SK
MI
.....

Hegyi

Község

címer zászló
314 83% magyar 1910
48 10% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Hegyi
Hivatalos szlovák megnevezés:
Zemplínske Kopčany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Nagymihályi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Ung vármegye (sz: Ungvár)
Nagykaposi járás
Természeti tájbeosztás:
- Nagyalföld, Felső-Tisza-síkság, Zempléni-sík
Más földrajzi nevek:
Határ-rét, (Malomás-tanya)
Koordináták:
48.58945465, 21.92244148
Terület:
9,66 km2
Rang:
község
Népesség:
447
Tszf. magasság:
104 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07217
Település kód:
522635
Szervezeti azonosító:
325341
Adóazonosító:
2020738918

A község a Zempléni-sík délkeleti részén, a Laborc bal parti síkságán fekszik, Nagykapostól 17 km-re nyugatra, Nagymihálytól 21 km-re délre. A községen áthalad a Nagyráskát (4,5 km) Butkával (5,5 km) összekötő mellékút. Határa sík, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület. Délről Kisráska, nyugatról Málca és Márk, északról Szalók, keletről pedig Deregnyő községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Nagymihályi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Nagymihályi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Nagymihályi járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Ung vármegye, Nagykaposi járás). Ebben az időszakban határközséggé vált, nyugati és északi határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. Területe (9,66 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Hegyi a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. A 20. század elején vegyes magyar-szlovák lakosságú község volt, magyar többséggel. 1910-ben 329, 1921-ben 379, 1938-ban pedig 464, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a szlovákok aránya 1910-ben 16,4 %, 1921-ben pedig 14,2 % volt. A magyar nemzetiségűek aránya 1930-ra 59,8 %-ra csökkent. A 20. század második felében etnikai arculata megváltozott, a község 1961-re már szlovák többségűvé vált. 1970-2001 között a népesség folyamatos csökkenése figyelhető meg (lakosságszáma 306 főről 218-ra csökkent), a magyar nemzetiségűek aránya 1970-2011 között felére csökkent (43,5 %-ról 22,4 %-ra). 2011-ben a lakosság 72,3 %-a volt szlovák, 4,2 %-a pedig roma nemzetiségű. Lakossága a 21. század elejére kicserélődött, mára túlnyomó többsége (77,8 %) a roma etnikumhoz tartozik, ezzel összefüggésben a korábban csökkenő népességű falu lakosságszáma 2001-2011 között ugrásszerűen, 72,3 %-al nőtt (218 főről 379-re).

Történelem

1220 táján királyi adományként a Buttkayak birtokába került, a 15. századig maradt tulajdonukban. A tatárjárást követően IV. Béla király idegen lakosokat hozott a községbe. A 15. század után több tulajdonosa volt. 1411-ben birtokosok voltak még a Ráskay, a Márki és az Alcseby családok. A 15. század közepén a Buttkayak és a Pálócziak, a 16. században pedig többek között a Sárosi, Bánffy, Pethő, Ráskay, Vécsey és Orosz családok a társbirtokosok. A század végén a Ráskay, Soós, Eödönffy és Palocsay nemzetségek uralták. A 17. század elején a Sándoriaké volt, majd a Soós és Horváth családok a birtokosok. A 18. században mindössze tizennyolc család volt birtokos a faluban. 1831-ban lakói részt vettek a koleralázadásban. A 19. században vegyesen lakták görög katolikus vallású ruszinok, római katolikus szlovákok és református magyarok. A 19. század végén malom épült a faluban. 1900-ban a község fele leégett. 1920-ig Zemplén vármegye Nagymihályi járásához tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz, a történelmi Zemplén legészakabbi visszacsatolt települése és határközség lett, bár az új közigazgatásban Ung vármegyéhez csatolták. 1979-ig szlovák neve Kopčany volt, ekkor kapta a Zemplínske Kopčany nevet. Napjainkban népessége kicserélődött, több mint háromnegyedét romák alkotják, az 1945 előtt többségben alkotó magyarok szórványba kerültek.

Mai jelentősége

Szűz Mária mennybevételének szentelt római katolikus temploma 1795-ben épült klasszicista stílusban, a 18. század végén emelt klasszicista református templomát 1900–06 között építették újjá.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

HEGYI. Tót falu Zemplén Várm. földes Urai Rozgonyi, és több Uraságok, lakosai katolikusok, ó hitűek, és reformátusok, fekszik Szalók, és Kis Ráskához 3/4 mértföldnyire, térséges határja három nyomásbéli, búzát, gabonát, tengerit, árpát, és zabot terem, erdeje, szőleje nints, legelője elég, piatza Újhelyben, Ungváron, és Nagy Mihályon.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Hegyi, magyar-orosz-tót falu, Zemplén vármegyében, Deregnyőhöz 1/2 órányira: 260 romai, 105 g. kath., 5 evang., 198 ref., 35 zsidó lak. Kath. paroch. templom, 683 hold szántóföld. F. u. többen. Ut. p. Nagy-Mihály.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Hegyi, a Bodrog-Tisza közén fekszik. Magyar kisközség 76 házzal és 369 róm. kath. és ev. ref. vallású lakossal. Postája Málcza, távírója Deregnyő, vasúti állomása Bánócz. Ősrégi község, melyre 1220-ban a Buttkayak kapnak királyi adományt. 1411-ben a Buttkayak, Ráskayak és a Márkiak birtoka, de az Alcsebi család is szerez itt részbirtokot. 1451-ben Pálóczi János is birtokosai közé tartozik, 1541-ben pedig Sárosy Lukácsot, húsz évvel később Csicseri Orosz Zsigmondot, 1580-ban Palajthay Miklóst és Lorántffy Farkast iktatják egyes részeibe. Az 1598-iki összeírás Ráskay Györgyöt és Mihályt, Soós Kristófot, Eödönffy Kristófot és Palocsay Györgyöt találja itt. 1649-ben Sándor Miklósnak, egy évvel később pedig Soós Gábornak és Horváth Györgynek is vannak itt részeik. Későbbi urai a Rozgonyi, Lacsny, Kováts, Unghváry, Thuránszky, Mészáros, Szinnyey, Stépán, Révész, Bodó, Boka, Harsányi, Bessenyey, Czeglédy, Vizy, Tasnády, Kulin és Kossuth családok. Ezidőszerint Stépán Gábornénak van itt nagyobb birtoka. A községbeli két templom közül a római katholikus 1795-ben épült; a református templom építési ideje ismeretlen. A községben egy régi kúria áll, melyet még a Rozgonyiak építtettek s ez most a Stépán Gábornéé. 1900-ban a községnek több mint fele leégett. Ide tartozik Malomás-tanya.

Magyar Katolikus Lexikon

Hegyi, v. Zemplén vm. (Zemplínske Kopčany, Szl.): plébánia a v. egri, majd a kassai egyhm. nagymihályi esp. ker-ében. - 1795: alapították. Tp-át 1817: Nagyboldogasszony tit. sztelték. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve m., szl. - Lakói 1910: 154 r.k., 61 g.k., 5 ev., 133 ref., 26 izr., össz. 379; 1970: össz. 306, 43,5 %-a m.; 1991: össz. 228, m. 90 (39,47%); 2001: össz. 218, m. 79 (36,24%). ** KTN II:587. - Schem. Cass. 1915:147. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Hegyi. A község területe 1679 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 364.

Névelőfordulások
1773
Hegyi, Kopcsany
1786
Hegyi
1808
Hegyi, Kopossany, Kopčany
1863
Hegyi
1920
Kopčany
1927
Kopčany, Hegyi
1938
Hegyi
1945
Kopčany, Hegyi
1948
Kopčany
1979
Zemplínske Kopčany
1994
Hegyi

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Hegyi (Zemplínske Kopčany) 56
Telefon: 0566493241
Fax: 0566493241

Honlap: zemplinskeko...y.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Kohut Ladislav (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Kondor Štefan (MOST - HÍD)
Kanócová Zuzana (MOST - HÍD)
Čörgö Ján (MOST - HÍD)
Molnárová Irena (MOST - HÍD)
Kaštelyová Anna (MOST - HÍD)
MOST - HÍD 100% MOST - HÍD 5 képviselö 5 képviselö
Hegyii Posta

Hegyi 65

Hegyii Községi Hivatal

Hegyi 56

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 276 84%
szlovákok 49 15%
romák 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 329
magyarok 314 83%
szlovákok 62 16%
romák 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 379
magyarok 318 79%
szlovákok 57 14%
romák 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 27 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 402
magyarok 90 39%
szlovákok 121 53%
romák 17 7%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 228
magyarok 79 36%
szlovákok 138 63%
romák 1 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 218
magyarok 85 22%
szlovákok 274 72%
romák 16 4%
csehek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 379
magyarok 48 10%
szlovákok 413 85%
romák 8 2%
csehek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 16 3%
összlétszám 486
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 267
Választási részvétel: 52.06 %
Kiadott boríték: 139
Bedobott boríték: 139

Polgármester

Érvényes szavazólap: 138
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kohut Ladislav 122 88.41 % MOST - HÍD
Čörgö Kristián 16 11.59 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kondor Štefan 95 MOST - HÍD
Kanócová Zuzana 92 MOST - HÍD
Čörgö Ján 91 MOST - HÍD
Molnárová Irena 88 MOST - HÍD
Kaštelyová Anna 77 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 100.00% MOST - HÍD 5 képviselö 5 képviselö
2018
MOST - HÍD 100.00% MOST - HÍD 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 238
Választási részvétel: 22.27 %
Kiadott boríték: 53
Bedobott boríték: 53
Választásra jogosult: 238
Választási részvétel: 30.25 %
Kiadott boríték: 72
Bedobott boríték: 72
Választásra jogosult: 257
Választási részvétel: 20,23 %
Kiadott boríték: 52
Bedobott boríték: 52

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 51
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 48
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 37 72.55 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 5 9.80 % KDS
Dominika Palaščáková 4 7.84 % NOVA
Vladimír Gürtler 2 3.92 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2 3.92 % ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 1 1.96 % OKS
Rastislav Masnyk 0 0.00 % SDKÚ - DS, SaS
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Rudolf Bauer 4 5.80% KDS
Karol Pataky 38 79.17 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 4 8.33 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 4 8.33 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rudolf Botka 2 4.17 % NP
Róbert Bačinský 0 0.00 % Független
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Štefan Surmánek 0 0.00 % ĽSNS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 52
Érvényes szavazólap: 50
Érvényes szavazólap: 22183
# Név Szavazat Százalék Párt
Arpád Csuri 39 75.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Mária Vargová 36 69.23% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Tibor Varga 8 15.38% SMK-MKP
Ján Paľovčík 6 11.54% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
František Farkaš 5 9.62% SMER - SD
Ján Čuchran 5 9.62% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ján Mihalečko 5 9.62% SMER - SD
Emil Ďurovčík 5 9.62% SMER - SD
Ľubica Rošková 5 9.62% SMER - SD
Viliam Zahorčák 4 7.69% SMER - SD
Jozef Makohus 4 7.69% SMER - SD
Štefan Tomáš 4 7.69% 7 STATOČNÝCH
Jaroslav Vaľo 3 5.77% SNS
Imrich Balog 3 5.77% KĽS
Martin Magura 3 5.77% SMS
Matej Šarocký 3 5.77% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Matúš Nameš 3 5.77% SNS
Oliver Petrík 2 3.85% Független
Ivo Dubík 2 3.85% 7 STATOČNÝCH
Juraj Brecko 2 3.85% KSS
Juraj Jevin 2 3.85% SaS
Ján Bednár 2 3.85% NOVA
Dagmara Balogová 2 3.85% KSS
Jaroslav Tokár 2 3.85% SRÚS
Ján Mičuda 2 3.85% Független
Jozef Bobík 2 3.85% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Valéria Eľková 2 3.85% Független
Gábor Mihók 1 1.92% SMK-MKP
Gabriel Timko 1 1.92% SMS
Branislav Sijka 1 1.92% Független
Jaroslava Špaková 1 1.92% DS
Mária Uchnárová 1 1.92% SMS
Ali Kamberovič 1 1.92% ĽS-HZDS
Vladimíra Fortunová 1 1.92% KSS
Martin Pado 1 1.92% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Martin Stripai 1 1.92% SMS
Eduard Maskaľ 1 1.92% ĽS-HZDS
Attila Barkó 1 1.92% SMK-MKP
Milan Kaplan 1 1.92% NOVA
Slavomír Žužo 1 1.92% MS
Slavomír Kešeľ 1 1.92% SRÚS
Bohuš Jakuboc 1 1.92% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Pavol Valko 1 1.92% SMS
Rastislav Olexa 1 1.92% Független
Rastislav Tomaš 1 1.92% KSS
Vladimír Dunajčák 1 1.92% ĽS-HZDS
Miroslav Surmánek 0 0.00% NOVA
Milan Potocký 0 0.00% Független
Stanislav Gaľa 0 0.00% SNS
Andrea Sisák 0 0.00% Független
Jozef Jusko 0 0.00% ÚSVIT
Tomáš Bubelíny 0 0.00% NOVA
Jaroslav Ferenc 0 0.00% KĽS
Ján Potocký 0 0.00% SMS
Jana Cibereová 0 0.00% SMER - SD
Mária Vargová 39 78.00% MOST - HÍD
Ildikó Vargová 35 70.00% ŠKV
Peter Jakab 34 68.00% MOST - HÍD
Mária Bálintová 33 66.00% MOST - HÍD
Ján Viselka 12 24.00% Független
Ľuboslav Chvasta 8 16.00% SME RODINA - Boris Kollár
Emil Ďurovčík 6 12.00% SMER-SD
Tibor Varga 6 12.00% SMK-MKP
Milan Potocký 5 10.00% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľudovít Adam 3 6.00% Független
Viliam Zahorčák 3 6.00% SMER-SD
Ján Mihalečko 3 6.00% SMER-SD
František Džuppa 3 6.00% ĽS Naše Slovensko
František Farkaš 3 6.00% SMER-SD
Emil Čurma 2 4.00% SNS
Oskar Szabo 2 4.00% SZS
Peter Borza 2 4.00% SNS
Michal Stričík 2 4.00% ŠKV
Juraj Jevin 2 4.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Milan Kaplan 2 4.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Klára Lakatosová 2 4.00% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA
Jozef Bobík 2 4.00% Független
Ján Potocký 2 4.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ondrej Golas 2 4.00% Független
Martin Ivan 1 2.00% ĽS Naše Slovensko
Valéria Eľková 1 2.00% Független
Nikoleta Borzová 1 2.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Sokologorský 1 2.00% SMER-SD
Jaroslav Vaľo 1 2.00% SNS
Edita Jonyová 1 2.00% JEDNOTA-ĽSS
Gabriel Timko 1 2.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Eduard Karšňák 1 2.00% Demokrati Slovenska
Branislav Sijka 1 2.00% Független
Erik Sibal 1 2.00% Független
Peter Horňák 1 2.00% DS
Marek Švingál 1 2.00% ŠKV
Richard Želinský 1 2.00% ĽS Naše Slovensko
Slavko Pavolko 1 2.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Jana Cibereová 1 2.00% SMER-SD
Jozef Jambor 0 0.00% NAJ
Marián Markovič 0 0.00% ŠKV
Milan Michalič 0 0.00% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Marek Misár 0 0.00% NAJ
Marián Nistor 0 0.00% ŠKV
Jozef Onda 0 0.00% NAJ
Radoslav Osif 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Karol Pavelka 0 0.00% SNS
Peter Badida 0 0.00% VZDOR
Lukáš Pažinka 0 0.00% Független
Oliver Petrík 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Patrik Magdoško 0 0.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Attila Lukáč 0 0.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Peter Sabol 0 0.00% SNS
Pavol Kuchta 0 0.00% SMER-SD
Mikuláš Kiš 0 0.00% NAJ
Radoslav Smutný 0 0.00% SP
Peter Malík 0 0.00% SNS
Timea Sotáková 0 0.00% SMER-SD
Július Stanko 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Bohuš Jakuboc 0 0.00% ŠKV
Juraj Ircha 0 0.00% Demokrati Slovenska
Matej Šarocký 0 0.00% ŠANCA
Miroslav Šimko 0 0.00% SNS
Ľubomír Husnaj 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hermannová 0 0.00% NAJ
Vladimír Tomko 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Pavol Valko 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marko Hami 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Iveta Golmicová 0 0.00% ŠANCA
Dušan Goda 0 0.00% Független
Stanislav Gaľa 0 0.00% ŠKV
Viliam Brandis 0 0.00% NAJ
Milan Barančík 0 0.00% ÚSVIT
Martin Magura 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Emil Ďurovčík 6679 0.00% SMER - SD
Viliam Zahorčák 6522 0.00% SMER - SD
František Farkaš 4645 0.00% SMER - SD
Ján Mihalečko 4630 0.00% SMER - SD
Jana Cibereová 4512 0.00% SMER - SD
Ľubica Rošková 4061 0.00% SMER - SD
Jozef Makohus 3271 0.00% SMER - SD
Ján Paľovčík 2784 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Oliver Petrík 2783 0.00% Független
Jozef Bobík 2673 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Valéria Eľková 2519 0.00% Független
Mária Vargová 2437 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Čuchran 2359 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Martin Pado 2008 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Bohuš Jakuboc 1886 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Gábor Mihók 1872 0.00% SMK-MKP
Arpád Csuri 1774 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Milan Potocký 1747 0.00% Független
Matej Šarocký 1525 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Attila Barkó 1483 0.00% SMK-MKP
Tibor Varga 1477 0.00% SMK-MKP
Branislav Sijka 1461 0.00% Független
Vladimír Dunajčák 1069 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Olexa 1027 0.00% Független
Martin Stripai 882 0.00% SMS
Juraj Brecko 864 0.00% KSS
Milan Kaplan 791 0.00% NOVA
Štefan Tomáš 787 0.00% 7 STATOČNÝCH
Juraj Jevin 771 0.00% SaS
Stanislav Gaľa 742 0.00% SNS
Miroslav Surmánek 737 0.00% NOVA
Jaroslav Vaľo 652 0.00% SNS
Ján Potocký 588 0.00% SMS
Slavomír Žužo 584 0.00% MS
Andrea Sisák 563 0.00% Független
Ivo Dubík 538 0.00% 7 STATOČNÝCH
Vladimíra Fortunová 500 0.00% KSS
Ali Kamberovič 497 0.00% ĽS-HZDS
Dagmara Balogová 471 0.00% KSS
Rastislav Tomaš 466 0.00% KSS
Eduard Maskaľ 457 0.00% ĽS-HZDS
Martin Magura 435 0.00% SMS
Ján Bednár 408 0.00% NOVA
Matúš Nameš 399 0.00% SNS
Ján Mičuda 396 0.00% Független
Imrich Balog 390 0.00% KĽS
Jaroslava Špaková 380 0.00% DS
Jaroslav Tokár 361 0.00% SRÚS
Gabriel Timko 361 0.00% SMS
Tomáš Bubelíny 329 0.00% NOVA
Pavol Valko 286 0.00% SMS
Slavomír Kešeľ 262 0.00% SRÚS
Mária Uchnárová 249 0.00% SMS
Jozef Jusko 233 0.00% ÚSVIT
Jaroslav Ferenc 230 0.00% KĽS
Emil Ďurovčík 5727 25.82% SMER-SD
Viliam Zahorčák 5060 22.81% SMER-SD
Milan Potocký 4703 21.20% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Mihalečko 4622 20.84% SMER-SD
Jana Cibereová 4596 20.72% SMER-SD
František Farkaš 4364 19.67% SMER-SD
Milan Kaplan 3984 17.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Pavol Kuchta 3685 16.61% SMER-SD
Jozef Sokologorský 3422 15.43% SMER-SD
Slavko Pavolko 3272 14.75% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Timea Sotáková 2930 13.21% SMER-SD
Michal Stričík 2873 12.95% ŠKV
Dušan Goda 2676 12.06% Független
Mária Vargová 2645 11.92% MOST - HÍD
Valéria Eľková 2603 11.73% Független
Juraj Jevin 2568 11.58% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Patrik Magdoško 2495 11.25% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Peter Jakab 2325 10.48% MOST - HÍD
Mária Bálintová 2255 10.17% MOST - HÍD
Tibor Varga 2034 9.17% SMK-MKP
Jozef Bobík 2019 9.10% Független
Bohuš Jakuboc 1695 7.64% ŠKV
Ildikó Vargová 1611 7.26% ŠKV
Matej Šarocký 1562 7.04% ŠANCA
Ľudovít Adam 1504 6.78% Független
Klára Lakatosová 1355 6.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA
Milan Michalič 1270 5.73% SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Richard Želinský 1260 5.68% ĽS Naše Slovensko
Oliver Petrík 1257 5.67% JEDNOTA-ĽSS
Stanislav Gaľa 1238 5.58% ŠKV
Erik Sibal 1173 5.29% Független
František Džuppa 1142 5.15% ĽS Naše Slovensko
Branislav Sijka 1128 5.08% Független
Emil Čurma 1062 4.79% SNS
Nikoleta Borzová 998 4.50% ĽS Naše Slovensko
Július Stanko 976 4.40% ĽS Naše Slovensko
Marián Nistor 897 4.04% ŠKV
Marek Švingál 879 3.96% ŠKV
Martin Ivan 878 3.96% ĽS Naše Slovensko
Marián Markovič 875 3.94% ŠKV
Marko Hami 857 3.86% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Tomko 853 3.85% ĽS Naše Slovensko
Ján Potocký 772 3.48% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Viselka 770 3.47% Független
Jaroslav Vaľo 738 3.33% SNS
Lukáš Pažinka 653 2.94% Független
Peter Sabol 645 2.91% SNS
Peter Badida 636 2.87% VZDOR
Iveta Golmicová 609 2.75% ŠANCA
Peter Borza 595 2.68% SNS
Ľuboslav Chvasta 566 2.55% SME RODINA - Boris Kollár
Eduard Karšňák 552 2.49% Demokrati Slovenska
Martin Magura 502 2.26% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Oskar Szabo 498 2.24% SZS
Ľubomír Husnaj 496 2.24% JEDNOTA-ĽSS
Peter Malík 481 2.17% SNS
Miroslav Šimko 456 2.06% SNS
Radoslav Osif 450 2.03% JEDNOTA-ĽSS
Peter Horňák 437 1.97% DS
Edita Jonyová 405 1.83% JEDNOTA-ĽSS
Attila Lukáč 382 1.72% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Juraj Ircha 377 1.70% Demokrati Slovenska
Viliam Brandis 352 1.59% NAJ
Gabriel Timko 316 1.42% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marta Hermannová 289 1.30% NAJ
Ondrej Golas 289 1.30% Független
Mikuláš Kiš 286 1.29% NAJ
Karol Pavelka 279 1.26% SNS
Radoslav Smutný 271 1.22% SP
Marek Misár 261 1.18% NAJ
Pavol Valko 242 1.09% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jozef Onda 229 1.03% NAJ
Jozef Jambor 224 1.01% NAJ
Milan Barančík 203 0.92% ÚSVIT

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vaján 96 24.87 %
Nagykapos 53 13.73 %
Nagymihály 35 9.07 %
Lask 30 7.77 %
Abara 16 4.15 %
Mokcsamogyorós 10 2.59 %
Őrmező 8 2.07 %
Deregnyő 8 2.07 %
Szirénfalva 7 1.81 %
Feketemező 7 1.81 %
Budaháza 6 1.55 %
Csicser 6 1.55 %
Mátyócvajkóc 6 1.55 %
Iske 5 1.30 %
Nyarádkelecsény 5 1.30 %
Dobóruszka 4 1.04 %
Rákóc 4 1.04 %
Füzesér 4 1.04 %
Butka 4 1.04 %
Pazdics 4 1.04 %
Nagyráska 4 1.04 %
Málca 4 1.04 %
Bés 4 1.04 %
Bánóc 4 1.04 %
Pályin 3 0.78 %
Rebrény 3 0.78 %
Pálóc 3 0.78 %
Sámogy 3 0.78 %
Dobróka 2 0.52 %
Morva 2 0.52 %
Vinna 2 0.52 %
Lasztomér 2 0.52 %
Nagyszelmenc 2 0.52 %
Zalacska 2 0.52 %
Tusa 2 0.52 %
Nagyszeretva 2 0.52 %
Petróc 2 0.52 %
Márk 2 0.52 %
Solymos 1 0.26 %
Kisráska 1 0.26 %
Nátafalva 1 0.26 %
Lazony 1 0.26 %
Nagycseb 1 0.26 %
Berettő 1 0.26 %
Magasrév 1 0.26 %
Gatály 1 0.26 %
Karaszna 1 0.26 %
Tarna 1 0.26 %
Hajagos 1 0.26 %
Zemplénszuha 1 0.26 %
Márkcsemernye 1 0.26 %
Vámoslucska 1 0.26 %
Jósza 1 0.26 %
Dénesújfalu 1 0.26 %
Gézsény 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Sztára 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Németvágás 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Izbugya 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 423 26.55 %
Füzesér 186 11.68 %
Vásárhely 144 9.04 %
Tusa 90 5.65 %
Nátafalva 81 5.08 %
Tusaújfalu 64 4.02 %
Morva 57 3.58 %
Hór 55 3.45 %
Rákóc 51 3.20 %
Bánóc 38 2.39 %
Pazdics 31 1.95 %
Nagykapos 27 1.69 %
Berettő 25 1.57 %
Karaszna 23 1.44 %
Lazony 21 1.32 %
Őrmező 19 1.19 %
Málca 19 1.19 %
Vinna 18 1.13 %
Sámogy 17 1.07 %
Falkus 17 1.07 %
Lask 15 0.94 %
Petrik 15 0.94 %
Lasztomér 15 0.94 %
Zalacska 14 0.88 %
Kácsánd 14 0.88 %
Ordasfalva 13 0.82 %
Jósza 12 0.75 %
Dobróka 11 0.69 %
Tarna 10 0.63 %
Pályin 10 0.63 %
Rebrény 8 0.50 %
Ungtavas 8 0.50 %
Bajánháza 8 0.50 %
Pálóc 7 0.44 %
Petróc 7 0.44 %
Solymos 7 0.44 %
Márk 7 0.44 %
Gatály 7 0.44 %
Harapás 6 0.38 %
Butka 6 0.38 %
Hanajna 6 0.38 %
Izbugya 6 0.38 %
Vámoslucska 5 0.31 %
Dénesújfalu 5 0.31 %
Hajagos 4 0.25 %
Nyarádkelecsény 4 0.25 %
Abara 4 0.25 %
Magasrév 4 0.25 %
Németvágás 4 0.25 %
Fogas 4 0.25 %
Leszna 4 0.25 %
Nagyszelmenc 3 0.19 %
Nagyszeretva 3 0.19 %
Szalók 3 0.19 %
Feketemező 3 0.19 %
Kisráska 3 0.19 %
Kisszeretva 3 0.19 %
Márkcsemernye 2 0.13 %
Nagycseb 2 0.13 %
Vaján 2 0.13 %
Gézsény 2 0.13 %
Ungszenna 2 0.13 %
Szirénfalva 2 0.13 %
Budaháza 1 0.06 %
Alsókánya 1 0.06 %
Nagyráska 1 0.06 %
Sztára 1 0.06 %
Mokcsamogyorós 1 0.06 %
Dobóruszka 1 0.06 %
Zemplénszuha 1 0.06 %
Zuhogó 1 0.06 %
Mátyócvajkóc 1 0.06 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 192 17.99 %
Füzesér 175 16.40 %
Vásárhely 118 11.06 %
Nagykapos 94 8.81 %
Feketemező 75 7.03 %
Csicser 43 4.03 %
Jósza 36 3.37 %
Pálóc 34 3.19 %
Mokcsamogyorós 27 2.53 %
Mátyócvajkóc 20 1.87 %
Magasrév 20 1.87 %
Őrmező 19 1.78 %
Dobóruszka 18 1.69 %
Nyarádkelecsény 18 1.69 %
Vaján 16 1.50 %
Izbugya 14 1.31 %
Sztára 14 1.31 %
Lazony 12 1.12 %
Budaháza 11 1.03 %
Deregnyő 9 0.84 %
Vinna 8 0.75 %
Nagyszelmenc 8 0.75 %
Gatály 8 0.75 %
Morva 8 0.75 %
Butka 8 0.75 %
Nagycseb 8 0.75 %
Pazdics 8 0.75 %
Abara 7 0.66 %
Solymos 7 0.66 %
Petróc 6 0.56 %
Dénesújfalu 6 0.56 %
Bés 6 0.56 %
Dobróka 6 0.56 %
Kisráska 5 0.47 %
Ungszenna 5 0.47 %
Lasztomér 4 0.37 %
Németvágás 4 0.37 %
Szalók 4 0.37 %
Nagyszeretva 4 0.37 %
Hajagos 3 0.28 %
Harapás 3 0.28 %
Bajánháza 3 0.28 %
Ungtavas 3 0.28 %
Zalacska 3 0.28 %
Bánóc 2 0.19 %
Nátafalva 2 0.19 %
Rebrény 2 0.19 %
Málca 2 0.19 %
Hór 2 0.19 %
Márk 2 0.19 %
Leszna 2 0.19 %
Kisszeretva 2 0.19 %
Zemplénszuha 2 0.19 %
Sámogy 1 0.09 %
Vámoslucska 1 0.09 %
Karaszna 1 0.09 %
Berettő 1 0.09 %
Hanajna 1 0.09 %
Falkus 1 0.09 %
Tusa 1 0.09 %
Fogas 1 0.09 %
Tarna 1 0.09 %
Hegyi 1 0.09 %
Gézsény 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Rákóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Nagymihály 1 665 62.62 %
Füzesér 183 6.88 %
Őrmező 84 3.16 %
Nátafalva 61 2.29 %
Nagykapos 41 1.54 %
Zalacska 37 1.39 %
Vinna 33 1.24 %
Hajagos 23 0.86 %
Harapás 20 0.75 %
Ungtavas 19 0.71 %
Butka 18 0.68 %
Málca 18 0.68 %
Jósza 18 0.68 %
Rebrény 18 0.68 %
Sámogy 18 0.68 %
Izbugya 17 0.64 %
Lasztomér 16 0.60 %
Ordasfalva 15 0.56 %
Tarna 15 0.56 %
Morva 15 0.56 %
Pazdics 14 0.53 %
Vámoslucska 14 0.53 %
Karaszna 13 0.49 %
Nagycseb 13 0.49 %
Feketemező 13 0.49 %
Pálóc 13 0.49 %
Fogas 12 0.45 %
Vásárhely 11 0.41 %
Solymos 11 0.41 %
Zemplénszuha 10 0.38 %
Dénesújfalu 10 0.38 %
Dobróka 10 0.38 %
Rákóc 10 0.38 %
Petróc 9 0.34 %
Ungszenna 9 0.34 %
Leszna 8 0.30 %
Alsókánya 8 0.30 %
Bajánháza 8 0.30 %
Berettő 8 0.30 %
Tusa 7 0.26 %
Lazony 7 0.26 %
Nyarádkelecsény 7 0.26 %
Gézsény 7 0.26 %
Dobóruszka 6 0.23 %
Mokcsamogyorós 6 0.23 %
Németvágás 6 0.23 %
Gatály 6 0.23 %
Pályin 6 0.23 %
Tusaújfalu 6 0.23 %
Szalók 6 0.23 %
Magasrév 6 0.23 %
Sztára 5 0.19 %
Laborcfalva 5 0.19 %
Bánóc 5 0.19 %
Abara 5 0.19 %
Szirénfalva 4 0.15 %
Lask 4 0.15 %
Kácsánd 4 0.15 %
Kisráska 4 0.15 %
Zuhogó 4 0.15 %
Hór 3 0.11 %
Petrik 3 0.11 %
Mátyócvajkóc 2 0.08 %
Nagyszelmenc 2 0.08 %
Budaháza 2 0.08 %
Vaján 2 0.08 %
Márk 2 0.08 %
Csicser 1 0.04 %
Falkus 1 0.04 %
Hanajna 1 0.04 %
Kisszeretva 1 0.04 %
Márkcsemernye 1 0.04 %
Nagyszeretva 1 0.04 %
Iske 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 146 37.82 %
Butka 42 10.88 %
Őrmező 16 4.15 %
Nagykapos 13 3.37 %
Pálóc 12 3.11 %
Nátafalva 9 2.33 %
Tusaújfalu 8 2.07 %
Lasztomér 7 1.81 %
Márk 6 1.55 %
Vámoslucska 6 1.55 %
Lazony 6 1.55 %
Gézsény 5 1.30 %
Gatály 5 1.30 %
Vinna 5 1.30 %
Málca 5 1.30 %
Jósza 5 1.30 %
Nagyráska 4 1.04 %
Nagycseb 4 1.04 %
Zalacska 4 1.04 %
Tusa 4 1.04 %
Vásárhely 4 1.04 %
Feketemező 4 1.04 %
Szalók 4 1.04 %
Sámogy 4 1.04 %
Pazdics 4 1.04 %
Morva 4 1.04 %
Dobóruszka 3 0.78 %
Nyarádkelecsény 3 0.78 %
Bánóc 3 0.78 %
Hór 3 0.78 %
Füzesér 3 0.78 %
Mokcsamogyorós 3 0.78 %
Petróc 3 0.78 %
Falkus 3 0.78 %
Zuhogó 3 0.78 %
Tarna 3 0.78 %
Bés 2 0.52 %
Leszna 2 0.52 %
Petrik 2 0.52 %
Rebrény 2 0.52 %
Magasrév 2 0.52 %
Szirénfalva 2 0.52 %
Berettő 2 0.52 %
Rákóc 2 0.52 %
Dobróka 2 0.52 %
Izbugya 2 0.52 %
Zemplénszuha 2 0.52 %
Hanajna 2 0.52 %
Kácsánd 1 0.26 %
Abara 1 0.26 %
Alsókánya 1 0.26 %
Kisráska 1 0.26 %
Budaháza 1 0.26 %
Hajagos 1 0.26 %
Ungszenna 1 0.26 %
Bajánháza 1 0.26 %
Dénesújfalu 1 0.26 %
Solymos 1 0.26 %
Nagyszeretva 1 0.26 %
Kisszeretva 1 0.26 %
Németvágás 1 0.26 %
Csicser 1 0.26 %
Hegyi 1 0.26 %
Sztára 0 0.00 %
Karaszna 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Nagymihály 252 44.21 %
Rebrény 49 8.60 %
Őrmező 13 2.28 %
Ungszenna 11 1.93 %
Zalacska 10 1.75 %
Rákóc 9 1.58 %
Nagykapos 8 1.40 %
Petróc 8 1.40 %
Vinna 8 1.40 %
Hajagos 7 1.23 %
Solymos 7 1.23 %
Bánóc 7 1.23 %
Lasztomér 7 1.23 %
Harapás 7 1.23 %
Butka 6 1.05 %
Pazdics 6 1.05 %
Lazony 6 1.05 %
Nagycseb 6 1.05 %
Sámogy 6 1.05 %
Pályin 6 1.05 %
Gatály 5 0.88 %
Málca 5 0.88 %
Pálóc 5 0.88 %
Morva 5 0.88 %
Hór 5 0.88 %
Karaszna 5 0.88 %
Berettő 5 0.88 %
Tusaújfalu 4 0.70 %
Lask 4 0.70 %
Nagyszelmenc 4 0.70 %
Jósza 4 0.70 %
Tusa 4 0.70 %
Nátafalva 4 0.70 %
Falkus 4 0.70 %
Nyarádkelecsény 3 0.53 %
Tarna 3 0.53 %
Vásárhely 3 0.53 %
Vámoslucska 3 0.53 %
Izbugya 3 0.53 %
Dobróka 3 0.53 %
Márk 2 0.35 %
Abara 2 0.35 %
Zemplénszuha 2 0.35 %
Hanajna 2 0.35 %
Dénesújfalu 2 0.35 %
Szalók 2 0.35 %
Kácsánd 2 0.35 %
Feketemező 2 0.35 %
Dobóruszka 2 0.35 %
Szirénfalva 2 0.35 %
Mátyócvajkóc 1 0.18 %
Hegyi 1 0.18 %
Csicser 1 0.18 %
Gézsény 1 0.18 %
Nagyszeretva 1 0.18 %
Kisszeretva 1 0.18 %
Németvágás 1 0.18 %
Kisráska 1 0.18 %
Vaján 1 0.18 %
Laborcfalva 1 0.18 %
Magasrév 1 0.18 %
Bajánháza 1 0.18 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Sztára 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Mokcsamogyorós 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Füzesér 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Nagymihály 242 22.74 %
Dobróka 109 10.24 %
Rákóc 69 6.48 %
Butka 42 3.95 %
Őrmező 41 3.85 %
Gatály 32 3.01 %
Nagykapos 31 2.91 %
Füzesér 28 2.63 %
Pazdics 28 2.63 %
Vinna 21 1.97 %
Pálóc 20 1.88 %
Nagycseb 19 1.79 %
Morva 16 1.50 %
Petróc 16 1.50 %
Málca 15 1.41 %
Feketemező 14 1.32 %
Vásárhely 13 1.22 %
Berettő 13 1.22 %
Kácsánd 12 1.13 %
Nyarádkelecsény 12 1.13 %
Tarna 11 1.03 %
Németvágás 11 1.03 %
Lazony 10 0.94 %
Zalacska 10 0.94 %
Nátafalva 10 0.94 %
Rebrény 9 0.85 %
Dénesújfalu 9 0.85 %
Karaszna 9 0.85 %
Sámogy 9 0.85 %
Zemplénszuha 8 0.75 %
Falkus 8 0.75 %
Mokcsamogyorós 7 0.66 %
Hór 7 0.66 %
Sztára 7 0.66 %
Márk 7 0.66 %
Ungszenna 7 0.66 %
Ordasfalva 6 0.56 %
Bajánháza 6 0.56 %
Lasztomér 6 0.56 %
Ungtavas 6 0.56 %
Bánóc 6 0.56 %
Kisráska 6 0.56 %
Tusa 5 0.47 %
Pályin 5 0.47 %
Vaján 5 0.47 %
Vámoslucska 5 0.47 %
Gézsény 5 0.47 %
Szalók 5 0.47 %
Márkcsemernye 4 0.38 %
Deregnyő 4 0.38 %
Lask 4 0.38 %
Hajagos 4 0.38 %
Jósza 4 0.38 %
Tusaújfalu 4 0.38 %
Nagyszelmenc 4 0.38 %
Alsókánya 4 0.38 %
Fogas 3 0.28 %
Abara 3 0.28 %
Nagyszeretva 2 0.19 %
Kisszeretva 2 0.19 %
Hanajna 2 0.19 %
Csicser 2 0.19 %
Magasrév 2 0.19 %
Petrik 2 0.19 %
Harapás 2 0.19 %
Nagyráska 2 0.19 %
Izbugya 2 0.19 %
Hegyi 2 0.19 %
Leszna 2 0.19 %
Bés 1 0.09 %
Dobóruszka 1 0.09 %
Szirénfalva 1 0.09 %
Zuhogó 1 0.09 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Nagymihály 1 878 32.79 %
Őrmező 208 3.63 %
Rákóc 171 2.99 %
Nátafalva 156 2.72 %
Füzesér 155 2.71 %
Lasztomér 144 2.51 %
Nagykapos 142 2.48 %
Karaszna 123 2.15 %
Pazdics 115 2.01 %
Butka 110 1.92 %
Dénesújfalu 108 1.89 %
Mokcsamogyorós 95 1.66 %
Nyarádkelecsény 92 1.61 %
Berettő 90 1.57 %
Sámogy 85 1.48 %
Vinna 85 1.48 %
Vásárhely 75 1.31 %
Gatály 71 1.24 %
Bánóc 70 1.22 %
Dobróka 64 1.12 %
Pálóc 62 1.08 %
Hajagos 61 1.07 %
Morva 60 1.05 %
Zemplénszuha 58 1.01 %
Mátyócvajkóc 57 1.00 %
Németvágás 56 0.98 %
Rebrény 55 0.96 %
Zalacska 54 0.94 %
Lazony 54 0.94 %
Deregnyő 53 0.93 %
Jósza 51 0.89 %
Hór 49 0.86 %
Lask 48 0.84 %
Ungszenna 45 0.79 %
Nagycseb 44 0.77 %
Márkcsemernye 42 0.73 %
Ungtavas 41 0.72 %
Petróc 40 0.70 %
Málca 40 0.70 %
Harapás 36 0.63 %
Ordasfalva 36 0.63 %
Sztára 34 0.59 %
Pályin 34 0.59 %
Zuhogó 34 0.59 %
Tarna 32 0.56 %
Gézsény 30 0.52 %
Falkus 29 0.51 %
Iske 27 0.47 %
Izbugya 27 0.47 %
Dobóruszka 27 0.47 %
Tusa 25 0.44 %
Petrik 23 0.40 %
Magasrév 22 0.38 %
Solymos 21 0.37 %
Tusaújfalu 21 0.37 %
Szalók 19 0.33 %
Kácsánd 19 0.33 %
Laborcfalva 18 0.31 %
Feketemező 17 0.30 %
Bajánháza 17 0.30 %
Vámoslucska 17 0.30 %
Alsókánya 17 0.30 %
Nagyráska 16 0.28 %
Nagyszeretva 14 0.24 %
Leszna 14 0.24 %
Hanajna 13 0.23 %
Fogas 13 0.23 %
Vaján 12 0.21 %
Nagyszelmenc 9 0.16 %
Abara 9 0.16 %
Márk 8 0.14 %
Csicser 7 0.12 %
Hegyi 6 0.10 %
Kisszeretva 6 0.10 %
Kisráska 4 0.07 %
Bés 3 0.05 %
Szirénfalva 2 0.03 %
Budaháza 2 0.03 %
Nagymihály 745 64.50 %
Vinna 32 2.77 %
Vásárhely 20 1.73 %
Pazdics 20 1.73 %
Őrmező 19 1.65 %
Nátafalva 15 1.30 %
Zalacska 14 1.21 %
Morva 14 1.21 %
Lasztomér 13 1.13 %
Leszna 12 1.04 %
Karaszna 12 1.04 %
Sámogy 11 0.95 %
Tarna 11 0.95 %
Pálóc 10 0.87 %
Butka 9 0.78 %
Ungtavas 9 0.78 %
Hajagos 9 0.78 %
Izbugya 9 0.78 %
Petróc 8 0.69 %
Gatály 8 0.69 %
Tusaújfalu 8 0.69 %
Nagykapos 7 0.61 %
Jósza 6 0.52 %
Füzesér 6 0.52 %
Rákóc 6 0.52 %
Szalók 6 0.52 %
Bánóc 6 0.52 %
Solymos 6 0.52 %
Bajánháza 5 0.43 %
Magasrév 5 0.43 %
Nagycseb 5 0.43 %
Ungszenna 5 0.43 %
Harapás 4 0.35 %
Nyarádkelecsény 4 0.35 %
Dobróka 4 0.35 %
Ordasfalva 4 0.35 %
Feketemező 4 0.35 %
Hór 4 0.35 %
Petrik 4 0.35 %
Vámoslucska 4 0.35 %
Dénesújfalu 4 0.35 %
Hanajna 4 0.35 %
Mokcsamogyorós 4 0.35 %
Márk 4 0.35 %
Málca 4 0.35 %
Deregnyő 3 0.26 %
Nagyszelmenc 3 0.26 %
Nagyszeretva 3 0.26 %
Lazony 3 0.26 %
Rebrény 3 0.26 %
Falkus 3 0.26 %
Pályin 3 0.26 %
Gézsény 3 0.26 %
Sztára 2 0.17 %
Németvágás 2 0.17 %
Zuhogó 2 0.17 %
Tusa 2 0.17 %
Bés 2 0.17 %
Mátyócvajkóc 2 0.17 %
Alsókánya 2 0.17 %
Berettő 1 0.09 %
Kisszeretva 1 0.09 %
Zemplénszuha 1 0.09 %
Márkcsemernye 1 0.09 %
Hegyi 1 0.09 %
Laborcfalva 1 0.09 %
Kisráska 1 0.09 %
Lask 1 0.09 %
Kácsánd 1 0.09 %
Fogas 1 0.09 %
Abara 1 0.09 %
Csicser 1 0.09 %
Vaján 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagymihály 532 47.58 %
Nagykapos 41 3.67 %
Őrmező 40 3.58 %
Zalacska 21 1.88 %
Nátafalva 21 1.88 %
Vinna 19 1.70 %
Gatály 19 1.70 %
Málca 18 1.61 %
Butka 16 1.43 %
Sztára 16 1.43 %
Füzesér 15 1.34 %
Pálóc 15 1.34 %
Pazdics 14 1.25 %
Tarna 14 1.25 %
Lazony 14 1.25 %
Rákóc 14 1.25 %
Tusaújfalu 13 1.16 %
Morva 13 1.16 %
Márk 11 0.98 %
Dénesújfalu 11 0.98 %
Vásárhely 11 0.98 %
Zuhogó 10 0.89 %
Lasztomér 10 0.89 %
Gézsény 9 0.81 %
Karaszna 8 0.72 %
Dobróka 8 0.72 %
Bánóc 8 0.72 %
Kácsánd 8 0.72 %
Fogas 8 0.72 %
Nagycseb 8 0.72 %
Márkcsemernye 8 0.72 %
Ordasfalva 8 0.72 %
Berettő 8 0.72 %
Tusa 8 0.72 %
Abara 7 0.63 %
Pályin 7 0.63 %
Izbugya 6 0.54 %
Falkus 6 0.54 %
Lask 6 0.54 %
Rebrény 6 0.54 %
Ungszenna 6 0.54 %
Hajagos 6 0.54 %
Nyarádkelecsény 6 0.54 %
Csicser 6 0.54 %
Petróc 6 0.54 %
Kisszeretva 5 0.45 %
Laborcfalva 5 0.45 %
Dobóruszka 5 0.45 %
Harapás 5 0.45 %
Németvágás 4 0.36 %
Bajánháza 4 0.36 %
Kisráska 4 0.36 %
Mokcsamogyorós 4 0.36 %
Hór 4 0.36 %
Leszna 3 0.27 %
Petrik 3 0.27 %
Hanajna 3 0.27 %
Jósza 3 0.27 %
Hegyi 3 0.27 %
Feketemező 3 0.27 %
Sámogy 2 0.18 %
Alsókánya 2 0.18 %
Nagyszelmenc 2 0.18 %
Zemplénszuha 2 0.18 %
Deregnyő 2 0.18 %
Ungtavas 1 0.09 %
Budaháza 1 0.09 %
Bés 1 0.09 %
Vaján 1 0.09 %
Solymos 1 0.09 %
Szalók 1 0.09 %
Magasrév 1 0.09 %
Mátyócvajkóc 1 0.09 %
Vámoslucska 1 0.09 %
Nagyráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Nagymihály 1 669 39.38 %
Őrmező 162 3.82 %
Nagykapos 151 3.56 %
Rákóc 131 3.09 %
Nátafalva 130 3.07 %
Vinna 74 1.75 %
Deregnyő 72 1.70 %
Lasztomér 69 1.63 %
Pálóc 67 1.58 %
Pazdics 65 1.53 %
Ungszenna 64 1.51 %
Berettő 61 1.44 %
Gatály 57 1.34 %
Karaszna 56 1.32 %
Bánóc 55 1.30 %
Butka 55 1.30 %
Zalacska 54 1.27 %
Lazony 49 1.16 %
Dobróka 47 1.11 %
Hór 47 1.11 %
Málca 44 1.04 %
Németvágás 42 0.99 %
Rebrény 42 0.99 %
Morva 41 0.97 %
Dénesújfalu 40 0.94 %
Jósza 39 0.92 %
Márkcsemernye 37 0.87 %
Zemplénszuha 35 0.83 %
Vásárhely 34 0.80 %
Pályin 33 0.78 %
Hajagos 32 0.76 %
Kácsánd 32 0.76 %
Tarna 31 0.73 %
Tusa 31 0.73 %
Petróc 29 0.68 %
Magasrév 28 0.66 %
Tusaújfalu 26 0.61 %
Sámogy 26 0.61 %
Falkus 26 0.61 %
Ordasfalva 25 0.59 %
Izbugya 25 0.59 %
Feketemező 25 0.59 %
Zuhogó 24 0.57 %
Sztára 24 0.57 %
Márk 24 0.57 %
Mokcsamogyorós 24 0.57 %
Fogas 22 0.52 %
Alsókánya 22 0.52 %
Ungtavas 22 0.52 %
Gézsény 22 0.52 %
Mátyócvajkóc 21 0.50 %
Nagycseb 20 0.47 %
Dobóruszka 19 0.45 %
Bajánháza 19 0.45 %
Abara 18 0.42 %
Petrik 17 0.40 %
Harapás 16 0.38 %
Nagyszeretva 15 0.35 %
Vaján 14 0.33 %
Laborcfalva 13 0.31 %
Solymos 13 0.31 %
Kisráska 13 0.31 %
Csicser 12 0.28 %
Füzesér 11 0.26 %
Lask 11 0.26 %
Nyarádkelecsény 11 0.26 %
Szirénfalva 10 0.24 %
Hanajna 10 0.24 %
Vámoslucska 10 0.24 %
Leszna 10 0.24 %
Szalók 8 0.19 %
Iske 8 0.19 %
Bés 5 0.12 %
Kisszeretva 4 0.09 %
Nagyráska 4 0.09 %
Nagyszelmenc 4 0.09 %
Budaháza 3 0.07 %
Hegyi 3 0.07 %
Nagymihály 181 52.01 %
Nagykapos 15 4.31 %
Butka 9 2.59 %
Őrmező 8 2.30 %
Vinna 7 2.01 %
Lasztomér 5 1.44 %
Bánóc 4 1.15 %
Zalacska 4 1.15 %
Dobróka 4 1.15 %
Tusa 4 1.15 %
Nátafalva 3 0.86 %
Hór 3 0.86 %
Sztára 3 0.86 %
Pazdics 3 0.86 %
Dénesújfalu 3 0.86 %
Márk 3 0.86 %
Harapás 3 0.86 %
Nagyszeretva 3 0.86 %
Abara 3 0.86 %
Hajagos 2 0.57 %
Mátyócvajkóc 2 0.57 %
Solymos 2 0.57 %
Gézsény 2 0.57 %
Füzesér 2 0.57 %
Falkus 2 0.57 %
Petróc 2 0.57 %
Feketemező 2 0.57 %
Zuhogó 2 0.57 %
Nagyszelmenc 2 0.57 %
Magasrév 1 0.29 %
Lask 1 0.29 %
Laborcfalva 1 0.29 %
Berettő 1 0.29 %
Tarna 1 0.29 %
Vámoslucska 1 0.29 %
Málca 1 0.29 %
Zemplénszuha 1 0.29 %
Deregnyő 1 0.29 %
Vaján 1 0.29 %
Budaháza 1 0.29 %
Hegyi 1 0.29 %
Kácsánd 1 0.29 %
Ordasfalva 1 0.29 %
Kisszeretva 1 0.29 %
Tusaújfalu 1 0.29 %
Petrik 1 0.29 %
Nyarádkelecsény 1 0.29 %
Németvágás 1 0.29 %
Izbugya 1 0.29 %
Karaszna 1 0.29 %
Mokcsamogyorós 1 0.29 %
Rákóc 1 0.29 %
Dobóruszka 1 0.29 %
Sámogy 1 0.29 %
Ungszenna 1 0.29 %
Szalók 1 0.29 %
Morva 1 0.29 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Pálóc 0 0.00 %
Pályin 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Ungtavas 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Jósza 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Gatály 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Rebrény 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Nagykapos 392 24.45 %
Füzesér 193 12.04 %
Nagymihály 147 9.17 %
Abara 67 4.18 %
Rákóc 65 4.05 %
Mokcsamogyorós 58 3.62 %
Csicser 47 2.93 %
Nátafalva 46 2.87 %
Nyarádkelecsény 44 2.74 %
Dobóruszka 43 2.68 %
Mátyócvajkóc 40 2.50 %
Lasztomér 37 2.31 %
Deregnyő 36 2.25 %
Hegyi 35 2.18 %
Feketemező 30 1.87 %
Szirénfalva 30 1.87 %
Vaján 28 1.75 %
Budaháza 26 1.62 %
Kisráska 26 1.62 %
Bés 22 1.37 %
Nagyszelmenc 22 1.37 %
Őrmező 15 0.94 %
Tarna 13 0.81 %
Butka 13 0.81 %
Sámogy 10 0.62 %
Pálóc 9 0.56 %
Gatály 7 0.44 %
Ungtavas 7 0.44 %
Málca 7 0.44 %
Bajánháza 6 0.37 %
Szalók 6 0.37 %
Tusa 6 0.37 %
Solymos 6 0.37 %
Vinna 6 0.37 %
Zalacska 6 0.37 %
Hór 4 0.25 %
Hanajna 4 0.25 %
Nagyráska 4 0.25 %
Vásárhely 4 0.25 %
Vámoslucska 4 0.25 %
Petróc 4 0.25 %
Pazdics 3 0.19 %
Nagyszeretva 3 0.19 %
Harapás 2 0.12 %
Fogas 2 0.12 %
Tusaújfalu 2 0.12 %
Hajagos 2 0.12 %
Pályin 2 0.12 %
Iske 2 0.12 %
Márk 2 0.12 %
Berettő 2 0.12 %
Izbugya 1 0.06 %
Bánóc 1 0.06 %
Leszna 1 0.06 %
Ungszenna 1 0.06 %
Magasrév 1 0.06 %
Lazony 1 0.06 %
Sztára 1 0.06 %
Dobróka 1 0.06 %
Nagycseb 1 0.06 %
Karaszna 1 0.06 %
Laborcfalva 1 0.06 %
Jósza 1 0.06 %
Morva 1 0.06 %
Lask 1 0.06 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Dénesújfalu 0 0.00 %
Márkcsemernye 0 0.00 %
Németvágás 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Gézsény 0 0.00 %
Rebrény 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Nagymihály 313 51.91 %
Pazdics 26 4.31 %
Őrmező 19 3.15 %
Vinna 19 3.15 %
Tarna 12 1.99 %
Dobóruszka 9 1.49 %
Butka 9 1.49 %
Rebrény 9 1.49 %
Nátafalva 9 1.49 %
Izbugya 8 1.33 %
Nagykapos 8 1.33 %
Zalacska 7 1.16 %
Hajagos 6 1.00 %
Rákóc 6 1.00 %
Nagyszelmenc 6 1.00 %
Jósza 6 1.00 %
Tusa 5 0.83 %
Dobróka 5 0.83 %
Fogas 5 0.83 %
Ungtavas 5 0.83 %
Pálóc 5 0.83 %
Mokcsamogyorós 4 0.66 %
Mátyócvajkóc 4 0.66 %
Feketemező 4 0.66 %
Bés 4 0.66 %
Dénesújfalu 4 0.66 %
Karaszna 4 0.66 %
Petrik 4 0.66 %
Németvágás 4 0.66 %
Bajánháza 4 0.66 %
Lasztomér 4 0.66 %
Lask 3 0.50 %
Harapás 3 0.50 %
Abara 3 0.50 %
Gatály 3 0.50 %
Füzesér 3 0.50 %
Vásárhely 3 0.50 %
Petróc 3 0.50 %
Nagyszeretva 3 0.50 %
Márk 3 0.50 %
Ungszenna 3 0.50 %
Márkcsemernye 3 0.50 %
Vaján 3 0.50 %
Lazony 3 0.50 %
Kisszeretva 2 0.33 %
Berettő 2 0.33 %
Gézsény 2 0.33 %
Kácsánd 2 0.33 %
Morva 2 0.33 %
Hór 2 0.33 %
Solymos 2 0.33 %
Sztára 2 0.33 %
Falkus 2 0.33 %
Tusaújfalu 1 0.17 %
Bánóc 1 0.17 %
Pályin 1 0.17 %
Ordasfalva 1 0.17 %
Kisráska 1 0.17 %
Málca 1 0.17 %
Vámoslucska 1 0.17 %
Nyarádkelecsény 1 0.17 %
Szalók 1 0.17 %
Szirénfalva 1 0.17 %
Laborcfalva 1 0.17 %
Magasrév 1 0.17 %
Csicser 1 0.17 %
Nagycseb 1 0.17 %
Budaháza 1 0.17 %
Nagyráska 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Sámogy 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 1 789 40.02 %
Vásárhely 167 3.74 %
Őrmező 166 3.71 %
Nagykapos 125 2.80 %
Nátafalva 98 2.19 %
Nyarádkelecsény 87 1.95 %
Rákóc 86 1.92 %
Hór 73 1.63 %
Dobóruszka 71 1.59 %
Lasztomér 71 1.59 %
Zalacska 70 1.57 %
Pazdics 66 1.48 %
Rebrény 66 1.48 %
Berettő 64 1.43 %
Vinna 62 1.39 %
Mokcsamogyorós 61 1.36 %
Morva 55 1.23 %
Lazony 55 1.23 %
Deregnyő 51 1.14 %
Pálóc 49 1.10 %
Bánóc 47 1.05 %
Butka 46 1.03 %
Hajagos 45 1.01 %
Jósza 42 0.94 %
Petróc 41 0.92 %
Németvágás 41 0.92 %
Málca 39 0.87 %
Karaszna 38 0.85 %
Ungtavas 38 0.85 %
Gatály 37 0.83 %
Tusa 35 0.78 %
Fogas 34 0.76 %
Dénesújfalu 31 0.69 %
Ungszenna 31 0.69 %
Zemplénszuha 30 0.67 %
Zuhogó 29 0.65 %
Petrik 29 0.65 %
Hanajna 29 0.65 %
Pályin 28 0.63 %
Dobróka 28 0.63 %
Tusaújfalu 25 0.56 %
Tarna 25 0.56 %
Sámogy 25 0.56 %
Ordasfalva 24 0.54 %
Feketemező 23 0.51 %
Gézsény 23 0.51 %
Magasrév 22 0.49 %
Márkcsemernye 22 0.49 %
Iske 22 0.49 %
Harapás 21 0.47 %
Kácsánd 20 0.45 %
Füzesér 20 0.45 %
Sztára 20 0.45 %
Solymos 20 0.45 %
Falkus 20 0.45 %
Abara 19 0.43 %
Leszna 19 0.43 %
Bajánháza 18 0.40 %
Vámoslucska 17 0.38 %
Izbugya 16 0.36 %
Szalók 15 0.34 %
Csicser 13 0.29 %
Nagycseb 11 0.25 %
Vaján 10 0.22 %
Alsókánya 10 0.22 %
Lask 9 0.20 %
Nagyráska 9 0.20 %
Laborcfalva 8 0.18 %
Nagyszeretva 8 0.18 %
Bés 8 0.18 %
Mátyócvajkóc 8 0.18 %
Márk 6 0.13 %
Nagyszelmenc 4 0.09 %
Kisszeretva 2 0.04 %
Szirénfalva 2 0.04 %
Budaháza 1 0.02 %
Hegyi 1 0.02 %
Kisráska 0 0.00 %
Nagymihály 201 25.41 %
Málca 57 7.21 %
Pálóc 32 4.05 %
Nagykapos 26 3.29 %
Őrmező 23 2.91 %
Dobróka 21 2.65 %
Butka 20 2.53 %
Nátafalva 18 2.28 %
Feketemező 17 2.15 %
Lazony 17 2.15 %
Vásárhely 14 1.77 %
Márk 14 1.77 %
Márkcsemernye 14 1.77 %
Zalacska 13 1.64 %
Falkus 13 1.64 %
Kácsánd 12 1.52 %
Gatály 12 1.52 %
Petrik 12 1.52 %
Pazdics 11 1.39 %
Tarna 9 1.14 %
Rebrény 8 1.01 %
Dénesújfalu 8 1.01 %
Abara 8 1.01 %
Vinna 7 0.88 %
Nagycseb 7 0.88 %
Mokcsamogyorós 7 0.88 %
Hajagos 7 0.88 %
Hór 6 0.76 %
Lask 6 0.76 %
Németvágás 5 0.63 %
Vámoslucska 5 0.63 %
Füzesér 5 0.63 %
Berettő 5 0.63 %
Bánóc 5 0.63 %
Tusaújfalu 5 0.63 %
Hanajna 4 0.51 %
Fogas 4 0.51 %
Ordasfalva 4 0.51 %
Sámogy 4 0.51 %
Tusa 4 0.51 %
Magasrév 4 0.51 %
Pályin 4 0.51 %
Solymos 3 0.38 %
Petróc 3 0.38 %
Ungszenna 3 0.38 %
Harapás 3 0.38 %
Ungtavas 3 0.38 %
Zemplénszuha 3 0.38 %
Alsókánya 3 0.38 %
Lasztomér 3 0.38 %
Karaszna 2 0.25 %
Rákóc 2 0.25 %
Jósza 2 0.25 %
Gézsény 2 0.25 %
Nagyszelmenc 2 0.25 %
Morva 2 0.25 %
Mátyócvajkóc 2 0.25 %
Sztára 2 0.25 %
Nagyszeretva 2 0.25 %
Kisszeretva 2 0.25 %
Nyarádkelecsény 2 0.25 %
Izbugya 2 0.25 %
Nagyráska 2 0.25 %
Hegyi 1 0.13 %
Szirénfalva 1 0.13 %
Kisráska 1 0.13 %
Leszna 1 0.13 %
Vaján 1 0.13 %
Deregnyő 1 0.13 %
Csicser 1 0.13 %
Zuhogó 1 0.13 %
Budaháza 1 0.13 %
Bajánháza 1 0.13 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagymihály 1 154 57.44 %
Őrmező 68 3.38 %
Vinna 46 2.29 %
Nátafalva 38 1.89 %
Zalacska 35 1.74 %
Rákóc 32 1.59 %
Petróc 26 1.29 %
Karaszna 23 1.14 %
Németvágás 22 1.10 %
Leszna 22 1.10 %
Morva 21 1.05 %
Pazdics 21 1.05 %
Butka 20 1.00 %
Hajagos 18 0.90 %
Vásárhely 17 0.85 %
Sámogy 17 0.85 %
Pálóc 16 0.80 %
Málca 16 0.80 %
Nagykapos 16 0.80 %
Lasztomér 16 0.80 %
Sztára 15 0.75 %
Izbugya 15 0.75 %
Hór 15 0.75 %
Jósza 14 0.70 %
Ungszenna 14 0.70 %
Rebrény 14 0.70 %
Dobróka 14 0.70 %
Gatály 13 0.65 %
Ungtavas 13 0.65 %
Zemplénszuha 12 0.60 %
Lask 12 0.60 %
Feketemező 12 0.60 %
Solymos 11 0.55 %
Fogas 10 0.50 %
Vámoslucska 10 0.50 %
Márkcsemernye 10 0.50 %
Ordasfalva 10 0.50 %
Pályin 10 0.50 %
Magasrév 9 0.45 %
Lazony 9 0.45 %
Nagycseb 8 0.40 %
Harapás 8 0.40 %
Tusa 8 0.40 %
Gézsény 8 0.40 %
Bánóc 8 0.40 %
Füzesér 8 0.40 %
Zuhogó 7 0.35 %
Márk 7 0.35 %
Petrik 6 0.30 %
Szalók 6 0.30 %
Alsókánya 6 0.30 %
Tusaújfalu 6 0.30 %
Berettő 5 0.25 %
Tarna 5 0.25 %
Bajánháza 4 0.20 %
Mátyócvajkóc 4 0.20 %
Abara 3 0.15 %
Dénesújfalu 3 0.15 %
Falkus 3 0.15 %
Mokcsamogyorós 3 0.15 %
Nyarádkelecsény 3 0.15 %
Kácsánd 3 0.15 %
Hegyi 2 0.10 %
Szirénfalva 2 0.10 %
Nagyszeretva 2 0.10 %
Nagyráska 1 0.05 %
Deregnyő 1 0.05 %
Kisráska 1 0.05 %
Vaján 1 0.05 %
Nagyszelmenc 1 0.05 %
Dobóruszka 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Csicser 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Nagymihály 106 38.13 %
Őrmező 9 3.24 %
Pálóc 7 2.52 %
Jósza 7 2.52 %
Nagykapos 6 2.16 %
Lasztomér 6 2.16 %
Hajagos 6 2.16 %
Pazdics 5 1.80 %
Németvágás 5 1.80 %
Ungtavas 5 1.80 %
Nátafalva 4 1.44 %
Mokcsamogyorós 4 1.44 %
Füzesér 3 1.08 %
Sztára 3 1.08 %
Morva 3 1.08 %
Butka 3 1.08 %
Izbugya 3 1.08 %
Zalacska 3 1.08 %
Feketemező 3 1.08 %
Rákóc 2 0.72 %
Bánóc 2 0.72 %
Gatály 2 0.72 %
Harapás 2 0.72 %
Csicser 2 0.72 %
Nyarádkelecsény 2 0.72 %
Gézsény 2 0.72 %
Zemplénszuha 2 0.72 %
Tarna 2 0.72 %
Tusaújfalu 2 0.72 %
Magasrév 2 0.72 %
Márkcsemernye 1 0.36 %
Leszna 1 0.36 %
Dobóruszka 1 0.36 %
Sámogy 1 0.36 %
Dénesújfalu 1 0.36 %
Mátyócvajkóc 1 0.36 %
Abara 1 0.36 %
Pályin 1 0.36 %
Bés 1 0.36 %
Rebrény 1 0.36 %
Falkus 1 0.36 %
Budaháza 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Kácsánd 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Petróc 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Berettő 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Málca 0 0.00 %
Vásárhely 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Tusa 0 0.00 %
Márk 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Vinna 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Dobróka 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Karaszna 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 93 38.11 %
Málca 17 6.97 %
Őrmező 11 4.51 %
Butka 9 3.69 %
Nagykapos 8 3.28 %
Pazdics 7 2.87 %
Morva 6 2.46 %
Lasztomér 6 2.46 %
Füzesér 6 2.46 %
Feketemező 5 2.05 %
Berettő 5 2.05 %
Nátafalva 5 2.05 %
Zalacska 4 1.64 %
Abara 3 1.23 %
Jósza 3 1.23 %
Bánóc 3 1.23 %
Karaszna 2 0.82 %
Vaján 2 0.82 %
Leszna 2 0.82 %
Rákóc 2 0.82 %
Zuhogó 2 0.82 %
Kácsánd 2 0.82 %
Németvágás 2 0.82 %
Mátyócvajkóc 2 0.82 %
Nagyszeretva 2 0.82 %
Dénesújfalu 2 0.82 %
Hajagos 1 0.41 %
Gézsény 1 0.41 %
Sztára 1 0.41 %
Harapás 1 0.41 %
Bajánháza 1 0.41 %
Dobóruszka 1 0.41 %
Rebrény 1 0.41 %
Tusa 1 0.41 %
Márkcsemernye 1 0.41 %
Iske 1 0.41 %
Tarna 1 0.41 %
Nagycseb 1 0.41 %
Pályin 1 0.41 %
Bés 1 0.41 %
Ungtavas 1 0.41 %
Gatály 1 0.41 %
Pálóc 1 0.41 %
Csicser 1 0.41 %
Vásárhely 0 0.00 %
Ordasfalva 0 0.00 %
Petróc 0 0.00 %
Márk 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Lazony 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Sámogy 0 0.00 %
Ungszenna 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Lask 0 0.00 %
Mokcsamogyorós 0 0.00 %
Nyarádkelecsény 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Zemplénszuha 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Alsókánya 0 0.00 %
Solymos 0 0.00 %
Tusaújfalu 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Nagyszelmenc 0 0.00 %
Vinna 0 0.00 %
Hór 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Magasrév 0 0.00 %
Falkus 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Dobróka 0 0.00 %
Izbugya 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagymihály 1 739 51.71 %
Őrmező 100 2.97 %
Rákóc 96 2.85 %
Nátafalva 78 2.32 %
Nagykapos 77 2.29 %
Jósza 60 1.78 %
Vinna 60 1.78 %
Pazdics 60 1.78 %
Lasztomér 54 1.61 %
Karaszna 47 1.40 %
Berettő 43 1.28 %
Tarna 40 1.19 %
Hajagos 36 1.07 %
Lazony 35 1.04 %
Deregnyő 35 1.04 %
Zalacska 34 1.01 %
Vásárhely 33 0.98 %
Rebrény 33 0.98 %
Ungtavas 33 0.98 %
Zemplénszuha 32 0.95 %
Zuhogó 32 0.95 %
Lask 29 0.86 %
Butka 29 0.86 %
Bánóc 29 0.86 %
Németvágás 28 0.83 %
Pálóc 28 0.83 %
Hór 25 0.74 %
Petróc 24 0.71 %
Harapás 24 0.71 %
Morva 23 0.68 %
Pályin 23 0.68 %
Dobróka 22 0.65 %
Dénesújfalu 22 0.65 %
Sámogy 22 0.65 %
Márkcsemernye 22 0.65 %
Leszna 19 0.56 %
Tusa 18 0.54 %
Vámoslucska 17 0.51 %
Málca 17 0.51 %
Gatály 16 0.48 %
Sztára 16 0.48 %
Ordasfalva 14 0.42 %
Tusaújfalu 13 0.39 %
Nagycseb 12 0.36 %
Bajánháza 12 0.36 %
Szalók 12 0.36 %
Gézsény 12 0.36 %
Magasrév 11 0.33 %
Dobóruszka 9 0.27 %
Kácsánd 9 0.27 %
Nagyszeretva 9 0.27 %
Fogas 8 0.24 %
Kisszeretva 8 0.24 %
Alsókánya 7 0.21 %
Csicser 6 0.18 %
Feketemező 6 0.18 %
Füzesér 6 0.18 %
Falkus 6 0.18 %
Solymos 5 0.15 %
Hanajna 5 0.15 %
Laborcfalva 5 0.15 %
Ungszenna 5 0.15 %
Izbugya 4 0.12 %
Mokcsamogyorós 4 0.12 %
Nagyszelmenc 3 0.09 %
Petrik 3 0.09 %
Mátyócvajkóc 3 0.09 %
Márk 3 0.09 %
Budaháza 2 0.06 %
Nyarádkelecsény 2 0.06 %
Iske 2 0.06 %
Nagyráska 2 0.06 %
Kisráska 2 0.06 %
Abara 1 0.03 %
Hegyi 1 0.03 %
Bés 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Nagymihály 170 45.45 %
Lasztomér 30 8.02 %
Őrmező 17 4.55 %
Nagykapos 13 3.48 %
Zalacska 8 2.14 %
Németvágás 8 2.14 %
Rákóc 7 1.87 %
Vinna 6 1.60 %
Pazdics 6 1.60 %
Tarna 5 1.34 %
Butka 5 1.34 %
Pálóc 5 1.34 %
Hór 4 1.07 %
Bánóc 4 1.07 %
Csicser 4 1.07 %
Pályin 4 1.07 %
Dobóruszka 4 1.07 %
Sámogy 3 0.80 %
Márk 3 0.80 %
Solymos 3 0.80 %
Nátafalva 3 0.80 %
Dénesújfalu 3 0.80 %
Magasrév 3 0.80 %
Jósza 3 0.80 %
Petróc 3 0.80 %
Falkus 3 0.80 %
Gatály 3 0.80 %
Ungszenna 3 0.80 %
Karaszna 3 0.80 %
Lask 3 0.80 %
Abara 2 0.53 %
Ordasfalva 2 0.53 %
Mokcsamogyorós 2 0.53 %
Feketemező 2 0.53 %
Laborcfalva 2 0.53 %
Vásárhely 2 0.53 %
Málca 2 0.53 %
Ungtavas 2 0.53 %
Rebrény 2 0.53 %
Dobróka 2 0.53 %
Izbugya 2 0.53 %
Nagyszelmenc 1 0.27 %
Márkcsemernye 1 0.27 %
Berettő 1 0.27 %
Sztára 1 0.27 %
Zemplénszuha 1 0.27 %
Lazony 1 0.27 %
Hajagos 1 0.27 %
Tusaújfalu 1 0.27 %
Szalók 1 0.27 %
Nyarádkelecsény 1 0.27 %
Kácsánd 1 0.27 %
Füzesér 1 0.27 %
Alsókánya 1 0.27 %
Deregnyő 1 0.27 %
Budaháza 1 0.27 %
Bés 1 0.27 %
Hegyi 0 0.00 %
Nagyszeretva 0 0.00 %
Kisszeretva 0 0.00 %
Petrik 0 0.00 %
Vámoslucska 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Tusa 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Nagyráska 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Mátyócvajkóc 0 0.00 %
Gézsény 0 0.00 %
Harapás 0 0.00 %
Hanajna 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Nagycseb 0 0.00 %
Bajánháza 0 0.00 %
Leszna 0 0.00 %
Morva 0 0.00 %
Nagymihály 1 377 54.00 %
Őrmező 252 9.88 %
Márkcsemernye 128 5.02 %
Vinna 72 2.82 %
Nátafalva 61 2.39 %
Zalacska 35 1.37 %
Lasztomér 33 1.29 %
Pazdics 27 1.06 %
Petróc 27 1.06 %
Nagykapos 24 0.94 %
Leszna 24 0.94 %
Lazony 22 0.86 %
Sztára 21 0.82 %
Ungtavas 19 0.75 %
Feketemező 18 0.71 %
Ordasfalva 17 0.67 %
Butka 16 0.63 %
Morva 15 0.59 %
Dénesújfalu 15 0.59 %
Rákóc 14 0.55 %
Karaszna 13 0.51 %
Rebrény 13 0.51 %
Zemplénszuha 12 0.47 %
Bajánháza 12 0.47 %
Dobróka 12 0.47 %
Izbugya 12 0.47 %
Hór 12 0.47 %
Gézsény 11 0.43 %
Gatály 11 0.43 %
Vámoslucska 11 0.43 %
Szalók 11 0.43 %
Solymos 11 0.43 %
Jósza 10 0.39 %
Vásárhely 10 0.39 %
Zuhogó 10 0.39 %
Bánóc 10 0.39 %
Németvágás 10 0.39 %
Pálóc 10 0.39 %
Sámogy 10 0.39 %
Tusaújfalu 8 0.31 %
Fogas 8 0.31 %
Hajagos 8 0.31 %
Tusa 8 0.31 %
Lask 7 0.27 %
Tarna 7 0.27 %
Berettő 7 0.27 %
Nagycseb 6 0.24 %
Málca 6 0.24 %
Füzesér 6 0.24 %
Falkus 6 0.24 %
Mokcsamogyorós 5 0.20 %
Nagyszeretva 5 0.20 %
Harapás 5 0.20 %
Kisszeretva 5 0.20 %
Laborcfalva 5 0.20 %
Pályin 5 0.20 %
Márk 4 0.16 %
Deregnyő 3 0.12 %
Nyarádkelecsény 3 0.12 %
Csicser 2 0.08 %
Ungszenna 2 0.08 %
Abara 2 0.08 %
Hanajna 2 0.08 %
Petrik 2 0.08 %
Kisráska 2 0.08 %
Nagyszelmenc 2 0.08 %
Hegyi 2 0.08 %
Nagyráska 1 0.04 %
Alsókánya 1 0.04 %
Kácsánd 1 0.04 %
Mátyócvajkóc 1 0.04 %
Magasrév 1 0.04 %
Dobóruszka 1 0.04 %
Budaháza 1 0.04 %
Bés 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Vaján 0 0.00 %
Nagymihály 1 723 38.63 %
Őrmező 158 3.54 %
Nátafalva 136 3.05 %
Nagykapos 96 2.15 %
Vinna 94 2.11 %
Jósza 81 1.82 %
Pálóc 80 1.79 %
Rákóc 79 1.77 %
Dobóruszka 77 1.73 %
Ungtavas 75 1.68 %
Pazdics 67 1.50 %
Butka 66 1.48 %
Dobróka 63 1.41 %
Nyarádkelecsény 62 1.39 %
Harapás 61 1.37 %
Németvágás 57 1.28 %
Dénesújfalu 57 1.28 %
Lasztomér 56 1.26 %
Zalacska 55 1.23 %
Rebrény 54 1.21 %
Deregnyő 53 1.19 %
Hajagos 53 1.19 %
Ordasfalva 51 1.14 %
Gatály 50 1.12 %
Málca 48 1.08 %
Gézsény 45 1.01 %
Mokcsamogyorós 44 0.99 %
Hór 44 0.99 %
Lazony 43 0.96 %
Karaszna 42 0.94 %
Tarna 42 0.94 %
Berettő 40 0.90 %
Bánóc 37 0.83 %
Petróc 37 0.83 %
Zuhogó 37 0.83 %
Vásárhely 37 0.83 %
Zemplénszuha 36 0.81 %
Sámogy 35 0.78 %
Solymos 33 0.74 %
Pályin 32 0.72 %
Ungszenna 32 0.72 %
Morva 30 0.67 %
Falkus 29 0.65 %
Sztára 29 0.65 %
Tusaújfalu 29 0.65 %
Bajánháza 26 0.58 %
Tusa 25 0.56 %
Fogas 24 0.54 %
Feketemező 24 0.54 %
Vámoslucska 23 0.52 %
Izbugya 23 0.52 %
Magasrév 22 0.49 %
Nagyráska 22 0.49 %
Lask 22 0.49 %
Hanajna 20 0.45 %
Márkcsemernye 20 0.45 %
Szalók 18 0.40 %
Nagyszeretva 18 0.40 %
Márk 17 0.38 %
Petrik 17 0.38 %
Leszna 16 0.36 %
Füzesér 15 0.34 %
Alsókánya 14 0.31 %
Nagycseb 12 0.27 %
Kácsánd 11 0.25 %
Laborcfalva 11 0.25 %
Csicser 9 0.20 %
Kisszeretva 7 0.16 %
Mátyócvajkóc 5 0.11 %
Abara 4 0.09 %
Kisráska 3 0.07 %
Hegyi 3 0.07 %
Nagyszelmenc 2 0.04 %
Szirénfalva 2 0.04 %
Vaján 1 0.02 %
Budaháza 1 0.02 %
Bés 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagymihály 372 46.38 %
Rákóc 106 13.22 %
Őrmező 28 3.49 %
Morva 23 2.87 %
Butka 19 2.37 %
Vinna 17 2.12 %
Nátafalva 14 1.75 %
Pazdics 12 1.50 %
Jósza 12 1.50 %
Vásárhely 10 1.25 %
Gatály 7 0.87 %
Nagykapos 7 0.87 %
Zalacska 6 0.75 %
Bajánháza 6 0.75 %
Pálóc 6 0.75 %
Petróc 6 0.75 %
Tarna 6 0.75 %
Lasztomér 6 0.75 %
Nagycseb 6 0.75 %
Solymos 5 0.62 %
Ordasfalva 5 0.62 %
Karaszna 5 0.62 %
Ungtavas 5 0.62 %
Alsókánya 4 0.50 %
Zemplénszuha 4 0.50 %
Harapás 4 0.50 %
Márk 4 0.50 %
Németvágás 4 0.50 %
Dobróka 4 0.50 %
Hór 4 0.50 %
Tusaújfalu 3 0.37 %
Nagyráska 3 0.37 %
Berettő 3 0.37 %
Dénesújfalu 3 0.37 %
Abara 2 0.25 %
Sztára 2 0.25 %
Falkus 2 0.25 %
Füzesér 2 0.25 %
Rebrény 2 0.25 %
Lask 2 0.25 %
Bánóc 2 0.25 %
Leszna 2 0.25 %
Ungszenna 2 0.25 %
Pályin 2 0.25 %
Dobóruszka 2 0.25 %
Petrik 2 0.25 %
Hegyi 2 0.25 %
Izbugya 1 0.12 %
Málca 1 0.12 %
Vámoslucska 1 0.12 %
Sámogy 1 0.12 %
Lazony 1 0.12 %
Mokcsamogyorós 1 0.12 %
Hajagos 1 0.12 %
Nagyszeretva 1 0.12 %
Márkcsemernye 1 0.12 %
Nyarádkelecsény 1 0.12 %
Kácsánd 1 0.12 %
Mátyócvajkóc 1 0.12 %
Tusa 1 0.12 %
Nagyszelmenc 1 0.12 %
Vaján 1 0.12 %
Csicser 1 0.12 %
Kisszeretva 1 0.12 %
Hanajna 0 0.00 %
Gézsény 0 0.00 %
Szirénfalva 0 0.00 %
Deregnyő 0 0.00 %
Bés 0 0.00 %
Laborcfalva 0 0.00 %
Feketemező 0 0.00 %
Magasrév 0 0.00 %
Kisráska 0 0.00 %
Fogas 0 0.00 %
Zuhogó 0 0.00 %
Szalók 0 0.00 %
Budaháza 0 0.00 %
Iske 0 0.00 %
Nagymihály 296 38.85 %
Dobróka 132 17.32 %
Butka 41 5.38 %
Őrmező 21 2.76 %
Zalacska 15 1.97 %
Ordasfalva 14 1.84 %
Gatály 13 1.71 %
Hegyi 12 1.57 %
Karaszna 11 1.44 %
Nagykapos 10 1.31 %
Lazony 10 1.31 %
Lasztomér 9 1.18 %
Morva 8 1.05 %
Bánóc 8 1.05 %
Kisráska 8 1.05 %
Málca 8 1.05 %
Sámogy 8 1.05 %
Vinna 8 1.05 %
Pazdics 7 0.92 %
Nagycseb 7 0.92 %
Németvágás 7 0.92 %
Vásárhely 6 0.79 %
Dénesújfalu 6 0.79 %
Harapás 6 0.79 %
Falkus