SK
KS
.....

Györke

Község

címer zászló
330 48% magyar 1910
12 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
roma
Hivatalos szlovák megnevezés:
Ďurkov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Abaúji-hegyalja - Északnyugati-Kárpátok, Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Bagota
Más földrajzi nevek:
Áronovo, Blatná hora, Cigánytelep (Cigánska kolónia), Csapiga (Čapigy), Csontos (Čontoše), Domky, Doriny, Farské zeme, Hegybevégek (Pod Blatnou horou), Krátke, Menyei-patak, Ma Svinický kút, Nádasok (Tŕstie), Obora, Pap-hegy (Popova hora), Povraz, Pusztaszőlő (Pusté viničky), Répaföld (Repiská), Smrečky (Pod jelšou), Szinyei-patak (Svinický potok), Szár-hegy (Roháč), Veľký laz, Vyšný hon
Koordináták:
48.70846558, 21.43892288
Terület:
9,92 km2
Rang:
község
Népesség:
1790
Tszf. magasság:
264 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04419
Település kód:
521361
Szervezeti azonosító:
324132
Adóazonosító:
2021235942

Györke az Ósva völgyében, az Abaúji-hegyalja északi részén, a Szalánci-hegység nyugati lábánál, 255 méteres (határa 212-448 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 16 km-re keletre, Hernádzsadánytól 17 km-re északkeletre, Magyarbődtől pedig 3,5 km-re délre. Határának nyugati, az Ósváig terjedő része nagyrészt mezőgazdaságilag művelt terület, keleti egyharmadát a Bagota-hegycsoporthoz erdővel borított nyugati lejtői foglalják el. Györke patakvölgy mentén kialakult főutcája nyugat-keleti irányban 230 métertől egészen 300 méteres tszf. magasságig emelkedik és a közvetlenül az erdő alatt lévő, a faluval egybeépült cigánytelepnél ér véget. Gyürkétől délkeletre magasodik a 353 méter magas Paphegy (Popova hora), északkeletre pedig a 356 méteres Szárhegy (Roháč). 2010-ben területének 48,1 %-át (477 ha) szántóföld, 28,4 %-át (282 ha) erdő, 12,3 %-át (122 ha) rét és legelő, 5,2 %-át (52 ha) pedig beépített terület foglalta el. Belterülete 2018-ban mintegy 73 hektárra terjedt ki, külterületi lakott helye nincs. A községet az 576-os út köti össze észak felé Magyarbőddel és a 19-es főúttal, dél felé pedig Regeteruszkán (3,5 km) keresztül Garbócbogdánnyal (8 km); nyugati irányban a 3410-es út Ósva (3 km) és Izdobabeszter (8,5 km) felé teremt összeköttetést. Délről Regeteruszka, nyugatól Ósva, északról és keletről pedig Petőszinye községekkel határos. Nyugati határának egy részét az Ósva-patak, északi határának nagy részét pedig a Menyei- és a Szinyei-patakok (Svinický potok) alkotják.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz, majd a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (1939-ig Abaúj-Torna vármegye ideiglenesen újra létrehozott Füzér-gönci járásához, majd a Kassai járáshoz tartozott). Területe a 20. század során csak kis mértékben változott (1910: 10,00 km², 1921: 10,01 km², 2011: 9,92 km²).

Népesség

Györke népessége 2011-ben 1692 fő volt, melynek 86,4 %-a volt szlovák, 5,4 %-a roma és 0,9 %-a (15 fő) magyar nemzetiségű (1,2 %-a – 21 fő – magyar anyanyelvű), 7,2 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségi hovatartozásáról. Az Ósva-völgyi magyar nyelvszigethez tartozó, az 1920-as évekig magyar többségű község magyar lakosságának zöme a 20. század második felében beolvadt a 18-19. században betelepült szlovákságba. A györkei szórványmagyarság száma is csökken: 1991-ben és 2001-ben 25-25, 2011-ben már csak 15 lakosa vallotta magát magyar nemzetiségűnek. 1880-ban még lakosságának 57,9 %-a, 1900-ban 64,1 %-a, 1910-ben pedig 47,9 %-a volt magyar anyanyelvű. Az első csehszlovák népszámláláskor csaknem ugyanennyien, a lakosság 47,2 %-a, 1930-ban viszont már csak 5,8 %-a vallotta magyarnak magát. Bár 1941-ben a lakosság túlnyomó többségét (90,2 %) ismét magyar anyanyelvűként írták össze, 1945 után a kettős identitás megszűnésével, a magyar lakosság zömének asszimilációjával Györke túlnyomórészt szlovák lakosságú településsé, magyarsága pedig szórvánnyá vált. A község lakosságának csaknem fele (2013-ban 46,3 százaléka) a roma etnikumhoz tartozik, ugyanakkor 1991-ben a lakosság 25,6 %-a, 2001-ben már csak 5,1 %-a vallotta magát roma nemzetiségűnek. A roma lakosság zöme szegregáltan, a község belterületének keleti peremén lévő cigánytelepen él. A még 1921-ben is református relatív többségű (48,3 %) faluban 2011-ben a lakosság 58,4 %-a (1921-ben 27,9 %) volt római katolikus, 22,5 %-a református, 2,1 %-a evangélikus, 1,7 %-a (1921-ben még 15,6 %) görög katolikus vallású, 10,3 %-a pedig nem nyilatkozott felekezeti hovatartozásáról. 1944-ig izraelita vallású közösség (1880-ban 81, 1921-ben 36, 1938-ban 11 fő) is élt a községben. Györke népessége 1880-1921 között stabilan (622-689 fő között) alakult, az 1921-1941 közötti időszakban azonban több mint egyharmadával (667 főről 906 főre) növelte népességét. A rendszerváltás után is dinamikus növekedés figyelhető meg: 1991-2017 között másfélszeresére, 1232 főről 1845 főre nőtt a lakosság száma. Ennek fő oka valószínűleg a lakosság egyre nagyobb hányadát alkotó roma lakosság magasabb természetes szaporodásában kereshető. A község népsűrűsége (2011-ben 186 fő/km²) viszonylag magas, a járási átlag csaknem két és félszerese.

Történelem

Györke első írásos említése 1323-ból „Gurke” alakban származik. Neve magyar személynévi eredetű, a György személynév régi alakjából származik. 1330-ban Gyrke, 1332-ben Gurky, 1427-ben pedig Gyorke néven említik az írásos források. A 14. században az Aba nemzetség birtoka volt, majd 1397-ben I. Zsigmond a Perényi családnak adományozta. 1332-ben a pápai tizedjegyzékben már templomos faluként szerepelt, a jegyzék név szerint említi Saul nevű papját is. 1427-ben 51 portája volt, ezzel Abaúj vármegye nagyobb falvai közé tartozott. 1565-ben 44 jobbágy és 13 zsellérporta volt a faluban. 1598-ban a Báthoryak birtoka volt, ekkor 66 portája volt, ez a szám 1636-ra 36-ra csökkent. 1672. október 26-án itt zajlott le a györkei csata a kuruc felkelők és a Spork és Cobb tábornokok vezette császári csapatok közt, mely a kurucok megsemmisítő vereségével végződött. A 18. század elején, az 1710-es pestisjárvány után csaknem elnéptelenedett: 1715-ben hét, 1720-ban pedig kilenc lakott portája volt. A 18. században részben római katolikus vallású szlovákokkal telepítették újra, de magyar többségét megőrizte a 18-19. század során is. A 18. század végén a Zombory és a Mocsáry, a 19. században a Rakovszky család volt fő birtokosa, a gyürkei Rakovszky-kúria egészen 1945-ig a család tulajdonában maradt. 1773-ban 30 jobbágy és 19 zsellércsalád élt Györkén. 1828-ban 77 háza és 546 lakosa volt. A község pecsétje 1840-ből ismert. 1851-ben 430 lakosa volt, közülük 230 volt református, 150 római katolikus és 40 zsidó vallású. 1880-ban 637, 1890-ben 633, 1900-ban 623, 1910-ben pedig 689 lakosa volt. 1890-ben 97 ház állt a faluban. 1912-ben Árpád-kori eredetű, gótikus stílusú fatornyos erődtemplomát lebontották a mai templom építésekor. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 667, 1930-ban 775 lakosa volt. 1938. novemberében az első bécsi döntés az új csehszlovák-magyar határt Györke és Magyarbőd között húzta meg, ezzel Györkét visszacsatolta Magyarországhoz (1945-ig). Északi és keleti határa államhatárrá vált, a Szinyei-pataknál határátkelő létesült. 1938-ban 162 háza és 880 lakosa volt, 1941-ben 906-an lakták. 1944-ben zsidó lakosait koncentrációs táborba hurcolták. A 20. század második felében a község belterülete csaknem kétszeresére nőtt: az 1950-es évek első felében először a Magyarbőd felé vezető országút nyugati oldalán épült új házsor, majd az 1960-80-as években új utcák létesültek a régi településmag északi és déli oldalán. A községben 1965-ig működött Csemadok-alapszervezet Uhrinyák István vezetésével. 1968-ig magyar nyelvű oktatás is volt Györkén, ennek megszüntetése után felgyorsult az asszimiláció folyamata. A 20. század második felében határában két kőbánya is működött. Az új iskola épülete 1986-1993 között épült. A rendszerváltás után termelőszövetkezetét teljesen felszámolták, gazdasági épületeit lebontották. 1991-ben 1232, 2001-ben 1472, 2011-ben 1692, 2017-ben már 1845 lakosa volt. A község címerét és zászlaját 2005-ben fogadták el. 2009-ben merült fel először geotermikus erőmű létesítése Györkén, megépítésére azonban ez idáig még nem került sor.

Mai jelentősége

A községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. Református temploma egy Árpád-kori templom alapjain épült 1912-ben neoklasszicista stílusban. Szűz Mária születésének szentelt római katolikus temploma 1994-ben épült. A Rakovszky-kúria késő barokk építmény a 18. század második feléből.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

GYŐRKE. Magyar falu Abauj Vármegyében, földes Ura Zombori, és Motsári Uraságok, lakosai reformátusok, fekszik Kassához három mértföldnyire, határja termékeny, és Kassa Városában jó módgya a’ keresetre, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Györke, (Gyurkov), magyar-tót falu, Abauj vmegyében, Regete Ruszkához 1/2 órányira: 150 kath., 10 evang., 230 ref., 40 zsidó lak. Ref. szentegyház. Határa mindent jól megterem; erdeje derék. F. u. Rakóvszky, Zombory, Szemere.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Az Ósvától keletre menve, az Ósva folyón túl Györke községet érjük. 97 háza, 663 magyar és tót lakosa van. Postája Bőd, távirója Alsó-Mislye. Református temploma az Árpádok korában épült, de csak előrésze és körfala a fedett tornáczczal maradt meg eredeti alakjában. Tornya, melyet 1875-ben az átépítéssel elrontottak, a legérdekesebb fatornyok egyike volt, faoszlopokon nyugvó nyitott erkélylyel. Harangját három régebbi harangból 1638-ban öntötték. A földbirtokos Rakovszky György, kinek itt régi nemesi kuriája van. Györke körül 1672-ben a császári seregek és a magyar felkelők közt véres ütközet volt, mely árulás következtében a felkelő sereg felkonczolásával végződött. A község határában kitünő kavicsbányát tárnak föl.

Helységnévtár

Györke, rk. 147 Regete-Ruszka, gk. 80 Kelecsény, ág. 61 Felső-Kemence, REF. 268 Tiszáninnen, izr. 81 Rozgony.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Györke. Az 1427-es évi adóösszeírásban szerepel elsőnek s ez időben 51 portája volt. Az 1672 évi Petróczy-féle felkelés során ide menekült vissza I. Lipót hadai elől Petróczy híveivel. A jól megerősített községet az osztrák csak árulás révén vehette be s a hős védőket egytől-egyig felkoncolták. A község református temploma egykor katolikus templom volt, amely az Árpádok korában épült, de csak előrésze és körfala a fedett tornáccal maradt meg eredeti alakjában. Harangját három régebbi harangból 1638-ban öntötték. A község területe 1729 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 880. (...) Felsőcsány, Györke és Magyarbőd is magyar eredetűek, de már a mult század első felében jelentkezik a szlovák kisebbségük s ez úgy megerősödik, hogy a magyarság az alig túlsúlyt jelentő 77%, 44%, illetve 85%-ra szorul le az 1910 évi adatok szerint. Ez a hirtelen fogyás, ami csak elszigetelt községnél lehetséges, 1921-ben 35%, 48% és 24%-on tud csak megállni. A fölszabadulás utáni népszámlálás eredményeiben Felsőcsány és Györke 95%, illetve 75% magyarsággal szerepel. (...) Györkén (kassai járás, szórványfalu, ahol 610 szlovák mellett a népszámlálás szerint csak 45 magyar élt) a magyar könyvtárban 38 olvasó fordult meg és egy télen 218 kötetet váltottak ki.

Névelőfordulások
1323
Gurke
1330
Gyrke
1332
Gurky
1427
Gyorke
1630
Georke
1773
Györke, Gyurkow
1786
Györke
1808
Györke, Djurkow, Gyurkow
1863
Györke
1920
Ďurkov
1927
Ďurkov, Györke
1938
Györke
1945
Ďurkov, Györke
1948
Ďurkov

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Ďurkov) 274
Telefon: 0556965554
Fax: 0557296729

Honlap: durkov.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Valik Ondrej (Független)

Képviselő-testület:
Gamrát Peter (KDH)
Kostsánszky Gedeon (MOST - HÍD)
Sarvaš Marek (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Godina Ján (SMER-SD)
Juhás Karol (SNS)
Ontková Tatiana (SNS)
Vaňová Jarmila (SRK)
Vaňová Alžbeta (SRK)
Janičo Jozef (SRK)
KDH 11% KDH 1 képviselö MOST - HÍD 11% MOST - HÍD 1 képviselö OBYČAJNÍ... 11% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö SMER-SD 11% SMER-SD 1 képviselö SNS 22% SNS 2 képviselö SRK 33% SRK 3 képviselö 9 képviselö
Združenie obcí Olšavského a Slanského regiónu

Ďurkov 274

Základná škola Ďurkov

Ďurkov 192

Alapiskola

Ďurkov 192

Óvoda

Ďurkov 273

Györkei Községi Hivatal

Ďurkov 274

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 369 58%
szlovákok 234 37%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
egyéb 28 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 637
magyarok 330 48%
szlovákok 293 43%
romák 50 7%
csehek 0 0%
németek 16 2%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 689
magyarok 315 47%
szlovákok 262 39%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 90 13%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 667
magyarok 25 2%
szlovákok 878 71%
romák 316 26%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 6 0%
összlétszám 1232
magyarok 25 2%
szlovákok 1342 91%
romák 75 5%
csehek 5 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 25 2%
összlétszám 1472
magyarok 15 1%
szlovákok 1461 86%
romák 92 5%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 122 7%
összlétszám 1692
magyarok 12 1%
szlovákok 1766 92%
romák 63 3%
csehek 10 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 75 4%
összlétszám 1926
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1290
Választási részvétel: 55.74 %
Kiadott boríték: 719
Bedobott boríték: 718

Polgármester

Érvényes szavazólap: 696
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Valik Ondrej 490 70.40 % Független
Moško Miroslav 206 29.60 % SNS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Gamrát Peter 247 KDH
Vaňová Jarmila 242 SRK
Godina Ján 230 SMER-SD
Kostsánszky Gedeon 208 MOST - HÍD
Sarvaš Marek 207 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Juhás Karol 193 SNS
Ontková Tatiana 190 SNS
Vaňová Alžbeta 181 SRK
Janičo Jozef 179 SRK

Képviselők

2014
Független 11.11% Független 1 képviselö MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö NOVA 11.11% NOVA 1 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö SIEŤ 11.11% SIEŤ 1 képviselö SDKÚ-DS 22.22% SDKÚ-DS 2 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö 9 képviselö
2018
KDH 11.11% KDH 1 képviselö SRK 33.33% SRK 3 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 11.11% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö SNS 22.22% SNS 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1183
Választási részvétel: 11.41 %
Kiadott boríték: 135
Bedobott boríték: 135
Választásra jogosult: 1182
Választási részvétel: 5.08 %
Kiadott boríték: 60
Bedobott boríték: 60
Választásra jogosult: 1 264
Választási részvétel: 18,75 %
Kiadott boríték: 237
Bedobott boríték: 235

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 116
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 193
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 47 40.52 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 34 29.31 % KDS
Vladimír Gürtler 8 6.90 % 7 STATOČNÝCH
Jaroslav Džunko 7 6.03 % Független
Rastislav Masnyk 7 6.03 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 6 5.17 % NOVA
Ivan Kuhn 2 1.72 % OKS
Marek Ďurán 2 1.72 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 2 1.72 % Független
Lukáš Sisák 1 0.86 % KSS
Zdenko Trebuľa 26 43.33% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Richard Raši 84 43.52 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 66 34.20 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 13 6.74 % ĽSNS
Jozef Červeňák 9 4.66 % RIS
Róbert Bačinský 6 3.11 % Független
Lukáš Sisák 5 2.59 % KSS
Karol Pataky 3 1.55 % MOST - HÍD, SKOK
Jarmila Tkáčová 3 1.55 % SNS
Jaroslav Džunko 3 1.55 % Független
Oliver Petrík 1 0.52 % JĽSS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 132
Érvényes szavazólap: 223
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Ľubomír Šimko 42 31.82% SMER - SD
Jozef Konkoly 32 24.24% SMER - SD
Štefan Markovič 32 24.24% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ivan Hriczko 27 20.45% Független
Jaroslav Pástor 25 18.94% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Viktor Sasák 20 15.15% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Karol Dzugas 20 15.15% Független
Július Grulyo 20 15.15% Független
Viliam Bačo 19 14.39% Független
Michal Rečka 18 13.64% SMER - SD
Slavomír Horváth 18 13.64% SNS
František Petro 17 12.88% SMER - SD
Monika Bérešová 16 12.12% SZS
Norbert Krušinský 14 10.61% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Kokarda 14 10.61% Független
Viktor Dulina 13 9.85% Független
Vojtech Staňo 13 9.85% SMER - SD
Ján Bačo 13 9.85% SĽS
Ladislav Vojtko 13 9.85% KSS
Ján Mikloš 13 9.85% KSS
Štefan Petrík 12 9.09% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Dominika Palaščáková 11 8.33% NOVA
Monika Vargová 10 7.58% SNS
Radoslav Šimko 10 7.58% SNS
Tomáš Suchý 8 6.06% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Peter Papáč 8 6.06% KSS
Štefan Laczkó 8 6.06% 7 STATOČNÝCH
Božena Letková 8 6.06% Független
Elena Fialková 8 6.06% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Peter Palaščák 7 5.30% SOĽ
Július Beluscák 7 5.30% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Marián Kertész 7 5.30% PD
Rastislav Moric 7 5.30% 7 STATOČNÝCH
Anton Medvec 7 5.30% Független
Ivan Buchla 6 4.55% SNS
Mária Topoľančinová 6 4.55% ĽS-HZDS
Ján Stanislav 6 4.55% SNS
Jozef Tischler 6 4.55% SĽS
Františka Kočišová 5 3.79% SĽS
Ján Marton 5 3.79% NOVA
Jozef Koňa 5 3.79% SĽS
Róbert Šándor 5 3.79% Független
Imrich Kohút 4 3.03% SĽS
László Iván 4 3.03% SMK-MKP
Miloš Barcal 4 3.03% Független
Roman Horváth 4 3.03% SRÚS
Elena Majancsíková 4 3.03% SĽS
Ladislav Miko 3 2.27% 7 STATOČNÝCH
Miroslav Bačenko 3 2.27% Független
Vladimír Popovič 3 2.27% SMS
Ladislav Bartók 3 2.27% Független
Ľubica Holováčová 3 2.27% SĽS
Róbert Čarny 3 2.27% SNS
Martin Baltes 2 1.52% SĽS
Alexander Bimbo 2 1.52% SRÚS
Anton Király 1 0.76% SMK-MKP
László Köteles 1 0.76% SMK-MKP
Marián Tóth 1 0.76% SaS
Jozef Holečko 1 0.76% Független
Jenő Csoltkó 0 0.00% Független
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 115 51.57% ŠKV
Michal Rečka 56 25.11% SMER-SD
Martin Smrčo 52 23.32% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Monika Gergelová 45 20.18% SNS
Erika Zámboriová 45 20.18% ŠKV
Mária Dulovičová 36 16.14% Független
Vojtech Farkaš 29 13.00% Független
Viktor Dulina 29 13.00% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Vojtko 28 12.56% KSS
Imrich Bakši 28 12.56% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Solár 27 12.11% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Gedra 27 12.11% ĽS Naše Slovensko
Marcela Demkeová 24 10.76% ĽS Naše Slovensko
František Petro 24 10.76% SMER-SD
Pavol Lehotský 23 10.31% Független
Martin Baltes 22 9.87% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Hodor 22 9.87% Független
Ondrej Bernát 22 9.87% SMER-SD
Štefan Hudák 21 9.42% ĽS Naše Slovensko
Elena Fialková 19 8.52% MOST - HÍD
Peter Derevjaník 19 8.52% SMER-SD
Ján Kokarda 16 7.17% Független
Slavomír Horváth 16 7.17% SNS
Peter Seman 15 6.73% KSS
Miloš Barcal 14 6.28% Független
Slavomír Borovský 14 6.28% DS
Jozef Hric 13 5.83% KSS
Tomáš Kozlai 13 5.83% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Mária Lacková 13 5.83% Független
Martina Dutková 12 5.38% Független
Ján Serbin 11 4.93% Független
Anton Medvec 10 4.48% Független
Ivan Hriczko 9 4.04% ŠKV
Július Pelegrin 9 4.04% Független
Július Beluscsák 9 4.04% Független
Alexander Horváth 8 3.59% MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 8 3.59% MOST - HÍD
Július Begala 8 3.59% Független
Alexander Képes 7 3.14% SMK-MKP
Ladislav Andrejanin 6 2.69% ÚSVIT
Roland Szabó 6 2.69% SMER-SD
Anetta Strýčková 6 2.69% Független
Gabriel Böhm 6 2.69% Független
Anton Király 6 2.69% SMK-MKP
Rudolf Varga 6 2.69% VZDOR
István Zachariaš 5 2.24% SMK-MKP
Vlastimil Lakatoš 5 2.24% Független
Gábor Szalay 5 2.24% SMK-MKP
Tibor Bráz 5 2.24% Független
Ervín Kompuš 4 1.79% NAJ
Ján Horváth 3 1.35% Független
Jozef Krešák 3 1.35% ŠANCA
Augustín Köteles 3 1.35% NAJ
Tamás Iván 3 1.35% SMK-MKP
Ladislav Bartók 2 0.90% MKDA-MKDSZ
Csaba Káposztás 2 0.90% MKDA-MKDSZ
László Köteles 2 0.90% SMK-MKP
Tomáš Suchý 2 0.90% ŠANCA
Csaba Simkó 2 0.90% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2 0.90% SMK-MKP
Attila Oravecz 1 0.45% MOST - HÍD
Norbert Krušinský 1 0.45% MOST - HÍD
Pavol Bujňák 0 0.00% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Július Grulyo 0 0.00% Független
Peter Kocai 0 0.00% NAJ
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 40.96 %
Torna 145 8.77 %
Buzita 141 8.53 %
Somodi 111 6.72 %
Makranc 110 6.65 %
Debrőd 109 6.59 %
Csécs 94 5.69 %
Szeszta 73 4.42 %
Jászó 69 4.17 %
Jánok 64 3.87 %
Perény - Hím 63 3.81 %
Komaróc 63 3.81 %
Áj 57 3.45 %
Reste 57 3.45 %
Szádudvarnok - Méhész 51 3.09 %
Tornaújfalu 49 2.96 %
Alsólánc 48 2.90 %
Zsarnó 47 2.84 %
Bódvavendégi 40 2.42 %
Nagyida 40 2.42 %
Péder 40 2.42 %
Abaújszina 33 2.00 %
Pány 22 1.33 %
Mecenzéf 21 1.27 %
Jászómindszent 12 0.73 %
Tornahorváti 12 0.73 %
Szádelő 12 0.73 %
Kenyhec 11 0.67 %
Miglécnémeti 11 0.67 %
Stósz 7 0.42 %
Kisida 7 0.42 %
Felsőmecenzéf 5 0.30 %
Hernádcsány 4 0.24 %
Hernádzsadány 4 0.24 %
Kassamindszent 4 0.24 %
Magyarbőd 4 0.24 %
Jászóújfalu 3 0.18 %
Felsőtőkés 3 0.18 %
Koksóbaksa 3 0.18 %
Izdobabeszter 3 0.18 %
Hernádszokoly 3 0.18 %
Enyicke 3 0.18 %
Petőszinye 3 0.18 %
Rás 2 0.12 %
Baska 2 0.12 %
Hernádszentistván 2 0.12 %
Benyék 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Kalsa 2 0.12 %
Hilyó 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Alsókemence 2 0.12 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.12 %
Györke 2 0.12 %
Alsómislye 2 0.12 %
Alsótőkés 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Semse 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Bolyár 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 68.13 %
Torna 110 23.06 %
Kecer 63 13.21 %
Szepsi 47 9.85 %
Mecenzéf 28 5.87 %
Áj 16 3.35 %
Buzita 14 2.94 %
Jászómindszent 13 2.73 %
Csécs 11 2.31 %
Jászóújfalu 10 2.10 %
Kisida 9 1.89 %
Abaújszakaly 9 1.89 %
Györke 8 1.68 %
Kenyhec 8 1.68 %
Hernádcsány 8 1.68 %
Tornaújfalu 7 1.47 %
Abos 7 1.47 %
Izdobabeszter 7 1.47 %
Abaújszina 6 1.26 %
Stósz 6 1.26 %
Budamér 5 1.05 %
Hernádszentistván 5 1.05 %
Szádudvarnok - Méhész 5 1.05 %
Hernádszokoly 5 1.05 %
Pány 5 1.05 %
Enyicke 5 1.05 %
Benyék 5 1.05 %
Semse 5 1.05 %
Bolyár 5 1.05 %
Hernádzsadány 4 0.84 %
Rozgony 4 0.84 %
Debrőd 4 0.84 %
Koksóbaksa 4 0.84 %
Nagyida 4 0.84 %
Miglécnémeti 4 0.84 %
Zsarnó 4 0.84 %
Alsókemence 4 0.84 %
Lapispatakújtelep 4 0.84 %
Szeszta 3 0.63 %
Hilyó 3 0.63 %
Komaróc 3 0.63 %
Nagyszalánc 3 0.63 %
Alsólánc 3 0.63 %
Patacskő 3 0.63 %
Sároskőszeg 3 0.63 %
Felsőmislye 3 0.63 %
Felsőmecenzéf 3 0.63 %
Szaláncújváros 3 0.63 %
Ránk 3 0.63 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.63 %
Alsómislye 3 0.63 %
Rudnok 3 0.63 %
Baska 3 0.63 %
Perény - Hím 3 0.63 %
Lapispatak 2 0.42 %
Lengyelfalva 2 0.42 %
Makranc 2 0.42 %
Petőszinye 2 0.42 %
Alsóhutka 2 0.42 %
Felsőtőkés 2 0.42 %
Aranyida 2 0.42 %
Királynép 2 0.42 %
Kassamindszent 2 0.42 %
Garbócbogdány 2 0.42 %
Hernádgecse 1 0.21 %
Alsótőkés 1 0.21 %
Kassaolcsvár 1 0.21 %
Abaújrákos 1 0.21 %
Reste 1 0.21 %
Jánok 1 0.21 %
Rás 1 0.21 %
Bódvavendégi 1 0.21 %
Hatkóc 1 0.21 %
Eszkáros 1 0.21 %
Ájfalucska 1 0.21 %
Szalánchuta 1 0.21 %
Alsócsáj 1 0.21 %
Kelecsenyborda 1 0.21 %
Györgyi 1 0.21 %
Somodi 1 0.21 %
Terebő 1 0.21 %
Abaújnádasd 1 0.21 %
Abaújharaszti 1 0.21 %
Tornahorváti 1 0.21 %
Idabukóc 1 0.21 %
Felsőhutka 1 0.21 %
Felsőkemence 1 0.21 %
Balogd 1 0.21 %
Magyarbőd 1 0.21 %
Bölzse 1 0.21 %
Bátyok 1 0.21 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 37.77 %
Buzita 223 16.48 %
Csécs 84 6.21 %
Perény - Hím 79 5.84 %
Torna 77 5.69 %
Szeszta 77 5.69 %
Reste 67 4.95 %
Makranc 66 4.88 %
Komaróc 55 4.07 %
Debrőd 55 4.07 %
Somodi 53 3.92 %
Alsólánc 51 3.77 %
Nagyida 49 3.62 %
Tornaújfalu 38 2.81 %
Jászó 37 2.73 %
Áj 37 2.73 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.37 %
Zsarnó 31 2.29 %
Péder 30 2.22 %
Abaújszina 29 2.14 %
Jánok 28 2.07 %
Bódvavendégi 25 1.85 %
Mecenzéf 15 1.11 %
Semse 11 0.81 %
Pány 10 0.74 %
Kenyhec 9 0.67 %
Hernádcsány 9 0.67 %
Tornahorváti 8 0.59 %
Kassamindszent 8 0.59 %
Miglécnémeti 8 0.59 %
Györke 7 0.52 %
Enyicke 6 0.44 %
Kecer 6 0.44 %
Kisida 5 0.37 %
Izdobabeszter 5 0.37 %
Jászómindszent 5 0.37 %
Hernádszentistván 5 0.37 %
Regeteruszka 4 0.30 %
Királynép 4 0.30 %
Jászóújfalu 4 0.30 %
Szádelő 4 0.30 %
Felsőcsáj 3 0.22 %
Patacskő 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Hatkóc 3 0.22 %
Rozgony 3 0.22 %
Hernádzsadány 3 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Aranyida 2 0.15 %
Felsőkemence 2 0.15 %
Sároskőszeg 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Alsótőkés 2 0.15 %
Baska 2 0.15 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.15 %
Felsőmecenzéf 2 0.15 %
Alsómislye 2 0.15 %
Nagyszalánc 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Hilyó 1 0.07 %
Ránk 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Györgyi 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Stósz 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Idabukóc 1 0.07 %
Budamér 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 15.73 %
Jászómindszent 108 9.23 %
Stósz 76 6.50 %
Felsőmecenzéf 50 4.27 %
Szepsi 38 3.25 %
Kisida 36 3.08 %
Hernádcsány 24 2.05 %
Jászó 24 2.05 %
Kassamindszent 24 2.05 %
Jászóújfalu 22 1.88 %
Kassabéla 19 1.62 %
Rozgony 18 1.54 %
Budamér 18 1.54 %
Hernádszokoly 17 1.45 %
Semse 17 1.45 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.28 %
Sároskőszeg 15 1.28 %
Felsőtőkés 14 1.20 %
Kassaolcsvár 14 1.20 %
Csécs 12 1.03 %
Lengyelfalva 12 1.03 %
Torna 12 1.03 %
Izdobabeszter 12 1.03 %
Hernádszentistván 12 1.03 %
Idabukóc 11 0.94 %
Aranyida 11 0.94 %
Lapispatak 11 0.94 %
Koksóbaksa 10 0.85 %
Felsőmislye 9 0.77 %
Alsótőkés 9 0.77 %
Tarcavajkóc 8 0.68 %
Abaújszakaly 8 0.68 %
Tizsite 8 0.68 %
Baska 8 0.68 %
Hatkóc 7 0.60 %
Szalánchuta 7 0.60 %
Enyicke 7 0.60 %
Abaújnádasd 7 0.60 %
Nagyida 7 0.60 %
Abaújszina 7 0.60 %
Hilyó 7 0.60 %
Perény - Hím 7 0.60 %
Magyarbőd 7 0.60 %
Hernádgecse 7 0.60 %
Nagyszalánc 7 0.60 %
Györke 6 0.51 %
Garbócbogdány 6 0.51 %
Makranc 6 0.51 %
Lapispatakújtelep 6 0.51 %
Kelecsenyborda 6 0.51 %
Kecer 6 0.51 %
Királynép 6 0.51 %
Hernádzsadány 6 0.51 %
Rás 5 0.43 %
Pány 5 0.43 %
Rudnok 5 0.43 %
Kisladna 5 0.43 %
Terebő 5 0.43 %
Hernádgönyű 4 0.34 %
Buzita 4 0.34 %
Ájfalucska 4 0.34 %
Abaújharaszti 4 0.34 %
Zsarnó 4 0.34 %
Kalsa 4 0.34 %
Petőszinye 4 0.34 %
Szeszta 4 0.34 %
Nagyladna 4 0.34 %
Ósvacsákány 3 0.26 %
Felsőcsáj 3 0.26 %
Györgyi 3 0.26 %
Abaújrákos 3 0.26 %
Apátka 3 0.26 %
Jánok 3 0.26 %
Alsómislye 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Benyék 3 0.26 %
Miglécnémeti 3 0.26 %
Újszállás 2 0.17 %
Alsókemence 2 0.17 %
Ósva 2 0.17 %
Szaláncújváros 2 0.17 %
Balogd 2 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Somodi 2 0.17 %
Regeteruszka 2 0.17 %
Bátyok 2 0.17 %
Debrőd 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Kenyhec 2 0.17 %
Bölzse 2 0.17 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 52.43 %
Buzita 84 8.34 %
Torna 66 6.55 %
Makranc 50 4.97 %
Szeszta 45 4.47 %
Csécs 39 3.87 %
Debrőd 38 3.77 %
Áj 31 3.08 %
Somodi 30 2.98 %
Tornaújfalu 30 2.98 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.78 %
Nagyida 27 2.68 %
Perény - Hím 26 2.58 %
Alsólánc 26 2.58 %
Zsarnó 26 2.58 %
Jánok 26 2.58 %
Reste 23 2.28 %
Péder 22 2.18 %
Jászó 22 2.18 %
Bódvavendégi 21 2.09 %
Rudnok 17 1.69 %
Komaróc 17 1.69 %
Mecenzéf 15 1.49 %
Jászómindszent 13 1.29 %
Hernádcsány 13 1.29 %
Abaújszina 12 1.19 %
Tornahorváti 11 1.09 %
Miglécnémeti 9 0.89 %
Pány 9 0.89 %
Kassamindszent 8 0.79 %
Aranyida 7 0.70 %
Stósz 6 0.60 %
Izdobabeszter 6 0.60 %
Jászóújfalu 6 0.60 %
Györke 6 0.60 %
Rás 6 0.60 %
Enyicke 5 0.50 %
Ránk 5 0.50 %
Lapispatak 4 0.40 %
Patacskő 4 0.40 %
Sároskőszeg 4 0.40 %
Kisida 4 0.40 %
Alsómislye 4 0.40 %
Hernádgecse 4 0.40 %
Koksóbaksa 3 0.30 %
Felsőmecenzéf 3 0.30 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.30 %
Hernádszokoly 3 0.30 %
Szalánchuta 3 0.30 %
Kenyhec 3 0.30 %
Abaújszakaly 3 0.30 %
Garbócbogdány 3 0.30 %
Semse 3 0.30 %
Alsótőkés 3 0.30 %
Szádelő 2 0.20 %
Tarcavajkóc 2 0.20 %
Hernádzsadány 2 0.20 %
Hilyó 2 0.20 %
Magyarbőd 2 0.20 %
Nagyszalánc 2 0.20 %
Kisszalánc 2 0.20 %
Kassabéla 2 0.20 %
Budamér 2 0.20 %
Hernádgönyű 2 0.20 %
Bolyár 2 0.20 %
Abaújnádasd 2 0.20 %
Petőszinye 2 0.20 %
Kalsa 2 0.20 %
Felsőtőkés 2 0.20 %
Kisladna 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Balogd 1 0.10 %
Eszkáros 1 0.10 %
Sárosófalu 1 0.10 %
Ósva 1 0.10 %
Abos 1 0.10 %
Lapispatakújtelep 1 0.10 %
Alsókemence 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Abaújharaszti 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Tizsite 1 0.10 %
Rozgony 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Királynép 1 0.10 %
Bölzse 1 0.10 %
Nagyladna 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Felsőmislye 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Kelecsenyborda 1 0.10 %
Kassaolcsvár 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 13.25 %
Hernádszentistván 216 11.14 %
Sároskőszeg 164 8.46 %
Hernádszokoly 138 7.12 %
Budamér 79 4.07 %
Rozgony 58 2.99 %
Kassabéla 40 2.06 %
Abos 40 2.06 %
Kassamindszent 39 2.01 %
Kisida 37 1.91 %
Terebő 34 1.75 %
Hernádcsány 30 1.55 %
Enyicke 28 1.44 %
Jászómindszent 28 1.44 %
Királynép 28 1.44 %
Szepsi 26 1.34 %
Tarcavajkóc 25 1.29 %
Koksóbaksa 23 1.19 %
Izdobabeszter 23 1.19 %
Lapispatak 19 0.98 %
Benyék 18 0.93 %
Hernádzsadány 18 0.93 %
Kisladna 18 0.93 %
Felsőmislye 17 0.88 %
Rás 17 0.88 %
Hernádgecse 17 0.88 %
Nagyszalánc 16 0.83 %
Kassaolcsvár 16 0.83 %
Lapispatakújtelep 15 0.77 %
Kenyhec 15 0.77 %
Alsómislye 15 0.77 %
Eszkáros 14 0.72 %
Baska 14 0.72 %
Regeteruszka 14 0.72 %
Alsótőkés 14 0.72 %
Perény - Hím 13 0.67 %
Bölzse 13 0.67 %
Abaújnádasd 13 0.67 %
Csécs 12 0.62 %
Hatkóc 12 0.62 %
Nagyladna 12 0.62 %
Lengyelfalva 12 0.62 %
Aranyida 12 0.62 %
Abaújszina 11 0.57 %
Semse 11 0.57 %
Felsőhutka 11 0.57 %
Mecenzéf 11 0.57 %
Garbócbogdány 10 0.52 %
Kalsa 10 0.52 %
Buzita 10 0.52 %
Jászóújfalu 10 0.52 %
Torna 10 0.52 %
Kecer 10 0.52 %
Magyarbőd 10 0.52 %
Felsőtőkés 10 0.52 %
Györke 10 0.52 %
Alsóhutka 9 0.46 %
Abaújszakaly 9 0.46 %
Hilyó 8 0.41 %
Idabukóc 8 0.41 %
Alsókemence 8 0.41 %
Tizsite 7 0.36 %
Jászó 7 0.36 %
Szalánchuta 7 0.36 %
Hernádgönyű 7 0.36 %
Stósz 7 0.36 %
Felsőmecenzéf 7 0.36 %
Abaújharaszti 6 0.31 %
Bolyár 6 0.31 %
Ósva 6 0.31 %
Bunyita 6 0.31 %
Györgyi 6 0.31 %
Bátyok 5 0.26 %
Szaláncújváros 5 0.26 %
Nagyida 5 0.26 %
Pány 5 0.26 %
Felsőcsáj 4 0.21 %
Ránkfüred 4 0.21 %
Ránk 3 0.15 %
Jánok 3 0.15 %
Szeszta 3 0.15 %
Újszállás 3 0.15 %
Ósvacsákány 3 0.15 %
Rudnok 3 0.15 %
Miglécnémeti 3 0.15 %
Balogd 3 0.15 %
Sárosófalu 3 0.15 %
Alsócsáj 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Áj 3 0.15 %
Füzérnádaska 3 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.15 %
Felsőkemence 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Kecerlipóc 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Abaújrákos 2 0.10 %
Apátka 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 36.84 %
Szepsi 178 16.73 %
Csécs 34 3.20 %
Szádudvarnok - Méhész 32 3.01 %
Áj 31 2.91 %
Makranc 29 2.73 %
Somodi 26 2.44 %
Tornaújfalu 25 2.35 %
Jánok 23 2.16 %
Perény - Hím 20 1.88 %
Zsarnó 20 1.88 %
Bódvavendégi 18 1.69 %
Mecenzéf 14 1.32 %
Szeszta 14 1.32 %
Tornahorváti 14 1.32 %
Jászó 12 1.13 %
Buzita 11 1.03 %
Debrőd 11 1.03 %
Kenyhec 11 1.03 %
Nagyida 10 0.94 %
Pány 10 0.94 %
Péder 8 0.75 %
Hernádcsány 6 0.56 %
Rozgony 6 0.56 %
Kisida 5 0.47 %
Hernádgecse 5 0.47 %
Reste 5 0.47 %
Ájfalucska 4 0.38 %
Szádelő 4 0.38 %
Alsólánc 4 0.38 %
Jászóújfalu 4 0.38 %
Lapispatakújtelep 4 0.38 %
Jászómindszent 4 0.38 %
Magyarbőd 3 0.28 %
Garbócbogdány 3 0.28 %
Izdobabeszter 3 0.28 %
Alsótőkés 3 0.28 %
Komaróc 3 0.28 %
Hernádszokoly 3 0.28 %
Nagyszalánc 3 0.28 %
Abos 3 0.28 %
Hernádzsadány 3 0.28 %
Enyicke 3 0.28 %
Abaújszina 3 0.28 %
Kassamindszent 3 0.28 %
Abaújnádasd 2 0.19 %
Hilyó 2 0.19 %
Eszkáros 2 0.19 %
Rudnok 2 0.19 %
Bolyár 2 0.19 %
Hernádgönyű 2 0.19 %
Budamér 2 0.19 %
Kassaolcsvár 2 0.19 %
Idabukóc 2 0.19 %
Szalánchuta 2 0.19 %
Kassabéla 2 0.19 %
Kecer 1 0.09 %
Tizsite 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Alsómislye 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Koksóbaksa 1 0.09 %
Felsőmislye 1 0.09 %
Tarcavajkóc 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Györke 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 4.79 %
Torna 20 1.62 %
Csécs 12 0.97 %
Jászó 11 0.89 %
Tornaújfalu 10 0.81 %
Rozgony 10 0.81 %
Nagyida 10 0.81 %
Buzita 8 0.65 %
Somodi 8 0.65 %
Makranc 7 0.57 %
Zsarnó 6 0.49 %
Reste 6 0.49 %
Lapispatak 6 0.49 %
Idabukóc 6 0.49 %
Debrőd 5 0.41 %
Jánok 5 0.41 %
Perény - Hím 5 0.41 %
Abaújszina 5 0.41 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.32 %
Kassamindszent 4 0.32 %
Alsólánc 4 0.32 %
Tornahorváti 4 0.32 %
Szeszta 4 0.32 %
Izdobabeszter 3 0.24 %
Petőszinye 3 0.24 %
Magyarbőd 3 0.24 %
Komaróc 3 0.24 %
Hernádszokoly 3 0.24 %
Jászóújfalu 3 0.24 %
Kisida 3 0.24 %
Györke 3 0.24 %
Ránk 3 0.24 %
Terebő 3 0.24 %
Enyicke 3 0.24 %
Nagyszalánc 2 0.16 %
Bódvavendégi 2 0.16 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.16 %
Hernádcsány 2 0.16 %
Budamér 2 0.16 %
Kalsa 2 0.16 %
Kecer 2 0.16 %
Kenyhec 2 0.16 %
Mecenzéf 2 0.16 %
Abos 2 0.16 %
Patacskő 2 0.16 %
Abaújszakaly 2 0.16 %
Kassaolcsvár 2 0.16 %
Felsőmislye 2 0.16 %
Alsókemence 2 0.16 %
Jászómindszent 1 0.08 %
Pány 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Rudnok 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Alsótőkés 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Szaláncújváros 1 0.08 %
Királynép 1 0.08 %
Lengyelfalva 1 0.08 %
Stósz 1 0.08 %
Péder 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Abaújnádasd 1 0.08 %
Hatkóc 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Ájfalucska 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Györgyi 1 0.08 %
Bolyár 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Felsőmecenzéf 1 0.08 %
Kassabéla 1 0.08 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 33.25 %
Szepsi 82 20.35 %
Csécs 20 4.96 %
Tornaújfalu 18 4.47 %
Nagyida 17 4.22 %
Szádudvarnok - Méhész 15 3.72 %
Buzita 12 2.98 %
Áj 12 2.98 %
Szeszta 12 2.98 %
Somodi 11 2.73 %
Bódvavendégi 11 2.73 %
Zsarnó 10 2.48 %
Jászó 10 2.48 %
Makranc 10 2.48 %
Mecenzéf 9 2.23 %
Péder 9 2.23 %
Jászómindszent 8 1.99 %
Tornahorváti 8 1.99 %
Perény - Hím 7 1.74 %
Eszkáros 6 1.49 %
Hernádcsány 6 1.49 %
Abaújszina 6 1.49 %
Alsólánc 5 1.24 %
Kassamindszent 5 1.24 %
Reste 5 1.24 %
Jánok 4 0.99 %
Budamér 4 0.99 %
Baska 4 0.99 %
Kenyhec 4 0.99 %
Jászóújfalu 4 0.99 %
Hernádzsadány 4 0.99 %
Debrőd 4 0.99 %
Komaróc 4 0.99 %
Magyarbőd 4 0.99 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.99 %
Hernádszentistván 3 0.74 %
Kecer 3 0.74 %
Abaújnádasd 3 0.74 %
Alsótőkés 3 0.74 %
Enyicke 3 0.74 %
Hernádgönyű 3 0.74 %
Pány 3 0.74 %
Lapispatak 3 0.74 %
Semse 3 0.74 %
Györke 2 0.50 %
Abaújszakaly 2 0.50 %
Koksóbaksa 2 0.50 %
Kassabéla 2 0.50 %
Felsőmislye 2 0.50 %
Kassaolcsvár 2 0.50 %
Tizsite 2 0.50 %
Abaújrákos 2 0.50 %
Bolyár 2 0.50 %
Rozgony 2 0.50 %
Rudnok 2 0.50 %
Izdobabeszter 2 0.50 %
Miglécnémeti 2 0.50 %
Szádelő 2 0.50 %
Benyék 2 0.50 %
Nagyszalánc 2 0.50 %
Alsómislye 1 0.25 %
Hernádgecse 1 0.25 %
Bölzse 1 0.25 %
Ájfalucska 1 0.25 %
Felsőcsáj 1 0.25 %
Lapispatakújtelep 1 0.25 %
Újszállás 1 0.25 %
Abos 1 0.25 %
Stósz 1 0.25 %
Balogd 1 0.25 %
Hernádszokoly 1 0.25 %
Ránkfüred 1 0.25 %
Patacskő 1 0.25 %
Aranyida 1 0.25 %
Rás 1 0.25 %
Hilyó 1 0.25 %
Királynép 1 0.25 %
Ránk 1 0.25 %
Sároskőszeg 1 0.25 %
Kisida 1 0.25 %
Kisladna 1 0.25 %
Szaláncújváros 1 0.25 %
Idabukóc 1 0.25 %
Felsőtőkés 1 0.25 %
Abaújharaszti 1 0.25 %
Alsóhutka 1 0.25 %
Alsókemence 1 0.25 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 17.36 %
Torna 295 16.52 %
Jászó 262 14.67 %
Szádudvarnok - Méhész 126 7.05 %
Mecenzéf 91 5.10 %
Buzita 78 4.37 %
Szeszta 60 3.36 %
Zsarnó 56 3.14 %
Somodi 52 2.91 %
Tornaújfalu 50 2.80 %
Áj 47 2.63 %
Jászóújfalu 38 2.13 %
Debrőd 35 1.96 %
Bódvavendégi 33 1.85 %
Csécs 33 1.85 %
Alsólánc 29 1.62 %
Perény - Hím 28 1.57 %
Jánok 26 1.46 %
Szádelő 24 1.34 %
Abaújszina 23 1.29 %
Komaróc 22 1.23 %
Nagyida 20 1.12 %
Makranc 20 1.12 %
Reste 20 1.12 %
Péder 17 0.95 %
Felsőmecenzéf 14 0.78 %
Tornahorváti 11 0.62 %
Jászómindszent 8 0.45 %
Miglécnémeti 6 0.34 %
Királynép 6 0.34 %
Kenyhec 5 0.28 %
Hernádzsadány 5 0.28 %
Hernádcsány 5 0.28 %
Magyarbőd 4 0.22 %
Abaújszakaly 4 0.22 %
Enyicke 4 0.22 %
Kisida 3 0.17 %
Nagyszalánc 3 0.17 %
Kassamindszent 3 0.17 %
Lapispatakújtelep 2 0.11 %
Ájfalucska 2 0.11 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Rudnok 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Pány 2 0.11 %
Hernádszokoly 2 0.11 %
Lapispatak 2 0.11 %
Abaújnádasd 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Tizsite 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Felsőmislye 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Györke 2 0.11 %
Ránk 1 0.06 %
Kecer 1 0.06 %
Rozgony 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Regeteruszka 1 0.06 %
Izdobabeszter 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsókemence 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Hernádszentistván 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kassabéla 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Patacskő 1 0.06 %
Kelecsenyborda 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Hernádgönyű 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 19.59 %
Makranc 115 6.93 %
Csécs 73 4.40 %
Torna 68 4.10 %
Buzita 39 2.35 %
Perény - Hím 36 2.17 %
Tornaújfalu 35 2.11 %
Jánok 30 1.81 %
Pány 26 1.57 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.51 %
Nagyida 23 1.39 %
Mecenzéf 23 1.39 %
Zsarnó 22 1.33 %
Áj 22 1.33 %
Szeszta 20 1.21 %
Györke 19 1.15 %
Komaróc 19 1.15 %
Péder 18 1.08 %
Somodi 17 1.02 %
Jászó 16 0.96 %
Reste 16 0.96 %
Debrőd 15 0.90 %
Kisida 14 0.84 %
Jászómindszent 14 0.84 %
Kenyhec 12 0.72 %
Alsólánc 12 0.72 %
Bódvavendégi 10 0.60 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.54 %
Sároskőszeg 9 0.54 %
Hernádcsány 9 0.54 %
Budamér 8 0.48 %
Rozgony 8 0.48 %
Kassamindszent 8 0.48 %
Hernádszentistván 7 0.42 %
Hernádszokoly 6 0.36 %
Izdobabeszter 6 0.36 %
Semse 6 0.36 %
Tornahorváti 6 0.36 %
Abaújszina 6 0.36 %
Idabukóc 6 0.36 %
Abos 6 0.36 %
Hilyó 6 0.36 %
Jászóújfalu 5 0.30 %
Tarcavajkóc 4 0.24 %
Koksóbaksa 4 0.24 %
Miglécnémeti 4 0.24 %
Bolyár 4 0.24 %
Nagyszalánc 4 0.24 %
Szádelő 4 0.24 %
Abaújnádasd 4 0.24 %
Kassabéla 4 0.24 %
Rás 4 0.24 %
Benyék 4 0.24 %
Hernádgecse 4 0.24 %
Rudnok 4 0.24 %
Stósz 3 0.18 %
Lapispatakújtelep 3 0.18 %
Kassaolcsvár 3 0.18 %
Enyicke 3 0.18 %
Bölzse 3 0.18 %
Felsőhutka 3 0.18 %
Hernádgönyű 3 0.18 %
Nagyladna 3 0.18 %
Alsótőkés 3 0.18 %
Balogd 2 0.12 %
Királynép 2 0.12 %
Kecer 2 0.12 %
Felsőmislye 2 0.12 %
Hatkóc 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Felsőtőkés 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Lengyelfalva 2 0.12 %
Alsókemence 2 0.12 %
Regeteruszka 2 0.12 %
Szaláncújváros 2 0.12 %
Alsócsáj 2 0.12 %
Ránk 2 0.12 %
Modrafalva 2 0.12 %
Bátyok 2 0.12 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Aranyida 1 0.06 %
Hernádzsadány 1 0.06 %
Apátka 1 0.06 %
Baska 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Kisszalánc 1 0.06 %
Felsőmecenzéf 1 0.06 %
Bunyita 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Terebő 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Lapispatak 1 0.06 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.97 %
Rozgony 83 4.32 %
Izdobabeszter 61 3.18 %
Kisida 61 3.18 %
Kassamindszent 53 2.76 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.71 %
Györgyi 51 2.66 %
Hernádcsány 50 2.60 %
Jászómindszent 46 2.40 %
Györke 45 2.34 %
Alsókemence 44 2.29 %
Szepsi 42 2.19 %
Sároskőszeg 42 2.19 %
Kassaolcsvár 41 2.14 %
Regeteruszka 40 2.08 %
Garbócbogdány 39 2.03 %
Budamér 37 1.93 %
Petőszinye 37 1.93 %
Bolyár 36 1.88 %
Mecenzéf 36 1.88 %
Kelecsenyborda 36 1.88 %
Nagyszalánc 33 1.72 %
Benyék 31 1.61 %
Felsőmislye 29 1.51 %
Koksóbaksa 28 1.46 %
Tarcavajkóc 28 1.46 %
Csécs 28 1.46 %
Idabukóc 27 1.41 %
Ránkfüred 27 1.41 %
Lapispatak 27 1.41 %
Kecer 25 1.30 %
Alsótőkés 25 1.30 %
Királynép 25 1.30 %
Felsőcsáj 24 1.25 %
Lengyelfalva 24 1.25 %
Hernádzsadány 24 1.25 %
Rás 23 1.20 %
Hernádszentistván 23 1.20 %
Bátyok 23 1.20 %
Felsőkemence 22 1.15 %
Alsómislye 22 1.15 %
Kassabéla 21 1.09 %
Kalsa 20 1.04 %
Hernádszokoly 20 1.04 %
Füzérnádaska 18 0.94 %
Hernádgecse 18 0.94 %
Baska 18 0.94 %
Semse 17 0.89 %
Ránk 16 0.83 %
Tizsite 16 0.83 %
Torna 15 0.78 %
Abaújszakaly 15 0.78 %
Enyicke 15 0.78 %
Ósvacsákány 15 0.78 %
Aranyida 15 0.78 %
Hilyó 14 0.73 %
Alsóhutka 14 0.73 %
Abaújnádasd 14 0.73 %
Kenyhec 14 0.73 %
Jászó 14 0.73 %
Ósva 14 0.73 %
Abaújszina 13 0.68 %
Jászóújfalu 13 0.68 %
Abaújrákos 13 0.68 %
Abaújharaszti 12 0.63 %
Pány 12 0.63 %
Stósz 12 0.63 %
Szaláncújváros 12 0.63 %
Szeszta 11 0.57 %
Lapispatakújtelep 11 0.57 %
Somodi 11 0.57 %
Abos 11 0.57 %
Kecerlipóc 10 0.52 %
Felsőhutka 10 0.52 %
Terebő 10 0.52 %
Eszkáros 10 0.52 %
Sárosófalu 10 0.52 %
Balogd 9 0.47 %
Hernádgönyű 9 0.47 %
Bölzse 9 0.47 %
Alsócsáj 8 0.42 %
Szalánchuta 8 0.42 %
Perény - Hím 7 0.36 %
Nagyida 7 0.36 %
Makranc 6 0.31 %
Rudnok 6 0.31 %
Felsőtőkés 6 0.31 %
Nagyladna 5 0.26 %
Péder 5 0.26 %
Áj 5 0.26 %
Komaróc 5 0.26 %
Buzita 5 0.26 %
Újszállás 5 0.26 %
Modrafalva 4 0.21 %
Jánok 4 0.21 %
Bódvavendégi 4 0.21 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.21 %
Zsarnó 4 0.21 %
Hatkóc 4 0.21 %
Bunyita 3 0.16 %
Apátka 3 0.16 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 19.88 %
Somodi 42 4.26 %
Kecer 28 2.84 %
Mecenzéf 22 2.23 %
Jászómindszent 16 1.62 %
Nagyida 14 1.42 %
Magyarbőd 13 1.32 %
Jászóújfalu 13 1.32 %
Torna 12 1.22 %
Csécs 10 1.01 %
Hernádcsány 8 0.81 %
Buzita 8 0.81 %
Szepsi 8 0.81 %
Kisida 8 0.81 %
Stósz 7 0.71 %
Patacskő 6 0.61 %
Abaújszina 6 0.61 %
Koksóbaksa 4 0.41 %
Felsőmecenzéf 4 0.41 %
Györke 4 0.41 %
Kassamindszent 4 0.41 %
Abaújszakaly 4 0.41 %
Kenyhec 4 0.41 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.41 %
Abaújnádasd 4 0.41 %
Hilyó 3 0.30 %
Rozgony 3 0.30 %
Rudnok 3 0.30 %
Regeteruszka 3 0.30 %
Budamér 3 0.30 %
Terebő 3 0.30 %
Szeszta 3 0.30 %
Tarcavajkóc 3 0.30 %
Hernádszokoly 2 0.20 %
Kassaolcsvár 2 0.20 %
Királynép 2 0.20 %
Hernádgecse 2 0.20 %
Lengyelfalva 2 0.20 %
Györgyi 2 0.20 %
Alsómislye 2 0.20 %
Bölzse 2 0.20 %
Kassabéla 2 0.20 %
Ósvacsákány 2 0.20 %
Lapispatakújtelep 2 0.20 %
Kelecsenyborda 2 0.20 %
Garbócbogdány 2 0.20 %
Izdobabeszter 2 0.20 %
Pány 2 0.20 %
Hatkóc 2 0.20 %
Perény - Hím 2 0.20 %
Lapispatak 2 0.20 %
Bolyár 2 0.20 %
Hernádzsadány 2 0.20 %
Ránk 2 0.20 %
Alsótőkés 2 0.20 %
Idabukóc 1 0.10 %
Makranc 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Alsókemence 1 0.10 %
Nagyladna 1 0.10 %
Alsócsáj 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Abaújharaszti 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Hernádgönyű 1 0.10 %
Abos 1 0.10 %
Ájfalucska 1 0.10 %
Semse 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Enyicke 1 0.10 %
Ránkfüred 1 0.10 %
Baska 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Aranyida 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Rás 1 0.10 %
Petőszinye 1 0.10 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.31 %
Rozgony 63 3.07 %
Hernádcsány 61 2.97 %
Jászómindszent 59 2.87 %
Kassamindszent 46 2.24 %
Mecenzéf 42 2.05 %
Izdobabeszter 37 1.80 %
Magyarbőd 35 1.70 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.70 %
Kisida 33 1.61 %
Nagyida 31 1.51 %
Györke 27 1.32 %
Enyicke 27 1.32 %
Hernádgecse 26 1.27 %
Jászó 26 1.27 %
Hernádzsadány 25 1.22 %
Kassaolcsvár 23 1.12 %
Csécs 23 1.12 %
Sároskőszeg 22 1.07 %
Hernádszentistván 22 1.07 %
Koksóbaksa 22 1.07 %
Lapispatak 21 1.02 %
Tarcavajkóc 21 1.02 %
Budamér 20 0.97 %
Nagyszalánc 20 0.97 %
Regeteruszka 19 0.93 %
Somodi 19 0.93 %
Királynép 19 0.93 %
Felsőmislye 19 0.93 %
Makranc 19 0.93 %
Felsőmecenzéf 19 0.93 %
Hernádszokoly 17 0.83 %
Alsómislye 17 0.83 %
Lengyelfalva 17 0.83 %
Baska 16 0.78 %
Semse 16 0.78 %
Abaújnádasd 15 0.73 %
Kecer 14 0.68 %
Stósz 14 0.68 %
Garbócbogdány 14 0.68 %
Idabukóc 14 0.68 %
Abaújszakaly 14 0.68 %
Torna 13 0.63 %
Kassabéla 13 0.63 %
Tizsite 12 0.58 %
Györgyi 12 0.58 %
Bölzse 12 0.58 %
Eszkáros 12 0.58 %
Kisladna 12 0.58 %
Pány 12 0.58 %
Füzérnádaska 11 0.54 %
Alsóhutka 11 0.54 %
Kenyhec 11 0.54 %
Perény - Hím 11 0.54 %
Petőszinye 10 0.49 %
Alsókemence 10 0.49 %
Benyék 10 0.49 %
Abaújszina 10 0.49 %
Szeszta 9 0.44 %
Hilyó 9 0.44 %
Jászóújfalu 9 0.44 %
Lapispatakújtelep 9 0.44 %
Felsőhutka 9 0.44 %
Hernádgönyű 9 0.44 %
Ósva 9 0.44 %
Bolyár 8 0.39 %
Alsótőkés 8 0.39 %
Aranyida 8 0.39 %
Zsarnó 8 0.39 %
Alsócsáj 7 0.34 %
Rudnok 7 0.34 %
Kelecsenyborda 7 0.34 %
Bátyok 7 0.34 %
Szalánchuta 7 0.34 %
Abos 7 0.34 %
Jánok 6 0.29 %
Kalsa 6 0.29 %
Balogd 6 0.29 %
Nagyladna 6 0.29 %
Rás 6 0.29 %
Bódvavendégi 6 0.29 %
Ósvacsákány 6 0.29 %
Kecerlipóc 6 0.29 %
Abaújharaszti 6 0.29 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.24 %
Terebő 5 0.24 %
Buzita 4 0.19 %
Felsőtőkés 4 0.19 %
Ránk 4 0.19 %
Komaróc 4 0.19 %
Felsőkemence 4 0.19 %
Patacskő 3 0.15 %
Bunyita 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Tornaújfalu 2 0.10 %
Szádelő 2 0.10 %
Bocsárd 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Ránkfüred 2 0.10 %
Áj 2 0.10 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Reste 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Apátka 1 0.05 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 14.79 %
Lapispatak 242 10.23 %
Budamér 158 6.68 %
Mecenzéf 114 4.82 %
Hernádcsány 106 4.48 %
Lapispatakújtelep 98 4.14 %
Koksóbaksa 86 3.63 %
Družstevná pri Hornáde 80 3.38 %
Nagyszalánc 77 3.25 %
Királynép 76 3.21 %
Abaújnádasd 76 3.21 %
Kecer 74 3.13 %
Stósz 74 3.13 %
Kisida 74 3.13 %
Rozgony 69 2.92 %
Kalsa 68 2.87 %
Szepsi 58 2.45 %
Izdobabeszter 55 2.32 %
Jászóújfalu 53 2.24 %
Lengyelfalva 50 2.11 %
Szaláncújváros 48 2.03 %
Hernádgecse 47 1.99 %
Jászómindszent 46 1.94 %
Sároskőszeg 46 1.94 %
Hernádszentistván 46 1.94 %
Magyarbőd 44 1.86 %
Regeteruszka 42 1.78 %
Enyicke 40 1.69 %
Benyék 36 1.52 %
Tizsite 35 1.48 %
Abaújszina 34 1.44 %
Bolyár 32 1.35 %
Alsókemence 31 1.31 %
Tarcavajkóc 31 1.31 %
Kelecsenyborda 30 1.27 %
Alsóhutka 29 1.23 %
Hernádgönyű 29 1.23 %
Kassamindszent 28 1.18 %
Sárosófalu 26 1.10 %
Petőszinye 26 1.10 %
Hernádszokoly 26 1.10 %
Újszállás 25 1.06 %
Semse 25 1.06 %
Györke 24 1.01 %
Kassaolcsvár 21 0.89 %
Abaújharaszti 21 0.89 %
Felsőkemence 21 0.89 %
Balogd 21 0.89 %
Garbócbogdány 20 0.85 %
Ósvacsákány 20 0.85 %
Ósva 20 0.85 %
Felsőmecenzéf 20 0.85 %
Abaújrákos 18 0.76 %
Rudnok 18 0.76 %
Hernádzsadány 18 0.76 %
Kassabéla 17 0.72 %
Szalánchuta 17 0.72 %
Györgyi 17 0.72 %
Alsótőkés 16 0.68 %
Felsőmislye 16 0.68 %
Csécs 15 0.63 %
Bunyita 14 0.59 %
Modrafalva 14 0.59 %
Bölzse 14 0.59 %
Torna 14 0.59 %
Alsómislye 14 0.59 %
Eszkáros 13 0.55 %
Baska 13 0.55 %
Bátyok 13 0.55 %
Abos 13 0.55 %
Kecerlipóc 12 0.51 %
Perény - Hím 12 0.51 %
Nagyida 12 0.51 %
Makranc 12 0.51 %
Alsócsáj 12 0.51 %
Felsőcsáj 11 0.46 %
Füzérnádaska 11 0.46 %
Pány 11 0.46 %
Rás 11 0.46 %
Hatkóc 11 0.46 %
Patacskő 11 0.46 %
Kenyhec 10 0.42 %
Aranyida 10 0.42 %
Hilyó 10 0.42 %
Kisszalánc 9 0.38 %
Idabukóc 9 0.38 %
Ránkfüred 9 0.38 %
Ránk 9 0.38 %
Terebő 9 0.38 %
Felsőhutka 7 0.30 %
Felsőtőkés 7 0.30 %
Zsarnó 7 0.30 %
Somodi 5 0.21 %
Reste 3 0.13 %
Jánok 3 0.13 %
Ájfalucska 3 0.13 %
Nagyladna 3 0.13 %
Buzita 3 0.13 %
Bocsárd 2 0.08 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.08 %
Péder 2 0.08 %
Bódvavendégi 2 0.08 %
Komaróc 2 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Debrőd 1 0.04 %
Szeszta 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Miglécnémeti 1 0.04 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 24.22 %
Jászómindszent 94 7.54 %
Szepsi 75 6.01 %
Stósz 68 5.45 %
Felsőmecenzéf 59 4.73 %
Jászó 40 3.21 %
Kisida 40 3.21 %
Hernádcsány 21 1.68 %
Rozgony 19 1.52 %
Makranc 18 1.44 %
Kassamindszent 17 1.36 %
Torna 16 1.28 %
Lengyelfalva 15 1.20 %
Rudnok 15 1.20 %
Hatkóc 15 1.20 %
Hernádszokoly 14 1.12 %
Királynép 11 0.88 %
Aranyida 11 0.88 %
Koksóbaksa 11 0.88 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.88 %
Jászóújfalu 10 0.80 %
Perény - Hím 9 0.72 %
Pány 9 0.72 %
Idabukóc 9 0.72 %
Garbócbogdány 8 0.64 %
Semse 8 0.64 %
Hernádszentistván 8 0.64 %
Nagyszalánc 8 0.64 %
Magyarbőd 8 0.64 %
Kassaolcsvár 8 0.64 %
Jánok 8 0.64 %
Izdobabeszter 7 0.56 %
Csécs 7 0.56 %
Felsőtőkés 7 0.56 %
Abaújszina 6 0.48 %
Kenyhec 6 0.48 %
Nagyida 6 0.48 %
Györke 6 0.48 %
Abaújszakaly 6 0.48 %
Benyék 6 0.48 %
Sároskőszeg 6 0.48 %
Felsőhutka 6 0.48 %
Abaújnádasd 5 0.40 %
Tarcavajkóc 5 0.40 %
Abos 5 0.40 %
Györgyi 5 0.40 %
Felsőmislye 5 0.40 %
Alsótőkés 5 0.40 %
Budamér 4 0.32 %
Rás 4 0.32 %
Kecerlipóc 4 0.32 %
Kecer 4 0.32 %
Kassabéla 4 0.32 %
Miglécnémeti 4 0.32 %
Buzita 4 0.32 %
Apátka 4 0.32 %
Zsarnó 3 0.24 %
Hernádzsadány 3 0.24 %
Bolyár 3 0.24 %
Enyicke 3 0.24 %
Hernádgönyű 3 0.24 %
Lapispatak 3 0.24 %
Lapispatakújtelep 3 0.24 %
Alsócsáj 3 0.24 %
Szaláncújváros 3 0.24 %
Baska 3 0.24 %
Alsóhutka 3 0.24 %
Somodi 3 0.24 %
Szeszta 3 0.24 %
Hilyó 2 0.16 %
Sárosófalu 2 0.16 %
Ájfalucska 2 0.16 %
Tornaújfalu 2 0.16 %
Alsómislye 2 0.16 %
Tornahorváti 2 0.16 %
Nagyladna 2 0.16 %
Petőszinye 2 0.16 %
Kisladna 2 0.16 %
Szalánchuta 2 0.16 %
Patacskő 2 0.16 %
Újszállás 2 0.16 %
Tizsite 2 0.16 %
Abaújharaszti 2 0.16 %
Kalsa 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Péder 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Alsólánc 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Komaróc 1 0.08 %
Bocsárd 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Bátyok 1 0.08 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.08 %
Debrőd 1 0.08 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 22.03 %
Makranc 152 9.65 %
Buzita 107 6.79 %
Torna 92 5.84 %
Ránk 82 5.21 %
Csécs 79 5.02 %