SK
GA
.....

Gány

Község

címer zászló
270 53% magyar 1910
37 4% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Gáň
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Barakony, Csipkésd, Kender földek, Kertaljai, Kurta földek, Legelői dűlő, Hosszú földek, Réti földek, Szeredi
Koordináták:
48.23203278, 17.71740150
Terület:
6,17 km2
Rang:
község
Népesség:
795
Tszf. magasság:
121 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92531
Település kód:
503762
Szervezeti azonosító:
305944
Adóazonosító:
2021153552

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld középső részén, az Alsó-Vágmente kistájon található, Galántától 5,5 km-re északra, Szeredtől 8 km-re délre, a Galánta-Szered vasútvonal mentén (megállóhely). Területét érinti az 507-es főút Galánta és Szered közti szakasza, mellékutak kötik össze Nemesnebojszán keresztül Galántával, valamint Nagymácséddal (2,5 km). Délről Galánta, északkeletről Alsószerdahely, északnyugatról pedig Nagymácséd községekkel határos. Határát délnyugaton a Csipkésdi-árok alkotja.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Galántai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Galántai járáshoz tartozott. 1939-1945 között Gányt és Barakonyt a Szlovák Államhoz csatolták (Pozsony megye, Nagyszombati járás), ebben az időszakban határközség volt. 1957-ben hozzá csatolták Barakony községet, így alakult ki mai területe. A község két kataszteri területre és településrészre oszlik: Gány (3,89 km²) és Barakony (2,29 km²). Területük nem változott az elmúlt száz év során.

Népesség

Gány a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. A 19. században még szlovák nemzetiségű falu a 20. század elején már magyar többségű volt, Csehszlovákiához csatolása után azonban (1910-1921 között) a magyarok aránya 61,7 %-ról 17,1 %-ra csökkent. Elődközségeinek 1921-ben 572, 1940-ben 651, túlnyomórészt szlovák nemzetiségű és római katolikus vallású lakosuk volt. 1991-2011 között népessége 17,4 %-al nőtt (593 főről 696-ra). A községben 1991-ben a lakosság 6,4 %-a, 2011-ben 7,6 %-a még mindig magyar nemzetiségűnek vallotta magát. A lakosság túlnyomó többsége (81,3 %) római katolikus vallású.

Történelem

Valószínűleg a 11. században alapított település, így egyike a legrégibbeknek. 1113-ban villa Gan néven a zobori apátság oklevelében említik először. Eleinte teljes egészében a nyitrai püspökség tartozéka volt, később az itteni birtok fele a galgóci váré lett. A 13. századtól jónéhány birtokos kezén megfordult. Legnagyobb birtokosa a Batthyány család volt az utolsó időkben. Iskoláját 1877-ben említik először. A község fejlődésére serkentőleg hatott, amikor 1881-ben bekapcsolódott a Galánta–Szered közötti vasúti közlekedésbe. A vasút sok helybelinek adott munkát és a könnyebb közlekedés révén közeli városokban munkalehetőséget. A trianoni békeszerződés Csehszlovákiához csatolta. A bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak, de a magyar kormány 1939-ben elcserélte Szlovákiával más magyarlakta településekért. 1957-ben Barakonnyal egyesítették. Eredetileg magyar falu volt, amely a kora újkorban elszlovákosodott, majd az újkorban részben visszamagyarosodott. Trianon előtt lakosságának csaknem kétharmada magyar volt, és valamivel több mint egyharmada szlovák. Mára a magyarok aránya a 10%-ot sem éri el.

Mai jelentősége

A községben szlovák óvoda működik. Határában található az ország egyik legnagyobb logisztikai központja (DHL). A Szent Családnak szentelt római katolikus temploma a 12. században román stílusban épült, 1735-ben barokkosították.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

GÁNY. Tót falu Posony Vármegyében, földes Urai Gróf Battyányi, és más Urak, a’ kiknek lakó helyeikkel ékesíttetik, lakosai katolikusok, fekszik Barakonytól, és Dudvág vizétöl sem meszsze, Galantának szomszédságában, határja középszerű, vagyonnyai is olly formák, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Gány, vegyes magyar-tót falu, Pozson vmegyében, ut. p. Szeredhez egy órányira; 265 kath., 16 zsidó lak. Van egy kastélya, kertje, termékeny határja. F. u. többen.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Gány, vágvölgyi tót kisközség, 36 házzal és 330 róm. kath. vallású lakossal. Egyike a vármegye legrégibb községeinek, melynek első okleveles nyoma a XI. századig vezet vissza. 1025-ben Szent Istvánnak a zobori apátságot alapító oklevelében Gann néven, a nyitrai püspökséghez tartozó faluként említtetik, de 1112-ben Kálmán király is említi. IV. Béla királynak a zobori apátság birtokait felsoroló oklevelében szintén említve van, de ekkor fele része már a galgóczi várhoz tartozott. 1268-ban Mária királyné Vecsei Bertalannak adományozza, és ekkor Gany néven szerepel. 1279-ben már Aba comes kezén találjuk, ki azt Menoldfi Vörös Ábrahám mesterrel elcseréli. Egy 1291. évi oklevélben Gune néven, Chete fiai birtokaként van említve. A pápai tizedszedők jegyzékében Guan néven szerepel. Az 1553-iki portális összeírásban Gaan néven van feljegyezve és ekkor benne Bacsányi Zsigmond 2, Borsy Flórián 3, és Borsy Tamás 3 porta után adózott. A mult század elején kastélyát is említik, de ez azóta elpusztult. Hajdan magyar község volt, mely idővel eltótosodott. Katholikus temploma hihetőleg a XIV. században épült. A község határában volt hajdan Own nevű község, mely 1252-ben már szerepelt. 1553-ban Losonczy István 14 portája adózik. 1647-ben Esterházy Farkas grófé volt, de 1672-ben már lakatlan hely. Ma már nyoma sincsen. A község postája Nagymácséd, távírója Galánta. Saját vasúti állomása van.

Névelőfordulások
1025
Gann
1113
Gan
1241
Gaan
1268
Gany
1291
Gune
1337
Guan
1773
Gány, Gany,
1786
Gany,
1808
Gány,
1863
Gány,
1920
Gáň,
1956
Brakoňská Gáň,
1961
Gáň

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 27
Telefon: 0317805104
Fax: 0317805116

Honlap: gan.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Ivančíková Denisa (Független)

Képviselő-testület:
Jankovič František (Független)
Dovina Juraj (Független)
Lipovský Jozef (Független)
Blaho Michal (Független)
Kollár Ladislav (KDH)
Független 80% Független 4 képviselö KDH 20% KDH 1 képviselö 5 képviselö
Gányi Posta

Gáň 28

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Fő utca 23

Gányi Községi Hivatal

Fő utca 27

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 23 6%
szlovákok 307 86%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 2%
egyéb 19 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 356
magyarok 270 53%
szlovákok 237 47%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 507
magyarok 84 15%
szlovákok 480 84%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 7 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 572
magyarok 38 6%
szlovákok 551 93%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 593
magyarok 28 4%
szlovákok 600 95%
ruszinok 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 632
magyarok 53 8%
szlovákok 624 90%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 18 3%
összlétszám 696
magyarok 37 4%
szlovákok 807 93%
ruszinok 1 0%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 21 2%
összlétszám 870
összlétszám 140
magyarok 5 4%
szlovákok 124 89%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 1%
egyéb 9 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 144
magyarok 46 32%
szlovákok 98 68%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 162
magyarok 14 9%
szlovákok 148 91%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 667
Választási részvétel: 64.92 %
Kiadott boríték: 433
Bedobott boríték: 433

Polgármester

Érvényes szavazólap: 424
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ivančíková Denisa 287 67.69 % Független
Regec Štefan 131 30.90 % Független
Kadlecová Jindřiška 6 1.42 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Jankovič František 261 Független
Dovina Juraj 246 Független
Lipovský Jozef 246 Független
Blaho Michal 245 Független
Kollár Ladislav 238 KDH

Képviselők

2014
Független 85.71% Független 6 képviselö KDH 14.29% KDH 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 80.00% Független 4 képviselö KDH 20.00% KDH 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 608
Választási részvétel: 33.39 %
Kiadott boríték: 203
Bedobott boríték: 203
Választásra jogosult: 608
Választási részvétel: 21.22 %
Kiadott boríték: 129
Bedobott boríték: 129
Választásra jogosult: 657
Választási részvétel: 23,89 %
Kiadott boríték: 157
Bedobott boríték: 157

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 183
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 145
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tibor Mikuš 104 56.83 % Független
Ivan Uhliarik 51 27.87 % KDH, SDKÚ - DS
Andrej Richnák 13 7.10 % NP
József Berényi 9 4.92 % SMK-MKP, OKS
József Nagy 4 2.19 % MOST - HÍD
Jozef Ravasz 2 1.09 % SRÚS
József Berényi 13 10.48% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 69 47.59 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 58 40.00 % Független
József Berényi 6 4.14 % SMK-MKP
Jaroslav Cehlárik 6 4.14 % Független
Márius Novák 4 2.76 % NP
Konrád Rigó 2 1.38 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 186
Érvényes szavazólap: 153
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
Ľuboš Šúry 64 34.41% SMER - SD
Vladimír Vranovič 62 33.33% SMER - SD
Roman Súkeník 53 28.49% SMER - SD
Slávka Kramárová 43 23.12% SNS
Pavol Doval 39 20.97% SMER - SD
Róbert Korec 38 20.43% KDH, SDKÚ - DS
Júlia Gálová 38 20.43% SMER - SD
Stanislava Režnáková 29 15.59% SNS
Ervin Chomča 27 14.52% MOST - HÍD
Bystrík Horváth 24 12.90% SNS
Peter Kolek 24 12.90% KSS
Miloš Majko 23 12.37% DÚ, Zmena zdola
Adrián Macho 22 11.83% SaS, OKS
Milan Vlček 20 10.75% ĽS-HZDS
Ladislav Klempa 19 10.22% KSS
Ružena Vongrejová 19 10.22% NOVA
Zuzana Csadyová 19 10.22% MOST - HÍD
Gábor Gál 16 8.60% MOST - HÍD
Michal Nagy 14 7.53% SMS
Roland Szekera 14 7.53% NOVA
Jozef Nagy 12 6.45% Független
József Berényi 10 5.38% SMK-MKP
Boris Brunner 10 5.38% MOST - HÍD
Gábor Pallya 10 5.38% ND
František Juhos 9 4.84% MOST - HÍD
László Biró 8 4.30% SMK-MKP
Mikuláš Horváth 8 4.30% SMK-MKP
László Pék 8 4.30% SMK-MKP
František Gőgh 8 4.30% ND
Krisztián Forró 7 3.76% SMK-MKP
Zoltán Forró 7 3.76% MOST - HÍD
Gergely Agócs 7 3.76% SMK-MKP
Zsolt Oros 4 2.15% MOST - HÍD
Jozef Boledovič 66 43.14% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Andrej Tábori 49 32.03% Független
Ľuboš Šúry 48 31.37% SMER-SD
Peter Paška 45 29.41% Független
Ervin Chomča 42 27.45% MOST - HÍD
Róbert Korec 35 22.88% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Miloš Majko 33 21.57% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Marta Vajdová 32 20.92% Független
Jana Hanuliaková 27 17.65% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Roman Sukeník 26 16.99% SMER-SD
Marek Tóth 24 15.69% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Júlia Gálová 24 15.69% SMER-SD
Martin Práznovský 22 14.38% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Drobný 22 14.38% SNS
Igor Németh 22 14.38% SMER-SD
Slávka Kramárová 21 13.73% SNS
Roman Vančo 18 11.76% ĽS Naše Slovensko
Adrián Macho 17 11.11% Független
Marta Némethová 16 10.46% SMER-SD
József Berényi 15 9.80% SMK-MKP
Gábor Gál 13 8.50% MOST - HÍD
David Slíž 13 8.50% ĽS Naše Slovensko
Milan Bánovský 12 7.84% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ľubomír Noga 11 7.19% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Tvrdík 10 6.54% ĽS Naše Slovensko
Janka Repčoková 10 6.54% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 8 5.23% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Stanislav Lipovský 8 5.23% DOMA DOBRE
Krisztián Forró 8 5.23% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 7 4.58% MOST - HÍD
László Biró 7 4.58% SMK-MKP
František Juhos 5 3.27% MOST - HÍD
Peter Szabó 4 2.61% MOST - HÍD
Adrián Kubica 4 2.61% MOST - HÍD
Gergely Agócs 2 1.31% SMK-MKP
Andrea Klabuzai 2 1.31% SMK-MKP
László Pék 1 0.65% SMK-MKP
Zoltán Forró 1 0.65% MOST - HÍD
Jozef Pinček 0 0.00% NP
Tamás Zupko 0 0.00% SMK-MKP
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 8.91 %
Galánta 214 8.79 %
Szered 92 3.78 %
Nagymácséd 70 2.87 %
Feketenyék 52 2.14 %
Nagyfödémes 42 1.72 %
Felsőszeli 40 1.64 %
Nádszeg 39 1.60 %
Jóka 38 1.56 %
Taksonyfalva 38 1.56 %
Diószeg 35 1.44 %
Nemeskajal 34 1.40 %
Alsószerdahely 28 1.15 %
Tallós 27 1.11 %
Vízkelet 26 1.07 %
Alsószeli 26 1.07 %
Sopornya 19 0.78 %
Nemeskosút 17 0.70 %
Hidaskürt 16 0.66 %
Tósnyárasd 11 0.45 %
Pozsonyvezekény 11 0.45 %
Kismácséd 10 0.41 %
Királyrév 8 0.33 %
Vágpatta 7 0.29 %
Magyargurab 7 0.29 %
Sempte 6 0.25 %
Ábrahám 4 0.16 %
Gány 4 0.16 %
Pusztakürt 4 0.16 %
Nemeskürt 3 0.12 %
Pusztafödémes 3 0.12 %
Szentharaszt 3 0.12 %
Dunajánosháza 3 0.12 %
Salgócska 2 0.08 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 37.38 %
Szered 494 23.00 %
Galánta 251 11.69 %
Alsószerdahely 241 11.22 %
Vágpatta 159 7.40 %
Sempte 133 6.19 %
Nemeskürt 72 3.35 %
Diószeg 64 2.98 %
Pusztakürt 55 2.56 %
Pusztafödémes 46 2.14 %
Szentharaszt 40 1.86 %
Ábrahám 37 1.72 %
Magyargurab 31 1.44 %
Nagyfödémes 29 1.35 %
Felsőszeli 28 1.30 %
Salgócska 23 1.07 %
Nemeskosút 22 1.02 %
Kisgeszt 20 0.93 %
Gány 17 0.79 %
Vága 17 0.79 %
Taksonyfalva 16 0.74 %
Nagymácséd 13 0.61 %
Tósnyárasd 11 0.51 %
Alsószeli 10 0.47 %
Nemeskajal 10 0.47 %
Dunajánosháza 8 0.37 %
Tallós 7 0.33 %
Jóka 7 0.33 %
Kismácséd 6 0.28 %
Hidaskürt 6 0.28 %
Királyrév 4 0.19 %
Feketenyék 2 0.09 %
Pozsonyvezekény 2 0.09 %
Nádszeg 1 0.05 %
Vízkelet 1 0.05 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 16.40 %
Galánta 368 16.01 %
Alsószeli 270 11.74 %
Nádszeg 238 10.35 %
Felsőszeli 216 9.40 %
Nagyfödémes 192 8.35 %
Taksonyfalva 184 8.00 %
Feketenyék 170 7.39 %
Jóka 166 7.22 %
Pozsonyvezekény 139 6.05 %
Nagymácséd 137 5.96 %
Diószeg 126 5.48 %
Vága 123 5.35 %
Tallós 99 4.31 %
Nemeskosút 81 3.52 %
Vízkelet 69 3.00 %
Királyrév 53 2.31 %
Kismácséd 49 2.13 %
Nemeskajal 45 1.96 %
Tósnyárasd 28 1.22 %
Szered 11 0.48 %
Sopornya 6 0.26 %
Alsószerdahely 3 0.13 %
Pusztafödémes 3 0.13 %
Gány 2 0.09 %
Kisgeszt 2 0.09 %
Magyargurab 2 0.09 %
Sempte 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Ábrahám 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Vágpatta 1 0.04 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 33.76 %
Szered 98 4.28 %
Diószeg 95 4.15 %
Taksonyfalva 62 2.71 %
Gány 49 2.14 %
Nagyfödémes 41 1.79 %
Felsőszeli 37 1.62 %
Sopornya 37 1.62 %
Nemeskosút 20 0.87 %
Jóka 18 0.79 %
Alsószerdahely 18 0.79 %
Alsószeli 16 0.70 %
Nemeskajal 16 0.70 %
Magyargurab 16 0.70 %
Pusztafödémes 16 0.70 %
Tósnyárasd 15 0.66 %
Dunajánosháza 14 0.61 %
Kisgeszt 12 0.52 %
Nádszeg 10 0.44 %
Királyrév 9 0.39 %
Ábrahám 9 0.39 %
Vízkelet 9 0.39 %
Nemeskürt 9 0.39 %
Pozsonyvezekény 9 0.39 %
Vága 9 0.39 %
Nagymácséd 8 0.35 %
Sempte 8 0.35 %
Vágpatta 7 0.31 %
Hidaskürt 7 0.31 %
Kismácséd 7 0.31 %
Tallós 6 0.26 %
Feketenyék 5 0.22 %
Pusztakürt 4 0.17 %
Szentharaszt 4 0.17 %
Salgócska 3 0.13 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Szered 253 21.00 %
Galánta 126 10.46 %
Sopornya 71 5.89 %
Alsószerdahely 56 4.65 %
Szentharaszt 47 3.90 %
Sempte 36 2.99 %
Vágpatta 30 2.49 %
Pusztafödémes 27 2.24 %
Ábrahám 26 2.16 %
Diószeg 24 1.99 %
Nagyfödémes 17 1.41 %
Vága 15 1.24 %
Magyargurab 14 1.16 %
Gány 13 1.08 %
Taksonyfalva 13 1.08 %
Kisgeszt 12 1.00 %
Jóka 12 1.00 %
Felsőszeli 9 0.75 %
Salgócska 9 0.75 %
Pusztakürt 9 0.75 %
Nemeskürt 7 0.58 %
Tallós 7 0.58 %
Nemeskosút 6 0.50 %
Kismácséd 6 0.50 %
Alsószeli 5 0.41 %
Nádszeg 4 0.33 %
Királyrév 3 0.25 %
Hidaskürt 3 0.25 %
Nagymácséd 3 0.25 %
Nemeskajal 2 0.17 %
Tósnyárasd 2 0.17 %
Vízkelet 2 0.17 %
Feketenyék 1 0.08 %
Pozsonyvezekény 1 0.08 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 30.29 %
Szered 254 8.36 %
Nádszeg 246 8.10 %
Diószeg 178 5.86 %
Nagyfödémes 150 4.94 %
Felsőszeli 140 4.61 %
Taksonyfalva 134 4.41 %
Feketenyék 127 4.18 %
Jóka 107 3.52 %
Nagymácséd 107 3.52 %
Alsószeli 99 3.26 %
Királyrév 90 2.96 %
Hidaskürt 80 2.63 %
Sopornya 77 2.54 %
Nemeskajal 73 2.40 %
Tallós 70 2.30 %
Vága 68 2.24 %
Nemeskosút 60 1.98 %
Vízkelet 58 1.91 %
Pozsonyvezekény 43 1.42 %
Gány 42 1.38 %
Ábrahám 39 1.28 %
Magyargurab 37 1.22 %
Sempte 36 1.19 %
Tósnyárasd 36 1.19 %
Pusztafödémes 32 1.05 %
Vágpatta 31 1.02 %
Kismácséd 26 0.86 %
Alsószerdahely 25 0.82 %
Alsóhatár 24 0.79 %
Szentharaszt 22 0.72 %
Dunajánosháza 11 0.36 %
Nemeskürt 10 0.33 %
Kisgeszt 10 0.33 %
Salgócska 7 0.23 %
Pusztakürt 5 0.16 %
Nádszeg 583 30.29 %
Galánta 477 24.78 %
Feketenyék 152 7.90 %
Felsőszeli 126 6.55 %
Alsószeli 119 6.18 %
Nagyfödémes 110 5.71 %
Taksonyfalva 104 5.40 %
Királyrév 104 5.40 %
Tallós 95 4.94 %
Jóka 94 4.88 %
Nagymácséd 89 4.62 %
Diószeg 78 4.05 %
Hidaskürt 75 3.90 %
Pozsonyvezekény 60 3.12 %
Vízkelet 57 2.96 %
Nemeskajal 55 2.86 %
Vága 49 2.55 %
Szered 37 1.92 %
Tósnyárasd 36 1.87 %
Nemeskosút 34 1.77 %
Alsóhatár 29 1.51 %
Kismácséd 18 0.94 %
Ábrahám 10 0.52 %
Magyargurab 6 0.31 %
Gány 5 0.26 %
Sopornya 5 0.26 %
Dunajánosháza 5 0.26 %
Alsószerdahely 4 0.21 %
Vágpatta 3 0.16 %
Pusztafödémes 3 0.16 %
Kisgeszt 2 0.10 %
Nemeskürt 2 0.10 %
Sempte 1 0.05 %
Szentharaszt 1 0.05 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 21.43 %
Galánta 481 16.98 %
Alsószeli 379 13.38 %
Felsőszeli 336 11.86 %
Nagyfödémes 276 9.75 %
Jóka 255 9.00 %
Taksonyfalva 240 8.47 %
Királyrév 215 7.59 %
Nagymácséd 205 7.24 %
Hidaskürt 200 7.06 %
Pozsonyvezekény 161 5.69 %
Vága 154 5.44 %
Feketenyék 146 5.16 %
Tallós 144 5.08 %
Diószeg 123 4.34 %
Nemeskosút 106 3.74 %
Vízkelet 80 2.82 %
Nemeskajal 73 2.58 %
Kismácséd 49 1.73 %
Tósnyárasd 35 1.24 %
Alsóhatár 27 0.95 %
Szered 18 0.64 %
Pusztafödémes 10 0.35 %
Dunajánosháza 7 0.25 %
Ábrahám 4 0.14 %
Magyargurab 3 0.11 %
Szentharaszt 2 0.07 %
Nemeskürt 2 0.07 %
Sopornya 2 0.07 %
Gány 2 0.07 %
Vágpatta 2 0.07 %
Pusztakürt 1 0.04 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 20.34 %
Nádszeg 297 11.00 %
Nagymácséd 225 8.34 %
Nagyfödémes 195 7.22 %
Feketenyék 176 6.52 %
Taksonyfalva 171 6.34 %
Diószeg 158 5.85 %
Jóka 158 5.85 %
Felsőszeli 154 5.71 %
Alsószeli 129 4.78 %
Vága 116 4.30 %
Hidaskürt 114 4.22 %
Szered 102 3.78 %
Tallós 95 3.52 %
Pozsonyvezekény 74 2.74 %
Vízkelet 71 2.63 %
Nemeskajal 64 2.37 %
Nemeskosút 60 2.22 %
Királyrév 47 1.74 %
Kismácséd 46 1.70 %
Tósnyárasd 39 1.44 %
Magyargurab 20 0.74 %
Alsószerdahely 20 0.74 %
Alsóhatár 17 0.63 %
Pusztafödémes 15 0.56 %
Ábrahám 14 0.52 %
Gány 13 0.48 %
Dunajánosháza 12 0.44 %
Sopornya 10 0.37 %
Szentharaszt 10 0.37 %
Vágpatta 9 0.33 %
Nemeskürt 7 0.26 %
Sempte 6 0.22 %
Kisgeszt 5 0.19 %
Salgócska 2 0.07 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 19.91 %
Galánta 255 12.98 %
Sopornya 244 12.42 %
Alsószerdahely 196 9.98 %
Ábrahám 181 9.22 %
Pusztafödémes 103 5.24 %
Diószeg 98 4.99 %
Sempte 60 3.05 %
Nemeskürt 58 2.95 %
Kisgeszt 51 2.60 %
Vágpatta 44 2.24 %
Nagyfödémes 43 2.19 %
Felsőszeli 43 2.19 %
Magyargurab 33 1.68 %
Szentharaszt 30 1.53 %
Nemeskosút 29 1.48 %
Gány 22 1.12 %
Pusztakürt 22 1.12 %
Taksonyfalva 21 1.07 %
Jóka 17 0.87 %
Kismácséd 13 0.66 %
Nádszeg 13 0.66 %
Alsószeli 10 0.51 %
Pozsonyvezekény 9 0.46 %
Vága 9 0.46 %
Nemeskajal 8 0.41 %
Nagymácséd 8 0.41 %
Tallós 7 0.36 %
Salgócska 6 0.31 %
Tósnyárasd 5 0.25 %
Dunajánosháza 4 0.20 %
Feketenyék 3 0.15 %
Vízkelet 3 0.15 %
Alsóhatár 2 0.10 %
Hidaskürt 2 0.10 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 584 25.29 %
Galánta 455 19.71 %
Ábrahám 198 8.58 %
Diószeg 166 7.19 %
Sopornya 115 4.98 %
Pusztafödémes 100 4.33 %
Sempte 88 3.81 %
Vágpatta 81 3.51 %
Nagyfödémes 74 3.20 %
Alsószerdahely 68 2.94 %
Felsőszeli 67 2.90 %
Szentharaszt 61 2.64 %
Magyargurab 54 2.34 %
Kisgeszt 48 2.08 %
Taksonyfalva 38 1.65 %
Jóka 36 1.56 %
Nemeskosút 35 1.52 %
Nemeskürt 28 1.21 %
Gány 27 1.17 %
Dunajánosháza 25 1.08 %
Kismácséd 19 0.82 %
Pusztakürt 18 0.78 %
Alsószeli 18 0.78 %
Vága 18 0.78 %
Nagymácséd 18 0.78 %
Tósnyárasd 16 0.69 %
Salgócska 16 0.69 %
Hidaskürt 11 0.48 %
Nádszeg 11 0.48 %
Feketenyék 11 0.48 %
Nemeskajal 11 0.48 %
Vízkelet 7 0.30 %
Tallós 6 0.26 %
Pozsonyvezekény 4 0.17 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 180 19.89 %
Galánta 168 18.56 %
Sopornya 77 8.51 %
Szentharaszt 45 4.97 %
Vágpatta 35 3.87 %
Ábrahám 32 3.54 %
Felsőszeli 31 3.43 %
Diószeg 29 3.20 %
Sempte 29 3.20 %
Pusztafödémes 28 3.09 %
Magyargurab 22 2.43 %
Nagyfödémes 19 2.10 %
Alsószerdahely 19 2.10 %
Pusztakürt 18 1.99 %
Taksonyfalva 17 1.88 %
Vága 14 1.55 %
Jóka 14 1.55 %
Salgócska 13 1.44 %
Kisgeszt 11 1.22 %
Gány 10 1.10 %
Kismácséd 10 1.10 %
Nagymácséd 8 0.88 %
Nemeskürt 8 0.88 %
Nádszeg 7 0.77 %
Hidaskürt 6 0.66 %
Alsószeli 6 0.66 %
Tallós 5 0.55 %
Tósnyárasd 5 0.55 %
Nemeskosút 5 0.55 %
Királyrév 4 0.44 %
Vízkelet 3 0.33 %
Alsóhatár 3 0.33 %
Feketenyék 2 0.22 %
Dunajánosháza 1 0.11 %
Nemeskajal 1 0.11 %
Pozsonyvezekény 1 0.11 %
Galánta 602 26.51 %
Szered 563 24.79 %
Diószeg 140 6.16 %
Sopornya 96 4.23 %
Sempte 89 3.92 %
Vágpatta 78 3.43 %
Nagyfödémes 71 3.13 %
Alsószerdahely 69 3.04 %
Pusztafödémes 69 3.04 %
Gány 66 2.91 %
Ábrahám 66 2.91 %
Felsőszeli 61 2.69 %
Szentharaszt 60 2.64 %
Taksonyfalva 53 2.33 %
Magyargurab 51 2.25 %
Hidaskürt 43 1.89 %
Nemeskosút 38 1.67 %
Jóka 35 1.54 %
Kisgeszt 32 1.41 %
Nemeskürt 30 1.32 %
Nagymácséd 26 1.14 %
Dunajánosháza 24 1.06 %
Tósnyárasd 22 0.97 %
Salgócska 21 0.92 %
Alsószeli 19 0.84 %
Vága 18 0.79 %
Pusztakürt 17 0.75 %
Nemeskajal 15 0.66 %
Nádszeg 13 0.57 %
Vízkelet 12 0.53 %
Feketenyék 8 0.35 %
Kismácséd 8 0.35 %
Királyrév 6 0.26 %
Tallós 5 0.22 %
Pozsonyvezekény 3 0.13 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 30 5.14 %
Galánta 27 4.62 %
Diószeg 19 3.25 %
Kismácséd 17 2.91 %
Ábrahám 14 2.40 %
Nagyfödémes 7 1.20 %
Magyargurab 6 1.03 %
Taksonyfalva 5 0.86 %
Sopornya 5 0.86 %
Kisgeszt 5 0.86 %
Felsőszeli 4 0.68 %
Vága 4 0.68 %
Tósnyárasd 4 0.68 %
Jóka 3 0.51 %
Pozsonyvezekény 3 0.51 %
Nemeskosút 2 0.34 %
Dunajánosháza 2 0.34 %
Alsóhatár 2 0.34 %
Nagymácséd 2 0.34 %
Nemeskürt 2 0.34 %
Nemeskajal 2 0.34 %
Alsószerdahely 2 0.34 %
Sempte 2 0.34 %
Hidaskürt 1 0.17 %
Salgócska 1 0.17 %
Pusztakürt 1 0.17 %
Tallós 1 0.17 %
Vágpatta 1 0.17 %
Nádszeg 1 0.17 %
Pusztafödémes 1 0.17 %
Királyrév 1 0.17 %
Szentharaszt 1 0.17 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 16.21 %
Nádszeg 591 11.73 %
Alsószeli 525 10.42 %
Felsőszeli 418 8.29 %
Nagyfödémes 379 7.52 %
Taksonyfalva 352 6.98 %
Nagymácséd 328 6.51 %
Jóka 310 6.15 %
Hidaskürt 298 5.91 %
Feketenyék 255 5.06 %
Vága 252 5.00 %
Pozsonyvezekény 233 4.62 %
Diószeg 202 4.01 %
Királyrév 170 3.37 %
Tallós 158 3.13 %
Nemeskosút 131 2.60 %
Vízkelet 126 2.50 %
Nemeskajal 98 1.94 %
Kismácséd 80 1.59 %
Tósnyárasd 74 1.47 %
Szered 53 1.05 %
Ábrahám 18 0.36 %
Gány 15 0.30 %
Dunajánosháza 15 0.30 %
Pusztafödémes 13 0.26 %
Alsóhatár 13 0.26 %
Magyargurab 12 0.24 %
Alsószerdahely 10 0.20 %
Sopornya 9 0.18 %
Vágpatta 8 0.16 %
Salgócska 7 0.14 %
Sempte 6 0.12 %
Szentharaszt 5 0.10 %
Kisgeszt 3 0.06 %
Nemeskürt 1 0.02 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Galánta 517 23.66 %
Szered 357 16.34 %
Sopornya 253 11.58 %
Alsószerdahely 227 10.39 %
Diószeg 97 4.44 %
Sempte 89 4.07 %
Nemeskürt 67 3.07 %
Vágpatta 58 2.65 %
Nagyfödémes 42 1.92 %
Pusztafödémes 42 1.92 %
Ábrahám 40 1.83 %
Felsőszeli 39 1.78 %
Nagymácséd 34 1.56 %
Pusztakürt 33 1.51 %
Taksonyfalva 31 1.42 %
Szentharaszt 28 1.28 %
Nemeskosút 25 1.14 %
Gány 24 1.10 %
Nádszeg 24 1.10 %
Jóka 24 1.10 %
Magyargurab 22 1.01 %
Salgócska 21 0.96 %
Vága 20 0.92 %
Alsószeli 19 0.87 %
Feketenyék 13 0.59 %
Tósnyárasd 13 0.59 %
Nemeskajal 13 0.59 %
Kisgeszt 11 0.50 %
Pozsonyvezekény 11 0.50 %
Hidaskürt 10 0.46 %
Kismácséd 9 0.41 %
Királyrév 8 0.37 %
Tallós 8 0.37 %
Dunajánosháza 7 0.32 %
Vízkelet 5 0.23 %
Alsóhatár 4 0.18 %
Galánta 591 12.56 %
Nádszeg 469 9.97 %
Alsószeli 392 8.33 %
Nagymácséd 391 8.31 %
Felsőszeli 344 7.31 %
Nagyfödémes 334 7.10 %
Taksonyfalva 322 6.84 %
Jóka 269 5.72 %
Hidaskürt 260 5.53 %
Vága 233 4.95 %
Feketenyék 211 4.48 %
Pozsonyvezekény 174 3.70 %
Diószeg 142 3.02 %
Tallós 135 2.87 %
Királyrév 112 2.38 %
Nemeskosút 107 2.27 %
Vízkelet 95 2.02 %
Tósnyárasd 93 1.98 %
Nemeskajal 88 1.87 %
Kismácséd 75 1.59 %
Szered 23 0.49 %
Alsóhatár 15 0.32 %
Gány 8 0.17 %
Dunajánosháza 6 0.13 %
Pusztafödémes 5 0.11 %
Ábrahám 4 0.09 %
Alsószerdahely 4 0.09 %
Sopornya 3 0.06 %
Sempte 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Salgócska 1 0.02 %
Magyargurab 1 0.02 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 28.32 %
Nádszeg 385 12.90 %
Alsószeli 314 10.52 %
Felsőszeli 304 10.19 %
Taksonyfalva 291 9.75 %
Nagyfödémes 260 8.71 %
Jóka 240 8.04 %
Nagymácséd 215 7.21 %
Hidaskürt 194 6.50 %
Diószeg 159 5.33 %
Vága 158 5.29 %
Feketenyék 147 4.93 %
Pozsonyvezekény 128 4.29 %
Nemeskosút 118 3.95 %
Tallós 113 3.79 %
Királyrév 102 3.42 %
Vízkelet 80 2.68 %
Nemeskajal 79 2.65 %
Kismácséd 57 1.91 %
Tósnyárasd 48 1.61 %
Szered 26 0.87 %
Alsóhatár 12 0.40 %
Dunajánosháza 11 0.37 %
Gány 7 0.23 %
Magyargurab 5 0.17 %
Pusztafödémes 5 0.17 %
Sopornya 5 0.17 %
Nemeskürt 2 0.07 %
Ábrahám 2 0.07 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Alsószerdahely 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 21.47 %
Nádszeg 398 13.52 %
Taksonyfalva 357 12.13 %
Alsószeli 313 10.63 %
Felsőszeli 311 10.56 %
Nagyfödémes 247 8.39 %
Jóka 228 7.74 %
Hidaskürt 217 7.37 %
Nagymácséd 217 7.37 %
Feketenyék 170 5.77 %
Pozsonyvezekény 160 5.43 %
Vága 144 4.89 %
Tallós 128 4.35 %
Diószeg 122 4.14 %
Nemeskosút 99 3.36 %
Királyrév 94 3.19 %
Vízkelet 76 2.58 %
Nemeskajal 67 2.28 %
Kismácséd 51 1.73 %
Tósnyárasd 48 1.63 %
Alsóhatár 12 0.41 %
Szered 11 0.37 %
Sopornya 3 0.10 %
Alsószerdahely 2 0.07 %
Dunajánosháza 2 0.07 %
Pusztafödémes 2 0.07 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Gány 1 0.03 %
Sempte 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 40.98 %
Galánta 361 14.87 %
Diószeg 130 5.35 %
Vágpatta 129 5.31 %
Sopornya 123 5.07 %
Sempte 106 4.37 %
Alsószerdahely 94 3.87 %
Ábrahám 75 3.09 %
Nagyfödémes 71 2.92 %
Szentharaszt 69 2.84 %
Pusztafödémes 61 2.51 %
Magyargurab 43 1.77 %
Felsőszeli 40 1.65 %
Nemeskürt 37 1.52 %
Pusztakürt 36 1.48 %
Jóka 33 1.36 %
Taksonyfalva 29 1.19 %
Kisgeszt 24 0.99 %
Gány 24 0.99 %
Nemeskosút 23 0.95 %
Nagymácséd 20 0.82 %
Dunajánosháza 20 0.82 %
Salgócska 20 0.82 %
Vága 17 0.70 %
Nemeskajal 16 0.66 %
Tósnyárasd 15 0.62 %
Nádszeg 14 0.58 %
Alsószeli 12 0.49 %
Hidaskürt 11 0.45 %
Tallós 9 0.37 %
Kismácséd 8 0.33 %
Feketenyék 7 0.29 %
Pozsonyvezekény 7 0.29 %
Vízkelet 6 0.25 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Királyrév 2 0.08 %
Szered 1 128 44.71 %
Sopornya 299 11.85 %
Alsószerdahely 236 9.35 %
Galánta 115 4.56 %
Vágpatta 98 3.88 %
Sempte 84 3.33 %
Szentharaszt 58 2.30 %
Nemeskürt 58 2.30 %
Diószeg 47 1.86 %
Ábrahám 46 1.82 %
Pusztafödémes 41 1.63 %
Pusztakürt 28 1.11 %
Nagyfödémes 27 1.07 %
Felsőszeli 24 0.95 %
Vága 21 0.83 %
Magyargurab 19 0.75 %
Nagymácséd 18 0.71 %
Taksonyfalva 18 0.71 %
Alsószeli 18 0.71 %
Gány 16 0.63 %
Jóka 15 0.59 %
Salgócska 14 0.55 %
Nemeskosút 14 0.55 %
Kisgeszt 13 0.52 %
Feketenyék 7 0.28 %
Nádszeg 7 0.28 %
Tósnyárasd 6 0.24 %
Vízkelet 6 0.24 %
Kismácséd 5 0.20 %
Tallós 5 0.20 %
Dunajánosháza 5 0.20 %
Nemeskajal 4 0.16 %
Hidaskürt 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 35.49 %
Szered 121 5.01 %
Nagyfödémes 72 2.98 %
Diószeg 71 2.94 %
Taksonyfalva 49 2.03 %
Jóka 38 1.57 %
Sopornya 35 1.45 %
Felsőszeli 34 1.41 %
Gány 32 1.33 %
Pusztafödémes 30 1.24 %
Hidaskürt 26 1.08 %
Alsószeli 24 0.99 %
Feketenyék 21 0.87 %
Vágpatta 20 0.83 %
Nemeskajal 19 0.79 %
Szentharaszt 16 0.66 %
Nemeskosút 16 0.66 %
Pozsonyvezekény 16 0.66 %
Tósnyárasd 16 0.66 %
Vága 15 0.62 %
Magyargurab 15 0.62 %
Alsószerdahely 14 0.58 %
Sempte 12 0.50 %
Kisgeszt 11 0.46 %
Kismácséd 11 0.46 %
Dunajánosháza 9 0.37 %
Ábrahám 9 0.37 %
Salgócska 8 0.33 %
Vízkelet 8 0.33 %
Nemeskürt 8 0.33 %
Nádszeg 6 0.25 %
Nagymácséd 6 0.25 %
Tallós 5 0.21 %
Pusztakürt 5 0.21 %
Királyrév 2 0.08 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 39.70 %
Galánta 283 9.45 %
Sopornya 188 6.28 %
Sempte 112 3.74 %
Szentharaszt 107 3.57 %
Vágpatta 94 3.14 %
Alsószerdahely 88 2.94 %
Diószeg 86 2.87 %
Pusztafödémes 64 2.14 %
Felsőszeli 54 1.80 %
Ábrahám 47 1.57 %
Nagyfödémes 36 1.20 %
Taksonyfalva 36 1.20 %
Pusztakürt 33 1.10 %
Nemeskürt 31 1.04 %
Nemeskosút 29 0.97 %
Magyargurab 29 0.97 %
Jóka 23 0.77 %
Gány 22 0.73 %
Kisgeszt 18 0.60 %
Tósnyárasd 13 0.43 %
Kismácséd 12 0.40 %
Nemeskajal 12 0.40 %
Vága 12 0.40 %
Nagymácséd 11 0.37 %
Alsószeli 9 0.30 %
Salgócska 9 0.30 %
Vízkelet 6 0.20 %
Hidaskürt 5 0.17 %
Feketenyék 4 0.13 %
Nádszeg 3 0.10 %
Dunajánosháza 3 0.10 %
Királyrév 2 0.07 %
Tallós 1 0.03 %
Pozsonyvezekény 1 0.03 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 23.72 %
Galánta 369 13.09 %
Vágpatta 301 10.67 %
Sopornya 216 7.66 %
Diószeg 119 4.22 %
Sempte 113 4.01 %
Alsószerdahely 85 3.01 %
Szentharaszt 83 2.94 %
Nemeskürt 65 2.30 %
Pusztafödémes 63 2.23 %
Ábrahám 62 2.20 %
Nagyfödémes 60 2.13 %
Felsőszeli 52 1.84 %
Magyargurab 46 1.63 %
Pusztakürt 45 1.60 %
Jóka 31 1.10 %
Taksonyfalva 30 1.06 %
Kisgeszt 29 1.03 %
Nemeskosút 26 0.92 %
Salgócska 24 0.85 %
Gány 22 0.78 %
Tósnyárasd 21 0.74 %
Nagymácséd 16 0.57 %
Dunajánosháza 16 0.57 %
Vága 14 0.50 %
Alsószeli 13 0.46 %
Nemeskajal 11 0.39 %
Hidaskürt 9 0.32 %
Vízkelet 9 0.32 %
Kismácséd 7 0.25 %
Nádszeg 6 0.21 %
Tallós 5 0.18 %
Feketenyék 4 0.14 %
Pozsonyvezekény 4 0.14 %
Királyrév 2 0.07 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 480 26.58 %
Galánta 74 4.10 %
Sopornya 32 1.77 %
Felsőszeli 30 1.66 %
Alsószerdahely 28 1.55 %
Sempte 24 1.33 %
Diószeg 24 1.33 %
Vágpatta 23 1.27 %
Szentharaszt 22 1.22 %
Pusztafödémes 18 1.00 %
Nagyfödémes 16 0.89 %
Jóka 16 0.89 %
Taksonyfalva 14 0.78 %
Gány 12 0.66 %
Alsószeli 11 0.61 %
Vága 11 0.61 %
Nemeskürt 11 0.61 %
Nemeskosút 10 0.55 %
Tósnyárasd 9 0.50 %
Nádszeg 9 0.50 %
Ábrahám 8 0.44 %
Magyargurab 8 0.44 %
Tallós 7 0.39 %
Pusztakürt 7 0.39 %
Hidaskürt 6 0.33 %
Feketenyék 5 0.28 %
Nagymácséd 4 0.22 %
Kismácséd 3 0.17 %
Nemeskajal 3 0.17 %
Vízkelet 3 0.17 %
Kisgeszt 3 0.17 %
Dunajánosháza 3 0.17 %
Királyrév 2 0.11 %
Salgócska 1 0.06 %
Alsóhatár 1 0.06 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 37.94 %
Galánta 513 16.26 %
Sopornya 187 5.93 %
Vágpatta 161 5.10 %
Diószeg 150 4.75 %
Alsószerdahely 142 4.50 %
Sempte 126 3.99 %
Szentharaszt 99 3.14 %
Ábrahám 96 3.04 %
Pusztafödémes 69 2.19 %
Nemeskürt 67 2.12 %
Nagyfödémes 67 2.12 %
Felsőszeli 58 1.84 %
Taksonyfalva 44 1.39 %
Magyargurab 41 1.30 %
Jóka 35 1.11 %
Kisgeszt 33 1.05 %
Gány 33 1.05 %
Nemeskosút 30 0.95 %
Salgócska 28 0.89 %
Vága 25 0.79 %
Pusztakürt 23 0.73 %
Nagymácséd 22 0.70 %
Dunajánosháza 22 0.70 %
Tósnyárasd 19 0.60 %
Alsószeli 19 0.60 %
Nemeskajal 13 0.41 %
Tallós 11 0.35 %
Nádszeg 10 0.32 %
Vízkelet 9 0.29 %
Hidaskürt 8 0.25 %
Kismácséd 8 0.25 %
Feketenyék 8 0.25 %
Királyrév 6 0.19 %
Pozsonyvezekény 5 0.16 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Galánta 1 158 43.42 %
Szered 302 11.32 %
Diószeg 93 3.49 %
Sopornya 87 3.26 %
Taksonyfalva 87 3.26 %
Nagyfödémes 73 2.74 %
Felsőszeli 67 2.51 %
Gány 45 1.69 %
Vágpatta 44 1.65 %
Nemeskosút 43 1.61 %
Nemeskajal 42 1.57 %
Tósnyárasd 37 1.39 %
Magyargurab 34 1.27 %
Sempte 33 1.24 %
Alsószerdahely 33 1.24 %
Alsószeli 30 1.12 %
Ábrahám 29 1.09 %
Jóka 29 1.09 %
Vága 28 1.05 %
Pusztafödémes 26 0.97 %
Nemeskürt 24 0.90 %
Szentharaszt 23 0.86 %
Feketenyék 19 0.71 %
Tallós 19 0.71 %
Nagymácséd 19 0.71 %
Hidaskürt 19 0.71 %
Vízkelet 18 0.67 %
Kismácséd 16 0.60 %
Nádszeg 16 0.60 %
Pozsonyvezekény 13 0.49 %
Pusztakürt 13 0.49 %
Kisgeszt 12 0.45 %
Salgócska 9 0.34 %
Dunajánosháza 8 0.30 %
Királyrév 8 0.30 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Galánta 348 23.25 %
Taksonyfalva 160 10.69 %
Feketenyék 101 6.75 %
Felsőszeli 93 6.21 %
Nagyfödémes 87 5.81 %
Nagymácséd 78 5.21 %
Nádszeg 78 5.21 %
Jóka 78 5.21 %
Diószeg 77 5.14 %
Alsószeli 65 4.34 %
Vága 46 3.07 %
Nemeskajal 42 2.81 %
Tósnyárasd 40 2.67 %
Vízkelet 37 2.47 %
Hidaskürt 37 2.47 %
Tallós 33 2.20 %
Nemeskosút 29 1.94 %
Pozsonyvezekény 28 1.87 %
Szered 28 1.87 %
Királyrév 18 1.20 %
Sopornya 14 0.94 %
Magyargurab 13 0.87 %
Kismácséd 10 0.67 %
Dunajánosháza 7 0.47 %
Alsószerdahely 7 0.47 %
Nemeskürt 4 0.27 %
Ábrahám 4 0.27 %
Pusztafödémes 4 0.27 %
Gány 4 0.27 %
Vágpatta 3 0.20 %
Alsóhatár 1 0.07 %
Kisgeszt 1 0.07 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 25.21 %
Sopornya 433 17.49 %
Nemeskürt 281 11.35 %
Vágpatta 263 10.63 %
Alsószerdahely 237 9.58 %
Galánta 225 9.09 %
Sempte 106 4.28 %
Pusztakürt 104 4.20 %
Szentharaszt 73 2.95 %
Salgócska 48 1.94 %
Diószeg 43 1.74 %
Felsőszeli 38 1.54 %
Pusztafödémes 36 1.45 %
Ábrahám 32 1.29 %
Taksonyfalva 26 1.05 %
Gány 26 1.05 %
Magyargurab 23 0.93 %
Nagyfödémes 21 0.85 %
Nemeskosút 19 0.77 %
Kisgeszt 19 0.77 %
Jóka 16 0.65 %
Tósnyárasd 12 0.48 %
Nagymácséd 11 0.44 %
Vága 10 0.40 %
Alsószeli 6 0.24 %
Nemeskajal 6 0.24 %
Pozsonyvezekény 4 0.16 %
Nádszeg 3 0.12 %
Kismácséd 3 0.12 %
Dunajánosháza 3 0.12 %
Királyrév 3 0.12 %
Vízkelet 1 0.04 %
Feketenyék 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Tallós 1 0.04 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 37.93 %
Galánta 177 13.87 %
Sopornya 123 9.64 %
Alsószerdahely 77 6.03 %
Szentharaszt 60 4.70 %
Sempte 56 4.39 %
Vágpatta 42 3.29 %
Diószeg 34 2.66 %
Pusztafödémes 34 2.66 %
Ábrahám 33 2.59 %
Nemeskürt 23 1.80 %
Vága 18 1.41 %
Gány 18 1.41 %
Jóka 15 1.18 %
Magyargurab 15 1.18 %
Pusztakürt 15 1.18 %
Nagyfödémes 14 1.10 %
Kisgeszt 13 1.02 %
Felsőszeli 13 1.02 %
Taksonyfalva 11 0.86 %
Salgócska 9 0.71 %
Nemeskosút 9 0.71 %
Alsószeli 9 0.71 %
Tósnyárasd 9 0.71 %
Kismácséd 7 0.55 %
Királyrév 4 0.31 %
Hidaskürt 4 0.31 %
Tallós 3 0.24 %
Dunajánosháza 2 0.16 %
Nagymácséd 2 0.16 %
Alsóhatár 2 0.16 %
Nemeskajal 2 0.16 %
Vízkelet 1 0.08 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 15.41 %
Galánta 323 7.92 %
Vágpatta 321 7.88 %
Sopornya 208 5.10 %
Sempte 129 3.16 %
Diószeg 107 2.63 %
Nemeskürt 83 2.04 %
Alsószerdahely 77 1.89 %
Szentharaszt 71 1.74 %
Ábrahám 66 1.62 %
Pusztakürt 62 1.52 %
Nagyfödémes 56 1.37 %
Pusztafödémes 54 1.32 %
Felsőszeli 45 1.10 %
Magyargurab 39 0.96 %
Gány 35 0.86 %
Salgócska 32 0.79 %
Jóka 29 0.71 %
Taksonyfalva 25 0.61 %
Kisgeszt 25 0.61 %
Hidaskürt 22 0.54 %
Nemeskosút 21 0.52 %
Vága 21 0.52 %
Nagymácséd 20 0.49 %
Alsószeli 15 0.37 %
Dunajánosháza 15 0.37 %
Tósnyárasd 15 0.37 %
Nemeskajal 8 0.20 %
Vízkelet 7 0.17 %
Kismácséd 7 0.17 %
Pozsonyvezekény 7 0.17 %
Tallós 5 0.12 %
Feketenyék 4 0.10 %
Nádszeg 4 0.10 %
Alsóhatár 1 0.02 %
Királyrév 1 0.02 %
Szered 1 287 33.23 %
Galánta 263 6.79 %
Sopornya 164 4.23 %
Diószeg 144 3.72 %
Sempte 111 2.87 %
Alsószerdahely 91 2.35 %
Vágpatta 85 2.19 %
Szentharaszt 79 2.04 %
Felsőszeli 55 1.42 %
Pusztafödémes 54 1.39 %
Ábrahám 50 1.29 %
Taksonyfalva 44 1.14 %
Nagyfödémes 40 1.03 %
Nemeskürt 30 0.77 %
Pusztakürt 26 0.67 %
Jóka 25 0.65 %
Gány 21 0.54 %
Nemeskosút 21 0.54 %
Magyargurab 19 0.49 %
Kisgeszt 14 0.36 %
Vága 12 0.31 %
Nagymácséd 11 0.28 %
Tósnyárasd 11 0.28 %
Salgócska 11 0.28 %
Alsószeli 10 0.26 %
Nemeskajal 9 0.23 %
Hidaskürt 8 0.21 %
Kismácséd 7 0.18 %
Vízkelet 7 0.18 %
Nádszeg 6 0.15 %
Feketenyék 5 0.13 %
Dunajánosháza 4 0.10 %
Tallós 2 0.05 %
Alsóhatár 2 0.05 %
Pozsonyvezekény 2 0.05 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 24.03 %
Szered 203 19.13 %
Galánta 104 9.80 %
Vágpatta 80 7.54 %
Diószeg 48 4.52 %
Sempte 45 4.24 %
Ábrahám 30 2.83 %
Pusztakürt 27 2.54 %
Szentharaszt 23 2.17 %
Nemeskürt 23 2.17 %
Pusztafödémes 21 1.98 %
Felsőszeli 20 1.89 %
Alsószerdahely 20 1.89 %
Taksonyfalva 15 1.41 %
Magyargurab 14 1.32 %
Nagyfödémes 14 1.32 %
Nemeskosút 14 1.32 %
Salgócska 12 1.13 %
Gány 8 0.75 %
Nagymácséd 6 0.57 %
Vága 6 0.57 %
Nemeskajal 5 0.47 %
Jóka 5 0.47 %
Kisgeszt 5 0.47 %
Tósnyárasd 3 0.28 %
Nádszeg 3 0.28 %
Alsószeli 3 0.28 %
Pozsonyvezekény 3 0.28 %
Tallós 2 0.19 %
Kismácséd 2 0.19 %
Királyrév 2 0.19 %
Feketenyék 2 0.19 %
Hidaskürt 1 0.09 %
Alsóhatár 1 0.09 %
Dunajánosháza 1 0.09 %
Vízkelet 1 0.09 %
Szered 392 26.47 %
Galánta 138 9.32 %
Sopornya 93 6.28 %
Szentharaszt 55 3.71 %
Sempte 38 2.57 %
Ábrahám 33 2.23 %
Alsószerdahely 31 2.09 %
Vágpatta 31 2.09 %
Pusztafödémes 26 1.76 %
Diószeg 25 1.69 %
Nagyfödémes 18 1.22 %
Kisgeszt 16 1.08 %
Felsőszeli 15 1.01 %
Taksonyfalva 14 0.95 %
Magyargurab 13 0.88 %
Vága 12 0.81 %
Jóka 11 0.74 %
Nemeskürt 10 0.68 %
Pusztakürt 10 0.68 %
Gány 10 0.68 %
Salgócska 9 0.61 %
Nemeskosút 8 0.54 %
Alsószeli 8 0.54 %
Tósnyárasd 7 0.47 %
Kismácséd 6 0.41 %
Nagymácséd 6 0.41 %
Hidaskürt 5 0.34 %
Tallós 4 0.27 %
Nádszeg 3 0.20 %
Királyrév 2 0.14 %
Nemeskajal 1 0.07 %
Vízkelet 1 0.07 %
Alsóhatár 1 0.07 %
Pozsonyvezekény 1 0.07 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 12.30 %
Galánta 243 11.19 %
Alsószeli 230 10.59 %
Felsőszeli 219 10.09 %
Nádszeg 216 9.95 %
Nagyfödémes 156 7.19 %
Jóka 145 6.68 %
Hidaskürt 141 6.49 %
Taksonyfalva 138 6.36 %
Nagymácséd 95 4.38 %
Feketenyék 87 4.01 %
Vága 83 3.82 %
Tallós 81 3.73 %
Diószeg 80 3.68 %
Nemeskosút 67 3.09 %
Királyrév 66 3.04 %
Kismácséd 35 1.61 %
Vízkelet 30 1.38 %
Nemeskajal 30 1.38 %
Tósnyárasd 13 0.60 %
Alsóhatár 7 0.32 %
Szered 7 0.32 %
Sopornya 3 0.14 %
Pusztafödémes 2 0.09 %
Sempte 1 0.05 %
Dunajánosháza 1 0.05 %
Alsószerdahely 1 0.05 %
Nemeskürt 1 0.05 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 9.19 %
Sempte 141 4.76 %
Sopornya 57 1.93 %
Galánta 55 1.86 %
Szentharaszt 39 1.32 %
Vágpatta 32 1.08 %
Alsószerdahely 27 0.91 %
Diószeg 19 0.64 %
Hidaskürt 15 0.51 %
Felsőszeli 15 0.51 %
Pusztafödémes 13 0.44 %
Taksonyfalva 12 0.41 %
Ábrahám 10 0.34 %
Nemeskürt 9 0.30 %
Gány 8 0.27 %
Magyargurab 7 0.24 %
Nagymácséd 6 0.20 %
Nemeskosút 6 0.20 %
Nagyfödémes 5 0.17 %
Pusztakürt 5 0.17 %
Nádszeg 5 0.17 %
Alsószeli 4 0.14 %
Tósnyárasd 4 0.14 %
Salgócska 4 0.14 %
Vága 3 0.10 %
Jóka 2 0.07 %
Kisgeszt 2 0.07 %
Tallós 2 0.07 %
Kismácséd 2 0.07 %
Királyrév 2 0.07 %
Nemeskajal 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 17.07 %
Feketenyék 278 11.44 %
Galánta 182 7.49 %
Nagyfödémes 139 5.72 %
Hidaskürt 133 5.47 %
Jóka 92 3.78 %
Tallós 82 3.37 %
Felsőszeli 78 3.21 %
Taksonyfalva 68 2.80 %
Diószeg 66 2.71 %
Alsószeli 66 2.71 %
Pozsonyvezekény 60 2.47 %
Nagymácséd 60 2.47 %
Királyrév 50 2.06 %
Nemeskosút 49 2.02 %
Vága 46 1.89 %
Vízkelet 44 1.81 %
Nemeskajal 34 1.40 %
Kismácséd 27 1.11 %
Tósnyárasd 21 0.86 %
Szered 16 0.66 %
Alsóhatár 16 0.66 %
Ábrahám 7 0.29 %
Dunajánosháza 5 0.21 %
Alsószerdahely 5 0.21 %
Magyargurab 4 0.16 %
Vágpatta 4 0.16 %
Pusztafödémes 4 0.16 %
Nemeskürt 3 0.12 %
Salgócska 2 0.08 %
Pusztakürt 2 0.08 %
Sopornya 1 0.04 %
Sempte 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Gány 1 0.04 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 15.94 %
Feketenyék 473 15.35 %
Nádszeg 255 8.28 %
Hidaskürt 205 6.65 %
Nagyfödémes 195 6.33 %
Felsőszeli 162 5.26 %
Alsószeli 133 4.32 %
Jóka 123 3.99 %
Taksonyfalva 122 3.96 %
Nagymácséd 121 3.93 %
Diószeg 115 3.73 %
Vága 109 3.54 %
Tallós 103 3.34 %
Vízkelet 99 3.21 %
Pozsonyvezekény 97 3.15 %
Nemeskosút 78 2.53 %
Királyrév 63 2.04 %
Nemeskajal 59 1.91 %
Szered 32 1.04 %
Kismácséd 29 0.94 %
Dunajánosháza 28 0.91 %
Alsóhatár 24 0.78 %
Tósnyárasd 24 0.78 %
Magyargurab 14 0.45 %
Ábrahám 14 0.45 %
Alsószerdahely 13 0.42 %
Salgócska 10 0.32 %
Pusztafödémes 7 0.23 %
Gány 7 0.23 %
Sopornya 6 0.19 %
Sempte 4 0.13 %
Vágpatta 3 0.10 %
Kisgeszt 3 0.10 %
Nemeskürt 3 0.10 %
Pusztakürt 2 0.06 %
Szentharaszt 2 0.06 %
Szered 177 22.29 %
Galánta 145 18.26 %
Diószeg 69 8.69 %
Sopornya 61 7.68 %
Szentharaszt 39 4.91 %
Pusztafödémes 36 4.53 %
Ábrahám 30 3.78 %
Vágpatta 26 3.27 %
Alsószerdahely 22 2.77 %
Nagyfödémes 21 2.64 %
Sempte 21 2.64 %
Magyargurab 19 2.39 %
Jóka 16 2.02 %
Kisgeszt 15 1.89 %
Felsőszeli 14 1.76 %
Taksonyfalva 12 1.51 %
Vága 12 1.51 %
Gány 11 1.39 %
Nemeskosút 10 1.26 %
Kismácséd 8 1.01 %
Alsószeli 6 0.76 %
Pusztakürt 6 0.76 %
Salgócska 6 0.76 %
Nagymácséd 6 0.76 %
Tósnyárasd 5 0.63 %
Nemeskürt 4 0.50 %
Nemeskajal 4 0.50 %
Tallós 4 0.50 %
Királyrév 3 0.38 %
Nádszeg 2 0.25 %
Alsóhatár 2 0.25 %
Hidaskürt 2 0.25 %
Vízkelet 2 0.25 %
Feketenyék 2 0.25 %
Dunajánosháza 1 0.13 %
Pozsonyvezekény 1 0.13 %
Szered 1 306 39.28 %
Alsószerdahely 567 17.05 %
Sopornya 465 13.98 %
Galánta 356 10.71 %
Sempte 179 5.38 %
Vágpatta 144 4.33 %
Nemeskürt 91 2.74 %
Szentharaszt 84 2.53 %
Pusztakürt 70 2.11 %
Vága 64 1.92 %
Diószeg 56 1.68 %
Pusztafödémes 52 1.56 %
Gány 48 1.44 %
Ábrahám 46 1.38 %
Taksonyfalva 45 1.35 %
Felsőszeli 44 1.32 %
Nagyfödémes 29 0.87 %
Magyargurab 27 0.81 %
Kisgeszt 27 0.81 %
Nemeskosút 22 0.66 %
Salgócska 21 0.63 %
Tallós 18 0.54 %
Alsószeli 17 0.51 %
Jóka 13 0.39 %
Nagymácséd 13 0.39 %
Nemeskajal 11 0.33 %
Tósnyárasd 11 0.33 %
Hidaskürt 7 0.21 %
Kismácséd 7 0.21 %
Királyrév 4 0.12 %
Pozsonyvezekény 4 0.12 %
Nádszeg 3 0.09 %
Vízkelet 2 0.06 %
Feketenyék 2 0.06 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
126 30.14%
VPN
112 26.79%
SNS
63 15.07%
KSČ
51 12.20%
Együttélés-MKDM
14 3.35%
SZ
12 2.87%
SPV
12 2.87%
SSL
9 2.15%
DS
8 1.91%
SD
5 1.20%
HČSP
4 0.96%
Egyéb
2 0.48%
Érvényes szavazatok 418
HZDS
191 49.48%
KDH
65 16.84%
SDĽ
51 13.21%
SNS
17 4.40%
SDSS
16 4.15%
SKDH
9 2.33%
SZS
7 1.81%
KSS
6 1.55%
Magyar Polgári Párt
5 1.30%
ODÚ
5 1.30%
DS-ODS
4 1.04%
HSS
3 0.78%
SZ
3 0.78%
Együttélés-MKDM
3 0.78%
Egyéb
1 0.26%
Érvényes szavazatok 386
HZDS-RSS
168 43.86%
KDH
59 15.40%
SP-VOĽBA
57 14.88%
22 5.74%
SNS
19 4.96%
ZRS
18 4.70%
MK
10 2.61%
KSS
8 2.09%
SPK
7 1.83%
KSÚ
5 1.31%
DS
4 1.04%
NS
3 0.78%
HZPCS
2 0.52%
Egyéb
1 0.26%
Érvényes szavazatok 383
HZDS
151 35.95%
SDK
105 25.00%
SDĽ
91 21.67%
SNS
31 7.38%
SOP
19 4.52%
MKP
16 3.81%
KSS
2 0.48%
SLS
2 0.48%
Egyéb
3 0.71%
Érvényes szavazatok 420
HZDS
107 27.51%
SMER
57 14.65%
KDH
48 12.34%
SDKU
37 9.51%
ANO
26 6.68%
MKP
22 5.66%
SDĽ
20 5.14%
HZD
17 4.37%
PSNS
15 3.86%
KSS
13 3.34%
SNS
12 3.08%
SZS
4 1.03%
ZAR
4 1.03%
SDA
2 0.51%
Egyéb
5 1.29%
Érvényes szavazatok 389
SMER
92 30.46%
ĽS HZDS
57 18.87%
SDKU DS
48 15.89%
KDH
35 11.59%
SNS
20 6.62%
MKP
16 5.30%
KSS
13 4.30%
SF
10 3.31%
ANO
3 0.99%
SLS
2 0.66%
NADEJ
2 0.66%
Egyéb
4 1.32%
Érvényes szavazatok 302
SMER
148 43.40%
SDKU DS
40 11.73%
KDH
32 9.38%
Most-Híd
28 8.21%
SDĽ
22 6.45%
SaS
20 5.87%
ĽS HZDS
18 5.28%
SNS
15 4.40%
Únia
5 1.47%
Paliho Kapurkova
3 0.88%
ND
2 0.59%
ZRS
2 0.59%
AZEN
2 0.59%
MKP
2 0.59%
Egyéb
2 0.59%
Érvényes szavazatok 341
SMER SD
157 44.73%
OĽaNO
50 14.25%
KDH
50 14.25%
Most-Híd
18 5.13%
SDKU DS
11 3.13%
SNS
10 2.85%
SaS
9 2.56%
LSNS
8 2.28%
99 Percent
6 1.71%
ĽS HZDS
6 1.71%
SSS NM
5 1.42%
MKP
4 1.14%
SDĽ
4 1.14%
KSS
4 1.14%
Obyčajní ľudia
2 0.57%
SF
2 0.57%
SOSKA
2 0.57%
Zmena zdola DU
2 0.57%
Egyéb
1 0.28%
Érvényes szavazatok 351
SMER SD
110 27.36%
OĽANO-NOVA
58 14.43%
LSNS
50 12.44%
SaS
32 7.96%
SME RODINA
32 7.96%
KDH
29 7.21%
#SIEŤ
27 6.72%
SNS
27 6.72%
Most-Híd
18 4.48%
TIP
7 1.74%
MKP
5 1.24%
SDKU DS
3 0.75%
Egyéb
4 1.00%
Érvényes szavazatok 402
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések