SK
KS
.....

Hatkóc

Község

címer zászló
177 82% magyar 1910
0 0% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Hodkovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Kassai-hegyalja - Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Kassai-hegység
Más földrajzi nevek:
Bajúz, Biely kameň, Chmelníky, Dlhé, Dlhé lúky, Hatkóci-patak (Hodkovský potok), Jelienok, Kamenec, Kliny, Konopiská, Lapošníky, Obecné, Okrúhle breziny, Pod Konopnicami, Pod valalom, Potôčky, Povrazy, Pri Brezinke, Pri šope, Segrety, Suchý dol, Tovíky, Uradalmi-erdő (Panský les), Za Kovaľom, Záhradky, Železiarske, Železná hôrka, Želiarky (Kamence)
Koordináták:
48.67732620, 21.10067749
Terület:
7,57 km2
Rang:
község
Népesség:
299
Tszf. magasság:
323 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04421
Település kód:
521426
Szervezeti azonosító:
691241
Adóazonosító:
2021261330

Hatkóc a Kassai-hegység (Szomolnok-Kassai-hegycsoport) déli lábánál, a Kassai-hegyalja dombvidékén, 320 méteres (határa 264-628 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 18 km-re nyugatra, Jászótól 11 km-re keletre, Nagyidától 15 km-re északnyugatra, Semse közvetlen nyugati szomszédságában. Az orsós alaprajzú történelmi településmag az alig háromszáz méter hosszú főutcával a Szlani-patak (Slaný potok) egyik bal oldali mellékpatakának, a Hatkóci-pataknak (régi nevén Hudkó-patak) a völgyében alakult ki. Ettől nyugatra, az 548-as út északi oldalán az 1950-es évektől kezdve alakult ki az újabb településrész, mely ma is terjeszkedik észak és nyugat felé. Külterületi lakott helye nincs. Határának déli kétharmadát nagyrészt szántóföldek foglalják el, északi egyharmadát pedig tölgy- és bükkerdők borítják (Uradalmi-erdő – Panský les). Itt található a Kassai-hegység déli részéhez tartozó, 606 méter magas Biely kameň, mely északnyugat felé a Jászóújfalu és Hilyó határánál magasodó Holička-hegyben (Patria, 727 m) folytatódik. 2010-ben területének 50,8 %-át (384 ha) erdő, 39,9 %-át (302 ha) pedig szántóföld foglalta el. Hatkócon áthalad az 548-as út Jászót Kassával összekötő szakasza. A község délnyugatról Pány, nyugatról Jászóújfalu, északról Hilyó, keletről pedig Semse kataszterével határos. Nyugati határának nagy részét a Szlani-patak alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott (az 1890-es évekig a Csereháti járáshoz). A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz, majd a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). Területe (1910-38: 7,59 km², 2011: 7,57 km²) az elmúlt évszázadban csak minimális mértékben változott.

Népesség

Hatkóc a szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő, csaknem teljes egészében szlovák lakosságú község. 2011-ben 293 lakosának 96,6 %-a szlovák nemzetiségű volt. 1880-ban a magyar anyanyelvűek a lakosság 4,4 %-át, 1921-ben a magyar nemzetiségűek 21,6 %-át tették ki. Az 1910-es népszámlálás négyötödös magyar többséget mutatott ki (81,9 % magyar és 17,1 % szlovák anyanyelvű), ez azonban nem tükrözi a tényleges viszonyokat. A lakosság túlnyomó többsége (1921-ben 96,2 %, 2011-ben 85,7 %) római katolikus vallású. Hatkóc népessége az 1838-as 338 főről 1921-re 208-ra csökkent, majd az 1920-as évek gyarapodása után újra fogyásnak indult népessége, mely 1950-re ért el újabb mélypontot (212 fő). Ettől kezdve 1991-ig lassú, de folyamatos növekedéssel egynegyedével nőtt a lakosság száma (269 főre). Az 1990-es évek stagnálása után a szuburbanizáció megindulása hozott gyökeres változást az ezredforduló után: 2001-2011 között 26 fővel (267 főről 293 főre), 2011-2017 között további 39 fővel (332 főre) nőtt a község népessége. Népsűrűsége (2011-ben 38,7 fő/km²) a járási átlag felének felel meg.

Történelem

A település a feltételezések szerint a 14. században jött létre, neve szláv személynévi eredetű, mely a Hudkó-patakról (melyet 1318-ban „Hothkou” formában említenek először a források) szállt át a falura. 1427-ben „Horhkowch” néven említik először, ekkor Semsey Ferenc birtoka volt kilenc portával. A falu egészen a 20. századig a Semsey-nagybirtok része volt. A következő évben már Hatkóc („Hathkocz”) néven szerepelt. A 16. század második felében a háborús viszonyok következtében népessége lecsökkent, 1553-ban hat, 1564-ben négy, 1570-ben három és fél lakott portája volt. 1563-ban egy török támadás elől lakói északra menekültek. A 17. század első felében lakossága már szlávokból állt. 1715-ben 5, 1772-ben 20 lakott porta volt a faluban. Népessége a 18. század második felében nőtt meg, az északról érkező új telepesek révén. 1780-ban 255, 1828-ban 338, 1850-ben 324 lakosa volt. 1828-ban 49, 1880-ban 44 ház állt Hatkócon. A falu a szomszédos Jászóújfalu egyházközségéhez tartozott filiaként, 1832-ig temploma sem volt. Legrégebbi pecsétje 1839-ből ismert. Az 1890-es évekig Abaúj-Torna vármegye Szepsi székhelyű Csereháti járásához tartozott, majd a Kassai járáshoz csatolták. 1910-ben a község nagy része leégett. Népessége a 19. század második felében (főként a kivándorlás miatt) folyamatosan csökkent: 1869-ben 270, 1880-ban 251, 1900-ban 240, 1910-ben már csak 216 lakosa volt. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták. A két világháború közötti időszakban a Semsey-nagybirtok felosztásával az egykori uradalmi gyümölcsösöket házhelyekként értékesítették. Hatkóc 1921-ben érte el népessége minimumát (208 fő), 1930-ban 232, 1941-ben 222 lakosa volt. 1938. novemberétől 1945. januárjáig visszacsatolták Magyarországhoz. A szovjet hadsereg 1945. január 19-én vonult be a faluba. A második világháború után a község lassú gyarapodásnak indult, 1950-ben 212, 1961-ban 230, 1970-ben 256, 1991-ben 269 lakosa volt, a házállomány 1950-90 között 48-ról 77-re nőtt, a falu központjától nyugatra új utcákat nyitottak. Első termelőszövetkezete 1952-ben jött létre, annak csődje után a mezőgazdaság kollektivizálására 1958-ban került sor. A községet 1957-ben villamosították, a kultúrház 1972-ben épült. 1988-ban helyi nemzeti bizottságát közös irányítás alá helyezték Semséével, önálló önkormányzata 1991-ben alakult meg. Címerét és zászlaját 2004-ben fogadták el. Az ezredforduló után a község népessége gyors növekedésnek indult a Kassáról ide költözők révén.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem található. Gyertyaszentelő Boldogasszonynak szentelt római katolikus temploma 1832-ben épült klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

HATKÓTZ. Hatkovcze. Elegyes tót falu Abaúj Várm. földes Ura Semsey Uraság, lakosai katolikusok, fekszik a’ Kassai járásban, Jászó Újfalunak filiája, határja hegyes, és néhol soványas, más javai meglehetősek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Hatkocz, tót falu, Abauj vmegyében, a szomolnoki országutban: 320 kath., 4 zsidó lak. F. u. Semsey Lajos, cs. k. aranykulcsos. Ut. p. Meczenzéf.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Hatkócz 33 házzal és 253 tót ajku lakossal. Postája Semse.

Helységnévtár

Hatkóc, rk. 236 Jászó-Ujfalu, gk. - Szeszta, izr. 15 Szepsi.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Hatkóc. Keletkezése és története ismeretlen. A község területe 1319 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 223.

Névelőfordulások
1427
Horhkowch
1428
Hathkocz
1450
Hathkoltz
1497
Hathkowcz
1521
Hathkoch
1773
Hatkotz, Hatkowcze
1786
Hatkócz, Hatkowze
1808
Hatkócz, Hatkowce
1863
Hatkóc
1920
Hadkovce
1927
Hodkovce
1938
Hatkóc
1945
Hodkovce

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Hodkovce)
Telefon: 0556970178
Fax: 0556970178

Honlap: obec-hodkovce.sk/
Polgármester:
Sobota Gabriel (Független)

Képviselő-testület:
Varga Gabriel (Független)
Nováček Tomáš (Független)
Dubovský Jaroslav (Független)
Semják Vladimír (Független)
Reváková Lucia (Független)
Független 100% Független 5 képviselö 5 képviselö
Hatkóci Községi Hivatal

Hodkovce

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Arány
magyarok 11 4%
szlovákok 224 89%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
németek 8 3%
egyéb 8 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 251
magyarok 177 82%
szlovákok 37 17%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 216
magyarok 160 77%
szlovákok 45 22%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 208
magyarok 0 0%
szlovákok 269 100%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 269
magyarok 2 1%
szlovákok 265 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 267
magyarok 0 0%
szlovákok 283 97%
ruszinok 1 0%
romák 5 2%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 293
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 254
Választási részvétel: 75.59 %
Kiadott boríték: 192
Bedobott boríték: 192

Polgármester

Érvényes szavazólap: 191
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Sobota Gabriel 105 54.97 % Független
Kozel Peter 63 32.98 % SPOLU
Kožej Peter 23 12.04 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Varga Gabriel 111 Független
Nováček Tomáš 106 Független
Dubovský Jaroslav 95 Független
Semják Vladimír 90 Független
Reváková Lucia 85 Független

Képviselők

2014
7 STATOČNÝCH 20.00% 7 STATOČNÝCH 1 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö SIEŤ 20.00% SIEŤ 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 100.00% Független 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 224
Választási részvétel: 16.07 %
Kiadott boríték: 36
Bedobott boríték: 36
Választásra jogosult: 224
Választási részvétel: 19.64 %
Kiadott boríték: 44
Bedobott boríték: 44
Választásra jogosult: 244
Választási részvétel: 29,09 %
Kiadott boríték: 71
Bedobott boríték: 71

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 36
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 70
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 17 47.22 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 15 41.67 % KDS
Rastislav Masnyk 2 5.56 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 1 2.78 % NOVA
Jozef Holečko 1 2.78 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Rudolf Bauer 18 40.91% KDS
Rastislav Trnka 48 68.57 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 15 21.43 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 2 2.86 % MOST - HÍD, SKOK
Jarmila Tkáčová 2 2.86 % SNS
Róbert Bačinský 1 1.43 % Független
Lukáš Sisák 1 1.43 % KSS
Vladislav Stanko 1 1.43 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Štefan Surmánek 0 0.00 % ĽSNS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 36
Érvényes szavazólap: 67
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Konkoly 17 47.22% SMER - SD
František Petro 13 36.11% SMER - SD
Michal Rečka 11 30.56% SMER - SD
Dominika Palaščáková 11 30.56% NOVA
Jaroslav Pástor 10 27.78% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Vojtech Staňo 8 22.22% SMER - SD
Ľubomír Šimko 7 19.44% SMER - SD
Ján Marton 6 16.67% NOVA
Štefan Petrík 6 16.67% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miroslav Bačenko 6 16.67% Független
Monika Vargová 6 16.67% SNS
Elena Fialková 5 13.89% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Viliam Bačo 5 13.89% Független
Anton Medvec 4 11.11% Független
Elena Majancsíková 4 11.11% SĽS
Božena Letková 4 11.11% Független
Norbert Krušinský 3 8.33% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Róbert Šándor 3 8.33% Független
Ján Mikloš 3 8.33% KSS
Viktor Sasák 3 8.33% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Monika Bérešová 3 8.33% SZS
Ján Bačo 3 8.33% SĽS
Viktor Dulina 3 8.33% Független
Marián Tóth 2 5.56% SaS
Karol Dzugas 2 5.56% Független
Peter Papáč 2 5.56% KSS
Ján Kokarda 2 5.56% Független
Ján Stanislav 2 5.56% SNS
Július Grulyo 2 5.56% Független
Peter Palaščák 2 5.56% SOĽ
Jenő Csoltkó 2 5.56% Független
Radoslav Šimko 1 2.78% SNS
Slavomír Horváth 1 2.78% SNS
Ivan Hriczko 1 2.78% Független
Jozef Tischler 1 2.78% SĽS
Róbert Čarny 1 2.78% SNS
Martin Baltes 1 2.78% SĽS
Július Beluscák 1 2.78% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Koňa 1 2.78% SĽS
Imrich Kohút 1 2.78% SĽS
Alexander Bimbo 1 2.78% SRÚS
Ladislav Bartók 1 2.78% Független
Vladimír Popovič 1 2.78% SMS
Jozef Holečko 1 2.78% Független
Štefan Markovič 1 2.78% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľubica Holováčová 1 2.78% SĽS
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Miloš Barcal 0 0.00% Független
Mária Topoľančinová 0 0.00% ĽS-HZDS
Marián Kertész 0 0.00% PD
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Štefan Laczkó 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Rastislav Moric 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ladislav Vojtko 0 0.00% KSS
Tomáš Suchý 0 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ladislav Miko 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ivan Buchla 0 0.00% SNS
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Františka Kočišová 0 0.00% SĽS
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
Ladislav Andrejanin 23 34.33% ÚSVIT
Imrich Bakši 21 31.34% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Viktor Dulina 19 28.36% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 19 28.36% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Smrčo 18 26.87% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Ján Serbin 18 26.87% Független
Jaroslav Pástor 15 22.39% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 15 22.39% Független
Peter Solár 13 19.40% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Pavol Bujňák 12 17.91% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Anton Medvec 12 17.91% Független
Radoslav Hodor 12 17.91% Független
František Petro 11 16.42% SMER-SD
Martina Dutková 11 16.42% Független
Ondrej Bernát 9 13.43% SMER-SD
Vlastimil Lakatoš 8 11.94% Független
Anetta Strýčková 7 10.45% Független
Jarmila Vaňová 7 10.45% ŠKV
Pavol Lehotský 6 8.96% Független
Peter Derevjaník 5 7.46% SMER-SD
Mária Lacková 5 7.46% Független
Ivan Hriczko 5 7.46% ŠKV
Slavomír Borovský 5 7.46% DS
Štefan Hudák 5 7.46% ĽS Naše Slovensko
Marcela Demkeová 5 7.46% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 5 7.46% Független
Rudolf Varga 4 5.97% VZDOR
Monika Gergelová 4 5.97% SNS
Mária Dulovičová 4 5.97% Független
Július Grulyo 4 5.97% Független
Roland Szabó 4 5.97% SMER-SD
Július Pelegrin 4 5.97% Független
Jozef Krešák 4 5.97% ŠANCA
Peter Seman 4 5.97% KSS
Erika Zámboriová 4 5.97% ŠKV
István Zachariaš 3 4.48% SMK-MKP
Tomáš Suchý 3 4.48% ŠANCA
Alexander Képes 3 4.48% SMK-MKP
Ervín Kompuš 2 2.99% NAJ
Michal Rečka 2 2.99% SMER-SD
Miloš Barcal 2 2.99% Független
Július Begala 2 2.99% Független
František Gedra 2 2.99% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Bartók 2 2.99% MKDA-MKDSZ
Elena Fialková 2 2.99% MOST - HÍD
Tamás Iván 2 2.99% SMK-MKP
Tibor Bráz 2 2.99% Független
Ladislav Vojtko 2 2.99% KSS
László Köteles 2 2.99% SMK-MKP
Peter Kocai 2 2.99% NAJ
Vojtech Farkaš 2 2.99% Független
Martin Baltes 2 2.99% ĽS Naše Slovensko
Ján Kokarda 2 2.99% Független
Csaba Simkó 1 1.49% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 1 1.49% SMK-MKP
Ján Horváth 1 1.49% Független
Slavomír Horváth 1 1.49% SNS
Jozef Hric 1 1.49% KSS
Gábor Szalay 1 1.49% SMK-MKP
Alexander Horváth 1 1.49% MOST - HÍD
Augustín Köteles 1 1.49% NAJ
Csaba Káposztás 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Attila Oravecz 0 0.00% MOST - HÍD
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
Norbert Krušinský 0 0.00% MOST - HÍD
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975