SK
RA
.....

Felsőfalu

Község

címer zászló
200 98% magyar 1910
95 49% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Felfalu
Hivatalos szlovák megnevezés:
Chvalová
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Vályi-dombság
Más földrajzi nevek:
Bukovinka, Koncseni, Kőbánya-völgy, Közös-erdő, Lest, Skalka
Koordináták:
48.51406097, 20.17535591
Terület:
9,27 km2
Rang:
község
Népesség:
215
Tszf. magasság:
222 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98263
Település kód:
514977
Szervezeti azonosító:
650188

A község a Gömöri-medence keleti részén, a Turóc-patak nyugati ágának (Rátkai Turóc) völgyében, a Turóc jobb partján, a Vályi-dombság északkeleti oldalán fekszik, Gömörfalvától 9 km-re, Tornaljától 17 km-re északnyugatra, Kisvisnyó közvetlen déli szomszédságában. Egyike az úgynevezett „agyagövezet“ községeinek. A Gömörfalvát Újvásárral (8 km) összekötő mellékúton közelíthető meg. Határának (mely 220-433 méteres tengerszint feletti magasságban) mintegy háromnegyedét erdő borítja. Nyugatról Gesztes és Gömörispánmező, északról Újvásár (Kisborosznok katasztere), északkeletről Kisvisnyó, keletről Szkáros, délről pedig Felsővály községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagyrőcei járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz, 1960-1996 között a Rimaszombati járáshoz tartozott, 1996-ban a Nagyrőcei járáshoz csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás), ebben az időszakban határközséggé vált, nyugati határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. Területe (9,27 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Felsőfalu a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. A 17. századtól túlnyomórészt szlávok lakta település a 19. századra már vegyes lakosságúnak számított, kettős identitású lakossággal, mely 1880-tól kezdve a népszámlálások során túlnyomórészt magyar nemzetiségűnek vallotta magát. 1880-ban 221, 1910-ben 205, 1921-ben pedig 184, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt, a szlovákok aránya 1880-ban alig érte el a 8,1 %-ot. 1920 után szlovák lakosság települt a községbe, a (cseh)szlovákok aránya 1930-ra 35,9 %-ra, 1938-ra pedig 50,6 %-ra nőtt. 1921-1941 között 44,6 %-al gyarapodott a község népessége (184 főről 266-ra), az 1941-1991 közötti fél évszázadra a folyamatos csökkenés jellemző (42,5 %-os népességvesztéssel), 1991-2011 között pedig ismét csekély (13,7 %-os) növekedés figyelhető meg (153 főről 174-re). 1945 után magyar lakosságának mintegy egyötödét kitelepítették Magyarországra, ennek ellenére Felsőfalu 1970-ben még magyar többségű volt (53,1 %), 1991-re viszont már a lakosság 58,2 %-a szlovák nemzetiségű volt. A 2011-es népszámláláskor a lakosság mintegy kétötödét alkotó roma lakosság nemzetiségi bevallásának megváltozásával a szlovákok aránya is visszaesett: a lakosság 34,5 %-34,5 %-a vallotta magát magyarnak és szlováknak, 25,9 %-a pedig romának. A lakosság relatív többsége (49,4 %) továbbra is magyar anyanyelvű. Az eredetileg református többségű (1921-ben 56,5 %) községben ma már a római katolikus vallásúak (42,5 %) alkotnak relatív többséget, a reformátusok aránya 33,9 %-ra csökkent.

Történelem

Területén már a kőkorszakban éltek emberek, ezt bizonyítják a bükki kultúrához tartozó település leletei. A korai bronzkorban a pilinyi kultúra népe élt itt, de kerültek elő pénzérmék a 11-12. századból is. A mai település a 14. század elején keletkezett, a Hanva-nemzetség birtokán, Szkáros határából vált ki. 1343-ban "Felfalu" néven említik először. 1427-ben "Felsewfalu" néven említik. Eredeti lakossága szláv volt, később a 15-16. században vegyes lakosságú település volt. A 15. században a Zsoldos család birtoka, amely ekkor 12 portát bírokolt a faluban. A 17. században, a török támadások hatására magyar lakóinak nagy része elmenekült és csak a 18. század elején telepítették újra. Ekkor lakossága nagyrészt kicserélődött, a 18. században és a 19. század elején református vallású szlovák faluként említik, ahol azonban a magyar nyelvet is beszélte a lakosság.1828-ban 224 lakosa volt. Lakói főként mezőgazdaságból, faárukészítésből, pálinkafőzésből éltek. 1907-ig Felfalu néven szerepelt, ekkor kapta a hivatalos Felsőfalu nevet. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz, ebben az időben határközség volt. 1945 után magyar lakosságának egyötödét kitelepítették.

Mai jelentősége

Római katolikus temploma a 19. század elején épült késő barokk stílusban (egy kúriából alakították át), a késő klasszicista református templom pedig 1875-ben. A község határában található Felsőfalui-barlang fontos régészeti lelőhely - neolitikum kori települést és késő bronzkori rituális temetkezési helyet tártak fel itt.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

FÉL FALU. Chvalova. Tót falu Gömör Vármegyében, birtokosai Kováts, és több Urak, lakosai katolikusok, és másfélék, fekszik Deresknek szomszédságában, ’s ennek filiája, Jolsvától sem meszsze. Határja nagyobb részén hegyes, és nehezen miveltetik, legelője szoross, mind a’ kétféle fája elég, malma az Uraságé helyben, piatzozása közel 672 gyümöltsös kertyei nagyok, és hasznosok, kendert áztató vize helyben, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Félfalu, Chwalowa, tót falu, Gömör és Kis-Hont egyesült vgyékben, Rima-Szombathoz 1 1/2 mfld: 49 kath., 175 ref. lak., kik magyarul is tudnak, de magok közt tótul beszélnek. Termékeny határ. Sok gyümölcs. Derék erdő.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Felfalu, ratkóvölgyi magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 43 házzal és 199, nagyobbára ev. ref. vallású lakossal. E község 1343-ban szerepel először. 1427-ben a runyai Soldos család az ura s 1550-ben új adományt nyer a községre; rajta kívül részeket bírnak itt a Hanvay, Darvas, Nagyszájú, Sándor, Szkárosy és Kerepeczy családok. Későbbi birtokosai a Sebe, Rathó, Rokfalussy, Ragályi családok; jelenleg Szent-Ivány Árpádnak van itt nagyobb birtoka. A XVIII. században Chwalova tót néven is szerepel és ez időben a lakosok nagy része szilva-aszalással és pálinkafőzéssel foglalkozott. Ugyanekkor Félfalu néven is emlegetik. A község határában cseppkőbarlang van, melyet azonban még nem kutattak át. Református temploma 1875-ben épült. Felfaluhoz tartozik Kőbánya puszta, mely 1413-ban mint külön község Kewbanyalehotha néven van említve. 1427-ben az Uza család birtoka volt. Ugyancsak ezen a vidéken feküdt Azajnok község, mely 1428-ban a Derencsényi család birtoka. Ez utóbbi községnek ma már nyoma sincsen. A posta Szkároson van, távírója és vasúti állomása pedig Tornallya.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Felsőfalu. Egész története folyamán Alsófalu sorsában osztozik. A község területe 1613 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 257.

Névelőfordulások
1343
Felfalu
1427
Felsewfalu
1773
Felfalu, Chwalowa,
1786
Félfalu, Chwalowa,
1808
Felfalu, Chwalowá,
1863
Felfalu,
1907
Felsőfalu,
1920
Chválová,
1927
Chvalová, Felsőfalu,
1938
Felsőfalu,
1945
Chvalová, Felsőfalu,
1948
Chvalová
1994
Felfalu

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Felsőfalu (Chvalová) 10
Telefon: 0475596434
Fax: 0475596434

Honlap: chvalova.ocu.sk 

Hivatali órák:

Polgármester:
Vaculčiak Vladimír (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Vaculčiaková Emília (MOST - HÍD)
Horváth Jozef (SMER-SD)
Nyíriová Viktória (SMER-SD)
Tóthová Marta (SMER-SD)
Vaculčiaková Judita (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö SMER-SD 60% SMER-SD 3 képviselö STRANA M... 20% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö 5 képviselö
Felsőfalui Községi Hivatal

Felsőfalu 10

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 199 90%
szlovákok 18 8%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
egyéb 4 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 221
magyarok 200 98%
szlovákok 3 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
egyéb 2 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 205
magyarok 161 88%
szlovákok 13 7%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
egyéb 10 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 184
magyarok 64 42%
szlovákok 89 58%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 153
magyarok 64 39%
szlovákok 98 60%
ruszinok 0 0%
romák 2 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 164
magyarok 60 34%
szlovákok 60 34%
ruszinok 0 0%
romák 45 26%
egyéb 0 0%
ismeretlen 9 5%
összlétszám 174
magyarok 95 49%
szlovákok 86 44%
ruszinok 1 1%
romák 10 5%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 194
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 132
Választási részvétel: 73.48 %
Kiadott boríték: 97
Bedobott boríték: 97

Polgármester

Érvényes szavazólap: 97
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vaculčiak Vladimír 53 54.64 % SMER-SD
Vaculčiak Jozef 41 42.27 % MOST - HÍD
Koreň Pavol 3 3.09 % DOMA DOBRE

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Vaculčiaková Judita 54 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Horváth Jozef 37 SMER-SD
Vaculčiaková Emília 37 MOST - HÍD
Nyíriová Viktória 33 SMER-SD
Tóthová Marta 30 SMER-SD

Képviselők

2014
Strana moderného Slovenska 20.00% Strana moderného Slovenska 1 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö SRK 20.00% SRK 1 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
2018
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 20.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö SMER-SD 60.00% SMER-SD 3 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 130
Választási részvétel: 38.46 %
Kiadott boríték: 50
Bedobott boríték: 50
Választásra jogosult: 130
Választási részvétel: 38.46 %
Kiadott boríték: 50
Bedobott boríték: 50
Választásra jogosult: 138
Választási részvétel: 25,36 %
Kiadott boríték: 35
Bedobott boríték: 35

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 48
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 35
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 24 50.00 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 6 12.50 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 6 12.50 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5 10.42 % SNS
Pavel Chovanec 3 6.25 % ÚSVIT
Ondrej Binder 2 4.17 % Független
Emil Samko 1 2.08 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1 2.08 % KSS
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Vladimír Maňka 22 44.00% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 10 28.57 % Független
Marian Kotleba 10 28.57 % ĽSNS
Igor Kašper 8 22.86 % Független
Martin Juhaniak 3 8.57 % Független
Vojtech Kökény 2 5.71 % SRK
Jozef Šimko 1 2.86 % Független
Alena Pivovarčiová 1 2.86 % NP
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 48
Érvényes szavazólap: 34
Érvényes szavazólap: 9620
# Név Szavazat Százalék Párt
Eva Cireňová 20 41.67% SMER - SD, KDH
Anna Szögedi 16 33.33% SMK-MKP
Katarína Danišová 15 31.25% KDH, SMER - SD
Július Laššan 14 29.17% KDH, SMER - SD
Ján Šeševička 10 20.83% Független
Ladislav Nagy 8 16.67% MOST - HÍD
Július Buchta 5 10.42% SNS
Zuzana Nemogová 4 8.33% ĽS Naše Slovensko
Emil Samko 4 8.33% KĽS
Jaroslav Kacián 4 8.33% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gurský 3 6.25% KSS
Ľudovít Sendrei 2 4.17% SRK
Dušan Ďuriška 2 4.17% SĽS
Ján Germánus 2 4.17% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Andrea Jenčíková 1 2.08% NP
Nikoleta Gallová 1 2.08% NP
Eva Hicárová 1 2.08% Független
Ľudovít Štítnický 0 0.00% SMS
Marek Nosko 0 0.00% Független
Branislav Skaloš 0 0.00% KSS
Rudolf Steigavf 0 0.00% SĽS
Andrea Hroncová 0 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Mária Duszová 10 29.41% Független
Milan Kolesár 8 23.53% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Alena Zelinová 7 20.59% SNS
Anna Szögedi 7 20.59% SMK-MKP
Július Laššan 7 20.59% SMER-SD
Vladimíra Šmidtová 6 17.65% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Ružáni 6 17.65% ĽS Naše Slovensko
Pavel Alexa 6 17.65% ĽS Naše Slovensko
Zsuzsa Hunyák 5 14.71% SMK-MKP
János Deák 5 14.71% SMK-MKP
Ján Brzáč 4 11.76% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ondrej Bafia 4 11.76% SMER-SD
Gabriela Tamášová 3 8.82% SRK
Július Buchta 3 8.82% SNS
Martin Kvetko 2 5.88% Független
Dušan Ďuriška 2 5.88% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Hilda Puterová 1 2.94% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dávid Galovič 1 2.94% Független
Ladislav Lukáč 1 2.94% SNS
Roland Kovács 0 0.00% Független
Svetoslav Albíni 0 0.00% Független
Ján Šeševička 2256 0.00% Független
Eva Cireňová 2205 0.00% SMER - SD, KDH
Július Laššan 2152 0.00% KDH, SMER - SD
Anna Szögedi 1855 0.00% SMK-MKP
Marek Nosko 1160 0.00% Független
Katarína Danišová 1069 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Nagy 966 0.00% MOST - HÍD
Eva Hicárová 533 0.00% Független
Zuzana Nemogová 530 0.00% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 509 0.00% SNS
Ján Germánus 468 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Kacián 421 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gurský 289 0.00% KSS
Ľudovít Sendrei 280 0.00% SRK
Dušan Ďuriška 255 0.00% SĽS
Ľudovít Štítnický 236 0.00% SMS
Nikoleta Gallová 234 0.00% NP
Emil Samko 187 0.00% KĽS
Andrea Jenčíková 156 0.00% NP
Andrea Hroncová 151 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Rudolf Steigavf 147 0.00% SĽS
Branislav Skaloš 110 0.00% KSS
Milan Kolesár 2906 30.21% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Laššan 2480 25.78% SMER-SD
Július Buchta 2061 21.42% SNS
Svetoslav Albíni 1635 17.00% Független
Ondrej Bafia 1490 15.49% SMER-SD
Martin Kvetko 1470 15.28% Független
Anna Szögedi 1448 15.05% SMK-MKP
Pavel Alexa 1212 12.60% ĽS Naše Slovensko
Mária Duszová 1136 11.81% Független
János Deák 1018 10.58% SMK-MKP
Vladimíra Šmidtová 1017 10.57% ĽS Naše Slovensko
Zsuzsa Hunyák 995 10.34% SMK-MKP
Dávid Galovič 968 10.06% Független
Hilda Puterová 846 8.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Ružáni 802 8.34% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 519 5.40% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Zelinová 447 4.65% SNS
Dušan Ďuriška 365 3.79% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Roland Kovács 327 3.40% Független
Ladislav Lukáč 248 2.58% SNS
Gabriela Tamášová 230 2.39% SRK

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Tornalja 264 39.70 %
Nagyrőce 45 6.77 %
Ratkósebes 25 3.76 %
Lice 23 3.46 %
Sajógömör 13 1.95 %
Felsőfalu 7 1.05 %
Lubény 7 1.05 %
Jolsva 6 0.90 %
Ratkó 6 0.90 %
Kövi 5 0.75 %
Gerlice 4 0.60 %
Szkáros 4 0.60 %
Gömörfalva 4 0.60 %
Murányhosszúrét 4 0.60 %
Murányalja 3 0.45 %
Lehelfalva 3 0.45 %
Újvásár 2 0.30 %
Hizsnyó 2 0.30 %
Alsófalu 2 0.30 %
Deresk 2 0.30 %
Szásza 2 0.30 %
Zsór 2 0.30 %
Otrokócs 2 0.30 %
Murányhuta 2 0.30 %
Murányszabadi 1 0.15 %
Kisperlász 1 0.15 %
Gömörrákos 1 0.15 %
Baráttelke 1 0.15 %
Lévárt 1 0.15 %
Gömörliget 1 0.15 %
Szirk 1 0.15 %
Turcsok 1 0.15 %
Nandrás 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Süvete 0 0.00 %
Jolsvatapolca 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Tornalja 932 58.36 %
Sajógömör 81 5.07 %
Nagyrőce 57 3.57 %
Lice 45 2.82 %
Gömörfalva 40 2.50 %
Gice 37 2.32 %
Szirk 37 2.32 %
Deresk 33 2.07 %
Felsőrás 30 1.88 %
Lévárt 20 1.25 %
Gömörliget 18 1.13 %
Lőkös 16 1.00 %
Otrokócs 15 0.94 %
Alsófalu 13 0.81 %
Szkáros 12 0.75 %
Zsór 9 0.56 %
Felsőfalu 7 0.44 %
Jolsvatapolca 7 0.44 %
Jolsva 7 0.44 %
Ratkósebes 5 0.31 %
Ratkó 4 0.25 %
Murányalja 3 0.19 %
Kisvisnyó 3 0.19 %
Lubény 3 0.19 %
Lehelfalva 2 0.13 %
Kövi 2 0.13 %
Szásza 2 0.13 %
Újvásár 2 0.13 %
Murányhuta 1 0.06 %
Murányhosszúrét 1 0.06 %
Baráttelke 1 0.06 %
Süvete 1 0.06 %
Turcsok 1 0.06 %
Vizesrét 1 0.06 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 73 10.64 %
Kövi 72 10.50 %
Tornalja 26 3.79 %
Kisperlász 20 2.92 %
Szirk 19 2.77 %
Jolsva 18 2.62 %
Ratkósebes 14 2.04 %
Murányalja 13 1.90 %
Gömörrákos 9 1.31 %
Deresk 8 1.17 %
Ratkó 8 1.17 %
Szásza 7 1.02 %
Lubény 7 1.02 %
Nandrás 6 0.87 %
Jolsvatapolca 5 0.73 %
Turcsok 5 0.73 %
Gömörfalva 5 0.73 %
Lice 4 0.58 %
Hizsnyó 4 0.58 %
Murányhosszúrét 4 0.58 %
Sajógömör 4 0.58 %
Kakasalja 4 0.58 %
Vizesrét 3 0.44 %
Újvásár 3 0.44 %
Zsór 3 0.44 %
Baráttelke 3 0.44 %
Poloszkó 2 0.29 %
Murányhuta 2 0.29 %
Otrokócs 2 0.29 %
Felsőfalu 2 0.29 %
Süvete 2 0.29 %
Gömörliget 2 0.29 %
Lehelfalva 2 0.29 %
Alsófalu 1 0.15 %
Szkáros 1 0.15 %
Murányszabadi 1 0.15 %
Gice 1 0.15 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 553 50.92 %
Tornalja 71 6.54 %
Murányhosszúrét 40 3.68 %
Murányalja 39 3.59 %
Lubény 39 3.59 %
Lehelfalva 39 3.59 %
Vizesrét 33 3.04 %
Jolsva 24 2.21 %
Szirk 13 1.20 %
Gömörliget 12 1.10 %
Ratkósebes 11 1.01 %
Ratkó 8 0.74 %
Gice 7 0.64 %
Hizsnyó 7 0.64 %
Murányhuta 6 0.55 %
Gömörrákos 6 0.55 %
Jolsvatapolca 6 0.55 %
Kakasalja 6 0.55 %
Murányszabadi 6 0.55 %
Lice 5 0.46 %
Sajógömör 5 0.46 %
Szásza 4 0.37 %
Turcsok 4 0.37 %
Kövi 3 0.28 %
Deresk 3 0.28 %
Otrokócs 2 0.18 %
Süvete 2 0.18 %
Gömörfalva 2 0.18 %
Szkáros 2 0.18 %
Újvásár 2 0.18 %
Baráttelke 2 0.18 %
Poloszkó 1 0.09 %
Alsófalu 1 0.09 %
Kisperlász 1 0.09 %
Nandrás 1 0.09 %
Zsór 1 0.09 %
Felsőfalu 1 0.09 %
Gerlice 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Tornalja 43 8.46 %
Gömörfalva 38 7.48 %
Nagyrőce 30 5.91 %
Lice 22 4.33 %
Kövi 14 2.76 %
Jolsva 13 2.56 %
Murányhosszúrét 9 1.77 %
Süvete 9 1.77 %
Sajógömör 8 1.57 %
Deresk 5 0.98 %
Otrokócs 5 0.98 %
Szirk 4 0.79 %
Ratkó 4 0.79 %
Turcsok 3 0.59 %
Felsőfalu 3 0.59 %
Ratkósebes 2 0.39 %
Lubény 2 0.39 %
Gömörliget 2 0.39 %
Murányhuta 2 0.39 %
Murányalja 2 0.39 %
Gömörrákos 2 0.39 %
Vizesrét 1 0.20 %
Zsór 1 0.20 %
Jolsvatapolca 1 0.20 %
Szásza 1 0.20 %
Baráttelke 1 0.20 %
Lehelfalva 1 0.20 %
Alsófalu 1 0.20 %
Kisperlász 1 0.20 %
Nandrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Szkáros 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Nagyrőce 523 60.88 %
Lubény 44 5.12 %
Jolsva 26 3.03 %
Vizesrét 21 2.44 %
Murányhosszúrét 19 2.21 %
Süvete 17 1.98 %
Tornalja 15 1.75 %
Nandrás 15 1.75 %
Lehelfalva 14 1.63 %
Kakasalja 12 1.40 %
Hizsnyó 11 1.28 %
Turcsok 11 1.28 %
Lice 11 1.28 %
Baráttelke 10 1.16 %
Murányhuta 10 1.16 %
Jolsvatapolca 10 1.16 %
Murányalja 9 1.05 %
Ratkósebes 9 1.05 %
Gömörrákos 8 0.93 %
Gömörliget 8 0.93 %
Murányszabadi 6 0.70 %
Otrokócs 5 0.58 %
Ratkó 5 0.58 %
Kisperlász 4 0.47 %
Szirk 4 0.47 %
Sajógömör 4 0.47 %
Szásza 3 0.35 %
Gice 3 0.35 %
Poloszkó 2 0.23 %
Gömörfalva 2 0.23 %
Szkáros 2 0.23 %
Kövi 1 0.12 %
Újvásár 1 0.12 %
Felsőfalu 1 0.12 %
Lévárt 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Szirk 147 36.12 %
Nagyrőce 90 22.11 %
Turcsok 35 8.60 %
Ratkó 22 5.41 %
Nandrás 17 4.18 %
Szásza 16 3.93 %
Jolsva 14 3.44 %
Gömörrákos 12 2.95 %
Tornalja 11 2.70 %
Sajógömör 11 2.70 %
Lubény 10 2.46 %
Baráttelke 9 2.21 %
Jolsvatapolca 8 1.97 %
Kövi 8 1.97 %
Gerlice 8 1.97 %
Ratkósebes 8 1.97 %
Lehelfalva 8 1.97 %
Gömörfalva 7 1.72 %
Újvásár 7 1.72 %
Kisperlász 7 1.72 %
Murányhosszúrét 6 1.47 %
Lice 6 1.47 %
Vizesrét 6 1.47 %
Murányalja 5 1.23 %
Poloszkó 5 1.23 %
Gömörliget 5 1.23 %
Otrokócs 4 0.98 %
Süvete 4 0.98 %
Hizsnyó 4 0.98 %
Kakasalja 4 0.98 %
Felsőfalu 4 0.98 %
Deresk 3 0.74 %
Murányszabadi 3 0.74 %
Gice 2 0.49 %
Lévárt 1 0.25 %
Murányhuta 1 0.25 %
Szkáros 1 0.25 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 601 51.37 %
Sajógömör 59 5.04 %
Gömörfalva 40 3.42 %
Nagyrőce 27 2.31 %
Deresk 24 2.05 %
Süvete 23 1.97 %
Otrokócs 22 1.88 %
Lévárt 22 1.88 %
Gice 22 1.88 %
Alsófalu 17 1.45 %
Jolsva 16 1.37 %
Felsőrás 15 1.28 %
Lőkös 15 1.28 %
Szásza 15 1.28 %
Lice 14 1.20 %
Gömörliget 10 0.85 %
Jolsvatapolca 10 0.85 %
Szkáros 10 0.85 %
Zsór 9 0.77 %
Szirk 7 0.60 %
Murányalja 5 0.43 %
Turcsok 5 0.43 %
Felsőfalu 5 0.43 %
Murányhosszúrét 5 0.43 %
Baráttelke 4 0.34 %
Lubény 3 0.26 %
Ratkó 2 0.17 %
Murányszabadi 2 0.17 %
Kövi 2 0.17 %
Gömörrákos 1 0.09 %
Ratkósebes 1 0.09 %
Kisperlász 1 0.09 %
Nandrás 1 0.09 %
Hizsnyó 1 0.09 %
Kakasalja 1 0.09 %
Kisvisnyó 1 0.09 %
Murányhuta 0 0.00 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Nagyrőce 1 270 68.02 %
Jolsva 111 5.95 %
Tornalja 74 3.96 %
Murányalja 61 3.27 %
Ratkósebes 59 3.16 %
Vizesrét 54 2.89 %
Lehelfalva 51 2.73 %
Lubény 51 2.73 %
Szirk 37 1.98 %
Murányhosszúrét 34 1.82 %
Hizsnyó 28 1.50 %
Baráttelke 25 1.34 %
Jolsvatapolca 21 1.12 %
Kövi 20 1.07 %
Murányszabadi 16 0.86 %
Murányhuta 15 0.80 %
Gömörliget 13 0.70 %
Ratkó 13 0.70 %
Turcsok 10 0.54 %
Szásza 10 0.54 %
Gice 9 0.48 %
Újvásár 9 0.48 %
Gömörrákos 8 0.43 %
Kakasalja 7 0.37 %
Lice 6 0.32 %
Kisperlász 6 0.32 %
Poloszkó 6 0.32 %
Gömörfalva 5 0.27 %
Nandrás 5 0.27 %
Sajógömör 5 0.27 %
Szkáros 4 0.21 %
Gerlice 4 0.21 %
Süvete 3 0.16 %
Deresk 3 0.16 %
Felsőfalu 3 0.16 %
Zsór 3 0.16 %
Otrokócs 1 0.05 %
Alsófalu 1 0.05 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 1 264 65.56 %
Vizesrét 190 9.85 %
Lubény 95 4.93 %
Jolsva 88 4.56 %
Murányalja 77 3.99 %
Tornalja 67 3.48 %
Lehelfalva 67 3.48 %
Murányhosszúrét 63 3.27 %
Hizsnyó 54 2.80 %
Jolsvatapolca 52 2.70 %
Baráttelke 46 2.39 %
Turcsok 41 2.13 %
Szirk 41 2.13 %
Murányszabadi 33 1.71 %
Ratkósebes 33 1.71 %
Otrokócs 31 1.61 %
Kövi 25 1.30 %
Lice 24 1.24 %
Kakasalja 21 1.09 %
Ratkó 20 1.04 %
Gömörrákos 20 1.04 %
Gömörliget 18 0.93 %
Nandrás 17 0.88 %
Gice 14 0.73 %
Murányhuta 13 0.67 %
Felsőfalu 7 0.36 %
Kisperlász 7 0.36 %
Sajógömör 6 0.31 %
Szásza 6 0.31 %
Szkáros 5 0.26 %
Deresk 5 0.26 %
Gömörfalva 5 0.26 %
Poloszkó 5 0.26 %
Újvásár 5 0.26 %
Süvete 4 0.21 %
Zsór 4 0.21 %
Lőkös 3 0.16 %
Gerlice 1 0.05 %
Lévárt 1 0.05 %
Alsófalu 1 0.05 %
Kisvisnyó 1 0.05 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 84 9.84 %
Tornalja 24 2.81 %
Lubény 17 1.99 %
Szirk 12 1.41 %
Jolsva 11 1.29 %
Gerlice 10 1.17 %
Vizesrét 9 1.05 %
Lehelfalva 7 0.82 %
Murányalja 7 0.82 %
Kövi 6 0.70 %
Turcsok 6 0.70 %
Jolsvatapolca 5 0.59 %
Lice 4 0.47 %
Murányhosszúrét 4 0.47 %
Sajógömör 4 0.47 %
Hizsnyó 3 0.35 %
Gice 3 0.35 %
Gömörliget 3 0.35 %
Baráttelke 3 0.35 %
Gömörfalva 3 0.35 %
Ratkósebes 3 0.35 %
Gömörrákos 3 0.35 %
Murányszabadi 2 0.23 %
Szkáros 2 0.23 %
Újvásár 2 0.23 %
Otrokócs 2 0.23 %
Zsór 2 0.23 %
Murányhuta 2 0.23 %
Nandrás 1 0.12 %
Kakasalja 1 0.12 %
Szásza 1 0.12 %
Süvete 1 0.12 %
Felsőfalu 1 0.12 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Ratkó 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Nagyrőce 687 59.02 %
Murányhosszúrét 163 14.00 %
Murányalja 120 10.31 %
Tornalja 73 6.27 %
Jolsva 69 5.93 %
Lehelfalva 43 3.69 %
Vizesrét 36 3.09 %
Lubény 30 2.58 %
Ratkósebes 23 1.98 %
Szirk 22 1.89 %
Ratkó 21 1.80 %
Hizsnyó 20 1.72 %
Gömörliget 14 1.20 %
Gice 13 1.12 %
Kövi 13 1.12 %
Murányhuta 12 1.03 %
Murányszabadi 12 1.03 %
Baráttelke 12 1.03 %
Jolsvatapolca 12 1.03 %
Lice 11 0.95 %
Gömörrákos 10 0.86 %
Kisperlász 9 0.77 %
Süvete 9 0.77 %
Deresk 8 0.69 %
Kakasalja 6 0.52 %
Nandrás 5 0.43 %
Otrokócs 4 0.34 %
Turcsok 4 0.34 %
Újvásár 3 0.26 %
Felsőfalu 2 0.17 %
Szásza 1 0.09 %
Lőkös 1 0.09 %
Szkáros 1 0.09 %
Sajógömör 1 0.09 %
Zsór 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Gömörfalva 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 980 37.87 %
Jolsva 441 17.04 %
Tornalja 166 6.41 %
Lubény 125 4.83 %
Lehelfalva 105 4.06 %
Jolsvatapolca 90 3.48 %
Murányalja 84 3.25 %
Sajógömör 82 3.17 %
Vizesrét 75 2.90 %
Murányhosszúrét 71 2.74 %
Hizsnyó 66 2.55 %
Gömörliget 65 2.51 %
Lice 64 2.47 %
Kövi 52 2.01 %
Baráttelke 47 1.82 %
Gömörrákos 40 1.55 %
Gice 34 1.31 %
Szirk 31 1.20 %
Otrokócs 29 1.12 %
Kisperlász 27 1.04 %
Nandrás 26 1.00 %
Ratkó 20 0.77 %
Kakasalja 20 0.77 %
Süvete 20 0.77 %
Deresk 19 0.73 %
Ratkósebes 19 0.73 %
Murányszabadi 16 0.62 %
Szkáros 13 0.50 %
Felsőrás 12 0.46 %
Turcsok 11 0.43 %
Murányhuta 9 0.35 %
Lőkös 8 0.31 %
Felsőfalu 8 0.31 %
Gömörfalva 7 0.27 %
Lévárt 4 0.15 %
Szásza 4 0.15 %
Alsófalu 4 0.15 %
Gerlice 4 0.15 %
Újvásár 3 0.12 %
Kisvisnyó 3 0.12 %
Poloszkó 1 0.04 %
Zsór 1 0.04 %
Tornalja 315 21.34 %
Deresk 153 10.37 %
Sajógömör 109 7.38 %
Gömörfalva 80 5.42 %
Szirk 73 4.95 %
Nagyrőce 69 4.67 %
Otrokócs 62 4.20 %
Lice 34 2.30 %
Lévárt 30 2.03 %
Szkáros 28 1.90 %
Felsőrás 26 1.76 %
Zsór 17 1.15 %
Süvete 16 1.08 %
Lőkös 15 1.02 %
Kisvisnyó 12 0.81 %
Jolsva 11 0.75 %
Felsőfalu 10 0.68 %
Alsófalu 10 0.68 %
Kövi 7 0.47 %
Gice 7 0.47 %
Murányhosszúrét 6 0.41 %
Szásza 6 0.41 %
Gömörrákos 5 0.34 %
Murányalja 5 0.34 %
Ratkó 5 0.34 %
Lubény 4 0.27 %
Murányhuta 3 0.20 %
Turcsok 3 0.20 %
Ratkósebes 2 0.14 %
Lehelfalva 2 0.14 %
Nandrás 2 0.14 %
Gömörliget 2 0.14 %
Jolsvatapolca 2 0.14 %
Baráttelke 1 0.07 %
Poloszkó 1 0.07 %
Murányszabadi 1 0.07 %
Hizsnyó 1 0.07 %
Vizesrét 1 0.07 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Nagyrőce 726 68.23 %
Vizesrét 157 14.76 %
Lubény 62 5.83 %
Jolsvatapolca 44 4.14 %
Kövi 42 3.95 %
Lehelfalva 39 3.67 %
Murányhosszúrét 39 3.67 %
Murányalja 37 3.48 %
Jolsva 37 3.48 %
Szirk 30 2.82 %
Tornalja 30 2.82 %
Hizsnyó 28 2.63 %
Süvete 24 2.26 %
Baráttelke 20 1.88 %
Murányhuta 19 1.79 %
Murányszabadi 15 1.41 %
Ratkó 14 1.32 %
Gice 13 1.22 %
Szásza 13 1.22 %
Gömörliget 12 1.13 %
Turcsok 12 1.13 %
Gömörrákos 11 1.03 %
Ratkósebes 10 0.94 %
Kisperlász 10 0.94 %
Kakasalja 8 0.75 %
Nandrás 7 0.66 %
Deresk 6 0.56 %
Sajógömör 5 0.47 %
Lice 4 0.38 %
Felsőfalu 4 0.38 %
Újvásár 3 0.28 %
Gömörfalva 2 0.19 %
Poloszkó 2 0.19 %
Otrokócs 1 0.09 %
Gerlice 1 0.09 %
Szkáros 1 0.09 %
Lévárt 1 0.09 %
Kisvisnyó 1 0.09 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 527 49.21 %
Szirk 80 7.47 %
Jolsva 78 7.28 %
Tornalja 57 5.32 %
Lubény 52 4.86 %
Murányalja 49 4.58 %
Murányhosszúrét 43 4.01 %
Ratkósebes 38 3.55 %
Ratkó 20 1.87 %
Baráttelke 20 1.87 %
Gömörrákos 19 1.77 %
Kakasalja 19 1.77 %
Turcsok 18 1.68 %
Vizesrét 17 1.59 %
Hizsnyó 16 1.49 %
Lehelfalva 16 1.49 %
Jolsvatapolca 15 1.40 %
Sajógömör 12 1.12 %
Murányszabadi 12 1.12 %
Gömörfalva 11 1.03 %
Kövi 11 1.03 %
Gice 10 0.93 %
Szkáros 9 0.84 %
Gömörliget 9 0.84 %
Süvete 8 0.75 %
Gerlice 8 0.75 %
Lice 7 0.65 %
Felsőfalu 6 0.56 %
Nandrás 6 0.56 %
Poloszkó 5 0.47 %
Murányhuta 3 0.28 %
Alsófalu 3 0.28 %
Kisperlász 2 0.19 %
Szásza 2 0.19 %
Újvásár 1 0.09 %
Otrokócs 1 0.09 %
Lévárt 1 0.09 %
Deresk 1 0.09 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 185 41.76 %
Sajógömör 22 4.97 %
Nagyrőce 19 4.29 %
Gömörfalva 13 2.93 %
Otrokócs 9 2.03 %
Lice 7 1.58 %
Deresk 6 1.35 %
Gice 5 1.13 %
Jolsva 5 1.13 %
Lévárt 4 0.90 %
Süvete 4 0.90 %
Lubény 4 0.90 %
Szkáros 4 0.90 %
Murányhosszúrét 4 0.90 %
Gömörliget 3 0.68 %
Szásza 3 0.68 %
Zsór 3 0.68 %
Alsófalu 3 0.68 %
Jolsvatapolca 3 0.68 %
Murányalja 3 0.68 %
Ratkó 2 0.45 %
Hizsnyó 2 0.45 %
Lőkös 2 0.45 %
Poloszkó 2 0.45 %
Vizesrét 1 0.23 %
Kisvisnyó 1 0.23 %
Turcsok 1 0.23 %
Kövi 1 0.23 %
Szirk 1 0.23 %
Gömörrákos 1 0.23 %
Felsőrás 1 0.23 %
Baráttelke 1 0.23 %
Ratkósebes 1 0.23 %
Murányhuta 1 0.23 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 395 49.13 %
Jolsva 52 6.47 %
Tornalja 45 5.60 %
Murányhosszúrét 35 4.35 %
Szirk 32 3.98 %
Lubény 31 3.86 %
Murányalja 26 3.23 %
Baráttelke 18 2.24 %
Ratkó 16 1.99 %
Hizsnyó 14 1.74 %
Gömörrákos 13 1.62 %
Kakasalja 13 1.62 %
Ratkósebes 11 1.37 %
Vizesrét 11 1.37 %
Gömörfalva 10 1.24 %
Jolsvatapolca 8 1.00 %
Kövi 8 1.00 %
Lehelfalva 7 0.87 %
Gice 7 0.87 %
Sajógömör 6 0.75 %
Szkáros 6 0.75 %
Murányszabadi 6 0.75 %
Felsőfalu 6 0.75 %
Turcsok 6 0.75 %
Gömörliget 5 0.62 %
Nandrás 3 0.37 %
Lice 2 0.25 %
Deresk 2 0.25 %
Szásza 2 0.25 %
Murányhuta 1 0.12 %
Lőkös 1 0.12 %
Otrokócs 1 0.12 %
Süvete 1 0.12 %
Alsófalu 1 0.12 %
Kisperlász 1 0.12 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 813 49.76 %
Murányalja 283 17.32 %
Murányhosszúrét 88 5.39 %
Murányszabadi 69 4.22 %
Jolsva 53 3.24 %
Tornalja 46 2.82 %
Vizesrét 40 2.45 %
Murányhuta 34 2.08 %
Szirk 26 1.59 %
Hizsnyó 19 1.16 %
Jolsvatapolca 16 0.98 %
Lubény 15 0.92 %
Kakasalja 14 0.86 %
Lehelfalva 14 0.86 %
Gömörrákos 11 0.67 %
Ratkósebes 10 0.61 %
Gömörliget 10 0.61 %
Gice 9 0.55 %
Baráttelke 9 0.55 %
Ratkó 7 0.43 %
Turcsok 6 0.37 %
Lice 5 0.31 %
Deresk 5 0.31 %
Kövi 5 0.31 %
Süvete 4 0.24 %
Szásza 4 0.24 %
Sajógömör 4 0.24 %
Gömörfalva 4 0.24 %
Kisperlász 3 0.18 %
Nandrás 3 0.18 %
Alsófalu 2 0.12 %
Szkáros 1 0.06 %
Poloszkó 1 0.06 %
Otrokócs 1 0.06 %
Újvásár 1 0.06 %
Felsőrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 416 50.06 %
Jolsva 71 8.54 %
Tornalja 65 7.82 %
Szirk 62 7.46 %
Lubény 45 5.42 %
Murányalja 36 4.33 %
Murányhosszúrét 34 4.09 %
Ratkó 31 3.73 %
Turcsok 31 3.73 %
Ratkósebes 25 3.01 %
Hizsnyó 24 2.89 %
Baráttelke 21 2.53 %
Gömörrákos 19 2.29 %
Kövi 14 1.68 %
Szkáros 13 1.56 %
Kakasalja 12 1.44 %
Nandrás 12 1.44 %
Lehelfalva 11 1.32 %
Vizesrét 9 1.08 %
Gömörfalva 8 0.96 %
Jolsvatapolca 8 0.96 %
Gerlice 7 0.84 %
Deresk 7 0.84 %
Gice 6 0.72 %
Felsőfalu 6 0.72 %
Murányszabadi 5 0.60 %
Lice 4 0.48 %
Poloszkó 3 0.36 %
Gömörliget 2 0.24 %
Kisperlász 2 0.24 %
Sajógömör 2 0.24 %
Zsór 1 0.12 %
Otrokócs 1 0.12 %
Kisvisnyó 1 0.12 %
Süvete 1 0.12 %
Szásza 1 0.12 %
Murányhuta 1 0.12 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Tornalja 687 74.84 %
Sajógömör 57 6.21 %
Gömörfalva 33 3.59 %
Gice 21 2.29 %
Lice 21 2.29 %
Murányhosszúrét 18 1.96 %
Lőkös 17 1.85 %
Nagyrőce 16 1.74 %
Otrokócs 15 1.63 %
Deresk 14 1.53 %
Szkáros 13 1.42 %
Lévárt 12 1.31 %
Alsófalu 12 1.31 %
Felsőrás 11 1.20 %
Zsór 10 1.09 %
Süvete 6 0.65 %
Kövi 6 0.65 %
Felsőfalu 5 0.54 %
Ratkó 3 0.33 %
Murányalja 2 0.22 %
Kisvisnyó 2 0.22 %
Jolsva 2 0.22 %
Lubény 2 0.22 %
Turcsok 2 0.22 %
Gömörliget 2 0.22 %
Murányszabadi 1 0.11 %
Ratkósebes 1 0.11 %
Újvásár 1 0.11 %
Szásza 1 0.11 %
Szirk 1 0.11 %
Jolsvatapolca 1 0.11 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Baráttelke 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Murányhuta 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
27 27.55%
KDH
18 18.37%
VPN
12 12.24%
SNS
9 9.18%
KSČ
9 9.18%
DS
7 7.14%
DÚRS
4 4.08%
SZ
3 3.06%
SD
3 3.06%
SSL
2 2.04%
SPV
2 2.04%
ČSDF
1 1.02%
HČSP
1 1.02%
Érvényes szavazatok 98
HZDS
29 31.52%
Együttélés-MKDM
16 17.39%
Magyar Polgári Párt
11 11.96%
SNS
9 9.78%
ROI
8 8.70%
SDĽ
6 6.52%
SKDH
6 6.52%
SPI
2 2.17%
KDH
1 1.09%
NALI
1 1.09%
SLS
1 1.09%
SDSS
1 1.09%
DS-ODS
1 1.09%
Érvényes szavazatok 92
HZDS-RSS
28 26.92%
MK
27 25.96%
SP-VOĽBA
10 9.62%
KSS
8 7.69%
KDH
8 7.69%
SPK
6 5.77%
KSÚ
5 4.81%
ROISR
3 2.88%
SNS
3 2.88%
SD
1 0.96%
1 0.96%
ZRS
1 0.96%
ZPR-REP
1 0.96%
NS
1 0.96%
HZPCS
1 0.96%
Érvényes szavazatok 104
MKP
40 37.74%
HZDS
26 24.53%
SDK
11 10.38%
SOP
8 7.55%
SNS
7 6.60%
SDĽ
6 5.66%
NaAS
4 3.77%
KSS
2 1.89%
MLHZP
1 0.94%
B-RRS
1 0.94%
Érvényes szavazatok 106
MKP
32 34.41%
HZDS
14 15.05%
SMER
12 12.90%
KSS
10 10.75%
KDH
5 5.38%
ROISR
4 4.30%
SNS
4 4.30%
SZS
3 3.23%
ANO
3 3.23%
SDĽ
2 2.15%
SDPO
1 1.08%
SDKU
1 1.08%
SDA
1 1.08%
PSNS
1 1.08%
Érvényes szavazatok 93
MKP
29 40.28%
SMER
15 20.83%
SNS
7 9.72%
KDH
5 6.94%
ĽS HZDS
5 6.94%
SDKU DS
5 6.94%
KSS
3 4.17%
Misia 21
2 2.78%
SDĽ
1 1.39%
Érvényes szavazatok 72
SMER
37 43.53%
Most-Híd
22 25.88%
MKP
8 9.41%
SNS
3 3.53%
LSNS
3 3.53%
ĽS HZDS
3 3.53%
SDKU DS
2 2.35%
EDS
2 2.35%
SaS
1 1.18%
KDH
1 1.18%
SRK
1 1.18%
ND
1 1.18%
KSS
1 1.18%
Érvényes szavazatok 85
SMER SD
25 36.23%
Most-Híd
14 20.29%
MKP
12 17.39%
SNS
5 7.25%
LSNS
4 5.80%
OĽaNO
3 4.35%
KDH
2 2.90%
SaS
2 2.90%
99 Percent
2 2.90%
Érvényes szavazatok 69
SMER SD
19 26.76%
Most-Híd
15 21.13%
LSNS
11 15.49%
MKP
6 8.45%
SNS
5 7.04%
KSS
4 5.63%
KDH
3 4.23%
OĽANO-NOVA
3 4.23%
SDKU DS
2 2.82%
SMS
2 2.82%
SaS
1 1.41%
Érvényes szavazatok 71
Nagyrőcei járás
Szlovákia

Bejelentések