
Abos 6 0.42 %
Hilyó 6 0.42 %
Jászóújfalu 5 0.35 %
Tarcavajkóc 4 0.28 %
Koksóbaksa 4 0.28 %
Miglécnémeti 4 0.28 %
Bolyár 4 0.28 %
Nagyszalánc 4 0.28 %
Szádelő 4 0.28 %
Abaújnádasd 4 0.28 %
Kassabéla 4 0.28 %
Rás 4 0.28 %
Benyék 4 0.28 %
Hernádgecse 4 0.28 %
Rudnok 4 0.28 %
Stósz 3 0.21 %
Lapispatakújtelep 3 0.21 %
Kassaolcsvár 3 0.21 %
Enyicke 3 0.21 %
Bölzse 3 0.21 %
Felsőhutka 3 0.21 %
Hernádgönyű 3 0.21 %
Nagyladna 3 0.21 %
Alsótőkés 3 0.21 %
Balogd 2 0.14 %
Királynép 2 0.14 %
Kecer 2 0.14 %
Felsőmislye 2 0.14 %
Hatkóc 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Felsőcsáj 2 0.14 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Alsókemence 2 0.14 %
Regeteruszka 2 0.14 %
Szaláncújváros 2 0.14 %
Alsócsáj 2 0.14 %
Ránk 2 0.14 %
Modrafalva 2 0.14 %
Bátyok 2 0.14 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Hernádzsadány 1 0.07 %
Apátka 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Kisszalánc 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Bunyita 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Terebő 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.74 %
Rozgony 83 4.20 %
Izdobabeszter 61 3.08 %
Kisida 61 3.08 %
Kassamindszent 53 2.68 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.63 %
Györgyi 51 2.58 %
Hernádcsány 50 2.53 %
Jászómindszent 46 2.33 %
Györke 45 2.28 %
Alsókemence 44 2.22 %
Szepsi 42 2.12 %
Sároskőszeg 42 2.12 %
Kassaolcsvár 41 2.07 %
Regeteruszka 40 2.02 %
Garbócbogdány 39 1.97 %
Budamér 37 1.87 %
Petőszinye 37 1.87 %
Bolyár 36 1.82 %
Mecenzéf 36 1.82 %
Kelecsenyborda 36 1.82 %
Nagyszalánc 33 1.67 %
Benyék 31 1.57 %
Felsőmislye 29 1.47 %
Koksóbaksa 28 1.42 %
Tarcavajkóc 28 1.42 %
Csécs 28 1.42 %
Idabukóc 27 1.37 %
Ránkfüred 27 1.37 %
Lapispatak 27 1.37 %
Kecer 25 1.26 %
Alsótőkés 25 1.26 %
Királynép 25 1.26 %
Felsőcsáj 24 1.21 %
Lengyelfalva 24 1.21 %
Hernádzsadány 24 1.21 %
Rás 23 1.16 %
Hernádszentistván 23 1.16 %
Bátyok 23 1.16 %
Felsőkemence 22 1.11 %
Alsómislye 22 1.11 %
Kassabéla 21 1.06 %
Kalsa 20 1.01 %
Hernádszokoly 20 1.01 %
Füzérnádaska 18 0.91 %
Hernádgecse 18 0.91 %
Baska 18 0.91 %
Semse 17 0.86 %
Ránk 16 0.81 %
Tizsite 16 0.81 %
Torna 15 0.76 %
Abaújszakaly 15 0.76 %
Enyicke 15 0.76 %
Ósvacsákány 15 0.76 %
Aranyida 15 0.76 %
Hilyó 14 0.71 %
Alsóhutka 14 0.71 %
Abaújnádasd 14 0.71 %
Kenyhec 14 0.71 %
Jászó 14 0.71 %
Ósva 14 0.71 %
Abaújszina 13 0.66 %
Jászóújfalu 13 0.66 %
Abaújrákos 13 0.66 %
Abaújharaszti 12 0.61 %
Pány 12 0.61 %
Stósz 12 0.61 %
Szaláncújváros 12 0.61 %
Szeszta 11 0.56 %
Lapispatakújtelep 11 0.56 %
Somodi 11 0.56 %
Abos 11 0.56 %
Kecerlipóc 10 0.51 %
Felsőhutka 10 0.51 %
Terebő 10 0.51 %
Eszkáros 10 0.51 %
Sárosófalu 10 0.51 %
Balogd 9 0.46 %
Hernádgönyű 9 0.46 %
Bölzse 9 0.46 %
Alsócsáj 8 0.40 %
Szalánchuta 8 0.40 %
Perény - Hím 7 0.35 %
Nagyida 7 0.35 %
Makranc 6 0.30 %
Rudnok 6 0.30 %
Felsőtőkés 6 0.30 %
Nagyladna 5 0.25 %
Péder 5 0.25 %
Áj 5 0.25 %
Komaróc 5 0.25 %
Buzita 5 0.25 %
Újszállás 5 0.25 %
Modrafalva 4 0.20 %
Jánok 4 0.20 %
Bódvavendégi 4 0.20 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.20 %
Zsarnó 4 0.20 %
Hatkóc 4 0.20 %
Bunyita 3 0.15 %
Apátka 3 0.15 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 31.41 %
Somodi 42 6.73 %
Kecer 28 4.49 %
Mecenzéf 22 3.53 %
Jászómindszent 16 2.56 %
Nagyida 14 2.24 %
Magyarbőd 13 2.08 %
Jászóújfalu 13 2.08 %
Torna 12 1.92 %
Csécs 10 1.60 %
Hernádcsány 8 1.28 %
Buzita 8 1.28 %
Szepsi 8 1.28 %
Kisida 8 1.28 %
Stósz 7 1.12 %
Patacskő 6 0.96 %
Abaújszina 6 0.96 %
Koksóbaksa 4 0.64 %
Felsőmecenzéf 4 0.64 %
Györke 4 0.64 %
Kassamindszent 4 0.64 %
Abaújszakaly 4 0.64 %
Kenyhec 4 0.64 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.64 %
Abaújnádasd 4 0.64 %
Hilyó 3 0.48 %
Rozgony 3 0.48 %
Rudnok 3 0.48 %
Regeteruszka 3 0.48 %
Budamér 3 0.48 %
Terebő 3 0.48 %
Szeszta 3 0.48 %
Tarcavajkóc 3 0.48 %
Hernádszokoly 2 0.32 %
Kassaolcsvár 2 0.32 %
Királynép 2 0.32 %
Hernádgecse 2 0.32 %
Lengyelfalva 2 0.32 %
Györgyi 2 0.32 %
Alsómislye 2 0.32 %
Bölzse 2 0.32 %
Kassabéla 2 0.32 %
Ósvacsákány 2 0.32 %
Lapispatakújtelep 2 0.32 %
Kelecsenyborda 2 0.32 %
Garbócbogdány 2 0.32 %
Izdobabeszter 2 0.32 %
Pány 2 0.32 %
Hatkóc 2 0.32 %
Perény - Hím 2 0.32 %
Lapispatak 2 0.32 %
Bolyár 2 0.32 %
Hernádzsadány 2 0.32 %
Ránk 2 0.32 %
Alsótőkés 2 0.32 %
Idabukóc 1 0.16 %
Makranc 1 0.16 %
Felsőtőkés 1 0.16 %
Alsóhutka 1 0.16 %
Alsókemence 1 0.16 %
Nagyladna 1 0.16 %
Alsócsáj 1 0.16 %
Füzérnádaska 1 0.16 %
Abaújharaszti 1 0.16 %
Kecerlipóc 1 0.16 %
Benyék 1 0.16 %
Hernádgönyű 1 0.16 %
Abos 1 0.16 %
Ájfalucska 1 0.16 %
Semse 1 0.16 %
Áj 1 0.16 %
Enyicke 1 0.16 %
Ránkfüred 1 0.16 %
Baska 1 0.16 %
Hernádszentistván 1 0.16 %
Aranyida 1 0.16 %
Sároskőszeg 1 0.16 %
Rás 1 0.16 %
Petőszinye 1 0.16 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.78 %
Rozgony 63 3.50 %
Hernádcsány 61 3.39 %
Jászómindszent 59 3.28 %
Kassamindszent 46 2.55 %
Mecenzéf 42 2.33 %
Izdobabeszter 37 2.05 %
Magyarbőd 35 1.94 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.94 %
Kisida 33 1.83 %
Nagyida 31 1.72 %
Györke 27 1.50 %
Enyicke 27 1.50 %
Hernádgecse 26 1.44 %
Jászó 26 1.44 %
Hernádzsadány 25 1.39 %
Kassaolcsvár 23 1.28 %
Csécs 23 1.28 %
Sároskőszeg 22 1.22 %
Hernádszentistván 22 1.22 %
Koksóbaksa 22 1.22 %
Lapispatak 21 1.17 %
Tarcavajkóc 21 1.17 %
Budamér 20 1.11 %
Nagyszalánc 20 1.11 %
Regeteruszka 19 1.05 %
Somodi 19 1.05 %
Királynép 19 1.05 %
Felsőmislye 19 1.05 %
Makranc 19 1.05 %
Felsőmecenzéf 19 1.05 %
Hernádszokoly 17 0.94 %
Alsómislye 17 0.94 %
Lengyelfalva 17 0.94 %
Baska 16 0.89 %
Semse 16 0.89 %
Abaújnádasd 15 0.83 %
Kecer 14 0.78 %
Stósz 14 0.78 %
Garbócbogdány 14 0.78 %
Idabukóc 14 0.78 %
Abaújszakaly 14 0.78 %
Torna 13 0.72 %
Kassabéla 13 0.72 %
Tizsite 12 0.67 %
Györgyi 12 0.67 %
Bölzse 12 0.67 %
Eszkáros 12 0.67 %
Kisladna 12 0.67 %
Pány 12 0.67 %
Füzérnádaska 11 0.61 %
Alsóhutka 11 0.61 %
Kenyhec 11 0.61 %
Perény - Hím 11 0.61 %
Petőszinye 10 0.56 %
Alsókemence 10 0.56 %
Benyék 10 0.56 %
Abaújszina 10 0.56 %
Szeszta 9 0.50 %
Hilyó 9 0.50 %
Jászóújfalu 9 0.50 %
Lapispatakújtelep 9 0.50 %
Felsőhutka 9 0.50 %
Hernádgönyű 9 0.50 %
Ósva 9 0.50 %
Bolyár 8 0.44 %
Alsótőkés 8 0.44 %
Aranyida 8 0.44 %
Zsarnó 8 0.44 %
Alsócsáj 7 0.39 %
Rudnok 7 0.39 %
Kelecsenyborda 7 0.39 %
Bátyok 7 0.39 %
Szalánchuta 7 0.39 %
Abos 7 0.39 %
Jánok 6 0.33 %
Kalsa 6 0.33 %
Balogd 6 0.33 %
Nagyladna 6 0.33 %
Rás 6 0.33 %
Bódvavendégi 6 0.33 %
Ósvacsákány 6 0.33 %
Kecerlipóc 6 0.33 %
Abaújharaszti 6 0.33 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.28 %
Terebő 5 0.28 %
Buzita 4 0.22 %
Felsőtőkés 4 0.22 %
Ránk 4 0.22 %
Komaróc 4 0.22 %
Felsőkemence 4 0.22 %
Patacskő 3 0.17 %
Bunyita 3 0.17 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Szádelő 2 0.11 %
Bocsárd 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Ránkfüred 2 0.11 %
Áj 2 0.11 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Reste 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 10.66 %
Lapispatak 242 7.37 %
Budamér 158 4.81 %
Mecenzéf 114 3.47 %
Hernádcsány 106 3.23 %
Lapispatakújtelep 98 2.99 %
Koksóbaksa 86 2.62 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.44 %
Nagyszalánc 77 2.35 %
Királynép 76 2.32 %
Abaújnádasd 76 2.32 %
Kecer 74 2.25 %
Stósz 74 2.25 %
Kisida 74 2.25 %
Rozgony 69 2.10 %
Kalsa 68 2.07 %
Szepsi 58 1.77 %
Izdobabeszter 55 1.68 %
Jászóújfalu 53 1.61 %
Lengyelfalva 50 1.52 %
Szaláncújváros 48 1.46 %
Hernádgecse 47 1.43 %
Jászómindszent 46 1.40 %
Sároskőszeg 46 1.40 %
Hernádszentistván 46 1.40 %
Magyarbőd 44 1.34 %
Regeteruszka 42 1.28 %
Enyicke 40 1.22 %
Benyék 36 1.10 %
Tizsite 35 1.07 %
Abaújszina 34 1.04 %
Bolyár 32 0.98 %
Alsókemence 31 0.94 %
Tarcavajkóc 31 0.94 %
Kelecsenyborda 30 0.91 %
Alsóhutka 29 0.88 %
Hernádgönyű 29 0.88 %
Kassamindszent 28 0.85 %
Sárosófalu 26 0.79 %
Petőszinye 26 0.79 %
Hernádszokoly 26 0.79 %
Újszállás 25 0.76 %
Semse 25 0.76 %
Györke 24 0.73 %
Kassaolcsvár 21 0.64 %
Abaújharaszti 21 0.64 %
Felsőkemence 21 0.64 %
Balogd 21 0.64 %
Garbócbogdány 20 0.61 %
Ósvacsákány 20 0.61 %
Ósva 20 0.61 %
Felsőmecenzéf 20 0.61 %
Abaújrákos 18 0.55 %
Rudnok 18 0.55 %
Hernádzsadány 18 0.55 %
Kassabéla 17 0.52 %
Szalánchuta 17 0.52 %
Györgyi 17 0.52 %
Alsótőkés 16 0.49 %
Felsőmislye 16 0.49 %
Csécs 15 0.46 %
Bunyita 14 0.43 %
Modrafalva 14 0.43 %
Bölzse 14 0.43 %
Torna 14 0.43 %
Alsómislye 14 0.43 %
Eszkáros 13 0.40 %
Baska 13 0.40 %
Bátyok 13 0.40 %
Abos 13 0.40 %
Kecerlipóc 12 0.37 %
Perény - Hím 12 0.37 %
Nagyida 12 0.37 %
Makranc 12 0.37 %
Alsócsáj 12 0.37 %
Felsőcsáj 11 0.34 %
Füzérnádaska 11 0.34 %
Pány 11 0.34 %
Rás 11 0.34 %
Hatkóc 11 0.34 %
Patacskő 11 0.34 %
Kenyhec 10 0.30 %
Aranyida 10 0.30 %
Hilyó 10 0.30 %
Kisszalánc 9 0.27 %
Idabukóc 9 0.27 %
Ránkfüred 9 0.27 %
Ránk 9 0.27 %
Terebő 9 0.27 %
Felsőhutka 7 0.21 %
Felsőtőkés 7 0.21 %
Zsarnó 7 0.21 %
Somodi 5 0.15 %
Reste 3 0.09 %
Jánok 3 0.09 %
Ájfalucska 3 0.09 %
Nagyladna 3 0.09 %
Buzita 3 0.09 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 23.41 %
Jászómindszent 94 7.29 %
Szepsi 75 5.81 %
Stósz 68 5.27 %
Felsőmecenzéf 59 4.57 %
Jászó 40 3.10 %
Kisida 40 3.10 %
Hernádcsány 21 1.63 %
Rozgony 19 1.47 %
Makranc 18 1.40 %
Kassamindszent 17 1.32 %
Torna 16 1.24 %
Lengyelfalva 15 1.16 %
Rudnok 15 1.16 %
Hatkóc 15 1.16 %
Hernádszokoly 14 1.09 %
Királynép 11 0.85 %
Aranyida 11 0.85 %
Koksóbaksa 11 0.85 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.85 %
Jászóújfalu 10 0.78 %
Perény - Hím 9 0.70 %
Pány 9 0.70 %
Idabukóc 9 0.70 %
Garbócbogdány 8 0.62 %
Semse 8 0.62 %
Hernádszentistván 8 0.62 %
Nagyszalánc 8 0.62 %
Magyarbőd 8 0.62 %
Kassaolcsvár 8 0.62 %
Jánok 8 0.62 %
Izdobabeszter 7 0.54 %
Csécs 7 0.54 %
Felsőtőkés 7 0.54 %
Abaújszina 6 0.47 %
Kenyhec 6 0.47 %
Nagyida 6 0.47 %
Györke 6 0.47 %
Abaújszakaly 6 0.47 %
Benyék 6 0.47 %
Sároskőszeg 6 0.47 %
Felsőhutka 6 0.47 %
Abaújnádasd 5 0.39 %
Tarcavajkóc 5 0.39 %
Abos 5 0.39 %
Györgyi 5 0.39 %
Felsőmislye 5 0.39 %
Alsótőkés 5 0.39 %
Budamér 4 0.31 %
Rás 4 0.31 %
Kecerlipóc 4 0.31 %
Kecer 4 0.31 %
Kassabéla 4 0.31 %
Miglécnémeti 4 0.31 %
Buzita 4 0.31 %
Apátka 4 0.31 %
Zsarnó 3 0.23 %
Hernádzsadány 3 0.23 %
Bolyár 3 0.23 %
Enyicke 3 0.23 %
Hernádgönyű 3 0.23 %
Lapispatak 3 0.23 %
Lapispatakújtelep 3 0.23 %
Alsócsáj 3 0.23 %
Szaláncújváros 3 0.23 %
Baska 3 0.23 %
Alsóhutka 3 0.23 %
Somodi 3 0.23 %
Szeszta 3 0.23 %
Hilyó 2 0.16 %
Sárosófalu 2 0.16 %
Ájfalucska 2 0.16 %
Tornaújfalu 2 0.16 %
Alsómislye 2 0.16 %
Tornahorváti 2 0.16 %
Nagyladna 2 0.16 %
Petőszinye 2 0.16 %
Kisladna 2 0.16 %
Szalánchuta 2 0.16 %
Patacskő 2 0.16 %
Újszállás 2 0.16 %
Tizsite 2 0.16 %
Abaújharaszti 2 0.16 %
Kalsa 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Péder 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Alsólánc 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Komaróc 1 0.08 %
Bocsárd 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Bátyok 1 0.08 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.08 %
Debrőd 1 0.08 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 19.60 %
Makranc 152 8.59 %
Buzita 107 6.05 %
Torna 92 5.20 %
Ránk 82 4.63 %
Csécs 79 4.46 %
Nagyida 72 4.07 %
Szeszta 65 3.67 %
Somodi 56 3.16 %
Debrőd 52 2.94 %
Perény - Hím 49 2.77 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.37 %
Reste 39 2.20 %
Tornaújfalu 36 2.03 %
Komaróc 35 1.98 %
Alsólánc 34 1.92 %
Áj 32 1.81 %
Abaújszina 32 1.81 %
Jánok 31 1.75 %
Zsarnó 30 1.69 %
Jászó 30 1.69 %
Pány 22 1.24 %
Péder 22 1.24 %
Bódvavendégi 19 1.07 %
Mecenzéf 13 0.73 %
Tornahorváti 12 0.68 %
Kecer 11 0.62 %
Hernádcsány 8 0.45 %
Izdobabeszter 8 0.45 %
Szádelő 7 0.40 %
Rudnok 7 0.40 %
Jászóújfalu 7 0.40 %
Stósz 6 0.34 %
Budamér 6 0.34 %
Lapispatak 6 0.34 %
Györke 5 0.28 %
Kassamindszent 5 0.28 %
Kenyhec 5 0.28 %
Jászómindszent 4 0.23 %
Sároskőszeg 4 0.23 %
Lapispatakújtelep 4 0.23 %
Magyarbőd 4 0.23 %
Alsómislye 3 0.17 %
Hernádszentistván 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Miglécnémeti