SK
KS
.....

Felsőtőkés

Község

címer zászló
18 4% magyar 1910
4 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Vyšný Klátov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Kassai-hegység
Más földrajzi nevek:
Andeková, Bartolovské, Bradlisko, Bystré (Gugelek), Béla-patak (Hasak-patak), Čaks, Dolinka, Első-kopasz (Predné holisko v. Holica), Gesgrund, Grengeľ, Harangó, Hámorská dolka, Hátsó-kopasz, Iberšek, Janečková, Kassai-erdő (Košický les), Keruľová, Kopel, Koválová, Košarisko, Lajos-menedékház (Lajoška), Miszlókai-patak (Myslavský potok), Na horu, Na kopcovej ceste, Na Rutenberg, Nad Keseľom, Nad Opatovou, Panský les, Pišverky, Plešiny (Plesinberg), Pod grúňom, Poľana, Pri kríži, Pri Krížnej hore, Pri potôčikoch, Rutenberg, Tokáreň, Vašušten, Vrbica, Vyšný Rutenberg, Šajby, Šimonová, Štenberg, Széles-domb (Široký hŕbok), Za plot, Za Rutenberg, Zadné uhlisko
Koordináták:
48.74440765, 21.12433243
Terület:
17,84 km2
Rang:
község
Népesség:
450
Tszf. magasság:
486 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04412
Település kód:
522210
Szervezeti azonosító:
324931
Adóazonosító:
2021245171

Felsőtőkés a Kassai-hegység (Szomolnok-Kassai-hegycsoport) keleti részén, a Kojsói-havasok keleti lábánál, 490 méteres (határa 424-1008 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Alsótőkés északnyugati szomszédságában, Kassától 13 km-re nyugatra. A község történelmi központja egy forrás mellett kialakult lejtős főtér körül jött létre, tengelyében az 507 méteres magasságban épült templommal. A főtértől délnyugatra, az alsótőkési út mellett alakult ki a 20. század második felében az új családi házas településrész. Külterületi lakott helye nincs, de a községközponttól 1 km-re délre, a Miszlókai-patak mentén kisebb hétvégi házas üdülőkörzet alakult ki. Határa nyugat felé mélyen benyúlik a Kojsói-havasok erdei közé, legmagasabb pontját délnyugaton, az apátkai Kopasz-hegy (Holý vrch) déli lejtőjén találjuk, kimagasló pontjai az Első-kopasz (Predné holisko, 947 m), a Hátsó-kopasz (Zadné holisko, 808 m), valamint a Széles-domb (Široký hrbok, 731 m). Felsőtőkés határához tartozik a 908 méteres magasságban épült Lajos-menedékház (Chata Lajoška) is. 2010-ben területének 78,5 %-át (1400 ha) erdő (bükkösök, a magasabb területeken luc- és erdeifenyvesek), 10,3 %-át (184 ha) rét és legelő, 8,1 %-át (144 ha) pedig szántóföld foglalta el. Felsőtőkés a közúti közlekedés szempontjából zsákfalunak számít, csak Alsótőkés (2,5 km) felől, a 3404-es úton közelíthető meg, ugyanakkor szilárd burkolatú erdészeti út köti össze észak felé a Kassához tartozó Eprestetői-menedekékházzal (Chata Jahodná) és síközponttal (3,5 km), valamint az 547-es (Kassát Margitfalvával összekötő) országúttal (5,5 km). Délkeletről Alsótőkés, délről Hilyó, délnyugatról (rövid szakaszon) Aranyida, nyugatról Apátka, északról Kassabéla községekkel, északkeletről pedig Kassa-Nyugat kassai városrésszel határos. Déli határának nagy részét a Miszlókai-patak (Myslavský potok), északi határának egy részét a Bélai-patak (Belá) alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz tartozott, majd az ekkor létrehozott Kassa-vidéki járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). Területe (1910: 18,71 km², 1921-38: 18,89 km², 2011: 17,84 km²) 1910-hoz képest 4,9 százalékkal csökkent; 1950 előtt északon az Eprestetői-menedékháztól nyugatra eső határrészét Kassához csatolták.

Népesség

Felsőtőkést 2011-ben 442-en lakták, lakosságának 93,0 %-a volt szlovák nemzetiségű, 6,6 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségéről. A község évszázadok óta szlovák lakosságú, 1910-ben lakosságának 93,9 %-a volt szlovák és 3,5 %-a (18 fő) magyar anyanyelvű. A lakosság túlnyomó többsége (1921-ben 98,3 %, 2011-ben 81,2 %) római katolikus vallású. A község népessége 1880-1950 között viszonylag stabilan alakult (442-529 fő között), 1950-1970 között egyhatodával nőtt (442 főről 511-re), az 1980-1991 közötti időszakra azonban az elvándorlás és a lakosságszám 15,8 százalékos csökkenése (488 főről 411 főre) volt a jellemző. 1991-ben érte el a község az elmúlt kétszáz év népességminimumát (411 fő), majd az 1990-es évek stagnálása után a lassan meginduló szuburbanizáció itt is éreztette hatását: 2001-2011 között már 6,8 %-al (412 főről 442 főre) nőtt a lakosság száma (2017-re 446 főre). A Kassához közelebb eső Alsótőkéssel, Baskával, Idabukóccal és Kisidával szemben a tömeges beköltözés és a településkép ezzel járó átalakulása eddig szerencsésen elkerülte Felsőtőkést. A község népsűrűsége alacsony, 2011-ben a járási átlag alig egyharmadát tette ki (24,8 fő/km²).

Történelem

A község a 14. század első felében jött létre, korai története összefonódik Alsótőkésével, első telepesei németek voltak. Neve magyar eredetű, onnan kapta, hogy irtványföldön települt. A 14. századig a Vid nemzetségbeli Chyrke család birtoka volt, majd 1374-től egyike Kassa város jobbágyfalvainak. Különálló faluként 1332-ben „Superior Turas-Tukes” alakban említik először, 1397-ben „Fel-Teukes”, majd 1400-ban már német nevén, „Superior Bokkenzeifin” alakban (később Ober-Beckseifen) szerepelt. 1344-ben már létezett plébániája, 1382-ben fakápolna állt a faluban, ugyanebben az évben 32 portája volt. 1553-ban hat lakott portája volt. Lakói a 16. században protestáns hitre tértek. Régi német lakosságának emlékét több határnév őrzi (Rutenberg, Plesinberg, Grengeľ, Štenberg). 1715-ben 13 lakott portája volt. Az 1722-ben újjáalapított alsótőkési katolikus plébániát 1747-ben helyezték át Felsőtőkésre. A 18. század második felében lakosságának zömét már katolikus szlovákok alkották. 1762-ben 43 család élt a faluban. 1772-ben bánya, vaskohó és hámor is működött itt. 1780-ban 405 lakosa volt. 1828-ban 68 háza és 519 lakosa volt. Lakossága főként fakitermeléssel, szénégetéssel és legeltetéssel foglalkozott. 1868-69-ben Kassa város, mint kegyúr hozzájárulásával újjáépítették Szentháromságnak szentelt katolikus templomát. A 20. század elején gyorsan nőtt a község házainak száma: 1890-ben 56, 1900-ban 70, 1921-ben már 91 lakóház állt a faluban. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 472, 1930-ban 477 lakosa volt. 1927-ben épült fel a község határában (egy régi, már 1914-ben létező menedékház helyén) a Konrády Lajosról elnevezett Lajos-menedékház (a második világháborúban elpusztult, 1948-51-ben építették újjá). 1938. novemberétől 1945. januárjáig a községet visszacsatolták Magyarországhoz, ebben az időszakban Apátkával közös határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. 1941-ben 93 háza és 529 lakosa volt. 1944. őszén határában partizántevékenység folyt. 1948-ban hivatalos nevét a korábban használt Vyšný Tejkeš helyett hatósági úton Vyšný Klátovra változtatták. 1950-ben 442, 1961-ben 484, 1970-ben pedig 511 lakosa volt. A község villamosítására 1959-ben került sor, mezőgazdasági szövetkezete 1960-ban alakult. 1980-ra 488-ra, 1991-re 411-re esett Felsőtőkés népessége, lassú növekedésnek csak az ezredforduló után indult (2001-ben 412, 2011-ben 442, 2017-ben 446 lakos). 1985-ben a főtéren felépítették a Jednota kisáruházát, megbontva ezzel a faluközpont településképi egységét. Négyosztályos kisiskoláját az 1980-as években szüntették meg. A község zászlaját és címerét az 1839-es pecsét rajza alapján 2005-ben fogadták el. 2005-ben határának északkeleti részén jelentős uránérckészletet tártak fel. 2010. február 28-án határában meteorit csapódott be.

Mai jelentősége

A községben szlovák nevelési nyelvű óvoda található. Szentháromságnak szentelt római katolikus temploma egy 16. századi templom helyén épült 1869-ben neoklasszicista stílusban. A falu egykori kovácsműhelye 2001 óta a néprajzi gyűjteménynek ad otthont. Történelmi településképe viszonylag épségben fennmaradt, érdekességei a félszuterénes, helyenként emeletes parasztházak. Felsőtőkést a kék turistajelzés az Eprestetői-, a sárga jelzés pedig a Lajos-menedékházzal köti össze. Az 1927-ben épült, 1948-51-ben újjáépített menedékház a Kassai-hegység túraútvonalainak fontos csomópontja, a közelében található, Mária mennybemenetelének szentelt kápolna 1935-ben épült, 1991-ben újjáépítették.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

A. és F. Tőkés. Elegyes faluk Abaúj Várm. földes Uraik több Urak, lakosaik katolikusok, fekszenek a’ Kassai járásban; földgyeik néhol soványak, vagyonnyaik külömbfélék.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Tőkés, (Alsó és Felső), 2 egymáshoz közel fekvő tót falu, Abauj vmegyében, a Miszla patakja mellett, hegyek közt; 863 kath. lak. Felső-Tőkésen kath. plébánia van. Határuk hegyes, völgyes, sovány; erdejök szép s fenyvesük is van. F. u. Kassa városa. Ut. p. Kassa.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Hilyótól északra fekszik Felső-Tőkés, 56 házzal és 488 tót ajku lakossal. Postája és távirója Kassa. Mellette van Alsó-Tőkés, 49 házzal, 501 tót lakossal. Mindkét községnek régi kath. temploma volt, a felső-tőkésit Kassa városa mint kegyur, 1868-ban ujjá épittette. Azelőtt a plébánia Alsó-Tőkésen volt, 1749-ben áttették Felső-Tőkésre.

Magyar Katolikus Lexikon

Felsőtőkés, v. Abaúj-Torna vm. (Vyšný Klátov, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. sacai esp. ker-ében. - Az 1334: már létezett, s a reformáció után 1722: újjáélesztett alsótőkési pléb-t 1731: ~re helyezték át. Mai Szentháromság tp-át 1869: építették. Kegyura 1880: Kassa városa. Anyakönyvei 1722-től. Anyanyelve szl. - Lakói 2000: 384 r.k., össz. 412. ** KTN I:149. - Schem. Cass. 1915:51; 2000:34.

Helységnévtár

Tőkés (Felső-), RK. 442 Kassa, gk. 4 Kojso, izr. 5 Rozgony.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Felsőtőkés. Csak annyit állapíthatunk meg történetéből, hogy a XIV. századig a Vid-nemzetségbeli Chyrkecsalád kezén volt. ösi római katolikus templomát Kassa városa mint kegyúr 1868-ban újjáépíttette. Plébániáját 1749-ben hozták át Alsótőkésröl. A község területe 3282 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 504.

Névelőfordulások
1332
Superior Turas-Tukes
1397
Fel-Teukes
1400
Superior Bokkenzeifin
1553
Felso Thukes
1580
-
1650
Wiszneho Tekuskeho
1773
Felső-Tőkés
1786
Felschő-Tőkesch
1808
Felső-Tőkés
1863
Felsőtőkés
1920
Vyšný Tejkeš
1938
Felsőtőkés
1945
Vyšný Tejkeš
1948
Vyšný Klátov

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Vyšný Klátov) 131
Telefon: 0556967121

Honlap: vysnyklatov.tym.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Jusko Ondrej (SNS)

Képviselő-testület:
Juhás Štefan (Független)
Ruščák Balogová Viera (Független)
Cirnerová Alena (SNS)
Jusko Ondrej (SNS)
Macko Jozef (SNS)
Független 40% Független 2 képviselö SNS 60% SNS 3 képviselö 5 képviselö
Óvoda

Vyšný Klátov 132

Felsőtőkési Községi Hivatal

Vyšný Klátov 131

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 9 2%
szlovákok 432 96%
romák 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 451
magyarok 18 4%
szlovákok 480 94%
romák 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 13 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 511
magyarok 2 0%
szlovákok 470 100%
romák 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 472
magyarok 0 0%
szlovákok 411 100%
romák 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 411
magyarok 2 0%
szlovákok 409 99%
romák 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 412
magyarok 2 0%
szlovákok 411 93%
romák 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 29 7%
összlétszám 442
magyarok 4 1%
szlovákok 455 97%
romák 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 7 1%
összlétszám 470
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 373
Választási részvétel: 62.2 %
Kiadott boríték: 232
Bedobott boríték: 232

Polgármester

Érvényes szavazólap: 231
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Jusko Ondrej 168 72.73 % SNS
Juhás Štefan 63 27.27 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Cirnerová Alena 141 SNS
Juhás Štefan 120 Független
Jusko Ondrej 107 SNS
Macko Jozef 99 SNS
Ruščák Balogová Viera 98 Független

Képviselők

2014
SNS 40.00% SNS 2 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö KDH 20.00% KDH 1 képviselö 5 képviselö
2018
SNS 60.00% SNS 3 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 359
Választási részvétel: 11.70 %
Kiadott boríték: 42
Bedobott boríték: 42
Választásra jogosult: 360
Választási részvétel: 7.22 %
Kiadott boríték: 26
Bedobott boríték: 26
Választásra jogosult: 362
Választási részvétel: 24,03 %
Kiadott boríték: 87
Bedobott boríték: 87

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 42
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 83
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 20 47.62 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 5 11.90 % KDS
Lukáš Sisák 5 11.90 % KSS
Jozef Holečko 4 9.52 % Független
Dominika Palaščáková 3 7.14 % NOVA
Rastislav Masnyk 2 4.76 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 2 4.76 % Független
Ivan Kuhn 1 2.38 % OKS
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Zdenko Trebuľa 8 30.77% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 40 48.19 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 31 37.35 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Jarmila Tkáčová 6 7.23 % SNS
Karol Pataky 2 2.41 % MOST - HÍD, SKOK
Róbert Bačinský 2 2.41 % Független
Štefan Surmánek 1 1.20 % ĽSNS
Vladislav Stanko 1 1.20 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 42
Érvényes szavazólap: 78
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Monika Vargová 12 28.57% SNS
Radoslav Šimko 12 28.57% SNS
Monika Bérešová 11 26.19% SZS
Miloš Barcal 11 26.19% Független
Slavomír Horváth 11 26.19% SNS
Ivan Buchla 10 23.81% SNS
Ján Stanislav 10 23.81% SNS
Jozef Konkoly 10 23.81% SMER - SD
Štefan Petrík 9 21.43% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Róbert Čarny 8 19.05% SNS
Ján Kokarda 8 19.05% Független
Ľubomír Šimko 8 19.05% SMER - SD
Július Beluscák 7 16.67% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Miroslav Bačenko 7 16.67% Független
Viliam Bačo 7 16.67% Független
Ladislav Vojtko 7 16.67% KSS
Tomáš Suchý 7 16.67% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Štefan Markovič 6 14.29% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Michal Rečka 6 14.29% SMER - SD
Dominika Palaščáková 6 14.29% NOVA
Viktor Dulina 5 11.90% Független
Ján Bačo 5 11.90% SĽS
František Petro 5 11.90% SMER - SD
Ján Mikloš 5 11.90% KSS
Vojtech Staňo 5 11.90% SMER - SD
Norbert Krušinský 4 9.52% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Anton Medvec 4 9.52% Független
Ladislav Bartók 4 9.52% Független
Karol Dzugas 4 9.52% Független
Jaroslav Pástor 4 9.52% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Tóth 3 7.14% SaS
Mária Topoľančinová 3 7.14% ĽS-HZDS
Martin Baltes 3 7.14% SĽS
Elena Majancsíková 3 7.14% SĽS
Božena Letková 3 7.14% Független
Vladimír Popovič 3 7.14% SMS
Imrich Kohút 3 7.14% SĽS
Elena Fialková 3 7.14% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ľubica Holováčová 2 4.76% SĽS
Rastislav Moric 2 4.76% 7 STATOČNÝCH
Ivan Hriczko 2 4.76% Független
Viktor Sasák 2 4.76% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Františka Kočišová 2 4.76% SĽS
Róbert Šándor 1 2.38% Független
Roman Horváth 1 2.38% SRÚS
Jozef Tischler 1 2.38% SĽS
Peter Papáč 1 2.38% KSS
Jozef Koňa 1 2.38% SĽS
Jozef Holečko 1 2.38% Független
Ján Marton 1 2.38% NOVA
Anton Király 1 2.38% SMK-MKP
László Köteles 1 2.38% SMK-MKP
Július Grulyo 1 2.38% Független
Štefan Laczkó 1 2.38% 7 STATOČNÝCH
Ladislav Miko 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Jenő Csoltkó 0 0.00% Független
Peter Palaščák 0 0.00% SOĽ
Marián Kertész 0 0.00% PD
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Ján Serbin 30 38.46% Független
Ondrej Bernát 23 29.49% SMER-SD
Martin Smrčo 19 24.36% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 17 21.79% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Imrich Bakši 16 20.51% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 14 17.95% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Monika Gergelová 14 17.95% SNS
Anetta Strýčková 14 17.95% Független
Viktor Dulina 13 16.67% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Derevjaník 13 16.67% SMER-SD
Slavomír Horváth 12 15.38% SNS
Anton Medvec 10 12.82% Független
Július Begala 10 12.82% Független
Jarmila Vaňová 9 11.54% ŠKV
Ivan Hriczko 9 11.54% ŠKV
Vlastimil Lakatoš 9 11.54% Független
Mária Lacková 8 10.26% Független
Marcela Demkeová 8 10.26% ĽS Naše Slovensko
Mária Dulovičová 8 10.26% Független
Gabriel Böhm 7 8.97% Független
Pavol Bujňák 7 8.97% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Ján Kokarda 7 8.97% Független
František Petro 7 8.97% SMER-SD
Martin Baltes 7 8.97% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 6 7.69% Független
Erika Zámboriová 6 7.69% ŠKV
Martina Dutková 6 7.69% Független
Michal Rečka 5 6.41% SMER-SD
Ladislav Vojtko 5 6.41% KSS
Radoslav Hodor 4 5.13% Független
Pavol Lehotský 4 5.13% Független
František Gedra 4 5.13% ĽS Naše Slovensko
Rudolf Varga 4 5.13% VZDOR
Vojtech Farkaš 4 5.13% Független
Július Pelegrin 4 5.13% Független
Ladislav Andrejanin 4 5.13% ÚSVIT
Slavomír Borovský 3 3.85% DS
Adrianna Gergely Papp 3 3.85% SMK-MKP
István Zachariaš 3 3.85% SMK-MKP
Miloš Barcal 3 3.85% Független
Tamás Iván 3 3.85% SMK-MKP
Štefan Hudák 3 3.85% ĽS Naše Slovensko
Peter Kocai 3 3.85% NAJ
Jaroslav Pástor 3 3.85% MOST - HÍD
Jozef Hric 3 3.85% KSS
Ján Horváth 3 3.85% Független
Peter Seman 3 3.85% KSS
Alexander Horváth 2 2.56% MOST - HÍD
László Köteles 2 2.56% SMK-MKP
Alexander Képes 2 2.56% SMK-MKP
Roland Szabó 2 2.56% SMER-SD
Anton Király 2 2.56% SMK-MKP
Elena Fialková 2 2.56% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 2 2.56% MKDA-MKDSZ
Csaba Simkó 1 1.28% SMK-MKP
Ervín Kompuš 1 1.28% NAJ
Tibor Bráz 1 1.28% Független
Tomáš Suchý 1 1.28% ŠANCA
Augustín Köteles 1 1.28% NAJ
Jozef Krešák 1 1.28% ŠANCA
Attila Oravecz 1 1.28% MOST - HÍD
Csaba Káposztás 1 1.28% MKDA-MKDSZ
Norbert Krušinský 0 0.00% MOST - HÍD
Július Grulyo 0 0.00% Független
Gábor Szalay 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 32.66 %
Torna 145 6.99 %
Buzita 141 6.80 %
Somodi 111 5.35 %
Makranc 110 5.31 %
Debrőd 109 5.26 %
Csécs 94 4.53 %
Szeszta 73 3.52 %
Jászó 69 3.33 %
Jánok 64 3.09 %
Perény - Hím 63 3.04 %
Komaróc 63 3.04 %
Áj 57 2.75 %
Reste 57 2.75 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.46 %
Tornaújfalu 49 2.36 %
Alsólánc 48 2.32 %
Zsarnó 47 2.27 %
Bódvavendégi 40 1.93 %
Nagyida 40 1.93 %
Péder 40 1.93 %
Abaújszina 33 1.59 %
Pány 22 1.06 %
Mecenzéf 21 1.01 %
Jászómindszent 12 0.58 %
Tornahorváti 12 0.58 %
Szádelő 12 0.58 %
Kenyhec 11 0.53 %
Miglécnémeti 11 0.53 %
Stósz 7 0.34 %
Kisida 7 0.34 %
Felsőmecenzéf 5 0.24 %
Hernádcsány 4 0.19 %
Hernádzsadány 4 0.19 %
Kassamindszent 4 0.19 %
Magyarbőd 4 0.19 %
Jászóújfalu 3 0.14 %
Felsőtőkés 3 0.14 %
Koksóbaksa 3 0.14 %
Izdobabeszter 3 0.14 %
Hernádszokoly 3 0.14 %
Enyicke 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Rás 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Hernádszentistván 2 0.10 %
Benyék 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Kalsa 2 0.10 %
Hilyó 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 39.16 %
Torna 110 13.25 %
Kecer 63 7.59 %
Szepsi 47 5.66 %
Mecenzéf 28 3.37 %
Áj 16 1.93 %
Buzita 14 1.69 %
Jászómindszent 13 1.57 %
Csécs 11 1.33 %
Jászóújfalu 10 1.20 %
Kisida 9 1.08 %
Abaújszakaly 9 1.08 %
Györke 8 0.96 %
Kenyhec 8 0.96 %
Hernádcsány 8 0.96 %
Tornaújfalu 7 0.84 %
Abos 7 0.84 %
Izdobabeszter 7 0.84 %
Abaújszina 6 0.72 %
Stósz 6 0.72 %
Budamér 5 0.60 %
Hernádszentistván 5 0.60 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.60 %
Hernádszokoly 5 0.60 %
Pány 5 0.60 %
Enyicke 5 0.60 %
Benyék 5 0.60 %
Semse 5 0.60 %
Bolyár 5 0.60 %
Hernádzsadány 4 0.48 %
Rozgony 4 0.48 %
Debrőd 4 0.48 %
Koksóbaksa 4 0.48 %
Nagyida 4 0.48 %
Miglécnémeti 4 0.48 %
Zsarnó 4 0.48 %
Alsókemence 4 0.48 %
Lapispatakújtelep 4 0.48 %
Szeszta 3 0.36 %
Hilyó 3 0.36 %
Komaróc 3 0.36 %
Nagyszalánc 3 0.36 %
Alsólánc 3 0.36 %
Patacskő 3 0.36 %
Sároskőszeg 3 0.36 %
Felsőmislye 3 0.36 %
Felsőmecenzéf 3 0.36 %
Szaláncújváros 3 0.36 %
Ránk 3 0.36 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.36 %
Alsómislye 3 0.36 %
Rudnok 3 0.36 %
Baska 3 0.36 %
Perény - Hím 3 0.36 %
Lapispatak 2 0.24 %
Lengyelfalva 2 0.24 %
Makranc 2 0.24 %
Petőszinye 2 0.24 %
Alsóhutka 2 0.24 %
Felsőtőkés 2 0.24 %
Aranyida 2 0.24 %
Királynép 2 0.24 %
Kassamindszent 2 0.24 %
Garbócbogdány 2 0.24 %
Hernádgecse 1 0.12 %
Alsótőkés 1 0.12 %
Kassaolcsvár 1 0.12 %
Abaújrákos 1 0.12 %
Reste 1 0.12 %
Jánok 1 0.12 %
Rás 1 0.12 %
Bódvavendégi 1 0.12 %
Hatkóc 1 0.12 %
Eszkáros 1 0.12 %
Ájfalucska 1 0.12 %
Szalánchuta 1 0.12 %
Alsócsáj 1 0.12 %
Kelecsenyborda 1 0.12 %
Györgyi 1 0.12 %
Somodi 1 0.12 %
Terebő 1 0.12 %
Abaújnádasd 1 0.12 %
Abaújharaszti 1 0.12 %
Tornahorváti 1 0.12 %
Idabukóc 1 0.12 %
Felsőhutka 1 0.12 %
Felsőkemence 1 0.12 %
Balogd 1 0.12 %
Magyarbőd 1 0.12 %
Bölzse 1 0.12 %
Bátyok 1 0.12 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 30.76 %
Buzita 223 13.43 %
Csécs 84 5.06 %
Perény - Hím 79 4.76 %
Torna 77 4.64 %
Szeszta 77 4.64 %
Reste 67 4.03 %
Makranc 66 3.97 %
Komaróc 55 3.31 %
Debrőd 55 3.31 %
Somodi 53 3.19 %
Alsólánc 51 3.07 %
Nagyida 49 2.95 %
Tornaújfalu 38 2.29 %
Jászó 37 2.23 %
Áj 37 2.23 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.93 %
Zsarnó 31 1.87 %
Péder 30 1.81 %
Abaújszina 29 1.75 %
Jánok 28 1.69 %
Bódvavendégi 25 1.51 %
Mecenzéf 15 0.90 %
Semse 11 0.66 %
Pány 10 0.60 %
Kenyhec 9 0.54 %
Hernádcsány 9 0.54 %
Tornahorváti 8 0.48 %
Kassamindszent 8 0.48 %
Miglécnémeti 8 0.48 %
Györke 7 0.42 %
Enyicke 6 0.36 %
Kecer 6 0.36 %
Kisida 5 0.30 %
Izdobabeszter 5 0.30 %
Jászómindszent 5 0.30 %
Hernádszentistván 5 0.30 %
Regeteruszka 4 0.24 %
Királynép 4 0.24 %
Jászóújfalu 4 0.24 %
Szádelő 4 0.24 %
Felsőcsáj 3 0.18 %
Patacskő 3 0.18 %
Hernádszokoly 3 0.18 %
Hatkóc 3 0.18 %
Rozgony 3 0.18 %
Hernádzsadány 3 0.18 %
Lengyelfalva 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Felsőtőkés 2 0.12 %
Aranyida 2 0.12 %
Felsőkemence 2 0.12 %
Sároskőszeg 2 0.12 %
Bolyár 2 0.12 %
Alsótőkés 2 0.12 %
Baska 2 0.12 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.12 %
Felsőmecenzéf 2 0.12 %
Alsómislye 2 0.12 %
Nagyszalánc 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Abos 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Hilyó 1 0.06 %
Ránk 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Budamér 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 19.09 %
Jászómindszent 108 11.20 %
Stósz 76 7.88 %
Felsőmecenzéf 50 5.19 %
Szepsi 38 3.94 %
Kisida 36 3.73 %
Hernádcsány 24 2.49 %
Jászó 24 2.49 %
Kassamindszent 24 2.49 %
Jászóújfalu 22 2.28 %
Kassabéla 19 1.97 %
Rozgony 18 1.87 %
Budamér 18 1.87 %
Hernádszokoly 17 1.76 %
Semse 17 1.76 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.56 %
Sároskőszeg 15 1.56 %
Felsőtőkés 14 1.45 %
Kassaolcsvár 14 1.45 %
Csécs 12 1.24 %
Lengyelfalva 12 1.24 %
Torna 12 1.24 %
Izdobabeszter 12 1.24 %
Hernádszentistván 12 1.24 %
Idabukóc 11 1.14 %
Aranyida 11 1.14 %
Lapispatak 11 1.14 %
Koksóbaksa 10 1.04 %
Felsőmislye 9 0.93 %
Alsótőkés 9 0.93 %
Tarcavajkóc 8 0.83 %
Abaújszakaly 8 0.83 %
Tizsite 8 0.83 %
Baska 8 0.83 %
Hatkóc 7 0.73 %
Szalánchuta 7 0.73 %
Enyicke 7 0.73 %
Abaújnádasd 7 0.73 %
Nagyida 7 0.73 %
Abaújszina 7 0.73 %
Hilyó 7 0.73 %
Perény - Hím 7 0.73 %
Magyarbőd 7 0.73 %
Hernádgecse 7 0.73 %
Nagyszalánc 7 0.73 %
Györke 6 0.62 %
Garbócbogdány 6 0.62 %
Makranc 6 0.62 %
Lapispatakújtelep 6 0.62 %
Kelecsenyborda 6 0.62 %
Kecer 6 0.62 %
Királynép 6 0.62 %
Hernádzsadány 6 0.62 %
Rás 5 0.52 %
Pány 5 0.52 %
Rudnok 5 0.52 %
Kisladna 5 0.52 %
Terebő 5 0.52 %
Hernádgönyű 4 0.41 %
Buzita 4 0.41 %
Ájfalucska 4 0.41 %
Abaújharaszti 4 0.41 %
Zsarnó 4 0.41 %
Kalsa 4 0.41 %
Petőszinye 4 0.41 %
Szeszta 4 0.41 %
Nagyladna 4 0.41 %
Ósvacsákány 3 0.31 %
Felsőcsáj 3 0.31 %
Györgyi 3 0.31 %
Abaújrákos 3 0.31 %
Apátka 3 0.31 %
Jánok 3 0.31 %
Alsómislye 3 0.31 %
Abos 3 0.31 %
Alsóhutka 3 0.31 %
Benyék 3 0.31 %
Miglécnémeti 3 0.31 %
Újszállás 2 0.21 %
Alsókemence 2 0.21 %
Ósva 2 0.21 %
Szaláncújváros 2 0.21 %
Balogd 2 0.21 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.21 %
Bolyár 2 0.21 %
Somodi 2 0.21 %
Regeteruszka 2 0.21 %
Bátyok 2 0.21 %
Debrőd 2 0.21 %
Tornaújfalu 2 0.21 %
Kenyhec 2 0.21 %
Bölzse 2 0.21 %
Tornahorváti 1 0.10 %
Bódvavendégi 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Alsócsáj 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Modrafalva 1 0.10 %
Felsőhutka 1 0.10 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 39.49 %
Buzita 84 6.28 %
Torna 66 4.94 %
Makranc 50 3.74 %
Szeszta 45 3.37 %
Csécs 39 2.92 %
Debrőd 38 2.84 %
Áj 31 2.32 %
Somodi 30 2.24 %
Tornaújfalu 30 2.24 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.09 %
Nagyida 27 2.02 %
Perény - Hím 26 1.94 %
Alsólánc 26 1.94 %
Zsarnó 26 1.94 %
Jánok 26 1.94 %
Reste 23 1.72 %
Péder 22 1.65 %
Jászó 22 1.65 %
Bódvavendégi 21 1.57 %
Rudnok 17 1.27 %
Komaróc 17 1.27 %
Mecenzéf 15 1.12 %
Jászómindszent 13 0.97 %
Hernádcsány 13 0.97 %
Abaújszina 12 0.90 %
Tornahorváti 11 0.82 %
Miglécnémeti 9 0.67 %
Pány 9 0.67 %
Kassamindszent 8 0.60 %
Aranyida 7 0.52 %
Stósz 6 0.45 %
Izdobabeszter 6 0.45 %
Jászóújfalu 6 0.45 %
Györke 6 0.45 %
Rás 6 0.45 %
Enyicke 5 0.37 %
Ránk 5 0.37 %
Lapispatak 4 0.30 %
Patacskő 4 0.30 %
Sároskőszeg 4 0.30 %
Kisida 4 0.30 %
Alsómislye 4 0.30 %
Hernádgecse 4 0.30 %
Koksóbaksa 3 0.22 %
Felsőmecenzéf 3 0.22 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Szalánchuta 3 0.22 %
Kenyhec 3 0.22 %
Abaújszakaly 3 0.22 %
Garbócbogdány 3 0.22 %
Semse 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Szádelő 2 0.15 %
Tarcavajkóc 2 0.15 %
Hernádzsadány 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Magyarbőd 2 0.15 %
Nagyszalánc 2 0.15 %
Kisszalánc 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Hernádgönyű 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Abaújnádasd 2 0.15 %
Petőszinye 2 0.15 %
Kalsa 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 10.31 %
Hernádszentistván 216 8.66 %
Sároskőszeg 164 6.58 %
Hernádszokoly 138 5.54 %
Budamér 79 3.17 %
Rozgony 58 2.33 %
Kassabéla 40 1.60 %
Abos 40 1.60 %
Kassamindszent 39 1.56 %
Kisida 37 1.48 %
Terebő 34 1.36 %
Hernádcsány 30 1.20 %
Enyicke 28 1.12 %
Jászómindszent 28 1.12 %
Királynép 28 1.12 %
Szepsi 26 1.04 %
Tarcavajkóc 25 1.00 %
Koksóbaksa 23 0.92 %
Izdobabeszter 23 0.92 %
Lapispatak 19 0.76 %
Benyék 18 0.72 %
Hernádzsadány 18 0.72 %
Kisladna 18 0.72 %
Felsőmislye 17 0.68 %
Rás 17 0.68 %
Hernádgecse 17 0.68 %
Nagyszalánc 16 0.64 %
Kassaolcsvár 16 0.64 %
Lapispatakújtelep 15 0.60 %
Kenyhec 15 0.60 %
Alsómislye 15 0.60 %
Eszkáros 14 0.56 %
Baska 14 0.56 %
Regeteruszka 14 0.56 %
Alsótőkés 14 0.56 %
Perény - Hím 13 0.52 %
Bölzse 13 0.52 %
Abaújnádasd 13 0.52 %
Csécs 12 0.48 %
Hatkóc 12 0.48 %
Nagyladna 12 0.48 %
Lengyelfalva 12 0.48 %
Aranyida 12 0.48 %
Abaújszina 11 0.44 %
Semse 11 0.44 %
Felsőhutka 11 0.44 %
Mecenzéf 11 0.44 %
Garbócbogdány 10 0.40 %
Kalsa 10 0.40 %
Buzita 10 0.40 %
Jászóújfalu 10 0.40 %
Torna 10 0.40 %
Kecer 10 0.40 %
Magyarbőd 10 0.40 %
Felsőtőkés 10 0.40 %
Györke 10 0.40 %
Alsóhutka 9 0.36 %
Abaújszakaly 9 0.36 %
Hilyó 8 0.32 %
Idabukóc 8 0.32 %
Alsókemence 8 0.32 %
Tizsite 7 0.28 %
Jászó 7 0.28 %
Szalánchuta 7 0.28 %
Hernádgönyű 7 0.28 %
Stósz 7 0.28 %
Felsőmecenzéf 7 0.28 %
Abaújharaszti 6 0.24 %
Bolyár 6 0.24 %
Ósva 6 0.24 %
Bunyita 6 0.24 %
Györgyi 6 0.24 %
Bátyok 5 0.20 %
Szaláncújváros 5 0.20 %
Nagyida 5 0.20 %
Pány 5 0.20 %
Felsőcsáj 4 0.16 %
Ránkfüred 4 0.16 %
Ránk 3 0.12 %
Jánok 3 0.12 %
Szeszta 3 0.12 %
Újszállás 3 0.12 %
Ósvacsákány 3 0.12 %
Rudnok 3 0.12 %
Miglécnémeti 3 0.12 %
Balogd 3 0.12 %
Sárosófalu 3 0.12 %
Alsócsáj 3 0.12 %
Petőszinye 3 0.12 %
Áj 3 0.12 %
Füzérnádaska 3 0.12 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.12 %
Felsőkemence 3 0.12 %
Kisszalánc 2 0.08 %
Kecerlipóc 2 0.08 %
Somodi 2 0.08 %
Abaújrákos 2 0.08 %
Apátka 2 0.08 %
Patacskő 2 0.08 %
Makranc 2 0.08 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Zsarnó 1 0.04 %
Komaróc 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Modrafalva 1 0.04 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 25.57 %
Szepsi 178 11.61 %
Csécs 34 2.22 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.09 %
Áj 31 2.02 %
Makranc 29 1.89 %
Somodi 26 1.70 %
Tornaújfalu 25 1.63 %
Jánok 23 1.50 %
Perény - Hím 20 1.30 %
Zsarnó 20 1.30 %
Bódvavendégi 18 1.17 %
Mecenzéf 14 0.91 %
Szeszta 14 0.91 %
Tornahorváti 14 0.91 %
Jászó 12 0.78 %
Buzita 11 0.72 %
Debrőd 11 0.72 %
Kenyhec 11 0.72 %
Nagyida 10 0.65 %
Pány 10 0.65 %
Péder 8 0.52 %
Hernádcsány 6 0.39 %
Rozgony 6 0.39 %
Kisida 5 0.33 %
Hernádgecse 5 0.33 %
Reste 5 0.33 %
Ájfalucska 4 0.26 %
Szádelő 4 0.26 %
Alsólánc 4 0.26 %
Jászóújfalu 4 0.26 %
Lapispatakújtelep 4 0.26 %
Jászómindszent 4 0.26 %
Magyarbőd 3 0.20 %
Garbócbogdány 3 0.20 %
Izdobabeszter 3 0.20 %
Alsótőkés 3 0.20 %
Komaróc 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Nagyszalánc 3 0.20 %
Abos 3 0.20 %
Hernádzsadány 3 0.20 %
Enyicke 3 0.20 %
Abaújszina 3 0.20 %
Kassamindszent 3 0.20 %
Abaújnádasd 2 0.13 %
Hilyó 2 0.13 %
Eszkáros 2 0.13 %
Rudnok 2 0.13 %
Bolyár 2 0.13 %
Hernádgönyű 2 0.13 %
Budamér 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Idabukóc 2 0.13 %
Szalánchuta 2 0.13 %
Kassabéla 2 0.13 %
Kecer 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Alsómislye 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Györke 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 4.57 %
Torna 20 1.55 %
Csécs 12 0.93 %
Jászó 11 0.85 %
Tornaújfalu 10 0.77 %
Rozgony 10 0.77 %
Nagyida 10 0.77 %
Buzita 8 0.62 %
Somodi 8 0.62 %
Makranc 7 0.54 %
Zsarnó 6 0.46 %
Reste 6 0.46 %
Lapispatak 6 0.46 %
Idabukóc 6 0.46 %
Debrőd 5 0.39 %
Jánok 5 0.39 %
Perény - Hím 5 0.39 %
Abaújszina 5 0.39 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.31 %
Kassamindszent 4 0.31 %
Alsólánc 4 0.31 %
Tornahorváti 4 0.31 %
Szeszta 4 0.31 %
Izdobabeszter 3 0.23 %
Petőszinye 3 0.23 %
Magyarbőd 3 0.23 %
Komaróc 3 0.23 %
Hernádszokoly 3 0.23 %
Jászóújfalu 3 0.23 %
Kisida 3 0.23 %
Györke 3 0.23 %
Ránk 3 0.23 %
Terebő 3 0.23 %
Enyicke 3 0.23 %
Nagyszalánc 2 0.15 %
Bódvavendégi 2 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.15 %
Hernádcsány 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Kalsa 2 0.15 %
Kecer 2 0.15 %
Kenyhec 2 0.15 %
Mecenzéf 2 0.15 %
Abos 2 0.15 %
Patacskő 2 0.15 %
Abaújszakaly 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Felsőmislye 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Jászómindszent 1 0.08 %
Pány 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Rudnok 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Alsótőkés 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Szaláncújváros 1 0.08 %
Királynép 1 0.08 %
Lengyelfalva 1 0.08 %
Stósz 1 0.08 %
Péder 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Abaújnádasd 1 0.08 %
Hatkóc 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Ájfalucska 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Györgyi 1 0.08 %
Bolyár 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Felsőmecenzéf 1 0.08 %
Kassabéla 1 0.08 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 18.69 %
Szepsi 82 11.44 %
Csécs 20 2.79 %
Tornaújfalu 18 2.51 %
Nagyida 17 2.37 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.09 %
Buzita 12 1.67 %
Áj 12 1.67 %
Szeszta 12 1.67 %
Somodi 11 1.53 %
Bódvavendégi 11 1.53 %
Zsarnó 10 1.39 %
Jászó 10 1.39 %
Makranc 10 1.39 %
Mecenzéf 9 1.26 %
Péder 9 1.26 %
Jászómindszent 8 1.12 %
Tornahorváti 8 1.12 %
Perény - Hím 7 0.98 %
Eszkáros 6 0.84 %
Hernádcsány 6 0.84 %
Abaújszina 6 0.84 %
Alsólánc 5 0.70 %
Kassamindszent 5 0.70 %
Reste 5 0.70 %
Jánok 4 0.56 %
Budamér 4 0.56 %
Baska 4 0.56 %
Kenyhec 4 0.56 %
Jászóújfalu 4 0.56 %
Hernádzsadány 4 0.56 %
Debrőd 4 0.56 %
Komaróc 4 0.56 %
Magyarbőd 4 0.56 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.56 %
Hernádszentistván 3 0.42 %
Kecer 3 0.42 %
Abaújnádasd 3 0.42 %
Alsótőkés 3 0.42 %
Enyicke 3 0.42 %
Hernádgönyű 3 0.42 %
Pány 3 0.42 %
Lapispatak 3 0.42 %
Semse 3 0.42 %
Györke 2 0.28 %
Abaújszakaly 2 0.28 %
Koksóbaksa 2 0.28 %
Kassabéla 2 0.28 %
Felsőmislye 2 0.28 %
Kassaolcsvár 2 0.28 %
Tizsite 2 0.28 %
Abaújrákos 2 0.28 %
Bolyár 2 0.28 %
Rozgony 2 0.28 %
Rudnok 2 0.28 %
Izdobabeszter 2 0.28 %
Miglécnémeti 2 0.28 %
Szádelő 2 0.28 %
Benyék 2 0.28 %
Nagyszalánc 2 0.28 %
Alsómislye 1 0.14 %
Hernádgecse 1 0.14 %
Bölzse 1 0.14 %
Ájfalucska 1 0.14 %
Felsőcsáj 1 0.14 %
Lapispatakújtelep 1 0.14 %
Újszállás 1 0.14 %
Abos 1 0.14 %
Stósz 1 0.14 %
Balogd 1 0.14 %
Hernádszokoly 1 0.14 %
Ránkfüred 1 0.14 %
Patacskő 1 0.14 %
Aranyida 1 0.14 %
Rás 1 0.14 %
Hilyó 1 0.14 %
Királynép 1 0.14 %
Ránk 1 0.14 %
Sároskőszeg 1 0.14 %
Kisida 1 0.14 %
Kisladna 1 0.14 %
Szaláncújváros 1 0.14 %
Idabukóc 1 0.14 %
Felsőtőkés 1 0.14 %
Abaújharaszti 1 0.14 %
Alsóhutka 1 0.14 %
Alsókemence 1 0.14 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 13.36 %
Torna 295 12.72 %
Jászó 262 11.29 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.43 %
Mecenzéf 91 3.92 %
Buzita 78 3.36 %
Szeszta 60 2.59 %
Zsarnó 56 2.41 %
Somodi 52 2.24 %
Tornaújfalu 50 2.16 %
Áj 47 2.03 %
Jászóújfalu 38 1.64 %
Debrőd 35 1.51 %
Bódvavendégi 33 1.42 %
Csécs 33 1.42 %
Alsólánc 29 1.25 %
Perény - Hím 28 1.21 %
Jánok 26 1.12 %
Szádelő 24 1.03 %
Abaújszina 23 0.99 %
Komaróc 22 0.95 %
Nagyida 20 0.86 %
Makranc 20 0.86 %
Reste 20 0.86 %
Péder 17 0.73 %
Felsőmecenzéf 14 0.60 %
Tornahorváti 11 0.47 %
Jászómindszent 8 0.34 %
Miglécnémeti 6 0.26 %
Királynép 6 0.26 %
Kenyhec 5 0.22 %
Hernádzsadány 5 0.22 %
Hernádcsány 5 0.22 %
Magyarbőd 4 0.17 %
Abaújszakaly 4 0.17 %
Enyicke 4 0.17 %
Kisida 3 0.13 %
Nagyszalánc 3 0.13 %
Kassamindszent 3 0.13 %
Lapispatakújtelep 2 0.09 %
Ájfalucska 2 0.09 %
Lengyelfalva 2 0.09 %
Rudnok 2 0.09 %
Sároskőszeg 2 0.09 %
Pány 2 0.09 %
Hernádszokoly 2 0.09 %
Lapispatak 2 0.09 %
Abaújnádasd 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Tizsite 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Felsőmislye 2 0.09 %
Bolyár 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 23.18 %
Makranc 115 8.20 %
Csécs 73 5.21 %
Torna 68 4.85 %
Buzita 39 2.78 %
Perény - Hím 36 2.57 %
Tornaújfalu 35 2.50 %
Jánok 30 2.14 %
Pány 26 1.85 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.78 %
Nagyida 23 1.64 %
Mecenzéf 23 1.64 %
Zsarnó 22 1.57 %
Áj 22 1.57 %
Szeszta 20 1.43 %
Györke 19 1.36 %
Komaróc 19 1.36 %
Péder 18 1.28 %
Somodi 17 1.21 %
Jászó 16 1.14 %
Reste 16 1.14 %
Debrőd 15 1.07 %
Kisida 14 1.00 %
Jászómindszent 14 1.00 %
Kenyhec 12 0.86 %
Alsólánc 12 0.86 %
Bódvavendégi 10 0.71 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.64 %
Sároskőszeg 9 0.64 %
Hernádcsány 9 0.64 %
Budamér 8 0.57 %
Rozgony 8 0.57 %
Kassamindszent 8 0.57 %
Hernádszentistván 7 0.50 %
Hernádszokoly 6 0.43 %
Izdobabeszter 6 0.43 %
Semse 6 0.43 %
Tornahorváti 6 0.43 %
Abaújszina 6 0.43 %
Idabukóc 6 0.43 %
Abos 6 0.43 %
Hilyó 6 0.43 %
Jászóújfalu 5 0.36 %
Tarcavajkóc 4 0.29 %
Koksóbaksa 4 0.29 %
Miglécnémeti 4 0.29 %
Bolyár 4 0.29 %
Nagyszalánc 4 0.29 %
Szádelő 4 0.29 %
Abaújnádasd 4 0.29 %
Kassabéla 4 0.29 %
Rás 4 0.29 %
Benyék 4 0.29 %
Hernádgecse 4 0.29 %
Rudnok 4 0.29 %
Stósz 3 0.21 %
Lapispatakújtelep 3 0.21 %
Kassaolcsvár 3 0.21 %
Enyicke 3 0.21 %
Bölzse 3 0.21 %
Felsőhutka 3 0.21 %
Hernádgönyű 3 0.21 %
Nagyladna 3 0.21 %
Alsótőkés 3 0.21 %
Balogd 2 0.14 %
Királynép 2 0.14 %
Kecer 2 0.14 %
Felsőmislye 2 0.14 %
Hatkóc 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Felsőcsáj 2 0.14 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Alsókemence 2 0.14 %
Regeteruszka 2 0.14 %
Szaláncújváros 2 0.14 %
Alsócsáj 2 0.14 %
Ránk 2 0.14 %
Modrafalva 2 0.14 %
Bátyok 2 0.14 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Hernádzsadány 1 0.07 %
Apátka 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Kisszalánc 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Bunyita 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Terebő 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.56 %
Rozgony 83 4.10 %
Izdobabeszter 61 3.01 %
Kisida 61 3.01 %
Kassamindszent 53 2.62 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.57 %
Györgyi 51 2.52 %
Hernádcsány 50 2.47 %
Jászómindszent 46 2.27 %
Györke 45 2.22 %
Alsókemence 44 2.17 %
Szepsi 42 2.08 %
Sároskőszeg 42 2.08 %
Kassaolcsvár 41 2.03 %
Regeteruszka 40 1.98 %
Garbócbogdány 39 1.93 %
Budamér 37 1.83 %
Petőszinye 37 1.83 %
Bolyár 36 1.78 %
Mecenzéf 36 1.78 %
Kelecsenyborda 36 1.78 %
Nagyszalánc 33 1.63 %
Benyék 31 1.53 %
Felsőmislye 29 1.43 %
Koksóbaksa 28 1.38 %
Tarcavajkóc 28 1.38 %
Csécs 28 1.38 %
Idabukóc 27 1.33 %
Ránkfüred 27 1.33 %
Lapispatak 27 1.33 %
Kecer 25 1.24 %
Alsótőkés 25 1.24 %
Királynép 25 1.24 %
Felsőcsáj 24 1.19 %
Lengyelfalva 24 1.19 %
Hernádzsadány 24 1.19 %
Rás 23 1.14 %
Hernádszentistván 23 1.14 %
Bátyok 23 1.14 %
Felsőkemence 22 1.09 %
Alsómislye 22 1.09 %
Kassabéla 21 1.04 %
Kalsa 20 0.99 %
Hernádszokoly 20 0.99 %
Füzérnádaska 18 0.89 %
Hernádgecse 18 0.89 %
Baska 18 0.89 %
Semse 17 0.84 %
Ránk 16 0.79 %
Tizsite 16 0.79 %
Torna 15 0.74 %
Abaújszakaly 15 0.74 %
Enyicke 15 0.74 %
Ósvacsákány 15 0.74 %
Aranyida 15 0.74 %
Hilyó 14 0.69 %
Alsóhutka 14 0.69 %
Abaújnádasd 14 0.69 %
Kenyhec 14 0.69 %
Jászó 14 0.69 %
Ósva 14 0.69 %
Abaújszina 13 0.64 %
Jászóújfalu 13 0.64 %
Abaújrákos 13 0.64 %
Abaújharaszti 12 0.59 %
Pány 12 0.59 %
Stósz 12 0.59 %
Szaláncújváros 12 0.59 %
Szeszta 11 0.54 %
Lapispatakújtelep 11 0.54 %
Somodi 11 0.54 %
Abos 11 0.54 %
Kecerlipóc 10 0.49 %
Felsőhutka 10 0.49 %
Terebő 10 0.49 %
Eszkáros 10 0.49 %
Sárosófalu 10 0.49 %
Balogd 9 0.44 %
Hernádgönyű 9 0.44 %
Bölzse 9 0.44 %
Alsócsáj 8 0.40 %
Szalánchuta 8 0.40 %
Perény - Hím 7 0.35 %
Nagyida 7 0.35 %
Makranc 6 0.30 %
Rudnok 6 0.30 %
Felsőtőkés 6 0.30 %
Nagyladna 5 0.25 %
Péder 5 0.25 %
Áj 5 0.25 %
Komaróc 5 0.25 %
Buzita 5 0.25 %
Újszállás 5 0.25 %
Modrafalva 4 0.20 %
Jánok 4 0.20 %
Bódvavendégi 4 0.20 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.20 %
Zsarnó 4 0.20 %
Hatkóc 4 0.20 %
Bunyita 3 0.15 %
Apátka 3 0.15 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 15.61 %
Somodi 42 3.34 %
Kecer 28 2.23 %
Mecenzéf 22 1.75 %
Jászómindszent 16 1.27 %
Nagyida 14 1.11 %
Magyarbőd 13 1.04 %
Jászóújfalu 13 1.04 %
Torna 12 0.96 %
Csécs 10 0.80 %
Hernádcsány 8 0.64 %
Buzita 8 0.64 %
Szepsi 8 0.64 %
Kisida 8 0.64 %
Stósz 7 0.56 %
Patacskő 6 0.48 %
Abaújszina 6 0.48 %
Koksóbaksa 4 0.32 %
Felsőmecenzéf 4 0.32 %
Györke 4 0.32 %
Kassamindszent 4 0.32 %
Abaújszakaly 4 0.32 %
Kenyhec 4 0.32 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.32 %
Abaújnádasd 4 0.32 %
Hilyó 3 0.24 %
Rozgony 3 0.24 %
Rudnok 3 0.24 %
Regeteruszka 3 0.24 %
Budamér 3 0.24 %
Terebő 3 0.24 %
Szeszta 3 0.24 %
Tarcavajkóc 3 0.24 %
Hernádszokoly 2 0.16 %
Kassaolcsvár 2 0.16 %
Királynép 2 0.16 %
Hernádgecse 2 0.16 %
Lengyelfalva 2 0.16 %
Györgyi 2 0.16 %
Alsómislye 2 0.16 %
Bölzse 2 0.16 %
Kassabéla 2 0.16 %
Ósvacsákány 2 0.16 %
Lapispatakújtelep 2 0.16 %
Kelecsenyborda 2 0.16 %
Garbócbogdány 2 0.16 %
Izdobabeszter 2 0.16 %
Pány 2 0.16 %
Hatkóc 2 0.16 %
Perény - Hím 2 0.16 %
Lapispatak 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Hernádzsadány 2 0.16 %
Ránk 2 0.16 %
Alsótőkés 2 0.16 %
Idabukóc 1 0.08 %
Makranc 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Nagyladna 1 0.08 %
Alsócsáj 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Hernádgönyű 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Ájfalucska 1 0.08 %
Semse 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Enyicke 1 0.08 %
Ránkfüred 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.85 %
Rozgony 63 3.57 %
Hernádcsány 61 3.45 %
Jászómindszent 59 3.34 %
Kassamindszent 46 2.60 %
Mecenzéf 42 2.38 %
Izdobabeszter 37 2.09 %
Magyarbőd 35 1.98 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.98 %
Kisida 33 1.87 %
Nagyida 31 1.75 %
Györke 27 1.53 %
Enyicke 27 1.53 %
Hernádgecse 26 1.47 %
Jászó 26 1.47 %
Hernádzsadány 25 1.41 %
Kassaolcsvár 23 1.30 %
Csécs 23 1.30 %
Sároskőszeg 22 1.25 %
Hernádszentistván 22 1.25 %
Koksóbaksa 22 1.25 %
Lapispatak 21 1.19 %
Tarcavajkóc 21 1.19 %
Budamér 20 1.13 %
Nagyszalánc 20 1.13 %
Regeteruszka 19 1.08 %
Somodi 19 1.08 %
Királynép 19 1.08 %
Felsőmislye 19 1.08 %
Makranc 19 1.08 %
Felsőmecenzéf 19 1.08 %
Hernádszokoly 17 0.96 %
Alsómislye 17 0.96 %
Lengyelfalva 17 0.96 %
Baska 16 0.91 %
Semse 16 0.91 %
Abaújnádasd 15 0.85 %
Kecer 14 0.79 %
Stósz 14 0.79 %
Garbócbogdány 14 0.79 %
Idabukóc 14 0.79 %
Abaújszakaly 14 0.79 %
Torna 13 0.74 %
Kassabéla 13 0.74 %
Tizsite 12 0.68 %
Györgyi 12 0.68 %
Bölzse 12 0.68 %
Eszkáros 12 0.68 %
Kisladna 12 0.68 %
Pány 12 0.68 %
Füzérnádaska 11 0.62 %
Alsóhutka 11 0.62 %
Kenyhec 11 0.62 %
Perény - Hím 11 0.62 %
Petőszinye 10 0.57 %
Alsókemence 10 0.57 %
Benyék 10 0.57 %
Abaújszina 10 0.57 %
Szeszta 9 0.51 %
Hilyó 9 0.51 %
Jászóújfalu 9 0.51 %
Lapispatakújtelep 9 0.51 %
Felsőhutka 9 0.51 %
Hernádgönyű 9 0.51 %
Ósva 9 0.51 %
Bolyár 8 0.45 %
Alsótőkés 8 0.45 %
Aranyida 8 0.45 %
Zsarnó 8 0.45 %
Alsócsáj 7 0.40 %
Rudnok 7 0.40 %
Kelecsenyborda 7 0.40 %
Bátyok 7 0.40 %
Szalánchuta 7 0.40 %
Abos 7 0.40 %
Jánok 6 0.34 %
Kalsa 6 0.34 %
Balogd 6 0.34 %
Nagyladna 6 0.34 %
Rás 6 0.34 %
Bódvavendégi 6 0.34 %
Ósvacsákány 6 0.34 %
Kecerlipóc 6 0.34 %
Abaújharaszti 6 0.34 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.28 %
Terebő 5 0.28 %
Buzita 4 0.23 %
Felsőtőkés 4 0.23 %
Ránk 4 0.23 %
Komaróc 4 0.23 %
Felsőkemence 4 0.23 %
Patacskő 3 0.17 %
Bunyita 3 0.17 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Szádelő 2 0.11 %
Bocsárd 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Ránkfüred 2 0.11 %
Áj 2 0.11 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Reste 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 15.37 %
Lapispatak 242 10.63 %
Budamér 158 6.94 %
Mecenzéf 114 5.01 %
Hernádcsány 106 4.66 %
Lapispatakújtelep 98 4.30 %
Koksóbaksa 86 3.78 %
Družstevná pri Hornáde 80 3.51 %
Nagyszalánc 77 3.38 %
Királynép 76 3.34 %
Abaújnádasd 76 3.34 %
Kecer 74 3.25 %
Stósz 74 3.25 %
Kisida 74 3.25 %
Rozgony 69 3.03 %
Kalsa 68 2.99 %
Szepsi 58 2.55 %
Izdobabeszter 55 2.42 %
Jászóújfalu 53 2.33 %
Lengyelfalva 50 2.20 %
Szaláncújváros 48 2.11 %
Hernádgecse 47 2.06 %
Jászómindszent 46 2.02 %
Sároskőszeg 46 2.02 %
Hernádszentistván 46 2.02 %
Magyarbőd 44 1.93 %
Regeteruszka 42 1.84 %
Enyicke 40 1.76 %
Benyék 36 1.58 %
Tizsite 35 1.54 %
Abaújszina 34 1.49 %
Bolyár 32 1.41 %
Alsókemence 31 1.36 %
Tarcavajkóc 31 1.36 %
Kelecsenyborda 30 1.32 %
Alsóhutka 29 1.27 %
Hernádgönyű 29 1.27 %
Kassamindszent 28 1.23 %
Sárosófalu 26 1.14 %
Petőszinye 26 1.14 %
Hernádszokoly 26 1.14 %
Újszállás 25 1.10 %
Semse 25 1.10 %
Györke 24 1.05 %
Kassaolcsvár 21 0.92 %
Abaújharaszti 21 0.92 %
Felsőkemence 21 0.92 %
Balogd 21 0.92 %
Garbócbogdány 20 0.88 %
Ósvacsákány 20 0.88 %
Ósva 20 0.88 %
Felsőmecenzéf 20 0.88 %
Abaújrákos 18 0.79 %
Rudnok 18 0.79 %
Hernádzsadány 18 0.79 %
Kassabéla 17 0.75 %
Szalánchuta 17 0.75 %
Györgyi 17 0.75 %
Alsótőkés 16 0.70 %
Felsőmislye 16 0.70 %
Csécs 15 0.66 %
Bunyita 14 0.61 %
Modrafalva 14 0.61 %
Bölzse 14 0.61 %
Torna 14 0.61 %
Alsómislye 14 0.61 %
Eszkáros 13 0.57 %
Baska 13 0.57 %
Bátyok 13 0.57 %
Abos 13 0.57 %
Kecerlipóc 12 0.53 %
Perény - Hím 12 0.53 %
Nagyida 12 0.53 %
Makranc 12 0.53 %
Alsócsáj 12 0.53 %
Felsőcsáj 11 0.48 %
Füzérnádaska 11 0.48 %
Pány 11 0.48 %
Rás 11 0.48 %
Hatkóc 11 0.48 %
Patacskő 11 0.48 %
Kenyhec 10 0.44 %
Aranyida 10 0.44 %
Hilyó 10 0.44 %
Kisszalánc 9 0.40 %
Idabukóc 9 0.40 %
Ránkfüred 9 0.40 %
Ránk 9 0.40 %
Terebő 9 0.40 %
Felsőhutka 7 0.31 %
Felsőtőkés 7 0.31 %
Zsarnó 7 0.31 %
Somodi 5 0.22 %
Reste 3 0.13 %
Jánok 3 0.13 %
Ájfalucska 3 0.13 %
Nagyladna 3 0.13 %
Buzita 3 0.13 %
Bocsárd 2 0.09 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.09 %
Péder 2 0.09 %
Bódvavendégi 2 0.09 %
Komaróc 2 0.09 %
Abaújszakaly 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Debrőd 1 0.04 %
Szeszta 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Miglécnémeti 1 0.04 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 49.92 %
Jászómindszent 94 15.54 %
Szepsi 75 12.40 %
Stósz 68 11.24 %
Felsőmecenzéf 59 9.75 %
Jászó 40 6.61 %
Kisida 40 6.61 %
Hernádcsány 21 3.47 %
Rozgony 19 3.14 %
Makranc 18 2.98 %
Kassamindszent 17 2.81 %
Torna 16 2.64 %
Lengyelfalva 15 2.48 %
Rudnok 15 2.48 %
Hatkóc 15 2.48 %
Hernádszokoly 14 2.31 %
Királynép 11 1.82 %
Aranyida 11 1.82 %
Koksóbaksa 11 1.82 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.82 %
Jászóújfalu 10 1.65 %
Perény - Hím 9 1.49 %
Pány 9 1.49 %
Idabukóc 9 1.49 %
Garbócbogdány 8 1.32 %
Semse 8 1.32 %
Hernádszentistván 8 1.32 %
Nagyszalánc 8 1.32 %
Magyarbőd 8 1.32 %
Kassaolcsvár 8 1.32 %
Jánok 8 1.32 %
Izdobabeszter 7 1.16 %
Csécs 7 1.16 %
Felsőtőkés 7 1.16 %
Abaújszina 6 0.99 %
Kenyhec 6 0.99 %
Nagyida 6 0.99 %
Györke 6 0.99 %
Abaújszakaly 6 0.99 %
Benyék 6 0.99 %
Sároskőszeg 6 0.99 %
Felsőhutka 6 0.99 %
Abaújnádasd 5 0.83 %
Tarcavajkóc 5 0.83 %
Abos 5 0.83 %
Györgyi 5 0.83 %
Felsőmislye 5 0.83 %
Alsótőkés 5 0.83 %
Budamér 4 0.66 %
Rás 4 0.66 %
Kecerlipóc 4 0.66 %
Kecer 4 0.66 %
Kassabéla 4 0.66 %
Miglécnémeti 4 0.66 %
Buzita 4 0.66 %
Apátka 4 0.66 %
Zsarnó 3 0.50 %
Hernádzsadány 3 0.50 %
Bolyár 3 0.50 %
Enyicke 3 0.50 %
Hernádgönyű 3 0.50 %
Lapispatak 3 0.50 %
Lapispatakújtelep 3 0.50 %
Alsócsáj 3 0.50 %
Szaláncújváros 3 0.50 %
Baska 3 0.50 %
Alsóhutka 3 0.50 %
Somodi 3 0.50 %
Szeszta 3 0.50 %
Hilyó 2 0.33 %
Sárosófalu 2 0.33 %
Ájfalucska 2 0.33 %
Tornaújfalu 2 0.33 %
Alsómislye 2 0.33 %
Tornahorváti 2 0.33 %
Nagyladna 2 0.33 %
Petőszinye 2 0.33 %
Kisladna 2 0.33 %
Szalánchuta 2 0.33 %
Patacskő 2 0.33 %
Újszállás 2 0.33 %
Tizsite 2 0.33 %
Abaújharaszti 2 0.33 %
Kalsa 1 0.17 %
Regeteruszka 1 0.17 %
Abaújrákos 1 0.17 %
Péder 1 0.17 %
Ósva 1 0.17 %
Alsólánc 1 0.17 %
Bölzse 1 0.17 %
Komaróc 1 0.17 %
Bocsárd 1 0.17 %
Felsőkemence 1 0.17 %
Áj 1 0.17 %
Felsőcsáj 1 0.17 %
Hernádgecse 1 0.17 %
Bátyok 1 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.17 %
Debrőd 1 0.17 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 16.60 %
Makranc 152 7.27 %
Buzita 107 5.12 %
Torna 92 4.40 %
Ránk 82 3.92 %
Csécs 79 3.78 %
Nagyida 72 3.44 %
Szeszta 65 3.11 %
Somodi 56 2.68 %
Debrőd 52 2.49 %
Perény - Hím 49 2.34 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.01 %
Reste 39 1.87 %
Tornaújfalu 36 1.72 %
Komaróc 35 1.67 %
Alsólánc 34 1.63 %
Áj 32 1.53 %
Abaújszina 32 1.53 %
Jánok 31 1.48 %
Zsarnó 30 1.44 %
Jászó 30 1.44 %
Pány 22 1.05 %
Péder 22 1.05 %
Bódvavendégi 19 0.91 %
Mecenzéf 13 0.62 %
Tornahorváti 12 0.57 %
Kecer 11 0.53 %
Hernádcsány 8 0.38 %
Izdobabeszter 8 0.38 %
Szádelő 7 0.33 %
Rudnok 7 0.33 %
Jászóújfalu 7 0.33 %
Stósz 6 0.29 %
Budamér 6 0.29 %
Lapispatak 6 0.29 %
Györke 5 0.24 %
Kassamindszent 5 0.24 %
Kenyhec 5 0.24 %
Jászómindszent 4 0.19 %
Sároskőszeg 4 0.19 %
Lapispatakújtelep 4 0.19 %
Magyarbőd 4 0.19 %
Alsómislye 3 0.14 %
Hernádszentistván 3 0.14 %
Hernádszokoly 3 0.14 %
Miglécnémeti 3 0.14 %
Idabukóc 3 0.14 %
Abaújnádasd 3 0.14 %
Alsóhutka 3 0.14 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.14 %
Nagyszalánc 3 0.14 %
Királynép 2 0.10 %
Enyicke 2 0.10 %
Kisida 2