SK
SC
.....

Gútor

Község

címer zászló
592 98% magyar 1910
531 21% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Gútor
Hivatalos szlovák megnevezés:
Hamuliakovo
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Somorjai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Somorjai járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Csallóköz, Alsó-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Alsó dűlő, Alsó-Füzes, Felső dűlő, Felső-Füzes, Jobbágy dűlő, Kisgútor, Közép dűlő, Malomszög
Koordináták:
48.03798676, 17.25207901
Terület:
10,95 km2
Rang:
község
Népesség:
1803
Tszf. magasság:
128 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
90043
Település kód:
507903
Szervezeti azonosító:
304751
Adóazonosító:
2020662094

A község a Kisalföldön, a Felső-Csallóköz nyugati részén, a Duna (Körtvélyesi-váztároló) bal partján, Pozsony központjától 22 km-re délkeletre, Somorjától 5 km-re nyugatra fekszik. Mellékút köti össze Somorjával és Szemeten (2,5 km) keresztül Dénesddel (6 km). Északról Szemet és Dunajská Lužná, délkeletről Somorja, délről Rajka községekkel, délnyugatról Pozsony Dunacsún városrészével határos. Déli határát az Öreg-Duna alkotja, mely egyben államhatárt is képez Szlovákia és Magyarország között. Területének mintegy egynegyedét (melyeket korábban kiterjedt ártéri erdők borítottak) 1992-ben elárasztották a Körtvélyesi víztároló vizével.

Közigazgatás

A Pozsonyi kerülethez és a Szenci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Somorjai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Somorjai járáshoz, majd 1960-1996 között a Pozsony-környéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Somorjai járás). A község területének 26,4 %-át elvesztette 1920-ban, amikor az új államhatár megvonásával az Öreg-Dunán túli határrészeit elveszítette, ezek Dunacsún községhez kerültek, melyet 1947-ben szintén Csehszlovákiához csatoltak. Ekkor területe 12,99 km²-ről 9,56 km²-ra csökkent. Rajka Dunától északra eső határrésze ugyanakkor Gútorhoz került. 1939 óta területe (10,95 km²) nem változott.

Népesség

Gútor a második világháborúig csaknem teljesen magyarok lakta település volt. 1910-1939 között népessége 37,5 %-al nőtt (603-ról 829 főre), a következő fél évszázadra viszont a csökkenés jellemző, 1991-ben már csak 768 lakosa volt. 1945 után magyar lakosainak egynegyedét áttelepítették, több százan a csehországi deportálás elől menekülve távoztak Magyarországra, helyükre magyarországi, romániai, jugoszláviai szlovákok, valamint szlovákiai belső telepesek költöztek. Az 1991-2011 közötti időszakra (különösen 2001 után) robbanásszerű népességnövekedés jellemző, elsősorban a Pozsonyból Gútor felé irányuló kitelepülés révén (lakóparképítés). 20 év alatt 87,2 %-al nőtt a lakosság száma (768-ról 1438 főre) és ez megváltoztatta a község etnikai arculatát, 2011-re a magyar nemzetiségűek kisebbségbe kerültek (35 %). A lakosság többsége (69,9 %) római katolikus vallású.

Történelem

1244-ben említik először. A helyi nemes Gutori család birtoka volt. A 13-14. században három Gútor nevű település létezett: Nagygutor vagy Egyházgutor, Kisgútor és Gútorszeg. Kisgútor később elnéptelenedett és pusztává vált, Gútorszeg pedig a Duna áradásai során pusztult el. A 18. században ide telepített németek a 19. századra teljesen elmagyarosodtak. A 20. század elején Leonhardy Györgynek volt itt jelentős birtoka, ahol Czilchert Róbert mezőgazdász és orvos híres juhtenyészetet létesített. Iskolájáról az első feljegyzések az 1860-as évekből származnak. 1921-ben a faluban földműves tüntetés volt. 1948-ban a község nevét megváltoztatták és Martin Hamuljak (1789-1859) szlovák hazafiról, lapszerkesztőről, a szlovák nyelv propagátoráról nevezték el. 1992-ben Gútor és Dunacsún között épült meg a Duna vizének a bősi üzemvízcsatornába való elterelését lehetővé tévő zárógát és duzzasztómű.

Mai jelentősége

Gútoron szlovák alapiskola és óvoda működik, 2008-ban magyar alapiskoláját megszüntették. A népes és egyre duzzadó lakosságú településen egészségügyi központ és sportcsarnok is található, a turizmus is jelentős. A Szent Kereszt tiszteletére szentelt római katolikus temploma a 13. században épült román stílusban. Ferde, kúp alakú tornyát gótikus fiatornyok díszítik. A torony a Duna áradásai miatt ferdült el. 13. és 15. századi freskói vannak, melyeket 1979 és 1981 között bontottak ki. A községben két régi nemesi kúria található. Az első világháborúban elesettek emlékművét (Rigele Alajos alkotása) 1929-ben emelték. Gútorhoz tartozik a dunacsúni duzzasztómű és a mesterséges Duna-sziget egy része is, a Danubiana modern művészeti múzeummal.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

GUTOR. Gutern. Nemes magyar falu Posony Vármegyében, földes Urai G. Szapáry Uraság, és mások, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Duna vize mellett, melly miatt majd minden esztendőben sok károkat vall, Somorjával határos, szántó földgyei két időre vannak fel osztva, de igen kevesek, többnyire fából, ’s szénából gazdálkodnak, halászattya hasznos; második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Guthor, magyar falu, Pozson vmegyében, az öreg Duna mellett, ut. p. Somorjához 1/2 órányira: 452 kath., 6 evang., 12 zsidó lak., több közbirtokos urak csinos lakházaival. Szántófölde közép termékenységü; rétje elég; malmok a Dunán; de fő gazdagsága gyönyörü tölgy-, s cserfa erdejében áll. F. u. gr. Szapáry, Késmárky, Zsidó, Naszvady, Szmrtnik, s m. t. nemesek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Gutor, a Felső-Csallóközben fekszik. Magyar kisközség, 128 házzal és 649, róm. kath. vallású lakossal. E község legrégibb nyoma 1249-ig vezethető vissza, a mikor a Gutturi Péter fiai között végbement osztályos egyességben szerepel. A Guthori család ettőlfogva sűrűn fordul elő a község történetében. A XIII. és XIV. században már három Guthort említenek, u. m. Nagy-, másként Egyházas-Guthort, továbbá Kis-Guthort és Gutorszeget, mely utóbbi helyen rév is volt; de e községet a Duna elsodorta. Kis-Guthor nevét ma csak a község határának egy része tartja fenn. 1450-ben táplánszentmiklósi, másként gutori Nagy László pozsonyi főispán, utóbb alnádor volt a földesura. A XVI. században több birtokosát ismerjük, mert a Kisgutori családon kívül, mely Zsigmond királytól kapott itt adományt, még Nagy-Gutoron Haraszti Ferencz, Bajcsi Sebestyén és Lévay János is birtokosok. Kis-Gutor egy része meg Somorja városáé. Az 1553-iki portális összeírásban Lévay János 15 portája adózik Nagy-Gutoron. A XVII. század második felében az Armpruster, az Eperjesi, a Kerekes, a mult század elején a Földes, Korláth, Szapáry, Késmárky, Sidó, Naszady, Zichy és Szmrtnik családok voltak a birtokosai, ma pedig Leonhardy Györgynek van itt kiterjedtebb birtoka és csinos kastélya, melyet Czilchert dr., a gróf Zichy család házi orvosa, a mult század hatvanas éveiben építtetett. Ez a Czilchert itt híres juhászatot létesített. Ettől vette meg Bukowky Jaromir gróf és ugyancsak vétel útján került a mai tulajdonos birtokába. A község azelőtt német volt, de lakosai idővel megmagyarosodtak. Régi kis temploma XIV. századbeli építmény, de már át van alakítva. Az egyház birtokában mintegy háromszázéves kehely van, mely érdekes szepesi ötvösmű. A községhez tartoznak Kis-Gutor és Sziget tanya. Saját postája van. Távírója és vasúti állomása Somorja.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Gutor. A község területe 1903 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 829.

Czilchert Róbert

1809.3.14.
Misérd - megszületett
1884.2.4.
Gútor - elhunyt
Névelőfordulások
1773
Guthor, Ghuttorn,
1786
Guttern, Guttor,
1808
Gútor, Guthor, Gutern, Gutora,
1863
Gutor,
1888
Gútor,
1892
Gutor,
1895
Gútor,
1920
Gutora, Gutern,
1948
Hamuliakovo
2013
Gútor

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Duna utca (Dunajská) 127/18
Telefon: 0245988128
Fax: 0245988113

Honlap: obechamuliakovo.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Goldbergerová Ludmila (Független)

Képviselő-testület:
Krajčírová Juliana (Független)
Fejes Mária (Független)
Balková Darina (Független)
Olajec Štefan (MOST - HÍD)
Kránitz Ladislav (SME RODINA - Boris Kollár)
Schnóbl Jozef (SMK-MKP)
Paráková Anna (SPOLU)
Független 43% Független 3 képviselö MOST - HÍD 14% MOST - HÍD 1 képviselö SME RODI... 14% SME RODINA - Boris Kollár 1 képviselö SMK-MKP 14% SMK-MKP 1 képviselö SPOLU 14% SPOLU 1 képviselö 7 képviselö
Gútori Posta

Hamuliakovo 134

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Gútor 134

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Gútor 239

Gútori Községi Hivatal

Duna utca 127/18

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 598 89%
szlovákok 3 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 32 5%
lengyelek 0 0%
egyéb 42 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 675
magyarok 592 98%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 10 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 603
magyarok 690 96%
szlovákok 22 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 718
magyarok 811 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 812
magyarok 533 69%
szlovákok 233 30%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 768
magyarok 525 56%
szlovákok 401 42%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 2 0%
csehek 2 0%
németek 2 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 11 1%
összlétszám 945
magyarok 504 35%
szlovákok 894 62%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 2 0%
csehek 4 0%
németek 6 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 24 2%
összlétszám 1438
magyarok 531 21%
szlovákok 1910 74%
ruszinok 2 0%
romák 2 0%
ukránok 6 0%
csehek 19 1%
németek 4 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 43 2%
ismeretlen 51 2%
összlétszám 2568
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1768
Választási részvétel: 65.33 %
Kiadott boríték: 1155
Bedobott boríték: 1155

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1147
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Goldbergerová Ludmila 495 43.16 % Független
Olajec Štefan 442 38.54 % MOST - HÍD
Molnár Peter 210 18.31 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Krajčírová Juliana 569 Független
Schnóbl Jozef 484 SMK-MKP
Fejes Mária 440 Független
Balková Darina 432 Független
Olajec Štefan 423 MOST - HÍD
Paráková Anna 407 SPOLU
Kránitz Ladislav 378 SME RODINA - Boris Kollár

Képviselők

2014
Független 71.43% Független 5 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 42.86% Független 3 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö SPOLU 14.29% SPOLU 1 képviselö SME RODINA - Boris Kollár 14.29% SME RODINA - Boris Kollár 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1330
Választási részvétel: 21.35 %
Kiadott boríték: 284
Bedobott boríték: 284
Választásra jogosult: 1333
Választási részvétel: 16.13 %
Kiadott boríték: 215
Bedobott boríték: 215
Választásra jogosult: 1 668
Választási részvétel: 27,03 %
Kiadott boríték: 451
Bedobott boríték: 451

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 283
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 436
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 166 58.66 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Daniel Krajcer 44 15.55 % NOVA
Monika Flašíková - Beňová 35 12.37 % SMER - SD
Roman Ruhig 16 5.65 % NP
Oskar Dobrovodský 7 2.47 % NaS - ns
Jaroslav Paška 4 1.41 % SNS
Zdenka Beňová 3 1.06 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 3 1.06 % Független
Karol Ondriáš 2 0.71 % KSS
Anton Čulen 2 0.71 % MS
Peter Marček 1 0.35 % SOSKA
Gabriel Karácsony 0 0.00 % PD
Monika Flašíková - Beňová 24 11.16% SMER - SD
Juraj Droba 97 22.25 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Pavol Frešo 96 22.02 % Független
Daniel Krajcer 61 13.99 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Milan Ftáčnik 52 11.93 % Független
Rudolf Kusý 51 11.70 % Független
Ján Mrva 35 8.03 % Független
Ľubomír Huďo 26 5.96 % Független
Jozef Uhler 7 1.61 % Független
Natália Hanulíková 3 0.69 % SZS
Martin Jakubec 3 0.69 % Független
Rastislav Blaško 2 0.46 % Független
Lukáš Parízek 1 0.23 % SNS
Jozef Danko 1 0.23 % Független
Andrej Trnovec 1 0.23 % SĽSAH
Jalal Suleiman 0 0.00 % KSS
Milan Lopašovský 0 0.00 % SMS
Marián Leinerovič 0 0.00 % NP
Ľubomír Kolárik 0 0.00 % SZaSZO
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 278
Érvényes szavazólap: 428
Érvényes szavazólap: 5875
# Név Szavazat Százalék Párt
István Pomichal 116 41.73% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH
Mária Gaspareková 91 32.73% NP
Blažej Slabý 39 14.03% NOVA
Štefan Jurčík 18 6.47% SMER - SD
Jozef Hudák 10 3.60% SNS
Michal Polónyi 4 1.44% PD
István Pomichal 170 39.72% SMK-MKP, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, OKS, NOVA, KDH
Juraj Jánošík 160 37.38% Független
Gabriel Kenderessy 141 32.94% Zmena zdola, OKS, NOVA, SMK-MKP, SaS, KDH, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jozef Dúcz 67 15.65% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD
Peter Molnár 66 15.42% ĽS Naše Slovensko
Ján Hučko 47 10.98% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Andrea Žilincová 45 10.51% SNS
Katarína Drgová 24 5.61% NP
Róbert Široký 19 4.44% VZDOR
Rastislav Vavríček 17 3.97% ĽS Naše Slovensko
István Pomichal 1059 0.00% KDH, MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, SZ, SMK-MKP, OKS
Štefan Jurčík 753 0.00% SMER - SD
Blažej Slabý 555 0.00% NOVA
Jozef Hudák 255 0.00% SNS
Mária Gaspareková 231 0.00% NP
Michal Polónyi 54 0.00% PD
Juraj Jánošík 2571 43.76% Független
István Pomichal 2031 34.57% SMK-MKP, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, OKS, NOVA, KDH
Gabriel Kenderessy 1696 28.87% Zmena zdola, OKS, NOVA, SMK-MKP, SaS, KDH, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jozef Dúcz 1129 19.22% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD
Ján Hučko 921 15.68% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Andrea Žilincová 801 13.63% SNS
Katarína Drgová 378 6.43% NP
Peter Molnár 346 5.89% ĽS Naše Slovensko
Róbert Široký 270 4.60% VZDOR
Rastislav Vavríček 246 4.19% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Dénesd 331 41.32 %
Annamajor 122 15.23 %
Csölle 102 12.73 %
Dunahidas 82 10.24 %
Gútor 45 5.62 %
Szemet 45 5.62 %
Éberhard 36 4.49 %
Fél 34 4.24 %
Vők 4 0.50 %
Éberhard 500 29.48 %
Dénesd 266 15.68 %
Csölle 180 10.61 %
Fél 167 9.85 %
Dunahidas 144 8.49 %
Gútor 141 8.31 %
Annamajor 141 8.31 %
Vők 80 4.72 %
Szemet 77 4.54 %
Fél 473 23.29 %
Dénesd 450 22.16 %
Éberhard 240 11.82 %
Csölle 209 10.29 %
Gútor 170 8.37 %
Annamajor 161 7.93 %
Dunahidas 142 6.99 %
Vők 103 5.07 %
Szemet 83 4.09 %
Éberhard 456 40.39 %
Dénesd 215 19.04 %
Dunahidas 94 8.33 %
Annamajor 92 8.15 %
Csölle 84 7.44 %
Fél 78 6.91 %
Gútor 67 5.93 %
Szemet 37 3.28 %
Vők 6 0.53 %
Dénesd 916 35.63 %
Csölle 378 14.70 %
Annamajor 369 14.35 %
Dunahidas 300 11.67 %
Éberhard 178 6.92 %
Szemet 161 6.26 %
Gútor 160 6.22 %
Fél 100 3.89 %
Vők 9 0.35 %
Fél 314 34.09 %
Dénesd 121 13.14 %
Éberhard 103 11.18 %
Csölle 96 10.42 %
Dunahidas 95 10.31 %
Annamajor 89 9.66 %
Gútor 47 5.10 %
Szemet 45 4.89 %
Vők 11 1.19 %
Dénesd 149 39.42 %
Csölle 61 16.14 %
Annamajor 44 11.64 %
Dunahidas 37 9.79 %
Szemet 29 7.67 %
Gútor 24 6.35 %
Éberhard 17 4.50 %
Fél 17 4.50 %
Vők 0 0.00 %
Dénesd 69 19.94 %
Gútor 66 19.08 %
Csölle 56 16.18 %
Dunahidas 55 15.90 %
Szemet 31 8.96 %
Annamajor 31 8.96 %
Éberhard 24 6.94 %
Fél 13 3.76 %
Vők 1 0.29 %
Dénesd 62 25.20 %
Dunahidas 49 19.92 %
Csölle 33 13.41 %
Annamajor 28 11.38 %
Fél 26 10.57 %
Éberhard 19 7.72 %
Gútor 17 6.91 %
Szemet 11 4.47 %
Vők 1 0.41 %
Dénesd 119 44.07 %
Annamajor 41 15.19 %
Csölle 33 12.22 %
Dunahidas 25 9.26 %
Gútor 19 7.04 %
Szemet 14 5.19 %
Éberhard 13 4.81 %
Fél 6 2.22 %
Vők 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
186 38.51%
VPN
171 35.40%
KSČ
44 9.11%
SZ
27 5.59%
SNS
14 2.90%
SPV
12 2.48%
KDH
12 2.48%
DS
6 1.24%
SSL
5 1.04%
HČSP
2 0.41%
SD
2 0.41%
Egyéb
2 0.41%
Érvényes szavazatok 483
Magyar Polgári Párt
164 35.42%
Együttélés-MKDM
117 25.27%
SDĽ
69 14.90%
HZDS
57 12.31%
SZS
15 3.24%
ODÚ
11 2.38%
KSS
6 1.30%
SSL-SNZ
6 1.30%
SDSS
6 1.30%
SZ
5 1.08%
SNS
2 0.43%
DS-ODS
2 0.43%
Egyéb
3 0.65%
Érvényes szavazatok 463
MK
234 59.24%
SP-VOĽBA
65 16.46%
HZDS-RSS
30 7.59%
10 2.53%
HZPCS
10 2.53%
ZRS
9 2.28%
DS
7 1.77%
NS
7 1.77%
KDH
6 1.52%
KSS
6 1.52%
SD
4 1.01%
SPK
3 0.76%
SNS
2 0.51%
KSÚ
2 0.51%
Érvényes szavazatok 395
MKP
283 51.55%
SDK
112 20.40%
SDĽ
93 16.94%
HZDS
29 5.28%
SNS
14 2.55%
SOP
7 1.28%
KSS
4 0.73%
MLHZP
4 0.73%
Egyéb
3 0.55%
Érvényes szavazatok 549
MKP
367 64.84%
SDKU
75 13.25%
HZDS
26 4.59%
ANO
17 3.00%
SMER
17 3.00%
SDĽ
13 2.30%
KDH
10 1.77%
SZS
6 1.06%
KSS
6 1.06%
SNS
6 1.06%
SDA
5 0.88%
PSNS
5 0.88%
HZD
4 0.71%
OKS
3 0.53%
ZAR
3 0.53%
Egyéb
3 0.53%
Érvényes szavazatok 566
MKP
314 54.04%
SDKU DS
138 23.75%
SMER
48 8.26%
SNS
22 3.79%
SF
16 2.75%
KDH
14 2.41%
ĽS HZDS
14 2.41%
ANO
4 0.69%
KSS
3 0.52%
OKS
3 0.52%
Egyéb
5 0.86%
Érvényes szavazatok 581
Most-Híd
289 34.95%
SDKU DS
171 20.68%
SMER
101 12.21%
SaS
95 11.49%
MKP
80 9.67%
KDH
31 3.75%
SDĽ
21 2.54%
SNS
14 1.69%
Únia
8 0.97%
ĽS HZDS
4 0.48%
AZEN
4 0.48%
LSNS
4 0.48%
Egyéb
5 0.60%
Érvényes szavazatok 827
Most-Híd
245 30.17%
SMER SD
162 19.95%
MKP
91 11.21%
SDKU DS
91 11.21%
SaS
77 9.48%
KDH
45 5.54%
OĽaNO
35 4.31%
SNS
18 2.22%
99 Percent
15 1.85%
Zmena zdola DU
9 1.11%
SSS NM
5 0.62%
SZ
4 0.49%
Egyéb
15 1.85%
Érvényes szavazatok 812
Most-Híd
233 22.36%
SaS
187 17.95%
SMER SD
115 11.04%
OĽANO-NOVA
115 11.04%
MKP
111 10.65%
SME RODINA
84 8.06%
#SIEŤ
66 6.33%
SNS
45 4.32%
LSNS
42 4.03%
KDH
10 0.96%
SKOK!
10 0.96%
SDKU DS
7 0.67%
SZS
5 0.48%
Egyéb
12 1.15%
Érvényes szavazatok 1042
Szenci járás
Szlovákia

Bejelentések