SK
RS
.....

Gömörfüge

Község

címer zászló
416 99% magyar 1910
162 37% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Füge
Hivatalos szlovák megnevezés:
Figa
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
Bikk-tető, Gyurtyán, Hives-oldal, Nagy-oldal (Halomka-hegy), Nyúlasok-völgy, Vad Andrásy-puszta
Koordináták:
48.39661026, 20.25366592
Terület:
9,20 km2
Rang:
község
Népesség:
439
Tszf. magasság:
181 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98251
Település kód:
514713
Szervezeti azonosító:
318671
Adóazonosító:
2021168688

A község a Gömöri-medence délkeleti részén, a Vályi-patak (Kálosa-patak) mentén, a Vályi-völgy déli végénél fekszik, a 16-os országos főút mentén, Rimaszombattól 21 km-re keletre, Tornaljától 8 km-re délnyugatra. Itt ágaznak el a Vályi-völgyön végigvezető, Kálosán (4 km) keresztül Felsővályra (10 km) tartó, valamint a Hanván (9 km) át Sajólénártfalvára (13 km) vezető országutak. Határa 170-285 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő, mintegy egyharmadrészt erdővel borított dombvidék. Északnyugatról Kálosa, délnyugatról Baraca, délről Runya, keletről Oldalfala, északkeletről pedig Zsór községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). Területe (9,20 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 422, 1921-ben 437, 1938-ben pedig 463, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után magyar lakosságának egy részét kitelepítették és magyarországi, valamint kárpátaljai szlovákokat telepítettek a községbe. Ez alapvetően megváltoztatta a község nemzetiségi arculatát, mára vegyes lakosságú község relatív magyar többséggel (2011-ben a lakosság 42,1 %-a volt magyar, 40,9 %-a pedig szlovák nemzetiségű, a magyar anyanyelvűek aránya 50,8 % volt). A 20. század második felének népességcsökkenése után (21,6 %-os veszteség 1938-91 között) 1991-2011 között népessége 15,2 %-al nőtt (363 főről 418-ra). 2011-ben a lakosság 10,5 %-a vallotta magát roma nemzetiségűnek, ugyanakkor a roma etnikumhoz a lakosság több mint egyharmada (36,8 %) tartozott. Az 1921-ben még túlnyomóan katolikus vallású (81,9 %) faluban 2011-ben a lakosság 51,9 %-a volt római katolikus, 6,0 % -a pedig református vallású. Kiugróan magas a községben a felekezeten kívüliek (30,1 %) aránya.

Történelem

A település valószínűleg a 10. - 11. században keletkezett. 1244-ben "Fygey" alakban említik először. Nemesi község volt, mely a 15. században Alsó- és Felsőfügére oszlott. 1409-ben "Felsewfygey", 1786-ban "Fige" alakban szerepel az írott forrásokban. A török támadások következtében átmenetileg elnéptelenedett. A 19. század elején Alsófügének 70 háza volt 579 lakossal, közülük 40 nemes. Lakói főként mezőgazdaságból éltek. 1874-ben egy tűzvészben az egész falu leégett. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott, ezután az új csehszlovák állam része lett. 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartozott. 1947-ben magyar lakóinak nagy részét Magyarországra telepítették át, helyükre szlovákok költöztek. Földműves szövetkezete 1952-ben alakult. 1990-ig helyi nemzeti bizottsága közös volt Baracával és Oldalfalával. A 2000-es években megépült a 16-os (korábban 50-es) főútnak a falut elkerülő szakasza egy viadukttal.

Mai jelentősége

A községben 1-4 osztályos magyar és szlovák tanítási nyelvű alapiskola működik. Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának szentelt római katolikus temploma 1810-ben épült középkori alapokon, egykori számos kúriája közül egyetlen maradt fent (Palkovics.kúria, 19. század eleje, klasszicista).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

FIGE. vagy Füge. Magyar falu Gömör Vármegyében, földes Urai külömbféle Urak, lakosai katolikusok, fekszik egy motsáros völgyben, Sajó vizétöl egy mértföldnyire. Határbéli földgye tiszta, és kétszeres búzát terem, piatzozása három, ’s négy mértföldnyire, legelője szükségekre elég, mind a’ kétféle fája van, gyümöltsös, és konyha kertyei jók, keresettye só alatt, és szőlő munkával, kendert áztató vize alkalmatos, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Füge, helység, Gömör vgyében, napkeletről Óldalfala, éjszakról alsó Kálosa határaival szomszédos. E helységen visz Tornalljától keresztül Rima-Szombat felé vivő országut, a helység alsó végin; az országuthoz közel van Hevessi Bertalannak csinos nemesgyümölcsfajokkal beültetett kertje; nagy, de még el nem készült lakháza. Van a r. katholikusoknak templomjuk, – a lakosok száma 418-ra megy, ezek közül r. kath. 329, evang. férfi 15, asszony 22; reform. 52. Mindnyájan magyar nyelven beszélnek. Van 6 6/8 urbéri telek, 14 zsellér, 14 lakó, 21 2/8 majorsági telek; 992 hold erdő s legelő. Mind a mellett, hogy szántófölde dombos s meredek, mégis megtermi a legszebb tisztabuzát s egyebet; rétje a Vály völgyi patak veszedelmes árjának van gyakorta kitéve. Birják ezen helységet: Rákóczi, Hevessi, Vad, Szakál, Rácz urak, és özv. Pankovicsné asszony.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Bejétől nyugati irányban az országút mentén Füge helységet érjük a vályi völgy déli nyílásánál.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Füge, a tornallya-bánrévei vasútvonal mentén fekvő magyar kisközség, 89 házzal és 470 róm. kath. vallású lakossal. A községet már a pápai tizedszedők jegyzéke említi Figes név alatt. 1407-ben a Mikófalvy család bírta és ekkor Figew volt a neve. Két évvel később már mint két külön község szerepel, Alsó és Felső jelzővel s birtokosai a Csató és a Kozma családok. 1435-ben már a Fügey családot is említik az egykorú oklevelek. Azután a Baloghy család is szerez itten részeket, később pedig a Rákóczy, Palkovics, Rácz, Vad, Hevessy, Szakall és a Fáy családok. Jelenleg Hevessy Benedeknek és Ruthényi Bélának van itt nagyobb birtoka. Három csinos úrilak is van a községben, melyeket a Palkovics, a Vad és a Hevessy családok építtettek. A községhez tartozik Aranyszék puszta, mely mint külön község már a XIV. században szerepel, a mikor is a Csetnekiek voltak az urai. E község vidékén feküdt hajdan Szentlélek, azóta elpusztult falu, mely a XV. század elején a Rozgonyiak birtoka. 1479-ben a mellétei Barna család és 1486-ban a Giczey, utána pedig az Orosz család volt az ura. Ezen a vidéken feküdt Erdőszád község is, mely 1435-ben a Baloghy család birtoka volt. 1874-ben az egész község leégett. A kath. templom 1810-ben épült. Posta van a községben, távírója és vasúti állomása pedig Tornallya.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Gömörfüge. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Aranyszékópuszta, Felsőtanya. A község területe 1599 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 463.

Névelőfordulások
1244
Fygey
1409
Felsewfygey
1773
Fige,
1786
Fige,
1808
Füge, Fige,
1863
Füge,
1907
Gömörfüge,
1920
Figa,
1927
Figa, Füge,
1938
Gömörfüge,
1945
Figa, Füge,
1948
Figa
1994
Füge

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Gömörfüge (Figa) 11
Telefon: 0475595311
Fax: 0475595311

Honlap: obecfiga.web...e.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Sklenárik Tibor (Független)

Képviselő-testület:
Völgyi Zoltán (Független)
Gubala Maroš (Független)
Völgyiová Lucia (Független)
Mogyoródi Roman (Független)
Gubala Martin (ĽS Naše Slovensko)
Független 80% Független 4 képviselö ĽS Naše ... 20% ĽS Naše Slovensko 1 képviselö 5 képviselö
Gömörfügei Posta

Gömörfüge 11

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Gömörfüge 103

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Gömörfüge 141

Gömörfügei Anyakönyvi Hivatal

Gömörfüge 11

Gömörfügei Községi Hivatal

Gömörfüge 11

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
csehek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 386 98%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 8 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 394
magyarok 416 99%
szlovákok 6 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 422
magyarok 433 99%
szlovákok 4 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 437
magyarok 195 54%
szlovákok 164 45%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 4 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 363
magyarok 170 44%
szlovákok 164 42%
ruszinok 1 0%
romák 44 11%
csehek 2 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 8 2%
összlétszám 389
magyarok 176 42%
szlovákok 171 41%
ruszinok 0 0%
romák 44 11%
csehek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 25 6%
összlétszám 418
magyarok 162 37%
szlovákok 197 45%
ruszinok 0 0%
romák 70 16%
csehek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 12 3%
összlétszám 442
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 328
Választási részvétel: 63.41 %
Kiadott boríték: 208
Bedobott boríték: 208

Polgármester

Érvényes szavazólap: 205
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Sklenárik Tibor 164 80.00 % Független
Palmont Attila 41 20.00 % SNS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Völgyi Zoltán 88 Független
Gubala Martin 75 ĽS Naše Slovensko
Gubala Maroš 74 Független
Völgyiová Lucia 73 Független
Mogyoródi Roman 66 Független

Képviselők

2014
Független 80.00% Független 4 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 80.00% Független 4 képviselö ĽS Naše Slovensko 20.00% ĽS Naše Slovensko 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 316
Választási részvétel: 34.49 %
Kiadott boríték: 109
Bedobott boríték: 109
Választásra jogosult: 315
Választási részvétel: 16.19 %
Kiadott boríték: 51
Bedobott boríték: 51
Választásra jogosult: 323
Választási részvétel: 25,38 %
Kiadott boríték: 82
Bedobott boríték: 82

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 99
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 80
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Emil Samko 50 50.51 % KĽS
Vladimír Maňka 17 17.17 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 13 13.13 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 8 8.08 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ladislav Fízik 4 4.04 % ASV
Pavel Chovanec 3 3.03 % ÚSVIT
Jozef Sásik 2 2.02 % SĽS
Ondrej Binder 1 1.01 % Független
Karol Konárik 1 1.01 % SNS
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Vladimír Maňka 18 35.29% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Marian Kotleba 30 37.50 % ĽSNS
Vojtech Kökény 15 18.75 % SRK
Ján Lunter 12 15.00 % Független
Jozef Šimko 6 7.50 % Független
Igor Kašper 5 6.25 % Független
Martin Juhaniak 4 5.00 % Független
Viliam Baňák 3 3.75 % JĽSS
Martin Klus 2 2.50 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Alena Pivovarčiová 2 2.50 % NP
Michal Kantor 1 1.25 % SZS
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 106
Érvényes szavazólap: 81
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Vojtech Szajkó 62 58.49% Független
Gejza Farkaš 33 31.13% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Peter Mináč 11 10.38% SMER - SD, KDH
Peter Juhász 10 9.43% SMK-MKP
Pavel Struhár 10 9.43% SMER - SD, KDH
Michal Bagačka 10 9.43% KDH, SMER - SD
Zoltán Bán 9 8.49% SMK-MKP
František Auxt 9 8.49% SMK-MKP
Stanislav Mizík 8 7.55% ĽS Naše Slovensko
Jozef Šimko 8 7.55% Független
Dušan Širák 7 6.60% KSS
Lukáš Kvietok 7 6.60% KDH, SMER - SD
Vojtech Kökény 7 6.60% SRK
Tomáš Agócs 7 6.60% MOST - HÍD
Silvia Vargová 7 6.60% MOST - HÍD
Ján Matej 6 5.66% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ivan Hazucha 6 5.66% SMER - SD, KDH
Jozef Pupala 6 5.66% KSS
Ladislav Rigó 6 5.66% SMK-MKP
Kristián Gavalier 6 5.66% ĽS Naše Slovensko
Tibor Balog 5 4.72% SMS
Peter Vetrák 5 4.72% SĽS
Veronika Rízová 4 3.77% KSS
Viliam Vaš 4 3.77% SMER - SD, KDH
Dušan Kojnok 4 3.77% SZS, Zmena zdola, DÚ
Ladislav Lang 4 3.77% MOST - HÍD
Aneta Vargicová 4 3.77% SNS
Katarína Moncoľová 3 2.83% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jana Uhrinová 3 2.83% SNS
Helena Krauszová 3 2.83% SMS
Peter Vraniak 3 2.83% ÚSVIT
Csaba Horváth 3 2.83% Független
Renáta Puhlová 3 2.83% PD
Dušan Faško 3 2.83% KSS
Tomáš Rosiar 2 1.89% ĽS Naše Slovensko
Anna Kekeňáková 2 1.89% KSS
Katarína Horváth 2 1.89% KĽS
Jaroslav Suja 2 1.89% Független
Tibor Lukáčka 1 0.94% ASV
Pavel Cibuliak 1 0.94% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Romana Antalová 1 0.94% ÚSVIT
Marian Petrok 1 0.94% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Samuel Zubo 1 0.94% KSS
Viliam Vidinský 1 0.94% ĽS-HZDS, HZD
Ján Antal 1 0.94% ÚSVIT
Ján Hiraj 1 0.94% NP
Jozef Hrablay 0 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Peter Juhász 24 29.63% SMK-MKP
Aladár Bari 21 25.93% MOST - HÍD
Zoltán Cziprusz 19 23.46% SMK-MKP
Stanislav Mizík 18 22.22% ĽS Naše Slovensko
Ferenc Auxt 17 20.99% SMK-MKP
Zdenko Ľaudár 16 19.75% ĽS Naše Slovensko
Štefan Vavrek 15 18.52% MOST - HÍD
Vojtech Szajkó 14 17.28% SRK
Vojtech Kökény 13 16.05% SRK
Jozef Šimko 13 16.05% Független
Pavel Cibuliak 11 13.58% ĽS Naše Slovensko
Michal Bagačka 10 12.35% SMER-SD
Tomáš Agócs 10 12.35% MOST - HÍD
Ladislav Rigó 9 11.11% SMK-MKP
Michaela Kružlicová 8 9.88% ĽS Naše Slovensko
Adriana Zavadinková 7 8.64% ĽS Naše Slovensko
Peter Mináč 7 8.64% SMER-SD
Andrea Andrášiová 7 8.64% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Ján Antal 6 7.41% JEDNOTA-ĽSS
Csaba Csízi 6 7.41% MOST - HÍD
Zoltán Biró 6 7.41% DOMA DOBRE
Gejza Farkaš 5 6.17% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 5 6.17% KSS
Stanislava Zvarová 5 6.17% SMER-SD
Tomáš Sliva 5 6.17% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 4 4.94% Független
Marian Petrok 4 4.94% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Anatolij Jefimov 4 4.94% KSS
Dušan Hlinka 4 4.94% SMER-SD
Branislav Bukviar 3 3.70% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Gejza Mede 3 3.70% Független
Ján Lichanec 3 3.70% Független
Stanislav Krahulec 3 3.70% Független
Marta Kanalová 3 3.70% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Vladimír Skrutek 3 3.70% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ladislav Lang 3 3.70% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 3 3.70% SMER-SD
Lukáš Kvietok 2 2.47% SMER-SD
Roman Lebeda 2 2.47% Független
Robert Bottlik 2 2.47% SME RODINA - Boris Kollár
Anna Zsóriová 2 2.47% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Kristián Korheľ 2 2.47% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Róbert Čipka 2 2.47% KSS
Aneta Vargicová 2 2.47% SNS
Miroslava Vargová 1 1.23% Független
Alena Pivovarčiová 1 1.23% NP
Zdenek Očovan 1 1.23% NAJ
Vojtech Menyhárt 1 1.23% Független
Martin Pliešovský 1 1.23% SNS
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 40.14 %
Tiszolc 212 24.59 %
Nyustya 134 15.55 %
Klenóc 59 6.84 %
Feled 29 3.36 %
Bakostörék 28 3.25 %
Rimaráhó 21 2.44 %
Várgede 18 2.09 %
Jánosi 18 2.09 %
Osgyán 17 1.97 %
Rimabrézó 16 1.86 %
Cserencsény 12 1.39 %
Meleghegy 12 1.39 %
Kruzsnó 11 1.28 %
Rimaszabadi 9 1.04 %
Derencsény 9 1.04 %
Uzapanyit 8 0.93 %
Durendapuszta 8 0.93 %
Rimabánya 8 0.93 %
Rimazsaluzsány 7 0.81 %
Sajószentkirály 7 0.81 %
Velkenye 7 0.81 %
Gömörfüge 7 0.81 %
Rimaszécs 6 0.70 %
Vámosbalog 5 0.58 %
Dobóca 5 0.58 %
Kecege 5 0.58 %
Balogrussó 5 0.58 %
Kőhegy 5 0.58 %
Kerekgede 5 0.58 %
Balogfala 4 0.46 %
Rakottyás 4 0.46 %
Rónapatak 4 0.46 %
Runya 4 0.46 %
Oldalfala 4 0.46 %
Zeherje 4 0.46 %
Bellény 3 0.35 %
Zsip 3 0.35 %
Kacagópuszta 3 0.35 %
Guszona 3 0.35 %
Szilistye 3 0.35 %
Gortvakisfalud 3 0.35 %
Ajnácskő 3 0.35 %
Gernyőpuszta 3 0.35 %
Harmac 3 0.35 %
Bátka 3 0.35 %
Csíz 3 0.35 %
Tajti 3 0.35 %
Détér 2 0.23 %
Zádorháza 2 0.23 %
Babarét 2 0.23 %
Balogújfalu 2 0.23 %
Baraca 2 0.23 %
Bugyikfala 2 0.23 %
Alsósziklás 2 0.23 %
Hanva 2 0.23 %
Balogpádár 2 0.23 %
Rimapálfala 2 0.23 %
Kövecses 2 0.23 %
Gömörispánmező 2 0.23 %
Tóthegymeg 2 0.23 %
Kisgömöri 2 0.23 %
Karaszkó 2 0.23 %
Méhi 1 0.12 %
Almágy 1 0.12 %
Ratkószuha 1 0.12 %
Gesztete 1 0.12 %
Magyarhegymeg 1 0.12 %
Egyházasbást 1 0.12 %
Alsóvály 1 0.12 %
Dúlháza 1 0.12 %
Balogiványi 1 0.12 %
Sajólénártfalva 1 0.12 %
Jeszte 1 0.12 %
Kopárhegy 1 0.12 %
Felsősziklás 1 0.12 %
Kiéte 1 0.12 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 13.57 %
Rimaszombat 141 7.90 %
Rimaszécs 141 7.90 %
Baraca 102 5.72 %
Sajólénártfalva 66 3.70 %
Cakó 55 3.08 %
Sajószentkirály 49 2.75 %
Nemesmartonfala 46 2.58 %
Kálosa 38 2.13 %
Zsip 38 2.13 %
Abafalva 36 2.02 %
Dobóca 35 1.96 %
Velkenye 34 1.91 %
Bátka 34 1.91 %
Hanva 34 1.91 %
Várgede 33 1.85 %
Vámosbalog 32 1.79 %
Rakottyás 31 1.74 %
Balogtamási 29 1.63 %
Tajti 29 1.63 %
Gesztete 28 1.57 %
Balogfala 28 1.57 %
Rimasimonyi 28 1.57 %
Jéne 28 1.57 %
Feled 27 1.51 %
Sajókeszi 27 1.51 %
Csíz 26 1.46 %
Uzapanyit 25 1.40 %
Gömörfüge 21 1.18 %
Jánosi 16 0.90 %
Rimapálfala 16 0.90 %
Méhi 16 0.90 %
Balogújfalu 16 0.90 %
Serke 15 0.84 %
Naprágy 15 0.84 %
Balogiványi 15 0.84 %
Almágy 14 0.78 %
Zádorháza 10 0.56 %
Runya 10 0.56 %
Harmac 9 0.50 %
Kövecses 8 0.45 %
Darnya 7 0.39 %
Szútor 7 0.39 %
Alsóvály 7 0.39 %
Osgyán 6 0.34 %
Egyházasbást 6 0.34 %
Nyustya 6 0.34 %
Détér 6 0.34 %
Gortvakisfalud 6 0.34 %
Sajórecske 6 0.34 %
Ajnácskő 5 0.28 %
Klenóc 5 0.28 %
Perjése 5 0.28 %
Sajólenke 4 0.22 %
Óbást 4 0.22 %
Vecseklő 4 0.22 %
Hubó 4 0.22 %
Medveshidegkút 4 0.22 %
Korláti 3 0.17 %
Cserencsény 3 0.17 %
Dúlháza 3 0.17 %
Oldalfala 3 0.17 %
Guszona 3 0.17 %
Derencsény 2 0.11 %
Kerekgede 2 0.11 %
Kruzsnó 2 0.11 %
Tiszolc 2 0.11 %
Gömörmihályfalva 2 0.11 %
Balogpádár 2 0.11 %
Bakostörék 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Meleghegy 1 0.06 %
Rimazsaluzsány 1 0.06 %
Bugyikfala 1 0.06 %
Ratkószabadi 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Gernyőpuszta 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Felsővály 1 0.06 %
Zeherje 1 0.06 %
Balogrussó 1 0.06 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 11.35 %
Tiszolc 81 7.93 %
Klenóc 17 1.66 %
Nyustya 16 1.57 %
Rimaszécs 11 1.08 %
Osgyán 9 0.88 %
Rimaráhó 7 0.68 %
Cserencsény 7 0.68 %
Feled 6 0.59 %
Rimazsaluzsány 6 0.59 %
Jánosi 6 0.59 %
Karaszkó 4 0.39 %
Méhi 4 0.39 %
Kálosa 4 0.39 %
Várgede 4 0.39 %
Sajószentkirály 4 0.39 %
Zeherje 3 0.29 %
Rimabánya 3 0.29 %
Perjése 2 0.20 %
Gernyőpuszta 2 0.20 %
Kacagópuszta 2 0.20 %
Egyházasbást 2 0.20 %
Rimaszabadi 2 0.20 %
Balogtamási 2 0.20 %
Kruzsnó 2 0.20 %
Zsip 2 0.20 %
Felsősziklás 2 0.20 %
Korláti 2 0.20 %
Kecege 2 0.20 %
Bátka 2 0.20 %
Bakostörék 2 0.20 %
Abafalva 2 0.20 %
Csíz 2 0.20 %
Hubó 2 0.20 %
Gesztete 2 0.20 %
Gömörpéterfala 2 0.20 %
Kiéte 2 0.20 %
Uzapanyit 1 0.10 %
Ajnácskő 1 0.10 %
Détér 1 0.10 %
Gömörfüge 1 0.10 %
Dobóca 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Kőhegy 1 0.10 %
Alsósziklás 1 0.10 %
Balogpádár 1 0.10 %
Jéne 1 0.10 %
Gömörhegyvég 1 0.10 %
Nemesradnót 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Rimabrézó 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Serke 1 0.10 %
Óbást 1 0.10 %
Oldalfala 1 0.10 %
Medveshidegkút 1 0.10 %
Rimapálfala 1 0.10 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 7.23 %
Nyustya 12 0.99 %
Jánosi 9 0.74 %
Feled 5 0.41 %
Gömörfüge 4 0.33 %
Méhi 4 0.33 %
Cserencsény 4 0.33 %
Rimaszécs 4 0.33 %
Tiszolc 4 0.33 %
Gernyőpuszta 4 0.33 %
Várgede 3 0.25 %
Vámosbalog 3 0.25 %
Kruzsnó 3 0.25 %
Sajószentkirály 3 0.25 %
Klenóc 3 0.25 %
Osgyán 2 0.16 %
Baraca 2 0.16 %
Uzapanyit 2 0.16 %
Nemesradnót 2 0.16 %
Rimaráhó 2 0.16 %
Perjése 2 0.16 %
Alsóvály 2 0.16 %
Kálosa 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Meleghegy 1 0.08 %
Gömörpéterfala 1 0.08 %
Tajti 1 0.08 %
Durendapuszta 1 0.08 %
Kacagópuszta 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Rimaszabadi 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Gömörispánmező 1 0.08 %
Bátka 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Gesztes 1 0.08 %
Zsip 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Ratkószuha 1 0.08 %
Zeherje 1 0.08 %
Dúlháza 1 0.08 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 58.99 %
Nyustya 49 3.65 %
Osgyán 45 3.36 %
Tiszolc 45 3.36 %
Feled 35 2.61 %
Klenóc 32 2.39 %
Várgede 23 1.72 %
Cserencsény 22 1.64 %
Rimaráhó 17 1.27 %
Bátka 15 1.12 %
Vámosbalog 14 1.04 %
Ajnácskő 14 1.04 %
Bakostörék 13 0.97 %
Jánosi 12 0.89 %
Alsósziklás 11 0.82 %
Csíz 10 0.75 %
Ratkószuha 10 0.75 %
Kruzsnó 10 0.75 %
Zeherje 9 0.67 %
Kecege 9 0.67 %
Vecseklő 9 0.67 %
Rimazsaluzsány 9 0.67 %
Perjése 8 0.60 %
Balogrussó 8 0.60 %
Abafalva 8 0.60 %
Guszona 8 0.60 %
Sajószentkirály 7 0.52 %
Gömörfüge 7 0.52 %
Dobóca 7 0.52 %
Alsóvály 7 0.52 %
Meleghegy 7 0.52 %
Nemesradnót 7 0.52 %
Felsővály 6 0.45 %
Rimaszécs 6 0.45 %
Oldalfala 6 0.45 %
Méhi 6 0.45 %
Rimabánya 6 0.45 %
Rakottyás 5 0.37 %
Dúlháza 5 0.37 %
Zsip 5 0.37 %
Derencsény 5 0.37 %
Gömörpéterfala 5 0.37 %
Serke 5 0.37 %
Hanva 5 0.37 %
Velkenye 5 0.37 %
Durendapuszta 4 0.30 %
Bellény 4 0.30 %
Rimaszabadi 4 0.30 %
Sajólenke 4 0.30 %
Rimabrézó 4 0.30 %
Uzapanyit 4 0.30 %
Balogiványi 3 0.22 %
Balogfala 3 0.22 %
Kőhegy 3 0.22 %
Felsősziklás 3 0.22 %
Kacagópuszta 3 0.22 %
Balogpádár 3 0.22 %
Kálosa 3 0.22 %
Hubó 3 0.22 %
Rónapatak 3 0.22 %
Runya 3 0.22 %
Tajti 3 0.22 %
Óbást 3 0.22 %
Gernyőpuszta 3 0.22 %
Babarét 2 0.15 %
Gortvakisfalud 2 0.15 %
Ratkószabadi 2 0.15 %
Almágy 2 0.15 %
Gömörmihályfalva 2 0.15 %
Nemesmartonfala 2 0.15 %
Baraca 2 0.15 %
Bugyikfala 2 0.15 %
Karaszkó 2 0.15 %
Darnya 2 0.15 %
Szilistye 2 0.15 %
Gesztete 2 0.15 %
Kerekgede 2 0.15 %
Magyarhegymeg 2 0.15 %
Kövecses 2 0.15 %
Medveshidegkút 2 0.15 %
Balogtamási 2 0.15 %
Harmac 2 0.15 %
Sajókeszi 1 0.07 %
Tóthegymeg 1 0.07 %
Sajórecske 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Dobrapatak 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Kisgömöri 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Balogújfalu 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 68.83 %
Nyustya 36 3.15 %
Osgyán 34 2.98 %
Cserencsény 26 2.28 %
Tiszolc 23 2.01 %
Bakostörék 21 1.84 %
Klenóc 20 1.75 %
Jánosi 20 1.75 %
Rimaráhó 19 1.66 %
Rimabánya 16 1.40 %
Feled 15 1.31 %
Rimazsaluzsány 14 1.23 %
Ratkószabadi 14 1.23 %
Bátka 12 1.05 %
Várgede 10 0.88 %
Vámosbalog 9 0.79 %
Uzapanyit 9 0.79 %
Kruzsnó 9 0.79 %
Rimaszécs 9 0.79 %
Kőhegy 7 0.61 %
Nemesradnót 7 0.61 %
Sajószentkirály 6 0.53 %
Meleghegy 5 0.44 %
Rimabrézó 5 0.44 %
Balogpádár 5 0.44 %
Abafalva 4 0.35 %
Zeherje 4 0.35 %
Felsősziklás 4 0.35 %
Almágy 4 0.35 %
Runya 4 0.35 %
Rimaszabadi 3 0.26 %
Baraca 3 0.26 %
Kecege 3 0.26 %
Balogrussó 3 0.26 %
Velkenye 3 0.26 %
Vecseklő 3 0.26 %
Sajólenke 3 0.26 %
Alsóvály 3 0.26 %
Kacagópuszta 3 0.26 %
Bugyikfala 3 0.26 %
Óbást 2 0.18 %
Gömörfüge 2 0.18 %
Guszona 2 0.18 %
Perjése 2 0.18 %
Durendapuszta 2 0.18 %
Serke 2 0.18 %
Gömörispánmező 2 0.18 %
Rakottyás 2 0.18 %
Gortvakisfalud 2 0.18 %
Gernyőpuszta 2 0.18 %
Alsósziklás 2 0.18 %
Tóthegymeg 2 0.18 %
Karaszkó 2 0.18 %
Felsővály 2 0.18 %
Dobóca 2 0.18 %
Ajnácskő 1 0.09 %
Csíz 1 0.09 %
Rónapatak 1 0.09 %
Kopárhegy 1 0.09 %
Rimasimonyi 1 0.09 %
Gesztes 1 0.09 %
Jéne 1 0.09 %
Détér 1 0.09 %
Oldalfala 1 0.09 %
Kövecses 1 0.09 %
Medveshidegkút 1 0.09 %
Szútor 1 0.09 %
Babarét 1 0.09 %
Balogtamási 1 0.09 %
Sajólénártfalva 1 0.09 %
Korláti 1 0.09 %
Sajórecske 1 0.09 %
Balogfala 1 0.09 %
Bellény 1 0.09 %
Balogújfalu 1 0.09 %
Dobfenek 1 0.09 %
Darnya 1 0.09 %
Kálosa 1 0.09 %
Derencsény 1 0.09 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 14.00 %
Osgyán 23 0.68 %
Jánosi 21 0.62 %
Zeherje 14 0.42 %
Feled 13 0.39 %
Bátka 11 0.33 %
Bakostörék 9 0.27 %
Rimaszécs 9 0.27 %
Tiszolc 9 0.27 %
Cserencsény 8 0.24 %
Sajószentkirály 7 0.21 %
Kövecses 7 0.21 %
Dobóca 7 0.21 %
Gesztete 6 0.18 %
Rimaráhó 6 0.18 %
Gömörpéterfala 5 0.15 %
Ajnácskő 5 0.15 %
Várgede 5 0.15 %
Klenóc 5 0.15 %
Serke 5 0.15 %
Rimazsaluzsány 5 0.15 %
Balogfala 5 0.15 %
Balogtamási 4 0.12 %
Détér 4 0.12 %
Vámosbalog 4 0.12 %
Alsósziklás 4 0.12 %
Felsővály 4 0.12 %
Guszona 3 0.09 %
Kruzsnó 3 0.09 %
Almágy 3 0.09 %
Uzapanyit 3 0.09 %
Kecege 3 0.09 %
Rimapálfala 3 0.09 %
Nyustya 3 0.09 %
Rimabánya 3 0.09 %
Gömörfüge 2 0.06 %
Meleghegy 2 0.06 %
Sajólenke 2 0.06 %
Baraca 2 0.06 %
Nemesmartonfala 2 0.06 %
Tajti 2 0.06 %
Rimabrézó 2 0.06 %
Óbást 2 0.06 %
Bellény 2 0.06 %
Alsóvály 2 0.06 %
Abafalva 2 0.06 %
Nemesradnót 2 0.06 %
Perjése 2 0.06 %
Jéne 1 0.03 %
Rakottyás 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Kőhegy 1 0.03 %
Gernyőpuszta 1 0.03 %
Rimasimonyi 1 0.03 %
Harmac 1 0.03 %
Jeszte 1 0.03 %
Babarét 1 0.03 %
Csíz 1 0.03 %
Balogpádár 1 0.03 %
Hubó 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Gortvakisfalud 1 0.03 %
Méhi 1 0.03 %
Kisgömöri 1 0.03 %
Dúlháza 1 0.03 %
Velkenye 1 0.03 %
Magyarhegymeg 1 0.03 %
Felsősziklás 1 0.03 %
Egyházasbást 1 0.03 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 42.81 %
Nyustya 107 6.41 %
Tiszolc 34 2.04 %
Feled 28 1.68 %
Klenóc 28 1.68 %
Jánosi 22 1.32 %
Osgyán 20 1.20 %
Cserencsény 18 1.08 %
Détér 17 1.02 %
Bátka 17 1.02 %
Ajnácskő 17 1.02 %
Várgede 15 0.90 %
Kruzsnó 14 0.84 %
Gernyőpuszta 10 0.60 %
Bakostörék 10 0.60 %
Rimaráhó 10 0.60 %
Rimabánya 9 0.54 %
Guszona 8 0.48 %
Meleghegy 8 0.48 %
Zeherje 7 0.42 %
Rimabrézó 7 0.42 %
Zsip 7 0.42 %
Perjése 6 0.36 %
Csíz 6 0.36 %
Vámosbalog 6 0.36 %
Rimazsaluzsány 5 0.30 %
Felsősziklás 5 0.30 %
Rimaszécs 5 0.30 %
Kacagópuszta 5 0.30 %
Alsósziklás 5 0.30 %
Sajószentkirály 5 0.30 %
Sajólenke 4 0.24 %
Dobóca 4 0.24 %
Hubó 4 0.24 %
Nemesradnót 4 0.24 %
Tóthegymeg 4 0.24 %
Uzapanyit 4 0.24 %
Balogfala 4 0.24 %
Durendapuszta 3 0.18 %
Kövecses 3 0.18 %
Vecseklő 3 0.18 %
Tajti 3 0.18 %
Sajórecske 3 0.18 %
Méhi 3 0.18 %
Gömörfüge 3 0.18 %
Kőhegy 3 0.18 %
Alsóvály 3 0.18 %
Kecege 3 0.18 %
Balogrussó 3 0.18 %
Dúlháza 3 0.18 %
Abafalva 2 0.12 %
Balogpádár 2 0.12 %
Jéne 2 0.12 %
Kerekgede 2 0.12 %
Rakottyás 2 0.12 %
Karaszkó 2 0.12 %
Derencsény 2 0.12 %
Felsővály 2 0.12 %
Rimapálfala 2 0.12 %
Rónapatak 2 0.12 %
Runya 2 0.12 %
Balogújfalu 2 0.12 %
Serke 2 0.12 %
Gömörispánmező 2 0.12 %
Óbást 2 0.12 %
Gesztes 2 0.12 %
Gömörmihályfalva 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Harmac 1 0.06 %
Balogtamási 1 0.06 %
Hanva 1 0.06 %
Rimaszabadi 1 0.06 %
Ratkószabadi 1 0.06 %
Ratkószuha 1 0.06 %
Sajólénártfalva 1 0.06 %
Bugyikfala 1 0.06 %
Kálosa 1 0.06 %
Gömörlipóc 1 0.06 %
Baraca 1 0.06 %
Kiéte 1 0.06 %
Gortvakisfalud 1 0.06 %
Naprágy 1 0.06 %
Velkenye 1 0.06 %
Egyházasbást 1 0.06 %
Szilistye 1 0.06 %
Balogiványi 1 0.06 %
Gesztete 1 0.06 %
Oldalfala 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Medveshidegkút 1 0.06 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 13.18 %
Ajnácskő 113 3.09 %
Sajólénártfalva 108 2.95 %
Bátka 77 2.11 %
Feled 76 2.08 %
Sajószentkirály 66 1.81 %
Rimaszécs 65 1.78 %
Csíz 61 1.67 %
Nemesradnót 54 1.48 %
Vámosbalog 51 1.39 %
Tajti 51 1.39 %
Hanva 43 1.18 %
Velkenye 35 0.96 %
Harmac 31 0.85 %
Baraca 30 0.82 %
Almágy 29 0.79 %
Méhi 27 0.74 %
Darnya 25 0.68 %
Óbást 25 0.68 %
Rimasimonyi 23 0.63 %
Runya 23 0.63 %
Osgyán 21 0.57 %
Guszona 20 0.55 %
Serke 20 0.55 %
Abafalva 19 0.52 %
Várgede 19 0.52 %
Sajólenke 19 0.52 %
Sajórecske 19 0.52 %
Dobóca 19 0.52 %
Gesztete 18 0.49 %
Gömörpéterfala 17 0.46 %
Cakó 15 0.41 %
Uzapanyit 14 0.38 %
Egyházasbást 14 0.38 %
Jánosi 13 0.36 %
Rakottyás 13 0.36 %
Balogfala 12 0.33 %
Nyustya 12 0.33 %
Zsip 11 0.30 %
Rimaráhó 11 0.30 %
Korláti 11 0.30 %
Kövecses 11 0.30 %
Meleghegy 9 0.25 %
Balogpádár 9 0.25 %
Magyarhegymeg 9 0.25 %
Hubó 9 0.25 %
Tiszolc 9 0.25 %
Alsóvály 9 0.25 %
Détér 9 0.25 %
Vecseklő 9 0.25 %
Balogiványi 8 0.22 %
Balogújfalu 7 0.19 %
Balogtamási 7 0.19 %
Kálosa 7 0.19 %
Bakostörék 7 0.19 %
Medveshidegkút 6 0.16 %
Rimabrézó 6 0.16 %
Dobfenek 6 0.16 %
Gömörfüge 6 0.16 %
Zádorháza 6 0.16 %
Kerekgede 5 0.14 %
Cserencsény 5 0.14 %
Kisgömöri 5 0.14 %
Perjése 4 0.11 %
Rimapálfala 4 0.11 %
Dúlháza 4 0.11 %
Felsővály 4 0.11 %
Zeherje 3 0.08 %
Jéne 3 0.08 %
Bugyikfala 3 0.08 %
Kruzsnó 3 0.08 %
Tóthegymeg 3 0.08 %
Sajókeszi 2 0.05 %
Gortvakisfalud 2 0.05 %
Jeszte 2 0.05 %
Kőhegy 2 0.05 %
Klenóc 2 0.05 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Gömörispánmező 1 0.03 %
Gömörmihályfalva 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Gernyőpuszta 1 0.03 %
Bellény 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Nemesmartonfala 1 0.03 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 104.09 %
Tiszolc 91 7.03 %
Nyustya 72 5.56 %
Klenóc 58 4.48 %
Osgyán 48 3.71 %
Rimaráhó 47 3.63 %
Cserencsény 38 2.93 %
Bakostörék 31 2.39 %
Jánosi 26 2.01 %
Feled 23 1.78 %
Kőhegy 16 1.24 %
Várgede 16 1.24 %
Rimabrézó 15 1.16 %
Rimazsaluzsány 14 1.08 %
Meleghegy 13 1.00 %
Almágy 12 0.93 %
Rimaszabadi 11 0.85 %
Kruzsnó 10 0.77 %
Bátka 10 0.77 %
Felsősziklás 10 0.77 %
Ajnácskő 10 0.77 %
Derencsény 9 0.69 %
Rimabánya 9 0.69 %
Zeherje 9 0.69 %
Alsósziklás 9 0.69 %
Gernyőpuszta 8 0.62 %
Karaszkó 8 0.62 %
Vámosbalog 7 0.54 %
Oldalfala 7 0.54 %
Kecege 7 0.54 %
Gortvakisfalud 6 0.46 %
Abafalva 6 0.46 %
Rimaszécs 6 0.46 %
Méhi 6 0.46 %
Rónapatak 6 0.46 %
Balogrussó 5 0.39 %
Bellény 5 0.39 %
Uzapanyit 5 0.39 %
Runya 5 0.39 %
Babarét 5 0.39 %
Gömörpéterfala 5 0.39 %
Balogpádár 5 0.39 %
Gömörfüge 4 0.31 %
Guszona 4 0.31 %
Alsóvály 4 0.31 %
Durendapuszta 4 0.31 %
Tóthegymeg 3 0.23 %
Serke 3 0.23 %
Csíz 3 0.23 %
Balogfala 3 0.23 %
Zsip 3 0.23 %
Kálosa 3 0.23 %
Szilistye 3 0.23 %
Dobrapatak 2 0.15 %
Dúlháza 2 0.15 %
Cakó 2 0.15 %
Kacagópuszta 2 0.15 %
Perjése 2 0.15 %
Balogtamási 2 0.15 %
Darnya 2 0.15 %
Sajólenke 2 0.15 %
Rakottyás 2 0.15 %
Óbást 2 0.15 %
Gesztes 2 0.15 %
Kerekgede 2 0.15 %
Gömörispánmező 2 0.15 %
Sajószentkirály 2 0.15 %
Détér 1 0.08 %
Tajti 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Nemesradnót 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Zádorháza 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 100.22 %
Rimaszécs 175 13.08 %
Kálosa 133 9.94 %
Bátka 123 9.19 %
Feled 117 8.74 %
Ajnácskő 100 7.47 %
Egyházasbást 90 6.73 %
Vámosbalog 81 6.05 %
Nemesradnót 73 5.46 %
Méhi 67 5.01 %
Hanva 67 5.01 %
Almágy 67 5.01 %
Balogfala 66 4.93 %
Serke 61 4.56 %
Csíz 59 4.41 %
Kövecses 56 4.19 %
Détér 56 4.19 %
Harmac 55 4.11 %
Óbást 55 4.11 %
Gesztete 50 3.74 %
Felsővály 48 3.59 %
Dobóca 47 3.51 %
Naprágy 46 3.44 %
Abafalva 45 3.36 %
Tajti 45 3.36 %
Jánosi 45 3.36 %
Várgede 42 3.14 %
Alsóvály 41 3.06 %
Rimasimonyi 40 2.99 %
Sajószentkirály 40 2.99 %
Sajólénártfalva 39 2.91 %
Balogiványi 39 2.91 %
Gömörpéterfala 39 2.91 %
Magyarhegymeg 36 2.69 %
Sajókeszi 34 2.54 %
Zsip 29 2.17 %
Vecseklő 28 2.09 %
Guszona 27 2.02 %
Cakó 26 1.94 %
Balogújfalu 26 1.94 %
Velkenye 26 1.94 %
Osgyán 26 1.94 %
Runya 25 1.87 %
Perjése 25 1.87 %
Uzapanyit 22 1.64 %
Cserencsény 21 1.57 %
Sajólenke 21 1.57 %
Gömörmihályfalva 19 1.42 %
Jéne 18 1.35 %
Zádorháza 18 1.35 %
Balogtamási 18 1.35 %
Gömörfüge 17 1.27 %
Dobfenek 15 1.12 %
Sajórecske 15 1.12 %
Rakottyás 14 1.05 %
Kerekgede 14 1.05 %
Hubó 13 0.97 %
Baraca 13 0.97 %
Oldalfala 11 0.82 %
Medveshidegkút 10 0.75 %
Kisgömöri 10 0.75 %
Balogpádár 10 0.75 %
Bakostörék 10 0.75 %
Rimapálfala 9 0.67 %
Darnya 9 0.67 %
Jeszte 8 0.60 %
Nemesmartonfala 7 0.52 %
Rimaráhó 6 0.45 %
Korláti 5 0.37 %
Gortvakisfalud 5 0.37 %
Dúlháza 5 0.37 %
Klenóc 5 0.37 %
Nyustya 5 0.37 %
Tiszolc 4 0.30 %
Rimabrézó 4 0.30 %
Gernyőpuszta 4 0.30 %
Zeherje 4 0.30 %
Bellény 3 0.22 %
Alsósziklás 2 0.15 %
Kőhegy 2 0.15 %
Karaszkó 2 0.15 %
Kecege 2 0.15 %
Meleghegy 1 0.07 %
Rimazsaluzsány 1 0.07 %
Gesztes 1 0.07 %
Derencsény 1 0.07 %
Bugyikfala 1 0.07 %
Rimaszabadi 1 0.07 %
Kruzsnó 1 0.07 %
Felsősziklás 1 0.07 %
Kacagópuszta 1 0.07 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 12.04 %
Klenóc 25 1.17 %
Nyustya 19 0.89 %
Tiszolc 17 0.80 %
Jánosi 13 0.61 %
Kálosa 12 0.56 %
Rimaszécs 11 0.52 %
Nemesradnót 11 0.52 %
Rimasimonyi 10 0.47 %
Bátka 10 0.47 %
Várgede 10 0.47 %
Almágy 10 0.47 %
Gortvakisfalud 10 0.47 %
Osgyán 9 0.42 %
Bakostörék 8 0.37 %
Egyházasbást 8 0.37 %
Serke 8 0.37 %
Ajnácskő 8 0.37 %
Csíz 7 0.33 %
Détér 7 0.33 %
Guszona 7 0.33 %
Abafalva 7 0.33 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Cakó 6 0.28 %
Méhi 6 0.28 %
Óbást 6 0.28 %
Feled 6 0.28 %
Kruzsnó 6 0.28 %
Oldalfala 5 0.23 %
Gömörfüge 5 0.23 %
Tajti 5 0.23 %
Rimaráhó 5 0.23 %
Rakottyás 4 0.19 %
Sajórecske 4 0.19 %
Rimabrézó 4 0.19 %
Hanva 4 0.19 %
Balogtamási 4 0.19 %
Uzapanyit 4 0.19 %
Sajószentkirály 4 0.19 %
Balogújfalu 4 0.19 %
Balogiványi 3 0.14 %
Rimapálfala 3 0.14 %
Cserencsény 3 0.14 %
Dúlháza 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Alsósziklás 3 0.14 %
Perjése 3 0.14 %
Kecege 3 0.14 %
Gesztete 2 0.09 %
Korláti 2 0.09 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Zeherje 2 0.09 %
Felsővály 2 0.09 %
Naprágy 2 0.09 %
Hubó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Baraca 2 0.09 %
Zádorháza 2 0.09 %
Gömörpéterfala 2 0.09 %
Alsóvály 2 0.09 %
Gernyőpuszta 2 0.09 %
Bugyikfala 2 0.09 %
Harmac 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Derencsény 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Jeszte 1 0.05 %
Kőhegy 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Balogfala 1 0.05 %
Tóthegymeg 1 0.05 %
Kerekgede 1 0.05 %
Velkenye 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Rimabánya 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Karaszkó 1 0.05 %
Dobóca 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 17.10 %
Egyházasbást 75 5.75 %
Feled 55 4.22 %
Tajti 43 3.30 %
Almágy 42 3.22 %
Óbást 36 2.76 %
Harmac 27 2.07 %
Ajnácskő 23 1.76 %
Balogfala 21 1.61 %
Gömörpéterfala 19 1.46 %
Rimaszécs 19 1.46 %
Jeszte 19 1.46 %
Vecseklő 18 1.38 %
Détér 17 1.30 %
Rimasimonyi 16 1.23 %
Dobfenek 16 1.23 %
Gesztete 15 1.15 %
Guszona 13 1.00 %
Medveshidegkút 12 0.92 %
Bátka 12 0.92 %
Csíz 12 0.92 %
Serke 10 0.77 %
Vámosbalog 8 0.61 %
Abafalva 7 0.54 %
Várgede 7 0.54 %
Nyustya 7 0.54 %
Kövecses 6 0.46 %
Kálosa 6 0.46 %
Méhi 6 0.46 %
Jánosi 5 0.38 %
Hanva 5 0.38 %
Sajószentkirály 5 0.38 %
Sajólénártfalva 5 0.38 %
Osgyán 5 0.38 %
Balogiványi 5 0.38 %
Zsip 4 0.31 %
Velkenye 4 0.31 %
Gortvakisfalud 4 0.31 %
Zádorháza 4 0.31 %
Balogpádár 3 0.23 %
Tiszolc 3 0.23 %
Balogújfalu 3 0.23 %
Uzapanyit 3 0.23 %
Darnya 3 0.23 %
Nemesradnót 3 0.23 %
Dobóca 3 0.23 %
Rimaráhó 3 0.23 %
Gömörfüge 3 0.23 %
Oldalfala 2 0.15 %
Dúlháza 2 0.15 %
Rimapálfala 2 0.15 %
Kruzsnó 2 0.15 %
Kerekgede 2 0.15 %
Korláti 2 0.15 %
Sajólenke 2 0.15 %
Balogtamási 2 0.15 %
Kecege 2 0.15 %
Alsóvály 2 0.15 %
Klenóc 2 0.15 %
Zeherje 2 0.15 %
Sajórecske 1 0.08 %
Rimabánya 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Runya 1 0.08 %
Perjése 1 0.08 %
Gömörmihályfalva 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Sajókeszi 1 0.08 %
Karaszkó 1 0.08 %
Kacagópuszta 1 0.08 %
Gernyőpuszta 1 0.08 %
Bakostörék 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Jéne 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Balogrussó 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 135.23 %
Klenóc 94 8.34 %
Bakostörék 82 7.28 %
Nyustya 78 6.92 %
Rimaráhó 72 6.39 %
Tiszolc 69 6.12 %
Cserencsény 60 5.32 %
Kruzsnó 34 3.02 %
Osgyán 33 2.93 %
Jánosi 31 2.75 %
Várgede 23 2.04 %
Feled 23 2.04 %
Rimabrézó 22 1.95 %
Meleghegy 16 1.42 %
Rimazsaluzsány 15 1.33 %
Derencsény 15 1.33 %
Gernyőpuszta 15 1.33 %
Zeherje 14 1.24 %
Felsősziklás 13 1.15 %
Bátka 12 1.06 %
Ajnácskő 12 1.06 %
Balogrussó 11 0.98 %
Vámosbalog 11 0.98 %
Sajószentkirály 10 0.89 %
Karaszkó 9 0.80 %
Gesztes 9 0.80 %
Bugyikfala 9 0.80 %
Alsósziklás 9 0.80 %
Almágy 9 0.80 %
Runya 9 0.80 %
Rimabánya 9 0.80 %
Oldalfala 8 0.71 %
Abafalva 8 0.71 %
Kacagópuszta 8 0.71 %
Kecege 8 0.71 %
Uzapanyit 7 0.62 %
Rónapatak 7 0.62 %
Kőhegy 7 0.62 %
Méhi 6 0.53 %
Bellény 6 0.53 %
Medveshidegkút 6 0.53 %
Rimaszabadi 6 0.53 %
Rimaszécs 5 0.44 %
Kerekgede 5 0.44 %
Sajólenke 5 0.44 %
Rimapálfala 5 0.44 %
Dobrapatak 5 0.44 %
Harmac 5 0.44 %
Durendapuszta 5 0.44 %
Gömörispánmező 4 0.35 %
Hanva 4 0.35 %
Balogfala 4 0.35 %
Alsóvály 4 0.35 %
Détér 4 0.35 %
Tóthegymeg 4 0.35 %
Cakó 3 0.27 %
Perjése 3 0.27 %
Baraca 3 0.27 %
Gömörfüge 3 0.27 %
Darnya 3 0.27 %
Rakottyás 2 0.18 %
Egyházasbást 2 0.18 %
Balogtamási 2 0.18 %
Babarét 2 0.18 %
Guszona 2 0.18 %
Kisgömöri 2 0.18 %
Felsővály 2 0.18 %
Magyarhegymeg 2 0.18 %
Csíz 2 0.18 %
Szilistye 2 0.18 %
Nemesradnót 1 0.09 %
Nemesmartonfala 1 0.09 %
Naprágy 1 0.09 %
Sajókeszi 1 0.09 %
Sajórecske 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Jéne 1 0.09 %
Korláti 1 0.09 %
Balogpádár 1 0.09 %
Zsip 1 0.09 %
Szútor 1 0.09 %
Gortvakisfalud 1 0.09 %
Rimasimonyi 1 0.09 %
Serke 1 0.09 %
Kálosa 1 0.09 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 139.32 %
Szútor 215 10.94 %
Nyustya 182 9.26 %
Tiszolc 135 6.87 %
Gesztete 131 6.66 %
Feled 129 6.56 %
Jánosi 121 6.15 %
Klenóc 98 4.98 %
Osgyán 95 4.83 %
Cserencsény 88 4.48 %
Rimaszécs 81 4.12 %
Várgede 80 4.07 %
Bátka 74 3.76 %
Bakostörék 67 3.41 %
Rimaráhó 66 3.36 %
Serke 62 3.15 %
Dobóca 56 2.85 %
Rimasimonyi 48 2.44 %
Rimapálfala 47 2.39 %
Ajnácskő 47 2.39 %
Vámosbalog 47 2.39 %
Balogfala 41 2.09 %
Harmac 40 2.03 %
Nemesradnót 40 2.03 %
Kruzsnó 40 2.03 %
Almágy 39 1.98 %
Sajószentkirály 37 1.88 %
Détér 37 1.88 %
Meleghegy 36 1.83 %
Abafalva 34 1.73 %
Méhi 34 1.73 %
Gernyőpuszta 31 1.58 %
Zeherje 30 1.53 %
Felsővály 28 1.42 %
Tajti 27 1.37 %
Csíz 27 1.37 %
Uzapanyit 26 1.32 %
Velkenye 25 1.27 %
Hanva 25 1.27 %
Rimazsaluzsány 25 1.27 %
Guszona 25 1.27 %
Bellény 23 1.17 %
Egyházasbást 22 1.12 %
Alsósziklás 21 1.07 %
Óbást 20 1.02 %
Gortvakisfalud 19 0.97 %
Balogiványi 18 0.92 %
Derencsény 18 0.92 %
Sajólénártfalva 18 0.92 %
Balogtamási 18 0.92 %
Balogújfalu 17 0.86 %
Gömörpéterfala 17 0.86 %
Kőhegy 17 0.86 %
Rimabrézó 17 0.86 %
Kálosa 16 0.81 %
Magyarhegymeg 16 0.81 %
Kacagópuszta 16 0.81 %
Runya 15 0.76 %
Rimaszabadi 15 0.76 %
Rimabánya 14 0.71 %
Baraca 14 0.71 %
Karaszkó 14 0.71 %
Kövecses 13 0.66 %
Oldalfala 13 0.66 %
Zsip 13 0.66 %
Alsóvály 13 0.66 %
Gömörfüge 13 0.66 %
Jeszte 12 0.61 %
Kerekgede 11 0.56 %
Durendapuszta 10 0.51 %
Rakottyás 10 0.51 %
Jéne 10 0.51 %
Kecege 10 0.51 %
Balogpádár 9 0.46 %
Perjése 9 0.46 %
Balogrussó 9 0.46 %
Vecseklő 8 0.41 %
Hubó 8 0.41 %
Rónapatak 7 0.36 %
Sajólenke 7 0.36 %
Ratkószabadi 7 0.36 %
Kisgömöri 7 0.36 %
Korláti 7 0.36 %
Nemesmartonfala 6 0.31 %
Zádorháza 5 0.25 %
Felsősziklás 5 0.25 %
Dobfenek 5 0.25 %
Ratkószuha 4 0.20 %
Naprágy 4 0.20 %
Kiéte 4 0.20 %
Tóthegymeg 4 0.20 %
Gesztes 3 0.15 %
Babarét 3 0.15 %
Cakó 3 0.15 %
Bugyikfala 3 0.15 %
Dúlháza 2 0.10 %
Gömörlipóc 2 0.10 %
Darnya 2 0.10 %
Medveshidegkút 2 0.10 %
Gömörmihályfalva 1 0.05 %
Dobrapatak 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Szilistye 1 0.05 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 30.75 %
Klenóc 152 20.32 %
Rimaszombat 148 19.79 %
Tiszolc 68 9.09 %
Rimaráhó 36 4.81 %
Rimabrézó 26 3.48 %
Rimazsaluzsány 20 2.67 %
Rimabánya 18 2.41 %
Bakostörék 16 2.14 %
Rimaszabadi 15 2.01 %
Cserencsény 13 1.74 %
Várgede 11 1.47 %
Jánosi 9 1.20 %
Kecege 9 1.20 %
Kruzsnó 8 1.07 %
Balogrussó 8 1.07 %
Babarét 8 1.07 %
Nemesradnót 7 0.94 %
Meleghegy 7 0.94 %
Osgyán 6 0.80 %
Durendapuszta 6 0.80 %
Feled 6 0.80 %
Zsip 6 0.80 %
Felsősziklás 6 0.80 %
Gömörfüge 6 0.80 %
Rimaszécs 6 0.80 %
Alsóvály 5 0.67 %
Oldalfala 5 0.67 %
Abafalva 5 0.67 %
Kőhegy 5 0.67 %
Sajószentkirály 5 0.67 %
Óbást 4 0.53 %
Ajnácskő 4 0.53 %
Vámosbalog 4 0.53 %
Gernyőpuszta 4 0.53 %
Hanva 4 0.53 %
Balogpádár 4 0.53 %
Kiéte 4 0.53 %
Bátka 4 0.53 %
Karaszkó 4 0.53 %
Sajólenke 4 0.53 %
Rimapálfala 3 0.40 %
Szilistye 3 0.40 %
Rónapatak 3 0.40 %
Vecseklő 3 0.40 %
Méhi 3 0.40 %
Zeherje 3 0.40 %
Harmac 3 0.40 %
Felsővály 3 0.40 %
Hubó 3 0.40 %
Tajti 3 0.40 %
Kerekgede 3 0.40 %
Rimasimonyi 2 0.27 %
Balogfala 2 0.27 %
Egyházasbást 2 0.27 %
Derencsény 2 0.27 %
Ratkószabadi 2 0.27 %
Sajórecske 2 0.27 %
Csíz 2 0.27 %
Alsósziklás 2 0.27 %
Serke 2 0.27 %
Uzapanyit 2 0.27 %
Dúlháza 2 0.27 %
Baraca 2 0.27 %
Tóthegymeg 2 0.27 %
Balogújfalu 2 0.27 %
Velkenye 2 0.27 %
Nemesmartonfala 1 0.13 %
Bugyikfala 1 0.13 %
Bellény 1 0.13 %
Runya 1 0.13 %
Sajólénártfalva 1 0.13 %
Kacagópuszta 1 0.13 %
Dobfenek 1 0.13 %
Gömörispánmező 1 0.13 %
Balogiványi 1 0.13 %
Guszona 1 0.13 %
Dobóca 1 0.13 %
Balogtamási 1 0.13 %
Gömörlipóc 1 0.13 %
Darnya 1 0.13 %
Gömörhegyvég 1 0.13 %
Dobrapatak 1 0.13 %
Korláti 1 0.13 %
Ratkószuha 1 0.13 %
Kisgömöri 1 0.13 %
Almágy 1 0.13 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 34.35 %
Kacagópuszta 50 3.32 %
Nyustya 46 3.05 %
Gernyőpuszta 44 2.92 %
Tiszolc 39 2.59 %
Klenóc 39 2.59 %
Rimaszécs 34 2.25 %
Harmac 28 1.86 %
Jánosi 24 1.59 %
Feled 22 1.46 %
Cserencsény 22 1.46 %
Osgyán 21 1.39 %
Balogiványi 18 1.19 %
Rimaráhó 16 1.06 %
Bakostörék 16 1.06 %
Durendapuszta 16 1.06 %
Rimabrézó 14 0.93 %
Felsősziklás 14 0.93 %
Csíz 13 0.86 %
Balogrussó 12 0.80 %
Dobóca 11 0.73 %
Sajószentkirály 11 0.73 %
Rimabánya 10 0.66 %
Derencsény 10 0.66 %
Vámosbalog 10 0.66 %
Meleghegy 9 0.60 %
Zádorháza 8 0.53 %
Gömörispánmező 8 0.53 %
Serke 7 0.46 %
Kecege 7 0.46 %
Tóthegymeg 7 0.46 %
Abafalva 6 0.40 %
Bátka 6 0.40 %
Gesztete 5 0.33 %
Bugyikfala 5 0.33 %
Sajólenke 5 0.33 %
Kövecses 5 0.33 %
Uzapanyit 5 0.33 %
Karaszkó 5 0.33 %
Alsósziklás 4 0.27 %
Bellény 4 0.27 %
Kőhegy 4 0.27 %
Jéne 4 0.27 %
Rimaszabadi 4 0.27 %
Kruzsnó 4 0.27 %
Balogfala 4 0.27 %
Zeherje 3 0.20 %
Gömörfüge 3 0.20 %
Rimazsaluzsány 3 0.20 %
Gömörlipóc 3 0.20 %
Runya 3 0.20 %
Méhi 3 0.20 %
Jeszte 3 0.20 %
Várgede 3 0.20 %
Kisgömöri 3 0.20 %
Rimasimonyi 2 0.13 %
Babarét 2 0.13 %
Balogtamási 2 0.13 %
Dúlháza 2 0.13 %
Gesztes 2 0.13 %
Naprágy 2 0.13 %
Velkenye 2 0.13 %
Dobrapatak 2 0.13 %
Oldalfala 2 0.13 %
Zsip 2 0.13 %
Balogpádár 2 0.13 %
Rimapálfala 2 0.13 %
Kiéte 1 0.07 %
Rakottyás 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Korláti 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Vecseklő 1 0.07 %
Perjése 1 0.07 %
Felsővály 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 26.52 %
Rimaszombat 442 19.38 %
Klenóc 253 11.09 %
Tiszolc 250 10.96 %
Rimaráhó 74 3.24 %
Bakostörék 46 2.02 %
Osgyán 43 1.89 %
Rimazsaluzsány 38 1.67 %
Rimabánya 32 1.40 %
Feled 29 1.27 %
Cserencsény 27 1.18 %
Kruzsnó 21 0.92 %
Rimabrézó 17 0.75 %
Alsósziklás 16 0.70 %
Kecege 15 0.66 %
Kálosa 13 0.57 %
Várgede 12 0.53 %
Rimaszabadi 11 0.48 %
Jánosi 11 0.48 %
Sajószentkirály 10 0.44 %
Rimaszécs 10 0.44 %
Balogrussó 10 0.44 %
Felsősziklás 10 0.44 %
Derencsény 10 0.44 %
Gernyőpuszta 9 0.39 %
Abafalva 8 0.35 %
Kacagópuszta 7 0.31 %
Babarét 7 0.31 %
Vámosbalog 7 0.31 %
Kőhegy 6 0.26 %
Zeherje 6 0.26 %
Meleghegy 6 0.26 %
Kiéte 6 0.26 %
Bátka 5 0.22 %
Méhi 5 0.22 %
Uzapanyit 5 0.22 %
Karaszkó 5 0.22 %
Perjése 5 0.22 %
Sajólenke 5 0.22 %
Gömörfüge 4 0.18 %
Guszona 4 0.18 %
Gömörhegyvég 4 0.18 %
Rónapatak 4 0.18 %
Felsővály 3 0.13 %
Kerekgede 3 0.13 %
Egyházasbást 3 0.13 %
Ratkószabadi 3 0.13 %
Tóthegymeg 3 0.13 %
Csíz 3 0.13 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Gesztete 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Zádorháza 1 0.04 %
Óbást 1 0.04 %
Gömörispánmező 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Runya 1 0.04 %
Balogtamási 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Medveshidegkút 1 0.04 %
Cakó 1 0.04 %
Durendapuszta 1 0.04 %
Zsip 1 0.04 %
Gömörpéterfala 1 0.04 %
Vecseklő 1 0.04 %
Ajnácskő 1 0.04 %
Dúlháza 1 0.04 %
Rakottyás 1 0.04 %
Oldalfala 1 0.04 %
Alsóvály 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 5.61 %
Balogfala 14 1.31 %
Ajnácskő 13 1.22 %
Várgede 11 1.03 %
Tiszolc 11 1.03 %
Rimaszécs 10 0.94 %
Nyustya 10 0.94 %
Osgyán 8 0.75 %
Vámosbalog 7 0.65 %
Feled 6 0.56 %
Almágy 6 0.56 %
Jánosi 6 0.56 %
Egyházasbást 6 0.56 %
Durendapuszta 5 0.47 %
Klenóc 4 0.37 %
Cserencsény 3 0.28 %
Kerekgede 3 0.28 %
Zeherje 3 0.28 %
Rimasimonyi 3 0.28 %
Sajószentkirály 2 0.19 %
Felsősziklás 2 0.19 %