SK
RV
.....

Hámosfalva

Község

címer zászló
73 22% magyar 1910
1 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Rozložná
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rozsnyói járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör-Tornai-karszt, Jolsvai-karszt
Más földrajzi nevek:
Čertovo, Dlhá lúka, Dlhé, Do skalín nad hradskou, Dolinka, Dolný les, Hargalka, Hlinisko, Horný les, Konopnice, Kopané, Kosová, Levešová, Malá horka, Medzi cestami, Medzi jarkami, Mihyšovské repisko, Močarisko, Nad hlbokou dolinou, Nad mlynom, Niže dediny, Niže mlyna, Pavlová dolina, Piskory, Pod brezín, Pod Bukovím, Pod háj, Pod hájom, Pod Kosovou, Pri hati, Priekopa, Rozloženská dolina, Rozlozsnica-patak (Rozložnica), (Rozlozsnyai major), Rysa skala, Rígeľ, Sintina, Stará hora, Tri chotáre, Veterník, Vörös-haraszt (Červená chrasť)
Koordináták:
48.61776352, 20.35005760
Terület:
12,59 km2
Rang:
község
Népesség:
211
Tszf. magasság:
283 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04932
Település kód:
526193
Szervezeti azonosító:
328740
Adóazonosító:
2020937105

Hámosfalva a Jolsvai-karszt keleti részén, a Rozlozsnica-patak (vagy Gacsalki-patak) völgyében, 285 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Csetnektől 5 km-re délnyugatra, Jolsvától 15 km-re keletre, Rozsnyótól 19 km-re nyugatra, a Veterník-hegy (610 m) északi lábánál. Határa 260-674 méteres tengerszint feletti magasságban húzódik, legmagasabb pontja a Jolsva és Hámosfalva határánál emelkedő Tri chotáre, a Rozlozsnica-patak völgyét és a környező, lomboserdőkkel borított mészkőhegyeket (a völgytől délre a Rygeľ, Veterník Rysa skala, Kosová és Čertovo, északra pedig a Sintina, Stará hora és a Hlinisko emelkednek) foglalja magába. A falutól északkeletre, Hámosfalva, Csetnek és Kuntapolca hármashatáránál magasodik a 483 méter magas Vörös-haraszt (Červená chrasť). 2010-ben a község területének 70,1 százalékát (883 ha) erdő (főként bükk és tölgy), 21,4 %-át (269 ha) rét és legelő foglalta el, a szántóföldek aránya alig 5,0 % (63 ha) volt. Külterületi lakott helye nincs, belterülete alig 19 hektárt foglal el. Az országúti közlekedés szempontjából zsákfalunak számít, közúton csak az 526-os út Csetneket Jolsvával összekötő szakaszáról elágazó 2 km-es bekötőúton közelíthető meg, a 3 km-re fekvő Kuntapolcával csak mezőgazdasági út teremt összeköttetést. Nyugatról Jolsvatapolca és Jolsva, északról Gacsalk, keletről Csetnek és Kuntapolca, délkeletről Csetnek (Somkúti határrész), délről pedig Gömörliget községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott, majd a csehszlovák közigazgatásban végig a (változó területű) Rozsnyói járáshoz. 1939-1945 között a Szlovák Állam része volt (Garammenti megye, Dobsinai járás). Területe az elmúlt évszázad során nem változott (12,59 km²).

Népesség

Hámosfalva a szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő, többségében szlovák lakosságú község. 2011-ben 191 lakosa volt, melynek 97,9 %-a szlovák és 0,5 %-a (1 fő) magyar nemzetiségűnek vallotta magát. 2013-ban a népesség 59 %-a a roma etnikumhoz tartozott, de ez a népszámlálási adatokban nem tükröződik (csak az 1991-es népszámlálás során vallotta magát a népesség 17,9 %-a roma nemzetiségűnek). Az évszázadok óta szlovák többségű faluban a 20. század első feléig magyar kisebbség is élt – 1880-ban a népesség 6,9 %-a, 1910-ben 22,3 %-a, 1921-ben már 28,1 %-a vallotta magát magyar anyanyelvűnek (1991-ben már csak 4,1 % – 6 fő – magyar nemzetiségűnek). A 20. század első felében népessége viszonylag stabilan alakult – 1880-ban 305, 1910-ben 328, 1921-ben 306, 1942-ben 314 lakosa volt. 1970-ben még 255-en lakták, ezután azonban népessége gyors fogyásnak indult, az elvándorlás révén 1980-1991 között egyharmadával csökkent a lakosság száma (214 főről 145-re). A folyamatot az elnéptelenedő faluba beköltöző romák fordították meg, akik ma már a népesség többségét alkotják. 1991-2001 között csaknem egyharmadával nőtt a népesség (145 főről 191-re), majd 2001-2011 között stagnálás, 2011-2017 között pedig ismét 12,6 %-os gyarapodás (191 főről 215 főre) figyelhető meg. 1921-ben még csaknem a teljes lakosság (98,7 %) evangélikus vallású volt, 2011-re az evangélikusok aránya 19,9 %-ra esett vissza, a római katolikusoké 8,4 %-ra nőtt, a relatív többséget viszont a felekezeten kívüliek csoportja (46,6 %) alkotta. Hámosfalva népsűrűsége egyike a legalacsonyabbaknak a régióban (2011-ben 15,2 fő/km²), az alacsony járási átlagnak az egyharmadát sem érte el.

Történelem

Hámosfalva a 13. század közepén jött létre, amikor a Pelsőctől északra elterülő nagy lakatlan erdőséget a gömöri királyi várhoz csatolták. 1258-ban „Rosusna” alakban említik először, eredeti neve szláv eredetű, a vízelágazásra vonatkozó rozsocha szóból alakult ki a magyar Rozlozsnya név, melyet kezdetben a patakra, majd a településre alkalmaztak. A Veternik-hegy neve egyike a legrégebbi gömöri hegyneveknek, „Beternyk” alakban már 1243-ban előfordul a forrásokban. Bár lakossága a kezdetektől szláv volt, a várbirtok védelmét ellátó magyar népesség is jelen volt, ez bizonyítják 1258-as határjárásának magyar földrajzi nevei. A 14. század első felében, a Záchokkal folytatott hosszas pereskedés után az Ákos nemzetség birtokába került (a 16. századig). Pelsőc tartozékaként hosszabb ideig Szendrőhöz csatolt konfiskált birtok volt. 1318-ban „Rososne” alakban említik, 1427-ben 16 portát számláltak a faluban. 1548-ban Bebek Ferenc gömöri ispán birtokában volt. A 16. század második felében lakossága evangélikus hitre tért. A 17. században Wesselényi nádor kezére jut, aki elzálogosítja, majd egy évszázadon át adták kézről kézre zálogbirtokosai. A török veszedelem idején félreeső fekvése révén megmenekült a nagyobb károktól, lakói szénégetéssel és pásztorkodással foglalkoztak, illetve a csetneki és ochtinai hámorokba fuvaroztak. 1773-ban Rozlossna néven szerepelt, lakói szlovákok és ruszinok voltak. 1787-ben 51 háza volt, 1828-ban 44 háza és 382 lakosa. 1897-ben a vármegyei politikai élet fontos szereplőjének számító Hámos család után kapta hatósági magyarosítással a hivatalos Hámosfalva elnevezést, mely azonban nem honosodott meg. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták, de az 1921-es népszámláláskor még lakosságának 28,1 %-a magyarnak vallotta magát. 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállamhoz csatolták, 1938. novemberétől határközséggé is vált, mivel a szomszédos Kuntapolcát az első bécsi döntés Magyarországhoz csatolta (1945-ig). 1970-ben még 255 lakosa volt, ez a szám 1980-ra 214-re, 1991-re pedig 145-re esett vissza. A 20. század végén a romák beköltözésével a község népessége nagyrészt kicserélődött, ugyanakkor a 2013-ra roma többségűvé vált település erős gettósodásnak indult. A község címerét és zászlaját (melynek alapját a falu 18. századi pecsétje képezi) 2007-ben fogadták el.

Mai jelentősége

A periférikus helyzetű aprófaluban sem alapiskola, sem óvoda nem működik. Későbarokk-klasszicista stílusú evangélikus temploma a 18. század közepén épült, mai alakját az 1796-1801 közötti átépítés és bővítés során nyerte el. Az evangélikus lelkészlak falán emléktáblát helyeztek el a falu szülöttének, Július Botto (1848-1926) történésznek a tiszteletére.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ROSZLOSNA. Tót falu Gömör Várm. földes Ura Gömöry Uraság, lakosai katolikusok, és evangélikusok, fekszik Csetnekhez közel, mellynek filiája, határjának fele sovány, köves, hegyes; legelője elég van, fája is van mind a’ kétféle, piatza egy, ’s két mértföldnyire, szenet is égetnek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Rozlozna, tót falu, Gömör vmegyében, Csetnekhez délre 1 órányira: 31 kath., 348 evang. lak., ev. anyaszentegyházzal. Határa mészköves szirtekből áll, mellyekben számos üveg találtatik. F. u. Gömöry nemzetség. Ut. p. Rosnyó.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Hámosfalva, s Rozslozsnya patak völgyében fekvő tót kisközség, 51 házzal és 361 ág. ev. h. vallású lakossal. 1258-ban e község már fennállott, mert ekkor már egy határjáró levélben szerepel Rusisna néven. Később Rozslozsnya, majd Rosztocsna lett a neve. Az újabb időben, Hámos László mostani főispán tiszteletére, Hámosfalvának nevezték el. Hajdan a csetneki uradalomhoz tartozott, de onnan kiszakítva, előbb a Gömöry, majd a Hámos és a Radvánszky családé lett. Hámos László főispánnak most is van itt nagyobb birtoka. Ág. h. ev. temploma 1801-ben épült. Postája és távírója Kuntaplócza, vasúti állomása pedig Pelsőcz.

Helységnévtár

Rozlozsnya (Rozslosnya, Rozloznya), rk. 3 Csetnek, ÁG. 295 Tiszai, ref. 2 - , izr. 5 - .

Névelőfordulások
1258
Rosusna
1318
Rososne
1773
Roszlosna, Rozlossna,
1786
Roszloschna,
1808
Roszlosnya, Rozložna,
1863
Rozlozsna,
1873
Rozlozsnya,
1888
Rozslozsnya,
1898
Hámosfalva,
1920
Rozložná

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Rozložná) 80
Telefon: 0587931438

Honlap: rozlozna.est...ky.sk
Polgármester:
Vápeník Viktor (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Berková Aneta (SMER-SD)
Bársony René (Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH)
Szamko Miroslav (Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH)
Tamáš Ján (Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH)
Dongó Zoltán (Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH)
SMER-SD 20% SMER-SD 1 képviselö Zmena zd... 80% Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH 4 képviselö 5 képviselö
Hámosfalvai Községi Hivatal

Rozložná 80

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 21 7%
szlovákok 271 89%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 13 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 305
magyarok 73 22%
szlovákok 247 75%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 7 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 328
magyarok 86 28%
szlovákok 220 72%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 306
magyarok 6 4%
szlovákok 110 76%
romák 26 18%
csehek 2 1%
németek 1 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 145
magyarok 2 1%
szlovákok 187 98%
romák 1 1%
csehek 1 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 191
magyarok 1 1%
szlovákok 185 97%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 3%
összlétszám 191
magyarok 1 0%
szlovákok 199 92%
romák 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 15 7%
összlétszám 217
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 160
Választási részvétel: 66.88 %
Kiadott boríték: 107
Bedobott boríték: 107

Polgármester

Érvényes szavazólap: 103
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vápeník Viktor 44 42.72 % SMER-SD
Moro Ondrej 39 37.86 % Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Baláž Miroslav 20 19.42 % SNS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Berková Aneta 48 SMER-SD
Bársony René 43 Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Szamko Miroslav 39 Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Tamáš Ján 39 Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Dongó Zoltán 36 Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH

Képviselők

2014
SMER-SD 60.00% SMER-SD 3 képviselö SNS 40.00% SNS 2 képviselö 5 képviselö
2018
SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH 80.00% Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH 4 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 138
Választási részvétel: 22.46 %
Kiadott boríték: 31
Bedobott boríték: 30
Választásra jogosult: 137
Választási részvétel: 16.79 %
Kiadott boríték: 23
Bedobott boríték: 23
Választásra jogosult: 149
Választási részvétel: 22,14 %
Kiadott boríték: 33
Bedobott boríték: 33

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 21
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 32
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 16 76.19 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Lukáš Sisák 3 14.29 % KSS
Rudolf Bauer 1 4.76 % KDS
Marek Ďurán 1 4.76 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Rastislav Masnyk 0 0.00 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 0 0.00 % NOVA
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 1 4.35% KDS
Richard Raši 13 40.63 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 9 28.13 % ĽSNS
Jarmila Tkáčová 6 18.75 % SNS
Rastislav Trnka 2 6.25 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 2 6.25 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Karol Pataky 0 0.00 % MOST - HÍD, SKOK
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 27
Érvényes szavazólap: 31
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Ján Babič 10 37.04% SMER - SD
Milan Fafrák 8 29.63% KSS
Štefan Bašták 6 22.22% SMER - SD
Gejza Milko 6 22.22% SMER - SD
Ján Szöllös 6 22.22% SMK-MKP
Miloš Gallo-Barnák 5 18.52% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 4 14.81% OKS
Peter Pamula 3 11.11% SNS
Milan Mlynár 3 11.11% SNS
Beáta Bekeová 2 7.41% SMK-MKP
Ján Frák 2 7.41% Független
Janka Vavreková 1 3.70% KSS
Ferenc Porubán 1 3.70% SMK-MKP
Karol Horník 1 3.70% SMER - SD
Ľuboš Gál 1 3.70% 7 STATOČNÝCH
Jozef Kušnier 1 3.70% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kováč 1 3.70% SaS
Juraj Nagy 1 3.70% Független
Izabella Hurajtová 1 3.70% NOVA
Pavol Burdiga 1 3.70% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Peter Bollo 1 3.70% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ivan Kuhn 1 3.70% OKS
Božena Czmórová 1 3.70% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jana Gallová 0 0.00% ÚSVIT
Jozef Šebalj 0 0.00% DS
Ján Lach 0 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Juraj Bernár 0 0.00% KSS
Zlatica Bachňáková 0 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 0 0.00% KSS
Eduard Mako 0 0.00% SRÚS
Stanislav Kučerák 0 0.00% SRÚS
Ľudovít Gunár 0 0.00% SRÚS
Štefan Szaniszló 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Tibor Takáč 0 0.00% OKS
Július Kerekes 0 0.00% Független
Michal Terrai 12 38.71% Független
Štefan Bašták 9 29.03% SMER-SD
Miloš Gallo 9 29.03% ŠANCA
Attila Anna 8 25.81% Független
Ján Babič 8 25.81% SMER-SD
Dušan Pollák 7 22.58% ŠKV
Jozef Kušnier 6 19.35% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 4 12.90% ĽS Naše Slovensko
Ariana Palme 4 12.90% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 4 12.90% ĽS Naše Slovensko
Juraj Balázs 3 9.68% Független
Monika Šeďová 3 9.68% MOST - HÍD
Peter Pamula 3 9.68% SNS
Július Barkai 3 9.68% SME RODINA - Boris Kollár
Jaroslav Kočiš 3 9.68% KSS
Matúš Bischof 3 9.68% OKS
Tibor Balázs 2 6.45% MOST - HÍD
Jarmila Breznenová 2 6.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Róbert Bezek 2 6.45% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Karol Horník 2 6.45% SMER-SD
Helena Laliková 2 6.45% KSS
Peter Bollo 2 6.45% MOST - HÍD
Monika Repaszká 2 6.45% ŠKV
Karol Kováč 1 3.23% OKS
Eva Mihóková 1 3.23% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Juraj Nagy 1 3.23% Független
Erika Ocelníková 1 3.23% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Beáta Beke 1 3.23% SMK-MKP
Martin Gallo 1 3.23% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Hildegarda Támárová 1 3.23% MOST - HÍD
Mária Bernáthová 0 0.00% KSS
Róbert Hanuštiak 0 0.00% Független
Juraj Bernár 0 0.00% KSS
Ferenc Porubán 0 0.00% SMK-MKP
Ivan Kuhn 0 0.00% OKS
Jozef Červeňák 0 0.00% RIS
Viliam Hlaváč 0 0.00% ŠKV
Pavol Burdiga 0 0.00% MOST - HÍD
Zoltán Várady 0 0.00% SMK-MKP
Gejza Záhn 0 0.00% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Matej Lada 0 0.00% ŠKV
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 31.79 %
Krasznahorkaváralja 33 4.62 %
Csetnek 31 4.34 %
Dobsina 30 4.20 %
Nagyveszverés 30 4.20 %
Nagyszabos 27 3.78 %
Betlér 19 2.66 %
Alsósajó 18 2.52 %
Pelsőc 15 2.10 %
Rekenyeújfalu 13 1.82 %
Oláhpatak 13 1.82 %
Andrási 13 1.82 %
Rozsnyórudna 13 1.82 %
Henckó 11 1.54 %
Jólész 11 1.54 %
Kisfeketepatak 11 1.54 %
Berzéte 11 1.54 %
Dernő 8 1.12 %
Sebespatak 8 1.12 %
Gócs 8 1.12 %
Kisszabos 8 1.12 %
Szabados 8 1.12 %
Csucsom 7 0.98 %
Özörény 6 0.84 %
Martonháza 6 0.84 %
Körtvélyes 6 0.84 %
Berzétekőrös 5 0.70 %
Rozsfalva 4 0.56 %
Lucska 4 0.56 %
Szádalmás 4 0.56 %
Barka 4 0.56 %
Hámosfalva 4 0.56 %
Gömörpanyit 4 0.56 %
Gacsalk 3 0.42 %
Kecső 3 0.42 %
Restér 3 0.42 %
Lekenye 3 0.42 %
Pétermány 3 0.42 %
Kisgencs 3 0.42 %
Szalóc 2 0.28 %
Hárskút 2 0.28 %
Gecelfalva 2 0.28 %
Tornagörgő 2 0.28 %
Gömörhosszúszó 2 0.28 %
Imrikfalva 2 0.28 %
Szilice 2 0.28 %
Szádvárborsa 2 0.28 %
Kiskovácsvágása 1 0.14 %
Pelsőcardó 1 0.14 %
Páskaháza 1 0.14 %
Beretke 1 0.14 %
Annafalva 1 0.14 %
Felsősajó 1 0.14 %
Sajóréde 1 0.14 %
Jablonca 1 0.14 %
Várhosszúrét 1 0.14 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 37.18 %
Krasznahorkaváralja 210 7.44 %
Hárskút 174 6.16 %
Várhosszúrét 170 6.02 %
Szádalmás 78 2.76 %
Tornagörgő 75 2.66 %
Dernő 73 2.58 %
Barka 72 2.55 %
Pelsőc 65 2.30 %
Berzéte 62 2.20 %
Nagyveszverés 60 2.12 %
Jólész 58 2.05 %
Betlér 53 1.88 %
Szilice 50 1.77 %
Körtvélyes 46 1.63 %
Csetnek 45 1.59 %
Oláhpatak 45 1.59 %
Özörény 42 1.49 %
Dobsina 41 1.45 %
Andrási 40 1.42 %
Nagyszabos 39 1.38 %
Rekenyeújfalu 35 1.24 %
Gömörhosszúszó 35 1.24 %
Berzétekőrös 32 1.13 %
Jablonca 27 0.96 %
Lekenye 27 0.96 %
Lucska 26 0.92 %
Rozsnyórudna 24 0.85 %
Kiskovácsvágása 24 0.85 %
Csucsom 24 0.85 %
Szalóc 24 0.85 %
Gócs 23 0.81 %
Alsósajó 22 0.78 %
Sebespatak 21 0.74 %
Kecső 19 0.67 %
Kuntapolca 14 0.50 %
Szabados 14 0.50 %
Gömörpanyit 14 0.50 %
Felsősajó 13 0.46 %
Henckó 12 0.42 %
Kisfeketepatak 12 0.42 %
Kisgencs 10 0.35 %
Beretke 10 0.35 %
Sajóréde 10 0.35 %
Gecelfalva 9 0.32 %
Restér 9 0.32 %
Melléte 9 0.32 %
Rozsfalva 8 0.28 %
Hámosfalva 8 0.28 %
Csoltó 8 0.28 %
Pelsőcardó 7 0.25 %
Páskaháza 7 0.25 %
Martonháza 7 0.25 %
Szádvárborsa 6 0.21 %
Imrikfalva 6 0.21 %
Kisszabos 5 0.18 %
Márkuska 4 0.14 %
Annafalva 3 0.11 %
Gacsalk 1 0.04 %
Pétermány 1 0.04 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 15.29 %
Lekenye 103 6.27 %
Tornagörgő 100 6.09 %
Pelsőc 88 5.36 %
Gömörhosszúszó 87 5.30 %
Özörény 72 4.38 %
Beretke 72 4.38 %
Körtvélyes 69 4.20 %
Szilice 67 4.08 %
Várhosszúrét 62 3.78 %
Berzéte 58 3.53 %
Szalóc 58 3.53 %
Szádalmás 52 3.17 %
Krasznahorkaváralja 44 2.68 %
Barka 44 2.68 %
Jablonca 42 2.56 %
Kecső 42 2.56 %
Berzétekőrös 42 2.56 %
Jólész 38 2.31 %
Szádvárborsa 34 2.07 %
Kuntapolca 32 1.95 %
Gömörpanyit 30 1.83 %
Melléte 29 1.77 %
Csucsom 27 1.64 %
Csoltó 24 1.46 %
Hárskút 23 1.40 %
Dernő 20 1.22 %
Lucska 17 1.04 %
Pelsőcardó 15 0.91 %
Páskaháza 12 0.73 %
Kiskovácsvágása 12 0.73 %
Rozsnyórudna 8 0.49 %
Csetnek 4 0.24 %
Sebespatak 4 0.24 %
Nagyszabos 2 0.12 %
Pétermány 2 0.12 %
Gócs 2 0.12 %
Nagyveszverés 2 0.12 %
Szabados 1 0.06 %
Alsósajó 1 0.06 %
Annafalva 1 0.06 %
Henckó 1 0.06 %
Betlér 1 0.06 %
Dobsina 1 0.06 %
Gacsalk 1 0.06 %
Márkuska 1 0.06 %
Sajóréde 1 0.06 %
Rozsfalva 1 0.06 %
Hámosfalva 1 0.06 %
Felsősajó 1 0.06 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 32.71 %
Felsősajó 92 6.66 %
Sajóréde 72 5.21 %
Nagyveszverés 64 4.63 %
Oláhpatak 61 4.41 %
Dobsina 60 4.34 %
Betlér 32 2.32 %
Gócs 32 2.32 %
Nagyszabos 27 1.95 %
Rozsnyórudna 27 1.95 %
Sebespatak 23 1.66 %
Andrási 21 1.52 %
Pelsőc 19 1.37 %
Alsósajó 18 1.30 %
Várhosszúrét 16 1.16 %
Kisfeketepatak 14 1.01 %
Berzéte 13 0.94 %
Szádalmás 13 0.94 %
Csetnek 12 0.87 %
Csucsom 12 0.87 %
Rekenyeújfalu 12 0.87 %
Krasznahorkaváralja 11 0.80 %
Kisgencs 11 0.80 %
Jólész 11 0.80 %
Dernő 11 0.80 %
Gömörhosszúszó 10 0.72 %
Restér 7 0.51 %
Szalóc 7 0.51 %
Hámosfalva 7 0.51 %
Özörény 6 0.43 %
Martonháza 6 0.43 %
Gacsalk 6 0.43 %
Kuntapolca 6 0.43 %
Berzétekőrös 6 0.43 %
Hárskút 6 0.43 %
Henckó 5 0.36 %
Imrikfalva 5 0.36 %
Szilice 5 0.36 %
Barka 4 0.29 %
Pelsőcardó 3 0.22 %
Lekenye 3 0.22 %
Szabados 3 0.22 %
Csoltó 3 0.22 %
Lucska 3 0.22 %
Márkuska 2 0.14 %
Körtvélyes 2 0.14 %
Sztracena 2 0.14 %
Rozsfalva 2 0.14 %
Gecelfalva 2 0.14 %
Beretke 2 0.14 %
Pétermány 2 0.14 %
Gömörpanyit 1 0.07 %
Szádvárborsa 1 0.07 %
Tornagörgő 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Kecső 1 0.07 %
Páskaháza 1 0.07 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 29.50 %
Csetnek 43 4.66 %
Dobsina 41 4.45 %
Nagyveszverés 38 4.12 %
Krasznahorkaváralja 30 3.25 %
Betlér 27 2.93 %
Nagyszabos 25 2.71 %
Pelsőc 20 2.17 %
Oláhpatak 20 2.17 %
Alsósajó 20 2.17 %
Andrási 19 2.06 %
Rekenyeújfalu 18 1.95 %
Henckó 17 1.84 %
Rozsnyórudna 11 1.19 %
Sebespatak 10 1.08 %
Restér 10 1.08 %
Berzéte 9 0.98 %
Gócs 9 0.98 %
Jólész 8 0.87 %
Özörény 7 0.76 %
Szabados 7 0.76 %
Gacsalk 7 0.76 %
Kisgencs 7 0.76 %
Kisfeketepatak 6 0.65 %
Sajóréde 6 0.65 %
Szilice 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Csucsom 5 0.54 %
Imrikfalva 5 0.54 %
Szádalmás 5 0.54 %
Hámosfalva 4 0.43 %
Felsősajó 4 0.43 %
Lekenye 4 0.43 %
Kisszabos 4 0.43 %
Martonháza 4 0.43 %
Körtvélyes 4 0.43 %
Annafalva 3 0.33 %
Lucska 3 0.33 %
Barka 3 0.33 %
Szádvárborsa 3 0.33 %
Tornagörgő 3 0.33 %
Gömörhosszúszó 2 0.22 %
Pétermány 2 0.22 %
Gecelfalva 2 0.22 %
Kecső 2 0.22 %
Rozsfalva 2 0.22 %
Beretke 2 0.22 %
Gömörpanyit 2 0.22 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Berzétekőrös 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Csoltó 1 0.11 %
Hárskút 1 0.11 %
Jablonca 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Várhosszúrét 1 0.11 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 38.13 %
Dobsina 38 4.14 %
Nagyveszverés 33 3.59 %
Pelsőc 32 3.49 %
Krasznahorkaváralja 31 3.38 %
Nagyszabos 26 2.83 %
Rozsnyórudna 19 2.07 %
Szalóc 19 2.07 %
Andrási 19 2.07 %
Szádalmás 17 1.85 %
Berzéte 17 1.85 %
Oláhpatak 17 1.85 %
Csetnek 17 1.85 %
Gömörpanyit 15 1.63 %
Szabados 15 1.63 %
Sebespatak 14 1.53 %
Betlér 14 1.53 %
Kisgencs 13 1.42 %
Körtvélyes 13 1.42 %
Alsósajó 13 1.42 %
Jólész 12 1.31 %
Hárskút 9 0.98 %
Szádvárborsa 9 0.98 %
Várhosszúrét 8 0.87 %
Kuntapolca 8 0.87 %
Gócs 8 0.87 %
Imrikfalva 7 0.76 %
Felsősajó 7 0.76 %
Beretke 7 0.76 %
Csucsom 7 0.76 %
Restér 7 0.76 %
Henckó 7 0.76 %
Rozsfalva 7 0.76 %
Rekenyeújfalu 7 0.76 %
Özörény 7 0.76 %
Dernő 6 0.65 %
Sajóréde 6 0.65 %
Tornagörgő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisfeketepatak 5 0.54 %
Pelsőcardó 4 0.44 %
Sztracena 4 0.44 %
Gömörhosszúszó 3 0.33 %
Berzétekőrös 3 0.33 %
Gacsalk 2 0.22 %
Lekenye 2 0.22 %
Barka 2 0.22 %
Szilice 2 0.22 %
Lucska 2 0.22 %
Csoltó 2 0.22 %
Kiskovácsvágása 2 0.22 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Márkuska 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Hámosfalva 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 28.26 %
Rozsnyó 123 12.73 %
Sajóréde 84 8.70 %
Felsősajó 52 5.38 %
Oláhpatak 46 4.76 %
Andrási 32 3.31 %
Márkuska 22 2.28 %
Gócs 17 1.76 %
Nagyveszverés 17 1.76 %
Csetnek 16 1.66 %
Nagyszabos 15 1.55 %
Imrikfalva 15 1.55 %
Betlér 13 1.35 %
Sztracena 9 0.93 %
Szádalmás 8 0.83 %
Kisfeketepatak 8 0.83 %
Pelsőc 7 0.72 %
Alsósajó 7 0.72 %
Henckó 7 0.72 %
Szabados 7 0.72 %
Rekenyeújfalu 6 0.62 %
Várhosszúrét 6 0.62 %
Sebespatak 5 0.52 %
Gecelfalva 5 0.52 %
Martonháza 4 0.41 %
Özörény 3 0.31 %
Berzétekőrös 3 0.31 %
Kuntapolca 3 0.31 %
Krasznahorkaváralja 3 0.31 %
Berdárka 2 0.21 %
Barka 2 0.21 %
Gömörpanyit 2 0.21 %
Jólész 2 0.21 %
Restér 2 0.21 %
Csucsom 2 0.21 %
Rozsnyórudna 2 0.21 %
Gacsalk 1 0.10 %
Körtvélyes 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Pétermány 1 0.10 %
Lekenye 1 0.10 %
Tornagörgő 1 0.10 %
Hámosfalva 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Szilice 1 0.10 %
Szádvárborsa 1 0.10 %
Szalóc 1 0.10 %
Kisszabos 1 0.10 %
Berzéte 1 0.10 %
Rozsfalva 1 0.10 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 13.31 %
Tornagörgő 123 8.27 %
Szádalmás 73 4.91 %
Körtvélyes 65 4.37 %
Beretke 55 3.70 %
Jablonca 52 3.49 %
Lekenye 50 3.36 %
Pelsőc 48 3.23 %
Várhosszúrét 46 3.09 %
Berzéte 46 3.09 %
Barka 42 2.82 %
Szalóc 39 2.62 %
Krasznahorkaváralja 37 2.49 %
Szilice 34 2.28 %
Berzétekőrös 28 1.88 %
Kecső 28 1.88 %
Gömörhosszúszó 25 1.68 %
Gömörpanyit 24 1.61 %
Hárskút 23 1.55 %
Csucsom 23 1.55 %
Kuntapolca 23 1.55 %
Szádvárborsa 21 1.41 %
Özörény 19 1.28 %
Dernő 19 1.28 %
Páskaháza 18 1.21 %
Jólész 16 1.08 %
Lucska 15 1.01 %
Melléte 14 0.94 %
Kiskovácsvágása 11 0.74 %
Csoltó 9 0.60 %
Rozsnyórudna 6 0.40 %
Pelsőcardó 4 0.27 %
Sajóréde 3 0.20 %
Nagyveszverés 3 0.20 %
Oláhpatak 2 0.13 %
Dobsina 2 0.13 %
Betlér 2 0.13 %
Nagyszabos 2 0.13 %
Sebespatak 1 0.07 %
Andrási 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Restér 1 0.07 %
Henckó 1 0.07 %
Csetnek 1 0.07 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 37.93 %
Pelsőc 14 3.45 %
Dobsina 11 2.71 %
Nagyveszverés 8 1.97 %
Várhosszúrét 7 1.72 %
Rozsnyórudna 7 1.72 %
Betlér 7 1.72 %
Rekenyeújfalu 6 1.48 %
Szádalmás 6 1.48 %
Hárskút 5 1.23 %
Krasznahorkaváralja 5 1.23 %
Tornagörgő 5 1.23 %
Beretke 4 0.99 %
Özörény 4 0.99 %
Imrikfalva 4 0.99 %
Gömörhosszúszó 4 0.99 %
Jólész 3 0.74 %
Szilice 3 0.74 %
Henckó 3 0.74 %
Nagyszabos 3 0.74 %
Körtvélyes 3 0.74 %
Oláhpatak 3 0.74 %
Szabados 3 0.74 %
Dernő 3 0.74 %
Lekenye 3 0.74 %
Andrási 3 0.74 %
Csoltó 3 0.74 %
Gócs 3 0.74 %
Pelsőcardó 2 0.49 %
Kuntapolca 2 0.49 %
Kiskovácsvágása 2 0.49 %
Barka 2 0.49 %
Sebespatak 2 0.49 %
Csucsom 2 0.49 %
Felsősajó 1 0.25 %
Páskaháza 1 0.25 %
Kisfeketepatak 1 0.25 %
Kecső 1 0.25 %
Rozsfalva 1 0.25 %
Kisgencs 1 0.25 %
Szádvárborsa 1 0.25 %
Csetnek 1 0.25 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 15.31 %
Nagyszabos 25 8.14 %
Restér 19 6.19 %
Dobsina 10 3.26 %
Martonháza 7 2.28 %
Szádalmás 5 1.63 %
Andrási 5 1.63 %
Krasznahorkaváralja 5 1.63 %
Berzéte 4 1.30 %
Barka 4 1.30 %
Alsósajó 4 1.30 %
Kuntapolca 4 1.30 %
Nagyveszverés 4 1.30 %
Szabados 3 0.98 %
Szalóc 3 0.98 %
Özörény 2 0.65 %
Gömörpanyit 2 0.65 %
Szilice 2 0.65 %
Páskaháza 2 0.65 %
Felsősajó 2 0.65 %
Oláhpatak 2 0.65 %
Csoltó 2 0.65 %
Hámosfalva 2 0.65 %
Tornagörgő 2 0.65 %
Csetnek 2 0.65 %
Gömörhosszúszó 2 0.65 %
Pelsőc 2 0.65 %
Kisfeketepatak 2 0.65 %
Sajóréde 1 0.33 %
Rekenyeújfalu 1 0.33 %
Henckó 1 0.33 %
Annafalva 1 0.33 %
Gócs 1 0.33 %
Dernő 1 0.33 %
Hárskút 1 0.33 %
Rozsfalva 1 0.33 %
Imrikfalva 1 0.33 %
Sebespatak 1 0.33 %
Rozsnyórudna 1 0.33 %
Lekenye 1 0.33 %
Betlér 1 0.33 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 38.81 %
Özörény 51 7.98 %
Krasznahorkaváralja 37 5.79 %
Pelsőc 30 4.69 %
Gömörpanyit 27 4.23 %
Szalóc 26 4.07 %
Hárskút 24 3.76 %
Dernő 18 2.82 %
Tornagörgő 17 2.66 %
Rozsnyórudna 17 2.66 %
Szádalmás 13 2.03 %
Csucsom 12 1.88 %
Gömörhosszúszó 11 1.72 %
Kecső 10 1.56 %
Gócs 9 1.41 %
Körtvélyes 9 1.41 %
Melléte 8 1.25 %
Nagyveszverés 7 1.10 %
Berzétekőrös 7 1.10 %
Szilice 6 0.94 %
Berzéte 6 0.94 %
Kisgencs 5 0.78 %
Betlér 5 0.78 %
Barka 5 0.78 %
Csetnek 5 0.78 %
Jólész 4 0.63 %
Jablonca 4 0.63 %
Várhosszúrét 4 0.63 %
Andrási 3 0.47 %
Rozsfalva 3 0.47 %
Lucska 3 0.47 %
Szabados 3 0.47 %
Dobsina 3 0.47 %
Páskaháza 3 0.47 %
Pelsőcardó 3 0.47 %
Sebespatak 2 0.31 %
Kuntapolca 2 0.31 %
Martonháza 2 0.31 %
Lekenye 2 0.31 %
Beretke 2 0.31 %
Csoltó 2 0.31 %
Hámosfalva 1 0.16 %
Alsósajó 1 0.16 %
Gacsalk 1 0.16 %
Szádvárborsa 1 0.16 %
Rekenyeújfalu 1 0.16 %
Nagyszabos 1 0.16 %
Henckó 1 0.16 %
Oláhpatak 1 0.16 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 67.70 %
Krasznahorkaváralja 33 3.93 %
Betlér 24 2.86 %
Csetnek 17 2.03 %
Nagyveszverés 16 1.91 %
Andrási 14 1.67 %
Dobsina 13 1.55 %
Dernő 10 1.19 %
Pelsőc 9 1.07 %
Berzéte 8 0.95 %
Csucsom 7 0.83 %
Rekenyeújfalu 7 0.83 %
Rozsnyórudna 7 0.83 %
Nagyszabos 7 0.83 %
Jólész 7 0.83 %
Martonháza 5 0.60 %
Gömörpanyit 5 0.60 %
Várhosszúrét 5 0.60 %
Szabados 5 0.60 %
Tornagörgő 4 0.48 %
Barka 4 0.48 %
Sajóréde 4 0.48 %
Özörény 4 0.48 %
Gócs 3 0.36 %
Jablonca 3 0.36 %
Szádalmás 3 0.36 %
Melléte 3 0.36 %
Sebespatak 2 0.24 %
Körtvélyes 2 0.24 %
Gecelfalva 2 0.24 %
Kiskovácsvágása 2 0.24 %
Kisgencs 2 0.24 %
Páskaháza 2 0.24 %
Berzétekőrös 2 0.24 %
Kuntapolca 2 0.24 %
Csoltó 2 0.24 %
Felsősajó 2 0.24 %
Márkuska 2 0.24 %
Kecső 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Oláhpatak 1 0.12 %
Pelsőcardó 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Gacsalk 1 0.12 %
Berdárka 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 17.90 %
Krasznahorkaváralja 16 3.49 %
Berzéte 13 2.84 %
Dobsina 13 2.84 %
Nagyveszverés 13 2.84 %
Pelsőc 9 1.97 %
Nagyszabos 9 1.97 %
Oláhpatak 8 1.75 %
Martonháza 8 1.75 %
Csetnek 8 1.75 %
Restér 7 1.53 %
Andrási 7 1.53 %
Rekenyeújfalu 6 1.31 %
Rozsnyórudna 5 1.09 %
Henckó 5 1.09 %
Felsősajó 5 1.09 %
Gömörpanyit 4 0.87 %
Várhosszúrét 4 0.87 %
Özörény 4 0.87 %
Tornagörgő 4 0.87 %
Gömörhosszúszó 3 0.66 %
Annafalva 3 0.66 %
Szádalmás 3 0.66 %
Betlér 3 0.66 %
Kisfeketepatak 3 0.66 %
Szalóc 3 0.66 %
Gócs 3 0.66 %
Berzétekőrös 3 0.66 %
Hámosfalva 3 0.66 %
Sajóréde 3 0.66 %
Beretke 3 0.66 %
Szabados 3 0.66 %
Imrikfalva 2 0.44 %
Lekenye 2 0.44 %
Kuntapolca 2 0.44 %
Szilice 2 0.44 %
Barka 2 0.44 %
Márkuska 2 0.44 %
Sebespatak 2 0.44 %
Körtvélyes 2 0.44 %
Csucsom 2 0.44 %
Dernő 2 0.44 %
Pelsőcardó 2 0.44 %
Kiskovácsvágása 2 0.44 %
Alsósajó 2 0.44 %
Csoltó 2 0.44 %
Lucska 1 0.22 %
Kecső 1 0.22 %
Kisgencs 1 0.22 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 25.86 %
Nagyszabos 72 9.50 %
Nagyveszverés 41 5.41 %
Dobsina 39 5.15 %
Csetnek 34 4.49 %
Betlér 34 4.49 %
Henckó 31 4.09 %
Oláhpatak 28 3.69 %
Krasznahorkaváralja 27 3.56 %
Szabados 26 3.43 %
Andrási 20 2.64 %
Rekenyeújfalu 17 2.24 %
Alsósajó 16 2.11 %
Pelsőc 15 1.98 %
Restér 13 1.72 %
Gecelfalva 10 1.32 %
Rozsfalva 10 1.32 %
Jólész 9 1.19 %
Kisgencs 8 1.06 %
Martonháza 7 0.92 %
Gócs 7 0.92 %
Rozsnyórudna 7 0.92 %
Berzéte 6 0.79 %
Csucsom 6 0.79 %
Hámosfalva 6 0.79 %
Dernő 6 0.79 %
Sajóréde 5 0.66 %
Felsősajó 5 0.66 %
Özörény 5 0.66 %
Hárskút 5 0.66 %
Várhosszúrét 5 0.66 %
Sebespatak 4 0.53 %
Berzétekőrös 4 0.53 %
Kisfeketepatak 4 0.53 %
Gömörpanyit 4 0.53 %
Kisszabos 4 0.53 %
Gacsalk 4 0.53 %
Annafalva 4 0.53 %
Pétermány 3 0.40 %
Kecső 3 0.40 %
Márkuska 3 0.40 %
Lekenye 3 0.40 %
Jablonca 3 0.40 %
Barka 2 0.26 %
Gömörhosszúszó 2 0.26 %
Lucska 2 0.26 %
Kuntapolca 2 0.26 %
Imrikfalva 2 0.26 %
Csoltó 2 0.26 %
Szádvárborsa 2 0.26 %
Beretke 1 0.13 %
Szilice 1 0.13 %
Tornagörgő 1 0.13 %
Szádalmás 1 0.13 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 13.23 %
Rozsnyó 30 9.68 %
Krasznahorkaváralja 18 5.81 %
Dobsina 13 4.19 %
Restér 12 3.87 %
Nagyveszverés 9 2.90 %
Sebespatak 8 2.58 %
Csetnek 8 2.58 %
Martonháza 7 2.26 %
Alsósajó 7 2.26 %
Szabados 6 1.94 %
Rozsfalva 5 1.61 %
Berzéte 5 1.61 %
Páskaháza 4 1.29 %
Özörény 4 1.29 %
Pelsőc 4 1.29 %
Kuntapolca 3 0.97 %
Gócs 3 0.97 %
Csoltó 3 0.97 %
Kisfeketepatak 3 0.97 %
Annafalva 2 0.65 %
Beretke 2 0.65 %
Felsősajó 2 0.65 %
Tornagörgő 2 0.65 %
Andrási 2 0.65 %
Rekenyeújfalu 2 0.65 %
Sajóréde 1 0.32 %
Imrikfalva 1 0.32 %
Kisgencs 1 0.32 %
Márkuska 1 0.32 %
Gömörpanyit 1 0.32 %
Csucsom 1 0.32 %
Körtvélyes 1 0.32 %
Barka 1 0.32 %
Szilice 1 0.32 %
Szalóc 1 0.32 %
Betlér 1 0.32 %
Pelsőcardó 1 0.32 %
Sztracena 1 0.32 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 40.07 %
Krasznahorkaváralja 63 5.87 %
Hárskút 62 5.78 %
Várhosszúrét 52 4.85 %
Csetnek 23 2.14 %
Berzéte 22 2.05 %
Pelsőc 22 2.05 %
Sebespatak 20 1.86 %
Kisgencs 20 1.86 %
Jólész 19 1.77 %
Szádalmás 16 1.49 %
Dernő 15 1.40 %
Nagyveszverés 14 1.30 %
Csucsom 14 1.30 %
Özörény 13 1.21 %
Tornagörgő 13 1.21 %
Oláhpatak 12 1.12 %
Barka 11 1.03 %
Rozsnyórudna 11 1.03 %
Nagyszabos 10 0.93 %
Sajóréde 10 0.93 %
Szalóc 9 0.84 %
Betlér 9 0.84 %
Dobsina 9 0.84 %
Andrási 9 0.84 %
Szilice 8 0.75 %
Kuntapolca 8 0.75 %
Pétermány 6 0.56 %
Beretke 6 0.56 %
Annafalva 6 0.56 %
Restér 5 0.47 %
Körtvélyes 5 0.47 %
Rekenyeújfalu 5 0.47 %
Gömörhosszúszó 5 0.47 %
Gecelfalva 5 0.47 %
Gömörpanyit 5 0.47 %
Lucska 5 0.47 %
Alsósajó 5 0.47 %
Martonháza 4 0.37 %
Kecső 4 0.37 %
Berzétekőrös 4 0.37 %
Szabados 4 0.37 %
Rozsfalva 4 0.37 %
Kiskovácsvágása 4 0.37 %
Csoltó 3 0.28 %
Gócs 3 0.28 %
Kisfeketepatak 3 0.28 %
Henckó 3 0.28 %
Melléte 3 0.28 %
Hámosfalva 3 0.28 %
Márkuska 2 0.19 %
Felsősajó 2 0.19 %
Sztracena 2 0.19 %
Szádvárborsa 2 0.19 %
Jablonca 2 0.19 %
Berdárka 1 0.09 %
Lekenye 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 21.37 %
Andrási 40 10.55 %
Krasznahorkaváralja 16 4.22 %
Alsósajó 12 3.17 %
Csetnek 12 3.17 %
Kisfeketepatak 11 2.90 %
Nagyszabos 11 2.90 %
Dobsina 9 2.37 %
Sebespatak 8 2.11 %
Rekenyeújfalu 8 2.11 %
Restér 7 1.85 %
Pelsőc 5 1.32 %
Berzéte 5 1.32 %
Rozsfalva 5 1.32 %
Oláhpatak 4 1.06 %
Sajóréde 4 1.06 %
Felsősajó 4 1.06 %
Nagyveszverés 4 1.06 %
Gömörpanyit 3 0.79 %
Özörény 3 0.79 %
Barka 3 0.79 %
Szabados 3 0.79 %
Imrikfalva 3 0.79 %
Várhosszúrét 2 0.53 %
Annafalva 2 0.53 %
Jólész 2 0.53 %
Márkuska 2 0.53 %
Csoltó 2 0.53 %
Henckó 1 0.26 %
Szalóc 1 0.26 %
Kiskovácsvágása 1 0.26 %
Pelsőcardó 1 0.26 %
Jablonca 1 0.26 %
Tornagörgő 1 0.26 %
Kuntapolca 1 0.26 %
Hárskút 1 0.26 %
Beretke 1 0.26 %
Betlér 1 0.26 %
Melléte 1 0.26 %
Lekenye 1 0.26 %
Gócs 1 0.26 %
Gacsalk 1 0.26 %
Kisszabos 1 0.26 %
Csucsom 1 0.26 %
Martonháza 1 0.26 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 35.73 %
Várhosszúrét 223 8.95 %
Krasznahorkaváralja 199 7.99 %
Hárskút 113 4.54 %
Jólész 92 3.69 %
Berzéte 88 3.53 %
Szádalmás 82 3.29 %
Tornagörgő 76 3.05 %
Berzétekőrös 69 2.77 %
Jablonca 65 2.61 %
Szilice 58 2.33 %
Csucsom 54 2.17 %
Gömörhosszúszó 53 2.13 %
Pelsőc 51 2.05 %
Dernő 46 1.85 %
Rozsnyórudna 45 1.81 %
Szalóc 39 1.57 %
Özörény 36 1.45 %
Körtvélyes 35 1.41 %
Barka 32 1.28 %
Kuntapolca 27 1.08 %
Csetnek 25 1.00 %
Sebespatak 25 1.00 %
Nagyveszverés 24 0.96 %
Lekenye 22 0.88 %
Betlér 20 0.80 %
Kecső 19 0.76 %
Andrási 19 0.76 %
Rekenyeújfalu 19 0.76 %
Szádvárborsa 16 0.64 %
Melléte 16 0.64 %
Csoltó 16 0.64 %
Dobsina 16 0.64 %
Martonháza 14 0.56 %
Kiskovácsvágása 11 0.44 %
Beretke 11 0.44 %
Oláhpatak 10 0.40 %
Lucska 10 0.40 %
Kisgencs 9 0.36 %
Alsósajó 9 0.36 %
Páskaháza 9 0.36 %
Szabados 9 0.36 %
Pelsőcardó 7 0.28 %
Gömörpanyit 7 0.28 %
Gócs 6 0.24 %
Felsősajó 5 0.20 %
Sajóréde 5 0.20 %
Nagyszabos 4 0.16 %
Henckó 3 0.12 %
Gacsalk 3 0.12 %
Imrikfalva 3 0.12 %
Sztracena 2 0.08 %
Hámosfalva 1 0.04 %
Rozsfalva 1 0.04 %
Restér 1 0.04 %
Berdárka 1 0.04 %
Annafalva 1 0.04 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 18.86 %
Nagyszabos 150 8.63 %
Alsósajó 87 5.00 %
Dobsina 64 3.68 %
Csetnek 62 3.57 %
Sebespatak 56 3.22 %
Szalóc 52 2.99 %
Oláhpatak 52 2.99 %
Nagyveszverés 50 2.88 %
Krasznahorkaváralja 42 2.42 %
Pelsőc 42 2.42 %
Rekenyeújfalu 35 2.01 %
Rozsfalva 32 1.84 %
Gömörpanyit 32 1.84 %
Restér 30 1.73 %
Kuntapolca 26 1.50 %
Sajóréde 26 1.50 %
Szabados 26 1.50 %
Kisfeketepatak 25 1.44 %
Özörény 23 1.32 %
Betlér 22 1.27 %
Jablonca 22 1.27 %
Tornagörgő 19 1.09 %
Martonháza 18 1.04 %
Rozsnyórudna 17 0.98 %
Szádvárborsa 16 0.92 %
Szilice 15 0.86 %
Berzéte 15 0.86 %
Imrikfalva 14 0.81 %
Gecelfalva 12 0.69 %
Szádalmás 12 0.69 %
Páskaháza 11 0.63 %
Gömörhosszúszó 11 0.63 %
Kisgencs 11 0.63 %
Kecső 11 0.63 %
Felsősajó 10 0.58 %
Várhosszúrét 9 0.52 %
Henckó 9 0.52 %
Csoltó 8 0.46 %
Hárskút 8 0.46 %
Csucsom 8 0.46 %
Andrási 8 0.46 %
Hámosfalva 8 0.46 %
Körtvélyes 8 0.46 %
Gócs 7 0.40 %
Márkuska 7 0.40 %
Gacsalk 6 0.35 %
Pelsőcardó 6 0.35 %
Berzétekőrös 6 0.35 %
Beretke 6 0.35 %
Barka 6 0.35 %
Jólész 4 0.23 %
Annafalva 3 0.17 %
Lekenye 3 0.17 %
Lucska 2 0.12 %
Sztracena 2 0.12 %
Kisszabos 2 0.12 %
Kiskovácsvágása 2 0.12 %
Pétermány 2 0.12 %
Berdárka 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Melléte 1 0.06 %
Rozsnyó 325 27.73 %
Pelsőc 138 11.77 %
Várhosszúrét 65 5.55 %
Rozsnyórudna 38 3.24 %
Jablonca 33 2.82 %
Krasznahorkaváralja 32 2.73 %
Körtvélyes 31 2.65 %
Kecső 26 2.22 %
Berzéte 25 2.13 %
Dobsina 24 2.05 %
Nagyveszverés 24 2.05 %
Tornagörgő 21 1.79 %
Rekenyeújfalu 19 1.62 %
Betlér 18 1.54 %
Szilice 17 1.45 %
Hárskút 17 1.45 %
Kuntapolca 17 1.45 %
Szalóc 17 1.45 %
Gömörhosszúszó 16 1.37 %
Henckó 15 1.28 %
Barka 14 1.19 %
Sebespatak 13 1.11 %
Szabados 13 1.11 %
Csoltó 13 1.11 %
Nagyszabos 13 1.11 %
Csetnek 13 1.11 %
Dernő 12 1.02 %
Jólész 11 0.94 %
Özörény 10 0.85 %
Andrási 10 0.85 %
Gömörpanyit 10 0.85 %
Berzétekőrös 9 0.77 %
Alsósajó 9 0.77 %
Melléte 8 0.68 %
Oláhpatak 8 0.68 %
Szádalmás 8 0.68 %
Pelsőcardó 7 0.60 %
Kisgencs 7 0.60 %
Beretke 6 0.51 %
Restér 6 0.51 %
Csucsom 5 0.43 %
Gócs 5 0.43 %
Szádvárborsa 5 0.43 %
Gacsalk 4 0.34 %
Felsősajó 4 0.34 %
Imrikfalva 4 0.34 %
Sajóréde 4 0.34 %
Lucska 4 0.34 %
Hámosfalva 3 0.26 %
Páskaháza 3 0.26 %
Martonháza 3 0.26 %
Lekenye 3 0.26 %
Kiskovácsvágása 3 0.26 %
Kisfeketepatak 3 0.26 %
Rozsfalva 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Annafalva 2 0.17 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Kisszabos 1 0.09 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 19.92 %
Rozsnyó 339 18.86 %
Nagyszabos 128 7.12 %
Oláhpatak 118 6.57 %
Alsósajó 96 5.34 %
Nagyveszverés 83 4.62 %
Sajóréde 68 3.78 %
Betlér 62 3.45 %
Felsősajó 56 3.12 %
Imrikfalva 44 2.45 %
Csetnek 43 2.39 %
Gócs 37 2.06 %
Sztracena 29 1.61 %
Kisfeketepatak 28 1.56 %
Henckó 25 1.39 %
Rekenyeújfalu 19 1.06 %
Pelsőc 17 0.95 %
Restér 15 0.83 %
Sebespatak 15 0.83 %
Gecelfalva 13 0.72 %
Berzéte 13 0.72 %
Andrási 12 0.67 %
Szabados 11 0.61 %
Martonháza 11 0.61 %
Rozsnyórudna 10 0.56 %
Gacsalk 9 0.50 %
Kisgencs 7 0.39 %
Krasznahorkaváralja 7 0.39 %
Szádalmás 6 0.33 %
Rozsfalva 5 0.28 %
Várhosszúrét 5 0.28 %
Gömörpanyit 5 0.28 %
Márkuska 4 0.22 %
Csucsom 4 0.22 %
Pétermány 3 0.17 %
Körtvélyes 3 0.17 %
Annafalva 3 0.17 %
Kuntapolca 2 0.11 %
Tornagörgő 2 0.11 %
Berzétekőrös 2 0.11 %
Csoltó 2 0.11 %
Hámosfalva 2 0.11 %
Özörény 2 0.11 %
Beretke 1 0.06 %
Jablonca 1 0.06 %
Pelsőcardó 1 0.06 %
Barka 1 0.06 %
Berdárka 1 0.06 %
Lucska 1 0.06 %
Gömörhosszúszó 1 0.06 %
Kisszabos 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Hárskút 1 0.06 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 30.71 %
Dobsina 43 5.37 %
Krasznahorkaváralja 31 3.87 %
Nagyveszverés 31 3.87 %
Csetnek 30 3.75 %
Nagyszabos 24 3.00 %
Pelsőc 24 3.00 %
Rozsnyórudna 21 2.62 %
Andrási 21 2.62 %
Betlér 20 2.50 %
Alsósajó 16 2.00 %
Rekenyeújfalu 15 1.87 %
Tornagörgő 14 1.75 %
Szádalmás 13 1.62 %
Oláhpatak 12 1.50 %
Jólész 12 1.50 %
Dernő 10 1.25 %
Csucsom 10 1.25 %
Berzéte 10 1.25 %
Sebespatak 9 1.12 %
Szilice 8 1.00 %
Lekenye 8 1.00 %
Lucska 8 1.00 %
Özörény 7 0.87 %
Martonháza 7 0.87 %
Barka 7 0.87 %
Várhosszúrét 7 0.87 %
Hárskút 7 0.87 %
Kisfeketepatak 6 0.75 %
Imrikfalva 6 0.75 %
Henckó 6 0.75 %
Gócs 6 0.75 %
Kiskovácsvágása 5 0.62 %
Kisszabos 5 0.62 %
Szabados 5 0.62 %
Körtvélyes 4 0.50 %
Felsősajó 4 0.50 %
Hámosfalva 4 0.50 %
Rozsfalva 4 0.50 %
Gömörpanyit 4 0.50 %
Csoltó 4 0.50 %
Gacsalk 4 0.50 %
Beretke 3 0.37 %
Melléte 3 0.37 %
Márkuska 3 0.37 %
Kisgencs 3 0.37 %
Kecső 3 0.37 %
Berzétekőrös 2 0.25 %
Restér 2 0.25 %
Páskaháza 2 0.25 %
Sajóréde 2 0.25 %
Kuntapolca 2 0.25 %
Pelsőcardó 2 0.25 %
Jablonca 2 0.25 %
Gömörhosszúszó 2 0.25 %
Szádvárborsa 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Pétermány 1 0.12 %
Gecelfalva 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 23.46 %
Dobsina 75 11.57 %
Felsősajó 61 9.41 %
Oláhpatak 35 5.40 %
Andrási 34 5.25 %
Sajóréde 31 4.78 %
Nagyveszverés 27 4.17 %
Nagyszabos 23 3.55 %
Kisfeketepatak 20 3.09 %
Gócs 18 2.78 %
Sebespatak 16 2.47 %
Betlér 14 2.16 %
Csetnek 13 2.01 %
Kisgencs 13 2.01 %
Pelsőc 12 1.85 %
Sztracena 12 1.85 %
Alsósajó 10 1.54 %
Restér 9 1.39 %
Imrikfalva 9 1.39 %
Henckó 7 1.08 %
Szabados 7 1.08 %
Gömörpanyit 7 1.08 %
Rozsnyórudna 7 1.08 %
Rekenyeújfalu 7 1.08 %
Krasznahorkaváralja 6 0.93 %
Márkuska 6 0.93 %
Pelsőcardó 6 0.93 %
Beretke 6 0.93 %
Hárskút 5 0.77 %
Körtvélyes 5 0.77 %
Jólész 4 0.62 %
Csucsom 4 0.62 %
Dernő 4 0.62 %
Berzéte 4 0.62 %
Rozsfalva 4 0.62 %
Özörény 4 0.62 %
Várhosszúrét 4 0.62 %
Gecelfalva 4 0.62 %
Tornagörgő 4 0.62 %
Csoltó 3 0.46 %
Szádalmás 3 0.46 %
Gacsalk 3 0.46 %
Berzétekőrös 2 0.31 %
Martonháza 2 0.31 %
Lucska 2 0.31 %
Gömörhosszúszó 2 0.31 %
Szádvárborsa 2 0.31 %
Szalóc 2 0.31 %
Kisszabos 2 0.31 %
Melléte 1 0.15 %
Annafalva 1 0.15 %
Pétermány 1 0.15 %
Barka 1 0.15 %
Kuntapolca 1 0.15 %
Hámosfalva 1 0.15 %
Lekenye 1 0.15 %
Berdárka 1 0.15 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 62.31 %
Csetnek 56 5.63 %
Betlér 35 3.52 %
Krasznahorkaváralja 29 2.91 %
Pelsőc 23 2.31 %
Nagyszabos 21 2.11 %
Nagyveszverés 20 2.01 %
Dobsina 18 1.81 %
Várhosszúrét 15 1.51 %
Berzéte 14 1.41 %
Sebespatak 11 1.11 %
Oláhpatak 10 1.01 %
Csucsom 10 1.01 %
Sajóréde 10 1.01 %
Szádalmás 9 0.90 %
Jólész 9 0.90 %
Andrási 9 0.90 %
Gömörpanyit 8 0.80 %
Rozsnyórudna 8 0.80 %
Hárskút 7 0.70 %
Szilice 6 0.60 %
Dernő 6 0.60 %
Szabados 6 0.60 %
Gócs 6 0.60 %
Barka 5 0.50 %
Rekenyeújfalu 5 0.50 %
Henckó 5 0.50 %
Restér 5 0.50 %
Alsósajó 4 0.40 %
Márkuska 4 0.40 %
Felsősajó 4 0.40 %
Lucska 4 0.40 %
Kuntapolca 4 0.40 %
Kisgencs 3 0.30 %
Hámosfalva 3 0.30 %
Gacsalk 3 0.30 %
Szalóc 3 0.30 %
Lekenye 3 0.30 %
Tornagörgő 3 0.30 %
Szádvárborsa 2 0.20 %
Martonháza 2 0.20 %
Rozsfalva 2 0.20 %
Berdárka 2 0.20 %
Körtvélyes 2 0.20 %
Annafalva 2 0.20 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Csoltó 1 0.10 %
Berzétekőrös 1 0.10 %
Imrikfalva 1 0.10 %
Sztracena 1 0.10 %
Özörény 1 0.10 %
Gömörhosszúszó 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Kisfeketepatak 1 0.10 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 18.65 %
Nagyszabos 178 16.44 %
Csetnek 85 7.85 %
Szabados 80 7.39 %
Nagyveszverés 50 4.62 %
Sebespatak 45 4.16 %
Rekenyeújfalu 45 4.16 %
Dobsina 41 3.79 %
Betlér 38 3.51 %
Pelsőc 35 3.23 %
Martonháza 34 3.14 %
Oláhpatak 34 3.14 %
Alsósajó 28 2.59 %
Rozsfalva 25 2.31 %
Restér 22 2.03 %
Márkuska 18 1.66 %
Sajóréde 17 1.57 %
Jablonca 16 1.48 %
Kisgencs 16 1.48 %
Krasznahorkaváralja 15 1.39 %
Henckó 14 1.29 %
Kisszabos 13 1.20 %
Gecelfalva 13 1.20 %
Felsősajó 12 1.11 %
Hámosfalva 12 1.11 %
Gócs 12 1.11 %
Rozsnyórudna 11 1.02 %
Kisfeketepatak 11 1.02 %
Andrási 9 0.83 %
Gacsalk 8 0.74 %
Tornagörgő 7 0.65 %
Kuntapolca 7 0.65 %
Berzéte 7 0.65 %
Gömörpanyit 7 0.65 %
Várhosszúrét 5 0.46 %
Szilice 5 0.46 %
Berdárka 4 0.37 %
Pétermány 4 0.37 %
Imrikfalva 4 0.37 %
Annafalva 3 0.28 %
Sztracena 2 0.18 %
Körtvélyes 2 0.18 %
Özörény 2 0.18 %
Berzétekőrös 2 0.18 %
Csucsom 2 0.18 %
Pelsőcardó 2 0.18 %
Beretke 1 0.09 %
Jólész 1 0.09 %
Kecső 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Szádalmás 1 0.09 %
Lucska 1 0.09 %
Barka 1 0.09 %
Dernő 1 0.09 %
Szalóc 1 0.09 %
Hárskút 1 0.09 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 27.48 %
Csetnek 48 7.95 %
Nagyszabos 32 5.30 %
Sebespatak 24 3.97 %
Nagyveszverés 22 3.64 %
Dobsina 21 3.48 %
Oláhpatak 21 3.48 %
Pelsőc 20 3.31 %
Szabados 18 2.98 %
Kisfeketepatak 13 2.15 %
Kuntapolca 12 1.99 %
Krasznahorkaváralja 12 1.99 %
Rekenyeújfalu 11 1.82 %
Gacsalk 11 1.82 %
Martonháza 10 1.66 %
Kisgencs 10 1.66 %
Hámosfalva 9 1.49 %
Rozsnyórudna 9 1.49 %
Betlér 9 1.49 %
Felsősajó 7 1.16 %
Alsósajó 7 1.16 %
Restér 7 1.16 %
Várhosszúrét 7 1.16 %
Pelsőcardó 6 0.99 %
Gecelfalva 6 0.99 %
Andrási 5 0.83 %
Henckó 5 0.83 %
Beretke 4 0.66 %
Sajóréde 4 0.66 %
Tornagörgő 4 0.66 %
Imrikfalva 3 0.50 %
Szilice 3 0.50 %
Berzétekőrös 3 0.50 %
Berzéte 3 0.50 %
Pétermány 3 0.50 %
Szádalmás 3 0.50 %
Jólész 2 0.33 %
Márkuska 2 0.33 %
Csucsom 2 0.33 %
Sztracena 2 0.33 %
Páskaháza 2 0.33 %
Rozsfalva 2 0.33 %
Gócs 1 0.17 %
Gömörhosszúszó 1 0.17 %
Körtvélyes 1 0.17 %
Melléte 1 0.17 %
Kiskovácsvágása 1 0.17 %
Barka 1 0.17 %
Csoltó 1 0.17 %
Özörény 1 0.17 %
Kisszabos 1 0.17 %
Berdárka 1 0.17 %
Dernő 1 0.17 %
Szalóc 1 0.17 %
Kecső 1 0.17 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 42.14 %
Nagyveszverés 34 3.34 %
Krasznahorkaváralja 32 3.14 %
Szádalmás 28 2.75 %
Betlér 26 2.55 %
Pelsőc 21 2.06 %
Hárskút 21 2.06 %
Szádvárborsa 20 1.96 %
Csetnek 20 1.96 %
Sebespatak 19 1.87 %
Berzéte 18 1.77 %
Jólész 18 1.77 %
Nagyszabos 18 1.77 %
Özörény 18 1.77 %
Várhosszúrét 17 1.67 %
Dobsina 17 1.67 %
Tornagörgő 17 1.67 %
Kisgencs 14 1.38 %
Csucsom 14 1.38 %
Gócs 13 1.28 %
Alsósajó 12 1.18 %
Rozsnyórudna 12 1.18 %
Rekenyeújfalu 12 1.18 %
Andrási 12 1.18 %
Körtvélyes 10 0.98 %
Gömörpanyit 10 0.98 %
Berzétekőrös 9 0.88 %
Dernő 9 0.88 %
Oláhpatak 9 0.88 %
Henckó 9 0.88 %
Sajóréde 9 0.88 %
Jablonca 8 0.79 %
Kuntapolca 8 0.79 %
Szalóc 7 0.69 %
Kecső 7 0.69 %
Szilice 6 0.59 %
Felsősajó 6 0.59 %
Kisfeketepatak 5 0.49 %
Gömörhosszúszó 5 0.49 %
Restér 4 0.39 %
Márkuska 4 0.39 %
Imrikfalva 4 0.39 %
Martonháza 3 0.29 %
Csoltó 3 0.29 %
Szabados 2 0.20 %
Gacsalk 2 0.20 %
Rozsfalva 2 0.20 %
Gecelfalva 2 0.20 %
Hámosfalva 2 0.20 %
Lekenye 2 0.20 %
Sztracena 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Beretke 1 0.10 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 41.80 %
Krasznahorkaváralja 60 5.18 %
Pelsőc 45 3.89 %
Berzétekőrös 40 3.45 %
Gömörpanyit 38 3.28 %
Hárskút 37 3.20 %
Özörény 35 3.02 %
Rozsnyórudna 33 2.85 %
Jólész 33 2.85 %
Nagyveszverés 32 2.76 %
Csetnek 27 2.33 %
Gömörhosszúszó 26 2.25 %
Jablonca 23 1.99 %
Szádalmás 22 1.90 %
Tornagörgő 21 1.81 %
Betlér 20 1.73 %
Berzéte 20 1.73 %
Sebespatak 18 1.55 %
Dernő 15 1.30 %
Kecső 14 1.21 %
Rekenyeújfalu 13 1.12 %
Oláhpatak 13 1.12 %
Dobsina 12 1.04 %
Melléte 10 0.86 %
Nagyszabos 9 0.78 %
Andrási 9 0.78 %
Csucsom 9 0.78 %
Szilice 9 0.78 %
Szalóc 9 0.78 %
Sajóréde 8 0.69 %
Kuntapolca 7 0.60 %
Alsósajó 7 0.60 %
Várhosszúrét 7 0.60 %
Gócs 7 0.60 %
Lekenye 5 0.43 %
Csoltó 5 0.43 %
Szabados 5 0.43 %
Kisgencs 5 0.43 %
Lucska 5 0.43 %
Páskaháza 4 0.35 %
Henckó 4 0.35 %
Beretke 4 0.35 %
Pelsőcardó 4 0.35 %
Rozsfalva 4 0.35 %
Felsősajó 4 0.35 %
Kiskovácsvágása 3 0.26 %
Kisfeketepatak 3 0.26 %
Körtvélyes 3 0.26 %
Martonháza 3 0.26 %
Hámosfalva 3 0.26 %
Restér 3 0.26 %
Imrikfalva 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Szádvárborsa 2 0.17 %
Annafalva 1 0.09 %
Barka 1 0.09 %
Sztracena 1 0.09 %
Márkuska 1 0.09 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 31.94 %
Krasznahorkaváralja 12 6.28 %
Csetnek 10 5.24 %
Hárskút 9 4.71 %
Várhosszúrét 8 4.19 %
Rekenyeújfalu 8 4.19 %
Dobsina 7 3.66 %
Nagyszabos 7 3.66 %
Szalóc 6 3.14 %
Andrási 6 3.14 %
Pelsőc 5 2.62 %
Restér 5 2.62 %
Martonháza 4 2.09 %
Kisfeketepatak 4 2.09 %
Csucsom 4 2.09 %
Beretke 4 2.09 %
Tornagörgő 3 1.57 %
Oláhpatak 3 1.57 %
Henckó 3 1.57 %
Betlér 3 1.57 %
Gömörhosszúszó 3 1.57 %
Imrikfalva 3 1.57 %
Berzéte 3 1.57 %
Gömörpanyit 2 1.05 %
Körtvélyes 2 1.05 %
Felsősajó 2 1.05 %
Rozsfalva 2 1.05 %
Gacsalk 2 1.05 %
Gócs 2 1.05 %
Páskaháza 2 1.05 %
Annafalva 2 1.05 %
Dernő 2 1.05 %
Özörény 2 1.05 %
Sebespatak 1 0.52 %
Barka 1 0.52 %
Pétermány 1 0.52 %
Kecső 1 0.52 %
Lekenye 1 0.52 %
Sajóréde 1 0.52 %
Melléte 1 0.52 %
Rozsnyórudna 1 0.52 %
Szádvárborsa 1 0.52 %
Kisgencs 1 0.52 %
Pelsőcardó 1 0.52 %
Csoltó 1 0.52 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Nagyveszverés 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Rozsnyó 967 46.36 %
Krasznahorkaváralja 149 7.14 %
Özörény 79 3.79 %
Pelsőc 71 3.40 %
Hárskút 70 3.36 %
Várhosszúrét 62 2.97 %
Berzéte 61 2.92 %
Rozsnyórudna 58 2.78 %
Tornagörgő 51 2.44 %
Szádalmás 44 2.11 %