SK
KS
.....

Hernádzsadány

Község

címer zászló
793 82% magyar 1910
3 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Ždaňa
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Abaúji-hegyalja - Északnyugati-Kárpátok, Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Milic
Más földrajzi nevek:
Bodov kút, Dlhé povrazy, Doboky (Doboksery), Hardičky, Horská cesta, Hradičky, Julinka-forrás, Kaneš (Kanáš), Kotol, Krátke, Lúky, Meggyes (Medeše, Višňové), Ortáše, Povraz, Repisko, Taroki-patak (Turecký potok, Marovka), Vyšné pole, Želiarky
Koordináták:
48.60396194, 21.34628677
Terület:
5,51 km2
Rang:
község
Népesség:
1396
Tszf. magasság:
178 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04411
Település kód:
522261
Szervezeti azonosító:
324973
Adóazonosító:
2021245193

Hernádzsadány az Abaúji-hegyalja kistájon, a Hernád-folyó bal partján, az Ósva-patak (Olšava) torkolatának közelében, 180 méteres (határa 168-365 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, a Toroki-patak (Turecký potok v. Marovka) mentén, Kassától 16 km-re délkeletre, Enyickétől 7,5 km-re keletre, Garbócbogdánytól pedig 9,5 km-re délnyugatra. Határa nyugaton a Hernád jobb partjára is átterjed, északkeleten pedig benyúlik a Szalánci-hegység (Milic-hegycsoport) erdeiig. A 19. század második felében történő eltereléséig a Tarca-folyó Hernádzsadánynál ömlött a Hernádba, melynek főága ekkor a jelenlegitől nyugatra folyt. Külterületi lakott helye nincs. 2010-ben területének 67,3 %-át (371 ha) szántó, 11,6 %-át (64 ha) rét és legelő, 8,4 %-át (46 ha) beépített terület és 3,1 %-át (17 ha) erdő foglalta el. A községet a 3416-os út köti össze Hernádcsánnyal (2 km), illetve Eszkároson (3 km) keresztül Hollóházával (10 km), a 3368-as út Alsómislye (3,5 km), a 3342-es út pedig Abaújnádasd (3,5 km) felé teremt összeköttetést. Nyugatról Abaújnádasd, nyugatról Hernádcsány, északról Alsómislye és Felsőmislye, délkeletről pedig Eszkáros községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott, a 20. század elejétől a járás székhelyeként (korábban nem volt állandó járásszékhely, a járási főszolgabíró székhelye Kassán volt). A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz, majd a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (1939-ig Abaúj-Torna vármegye ideiglenesen újra létrehozott Füzér-gönci járásának székhelye volt, majd a Kassai járáshoz csatolták). Területe a 20. században csak kis mértékben változott: 1910: 5,63 km², 1921-1938: 5,56 km², 2011: 5,51 km².

Népesség

Hernádzsadánynak 2011-ben 1351 lakosa volt, melynek 92,9 %-a volt szlovák és 0,3 %-a (4 fő) magyar nemzetiségű, 6,1 %-a nem nyilatkozott nemzetiségéről. 2013-ban a lakosság 15,8 %-a tartozott a roma etnikumhoz. A szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő község a 20. század második feléig vegyes szlovák-magyar lakosságú volt, a kettős identitás 1945 utáni megszűnésével, valamint a magyar lakosság asszimilációjával, illetve kitelepítésével egynemzetiségűvé vált. 1880-ban lakosságának 57,7 %-a, 1900-ban 69,5 %-a, 1910-ben pedig 81,8 %-a magyar anyanyelvű volt, a csehszlovák népszámlálások során a magyar nemzetiségűek aránya 1921-ben 8,1 %, 1930-ban pedig alig 3,3 % volt. 1941-ben a magyar fennhatóság alatt tartott népszámlálásnál csaknem a teljes lakosságot (92,3 %) magyar anyanyelvűként írták össze. A lakosság többsége (1921-ben 67,3 %, 2011-ben 72,7 %) római katolikus vallású, a reformátusok aránya 1851-ben 29,3 %, 1880-ban 23,2 %, 1921-ben 16,3 %, 2011-ben 13,0 % volt, a görög katolikusok 1850-ben még a lakosság egytizedét tették ki, arányuk 1921-re 6,2 %-ra, 2011-re 1,3 %-ra csökkent. A holokausztig népes izraelita közösség is élt a községben (1851: 17,7 %, 1880: 12,6 %, 1921: 9,4 %, 1938: 4,9 %). Az 1890-ben még csak 671 lakosú község népessége 1941-ig másfélszeresére nőtt (1016 fő), 1970-ben csaknem ugyanennyi, 1043 lakosa volt. 1970-2011 között folyamatos, de változó ütemű (az 1970-es évek gyors gyarapodása az 1990-es évekre lelassult, a 2000-es években pedig már csak minimális mértékben nőtt a lakosság száma) növekedéssel további egyharmadával növelte népességét. 2011-2017 között ismét felgyorsult a növekedés, 1351 főről 1422-re nőtt a község népessége. A község népsűrűsége (2011-ben 245 fő/km²) a járási átlag több, mint háromszorosa.

Történelem

Első írásos említése „Sudan” néven 1270-ből származik. 1288-ban Sodan, 1415-ben Sadaan, 1427-ben Sadan, 1630-ben pedig Sadany alakban említik. Neve szláv személynévi eredetű, magyar névadással keletkezett. 1335-ben Károly Róbert király a Drugeth családnak adományozta. 1415-től a falu vámszedőhellyé vált, 1427-ben 36 lakott portájával Abaúj vármegye nagyobb falvai közé tartozott. A 16. században a gyakori háborús pusztítások miatt népességének nagy részét elveszítette: 1555-ben öt és fél portája adózott, 1630-ra csaknem teljesen elnéptelenedett (másfél porta). 1715-ben 8, 1720-ban 11 telek volt a faluban. A 18. században részben katolikus szlovákokkal telepítették újra. Református temploma a türelmi rendelet után, a 18. század végén, klasszicista stílusban épült. 1828-ben 107 háza és 762 lakosa volt. A református magyar lakosság aránya a 18-19. században folyamatosan csökkent, 1851-ben már a lakosság kevesebb, mint egyharmada volt református vallású. Ekkor már népes izraelita vallású közösség (130 fő) is élt Zsadányban, ahol zsinagógájuk is volt. Fényes Elek monográfiájában kiemeli jól termő rétjeit és halászatát. 1863-ban épült első katolikus temploma, melyet Szűz Mária tiszteletére szenteltek. A községnek 1880-ban 763 lakosa volt, azonban (elsősorban a kivándorlás következtében) ez a szám 1890-re 671-re csökkent. A népszámlálások során 1880-ban a többség magyar (57,7 %), 1890-ben szlovák (43,4 %), anyanyelvűnek vallotta magát, 1900-ban már több, mint kétharmadát magyar anyanyelvűként írták össze. A 19. század végén a vármegye monográfiájában 165 házzal szerepelt, ekkor már posta is működött itt, fő földbirtokosai a Pallaghy család örökösei voltak, akiknek úrilakjuk is volt a községben. A 20. század elején (közlekedési szempontból kedvező fekvése miatt) Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásának székhelyévé vált, ez elősegítette a község fejlődését és lakosságának rohamos magyarosodását. 1900-ban 858, 1910-ben 970 lakosa volt, 1921-re népessége 893-ra csökkent. A 20. század eleji helységnévrendezés során, 1905-ben kapta a Hernád folyóra utaló előnevét, megkülönböztetésül a Békés megyei Zsadánytól. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták. Lakosai a két világháború között mezőgazdasággal, kerékjavítással és kocsikészítéssel foglalkoztak, a legszegényebbek nyáron pásztornak, télen pedig erdőmunkásnak szegődtek el a környék falvaiba. Hernádzsadánynak 1930-ban 968 lakosa volt. 1938-1944 között ismét magyar fennhatóság alá került, egy évig újra járásszékhellyé vált (1939-ig). 1938-ban 176 háza és 1037 lakosa volt. 1944-ben izraelita vallású lakosait (1938-ban 51 fő) megsemmisítő táborba hurcolták. Az év végén a front átvonulásakor súlyos károkat szenvedett. Mezőgazdasági szövetkezetét 1957-ben alapították. Belterülete a 20. század második felében mintegy kétszeresére nőtt, a régi központtól keletre és délre új utcák sorát nyitották, ugyanakkor megszüntették az alsómislyei út mentén lévő cigánytelepet. 1970-ben 1043, 1980-ban 1204, 1991-ben 1291, 2001-ben pedig 1335 lakosa volt. A község zászlaját és címerét (melynek rajzát az 1786-ból ismert községi pecsét alapján alkották meg) 1999-ben fogadták el.

Mai jelentősége

A községben teljes szervezettségű szlovák tannyelvű alapiskola és egyházi alapiskola, valamint óvoda és egy speciális alapiskola található. Református temploma a 18. század végén épült klasszicista stílusban, tornyát a 19. század végén építették hozzá. A 19. századból és a 20. század elejéről számos épület maradt fent, köztük az egykori szolgabírói hivatal épülete. Hernádzsadányban és határában számos szakrális kisemlék (útmenti keresztek) található. Segítő Szűz Máriának szentelt római katolikus temploma eredetileg szecessziós stílusban épült 1907-ben, 1982-ben modern stílusban építették újjá. Határában 2013 óta kis vízierőmű üzemel a Hernádon, mezőgazdasági szövetkezete (Agrospol Košice s.r.o. néven) ma is működik.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ZSADÁNY. Magyar falu Abaúj Várm. földes Urai több Urak, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik A. Mislyének szomszédságában, mellynek filiája; Osva, Tarcza, és Hernád’ öszve folyásaihoz is közel; határja jól termő.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Zsadány, Abauj vm. magyar f. A. Mislyéhez 3/4-re: 310 r. kath., 78 g. kath., 1 evang., 215 ref., 130 zsidó lak. Ref. szentegyház. Synagóga. A Tarcza vize itt egyesül a Hernáddal. Határa termékeny; különösen rétjei buja növésüek; halászata nem megvetendő. F. u. Bónis, Horváth, Ocskay, Péchy, b. Orbán s m. Ut. posta Kassa.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Csány közvetlen szomszédságában fekszik Zsadány, a füzéri járás és a járásbiróság székhelye. Csinos falu 165 házzal, 671 magyar és tót lakossal. Postája helyben van, távirója Csányban. Itt Pallaghy János örököseinek a jelenlegi földbirtokosoknak csinos urilakuk van.

Helységnévtár

Zsadány (Hernád-Zsadány), rk. 391 Alsó-Mislye, gk. 93 Bölzse-Sziget, ág. 6 - , REF. 177 Tiszáninnen, izr. 96 Rozgony.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Hernádzsadány. Az 1427. évi adóösszeíráskor 36 portát találtak itt. A XVI. században a Szent-Mártony-család birtoka. Az összeomlás előtt a Pallaghy-örökösöknek volt itt uradalma. A község területe 967 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1037.

Névelőfordulások
1270
Sudan
1288
Sodan
1415
Sadaan
1427
Sadan
1630
Sadany
1773
Zsadány
1786
Zschadány
1808
Zsadány, Žadany
1863
Zsadány
1907
Hernádzsadány
1920
Ždáňa
1927
Ždaňa
1938
Hernádzsadány
1945
Ždaňa

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Jarmočná) 118/4
Telefon: 0556980021
Fax: 0556980021

Honlap: zdana.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Kokarda Ján (Független)

Képviselő-testület:
Gergely Imrich (Független)
Takáč Július (Független)
Juhás Peter (Független)
Bakši Imrich (KDH)
Rusnák Stanislav (KDH)
Horňák Bartolomej (KDH)
Jámbor Milan (KDH)
Galajda Pavol (SMER-SD)
Buchla Ivan (SNS)
Független 33% Független 3 képviselö KDH 44% KDH 4 képviselö SMER-SD 11% SMER-SD 1 képviselö SNS 11% SNS 1 képviselö 9 képviselö
Hernádzsadányi Posta

Ždaňa 96

Spojená škola internátna,Ždaňa 244 s organizačnými zložkami:Špeciálna základná škola internátna,Ždaňa 244 a Praktická škola internátna,Ždaňa 244

Ždaňa 244

Základná škola Ždaňa

Ždaňa 96

Alapiskola

Jarmočná 96

CZŠ sv.Košic. mučeníkov

Jarmočná 96/13

Spoj.škola int. - PŠ i.

Abovská 244/18

Spojená škola i. - ŠMŠi

Abovská 244/18

Óvoda

Lúčna 243/2

Spoj.škola int.- ŠZŠi

Abovská 244/18

Hernádzsadányi Anyakönyvi Hivatal

Jarmočná 118/4

Hernádzsadányi Községi Hivatal

Jarmočná 118/4

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 440 58%
szlovákok 271 36%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 30 4%
egyéb 22 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 763
magyarok 793 82%
szlovákok 112 12%
ruszinok 0 0%
romák 56 6%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 970
magyarok 72 8%
szlovákok 705 79%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 116 13%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 893
magyarok 4 0%
szlovákok 1233 96%
ruszinok 0 0%
romák 43 3%
ukránok 0 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 6 0%
összlétszám 1291
magyarok 4 0%
szlovákok 1298 97%
ruszinok 0 0%
romák 17 1%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 15 1%
összlétszám 1335
magyarok 4 0%
szlovákok 1255 93%
ruszinok 1 0%
romák 5 0%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 82 6%
összlétszám 1351
magyarok 3 0%
szlovákok 1264 91%
ruszinok 0 0%
romák 11 1%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 103 7%
összlétszám 1383
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1113
Választási részvétel: 52.92 %
Kiadott boríték: 589
Bedobott boríték: 589

Polgármester

Érvényes szavazólap: 575
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kokarda Ján 469 81.57 % Független
Buchla Peter 106 18.43 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bakši Imrich 344 KDH
Gergely Imrich 297 Független
Takáč Július 286 Független
Rusnák Stanislav 275 KDH
Juhás Peter 256 Független
Horňák Bartolomej 252 KDH
Jámbor Milan 250 KDH
Galajda Pavol 221 SMER-SD
Buchla Ivan 218 SNS
Demko Rastislav 152 KDH
Vereb Mikuláš 151 SNS
Iglai František 148 KDH
Buchla Peter 140 SMER-SD
Karajosová Monika 140 KDH
Lakatoš Rastislav 135 KDH
Takáč Dávid 110 KDH
Buchlová Petra 102 Független

Képviselők

2014
KDH 44.44% KDH 4 képviselö Független 33.33% Független 3 képviselö SMER-SD 22.22% SMER-SD 2 képviselö 9 képviselö
2018
KDH 44.44% KDH 4 képviselö Független 33.33% Független 3 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö SNS 11.11% SNS 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1080
Választási részvétel: 21.67 %
Kiadott boríték: 234
Bedobott boríték: 234
Választásra jogosult: 1078
Választási részvétel: 11.87 %
Kiadott boríték: 128
Bedobott boríték: 126
Választásra jogosult: 1 112
Választási részvétel: 30,66 %
Kiadott boríték: 341
Bedobott boríték: 341

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 206
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 314
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rudolf Bauer 94 45.63 % KDS
Zdenko Trebuľa 76 36.89 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rastislav Masnyk 11 5.34 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 10 4.85 % NOVA
Jaroslav Džunko 5 2.43 % Független
Vladimír Gürtler 3 1.46 % 7 STATOČNÝCH
Lukáš Sisák 3 1.46 % KSS
Marek Ďurán 2 0.97 % ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 1 0.49 % OKS
Jozef Holečko 1 0.49 % Független
Zdenko Trebuľa 34 26.98% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 151 48.09 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 105 33.44 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 18 5.73 % ĽSNS
Róbert Bačinský 11 3.50 % Független
Jarmila Tkáčová 9 2.87 % SNS
Adam Šepetka 4 1.27 % NAJ
Jaroslav Džunko 4 1.27 % Független
Jozef Bobík 2 0.64 % Független
Vladislav Stanko 2 0.64 % Független
Jozef Červeňák 2 0.64 % RIS
Oliver Petrík 2 0.64 % JĽSS
Lukáš Sisák 1 0.32 % KSS
Karol Pataky 1 0.32 % MOST - HÍD, SKOK
Rudolf Botka 1 0.32 % NP
Ján Struk 1 0.32 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 223
Érvényes szavazólap: 336
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Ján Kokarda 191 85.65% Független
Michal Rečka 124 55.61% SMER - SD
Štefan Petrík 68 30.49% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 55 24.66% SZS
Miloš Barcal 54 24.22% Független
Jozef Konkoly 52 23.32% SMER - SD
Tomáš Suchý 41 18.39% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Božena Letková 30 13.45% Független
Róbert Čarny 23 10.31% SNS
Ivan Buchla 21 9.42% SNS
Monika Vargová 19 8.52% SNS
Karol Dzugas 16 7.17% Független
Štefan Markovič 15 6.73% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
František Petro 15 6.73% SMER - SD
Viktor Dulina 15 6.73% Független
Róbert Šándor 13 5.83% Független
Dominika Palaščáková 12 5.38% NOVA
Anton Medvec 12 5.38% Független
Martin Baltes 12 5.38% SĽS
Jaroslav Pástor 12 5.38% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Július Beluscák 11 4.93% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Vojtech Staňo 11 4.93% SMER - SD
Slavomír Horváth 10 4.48% SNS
Ľubomír Šimko 9 4.04% SMER - SD
Ján Mikloš 9 4.04% KSS
Ján Marton 8 3.59% NOVA
Miroslav Bačenko 7 3.14% Független
Viktor Sasák 7 3.14% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Elena Fialková 7 3.14% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Peter Papáč 7 3.14% KSS
Štefan Laczkó 6 2.69% 7 STATOČNÝCH
Ján Bačo 6 2.69% SĽS
Ladislav Vojtko 6 2.69% KSS
Norbert Krušinský 6 2.69% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Rastislav Moric 5 2.24% 7 STATOČNÝCH
Ladislav Miko 5 2.24% 7 STATOČNÝCH
Radoslav Šimko 5 2.24% SNS
Roman Horváth 5 2.24% SRÚS
Elena Majancsíková 5 2.24% SĽS
Imrich Kohút 5 2.24% SĽS
Peter Palaščák 4 1.79% SOĽ
Ivan Hriczko 4 1.79% Független
Ján Stanislav 4 1.79% SNS
Jozef Holečko 4 1.79% Független
Viliam Bačo 3 1.35% Független
Jozef Koňa 3 1.35% SĽS
Mária Topoľančinová 2 0.90% ĽS-HZDS
László Iván 2 0.90% SMK-MKP
Ladislav Bartók 2 0.90% Független
Marián Kertész 2 0.90% PD
Július Grulyo 2 0.90% Független
Marián Tóth 1 0.45% SaS
Ľubica Holováčová 1 0.45% SĽS
László Köteles 1 0.45% SMK-MKP
Anton Király 1 0.45% SMK-MKP
Vladimír Popovič 1 0.45% SMS
Alexander Bimbo 1 0.45% SRÚS
Jozef Tischler 0 0.00% SĽS
Jenő Csoltkó 0 0.00% Független
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Františka Kočišová 0 0.00% SĽS
Ján Kokarda 255 75.89% Független
Imrich Bakši 208 61.90% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Michal Rečka 171 50.89% SMER-SD
Monika Gergelová 99 29.46% SNS
Miloš Barcal 78 23.21% Független
Martin Baltes 56 16.67% ĽS Naše Slovensko
Vlastimil Lakatoš 48 14.29% Független
Tomáš Kozlai 48 14.29% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Peter Solár 38 11.31% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Mária Dulovičová 35 10.42% Független
Viktor Dulina 31 9.23% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 30 8.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Martina Dutková 27 8.04% Független
František Gedra 25 7.44% ĽS Naše Slovensko
Pavol Bujňák 25 7.44% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Erika Zámboriová 24 7.14% ŠKV
Tomáš Suchý 23 6.85% ŠANCA
Marcela Demkeová 23 6.85% ĽS Naše Slovensko
Štefan Hudák 22 6.55% ĽS Naše Slovensko
František Petro 18 5.36% SMER-SD
Anton Medvec 18 5.36% Független
Jarmila Vaňová 12 3.57% ŠKV
Radoslav Hodor 12 3.57% Független
Ondrej Bernát 12 3.57% SMER-SD
Peter Derevjaník 12 3.57% SMER-SD
Ivan Hriczko 11 3.27% ŠKV
Vojtech Farkaš 9 2.68% Független
Peter Seman 9 2.68% KSS
Jozef Hric 9 2.68% KSS
Pavol Lehotský 8 2.38% Független
Július Beluscsák 8 2.38% Független
Ladislav Vojtko 7 2.08% KSS
Slavomír Borovský 7 2.08% DS
Slavomír Horváth 7 2.08% SNS
Jozef Krešák 6 1.79% ŠANCA
Július Begala 6 1.79% Független
Anetta Strýčková 6 1.79% Független
Peter Kocai 5 1.49% NAJ
Csaba Simkó 5 1.49% SMK-MKP
Csaba Káposztás 4 1.19% MKDA-MKDSZ
Adrianna Gergely Papp 4 1.19% SMK-MKP
Ján Serbin 4 1.19% Független
Július Pelegrin 4 1.19% Független
Mária Lacková 4 1.19% Független
Ladislav Andrejanin 4 1.19% ÚSVIT
Alexander Horváth 4 1.19% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 4 1.19% MKDA-MKDSZ
Gabriel Böhm 3 0.89% Független
Alexander Képes 3 0.89% SMK-MKP
Attila Oravecz 3 0.89% MOST - HÍD
Tibor Bráz 3 0.89% Független
Rudolf Varga 3 0.89% VZDOR
Roland Szabó 3 0.89% SMER-SD
Norbert Krušinský 2 0.60% MOST - HÍD
Ervín Kompuš 2 0.60% NAJ
Ján Horváth 2 0.60% Független
Anton Király 2 0.60% SMK-MKP
Tamás Iván 1 0.30% SMK-MKP
Jaroslav Pástor 1 0.30% MOST - HÍD
István Zachariaš 1 0.30% SMK-MKP
Július Grulyo 1 0.30% Független
László Köteles 1 0.30% SMK-MKP
Elena Fialková 1 0.30% MOST - HÍD
Augustín Köteles 0 0.00% NAJ
Gábor Szalay 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 45.25 %
Torna 145 9.69 %
Buzita 141 9.43 %
Somodi 111 7.42 %
Makranc 110 7.35 %
Debrőd 109 7.29 %
Csécs 94 6.28 %
Szeszta 73 4.88 %
Jászó 69 4.61 %
Jánok 64 4.28 %
Perény - Hím 63 4.21 %
Komaróc 63 4.21 %
Áj 57 3.81 %
Reste 57 3.81 %
Szádudvarnok - Méhész 51 3.41 %
Tornaújfalu 49 3.28 %
Alsólánc 48 3.21 %
Zsarnó 47 3.14 %
Bódvavendégi 40 2.67 %
Nagyida 40 2.67 %
Péder 40 2.67 %
Abaújszina 33 2.21 %
Pány 22 1.47 %
Mecenzéf 21 1.40 %
Jászómindszent 12 0.80 %
Tornahorváti 12 0.80 %
Szádelő 12 0.80 %
Kenyhec 11 0.74 %
Miglécnémeti 11 0.74 %
Stósz 7 0.47 %
Kisida 7 0.47 %
Felsőmecenzéf 5 0.33 %
Hernádcsány 4 0.27 %
Hernádzsadány 4 0.27 %
Kassamindszent 4 0.27 %
Magyarbőd 4 0.27 %
Jászóújfalu 3 0.20 %
Felsőtőkés 3 0.20 %
Koksóbaksa 3 0.20 %
Izdobabeszter 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Enyicke 3 0.20 %
Petőszinye 3 0.20 %
Rás 2 0.13 %
Baska 2 0.13 %
Hernádszentistván 2 0.13 %
Benyék 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Kalsa 2 0.13 %
Hilyó 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Alsókemence 2 0.13 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.13 %
Györke 2 0.13 %
Alsómislye 2 0.13 %
Alsótőkés 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hatkóc 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Lengyelfalva 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Bolyár 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 12.03 %
Torna 110 4.07 %
Kecer 63 2.33 %
Szepsi 47 1.74 %
Mecenzéf 28 1.04 %
Áj 16 0.59 %
Buzita 14 0.52 %
Jászómindszent 13 0.48 %
Csécs 11 0.41 %
Jászóújfalu 10 0.37 %
Kisida 9 0.33 %
Abaújszakaly 9 0.33 %
Györke 8 0.30 %
Kenyhec 8 0.30 %
Hernádcsány 8 0.30 %
Tornaújfalu 7 0.26 %
Abos 7 0.26 %
Izdobabeszter 7 0.26 %
Abaújszina 6 0.22 %
Stósz 6 0.22 %
Budamér 5 0.19 %
Hernádszentistván 5 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.19 %
Hernádszokoly 5 0.19 %
Pány 5 0.19 %
Enyicke 5 0.19 %
Benyék 5 0.19 %
Semse 5 0.19 %
Bolyár 5 0.19 %
Hernádzsadány 4 0.15 %
Rozgony 4 0.15 %
Debrőd 4 0.15 %
Koksóbaksa 4 0.15 %
Nagyida 4 0.15 %
Miglécnémeti 4 0.15 %
Zsarnó 4 0.15 %
Alsókemence 4 0.15 %
Lapispatakújtelep 4 0.15 %
Szeszta 3 0.11 %
Hilyó 3 0.11 %
Komaróc 3 0.11 %
Nagyszalánc 3 0.11 %
Alsólánc 3 0.11 %
Patacskő 3 0.11 %
Sároskőszeg 3 0.11 %
Felsőmislye 3 0.11 %
Felsőmecenzéf 3 0.11 %
Szaláncújváros 3 0.11 %
Ránk 3 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.11 %
Alsómislye 3 0.11 %
Rudnok 3 0.11 %
Baska 3 0.11 %
Perény - Hím 3 0.11 %
Lapispatak 2 0.07 %
Lengyelfalva 2 0.07 %
Makranc 2 0.07 %
Petőszinye 2 0.07 %
Alsóhutka 2 0.07 %
Felsőtőkés 2 0.07 %
Aranyida 2 0.07 %
Királynép 2 0.07 %
Kassamindszent 2 0.07 %
Garbócbogdány 2 0.07 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Alsótőkés 1 0.04 %
Kassaolcsvár 1 0.04 %
Abaújrákos 1 0.04 %
Reste 1 0.04 %
Jánok 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Bódvavendégi 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Ájfalucska 1 0.04 %
Szalánchuta 1 0.04 %
Alsócsáj 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Györgyi 1 0.04 %
Somodi 1 0.04 %
Terebő 1 0.04 %
Abaújnádasd 1 0.04 %
Abaújharaszti 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Felsőhutka 1 0.04 %
Felsőkemence 1 0.04 %
Balogd 1 0.04 %
Magyarbőd 1 0.04 %
Bölzse 1 0.04 %
Bátyok 1 0.04 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 26.37 %
Buzita 223 11.51 %
Csécs 84 4.33 %
Perény - Hím 79 4.08 %
Torna 77 3.97 %
Szeszta 77 3.97 %
Reste 67 3.46 %
Makranc 66 3.41 %
Komaróc 55 2.84 %
Debrőd 55 2.84 %
Somodi 53 2.73 %
Alsólánc 51 2.63 %
Nagyida 49 2.53 %
Tornaújfalu 38 1.96 %
Jászó 37 1.91 %
Áj 37 1.91 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.65 %
Zsarnó 31 1.60 %
Péder 30 1.55 %
Abaújszina 29 1.50 %
Jánok 28 1.44 %
Bódvavendégi 25 1.29 %
Mecenzéf 15 0.77 %
Semse 11 0.57 %
Pány 10 0.52 %
Kenyhec 9 0.46 %
Hernádcsány 9 0.46 %
Tornahorváti 8 0.41 %
Kassamindszent 8 0.41 %
Miglécnémeti 8 0.41 %
Györke 7 0.36 %
Enyicke 6 0.31 %
Kecer 6 0.31 %
Kisida 5 0.26 %
Izdobabeszter 5 0.26 %
Jászómindszent 5 0.26 %
Hernádszentistván 5 0.26 %
Regeteruszka 4 0.21 %
Királynép 4 0.21 %
Jászóújfalu 4 0.21 %
Szádelő 4 0.21 %
Felsőcsáj 3 0.15 %
Patacskő 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Hatkóc 3 0.15 %
Rozgony 3 0.15 %
Hernádzsadány 3 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Aranyida 2 0.10 %
Felsőkemence 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Felsőmecenzéf 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Nagyszalánc 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Abos 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Hilyó 1 0.05 %
Ránk 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Budamér 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 11.89 %
Jászómindszent 108 6.98 %
Stósz 76 4.91 %
Felsőmecenzéf 50 3.23 %
Szepsi 38 2.46 %
Kisida 36 2.33 %
Hernádcsány 24 1.55 %
Jászó 24 1.55 %
Kassamindszent 24 1.55 %
Jászóújfalu 22 1.42 %
Kassabéla 19 1.23 %
Rozgony 18 1.16 %
Budamér 18 1.16 %
Hernádszokoly 17 1.10 %
Semse 17 1.10 %
Družstevná pri Hornáde 15 0.97 %
Sároskőszeg 15 0.97 %
Felsőtőkés 14 0.90 %
Kassaolcsvár 14 0.90 %
Csécs 12 0.78 %
Lengyelfalva 12 0.78 %
Torna 12 0.78 %
Izdobabeszter 12 0.78 %
Hernádszentistván 12 0.78 %
Idabukóc 11 0.71 %
Aranyida 11 0.71 %
Lapispatak 11 0.71 %
Koksóbaksa 10 0.65 %
Felsőmislye 9 0.58 %
Alsótőkés 9 0.58 %
Tarcavajkóc 8 0.52 %
Abaújszakaly 8 0.52 %
Tizsite 8 0.52 %
Baska 8 0.52 %
Hatkóc 7 0.45 %
Szalánchuta 7 0.45 %
Enyicke 7 0.45 %
Abaújnádasd 7 0.45 %
Nagyida 7 0.45 %
Abaújszina 7 0.45 %
Hilyó 7 0.45 %
Perény - Hím 7 0.45 %
Magyarbőd 7 0.45 %
Hernádgecse 7 0.45 %
Nagyszalánc 7 0.45 %
Györke 6 0.39 %
Garbócbogdány 6 0.39 %
Makranc 6 0.39 %
Lapispatakújtelep 6 0.39 %
Kelecsenyborda 6 0.39 %
Kecer 6 0.39 %
Királynép 6 0.39 %
Hernádzsadány 6 0.39 %
Rás 5 0.32 %
Pány 5 0.32 %
Rudnok 5 0.32 %
Kisladna 5 0.32 %
Terebő 5 0.32 %
Hernádgönyű 4 0.26 %
Buzita 4 0.26 %
Ájfalucska 4 0.26 %
Abaújharaszti 4 0.26 %
Zsarnó 4 0.26 %
Kalsa 4 0.26 %
Petőszinye 4 0.26 %
Szeszta 4 0.26 %
Nagyladna 4 0.26 %
Ósvacsákány 3 0.19 %
Felsőcsáj 3 0.19 %
Györgyi 3 0.19 %
Abaújrákos 3 0.19 %
Apátka 3 0.19 %
Jánok 3 0.19 %
Alsómislye 3 0.19 %
Abos 3 0.19 %
Alsóhutka 3 0.19 %
Benyék 3 0.19 %
Miglécnémeti 3 0.19 %
Újszállás 2 0.13 %
Alsókemence 2 0.13 %
Ósva 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Balogd 2 0.13 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.13 %
Bolyár 2 0.13 %
Somodi 2 0.13 %
Regeteruszka 2 0.13 %
Bátyok 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Kenyhec 2 0.13 %
Bölzse 2 0.13 %
Tornahorváti 1 0.06 %
Bódvavendégi 1 0.06 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Alsócsáj 1 0.06 %
Áj 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 38.82 %
Buzita 84 6.18 %
Torna 66 4.85 %
Makranc 50 3.68 %
Szeszta 45 3.31 %
Csécs 39 2.87 %
Debrőd 38 2.79 %
Áj 31 2.28 %
Somodi 30 2.21 %
Tornaújfalu 30 2.21 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.06 %
Nagyida 27 1.99 %
Perény - Hím 26 1.91 %
Alsólánc 26 1.91 %
Zsarnó 26 1.91 %
Jánok 26 1.91 %
Reste 23 1.69 %
Péder 22 1.62 %
Jászó 22 1.62 %
Bódvavendégi 21 1.54 %
Rudnok 17 1.25 %
Komaróc 17 1.25 %
Mecenzéf 15 1.10 %
Jászómindszent 13 0.96 %
Hernádcsány 13 0.96 %
Abaújszina 12 0.88 %
Tornahorváti 11 0.81 %
Miglécnémeti 9 0.66 %
Pány 9 0.66 %
Kassamindszent 8 0.59 %
Aranyida 7 0.51 %
Stósz 6 0.44 %
Izdobabeszter 6 0.44 %
Jászóújfalu 6 0.44 %
Györke 6 0.44 %
Rás 6 0.44 %
Enyicke 5 0.37 %
Ránk 5 0.37 %
Lapispatak 4 0.29 %
Patacskő 4 0.29 %
Sároskőszeg 4 0.29 %
Kisida 4 0.29 %
Alsómislye 4 0.29 %
Hernádgecse 4 0.29 %
Koksóbaksa 3 0.22 %
Felsőmecenzéf 3 0.22 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Szalánchuta 3 0.22 %
Kenyhec 3 0.22 %
Abaújszakaly 3 0.22 %
Garbócbogdány 3 0.22 %
Semse 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Szádelő 2 0.15 %
Tarcavajkóc 2 0.15 %
Hernádzsadány 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Magyarbőd 2 0.15 %
Nagyszalánc 2 0.15 %
Kisszalánc 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Hernádgönyű 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Abaújnádasd 2 0.15 %
Petőszinye 2 0.15 %
Kalsa 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 15.60 %
Hernádszentistván 216 13.11 %
Sároskőszeg 164 9.96 %
Hernádszokoly 138 8.38 %
Budamér 79 4.80 %
Rozgony 58 3.52 %
Kassabéla 40 2.43 %
Abos 40 2.43 %
Kassamindszent 39 2.37 %
Kisida 37 2.25 %
Terebő 34 2.06 %
Hernádcsány 30 1.82 %
Enyicke 28 1.70 %
Jászómindszent 28 1.70 %
Királynép 28 1.70 %
Szepsi 26 1.58 %
Tarcavajkóc 25 1.52 %
Koksóbaksa 23 1.40 %
Izdobabeszter 23 1.40 %
Lapispatak 19 1.15 %
Benyék 18 1.09 %
Hernádzsadány 18 1.09 %
Kisladna 18 1.09 %
Felsőmislye 17 1.03 %
Rás 17 1.03 %
Hernádgecse 17 1.03 %
Nagyszalánc 16 0.97 %
Kassaolcsvár 16 0.97 %
Lapispatakújtelep 15 0.91 %
Kenyhec 15 0.91 %
Alsómislye 15 0.91 %
Eszkáros 14 0.85 %
Baska 14 0.85 %
Regeteruszka 14 0.85 %
Alsótőkés 14 0.85 %
Perény - Hím 13 0.79 %
Bölzse 13 0.79 %
Abaújnádasd 13 0.79 %
Csécs 12 0.73 %
Hatkóc 12 0.73 %
Nagyladna 12 0.73 %
Lengyelfalva 12 0.73 %
Aranyida 12 0.73 %
Abaújszina 11 0.67 %
Semse 11 0.67 %
Felsőhutka 11 0.67 %
Mecenzéf 11 0.67 %
Garbócbogdány 10 0.61 %
Kalsa 10 0.61 %
Buzita 10 0.61 %
Jászóújfalu 10 0.61 %
Torna 10 0.61 %
Kecer 10 0.61 %
Magyarbőd 10 0.61 %
Felsőtőkés 10 0.61 %
Györke 10 0.61 %
Alsóhutka 9 0.55 %
Abaújszakaly 9 0.55 %
Hilyó 8 0.49 %
Idabukóc 8 0.49 %
Alsókemence 8 0.49 %
Tizsite 7 0.43 %
Jászó 7 0.43 %
Szalánchuta 7 0.43 %
Hernádgönyű 7 0.43 %
Stósz 7 0.43 %
Felsőmecenzéf 7 0.43 %
Abaújharaszti 6 0.36 %
Bolyár 6 0.36 %
Ósva 6 0.36 %
Bunyita 6 0.36 %
Györgyi 6 0.36 %
Bátyok 5 0.30 %
Szaláncújváros 5 0.30 %
Nagyida 5 0.30 %
Pány 5 0.30 %
Felsőcsáj 4 0.24 %
Ránkfüred 4 0.24 %
Ránk 3 0.18 %
Jánok 3 0.18 %
Szeszta 3 0.18 %
Újszállás 3 0.18 %
Ósvacsákány 3 0.18 %
Rudnok 3 0.18 %
Miglécnémeti 3 0.18 %
Balogd 3 0.18 %
Sárosófalu 3 0.18 %
Alsócsáj 3 0.18 %
Petőszinye 3 0.18 %
Áj 3 0.18 %
Füzérnádaska 3 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.18 %
Felsőkemence 3 0.18 %
Kisszalánc 2 0.12 %
Kecerlipóc 2 0.12 %
Somodi 2 0.12 %
Abaújrákos 2 0.12 %
Apátka 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Makranc 2 0.12 %
Tornahorváti 1 0.06 %
Kelecsenyborda 1 0.06 %
Zsarnó 1 0.06 %
Komaróc 1 0.06 %
Tornaújfalu 1 0.06 %
Alsólánc 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 33.68 %
Szepsi 178 15.29 %
Csécs 34 2.92 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.75 %
Áj 31 2.66 %
Makranc 29 2.49 %
Somodi 26 2.23 %
Tornaújfalu 25 2.15 %
Jánok 23 1.98 %
Perény - Hím 20 1.72 %
Zsarnó 20 1.72 %
Bódvavendégi 18 1.55 %
Mecenzéf 14 1.20 %
Szeszta 14 1.20 %
Tornahorváti 14 1.20 %
Jászó 12 1.03 %
Buzita 11 0.95 %
Debrőd 11 0.95 %
Kenyhec 11 0.95 %
Nagyida 10 0.86 %
Pány 10 0.86 %
Péder 8 0.69 %
Hernádcsány 6 0.52 %
Rozgony 6 0.52 %
Kisida 5 0.43 %
Hernádgecse 5 0.43 %
Reste 5 0.43 %
Ájfalucska 4 0.34 %
Szádelő 4 0.34 %
Alsólánc 4 0.34 %
Jászóújfalu 4 0.34 %
Lapispatakújtelep 4 0.34 %
Jászómindszent 4 0.34 %
Magyarbőd 3 0.26 %
Garbócbogdány 3 0.26 %
Izdobabeszter 3 0.26 %
Alsótőkés 3 0.26 %
Komaróc 3 0.26 %
Hernádszokoly 3 0.26 %
Nagyszalánc 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Hernádzsadány 3 0.26 %
Enyicke 3 0.26 %
Abaújszina 3 0.26 %
Kassamindszent 3 0.26 %
Abaújnádasd 2 0.17 %
Hilyó 2 0.17 %
Eszkáros 2 0.17 %
Rudnok 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Hernádgönyű 2 0.17 %
Budamér 2 0.17 %
Kassaolcsvár 2 0.17 %
Idabukóc 2 0.17 %
Szalánchuta 2 0.17 %
Kassabéla 2 0.17 %
Kecer 1 0.09 %
Tizsite 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Alsómislye 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Koksóbaksa 1 0.09 %
Felsőmislye 1 0.09 %
Tarcavajkóc 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Györke 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 3.57 %
Torna 20 1.21 %
Csécs 12 0.73 %
Jászó 11 0.67 %
Tornaújfalu 10 0.60 %
Rozgony 10 0.60 %
Nagyida 10 0.60 %
Buzita 8 0.48 %
Somodi 8 0.48 %
Makranc 7 0.42 %
Zsarnó 6 0.36 %
Reste 6 0.36 %
Lapispatak 6 0.36 %
Idabukóc 6 0.36 %
Debrőd 5 0.30 %
Jánok 5 0.30 %
Perény - Hím 5 0.30 %
Abaújszina 5 0.30 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.24 %
Kassamindszent 4 0.24 %
Alsólánc 4 0.24 %
Tornahorváti 4 0.24 %
Szeszta 4 0.24 %
Izdobabeszter 3 0.18 %
Petőszinye 3 0.18 %
Magyarbőd 3 0.18 %
Komaróc 3 0.18 %
Hernádszokoly 3 0.18 %
Jászóújfalu 3 0.18 %
Kisida 3 0.18 %
Györke 3 0.18 %
Ránk 3 0.18 %
Terebő 3 0.18 %
Enyicke 3 0.18 %
Nagyszalánc 2 0.12 %
Bódvavendégi 2 0.12 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.12 %
Hernádcsány 2 0.12 %
Budamér 2 0.12 %
Kalsa 2 0.12 %
Kecer 2 0.12 %
Kenyhec 2 0.12 %
Mecenzéf 2 0.12 %
Abos 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Abaújszakaly 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Felsőmislye 2 0.12 %
Alsókemence 2 0.12 %
Jászómindszent 1 0.06 %
Pány 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Regeteruszka 1 0.06 %
Alsótőkés 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Királynép 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Áj 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Bolyár 1 0.06 %
Felsőcsáj 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Felsőmecenzéf 1 0.06 %
Kassabéla 1 0.06 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 12.84 %
Szepsi 82 7.85 %
Csécs 20 1.92 %
Tornaújfalu 18 1.72 %
Nagyida 17 1.63 %
Szádudvarnok - Méhész 15 1.44 %
Buzita 12 1.15 %
Áj 12 1.15 %
Szeszta 12 1.15 %
Somodi 11 1.05 %
Bódvavendégi 11 1.05 %
Zsarnó 10 0.96 %
Jászó 10 0.96 %
Makranc 10 0.96 %
Mecenzéf 9 0.86 %
Péder 9 0.86 %
Jászómindszent 8 0.77 %
Tornahorváti 8 0.77 %
Perény - Hím 7 0.67 %
Eszkáros 6 0.57 %
Hernádcsány 6 0.57 %
Abaújszina 6 0.57 %
Alsólánc 5 0.48 %
Kassamindszent 5 0.48 %
Reste 5 0.48 %
Jánok 4 0.38 %
Budamér 4 0.38 %
Baska 4 0.38 %
Kenyhec 4 0.38 %
Jászóújfalu 4 0.38 %
Hernádzsadány 4 0.38 %
Debrőd 4 0.38 %
Komaróc 4 0.38 %
Magyarbőd 4 0.38 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.38 %
Hernádszentistván 3 0.29 %
Kecer 3 0.29 %
Abaújnádasd 3 0.29 %
Alsótőkés 3 0.29 %
Enyicke 3 0.29 %
Hernádgönyű 3 0.29 %
Pány 3 0.29 %
Lapispatak 3 0.29 %
Semse 3 0.29 %
Györke 2 0.19 %
Abaújszakaly 2 0.19 %
Koksóbaksa 2 0.19 %
Kassabéla 2 0.19 %
Felsőmislye 2 0.19 %
Kassaolcsvár 2 0.19 %
Tizsite 2 0.19 %
Abaújrákos 2 0.19 %
Bolyár 2 0.19 %
Rozgony 2 0.19 %
Rudnok 2 0.19 %
Izdobabeszter 2 0.19 %
Miglécnémeti 2 0.19 %
Szádelő 2 0.19 %
Benyék 2 0.19 %
Nagyszalánc 2 0.19 %
Alsómislye 1 0.10 %
Hernádgecse 1 0.10 %
Bölzse 1 0.10 %
Ájfalucska 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Lapispatakújtelep 1 0.10 %
Újszállás 1 0.10 %
Abos 1 0.10 %
Stósz 1 0.10 %
Balogd 1 0.10 %
Hernádszokoly 1 0.10 %
Ránkfüred 1 0.10 %
Patacskő 1 0.10 %
Aranyida 1 0.10 %
Rás 1 0.10 %
Hilyó 1 0.10 %
Királynép 1 0.10 %
Ránk 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Kisida 1 0.10 %
Kisladna 1 0.10 %
Szaláncújváros 1 0.10 %
Idabukóc 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Abaújharaszti 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Alsókemence 1 0.10 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 19.71 %
Torna 295 18.75 %
Jászó 262 16.66 %
Szádudvarnok - Méhész 126 8.01 %
Mecenzéf 91 5.79 %
Buzita 78 4.96 %
Szeszta 60 3.81 %
Zsarnó 56 3.56 %
Somodi 52 3.31 %
Tornaújfalu 50 3.18 %
Áj 47 2.99 %
Jászóújfalu 38 2.42 %
Debrőd 35 2.23 %
Bódvavendégi 33 2.10 %
Csécs 33 2.10 %
Alsólánc 29 1.84 %
Perény - Hím 28 1.78 %
Jánok 26 1.65 %
Szádelő 24 1.53 %
Abaújszina 23 1.46 %
Komaróc 22 1.40 %
Nagyida 20 1.27 %
Makranc 20 1.27 %
Reste 20 1.27 %
Péder 17 1.08 %
Felsőmecenzéf 14 0.89 %
Tornahorváti 11 0.70 %
Jászómindszent 8 0.51 %
Miglécnémeti 6 0.38 %
Királynép 6 0.38 %
Kenyhec 5 0.32 %
Hernádzsadány 5 0.32 %
Hernádcsány 5 0.32 %
Magyarbőd 4 0.25 %
Abaújszakaly 4 0.25 %
Enyicke 4 0.25 %
Kisida 3 0.19 %
Nagyszalánc 3 0.19 %
Kassamindszent 3 0.19 %
Lapispatakújtelep 2 0.13 %
Ájfalucska 2 0.13 %
Lengyelfalva 2 0.13 %
Rudnok 2 0.13 %
Sároskőszeg 2 0.13 %
Pány 2 0.13 %
Hernádszokoly 2 0.13 %
Lapispatak 2 0.13 %
Abaújnádasd 2 0.13 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.13 %
Tizsite 2 0.13 %
Baska 2 0.13 %
Felsőmislye 2 0.13 %
Bolyár 2 0.13 %
Györke 2 0.13 %
Ránk 1 0.06 %
Kecer 1 0.06 %
Rozgony 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Regeteruszka 1 0.06 %
Izdobabeszter 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsókemence 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Hernádszentistván 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kassabéla 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Patacskő 1 0.06 %
Kelecsenyborda 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Hernádgönyű 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 30.72 %
Makranc 115 10.87 %
Csécs 73 6.90 %
Torna 68 6.43 %
Buzita 39 3.69 %
Perény - Hím 36 3.40 %
Tornaújfalu 35 3.31 %
Jánok 30 2.84 %
Pány 26 2.46 %
Szádudvarnok - Méhész 25 2.36 %
Nagyida 23 2.17 %
Mecenzéf 23 2.17 %
Zsarnó 22 2.08 %
Áj 22 2.08 %
Szeszta 20 1.89 %
Györke 19 1.80 %
Komaróc 19 1.80 %
Péder 18 1.70 %
Somodi 17 1.61 %
Jászó 16 1.51 %
Reste 16 1.51 %
Debrőd 15 1.42 %
Kisida 14 1.32 %
Jászómindszent 14 1.32 %
Kenyhec 12 1.13 %
Alsólánc 12 1.13 %
Bódvavendégi 10 0.95 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.85 %
Sároskőszeg 9 0.85 %
Hernádcsány 9 0.85 %
Budamér 8 0.76 %
Rozgony 8 0.76 %
Kassamindszent 8 0.76 %
Hernádszentistván 7 0.66 %
Hernádszokoly 6 0.57 %
Izdobabeszter 6 0.57 %
Semse 6 0.57 %
Tornahorváti 6 0.57 %
Abaújszina 6 0.57 %
Idabukóc 6 0.57 %
Abos 6 0.57 %
Hilyó 6 0.57 %
Jászóújfalu 5 0.47 %
Tarcavajkóc 4 0.38 %
Koksóbaksa 4 0.38 %
Miglécnémeti 4 0.38 %
Bolyár 4 0.38 %
Nagyszalánc 4 0.38 %
Szádelő 4 0.38 %
Abaújnádasd 4 0.38 %
Kassabéla 4 0.38 %
Rás 4 0.38 %
Benyék 4 0.38 %
Hernádgecse 4 0.38 %
Rudnok 4 0.38 %
Stósz 3 0.28 %
Lapispatakújtelep 3 0.28 %
Kassaolcsvár 3 0.28 %
Enyicke 3 0.28 %
Bölzse 3 0.28 %
Felsőhutka 3 0.28 %
Hernádgönyű 3 0.28 %
Nagyladna 3 0.28 %
Alsótőkés 3 0.28 %
Balogd 2 0.19 %
Királynép 2 0.19 %
Kecer 2 0.19 %
Felsőmislye 2 0.19 %
Hatkóc 2 0.19 %
Patacskő 2 0.19 %
Felsőtőkés 2 0.19 %
Felsőcsáj 2 0.19 %
Lengyelfalva 2 0.19 %
Alsókemence 2 0.19 %
Regeteruszka 2 0.19 %
Szaláncújváros 2 0.19 %
Alsócsáj 2 0.19 %
Ránk 2 0.19 %
Modrafalva 2 0.19 %
Bátyok 2 0.19 %
Abaújrákos 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Hernádzsadány 1 0.09 %
Apátka 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Magyarbőd 1 0.09 %
Kisszalánc 1 0.09 %
Felsőmecenzéf 1 0.09 %
Bunyita 1 0.09 %
Ósvacsákány 1 0.09 %
Abaújharaszti 1 0.09 %
Abaújszakaly 1 0.09 %
Kisladna 1 0.09 %
Petőszinye 1 0.09 %
Terebő 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 8.12 %
Rozgony 83 4.41 %
Izdobabeszter 61 3.24 %
Kisida 61 3.24 %
Kassamindszent 53 2.81 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.76 %
Györgyi 51 2.71 %
Hernádcsány 50 2.65 %
Jászómindszent 46 2.44 %
Györke 45 2.39 %
Alsókemence 44 2.34 %
Szepsi 42 2.23 %
Sároskőszeg 42 2.23 %
Kassaolcsvár 41 2.18 %
Regeteruszka 40 2.12 %
Garbócbogdány 39 2.07 %
Budamér 37 1.96 %
Petőszinye 37 1.96 %
Bolyár 36 1.91 %
Mecenzéf 36 1.91 %
Kelecsenyborda 36 1.91 %
Nagyszalánc 33 1.75 %
Benyék 31 1.65 %
Felsőmislye 29 1.54 %
Koksóbaksa 28 1.49 %
Tarcavajkóc 28 1.49 %
Csécs 28 1.49 %
Idabukóc 27 1.43 %
Ránkfüred 27 1.43 %
Lapispatak 27 1.43 %
Kecer 25 1.33 %
Alsótőkés 25 1.33 %
Királynép 25 1.33 %
Felsőcsáj 24 1.27 %
Lengyelfalva 24 1.27 %
Hernádzsadány 24 1.27 %
Rás 23 1.22 %
Hernádszentistván 23 1.22 %
Bátyok 23 1.22 %
Felsőkemence 22 1.17 %
Alsómislye 22 1.17 %
Kassabéla 21 1.11 %
Kalsa 20 1.06 %
Hernádszokoly 20 1.06 %
Füzérnádaska 18 0.96 %
Hernádgecse 18 0.96 %
Baska 18 0.96 %
Semse 17 0.90 %
Ránk 16 0.85 %
Tizsite 16 0.85 %
Torna 15 0.80 %
Abaújszakaly 15 0.80 %
Enyicke 15 0.80 %
Ósvacsákány 15 0.80 %
Aranyida 15 0.80 %
Hilyó 14 0.74 %
Alsóhutka 14 0.74 %
Abaújnádasd 14 0.74 %
Kenyhec 14 0.74 %
Jászó 14 0.74 %
Ósva 14 0.74 %
Abaújszina 13 0.69 %
Jászóújfalu 13 0.69 %
Abaújrákos 13 0.69 %
Abaújharaszti 12 0.64 %
Pány 12 0.64 %
Stósz 12 0.64 %
Szaláncújváros 12 0.64 %
Szeszta 11 0.58 %
Lapispatakújtelep 11 0.58 %
Somodi 11 0.58 %
Abos 11 0.58 %
Kecerlipóc 10 0.53 %
Felsőhutka 10 0.53 %
Terebő 10 0.53 %
Eszkáros 10 0.53 %
Sárosófalu 10 0.53 %
Balogd 9 0.48 %
Hernádgönyű 9 0.48 %
Bölzse 9 0.48 %
Alsócsáj 8 0.42 %
Szalánchuta 8 0.42 %
Perény - Hím 7 0.37 %
Nagyida 7 0.37 %
Makranc 6 0.32 %
Rudnok 6 0.32 %
Felsőtőkés 6 0.32 %
Nagyladna 5 0.27 %
Péder 5 0.27 %
Áj 5 0.27 %
Komaróc 5 0.27 %
Buzita 5 0.27 %
Újszállás 5 0.27 %
Modrafalva 4 0.21 %
Jánok 4 0.21 %
Bódvavendégi 4 0.21 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.21 %
Zsarnó 4 0.21 %
Hatkóc 4 0.21 %
Bunyita 3 0.16 %
Apátka 3 0.16 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 16.27 %
Somodi 42 3.49 %
Kecer 28 2.32 %
Mecenzéf 22 1.83 %
Jászómindszent 16 1.33 %
Nagyida 14 1.16 %
Magyarbőd 13 1.08 %
Jászóújfalu 13 1.08 %
Torna 12 1.00 %
Csécs 10 0.83 %
Hernádcsány 8 0.66 %
Buzita 8 0.66 %
Szepsi 8 0.66 %
Kisida 8 0.66 %
Stósz 7 0.58 %
Patacskő 6 0.50 %
Abaújszina 6 0.50 %
Koksóbaksa 4 0.33 %
Felsőmecenzéf 4 0.33 %
Györke 4 0.33 %
Kassamindszent 4 0.33 %
Abaújszakaly 4 0.33 %
Kenyhec 4 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.33 %
Abaújnádasd 4 0.33 %
Hilyó 3 0.25 %
Rozgony 3 0.25 %
Rudnok 3 0.25 %
Regeteruszka 3 0.25 %
Budamér 3 0.25 %
Terebő 3 0.25 %
Szeszta 3 0.25 %
Tarcavajkóc 3 0.25 %
Hernádszokoly 2 0.17 %
Kassaolcsvár 2 0.17 %
Királynép 2 0.17 %
Hernádgecse 2 0.17 %
Lengyelfalva 2 0.17 %
Györgyi 2 0.17 %
Alsómislye 2 0.17 %
Bölzse 2 0.17 %
Kassabéla 2 0.17 %
Ósvacsákány 2 0.17 %
Lapispatakújtelep 2 0.17 %
Kelecsenyborda 2 0.17 %
Garbócbogdány 2 0.17 %
Izdobabeszter 2 0.17 %
Pány 2 0.17 %
Hatkóc 2 0.17 %
Perény - Hím 2 0.17 %
Lapispatak 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Hernádzsadány 2 0.17 %
Ránk 2 0.17 %
Alsótőkés 2 0.17 %
Idabukóc 1 0.08 %
Makranc 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Nagyladna 1 0.08 %
Alsócsáj 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Hernádgönyű 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Ájfalucska 1 0.08 %
Semse 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Enyicke 1 0.08 %
Ránkfüred 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.59 %
Rozgony 63 3.33 %
Hernádcsány 61 3.22 %
Jászómindszent 59 3.12 %
Kassamindszent 46 2.43 %
Mecenzéf 42 2.22 %
Izdobabeszter 37 1.95 %
Magyarbőd 35 1.85 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.85 %
Kisida 33 1.74 %
Nagyida 31 1.64 %
Györke 27 1.43 %
Enyicke 27 1.43 %
Hernádgecse 26 1.37 %
Jászó 26 1.37 %
Hernádzsadány 25 1.32 %
Kassaolcsvár 23 1.21 %
Csécs 23 1.21 %
Sároskőszeg 22 1.16 %
Hernádszentistván 22 1.16 %
Koksóbaksa 22 1.16 %
Lapispatak 21 1.11 %
Tarcavajkóc 21 1.11 %
Budamér 20 1.06 %
Nagyszalánc 20 1.06 %
Regeteruszka 19 1.00 %
Somodi 19 1.00 %
Királynép 19 1.00 %
Felsőmislye 19 1.00 %
Makranc 19 1.00 %
Felsőmecenzéf 19 1.00 %
Hernádszokoly 17 0.90 %
Alsómislye 17 0.90 %
Lengyelfalva 17 0.90 %
Baska 16 0.84 %
Semse 16 0.84 %
Abaújnádasd 15 0.79 %
Kecer 14 0.74 %
Stósz 14 0.74 %
Garbócbogdány 14 0.74 %
Idabukóc 14 0.74 %
Abaújszakaly 14 0.74 %
Torna 13 0.69 %
Kassabéla 13 0.69 %
Tizsite 12 0.63 %
Györgyi 12 0.63 %
Bölzse 12 0.63 %
Eszkáros 12 0.63 %
Kisladna 12 0.63 %
Pány 12 0.63 %
Füzérnádaska 11 0.58 %
Alsóhutka 11 0.58 %
Kenyhec 11 0.58 %
Perény - Hím 11 0.58 %
Petőszinye 10 0.53 %
Alsókemence 10 0.53 %
Benyék 10 0.53 %
Abaújszina 10 0.53 %
Szeszta 9 0.48 %
Hilyó 9 0.48 %
Jászóújfalu 9 0.48 %
Lapispatakújtelep 9 0.48 %
Felsőhutka 9 0.48 %
Hernádgönyű 9 0.48 %
Ósva 9 0.48 %
Bolyár 8 0.42 %
Alsótőkés 8 0.42 %
Aranyida 8 0.42 %
Zsarnó 8 0.42 %
Alsócsáj 7 0.37 %
Rudnok 7 0.37 %
Kelecsenyborda 7 0.37 %
Bátyok 7 0.37 %
Szalánchuta 7 0.37 %
Abos 7 0.37 %
Jánok 6 0.32 %
Kalsa 6 0.32 %
Balogd 6 0.32 %
Nagyladna 6 0.32 %
Rás 6 0.32 %
Bódvavendégi 6 0.32 %
Ósvacsákány 6 0.32 %
Kecerlipóc 6 0.32 %
Abaújharaszti 6 0.32 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.26 %
Terebő 5 0.26 %
Buzita 4 0.21 %
Felsőtőkés 4 0.21 %
Ránk 4 0.21 %
Komaróc 4 0.21 %
Felsőkemence 4 0.21 %
Patacskő 3 0.16 %
Bunyita 3 0.16 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Szádelő 2 0.11 %
Bocsárd 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Ránkfüred 2 0.11 %
Áj 2 0.11 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Reste 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Apátka 1 0.05 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 12.46 %
Lapispatak 242 8.61 %
Budamér 158 5.62 %
Mecenzéf 114 4.06 %
Hernádcsány 106 3.77 %
Lapispatakújtelep 98 3.49 %
Koksóbaksa 86 3.06 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.85 %
Nagyszalánc 77 2.74 %
Királynép 76 2.70 %
Abaújnádasd 76 2.70 %
Kecer 74 2.63 %
Stósz 74 2.63 %
Kisida 74 2.63 %
Rozgony 69 2.46 %
Kalsa 68 2.42 %
Szepsi 58 2.06 %
Izdobabeszter 55 1.96 %
Jászóújfalu 53 1.89 %
Lengyelfalva 50 1.78 %
Szaláncújváros 48 1.71 %
Hernádgecse 47 1.67 %
Jászómindszent 46 1.64 %
Sároskőszeg 46 1.64 %
Hernádszentistván 46 1.64 %
Magyarbőd 44 1.57 %
Regeteruszka 42 1.49 %
Enyicke 40 1.42 %
Benyék 36 1.28 %
Tizsite 35 1.25 %
Abaújszina 34 1.21 %
Bolyár 32 1.14 %
Alsókemence 31 1.10 %
Tarcavajkóc 31 1.10 %
Kelecsenyborda 30 1.07 %
Alsóhutka 29 1.03 %
Hernádgönyű 29 1.03 %
Kassamindszent 28 1.00 %
Sárosófalu 26 0.93 %
Petőszinye 26 0.93 %
Hernádszokoly 26 0.93 %
Újszállás 25 0.89 %
Semse 25 0.89 %
Györke 24 0.85 %
Kassaolcsvár 21 0.75 %
Abaújharaszti 21 0.75 %
Felsőkemence 21 0.75 %
Balogd 21 0.75 %
Garbócbogdány 20 0.71 %
Ósvacsákány 20 0.71 %
Ósva 20 0.71 %
Felsőmecenzéf 20 0.71 %
Abaújrákos 18 0.64 %
Rudnok 18 0.64 %
Hernádzsadány 18 0.64 %
Kassabéla 17 0.60 %
Szalánchuta 17 0.60 %
Györgyi 17 0.60 %
Alsótőkés 16 0.57 %
Felsőmislye 16 0.57 %
Csécs 15 0.53 %
Bunyita 14 0.50 %
Modrafalva 14 0.50 %
Bölzse 14 0.50 %
Torna 14 0.50 %
Alsómislye 14 0.50 %
Eszkáros 13 0.46 %
Baska 13 0.46 %
Bátyok 13 0.46 %
Abos 13 0.46 %
Kecerlipóc 12 0.43 %
Perény - Hím 12 0.43 %
Nagyida 12 0.43 %
Makranc 12 0.43 %
Alsócsáj 12 0.43 %
Felsőcsáj 11 0.39 %
Füzérnádaska 11 0.39 %
Pány 11 0.39 %
Rás 11 0.39 %
Hatkóc 11 0.39 %
Patacskő 11 0.39 %
Kenyhec 10 0.36 %
Aranyida 10 0.36 %
Hilyó 10 0.36 %
Kisszalánc 9 0.32 %
Idabukóc 9 0.32 %
Ránkfüred 9 0.32 %
Ránk 9 0.32 %
Terebő 9 0.32 %
Felsőhutka 7 0.25 %
Felsőtőkés 7 0.25 %
Zsarnó 7 0.25 %
Somodi 5 0.18 %
Reste 3 0.11 %
Jánok 3 0.11 %
Ájfalucska 3 0.11 %
Nagyladna 3 0.11 %
Buzita 3 0.11 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Debrőd 1 0.04 %
Szeszta 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Miglécnémeti 1 0.04 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 23.99 %
Jászómindszent 94 7.47 %
Szepsi 75 5.96 %
Stósz 68 5.40 %
Felsőmecenzéf 59 4.69 %
Jászó 40 3.18 %
Kisida 40 3.18 %
Hernádcsány 21 1.67 %
Rozgony 19 1.51 %
Makranc 18 1.43 %
Kassamindszent 17 1.35 %
Torna 16 1.27 %
Lengyelfalva 15 1.19 %
Rudnok 15 1.19 %
Hatkóc 15 1.19 %
Hernádszokoly 14 1.11 %
Királynép 11 0.87 %
Aranyida 11 0.87 %
Koksóbaksa 11 0.87 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.87 %
Jászóújfalu 10 0.79 %
Perény - Hím 9 0.71 %
Pány 9 0.71 %
Idabukóc 9 0.71 %
Garbócbogdány 8 0.64 %
Semse 8 0.64 %
Hernádszentistván 8 0.64 %
Nagyszalánc 8 0.64 %
Magyarbőd 8 0.64 %
Kassaolcsvár 8 0.64 %
Jánok 8 0.64 %
Izdobabeszter 7 0.56 %
Csécs 7 0.56 %
Felsőtőkés 7 0.56 %
Abaújszina 6 0.48 %
Kenyhec 6 0.48 %
Nagyida 6 0.48 %
Györke 6 0.48 %
Abaújszakaly 6 0.48 %
Benyék 6 0.48 %
Sároskőszeg 6 0.48 %
Felsőhutka 6 0.48 %
Abaújnádasd 5 0.40 %
Tarcavajkóc 5 0.40 %
Abos 5 0.40 %
Györgyi 5 0.40 %
Felsőmislye 5 0.40 %
Alsótőkés 5 0.40 %
Budamér 4 0.32 %
Rás 4 0.32 %
Kecerlipóc 4 0.32 %
Kecer 4 0.32 %
Kassabéla 4 0.32 %
Miglécnémeti 4 0.32 %
Buzita 4 0.32 %
Apátka 4 0.32 %
Zsarnó 3 0.24 %
Hernádzsadány 3 0.24 %
Bolyár 3 0.24 %
Enyicke 3 0.24 %
Hernádgönyű 3 0.24 %
Lapispatak 3 0.24 %
Lapispatakújtelep 3 0.24 %
Alsócsáj 3 0.24 %
Szaláncújváros 3 0.24 %
Baska 3 0.24 %
Alsóhutka 3 0.24 %
Somodi 3 0.24 %
Szeszta 3 0.24 %
Hilyó 2 0.16 %
Sárosófalu 2 0.16 %
Ájfalucska 2 0.16 %
Tornaújfalu 2 0.16 %
Alsómislye 2 0.16 %
Tornahorváti 2 0.16 %
Nagyladna 2 0.16 %
Petőszinye 2 0.16 %
Kisladna 2 0.16 %
Szalánchuta 2 0.16 %
Patacskő 2 0.16 %
Újszállás 2 0.16 %
Tizsite 2 0.16 %
Abaújharaszti 2 0.16 %
Kalsa 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Péder 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Alsólánc 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Komaróc 1 0.08 %
Bocsárd 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Bátyok 1 0.08 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.08 %
Debrőd 1 0.08 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 21.43 %
Makranc 152 9.39 %
Buzita 107 6.61 %
Torna 92 5.68 %
Ránk 82 5.06 %
Csécs 79 4.88 %
Nagyida 72 4.45 %
Szeszta 65 4.01 %
Somodi 56 3.46 %
Debrőd 52 3.21 %
Perény - Hím 49 3.03 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.59 %
Reste