SK
BA
.....

Főrév

Község

címer zászló
239 18% magyar 1910
1758 2% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Ružinov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Pozsonyi járás
nagyközség
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Mátyusföld, Vízköz - Kisalföld, Csallóköz, Felső-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Ákori földek, Alte au, Barting alja, Brenner-sziget, Bukori legelő, Čierny les, Domové role, Dornyk, Doroszló, Doroszlói legelő, Dunajské ostrovy, Farkastorok (Vlčie hrdlo), Farkastoroki-erdő, (Grafen Au), (Güllenov dvor), (Klingerka), Klingerova kolónia, Külső-Ákor, Ludwig-malom, Malomliget (Mlynské nivy), Malé Pálenisko, Masarykova kolónia, Micherov les, Micherov majer, Mokráň, Na piesku, Nivy, Nové prístavište, Nové Pálenisko, Ostredky, (Öreg-bokor), Parlagi dűlő, Parlagi füzes, Pasienok, Pastiersky roh, Pošeň, Pri chotári, Pri Kopáči, (Prímási uradalmi birtok), Päťstvo bytov, Ružová dolina, Réti dűlő, Réti füzes, Šajba, Silničné, Staré pálenisko, Staré záhrady, Starý Ružinov, Štrkovec, Štrkovecké jazero, Štúrova kolónia, Suché lúky, Trnávka, Trávniky, V záhradách, Veľké záhrady, Vŕšky, Za cestou, Za silnicou, Zadné, Zajačie, Zlaté piesky
Koordináták:
48.15829468, 17.16334915
Terület:
39,70 km2
Rang:
község
Népesség:
71443
Tszf. magasság:
134 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
00000
Település kód:
529320
Szervezeti azonosító:
603155

Főrév a Vízköz legnyugatabbi sarkában, a Kis-Duna bal partjának közelében, a Duna főágának és a Kis-Duna kiágazásának a közelében fekszik, Pozsony központjától 5 km-re keletre, 136 méteres tengerszint feletti magasságban. A mai Ružinov városrész az egykori (1946-ban Pozsonyhoz csatolt) Főrév községen kívül magába foglalja Pozsony korábbi határának északkeleti részét, valamint a Felső-Csallóköz legnyugatabbi csücskét is, ahol (a korábban részben Pozsonypüspökihez és Szunyogdihoz tartozó területen) 1956-57-ben épült fel a Slovnaft hatalmas (mintegy 5 km²-es területet elfoglaló) petrolkémiai komplexuma és olajfinomítója. Magja, a korábban falusias jellegű, majd a 20. század első felében Pozsony elővárosává váló Főrév, melynek ma csak déli része őrzi őrizte meg családi házas arculatát (központjában az egykori Csáky-kastéllyal), korábbi főutcája, a ma a 63-as főút pozsonyi bevezető szakaszát alkotó Gagarin utca falusias jellegét teljesen elveszítette. A négy részből álló, az 1960-as években kiépített hatalmas panelházas lakótelepi övezet (a fővárosban a pozsonyligetfalui lakótelepek kiépítéséig a legnagyobb) a régi településhez északról csatlakozik, négy, megközelítőleg azonos területű (Štrkovec, Ostredky, Trávniky, Pošeň) lakótelepből áll, melyek tengelye a széles Ružinov utca (villamosvonallal). A régi Főrévet délről az egész városrészt átszelő, az 1980-as években épült D1-es autópálya és összekötő vasútvonal (melyek az 1977-85 között épült Kikötői-hídon keresztül teremtenek összeköttetést Pozsonyligetfaluval) határolja, itt található Pozsony központi teherpályaudvara is. Ettől délre a Farkastorok (Vlčie hrdlo) településrész foglalja magába a Slovnaft teljes területét, a Duna bal partjának ártéri erdeit, az egykori Brenner-szigeten létrehozott új kikötőt és a 20. század második felében nagyrészt lebontott elővárosi munkástelepek megmaradt részeit (Malé Pálenisko, Nové Pálenisko). Legnyugatibb része, a Pozsony belvárosához közvetlenül csatlakozó Nivy városrész részben az I. Köztársaság idejétől beépített korábbi külvárosokat foglalja magában (Ružová dolina, Päťstvo bytov), részben szintén panelházas övezet (Starý Ružinov, Malomliget – Mlynské Nivy), itt található Pozsony buszpályaudvara is. A külső (a csallóközi vasútvonalon túlra eső) településrész az 1920-as évekig külterületnek számított, ekkor létesült itt a Pozsony peremén létrejött szegénynegyedek legnagyobbika, Dornkappel (Trnávka), valamint ennek szomszédságában a Masaryk-kolónia. Ma elsősorban családi házas beépítésű zóna, ahol a várost kiszolgáló nagy területigényű szolgáltatások telephelyeit találjuk (számos bevásárlóközpont), csak a legkülső övezetben (a nemzetközi repülőtéren és az 1960-as években kialakított kavicsbányatavon /Aranyhomok – Zlaté piesky/ túl) maradt fent a korábban a városrész mai területének mintegy felére jellemző mezőgazdasági területhasznosítás. 2010-ben Főrév városrész (mely Pozsony 2. legnagyobb területű városrésze Pozsonypüspöki után) területének 47,1 %-át foglalták el épületek (1868 ha), 13,2 %-át (523 ha) szántóföldek, 6,5 %-át (258 ha) kertek, 6,4 %-át vízfelület (255 ha) és 5,9 %-át (235 ha) erdő. Nyugatról Pozsonyligetfalu, Pozsony-Óváros és Pozsony-Újváros, északról Pozsonyszőlős, keletről Vereknye és Pozsonypüspöki városrészekkel, északkeletről Dunahidas és Pozsonyivánka községekkel határos. Határa annak legdélebbi pontján Horvátjárfaluéval is érintkezik. Pozsonyligetfaluval közös határát a Duna középvonala alkotja, az Óvárostól az Öreg-híd, a Pribina utca, a Kassai út és a Malomliget utca, az Újvárostól a Nagyszombati vám (Trnavské mýto) és a 61-es (Pozsony-Szenc) út vonala választja el, az országút egy szakasza egyben Főrév és Pozsonyszőlős határát is alkotja. Vereknyétől a 63-as főút (Gagarin és Poprádi utcák) egy szakasza választja el, Pozsonypüspökivel közös határának egy részét pedig a Kis-Duna, valamint a Slovnaft területének keleti és déli határvonala alkotja. Pozsonyligetfaluval közös határa 1938-1945 között államhatárt alkotott Szlovákia és Németország között.

Közigazgatás

1946-ig önálló község, azóta Pozsony városrésze a Pozsony-II. járás (1996-ig II. körzet) részeként. 1920-ig nagyközségként (1900-ban még kisközség volt) Pozsony vármegye Pozsonyi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után is Pozsonyi járás része maradt. 1938-1945 között, Pozsonyligetfalu Németországhoz csatolásakor a Duna túlsó partjára eső határrészeit (Zabospuszta) elveszítette. 1939-1945 között a Szlovák Állam része volt (Pozsony megye, Pozsonyi járás). 1946-ban Főrévet Pozsonyhoz csatolták és 1949-1954 között a város VIII. kerületét (a mai Nivy Kvetná néven a II., Trnávka pedig az V. kerületét) alktotta. 1954-1960 között Nivy és Főrév a II. kerületet képezte, Trnávka viszont a IV. kerület (Újváros) része lett. 1960-1972 között Nivy a II., Főrév (1964-től Ružinov néven módosított határokkal) a VIII., Trnávka pedig a VII. kerületet alkotta. 1972-ben, Pozsony közigazgatási átszervezésekor az eredeti község területét több mint duplájára növelve (az 1921-es 16,92 km²-ről 39,70 km²-re) alakították ki a mai Ružinov városrészt, Főrévhez csatolva Pozsony északkeleti határrészeit, és Pozsonypüspöki, valamint Pozsonyszőlős egy részét is. Területe három kataszteri területre (Ružinov – 19,36 km², Trnávka – 12,93 km², Nivy – 7,41 km²) oszlik, melyek közül Ružinov foglalja magában az egykori Főrév község határának nagy részét.

Népesség

Főrév Pozsony második legnépesebb városrésze (Pozsonyligetfalu után), 2011-ben 68 574 lakosa volt, itt élt a főváros összlakosságának egyhatoda (16,7 %-a). 2011-ben népességének 89,5 %-a volt szlovák és 3,1 %-a magyar nemzetiségű. 1991-2011 között (más pozsonyi városrészekhez hasonlóan) az asszimiláció révén a magyar nemzetiségűek aránya folyamatosan csökkent (1991-ben 3,9 %, 2001-ben 3,4 %, 2011-ben 3,1 %). Az egykori Főrév község alapítása óta német lakosságú volt, a 20. század első felében Pozsony elővárosává válva rohamos növekedésnek indult, míg 1880-ban 759, 1921-ben már 1524 lakosa volt, ez 1930-ig több mint duplájára (4457 fő), a következő tíz évben pedig ismét másfélszeresére nőtt (1940-ben 6508 lakosa volt). A betelepülők elsősorban magyar és szlovák nemzetiségűek voltak, így megfigyelhető a németek arányának fokozatos csökkenése (1880-ban 87,5 %, 1921-ben 75 %, 1930-ban 42,4 %) és a (cseh)szlovákok (1921-30 között 7,4 %-ról 29,9 %-ra), valamint a magyarok (14,8 %-ról 23,5 %-ra) arányának gyors növekedése. Ennek ellenére az 1930-as években a német nemzetiségűek még mindig relatív többséget alkottak a községben. A már akkor Pozsonyhoz tartozó Dornkappel (Trnávka) dűlőben jött létre a két világháború közötti időszak legnépesebb elővárosi nyomornegyede (népessége 1925-1938 között 1300-ról mintegy hatezerre ugrott), melynek legtöbb lakója a Csallóközből és a Mátyusföldről a fővárosba áramló magyar nemzetiségű szegényparaszt volt. Főrév csaknem teljes német lakosságát 1945 után kitelepítették, ezzel, valamint a magyar kisebbség nagy részének asszimilációjával és az 1960-as évek lakótelepépítésével alapvetően megváltozott a városrész etnikai arculata, melynek ma elsöprő többsége szlovák nemzetiségű. 1980-ban Főrév volt a legnépesebb pozsonyi városrész (84 486 lakos), de már az 1980-as években megkezdődött népességének csökkenése, a következő három évtizedben lakosságának csaknem egyötödét elveszítette, elsősorban a szuburbanizáció eredményeként. 2011 után ez a folyamat megfordult és 2011-2017 között már 6 %-kal nőtt a városrész népessége (68 574 főről 72 718 főre). Ebben a pozsonyi belváros kelet felé terjeszkedése, a központhoz való közelség felértékelődése és az új lakások építése egyaránt szerepet játszott. 2011-ben az össznépesség csaknem fele (32 674 fő) élt a négy lakótelepen (Štrkovec, Ostredky, Trávniky, Pošeň), a történelmi Főrév-központ (Prievoz, 6244 fő) és Trnávka (6289 fő) népessége csaknem megegyezik a második világháború előttivel. 2011-ben a népesség 52,0 %-a volt római katolikus, 6,0 %-a evangélikus vallású, 29,9 %-a pedig felekezeten kívüli. 1880-ban Főrév lakosságának még 71,9 %-a evangélikus vallású volt, 1921-re azonban a római katolikusok aránya 27,8 %-ról 50 %-ra nőtt, az evangélikusoké pedig 49,4 %-ra csökkent. Népsűrűsége 2011-ben a pozsonyi átlag több mint másfélszerese volt (1727 fő/km²).

Történelem

A városrész elődje, Főrév település a Kis-Dunának, a folyam egykori főágának egy fontos átkelőhelyénél alakult ki. Vélhetően már az ókorban is lakott volt, a kora középkorban a szláv és germán népek területeinek határánál feküdt. A középkorban a pozsonyi váruradalom tartozéka volt. A rév először 1382-ben szerepelt az okiratokban. A 16. században második felében evangélikus német telepesek érkeztek az Ober-Uffer néven ismert révhelyhez és megalapították a későbbi települést. Első írásos említése 1524-ből származik. 1580-tól a Pálffy-család birtoka volt. A Rákóczi-szabadságharc idején katonai tábor állt itt, magát a falut a harcok során felgyújtották. A települést gyakran pusztította árvíz a 19. század második felében épült állandó Duna-töltés kialakításáig. A 19. század derekán Fényes Elek népszerű vendégfogadóját, gyümölcs- és zöldségtermesztését, valamint a Farkastoroki-erdőben folytatott fakitermelést emeli ki, megemlítve a golyvát is, mint a faluban elterjedt betegséget. Ekkoriban a falu egy szigeten feküdt az azóta csaknem nyomtalanul eltűnt Malomligeti Duna-ág partján, mely a 19. század második feléig a Kis-Duna főága volt, a szigetet délről a mai főág határolta. Az ettől délre húzódó Farkastoroki-erdő szintén külön szigetet alkotott. 1863-ban kolerajárvány sújtotta, 1877-ben pedig az egész falu leégett. 1850-ben lakosságának kilenctizede evangélikus vallású volt, 1880-ban még több mint kétharmada. Német többségét a két világháború közötti időszakig megőrizte, néprajzi különlegessége volt a 20. századig fennmaradt karácsonyi misztériumjáték („paradicsomjáték”). Az 1883-as pusztító árvíz után a Kis-Duna szabályozásával megszűnt a falu szigeti fekvése és a gyorsan fejlődő Pozsonyhoz való közelsége és közlekedési szempontból kedvező fekvése révén gyors fejlődésnek indult, 1880 és 1910 között csaknem duplájára nőtt népessége (759 főről 1301-re). A 19. század végén a De Pauli család volt a legnagyobb birtokosa. 1920-ig Pozsony vármegye Pozsonyi járásához tartozott, 1913-tól körjegyzőségi székhely is volt. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták, a két világháború közötti időszakban a Pozsonyba áramló vidéki munkások (nagy számban csallóközi és mátyusföldi magyarok) többszörösére növelték lakosságszámát (1921-ben 1524 fő, 1930-ban 4457 fő, 1940-ben 6508 fő). Az elővárossá alakuló Főrév melletti Brenner-szigetnél kiterjedt szegénytelep jött létre. Ebben az időszakban népesült be az akkor még Pozsony északkeleti határának számító Dornkappel-dűlő (Trnávka), melyet 1925-ben kezdtek felparcellázni és 1936-ra már mintegy 6 ezren lakták, egyben a város legnagyobb külvárosi szegénynegyede volt. Az 1896-ban alapított Apolló olajfinomító (és a már a mai Főrév területére eső, ugyanebben az évben létesített jutagyár, a „Klingerka”) keleti szomszédságában a Mühlau (Malomliget) és Grössling dűlők területének beépítése szintén a 20. század első felében ment végbe. 1880-ban létesült a Ludwig-féle gőzmalom, 1901-ben alapították a cérnagyárat (Cvernovka, 2004-ig működött), 1896-ban pedig a kábelgyárat (Gumon, 2005-ig). A városrész későbbi névadója, a Virágvölgy (Rosenheim, Ružinov) szintén munkástelepként alakult ki (az 1980-as években új lakótelepet létesítettek a helyén). Maga Főrév is gyorsan városiasodott, 1927-ben felépült első temploma, 1933-ban pedig a községháza új épülete (ma lelkészlak). 1938. novemberétől 1945. áprilisáig a fasiszta szlovák bábállamhoz tartozott. Ebben az időszakban határközséggé vált, mivel a náci Németország annektálta a Duna túlpartján fekvő Pozsonyligetfalut, egyben a túlpartra eső, korábban Főrévhez tartozó Zabost is (ahol a két világháború között szintén népes munkástelep létesült) és a folyó lett az új államhatár (1945-ig). 1946. április 1-jén a községet Pozsonyhoz csatolták. 1948-1951 között északi részén felépült a Ružinov nemzetközi repülőtér, az 1950-es években pedig a főváros első lakótelepe, a még téglaházakból álló „500 bytov” negyed. 1956-57-ben a Farkastoroki-erdő és Pozsonypüspöki közötti területen felépült a Slovnaft olajfinomítója, majd az 1960-as évek lakótelepépítései (egyben a korábbi főutca épületeinek lebontása és panelházakkal való helyettesítése) alapvetően megváltoztatták Főrév arculatát. A négy részből (Štrkovec 1962-1964; Trávniky 1963-1968, Ostredky 1963-1966, Pošeň 1965-1968) álló panelházas lakóövezet elkészültekor az ország legnépesebb lakótelepe volt, melyet eredetileg 60 ezer főre terveztek (2011-ben 32 ezren lakták). A lakótelep építésekor két kavicsbányató (Rohlík, Štrkovecké jazero) is kialakult. 1970-re Főrév teljesen egybeépült nyugat felé Pozsony belvárosával, kelet felé Vereknyével, észak felé pedig Trnávkával. 1972-ben Ružinov néven egybeolvasztották a már 1946 előtt is Pozsonyhoz tartozó városrészekkel, kialakítva a mai városrész adminisztratív határait. 1976. július 28-án súlyos légiszerencsétlenség színhelye volt; az Aranyhomok-tóba zuhanó Prága-Pozsony repülőjárat katasztrófájában 76-an vesztették életüket. 1978-1983 között megépült a városrészen áthaladó autópálya, vele párhuzamosan pedig az új összekötő vasútvonal teherpályaudvarral, a Duklai hősökről elnevezett új Duna-híddal (ma: Kikötői-híd, 1977-85). A lakótelep-komplexumot fokozatosan kiegészítették szolgáltató intézményekkel: Bratislava Szálló (1974), Junior Szálló (1982), Ružinov Áruház (1984), Művelődési Ház (1985). 1979-ben átadták a Vladimír Dzurila téli stadiont, 1985-re felépült az új egyetemi kórház és rendelőintézet és 1983-ban átadták a főváros új buszpályaudvarát. Az ezredforduló utáni időszakban új bevásárlóközpontok sora létesült a városrész külső területén (Avion, Soravia, Shopping Palace stb.). 2005-ben átadták a Malomligetet Pozsonyligetfaluval összekötő új Apolló-hidat. A 2010-es években megkezdődött Malomliget területén Pozsony új központi üzleti negyedének kialakítása (Twin City, Apollo, Bratislava Business Center) és a városrész fejlődésének rohamos felgyorsulása.

Mai jelentősége

A városrész nagyrészt lakófunkciót ellátó, de ipari és közlekedési szempontból (nemzetközi repülőtér, folyami kikötő, buszpályaudvar, D1-es autópálya, két Duna-híd) is nagy jelentőségű, a pozsonyi belváros keleti részétől a városhatárig terjedő, rendkívül heterogén terület. Az ország petrolkémiai iparának központja (Slovnaft). Fontos szerepet játszik a főváros kereskedelmében (számos bevásárlóközpont) és területén található Pozsony új üzleti központja is. Főréven található a pozsonyi egyetemi kórház, a statisztikai, valamint a geodéziai és kataszteri hivatal, továbbá a Vladimír Dzurila téli stadion is. Számos oktatási intézménye közül a Juro Hronec, Ivan Horváth, Metód és a Ladislav Novomeský gimnáziumok, valamint a Közlekedési szakközépiskola emelhető ki. A városrész északkeleti peremén található Aranyhomok (Zlaté piesky) népszerű fürdőhely. A régi Főrév legfontosabb műemléke az 1899-1902 körül historizáló-szecessziós stílusban épült Csáky-kastély, a mellette található Jézus szíve kápolnával. Egytornyos evangélikus temploma 1927-ben épült, a Masaryk-kolónián a Don Bosco tiszteletére szentelt római katolikus templom pedig 1937-ben. A rendszerváltás után felépült a Páli Szent Vincének szentelt új, modern stílusú katolikus templom, a szalézi rend Szűz Máriának szentelt temploma, valamint a Szt. Rastislav pravoszláv templom bizánci stílusban. Ipari műemlékei közül legjelentősebbek a régi cérnagyár (1904-1905), a fonoda (1909), a gőzmalom silója (1934), valamint a ma múzeumként működő régi gázgyár (1935) épülete.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

FŐRÉV. Magyar, és német falu Poson Vármegyében, földes Ura a’ Posoni Várnak Fő Kapitánnya, lakosai katolikusok, többen evangelikusok, fekszik napnyugotra Posonhoz, délre az öreg Duna, északra az Érsek újvári ág Duna, ’s Vereknyének szomszédságokban, ’s a’ Csalóköznek mintegy kalapja, határja két nyomásbéli, fája mind a’ kétféle, Farkastoroki nevű erdője nevezetes, külömbféle vadgyai számosak, szénája elég, eladásra könnyű módgya, de mivel az áradások néha ártalmokra vannak, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Révfő, vagy Fő Rév (Oberufer), német falu, Poson vármegyében, Posontól 1/2 órányira, a Műhlau dunaszigetjében: 75 kath., 500 evang. lak., egy derék kastéllya, s vendégfogadóval, mellyet a posoniak gyakran megkeresnek mulatság kedvéért. Lakosai kik között több golyvás találtatik, a Duna szigetjében szép gyümölcsösöket tartanak; galyfákat és zöldséget hordanak eladni. F. u. gr. Pálffy család senioratusa.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Főrév, Pozsony közelében fekvő német kisközség, 114 házzal és 965, nagyobb részben ág. ev. h. vallású lakossal. E község régi történetét nem ismerjük. A de Pauli grófi család volt a birtokosa, most pedig a gróf Pálffy-féle szeniorátusnak van itt nagyobb birtoka. Már a mult század elején is volt itt kastély; legújabban Csáky Jenő gróf építtetett ide nagyobb szabású, minden kényelemmel és kiváló ízléssel berendezett főúri kastélyt. A mult század utolsó tizedében több izben árvíz pusztította, 1877-ben pedig csaknem az egész község leégett. A községnek nincsen temploma. Ide tartoznak Farkastorok telep és Zabos puszta. Van saját postája, távíró- és a vasúti állomása Pozsony.

Helységnévtár

Főrév (Főrei, Oberufer), rk. 211 Pozsony, ág. 546 Pozsony, ref. 2 - .

Névelőfordulások
1773
Feö-Rév, Ober-Uffer
1786
Réw, Fö-Rév, Oberufer
1808
Förév, Ober-Ufer
1863
Főrév
1920
Feriby, Oberufer
1927
Prievoz, Oberufer

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Mierová) 21
Telefon:

Honlap: ruzinov.sk
Polgármester:
Chren Martin (Független)

Képviselő-testület:
Biháryová Michaela (Független)
Patoprstý Martin (Független)
Kulifajová Marcela (Független)
Barancová Mária (Független)
Sirotka Vladimír (Független)
Mačuha Maroš (Független)
Matúšek Jozef (Független)
Bacigalová Eva (Független)
Kraszkó Ivan (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Ferák Martin (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Pilková Silvia (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Štasselová Lucia (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Herceg Peter (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Strapák Peter (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Ďurajková Monika (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Čechvala Boris (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Bolgáč František (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Šimončičová Katarína (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Machata Marek (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola)
Bodnár Kamil (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola)
Gečevský Nikolaj (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola)
Méheš Matúš (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola)
Kurhajcová Petra (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola)
Vicáň Michal (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola)
Gašaj Michal (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola)
Független 32% Független 8 képviselö Progresí... 40% Progresívne Slovensko, SPOLU 10 képviselö SaS, OBY... 28% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola 7 képviselö 25 képviselö
Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

Slovenská správa ciest

Miletičova 19

Okresný súd Bratislava II

Drieňová 5

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Kvetná 11

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova 1

Knižnica Ružinov

Tomášikova 25

Domov dôchodcov

Pažítková 2

Ružinovský domov seniorov

Sklenárova 14

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Mierová 21

Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

Tomášikova 2

Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava

Trnavská cesta 2

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

Národný ústav celoživotného vzdelávania

Tomášikova 4

Správa finančnej kontroly Bratislava

Drieňová 34

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát

Prievozská 32

Obchodná akadémia, Nevädzová 3, 820 07 Bratislava

Nevädzová 3

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4

Športové gymnázium, Ostredková 10, 821 02 Bratislava

Ostredková 10

Centrum pre liečbu drogových závislostí

Hraničná 2

Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava

Ivana Horvátha 14

Fond národného majetku Slovenskej republiky

Trnavská cesta 100

Slovak Business Agency

Miletičova 23

Diagnostické centrum

Slovinská 1

Centrum voľného času (CVČ), Kulíškova 6, 821 08 Bratislava

Kulíškova 6

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Dr. Vl. Clementisa 10

TVR a RE, s.r.o.

Mierová 21

Ružinovský športový klub

Mierová 21

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Chlumeckého 4

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Trnavská cesta 100

Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16

Kancelária verejného ochrancu práv

Nevädzová 5

Univerzitná nemocnica Bratislava

Pažítková 4

Vojenský historický ústav

Krajná 27

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

Záhradnícka 42

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Drieňová 36

Environmentálny fond

Martinská 49

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

Trnavská cesta 8/A

Slovenské enviromentálne programy

Mierová 19

MH Development s.r.o.

Mierová 19

Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

Mierová 19

MH Invest, s.r.o.

Trnavská cesta 100

1. župná a. s.

Sabinovská 16

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.

Tomášikova 22

Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy

Tomášikova 26

Gymnázium, Metodova 2, Bratislava

Metodova 2

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency

Trnavská cesta 100

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Miletičova 3

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Chlumeckého 2

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave

Ružinovská 8

Protimonopolný úrad SR

Drieňová 24

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Bajkalská 27

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Priemyselná 2

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Bajkalská 27

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Žellova 2

Dopravný úrad

Letisko M. R. Štefánika

Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Gymnázium Odborné učilište Koceľova 26 821 08 Bratislava

Koceľova 26

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Záhradnícka 44

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09, Bratislava

Sklenárova 1

Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, 821 08, Bratislava

Svätoplukova 2

Stredná odborná škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, 824 89 Bratislava

Sklenárova 7

Základná škola

Drieňová 16

Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava

Kvačalova 20

Základná škola

Nevädzová 2

Základná umelecká škola na Exnárovej ul. 6 v Bratislave

Exnárova 6

Základná škola

Ružová dolina 29

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským

Nevädzová 3

Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova, 82109 Bratislava 2

Sklenárova 5

Základná škola na Mierovej 46 v Bratislave

Mierová 46

Základná škola na Medzilaboreckej 11 v Bratislave

Medzilaborecká 11

Základná škola na Borodáčovej 2 v Bratislave

Borodáčova 2

Základná škola na Kulíškovej ul.č. 8 v Bratislave

Kulíškova 8

Základná škola, Ostredková ul.č.14, Bratislava

Ostredková 14

Základná škola na Vrútockej ul.č. 56 v Bratislave

Vrútocká 56

Materská škola

Prešovská 28

Materská škola

Miletičova 37

Materská škola

Bancíkovej 2

Materská škola

Piesočná 2

Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, Bratislava

Sklenárova 9

Materská škola

Velehradská 24

Materská škola

Stálicová 2

Materská škola

Pivonková 9

Spojená škola, Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Novohradská 3

Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava

Tokajícka 24

Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, Bratislava

Ivanská cesta 21

Materská škola, Medzilaborecká 4, Bratislava

Medzilaborecká 4

Materská škola, Šťastná 26, Bratislava

Šťastná 26

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava

Drieňová 35

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava

Vlčie hrdlo 50

Spojená škola - ZŠ

Bachova 4

Alapiskola

Borodáčova 2

Alapiskola

Drieňová 16

Spojená škola - ZŠ

Košická

Alapiskola

Kulíškova 8

Alapiskola

Medzilaborecká 11

Alapiskola

Mierová 46

Alapiskola

Nevädzová 2

Spojená škola - ZŠ(PYP)

Novohradská 3

Alapiskola

Ostredková 14

Súkromná základná škola

Ružová dolina 29

Alapiskola

Ružová dolina 29

Alapiskola

Vrútocká 58

SOŠ pre žiak. so SP

Koceľova 26

OU pre žiak. so SP

Koceľova 26

Materská škola pri DC

Slovinská 1

Spojená škola-Gymnázium

Bachova 4

1. súkromné gymnázium

Bajkalská 20

Gimnázium

Ivana Horvátha 14

Gimnázium

Metodova 2

Spojená škola-Gymnázium

Novohradská 3

Športové gymnázium

Ostredková 10

Spojená škola-Gymnázium

Tokajícka 24

Gymnázium L.Novomeského

Tomášikova 2

Óvoda

Bancíkovej 2

MŠ sv. Vincenta de Paul

Chlumeckého 12

Óvoda

Medzilaborecká 4

Óvoda

Miletičova 37

Óvoda

Piesočná 2

Óvoda

Pivonková 9

Óvoda

Prešovská 28

Súkromná MŠ

Sečovská 3

Súkromná MŠ

Stálicová 2

Óvoda

Stálicová 2

Óvoda

Velehradská 24

Súkromná MŠ

Vlčie hrdlo 50

Óvoda

Šťastná 26

SPŠSaG

Drieňová 35

Súkr. SOŠ

Exnárova 20

Stredná odborná škola

Ivanská cesta 21

Súkr.str.umelecká škola

Ivanská cesta 21

SPŠ dopravná

Kvačalova 20

Obchodná akadémia

Nevädzová 3

Súkr. ped. a soc. akad

Ružová Dolina 29

SOŠ obch.a služieb

Sklenárova 1

SUŠ scénic.vytvarníctva

Sklenárova 7

SOŠ dopravná

Sklenárova 9

Stred. odborná škola

Svätoplukova 2

SOŠ chemická

Vlčie hrdlo 50

SZŠ

Záhradnícka 44

Súkr.ZŠ - nadané deti

Bajkalská 20

Špeciálna ZŠ

Nevädzová 3

Špeciálna ZŠ pri DC

Slovinská 1

Základná škola pri DC

Slovinská 1

Főrévi Anyakönyvi Hivatal

Mierová 21

Pozsonyi II. Járási Ügyészség

Virág utca 13.

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 25 3%
szlovákok 33 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 664 87%
lengyelek 0 0%
egyéb 37 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 759
magyarok 239 18%
szlovákok 39 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1008 77%
lengyelek 0 0%
egyéb 15 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1301
magyarok 225 15%
szlovákok 113 7%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1143 75%
lengyelek 0 0%
egyéb 43 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1524
magyarok 2962 4%
szlovákok 66769 91%
ruszinok 37 0%
romák 73 0%
ukránok 59 0%
csehek 1850 3%
németek 300 0%
lengyelek 44 0%
egyéb 307 0%
ismeretlen 730 1%
összlétszám 73131
magyarok 2366 3%
szlovákok 64159 92%
ruszinok 77 0%
romák 56 0%
ukránok 56 0%
csehek 1428 2%
németek 238 0%
lengyelek 35 0%
egyéb 126 0%
ismeretlen 1463 2%
összlétszám 70004
magyarok 2150 3%
szlovákok 61871 90%
ruszinok 132 0%
romák 47 0%
ukránok 79 0%
csehek 977 1%
németek 180 0%
lengyelek 59 0%
egyéb 911 1%
ismeretlen 2168 3%
összlétszám 68574
magyarok 1758 2%
szlovákok 68980 85%
ruszinok 137 0%
romák 30 0%
ukránok 218 0%
csehek 796 1%
németek 130 0%
lengyelek 78 0%
egyéb 1528 2%
ismeretlen 7349 9%
összlétszám 81004
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 69150
Választási részvétel: 40.22 %
Kiadott boríték: 27811
Bedobott boríték: 27773

Polgármester

Érvényes szavazólap: 27105
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Chren Martin 9273 34.21 % Független
Buocik Ján 6455 23.81 % SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA
Poláčiková Jana 4465 16.47 % Progresívne Slovensko, SPOLU
Pekár Dušan 3916 14.45 % KDH
Drozd Slavomír 1291 4.76 % SMER-SD, SNS, SZS
Adamec Igor 1282 4.73 % SKS
Laššáková Kristína 423 1.56 % ĽS Naše Slovensko

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Šimončičová Katarína 1434 Progresívne Slovensko, SPOLU
Bacigalová Eva 1093 Független
Gašaj Michal 1038 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Mrocek Filip 913 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Kozelová Monika 911 Független
Reinerová Anna 895 Független
Nagyová Ľuba 887 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Zajac Lukáš 849 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Kuklica Peter 349 KDH
Matuška Ondrej 282 SMER-SD, SNS, SZS
Čičmanec Slavomír 274 KDH
Baláž Patrik 162 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Savitsky Anton 127 ĽS Naše Slovensko
Čechvala Boris 1180 Progresívne Slovensko, SPOLU
Matúšek Jozef 833 Független
Tóth Michal 790 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Alscher Tomáš 567 SMER-SD, SNS, SZS
Kyselica Roman 510 Független
Klementis Martin 508 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Anderkó Jozef 199 KDH
Vicáň Michal 570 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Kraszkó Ivan 560 Progresívne Slovensko, SPOLU
Adamec Igor 557 SKS
Fondrková Martina 530 Független
Nedoba Jakub 472 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Nadzamová Natália 164 SMER-SD, SNS, SZS
Komlóssy Pavol 144 SMER-SD, SNS, SZS
Bonko Jozef 143 KDH
Laššáková Kristína 141 ĽS Naše Slovensko
Ferák Martin 1172 Progresívne Slovensko, SPOLU
Kurhajcová Petra 900 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Biháryová Michaela 787 Független
Egry Tomáš 780 Progresívne Slovensko, SPOLU
Jusko Pavol 732 Független
Horínek Martin 700 Független
Kovár Slavomír 580 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Drozd Slavomír 546 SMER-SD, SNS, SZS
Danihel Miloš 540 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Tomandlová Katarína 478 Független
Polčič Juraj 432 Független
Šutý Štefan 414 KDH
Nemcová Daniela 316 SMER-SD, SNS, SZS
Gála Martin 314 KDH
Vároši Erik 281 SMER-SD, SNS, SZS
Riszdorfer Patrik 61 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Černák Miroslav 59 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Štasselová Lucia 1190 Progresívne Slovensko, SPOLU
Herceg Peter 1143 Progresívne Slovensko, SPOLU
Méheš Matúš 868 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Frasch Peter 790 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Kučera Matej 569 Független
Šurinová Daniela 495 KDH
Kočíšek Dario 453 Független
Šmotlák Peter 387 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Kučera Daniel 360 SMER-SD, SNS, SZS
Žerjava Marián 320 SMER-SD, SNS, SZS
Žák Dušan 299 KDH
Orlický Rudolf 288 SMER-SD, SNS, SZS
Ďurajková Monika 1706 Progresívne Slovensko, SPOLU
Gečevský Nikolaj 1047 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Barancová Mária 1009 Független
Nemešová Katarína 934 Független
Vrábik Pavel 892 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Hauzer Rudolf 788 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Kucej Viktor 530 KDH
Pener Martin 521 KDH
Palenčárová Petra 517 SKS
Kostelničák Martin 382 SMER-SD, SNS, SZS
Vojtašovič Martin 280 SKS
Černý Marcel 158 ĽS Naše Slovensko
Rečičár Michal 113 NaS - ns
Bolgáč František 1179 Progresívne Slovensko, SPOLU
Kulifajová Marcela 1151 Független
Bodnár Kamil 1055 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Šípošová Janka 897 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Fabián František 857 Független
Šlahor Viliam 649 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Mydla Jakub 566 Független
Smolec Maroš 520 SMER-SD, SNS, SZS
Matejíčková Jana 431 KDH
Hanzlovičová Soňa 337 SMER-SD, SNS, SZS
Laborde Babetta 213 KDH
Müller Robert 106 MOST - HÍD
Izso Martin 104 DOMA DOBRE
Patoprstý Martin 1605 Független
Sirotka Vladimír 1210 Független
Mačuha Maroš 949 Független
Nagy Ladislav 714 Progresívne Slovensko, SPOLU
Šumichrast Jozef 651 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Hrádek Miloslav 504 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Molnár Robert 392 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Piatrová Alena 381 KDH
Ondrušová Zuzana 338 KDH
Matejčík Lukáš 240 KDH
Kerekeš Juraj 219 SMER-SD, SNS, SZS
Dömény Daniel 215 SMER-SD, SNS, SZS
Beňová Sylvia 190 MOST - HÍD
Petrovič Pavol 48 ŠANCA
Pilková Silvia 1046 Progresívne Slovensko, SPOLU
Strapák Peter 1035 Progresívne Slovensko, SPOLU
Machata Marek 930 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Sloboda Vladimír 754 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Gajdoš Marián 682 KDH
Švihran Ivor 629 Független
Zelenay Juraj 454 KDH
Kalafut Rastislav 259 SMER-SD, SNS, SZS
Barčák Vladimír 253 SMER-SD, SNS, SZS

Képviselők

2014
8.00% Független 2 képviselö MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ 48.00% MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ 12 képviselö KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ 28.00% KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ 7 képviselö SNS, SMER-SD, SZS 16.00% SNS, SMER-SD, SZS 4 képviselö 25 képviselö
2018
Progresívne Slovensko, SPOLU 40.00% Progresívne Slovensko, SPOLU 10 képviselö Független 32.00% Független 8 képviselö SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ 28.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ 7 képviselö 25 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 67170
Választási részvétel: 22.80 %
Kiadott boríték: 15314
Bedobott boríték: 15304
Választásra jogosult: 67170
Választási részvétel: 19.92 %
Kiadott boríték: 13378
Bedobott boríték: 13367
Választásra jogosult: 68 910
Választási részvétel: 32,31 %
Kiadott boríték: 22 265
Bedobott boríték: 22 248

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 15020
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 22 012
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 7475 49.77 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 3519 23.43 % SMER - SD
Daniel Krajcer 2147 14.29 % NOVA
Oskar Dobrovodský 666 4.43 % NaS - ns
Jaroslav Paška 411 2.74 % SNS
Zdenka Beňová 217 1.44 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 192 1.28 % Független
Karol Ondriáš 124 0.83 % KSS
Anton Čulen 105 0.70 % MS
Roman Ruhig 90 0.60 % NP
Gabriel Karácsony 39 0.26 % PD
Peter Marček 35 0.23 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 3231 24.44% SMER - SD
Juraj Droba 5 288 24.02 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 4 421 20.08 % Független
Milan Ftáčnik 3 937 17.89 % Független
Ján Mrva 3 183 14.46 % Független
Pavol Frešo 1 867 8.48 % Független
Daniel Krajcer 1 674 7.60 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 651 2.96 % Független
Jozef Uhler 397 1.80 % Független
Natália Hanulíková 142 0.65 % SZS
Martin Jakubec 118 0.54 % Független
Lukáš Parízek 76 0.35 % SNS
Jalal Suleiman 60 0.27 % KSS
Jozef Danko 57 0.26 % Független
Andrej Trnovec 56 0.25 % SĽSAH
Rastislav Blaško 48 0.22 % Független
Milan Lopašovský 18 0.08 % SMS
Ľubomír Kolárik 15 0.07 % SZaSZO
Marián Leinerovič 4 0.02 % NP
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 14623
Érvényes szavazólap: 21 291
Érvényes szavazólap: 21291
# Név Szavazat Százalék Párt
Dušan Pekár 7156 48.94% MOST - HÍD, SZ, SMK-MKP, SaS, KDH, SDKÚ - DS, OKS
Ivo Nesrovnal 5834 39.90% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH
Zuzana Schwartzová 4941 33.79% SDKÚ - DS, SZ, SaS, MOST - HÍD, KDH, OKS, SMK-MKP
Lukáš Pokorný 4752 32.50% SZ, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH, OKS, SDKÚ - DS
Vladimír Sloboda 4678 31.99% SMK-MKP, KDH, MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, OKS, SZ
Attila Horváth 3750 25.64% SZ, SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS
Slavomír Drozd 3267 22.34% SMER - SD
Peter Hrapko 2893 19.78% SMER - SD
Juraj Droba 2794 19.11% NOVA
Tomáš Alscher 2746 18.78% SMER - SD
Martin Chren 2671 18.27% NOVA
Stanislav Gerbel 2079 14.22% SMER - SD
Marek Pospíchal 1783 12.19% SMER - SD
Rudolf Hauzer 1689 11.55% NOVA
Ivan Martyák 1615 11.04% SMER - SD
Michal Muránsky 1562 10.68% NOVA
Damián Kováč 1531 10.47% NOVA
Marta Švihrová 1453 9.94% NOVA
Ladislav Pecko 1361 9.31% SNS
Marián Andel 1138 7.78% SNS
Viera Kyselicová 797 5.45% SNS
Sandra Srholcová 771 5.27% EDS
Kamila Hrušková 723 4.94% SNS
Tomáš Hruška 708 4.84% SNS
Soňa Turi Nagyová 674 4.61% EDS
Natália Grausová 593 4.06% SĽS
Natália Hrušková 559 3.82% SNS
Miroslav Demko 538 3.68% NÁŠ KRAJ
Tomáš Matuška 531 3.63% NP
Ondrej Sova 467 3.19% NP
Eduard Púčik 435 2.97% NaS - ns
Peter Bielik 414 2.83% SĽS
Martin Škriňa 330 2.26% NP
Lubomír Čižmár 318 2.17% SMS
Beata Bušová 318 2.17% NP
Ivan Parák 297 2.03% MS
Miroslav Polner 288 1.97% SĽS
Marián Čemez 237 1.62% SMS
Dušan Kečkéš 233 1.59% NP
Rudolf Kučera 194 1.33% SDĽ
Daniel Talán 194 1.33% SMS
Alexander Haas 191 1.31% ĽS Naše Slovensko
Milan Hasák 187 1.28% SMS
Dušan Pekár 6 722 31.57% OKS, NOVA, SMK-MKP, DÚ, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Chren 6 683 31.39% Független
Ján Buocik 6 045 28.39% Független
Martin Patoprstý 4 937 23.19% Független
Igor Adamec 4 869 22.87% Független
Marek Machata 4 449 20.90% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, SaS, KDH, SMK-MKP
Kamil Bodnár 4 386 20.60% OKS, DÚ, SMK-MKP, Zmena zdola, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Branislav Kaliský 4 384 20.59% Független
Janka Šípošová 4 379 20.57% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, SaS, SMK-MKP
Vladimír Sloboda 3 944 18.52% KDH, SMK-MKP, NOVA, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Petra Palenčárová 3 327 15.63% Független
Lucia Štasselová 3 126 14.68% Független
Slavomír Drozd 3 125 14.68% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Ľubomír Ščasný 2 902 13.63% SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Monika Kozelová 2 456 11.54% Független
Anna Reinerová 2 249 10.56% Független
Marcela Kulifajová 2 143 10.07% Független
Maroš Mačuha 2 116 9.94% Független
Sylvia Beňová 2 075 9.75% SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS
Adam Greksa 2 047 9.61% Független
Tomáš Alscher 1 943 9.13% SKOK - ELD, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Martina Fondrková 1 807 8.49% SDKÚ-DS, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ
Kristína Biháriová 1 590 7.47% SZSZO
Marián Gajdoš 1 547 7.27% #SIEŤ
Jozef Matúšek 1 410 6.62% Független
Natália Grausová 1 304 6.12% ĽS Naše Slovensko
Petra Demková 1 092 5.13% SZ, MOST - HÍD, SMER-SD, SDKÚ-DS, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Roman Blanár 1 044 4.90% ĽS Naše Slovensko
Pavol Jusko 965 4.53% SME RODINA - Boris Kollár
Dušan Hruška 951 4.47% ĽS Naše Slovensko
Robert Műller 932 4.38% SMER-SD, MOST - HÍD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SZ, SKOK - ELD, SDKÚ-DS
Erika Reinoldová 927 4.35% NAJ
Dagmar Bednáriková 855 4.02% SNS
Ladislav Špánik 762 3.58% ĽS Naše Slovensko
Branislav Saga 726 3.41% ĽS Naše Slovensko
Marián Andel 665 3.12% SNS
Miloslav Hrádek 616 2.89% SME RODINA - Boris Kollár
Anton Savitský 615 2.89% ĽS Naše Slovensko
Denisa Pilotto 576 2.71% SME RODINA - Boris Kollár
Michal Vicáň 573 2.69% SME RODINA - Boris Kollár
Daniel Kučera 548 2.57% SNS
Pavol Petrovič 499 2.34% ŠANCA
Danka Hevierová 498 2.34% SNS
Petra Krištúfková 457 2.15% SME RODINA - Boris Kollár
Štefan Zima 427 2.01% SNS
Silvester Minarovič 383 1.80% SNS
Patrik Riszdorfer 221 1.04% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ondrej Noskovič 205 0.96% NP
Ján Höher 165 0.77% NP
Vladimír Randa 101 0.47% NP
Dušan Pekár 7994 0.00% SaS, KDH, MOST - HÍD, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS
Ivo Nesrovnal 6679 0.00% SZ, KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS
Zuzana Schwartzová 6088 0.00% KDH, SZ, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, SMK-MKP
Lukáš Pokorný 5432 0.00% KDH, SZ, SDKÚ - DS, SaS, OKS, MOST - HÍD, SMK-MKP
Vladimír Sloboda 5372 0.00% SMK-MKP, OKS, SDKÚ - DS, KDH, SZ, SaS, MOST - HÍD
Attila Horváth 4381 0.00% SaS, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD, SMK-MKP
Slavomír Drozd 3756 0.00% SMER - SD
Peter Hrapko 3325 0.00% SMER - SD
Tomáš Alscher 3272 0.00% SMER - SD
Juraj Droba 3270 0.00% NOVA
Martin Chren 3176 0.00% NOVA
Stanislav Gerbel 2429 0.00% SMER - SD
Marek Pospíchal 2166 0.00% SMER - SD
Rudolf Hauzer 1995 0.00% NOVA
Ivan Martyák 1891 0.00% SMER - SD
Michal Muránsky 1852 0.00% NOVA
Damián Kováč 1814 0.00% NOVA
Marta Švihrová 1710 0.00% NOVA
Ladislav Pecko 1686 0.00% SNS
Marián Andel 1334 0.00% SNS
Viera Kyselicová 943 0.00% SNS
Kamila Hrušková 902 0.00% SNS
Tomáš Hruška 890 0.00% SNS
Sandra Srholcová 888 0.00% EDS
Soňa Turi Nagyová 830 0.00% EDS
Natália Grausová 703 0.00% SĽS
Natália Hrušková 692 0.00% SNS
Miroslav Demko 640 0.00% NÁŠ KRAJ
Tomáš Matuška 632 0.00% NP
Ondrej Sova 562 0.00% NP
Peter Bielik 535 0.00% SĽS
Eduard Púčik 512 0.00% NaS - ns
Lubomír Čižmár 401 0.00% SMS
Martin Škriňa 390 0.00% NP
Beata Bušová 370 0.00% NP
Ivan Parák 361 0.00% MS
Miroslav Polner 350 0.00% SĽS
Marián Čemez 323 0.00% SMS
Dušan Kečkéš 289 0.00% NP
Alexander Haas 247 0.00% ĽS Naše Slovensko
Daniel Talán 243 0.00% SMS
Rudolf Kučera 242 0.00% SDĽ
Milan Hasák 242 0.00% SMS
Dušan Pekár 6722 31.57% OKS, NOVA, SMK-MKP, DÚ, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Chren 6683 31.39% Független
Ján Buocik 6045 28.39% Független
Martin Patoprstý 4937 23.19% Független
Igor Adamec 4869 22.87% Független
Marek Machata 4449 20.90% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, SaS, KDH, SMK-MKP
Michal Vicáň 4388 20.61% SME RODINA - Boris Kollár
Kamil Bodnár 4386 20.60% OKS, DÚ, SMK-MKP, Zmena zdola, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Branislav Kaliský 4384 20.59% Független
Janka Šípošová 4379 20.57% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, SaS, SMK-MKP
Vladimír Sloboda 3944 18.52% KDH, SMK-MKP, NOVA, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Petra Palenčárová 3327 15.63% Független
Lucia Štasselová 3126 14.68% Független
Slavomír Drozd 3125 14.68% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Ľubomír Ščasný 2902 13.63% SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Monika Kozelová 2456 11.54% Független
Anna Reinerová 2249 10.56% Független
Marcela Kulifajová 2143 10.07% Független
Maroš Mačuha 2116 9.94% Független
Sylvia Beňová 2075 9.75% SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS
Adam Greksa 2047 9.61% Független
Tomáš Alscher 1943 9.13% SKOK - ELD, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Martina Fondrková 1807 8.49% SDKÚ-DS, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ
Kristína Biháriová 1590 7.47% SZSZO
Marián Gajdoš 1547 7.27% #SIEŤ
Jozef Matúšek 1410 6.62% Független
Natália Grausová 1304 6.12% ĽS Naše Slovensko
Petra Demková 1092 5.13% SZ, MOST - HÍD, SMER-SD, SDKÚ-DS, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Roman Blanár 1044 4.90% ĽS Naše Slovensko
Pavol Jusko 965 4.53% SME RODINA - Boris Kollár
Dušan Hruška 951 4.47% ĽS Naše Slovensko
Robert Műller 932 4.38% SMER-SD, MOST - HÍD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SZ, SKOK - ELD, SDKÚ-DS
Erika Reinoldová 927 4.35% NAJ
Dagmar Bednáriková 855 4.02% SNS
Ladislav Špánik 762 3.58% ĽS Naše Slovensko
Branislav Saga 726 3.41% ĽS Naše Slovensko
Marián Andel 665 3.12% SNS
Miloslav Hrádek 616 2.89% SME RODINA - Boris Kollár
Anton Savitský 615 2.89% ĽS Naše Slovensko
Denisa Pilotto 576 2.71% SME RODINA - Boris Kollár
Daniel Kučera 548 2.57% SNS
Pavol Petrovič 499 2.34% ŠANCA
Danka Hevierová 498 2.34% SNS
Petra Krištúfková 457 2.15% SME RODINA - Boris Kollár
Štefan Zima 427 2.01% SNS
Silvester Minarovič 383 1.80% SNS
Patrik Riszdorfer 221 1.04% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ondrej Noskovič 205 0.96% NP
Ján Höher 165 0.77% NP
Vladimír Randa 101 0.47% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Főrév 2 047 100.00 %
Főrév 2 249 100.00 %
Főrév 615 100.00 %
Főrév 4 384 100.00 %
Főrév 726 100.00 %
Főrév 855 100.00 %
Főrév 548 100.00 %
Főrév 498 100.00 %
Főrév 576 100.00 %
Főrév 951 100.00 %
Főrév 6 722 100.00 %
Főrév 927 100.00 %
Főrév 4 869 100.00 %
Főrév 4 379 100.00 %
Főrév 1 410 100.00 %
Főrév 6 045 100.00 %
Főrév 165 100.00 %
Főrév 4 386 100.00 %
Főrév 1 590 100.00 %
Főrév 762 100.00 %
Főrév 3 126 100.00 %
Főrév 2 143 100.00 %
Főrév 4 449 100.00 %
Főrév 665 100.00 %
Főrév 1 547 100.00 %
Főrév 2 116 100.00 %
Főrév 6 683 100.00 %
Főrév 4 937 100.00 %
Főrév 1 807 100.00 %
Főrév 573 100.00 %
Főrév 616 100.00 %
Főrév 2 456 100.00 %
Főrév 1 304 100.00 %
Főrév 205 100.00 %
Főrév 221 100.00 %
Főrév 965 100.00 %
Főrév 499 100.00 %
Főrév 1 092 100.00 %
Főrév 457 100.00 %
Főrév 3 327 100.00 %
Főrév 932 100.00 %
Főrév 1 044 100.00 %
Főrév 383 100.00 %
Főrév 3 125 100.00 %
Főrév 2 075 100.00 %
Főrév 1 943 100.00 %
Főrév 101 100.00 %
Főrév 3 944 100.00 %
Főrév 2 902 100.00 %
Főrév 427 100.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
29805 38.40%
SNS
13311 17.15%
KSČ
11021 14.20%
KDH
8933 11.51%
DS
3660 4.71%
Együttélés-MKDM
3047 3.93%
SZ
2991 3.85%
SSL
1542 1.99%
SD
1309 1.69%
HČSP
869 1.12%
SPV
447 0.58%
Egyéb
691 0.89%
Érvényes szavazatok 77626
HZDS
14739 30.75%
SNS
7587 15.83%
SDĽ
6502 13.57%
KDH
3645 7.61%
ODÚ
3478 7.26%
DS-ODS
3249 6.78%
SDSS
2207 4.60%
SKDH
2001 4.18%
SZS
1289 2.69%
Együttélés-MKDM
1059 2.21%
SZ
728 1.52%
Magyar Polgári Párt
310 0.65%
KSS
218 0.45%
Egyéb
915 1.91%
Érvényes szavazatok 47927
HZDS-RSS
12615 28.62%
8115 18.41%
KDH
5657 12.83%
SP-VOĽBA
5548 12.59%
SNS
3671 8.33%
DS
2309 5.24%
ZRS
1541 3.50%
MK
1516 3.44%
NS
923 2.09%
KSÚ
614 1.39%
KSS
601 1.36%
SPK
532 1.21%
HZPCS
300 0.68%
Egyéb
136 0.31%
Érvényes szavazatok 44078
SDK
22915 44.55%
HZDS
11697 22.74%
SDĽ
7381 14.35%
SNS
3542 6.89%
SOP
2967 5.77%
MKP
1452 2.82%
KSS
758 1.47%
Egyéb
721 1.40%
Érvényes szavazatok 51433
SDKU
15710 35.09%
HZDS
6570 14.67%
SMER
4963 11.08%
KDH
3544 7.92%
ANO
2840 6.34%
MKP
2726 6.09%
KSS
1728 3.86%
SNS
1625 3.63%
HZD
1428 3.19%
SDA
1258 2.81%
PSNS
660 1.47%
SDĽ
421 0.94%
SZS
367 0.82%
OKS
335 0.75%
Egyéb
600 1.34%
Érvényes szavazatok 44775
SDKU DS
14069 38.52%
SMER
7238 19.82%
KDH
3068 8.40%
ĽS HZDS
2819 7.72%
SNS
2733 7.48%
SF
2189 5.99%
MKP
1938 5.31%
KSS
1076 2.95%
ANO
434 1.19%
OKS
220 0.60%
HZD
149 0.41%
NADEJ
149 0.41%
Egyéb
440 1.20%
Érvényes szavazatok 36522
SDKU DS
12369 29.66%
SMER
10293 24.68%
SaS
7238 17.36%
KDH
3591 8.61%
Most-Híd
3288 7.88%
SNS
1420 3.41%
ĽS HZDS
1290 3.09%
SDĽ
672 1.61%
Únia
413 0.99%
MKP
267 0.64%
Paliho Kapurkova
253 0.61%
LSNS
209 0.50%
Egyéb
399 0.96%
Érvényes szavazatok 41702
SMER SD
12764 30.76%
SDKU DS
6214 14.98%
SaS
6192 14.92%
KDH
4182 10.08%
OĽaNO
3527 8.50%
Most-Híd
3231 7.79%
SNS
1324 3.19%
Zmena zdola DU
1069 2.58%
99 Percent
484 1.17%
SSS NM
323 0.78%
LSNS
295 0.71%
MKP
258 0.62%
SZ
255 0.61%
SF
228 0.55%
ĽS HZDS
219 0.53%
NaS ns
202 0.49%
Egyéb
727 1.75%
Érvényes szavazatok 41494
SaS
12710 28.33%
SMER SD
8306 18.51%
OĽANO-NOVA
6176 13.76%
Most-Híd
4063 9.06%
#SIEŤ
3100 6.91%
SME RODINA
2646 5.90%
SNS
2501 5.57%
KDH
2031 4.53%
LSNS
1565 3.49%
SKOK!
547 1.22%
SZS
266 0.59%
MKP
245 0.55%
Egyéb
713 1.59%
Érvényes szavazatok 44869
Pozsony II járás
Szlovákia

Bejelentések