SK
LC
.....

Gács

Község

címer zászló
637 51% magyar 1910
12 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Halič
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Gácsi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Nógrádi-medence, Losonci-medence
Más földrajzi nevek:
Baba, Borovčina, Čepanová, Dohányos (Dohánové), Dolné pole, Drienok, Dérhegy, Fabrická lúka, Horné pole, Hrb, Jelenie, Jelšovík, (Jelsovikpuszta), Józseftelek (Horná Telka), Kamenná brána, Kobaliarka, Konopiská, Koška, Krišťan-hegy, Kuchynská záhrada, Kukučka, Kyptáč, Lapos-erdő, Nad Kukučkou, Nad studňou, Nagy-erdő, Őrhegy (Skalica), Predná Rozkoš, Pri kríi, Pri Ľadove, Pribyslav, Rácka, (Ráckapuszta), Roveň, (Rozkos-szállás), Šustová, Sovie, Stavence, (Szoliszkópuszta), Telkipuszta (Dolná Telka), Telčianske zeme, Za cigáňmi, Za pivovarom, Za záhradami, Zadná Rozkoš, Žleb
Koordináták:
48.35495377, 19.57384109
Terület:
21,82 km2
Rang:
község
Népesség:
1638
Tszf. magasság:
262 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98511
Település kód:
511421
Szervezeti azonosító:
316091
Adóazonosító:
2021237075

Gács a Losonci-medence északnyugati részén, 270 méteres tengerszint feletti magasságban, a Tugár-patak (Tuhársky potok) mentén fekszik, Losonctól 8 km-re északnyugatra, Nagykürtöstől 28 km-re északkeletre. Csaknem egybeépült a tőle északra fekvő Gácsfaluval. A település a 303 méter magas Gácsi-várdomb alatt terül el, a községterület legészakabbi részén. Határa délen az erdők borította Jelsőci-dombság nagy részét magába foglalja, a Jalsovík- és a Maskófalvi-patak völgyének egy részével. 207-303 méter tengerszint feletti magasságban húzódó határának 2010-ben 53,3 %-át (1163 ha) erdő, 25,7 %-át (560 ha) szántó, 14,6 %-át (319 ha) pedig rét és legelő foglalta el. Egyetlen külterületi lakott helye a község központjától 3 km-re délkeletre található Telkipuszta (Dolná Telka) és a hozzá tartozó Józseftelek (Horná Telka). A határa déli részén fekvő Jelsovikpuszta és Ráckapuszta a 20. század első felében elpusztult. Gács fontos forgalmi csomópont, érinti a 75-ös országos főút Nagykürtös és Losonc közötti szakasza; a 2661-es út Gácslápos (3 km), a 2664-es út Gácsfalun (1,5 km) keresztül Patakalja (7 km), a 2664-es út pedig Losonctamási (4 km) felé teremt összeköttetést. 1906-1967 között vasúti szárnyvonal is összekötötte Pozsonnyal. Északról Gácsfalu, nyugatról Gácslápos, Gácsliget és Maskófalva, délnyugatról (rövid szakaszon) Nagylibercse, délről Vilke és Jelsőc, délkeletről Panyidaróc, keletről pedig Losonc kataszterével határos. Északi határát a Tugár-patak, illetve a 75-ös út vonala képezi.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1765-től 1871-ig mezőváros volt, majd kisközségként 1852-1920-ig Nógrád vármegye Gácsi járásának székhelye volt (1872-1883 között a járást megszüntették, ebben az időszakban a Losonci járáshoz tartozott). A csehszlovák közigazgatásban 1922 után végig a (változó területű) Losonci járás része volt. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás), 1940-ben nagyközséggé nyilvánították. 1950 után területének 7,9 százalékát elveszítette, amikor Szoliszkópuszta nagy részét és Jenkepusztát Jelsőchöz csatolták – határa ezzel az 1910/21-es 23,69 km²-ről 21,82 km²-re (2011) csökkent.

Népesség

Gácsnak 2011-ben 1697 lakosa volt, melynek 87,2 %-a volt szlovák és 1,2 %-a (20 fő) magyar nemzetiségű (1,9 %-a – 33 fő – magyar anyanyelvű). 2013-ban népességének 9,1 %-a a roma etnikumhoz tartozott. A községben a 20. század első feléig jelentős magyar kisebbség is élt és az 1910-es népszámláláskor relatív magyar többséget (50,9 %) mutattak ki. A valós nemzetiségi megoszlást jobban mutatják az 1880-as (ekkor a lakosság 77,2 %-a volt szlovák és 13,3 %-a magyar anyanyelvű) és az 1921-es népszámlálás (76,7 % csehszlovák és 18,3 % magyar nemzetiségű) adatai. 1930-ban Gács lakosságának alig 3,5 %-a vallotta magát magyarnak, míg a magyar fennhatóság alatt tartott 1941-es népszámláláskor csaknem kétharmada. A 20. században az 1930-41 közötti időszakban a lakosságszám egyharmadával csökkent (1440 főről 958 főre), azt ezt követő négy évtizedre viszont a folyamatos gyarapodás volt a jellemző (1970-ben 1531, 1980-ban 1615 lakosa volt a községnek). Az 1980 óta eltelt időszakban a népességszám nagyfokú stabilitása figyelhető meg (1991-ben a községnek 1659, 2001-ben 1676, 2011-ben 1697, 2017-ben pedig 1668 lakosa volt). 2011-ben népességének 61,6 %-a (1921-ben még 84,5 %-a) volt római katolikus, 16,0 %-a pedig evangélikus (1921-ben 10,8 %) vallású és 9,4 %-a felekezeten kívüli. 1921-ben még lakosságának 4,2 %-a (51 fő) izraelita vallású volt. 2011-ben Telkipusztán élt a község népességének 5,1 %-a (87 fő). Népsűrűsége 2011-ben 77,8 fő/km² volt.

Történelem

A település neve szláv eredetű, Mocsáry Antal feltételezése szerint az itt letelepített galíciaiakról kapta. Gács várát a Losonczy család építtette fel a 13. század második felében. 1321-ben, a Csák Mátéval vívott harcokban elpusztult, 1386-ban Losonczy István építtette újjá. A vár alatti település 1299-ben Holuch, 1347-ben Galch, 1386-ban Gach, 1435-ben pedig Gaach alakban szerepelt okiratokban, temploma az 1332-37-es pápai tizedjegyzékben már szerepelt. Később gyakran említik Gácsváralja néven is. Az 1440-es években a vár Giskra csapatainak kezére került, de Hunyadi János 1451-ben visszafoglalta. A 16. század első felétől a Forgách család birtokába került és maradt három évszázadon keresztül. 1544-ben várát királyi rendeletre lerombolták. 1554-től 1593-ig török hódoltsági terület volt, 1562-63-ban 15 adóköteles portával. 1612-ben a romos vár helyén Forgách Zsigmond, Nógrád főispánja hat saroktornyos reneszánsz kastélyt építtetett. Később Forgách Ádám országbíró uradalmi központja lett. Gács első pecsétjét 1633-ból ismerjük. 1678. novemberében a várat Thököly Imre seregei ostromolták. 1701-ben megalakult a szűcsök és a csizmadiák céhe. 1703-ban Gács várába menekült a Rákóczi-felkelés kitörésekor a császárhű vidéki nemesség nagy része, de később meghódolt a kurucoknak, 1709-ben ostrom nélkül foglalták el a császáriak. 1712-ben a pestisjárványban a lakosság nagy része életét vesztette. 1715-ben hat magyar és öt szlovák háztartás volt a településen. A váralján az első templom, melyet a Szent Kereszt megtalálásának tiszteletére szenteltek, 1743-ban épült. Gács 1765-ben mezővárosi jogokat kapott, ahol országos vásárokat is tartottak. 1767-ben itt alapították Magyarország első posztómanufaktúráját, mely egészen 1926-ig üzemelt. A manufaktúra 1800-ban részvénytársasággá alakult, gyors növekedését a 19. században a hadsereg megrendeléseinek köszönhette, az 1850-es években porosz szakemberek segítségével modernizálták. Az új gyárat az ország első ipari rendeltetésű gőzgépével 1832-ben helyezték üzembe. Gács cserépedény-készítéséről is híres volt, a fazekascéhet 1726-ban alapították (a kiváltságaikhoz ragaszkodó fazekasmesterek még a 19. század végén is fenntartották a céhes szerveződési formát). Majolikagyára 1767-től a 19. század elejéig működött. Vendégfogadó és 1766-1842 között postaállomás is működött a településen. 1784-87-ben, az első magyarországi népszámláláskor 181 háza és 1102 lakosa volt. Az első cigányok 1775-ben telepedtek le itt. 1816-ban új katolikus iskolát alapítottak Gácson. 1826-ban felépült Szent Keresztnek szentelt római katolikus temploma, melynek tornyát 1835-ben építették hozzá. 1828-ban 186 háza és 1235 lakosa volt. 1831-ben Kazinczy Ferenc, 1845-ben pedig Petőfi Sándor is meglátogatta a gácsi várkastélyt. 1836-ban cukorgyárat is létesítettek itt. 1852-től Gács járási székhely lett, 1872-1883 között azonban a Gácsi járást megszüntették. A 19. század második felétől zsidó közösség (1851-ben 47, 1880-ban 38, 1921-ben 51 fő) is élt Gácson, ahol izraelita temető és 1925-ben neológ zsinagóga is létesült. 1874-75-ben Shvoy Miklós Nógrád vármegyét bemutató monográfiájában az akkor 1211 lakosú, kisközséggé lefokozott mezőváros tárgyalásánál jó rétjeit és rozstermő földjeit, marhavásárait, szép tölgyerdejét, kétosztályos magyar nyelvű elemi iskoláját, távíróállomását és (1867-től) mechanikus szövőszékekkel ellátott posztógyárát emeli ki. Az 1849-ig működő sóhivatal épületében ekkor a kerületi csendbiztos és a pandúrok szállása volt. 1876-ban munkás-segélyegylet, 1877-ben önkéntes tűzoltóegylet alakult a községben. 1884-től tíz éven keresztül a gácsi Vörös Kereszthez címzett gyógyszertárban dolgozott Csontváry Kosztka Tivadar. A 20. század elején, a járási székhelyen és a Forgách birtokok uradalmi központjában szolgabírói hivatal és takarékpénztár (1903-tól) működött. 1906. december 18-án átadták a Losoncot Gáccsal összekötő vasúti szárnyvonalat. Az első világháborúban a község 35 lakosa vesztette életét. 1919. júniusában a Tanácsköztársaság kis időre népi tulajdonba vette a várkastélyt. 1920-ig a község Nógrád vármegye Gácsi járásának székhelye volt. 1921-ben 1240, 1930-ban már 1440 lakosa volt. Az 1920-as években a csehszlovák földbirtokreform során szlovák kolonisták telepedtek le a község határában – Telkipusztán és az 1950 után Jelsőchöz csatolt Szoliszkópusztán. Utóbbi kolónián a Forgách család egykori birtokán 8 család kapott földet 210 hektáron, 1930-ban már 50-en éltek itt. 1921-ban agrársztrájkra (Telkipusztán), 1928-ban pedig nagy munkanélküli-tüntetésre került sor a községben. 1938. novemberében az első bécsi döntés az új csehszlovák-magyar határt Gácsnál húzta meg, ezután határközséggé vált, melyet három oldalról vett körbe a szlovák bábállam területe (a szomszédos Gácsfalu már Szlovákiához tartozott). A kolonisták egy része elmenekült és 1930-hoz képest egyharmadával csökkent a község népessége, 1938-ban 259 háza és 1089 lakosa volt, 1941-ben már csak 958-an éltek itt. 1944-ben zsidó lakosságát (1938-ban 35 fő volt az izraelita vallásúak száma) koncentrációs táborba hurcolták. Szeptemberben a gácsi várkastélyban titkos magyar-szovjet tárgyalásokra került sor a háborúból való kilépésről. Később a várban a német katonai parancsnokság rendezkedett be. Gácsot 1945. január 20-án foglalta el a szovjet és a román hadsereg hosszas harcok után. A második világháborúban súlyosan megsérült várat 1955-63 között helyreállították, majd 1965-1994 között gyógypedagógiai intézet működött benne. Mezőgazdasági szövetkezetét 1955-ben alapították, később állami gazdasággá alakult. 1967-ben megszűnt a forgalom a Losonc-Gács vasútvonalon. A ma Gácshoz tartozó, a Maskófalvi-patak mentén fekvő Ráckapuszta egykor önálló falu volt, saját templommal. Első írásos említését 1249-ben terra Rocheteluky néven találjuk, később, mint Rochkateluk (1379), Ráczfalu (1549), Racskó (1554), illetve Ráczfalva (1556) szerepelt. 1554-ben 7 háztartása fizetett adót a töröknek. A 17. század harcaiban pusztult el.

Mai jelentősége

A községben szlovák tanítási nyelvű alapiskola és óvoda található, egy pékség és egy kandallókat gyártó cég (Lustroj) is működik itt. A település felett magasodó, egy középkori vár helyén 1612-ben reneszánsz stílusban épült, majd 1762-ben barokk stílusban átépített Forgách-kastélyban 2016 óta luxusszálloda működik. A várat 12 hektáros park veszi körül mesterséges tóval. A Szent Kereszt megtalálása tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1826-ban, a Szentháromságnak szentelt temetőkápolnája pedig 1843-ban épült klasszicista stílusban. A templom nagyméretű oltárképét Kubányi Lajos festette 1889-ben. Evangélikus temploma eredetileg 1925-ben, mint neológ zsinagóga épült, 2009-ben alakították át templommá. A község gazdag ipartörténeti emlékekben is: az egykori királyi sóház 1767-ben barokk-klasszicista stílusban épült, a régi majolikagyár 18. század közepi barokk és a posztógyár 19. század eleji klasszicista stílusú épülete is fennmaradt.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

GÁCS. Mező Város Nógrád Váremgyében, földes Ura Gróf Forgách Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Losonthoz 1/4 mértföldnyire, kies helyen épűlt, ’s külömbféle Fábrikákkal diszesíttetik, és gazdagíttatik, Posta is van benne. Határja középszerű, posztó, papíros, ’s nem külömben őrlő malmai is vagynak, tulajdonságai jobbak mint Balassa Gyarmatnak, erdeje nagy, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Gács, (egész neve: Gácsváralja), tót-magy. mv., Nógrád vgyében, egy kiterjedt völgy közepén, Losonczhoz 1., Pesthez éjszakra 14 mfld távolságra. A város éjszaki oldalán egy magas kősziklás hegyen áll a régi Forgách nemzetség vára, melly a legjobb karban, jelenleg gr. Forgách Sándornak szolgál lakásul. Határa 210 hold, mellyből belsőség 110, szántóföld és rét 100 hold. Urbériség itt nincs. Lakja 1117 kath., 180 ágostai, 2 ref., 47 zsidó. A város mellett folyik a Tugár pataka. Nevezetes épületei: a váron kivül gr. Forgách Antal kastélyja, a posztó- és répaczukorgyár, mellyek közül a posztógyár egész Magyarországban legnagyobbnak mondható. Tart 3 országos vásárt is. Birják gr. Forgách Antal, és gróf Forgách János örökösei. Postahivatala Losonczra tétetett át.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Alább Losoncz felé zöldelő halmok közűl kiemelkedő hosszúkás hegyen fekszik Gács vára, melynek hegyoldalát gyönyörű kilátású díszes kert borítja; még szebb és tágasb kilátást élvezhetni a vár ablakaiból. A vár tornyokkal ellátott ötszögű emeletes erődítmény egy kapuval, hova jól készített út vezet. A gácsi vár keletkezésének idejét nem tudjuk. Legnagyobb szerepet vitt a husziták korában, a midőn Giskra megerősítette; de azután elpusztúlt, majd ismét fölépűlt. Azonban a török világban nem tartatván eléggé védhetőnek, 1544-ben az országgyűlés elrendelte leromboltatását; míg végre 1612-ben gróf Forgách Zsigmond nemcsak védelmi helyűl, hanem családi lakásúl is a mostani alakban fölépíttette, a mint a vár falába helyezett márvány lapra vésett fölírat beszéli. Szerepelt e vár mint erőd még a XVII. század folyamán is, főleg midőn a Tököly hívei és azok között gróf Balassa Imre szorongatta a vár népét. A következő XVIII. században pedig a Rákóczi fölkelése kezdetén a vármegye előkelő nemessége és tisztikara zárkózott belé; de a legelső fölszólításra meghódolt a kuruczoknak és Rákóczi egy béna franczia tűzértisztet helyezett bele parancsnokúl, a ki a kuruczok csillagának lehanyatlásával meghódolt a császári hadseregnek. Egyik termét a Forgách ősök képei díszitik. Mai birtokosa gróf Forgách József özvegye, báró Révay Sarolta és veje, gróf Wenckheim Henrik. A vár alatt fekszik Gács-alja csinos kis mezőváros gróf Forgách-féle kastélylyal. Legnevezetesebb e hely posztógyáráról, melyet 1762-ben gróf Forgách Antal alapított. 1792-ben „Gyapjúszövet- és fínom posztógyár” czímmel részvénytársúlat birtokába jutott. A gyár ma is működik s igen kedvelt gyapjúszöveteket készít, melyek külföldi híres gyártmányokkal is sikeresen versenyezhetnek. Fonó és festő helyiségei a vár alatt, szövő osztálya a városban van elhelyezve. Gács lakosainak egy része fazekas iparral is foglalkozik.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Gács. Járási székhely, a vármegye felsőrészében. Kisközség, 205 házzal és 1248 lakossal, a kik vegyesen magyarok és tótok s túlnyomóan róm. kath. vallásúak. Postája, távírója és vasútállomása helyben van. A helység nevével az 1332-37. évi pápai tizedjegyzékekben találkozunk első ízben. Ekkor már egyházas hely volt. Várárol 1450-51-ben vannak az első adataink, a mikor az a csehek birtokában volt. 1451-ben Hunyadi János foglalta el a várat. A XVI. század első felében a Lossonczyak birtokában találjuk, mely család 1548-ban a helység földesuraként is szerepel. Várát, mivel a király engedélye nélkül épült fel újra, az országgyűlés rendeletéből 1544-ben széthányták. A XVI. század közepén a község a török hódoltsághoz tartozott. Az 1562-63. évi török kincstári adószámadáskönyvekben, a szécsényi szandzsák községei között találjuk, 15 adóköteles házzal. 1598-ban Forgách Zsigmond volt a helység földesura, a ki 1612-ben nagy költséggel helyreállíttatta a várat, melyet 1678-ban Thököly Imre igyekezett kézre keríteni. Fel is szólította a vár akkori urát, gróf Forgách Adámot, hogy csatlakozzék ő hozzá, de Forgách megmaradt Lipót hűségében. Ennek következtében Thököly 1678 november havában kuruczaival megjelent a vár alatt, mire Makfalvay János várkapitány, hogy a támadásnak elejét vegye, három ágyut adott át Thökölynek. Forgách Ádám halála után (1681) özvegye, báró Rehberg Mária Katalin, újabb támadásoktól tartva, a lengyel királyhoz fordult segélyért. II. Rákóczi Ferencz felkelő hadjáratának kezdetén a vidéki nemesség, sőt Pest vármegye tisztikarának egy része is e várban keresett menedéket. A kuruczok 1703-ban ostrom alá fogták a várat, de a várbeliek visszaverték a támadást. Miután azonban rövid idő múlva az egész Felvidék a kuruczok kezébe került, Gács vára is meghódolt Rákóczinak. Rákóczi egy franczia kapitányra bízta a várat, a ki azonban 1709-ben, midőn a császári had ostrom alá fogta Gácsot, ágyúlövés nélkül meghódolt. 1715-ben hat magyar és öt tót háztartását vették fel. 1765 és 1769-ben a helység országos vásárok tartására nyert engedélyt. 1770-ben, az úrbéri rendezés alkalmával Forgách János volt a helység földesura, 1826-ban pedig Forgách Antal és János. A szolgabirói hivatalon kívül, itt van a gácsi uradalom középpontja, a járási takarékpénztár, továbbá a híres gácsi posztógyár, mely már több mint 100 éves és az első posztógyár volt az országban. Itt készítik évszázadok óta az egész Alföldön elterjedt cserépedényeket. Az 1726-ban alapított fazekas czéhben 58 önálló mester volt és még ma is 40 családnál több foglalkozik a cserépedénykészítéssel. A vár és a gácsi uradalom egy része jelenleg gróf Forgách Ilona, férjezett Wenckheim Ferenczné örökösei birtokában van. A hatalmas négyszöget alkotó várban sok a látnivaló műkincs. Van itt számos, értékes ötvösmű, közöttük Rákóczy Zsigmond és Lorántffy Zsuzsánna ezüsttányérjai, gobelinek, értékes fayenceok, gazdag könyvtár, régi olasz könyvtárszekrényekben, nagybecsű régi bútorok és vertvas-művek, régi olasz márványmunkák, gazdag, régi metszetgyüjtemény, s a Forgáchok családi képtára és a díszes nagyteremben, a hol hajdan az üléseket tartották, 42 vármegye követének széke, melyek mindegyikének a támláján más-más vármegye czímere van kihímezve. A községben van gróf Forgách János emeletes kastélya, melyben jelenleg özv. gróf Forgách Antalné lakik. Ezt a család a XVIII. század végén építtette és mostani tulajdonosa 1896-ban átalakította. Itt is sok érdekes látnivaló akad. Többek között érdekes a gazdag agancs-gyüjtemény, melyben egy itt lőtt 22-es is van. A fegyvergyüjtemény is gazdag és értékes és a nagyszámú Alt-Wien porczellán is. A kastély parkja egyike a legszebbeknek a vármegyében. A mostani róm. kath. templom újabb keletű. Nemrégiben restaurálták. E helységhez tartoznak: Józseftelek, Ráczka-puszta és Széplak-puszta.

Magyar Katolikus Lexikon

Gács, v. Nógrád vm. (Halič, Szl.): vár. - A Tomaj nb. Losoncziak építtették a tatárdúlás (1241-42) után. Csák Máté hívei felégették. 1386: a család engedélyt kapott újjáépítésére. 1451: a husziták elfoglalták, de Hunyadi még abban az évben visszavette. 1601: Forgách Zsigmond szerezte meg, aki teljesen átalakította. 1678: meghódolt Thökölynek. 1703: feladták a kurucoknak, majd Heister császári tábornok szállta meg és felgyújtatta. Később barokk stílusban átépítették. Téglalap alaprajzú, négy saroktornyos épület. Bá.B. Varjú 1932:58. - Vártúrák III:259.

Helységnévtár

Gács (Gatsch), [Raczka, Telki p.], rk. 1035 Gácsfalu, ág. 181 Maskova, ref. 2 - , izr. 38 Losoncz-Tugár.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Gács. Minden valószínűség szerint már a honfoglalás után benépesült, de elsőnek csak 1332—1337-ben említik nevét a pápai tizedjegyzékben. Váráról a XV. században történik feljegyzés, mikor is Hunyadi János 1451ben elfoglalja és lerontatja. Egy évszázaddal később a Lossonczyak kezén szerepel Gács, de mert a király engedélye nélkül a várat újból felépítették, 1544-ben az országgyűlés meghagyására le kellett rombolni. A török alatt részben elpusztult a község, majd a török kitakarodása után 1598-ban Forgách Zsigmond kapja és a XVII. század elején ismét felépíti a várat. Thököly Imre I. Lipót elleni felkelése során 1678-ban nagyobb sereggel körülvette és gróf Forgách Ádám várurat felszólította, hogy álljon melléje. Forgách azonban megmaradt királyhűségében. Ezért Thököly ostromot indított Gács vára ellen. Hogy a felesleges vérontást elkerülje, Makfalvy János várkapitány három ágyút kiad Thökölynek, aki azzal megelégszik és a vár felszabadul. Forgách Ádám 1681-ben meghalt s özvegye, báró Rehberg Mária Katalin, attól tartva, hogy a kurucok ismét támadnak, a lengyel királytól kért segítséget. Thököly felkelését követő szabadságharc kezdetén, amikor már II. Rákóczi Ferencnek sorra hódolnak az északmagyarországi várak, a királyhű nemesség nagyszámban a gácsi várfalak között húzódik meg. 1703ban a kurucok megkezdték a vár ostromát, de bevenni nem bírták. Rövidesen azonban önként meghódolt Rákóczinak s a fejedelem egy francia kapitányra bízta a vár védelmét. Ez a francia kapitány azonban egyetlen puskalövés nélkül átengedte a császári seregnek a várat. Az úrbéri rendezés során 1770-ben ismét a Forgách család birtokába került s ilyenként szerepel az összeomlásig. Vára még ma is épen áll s értékes műkincsek találhatók benne. Igen híres a közel 150 éves gácsi posztógyár, mely mint ilyen az első volt Magyarországon. Különösen nevezetes még Gács többévszázados agyagiparáról is. A község területe 4117 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1089. A cseh megszállást ugyancsak megsínylette. A községhez tartozik: Gyártelep. Józseftelek, Ráckapuszta, Szoliszkópuszta.

Névelőfordulások
1347
Galch
1386
Gach
1435
Gaach
1773
Gács,
1786
Gacsch,
1808
Gács, Gácsvárallya, Halič,
1863
Gács,
1920
Halič
1945
Halič

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Mierova) 66
Telefon: 0474392356
Fax: 0474392637

Honlap: halic.sk
Polgármester:
Udvardy Alexander (Független)

Képviselő-testület:
Lukáč Marcel (Független)
Kurčík Tomáš (Független)
Molnárová Roberta (Független)
Póni Ľudovít (Független)
Paľaga Milan (Független)
Hikker Ján (Független)
Rehanek Vladimír (KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS)
Zdechovan Jaroslav (KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS)
Fajčík Kristián (KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS)
Független 67% Független 6 képviselö KDH, OBY... 33% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 3 képviselö 9 képviselö
Gácsi Posta

Mieru 53

Mikroregión Novohradské podzámčie

Mieru 66

ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MATERSKOU ŠKOLOU HALIČ

Družstevná 11

Alapiskola és óvoda

Družstevná 11

Materská škola pri ZŠ

Družstevná 11

Gácsi Anyakönyvi Hivatal

Mierova 66

Gácsi Községi Hivatal

Mierova 66

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 167 13%
szlovákok 969 77%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 55 4%
egyéb 65 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1256
magyarok 637 51%
szlovákok 560 45%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 38 3%
egyéb 16 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1251
magyarok 221 18%
szlovákok 928 77%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 1%
egyéb 47 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1210
magyarok 46 3%
szlovákok 1545 93%
ruszinok 0 0%
romák 52 3%
ukránok 0 0%
csehek 7 0%
németek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 6 0%
összlétszám 1659
magyarok 32 2%
szlovákok 1570 94%
ruszinok 0 0%
romák 34 2%
ukránok 23 1%
csehek 5 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 1%
összlétszám 1676
magyarok 20 1%
szlovákok 1480 87%
ruszinok 0 0%
romák 23 1%
ukránok 19 1%
csehek 4 0%
németek 2 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 146 9%
összlétszám 1697
magyarok 12 1%
szlovákok 1582 95%
ruszinok 1 0%
romák 5 0%
ukránok 12 1%
csehek 2 0%
németek 1 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 42 3%
összlétszám 1662
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1361
Választási részvétel: 60.18 %
Kiadott boríték: 819
Bedobott boríték: 819

Polgármester

Érvényes szavazólap: 816
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Udvardy Alexander 465 56.99 % Független
Machava Juraj 212 25.98 % Független
Čaba Miroslav 64 7.84 % DOMA DOBRE
Linhart Jaroslav 49 6.00 % Független
Cvancinger Milan 26 3.19 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Lukáč Marcel 406 Független
Kurčík Tomáš 397 Független
Molnárová Roberta 365 Független
Rehanek Vladimír 344 KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Póni Ľudovít 329 Független
Zdechovan Jaroslav 328 KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Paľaga Milan 304 Független
Hikker Ján 302 Független
Fajčík Kristián 297 KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS

Képviselők

2014
Független 66.67% Független 6 képviselö SIEŤ 11.11% SIEŤ 1 képviselö KDH, SDKÚ-DS 11.11% KDH, SDKÚ-DS 1 képviselö SNS 11.11% SNS 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 66.67% Független 6 képviselö KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 33.33% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 3 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1387
Választási részvétel: 28.62 %
Kiadott boríték: 397
Bedobott boríték: 397
Választásra jogosult: 1387
Választási részvétel: 25.38 %
Kiadott boríték: 352
Bedobott boríték: 349
Választásra jogosult: 1 372
Választási részvétel: 39,94 %
Kiadott boríték: 548
Bedobott boríték: 548

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 369
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 537
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 152 41.19 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 85 23.04 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 83 22.49 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ondrej Binder 13 3.52 % Független
Karol Konárik 13 3.52 % SNS
Andrea Jenčíková 7 1.90 % NP
Ladislav Fízik 6 1.63 % ASV
Pavel Chovanec 5 1.36 % ÚSVIT
Jaroslav Sekerka 3 0.81 % KSS
Jozef Sásik 2 0.54 % SĽS
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Vladimír Maňka 121 34.97% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 220 40.97 % Független
Marian Kotleba 156 29.05 % ĽSNS
Igor Kašper 57 10.61 % Független
Martin Juhaniak 51 9.50 % Független
Pavel Greksa 28 5.21 % Független
Martin Klus 8 1.49 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Stanislav Mičev 4 0.74 % Független
Michal Kantor 3 0.56 % SZS
Miroslav Gálik 2 0.37 % NAS
Milan Urbáni 2 0.37 % SMS
Alena Pivovarčiová 2 0.37 % NP
Viliam Baňák 1 0.19 % JĽSS
Vojtech Kökény 1 0.19 % SRK
Ivan Saktor 1 0.19 % Független
Jozef Sásik 1 0.19 % SĽSAH
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 389
Érvényes szavazólap: 519
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Vladimír Rehánek 261 67.10% SMER - SD, KDH
Branislav Hámorník 148 38.05% SMER - SD, KDH
Juraj Pelč 113 29.05% Független
Pavol Baculík 104 26.74% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ján Mičuda 94 24.16% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 70 17.99% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Rudolf Slivka 48 12.34% ND
Milan Spodniak 43 11.05% HZD, ĽS-HZDS
Ján Karman 34 8.74% KSS
Miroslav Morháč 28 7.20% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Martin Olšiak 28 7.20% SNS
Ľubomír Činčura 24 6.17% Független
Ján Kašiar 16 4.11% KSS
Alena Rezková 16 4.11% Független
Radoslav Čičmanec 15 3.86% ASV
Mária Salajová 15 3.86% KSS
Radovan Konečný 15 3.86% MOST - HÍD
Péter Csúsz 15 3.86% SMK-MKP
Pavel Greksa 15 3.86% 99%
Monika Albertiová 15 3.86% 99%
Michal Novodomský 9 2.31% SMS
Vladimír Cirbus 8 2.06% Független
Ján Krahulec 8 2.06% KSS
Ján Poničan 8 2.06% SNS
Ondrej Drugda 7 1.80% SĽS
Marian Šulek 5 1.29% KSS
Igor Sivok 5 1.29% PD
Attila Agócs 5 1.29% Független
Katarína Sabová 5 1.29% PD
Peter Pánik 4 1.03% SĽS
Milan Ďurák 4 1.03% SNS
Marian Bozó 3 0.77% SMS
Róbert Eibner 2 0.51% MOST - HÍD
Štefan Kertész 2 0.51% MOST - HÍD
Vojtech Botoš 2 0.51% SRK
František Kelemen 2 0.51% SĽS
Marcel Hudec 1 0.26% PD
Karol Márkuš 1 0.26% PD
Zsuzsanna Szvorák 1 0.26% SMK-MKP
Péter György 0 0.00% SMK-MKP
Juraj Pelč 204 39.31% Független
Pavol Baculík 166 31.98% Független
Radoslav Čičmanec 150 28.90% DOMA DOBRE
Branislav Hámorník 136 26.20% SMER-SD
Pavel Greksa 116 22.35% Független
Ján Mičuda 113 21.77% SMER-SD
Zaher Mahmoud 105 20.23% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Anna Václavíková 99 19.08% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Radoslav Jánošik 87 16.76% ĽS Naše Slovensko
Rudolf Slivka 84 16.18% SNS
Marek Hudec 76 14.64% ĽS Naše Slovensko
Milan Spodniak 73 14.07% DOMA DOBRE
Jana Haláková 71 13.68% SMER-SD
Pavol Križo 60 11.56% SNS
Michal Kováč 58 11.18% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Denisa Nincová 55 10.60% Független
Vojtech Papp 51 9.83% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 48 9.25% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 38 7.32% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Péter Csúsz 27 5.20% SMK-MKP
Lukáš Čavoj 24 4.62% Független
Attila Agócs 23 4.43% MOST - HÍD
Ján Svoreň 18 3.47% KSS
Matej Bella 17 3.28% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Milan Alberti 16 3.08% Független
Ondrej Drugda 14 2.70% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Lucia Kašiarová 14 2.70% KSS
Patrik Svediak 13 2.50% SME RODINA - Boris Kollár
Marian Šulek 9 1.73% KSS
Tibor Tóth 9 1.73% MOST - HÍD
Štefan Kertész 5 0.96% MOST - HÍD
Monika Kováčová 5 0.96% Slovenská ľudová strana (SĽS)
László Kerekes 4 0.77% SMK-MKP
Karol Ferencz 4 0.77% MOST - HÍD
František Kelemen 4 0.77% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zoltán Balog 4 0.77% Független
István Mázik 3 0.58% MKDA-MKDSZ
Veronika Poznánová 3 0.58% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Peter Pánik 3 0.58% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Jozef Bari 3 0.58% SRK
Július Čipčala 3 0.58% SRK
Zsuzsanna Szvorák 2 0.39% SMK-MKP
Péter György 2 0.39% SMK-MKP
Zoltán Marcinkó 1 0.19% SMK-MKP
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Ján Karman 537 0.00% KSS
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 31.23 %
Divény 153 3.80 %
Gács 99 2.46 %
Videfalva 97 2.41 %
Tugár 75 1.86 %
Lónyabánya 52 1.29 %
Losonctamási 51 1.27 %
Fülek 48 1.19 %
Gácsfalva 45 1.12 %
Rózsaszállás 42 1.04 %
Terbeléd 42 1.04 %
Panyidaróc 25 0.62 %
Budaszállás 20 0.50 %
Vámosfalva 17 0.42 %
Nagydaróc 16 0.40 %
Bolyk 15 0.37 %
Dabar 13 0.32 %
Gácslápos 13 0.32 %
Patakalja 12 0.30 %
Bozita 11 0.27 %
Gácsliget 11 0.27 %
Ipolygalsa 11 0.27 %
Rátkapuszta 9 0.22 %
Rapp 9 0.22 %
Nagylibercse 8 0.20 %
Csomatelke 8 0.20 %
Vilke 8 0.20 %
Ragyolc 8 0.20 %
Romhánypuszta 7 0.17 %
Ábelfalva 7 0.17 %
Fülekkovácsi 7 0.17 %
Maskófalva 7 0.17 %
Mucsény 7 0.17 %
Kotmány 7 0.17 %
Tósár 6 0.15 %
Tőrincs 5 0.12 %
Sátorosbánya 4 0.10 %
Miksi 4 0.10 %
Kalonda 4 0.10 %
Fűrész 4 0.10 %
Perse 3 0.07 %
Fülekpüspöki 3 0.07 %
Kétkeresztúr 2 0.05 %
Pinc 2 0.05 %
Füleksávoly 2 0.05 %
Gergelyfalva 2 0.05 %
Gömörsíd 2 0.05 %
Ipolynyitra 1 0.02 %
Sőreg 1 0.02 %
Fülekpilis 1 0.02 %
Gácsprága 1 0.02 %
Parlagos 1 0.02 %
Jelsőc 1 0.02 %
Csákányháza 1 0.02 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 77.62 %
Losonc 1 055 61.34 %
Ragyolc 198 11.51 %
Fülekpüspöki 157 9.13 %
Csomatelke 99 5.76 %
Nagydaróc 88 5.12 %
Fülekkovácsi 77 4.48 %
Füleksávoly 60 3.49 %
Sőreg 54 3.14 %
Perse 50 2.91 %
Ipolygalsa 50 2.91 %
Sátorosbánya 46 2.67 %
Videfalva 45 2.62 %
Csákányháza 44 2.56 %
Bozita 43 2.50 %
Panyidaróc 42 2.44 %
Béna 40 2.33 %
Rátkapuszta 36 2.09 %
Bolyk 32 1.86 %
Pinc 30 1.74 %
Rapp 29 1.69 %
Terbeléd 28 1.63 %
Vilke 24 1.40 %
Gács 23 1.34 %
Losonctamási 22 1.28 %
Mucsény 21 1.22 %
Bolgárom 20 1.16 %
Tőrincs 15 0.87 %
Vámosfalva 15 0.87 %
Fülekpilis 14 0.81 %
Divény 13 0.76 %
Miksi 12 0.70 %
Patakalja 11 0.64 %
Kalonda 10 0.58 %
Kétkeresztúr 10 0.58 %
Ipolynyitra 9 0.52 %
Lónyabánya 9 0.52 %
Jelsőc 7 0.41 %
Rózsaszállás 6 0.35 %
Gácsfalva 6 0.35 %
Budaszállás 5 0.29 %
Maskófalva 5 0.29 %
Tugár 4 0.23 %
Dabar 3 0.17 %
Gácsliget 2 0.12 %
Fűrész 2 0.12 %
Gácsprága 2 0.12 %
Parlagos 2 0.12 %
Gácslápos 2 0.12 %
Tósár 2 0.12 %
Kotmány 2 0.12 %
Gergelyfalva 1 0.06 %
Gömörsíd 1 0.06 %
Lentő 1 0.06 %
Ábelfalva 1 0.06 %
Nagylibercse 1 0.06 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 49.47 %
Losonctamási 190 5.40 %
Fülek 178 5.06 %
Videfalva 153 4.35 %
Gács 136 3.86 %
Divény 123 3.49 %
Lónyabánya 111 3.15 %
Terbeléd 79 2.24 %
Vámosfalva 70 1.99 %
Nagydaróc 70 1.99 %
Gácsfalva 69 1.96 %
Bozita 66 1.87 %
Gácsliget 65 1.85 %
Budaszállás 56 1.59 %
Tugár 56 1.59 %
Jelsőc 51 1.45 %
Sátorosbánya 50 1.42 %
Dabar 50 1.42 %
Bolyk 47 1.33 %
Miksi 45 1.28 %
Csomatelke 39 1.11 %
Rapp 36 1.02 %
Füleksávoly 35 0.99 %
Maskófalva 35 0.99 %
Rózsaszállás 34 0.97 %
Patakalja 33 0.94 %
Tósár 32 0.91 %
Panyidaróc 30 0.85 %
Nagylibercse 29 0.82 %
Mucsény 26 0.74 %
Gácslápos 23 0.65 %
Vilke 23 0.65 %
Sőreg 21 0.60 %
Kotmány 17 0.48 %
Parlagos 17 0.48 %
Romhánypuszta 17 0.48 %
Ragyolc 16 0.45 %
Ipolygalsa 15 0.43 %
Gömörsíd 15 0.43 %
Ábelfalva 15 0.43 %
Csákányháza 15 0.43 %
Tőrincs 15 0.43 %
Rátkapuszta 14 0.40 %
Fülekkovácsi 14 0.40 %
Fülekpilis 12 0.34 %
Fűrész 10 0.28 %
Gergelyfalva 10 0.28 %
Pinc 9 0.26 %
Kalonda 9 0.26 %
Gácsprága 8 0.23 %
Ipolynyitra 7 0.20 %
Perse 7 0.20 %
Béna 7 0.20 %
Kétkeresztúr 7 0.20 %
Bolgárom 4 0.11 %
Lentő 3 0.09 %
Fülekpüspöki 3 0.09 %
Losonc 935 61.92 %
Fülek 380 25.17 %
Videfalva 65 4.30 %
Gács 55 3.64 %
Losonctamási 53 3.51 %
Lónyabánya 38 2.52 %
Vámosfalva 33 2.19 %
Bozita 33 2.19 %
Divény 30 1.99 %
Fülekpüspöki 22 1.46 %
Patakalja 21 1.39 %
Rózsaszállás 20 1.32 %
Jelsőc 19 1.26 %
Panyidaróc 18 1.19 %
Dabar 17 1.13 %
Budaszállás 16 1.06 %
Terbeléd 16 1.06 %
Fülekkovácsi 15 0.99 %
Ragyolc 15 0.99 %
Gácsfalva 15 0.99 %
Bolyk 13 0.86 %
Nagydaróc 12 0.79 %
Miksi 11 0.73 %
Kotmány 10 0.66 %
Gömörsíd 10 0.66 %
Vilke 10 0.66 %
Rátkapuszta 9 0.60 %
Rapp 8 0.53 %
Maskófalva 8 0.53 %
Kétkeresztúr 7 0.46 %
Gergelyfalva 7 0.46 %
Sátorosbánya 7 0.46 %
Perse 5 0.33 %
Csomatelke 5 0.33 %
Mucsény 4 0.26 %
Tugár 4 0.26 %
Sőreg 3 0.20 %
Ipolygalsa 3 0.20 %
Füleksávoly 3 0.20 %
Csákányháza 2 0.13 %
Romhánypuszta 2 0.13 %
Kalonda 2 0.13 %
Nagylibercse 2 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.13 %
Gácsliget 2 0.13 %
Ábelfalva 1 0.07 %
Béna 1 0.07 %
Fülekpilis 1 0.07 %
Pinc 1 0.07 %
Bolgárom 1 0.07 %
Fűrész 1 0.07 %
Parlagos 1 0.07 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 28.44 %
Fülek 18 5.63 %
Divény 10 3.13 %
Videfalva 9 2.81 %
Lónyabánya 7 2.19 %
Gömörsíd 6 1.88 %
Ragyolc 5 1.56 %
Bolyk 5 1.56 %
Vámosfalva 4 1.25 %
Vilke 4 1.25 %
Gács 4 1.25 %
Rátkapuszta 4 1.25 %
Csomatelke 3 0.94 %
Rózsaszállás 3 0.94 %
Tugár 3 0.94 %
Pinc 3 0.94 %
Nagydaróc 3 0.94 %
Ipolynyitra 2 0.63 %
Sőreg 2 0.63 %
Kotmány 2 0.63 %
Rapp 2 0.63 %
Lentő 2 0.63 %
Gácsfalva 2 0.63 %
Terbeléd 2 0.63 %
Mucsény 2 0.63 %
Kétkeresztúr 2 0.63 %
Füleksávoly 2 0.63 %
Losonctamási 2 0.63 %
Jelsőc 1 0.31 %
Fülekpüspöki 1 0.31 %
Panyidaróc 1 0.31 %
Fűrész 1 0.31 %
Patakalja 1 0.31 %
Gácsliget 1 0.31 %
Miksi 1 0.31 %
Gácslápos 1 0.31 %
Ipolygalsa 1 0.31 %
Sátorosbánya 1 0.31 %
Dabar 1 0.31 %
Tósár 1 0.31 %
Béna 1 0.31 %
Bolgárom 1 0.31 %
Budaszállás 1 0.31 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 78.96 %
Losonc 70 20.17 %
Ragyolc 29 8.36 %
Fülekpüspöki 28 8.07 %
Gömörsíd 23 6.63 %
Sőreg 14 4.03 %
Nagydaróc 13 3.75 %
Csomatelke 11 3.17 %
Csákányháza 8 2.31 %
Bolgárom 8 2.31 %
Vilke 8 2.31 %
Perse 8 2.31 %
Fülekkovácsi 7 2.02 %
Béna 7 2.02 %
Füleksávoly 6 1.73 %
Rapp 6 1.73 %
Terbeléd 4 1.15 %
Mucsény 4 1.15 %
Lónyabánya 4 1.15 %
Panyidaróc 3 0.86 %
Kalonda 3 0.86 %
Ipolynyitra 3 0.86 %
Ipolygalsa 3 0.86 %
Gács 3 0.86 %
Rátkapuszta 2 0.58 %
Bolyk 2 0.58 %
Pinc 2 0.58 %
Sátorosbánya 2 0.58 %
Tósár 2 0.58 %
Bozita 2 0.58 %
Gácsprága 1 0.29 %
Kétkeresztúr 1 0.29 %
Losonctamási 1 0.29 %
Fűrész 1 0.29 %
Tugár 1 0.29 %
Fülekpilis 1 0.29 %
Patakalja 1 0.29 %
Divény 1 0.29 %
Videfalva 1 0.29 %
Jelsőc 1 0.29 %
Vámosfalva 1 0.29 %
Dabar 1 0.29 %
Budaszállás 1 0.29 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 25.61 %
Losonctamási 154 5.06 %
Videfalva 97 3.19 %
Gács 71 2.33 %
Divény 68 2.24 %
Bozita 65 2.14 %
Lónyabánya 61 2.01 %
Tugár 49 1.61 %
Budaszállás 48 1.58 %
Fülek 47 1.55 %
Gácsliget 42 1.38 %
Jelsőc 41 1.35 %
Vámosfalva 36 1.18 %
Tósár 31 1.02 %
Sátorosbánya 30 0.99 %
Gácsfalva 28 0.92 %
Nagydaróc 26 0.85 %
Terbeléd 26 0.85 %
Bolyk 24 0.79 %
Maskófalva 23 0.76 %
Tőrincs 21 0.69 %
Rapp 21 0.69 %
Kotmány 21 0.69 %
Ábelfalva 18 0.59 %
Gácslápos 18 0.59 %
Rózsaszállás 17 0.56 %
Romhánypuszta 16 0.53 %
Gergelyfalva 16 0.53 %
Panyidaróc 15 0.49 %
Csákányháza 15 0.49 %
Dabar 13 0.43 %
Nagylibercse 12 0.39 %
Patakalja 12 0.39 %
Fülekkovácsi 11 0.36 %
Vilke 11 0.36 %
Mucsény 9 0.30 %
Ipolygalsa 9 0.30 %
Fülekpilis 8 0.26 %
Gömörsíd 7 0.23 %
Parlagos 7 0.23 %
Kétkeresztúr 7 0.23 %
Miksi 6 0.20 %
Fűrész 6 0.20 %
Ragyolc 5 0.16 %
Gácsprága 5 0.16 %
Sőreg 5 0.16 %
Füleksávoly 5 0.16 %
Rátkapuszta 4 0.13 %
Lentő 4 0.13 %
Pinc 3 0.10 %
Csomatelke 3 0.10 %
Perse 3 0.10 %
Fülekpüspöki 3 0.10 %
Ipolynyitra 2 0.07 %
Bolgárom 2 0.07 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 14.87 %
Losonc 59 10.57 %
Gömörsíd 17 3.05 %
Nagydaróc 11 1.97 %
Tőrincs 9 1.61 %
Ragyolc 9 1.61 %
Panyidaróc 8 1.43 %
Fülekkovácsi 8 1.43 %
Fülekpüspöki 7 1.25 %
Mucsény 7 1.25 %
Csomatelke 7 1.25 %
Füleksávoly 7 1.25 %
Bolgárom 7 1.25 %
Jelsőc 6 1.08 %
Csákányháza 6 1.08 %
Rapp 4 0.72 %
Ipolynyitra 4 0.72 %
Fülekpilis 3 0.54 %
Gács 3 0.54 %
Vilke 3 0.54 %
Béna 3 0.54 %
Terbeléd 3 0.54 %
Losonctamási 3 0.54 %
Lónyabánya 2 0.36 %
Gácsfalva 2 0.36 %
Rózsaszállás 2 0.36 %
Dabar 2 0.36 %
Miksi 2 0.36 %
Perse 2 0.36 %
Pinc 2 0.36 %
Kalonda 2 0.36 %
Kotmány 2 0.36 %
Fűrész 1 0.18 %
Videfalva 1 0.18 %
Patakalja 1 0.18 %
Parlagos 1 0.18 %
Rátkapuszta 1 0.18 %
Vámosfalva 1 0.18 %
Sátorosbánya 1 0.18 %
Bolyk 1 0.18 %
Nagylibercse 1 0.18 %
Gácsliget 1 0.18 %
Ipolygalsa 1 0.18 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 52.91 %
Videfalva 42 3.77 %
Gács 38 3.41 %
Lónyabánya 27 2.42 %
Losonctamási 20 1.79 %
Divény 18 1.61 %
Fülek 17 1.52 %
Dabar 16 1.43 %
Gácsfalva 15 1.35 %
Panyidaróc 12 1.08 %
Fülekkovácsi 10 0.90 %
Rapp 9 0.81 %
Kotmány 8 0.72 %
Vámosfalva 8 0.72 %
Terbeléd 7 0.63 %
Bozita 7 0.63 %
Miksi 5 0.45 %
Gácsliget 5 0.45 %
Budaszállás 5 0.45 %
Kétkeresztúr 5 0.45 %
Vilke 5 0.45 %
Fűrész 5 0.45 %
Jelsőc 4 0.36 %
Tugár 4 0.36 %
Ipolynyitra 4 0.36 %
Gácslápos 4 0.36 %
Bolyk 4 0.36 %
Kalonda 4 0.36 %
Csákányháza 4 0.36 %
Rózsaszállás 4 0.36 %
Ábelfalva 3 0.27 %
Fülekpüspöki 3 0.27 %
Ragyolc 3 0.27 %
Csomatelke 3 0.27 %
Rátkapuszta 3 0.27 %
Romhánypuszta 2 0.18 %
Bolgárom 2 0.18 %
Tósár 2 0.18 %
Nagylibercse 2 0.18 %
Perse 2 0.18 %
Ipolygalsa 2 0.18 %
Nagydaróc 2 0.18 %
Lentő 2 0.18 %
Tőrincs 2 0.18 %
Füleksávoly 2 0.18 %
Sátorosbánya 2 0.18 %
Gömörsíd 1 0.09 %
Mucsény 1 0.09 %
Gergelyfalva 1 0.09 %
Parlagos 1 0.09 %
Patakalja 1 0.09 %
Maskófalva 1 0.09 %
Pinc 1 0.09 %
Béna 1 0.09 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 62.26 %
Lónyabánya 71 10.30 %
Videfalva 70 10.16 %
Divény 60 8.71 %
Losonctamási 54 7.84 %
Gács 48 6.97 %
Fülek 34 4.93 %
Vámosfalva 27 3.92 %
Kotmány 26 3.77 %
Rózsaszállás 20 2.90 %
Bozita 20 2.90 %
Gácsfalva 18 2.61 %
Dabar 13 1.89 %
Patakalja 13 1.89 %
Bolyk 12 1.74 %
Rapp 10 1.45 %
Fűrész 9 1.31 %
Tósár 9 1.31 %
Rátkapuszta 9 1.31 %
Panyidaróc 9 1.31 %
Mucsény 8 1.16 %
Vilke 8 1.16 %
Nagydaróc 7 1.02 %
Terbeléd 7 1.02 %
Jelsőc 7 1.02 %
Gácslápos 6 0.87 %
Maskófalva 6 0.87 %
Tugár 6 0.87 %
Sátorosbánya 6 0.87 %
Ragyolc 5 0.73 %
Budaszállás 5 0.73 %
Kalonda 4 0.58 %
Gácsliget 4 0.58 %
Lentő 4 0.58 %
Pinc 4 0.58 %
Ábelfalva 3 0.44 %
Miksi 3 0.44 %
Kétkeresztúr 3 0.44 %
Füleksávoly 3 0.44 %
Fülekkovácsi 3 0.44 %
Gergelyfalva 2 0.29 %
Romhánypuszta 2 0.29 %
Csomatelke 2 0.29 %
Nagylibercse 1 0.15 %
Gömörsíd 1 0.15 %
Ipolygalsa 1 0.15 %
Béna 1 0.15 %
Tőrincs 1 0.15 %
Fülekpilis 1 0.15 %
Csákányháza 1 0.15 %
Gácsprága 1 0.15 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 76.90 %
Gács 204 7.70 %
Fülek 176 6.64 %
Videfalva 172 6.49 %
Losonctamási 135 5.10 %
Divény 125 4.72 %
Vámosfalva 107 4.04 %
Lónyabánya 106 4.00 %
Gácsfalva 95 3.59 %
Gácsliget 77 2.91 %
Terbeléd 42 1.59 %
Dabar 38 1.43 %
Patakalja 37 1.40 %
Panyidaróc 37 1.40 %
Nagylibercse 34 1.28 %
Rózsaszállás 34 1.28 %
Ragyolc 33 1.25 %
Tugár 33 1.25 %
Maskófalva 33 1.25 %
Vilke 31 1.17 %
Bolyk 29 1.09 %
Bozita 29 1.09 %
Budaszállás 26 0.98 %
Tósár 25 0.94 %
Gácslápos 24 0.91 %
Kotmány 23 0.87 %
Pinc 18 0.68 %
Fülekkovácsi 17 0.64 %
Nagydaróc 16 0.60 %
Rapp 15 0.57 %
Csomatelke 14 0.53 %
Fűrész 14 0.53 %
Rátkapuszta 13 0.49 %
Gergelyfalva 13 0.49 %
Miksi 12 0.45 %
Mucsény 12 0.45 %
Fülekpüspöki 10 0.38 %
Ábelfalva 10 0.38 %
Ipolygalsa 10 0.38 %
Sátorosbánya 9 0.34 %
Romhánypuszta 9 0.34 %
Jelsőc 8 0.30 %
Fülekpilis 7 0.26 %
Kétkeresztúr 5 0.19 %
Gácsprága 5 0.19 %
Perse 4 0.15 %
Gömörsíd 4 0.15 %
Ipolynyitra 4 0.15 %
Tőrincs 4 0.15 %
Kalonda 4 0.15 %
Lentő 2 0.08 %
Füleksávoly 2 0.08 %
Bolgárom 2 0.08 %
Sőreg 2 0.08 %
Parlagos 1 0.04 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 49.37 %
Losonctamási 480 40.10 %
Videfalva 193 16.12 %
Gács 113 9.44 %
Lónyabánya 106 8.86 %
Divény 100 8.35 %
Vámosfalva 79 6.60 %
Gácsfalva 66 5.51 %
Fülek 66 5.51 %
Patakalja 51 4.26 %
Tugár 41 3.43 %
Tósár 36 3.01 %
Gergelyfalva 33 2.76 %
Budaszállás 33 2.76 %
Gácsliget 25 2.09 %
Bozita 24 2.01 %
Dabar 24 2.01 %
Rózsaszállás 23 1.92 %
Maskófalva 23 1.92 %
Nagylibercse 22 1.84 %
Bolyk 21 1.75 %
Sátorosbánya 17 1.42 %
Parlagos 17 1.42 %
Terbeléd 16 1.34 %
Rapp 15 1.25 %
Kotmány 12 1.00 %
Romhánypuszta 12 1.00 %
Jelsőc 12 1.00 %
Panyidaróc 11 0.92 %
Ipolygalsa 11 0.92 %
Gácslápos 11 0.92 %
Ragyolc 10 0.84 %
Rátkapuszta 10 0.84 %
Fülekkovácsi 8 0.67 %
Kétkeresztúr 8 0.67 %
Fűrész 7 0.58 %
Ábelfalva 7 0.58 %
Vilke 6 0.50 %
Tőrincs 6 0.50 %
Pinc 6 0.50 %
Füleksávoly 5 0.42 %
Gácsprága 5 0.42 %
Nagydaróc 5 0.42 %
Lentő 5 0.42 %
Fülekpüspöki 5 0.42 %
Csomatelke 3 0.25 %
Fülekpilis 3 0.25 %
Bolgárom 3 0.25 %
Ipolynyitra 2 0.17 %
Kalonda 2 0.17 %
Csákányháza 2 0.17 %
Mucsény 2 0.17 %
Sőreg 1 0.08 %
Béna 1 0.08 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Perse 1 0.08 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 11.67 %
Fülek 40 1.87 %
Nagydaróc 40 1.87 %
Videfalva 21 0.98 %
Gács 18 0.84 %
Divény 15 0.70 %
Losonctamási 12 0.56 %
Lónyabánya 11 0.52 %
Terbeléd 10 0.47 %
Bolyk 8 0.37 %
Vámosfalva 7 0.33 %
Dabar 6 0.28 %
Patakalja 6 0.28 %
Vilke 6 0.28 %
Panyidaróc 6 0.28 %
Ragyolc 5 0.23 %
Rózsaszállás 5 0.23 %
Füleksávoly 5 0.23 %
Budaszállás 4 0.19 %
Miksi 4 0.19 %
Tósár 4 0.19 %
Maskófalva 4 0.19 %
Tugár 3 0.14 %
Csákányháza 3 0.14 %
Gácsprága 3 0.14 %
Gácsfalva 3 0.14 %
Sátorosbánya 3 0.14 %
Pinc 3 0.14 %
Fűrész 2 0.09 %
Nagylibercse 2 0.09 %
Gácsliget 2 0.09 %
Perse 2 0.09 %
Kotmány 2 0.09 %
Jelsőc 2 0.09 %
Fülekkovácsi 2 0.09 %
Ipolynyitra 1 0.05 %
Bozita 1 0.05 %
Gömörsíd 1 0.05 %
Fülekpüspöki 1 0.05 %
Gácslápos 1 0.05 %
Tőrincs 1 0.05 %
Rapp 1 0.05 %
Rátkapuszta 1 0.05 %
Csomatelke 1 0.05 %
Romhánypuszta 1 0.05 %
Fülekpilis 1 0.05 %
Mucsény 1 0.05 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 3.80 %
Tőrincs 30 1.93 %
Fülek 26 1.67 %
Jelsőc 10 0.64 %
Vilke 9 0.58 %
Gömörsíd 9 0.58 %
Panyidaróc 8 0.51 %
Nagydaróc 7 0.45 %
Bolgárom 5 0.32 %
Losonctamási 4 0.26 %
Gácsfalva 4 0.26 %
Ipolynyitra 4 0.26 %
Kotmány 4 0.26 %
Divény 4 0.26 %
Fűrész 3 0.19 %
Gács 3 0.19 %
Csákányháza 3 0.19 %
Csomatelke 3 0.19 %
Videfalva 3 0.19 %
Füleksávoly 3 0.19 %
Fülekpilis 3 0.19 %
Lónyabánya 3 0.19 %
Mucsény 3 0.19 %
Tugár 2 0.13 %
Fülekpüspöki 2 0.13 %
Miksi 2 0.13 %
Bolyk 2 0.13 %
Vámosfalva 2 0.13 %
Tósár 2 0.13 %
Ipolygalsa 2 0.13 %
Dabar 2 0.13 %
Budaszállás 1 0.06 %
Perse 1 0.06 %
Terbeléd 1 0.06 %
Rózsaszállás 1 0.06 %
Rapp 1 0.06 %
Ragyolc 1 0.06 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 8.63 %
Fülek 112 8.55 %
Ipolygalsa 92 7.02 %
Terbeléd 29 2.21 %
Nagydaróc 19 1.45 %
Füleksávoly 17 1.30 %
Ipolynyitra 13 0.99 %
Fülekpüspöki 11 0.84 %
Bolyk 11 0.84 %
Bozita 11 0.84 %
Videfalva 10 0.76 %
Csákányháza 10 0.76 %
Ragyolc 9 0.69 %
Rapp 9 0.69 %
Gömörsíd 9 0.69 %
Fülekkovácsi 8 0.61 %
Panyidaróc 7 0.53 %
Rátkapuszta 7 0.53 %
Perse 6 0.46 %
Csomatelke 6 0.46 %
Bolgárom 5 0.38 %
Losonctamási 4 0.31 %
Gács 4 0.31 %
Fülekpilis 4 0.31 %
Béna 4 0.31 %
Vámosfalva 4 0.31 %
Pinc 3 0.23 %
Miksi 3 0.23 %
Vilke 3 0.23 %
Gácsliget 3 0.23 %
Dabar 3 0.23 %
Sőreg 3 0.23 %
Tőrincs 2 0.15 %
Budaszállás 1 0.08 %
Maskófalva 1 0.08 %
Gácslápos 1 0.08 %
Ábelfalva 1 0.08 %
Tugár 1 0.08 %
Mucsény 1 0.08 %
Kalonda 1 0.08 %
Lónyabánya 1 0.08 %
Rózsaszállás 1 0.08 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 17.45 %
Fülek 28 1.17 %
Videfalva 27 1.13 %
Lónyabánya 24 1.00 %
Divény 22 0.92 %
Dabar 22 0.92 %
Losonctamási 20 0.84 %
Gács 14 0.58 %
Vámosfalva 13 0.54 %
Rózsaszállás 9 0.38 %
Bolyk 9 0.38 %
Terbeléd 8 0.33 %
Nagylibercse 6 0.25 %
Jelsőc 6 0.25 %
Vilke 6 0.25 %
Panyidaróc 6 0.25 %
Romhánypuszta 5 0.21 %
Csomatelke 5 0.21 %
Tósár 5 0.21 %
Gácsfalva 5 0.21 %
Tugár 4 0.17 %
Bozita 4 0.17 %
Mucsény 4 0.17 %
Budaszállás 4 0.17 %
Rapp 4 0.17 %
Kétkeresztúr 3 0.13 %
Fülekpüspöki 3 0.13 %
Gácsliget 3 0.13 %
Sátorosbánya 3 0.13 %
Füleksávoly 3 0.13 %
Gácsprága 3 0.13 %
Gergelyfalva 3 0.13 %
Ragyolc 3 0.13 %
Nagydaróc 3 0.13 %
Rátkapuszta 3 0.13 %
Ipolygalsa 2 0.08 %
Tőrincs 2 0.08 %
Ipolynyitra 2 0.08 %
Kalonda 2 0.08 %
Fülekkovácsi 2 0.08 %
Gácslápos 2 0.08 %
Fűrész 2 0.08 %
Maskófalva 2 0.08 %
Béna 1 0.04 %
Patakalja 1 0.04 %
Fülekpilis 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Miksi 1 0.04 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 33.66 %
Videfalva 174 14.18 %
Losonctamási 34 2.77 %
Vámosfalva 24 1.96 %
Gács 24 1.96 %
Divény 22 1.79 %
Lónyabánya 21 1.71 %
Terbeléd 18 1.47 %
Bozita 18 1.47 %
Tugár 17 1.39 %
Fülek 14 1.14 %
Bolyk 11 0.90 %
Panyidaróc 8 0.65 %
Maskófalva 8 0.65 %
Csákányháza 8 0.65 %
Mucsény 8 0.65 %
Gácsfalva 8 0.65 %
Dabar 7 0.57 %
Budaszállás 7 0.57 %
Gácsliget 7 0.57 %
Rózsaszállás 7 0.57 %
Romhánypuszta 7 0.57 %
Pinc 5 0.41 %
Gácslápos 5 0.41 %
Rapp 4 0.33 %
Vilke 4 0.33 %
Kétkeresztúr 4 0.33 %
Kotmány 4 0.33 %
Tőrincs 4 0.33 %
Patakalja 4 0.33 %
Tósár 4 0.33 %
Fülekkovácsi 4 0.33 %
Jelsőc 3 0.24 %
Nagylibercse 3 0.24 %
Kalonda 3 0.24 %
Gömörsíd 3 0.24 %
Fűrész 3 0.24 %
Fülekpüspöki 2 0.16 %
Miksi 2 0.16 %
Ipolygalsa 2 0.16 %
Ragyolc 2 0.16 %
Nagydaróc 2 0.16 %
Rátkapuszta 2 0.16 %
Gergelyfalva 2 0.16 %
Füleksávoly 2 0.16 %
Csomatelke 1 0.08 %
Sőreg 1 0.08 %
Parlagos 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Ábelfalva 1 0.08 %
Ipolynyitra 1 0.08 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 54.01 %
Losonc 253 19.49 %
Ragyolc 150 11.56 %
Fülekpüspöki 126 9.71 %
Gömörsíd 88 6.78 %
Csomatelke 75 5.78 %
Béna 48 3.70 %
Csákányháza 45 3.47 %
Füleksávoly 33 2.54 %
Fülekkovácsi 32 2.47 %
Sőreg 30 2.31 %
Nagydaróc 30 2.31 %
Vilke 25 1.93 %
Rapp 25 1.93 %
Bolgárom 25 1.93 %
Perse 19 1.46 %
Panyidaróc 16 1.23 %
Ipolygalsa 14 1.08 %
Terbeléd 14 1.08 %
Kalonda 13 1.00 %
Pinc 10 0.77 %
Bozita 10 0.77 %
Fülekpilis 9 0.69 %
Mucsény 9 0.69 %
Rátkapuszta 7 0.54 %
Bolyk 6 0.46 %
Losonctamási 6 0.46 %
Gácsfalva 4 0.31 %
Videfalva 4 0.31 %
Gács 4 0.31 %
Lónyabánya 2 0.15 %
Rózsaszállás 2 0.15 %
Sátorosbánya 2 0.15 %
Ipolynyitra 2 0.15 %
Divény 2 0.15 %
Vámosfalva 2 0.15 %
Patakalja 1 0.08 %
Gácsliget 1 0.08 %
Parlagos 1 0.08 %
Gácsprága 1 0.08 %
Fűrész 1 0.08 %
Kétkeresztúr 1 0.08 %
Tőrincs 1 0.08 %
Tugár 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 49.72 %
Divény 116 13.11 %
Gács 76 8.59 %
Rózsaszállás 72 8.14 %
Videfalva 69 7.80 %
Lónyabánya 63 7.12 %
Losonctamási 57 6.44 %
Vámosfalva 56 6.33 %
Fülek 38 4.29 %
Bozita 31 3.50 %
Gácsfalva 29 3.28 %
Dabar 28 3.16 %
Kotmány 23 2.60 %
Rapp 17 1.92 %
Fűrész 15 1.69 %
Sátorosbánya 13 1.47 %
Vilke 12 1.36 %
Budaszállás 12 1.36 %
Panyidaróc 12 1.36 %
Bolyk 12 1.36 %
Tugár 10 1.13 %
Ragyolc 10 1.13 %
Patakalja 9 1.02 %
Terbeléd 9 1.02 %
Nagylibercse 9 1.02 %
Mucsény 9 1.02 %
Nagydaróc 9 1.02 %
Tósár 8 0.90 %
Rátkapuszta 8 0.90 %
Maskófalva 8 0.90 %
Kalonda 8 0.90 %
Füleksávoly 8 0.90 %
Pinc 6 0.68 %
Gácsliget 6 0.68 %
Gácslápos 6 0.68 %
Romhánypuszta 5 0.56 %
Kétkeresztúr 5 0.56 %
Jelsőc 5 0.56 %
Ipolygalsa 5 0.56 %
Lentő 5 0.56 %
Fülekpüspöki 4 0.45 %
Fülekkovácsi 4 0.45 %
Miksi 4 0.45 %
Ábelfalva 4 0.45 %
Fülekpilis 3 0.34 %
Csákányháza 3 0.34 %
Béna 2 0.23 %
Sőreg 2 0.23 %
Parlagos 2 0.23 %
Tőrincs 2 0.23 %
Perse 1 0.11 %
Gácsprága 1 0.11 %
Gömörsíd 1 0.11 %
Bolgárom 1 0.11 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 52.14 %
Videfalva 18 6.43 %
Fülek 14 5.00 %
Vámosfalva 13 4.64 %
Terbeléd 10 3.57 %
Gács 9 3.21 %
Divény 9 3.21 %
Lónyabánya 9 3.21 %
Bozita 6 2.14 %
Fűrész 5 1.79 %
Tósár 5 1.79 %
Nagylibercse 4 1.43 %
Losonctamási 4 1.43 %
Rátkapuszta 4 1.43 %
Rapp 4 1.43 %
Kotmány 3 1.07 %
Mucsény 3 1.07 %
Panyidaróc 3 1.07 %
Tugár 3 1.07 %
Sátorosbánya 3 1.07 %
Maskófalva 2 0.71 %
Füleksávoly 2 0.71 %
Nagydaróc 2 0.71 %
Romhánypuszta 2 0.71 %
Bolyk 2 0.71 %
Gömörsíd 2 0.71 %
Gácsfalva 2 0.71 %
Gácslápos 2 0.71 %
Ragyolc 2 0.71 %
Gácsprága 2 0.71 %
Kétkeresztúr 2 0.71 %
Patakalja 1 0.36 %
Pinc 1 0.36 %
Fülekpüspöki 1 0.36 %
Rózsaszállás 1 0.36 %
Miksi 1 0.36 %
Jelsőc 1 0.36 %
Fülekpilis 1 0.36 %
Fülekkovácsi 1 0.36 %
Dabar 1 0.36 %
Csomatelke 1 0.36 %
Csákányháza 1 0.36 %
Budaszállás 1 0.36 %
Vilke 1 0.36 %
Ipolygalsa 1 0.36 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 12.18 %
Fülek 25 1.57 %
Videfalva 22 1.38 %
Lónyabánya 22 1.38 %
Losonctamási 18 1.13 %
Gács 17 1.07 %
Vámosfalva 17 1.07 %
Dabar 12 0.75 %
Divény 9 0.56 %
Gömörsíd 9 0.56 %
Fűrész 7 0.44 %
Csákányháza 7 0.44 %
Terbeléd 6 0.38 %
Bozita 6 0.38 %
Gácsliget 6 0.38 %
Kalonda 5 0.31 %
Nagydaróc 5 0.31 %
Mucsény 5 0.31 %
Rózsaszállás 5 0.31 %
Csomatelke 5 0.31 %
Bolyk 5 0.31 %
Sátorosbánya 4 0.25 %
Gácsfalva 3 0.19 %
Budaszállás 3 0.19 %
Jelsőc 3 0.19 %
Fülekkovácsi 3 0.19 %
Fülekpilis 3 0.19 %
Pinc 3 0.19 %
Kotmány 3 0.19 %
Tugár 3 0.19 %
Ipolynyitra 3 0.19 %
Panyidaróc 3 0.19 %
Nagylibercse 2 0.13 %
Fülekpüspöki 2 0.13 %
Perse 2 0.13 %
Ipolygalsa 2 0.13 %
Rapp 2 0.13 %
Rátkapuszta 2 0.13 %
Tósár 2 0.13 %
Maskófalva 1 0.06 %
Romhánypuszta 1 0.06 %
Gácslápos 1 0.06 %
Ragyolc 1 0.06 %
Tőrincs 1 0.06 %
Vilke 1 0.06 %
Bolgárom 1 0.06 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 64.89 %
Gács 58 4.68 %
Videfalva 53 4.28 %
Divény 49 3.95 %
Fülek 39 3.15 %
Lónyabánya 34 2.74 %
Losonctamási 29 2.34 %
Vámosfalva 20 1.61 %
Dabar 20 1.61 %
Gácsfalva 17 1.37 %
Tugár 10 0.81 %
Fülekkovácsi 10 0.81 %
Terbeléd 9 0.73 %
Panyidaróc 9 0.73 %
Bozita 8 0.65 %
Vilke 8 0.65 %
Budaszállás 8 0.65 %
Rózsaszállás 8 0.65 %
Bolyk 7 0.56 %
Rapp 7 0.56 %
Ipolygalsa 7 0.56 %
Pinc 7 0.56 %
Fűrész 7 0.56 %
Ábelfalva 7 0.56 %
Jelsőc 6 0.48 %
Ragyolc 6 0.48 %
Kalonda 5 0.40 %
Kotmány 5 0.40 %
Nagydaróc 5 0.40 %
Patakalja 4 0.32 %
Gácsliget 4 0.32 %
Gácslápos 4 0.32 %
Miksi 4 0.32 %
Gömörsíd 4 0.32 %
Parlagos 3 0.24 %
Tőrincs 3 0.24 %
Nagylibercse 3 0.24 %
Füleksávoly 3 0.24 %
Ipolynyitra 3 0.24 %
Maskófalva 3 0.24 %
Fülekpüspöki 2 0.16 %
Béna 2 0.16 %
Rátkapuszta 2 0.16 %
Csákányháza 2 0.16 %
Mucsény 2 0.16 %
Sőreg 2 0.16 %
Tósár 2 0.16 %
Perse 2 0.16 %
Romhánypuszta 1 0.08 %
Lentő 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Kétkeresztúr 1 0.08 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 21.64 %
Lónyabánya 165 21.51 %
Divény 72 9.39 %
Vámosfalva 64 8.34 %
Rózsaszállás 27 3.52 %
Dabar 25 3.26 %
Fülek 19 2.48 %
Losonctamási 19 2.48 %
Videfalva 18 2.35 %
Gács 16 2.09 %
Nagydaróc 13 1.69 %
Patakalja 13 1.69 %
Kétkeresztúr 11 1.43 %
Kotmány 10 1.30 %
Fülekkovácsi 9 1.17 %
Tugár 9 1.17 %
Fűrész 8 1.04 %
Vilke 7 0.91 %
Csomatelke 6 0.78 %
Gácsliget 5 0.65 %
Terbeléd 5 0.65 %
Mucsény 4 0.52 %
Kalonda 4 0.52 %
Bozita 3 0.39 %
Bolyk 3 0.39 %
Gergelyfalva 3 0.39 %
Romhánypuszta 3 0.39 %
Jelsőc 3 0.39 %
Füleksávoly 3 0.39 %
Ragyolc 2 0.26 %
Tőrincs 2 0.26 %
Miksi 2 0.26 %
Panyidaróc 2 0.26 %
Ipolygalsa 2 0.26 %
Gácsfalva 2 0.26 %
Fülekpilis 2 0.26 %
Budaszállás 2 0.26 %
Gömörsíd 2 0.26 %
Bolgárom 2 0.26 %
Rátkapuszta 2 0.26 %
Csákányháza 2 0.26 %
Nagylibercse 1 0.13 %
Fülekpüspöki 1 0.13 %
Ipolynyitra 1 0.13 %
Lentő 1 0.13 %
Sátorosbánya 1 0.13 %
Parlagos 1 0.13 %
Pinc 1 0.13 %
Rapp 1 0.13 %
Tósár 1 0.13 %
Ábelfalva 1 0.13 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 67.67 %
Fülek 431 32.33 %
Rátkapuszta 111 8.33 %
Terbeléd 104 7.80 %
Videfalva 89 6.68 %
Sátorosbánya 80 6.00 %
Gács 73 5.48 %
Losonctamási 62 4.65 %
Tugár 61 4.58 %
Divény 58 4.35 %
Bozita 55 4.13 %
Lónyabánya 53 3.98 %
Vámosfalva 47 3.53 %
Gácsfalva 43 3.23 %
Ragyolc 43 3.23 %
Romhánypuszta 42 3.15 %
Fülekpüspöki 41 3.08 %
Budaszállás 37 2.78 %
Bolyk 37 2.78 %
Fülekkovácsi 36 2.70 %
Mucsény 35 2.63 %
Csákányháza 35 2.63 %
Csomatelke 32 2.40 %
Rapp 29 2.18 %
Nagydaróc 29 2.18 %
Ipolygalsa 22 1.65 %
Rózsaszállás 21 1.58 %
Gácsliget 18 1.35 %
Gácslápos 18 1.35 %
Fülekpilis 17 1.28 %
Panyidaróc 15 1.13 %
Dabar 14 1.05 %
Gömörsíd 14 1.05 %
Patakalja 13 0.98 %
Fűrész 13 0.98 %
Kotmány 13 0.98 %
Parlagos 12 0.90 %
Perse 12 0.90 %
Tósár 12 0.90 %
Gergelyfalva 12 0.90 %
Tőrincs 10 0.75 %
Ipolynyitra 9 0.68 %
Maskófalva 9 0.68 %
Füleksávoly 7 0.53 %
Sőreg 6 0.45 %
Miksi 6 0.45 %
Jelsőc 5 0.38 %
Kalonda 5 0.38 %
Bolgárom 5 0.38 %
Kétkeresztúr 5 0.38 %
Vilke 5 0.38 %
Pinc 5 0.38 %
Nagylibercse 4 0.30 %
Ábelfalva 2 0.15 %
Béna 2 0.15 %
Gácsprága 1 0.08 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 23.62 %
Fülek 25 6.28 %
Gömörsíd 15 3.77 %
Divény 14 3.52 %
Videfalva 12 3.02 %
Losonctamási 9 2.26 %
Mucsény 6 1.51 %
Ragyolc 6 1.51 %
Csomatelke 6 1.51 %
Budaszállás 6 1.51 %
Gács 5 1.26 %
Füleksávoly 5 1.26 %
Lónyabánya 5 1.26 %
Patakalja 5 1.26 %
Vámosfalva 5 1.26 %
Gácsfalva 5 1.26 %
Sátorosbánya 4 1.01 %
Fülekpüspöki 4 1.01 %
Terbeléd 3 0.75 %
Dabar 3 0.75 %
Vilke 2 0.50 %
Tugár 2 0.50 %
Csákányháza 2 0.50 %
Bolyk 2 0.50 %
Nagylibercse 2 0.50 %
Rózsaszállás 2 0.50 %
Rátkapuszta 2 0.50 %
Ipolygalsa 2 0.50 %
Jelsőc 2 0.50 %
Kalonda 2 0.50 %
Fűrész 2 0.50 %
Bolgárom 2 0.50 %
Kétkeresztúr 2 0.50 %
Panyidaróc 1 0.25 %
Pinc 1 0.25 %
Nagydaróc 1 0.25 %
Fülekkovácsi 1 0.25 %
Tőrincs 1 0.25 %
Gácsprága 1 0.25 %
Perse 1 0.25 %
Miksi 1 0.25 %
Rapp 1 0.25 %
Gergelyfalva 1 0.25 %
Gácslápos 1 0.25 %
Ipolynyitra 1 0.25 %
Kotmány 1 0.25 %
Ábelfalva 1 0.25 %
Tósár 1 0.25 %
Sőreg 1 0.25 %
Romhánypuszta 1 0.25 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 12.94 %
Divény 35 4.44 %
Fülek 26 3.30 %
Videfalva 16 2.03 %
Gács 14 1.78 %
Lónyabánya 11 1.40 %
Dabar 11 1.40 %
Ragyolc 9 1.14 %
Losonctamási 8 1.02 %
Vámosfalva 8 1.02 %
Kotmány 8 1.02 %
Tugár 7 0.89 %
Rózsaszállás 7 0.89 %
Terbeléd 6 0.76 %
Gácsfalva 6 0.76 %
Jelsőc 5 0.63 %
Fűrész 4 0.51 %
Csákányháza 4 0.51 %
Rátkapuszta 3 0.38 %
Sátorosbánya 3 0.38 %
Csomatelke 3 0.38 %
Fülekpüspöki 3 0.38 %
Tósár 2 0.25 %
Bozita 2 0.25 %
Nagylibercse 2 0.25 %
Ipolynyitra 2 0.25 %
Maskófalva 2 0.25 %
Budaszállás 2 0.25 %
Patakalja 2 0.25 %
Gömörsíd 2 0.25 %
Bolyk 2 0.25 %
Fülekpilis 2 0.25 %
Panyidaróc 2 0.25 %
Bolgárom 2 0.25 %
Pinc 2 0.25 %
Gácsliget 1 0.13 %
Mucsény 1 0.13 %
Vilke 1 0.13 %
Tőrincs 1 0.13 %
Ábelfalva 1 0.13 %
Miksi 1 0.13 %
Füleksávoly 1 0.13 %
Gácslápos 1 0.13 %
Romhánypuszta 1 0.13 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 17.07 %
Videfalva 19 1.49 %
Gács 13 1.02 %
Fülek 12 0.94 %
Losonctamási 12 0.94 %
Divény 12 0.94 %
Lónyabánya 11 0.87 %
Vilke 10 0.79 %
Panyidaróc 8 0.63 %
Terbeléd 7 0.55 %
Vámosfalva 7 0.55 %
Dabar 6 0.47 %
Rapp 6 0.47 %
Nagylibercse 6 0.47 %
Rózsaszállás 4 0.31 %
Fülekpüspöki 4 0.31 %
Bolyk 4 0.31 %
Csákányháza 4 0.31 %
Patakalja 3 0.24 %
Maskófalva 3 0.24 %
Rátkapuszta 3 0.24 %
Fülekkovácsi 3 0.24 %
Fűrész 3 0.24 %
Gácsfalva 3 0.24 %
Romhánypuszta 2 0.16 %
Fülekpilis 2 0.16 %
Sátorosbánya 2 0.16 %
Perse 2 0.16 %
Jelsőc 2 0.16 %
Ábelfalva 2 0.16 %
Budaszállás 1 0.08 %
Tósár 1 0.08 %
Lentő 1 0.08 %
Nagydaróc 1 0.08 %
Pinc 1 0.08 %
Mucsény 1 0.08 %
Ipolygalsa 1 0.08 %
Gácslápos 1 0.08 %
Csomatelke 1 0.08 %
Kalonda 1 0.08 %
Ragyolc 1 0.08 %
Béna 1 0.08 %
Kotmány 1 0.08 %
Gácsliget 1 0.08 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 52.41 %
Divény 313 9.37 %
Vámosfalva 241 7.21 %
Lónyabánya 241 7.21 %
Videfalva 209 6.26 %
Fülek 127 3.80 %
Gács 116 3.47 %
Losonctamási 112 3.35 %
Dabar 108 3.23 %
Rózsaszállás 86 2.57 %
Rapp 57 1.71 %
Patakalja 50 1.50 %
Fűrész 50 1.50 %
Kotmány 47 1.41 %
Gácsfalva 46 1.38 %
Terbeléd 43 1.29 %
Tugár 40 1.20 %
Budaszállás 34 1.02 %
Bolyk 32 0.96 %
Bozita 29 0.87 %
Panyidaróc 25 0.75 %
Nagydaróc 24 0.72 %
Gergelyfalva 20 0.60 %
Mucsény 20 0.60 %
Sátorosbánya 19 0.57 %
Gácslápos 17 0.51 %
Tósár 16 0.48 %
Ragyolc 15 0.45 %
Fülekkovácsi 15 0.45 %
Nagylibercse 15 0.45 %
Pinc 13 0.39 %
Ipolygalsa 13 0.39 %
Kétkeresztúr 11 0.33 %
Fülekpüspöki 10 0.30 %
Vilke 10 0.30 %
Rátkapuszta 10 0.30 %
Kalonda 8 0.24 %
Maskófalva 8 0.24 %
Gácsliget 7 0.21 %
Miksi 7 0.21 %
Fülekpilis 7 0.21 %
Csákányháza 5 0.15 %
Ábelfalva 5 0.15 %
Gömörsíd 4 0.12 %
Jelsőc 4 0.12 %
Romhánypuszta 4 0.12 %
Füleksávoly 4 0.12 %
Parlagos 3 0.09 %
Lentő 2 0.06 %
Csomatelke 2 0.06 %
Perse 2 0.06 %
Gácsprága 1 0.03 %
Tőrincs 1 0.03 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Bolgárom 1 0.03 %
Ipolynyitra 1 0.03 %
Losonc 3 173 78.81 %
Videfalva 200 4.97 %
Gács 166 4.12 %
Fülek 165 4.10 %
Losonctamási 116 2.88 %
Lónyabánya 109 2.71 %
Divény 98 2.43 %
Vámosfalva 75 1.86 %
Panyidaróc 58 1.44 %
Rapp 57 1.42 %
Terbeléd 48 1.19 %
Bolyk 47 1.17 %
Gácsfalva 46 1.14 %
Vilke 42 1.04 %
Dabar 39 0.97 %
Patakalja 37 0.92 %
Rózsaszállás 32 0.79 %
Pinc 30 0.75 %
Mucsény 25 0.62 %
Tugár 24 0.60 %
Miksi 23 0.57 %
Fülekpüspöki 22 0.55 %
Fülekkovácsi 21 0.52 %
Nagydaróc 20 0.50 %
Ragyolc 19 0.47 %
Budaszállás 18 0.45 %
Gergelyfalva 17 0.42 %
Maskófalva 16 0.40 %
Rátkapuszta 14 0.35 %
Kalonda 14 0.35 %
Fűrész 14 0.35 %
Romhánypuszta 13 0.32 %
Bozita 13 0.32 %
Nagylibercse 10 0.25 %
Kétkeresztúr 10 0.25 %
Tósár 10 0.25 %
Jelsőc 10 0.25 %
Csomatelke 9 0.22 %
Kotmány 9 0.22 %
Ipolygalsa 9 0.22 %
Fülekpilis 9 0.22 %
Ábelfalva 8 0.20 %
Gácsliget 8 0.20 %
Gácslápos 8 0.20 %
Füleksávoly 8 0.20 %
Sátorosbánya 8 0.20 %
Perse 7 0.17 %
Ipolynyitra 6 0.15 %
Lentő 4 0.10 %
Csákányháza 4 0.10 %
Tőrincs 4 0.10 %
Bolgárom 3 0.07 %
Parlagos 3 0.07 %
Gömörsíd 2 0.05 %
Sőreg 1 0.02 %
Béna 1 0.02 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 35.26 %
Divény 82 3.10 %
Fülek 74 2.80 %
Videfalva 62 2.35 %
Vámosfalva 61 2.31 %
Gács 60 2.27 %
Losonctamási 55 2.08 %
Lónyabánya 48 1.82 %
Patakalja 29 1.10 %
Dabar 26 0.98 %
Terbeléd 24 0.91 %
Bolyk 20 0.76 %
Rapp 18 0.68 %
Rózsaszállás 15 0.57 %
Panyidaróc 15 0.57 %
Vilke 15 0.57 %
Sátorosbánya 14 0.53 %
Gácsfalva 14 0.53 %
Tugár 13 0.49 %
Fűrész 13 0.49 %
Miksi 12 0.45 %
Bozita 12 0.45 %
Mucsény 10 0.38 %
Ragyolc 9 0.34 %
Rátkapuszta 9 0.34 %
Kotmány 8 0.30 %
Gácsliget 8 0.30 %
Fülekpüspöki 8 0.30 %
Ipolygalsa 7 0.26 %
Budaszállás 7 0.26 %
Romhánypuszta 7 0.26 %
Csomatelke 6 0.23 %
Ábelfalva 6 0.23 %
Gergelyfalva 5 0.19 %
Nagylibercse 5 0.19 %
Jelsőc 5 0.19 %
Nagydaróc 5 0.19 %
Gácslápos 5 0.19 %
Maskófalva 4 0.15 %
Füleksávoly 4 0.15 %
Lentő 4 0.15 %
Kétkeresztúr 4 0.15 %
Pinc 3 0.11 %
Csákányháza 3 0.11 %
Gömörsíd 3 0.11 %
Tósár 3 0.11 %
Kalonda 3 0.11 %
Tőrincs 3 0.11 %
Fülekpilis 2 0.08 %
Perse 1 0.04 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Fülekkovácsi 1 0.04 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 5.80 %
Fülek 10 1.05 %
Losonctamási 7 0.74 %
Divény 5 0.53 %
Videfalva 4 0.42 %
Nagylibercse 4 0.42 %
Lónyabánya 4 0.42 %
Kotmány 4 0.42 %
Ragyolc 4 0.42 %
Mucsény 4 0.42 %
Fűrész 3 0.32 %
Gácsfalva 3 0.32 %
Sátorosbánya 3 0.32 %
Patakalja 3 0.32 %
Vámosfalva 3 0.32 %
Gács 3 0.32 %
Bolyk 3 0.32 %
Jelsőc 2 0.21 %
Budaszállás 2 0.21 %
Panyidaróc 2 0.21 %
Pinc 2 0.21 %
Rapp 2 0.21 %
Fülekpüspöki 1 0.11 %
Gergelyfalva 1 0.11 %
Kétkeresztúr 1 0.11 %
Lentő 1 0.11 %
Vilke 1 0.11 %
Gácsliget 1 0.11 %
Perse 1 0.11 %
Béna 1 0.11 %
Miksi 1 0.11 %
Füleksávoly 1 0.11 %
Gömörsíd 1 0.11 %
Bozita 1 0.11 %
Sőreg 1 0.11 %
Terbeléd 1 0.11 %
Tugár 1 0.11 %
Fülekkovácsi 1 0.11 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 68.64 %
Fülek 644 37.40 %
Ragyolc 275 15.97 %
Fülekpüspöki 154 8.94 %
Csomatelke 118 6.85 %
Csákányháza 116 6.74 %
Nagydaróc 97 5.63 %
Gömörsíd 95 5.52 %
Béna 84 4.88 %
Vilke 66 3.83 %
Rapp 65 3.77 %
Fülekkovácsi 60 3.48 %
Panyidaróc 58 3.37 %
Füleksávoly 54 3.14 %
Videfalva 54 3.14 %
Perse 50 2.90 %
Sőreg 47 2.73 %
Pinc 47 2.73 %
Ipolygalsa 46 2.67 %
Miksi 45 2.61 %
Terbeléd 36 2.09 %
Bolgárom 32 1.86 %
Kalonda 31 1.80 %
Gács 27 1.57 %
Mucsény 22 1.28 %
Fülekpilis 17 0.99 %
Ipolynyitra 16 0.93 %
Bolyk 15 0.87 %
Divény 14 0.81 %
Rátkapuszta 9 0.52 %
Losonctamási 9 0.52 %
Lónyabánya 8 0.46 %
Jelsőc 7 0.41 %
Kétkeresztúr 7 0.41 %
Vámosfalva 6 0.35 %
Sátorosbánya 6 0.35 %
Rózsaszállás 6 0.35 %
Tőrincs 6 0.35 %
Patakalja 6 0.35 %
Bozita 5 0.29 %
Gácsfalva 5 0.29 %
Fűrész 5 0.29 %
Dabar 4 0.23 %
Kotmány 3 0.17 %
Romhánypuszta 3 0.17 %
Nagylibercse 2 0.12 %
Tósár 1 0.06 %
Tugár 1 0.06 %
Maskófalva 1 0.06 %
Gergelyfalva 1 0.06 %
Gácsprága 1 0.06 %
Budaszállás 1 0.06 %
Gácslápos 1 0.06 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 42.98 %
Ragyolc 327 30.03 %
Losonc 324 29.75 %
Fülekpüspöki 128 11.75 %
Csákányháza 93 8.54 %
Csomatelke 77 7.07 %
Béna 76 6.98 %
Gömörsíd 64 5.88 %
Rapp 51 4.68 %
Nagydaróc 46 4.22 %
Vilke 34 3.12 %
Füleksávoly 32 2.94 %
Perse 29 2.66 %
Sőreg 28 2.57 %
Fülekkovácsi 28 2.57 %
Pinc 23 2.11 %
Bolgárom 22 2.02 %
Terbeléd 22 2.02 %
Kalonda 21 1.93 %
Panyidaróc 15 1.38 %
Miksi 15 1.38 %
Mucsény 13 1.19 %
Fülekpilis 11 1.01 %
Bolyk 9 0.83 %
Sátorosbánya 9 0.83 %
Ipolygalsa 7 0.64 %
Videfalva 6 0.55 %
Bozita 6 0.55 %
Ipolynyitra 4 0.37 %
Rátkapuszta 3 0.28 %
Jelsőc 2 0.18 %
Gács 2 0.18 %
Divény 2 0.18 %
Losonctamási 2 0.18 %
Kétkeresztúr 1 0.09 %
Budaszállás 1 0.09 %
Rózsaszállás 1 0.09 %
Dabar 1 0.09 %
Maskófalva 1 0.09 %
Gácsprága 1 0.09 %
Tósár 1 0.09 %
Lónyabánya 1 0.09 %
Vámosfalva 1 0.09 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 24.47 %
Videfalva 88 3.82 %
Gács 87 3.77 %
Divény 85 3.69 %
Losonctamási 69 2.99 %
Fülek 69 2.99 %
Lónyabánya 64 2.78 %
Tósár 54 2.34 %
Vámosfalva 41 1.78 %
Gácsfalva 32 1.39 %
Bozita 29 1.26 %
Dabar 25 1.08 %
Bolyk 21 0.91 %
Terbeléd 18 0.78 %
Rapp 18 0.78 %
Rózsaszállás 18 0.78 %
Kotmány 18 0.78 %
Sátorosbánya 14 0.61 %
Budaszállás 14 0.61 %
Patakalja 14 0.61 %
Rátkapuszta 13 0.56 %
Maskófalva 13 0.56 %
Tugár 12 0.52 %
Vilke 12 0.52 %
Romhánypuszta 11 0.48 %
Mucsény 11 0.48 %
Fűrész 10 0.43 %
Ragyolc 10 0.43 %
Nagylibercse 9 0.39 %
Panyidaróc 9 0.39 %
Füleksávoly 9 0.39 %
Nagydaróc 8 0.35 %
Fülekkovácsi 7 0.30 %
Gácslápos 7 0.30 %
Pinc 6 0.26 %
Ábelfalva 6 0.26 %
Jelsőc 6 0.26 %
Kétkeresztúr 5 0.22 %
Gácsprága