SK
KS
.....

Garbócbogdány

Község

címer zászló
379 78% magyar 1910
7 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Bohdanovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Abaúji-hegyalja
Más földrajzi nevek:
Bogdány, Bogdányi-patak (Bohdanovský potok), Bologdi-erdő, Breh, Csöpögő-árok, Garbóc (Garbovce), (Garbóci-erdő), Garbóc-patak (Garbocký potok), (Garbóc-malom), Gyalogútra végi dűlő, Gyep, Kisagyagos, Kőhegy, Mocsolya végi, Nagyagyagos, Nagyföldek (Veľké), Nyilasok, Ósva megett, Patakra végi, Plané, Pod cestou, Pod širokými povrazmi, Prepad, Rétek, Stráň, Stráň nad cestou, Szilvás (Slivník), Szőlő végi dűlő, Veľké zeme, Východ, Žitná
Koordináták:
48.65690994, 21.40066719
Terület:
5,94 km2
Rang:
község
Népesség:
1050
Tszf. magasság:
210 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04416
Település kód:
521205
Szervezeti azonosító:
323985
Adóazonosító:
2021235832

Garbócbogdány az Ósva (Olšava) bal partján, a Bogdányi-patak (Bohdanovský potok) mentén, az Abaúji-hegyalja északi részén, 205 méteres (határa 192-343 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 18 km-re délkeletre, Hernádzsadánytól 10 km-re északkeletre, Nagyszalánctól pedig 7 km-re északnyugatra, a Szalánci-hegység nyugati lábánál. Határa nagyobbrészt mezőgazdaságilag művelt dombvidék. 2010-ben területének 68,7 %-át (408 ha) szántóföld, 12,1 %-át (72 ha) rét és legelő, 9,6 %-át pedig (57 ha) beépített terület foglalta el. Ugyanekkor csak 3 hektárnyi területet soroltak be erdőként a község kataszterében, de a községhatár keleti részén rohamosan erdősödnek korábban gyümölcsösként művelt területek. Belterülete (mely a teljesen egybeépült Garbóc és a tőle északra fekvő Bogdány falvakból áll) a község területének 12 százalékát (2018-ban mintegy 71 hektár) teszi ki. Garbócbogdányon áthalad a Kassát Nagykapossal (66 km) összekötő 552-es út, melyről itt ágazik el a Regeteruszkán (4,5 km) és Magyarbődön (11 km) át Varannóra (44 km) vezető 576-os út. A 3322-es út Alsócsáj (1,5 km) és Ósva (6,5 km) felé teremt összeköttetést. Garbócbogdányt érinti a Kassát Tiszacsernyővel összekötő vasúti fővonal (megállóhely). Délről Felsőmislye, délkeletről és keletről Abaújrákos, északról Alsócsáj és Balogd, nyugatról pedig Alsóhutka községekkel határos. Katasztere egy-egy ponton érintkezik északkeleten Regeteruszkáéval, délnyugaton pedig Alsómislyéével. Déli határát a Garbóc-patak (Garbocký potok) alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1891-ben jött létre Garbóc és Bogdány egyesítésével. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz, majd a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (1939-ig Abaúj-Torna vármegye ideiglenesen újra létrehozott Füzér-gönci járásához, majd a Kassai járáshoz tartozott). Területe a 20. század során csak kis mértékben változott: 1910-1938-ben 5,90 km², 2011-ben 5,94 km² volt.

Népesség

Garbócbogdány népessége 2011-ben 1033 fő volt, melynek 90,8 %-a volt szlovák, 0,7 %-a (7 fő) magyar nemzetiségű, 7,4 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségi hovatartozásáról. Az egykori Ósva-völgyi magyar nyelvsziget részét alkotó, a 19. század végén és a 20. század elején jelentős magyar lakossággal rendelkező község magyarsága a 20. század során szórvánnyá vált, majd teljesen asszimilálódott. 1991-ben 13 (1,8 %), 2001-ben 8 (0,9 %), 2011-ben pedig 7 (0,7 %) személy vallotta magát magyarnak Garbócbogdányon. A 18. századtól betelepült szlovákok arányának növekedésével párhuzamosan a magyar anyanyelvűek aránya 1880-1900 között folyamatosan csökkent (81,6 %-ról 43,9 %-ra), 1910-re viszont újra 78,5 %-ra emelkedett. A csehszlovák uralom alatt tartott 1921-es népszámlálás során már csak a lakosság egyhatoda (17,7 %), 1930-ban pedig alig 2,1 %-a vallotta magyarnak magát. Az 1941-es magyar népszámlálás ugyan ismét magyar többséget (65,8 %) mutatott ki a községben, de a kettős identitás 1945 utáni megszűnésével Garbócbogdány csaknem teljesen szlovák lakosságúvá vált. 2013-ban a lakosság 5,5 %-a tartozott a roma etnikumhoz. 2011-ben lakosságának 62,5 %-a volt római katolikus, 16,4 %-a református, 3,1 %-a görög katolikus vallású, 6,1 %-a pedig felekezeten kívüli volt. A reformátusok aránya folyamatosan csökkent a községben: 1851-ben 39,1 %, 1890-ben 33,2 %, 1921-ben már csak 23,9 % volt. 1944-ig izraelita vallású közösség is élt Garbócbogdányon (1851-ben 90 fő, 1890-ben 44, 1921-ben 29, 1938-ban 20 fő). 1880-ban Garbóc és Bogdány népessége együttesen 434 fő volt, 1921-ben csaknem ugyanannyian, 439-en éltek itt. A következő két évtizedben, 1941-ig több, mint egynegyedével, 562 főre nőtt a lakosság száma. 1970-től 2017-ig (az 1991-2001 közötti évtized stagnálását nem számítva) folyamatos gyarapodással több, mint másfélszeresére (708 főről 1100 főre) nőtt Garbócbogdány népessége. A kis határú község népsűrűsége (2011-ben 185 fő/km²) a járási átlag több, mint kétszerese.

Történelem

Garbóc első írásos említését 1229-ben a váradi regiszterben „Garbuc” alakban találjuk. Neve szláv eredetű (a gyertyános jelentésű hrabovec szóból). 1337-ben az abaszéplaki bencés apátság faluja volt, ekkor „Garbolch” alakban említik. 1427-ben tíz portája volt. 1608-ban tíz portája adózott. A 18. században részben szlovákokkal telepítették újra, de magyar többségét megőrizte. 1851-ben Fényes Elek monográfiájában kiemeli a falu gazdag rétjeit és vízimalmát az Ósván. Ekkor 202 lakosa volt, melyből 116 volt római katolikus és 86 református vallású. 1873-ban megnyitották a Kassát Legenyemihályival összekötő vasútvonalat, mely Garbócon is keresztülhaladt. 1880-ban 201 magyar és 26 szlovák anyanyelvű lakosa volt. Bogdány első írásos említése 1299-ből „villa Bokdan” alakban maradt fent. Neve magyar személynévi eredetű. 1337-ben Boogdann, 1427-ben Bogdan, 1630-ban pedig Bogdany alakban említik az írásos források. 1335-ben Károly Róbert a Drugeth családnak adományozta. 1415-ben Luxemburgi Zsigmond Cudar Péternek és Istvánnak adományozta. 1427-ben 16 portája adózott. A 16. században lakossága református hitre tért. 1553-ban Ceczey Péter birtoka volt, ekkor három és fél portája adózott. 1565-ben a tizedjegyzék szerint 12 jobbágy- és 3 zsellércsalád lakta. 1715-ben 4, 1720-ban már 7 lakott portája volt. A 18. században a magyar reformátusok alkották a lakosság többségét. A község régi pecsétje 1840-ből ismert. 1828-ban 39 háza és 310 lakosa volt. A 19. században nőtt a szlovákok és a katolikusok számaránya, 1851-ben 289 lakosának 36,7 %-a volt református (106 fő), 32,2 %-a római katolikus (93 fő) és 31,1 %-a pedig izraelita vallású (90 fő). 1880-ban 153 magyar és 35 szlovák anyanyelvű lakosa volt. A már a 18. század végére egybeépült Garbócot és Bogdányt 1891-ben egyesítették Garbócbogdány néven. 1880-ban 434, 1890-ben 436, 1900-ban 501, 1910-ben pedig 483 lakosa volt. A 19. század végén postaállomása, körjegyzői székhelye, 75 háza és kőbányája (Forgách István gróf birtokában) volt. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 439, 1930-ban pedig 525 lakosa volt. 1938. novemberében az első bécsi döntéssel visszakerült Magyarországhoz (1945-ig), ekkor 109 háza és 578 lakosa volt. 1941-ben 562 lakosa volt. 1943-tól 1945-ig építették fel az Alsómislye filiájának számító község saját katolikus templomát, melyet Árpád-házi Szent Margit tiszteletére szenteltek. 1944-ben zsidó lakosait koncentrációs táborba hurcolták. Mezőgazdasági szövetkezetét 1957-ben alapították. 1970-ben 708, 1980-ban 855, 1991-ben 914 lakosa volt. 2001-ben 905, 2011-ben 1033, 2017-ben pedig 1100 lakosa volt. A község címerét és zászlaját 2005-ben fogadták el.

Mai jelentősége

A községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. Az egykori Bogdány központjában található református templom 1637-ben épült reneszánsz stílusban, mai alakját 1850-es átépítése során nyerte el, tornyát 1903-ban emelték. Szent Margit tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1943-1945 között épült szecessziós stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

GARBÓTZ. Magyar falu Abauj Vármegyében, földes Ura a’ Szent István nevezetét viselő Kis Papság, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Jánkhoz nem meszsze, Olsva vize mellett, Kassához két mértföldnyire. Határja jó termékenységű, réttyei is jók, de mivel legelője, és fája hibázik, második Osztálybéli. BOGDÁNY. Bogdanovce. Elegyes falu Abauj Vármegyében, lakosai katolikusok, fekszik Kassához más fél mértföldnyire, határja termékeny; de mivel legelője nints, és fája is kevés, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Garbócz, magyar falu, Abauj vmegyében: 116 kath., 86 ref. lak. Az Ósván malma van, s ugyan ennek mentiben kövér rétekkel bír. Ref. sz.-egyház. F. u. a sz. István seminariuma. Ut. p. Kassa. Bogdány, (Bogdanowce), magyar-tót falu, Abauj vgyében, Kassához keletre 2 mfd., az Osva patakja mellett: 93 kath., 106 ref., 90 zsidó lak. F. u. Földesy, Horváth, Bónis, Diósy, s m. t.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A vasúton visszatérve, a káposztájáról nevezetes Ósva-völgyben Garbócz-Bogdány kettős községbe érünk, melynek határában gr. Forgách István kőbányát míveltet; fölebb pedig, Regete-Ruszka falu határában a magyar államvasútaknak van trachit-kőbányája.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Regete-Ruszkától délre van [...] a kassa-sátoraljaujhelyi vasút mentén Garbócz-Bogdány, mely Bologdnak is postaállomása és körjegyzői székhelye. Házainak száma 75, lakosa 436 magyar és tót. Határában Forgách István grófnak kőbányája van. Garbócz-Bogdánytól nyugatra, a vasutvonallal párvonalosan haladó út mentén van a két Hutka és a két Széplak, keletre Rákos és Nagy Szaláncz

Helységnévtár

Bogdány, rk. 92 Alsó-Mislye, gk. 8 Újváros, ref. 60 Garbóc, izr. 38 Rozgony. Garbóc, rk. 116 Mislye, gk. 14 Újváros, ág. 2 —, REF. 84 Tiszáninnen, izr. 20 Rozgony. 1890: Garbócz, Garbócz-Bogdány, 436, rk. 248, gk. 8, kg. 8, ág. 2, ref. 126, izr. 44.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Az Osva-völgyi magyar szigetet Garbócbogdány, Abaújváros, Felsőcsály, Györke és Magyarbőd községek alkotják. Ha e községek nemzetiségi arányát végigkutatjuk, a következő adatokat találjuk: Garbócbogdány két egyesített községből Garbócból és Bogdányból keletkezett. Garbóc a Lexicon adataitól Fényes adatáig magyar nemzetiségű. Bogdányt már csak a Lexicon és Korabinsky tünteti föl magyarnak. Fényes már magyar-szlováknak tünteti föl, sőt Czoernig mindkettőt szlovák-magyarnak. A mult század közepe táján Pesti magyar-szlováknak mondja, amit az első hivatalos népszámlálás adatai is igazolnak, ahol a két község együttesen 82%-ban mutatkozik magyarnak. A község egyesítése után 1890-ben 61%, 1900-ban 44%, 1910-ben 78% a magyarság, ami a kisebbségi sorsban töréssel folytatódik, mert az elszigetelt község magyarsága 18%-ra, 1930-ban pedig 2%-ra morzsolódott le. A fölszabadulás után éppen ilyen törésszerűén, mintegy folytatva az 1910-i adatot 77% magyarság mutatkozik. (...) Garbócbogdány. A község keletkezése és története ismeretlen. Az összeomlás előtt Forgách István grófnak volt itt birtoka. A község területe 1025 kat. hold s lakóinak száma a vissza csatoláskor 578.

Névelőfordulások
1229
Garbuc
1299
villa Bokdan
1335
Bogdan
1337
Boogdann
1427
Bogdan
1630
Bogdany
1773
Bogdány, Bogdanowetz, Bogdanowcze
1773
Garbócz
1786
Garbócz
1786
Bogdany, Bogdanowce
1808
Garbócz, Garbowce
1808
Bogdány, Bogdánowce, Bohdánowce
1863
Garbóc
1863
Bogdány
1892
Garbócbogdány
1920
Bohdanovce
1938
Garbócbogdány
1945
Bohdanovce

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Bohdanovce) 142
Telefon: 0557294405
Fax: 0557294405

Honlap: bohdanovce-ke.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Gamrátová Marta (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Zubaľová Alena (Független)
Hegedüšová Magdaléna (Független)
Guľa Stanislav (Független)
Azariová Martina (Független)
Adamkovič Branislav (Független)
Kozárová Mária (SMER-SD)
Maguľák Vojtech (SMER-SD)
Független 71% Független 5 képviselö SMER-SD 29% SMER-SD 2 képviselö 7 képviselö
Garbócbogdányi Posta

Bohdanovce 142

Základná škola s materskou školou Bohdanovce

Bohdanovce 209

Alapiskola és óvoda

Bohdanovce 209

EP - ZŠsMŠ (MŠ)

Bohdanovce 60

Garbócbogdányi Anyakönyvi Hivatal

Bohdanovce 142

Garbócbogdányi Községi Hivatal

Bohdanovce 142

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 354 82%
szlovákok 61 14%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
egyéb 15 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 434
magyarok 379 78%
szlovákok 103 21%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 483
magyarok 78 18%
szlovákok 331 75%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 30 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 439
magyarok 16 2%
szlovákok 893 98%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 914
magyarok 8 1%
szlovákok 867 96%
ruszinok 0 0%
romák 5 1%
ukránok 1 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 20 2%
összlétszám 905
magyarok 7 1%
szlovákok 938 91%
ruszinok 1 0%
romák 5 0%
ukránok 0 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 76 7%
összlétszám 1033
magyarok 7 1%
szlovákok 1093 97%
ruszinok 3 0%
romák 7 1%
ukránok 0 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 9 1%
összlétszám 1127
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 906
Választási részvétel: 57.73 %
Kiadott boríték: 523
Bedobott boríték: 523

Polgármester

Érvényes szavazólap: 521
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Gamrátová Marta 346 66.41 % SMER-SD
Hodor Radoslav 110 21.11 % Független
Azari Peter 65 12.48 % NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Zubaľová Alena 354 Független
Hegedüšová Magdaléna 299 Független
Guľa Stanislav 274 Független
Azariová Martina 266 Független
Kozárová Mária 240 SMER-SD
Maguľák Vojtech 226 SMER-SD
Adamkovič Branislav 195 Független
Marcinová Mária 174 SMER-SD
Ferencová Ivana 153 MOST - HÍD
Dembický Andrej 147 Független
Lukáč Martin 145 SMER-SD
Priester Rastislav 114 SPOLU

Képviselők

2014
Független 28.57% Független 2 képviselö SIEŤ 42.86% SIEŤ 3 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö SDKÚ-DS 14.29% SDKÚ-DS 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 71.43% Független 5 képviselö SMER-SD 28.57% SMER-SD 2 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 826
Választási részvétel: 9.81 %
Kiadott boríték: 81
Bedobott boríték: 81
Választásra jogosult: 826
Választási részvétel: 10.53 %
Kiadott boríték: 87
Bedobott boríték: 87
Választásra jogosult: 868
Választási részvétel: 23,84 %
Kiadott boríték: 207
Bedobott boríték: 207

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 81
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 201
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 26 32.10 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 25 30.86 % KDS
Marek Ďurán 7 8.64 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 6 7.41 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 6 7.41 % NOVA
Vladimír Gürtler 5 6.17 % 7 STATOČNÝCH
Jaroslav Džunko 2 2.47 % Független
Jozef Holečko 2 2.47 % Független
Ivan Kuhn 1 1.23 % OKS
Lukáš Sisák 1 1.23 % KSS
Zdenko Trebuľa 41 47.13% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 110 54.73 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 62 30.85 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Róbert Bačinský 11 5.47 % Független
Jarmila Tkáčová 9 4.48 % SNS
Štefan Surmánek 3 1.49 % ĽSNS
Adam Šepetka 2 1.00 % NAJ
Karol Pataky 1 0.50 % MOST - HÍD, SKOK
Oliver Petrík 1 0.50 % JĽSS
Jaroslav Džunko 1 0.50 % Független
Vladislav Stanko 1 0.50 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 77
Érvényes szavazólap: 196
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Konkoly 24 31.17% SMER - SD
Štefan Markovič 24 31.17% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Kokarda 21 27.27% Független
Dominika Palaščáková 21 27.27% NOVA
Ľubomír Šimko 20 25.97% SMER - SD
Michal Rečka 20 25.97% SMER - SD
Karol Dzugas 17 22.08% Független
Štefan Petrík 16 20.78% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
František Petro 14 18.18% SMER - SD
Monika Bérešová 13 16.88% SZS
Vojtech Staňo 12 15.58% SMER - SD
Miloš Barcal 12 15.58% Független
Viktor Dulina 11 14.29% Független
Miroslav Bačenko 11 14.29% Független
Viliam Bačo 11 14.29% Független
Martin Baltes 10 12.99% SĽS
Štefan Laczkó 10 12.99% 7 STATOČNÝCH
Ján Marton 9 11.69% NOVA
Ján Bačo 9 11.69% SĽS
Július Beluscák 9 11.69% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Róbert Šándor 7 9.09% Független
Slavomír Horváth 7 9.09% SNS
Róbert Čarny 7 9.09% SNS
Ladislav Bartók 7 9.09% Független
Anton Medvec 7 9.09% Független
Norbert Krušinský 7 9.09% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Tomáš Suchý 6 7.79% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 6 7.79% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Marián Tóth 6 7.79% SaS
Rastislav Moric 6 7.79% 7 STATOČNÝCH
Monika Vargová 6 7.79% SNS
Jozef Koňa 5 6.49% SĽS
Viktor Sasák 5 6.49% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Radoslav Šimko 5 6.49% SNS
Jaroslav Pástor 4 5.19% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Mikloš 4 5.19% KSS
Ladislav Miko 4 5.19% 7 STATOČNÝCH
Ladislav Vojtko 4 5.19% KSS
Františka Kočišová 4 5.19% SĽS
Ľubica Holováčová 4 5.19% SĽS
Peter Papáč 4 5.19% KSS
Peter Palaščák 3 3.90% SOĽ
Imrich Kohút 3 3.90% SĽS
Ivan Buchla 3 3.90% SNS
Mária Topoľančinová 3 3.90% ĽS-HZDS
Elena Majancsíková 3 3.90% SĽS
Július Grulyo 3 3.90% Független
István Zachariaš 3 3.90% SMK-MKP
Alexander Bimbo 2 2.60% SRÚS
Vladimír Popovič 2 2.60% SMS
Ivan Hriczko 2 2.60% Független
Jenő Csoltkó 2 2.60% Független
Marián Kertész 1 1.30% PD
Anton Király 1 1.30% SMK-MKP
Jozef Tischler 1 1.30% SĽS
Jozef Holečko 1 1.30% Független
Božena Letková 1 1.30% Független
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Ján Stanislav 0 0.00% SNS
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Radoslav Hodor 72 36.73% Független
Martin Smrčo 72 36.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Vlastimil Lakatoš 58 29.59% Független
Mária Dulovičová 50 25.51% Független
Imrich Bakši 47 23.98% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 42 21.43% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Erika Zámboriová 39 19.90% ŠKV
Ján Kokarda 37 18.88% Független
Michal Rečka 35 17.86% SMER-SD
Peter Solár 35 17.86% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Viktor Dulina 34 17.35% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Pavol Lehotský 33 16.84% Független
Pavol Bujňák 28 14.29% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 26 13.27% ĽS Naše Slovensko
Jarmila Vaňová 26 13.27% ŠKV
Miloš Barcal 26 13.27% Független
František Petro 20 10.20% SMER-SD
Peter Derevjaník 19 9.69% SMER-SD
Ivan Hriczko 17 8.67% ŠKV
Ondrej Bernát 16 8.16% SMER-SD
Ladislav Andrejanin 14 7.14% ÚSVIT
František Gedra 14 7.14% ĽS Naše Slovensko
Roland Szabó 13 6.63% SMER-SD
Monika Gergelová 13 6.63% SNS
Vojtech Farkaš 12 6.12% Független
Anton Medvec 10 5.10% Független
Ján Serbin 9 4.59% Független
Július Pelegrin 9 4.59% Független
Slavomír Horváth 9 4.59% SNS
Gabriel Böhm 8 4.08% Független
Peter Seman 8 4.08% KSS
Jozef Hric 8 4.08% KSS
Marcela Demkeová 7 3.57% ĽS Naše Slovensko
Štefan Hudák 7 3.57% ĽS Naše Slovensko
Mária Lacková 7 3.57% Független
Anetta Strýčková 6 3.06% Független
Martina Dutková 6 3.06% Független
Július Beluscsák 6 3.06% Független
Ladislav Vojtko 6 3.06% KSS
Jaroslav Pástor 6 3.06% MOST - HÍD
Slavomír Borovský 5 2.55% DS
Peter Kocai 5 2.55% NAJ
Ján Horváth 5 2.55% Független
Július Grulyo 4 2.04% Független
Ladislav Bartók 4 2.04% MKDA-MKDSZ
Július Begala 4 2.04% Független
Anton Király 3 1.53% SMK-MKP
Attila Oravecz 3 1.53% MOST - HÍD
Rudolf Varga 3 1.53% VZDOR
Jozef Krešák 3 1.53% ŠANCA
Tomáš Suchý 2 1.02% ŠANCA
Ervín Kompuš 2 1.02% NAJ
Tibor Bráz 2 1.02% Független
Alexander Horváth 2 1.02% MOST - HÍD
István Zachariaš 2 1.02% SMK-MKP
Gábor Szalay 1 0.51% SMK-MKP
Tamás Iván 1 0.51% SMK-MKP
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Csaba Káposztás 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Csaba Simkó 0 0.00% SMK-MKP
Norbert Krušinský 0 0.00% MOST - HÍD
Adrianna Gergely Papp 0 0.00% SMK-MKP
Augustín Köteles 0 0.00% NAJ
Elena Fialková 0 0.00% MOST - HÍD
Alexander Képes 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 34.44 %
Torna 145 7.38 %
Buzita 141 7.17 %
Somodi 111 5.65 %
Makranc 110 5.60 %
Debrőd 109 5.54 %
Csécs 94 4.78 %
Szeszta 73 3.71 %
Jászó 69 3.51 %
Jánok 64 3.26 %
Perény - Hím 63 3.20 %
Komaróc 63 3.20 %
Áj 57 2.90 %
Reste 57 2.90 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.59 %
Tornaújfalu 49 2.49 %
Alsólánc 48 2.44 %
Zsarnó 47 2.39 %
Bódvavendégi 40 2.03 %
Nagyida 40 2.03 %
Péder 40 2.03 %
Abaújszina 33 1.68 %
Pány 22 1.12 %
Mecenzéf 21 1.07 %
Jászómindszent 12 0.61 %
Tornahorváti 12 0.61 %
Szádelő 12 0.61 %
Kenyhec 11 0.56 %
Miglécnémeti 11 0.56 %
Stósz 7 0.36 %
Kisida 7 0.36 %
Felsőmecenzéf 5 0.25 %
Hernádcsány 4 0.20 %
Hernádzsadány 4 0.20 %
Kassamindszent 4 0.20 %
Magyarbőd 4 0.20 %
Jászóújfalu 3 0.15 %
Felsőtőkés 3 0.15 %
Koksóbaksa 3 0.15 %
Izdobabeszter 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Enyicke 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Rás 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Hernádszentistván 2 0.10 %
Benyék 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Kalsa 2 0.10 %
Hilyó 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 39.98 %
Torna 110 13.53 %
Kecer 63 7.75 %
Szepsi 47 5.78 %
Mecenzéf 28 3.44 %
Áj 16 1.97 %
Buzita 14 1.72 %
Jászómindszent 13 1.60 %
Csécs 11 1.35 %
Jászóújfalu 10 1.23 %
Kisida 9 1.11 %
Abaújszakaly 9 1.11 %
Györke 8 0.98 %
Kenyhec 8 0.98 %
Hernádcsány 8 0.98 %
Tornaújfalu 7 0.86 %
Abos 7 0.86 %
Izdobabeszter 7 0.86 %
Abaújszina 6 0.74 %
Stósz 6 0.74 %
Budamér 5 0.62 %
Hernádszentistván 5 0.62 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.62 %
Hernádszokoly 5 0.62 %
Pány 5 0.62 %
Enyicke 5 0.62 %
Benyék 5 0.62 %
Semse 5 0.62 %
Bolyár 5 0.62 %
Hernádzsadány 4 0.49 %
Rozgony 4 0.49 %
Debrőd 4 0.49 %
Koksóbaksa 4 0.49 %
Nagyida 4 0.49 %
Miglécnémeti 4 0.49 %
Zsarnó 4 0.49 %
Alsókemence 4 0.49 %
Lapispatakújtelep 4 0.49 %
Szeszta 3 0.37 %
Hilyó 3 0.37 %
Komaróc 3 0.37 %
Nagyszalánc 3 0.37 %
Alsólánc 3 0.37 %
Patacskő 3 0.37 %
Sároskőszeg 3 0.37 %
Felsőmislye 3 0.37 %
Felsőmecenzéf 3 0.37 %
Szaláncújváros 3 0.37 %
Ránk 3 0.37 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.37 %
Alsómislye 3 0.37 %
Rudnok 3 0.37 %
Baska 3 0.37 %
Perény - Hím 3 0.37 %
Lapispatak 2 0.25 %
Lengyelfalva 2 0.25 %
Makranc 2 0.25 %
Petőszinye 2 0.25 %
Alsóhutka 2 0.25 %
Felsőtőkés 2 0.25 %
Aranyida 2 0.25 %
Királynép 2 0.25 %
Kassamindszent 2 0.25 %
Garbócbogdány 2 0.25 %
Hernádgecse 1 0.12 %
Alsótőkés 1 0.12 %
Kassaolcsvár 1 0.12 %
Abaújrákos 1 0.12 %
Reste 1 0.12 %
Jánok 1 0.12 %
Rás 1 0.12 %
Bódvavendégi 1 0.12 %
Hatkóc 1 0.12 %
Eszkáros 1 0.12 %
Ájfalucska 1 0.12 %
Szalánchuta 1 0.12 %
Alsócsáj 1 0.12 %
Kelecsenyborda 1 0.12 %
Györgyi 1 0.12 %
Somodi 1 0.12 %
Terebő 1 0.12 %
Abaújnádasd 1 0.12 %
Abaújharaszti 1 0.12 %
Tornahorváti 1 0.12 %
Idabukóc 1 0.12 %
Felsőhutka 1 0.12 %
Felsőkemence 1 0.12 %
Balogd 1 0.12 %
Magyarbőd 1 0.12 %
Bölzse 1 0.12 %
Bátyok 1 0.12 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 30.11 %
Buzita 223 13.14 %
Csécs 84 4.95 %
Perény - Hím 79 4.66 %
Torna 77 4.54 %
Szeszta 77 4.54 %
Reste 67 3.95 %
Makranc 66 3.89 %
Komaróc 55 3.24 %
Debrőd 55 3.24 %
Somodi 53 3.12 %
Alsólánc 51 3.01 %
Nagyida 49 2.89 %
Tornaújfalu 38 2.24 %
Jászó 37 2.18 %
Áj 37 2.18 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.89 %
Zsarnó 31 1.83 %
Péder 30 1.77 %
Abaújszina 29 1.71 %
Jánok 28 1.65 %
Bódvavendégi 25 1.47 %
Mecenzéf 15 0.88 %
Semse 11 0.65 %
Pány 10 0.59 %
Kenyhec 9 0.53 %
Hernádcsány 9 0.53 %
Tornahorváti 8 0.47 %
Kassamindszent 8 0.47 %
Miglécnémeti 8 0.47 %
Györke 7 0.41 %
Enyicke 6 0.35 %
Kecer 6 0.35 %
Kisida 5 0.29 %
Izdobabeszter 5 0.29 %
Jászómindszent 5 0.29 %
Hernádszentistván 5 0.29 %
Regeteruszka 4 0.24 %
Királynép 4 0.24 %
Jászóújfalu 4 0.24 %
Szádelő 4 0.24 %
Felsőcsáj 3 0.18 %
Patacskő 3 0.18 %
Hernádszokoly 3 0.18 %
Hatkóc 3 0.18 %
Rozgony 3 0.18 %
Hernádzsadány 3 0.18 %
Lengyelfalva 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Felsőtőkés 2 0.12 %
Aranyida 2 0.12 %
Felsőkemence 2 0.12 %
Sároskőszeg 2 0.12 %
Bolyár 2 0.12 %
Alsótőkés 2 0.12 %
Baska 2 0.12 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.12 %
Felsőmecenzéf 2 0.12 %
Alsómislye 2 0.12 %
Nagyszalánc 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Abos 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Hilyó 1 0.06 %
Ránk 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Budamér 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 15.82 %
Jászómindszent 108 9.29 %
Stósz 76 6.53 %
Felsőmecenzéf 50 4.30 %
Szepsi 38 3.27 %
Kisida 36 3.10 %
Hernádcsány 24 2.06 %
Jászó 24 2.06 %
Kassamindszent 24 2.06 %
Jászóújfalu 22 1.89 %
Kassabéla 19 1.63 %
Rozgony 18 1.55 %
Budamér 18 1.55 %
Hernádszokoly 17 1.46 %
Semse 17 1.46 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.29 %
Sároskőszeg 15 1.29 %
Felsőtőkés 14 1.20 %
Kassaolcsvár 14 1.20 %
Csécs 12 1.03 %
Lengyelfalva 12 1.03 %
Torna 12 1.03 %
Izdobabeszter 12 1.03 %
Hernádszentistván 12 1.03 %
Idabukóc 11 0.95 %
Aranyida 11 0.95 %
Lapispatak 11 0.95 %
Koksóbaksa 10 0.86 %
Felsőmislye 9 0.77 %
Alsótőkés 9 0.77 %
Tarcavajkóc 8 0.69 %
Abaújszakaly 8 0.69 %
Tizsite 8 0.69 %
Baska 8 0.69 %
Hatkóc 7 0.60 %
Szalánchuta 7 0.60 %
Enyicke 7 0.60 %
Abaújnádasd 7 0.60 %
Nagyida 7 0.60 %
Abaújszina 7 0.60 %
Hilyó 7 0.60 %
Perény - Hím 7 0.60 %
Magyarbőd 7 0.60 %
Hernádgecse 7 0.60 %
Nagyszalánc 7 0.60 %
Györke 6 0.52 %
Garbócbogdány 6 0.52 %
Makranc 6 0.52 %
Lapispatakújtelep 6 0.52 %
Kelecsenyborda 6 0.52 %
Kecer 6 0.52 %
Királynép 6 0.52 %
Hernádzsadány 6 0.52 %
Rás 5 0.43 %
Pány 5 0.43 %
Rudnok 5 0.43 %
Kisladna 5 0.43 %
Terebő 5 0.43 %
Hernádgönyű 4 0.34 %
Buzita 4 0.34 %
Ájfalucska 4 0.34 %
Abaújharaszti 4 0.34 %
Zsarnó 4 0.34 %
Kalsa 4 0.34 %
Petőszinye 4 0.34 %
Szeszta 4 0.34 %
Nagyladna 4 0.34 %
Ósvacsákány 3 0.26 %
Felsőcsáj 3 0.26 %
Györgyi 3 0.26 %
Abaújrákos 3 0.26 %
Apátka 3 0.26 %
Jánok 3 0.26 %
Alsómislye 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Benyék 3 0.26 %
Miglécnémeti 3 0.26 %
Újszállás 2 0.17 %
Alsókemence 2 0.17 %
Ósva 2 0.17 %
Szaláncújváros 2 0.17 %
Balogd 2 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Somodi 2 0.17 %
Regeteruszka 2 0.17 %
Bátyok 2 0.17 %
Debrőd 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Kenyhec 2 0.17 %
Bölzse 2 0.17 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 42.51 %
Buzita 84 6.76 %
Torna 66 5.31 %
Makranc 50 4.03 %
Szeszta 45 3.62 %
Csécs 39 3.14 %
Debrőd 38 3.06 %
Áj 31 2.50 %
Somodi 30 2.42 %
Tornaújfalu 30 2.42 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.25 %
Nagyida 27 2.17 %
Perény - Hím 26 2.09 %
Alsólánc 26 2.09 %
Zsarnó 26 2.09 %
Jánok 26 2.09 %
Reste 23 1.85 %
Péder 22 1.77 %
Jászó 22 1.77 %
Bódvavendégi 21 1.69 %
Rudnok 17 1.37 %
Komaróc 17 1.37 %
Mecenzéf 15 1.21 %
Jászómindszent 13 1.05 %
Hernádcsány 13 1.05 %
Abaújszina 12 0.97 %
Tornahorváti 11 0.89 %
Miglécnémeti 9 0.72 %
Pány 9 0.72 %
Kassamindszent 8 0.64 %
Aranyida 7 0.56 %
Stósz 6 0.48 %
Izdobabeszter 6 0.48 %
Jászóújfalu 6 0.48 %
Györke 6 0.48 %
Rás 6 0.48 %
Enyicke 5 0.40 %
Ránk 5 0.40 %
Lapispatak 4 0.32 %
Patacskő 4 0.32 %
Sároskőszeg 4 0.32 %
Kisida 4 0.32 %
Alsómislye 4 0.32 %
Hernádgecse 4 0.32 %
Koksóbaksa 3 0.24 %
Felsőmecenzéf 3 0.24 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.24 %
Hernádszokoly 3 0.24 %
Szalánchuta 3 0.24 %
Kenyhec 3 0.24 %
Abaújszakaly 3 0.24 %
Garbócbogdány 3 0.24 %
Semse 3 0.24 %
Alsótőkés 3 0.24 %
Szádelő 2 0.16 %
Tarcavajkóc 2 0.16 %
Hernádzsadány 2 0.16 %
Hilyó 2 0.16 %
Magyarbőd 2 0.16 %
Nagyszalánc 2 0.16 %
Kisszalánc 2 0.16 %
Kassabéla 2 0.16 %
Budamér 2 0.16 %
Hernádgönyű 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Abaújnádasd 2 0.16 %
Petőszinye 2 0.16 %
Kalsa 2 0.16 %
Felsőtőkés 2 0.16 %
Kisladna 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Sárosófalu 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Tizsite 1 0.08 %
Rozgony 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Királynép 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Nagyladna 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Kelecsenyborda 1 0.08 %
Kassaolcsvár 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 11.91 %
Hernádszentistván 216 10.01 %
Sároskőszeg 164 7.60 %
Hernádszokoly 138 6.40 %
Budamér 79 3.66 %
Rozgony 58 2.69 %
Kassabéla 40 1.85 %
Abos 40 1.85 %
Kassamindszent 39 1.81 %
Kisida 37 1.72 %
Terebő 34 1.58 %
Hernádcsány 30 1.39 %
Enyicke 28 1.30 %
Jászómindszent 28 1.30 %
Királynép 28 1.30 %
Szepsi 26 1.21 %
Tarcavajkóc 25 1.16 %
Koksóbaksa 23 1.07 %
Izdobabeszter 23 1.07 %
Lapispatak 19 0.88 %
Benyék 18 0.83 %
Hernádzsadány 18 0.83 %
Kisladna 18 0.83 %
Felsőmislye 17 0.79 %
Rás 17 0.79 %
Hernádgecse 17 0.79 %
Nagyszalánc 16 0.74 %
Kassaolcsvár 16 0.74 %
Lapispatakújtelep 15 0.70 %
Kenyhec 15 0.70 %
Alsómislye 15 0.70 %
Eszkáros 14 0.65 %
Baska 14 0.65 %
Regeteruszka 14 0.65 %
Alsótőkés 14 0.65 %
Perény - Hím 13 0.60 %
Bölzse 13 0.60 %
Abaújnádasd 13 0.60 %
Csécs 12 0.56 %
Hatkóc 12 0.56 %
Nagyladna 12 0.56 %
Lengyelfalva 12 0.56 %
Aranyida 12 0.56 %
Abaújszina 11 0.51 %
Semse 11 0.51 %
Felsőhutka 11 0.51 %
Mecenzéf 11 0.51 %
Garbócbogdány 10 0.46 %
Kalsa 10 0.46 %
Buzita 10 0.46 %
Jászóújfalu 10 0.46 %
Torna 10 0.46 %
Kecer 10 0.46 %
Magyarbőd 10 0.46 %
Felsőtőkés 10 0.46 %
Györke 10 0.46 %
Alsóhutka 9 0.42 %
Abaújszakaly 9 0.42 %
Hilyó 8 0.37 %
Idabukóc 8 0.37 %
Alsókemence 8 0.37 %
Tizsite 7 0.32 %
Jászó 7 0.32 %
Szalánchuta 7 0.32 %
Hernádgönyű 7 0.32 %
Stósz 7 0.32 %
Felsőmecenzéf 7 0.32 %
Abaújharaszti 6 0.28 %
Bolyár 6 0.28 %
Ósva 6 0.28 %
Bunyita 6 0.28 %
Györgyi 6 0.28 %
Bátyok 5 0.23 %
Szaláncújváros 5 0.23 %
Nagyida 5 0.23 %
Pány 5 0.23 %
Felsőcsáj 4 0.19 %
Ránkfüred 4 0.19 %
Ránk 3 0.14 %
Jánok 3 0.14 %
Szeszta 3 0.14 %
Újszállás 3 0.14 %
Ósvacsákány 3 0.14 %
Rudnok 3 0.14 %
Miglécnémeti 3 0.14 %
Balogd 3 0.14 %
Sárosófalu 3 0.14 %
Alsócsáj 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Áj 3 0.14 %
Füzérnádaska 3 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.14 %
Felsőkemence 3 0.14 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Kecerlipóc 2 0.09 %
Somodi 2 0.09 %
Abaújrákos 2 0.09 %
Apátka 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Makranc 2 0.09 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 39.48 %
Szepsi 178 17.93 %
Csécs 34 3.42 %
Szádudvarnok - Méhész 32 3.22 %
Áj 31 3.12 %
Makranc 29 2.92 %
Somodi 26 2.62 %
Tornaújfalu 25 2.52 %
Jánok 23 2.32 %
Perény - Hím 20 2.01 %
Zsarnó 20 2.01 %
Bódvavendégi 18 1.81 %
Mecenzéf 14 1.41 %
Szeszta 14 1.41 %
Tornahorváti 14 1.41 %
Jászó 12 1.21 %
Buzita 11 1.11 %
Debrőd 11 1.11 %
Kenyhec 11 1.11 %
Nagyida 10 1.01 %
Pány 10 1.01 %
Péder 8 0.81 %
Hernádcsány 6 0.60 %
Rozgony 6 0.60 %
Kisida 5 0.50 %
Hernádgecse 5 0.50 %
Reste 5 0.50 %
Ájfalucska 4 0.40 %
Szádelő 4 0.40 %
Alsólánc 4 0.40 %
Jászóújfalu 4 0.40 %
Lapispatakújtelep 4 0.40 %
Jászómindszent 4 0.40 %
Magyarbőd 3 0.30 %
Garbócbogdány 3 0.30 %
Izdobabeszter 3 0.30 %
Alsótőkés 3 0.30 %
Komaróc 3 0.30 %
Hernádszokoly 3 0.30 %
Nagyszalánc 3 0.30 %
Abos 3 0.30 %
Hernádzsadány 3 0.30 %
Enyicke 3 0.30 %
Abaújszina 3 0.30 %
Kassamindszent 3 0.30 %
Abaújnádasd 2 0.20 %
Hilyó 2 0.20 %
Eszkáros 2 0.20 %
Rudnok 2 0.20 %
Bolyár 2 0.20 %
Hernádgönyű 2 0.20 %
Budamér 2 0.20 %
Kassaolcsvár 2 0.20 %
Idabukóc 2 0.20 %
Szalánchuta 2 0.20 %
Kassabéla 2 0.20 %
Kecer 1 0.10 %
Tizsite 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Semse 1 0.10 %
Alsómislye 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Koksóbaksa 1 0.10 %
Felsőmislye 1 0.10 %
Tarcavajkóc 1 0.10 %
Baska 1 0.10 %
Balogd 1 0.10 %
Györke 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Aranyida 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Felsőhutka 1 0.10 %
Kalsa 1 0.10 %
Lapispatak 1 0.10 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 6.80 %
Torna 20 2.30 %
Csécs 12 1.38 %
Jászó 11 1.27 %
Tornaújfalu 10 1.15 %
Rozgony 10 1.15 %
Nagyida 10 1.15 %
Buzita 8 0.92 %
Somodi 8 0.92 %
Makranc 7 0.81 %
Zsarnó 6 0.69 %
Reste 6 0.69 %
Lapispatak 6 0.69 %
Idabukóc 6 0.69 %
Debrőd 5 0.58 %
Jánok 5 0.58 %
Perény - Hím 5 0.58 %
Abaújszina 5 0.58 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.46 %
Kassamindszent 4 0.46 %
Alsólánc 4 0.46 %
Tornahorváti 4 0.46 %
Szeszta 4 0.46 %
Izdobabeszter 3 0.35 %
Petőszinye 3 0.35 %
Magyarbőd 3 0.35 %
Komaróc 3 0.35 %
Hernádszokoly 3 0.35 %
Jászóújfalu 3 0.35 %
Kisida 3 0.35 %
Györke 3 0.35 %
Ránk 3 0.35 %
Terebő 3 0.35 %
Enyicke 3 0.35 %
Nagyszalánc 2 0.23 %
Bódvavendégi 2 0.23 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.23 %
Hernádcsány 2 0.23 %
Budamér 2 0.23 %
Kalsa 2 0.23 %
Kecer 2 0.23 %
Kenyhec 2 0.23 %
Mecenzéf 2 0.23 %
Abos 2 0.23 %
Patacskő 2 0.23 %
Abaújszakaly 2 0.23 %
Kassaolcsvár 2 0.23 %
Felsőmislye 2 0.23 %
Alsókemence 2 0.23 %
Jászómindszent 1 0.12 %
Pány 1 0.12 %
Lapispatakújtelep 1 0.12 %
Rudnok 1 0.12 %
Regeteruszka 1 0.12 %
Alsótőkés 1 0.12 %
Benyék 1 0.12 %
Eszkáros 1 0.12 %
Sároskőszeg 1 0.12 %
Szaláncújváros 1 0.12 %
Királynép 1 0.12 %
Lengyelfalva 1 0.12 %
Stósz 1 0.12 %
Péder 1 0.12 %
Rás 1 0.12 %
Abaújnádasd 1 0.12 %
Hatkóc 1 0.12 %
Áj 1 0.12 %
Tarcavajkóc 1 0.12 %
Ájfalucska 1 0.12 %
Hernádgecse 1 0.12 %
Györgyi 1 0.12 %
Bolyár 1 0.12 %
Felsőcsáj 1 0.12 %
Felsőtőkés 1 0.12 %
Felsőmecenzéf 1 0.12 %
Kassabéla 1 0.12 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 23.93 %
Szepsi 82 14.64 %
Csécs 20 3.57 %
Tornaújfalu 18 3.21 %
Nagyida 17 3.04 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.68 %
Buzita 12 2.14 %
Áj 12 2.14 %
Szeszta 12 2.14 %
Somodi 11 1.96 %
Bódvavendégi 11 1.96 %
Zsarnó 10 1.79 %
Jászó 10 1.79 %
Makranc 10 1.79 %
Mecenzéf 9 1.61 %
Péder 9 1.61 %
Jászómindszent 8 1.43 %
Tornahorváti 8 1.43 %
Perény - Hím 7 1.25 %
Eszkáros 6 1.07 %
Hernádcsány 6 1.07 %
Abaújszina 6 1.07 %
Alsólánc 5 0.89 %
Kassamindszent 5 0.89 %
Reste 5 0.89 %
Jánok 4 0.71 %
Budamér 4 0.71 %
Baska 4 0.71 %
Kenyhec 4 0.71 %
Jászóújfalu 4 0.71 %
Hernádzsadány 4 0.71 %
Debrőd 4 0.71 %
Komaróc 4 0.71 %
Magyarbőd 4 0.71 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.71 %
Hernádszentistván 3 0.54 %
Kecer 3 0.54 %
Abaújnádasd 3 0.54 %
Alsótőkés 3 0.54 %
Enyicke 3 0.54 %
Hernádgönyű 3 0.54 %
Pány 3 0.54 %
Lapispatak 3 0.54 %
Semse 3 0.54 %
Györke 2 0.36 %
Abaújszakaly 2 0.36 %
Koksóbaksa 2 0.36 %
Kassabéla 2 0.36 %
Felsőmislye 2 0.36 %
Kassaolcsvár 2 0.36 %
Tizsite 2 0.36 %
Abaújrákos 2 0.36 %
Bolyár 2 0.36 %
Rozgony 2 0.36 %
Rudnok 2 0.36 %
Izdobabeszter 2 0.36 %
Miglécnémeti 2 0.36 %
Szádelő 2 0.36 %
Benyék 2 0.36 %
Nagyszalánc 2 0.36 %
Alsómislye 1 0.18 %
Hernádgecse 1 0.18 %
Bölzse 1 0.18 %
Ájfalucska 1 0.18 %
Felsőcsáj 1 0.18 %
Lapispatakújtelep 1 0.18 %
Újszállás 1 0.18 %
Abos 1 0.18 %
Stósz 1 0.18 %
Balogd 1 0.18 %
Hernádszokoly 1 0.18 %
Ránkfüred 1 0.18 %
Patacskő 1 0.18 %
Aranyida 1 0.18 %
Rás 1 0.18 %
Hilyó 1 0.18 %
Királynép 1 0.18 %
Ránk 1 0.18 %
Sároskőszeg 1 0.18 %
Kisida 1 0.18 %
Kisladna 1 0.18 %
Szaláncújváros 1 0.18 %
Idabukóc 1 0.18 %
Felsőtőkés 1 0.18 %
Abaújharaszti 1 0.18 %
Alsóhutka 1 0.18 %
Alsókemence 1 0.18 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 13.93 %
Torna 295 13.25 %
Jászó 262 11.77 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.66 %
Mecenzéf 91 4.09 %
Buzita 78 3.50 %
Szeszta 60 2.70 %
Zsarnó 56 2.52 %
Somodi 52 2.34 %
Tornaújfalu 50 2.25 %
Áj 47 2.11 %
Jászóújfalu 38 1.71 %
Debrőd 35 1.57 %
Bódvavendégi 33 1.48 %
Csécs 33 1.48 %
Alsólánc 29 1.30 %
Perény - Hím 28 1.26 %
Jánok 26 1.17 %
Szádelő 24 1.08 %
Abaújszina 23 1.03 %
Komaróc 22 0.99 %
Nagyida 20 0.90 %
Makranc 20 0.90 %
Reste 20 0.90 %
Péder 17 0.76 %
Felsőmecenzéf 14 0.63 %
Tornahorváti 11 0.49 %
Jászómindszent 8 0.36 %
Miglécnémeti 6 0.27 %
Királynép 6 0.27 %
Kenyhec 5 0.22 %
Hernádzsadány 5 0.22 %
Hernádcsány 5 0.22 %
Magyarbőd 4 0.18 %
Abaújszakaly 4 0.18 %
Enyicke 4 0.18 %
Kisida 3 0.13 %
Nagyszalánc 3 0.13 %
Kassamindszent 3 0.13 %
Lapispatakújtelep 2 0.09 %
Ájfalucska 2 0.09 %
Lengyelfalva 2 0.09 %
Rudnok 2 0.09 %
Sároskőszeg 2 0.09 %
Pány 2 0.09 %
Hernádszokoly 2 0.09 %
Lapispatak 2 0.09 %
Abaújnádasd 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Tizsite 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Felsőmislye 2 0.09 %
Bolyár 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 21.04 %
Makranc 115 7.44 %
Csécs 73 4.72 %
Torna 68 4.40 %
Buzita 39 2.52 %
Perény - Hím 36 2.33 %
Tornaújfalu 35 2.27 %
Jánok 30 1.94 %
Pány 26 1.68 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.62 %
Nagyida 23 1.49 %
Mecenzéf 23 1.49 %
Zsarnó 22 1.42 %
Áj 22 1.42 %
Szeszta 20 1.29 %
Györke 19 1.23 %
Komaróc 19 1.23 %
Péder 18 1.17 %
Somodi 17 1.10 %
Jászó 16 1.04 %
Reste 16 1.04 %
Debrőd 15 0.97 %
Kisida 14 0.91 %
Jászómindszent 14 0.91 %
Kenyhec 12 0.78 %
Alsólánc 12 0.78 %
Bódvavendégi 10 0.65 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.58 %
Sároskőszeg 9 0.58 %
Hernádcsány 9 0.58 %
Budamér 8 0.52 %
Rozgony 8 0.52 %
Kassamindszent 8 0.52 %
Hernádszentistván 7 0.45 %
Hernádszokoly 6 0.39 %
Izdobabeszter 6 0.39 %
Semse 6 0.39 %
Tornahorváti 6 0.39 %
Abaújszina 6 0.39 %
Idabukóc 6 0.39 %
Abos 6 0.39 %
Hilyó 6 0.39 %
Jászóújfalu 5 0.32 %
Tarcavajkóc 4 0.26 %
Koksóbaksa 4 0.26 %
Miglécnémeti 4 0.26 %
Bolyár 4 0.26 %
Nagyszalánc 4 0.26 %
Szádelő 4 0.26 %
Abaújnádasd 4 0.26 %
Kassabéla 4 0.26 %
Rás 4 0.26 %
Benyék 4 0.26 %
Hernádgecse 4 0.26 %
Rudnok 4 0.26 %
Stósz 3 0.19 %
Lapispatakújtelep 3 0.19 %
Kassaolcsvár 3 0.19 %
Enyicke 3 0.19 %
Bölzse 3 0.19 %
Felsőhutka 3 0.19 %
Hernádgönyű 3 0.19 %
Nagyladna 3 0.19 %
Alsótőkés 3 0.19 %
Balogd 2 0.13 %
Királynép 2 0.13 %
Kecer 2 0.13 %
Felsőmislye 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Felsőtőkés 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Lengyelfalva 2 0.13 %
Alsókemence 2 0.13 %
Regeteruszka 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Alsócsáj 2 0.13 %
Ránk 2 0.13 %
Modrafalva 2 0.13 %
Bátyok 2 0.13 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Aranyida 1 0.06 %
Hernádzsadány 1 0.06 %
Apátka 1 0.06 %
Baska 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Kisszalánc 1 0.06 %
Felsőmecenzéf 1 0.06 %
Bunyita 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Terebő 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Lapispatak 1 0.06 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.40 %
Rozgony 83 4.02 %
Izdobabeszter 61 2.95 %
Kisida 61 2.95 %
Kassamindszent 53 2.56 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.52 %
Györgyi 51 2.47 %
Hernádcsány 50 2.42 %
Jászómindszent 46 2.23 %
Györke 45 2.18 %
Alsókemence 44 2.13 %
Szepsi 42 2.03 %
Sároskőszeg 42 2.03 %
Kassaolcsvár 41 1.98 %
Regeteruszka 40 1.94 %
Garbócbogdány 39 1.89 %
Budamér 37 1.79 %
Petőszinye 37 1.79 %
Bolyár 36 1.74 %
Mecenzéf 36 1.74 %
Kelecsenyborda 36 1.74 %
Nagyszalánc 33 1.60 %
Benyék 31 1.50 %
Felsőmislye 29 1.40 %
Koksóbaksa 28 1.35 %
Tarcavajkóc 28 1.35 %
Csécs 28 1.35 %
Idabukóc 27 1.31 %
Ránkfüred 27 1.31 %
Lapispatak 27 1.31 %
Kecer 25 1.21 %
Alsótőkés 25 1.21 %
Királynép 25 1.21 %
Felsőcsáj 24 1.16 %
Lengyelfalva 24 1.16 %
Hernádzsadány 24 1.16 %
Rás 23 1.11 %
Hernádszentistván 23 1.11 %
Bátyok 23 1.11 %
Felsőkemence 22 1.06 %
Alsómislye 22 1.06 %
Kassabéla 21 1.02 %
Kalsa 20 0.97 %
Hernádszokoly 20 0.97 %
Füzérnádaska 18 0.87 %
Hernádgecse 18 0.87 %
Baska 18 0.87 %
Semse 17 0.82 %
Ránk 16 0.77 %
Tizsite 16 0.77 %
Torna 15 0.73 %
Abaújszakaly 15 0.73 %
Enyicke 15 0.73 %
Ósvacsákány 15 0.73 %
Aranyida 15 0.73 %
Hilyó 14 0.68 %
Alsóhutka 14 0.68 %
Abaújnádasd 14 0.68 %
Kenyhec 14 0.68 %
Jászó 14 0.68 %
Ósva 14 0.68 %
Abaújszina 13 0.63 %
Jászóújfalu 13 0.63 %
Abaújrákos 13 0.63 %
Abaújharaszti 12 0.58 %
Pány 12 0.58 %
Stósz 12 0.58 %
Szaláncújváros 12 0.58 %
Szeszta 11 0.53 %
Lapispatakújtelep 11 0.53 %
Somodi 11 0.53 %
Abos 11 0.53 %
Kecerlipóc 10 0.48 %
Felsőhutka 10 0.48 %
Terebő 10 0.48 %
Eszkáros 10 0.48 %
Sárosófalu 10 0.48 %
Balogd 9 0.44 %
Hernádgönyű 9 0.44 %
Bölzse 9 0.44 %
Alsócsáj 8 0.39 %
Szalánchuta 8 0.39 %
Perény - Hím 7 0.34 %
Nagyida 7 0.34 %
Makranc 6 0.29 %
Rudnok 6 0.29 %
Felsőtőkés 6 0.29 %
Nagyladna 5 0.24 %
Péder 5 0.24 %
Áj 5 0.24 %
Komaróc 5 0.24 %
Buzita 5 0.24 %
Újszállás 5 0.24 %
Modrafalva 4 0.19 %
Jánok 4 0.19 %
Bódvavendégi 4 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.19 %
Zsarnó 4 0.19 %
Hatkóc 4 0.19 %
Bunyita 3 0.15 %
Apátka 3 0.15 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 24.47 %
Somodi 42 5.24 %
Kecer 28 3.50 %
Mecenzéf 22 2.75 %
Jászómindszent 16 2.00 %
Nagyida 14 1.75 %
Magyarbőd 13 1.62 %
Jászóújfalu 13 1.62 %
Torna 12 1.50 %
Csécs 10 1.25 %
Hernádcsány 8 1.00 %
Buzita 8 1.00 %
Szepsi 8 1.00 %
Kisida 8 1.00 %
Stósz 7 0.87 %
Patacskő 6 0.75 %
Abaújszina 6 0.75 %
Koksóbaksa 4 0.50 %
Felsőmecenzéf 4 0.50 %
Györke 4 0.50 %
Kassamindszent 4 0.50 %
Abaújszakaly 4 0.50 %
Kenyhec 4 0.50 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.50 %
Abaújnádasd 4 0.50 %
Hilyó 3 0.37 %
Rozgony 3 0.37 %
Rudnok 3 0.37 %
Regeteruszka 3 0.37 %
Budamér 3 0.37 %
Terebő 3 0.37 %
Szeszta 3 0.37 %
Tarcavajkóc 3 0.37 %
Hernádszokoly 2 0.25 %
Kassaolcsvár 2 0.25 %
Királynép 2 0.25 %
Hernádgecse 2 0.25 %
Lengyelfalva 2 0.25 %
Györgyi 2 0.25 %
Alsómislye 2 0.25 %
Bölzse 2 0.25 %
Kassabéla 2 0.25 %
Ósvacsákány 2 0.25 %
Lapispatakújtelep 2 0.25 %
Kelecsenyborda 2 0.25 %
Garbócbogdány 2 0.25 %
Izdobabeszter 2 0.25 %
Pány 2 0.25 %
Hatkóc 2 0.25 %
Perény - Hím 2 0.25 %
Lapispatak 2 0.25 %
Bolyár 2 0.25 %
Hernádzsadány 2 0.25 %
Ránk 2 0.25 %
Alsótőkés 2 0.25 %
Idabukóc 1 0.12 %
Makranc 1 0.12 %
Felsőtőkés 1 0.12 %
Alsóhutka 1 0.12 %
Alsókemence 1 0.12 %
Nagyladna 1 0.12 %
Alsócsáj 1 0.12 %
Füzérnádaska 1 0.12 %
Abaújharaszti 1 0.12 %
Kecerlipóc 1 0.12 %
Benyék 1 0.12 %
Hernádgönyű 1 0.12 %
Abos 1 0.12 %
Ájfalucska 1 0.12 %
Semse 1 0.12 %
Áj 1 0.12 %
Enyicke 1 0.12 %
Ránkfüred 1 0.12 %
Baska 1 0.12 %
Hernádszentistván 1 0.12 %
Aranyida 1 0.12 %
Sároskőszeg 1 0.12 %
Rás 1 0.12 %
Petőszinye 1 0.12 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.95 %
Rozgony 63 3.66 %
Hernádcsány 61 3.55 %
Jászómindszent 59 3.43 %
Kassamindszent 46 2.67 %
Mecenzéf 42 2.44 %
Izdobabeszter 37 2.15 %
Magyarbőd 35 2.03 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.03 %
Kisida 33 1.92 %
Nagyida 31 1.80 %
Györke 27 1.57 %
Enyicke 27 1.57 %
Hernádgecse 26 1.51 %
Jászó 26 1.51 %
Hernádzsadány 25 1.45 %
Kassaolcsvár 23 1.34 %
Csécs 23 1.34 %
Sároskőszeg 22 1.28 %
Hernádszentistván 22 1.28 %
Koksóbaksa 22 1.28 %
Lapispatak 21 1.22 %
Tarcavajkóc 21 1.22 %
Budamér 20 1.16 %
Nagyszalánc 20 1.16 %
Regeteruszka 19 1.10 %
Somodi 19 1.10 %
Királynép 19 1.10 %
Felsőmislye 19 1.10 %
Makranc 19 1.10 %
Felsőmecenzéf 19 1.10 %
Hernádszokoly 17 0.99 %
Alsómislye 17 0.99 %
Lengyelfalva 17 0.99 %
Baska 16 0.93 %
Semse 16 0.93 %
Abaújnádasd 15 0.87 %
Kecer 14 0.81 %
Stósz 14 0.81 %
Garbócbogdány 14 0.81 %
Idabukóc 14 0.81 %
Abaújszakaly 14 0.81 %
Torna 13 0.76 %
Kassabéla 13 0.76 %
Tizsite 12 0.70 %
Györgyi 12 0.70 %
Bölzse 12 0.70 %
Eszkáros 12 0.70 %
Kisladna 12 0.70 %
Pány 12 0.70 %
Füzérnádaska 11 0.64 %
Alsóhutka 11 0.64 %
Kenyhec 11 0.64 %
Perény - Hím 11 0.64 %
Petőszinye 10 0.58 %
Alsókemence 10 0.58 %
Benyék 10 0.58 %
Abaújszina 10 0.58 %
Szeszta 9 0.52 %
Hilyó 9 0.52 %
Jászóújfalu 9 0.52 %
Lapispatakújtelep 9 0.52 %
Felsőhutka 9 0.52 %
Hernádgönyű 9 0.52 %
Ósva 9 0.52 %
Bolyár 8 0.47 %
Alsótőkés 8 0.47 %
Aranyida 8 0.47 %
Zsarnó 8 0.47 %
Alsócsáj 7 0.41 %
Rudnok 7 0.41 %
Kelecsenyborda 7 0.41 %
Bátyok 7 0.41 %
Szalánchuta 7 0.41 %
Abos 7 0.41 %
Jánok 6 0.35 %
Kalsa 6 0.35 %
Balogd 6 0.35 %
Nagyladna 6 0.35 %
Rás 6 0.35 %
Bódvavendégi 6 0.35 %
Ósvacsákány 6 0.35 %
Kecerlipóc 6 0.35 %
Abaújharaszti 6 0.35 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.29 %
Terebő 5 0.29 %
Buzita 4 0.23 %
Felsőtőkés 4 0.23 %
Ránk 4 0.23 %
Komaróc 4 0.23 %
Felsőkemence 4 0.23 %
Patacskő 3 0.17 %
Bunyita 3 0.17 %
Kisszalánc 2 0.12 %
Tornaújfalu 2 0.12 %
Szádelő 2 0.12 %
Bocsárd 2 0.12 %
Szaláncújváros 2 0.12 %
Ránkfüred 2 0.12 %
Áj 2 0.12 %
Miglécnémeti 2 0.12 %
Reste 2 0.12 %
Debrőd 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Hatkóc 2 0.12 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.59 %
Lapispatak 242 8.02 %
Budamér 158 5.23 %
Mecenzéf 114 3.78 %
Hernádcsány 106 3.51 %
Lapispatakújtelep 98 3.25 %
Koksóbaksa 86 2.85 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.65 %
Nagyszalánc 77 2.55 %
Királynép 76 2.52 %
Abaújnádasd 76 2.52 %
Kecer 74 2.45 %
Stósz 74 2.45 %
Kisida 74 2.45 %
Rozgony 69 2.29 %
Kalsa 68 2.25 %
Szepsi 58 1.92 %
Izdobabeszter 55 1.82 %
Jászóújfalu 53 1.76 %
Lengyelfalva 50 1.66 %
Szaláncújváros 48 1.59 %
Hernádgecse 47 1.56 %
Jászómindszent 46 1.52 %
Sároskőszeg 46 1.52 %
Hernádszentistván 46 1.52 %
Magyarbőd 44 1.46 %
Regeteruszka 42 1.39 %
Enyicke 40 1.32 %
Benyék 36 1.19 %
Tizsite 35 1.16 %
Abaújszina 34 1.13 %
Bolyár 32 1.06 %
Alsókemence 31 1.03 %
Tarcavajkóc 31 1.03 %
Kelecsenyborda 30 0.99 %
Alsóhutka 29 0.96 %
Hernádgönyű 29 0.96 %
Kassamindszent 28 0.93 %
Sárosófalu 26 0.86 %
Petőszinye 26 0.86 %
Hernádszokoly 26 0.86 %
Újszállás 25 0.83 %
Semse 25 0.83 %
Györke 24 0.79 %
Kassaolcsvár 21 0.70 %
Abaújharaszti 21 0.70 %
Felsőkemence 21 0.70 %
Balogd 21 0.70 %
Garbócbogdány 20 0.66 %
Ósvacsákány 20 0.66 %
Ósva 20 0.66 %
Felsőmecenzéf 20 0.66 %
Abaújrákos 18 0.60 %
Rudnok 18 0.60 %
Hernádzsadány 18 0.60 %
Kassabéla 17 0.56 %
Szalánchuta 17 0.56 %
Györgyi 17 0.56 %
Alsótőkés 16 0.53 %
Felsőmislye 16 0.53 %
Csécs 15 0.50 %
Bunyita 14 0.46 %
Modrafalva 14 0.46 %
Bölzse 14 0.46 %
Torna 14 0.46 %
Alsómislye 14 0.46 %
Eszkáros 13 0.43 %
Baska 13 0.43 %
Bátyok 13 0.43 %
Abos 13 0.43 %
Kecerlipóc 12 0.40 %
Perény - Hím 12 0.40 %
Nagyida 12 0.40 %
Makranc 12 0.40 %
Alsócsáj 12 0.40 %
Felsőcsáj 11 0.36 %
Füzérnádaska 11 0.36 %
Pány 11 0.36 %
Rás 11 0.36 %
Hatkóc 11 0.36 %
Patacskő 11 0.36 %
Kenyhec 10 0.33 %
Aranyida 10 0.33 %
Hilyó 10 0.33 %
Kisszalánc 9 0.30 %
Idabukóc 9 0.30 %
Ránkfüred 9 0.30 %
Ránk 9 0.30 %
Terebő 9 0.30 %
Felsőhutka 7 0.23 %
Felsőtőkés 7 0.23 %
Zsarnó 7 0.23 %
Somodi 5 0.17 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 24.55 %
Jászómindszent 94 7.64 %
Szepsi 75 6.10 %
Stósz 68 5.53 %
Felsőmecenzéf 59 4.80 %
Jászó 40 3.25 %
Kisida 40 3.25 %
Hernádcsány 21 1.71 %
Rozgony 19 1.54 %
Makranc 18 1.46 %
Kassamindszent 17 1.38 %
Torna 16 1.30 %
Lengyelfalva 15 1.22 %
Rudnok 15 1.22 %
Hatkóc 15 1.22 %
Hernádszokoly 14 1.14 %
Királynép 11 0.89 %
Aranyida 11 0.89 %
Koksóbaksa 11 0.89 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.89 %
Jászóújfalu 10 0.81 %
Perény - Hím 9 0.73 %
Pány 9 0.73 %
Idabukóc 9 0.73 %
Garbócbogdány 8 0.65 %
Semse 8 0.65 %
Hernádszentistván 8 0.65 %
Nagyszalánc 8 0.65 %
Magyarbőd 8 0.65 %
Kassaolcsvár 8 0.65 %
Jánok 8 0.65 %
Izdobabeszter 7 0.57 %
Csécs 7 0.57 %
Felsőtőkés 7 0.57 %
Abaújszina 6 0.49 %
Kenyhec 6 0.49 %
Nagyida 6 0.49 %
Györke 6 0.49 %
Abaújszakaly 6 0.49 %
Benyék 6 0.49 %
Sároskőszeg 6 0.49 %
Felsőhutka 6 0.49 %
Abaújnádasd 5 0.41 %
Tarcavajkóc 5 0.41 %
Abos 5 0.41 %
Györgyi 5 0.41 %
Felsőmislye 5 0.41 %
Alsótőkés 5 0.41 %
Budamér 4 0.33 %
Rás 4 0.33 %
Kecerlipóc 4 0.33 %
Kecer 4 0.33 %
Kassabéla 4 0.33 %
Miglécnémeti 4 0.33 %
Buzita 4 0.33 %
Apátka 4 0.33 %
Zsarnó 3 0.24 %
Hernádzsadány 3 0.24 %
Bolyár 3 0.24 %
Enyicke 3 0.24 %
Hernádgönyű 3 0.24 %
Lapispatak 3 0.24 %
Lapispatakújtelep 3 0.24 %
Alsócsáj 3 0.24 %
Szaláncújváros 3 0.24 %
Baska 3 0.24 %
Alsóhutka 3 0.24 %
Somodi 3 0.24 %
Szeszta 3 0.24 %
Hilyó 2 0.16 %
Sárosófalu 2 0.16 %
Ájfalucska 2 0.16 %
Tornaújfalu 2 0.16 %
Alsómislye 2 0.16 %
Tornahorváti 2 0.16 %
Nagyladna 2 0.16 %
Petőszinye 2 0.16 %
Kisladna 2 0.16 %
Szalánchuta 2 0.16 %
Patacskő 2 0.16 %
Újszállás 2 0.16 %
Tizsite 2 0.16 %
Abaújharaszti 2 0.16 %
Kalsa 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Péder 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Alsólánc 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Komaróc 1 0.08 %
Bocsárd 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Bátyok 1 0.08 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.08 %
Debrőd 1 0.08 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 19.93 %
Makranc 152 8.73 %
Buzita 107 6.15 %
Torna 92 5.28 %
Ránk 82 4.71 %
Csécs 79 4.54 %
Nagyida 72 4.14 %
Szeszta 65 3.73 %
Somodi 56 3.22 %
Debrőd 52 2.99 %
Perény - Hím 49 2.81 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.41 %
Reste 39 2.24 %
Tornaújfalu 36 2.07 %
Komaróc 35 2.01 %
Alsólánc 34 1.95 %
Áj 32 1.84 %
Abaújszina 32 1.84 %
Jánok 31 1.78 %
Zsarnó 30 1.72 %
Jászó 30 1.72 %
Pány 22 1.26 %
Péder 22 1.26 %
Bódvavendégi 19 1.09 %
Mecenzéf 13 0.75 %
Tornahorváti 12 0.69 %
Kecer 11 0.63 %
Hernádcsány 8 0.46 %
Izdobabeszter 8 0.46 %