SK
KS
.....

Hernádgönyű

Község

címer zászló
211 60% magyar 1910
2 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Gyňov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy
Más földrajzi nevek:
Bereg, Bradliská, Briežky (Breh), Chrasť, Dymece, Hradisko, Kapustnice, Krivé, Malé lúky, Mláky, Mosty, Nižné ortovisko, Ortvány, Ortáš, Petrej, Počov prieloh, Rúbanisko, Sartoše, (Szartos-patak), Topolky, Úboč, Veľké lúky, Vyšné ortovisko, Záhumnie
Koordináták:
48.58934402, 21.30615234
Terület:
5,38 km2
Rang:
község
Népesség:
632
Tszf. magasság:
171 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04414
Település kód:
521388
Szervezeti azonosító:
324159
Adóazonosító:
2021235953

Hernádgönyű a Kassai-medence déli részén, az Alsó-Hernád-völgy kistájon, 170 méteres (határa 165-203 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, a Hernád jobb partjának közelében, Kassától 16 km-re délre, Enyickétől 6 km-re délkeletre, Hernádcsánytól pedig 3 km-re délnyugatra, a Kassa-Hidasnémeti vasútvonal mentén (vasútállomás). A falu eredetileg a Szartos-patak bal partján épült, melyet a 20. század második felében kiszárítottak és szántófölddé alakítottak át. A falutól nyugatra találjuk a Breh-dombot (Briežky, 203 m), határának keleti, a Hernádig terjedő része sík terület. Határának túlnyomó része mezőgazdaságilag művelt terület, 2010-ben területének 77,3 %-át (416 ha) szántóföld, 8,2 %-át (44 ha) rét és legelő, 6,9 %-át (37 ha) pedig beépített terület foglalta el. Erdeje és külterületi lakott helye nincs, a határ nyugati részét a 18. század végén még elfoglaló erdőket a 19. század során kivágták és szántófölddé alakították át. Hernádgönyű a közúti közlekedés szempontjából zsákfalunak számít, csak a Hernádcsányról ide vezető 3341-es bekötőúton közelíthető meg, mezőgazdasági utak kötik össze Bölzsével (3 km) és a Hernád kerékpáros hídján (2013 óta) keresztül Abajúnádasddal (4 km). Délről Abaújszina, nyugatról Bölzse, északról Hernádcsány, keletről és délkeletről pedig Abaújnádasd községekkel határos. Keleti határának egy részét a Hernád-folyó képezi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott (1908-ig a Kassai járáshoz). A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz, majd annak megszüntetése után a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (1939-ig Abaúj-Torna vármegye Füzér-gönci járásához, majd Kassai járásához tartozott). Területe (1910, 1921: 5,30 km², 2011: 5,38 km²) az elmúlt évszázad során csak minimális mértékben változott.

Népesség

A község a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik, 2011-ban 608 lakosának 97,4 %-a szlovák nemzetiségű volt. 1880-ban lakosságának 83,9 %-a, 1900-ban pedig 83,6 %-a volt szlovák anyanyelvű, a magyar anyanyelvűek aránya ebben az időszakban 7,2 %-ról 14,0 %-ra nőtt. Az 1910-es népszámlálás már 60,1 %-os magyar többséget mutatott ki, de az nem tükrözi a valós nemzetiségi megoszlást: az 1921-es népszámláláskor már csak 1 személy vallotta magyarnak magát. A magyar fennhatóság alatt tartott 1941-es népszámlálás az 1910-es hasonló nemzetiségi megoszlást (65,7 % magyar, 34,3 % szlovák) mutatott ki. 1945 után a kettős identitás megszűnésével Hernádgönyű egynemzetiségű községgé vált. A község népessége a 20. század eleje óta több mint kétszeresére nőtt, 1921-1941 között 21,6 %-kal (333 főről 405 főre), 1941-1980 között pedig 54,3 %-kal (405 főről 625 főre) nőtt a lakosság száma. Az 1980-as években még 7,8 %-os fogyás figyelhető meg (625 főről 576 főre), a rendszerváltás után azonban ismét a népesség növekedése, melynek üteme egyre gyorsul, 2011-2017 között a szuburbanizáció révén már 10,5 %-al (608 főről 652 főre) nőtt a lakosság száma. Hernádgönyű lakosságának többsége (1921-ben 69,1 %, 2011-ben 78,1 %) római katolikus vallású, a görög katolikusok aránya 1921-2011 között 20,1 %-ról 4,1 %-ra, a reformátusoké pedig 8,7 %-ról 4,4 %-ra csökkent. A község népsűrűsége (2011-ben 113 fő/km²) a járási átlag mintegy másfélszerese.

Történelem

A település a 13. században jött létre, első okleveles említését 1255-ből találjuk, ekkor Gönyűpataka („Gunupataka”) néven, majd 1268-ban Gvn, 1427-ben Gewnew, 1630-ban pedig Geonyo névváltozatokban fordul elő. 1270-ben mint két különálló falut, Al- és Felgönyűt (Fel Genew, Algunyo) említik. Abaúji várföld volt, melyet 1268-ban Csannyal (Hernádcsány) együtt IV. Béla az Aba nemzetségbeli Dénesnek adományozott, aki 1270-ben Gálnak és társainak engedte át birtokát. 1290-ben gönyűi nemesek osztozkodtak birtokán, ekkor szerepelt először a Szartos (Scartas) patak is. 1427-ben Gönyűi Miklós birtoka volt, a falunak ekkor 9 portája volt. 1630-ra ¼ paraszt- és ½ zsellérporta maradt a faluban. 1715-ben 4, 1720-ban 5 lakott porta volt a faluban. 1772-ban 26 család élt itt és 7 különböző földesura volt. 1773-ban még magyar többségű településként jellemzik, a 19. század során lakossága zömében szlovákká vált. Az első népszámláláskor, 1784-87-ben 263 lakosa volt. A község első pecsétjét 1784-ból ismerjük. A határának nyugati részét borító, az első katonai felmérés térképén még ábrázolt erdőket a 19. század második felére teljesen kiirtották. 1828-ban 55 háza és 361 lakosa volt. 1850-ben 355 lakosa volt, melynek még több, mint egyharmada (36,6 %) görög katolikus vallású volt (1921-re arányuk 20,1 %-ra csökkent). 1860-ban a Kassát Miskolccal összekötő vasútvonal megépítésével a község vasúti megállóhelyhez jutott. 1880-ban 304, 1890-ben 286, 1900-ban pedig 335 lakosa volt. 1905-ben kapta a hivatalos Hernádgönyű nevet (korábban Gönyű). 1908-ban a korábban a Kassai járáshoz tartozó kisközséget a Füzéri járáshoz csatolták. A 20. század elején meginduló magyarosodásnak (1910-ben a lakosság 60,1 %-a már magyar anyanyelvűnek vallotta magát) a község Csehszlovákiához csatolása vetett véget. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. 1910-ben 351, 1921-ben 333, 1930-ban 377 lakosa volt, 1938-ban 70 háza és 425 lakosa volt. 1938. novemberétől 1945. januárjáig ismét magyar fennhatóság alá került. 1941-ben 405 lakosa volt. 1945. januárjában csaknem az egész község elpusztult a front átvonulásakor (a Szovjet Hadsereg január 19-én foglalta el). Mezőgazdasági szövetkezetét 1952-ben alapították. 1952-ig a község Kassamindszent egyházközségéhez tartozott, ekkor vált Hernádcsány filiájává. 1957-ben kultúrház, 1959-ben pedig új iskola épült a községben (ma az óvoda épülete), 1971-ben átadták a Helyi Nemzeti Bizottság épületét is. 1969-től a rendszerváltásig helyi nemzeti bizottsága közös volt Hernádcsányéval. 1970-ben 522, 1980-ban 625, 1991-ben 576 lakosa volt. A község címerét és zászlaját 2002-ben fogadták el. 2001-ben 582, 2011-ben 608, 2017-ben pedig 672 lakosa volt.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben szlovák nevelési nyelvű óvoda található. Jézus szívének szentelt római katolikus temploma neoromán stílusban épült 1924-ben, 1946-ban újjáépítették.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Felső Gönyű. Magyar falu Abauj Vármegyében, földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik a’ Kassai járásban, épűletre fája nintsen, mivel felét szántó földgyének néha a’ víz járja, ámbár Kassának szomszédságában lévén, vagyonnyainak el adására jó alkalmatossága van, mind az által második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Gönyő, tót-magyar falu, Abauj vmegyében, Enyiczkéhez 1 órányira: 170 r. kath., 130 g. kath., 40 ref., 15 zsidó lak. F. u. Kormos, Bodnár, a Kassai seminarium. Ut. p. Kassa.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Bocsárdtól nyugatra, a vasút mellett van Gönyü, melynek 43 háza és 286 tót ajku lakosa van. Postája és távirója Csány.

Helységnévtár

Gönyű (Gönyő, Ginov), rk. 177 Koksó-Mindszent, gk. 93 Sziget-Bölzse, ref. 8 - , izr. 26 Szina.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Hernádgönyü. Azelőtt Gönyü. Eredete és története ismeretlen. A község területe 931 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 425.

Névelőfordulások
1268
Gvnv
1270
Fel Genew
1427
Gewnew
1630
Geonyo
1772
Felso Gonye
1773
Gönyű
1786
Gönyő
1808
Gönyű, Gynjow, Gyňow
1863
Gönyü
1895
Gönyű
1907
Hernádgönyű
1920
Gyňov
1938
Hernádgönyű
1945
Gyňov

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Čanianska) 124/3
Telefon: 0556999119
Fax: 0556999243

Honlap: gynov.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Vargová Denisa (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Dudrík Erik (SMER-SD)
Šoltés Peter (SMER-SD)
Schmucer Martin (SMER-SD)
Timková Katarína (SMER-SD)
Pačaiová Nevelöšová Eva (SMER-SD)
SMER-SD 100% SMER-SD 5 képviselö 5 képviselö
Óvoda

Malogyňovská 71

Hernádgönyűi Községi Hivatal

Čanianska 124/3

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 22 7%
szlovákok 255 84%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 5%
egyéb 13 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 304
magyarok 211 60%
szlovákok 139 40%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 351
magyarok 1 0%
szlovákok 314 94%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 18 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 333
magyarok 0 0%
szlovákok 573 99%
ruszinok 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 576
magyarok 0 0%
szlovákok 579 99%
ruszinok 0 0%
ukránok 2 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 582
magyarok 2 0%
szlovákok 592 97%
ruszinok 1 0%
ukránok 2 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 11 2%
összlétszám 608
magyarok 2 0%
szlovákok 651 97%
ruszinok 0 0%
ukránok 2 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 13 2%
összlétszám 669
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 539
Választási részvétel: 38.59 %
Kiadott boríték: 208
Bedobott boríték: 208

Polgármester

Érvényes szavazólap: 200
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vargová Denisa 200 100.00 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Dudrík Erik 172 SMER-SD
Šoltés Peter 167 SMER-SD
Schmucer Martin 157 SMER-SD
Timková Katarína 144 SMER-SD
Pačaiová Nevelöšová Eva 140 SMER-SD

Képviselők

2014
Független 40.00% Független 2 képviselö KDH 20.00% KDH 1 képviselö SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö 5 képviselö
2018
SMER-SD 100.00% SMER-SD 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 500
Választási részvétel: 13.20 %
Kiadott boríték: 66
Bedobott boríték: 66
Választásra jogosult: 502
Választási részvétel: 15.14 %
Kiadott boríték: 76
Bedobott boríték: 76
Választásra jogosult: 534
Választási részvétel: 25,65 %
Kiadott boríték: 137
Bedobott boríték: 137

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 66
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 135
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 37 56.06 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 23 34.85 % KDS
Marek Ďurán 3 4.55 % ĽS Naše Slovensko
Lukáš Sisák 2 3.03 % KSS
Dominika Palaščáková 1 1.52 % NOVA
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Rastislav Masnyk 0 0.00 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 34 44.74% KDS
Richard Raši 60 44.44 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 48 35.56 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 8 5.93 % Független
Štefan Surmánek 5 3.70 % ĽSNS
Jarmila Tkáčová 4 2.96 % SNS
Lukáš Sisák 4 2.96 % KSS
Vladislav Stanko 2 1.48 % Független
Oliver Petrík 2 1.48 % JĽSS
Jozef Bobík 1 0.74 % Független
Jaroslav Džunko 1 0.74 % Független
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Karol Pataky 0 0.00 % MOST - HÍD, SKOK
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 66
Érvényes szavazólap: 133
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Ján Kokarda 44 66.67% Független
Monika Bérešová 36 54.55% SZS
Michal Rečka 32 48.48% SMER - SD
Štefan Petrík 27 40.91% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Konkoly 24 36.36% SMER - SD
Tomáš Suchý 19 28.79% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Miloš Barcal 17 25.76% Független
František Petro 15 22.73% SMER - SD
Monika Vargová 14 21.21% SNS
Róbert Čarny 12 18.18% SNS
Ľubomír Šimko 11 16.67% SMER - SD
Karol Dzugas 8 12.12% Független
Vojtech Staňo 7 10.61% SMER - SD
Božena Letková 7 10.61% Független
Norbert Krušinský 6 9.09% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Anton Medvec 5 7.58% Független
Ivan Buchla 5 7.58% SNS
Štefan Markovič 5 7.58% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Viktor Dulina 5 7.58% Független
Július Beluscák 4 6.06% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Viktor Sasák 4 6.06% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Slavomír Horváth 4 6.06% SNS
Elena Fialková 4 6.06% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ľubica Holováčová 3 4.55% SĽS
Ján Stanislav 3 4.55% SNS
Jaroslav Pástor 3 4.55% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Róbert Šándor 3 4.55% Független
Ján Marton 3 4.55% NOVA
Viliam Bačo 2 3.03% Független
Jozef Holečko 2 3.03% Független
Štefan Laczkó 2 3.03% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 2 3.03% KSS
Radoslav Šimko 2 3.03% SNS
Ladislav Bartók 2 3.03% Független
Miroslav Bačenko 2 3.03% Független
Ladislav Miko 2 3.03% 7 STATOČNÝCH
Marián Tóth 2 3.03% SaS
Rastislav Moric 1 1.52% 7 STATOČNÝCH
Anton Király 1 1.52% SMK-MKP
Jozef Tischler 1 1.52% SĽS
Ján Mikloš 1 1.52% KSS
Ján Bačo 1 1.52% SĽS
Peter Palaščák 1 1.52% SOĽ
Martin Baltes 1 1.52% SĽS
Jenő Csoltkó 0 0.00% Független
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Ivan Hriczko 0 0.00% Független
Jozef Koňa 0 0.00% SĽS
Marián Kertész 0 0.00% PD
Elena Majancsíková 0 0.00% SĽS
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
Mária Topoľančinová 0 0.00% ĽS-HZDS
Dominika Palaščáková 0 0.00% NOVA
Františka Kočišová 0 0.00% SĽS
Július Grulyo 0 0.00% Független
Imrich Kohút 0 0.00% SĽS
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
Ladislav Vojtko 0 0.00% KSS
Vladimír Popovič 0 0.00% SMS
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 75 56.39% SMER-SD
Ján Kokarda 69 51.88% Független
Imrich Bakši 55 41.35% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miloš Barcal 32 24.06% Független
Monika Gergelová 30 22.56% SNS
František Petro 29 21.80% SMER-SD
Peter Solár 28 21.05% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Baltes 24 18.05% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Suchý 24 18.05% ŠANCA
Martin Smrčo 21 15.79% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Mária Dulovičová 19 14.29% Független
Viktor Dulina 18 13.53% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 15 11.28% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Peter Derevjaník 15 11.28% SMER-SD
Pavol Lehotský 13 9.77% Független
Jozef Hric 12 9.02% KSS
Pavol Bujňák 11 8.27% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Marcela Demkeová 10 7.52% ĽS Naše Slovensko
Erika Zámboriová 9 6.77% ŠKV
Vlastimil Lakatoš 9 6.77% Független
František Gedra 9 6.77% ĽS Naše Slovensko
Peter Seman 9 6.77% KSS
Radoslav Hodor 8 6.02% Független
Martina Dutková 8 6.02% Független
Roland Szabó 8 6.02% SMER-SD
Ivan Hriczko 7 5.26% ŠKV
Ondrej Bernát 7 5.26% SMER-SD
Jozef Krešák 7 5.26% ŠANCA
Anton Medvec 7 5.26% Független
Jarmila Vaňová 6 4.51% ŠKV
Štefan Hudák 6 4.51% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 6 4.51% Független
Ladislav Bartók 5 3.76% MKDA-MKDSZ
Július Begala 5 3.76% Független
Július Beluscsák 5 3.76% Független
Ladislav Andrejanin 4 3.01% ÚSVIT
Július Pelegrin 4 3.01% Független
Anetta Strýčková 4 3.01% Független
Gabriel Böhm 3 2.26% Független
István Zachariaš 3 2.26% SMK-MKP
Elena Fialková 3 2.26% MOST - HÍD
Rudolf Varga 3 2.26% VZDOR
Csaba Káposztás 3 2.26% MKDA-MKDSZ
Slavomír Borovský 3 2.26% DS
Attila Oravecz 2 1.50% MOST - HÍD
Anton Király 2 1.50% SMK-MKP
Gábor Szalay 1 0.75% SMK-MKP
Július Grulyo 1 0.75% Független
Ervín Kompuš 1 0.75% NAJ
Ján Horváth 1 0.75% Független
Ladislav Vojtko 1 0.75% KSS
Csaba Simkó 1 0.75% SMK-MKP
Jaroslav Pástor 1 0.75% MOST - HÍD
Mária Lacková 1 0.75% Független
Norbert Krušinský 1 0.75% MOST - HÍD
László Köteles 1 0.75% SMK-MKP
Slavomír Horváth 1 0.75% SNS
Tamás Iván 0 0.00% SMK-MKP
Tibor Bráz 0 0.00% Független
Augustín Köteles 0 0.00% NAJ
Peter Kocai 0 0.00% NAJ
Alexander Horváth 0 0.00% MOST - HÍD
Alexander Képes 0 0.00% SMK-MKP
Vojtech Farkaš 0 0.00% Független
Adrianna Gergely Papp 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 75.64 %
Torna 145 16.20 %
Buzita 141 15.75 %
Somodi 111 12.40 %
Makranc 110 12.29 %
Debrőd 109 12.18 %
Csécs 94 10.50 %
Szeszta 73 8.16 %
Jászó 69 7.71 %
Jánok 64 7.15 %
Perény - Hím 63 7.04 %
Komaróc 63 7.04 %
Áj 57 6.37 %
Reste 57 6.37 %
Szádudvarnok - Méhész 51 5.70 %
Tornaújfalu 49 5.47 %
Alsólánc 48 5.36 %
Zsarnó 47 5.25 %
Bódvavendégi 40 4.47 %
Nagyida 40 4.47 %
Péder 40 4.47 %
Abaújszina 33 3.69 %
Pány 22 2.46 %
Mecenzéf 21 2.35 %
Jászómindszent 12 1.34 %
Tornahorváti 12 1.34 %
Szádelő 12 1.34 %
Kenyhec 11 1.23 %
Miglécnémeti 11 1.23 %
Stósz 7 0.78 %
Kisida 7 0.78 %
Felsőmecenzéf 5 0.56 %
Hernádcsány 4 0.45 %
Hernádzsadány 4 0.45 %
Kassamindszent 4 0.45 %
Magyarbőd 4 0.45 %
Jászóújfalu 3 0.34 %
Felsőtőkés 3 0.34 %
Koksóbaksa 3 0.34 %
Izdobabeszter 3 0.34 %
Hernádszokoly 3 0.34 %
Enyicke 3 0.34 %
Petőszinye 3 0.34 %
Rás 2 0.22 %
Baska 2 0.22 %
Hernádszentistván 2 0.22 %
Benyék 2 0.22 %
Felsőcsáj 2 0.22 %
Kalsa 2 0.22 %
Hilyó 2 0.22 %
Patacskő 2 0.22 %
Alsókemence 2 0.22 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.22 %
Györke 2 0.22 %
Alsómislye 2 0.22 %
Alsótőkés 2 0.22 %
Kassaolcsvár 2 0.22 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Sároskőszeg 1 0.11 %
Semse 1 0.11 %
Rudnok 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Kecerlipóc 1 0.11 %
Lengyelfalva 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Bolyár 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Kisladna 1 0.11 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 9.58 %
Torna 110 3.24 %
Kecer 63 1.86 %
Szepsi 47 1.39 %
Mecenzéf 28 0.83 %
Áj 16 0.47 %
Buzita 14 0.41 %
Jászómindszent 13 0.38 %
Csécs 11 0.32 %
Jászóújfalu 10 0.29 %
Kisida 9 0.27 %
Abaújszakaly 9 0.27 %
Györke 8 0.24 %
Kenyhec 8 0.24 %
Hernádcsány 8 0.24 %
Tornaújfalu 7 0.21 %
Abos 7 0.21 %
Izdobabeszter 7 0.21 %
Abaújszina 6 0.18 %
Stósz 6 0.18 %
Budamér 5 0.15 %
Hernádszentistván 5 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.15 %
Hernádszokoly 5 0.15 %
Pány 5 0.15 %
Enyicke 5 0.15 %
Benyék 5 0.15 %
Semse 5 0.15 %
Bolyár 5 0.15 %
Hernádzsadány 4 0.12 %
Rozgony 4 0.12 %
Debrőd 4 0.12 %
Koksóbaksa 4 0.12 %
Nagyida 4 0.12 %
Miglécnémeti 4 0.12 %
Zsarnó 4 0.12 %
Alsókemence 4 0.12 %
Lapispatakújtelep 4 0.12 %
Szeszta 3 0.09 %
Hilyó 3 0.09 %
Komaróc 3 0.09 %
Nagyszalánc 3 0.09 %
Alsólánc 3 0.09 %
Patacskő 3 0.09 %
Sároskőszeg 3 0.09 %
Felsőmislye 3 0.09 %
Felsőmecenzéf 3 0.09 %
Szaláncújváros 3 0.09 %
Ránk 3 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.09 %
Alsómislye 3 0.09 %
Rudnok 3 0.09 %
Baska 3 0.09 %
Perény - Hím 3 0.09 %
Lapispatak 2 0.06 %
Lengyelfalva 2 0.06 %
Makranc 2 0.06 %
Petőszinye 2 0.06 %
Alsóhutka 2 0.06 %
Felsőtőkés 2 0.06 %
Aranyida 2 0.06 %
Királynép 2 0.06 %
Kassamindszent 2 0.06 %
Garbócbogdány 2 0.06 %
Hernádgecse 1 0.03 %
Alsótőkés 1 0.03 %
Kassaolcsvár 1 0.03 %
Abaújrákos 1 0.03 %
Reste 1 0.03 %
Jánok 1 0.03 %
Rás 1 0.03 %
Bódvavendégi 1 0.03 %
Hatkóc 1 0.03 %
Eszkáros 1 0.03 %
Ájfalucska 1 0.03 %
Szalánchuta 1 0.03 %
Alsócsáj 1 0.03 %
Kelecsenyborda 1 0.03 %
Györgyi 1 0.03 %
Somodi 1 0.03 %
Terebő 1 0.03 %
Abaújnádasd 1 0.03 %
Abaújharaszti 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Idabukóc 1 0.03 %
Felsőhutka 1 0.03 %
Felsőkemence 1 0.03 %
Balogd 1 0.03 %
Magyarbőd 1 0.03 %
Bölzse 1 0.03 %
Bátyok 1 0.03 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 29.87 %
Buzita 223 13.03 %
Csécs 84 4.91 %
Perény - Hím 79 4.62 %
Torna 77 4.50 %
Szeszta 77 4.50 %
Reste 67 3.92 %
Makranc 66 3.86 %
Komaróc 55 3.21 %
Debrőd 55 3.21 %
Somodi 53 3.10 %
Alsólánc 51 2.98 %
Nagyida 49 2.86 %
Tornaújfalu 38 2.22 %
Jászó 37 2.16 %
Áj 37 2.16 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.87 %
Zsarnó 31 1.81 %
Péder 30 1.75 %
Abaújszina 29 1.69 %
Jánok 28 1.64 %
Bódvavendégi 25 1.46 %
Mecenzéf 15 0.88 %
Semse 11 0.64 %
Pány 10 0.58 %
Kenyhec 9 0.53 %
Hernádcsány 9 0.53 %
Tornahorváti 8 0.47 %
Kassamindszent 8 0.47 %
Miglécnémeti 8 0.47 %
Györke 7 0.41 %
Enyicke 6 0.35 %
Kecer 6 0.35 %
Kisida 5 0.29 %
Izdobabeszter 5 0.29 %
Jászómindszent 5 0.29 %
Hernádszentistván 5 0.29 %
Regeteruszka 4 0.23 %
Királynép 4 0.23 %
Jászóújfalu 4 0.23 %
Szádelő 4 0.23 %
Felsőcsáj 3 0.18 %
Patacskő 3 0.18 %
Hernádszokoly 3 0.18 %
Hatkóc 3 0.18 %
Rozgony 3 0.18 %
Hernádzsadány 3 0.18 %
Lengyelfalva 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Felsőtőkés 2 0.12 %
Aranyida 2 0.12 %
Felsőkemence 2 0.12 %
Sároskőszeg 2 0.12 %
Bolyár 2 0.12 %
Alsótőkés 2 0.12 %
Baska 2 0.12 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.12 %
Felsőmecenzéf 2 0.12 %
Alsómislye 2 0.12 %
Nagyszalánc 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Abos 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Hilyó 1 0.06 %
Ránk 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Budamér 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 9.66 %
Jászómindszent 108 5.67 %
Stósz 76 3.99 %
Felsőmecenzéf 50 2.63 %
Szepsi 38 2.00 %
Kisida 36 1.89 %
Hernádcsány 24 1.26 %
Jászó 24 1.26 %
Kassamindszent 24 1.26 %
Jászóújfalu 22 1.16 %
Kassabéla 19 1.00 %
Rozgony 18 0.95 %
Budamér 18 0.95 %
Hernádszokoly 17 0.89 %
Semse 17 0.89 %
Družstevná pri Hornáde 15 0.79 %
Sároskőszeg 15 0.79 %
Felsőtőkés 14 0.74 %
Kassaolcsvár 14 0.74 %
Csécs 12 0.63 %
Lengyelfalva 12 0.63 %
Torna 12 0.63 %
Izdobabeszter 12 0.63 %
Hernádszentistván 12 0.63 %
Idabukóc 11 0.58 %
Aranyida 11 0.58 %
Lapispatak 11 0.58 %
Koksóbaksa 10 0.53 %
Felsőmislye 9 0.47 %
Alsótőkés 9 0.47 %
Tarcavajkóc 8 0.42 %
Abaújszakaly 8 0.42 %
Tizsite 8 0.42 %
Baska 8 0.42 %
Hatkóc 7 0.37 %
Szalánchuta 7 0.37 %
Enyicke 7 0.37 %
Abaújnádasd 7 0.37 %
Nagyida 7 0.37 %
Abaújszina 7 0.37 %
Hilyó 7 0.37 %
Perény - Hím 7 0.37 %
Magyarbőd 7 0.37 %
Hernádgecse 7 0.37 %
Nagyszalánc 7 0.37 %
Györke 6 0.32 %
Garbócbogdány 6 0.32 %
Makranc 6 0.32 %
Lapispatakújtelep 6 0.32 %
Kelecsenyborda 6 0.32 %
Kecer 6 0.32 %
Királynép 6 0.32 %
Hernádzsadány 6 0.32 %
Rás 5 0.26 %
Pány 5 0.26 %
Rudnok 5 0.26 %
Kisladna 5 0.26 %
Terebő 5 0.26 %
Hernádgönyű 4 0.21 %
Buzita 4 0.21 %
Ájfalucska 4 0.21 %
Abaújharaszti 4 0.21 %
Zsarnó 4 0.21 %
Kalsa 4 0.21 %
Petőszinye 4 0.21 %
Szeszta 4 0.21 %
Nagyladna 4 0.21 %
Ósvacsákány 3 0.16 %
Felsőcsáj 3 0.16 %
Györgyi 3 0.16 %
Abaújrákos 3 0.16 %
Apátka 3 0.16 %
Jánok 3 0.16 %
Alsómislye 3 0.16 %
Abos 3 0.16 %
Alsóhutka 3 0.16 %
Benyék 3 0.16 %
Miglécnémeti 3 0.16 %
Újszállás 2 0.11 %
Alsókemence 2 0.11 %
Ósva 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Balogd 2 0.11 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Somodi 2 0.11 %
Regeteruszka 2 0.11 %
Bátyok 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Kenyhec 2 0.11 %
Bölzse 2 0.11 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Bódvavendégi 1 0.05 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Alsócsáj 1 0.05 %
Áj 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 56.71 %
Buzita 84 9.02 %
Torna 66 7.09 %
Makranc 50 5.37 %
Szeszta 45 4.83 %
Csécs 39 4.19 %
Debrőd 38 4.08 %
Áj 31 3.33 %
Somodi 30 3.22 %
Tornaújfalu 30 3.22 %
Szádudvarnok - Méhész 28 3.01 %
Nagyida 27 2.90 %
Perény - Hím 26 2.79 %
Alsólánc 26 2.79 %
Zsarnó 26 2.79 %
Jánok 26 2.79 %
Reste 23 2.47 %
Péder 22 2.36 %
Jászó 22 2.36 %
Bódvavendégi 21 2.26 %
Rudnok 17 1.83 %
Komaróc 17 1.83 %
Mecenzéf 15 1.61 %
Jászómindszent 13 1.40 %
Hernádcsány 13 1.40 %
Abaújszina 12 1.29 %
Tornahorváti 11 1.18 %
Miglécnémeti 9 0.97 %
Pány 9 0.97 %
Kassamindszent 8 0.86 %
Aranyida 7 0.75 %
Stósz 6 0.64 %
Izdobabeszter 6 0.64 %
Jászóújfalu 6 0.64 %
Györke 6 0.64 %
Rás 6 0.64 %
Enyicke 5 0.54 %
Ránk 5 0.54 %
Lapispatak 4 0.43 %
Patacskő 4 0.43 %
Sároskőszeg 4 0.43 %
Kisida 4 0.43 %
Alsómislye 4 0.43 %
Hernádgecse 4 0.43 %
Koksóbaksa 3 0.32 %
Felsőmecenzéf 3 0.32 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.32 %
Hernádszokoly 3 0.32 %
Szalánchuta 3 0.32 %
Kenyhec 3 0.32 %
Abaújszakaly 3 0.32 %
Garbócbogdány 3 0.32 %
Semse 3 0.32 %
Alsótőkés 3 0.32 %
Szádelő 2 0.21 %
Tarcavajkóc 2 0.21 %
Hernádzsadány 2 0.21 %
Hilyó 2 0.21 %
Magyarbőd 2 0.21 %
Nagyszalánc 2 0.21 %
Kisszalánc 2 0.21 %
Kassabéla 2 0.21 %
Budamér 2 0.21 %
Hernádgönyű 2 0.21 %
Bolyár 2 0.21 %
Abaújnádasd 2 0.21 %
Petőszinye 2 0.21 %
Kalsa 2 0.21 %
Felsőtőkés 2 0.21 %
Kisladna 1 0.11 %
Regeteruszka 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Sárosófalu 1 0.11 %
Ósva 1 0.11 %
Abos 1 0.11 %
Lapispatakújtelep 1 0.11 %
Alsókemence 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Füzérnádaska 1 0.11 %
Tizsite 1 0.11 %
Rozgony 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Királynép 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Nagyladna 1 0.11 %
Hernádszentistván 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Felsőmislye 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Kecerlipóc 1 0.11 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 16.48 %
Hernádszentistván 216 13.86 %
Sároskőszeg 164 10.52 %
Hernádszokoly 138 8.85 %
Budamér 79 5.07 %
Rozgony 58 3.72 %
Kassabéla 40 2.57 %
Abos 40 2.57 %
Kassamindszent 39 2.50 %
Kisida 37 2.37 %
Terebő 34 2.18 %
Hernádcsány 30 1.92 %
Enyicke 28 1.80 %
Jászómindszent 28 1.80 %
Királynép 28 1.80 %
Szepsi 26 1.67 %
Tarcavajkóc 25 1.60 %
Koksóbaksa 23 1.48 %
Izdobabeszter 23 1.48 %
Lapispatak 19 1.22 %
Benyék 18 1.15 %
Hernádzsadány 18 1.15 %
Kisladna 18 1.15 %
Felsőmislye 17 1.09 %
Rás 17 1.09 %
Hernádgecse 17 1.09 %
Nagyszalánc 16 1.03 %
Kassaolcsvár 16 1.03 %
Lapispatakújtelep 15 0.96 %
Kenyhec 15 0.96 %
Alsómislye 15 0.96 %
Eszkáros 14 0.90 %
Baska 14 0.90 %
Regeteruszka 14 0.90 %
Alsótőkés 14 0.90 %
Perény - Hím 13 0.83 %
Bölzse 13 0.83 %
Abaújnádasd 13 0.83 %
Csécs 12 0.77 %
Hatkóc 12 0.77 %
Nagyladna 12 0.77 %
Lengyelfalva 12 0.77 %
Aranyida 12 0.77 %
Abaújszina 11 0.71 %
Semse 11 0.71 %
Felsőhutka 11 0.71 %
Mecenzéf 11 0.71 %
Garbócbogdány 10 0.64 %
Kalsa 10 0.64 %
Buzita 10 0.64 %
Jászóújfalu 10 0.64 %
Torna 10 0.64 %
Kecer 10 0.64 %
Magyarbőd 10 0.64 %
Felsőtőkés 10 0.64 %
Györke 10 0.64 %
Alsóhutka 9 0.58 %
Abaújszakaly 9 0.58 %
Hilyó 8 0.51 %
Idabukóc 8 0.51 %
Alsókemence 8 0.51 %
Tizsite 7 0.45 %
Jászó 7 0.45 %
Szalánchuta 7 0.45 %
Hernádgönyű 7 0.45 %
Stósz 7 0.45 %
Felsőmecenzéf 7 0.45 %
Abaújharaszti 6 0.38 %
Bolyár 6 0.38 %
Ósva 6 0.38 %
Bunyita 6 0.38 %
Györgyi 6 0.38 %
Bátyok 5 0.32 %
Szaláncújváros 5 0.32 %
Nagyida 5 0.32 %
Pány 5 0.32 %
Felsőcsáj 4 0.26 %
Ránkfüred 4 0.26 %
Ránk 3 0.19 %
Jánok 3 0.19 %
Szeszta 3 0.19 %
Újszállás 3 0.19 %
Ósvacsákány 3 0.19 %
Rudnok 3 0.19 %
Miglécnémeti 3 0.19 %
Balogd 3 0.19 %
Sárosófalu 3 0.19 %
Alsócsáj 3 0.19 %
Petőszinye 3 0.19 %
Áj 3 0.19 %
Füzérnádaska 3 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.19 %
Felsőkemence 3 0.19 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Kecerlipóc 2 0.13 %
Somodi 2 0.13 %
Abaújrákos 2 0.13 %
Apátka 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Makranc 2 0.13 %
Tornahorváti 1 0.06 %
Kelecsenyborda 1 0.06 %
Zsarnó 1 0.06 %
Komaróc 1 0.06 %
Tornaújfalu 1 0.06 %
Alsólánc 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 24.36 %
Szepsi 178 11.06 %
Csécs 34 2.11 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.99 %
Áj 31 1.93 %
Makranc 29 1.80 %
Somodi 26 1.62 %
Tornaújfalu 25 1.55 %
Jánok 23 1.43 %
Perény - Hím 20 1.24 %
Zsarnó 20 1.24 %
Bódvavendégi 18 1.12 %
Mecenzéf 14 0.87 %
Szeszta 14 0.87 %
Tornahorváti 14 0.87 %
Jászó 12 0.75 %
Buzita 11 0.68 %
Debrőd 11 0.68 %
Kenyhec 11 0.68 %
Nagyida 10 0.62 %
Pány 10 0.62 %
Péder 8 0.50 %
Hernádcsány 6 0.37 %
Rozgony 6 0.37 %
Kisida 5 0.31 %
Hernádgecse 5 0.31 %
Reste 5 0.31 %
Ájfalucska 4 0.25 %
Szádelő 4 0.25 %
Alsólánc 4 0.25 %
Jászóújfalu 4 0.25 %
Lapispatakújtelep 4 0.25 %
Jászómindszent 4 0.25 %
Magyarbőd 3 0.19 %
Garbócbogdány 3 0.19 %
Izdobabeszter 3 0.19 %
Alsótőkés 3 0.19 %
Komaróc 3 0.19 %
Hernádszokoly 3 0.19 %
Nagyszalánc 3 0.19 %
Abos 3 0.19 %
Hernádzsadány 3 0.19 %
Enyicke 3 0.19 %
Abaújszina 3 0.19 %
Kassamindszent 3 0.19 %
Abaújnádasd 2 0.12 %
Hilyó 2 0.12 %
Eszkáros 2 0.12 %
Rudnok 2 0.12 %
Bolyár 2 0.12 %
Hernádgönyű 2 0.12 %
Budamér 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Idabukóc 2 0.12 %
Szalánchuta 2 0.12 %
Kassabéla 2 0.12 %
Kecer 1 0.06 %
Tizsite 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Semse 1 0.06 %
Alsómislye 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Baska 1 0.06 %
Balogd 1 0.06 %
Györke 1 0.06 %
Hernádszentistván 1 0.06 %
Aranyida 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Lapispatak 1 0.06 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 3.08 %
Torna 20 1.04 %
Csécs 12 0.63 %
Jászó 11 0.57 %
Tornaújfalu 10 0.52 %
Rozgony 10 0.52 %
Nagyida 10 0.52 %
Buzita 8 0.42 %
Somodi 8 0.42 %
Makranc 7 0.36 %
Zsarnó 6 0.31 %
Reste 6 0.31 %
Lapispatak 6 0.31 %
Idabukóc 6 0.31 %
Debrőd 5 0.26 %
Jánok 5 0.26 %
Perény - Hím 5 0.26 %
Abaújszina 5 0.26 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.21 %
Kassamindszent 4 0.21 %
Alsólánc 4 0.21 %
Tornahorváti 4 0.21 %
Szeszta 4 0.21 %
Izdobabeszter 3 0.16 %
Petőszinye 3 0.16 %
Magyarbőd 3 0.16 %
Komaróc 3 0.16 %
Hernádszokoly 3 0.16 %
Jászóújfalu 3 0.16 %
Kisida 3 0.16 %
Györke 3 0.16 %
Ránk 3 0.16 %
Terebő 3 0.16 %
Enyicke 3 0.16 %
Nagyszalánc 2 0.10 %
Bódvavendégi 2 0.10 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.10 %
Hernádcsány 2 0.10 %
Budamér 2 0.10 %
Kalsa 2 0.10 %
Kecer 2 0.10 %
Kenyhec 2 0.10 %
Mecenzéf 2 0.10 %
Abos 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Abaújszakaly 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Jászómindszent 1 0.05 %
Pány 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Alsótőkés 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Királynép 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Áj 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Felsőcsáj 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 11.80 %
Szepsi 82 7.22 %
Csécs 20 1.76 %
Tornaújfalu 18 1.58 %
Nagyida 17 1.50 %
Szádudvarnok - Méhész 15 1.32 %
Buzita 12 1.06 %
Áj 12 1.06 %
Szeszta 12 1.06 %
Somodi 11 0.97 %
Bódvavendégi 11 0.97 %
Zsarnó 10 0.88 %
Jászó 10 0.88 %
Makranc 10 0.88 %
Mecenzéf 9 0.79 %
Péder 9 0.79 %
Jászómindszent 8 0.70 %
Tornahorváti 8 0.70 %
Perény - Hím 7 0.62 %
Eszkáros 6 0.53 %
Hernádcsány 6 0.53 %
Abaújszina 6 0.53 %
Alsólánc 5 0.44 %
Kassamindszent 5 0.44 %
Reste 5 0.44 %
Jánok 4 0.35 %
Budamér 4 0.35 %
Baska 4 0.35 %
Kenyhec 4 0.35 %
Jászóújfalu 4 0.35 %
Hernádzsadány 4 0.35 %
Debrőd 4 0.35 %
Komaróc 4 0.35 %
Magyarbőd 4 0.35 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.35 %
Hernádszentistván 3 0.26 %
Kecer 3 0.26 %
Abaújnádasd 3 0.26 %
Alsótőkés 3 0.26 %
Enyicke 3 0.26 %
Hernádgönyű 3 0.26 %
Pány 3 0.26 %
Lapispatak 3 0.26 %
Semse 3 0.26 %
Györke 2 0.18 %
Abaújszakaly 2 0.18 %
Koksóbaksa 2 0.18 %
Kassabéla 2 0.18 %
Felsőmislye 2 0.18 %
Kassaolcsvár 2 0.18 %
Tizsite 2 0.18 %
Abaújrákos 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Rozgony 2 0.18 %
Rudnok 2 0.18 %
Izdobabeszter 2 0.18 %
Miglécnémeti 2 0.18 %
Szádelő 2 0.18 %
Benyék 2 0.18 %
Nagyszalánc 2 0.18 %
Alsómislye 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Bölzse 1 0.09 %
Ájfalucska 1 0.09 %
Felsőcsáj 1 0.09 %
Lapispatakújtelep 1 0.09 %
Újszállás 1 0.09 %
Abos 1 0.09 %
Stósz 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Hernádszokoly 1 0.09 %
Ránkfüred 1 0.09 %
Patacskő 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Rás 1 0.09 %
Hilyó 1 0.09 %
Királynép 1 0.09 %
Ránk 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Kisida 1 0.09 %
Kisladna 1 0.09 %
Szaláncújváros 1 0.09 %
Idabukóc 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Abaújharaszti 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Alsókemence 1 0.09 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 15.27 %
Torna 295 14.53 %
Jászó 262 12.91 %
Szádudvarnok - Méhész 126 6.21 %
Mecenzéf 91 4.48 %
Buzita 78 3.84 %
Szeszta 60 2.96 %
Zsarnó 56 2.76 %
Somodi 52 2.56 %
Tornaújfalu 50 2.46 %
Áj 47 2.32 %
Jászóújfalu 38 1.87 %
Debrőd 35 1.72 %
Bódvavendégi 33 1.63 %
Csécs 33 1.63 %
Alsólánc 29 1.43 %
Perény - Hím 28 1.38 %
Jánok 26 1.28 %
Szádelő 24 1.18 %
Abaújszina 23 1.13 %
Komaróc 22 1.08 %
Nagyida 20 0.99 %
Makranc 20 0.99 %
Reste 20 0.99 %
Péder 17 0.84 %
Felsőmecenzéf 14 0.69 %
Tornahorváti 11 0.54 %
Jászómindszent 8 0.39 %
Miglécnémeti 6 0.30 %
Királynép 6 0.30 %
Kenyhec 5 0.25 %
Hernádzsadány 5 0.25 %
Hernádcsány 5 0.25 %
Magyarbőd 4 0.20 %
Abaújszakaly 4 0.20 %
Enyicke 4 0.20 %
Kisida 3 0.15 %
Nagyszalánc 3 0.15 %
Kassamindszent 3 0.15 %
Lapispatakújtelep 2 0.10 %
Ájfalucska 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Rudnok 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Pány 2 0.10 %
Hernádszokoly 2 0.10 %
Lapispatak 2 0.10 %
Abaújnádasd 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Tizsite 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Ránk 1 0.05 %
Kecer 1 0.05 %
Rozgony 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Izdobabeszter 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsókemence 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 23.84 %
Makranc 115 8.44 %
Csécs 73 5.36 %
Torna 68 4.99 %
Buzita 39 2.86 %
Perény - Hím 36 2.64 %
Tornaújfalu 35 2.57 %
Jánok 30 2.20 %
Pány 26 1.91 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.83 %
Nagyida 23 1.69 %
Mecenzéf 23 1.69 %
Zsarnó 22 1.61 %
Áj 22 1.61 %
Szeszta 20 1.47 %
Györke 19 1.39 %
Komaróc 19 1.39 %
Péder 18 1.32 %
Somodi 17 1.25 %
Jászó 16 1.17 %
Reste 16 1.17 %
Debrőd 15 1.10 %
Kisida 14 1.03 %
Jászómindszent 14 1.03 %
Kenyhec 12 0.88 %
Alsólánc 12 0.88 %
Bódvavendégi 10 0.73 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.66 %
Sároskőszeg 9 0.66 %
Hernádcsány 9 0.66 %
Budamér 8 0.59 %
Rozgony 8 0.59 %
Kassamindszent 8 0.59 %
Hernádszentistván 7 0.51 %
Hernádszokoly 6 0.44 %
Izdobabeszter 6 0.44 %
Semse 6 0.44 %
Tornahorváti 6 0.44 %
Abaújszina 6 0.44 %
Idabukóc 6 0.44 %
Abos 6 0.44 %
Hilyó 6 0.44 %
Jászóújfalu 5 0.37 %
Tarcavajkóc 4 0.29 %
Koksóbaksa 4 0.29 %
Miglécnémeti 4 0.29 %
Bolyár 4 0.29 %
Nagyszalánc 4 0.29 %
Szádelő 4 0.29 %
Abaújnádasd 4 0.29 %
Kassabéla 4 0.29 %
Rás 4 0.29 %
Benyék 4 0.29 %
Hernádgecse 4 0.29 %
Rudnok 4 0.29 %
Stósz 3 0.22 %
Lapispatakújtelep 3 0.22 %
Kassaolcsvár 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Bölzse 3 0.22 %
Felsőhutka 3 0.22 %
Hernádgönyű 3 0.22 %
Nagyladna 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Balogd 2 0.15 %
Királynép 2 0.15 %
Kecer 2 0.15 %
Felsőmislye 2 0.15 %
Hatkóc 2 0.15 %
Patacskő 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Felsőcsáj 2 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Alsócsáj 2 0.15 %
Ránk 2 0.15 %
Modrafalva 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Hernádzsadány 1 0.07 %
Apátka 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Kisszalánc 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Bunyita 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Terebő 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.94 %
Rozgony 83 4.30 %
Izdobabeszter 61 3.16 %
Kisida 61 3.16 %
Kassamindszent 53 2.75 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.70 %
Györgyi 51 2.65 %
Hernádcsány 50 2.59 %
Jászómindszent 46 2.39 %
Györke 45 2.33 %
Alsókemence 44 2.28 %
Szepsi 42 2.18 %
Sároskőszeg 42 2.18 %
Kassaolcsvár 41 2.13 %
Regeteruszka 40 2.07 %
Garbócbogdány 39 2.02 %
Budamér 37 1.92 %
Petőszinye 37 1.92 %
Bolyár 36 1.87 %
Mecenzéf 36 1.87 %
Kelecsenyborda 36 1.87 %
Nagyszalánc 33 1.71 %
Benyék 31 1.61 %
Felsőmislye 29 1.50 %
Koksóbaksa 28 1.45 %
Tarcavajkóc 28 1.45 %
Csécs 28 1.45 %
Idabukóc 27 1.40 %
Ránkfüred 27 1.40 %
Lapispatak 27 1.40 %
Kecer 25 1.30 %
Alsótőkés 25 1.30 %
Királynép 25 1.30 %
Felsőcsáj 24 1.24 %
Lengyelfalva 24 1.24 %
Hernádzsadány 24 1.24 %
Rás 23 1.19 %
Hernádszentistván 23 1.19 %
Bátyok 23 1.19 %
Felsőkemence 22 1.14 %
Alsómislye 22 1.14 %
Kassabéla 21 1.09 %
Kalsa 20 1.04 %
Hernádszokoly 20 1.04 %
Füzérnádaska 18 0.93 %
Hernádgecse 18 0.93 %
Baska 18 0.93 %
Semse 17 0.88 %
Ránk 16 0.83 %
Tizsite 16 0.83 %
Torna 15 0.78 %
Abaújszakaly 15 0.78 %
Enyicke 15 0.78 %
Ósvacsákány 15 0.78 %
Aranyida 15 0.78 %
Hilyó 14 0.73 %
Alsóhutka 14 0.73 %
Abaújnádasd 14 0.73 %
Kenyhec 14 0.73 %
Jászó 14 0.73 %
Ósva 14 0.73 %
Abaújszina 13 0.67 %
Jászóújfalu 13 0.67 %
Abaújrákos 13 0.67 %
Abaújharaszti 12 0.62 %
Pány 12 0.62 %
Stósz 12 0.62 %
Szaláncújváros 12 0.62 %
Szeszta 11 0.57 %
Lapispatakújtelep 11 0.57 %
Somodi 11 0.57 %
Abos 11 0.57 %
Kecerlipóc 10 0.52 %
Felsőhutka 10 0.52 %
Terebő 10 0.52 %
Eszkáros 10 0.52 %
Sárosófalu 10 0.52 %
Balogd 9 0.47 %
Hernádgönyű 9 0.47 %
Bölzse 9 0.47 %
Alsócsáj 8 0.41 %
Szalánchuta 8 0.41 %
Perény - Hím 7 0.36 %
Nagyida 7 0.36 %
Makranc 6 0.31 %
Rudnok 6 0.31 %
Felsőtőkés 6 0.31 %
Nagyladna 5 0.26 %
Péder 5 0.26 %
Áj 5 0.26 %
Komaróc 5 0.26 %
Buzita 5 0.26 %
Újszállás 5 0.26 %
Modrafalva 4 0.21 %
Jánok 4 0.21 %
Bódvavendégi 4 0.21 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.21 %
Zsarnó 4 0.21 %
Hatkóc 4 0.21 %
Bunyita 3 0.16 %
Apátka 3 0.16 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 12.85 %
Somodi 42 2.75 %
Kecer 28 1.84 %
Mecenzéf 22 1.44 %
Jászómindszent 16 1.05 %
Nagyida 14 0.92 %
Magyarbőd 13 0.85 %
Jászóújfalu 13 0.85 %
Torna 12 0.79 %
Csécs 10 0.66 %
Hernádcsány 8 0.52 %
Buzita 8 0.52 %
Szepsi 8 0.52 %
Kisida 8 0.52 %
Stósz 7 0.46 %
Patacskő 6 0.39 %
Abaújszina 6 0.39 %
Koksóbaksa 4 0.26 %
Felsőmecenzéf 4 0.26 %
Györke 4 0.26 %
Kassamindszent 4 0.26 %
Abaújszakaly 4 0.26 %
Kenyhec 4 0.26 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.26 %
Abaújnádasd 4 0.26 %
Hilyó 3 0.20 %
Rozgony 3 0.20 %
Rudnok 3 0.20 %
Regeteruszka 3 0.20 %
Budamér 3 0.20 %
Terebő 3 0.20 %
Szeszta 3 0.20 %
Tarcavajkóc 3 0.20 %
Hernádszokoly 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Királynép 2 0.13 %
Hernádgecse 2 0.13 %
Lengyelfalva 2 0.13 %
Györgyi 2 0.13 %
Alsómislye 2 0.13 %
Bölzse 2 0.13 %
Kassabéla 2 0.13 %
Ósvacsákány 2 0.13 %
Lapispatakújtelep 2 0.13 %
Kelecsenyborda 2 0.13 %
Garbócbogdány 2 0.13 %
Izdobabeszter 2 0.13 %
Pány 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Perény - Hím 2 0.13 %
Lapispatak 2 0.13 %
Bolyár 2 0.13 %
Hernádzsadány 2 0.13 %
Ránk 2 0.13 %
Alsótőkés 2 0.13 %
Idabukóc 1 0.07 %
Makranc 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Alsócsáj 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Hernádgönyű 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Áj 1 0.07 %
Enyicke 1 0.07 %
Ránkfüred 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.66 %
Rozgony 63 3.39 %
Hernádcsány 61 3.28 %
Jászómindszent 59 3.17 %
Kassamindszent 46 2.47 %
Mecenzéf 42 2.26 %
Izdobabeszter 37 1.99 %
Magyarbőd 35 1.88 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.88 %
Kisida 33 1.78 %
Nagyida 31 1.67 %
Györke 27 1.45 %
Enyicke 27 1.45 %
Hernádgecse 26 1.40 %
Jászó 26 1.40 %
Hernádzsadány 25 1.34 %
Kassaolcsvár 23 1.24 %
Csécs 23 1.24 %
Sároskőszeg 22 1.18 %
Hernádszentistván 22 1.18 %
Koksóbaksa 22 1.18 %
Lapispatak 21 1.13 %
Tarcavajkóc 21 1.13 %
Budamér 20 1.08 %
Nagyszalánc 20 1.08 %
Regeteruszka 19 1.02 %
Somodi 19 1.02 %
Királynép 19 1.02 %
Felsőmislye 19 1.02 %
Makranc 19 1.02 %
Felsőmecenzéf 19 1.02 %
Hernádszokoly 17 0.91 %
Alsómislye 17 0.91 %
Lengyelfalva 17 0.91 %
Baska 16 0.86 %
Semse 16 0.86 %
Abaújnádasd 15 0.81 %
Kecer 14 0.75 %
Stósz 14 0.75 %
Garbócbogdány 14 0.75 %
Idabukóc 14 0.75 %
Abaújszakaly 14 0.75 %
Torna 13 0.70 %
Kassabéla 13 0.70 %
Tizsite 12 0.65 %
Györgyi 12 0.65 %
Bölzse 12 0.65 %
Eszkáros 12 0.65 %
Kisladna 12 0.65 %
Pány 12 0.65 %
Füzérnádaska 11 0.59 %
Alsóhutka 11 0.59 %
Kenyhec 11 0.59 %
Perény - Hím 11 0.59 %
Petőszinye 10 0.54 %
Alsókemence 10 0.54 %
Benyék 10 0.54 %
Abaújszina 10 0.54 %
Szeszta 9 0.48 %
Hilyó 9 0.48 %
Jászóújfalu 9 0.48 %
Lapispatakújtelep 9 0.48 %
Felsőhutka 9 0.48 %
Hernádgönyű 9 0.48 %
Ósva 9 0.48 %
Bolyár 8 0.43 %
Alsótőkés 8 0.43 %
Aranyida 8 0.43 %
Zsarnó 8 0.43 %
Alsócsáj 7 0.38 %
Rudnok 7 0.38 %
Kelecsenyborda 7 0.38 %
Bátyok 7 0.38 %
Szalánchuta 7 0.38 %
Abos 7 0.38 %
Jánok 6 0.32 %
Kalsa 6 0.32 %
Balogd 6 0.32 %
Nagyladna 6 0.32 %
Rás 6 0.32 %
Bódvavendégi 6 0.32 %
Ósvacsákány 6 0.32 %
Kecerlipóc 6 0.32 %
Abaújharaszti 6 0.32 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.27 %
Terebő 5 0.27 %
Buzita 4 0.22 %
Felsőtőkés 4 0.22 %
Ránk 4 0.22 %
Komaróc 4 0.22 %
Felsőkemence 4 0.22 %
Patacskő 3 0.16 %
Bunyita 3 0.16 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Szádelő 2 0.11 %
Bocsárd 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Ránkfüred 2 0.11 %
Áj 2 0.11 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Reste 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Apátka 1 0.05 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.95 %
Lapispatak 242 8.27 %
Budamér 158 5.40 %
Mecenzéf 114 3.89 %
Hernádcsány 106 3.62 %
Lapispatakújtelep 98 3.35 %
Koksóbaksa 86 2.94 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.73 %
Nagyszalánc 77 2.63 %
Királynép 76 2.60 %
Abaújnádasd 76 2.60 %
Kecer 74 2.53 %
Stósz 74 2.53 %
Kisida 74 2.53 %
Rozgony 69 2.36 %
Kalsa 68 2.32 %
Szepsi 58 1.98 %
Izdobabeszter 55 1.88 %
Jászóújfalu 53 1.81 %
Lengyelfalva 50 1.71 %
Szaláncújváros 48 1.64 %
Hernádgecse 47 1.61 %
Jászómindszent 46 1.57 %
Sároskőszeg 46 1.57 %
Hernádszentistván 46 1.57 %
Magyarbőd 44 1.50 %
Regeteruszka 42 1.43 %
Enyicke 40 1.37 %
Benyék 36 1.23 %
Tizsite 35 1.20 %
Abaújszina 34 1.16 %
Bolyár 32 1.09 %
Alsókemence 31 1.06 %
Tarcavajkóc 31 1.06 %
Kelecsenyborda 30 1.02 %
Alsóhutka 29 0.99 %
Hernádgönyű 29 0.99 %
Kassamindszent 28 0.96 %
Sárosófalu 26 0.89 %
Petőszinye 26 0.89 %
Hernádszokoly 26 0.89 %
Újszállás 25 0.85 %
Semse 25 0.85 %
Györke 24 0.82 %
Kassaolcsvár 21 0.72 %
Abaújharaszti 21 0.72 %
Felsőkemence 21 0.72 %
Balogd 21 0.72 %
Garbócbogdány 20 0.68 %
Ósvacsákány 20 0.68 %
Ósva 20 0.68 %
Felsőmecenzéf 20 0.68 %
Abaújrákos 18 0.61 %
Rudnok 18 0.61 %
Hernádzsadány 18 0.61 %
Kassabéla 17 0.58 %
Szalánchuta 17 0.58 %
Györgyi 17 0.58 %
Alsótőkés 16 0.55 %
Felsőmislye 16 0.55 %
Csécs 15 0.51 %
Bunyita 14 0.48 %
Modrafalva 14 0.48 %
Bölzse 14 0.48 %
Torna 14 0.48 %
Alsómislye 14 0.48 %
Eszkáros 13 0.44 %
Baska 13 0.44 %
Bátyok 13 0.44 %
Abos 13 0.44 %
Kecerlipóc 12 0.41 %
Perény - Hím 12 0.41 %
Nagyida 12 0.41 %
Makranc 12 0.41 %
Alsócsáj 12 0.41 %
Felsőcsáj 11 0.38 %
Füzérnádaska 11 0.38 %
Pány 11 0.38 %
Rás 11 0.38 %
Hatkóc 11 0.38 %
Patacskő 11 0.38 %
Kenyhec 10 0.34 %
Aranyida 10 0.34 %
Hilyó 10 0.34 %
Kisszalánc 9 0.31 %
Idabukóc 9 0.31 %
Ránkfüred 9 0.31 %
Ránk 9 0.31 %
Terebő 9 0.31 %
Felsőhutka 7 0.24 %
Felsőtőkés 7 0.24 %
Zsarnó 7 0.24 %
Somodi 5 0.17 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 21.45 %
Jászómindszent 94 6.68 %
Szepsi 75 5.33 %
Stósz 68 4.83 %
Felsőmecenzéf 59 4.19 %
Jászó 40 2.84 %
Kisida 40 2.84 %
Hernádcsány 21 1.49 %
Rozgony 19 1.35 %
Makranc 18 1.28 %
Kassamindszent 17 1.21 %
Torna 16 1.14 %
Lengyelfalva 15 1.07 %
Rudnok 15 1.07 %
Hatkóc 15 1.07 %
Hernádszokoly 14 0.99 %
Királynép 11 0.78 %
Aranyida 11 0.78 %
Koksóbaksa 11 0.78 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.78 %
Jászóújfalu 10 0.71 %
Perény - Hím 9 0.64 %
Pány 9 0.64 %
Idabukóc 9 0.64 %
Garbócbogdány 8 0.57 %
Semse 8 0.57 %
Hernádszentistván 8 0.57 %
Nagyszalánc 8 0.57 %
Magyarbőd 8 0.57 %
Kassaolcsvár 8 0.57 %
Jánok 8 0.57 %
Izdobabeszter 7 0.50 %
Csécs 7 0.50 %
Felsőtőkés 7 0.50 %
Abaújszina 6 0.43 %
Kenyhec 6 0.43 %
Nagyida 6 0.43 %
Györke 6 0.43 %
Abaújszakaly 6 0.43 %
Benyék 6 0.43 %
Sároskőszeg 6 0.43 %
Felsőhutka 6 0.43 %
Abaújnádasd 5 0.36 %
Tarcavajkóc 5 0.36 %
Abos 5 0.36 %
Györgyi 5 0.36 %
Felsőmislye 5 0.36 %
Alsótőkés 5 0.36 %
Budamér 4 0.28 %
Rás 4 0.28 %
Kecerlipóc 4 0.28 %
Kecer 4 0.28 %
Kassabéla 4 0.28 %
Miglécnémeti 4 0.28 %
Buzita 4 0.28 %
Apátka 4 0.28 %
Zsarnó 3 0.21 %
Hernádzsadány 3 0.21 %
Bolyár 3 0.21 %
Enyicke 3 0.21 %
Hernádgönyű 3 0.21 %
Lapispatak 3 0.21 %
Lapispatakújtelep 3 0.21 %
Alsócsáj 3 0.21 %
Szaláncújváros 3 0.21 %
Baska 3 0.21 %
Alsóhutka 3 0.21 %
Somodi 3 0.21 %
Szeszta 3 0.21 %
Hilyó 2 0.14 %
Sárosófalu 2 0.14 %
Ájfalucska 2 0.14 %
Tornaújfalu 2 0.14 %
Alsómislye 2 0.14 %
Tornahorváti 2 0.14 %
Nagyladna 2 0.14 %
Petőszinye 2 0.14 %
Kisladna 2 0.14 %
Szalánchuta 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Újszállás 2 0.14 %
Tizsite 2 0.14 %
Abaújharaszti 2 0.14 %
Kalsa 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Alsólánc 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Komaróc 1 0.07 %
Bocsárd 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Áj 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Bátyok 1 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.07 %
Debrőd 1 0.07 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 23.12 %
Makranc 152 10.13 %
Buzita 107 7.13 %
Torna 92 6.13 %
Ránk 82 5.46 %
Csécs 79 5.26 %
Nagyida 72 4.80 %
Szeszta 65 4.33 %
Somodi 56 3.73 %
Debrőd 52 3.46 %
Perény - Hím 49 3.26 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.80 %
Reste 39 2.60 %
Tornaújfalu 36 2.40 %
Komaróc 35 2.33 %
Alsólánc 34 2.27 %
Áj 32 2.13 %
Abaújszina 32 2.13 %
Jánok 31 2.07 %
Zsarnó 30 2.00 %
Jászó 30 2.00 %
Pány 22 1.47 %
Péder 22 1.47 %
Bódvavendégi 19 1.27 %
Mecenzéf 13 0.87 %
Tornahorváti 12 0.80 %
Kecer 11 0.73 %
Hernádcsány 8 0.53 %
Izdobabeszter 8 0.53 %
Szádelő 7 0.47 %
Rudnok 7 0.47 %
Jászóújfalu 7 0.47 %
Stósz 6 0.40 %
Budamér 6 0.40 %
Lapispatak 6 0.40 %
Györke 5 0.33 %
Kassamindszent 5 0.33 %
Kenyhec 5 0.33 %
Jászómindszent 4 0.27 %
Sároskőszeg 4 0.27 %
Lapispatakújtelep 4 0.27 %
Magyarbőd 4 0.27 %
Alsómislye 3 0.20 %
Hernádszentistván 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Miglécnémeti 3 0.20 %
Idabukóc 3 0.20 %
Abaújnádasd 3 0.20 %
Alsóhutka 3 0.20 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.20 %
Nagyszalánc 3 0.20 %
Királynép 2 0.13 %
Enyicke 2 0.13 %
Kisida 2 0.13 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Abaújharaszti 2 0.13 %
Semse 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Hernádgecse 2 0.13 %