SK
VK
.....

Felsőzellő

Község

címer zászló
804 100% magyar 1910
39 8% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Felsőzellő
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľké Zlievce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Szécsényi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Szécsényi járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
Kőrös-hegy, (Kőröspuszta), Lecsénymajor (Csomor), Malomvölgytelep, Nagy-erdő (Urasági-erdő), Nagy haraszt, Virágmajor
Koordináták:
48.20215988, 19.45169258
Terület:
16,30 km2
Rang:
község
Népesség:
507
Tszf. magasság:
210 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99123
Település kód:
516490
Szervezeti azonosító:
319643
Adóazonosító:
2021243279

A község a Balassagyarmati-medence keleti részén, a Nógrádszentpéteri-dombság déli részén fekszik, Nagykürtöstől 11 km-re keletre, Bussától 5 km-re északnyugatra, a Nógrádszentpétert (5 km) Bussával összekötő mellékút mentén. Határa dombvidék (165-296 méteres tengerszint feletti magasságban, maga Felsőzellő 200 méteres magasságban fekszik), mintegy egyharmadát erdő borítja. Délnyugatról Alsózellő, északnyugatról Kishalom, északról Nógrádszentpéter, északkeletről Alsósztregova és rövid szakaszon Rárósmulyad, keletről pedig Bussa községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Szécsényi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között a Kékkői járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, 1968-ban pedig a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Szécsényi járás), ebben az időszakban délnyugati és északi határa államhatárt alkotott Szlovákia és Magyarország között. A község területe (16,30 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Felsőzellő a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. Az 1945-ig csaknem kizárólag magyarok lakta község a huszadik század második felében szlovák többségűvé vált. 1910-ben 804, 1921-ben 767, 1938-ban pedig 833, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a szlovákok aránya 1921-ben 5,1 % volt. Népességének maximumát 1948-ban érte el (1009 fő), 1991-ig lakosságának több mint felét elveszítette, az 1991-2011 közötti időszakra kismértékű növekedés (487 főről 493-ra) jellemző. Az asszimiláció és a község lakosságának egyharmadát alkotó (2013-ban 33,7 %), roma etnikumhoz tartozók nemzetiségváltása eredményeként ezalatt a húszéves időszak alatt a magyar nemzetiségűek aránya 34,7 %-ról 10,5 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 61 %-ról 85 %-ra nőtt és ma már a túlnyomó többséget alkotják. A lakosság 83,8 %-a római katolikus vallású. 2011-ben a község lakosságának 88 %-a (434 fő) élt a központban, 12 %-a pedig a két lakott külterületen (Lecsénymajoron 36 fő, Malomvölgytelepen 23 fő).

Történelem

Első írásos említése 1248-ból származik, később kettévált Kis- és Nagyzellőre. Nagyzellő a 13. század második felétől az esztergomi érsekség tulajdonát képezte. Már a 16. században szőlőskertek voltak a területén. A 16. század második felében török uralom alá került. 1828-ban 104 házában 793 lakos élt, akik mezőgazdasággal és szőlőtermesztéssel foglalkoztak. 1848-ig az esztergomi érsekség birtoka. 1902-1903-ban határában barnaszénbányászat kezdődött. 1907-ben nevét Nagyzellőről Felsőzellőre változtatták. Egykor szeszfőzdéje is működött, mely 1937-ben megszűnt. A trianoni békeszerződésig Nógrád vármegye Szécsényi járásához tartozott. 1919 május-júniusban a magyar Vöröshadsereg rövid időre visszafoglalta a községet a csehszlovák megszállóktól. 1938 és 1945 között visszacsatolták Magyarországhoz, ekkoriban határközség volt. 1951-ben alapított mezőgazdasági szövetkezetét később Alsózellő, majd Bussa szövetkezetével egyesítették.

Mai jelentősége

A községben 1-4 évfolyamos szlovák nyelvű alapiskola működik. Határában az 1970-es években nagy gázkompresszorállomást létesítettek. Szent Miklósnak szentelt római katolikus temploma 1750-ben épült késő barokk stílusban. A községben egy 18. század végi klasszicista kápolna is található.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ZELLŐ. Kis, és Nagy Zellő. Két tót faluk Nógrád Várm. földes Uraik az Esztergomi Érsekség, és Báró Prónay Uraság, lakosaik katolikusok, és evangelikusok, Kis Zellő a’ Nagynak filiája; határbéli földgyeik középszerűek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nagy-Zellő, Nógrád vm. egy hegy oldalán, s alján fekvő magyar f. 795 kath., 3 evang. lak. Szép tornyos kath. anyatemplom. Földje jó, és elég; rétje kevés; szőlője sok; és igen tartós állandó bort terem. F. u. az esztergomi érsek. Ut. p. Szakál.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Felsőzellő. (Azelőtt Nagy-Zellő.) Az Ipoly és a Kürtös patak közötti területen fekvő, magyar kisközség. Házainak száma 184, lakosaié 706, a kik római kath. vallásúak. Postája Bussa, távírója és vasúti állomása Nógrádszakal. Már a középkorban fennállott. 1457-ben Nagy-Zellő néven említik az oklevelek. A XVI. század közepén a török hódoltság alá került. 1562-1563-ban Mohammed török tisztnek volt a hűbérbirtoka 34 adóköteles házzal. Az 1598. évi vármegyei adóösszeírás szerint ekkor az esztergomi érsek volt a földesura. 1715-ben hat magyar, 1720-ban két magyar és három tót háztartását vették fel az összeírásba. A török hódoltság megszüntétől 1848-ig az esztergomi érseké volt, az 1754-55. évi összeírás szerint azonban Veres Istvánnak is volt itt birtoka. Jelenleg Giller János a nagyobb birtokosa. A róm. kath. plebánia 1265-ben már fennállott. 1796-ban lett ismét helyreállítva, a templom 1750-ben épült. Sírboltjában nyugszik gróf Balassa Ferencz († 1807). A XIX. század első felében nagy tűzvész pusztította el a helységet, melynek emlékére a lakosság június 26-án fogadalmi ünnepet ül. A községhez tartoznak: Lécsány-major, Malomvölgy-telep és Virág major.

Magyar Katolikus Lexikon

Felsőzellő, Gross-Zellowitz, v. Nógrád vm. (Vel

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Felsőzellő. Első okleveles említését 1457-ben találjuk Nagy-Zellő alakban, bár kétségtelen, hogy sokkal korábbi település, hiszen ősi plébániája 1265-ben már fenállott. A török hódoltság alatt Mohammed aga hűbérbirtoka. A török kiveretése után az esztergomi érsekség kezére kerül (1598) s ilyenként szerepel 1848-ig. A község területe 2318 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 833. Hozzátartozik: Lécsény-major, Rókalyuk.

Z. Urbán Aladár

1946.5.22.
Felsőzellő - megszületett
Ipolyvarbó - tanított 1968-tól az ipolyvarbói alapiskola tanára.
Névelőfordulások
1248
Zelev
1304
Felzele
1457
Nagzelew
1773
Nagy-Zellő, Welké Zelencze,
1786
Nagy-Zellő, Welké Zelencze,
1808
Nagy-Zellő, Groß-Zellowitz, Welké Zljewce, Welké Zléwce,
1863
Nagyzellő,
1907
Felsőzellő,
1920
Veľké Zlievce,
1927
Veľké Zlievce, Nagy-Zellő,
1938
Felsőzellő,
1945
Veľké Zlievce, Nagy-Zellő,
1948
Veľké Zlievce
1994
Felsőzellő

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Felsőzellő (Veľké Zlievce) 127
Telefon: 0474892123
Fax: 04748922123

Honlap: velkezlievce.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Krahulec Ivan (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Belová Andrea (Független)
Berky Viliam (KDH)
Libiak Peter (MOST - HÍD)
Urbanová Gabriela (SMER-SD)
Bystrianska Judita (SMER-SD)
Független 20% Független 1 képviselö KDH 20% KDH 1 képviselö MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö SMER-SD 40% SMER-SD 2 képviselö 5 képviselö
Felsőzellői Posta

Felsőzellő 325

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Kürtösi utca 87

Felsőzellői Községi Hivatal

Felsőzellő 127

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 729 94%
szlovákok 13 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 28 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 772
magyarok 804 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 804
magyarok 714 93%
szlovákok 39 5%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 13 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 767
magyarok 169 35%
szlovákok 297 61%
romák 18 4%
ukránok 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 487
magyarok 121 24%
szlovákok 355 71%
romák 17 3%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 1%
összlétszám 502
magyarok 52 11%
szlovákok 419 85%
romák 1 0%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 19 4%
összlétszám 493
magyarok 39 8%
szlovákok 442 89%
romák 8 2%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 8 2%
összlétszám 498
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 388
Választási részvétel: 65.72 %
Kiadott boríték: 255
Bedobott boríték: 255

Polgármester

Érvényes szavazólap: 252
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Krahulec Ivan 186 73.81 % SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Bela Gabriel 66 26.19 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Urbanová Gabriela 144 SMER-SD
Belová Andrea 123 Független
Bystrianska Judita 106 SMER-SD
Libiak Peter 104 MOST - HÍD
Berky Viliam 98 KDH

Képviselők

2014
SMER-SD 60.00% SMER-SD 3 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö KDH 20.00% KDH 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 380
Választási részvétel: 12.63 %
Kiadott boríték: 48
Bedobott boríték: 48
Választásra jogosult: 380
Választási részvétel: 13.42 %
Kiadott boríték: 51
Bedobott boríték: 51
Választásra jogosult: 394
Választási részvétel: 35,02 %
Kiadott boríték: 138
Bedobott boríték: 138

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 42
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 129
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 20 47.62 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 16 38.10 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 4 9.52 % ĽS Naše Slovensko
Pavel Chovanec 1 2.38 % ÚSVIT
Jaroslav Sekerka 1 2.38 % KSS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Ondrej Binder 0 0.00 % Független
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Vladimír Maňka 16 32.00% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Marian Kotleba 40 31.01 % ĽSNS
Ján Lunter 32 24.81 % Független
Igor Kašper 26 20.16 % Független
Milan Urbáni 9 6.98 % SMS
Viliam Baňák 5 3.88 % JĽSS
Martin Juhaniak 4 3.10 % Független
Stanislav Mičev 4 3.10 % Független
Jozef Šimko 2 1.55 % Független
Jozef Sásik 2 1.55 % SĽSAH
Miroslav Gálik 2 1.55 % NAS
Martin Klus 1 0.78 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Pavel Greksa 1 0.78 % Független
Zdenek Očovan 1 0.78 % NAJ
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 47
Érvényes szavazólap: 135
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Jaroslav Zauška 29 61.70% SMER - SD, KDH
Mirko Trojčák 24 51.06% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 22 46.81% SMER - SD, KDH
Darina Antolíková 9 19.15% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Mária Lőrincz 8 17.02% Független
László Jámbor 7 14.89% SMK-MKP
Peter Šiška 6 12.77% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Jozef Filip 5 10.64% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Attila Baki 3 6.38% MOST - HÍD
Václav Hájevský 1 2.13% Független
Richárd Hamerlik 1 2.13% SMS
Dušan Backo 1 2.13% SNS
Pavol Goda 1 2.13% SĽS
Peter Bartoš 1 2.13% ĽS Naše Slovensko
Bohuslav Beňo 1 2.13% OKS
Miroslav Bartoš 0 0.00% SRK
Anna Hlivárová 0 0.00% ASV
Tomáš Krahulec 91 67.41% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Ondrej Kollár 39 28.89% SMER-SD
Mirko Trojčák 31 22.96% SMER-SD
Michal Györgyík 23 17.04% ĽS Naše Slovensko
Nicolas Dobrocký 16 11.85% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balík 15 11.11% SMK-MKP
Igor Boreš 14 10.37% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Jaroslav Dudáš 14 10.37% ĽS Naše Slovensko
Darina Antolíková 13 9.63% ŠANCA
Ľuboslav Dobrocký 12 8.89% ŠANCA
Peter Šalko 12 8.89% Független
Marcel Fagyas 10 7.41% MKDA-MKDSZ
László Jámbor 9 6.67% SMK-MKP
Jaroslav Filip 8 5.93% SMER-SD
Erika Kušická 7 5.19% MOST - HÍD
Michaela Činčurová 6 4.44% SNS
Ladislav Nozdrovický 4 2.96% Független
Anikó Korčoková 4 2.96% SMK-MKP
Miloš Krchňavý 4 2.96% Független
Dana Havrilová 2 1.48% Független
Mária Košíková 1 0.74% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Viktor Lestyánszky 1 0.74% MOST - HÍD
Rózsa Skabela 0 0.00% MOST - HÍD
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 8.34 %
Ipolynyék 120 7.30 %
Nagycsalomja 65 3.96 %
Ipolykeszi 57 3.47 %
Lukanénye 53 3.23 %
Csáb 43 2.62 %
Nagykürtös 40 2.43 %
Inám 38 2.31 %
Kóvár 34 2.07 %
Ipolyvarbó 28 1.70 %
Ipolynagyfalu 28 1.70 %
Ipolyszécsényke 26 1.58 %
Kelenye 22 1.34 %
Kőkeszi 21 1.28 %
Apátújfalu 20 1.22 %
Bussa 19 1.16 %
Terbegec 19 1.16 %
Ipolyhídvég 18 1.10 %
Zsély 17 1.03 %
Óvár 15 0.91 %
Leszenye 9 0.55 %
Dacsókeszi 6 0.37 %
Szelény 5 0.30 %
Csalár 5 0.30 %
Magasmajtény 5 0.30 %
Galábocs 4 0.24 %
Felsőzellő 4 0.24 %
Kiscsalomja 4 0.24 %
Tótgyarmat 3 0.18 %
Kékkő 3 0.18 %
Ipolyharaszti 3 0.18 %
Kislibercse 2 0.12 %
Rárósmulyad 2 0.12 %
Kiskürtös 2 0.12 %
Ebeck 2 0.12 %
Gyürki 2 0.12 %
Paróca 1 0.06 %
Nógrádszenna 1 0.06 %
Ipolykér 1 0.06 %
Felsőpalojta 1 0.06 %
Sirak 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Bátorfalu 1 0.06 %
Szécsénykovácsi 1 0.06 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 87.01 %
Mikszáthfalva 149 29.33 %
Ebeck 70 13.78 %
Kürtösújfalu 69 13.58 %
Kékkő 63 12.40 %
Zsély 51 10.04 %
Alsópalojta 39 7.68 %
Kiskürtös 30 5.91 %
Középpalojta 20 3.94 %
Nógrádszentpéter 18 3.54 %
Magasmajtény 15 2.95 %
Érújfalu 15 2.95 %
Erdőszelestény 15 2.95 %
Bereklak 15 2.95 %
Bussa 13 2.56 %
Alsózellő 10 1.97 %
Dacsólam 10 1.97 %
Csalár 9 1.77 %
Lukanénye 9 1.77 %
Nagyhalom 9 1.77 %
Leszenye 8 1.57 %
Kishalom 8 1.57 %
Dacsókeszi 8 1.57 %
Felsőpalojta 8 1.57 %
Alsósztregova 7 1.38 %
Bátorfalu 7 1.38 %
Csáb 7 1.38 %
Nógrádszenna 6 1.18 %
Felsőesztergály 6 1.18 %
Ipolynyék 6 1.18 %
Ipolykér 6 1.18 %
Alsóesztergály 6 1.18 %
Száraznyírjes 6 1.18 %
Tótgyarmat 5 0.98 %
Paróca 5 0.98 %
Felsősztregova 5 0.98 %
Apátújfalu 4 0.79 %
Szécsénykovácsi 4 0.79 %
Apafalva 3 0.59 %
Kóvár 3 0.59 %
Kőkeszi 3 0.59 %
Szelény 3 0.59 %
Kiscsalomja 3 0.59 %
Sirak 3 0.59 %
Kelenye 3 0.59 %
Gyürki 2 0.39 %
Szuhány 2 0.39 %
Felsőzellő 2 0.39 %
Óvár 2 0.39 %
Kislibercse 2 0.39 %
Zobor 2 0.39 %
Galábocs 2 0.39 %
Nagycsalomja 2 0.39 %
Nagylám 1 0.20 %
Veres 1 0.20 %
Ipolyharaszti 1 0.20 %
Süllye 1 0.20 %
Hartyán 1 0.20 %
Ipolyszécsényke 1 0.20 %
Csall 1 0.20 %
Tótkisfalu 1 0.20 %
Ipolykeszi 1 0.20 %
Ipolyvarbó 1 0.20 %
Ipolyhídvég 1 0.20 %
Ipolybalog 1 0.20 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 16.79 %
Nagykürtös 169 12.28 %
Magasmajtény 85 6.18 %
Apátújfalu 79 5.74 %
Ipolynyék 78 5.67 %
Csáb 69 5.01 %
Leszenye 64 4.65 %
Zsély 43 3.13 %
Bátorfalu 37 2.69 %
Óvár 27 1.96 %
Tótgyarmat 27 1.96 %
Kékkő 26 1.89 %
Bussa 24 1.74 %
Nagycsalomja 24 1.74 %
Ipolybalog 24 1.74 %
Szécsénykovácsi 23 1.67 %
Dacsókeszi 22 1.60 %
Kőkeszi 22 1.60 %
Inám 21 1.53 %
Ipolyharaszti 21 1.53 %
Bereklak 20 1.45 %
Középpalojta 18 1.31 %
Ipolyvarbó 18 1.31 %
Erdőszelestény 18 1.31 %
Csall 17 1.24 %
Nógrádszentpéter 16 1.16 %
Alsósztregova 16 1.16 %
Szelény 15 1.09 %
Ipolykeszi 14 1.02 %
Felsőzellő 13 0.94 %
Terbegec 13 0.94 %
Kiscsalomja 13 0.94 %
Kóvár 13 0.94 %
Sirak 12 0.87 %
Borosznok 12 0.87 %
Kiskürtös 11 0.80 %
Tótkisfalu 11 0.80 %
Ebeck 11 0.80 %
Szuhány 11 0.80 %
Ipolynagyfalu 10 0.73 %
Ipolykér 10 0.73 %
Kishalom 9 0.65 %
Kürtösújfalu 8 0.58 %
Gyürki 8 0.58 %
Alsózellő 8 0.58 %
Alsópalojta 7 0.51 %
Csalár 6 0.44 %
Nógrádszenna 6 0.44 %
Dacsólam 6 0.44 %
Érújfalu 5 0.36 %
Süllye 5 0.36 %
Nagyhalom 5 0.36 %
Felsősztregova 5 0.36 %
Apafalva 5 0.36 %
Felsőesztergály 5 0.36 %
Ipolyhídvég 4 0.29 %
Tótkelecsény 4 0.29 %
Galábocs 4 0.29 %
Mikszáthfalva 4 0.29 %
Kislibercse 4 0.29 %
Rárósmulyad 4 0.29 %
Kelenye 3 0.22 %
Hartyán 3 0.22 %
Alsóesztergály 2 0.15 %
Ipolyszécsényke 2 0.15 %
Nagylám 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 15.27 %
Nagykürtös 228 10.95 %
Magasmajtény 105 5.04 %
Óvár 76 3.65 %
Lukanénye 71 3.41 %
Ipolybalog 70 3.36 %
Ipolykér 69 3.31 %
Kékkő 50 2.40 %
Inám 43 2.07 %
Csalár 42 2.02 %
Ipolyhídvég 39 1.87 %
Bussa 34 1.63 %
Ipolykeszi 30 1.44 %
Kőkeszi 26 1.25 %
Csall 25 1.20 %
Csáb 23 1.10 %
Szécsénykovácsi 21 1.01 %
Nagycsalomja 20 0.96 %
Alsópalojta 20 0.96 %
Nógrádszentpéter 18 0.86 %
Ipolynagyfalu 17 0.82 %
Leszenye 16 0.77 %
Zsély 14 0.67 %
Erdőszelestény 14 0.67 %
Dacsókeszi 13 0.62 %
Ipolyharaszti 13 0.62 %
Bátorfalu 11 0.53 %
Gyürki 11 0.53 %
Ebeck 11 0.53 %
Kishalom 10 0.48 %
Bereklak 10 0.48 %
Alsósztregova 10 0.48 %
Szelény 9 0.43 %
Ipolyvarbó 9 0.43 %
Tótkisfalu 9 0.43 %
Apátújfalu 8 0.38 %
Kóvár 7 0.34 %
Felsőzellő 7 0.34 %
Kelenye 7 0.34 %
Terbegec 7 0.34 %
Mikszáthfalva 6 0.29 %
Felsőesztergály 6 0.29 %
Galábocs 5 0.24 %
Sirak 5 0.24 %
Tótgyarmat 5 0.24 %
Középpalojta 5 0.24 %
Apafalva 5 0.24 %
Kiskürtös 4 0.19 %
Kürtösújfalu 4 0.19 %
Rárósmulyad 4 0.19 %
Szuhány 4 0.19 %
Nagyhalom 3 0.14 %
Zobor 3 0.14 %
Ipolyszécsényke 3 0.14 %
Felsősztregova 3 0.14 %
Nógrádszenna 3 0.14 %
Felsőpalojta 3 0.14 %
Alsóesztergály 2 0.10 %
Alsózellő 2 0.10 %
Veres 2 0.10 %
Hartyán 2 0.10 %
Dacsólam 2 0.10 %
Kislibercse 2 0.10 %
Nagylám 2 0.10 %
Száraznyírjes 1 0.05 %
Kiscsalomja 1 0.05 %
Tótkelecsény 1 0.05 %
Érújfalu 1 0.05 %
Borosznok 1 0.05 %
Süllye 1 0.05 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 57.56 %
Kékkő 70 8.21 %
Magasmajtény 34 3.99 %
Zsély 31 3.63 %
Kiskürtös 31 3.63 %
Nógrádszentpéter 30 3.52 %
Bussa 19 2.23 %
Mikszáthfalva 18 2.11 %
Felsőzellő 14 1.64 %
Ipolynyék 14 1.64 %
Lukanénye 13 1.52 %
Leszenye 13 1.52 %
Alsózellő 12 1.41 %
Alsópalojta 12 1.41 %
Alsósztregova 11 1.29 %
Bereklak 11 1.29 %
Érújfalu 11 1.29 %
Alsóesztergály 11 1.29 %
Felsőesztergály 11 1.29 %
Szécsénykovácsi 10 1.17 %
Dacsólam 8 0.94 %
Nagyhalom 8 0.94 %
Csalár 8 0.94 %
Ipolyvarbó 7 0.82 %
Csáb 7 0.82 %
Kishalom 7 0.82 %
Tótkisfalu 7 0.82 %
Kürtösújfalu 7 0.82 %
Ebeck 7 0.82 %
Kiscsalomja 7 0.82 %
Szelény 6 0.70 %
Hartyán 6 0.70 %
Középpalojta 6 0.70 %
Tótkelecsény 5 0.59 %
Nagycsalomja 5 0.59 %
Kőkeszi 5 0.59 %
Szuhány 5 0.59 %
Terbegec 4 0.47 %
Csall 4 0.47 %
Apátújfalu 4 0.47 %
Ipolykér 4 0.47 %
Kislibercse 4 0.47 %
Erdőszelestény 4 0.47 %
Ipolybalog 4 0.47 %
Száraznyírjes 4 0.47 %
Dacsókeszi 4 0.47 %
Sirak 3 0.35 %
Óvár 3 0.35 %
Galábocs 3 0.35 %
Ipolyszécsényke 3 0.35 %
Bátorfalu 3 0.35 %
Zobor 2 0.23 %
Gyürki 2 0.23 %
Tótgyarmat 2 0.23 %
Felsősztregova 2 0.23 %
Felsőpalojta 2 0.23 %
Ipolyharaszti 1 0.12 %
Paróca 1 0.12 %
Inám 1 0.12 %
Kóvár 1 0.12 %
Ipolynagyfalu 1 0.12 %
Nógrádszenna 1 0.12 %
Ipolyhídvég 1 0.12 %
Ipolykeszi 1 0.12 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 45.49 %
Kékkő 56 5.32 %
Zsély 50 4.75 %
Lukanénye 43 4.08 %
Alsópalojta 41 3.89 %
Mikszáthfalva 36 3.42 %
Erdőszelestény 31 2.94 %
Érújfalu 30 2.85 %
Kiskürtös 30 2.85 %
Nógrádszentpéter 28 2.66 %
Alsósztregova 28 2.66 %
Középpalojta 23 2.18 %
Dacsókeszi 23 2.18 %
Ebeck 22 2.09 %
Bereklak 22 2.09 %
Bussa 21 1.99 %
Alsózellő 21 1.99 %
Kőkeszi 21 1.99 %
Csáb 20 1.90 %
Apátújfalu 19 1.80 %
Kürtösújfalu 17 1.61 %
Tótgyarmat 16 1.52 %
Nógrádszenna 15 1.42 %
Ipolynyék 14 1.33 %
Felsőzellő 14 1.33 %
Leszenye 14 1.33 %
Csalár 13 1.23 %
Kiscsalomja 13 1.23 %
Nagycsalomja 12 1.14 %
Alsóesztergály 11 1.04 %
Kislibercse 11 1.04 %
Felsőesztergály 11 1.04 %
Hartyán 10 0.95 %
Inám 10 0.95 %
Tótkisfalu 10 0.95 %
Szelény 10 0.95 %
Magasmajtény 10 0.95 %
Nagylám 9 0.85 %
Szécsénykovácsi 9 0.85 %
Szuhány 8 0.76 %
Felsőpalojta 7 0.66 %
Dacsólam 7 0.66 %
Apafalva 7 0.66 %
Bátorfalu 6 0.57 %
Sirak 6 0.57 %
Ipolynagyfalu 6 0.57 %
Nagyhalom 6 0.57 %
Ipolyhídvég 5 0.47 %
Tótkelecsény 5 0.47 %
Gyürki 5 0.47 %
Csall 5 0.47 %
Óvár 5 0.47 %
Ipolykér 5 0.47 %
Terbegec 5 0.47 %
Kishalom 5 0.47 %
Kelenye 5 0.47 %
Galábocs 4 0.38 %
Paróca 4 0.38 %
Ipolyharaszti 4 0.38 %
Süllye 3 0.28 %
Száraznyírjes 3 0.28 %
Rárósmulyad 3 0.28 %
Kóvár 3 0.28 %
Zobor 2 0.19 %
Ipolykeszi 2 0.19 %
Ipolybalog 2 0.19 %
Borosznok 2 0.19 %
Veres 2 0.19 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Ipolyszécsényke 1 0.09 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Nagykürtös 246 19.20 %
Erdőszelestény 168 13.11 %
Zsély 73 5.70 %
Kékkő 32 2.50 %
Leszenye 27 2.11 %
Csáb 25 1.95 %
Magasmajtény 24 1.87 %
Mikszáthfalva 22 1.72 %
Kiscsalomja 21 1.64 %
Lukanénye 21 1.64 %
Dacsólam 21 1.64 %
Bussa 21 1.64 %
Apátújfalu 19 1.48 %
Nógrádszentpéter 18 1.41 %
Középpalojta 15 1.17 %
Bereklak 15 1.17 %
Kiskürtös 14 1.09 %
Alsópalojta 14 1.09 %
Érújfalu 14 1.09 %
Kürtösújfalu 14 1.09 %
Csall 13 1.01 %
Ipolyvarbó 13 1.01 %
Ipolybalog 13 1.01 %
Terbegec 13 1.01 %
Ipolynyék 12 0.94 %
Nagycsalomja 12 0.94 %
Alsósztregova 12 0.94 %
Nagyhalom 12 0.94 %
Szécsénykovácsi 12 0.94 %
Ebeck 11 0.86 %
Alsózellő 8 0.62 %
Felsőzellő 8 0.62 %
Bátorfalu 7 0.55 %
Ipolyharaszti 7 0.55 %
Tótgyarmat 6 0.47 %
Csalár 6 0.47 %
Kishalom 6 0.47 %
Felsőesztergály 6 0.47 %
Felsőpalojta 6 0.47 %
Gyürki 6 0.47 %
Szelény 6 0.47 %
Dacsókeszi 5 0.39 %
Ipolynagyfalu 5 0.39 %
Kőkeszi 5 0.39 %
Kóvár 5 0.39 %
Tótkisfalu 5 0.39 %
Nógrádszenna 5 0.39 %
Kislibercse 4 0.31 %
Borosznok 4 0.31 %
Hartyán 4 0.31 %
Sirak 4 0.31 %
Zobor 4 0.31 %
Ipolykeszi 3 0.23 %
Felsősztregova 3 0.23 %
Ipolykér 3 0.23 %
Szuhány 3 0.23 %
Ipolyhídvég 3 0.23 %
Nagylám 3 0.23 %
Alsóesztergály 3 0.23 %
Inám 2 0.16 %
Süllye 2 0.16 %
Száraznyírjes 2 0.16 %
Galábocs 2 0.16 %
Óvár 1 0.08 %
Tótkelecsény 1 0.08 %
Apafalva 1 0.08 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 11.71 %
Nagykürtös 217 11.66 %
Ipolybalog 189 10.16 %
Lukanénye 124 6.66 %
Csáb 91 4.89 %
Nagycsalomja 80 4.30 %
Inám 72 3.87 %
Ipolyhídvég 64 3.44 %
Zsély 59 3.17 %
Bussa 51 2.74 %
Ipolykeszi 48 2.58 %
Kóvár 45 2.42 %
Ipolyvarbó 43 2.31 %
Apátújfalu 43 2.31 %
Óvár 42 2.26 %
Ipolynagyfalu 38 2.04 %
Ipolyszécsényke 36 1.93 %
Kőkeszi 36 1.93 %
Kelenye 27 1.45 %
Kékkő 22 1.18 %
Terbegec 21 1.13 %
Dacsókeszi 20 1.07 %
Leszenye 19 1.02 %
Szécsénykovácsi 18 0.97 %
Felsőzellő 15 0.81 %
Alsósztregova 15 0.81 %
Szelény 15 0.81 %
Bátorfalu 14 0.75 %
Csalár 13 0.70 %
Nógrádszentpéter 11 0.59 %
Kiscsalomja 10 0.54 %
Galábocs 10 0.54 %
Magasmajtény 10 0.54 %
Alsópalojta 9 0.48 %
Erdőszelestény 9 0.48 %
Szuhány 8 0.43 %
Mikszáthfalva 8 0.43 %
Sirak 8 0.43 %
Tótkisfalu 7 0.38 %
Érújfalu 7 0.38 %
Alsózellő 7 0.38 %
Kiskürtös 7 0.38 %
Rárósmulyad 7 0.38 %
Hartyán 6 0.32 %
Tótgyarmat 6 0.32 %
Kürtösújfalu 6 0.32 %
Gyürki 6 0.32 %
Dacsólam 5 0.27 %
Tótkelecsény 5 0.27 %
Felsőesztergály 5 0.27 %
Kishalom 5 0.27 %
Ipolykér 5 0.27 %
Ipolyharaszti 5 0.27 %
Ebeck 4 0.21 %
Nagyhalom 4 0.21 %
Nagylám 4 0.21 %
Bereklak 4 0.21 %
Felsőpalojta 3 0.16 %
Középpalojta 3 0.16 %
Zobor 3 0.16 %
Csall 3 0.16 %
Nógrádszenna 2 0.11 %
Alsóesztergály 2 0.11 %
Kislibercse 2 0.11 %
Paróca 2 0.11 %
Apafalva 2 0.11 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Száraznyírjes 1 0.05 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 39.41 %
Középpalojta 113 17.47 %
Alsópalojta 91 14.06 %
Lukanénye 90 13.91 %
Felsőpalojta 79 12.21 %
Bereklak 61 9.43 %
Kékkő 32 4.95 %
Ebeck 32 4.95 %
Tótgyarmat 24 3.71 %
Csáb 22 3.40 %
Mikszáthfalva 21 3.25 %
Magasmajtény 20 3.09 %
Kőkeszi 17 2.63 %
Leszenye 16 2.47 %
Erdőszelestény 15 2.32 %
Ipolynyék 15 2.32 %
Dacsólam 15 2.32 %
Kiskürtös 14 2.16 %
Szuhány 14 2.16 %
Zsély 12 1.85 %
Dacsókeszi 11 1.70 %
Bussa 8 1.24 %
Kürtösújfalu 8 1.24 %
Alsóesztergály 7 1.08 %
Érújfalu 7 1.08 %
Apátújfalu 6 0.93 %
Nagycsalomja 6 0.93 %
Óvár 6 0.93 %
Nógrádszentpéter 6 0.93 %
Csalár 6 0.93 %
Terbegec 5 0.77 %
Csall 5 0.77 %
Alsózellő 5 0.77 %
Alsósztregova 5 0.77 %
Tótkisfalu 5 0.77 %
Hartyán 5 0.77 %
Ipolykeszi 5 0.77 %
Felsőzellő 4 0.62 %
Bátorfalu 4 0.62 %
Szelény 4 0.62 %
Kiscsalomja 4 0.62 %
Felsőesztergály 4 0.62 %
Sirak 3 0.46 %
Ipolynagyfalu 3 0.46 %
Nagylám 3 0.46 %
Apafalva 3 0.46 %
Gyürki 3 0.46 %
Ipolyhídvég 2 0.31 %
Ipolyharaszti 2 0.31 %
Száraznyírjes 2 0.31 %
Nógrádszenna 2 0.31 %
Ipolybalog 2 0.31 %
Kislibercse 2 0.31 %
Felsősztregova 1 0.15 %
Kishalom 1 0.15 %
Rárósmulyad 1 0.15 %
Kelenye 1 0.15 %
Szécsénykovácsi 1 0.15 %
Kóvár 1 0.15 %
Inám 1 0.15 %
Veres 1 0.15 %
Nagyhalom 1 0.15 %
Tótkelecsény 1 0.15 %
Zobor 1 0.15 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 15.01 %
Ipolybalog 179 11.53 %
Lukanénye 173 11.15 %
Csáb 132 8.51 %
Nagykürtös 125 8.05 %
Apátújfalu 119 7.67 %
Nagycsalomja 96 6.19 %
Zsély 80 5.15 %
Leszenye 69 4.45 %
Inám 61 3.93 %
Ipolykeszi 61 3.93 %
Bussa 59 3.80 %
Ipolyhídvég 59 3.80 %
Kőkeszi 58 3.74 %
Ipolyszécsényke 50 3.22 %
Tótgyarmat 48 3.09 %
Ipolyvarbó 48 3.09 %
Óvár 46 2.96 %
Kelenye 46 2.96 %
Kóvár 42 2.71 %
Terbegec 41 2.64 %
Bátorfalu 36 2.32 %
Ipolynagyfalu 34 2.19 %
Dacsókeszi 30 1.93 %
Szécsénykovácsi 26 1.68 %
Ipolyharaszti 18 1.16 %
Szelény 17 1.10 %
Sirak 15 0.97 %
Erdőszelestény 15 0.97 %
Csalár 14 0.90 %
Kékkő 13 0.84 %
Magasmajtény 12 0.77 %
Ipolykér 12 0.77 %
Ebeck 11 0.71 %
Mikszáthfalva 10 0.64 %
Felsőzellő 9 0.58 %
Csall 9 0.58 %
Gyürki 8 0.52 %
Galábocs 8 0.52 %
Bereklak 6 0.39 %
Rárósmulyad 6 0.39 %
Középpalojta 4 0.26 %
Alsóesztergály 4 0.26 %
Felsőpalojta 3 0.19 %
Kiscsalomja 3 0.19 %
Alsósztregova 3 0.19 %
Kiskürtös 2 0.13 %
Nagyhalom 2 0.13 %
Alsópalojta 2 0.13 %
Nógrádszenna 2 0.13 %
Szuhány 2 0.13 %
Nógrádszentpéter 2 0.13 %
Alsózellő 2 0.13 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Kürtösújfalu 1 0.06 %
Kislibercse 1 0.06 %
Tótkisfalu 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 3.32 %
Ipolykér 25 2.24 %
Bussa 21 1.89 %
Lukanénye 21 1.89 %
Szécsénykovácsi 21 1.89 %
Nagykürtös 19 1.71 %
Ipolynyék 17 1.53 %
Óvár 12 1.08 %
Zsély 12 1.08 %
Terbegec 11 0.99 %
Apátújfalu 11 0.99 %
Ipolybalog 11 0.99 %
Csáb 10 0.90 %
Felsőzellő 10 0.90 %
Nagycsalomja 8 0.72 %
Ipolyhídvég 7 0.63 %
Kőkeszi 7 0.63 %
Inám 7 0.63 %
Leszenye 7 0.63 %
Galábocs 5 0.45 %
Csalár 4 0.36 %
Ipolynagyfalu 4 0.36 %
Érújfalu 3 0.27 %
Hartyán 3 0.27 %
Dacsókeszi 3 0.27 %
Gyürki 3 0.27 %
Kóvár 3 0.27 %
Paróca 3 0.27 %
Ipolyszécsényke 3 0.27 %
Szelény 3 0.27 %
Erdőszelestény 3 0.27 %
Tótgyarmat 2 0.18 %
Felsőesztergály 2 0.18 %
Ipolyharaszti 2 0.18 %
Alsósztregova 2 0.18 %
Sirak 2 0.18 %
Mikszáthfalva 2 0.18 %
Alsózellő 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Alsópalojta 1 0.09 %
Ebeck 1 0.09 %
Alsóesztergály 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Magasmajtény 1 0.09 %
Nógrádszentpéter 1 0.09 %
Dacsólam 1 0.09 %
Bereklak 1 0.09 %
Nagylám 1 0.09 %
Kiscsalomja 1 0.09 %
Csall 1 0.09 %
Kékkő 1 0.09 %
Kiskürtös 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Szuhány 1 0.09 %
Középpalojta 1 0.09 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 8.70 %
Nagykürtös 96 7.59 %
Nógrádszentpéter 34 2.69 %
Érújfalu 17 1.34 %
Kékkő 16 1.27 %
Kislibercse 15 1.19 %
Tótkisfalu 15 1.19 %
Bussa 15 1.19 %
Magasmajtény 14 1.11 %
Borosznok 13 1.03 %
Süllye 11 0.87 %
Felsőesztergály 11 0.87 %
Lukanénye 9 0.71 %
Alsópalojta 9 0.71 %
Zsély 9 0.71 %
Csáb 9 0.71 %
Ipolyharaszti 9 0.71 %
Bereklak 8 0.63 %
Felsősztregova 8 0.63 %
Dacsólam 7 0.55 %
Tótkelecsény 7 0.55 %
Nagylám 7 0.55 %
Nógrádszenna 6 0.47 %
Felsőzellő 6 0.47 %
Csall 6 0.47 %
Szelény 5 0.40 %
Hartyán 5 0.40 %
Ipolynyék 5 0.40 %
Kiscsalomja 5 0.40 %
Bátorfalu 4 0.32 %
Nagycsalomja 4 0.32 %
Kiskürtös 4 0.32 %
Alsózellő 4 0.32 %
Szuhány 4 0.32 %
Paróca 4 0.32 %
Kürtösújfalu 3 0.24 %
Kelenye 3 0.24 %
Nagyhalom 3 0.24 %
Kőkeszi 2 0.16 %
Rárósmulyad 2 0.16 %
Ipolybalog 2 0.16 %
Dacsókeszi 2 0.16 %
Leszenye 2 0.16 %
Középpalojta 2 0.16 %
Száraznyírjes 2 0.16 %
Kishalom 1 0.08 %
Veres 1 0.08 %
Inám 1 0.08 %
Ebeck 1 0.08 %
Gyürki 1 0.08 %
Erdőszelestény 1 0.08 %
Mikszáthfalva 1 0.08 %
Tótgyarmat 1 0.08 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Apafalva 1 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Zobor 1 0.08 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 32.38 %
Zsély 73 4.64 %
Kékkő 64 4.07 %
Alsózellő 62 3.94 %
Lukanénye 49 3.12 %
Csáb 37 2.35 %
Alsósztregova 37 2.35 %
Középpalojta 36 2.29 %
Apátújfalu 35 2.23 %
Dacsókeszi 33 2.10 %
Nógrádszentpéter 29 1.84 %
Bereklak 28 1.78 %
Mikszáthfalva 28 1.78 %
Erdőszelestény 26 1.65 %
Kiskürtös 25 1.59 %
Érújfalu 25 1.59 %
Felsőzellő 23 1.46 %
Ipolynyék 23 1.46 %
Alsópalojta 21 1.34 %
Nagycsalomja 20 1.27 %
Ebeck 20 1.27 %
Leszenye 20 1.27 %
Kőkeszi 18 1.15 %
Felsőesztergály 18 1.15 %
Bussa 18 1.15 %
Szécsénykovácsi 18 1.15 %
Alsóesztergály 18 1.15 %
Csalár 17 1.08 %
Kiscsalomja 17 1.08 %
Tótgyarmat 16 1.02 %
Nógrádszenna 15 0.95 %
Terbegec 14 0.89 %
Ipolykér 14 0.89 %
Bátorfalu 11 0.70 %
Ipolybalog 11 0.70 %
Óvár 11 0.70 %
Tótkelecsény 11 0.70 %
Kelenye 11 0.70 %
Tótkisfalu 9 0.57 %
Szuhány 9 0.57 %
Kürtösújfalu 9 0.57 %
Sirak 9 0.57 %
Ipolyhídvég 9 0.57 %
Száraznyírjes 8 0.51 %
Inám 8 0.51 %
Ipolyvarbó 8 0.51 %
Felsőpalojta 7 0.45 %
Szelény 7 0.45 %
Apafalva 7 0.45 %
Süllye 6 0.38 %
Ipolyszécsényke 6 0.38 %
Galábocs 6 0.38 %
Ipolynagyfalu 6 0.38 %
Nagyhalom 6 0.38 %
Kóvár 6 0.38 %
Csall 6 0.38 %
Kislibercse 6 0.38 %
Magasmajtény 4 0.25 %
Ipolyharaszti 4 0.25 %
Ipolykeszi 3 0.19 %
Paróca 3 0.19 %
Nagylám 3 0.19 %
Gyürki 3 0.19 %
Felsősztregova 3 0.19 %
Kishalom 3 0.19 %
Dacsólam 3 0.19 %
Rárósmulyad 3 0.19 %
Veres 2 0.13 %
Borosznok 2 0.13 %
Zobor 2 0.13 %
Hartyán 1 0.06 %
Nagykürtös 717 79.67 %
Kékkő 93 10.33 %
Mikszáthfalva 76 8.44 %
Alsópalojta 67 7.44 %
Magasmajtény 59 6.56 %
Kiskürtös 39 4.33 %
Alsósztregova 36 4.00 %
Középpalojta 32 3.56 %
Zsély 31 3.44 %
Nógrádszentpéter 27 3.00 %
Erdőszelestény 25 2.78 %
Ebeck 22 2.44 %
Bereklak 22 2.44 %
Alsózellő 22 2.44 %
Ipolynyék 21 2.33 %
Bussa 18 2.00 %
Nagyhalom 14 1.56 %
Kürtösújfalu 13 1.44 %
Dacsókeszi 11 1.22 %
Csalár 9 1.00 %
Alsóesztergály 8 0.89 %
Dacsólam 8 0.89 %
Kislibercse 7 0.78 %
Csáb 7 0.78 %
Leszenye 6 0.67 %
Csall 6 0.67 %
Lukanénye 5 0.56 %
Tótkisfalu 5 0.56 %
Érújfalu 5 0.56 %
Szuhány 5 0.56 %
Kishalom 5 0.56 %
Felsőpalojta 4 0.44 %
Szécsénykovácsi 4 0.44 %
Sirak 4 0.44 %
Ipolyhídvég 4 0.44 %
Kőkeszi 4 0.44 %
Óvár 4 0.44 %
Szelény 4 0.44 %
Felsőzellő 4 0.44 %
Száraznyírjes 4 0.44 %
Nagylám 3 0.33 %
Ipolyharaszti 3 0.33 %
Bátorfalu 3 0.33 %
Ipolykér 3 0.33 %
Hartyán 3 0.33 %
Galábocs 3 0.33 %
Nagycsalomja 3 0.33 %
Terbegec 3 0.33 %
Ipolybalog 3 0.33 %
Apátújfalu 2 0.22 %
Ipolykeszi 2 0.22 %
Felsősztregova 2 0.22 %
Tótgyarmat 2 0.22 %
Zobor 2 0.22 %
Kóvár 2 0.22 %
Felsőesztergály 2 0.22 %
Nógrádszenna 2 0.22 %
Rárósmulyad 1 0.11 %
Süllye 1 0.11 %
Tótkelecsény 1 0.11 %
Ipolynagyfalu 1 0.11 %
Kelenye 1 0.11 %
Apafalva 1 0.11 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 54.74 %
Kékkő 203 7.82 %
Magasmajtény 163 6.28 %
Erdőszelestény 118 4.55 %
Nógrádszentpéter 116 4.47 %
Bereklak 105 4.04 %
Lukanénye 105 4.04 %
Bussa 104 4.01 %
Csáb 102 3.93 %
Alsópalojta 102 3.93 %
Alsósztregova 87 3.35 %
Zsély 86 3.31 %
Mikszáthfalva 80 3.08 %
Középpalojta 78 3.00 %
Kürtösújfalu 76 2.93 %
Dacsókeszi 69 2.66 %
Kőkeszi 63 2.43 %
Érújfalu 61 2.35 %
Kiskürtös 55 2.12 %
Szuhány 55 2.12 %
Leszenye 55 2.12 %
Ebeck 51 1.96 %
Dacsólam 51 1.96 %
Apátújfalu 51 1.96 %
Ipolynyék 45 1.73 %
Alsózellő 42 1.62 %
Felsőpalojta 41 1.58 %
Nógrádszenna 40 1.54 %
Kiscsalomja 36 1.39 %
Felsőesztergály 35 1.35 %
Bátorfalu 35 1.35 %
Csall 34 1.31 %
Tótgyarmat 32 1.23 %
Tótkisfalu 32 1.23 %
Csalár 31 1.19 %
Felsőzellő 31 1.19 %
Nagylám 30 1.16 %
Szelény 29 1.12 %
Nagycsalomja 28 1.08 %
Szécsénykovácsi 27 1.04 %
Alsóesztergály 26 1.00 %
Ipolybalog 25 0.96 %
Tótkelecsény 24 0.92 %
Sirak 24 0.92 %
Hartyán 24 0.92 %
Felsősztregova 24 0.92 %
Nagyhalom 22 0.85 %
Ipolykér 22 0.85 %
Óvár 21 0.81 %
Terbegec 21 0.81 %
Ipolyharaszti 20 0.77 %
Ipolykeszi 20 0.77 %
Kislibercse 17 0.65 %
Ipolyvarbó 16 0.62 %
Borosznok 15 0.58 %
Gyürki 15 0.58 %
Paróca 14 0.54 %
Kishalom 13 0.50 %
Apafalva 12 0.46 %
Ipolynagyfalu 12 0.46 %
Galábocs 12 0.46 %
Zobor 11 0.42 %
Inám 10 0.39 %
Ipolyhídvég 10 0.39 %
Száraznyírjes 8 0.31 %
Kóvár 8 0.31 %
Süllye 6 0.23 %
Ipolyszécsényke 6 0.23 %
Veres 5 0.19 %
Rárósmulyad 5 0.19 %
Kelenye 1 0.04 %
Nagykürtös 284 10.47 %
Kékkő 35 1.29 %
Magasmajtény 20 0.74 %
Nógrádszentpéter 19 0.70 %
Kiskürtös 17 0.63 %
Zsély 16 0.59 %
Bussa 14 0.52 %
Erdőszelestény 12 0.44 %
Csall 9 0.33 %
Száraznyírjes 9 0.33 %
Ebeck 9 0.33 %
Csáb 8 0.29 %
Alsópalojta 8 0.29 %
Mikszáthfalva 8 0.29 %
Bereklak 8 0.29 %
Galábocs 8 0.29 %
Dacsólam 8 0.29 %
Lukanénye 8 0.29 %
Leszenye 8 0.29 %
Érújfalu 8 0.29 %
Dacsókeszi 7 0.26 %
Kőkeszi 6 0.22 %
Ipolyvarbó 6 0.22 %
Ipolynyék 6 0.22 %
Apátújfalu 5 0.18 %
Középpalojta 5 0.18 %
Kiscsalomja 4 0.15 %
Szuhány 4 0.15 %
Borosznok 4 0.15 %
Csalár 4 0.15 %
Tótkisfalu 4 0.15 %
Óvár 4 0.15 %
Kóvár 3 0.11 %
Bátorfalu 3 0.11 %
Felsőesztergály 3 0.11 %
Alsóesztergály 3 0.11 %
Hartyán 3 0.11 %
Szelény 2 0.07 %
Gyürki 2 0.07 %
Kürtösújfalu 2 0.07 %
Tótkelecsény 2 0.07 %
Felsősztregova 2 0.07 %
Ipolybalog 2 0.07 %
Alsósztregova 2 0.07 %
Süllye 2 0.07 %
Tótgyarmat 2 0.07 %
Felsőpalojta 1 0.04 %
Zobor 1 0.04 %
Rárósmulyad 1 0.04 %
Nógrádszenna 1 0.04 %
Sirak 1 0.04 %
Ipolyharaszti 1 0.04 %
Ipolyhídvég 1 0.04 %
Inám 1 0.04 %
Ipolykér 1 0.04 %
Kelenye 1 0.04 %
Apafalva 1 0.04 %
Kishalom 1 0.04 %
Paróca 1 0.04 %
Nagycsalomja 1 0.04 %
Ipolynagyfalu 1 0.04 %
Felsőzellő 1 0.04 %
Alsózellő 1 0.04 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 23.16 %
Kékkő 61 4.84 %
Lukanénye 39 3.09 %
Zsély 38 3.01 %
Alsósztregova 28 2.22 %
Nógrádszentpéter 26 2.06 %
Bereklak 20 1.59 %
Alsózellő 19 1.51 %
Ebeck 18 1.43 %
Erdőszelestény 18 1.43 %
Csáb 16 1.27 %
Mikszáthfalva 16 1.27 %
Érújfalu 16 1.27 %
Felsőzellő 16 1.27 %
Nógrádszenna 15 1.19 %
Ipolynyék 14 1.11 %
Kürtösújfalu 13 1.03 %
Magasmajtény 13 1.03 %
Bussa 13 1.03 %
Alsópalojta 12 0.95 %
Kőkeszi 12 0.95 %
Középpalojta 12 0.95 %
Leszenye 12 0.95 %
Dacsókeszi 12 0.95 %
Kiskürtös 11 0.87 %
Tótgyarmat 10 0.79 %
Tótkisfalu 9 0.71 %
Inám 9 0.71 %
Dacsólam 9 0.71 %
Ipolykér 8 0.63 %
Csalár 8 0.63 %
Alsóesztergály 8 0.63 %
Apátújfalu 8 0.63 %
Kislibercse 7 0.56 %
Kelenye 7 0.56 %
Nagycsalomja 7 0.56 %
Csall 6 0.48 %
Apafalva 6 0.48 %
Kiscsalomja 6 0.48 %
Szelény 6 0.48 %
Nagylám 6 0.48 %
Óvár 6 0.48 %
Ipolyhídvég 5 0.40 %
Felsőesztergály 5 0.40 %
Szuhány 5 0.40 %
Felsőpalojta 4 0.32 %
Süllye 4 0.32 %
Ipolybalog 4 0.32 %
Nagyhalom 4 0.32 %
Tótkelecsény 4 0.32 %
Paróca 3 0.24 %
Kóvár 3 0.24 %
Sirak 3 0.24 %
Terbegec 3 0.24 %
Szécsénykovácsi 3 0.24 %
Ipolynagyfalu 3 0.24 %
Kishalom 3 0.24 %
Száraznyírjes 3 0.24 %
Veres 2 0.16 %
Bátorfalu 2 0.16 %
Ipolyszécsényke 2 0.16 %
Rárósmulyad 2 0.16 %
Borosznok 2 0.16 %
Ipolyharaszti 2 0.16 %
Hartyán 2 0.16 %
Gyürki 2 0.16 %
Zobor 2 0.16 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Galábocs 1 0.08 %
Felsősztregova 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Nagykürtös 758 37.64 %
Kékkő 105 5.21 %
Erdőszelestény 71 3.53 %
Magasmajtény 63 3.13 %
Bussa 62 3.08 %
Nógrádszentpéter 59 2.93 %
Bereklak 55 2.73 %
Csáb 51 2.53 %
Középpalojta 50 2.48 %
Alsópalojta 49 2.43 %
Zsély 48 2.38 %
Lukanénye 46 2.28 %
Ipolyhídvég 45 2.23 %
Kürtösújfalu 44 2.18 %
Alsósztregova 43 2.14 %
Felsőzellő 39 1.94 %
Mikszáthfalva 38 1.89 %
Dacsókeszi 38 1.89 %
Szuhány 35 1.74 %
Felsőesztergály 31 1.54 %
Apátújfalu 28 1.39 %
Kiskürtös 28 1.39 %
Csalár 27 1.34 %
Leszenye 27 1.34 %
Kőkeszi 26 1.29 %
Alsózellő 25 1.24 %
Dacsólam 25 1.24 %
Kiscsalomja 24 1.19 %
Ipolynyék 23 1.14 %
Érújfalu 23 1.14 %
Csall 21 1.04 %
Szécsénykovácsi 21 1.04 %
Felsősztregova 21 1.04 %
Felsőpalojta 20 0.99 %
Szelény 20 0.99 %
Alsóesztergály 20 0.99 %
Hartyán 19 0.94 %
Nagylám 18 0.89 %
Ipolynagyfalu 18 0.89 %
Ipolykér 17 0.84 %
Ipolyvarbó 17 0.84 %
Óvár 17 0.84 %
Ebeck 16 0.79 %
Tótgyarmat 16 0.79 %
Tótkisfalu 15 0.74 %
Kislibercse 15 0.74 %
Tótkelecsény 15 0.74 %
Nógrádszenna 15 0.74 %
Paróca 13 0.65 %
Ipolykeszi 13 0.65 %
Ipolybalog 12 0.60 %
Ipolyharaszti 12 0.60 %
Apafalva 11 0.55 %
Zobor 11 0.55 %
Terbegec 11 0.55 %
Galábocs 11 0.55 %
Borosznok 10 0.50 %
Kóvár 9 0.45 %
Kishalom 9 0.45 %
Száraznyírjes 8 0.40 %
Kelenye 7 0.35 %
Bátorfalu 7 0.35 %
Sirak 6 0.30 %
Gyürki 6 0.30 %
Ipolyszécsényke 6 0.30 %
Inám 6 0.30 %
Süllye 5 0.25 %
Nagycsalomja 5 0.25 %
Nagyhalom 4 0.20 %
Rárósmulyad 3 0.15 %
Veres 3 0.15 %
Nagykürtös 629 70.67 %
Kékkő 110 12.36 %
Zsély 56 6.29 %
Mikszáthfalva 54 6.07 %
Alsópalojta 51 5.73 %
Bereklak 42 4.72 %
Nógrádszentpéter 38 4.27 %
Bussa 35 3.93 %
Erdőszelestény 35 3.93 %
Kiskürtös 32 3.60 %
Csáb 28 3.15 %
Felsőesztergály 26 2.92 %
Kürtösújfalu 23 2.58 %
Alsózellő 22 2.47 %
Alsósztregova 22 2.47 %
Lukanénye 19 2.13 %
Ebeck 17 1.91 %
Magasmajtény 17 1.91 %
Nagyhalom 13 1.46 %
Dacsókeszi 13 1.46 %
Leszenye 13 1.46 %
Ipolykér 13 1.46 %
Érújfalu 13 1.46 %
Középpalojta 12 1.35 %
Felsőzellő 12 1.35 %
Szécsénykovácsi 11 1.24 %
Szuhány 10 1.12 %
Csalár 10 1.12 %
Száraznyírjes 10 1.12 %
Kőkeszi 9 1.01 %
Kiscsalomja 9 1.01 %
Dacsólam 9 1.01 %
Nógrádszenna 8 0.90 %
Galábocs 8 0.90 %
Tótgyarmat 8 0.90 %
Óvár 7 0.79 %
Felsőpalojta 7 0.79 %
Bátorfalu 6 0.67 %
Kislibercse 5 0.56 %
Ipolyharaszti 4 0.45 %
Ipolynagyfalu 4 0.45 %
Ipolynyék 4 0.45 %
Apátújfalu 4 0.45 %
Csall 4 0.45 %
Tótkelecsény 4 0.45 %
Zobor 4 0.45 %
Ipolyhídvég 3 0.34 %
Ipolybalog 3 0.34 %
Szelény 3 0.34 %
Apafalva 3 0.34 %
Alsóesztergály 3 0.34 %
Tótkisfalu 3 0.34 %
Kishalom 3 0.34 %
Süllye 2 0.22 %
Felsősztregova 2 0.22 %
Nagycsalomja 2 0.22 %
Kelenye 2 0.22 %
Ipolyvarbó 2 0.22 %
Borosznok 1 0.11 %
Gyürki 1 0.11 %
Veres 1 0.11 %
Rárósmulyad 1 0.11 %
Inám 1 0.11 %
Ipolyszécsényke 1 0.11 %
Ipolykeszi 1 0.11 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 10.66 %
Ipolybalog 57 9.64 %
Ipolykeszi 48 8.12 %
Ipolyhídvég 41 6.94 %
Nagycsalomja 24 4.06 %
Nagykürtös 22 3.72 %
Lukanénye 20 3.38 %
Ipolykér 13 2.20 %
Óvár 13 2.20 %
Ipolynagyfalu 12 2.03 %
Inám 12 2.03 %
Kóvár 11 1.86 %
Magasmajtény 8 1.35 %
Bussa 6 1.02 %
Ipolyszécsényke 6 1.02 %
Tótgyarmat 5 0.85 %
Kőkeszi 5 0.85 %
Zsély 4 0.68 %
Ipolyvarbó 4 0.68 %
Apátújfalu 4 0.68 %
Kelenye 4 0.68 %
Csalár 4 0.68 %
Szécsénykovácsi 4 0.68 %
Leszenye 3 0.51 %
Csáb 3 0.51 %
Kiscsalomja 2 0.34 %
Sirak 2 0.34 %
Érújfalu 2 0.34 %
Gyürki 2 0.34 %
Alsózellő 1 0.17 %
Tótkisfalu 1 0.17 %
Terbegec 1 0.17 %
Bátorfalu 1 0.17 %
Kékkő 1 0.17 %
Kishalom 1 0.17 %
Mikszáthfalva 1 0.17 %
Alsósztregova 1 0.17 %
Rárósmulyad 1 0.17 %
Dacsókeszi 1 0.17 %
Szelény 1 0.17 %
Zobor 1 0.17 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 20.34 %
Alsósztregova 136 14.56 %
Felsőzellő 91 9.74 %
Bussa 76 8.14 %
Nógrádszentpéter 31 3.32 %
Kékkő 24 2.57 %
Alsózellő 23 2.46 %
Mikszáthfalva 18 1.93 %
Kislibercse 16 1.71 %
Alsópalojta 16 1.71 %
Érújfalu 15 1.61 %
Magasmajtény 13 1.39 %
Középpalojta 10 1.07 %
Felsőesztergály 10 1.07 %
Rárósmulyad 9 0.96 %
Leszenye 9 0.96 %
Tótkelecsény 8 0.86 %
Nógrádszenna 8 0.86 %
Ipolynyék 7 0.75 %
Csáb 7 0.75 %
Dacsólam 7 0.75 %
Hartyán 7 0.75 %
Apátújfalu 7 0.75 %
Csalár 6 0.64 %
Ipolyvarbó 6 0.64 %
Zsély 6 0.64 %
Ebeck 6 0.64 %
Kishalom 5 0.54 %
Kiskürtös 5 0.54 %
Tótkisfalu 5 0.54 %
Lukanénye 5 0.54 %
Szuhány 4 0.43 %
Felsősztregova 4 0.43 %
Nagycsalomja 4 0.43 %
Erdőszelestény 4 0.43 %
Borosznok 4 0.43 %
Kürtösújfalu 4 0.43 %
Bereklak 4 0.43 %
Terbegec 4 0.43 %
Kőkeszi 3 0.32 %
Galábocs 3 0.32 %
Nagyhalom 3 0.32 %
Tótgyarmat 3 0.32 %
Alsóesztergály 2 0.21 %
Bátorfalu 2 0.21 %
Gyürki 2 0.21 %
Ipolykeszi 2 0.21 %
Csall 2 0.21 %
Nagylám 2 0.21 %
Dacsókeszi 2 0.21 %
Ipolybalog 2 0.21 %
Ipolyharaszti 2 0.21 %
Szécsénykovácsi 2 0.21 %
Ipolynagyfalu 2 0.21 %
Ipolykér 2 0.21 %
Kiscsalomja 2 0.21 %
Ipolyhídvég 2 0.21 %
Ipolyszécsényke 1 0.11 %
Süllye 1 0.11 %
Felsőpalojta 1 0.11 %
Kelenye 1 0.11 %
Kóvár 1 0.11 %
Sirak 1 0.11 %
Óvár 1 0.11 %
Száraznyírjes 1 0.11 %
Paróca 1 0.11 %
Zobor 1 0.11 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 10.93 %
Ipolyhídvég 131 8.73 %
Ipolybalog 83 5.53 %
Ipolynagyfalu 47 3.13 %
Inám 44 2.93 %
Nagykürtös 41 2.73 %
Óvár 35 2.33 %
Ipolykér 31 2.07 %
Ipolykeszi 27 1.80 %
Lukanénye 19 1.27 %
Csáb 18 1.20 %
Nagycsalomja 18 1.20 %
Kelenye 18 1.20 %
Ipolyszécsényke 17 1.13 %
Kóvár 15 1.00 %
Csalár 15 1.00 %
Apátújfalu 13 0.87 %
Sirak 11 0.73 %
Terbegec 11 0.73 %
Szécsénykovácsi 10 0.67 %
Kőkeszi 9 0.60 %
Bussa 9 0.60 %
Bátorfalu 8 0.53 %
Leszenye 7 0.47 %
Tótgyarmat 6 0.40 %
Dacsókeszi 5 0.33 %
Gyürki 5 0.33 %
Kékkő 5 0.33 %
Magasmajtény 4 0.27 %
Szelény 4 0.27 %
Ipolyvarbó 4 0.27 %
Zsély 4 0.27 %
Galábocs 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Érújfalu 3 0.20 %
Mikszáthfalva 2 0.13 %
Alsózellő 2 0.13 %
Rárósmulyad 2 0.13 %
Erdőszelestény 2 0.13 %
Zobor 1 0.07 %
Kiskürtös 1 0.07 %
Bereklak 1 0.07 %
Kiscsalomja 1 0.07 %
Alsósztregova 1 0.07 %
Felsőzellő 1 0.07 %
Ipolyharaszti 1 0.07 %
Csall 1 0.07 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 22.27 %
Alsósztregova 235 15.95 %
Nógrádszentpéter 76 5.16 %
Érújfalu 75 5.09 %
Kékkő 53 3.60 %
Bussa 40 2.72 %
Magasmajtény 39 2.65 %
Kislibercse 32 2.17 %
Hartyán 30 2.04 %
Felsősztregova 29 1.97 %
Tótkisfalu 28 1.90 %
Nógrádszenna 23 1.56 %
Mikszáthfalva 20 1.36 %
Erdőszelestény 19 1.29 %
Tótkelecsény 19 1.29 %
Zsély 18 1.22 %
Alsópalojta 18 1.22 %
Süllye 18 1.22 %
Borosznok 16 1.09 %
Felsőzellő 12 0.81 %
Kiskürtös 12 0.81 %
Bereklak 12 0.81 %
Apátújfalu 11 0.75 %
Felsőesztergály 11 0.75 %
Alsózellő 10 0.68 %
Alsóesztergály 9 0.61 %
Dacsókeszi 9 0.61 %
Középpalojta 9 0.61 %
Rárósmulyad 8 0.54 %
Leszenye 8 0.54 %
Nagylám 8 0.54 %
Lukanénye 8 0.54 %
Kóvár 8 0.54 %
Kürtösújfalu 7 0.48 %
Csáb 7 0.48 %
Paróca 7 0.48 %
Nagyhalom 6 0.41 %
Óvár 6 0.41 %
Ipolykér 6 0.41 %
Dacsólam 5 0.34 %
Szelény 4 0.27 %
Szuhány 4 0.27 %
Tótgyarmat 4 0.27 %
Csalár 4 0.27 %
Gyürki 4 0.27 %
Csall 4 0.27 %
Kishalom 4 0.27 %
Ipolykeszi 3 0.20 %
Ipolynyék 3 0.20 %
Szécsénykovácsi 3 0.20 %
Ebeck 3 0.20 %
Kelenye 3 0.20 %
Kiscsalomja 3 0.20 %
Nagycsalomja 2 0.14 %
Bátorfalu 2 0.14 %
Felsőpalojta 2 0.14 %
Kőkeszi 2 0.14 %
Veres 2 0.14 %
Terbegec 2 0.14 %
Zobor 2 0.14 %
Ipolyharaszti 2 0.14 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Galábocs 1 0.07 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Sirak 1 0.07 %
Ipolybalog 1 0.07 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
81 24.77%
Együttélés-MKDM
68 20.80%
KSČ
60 18.35%
KDH
36 11.01%
DÚRS
24 7.34%
SPV
17 5.20%
DS
11 3.36%
SSL
10 3.06%
SNS
10 3.06%
SZ
6 1.83%
SD
3 0.92%
Egyéb
1 0.31%
Érvényes szavazatok 327
HZDS
110 36.79%
Együttélés-MKDM
79 26.42%
SDĽ
40 13.38%
KSS
17 5.69%
SKDH
8 2.68%
ODÚ
8 2.68%
Magyar Polgári Párt
7 2.34%
ROI
6 2.01%
KDH
5 1.67%
SDSS
5 1.67%
SZS
4 1.34%
SNS
3 1.00%
SZ
2 0.67%
Egyéb
5 1.67%
Érvényes szavazatok 299
MK
81 31.40%
HZDS-RSS
58 22.48%
SP-VOĽBA
31 12.02%
ROISR
18 6.98%
KSS
17 6.59%
14 5.43%
KDH
7 2.71%
ZRS
6 2.33%
DS
5 1.94%
SPK
5 1.94%
SD
3 1.16%
HZPCS
3 1.16%
SNS
3 1.16%
KSÚ
3 1.16%
RSDSS
2 0.78%
Egyéb
2 0.78%
Érvényes szavazatok 258
MKP
65 24.34%
HZDS
58 21.72%
SDK
36 13.48%
SDĽ
35 13.11%
SOP
29 10.86%
KSS
22 8.24%
SNS
11 4.12%
ZRS
6 2.25%
MLHZP
2 0.75%
B-RRS
2 0.75%
Egyéb
1 0.37%
Érvényes szavazatok 267
MKP
50 23.04%
HZDS
33 15.21%
SMER
30 13.82%
KSS
28 12.90%
SDKU
21 9.68%
SZS
8 3.69%
ROISR
8 3.69%
NOSNP
8 3.69%
ANO
7 3.23%
SDĽ
5 2.30%
SNS
4 1.84%
PSNS
3 1.38%
ROMA
3 1.38%
B RRS
2 0.92%
SNJ
2 0.92%
KDH
2 0.92%
SDPO
1 0.46%
ROSA
1 0.46%
HZD
1 0.46%
Érvényes szavazatok 217
SMER
91 41.74%
MKP
25 11.47%
SDKU DS
22 10.09%
SNS
20 9.17%
KSS
19 8.72%
KDH
17 7.80%
LB
7 3.21%
ĽS HZDS
4 1.83%
ZRS
3 1.38%
NADEJ
2 0.92%
HZD
2 0.92%
SOS
2 0.92%
SDĽ
2 0.92%
ANO
1 0.46%
SF
1 0.46%
Érvényes szavazatok 218
SMER
89 42.18%
SDKU DS
36 17.06%
Most-Híd
22 10.43%
SNS
9 4.27%
MKP
8 3.79%
SaS
7 3.32%
SDĽ
7 3.32%
ĽS HZDS
7 3.32%
KSS
6 2.84%
EDS
5 2.37%
LSNS
4 1.90%
KDH
3 1.42%
Únia
3 1.42%
SRK
3 1.42%
Paliho Kapurkova
2 0.95%
Érvényes szavazatok 211
SMER SD
96 54.24%
MKP
15 8.47%
Most-Híd
14 7.91%
SDKU DS
12 6.78%
KDH
9 5.08%
SNS
7 3.95%
SaS
5 2.82%
Zelení
3 1.69%
OĽaNO
3 1.69%
ĽS HZDS
3 1.69%
LSNS
2 1.13%
KSS
2 1.13%
99 Percent
1 0.56%
SZS
1 0.56%
SZ
1 0.56%
SOSKA
1 0.56%
SSS NM
1 0.56%
Zmena zdola DU
1 0.56%
Érvényes szavazatok 177
SMER SD
49 28.16%
ŠANCA
31 17.82%
LSNS
23 13.22%
MKP
15 8.62%
OĽANO-NOVA
13 7.47%
Most-Híd
10 5.75%
SNS
9 5.17%
#SIEŤ
7 4.02%
SaS
7 4.02%
SME RODINA
4 2.30%
TIP
3 1.72%
KDH
1 0.57%
VZDOR
1 0.57%
SKOK!
1 0.57%
Érvényes szavazatok 174
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések