SK
KE
.....

Hernádtihany

Község

címer zászló
71 4% magyar 1910
21 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Ťahanovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Alsó-Tarca-dombság
Más földrajzi nevek:
Áfonyás, Disznós, Dárius-hegy, Erdő, Gazda-szőlő, Hágcsó, Hátsó, Kert alatt, Na Hore, Nad Žužeľom, Nyíres, Paž, Pisztráng, Rúbanisko, Szőlő alatt, Tilalmas, Zsellér-szőlő, Urbársky les, Zug, Žužeľ
Koordináták:
48.75739288, 21.25557899
Terület:
7,28 km2
Rang:
község
Népesség:
2512
Tszf. magasság:
221 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04013
Település kód:
598127
Szervezeti azonosító:
690911

Hernádtihany a Hernád bal partján, 220 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassa központjától 5,5 km-re északra, a Kassa-Margitfalva-Poprád vasúti fővonal mentén (megállóhely), a Kőtető-domb délnyugati lábánál. A település azon a ponton található, ahol a Hernád az Alsó-Tarca-dombság nyugati részén áttörve a Kassai-medencébe érkezik, a vasutat a folyóvölgyben alagúton át vezették. Az 1980-as években épült (és 1990-ben adminisztratív szempontból is Hernádtihanytól különválasztott) Tihanyi-lakótelep (Sídlisko Ťahanovce) a régi Hernádtihany település közvetlen keleti szomszédságában található, lakossága ugyanakkor előbbinek több mint nyolcszorosát teszi ki. Területe 220-440 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, 2010-ben kétharmadát erdő borította (483 ha), a szántóföldek 44 hektárt (6,0 %), a kertek 50 hektárt (6,9 %) foglaltak el. A Tihanyi-lakótelep városrésszé nyilvánításával régi (keleten a Monok-patakig húzódó) határának és erdeinek több mint felét elveszítette. Legmagasabb pontja az északkeleti határánál magasodó Viničná-hegy. Nyugatról Kassa-Észak, délről és keletről pedig a Tihanyi-lakótelep kassai városrészekkel, északnyugatról Hernádszentistván, északról Sároskisfalu-Tapolcsány és Budamér községekkel határos. Nyugati határát a Hernád-folyó alkotja.

Közigazgatás

1968-ig önálló község, azóta Kassa városrésze, 1996 óta a Kassa-I. járás részeként. 1881-ig Sáros vármegyéhez (annak Alsótarcai járásához) tartozott, majd Abaúj-Tornához csatolták, ezután 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1920-1938 és 1945-1960 között a Kassai, 1960-1968 között pedig a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). 1921-hez képest (10,81 km²) területe egyharmadával csökkent 1990 után (7,28 km²-re) a Tihanyi-lakótelep elszakításával. Északon Tapolcsány kataszterének egy részét ugyanakkor Hernádtihanyhoz csatolták. Régi (a maitól délebbre húzódó) északi határa 1920-ig vármegyehatárt alkotott Abaúj-Torna és Sáros között, majd 1938-45 között államhatárt Magyarország és Szlovákia között.

Népesség

Hernádtihanynak 2011-ben 2406 lakosa volt, melynek 76,1 %-a szlovák, 2,2 %-a pedig roma nemzetiségűnek vallotta magát, a lakosság csaknem egyötöde (19,9 %) nem nyilatkozott nemzetiségéről. Az eredetileg magyar lakosságú, majd a 18. század második felétől szlovák többségűvé vált településen 1880-ban már a lakosság 94,0 %-a volt szlovák anyanyelvű, 1910-ben pedig 91,7 %-a szlovák nemzetiségű, a magyarok aránya ekkor 4,3 % volt. Népessége 1941-1970 között még mintegy egynegyedével nőtt (1951 főről 2538-ra), az ezt következő két évtizedben azonban az elöregedés és az elvándorlás következtében a városrész népességének 43,9 %-át elveszítette. A rendszerváltás után ez a folyamat megfordult, a Tihanyi-lakótelep felépítésével a beköltözés Hernádtihanyra is megnőtt, 1991-2017 között több mint két kétharmadával nőtt a lakosság száma (1425 főről 2529 főre). 1921-ben még csaknem teljes lakossága (96,0 %) római katolikus vallású volt, 2011-ben a népesség 57,8 %-a volt római katolikus és 3,2 %-a görög katolikus vallású, 11,5 %-a pedig felekezeten kívüli. Népsűrűsége 2011-ben a kassai átlag egyharmada, 330 fő/km² volt.

Történelem

1263-ban, mint az Aba nemzetség birtoka „Tehan” néven szerepelt először írásos forrásokban. Neve szláv személynévi eredetű, de már a 13. század közepén németeket is letelepítettek itt. Fontos útelágazásnál feküdt már a középkorban; a Hernád mentén Kassát és Eperjest összekötő út mellett a Monok-patak völgyében a 13. század második felében Budamér felé új utat („Hála Isten”-út) létesítettek, melynek helyén ma a PR3-as gyorsforgalmi út vezet. 1313-ban már templomos hely volt, templomát Szent András tiszteletére szentelték. 1355-ben „Techan” alakban szerepelt. 1397-től egyike lett Kassa város jobbágyfalvainak, a község földesura a 19. századig a város maradt. 1491-ben még Abaúj vármegyéhez tartozott, később Sároshoz került. 1530-1550 között a török előrenyomulás elől északra húzódó magyarok telepedtek le itt. 1567-ben 15 portája volt, 1598-ban 60 ház állt a faluban. 1657-ben az egri törökök abaúji rajtaütésük során egészen idáig jutottak. A 17. században 27 gazda- és 29 zsellérporta, valamint 11 néptelen telek volt a faluban. Első pecsétje 1701-ből ismert. 1709-1710-ben a pestisjárvány számos áldozatot követelt, emlékére később a falutól délre emlékoszlopot emeltek. 1772-ben 36 gazda- és 13 zsellérporta volt a faluban. Az 1773-as összeírásban Hernádtihany beszélt nyelveként még a magyar szerepelt, 1796-ban Vályi András településlexikona már szlovák faluként említi. Római katolikus plébániáját 1795-ben alapították újra. 1805-ben a falu egy része leégett. A 19. század első feléig magyar neve Téhány, szlovák neve Čahanovce (Czahanowcze) volt. 1828-ban családneveinek többsége még magyar volt. 1849-ben kétszázezres orosz haderő vonult át a településen Ivan Paszkevics tábornagy vezetésével. A falu évszázadokon keresztül Sáros vármegyéhez tartozott, annak legdélebbi községeként és egyben egyetlen szőlőtermő helyeként. Délkeletről a Monok-patak, nyugatról a Hernád-folyó alkotta határát Abaúj (majd 1785-től Abaúj-Torna) vármegyével. A falu ugyanakkor szoros szálakkal kötődött Kassához, végül 1881-ben közigazgatásilag is Abaúj-Torna vármegyéhez csatolták, ettől kezdve északi határa alkotta Abaúj-Torna és Sáros vármegyék határát. 1869-1872 között megépült a kassa-oderbergi vasútvonal, melynek Kassa utáni első megállóhelye Hernádtihanyon létesült. A vasút építésekor egy 277 méter hosszú alagutat is fúrtak a község határában, az első vonat 1870. szeptember 1.-jén érkezett meg Hernádtihanyra. A község hivatalos neve 1863-tól Tihany, 1888-tól Abaújtihany, majd az 1907-es helységnévrendezés után Hernádtihany lett. 1880-ban 1354, csaknem kizárólag szlovák anyanyelvű és római katolikus vallású lakosa volt. A 19. század végén határában katonai lőteret létesítettek. 1918. decemberében a legionáriusok bevonulásával a község csehszlovák megszállás alá került, bár a magyar Vörös Hadsereg később egy hónapra (1919. június 6. – július 6.) vissza tudta foglalni. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1938. novemberében az új magyar-csehszlovák határt a bécsi döntés Hernádtihanytól északra állapította meg, ezzel határközséggé vált és 1945. januárjáig ismét Magyarországhoz tartozott. 1941-ben 464 háza és 1951 lakosa volt, melynek 46,5 %-a magyarnak és 53 %-a szlováknak vallotta magát. A község 1945. január 19.-én szabadult fel, a visszavonuló német csapatok felrobbantották vasúti alagútját, melyet ugyan helyreállítottak, de 1954-ben szélesebb, 320 m hosszú új alagúttal helyettesítették. 1947-1951 között itt épült fel a kassai magnezitgyár („Magnezitka”) új telephelye, melynek ma is álló 116 méter magas kéménye Kassa legmagasabb építménye. 1959-1961 között új iskolát létesítettek, mezőgazdasági szövetkezete 1959-ben alakult. A községnek 1965-ben volt a legtöbb lakosa (2831 fő), ekkor 557 ház állt itt. 1968. augusztus 1-jén hat másik községgel együtt Kassához csatolták. 1984-től megkezdődött Kassa legújabb lakótelepének építése Hernádtihany keleti szomszédságában, az építkezés 1997-ig tartott, alapvetően megváltoztatva a városrész arculatát.

Mai jelentősége

A városrészben szlovák tanítási nyelvű alapiskola és óvoda található. Szent Annának szentelt római katolikus temploma 1750-ben épült. Magnezitgyára 1996-ban megszüntette a termelést. Jelenleg egy autóipari beszállító vállalat telephelye működik itt (Howe Slovensko).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

TEÁNY. Techanovecz. Tót falu Sáros Várm. földes Ura Kassa Városa, lakosai katolikusok, fekszik Kassához 1/2 mértföldnyire; földgye termékeny, réttye sarjút is terem, legelője, és fája van, piatza Kassán közel.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Tehány, Czahanowce, tót falu, Sáros vmegyében, a Hernád mellett, Kassához 3/4 mfd. 886 kath. lak., paroch. templommal. Szőlőhegye van, melly egyetlenegy az egész megyében. Erdő. F. u. Kassa városa. Mint halljuk az uj rendezés szerint Abauj megyéhez csatoltatnék, s igy nem volna többé Sárosnak szőlőhegye.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Kassától keletre említendő a nagy sertéstenyésztő Kassa-Újfalu, mely a jó hírű kassai sódart nagy mennyiségben készíti és szállítja messze földre is; éjszakra pedig a Hernád bal partján Tihany falu, hol a völgy szűk volta miatt alagúton halad át a kassa-oderbergi vasút, hogy azon túl csakhamar Sárosmegye terűletére lépjen át.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kassánál átkelvén a Hernádon és a Kassai-hegy aljában északnak tartva, Tihany (Tehány) kisközséget találjuk, mely 215 házból áll; lakosainak száma 1431. Általában eltótosodott magyarok. Az ujabb nemzedék már beszél magyarul. A kassa-oderbergi vasút első megállóhelye Kassától. Postája helyben van; táviróállomása Aboson.

Magyar Katolikus Lexikon

Hernádtihany, v. Abaúj-Torna vm. (Tahanovce, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. sacai esp. ker-ében. - 1293: Thehan. 1313: alapították. Tp-át 1313: Szt András tit-ra sztelték. 1795: alapították újra. Mai Szt Anna tp-át 1750: építették. Kegyura 1880: Kassa városa. Anyanyelve 1880: szl.; 1940: szl., m. ** KTN I:166. - Schem. Cass. 1915:51.

Helységnévtár

Tihany (Cakanovce, Tahanovce), RK. 1319 Kassa, gk. 28 -, ág. 2 - , ref. 1 - , izr. 4 - .

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Hernádtihany. Már a bronzkorban lakott hely, mit az itt feltárt bronzkori leletek bizonyítanak. Okleveles első említése 1397-ből származik s ez időtől kassai várbirtok. Azelőtt Tihany, Abaúj-Tihany, korábban Tehán alakban fordul elő. A Thököly-féle felkelés, a kurucháborúk, a szabadságharc, majd korunkban a cseh elnyomás alatt sokat szenvedett. A község területe 180 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 2036.

Névelőfordulások
1263
Tehan
1293
Thehan
1355
Techan
1397
Thehan
1773
Téhany, Czahanowcze,
1786
Téhány, Czahanowecz,
1808
Tehány, Tahanowce,
1863
Tihany,
1873
Tihány,
1877
Tihany,
1888
Abaújtihany,
1892
Tihany
1907
Hernádtihany,
1920
Ťahanovce
1938
Hernádtihany,
1945
Ťahanovce

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Ťahanovská) 28
Telefon:

Honlap: tahanovce.eu
Polgármester:
Nigut Ján (KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS)

Képviselő-testület:
Hodermarská Monika (KDH)
Capko Vladimír (KDH)
Mráz Jaroslav (KDH)
Bodnár Ján (KDH)
Borovský Jozef (SPOLU)
KDH 80% KDH 4 képviselö SPOLU 20% SPOLU 1 képviselö 5 képviselö
Mestská časť Košice-Ťahanovce

Ťahanovská 28

Hernádtihanyi Rendőrörs

Juhoslovanská 2

Alapiskola és óvoda

Želiarska 4

Materská škola pri ZŠ

Želiarska 4

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 14 1%
szlovákok 1273 94%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 1%
egyéb 58 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1354
magyarok 71 4%
szlovákok 1529 92%
ruszinok 0 0%
romák 66 4%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1668
magyarok 12 1%
szlovákok 1564 98%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 11 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1588
magyarok 2 0%
szlovákok 1367 96%
ruszinok 0 0%
romák 43 3%
ukránok 0 0%
csehek 12 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1425
magyarok 24 1%
szlovákok 1664 93%
ruszinok 1 0%
romák 60 3%
ukránok 2 0%
csehek 11 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 35 2%
összlétszám 1797
magyarok 25 1%
szlovákok 1830 76%
ruszinok 3 0%
romák 54 2%
ukránok 1 0%
csehek 7 0%
németek 0 0%
egyéb 7 0%
ismeretlen 479 20%
összlétszám 2406
magyarok 21 1%
szlovákok 1928 86%
ruszinok 4 0%
romák 17 1%
ukránok 9 0%
csehek 7 0%
németek 0 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 247 11%
összlétszám 2238
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1792
Választási részvétel: 48.72 %
Kiadott boríték: 873
Bedobott boríték: 873

Polgármester

Érvényes szavazólap: 835
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Nigut Ján 471 56.41 % KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Borovský Jozef 210 25.15 % Független
Borovský František 154 18.44 % SKS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Hodermarská Monika 296 KDH
Borovský Jozef 286 SPOLU
Capko Vladimír 258 KDH
Mráz Jaroslav 234 KDH
Bodnár Ján 229 KDH

Képviselők

2014
KDH 80.00% KDH 4 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
KDH 80.00% KDH 4 képviselö SPOLU 20.00% SPOLU 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1673
Választási részvétel: 16.14 %
Kiadott boríték: 270
Bedobott boríték: 270
Választásra jogosult: 1673
Választási részvétel: 17.63 %
Kiadott boríték: 295
Bedobott boríték: 295
Választásra jogosult: 1 784
Választási részvétel: 30,10 %
Kiadott boríték: 537
Bedobott boríték: 537

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 257
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 521
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rudolf Bauer 118 45.91 % KDS
Zdenko Trebuľa 47 18.29 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rastislav Masnyk 27 10.51 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 14 5.45 % NOVA
Vladimír Gürtler 13 5.06 % 7 STATOČNÝCH
Lukáš Sisák 11 4.28 % KSS
Jozef Holečko 8 3.11 % Független
Marek Ďurán 7 2.72 % ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 6 2.33 % OKS
Jaroslav Džunko 6 2.33 % Független
Zdenko Trebuľa 64 22.07% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 318 61.04 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 111 21.31 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Róbert Bačinský 28 5.37 % Független
Karol Pataky 16 3.07 % MOST - HÍD, SKOK
Jarmila Tkáčová 16 3.07 % SNS
Štefan Surmánek 12 2.30 % ĽSNS
Vladislav Stanko 6 1.15 % Független
Jaroslav Džunko 5 0.96 % Független
Oliver Petrík 3 0.58 % JĽSS
Jozef Bobík 2 0.38 % Független
Lukáš Sisák 2 0.38 % KSS
Jozef Červeňák 1 0.19 % RIS
Adam Šepetka 1 0.19 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 262
Érvényes szavazólap: 504
Érvényes szavazólap: 17247
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Figeľ 76 29.01% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Peter Berta 72 27.48% Független
Rastislav Trnka 69 26.34% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Marek Vargovčák 63 24.05% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Andreja Takáčová 45 17.18% Független
Vladimír Vágási 40 15.27% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Marián Macej 40 15.27% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Štefan Baláž 37 14.12% NOVA
Rastislav Amrich 34 12.98% NOVA
Miloš Ihnát 31 11.83% SMER - SD
Vladimír Gürtler 29 11.07% 7 STATOČNÝCH
Michal Kravčík 28 10.69% 7 STATOČNÝCH
Ľubica Blaškovičová 27 10.31% Független
Renáta Bagiová 24 9.16% KDS
Cyril Betuš 22 8.40% PD
Štefan Bereš 22 8.40% Független
Vlastimil Eštvan 19 7.25% SNS
Kosmas Bekiaris 19 7.25% 7 STATOČNÝCH
Štefan Laský 19 7.25% SMER - SD
Jozef Holečko 19 7.25% Független
Jozef Burian 19 7.25% SMER - SD
Ľubica Gaľová 18 6.87% Független
Miroslav Čonka 18 6.87% MS
Marcel Gibóda 18 6.87% Független
Jaroslav Polaček 15 5.73% Független
Zsolt Lukács 14 5.34% Független
Alexander Murin 13 4.96% SĽS
Ľubomír Grega 13 4.96% Független
Juraj Gubík 12 4.58% NOVA
Robert Roland 12 4.58% DS
Terézia Dančáková 11 4.20% KSS
Ladislav Nagy 9 3.44% SĽS
Peter Pihorňa 9 3.44% SaS
Viera Idesová 9 3.44% SĽS
Monika Makeľová 7 2.67% ĽS-HZDS
Nikola Kibritov 6 2.29% DS
Jozef Filipko 5 1.91% SMK-MKP
Ján Struk 5 1.91% SMS
Ivan Pramuk 4 1.53% SĽS
Jaroslav Macko 4 1.53% KSS
Maroš Štupák 4 1.53% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Ondrášek 3 1.15% OKS
Peter Kolár 3 1.15% SMK-MKP
Jozef Figeľ 154 30.56% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Miloš Ihnát 125 24.80% Független
Juraj Mazák 112 22.22% NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Miroslav Špak 96 19.05% Független
Michal Kravčík 92 18.25% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Cyril Betuš 86 17.06% ŠKV
Mária Sadovská 76 15.08% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Zuzana Slivenská 70 13.89% Független
Lucia Rennerová 61 12.10% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Emil Petrvalský 58 11.51% ŠKV
Jaroslav Polaček 58 11.51% Független
Igor Petrovčik 57 11.31% Független
Peter Slávik 56 11.11% ŠKV
Jozef Molnár 49 9.72% Független
Štefan Bereš 47 9.33% Független
Zdeňka Olejárová 47 9.33% Független
Ľubomír Grega 38 7.54% Független
Marek Kondáš 38 7.54% ĽS Naše Slovensko
Ľubica Blaškovičová 36 7.14% Független
Andreja Takáčová 35 6.94% Független
Jozef Burian 35 6.94% SMER-SD
Igor Babják 32 6.35% Független
Marián Gaj 29 5.75% ŠKV
Michal Djordjevič 29 5.75% Független
Vlastimil Eštvan 28 5.56% SNS
Dagmar Kažimírová 28 5.56% Független
Pavol Mutafov 28 5.56% SMER-SD
Zuzana Demjanová 24 4.76% OKS
Tomáš Kišiday 21 4.17% Független
Štefan Fejko 20 3.97% ĽS Naše Slovensko
Mariana Makó 19 3.77% ĽS Naše Slovensko
Ján Bartko 19 3.77% Független
Štefan Surmánek 18 3.57% ĽS Naše Slovensko
Jozef Filipko 16 3.17% SMK-MKP
Adriana Pištejová 16 3.17% ŠANCA
Tibor Mátyás 14 2.78% ŠKV
Ľudovít Demian 14 2.78% MOST - HÍD
Vladimír Vágási 14 2.78% MOST - HÍD
Adam Šepetka 13 2.58% NAJ
Robert Roland 13 2.58% DS
Peter Beňo 11 2.18% MOST - HÍD
Jozef Kmeťko 10 1.98% NAJ
Zoltán Hanesz 10 1.98% SMK-MKP
Zuzana Sedláková 10 1.98% MOST - HÍD
Lukáš Novák 9 1.79% DS
Peter Bajus 8 1.59% DS
Iveta Kohanová 8 1.59% KSS
Peter Gašpar 7 1.39% JEDNOTA-ĽSS
Jozef Holečko 6 1.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ján Struk 5 0.99% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Pavol Novotný 4 0.79% VZDOR
Martin Ferdinandy 2 0.40% JEDNOTA-ĽSS
Marek Vargovčák 1803 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 1727 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ľubica Blaškovičová 1721 0.00% Független
Jozef Figeľ 1651 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Burian 1508 0.00% SMER - SD
Ľubomír Grega 1502 0.00% Független
Andreja Takáčová 1452 0.00% Független
Miloš Ihnát 1436 0.00% SMER - SD
Štefan Laský 1365 0.00% SMER - SD
Rastislav Amrich 1343 0.00% NOVA
Vladimír Vágási 1276 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Marcel Gibóda 1202 0.00% Független
Michal Kravčík 1177 0.00% 7 STATOČNÝCH
Marián Macej 1156 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jaroslav Polaček 1146 0.00% Független
Vladimír Gürtler 1122 0.00% 7 STATOČNÝCH
Štefan Baláž 1106 0.00% NOVA
Peter Berta 1088 0.00% Független
Štefan Bereš 1055 0.00% Független
Cyril Betuš 949 0.00% PD
Ľubica Gaľová 935 0.00% Független
Kosmas Bekiaris 768 0.00% 7 STATOČNÝCH
Jozef Filipko 719 0.00% SMK-MKP
Renáta Bagiová 677 0.00% KDS
Robert Roland 645 0.00% DS
Juraj Gubík 642 0.00% NOVA
Zsolt Lukács 626 0.00% Független
Peter Pihorňa 548 0.00% SaS
Jozef Holečko 521 0.00% Független
Miroslav Čonka 449 0.00% MS
Terézia Dančáková 437 0.00% KSS
Peter Kolár 393 0.00% SMK-MKP
Jaroslav Macko 371 0.00% KSS
Nikola Kibritov 287 0.00% DS
Alexander Murin 263 0.00% SĽS
Monika Makeľová 237 0.00% ĽS-HZDS
Ladislav Nagy 231 0.00% SĽS
Vlastimil Eštvan 225 0.00% SNS
Maroš Štupák 211 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ivan Pramuk 192 0.00% SĽS
Viera Idesová 189 0.00% SĽS
Ján Struk 165 0.00% SMS
Ladislav Ondrášek 163 0.00% OKS
Jaroslav Polaček 4259 24.69% Független
Igor Petrovčik 3544 20.55% Független
Jozef Figeľ 3358 19.47% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Miloš Ihnát 3229 18.72% Független
Michal Kravčík 3140 18.21% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ľubica Blaškovičová 2676 15.52% Független
Juraj Mazák 2664 15.45% NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Ľubomír Grega 2596 15.05% Független
Mária Sadovská 2229 12.92% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miroslav Špak 2161 12.53% Független
Zuzana Slivenská 2071 12.01% Független
Marián Gaj 1965 11.39% ŠKV
Lucia Rennerová 1914 11.10% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Cyril Betuš 1826 10.59% ŠKV
Michal Djordjevič 1629 9.45% Független
Jozef Holečko 1559 9.04% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Burian 1535 8.90% SMER-SD
Andreja Takáčová 1515 8.78% Független
Pavol Mutafov 1303 7.55% SMER-SD
Zdeňka Olejárová 1282 7.43% Független
Emil Petrvalský 1214 7.04% ŠKV
Jozef Molnár 1186 6.88% Független
Igor Babják 1167 6.77% Független
Ján Bartko 1142 6.62% Független
Dagmar Kažimírová 1135 6.58% Független
Peter Slávik 1042 6.04% ŠKV
Štefan Surmánek 1009 5.85% ĽS Naše Slovensko
Tibor Mátyás 992 5.75% ŠKV
Štefan Bereš 978 5.67% Független
Marek Kondáš 902 5.23% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Kišiday 874 5.07% Független
Jozef Filipko 863 5.00% SMK-MKP
Mariana Makó 858 4.97% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Vágási 848 4.92% MOST - HÍD
Štefan Fejko 769 4.46% ĽS Naše Slovensko
Robert Roland 747 4.33% DS
Zoltán Hanesz 703 4.08% SMK-MKP
Zuzana Demjanová 672 3.90% OKS
Zuzana Sedláková 569 3.30% MOST - HÍD
Peter Beňo 535 3.10% MOST - HÍD
Iveta Kohanová 490 2.84% KSS
Peter Bajus 478 2.77% DS
Adriana Pištejová 455 2.64% ŠANCA
Lukáš Novák 385 2.23% DS
Ľudovít Demian 346 2.01% MOST - HÍD
Pavol Novotný 312 1.81% VZDOR
Adam Šepetka 295 1.71% NAJ
Jozef Kmeťko 269 1.56% NAJ
Vlastimil Eštvan 260 1.51% SNS
Peter Gašpar 251 1.46% JEDNOTA-ĽSS
Ján Struk 213 1.23% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Martin Ferdinandy 190 1.10% JEDNOTA-ĽSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Észak 117 15.66 %
Óváros 98 13.12 %
Tihanyi-lakótelep 56 7.50 %
Hernádtihany 13 1.74 %
Kavocsán 6 0.80 %
Dzsungel 5 0.67 %
Tihanyi-lakótelep 251 60.19 %
Óváros 98 23.50 %
Észak 82 19.66 %
Hernádtihany 16 3.84 %
Kavocsán 6 1.44 %
Dzsungel 2 0.48 %
Észak 770 52.35 %
Óváros 421 28.62 %
Tihanyi-lakótelep 218 14.82 %
Dzsungel 39 2.65 %
Hernádtihany 35 2.38 %
Kavocsán 32 2.18 %
Tihanyi-lakótelep 966 120.00 %
Óváros 410 50.93 %
Észak 328 40.75 %
Hernádtihany 86 10.68 %
Dzsungel 23 2.86 %
Kavocsán 13 1.61 %
Észak 467 36.95 %
Óváros 458 36.23 %
Tihanyi-lakótelep 159 12.58 %
Hernádtihany 28 2.22 %
Kavocsán 17 1.34 %
Dzsungel 6 0.47 %
Tihanyi-lakótelep 675 40.27 %
Óváros 226 13.48 %
Észak 209 12.47 %
Hernádtihany 58 3.46 %
Dzsungel 36 2.15 %
Kavocsán 10 0.60 %
Észak 487 20.55 %
Óváros 363 15.32 %
Tihanyi-lakótelep 235 9.92 %
Kavocsán 37 1.56 %
Hernádtihany 32 1.35 %
Dzsungel 13 0.55 %
Óváros 1 687 75.55 %
Észak 1 231 55.13 %
Tihanyi-lakótelep 523 23.42 %
Hernádtihany 57 2.55 %
Kavocsán 38 1.70 %
Dzsungel 8 0.36 %
Óváros 241 61.01 %
Észak 149 37.72 %
Tihanyi-lakótelep 88 22.28 %
Hernádtihany 8 2.03 %
Dzsungel 2 0.51 %
Kavocsán 2 0.51 %
Észak 1 907 76.59 %
Óváros 1 510 60.64 %
Tihanyi-lakótelep 702 28.19 %
Kavocsán 65 2.61 %
Hernádtihany 58 2.33 %
Dzsungel 17 0.68 %
Óváros 613 33.21 %
Észak 577 31.26 %
Tihanyi-lakótelep 259 14.03 %
Dzsungel 35 1.90 %
Hernádtihany 35 1.90 %
Kavocsán 16 0.87 %
Tihanyi-lakótelep 1 092 78.34 %
Óváros 1 022 73.31 %
Észak 1 000 71.74 %
Hernádtihany 154 11.05 %
Kavocsán 74 5.31 %
Dzsungel 16 1.15 %
Észak 365 41.67 %
Óváros 319 36.42 %
Tihanyi-lakótelep 145 16.55 %
Kavocsán 16 1.83 %
Hernádtihany 16 1.83 %
Dzsungel 2 0.23 %
Észak 163 60.37 %
Óváros 157 58.15 %
Tihanyi-lakótelep 94 34.81 %
Kavocsán 11 4.07 %
Hernádtihany 6 2.22 %
Dzsungel 3 1.11 %
Óváros 122 5.52 %
Észak 68 3.07 %
Tihanyi-lakótelep 64 2.89 %
Hernádtihany 10 0.45 %
Kavocsán 4 0.18 %
Dzsungel 1 0.05 %
Tihanyi-lakótelep 582 74.05 %
Óváros 277 35.24 %
Észak 254 32.32 %
Hernádtihany 49 6.23 %
Kavocsán 17 2.16 %
Dzsungel 7 0.89 %
Óváros 949 52.03 %
Észak 788 43.20 %
Tihanyi-lakótelep 751 41.17 %
Hernádtihany 112 6.14 %
Kavocsán 43 2.36 %
Dzsungel 21 1.15 %
Észak 475 69.44 %
Óváros 429 62.72 %
Tihanyi-lakótelep 192 28.07 %
Hernádtihany 19 2.78 %
Kavocsán 14 2.05 %
Dzsungel 13 1.90 %
Óváros 114 5.73 %
Észak 46 2.31 %
Tihanyi-lakótelep 41 2.06 %
Kavocsán 5 0.25 %
Hernádtihany 5 0.25 %
Dzsungel 2 0.10 %
Óváros 844 73.39 %
Észak 613 53.30 %
Tihanyi-lakótelep 346 30.09 %
Hernádtihany 61 5.30 %
Kavocsán 33 2.87 %
Dzsungel 17 1.48 %
Észak 180 40.09 %
Óváros 116 25.84 %
Tihanyi-lakótelep 70 15.59 %
Hernádtihany 9 2.00 %
Kavocsán 6 1.34 %
Dzsungel 4 0.89 %
Óváros 302 10.35 %
Észak 265 9.08 %
Tihanyi-lakótelep 263 9.01 %
Hernádtihany 38 1.30 %
Dzsungel 17 0.58 %
Kavocsán 17 0.58 %
Óváros 313 33.09 %
Észak 295 31.18 %
Tihanyi-lakótelep 212 22.41 %
Hernádtihany 19 2.01 %
Dzsungel 10 1.06 %
Kavocsán 9 0.95 %
Észak 1 028 66.71 %
Óváros 603 39.13 %
Tihanyi-lakótelep 266 17.26 %
Hernádtihany 29 1.88 %
Kavocsán 27 1.75 %
Dzsungel 12 0.78 %
Észak 95 33.10 %
Óváros 58 20.21 %
Tihanyi-lakótelep 30 10.45 %
Kavocsán 3 1.05 %
Dzsungel 2 0.70 %
Hernádtihany 2 0.70 %
Óváros 990 133.42 %
Észak 354 47.71 %
Tihanyi-lakótelep 191 25.74 %
Dzsungel 37 4.99 %
Hernádtihany 29 3.91 %
Kavocsán 28 3.77 %
Óváros 1 236 65.67 %
Észak 1 153 61.26 %
Tihanyi-lakótelep 586 31.14 %
Hernádtihany 92 4.89 %
Kavocsán 55 2.92 %
Dzsungel 18 0.96 %
Tihanyi-lakótelep 2 002 81.02 %
Óváros 588 23.80 %
Észak 473 19.14 %
Hernádtihany 125 5.06 %
Kavocsán 33 1.34 %
Dzsungel 8 0.32 %
Tihanyi-lakótelep 1 163 108.79 %
Óváros 453 42.38 %
Észak 418 39.10 %
Hernádtihany 96 8.98 %
Kavocsán 20 1.87 %
Dzsungel 11 1.03 %
Óváros 835 52.65 %
Észak 790 49.81 %
Tihanyi-lakótelep 460 29.00 %
Hernádtihany 76 4.79 %
Kavocsán 48 3.03 %
Dzsungel 20 1.26 %
Óváros 538 24.06 %
Észak 471 21.06 %
Tihanyi-lakótelep 209 9.35 %
Dzsungel 41 1.83 %
Hernádtihany 28 1.25 %
Kavocsán 16 0.72 %
Óváros 131 13.29 %
Észak 107 10.85 %
Tihanyi-lakótelep 58 5.88 %
Kavocsán 9 0.91 %
Hernádtihany 4 0.41 %
Dzsungel 3 0.30 %
Óváros 250 26.23 %
Észak 146 15.32 %
Tihanyi-lakótelep 62 6.51 %
Kavocsán 11 1.15 %
Hernádtihany 8 0.84 %
Dzsungel 1 0.10 %
Óváros 319 91.93 %
Észak 144 41.50 %
Tihanyi-lakótelep 56 16.14 %
Hernádtihany 11 3.17 %
Dzsungel 3 0.86 %
Kavocsán 2 0.58 %
Óváros 117 43.82 %
Észak 65 24.34 %
Tihanyi-lakótelep 58 21.72 %
Hernádtihany 7 2.62 %
Kavocsán 3 1.12 %
Dzsungel 1 0.37 %
Tihanyi-lakótelep 341 26.96 %
Észak 319 25.22 %
Óváros 302 23.87 %
Hernádtihany 56 4.43 %
Kavocsán 18 1.42 %
Dzsungel 6 0.47 %
Óváros 431 17.51 %
Észak 224 9.10 %
Tihanyi-lakótelep 68 2.76 %
Hernádtihany 13 0.53 %
Kavocsán 7 0.28 %
Dzsungel 4 0.16 %
Óváros 503 40.02 %
Észak 269 21.40 %
Tihanyi-lakótelep 164 13.05 %
Kavocsán 37 2.94 %
Hernádtihany 14 1.11 %
Dzsungel 5 0.40 %
Észak 384 50.00 %
Óváros 291 37.89 %
Tihanyi-lakótelep 162 21.09 %
Hernádtihany 21 2.73 %
Kavocsán 12 1.56 %
Dzsungel 4 0.52 %
Óváros 357 13.72 %
Észak 344 13.22 %
Tihanyi-lakótelep 111 4.27 %
Kavocsán 15 0.58 %
Hernádtihany 14 0.54 %
Dzsungel 7 0.27 %
Tihanyi-lakótelep 97 7.46 %
Óváros 66 5.07 %
Észak 64 4.92 %
Hernádtihany 28 2.15 %
Dzsungel 3 0.23 %
Kavocsán 2 0.15 %
Tihanyi-lakótelep 515 56.41 %
Óváros 351 38.44 %
Észak 335 36.69 %
Hernádtihany 47 5.15 %
Kavocsán 28 3.07 %
Dzsungel 6 0.66 %
Óváros 329 20.89 %
Észak 225 14.29 %
Tihanyi-lakótelep 111 7.05 %
Kavocsán 25 1.59 %
Hernádtihany 10 0.63 %
Dzsungel 3 0.19 %
Óváros 302 54.91 %
Észak 173 31.45 %
Tihanyi-lakótelep 152 27.64 %
Hernádtihany 24 4.36 %
Kavocsán 15 2.73 %
Dzsungel 6 1.09 %
Óváros 234 26.59 %
Észak 212 24.09 %
Tihanyi-lakótelep 102 11.59 %
Hernádtihany 10 1.14 %
Kavocsán 9 1.02 %
Dzsungel 2 0.23 %
Tihanyi-lakótelep 1 177 56.83 %
Óváros 415 20.04 %
Észak 380 18.35 %
Hernádtihany 70 3.38 %
Kavocsán 16 0.77 %
Dzsungel 13 0.63 %
Óváros 1 379 135.33 %
Észak 799 78.41 %
Tihanyi-lakótelep 417 40.92 %
Hernádtihany 36 3.53 %
Kavocsán 27 2.65 %
Dzsungel 18 1.77 %
Óváros 1 674 129.37 %
Észak 561 43.35 %
Tihanyi-lakótelep 241 18.62 %
Kavocsán 62 4.79 %
Hernádtihany 38 2.94 %
Dzsungel 20 1.55 %
Tihanyi-lakótelep 139 51.67 %
Óváros 95 35.32 %
Észak 91 33.83 %
Hernádtihany 14 5.20 %
Kavocsán 5 1.86 %
Dzsungel 2 0.74 %
Tihanyi-lakótelep 552 29.79 %
Óváros 195 10.52 %
Észak 164 8.85 %
Hernádtihany 47 2.54 %
Kavocsán 15 0.81 %
Dzsungel 5 0.27 %
Óváros 280 28.93 %
Észak 262 27.07 %
Tihanyi-lakótelep 193 19.94 %
Hernádtihany 20 2.07 %
Kavocsán 8 0.83 %
Dzsungel 6 0.62 %
Óváros 370 43.48 %
Észak 343 40.31 %
Tihanyi-lakótelep 253 29.73 %
Hernádtihany 18 2.12 %
Kavocsán 15 1.76 %
Dzsungel 10 1.18 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
347 41.26%
HZDS
126 14.98%
ODÚ
67 7.97%
SDSS
52 6.18%
SDĽ
48 5.71%
SKDH
39 4.64%
DS-ODS
34 4.04%
SNS
29 3.45%
SZS
25 2.97%
SZ
22 2.62%
SPI
18 2.14%
ROI
16 1.90%
HSD-SMS
4 0.48%
Egyéb
14 1.66%
Érvényes szavazatok 841
KDH
311 38.83%
HZDS-RSS
145 18.10%
97 12.11%
ZRS
72 8.99%
SP-VOĽBA
39 4.87%
KSÚ
37 4.62%
HZPCS
21 2.62%
SNS
17 2.12%
KSS
17 2.12%
DS
13 1.62%
SPK
12 1.50%
NS
8 1.00%
ROISR
5 0.62%
SD
4 0.50%
MK
2 0.25%
Egyéb
1 0.12%
Érvényes szavazatok 801
SDK
476 47.46%
SOP
181 18.05%
HZDS
157 15.65%
SDĽ
91 9.07%
SNS
46 4.59%
KSS
12 1.20%
ZRS
9 0.90%
MKP
7 0.70%
NSK
5 0.50%
MLHZP
5 0.50%
SLS
5 0.50%
Egyéb
9 0.90%
Érvényes szavazatok 1003
SDKU
209 23.91%
KDH
183 20.94%
SMER
117 13.39%
ANO
95 10.87%
HZDS
77 8.81%
KSS
47 5.38%
MKP
27 3.09%
PSNS
25 2.86%
SNS
17 1.95%
SDA
15 1.72%
SZS
14 1.60%
HZD
10 1.14%
ROMA
9 1.03%
SDPO
6 0.69%
ZAR
6 0.69%
SDĽ
5 0.57%
NOSNP
4 0.46%
Egyéb
8 0.92%
Érvényes szavazatok 874
SMER
169 23.02%
SDKU DS
157 21.39%
KDH
141 19.21%
SNS
60 8.17%
HZD
56 7.63%
ĽS HZDS
42 5.72%
SF
32 4.36%
MKP
20 2.72%
ANO
16 2.18%
KSS
15 2.04%
NADEJ
12 1.63%
ZRS
5 0.68%
LB
3 0.41%
Egyéb
6 0.82%
Érvényes szavazatok 734
SMER
185 22.73%
KDH
169 20.76%
SDKU DS
154 18.92%
SaS
115 14.13%
Most-Híd
56 6.88%
SNS
30 3.69%
SRK
21 2.58%
SDĽ
19 2.33%
ĽS HZDS
17 2.09%
Paliho Kapurkova
12 1.47%
Únia
9 1.11%
EDS
7 0.86%
LSNS
7 0.86%
KSS
5 0.61%
ND
4 0.49%
MKP
3 0.37%
Egyéb
1 0.12%
Érvényes szavazatok 814
SMER SD
259 30.51%
KDH
168 19.79%
OĽaNO
115 13.55%
SDKU DS
67 7.89%
SaS
57 6.71%
Most-Híd
34 4.00%
SSS NM
29 3.42%
99 Percent
24 2.83%
Zmena zdola DU
16 1.88%
SNS
15 1.77%
LSNS
14 1.65%
NÁŠ KRAJ
7 0.82%
SZ
6 0.71%
NaS ns
6 0.71%
PaS
6 0.71%
SRUS
5 0.59%
ĽS HZDS
5 0.59%
SF
5 0.59%
MKP
2 0.24%
Egyéb
9 1.06%
Érvényes szavazatok 849
SMER SD
192 19.79%
OĽANO-NOVA
158 16.29%
SaS
128 13.20%
KDH
123 12.68%
#SIEŤ
89 9.18%
SME RODINA
78 8.04%
LSNS
74 7.63%
SNS
45 4.64%
Most-Híd
38 3.92%
SKOK!
7 0.72%
TIP
6 0.62%
SZS
5 0.52%
SMS
4 0.41%
KSS
4 0.41%
MKP
2 0.21%
Egyéb
17 1.75%
Érvényes szavazatok 970
Kassa I járás
Szlovákia

Bejelentések