SK
RA
.....

Felsőrás

Község

címer zászló
282 100% magyar 1910
106 91% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Felsőrás
Hivatalos szlovák megnevezés:
Rašice
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
Alsórás (Pusztarás), Bozokházi völgy, Isten mezeje, Morvás-völgy, Ortovány-tető, Puszta-tető, Várhegy
Koordináták:
48.47211075, 20.23855972
Terület:
9,11 km2
Rang:
község
Népesség:
114
Tszf. magasság:
211 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98262
Település kód:
515361
Szervezeti azonosító:
649767
Adóazonosító:
2021132872

A község a Gömöri-medence keleti részén, a Vályi-dombság keleti lábánál, a Rási-patak völgyében fekszik, Tornaljától 11 km-re északnyugatra. Felsőrás zsákfalu, közúton csak az 532-es (Beje-Jolsva-Nagyrőce) útról Lőkösnél (3,5 km) elágazó mellékúton közelíthető meg. A 3 km-e északnyugatra fekvő Alsófaluval mezőgazdasági út köti össze. Határának mintegy felét erdő borítja. Délről Gömörmihályfalva, délkeletről Otrokócs és Lőkös, északkeletről Gömörfalva, nyugatról Alsófalu, nyugatról pedig Alsóvály és Felsővály községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagyrőcei járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz, 1960-1996 között a Rimaszombati járáshoz tartozott, 1996-ban a Nagyrőcei járáshoz csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). Területe (9,11 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 283, 1921-ben 243, 1938-ban pedig 288, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. A 20. század második felében jelentős népességcsökkenésen ment keresztül, 1938-1991 között lakosságszáma 44,8 %-al csökkent, majd 1991-2011 között további 22,6 %-al (159 főről 123-ra). Egyike a járás legritkábban lakott községeinek (13,5 fő/km²). Túlnyomó magyar többségét (2011-ben 93,5 %) napjainkig megőrizte, a szlovákok aránya 4,9 %. Felsőrás hagyományosan református többségű község, 2011-ben lakosságának 70,7 %-a volt református, 22 %-a pedig római katolikus vallású.

Történelem

A Rás-völgyet a 11. században foglalták el a királyi vár kötelékében álló magyarok, maga Rás falu a 12. században alakult ki. Az Árpád-korban Rás királyi várföld néven szerepelt, elsőként 1266-ban említik oklevelek (Raas). Később a Jolsvafői Tekes-család birtoka, majd 1296-ban a völgy felét átengedték a Hanvayaknak. Ebből alakult ki 1334-ben Alsórás (ekkor a két falu Keethraas néven szerepel, Alsórást külön 1479-ben említik), mely később is a Hanvák kezén maradt. Felsőrás volt a völgy központja, Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt kápolnáját a 14. század elején építették a turócmelléki nemesek, 1345-ben már külön plébánosa is volt. Alsórás a középkor végén hanyatlásnak indult, a török hódoltság idején pedig elnéptelenedett, faluként 1620-ban említik utoljára, később már csak puszta. A két falu lakói a 16. században reformátusok lettek. 1549-ben a Bebek család birtoka volt, melynek 8 portával adózott. A 17. században a középbirtokos Fuló és más családok kezébe került, akik elősegítették a lakosság helyben maradását, így a korra jellemző néphullámzás elkerülte a falut. 1773-ban 24 család élt itt, valamennyien a már a 16. században itt élt jobbágynemzetségek leszármazottai. 1828-ban 36 háza és 279 lakosa volt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. A község határában található Bozókházi völgy elnevezése egy középkori település, Bozókháza nevét őrzi. Otrokócs határából vált ki a 14. század elején, a nemesi falvak sorába tartozott. Nevét a szláv eredetű Ottrokocs-nemzetség Bozók nevű családjáról kapta, mely itt építette fel nemesi gazdaságát és kúriáját. 1395-ben említik először írásos források. A falu lakossága a 15. században teljesen magyar volt. A második nagy török megszálláskor pusztult el, 1651-ben még szerepel a forrásokban, 1662-ben már lakatlan. Később határát Otrokócs és Alsórás között osztották fel.

Mai jelentősége

Felsőrás periférikus helyzetű, gyorsan csökkenő népességű, elöregedő település. 1309-ben gótikus stílusban épült református temploma értékes műemlék, festett famennyezete 1786-ban készült. Alsóráson reneszánsz stílusú régi nemesi kúria található.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Felső Rás, vagy Rusztás Rás. Magyar falu Gömör Vármegyében, földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, és másfélék, fekszik Alsó Vályhoz közel, Sankfalvához sem meszsze, mellynek filiája; földgye termékeny, piatzozása két mértföldnyire, legelője elég, fája van mind a’ kétféle, keresettye só alatt, és szőlőmunkából, második osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Felső-Rás, magyar falu, Gömör vmegyében, alulról Lőkösháza helységgel határos, völgyben fekszik. Van a reform. templomjuk; lelkek száma 235, ezek közül férfi 115, asszony 120, mindnyájan magyarok. Van benne 6 6/8 urbéri, 7 1/8 majorsági, 12 urbéri zsellér, 360 holdnyi erdője, a lakosok hajdan a gyümölcs tenyésztésnek nagy kedvelői voltak; most már nem annyira, szántófölde búza, gabona termesztésre alkalmas, rétje nem a legjobb takarmányt termi. Földesura 2/3 részben a Draskóczi Sámuel, 1/3-ban Hevesi testvérek. Az egész helységet adófizető nép lakja. Ut. p. Tornalja.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Rás, a túróczi völgyben fekvő magyar kisközség, 65 házzal és 256 ev. ref. vallású lakossal. 1410-ben már a mai nevén szerepel és vele együtt az oklevelek Rás pusztát is említik. Később Alsó-Rás néven találjuk említve, megkülönböztetésül Rás pusztától. 1427-ben a runyai Soldos család az ura, később a Tornai család. 1550-ben Ferdinánd király új adományt ad a községre a Soldos, Hanvay, Darvas, Nagyszáju, Szkárosi és Kerepeczy családoknak. Későbbi birtokosai azután a Draskóczy és a Hevessy család, most pedig a Sárközy örökösöknek van itt nagyobb birtokuk. Az ev. ref. templom nagyon régi épület, de néhány évvel ezelőtt megújították. Ide tartozik Puszta-Rás és Cslesza. Az előbbinek határában, a várhegyen, hajdan valami erőd volt, melynek azonban már a nyoma is alig látszik. Rás község postája Harkács, távírója és vasúti állomása Tornallya.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Felsőrás. A községhez tartozó külterületi lakott hely: Pusztarás. A község területe 1583 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 288.

Névelőfordulások
1266
Raas
1294
Raz
1334
Keethraas
1773
Raas,
1786
Rásch,
1808
Alsó-Rás et Felső-Rás, Alsó-Raás et Felső-Raás,
1863
Felsőrás,
1877
Alsórás,
1888
Rás,
1907
Felsőrás,
1920
Vyšné Rášovo, Horný Ráš,
1927
Rašice, Rás,
1945
Rašice, Rás,
1948
Rašice
1994
Felsőrás

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Felsőrás (Rašice) 62
Telefon: 0475597548
Fax: 0475597548

Honlap: rasice.ocu.sk
Polgármester:
Miklós Aladár (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Laczko Bianka (Független)
Ferencz Csaba (Független)
Laczko Zoltán (MOST - HÍD)
Punková Mariana (SMK-MKP)
Szabópál Ottó (SMK-MKP)
Független 40% Független 2 képviselö MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Felsőrási Községi Hivatal

Felsőrás 62

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 243 88%
szlovákok 5 2%
romák 0 0%
németek 13 5%
egyéb 16 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 277
magyarok 282 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 283
magyarok 243 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 243
magyarok 153 96%
szlovákok 5 3%
romák 1 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 159
magyarok 132 94%
szlovákok 8 6%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 140
magyarok 115 93%
szlovákok 6 5%
romák 2 2%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 123
magyarok 106 91%
szlovákok 10 9%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 1%
összlétszám 117
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 102
Választási részvétel: 77.45 %
Kiadott boríték: 79
Bedobott boríték: 79

Polgármester

Érvényes szavazólap: 73
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Miklós Aladár 73 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Punková Mariana 50 SMK-MKP
Laczko Zoltán 38 MOST - HÍD
Laczko Bianka 36 Független
Szabópál Ottó 36 SMK-MKP
Ferencz Csaba 34 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 80.00% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 107
Választási részvétel: 36.45 %
Kiadott boríték: 39
Bedobott boríték: 39
Választásra jogosult: 107
Választási részvétel: 27.10 %
Kiadott boríték: 29
Bedobott boríték: 29
Választásra jogosult: 105
Választási részvétel: 37,14 %
Kiadott boríték: 39
Bedobott boríték: 39

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 37
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 35
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 29 78.38 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 4 10.81 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 2 5.41 % ĽS Naše Slovensko
Pavel Chovanec 1 2.70 % ÚSVIT
Karol Konárik 1 2.70 % SNS
Ondrej Binder 0 0.00 % Független
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Marian Kotleba 3 10.34% ĽS Naše Slovensko
Igor Kašper 17 48.57 % Független
Marian Kotleba 7 20.00 % ĽSNS
Jozef Šimko 5 14.29 % Független
Ján Lunter 3 8.57 % Független
Vojtech Kökény 3 8.57 % SRK
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Martin Juhaniak 0 0.00 % Független
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 38
Érvényes szavazólap: 37
Érvényes szavazólap: 9620
# Név Szavazat Százalék Párt
Anna Szögedi 33 86.84% SMK-MKP
Ladislav Nagy 16 42.11% MOST - HÍD
Katarína Danišová 11 28.95% KDH, SMER - SD
Nikoleta Gallová 4 10.53% NP
Eva Cireňová 4 10.53% SMER - SD, KDH
Ján Šeševička 3 7.89% Független
Andrea Jenčíková 2 5.26% NP
Július Laššan 1 2.63% KDH, SMER - SD
Eva Hicárová 1 2.63% Független
Dušan Ďuriška 1 2.63% SĽS
Jozef Gurský 1 2.63% KSS
Zuzana Nemogová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 0 0.00% SNS
Andrea Hroncová 0 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Ján Germánus 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Emil Samko 0 0.00% KĽS
Ľudovít Sendrei 0 0.00% SRK
Ľudovít Štítnický 0 0.00% SMS
Marek Nosko 0 0.00% Független
Jaroslav Kacián 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Rudolf Steigavf 0 0.00% SĽS
Branislav Skaloš 0 0.00% KSS
Anna Szögedi 30 81.08% SMK-MKP
Mária Duszová 26 70.27% Független
János Deák 15 40.54% SMK-MKP
Milan Kolesár 12 32.43% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Zsuzsa Hunyák 11 29.73% SMK-MKP
Roland Kovács 1 2.70% Független
Ján Brzáč 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Zelinová 0 0.00% SNS
Július Buchta 0 0.00% SNS
Július Laššan 0 0.00% SMER-SD
Dušan Ďuriška 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Martin Kvetko 0 0.00% Független
Dávid Galovič 0 0.00% Független
Gabriela Tamášová 0 0.00% SRK
Ondrej Bafia 0 0.00% SMER-SD
Pavel Alexa 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Hilda Puterová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Ružáni 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Svetoslav Albíni 0 0.00% Független
Vladimíra Šmidtová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lukáč 0 0.00% SNS
Ján Šeševička 2256 0.00% Független
Eva Cireňová 2205 0.00% SMER - SD, KDH
Július Laššan 2152 0.00% KDH, SMER - SD
Anna Szögedi 1855 0.00% SMK-MKP
Marek Nosko 1160 0.00% Független
Katarína Danišová 1069 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Nagy 966 0.00% MOST - HÍD
Eva Hicárová 533 0.00% Független
Zuzana Nemogová 530 0.00% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 509 0.00% SNS
Ján Germánus 468 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Kacián 421 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gurský 289 0.00% KSS
Ľudovít Sendrei 280 0.00% SRK
Dušan Ďuriška 255 0.00% SĽS
Ľudovít Štítnický 236 0.00% SMS
Nikoleta Gallová 234 0.00% NP
Emil Samko 187 0.00% KĽS
Andrea Jenčíková 156 0.00% NP
Andrea Hroncová 151 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Rudolf Steigavf 147 0.00% SĽS
Branislav Skaloš 110 0.00% KSS
Milan Kolesár 2906 30.21% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Laššan 2480 25.78% SMER-SD
Július Buchta 2061 21.42% SNS
Svetoslav Albíni 1635 17.00% Független
Ondrej Bafia 1490 15.49% SMER-SD
Martin Kvetko 1470 15.28% Független
Anna Szögedi 1448 15.05% SMK-MKP
Pavel Alexa 1212 12.60% ĽS Naše Slovensko
Mária Duszová 1136 11.81% Független
János Deák 1018 10.58% SMK-MKP
Vladimíra Šmidtová 1017 10.57% ĽS Naše Slovensko
Zsuzsa Hunyák 995 10.34% SMK-MKP
Dávid Galovič 968 10.06% Független
Hilda Puterová 846 8.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Ružáni 802 8.34% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 519 5.40% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Zelinová 447 4.65% SNS
Dušan Ďuriška 365 3.79% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Roland Kovács 327 3.40% Független
Ladislav Lukáč 248 2.58% SNS
Gabriela Tamášová 230 2.39% SRK

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Tornalja 264 14.96 %
Nagyrőce 45 2.55 %
Ratkósebes 25 1.42 %
Lice 23 1.30 %
Sajógömör 13 0.74 %
Felsőfalu 7 0.40 %
Lubény 7 0.40 %
Jolsva 6 0.34 %
Ratkó 6 0.34 %
Kövi 5 0.28 %
Gerlice 4 0.23 %
Szkáros 4 0.23 %
Gömörfalva 4 0.23 %
Murányhosszúrét 4 0.23 %
Murányalja 3 0.17 %
Lehelfalva 3 0.17 %
Újvásár 2 0.11 %
Hizsnyó 2 0.11 %
Alsófalu 2 0.11 %
Deresk 2 0.11 %
Szásza 2 0.11 %
Zsór 2 0.11 %
Otrokócs 2 0.11 %
Murányhuta 2 0.11 %
Murányszabadi 1 0.06 %
Kisperlász 1 0.06 %
Gömörrákos 1 0.06 %
Baráttelke 1 0.06 %
Lévárt 1 0.06 %
Gömörliget 1 0.06 %
Szirk 1 0.06 %
Turcsok 1 0.06 %
Nandrás 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Süvete 0 0.00 %
Jolsvatapolca 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Tornalja 932 44.30 %
Sajógömör 81 3.85 %
Nagyrőce 57 2.71 %
Lice 45 2.14 %
Gömörfalva 40 1.90 %
Gice 37 1.76 %
Szirk 37 1.76 %
Deresk 33 1.57 %
Felsőrás 30 1.43 %
Lévárt 20 0.95 %
Gömörliget 18 0.86 %
Lőkös 16 0.76 %
Otrokócs 15 0.71 %
Alsófalu 13 0.62 %
Szkáros 12 0.57 %
Zsór 9 0.43 %
Felsőfalu 7 0.33 %
Jolsvatapolca 7 0.33 %
Jolsva 7 0.33 %
Ratkósebes 5 0.24 %
Ratkó 4 0.19 %
Murányalja 3 0.14 %
Kisvisnyó 3 0.14 %
Lubény 3 0.14 %
Lehelfalva 2 0.10 %
Kövi 2 0.10 %
Szásza 2 0.10 %
Újvásár 2 0.10 %
Murányhuta 1 0.05 %
Murányhosszúrét 1 0.05 %
Baráttelke 1 0.05 %
Süvete 1 0.05 %
Turcsok 1 0.05 %
Vizesrét 1 0.05 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 73 5.24 %
Kövi 72 5.17 %
Tornalja 26 1.87 %
Kisperlász 20 1.44 %
Szirk 19 1.36 %
Jolsva 18 1.29 %
Ratkósebes 14 1.01 %
Murányalja 13 0.93 %
Gömörrákos 9 0.65 %
Deresk 8 0.57 %
Ratkó 8 0.57 %
Szásza 7 0.50 %
Lubény 7 0.50 %
Nandrás 6 0.43 %
Jolsvatapolca 5 0.36 %
Turcsok 5 0.36 %
Gömörfalva 5 0.36 %
Lice 4 0.29 %
Hizsnyó 4 0.29 %
Murányhosszúrét 4 0.29 %
Sajógömör 4 0.29 %
Kakasalja 4 0.29 %
Vizesrét 3 0.22 %
Újvásár 3 0.22 %
Zsór 3 0.22 %
Baráttelke 3 0.22 %
Poloszkó 2 0.14 %
Murányhuta 2 0.14 %
Otrokócs 2 0.14 %
Felsőfalu 2 0.14 %
Süvete 2 0.14 %
Gömörliget 2 0.14 %
Lehelfalva 2 0.14 %
Alsófalu 1 0.07 %
Szkáros 1 0.07 %
Murányszabadi 1 0.07 %
Gice 1 0.07 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 553 89.19 %
Tornalja 71 11.45 %
Murányhosszúrét 40 6.45 %
Murányalja 39 6.29 %
Lubény 39 6.29 %
Lehelfalva 39 6.29 %
Vizesrét 33 5.32 %
Jolsva 24 3.87 %
Szirk 13 2.10 %
Gömörliget 12 1.94 %
Ratkósebes 11 1.77 %
Ratkó 8 1.29 %
Gice 7 1.13 %
Hizsnyó 7 1.13 %
Murányhuta 6 0.97 %
Gömörrákos 6 0.97 %
Jolsvatapolca 6 0.97 %
Kakasalja 6 0.97 %
Murányszabadi 6 0.97 %
Lice 5 0.81 %
Sajógömör 5 0.81 %
Szásza 4 0.65 %
Turcsok 4 0.65 %
Kövi 3 0.48 %
Deresk 3 0.48 %
Otrokócs 2 0.32 %
Süvete 2 0.32 %
Gömörfalva 2 0.32 %
Szkáros 2 0.32 %
Újvásár 2 0.32 %
Baráttelke 2 0.32 %
Poloszkó 1 0.16 %
Alsófalu 1 0.16 %
Kisperlász 1 0.16 %
Nandrás 1 0.16 %
Zsór 1 0.16 %
Felsőfalu 1 0.16 %
Gerlice 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Tornalja 43 2.17 %
Gömörfalva 38 1.92 %
Nagyrőce 30 1.51 %
Lice 22 1.11 %
Kövi 14 0.71 %
Jolsva 13 0.66 %
Murányhosszúrét 9 0.45 %
Süvete 9 0.45 %
Sajógömör 8 0.40 %
Deresk 5 0.25 %
Otrokócs 5 0.25 %
Szirk 4 0.20 %
Ratkó 4 0.20 %
Turcsok 3 0.15 %
Felsőfalu 3 0.15 %
Ratkósebes 2 0.10 %
Lubény 2 0.10 %
Gömörliget 2 0.10 %
Murányhuta 2 0.10 %
Murányalja 2 0.10 %
Gömörrákos 2 0.10 %
Vizesrét 1 0.05 %
Zsór 1 0.05 %
Jolsvatapolca 1 0.05 %
Szásza 1 0.05 %
Baráttelke 1 0.05 %
Lehelfalva 1 0.05 %
Alsófalu 1 0.05 %
Kisperlász 1 0.05 %
Nandrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Szkáros 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Nagyrőce 523 141.73 %
Lubény 44 11.92 %
Jolsva 26 7.05 %
Vizesrét 21 5.69 %
Murányhosszúrét 19 5.15 %
Süvete 17 4.61 %
Tornalja 15 4.07 %
Nandrás 15 4.07 %
Lehelfalva 14 3.79 %
Kakasalja 12 3.25 %
Hizsnyó 11 2.98 %
Turcsok 11 2.98 %
Lice 11 2.98 %
Baráttelke 10 2.71 %
Murányhuta 10 2.71 %
Jolsvatapolca 10 2.71 %
Murányalja 9 2.44 %
Ratkósebes 9 2.44 %
Gömörrákos 8 2.17 %
Gömörliget 8 2.17 %
Murányszabadi 6 1.63 %
Otrokócs 5 1.36 %
Ratkó 5 1.36 %
Kisperlász 4 1.08 %
Szirk 4 1.08 %
Sajógömör 4 1.08 %
Szásza 3 0.81 %
Gice 3 0.81 %
Poloszkó 2 0.54 %
Gömörfalva 2 0.54 %
Szkáros 2 0.54 %
Kövi 1 0.27 %
Újvásár 1 0.27 %
Felsőfalu 1 0.27 %
Lévárt 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Szirk 147 39.95 %
Nagyrőce 90 24.46 %
Turcsok 35 9.51 %
Ratkó 22 5.98 %
Nandrás 17 4.62 %
Szásza 16 4.35 %
Jolsva 14 3.80 %
Gömörrákos 12 3.26 %
Tornalja 11 2.99 %
Sajógömör 11 2.99 %
Lubény 10 2.72 %
Baráttelke 9 2.45 %
Jolsvatapolca 8 2.17 %
Kövi 8 2.17 %
Gerlice 8 2.17 %
Ratkósebes 8 2.17 %
Lehelfalva 8 2.17 %
Gömörfalva 7 1.90 %
Újvásár 7 1.90 %
Kisperlász 7 1.90 %
Murányhosszúrét 6 1.63 %
Lice 6 1.63 %
Vizesrét 6 1.63 %
Murányalja 5 1.36 %
Poloszkó 5 1.36 %
Gömörliget 5 1.36 %
Otrokócs 4 1.09 %
Süvete 4 1.09 %
Hizsnyó 4 1.09 %
Kakasalja 4 1.09 %
Felsőfalu 4 1.09 %
Deresk 3 0.82 %
Murányszabadi 3 0.82 %
Gice 2 0.54 %
Lévárt 1 0.27 %
Murányhuta 1 0.27 %
Szkáros 1 0.27 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 601 49.26 %
Sajógömör 59 4.84 %
Gömörfalva 40 3.28 %
Nagyrőce 27 2.21 %
Deresk 24 1.97 %
Süvete 23 1.89 %
Otrokócs 22 1.80 %
Lévárt 22 1.80 %
Gice 22 1.80 %
Alsófalu 17 1.39 %
Jolsva 16 1.31 %
Felsőrás 15 1.23 %
Lőkös 15 1.23 %
Szásza 15 1.23 %
Lice 14 1.15 %
Gömörliget 10 0.82 %
Jolsvatapolca 10 0.82 %
Szkáros 10 0.82 %
Zsór 9 0.74 %
Szirk 7 0.57 %
Murányalja 5 0.41 %
Turcsok 5 0.41 %
Felsőfalu 5 0.41 %
Murányhosszúrét 5 0.41 %
Baráttelke 4 0.33 %
Lubény 3 0.25 %
Ratkó 2 0.16 %
Murányszabadi 2 0.16 %
Kövi 2 0.16 %
Gömörrákos 1 0.08 %
Ratkósebes 1 0.08 %
Kisperlász 1 0.08 %
Nandrás 1 0.08 %
Hizsnyó 1 0.08 %
Kakasalja 1 0.08 %
Kisvisnyó 1 0.08 %
Murányhuta 0 0.00 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Nagyrőce 1 270 128.67 %
Jolsva 111 11.25 %
Tornalja 74 7.50 %
Murányalja 61 6.18 %
Ratkósebes 59 5.98 %
Vizesrét 54 5.47 %
Lehelfalva 51 5.17 %
Lubény 51 5.17 %
Szirk 37 3.75 %
Murányhosszúrét 34 3.44 %
Hizsnyó 28 2.84 %
Baráttelke 25 2.53 %
Jolsvatapolca 21 2.13 %
Kövi 20 2.03 %
Murányszabadi 16 1.62 %
Murányhuta 15 1.52 %
Gömörliget 13 1.32 %
Ratkó 13 1.32 %
Turcsok 10 1.01 %
Szásza 10 1.01 %
Gice 9 0.91 %
Újvásár 9 0.91 %
Gömörrákos 8 0.81 %
Kakasalja 7 0.71 %
Lice 6 0.61 %
Kisperlász 6 0.61 %
Poloszkó 6 0.61 %
Gömörfalva 5 0.51 %
Nandrás 5 0.51 %
Sajógömör 5 0.51 %
Szkáros 4 0.41 %
Gerlice 4 0.41 %
Süvete 3 0.30 %
Deresk 3 0.30 %
Felsőfalu 3 0.30 %
Zsór 3 0.30 %
Otrokócs 1 0.10 %
Alsófalu 1 0.10 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 1 264 274.19 %
Vizesrét 190 41.21 %
Lubény 95 20.61 %
Jolsva 88 19.09 %
Murányalja 77 16.70 %
Tornalja 67 14.53 %
Lehelfalva 67 14.53 %
Murányhosszúrét 63 13.67 %
Hizsnyó 54 11.71 %
Jolsvatapolca 52 11.28 %
Baráttelke 46 9.98 %
Turcsok 41 8.89 %
Szirk 41 8.89 %
Murányszabadi 33 7.16 %
Ratkósebes 33 7.16 %
Otrokócs 31 6.72 %
Kövi 25 5.42 %
Lice 24 5.21 %
Kakasalja 21 4.56 %
Ratkó 20 4.34 %
Gömörrákos 20 4.34 %
Gömörliget 18 3.90 %
Nandrás 17 3.69 %
Gice 14 3.04 %
Murányhuta 13 2.82 %
Felsőfalu 7 1.52 %
Kisperlász 7 1.52 %
Sajógömör 6 1.30 %
Szásza 6 1.30 %
Szkáros 5 1.08 %
Deresk 5 1.08 %
Gömörfalva 5 1.08 %
Poloszkó 5 1.08 %
Újvásár 5 1.08 %
Süvete 4 0.87 %
Zsór 4 0.87 %
Lőkös 3 0.65 %
Gerlice 1 0.22 %
Lévárt 1 0.22 %
Alsófalu 1 0.22 %
Kisvisnyó 1 0.22 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 84 3.34 %
Tornalja 24 0.95 %
Lubény 17 0.68 %
Szirk 12 0.48 %
Jolsva 11 0.44 %
Gerlice 10 0.40 %
Vizesrét 9 0.36 %
Lehelfalva 7 0.28 %
Murányalja 7 0.28 %
Kövi 6 0.24 %
Turcsok 6 0.24 %
Jolsvatapolca 5 0.20 %
Lice 4 0.16 %
Murányhosszúrét 4 0.16 %
Sajógömör 4 0.16 %
Hizsnyó 3 0.12 %
Gice 3 0.12 %
Gömörliget 3 0.12 %
Baráttelke 3 0.12 %
Gömörfalva 3 0.12 %
Ratkósebes 3 0.12 %
Gömörrákos 3 0.12 %
Murányszabadi 2 0.08 %
Szkáros 2 0.08 %
Újvásár 2 0.08 %
Otrokócs 2 0.08 %
Zsór 2 0.08 %
Murányhuta 2 0.08 %
Nandrás 1 0.04 %
Kakasalja 1 0.04 %
Szásza 1 0.04 %
Süvete 1 0.04 %
Felsőfalu 1 0.04 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Ratkó 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Nagyrőce 687 171.32 %
Murányhosszúrét 163 40.65 %
Murányalja 120 29.93 %
Tornalja 73 18.20 %
Jolsva 69 17.21 %
Lehelfalva 43 10.72 %
Vizesrét 36 8.98 %
Lubény 30 7.48 %
Ratkósebes 23 5.74 %
Szirk 22 5.49 %
Ratkó 21 5.24 %
Hizsnyó 20 4.99 %
Gömörliget 14 3.49 %
Gice 13 3.24 %
Kövi 13 3.24 %
Murányhuta 12 2.99 %
Murányszabadi 12 2.99 %
Baráttelke 12 2.99 %
Jolsvatapolca 12 2.99 %
Lice 11 2.74 %
Gömörrákos 10 2.49 %
Kisperlász 9 2.24 %
Süvete 9 2.24 %
Deresk 8 2.00 %
Kakasalja 6 1.50 %
Nandrás 5 1.25 %
Otrokócs 4 1.00 %
Turcsok 4 1.00 %
Újvásár 3 0.75 %
Felsőfalu 2 0.50 %
Szásza 1 0.25 %
Lőkös 1 0.25 %
Szkáros 1 0.25 %
Sajógömör 1 0.25 %
Zsór 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Gömörfalva 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 980 60.79 %
Jolsva 441 27.36 %
Tornalja 166 10.30 %
Lubény 125 7.75 %
Lehelfalva 105 6.51 %
Jolsvatapolca 90 5.58 %
Murányalja 84 5.21 %
Sajógömör 82 5.09 %
Vizesrét 75 4.65 %
Murányhosszúrét 71 4.40 %
Hizsnyó 66 4.09 %
Gömörliget 65 4.03 %
Lice 64 3.97 %
Kövi 52 3.23 %
Baráttelke 47 2.92 %
Gömörrákos 40 2.48 %
Gice 34 2.11 %
Szirk 31 1.92 %
Otrokócs 29 1.80 %
Kisperlász 27 1.67 %
Nandrás 26 1.61 %
Ratkó 20 1.24 %
Kakasalja 20 1.24 %
Süvete 20 1.24 %
Deresk 19 1.18 %
Ratkósebes 19 1.18 %
Murányszabadi 16 0.99 %
Szkáros 13 0.81 %
Felsőrás 12 0.74 %
Turcsok 11 0.68 %
Murányhuta 9 0.56 %
Lőkös 8 0.50 %
Felsőfalu 8 0.50 %
Gömörfalva 7 0.43 %
Lévárt 4 0.25 %
Szásza 4 0.25 %
Alsófalu 4 0.25 %
Gerlice 4 0.25 %
Újvásár 3 0.19 %
Kisvisnyó 3 0.19 %
Poloszkó 1 0.06 %
Zsór 1 0.06 %
Tornalja 315 10.99 %
Deresk 153 5.34 %
Sajógömör 109 3.80 %
Gömörfalva 80 2.79 %
Szirk 73 2.55 %
Nagyrőce 69 2.41 %
Otrokócs 62 2.16 %
Lice 34 1.19 %
Lévárt 30 1.05 %
Szkáros 28 0.98 %
Felsőrás 26 0.91 %
Zsór 17 0.59 %
Süvete 16 0.56 %
Lőkös 15 0.52 %
Kisvisnyó 12 0.42 %
Jolsva 11 0.38 %
Felsőfalu 10 0.35 %
Alsófalu 10 0.35 %
Kövi 7 0.24 %
Gice 7 0.24 %
Murányhosszúrét 6 0.21 %
Szásza 6 0.21 %
Gömörrákos 5 0.17 %
Murányalja 5 0.17 %
Ratkó 5 0.17 %
Lubény 4 0.14 %
Murányhuta 3 0.10 %
Turcsok 3 0.10 %
Ratkósebes 2 0.07 %
Lehelfalva 2 0.07 %
Nandrás 2 0.07 %
Gömörliget 2 0.07 %
Jolsvatapolca 2 0.07 %
Baráttelke 1 0.03 %
Poloszkó 1 0.03 %
Murányszabadi 1 0.03 %
Hizsnyó 1 0.03 %
Vizesrét 1 0.03 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Nagyrőce 726 202.79 %
Vizesrét 157 43.85 %
Lubény 62 17.32 %
Jolsvatapolca 44 12.29 %
Kövi 42 11.73 %
Lehelfalva 39 10.89 %
Murányhosszúrét 39 10.89 %
Murányalja 37 10.34 %
Jolsva 37 10.34 %
Szirk 30 8.38 %
Tornalja 30 8.38 %
Hizsnyó 28 7.82 %
Süvete 24 6.70 %
Baráttelke 20 5.59 %
Murányhuta 19 5.31 %
Murányszabadi 15 4.19 %
Ratkó 14 3.91 %
Gice 13 3.63 %
Szásza 13 3.63 %
Gömörliget 12 3.35 %
Turcsok 12 3.35 %
Gömörrákos 11 3.07 %
Ratkósebes 10 2.79 %
Kisperlász 10 2.79 %
Kakasalja 8 2.23 %
Nandrás 7 1.96 %
Deresk 6 1.68 %
Sajógömör 5 1.40 %
Lice 4 1.12 %
Felsőfalu 4 1.12 %
Újvásár 3 0.84 %
Gömörfalva 2 0.56 %
Poloszkó 2 0.56 %
Otrokócs 1 0.28 %
Gerlice 1 0.28 %
Szkáros 1 0.28 %
Lévárt 1 0.28 %
Kisvisnyó 1 0.28 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 527 55.24 %
Szirk 80 8.39 %
Jolsva 78 8.18 %
Tornalja 57 5.97 %
Lubény 52 5.45 %
Murányalja 49 5.14 %
Murányhosszúrét 43 4.51 %
Ratkósebes 38 3.98 %
Ratkó 20 2.10 %
Baráttelke 20 2.10 %
Gömörrákos 19 1.99 %
Kakasalja 19 1.99 %
Turcsok 18 1.89 %
Vizesrét 17 1.78 %
Hizsnyó 16 1.68 %
Lehelfalva 16 1.68 %
Jolsvatapolca 15 1.57 %
Sajógömör 12 1.26 %
Murányszabadi 12 1.26 %
Gömörfalva 11 1.15 %
Kövi 11 1.15 %
Gice 10 1.05 %
Szkáros 9 0.94 %
Gömörliget 9 0.94 %
Süvete 8 0.84 %
Gerlice 8 0.84 %
Lice 7 0.73 %
Felsőfalu 6 0.63 %
Nandrás 6 0.63 %
Poloszkó 5 0.52 %
Murányhuta 3 0.31 %
Alsófalu 3 0.31 %
Kisperlász 2 0.21 %
Szásza 2 0.21 %
Újvásár 1 0.10 %
Otrokócs 1 0.10 %
Lévárt 1 0.10 %
Deresk 1 0.10 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 185 21.05 %
Sajógömör 22 2.50 %
Nagyrőce 19 2.16 %
Gömörfalva 13 1.48 %
Otrokócs 9 1.02 %
Lice 7 0.80 %
Deresk 6 0.68 %
Gice 5 0.57 %
Jolsva 5 0.57 %
Lévárt 4 0.46 %
Süvete 4 0.46 %
Lubény 4 0.46 %
Szkáros 4 0.46 %
Murányhosszúrét 4 0.46 %
Gömörliget 3 0.34 %
Szásza 3 0.34 %
Zsór 3 0.34 %
Alsófalu 3 0.34 %
Jolsvatapolca 3 0.34 %
Murányalja 3 0.34 %
Ratkó 2 0.23 %
Hizsnyó 2 0.23 %
Lőkös 2 0.23 %
Poloszkó 2 0.23 %
Vizesrét 1 0.11 %
Kisvisnyó 1 0.11 %
Turcsok 1 0.11 %
Kövi 1 0.11 %
Szirk 1 0.11 %
Gömörrákos 1 0.11 %
Felsőrás 1 0.11 %
Baráttelke 1 0.11 %
Ratkósebes 1 0.11 %
Murányhuta 1 0.11 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 395 77.76 %
Jolsva 52 10.24 %
Tornalja 45 8.86 %
Murányhosszúrét 35 6.89 %
Szirk 32 6.30 %
Lubény 31 6.10 %
Murányalja 26 5.12 %
Baráttelke 18 3.54 %
Ratkó 16 3.15 %
Hizsnyó 14 2.76 %
Gömörrákos 13 2.56 %
Kakasalja 13 2.56 %
Ratkósebes 11 2.17 %
Vizesrét 11 2.17 %
Gömörfalva 10 1.97 %
Jolsvatapolca 8 1.57 %
Kövi 8 1.57 %
Lehelfalva 7 1.38 %
Gice 7 1.38 %
Sajógömör 6 1.18 %
Szkáros 6 1.18 %
Murányszabadi 6 1.18 %
Felsőfalu 6 1.18 %
Turcsok 6 1.18 %
Gömörliget 5 0.98 %
Nandrás 3 0.59 %
Lice 2 0.39 %
Deresk 2 0.39 %
Szásza 2 0.39 %
Murányhuta 1 0.20 %
Lőkös 1 0.20 %
Otrokócs 1 0.20 %
Süvete 1 0.20 %
Alsófalu 1 0.20 %
Kisperlász 1 0.20 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 813 82.37 %
Murányalja 283 28.67 %
Murányhosszúrét 88 8.92 %
Murányszabadi 69 6.99 %
Jolsva 53 5.37 %
Tornalja 46 4.66 %
Vizesrét 40 4.05 %
Murányhuta 34 3.44 %
Szirk 26 2.63 %
Hizsnyó 19 1.93 %
Jolsvatapolca 16 1.62 %
Lubény 15 1.52 %
Kakasalja 14 1.42 %
Lehelfalva 14 1.42 %
Gömörrákos 11 1.11 %
Ratkósebes 10 1.01 %
Gömörliget 10 1.01 %
Gice 9 0.91 %
Baráttelke 9 0.91 %
Ratkó 7 0.71 %
Turcsok 6 0.61 %
Lice 5 0.51 %
Deresk 5 0.51 %
Kövi 5 0.51 %
Süvete 4 0.41 %
Szásza 4 0.41 %
Sajógömör 4 0.41 %
Gömörfalva 4 0.41 %
Kisperlász 3 0.30 %
Nandrás 3 0.30 %
Alsófalu 2 0.20 %
Szkáros 1 0.10 %
Poloszkó 1 0.10 %
Otrokócs 1 0.10 %
Újvásár 1 0.10 %
Felsőrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 416 129.19 %
Jolsva 71 22.05 %
Tornalja 65 20.19 %
Szirk 62 19.25 %
Lubény 45 13.98 %
Murányalja 36 11.18 %
Murányhosszúrét 34 10.56 %
Ratkó 31 9.63 %
Turcsok 31 9.63 %
Ratkósebes 25 7.76 %
Hizsnyó 24 7.45 %
Baráttelke 21 6.52 %
Gömörrákos 19 5.90 %
Kövi 14 4.35 %
Szkáros 13 4.04 %
Kakasalja 12 3.73 %
Nandrás 12 3.73 %
Lehelfalva 11 3.42 %
Vizesrét 9 2.80 %
Gömörfalva 8 2.48 %
Jolsvatapolca 8 2.48 %
Gerlice 7 2.17 %
Deresk 7 2.17 %
Gice 6 1.86 %
Felsőfalu 6 1.86 %
Murányszabadi 5 1.55 %
Lice 4 1.24 %
Poloszkó 3 0.93 %
Gömörliget 2 0.62 %
Kisperlász 2 0.62 %
Sajógömör 2 0.62 %
Zsór 1 0.31 %
Otrokócs 1 0.31 %
Kisvisnyó 1 0.31 %
Süvete 1 0.31 %
Szásza 1 0.31 %
Murányhuta 1 0.31 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Tornalja 687 72.39 %
Sajógömör 57 6.01 %
Gömörfalva 33 3.48 %
Gice 21 2.21 %
Lice 21 2.21 %
Murányhosszúrét 18 1.90 %
Lőkös 17 1.79 %
Nagyrőce 16 1.69 %
Otrokócs 15 1.58 %
Deresk 14 1.48 %
Szkáros 13 1.37 %
Lévárt 12 1.26 %
Alsófalu 12 1.26 %
Felsőrás 11 1.16 %
Zsór 10 1.05 %
Süvete 6 0.63 %
Kövi 6 0.63 %
Felsőfalu 5 0.53 %
Ratkó 3 0.32 %
Murányalja 2 0.21 %
Kisvisnyó 2 0.21 %
Jolsva 2 0.21 %
Lubény 2 0.21 %
Turcsok 2 0.21 %
Gömörliget 2 0.21 %
Murányszabadi 1 0.11 %
Ratkósebes 1 0.11 %
Újvásár 1 0.11 %
Szásza 1 0.11 %
Szirk 1 0.11 %
Jolsvatapolca 1 0.11 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Baráttelke 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Murányhuta 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
94 83.19%
KSČ
9 7.96%
VPN
5 4.42%
SZ
2 1.77%
DÚRS
1 0.88%
HČSP
1 0.88%
SD
1 0.88%
Érvényes szavazatok 113
Együttélés-MKDM
92 81.42%
Magyar Polgári Párt
13 11.50%
SDĽ
2 1.77%
KSS
2 1.77%
SZS
2 1.77%
SSL-SNZ
1 0.88%
ROI
1 0.88%
Érvényes szavazatok 113
MK
90 94.74%
KSS
3 3.16%
SNS
1 1.05%
HZPCS
1 1.05%
Érvényes szavazatok 95
MKP
101 90.99%
KSS
6 5.41%
SNS
2 1.80%
HZDS
1 0.90%
MLHZP
1 0.90%
Érvényes szavazatok 111
MKP
90 95.74%
SDKU
2 2.13%
SNS
1 1.06%
ANO
1 1.06%
Érvényes szavazatok 94
MKP
92 96.84%
SNS
1 1.05%
KSS
1 1.05%
ASV
1 1.05%
Érvényes szavazatok 95
MKP
75 80.65%
Most-Híd
11 11.83%
SDKU DS
3 3.23%
KDH
1 1.08%
SNS
1 1.08%
ĽS HZDS
1 1.08%
SMER
1 1.08%
Érvényes szavazatok 93
MKP
60 76.92%
SMER SD
4 5.13%
Most-Híd
4 5.13%
SNS
2 2.56%
99 Percent
2 2.56%
KDH
1 1.28%
Zelení
1 1.28%
KSS
1 1.28%
SRUS
1 1.28%
ĽS HZDS
1 1.28%
SZS
1 1.28%
Érvényes szavazatok 78
MKP
52 77.61%
Most-Híd
8 11.94%
MKDA-MKDSZ
2 2.99%
SNS
1 1.49%
SaS
1 1.49%
SMER SD
1 1.49%
SKOK!
1 1.49%
#SIEŤ
1 1.49%
Érvényes szavazatok 67
Nagyrőcei járás
Szlovákia

Bejelentések