SK
KS
.....

Felsőcsáj

Község

címer zászló
271 77% magyar 1910
3 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Vyšný Čaj
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Alsó-Tarca-dombság - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Alsó-Tarca-dombság
Más földrajzi nevek:
Biela hlina, Biely kameň, Lieskovec, Mlynský bok, Mozraky, Mozrák, Ortváne, Pivnice, Prieloh, Tvaroh, Veľké lúky, Veľké zeme, Vyšné lesíky
Koordináták:
48.68437576, 21.39737511
Terület:
4,83 km2
Rang:
község
Népesség:
293
Tszf. magasság:
230 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04416
Település kód:
522201
Szervezeti azonosító:
324922
Adóazonosító:
2021245160

Felsőcsáj az Ósva völgyében, az Abaúji-hegyalja északi részén, az Alsó-Tarca-dombság keleti oldalán, az Ósva (Olšava) jobb partjának közelében, 230 méteres (határa 199-368 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 17 km-re délkeletre, Hernádzsadánytól pedig 12 km-re északkeletre. Határának legnagyobb nyugati részét az Alsó-Tarca-dombság (Mozrák-domb, a Margita-domb déli lejtői) dombvidéke foglalja el. Mintegy 30 hektárt elfoglaló belterülete 1 kilométeres hosszúságban, 210-250 méteres tengerszint feletti magasságban húzódik. 2010-ben területének 53,4 százalékát (258 ha) szántóföld, 34,6 %-át (167 ha) rét és legelő, 4,4 %-át (21 ha) pedig beépített terület foglalta el, erdőterülete alig 1 hektár. Külterületi lakott helye nincs. Felsőcsáj a Garbócbogdányt (4,5 km) Alsócsájon (2,5 km) keresztül Ósvával (3,5 km) összekötő 3322-es úton közelíthető meg, az erről Gyilkosnál (Dilkoš) elágazó jelöletlen mellékút az Ósva hídján át Regeteruszkával (3 km) teremt összeköttetést. Délről Alsócsáj, nyugatról Felsőcsáj és Lengyelfalva, északról Ósva, keletről pedig Regeteruszka és Balogd községekkel határos. Keleti határának nagy részét az Ósva-patak képezi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz, majd a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (1939-ig Abaúj-Torna vármegye ideiglenesen újra létrehozott Füzér-gönci járásához, majd a Kassai járáshoz tartozott). Területe 1910-2011 között csak kis mértékben változott (1910-21: 4,77 km², 2011: 4,83 km²).

Népesség

Felsőcsáj az egykori Ósva-völgyi magyar nyelvszigethez tartozó, a 20. század elején még többségében magyar lakosságú község, melynek magyar lakossága a 20. század második felében jórészt beolvadt a 18-19. században betelepült szlovákságba. 2011-ben 309 lakosa volt, melynek 95,5 %-a volt szlovák és 1,6 %-a (5 fő) magyar nemzetiségű (a magyar anyanyelvűek száma ugyanennyi volt, 1991-ben 1, 2011-ben pedig 2 személy vallotta magyarnak magát Felsőcsájon). 1880-ban lakosságának háromnegyede magyar (74,1 %) és 22,2 százaléka szlovák anyanyelvű volt, 1900-ra a magyar anyanyelvűek aránya 60,6 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 39,4 %-ra nőtt. 1910-ben a lakosság 77 százalékát magyar, 14,2 százalékát szlovák és 8,8 százalékát roma anyanyelvűként írták össze. 1921-ben az első csehszlovák népszámlálás már szlovák többséget (62,4 %) mutatott ki, a magyar nemzetiségűek aránya 34,9 %-ra, 1930-ra pedig 8,7 %-ra csökkent. Az 1941-es magyar népszámlálás a teljes lakosságot magyar anyanyelvűként írta össze. 1945 után a kettős identitás megszűnésével és az asszimilációval a község lakossága csaknem teljes egészében szlovák nemzetiségűvé vált. 2011-ben a lakosság 46,3 %-a református (1921-ben 56,7 %) és 44,7 %-a római katolikus (1921-ben 46,8 %) vallású volt. A református többség a 20. század elején alakult ki, 1851-ben a római katolikusok még a lakosság 58,5 százalékát, 1880-ban pedig 49,8 százalékát alkották. A község népessége 1890-1930 között stabilan, 328-355 fő között alakult, majd 1948-ra 408 főre nőtt, elérve maximumát. 1970-1991 között népességének egyötödét elveszítette (349 főről 281-re csökkent), majd az 1990-es évek stagnálása után 2001-2011 között 283 főről 309 főre nőtt (2017-re ismét 286 főre csökkent). Felsőcsáj népsűrűsége (2011-ben 59,2 fő/km²) a járási átlag mintegy háromnegyede.

Történelem

Csáj település első írásos említését „Chay” alakban 1335-ből találjuk. Neve magyar személynévi eredetű, a Csávoly személynévből származik. Különálló faluként 1337-ben, mint „Chauay Superior” (Felsőcsávoly) tűnik fel először. A középkorban az Aba nemzetség birtoka volt, 1335-ben Károly Róbert király Drugeth Vilmosnak adományozta. A 15. század elején a Chyrke család birtoka, majd 1427-től a Semseyek kapták királyi adományként. 1427-ben 13 lakott portája volt. 1465-ban Alsó- és Felsőcsájt együtt, mint Kétcsáj (Kethchay) települést említik. Lakossága a 16. században kálvinista hitre tért. 1553-ban öt, 1598-ban 12 portája adózott. 1630-ra csaknem elnéptelenedett, ekkor ½ jobbágy- és ¼ zsellérporta után adózott. 1715-ben 4, 1720-ban csak 2 lakott portája volt. 1720 után részben római katolikus vallású szlovákokkal telepítették újra. 1746-ban 50 lakosa volt. A község legrégebbi pecsétje 1784-ből ismert. A 18. század végén Vályi András magyar faluként említi. 1828-ban 39 háza és 280 lakosa volt. 1851-ben Fényes Elek monográfiájában 277 lakosú magyar-szlovák községként, 162 római katolikus, 100 református és 15 zsidó lakossal szerepel (az izraelita vallásúak száma 1880-ban és 1921-ben is 8 fő volt). Ekkor földesurai a Földesy, Balogh, Szentiványi és Palásty családok voltak. 1880-ban 297, 1890-ben 328, 1900-ban 320, 1910-ben pedig 352 lakosa volt. 1890-ben 56 ház volt a faluban. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 335, 1930-ban pedig 355 lakosa volt. A magyar nyelvű oktatást 1920 után megszüntették a faluban. A két világháború között mezőgazdasági jellegű község volt. 1938. novemberében az első bécsi döntés visszacsatolta Magyarországhoz (1945-ig). 1938-ban 75 háza és 381 lakosa, 1941-ben 399, 1948-ban 408 lakosa volt. 1952-ben a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére szentelt római katolikus kápolna épült a faluban. Mezőgazdasági termelőszövetkezetét 1958-ban alapították, a községbe vezető utat 1961-ben aszfaltozták le. 1970-ben 349, 1980-ban 339, 1991-ben 281, 2001-ben pedig 309 lakosa volt. 1999-ben új, modern stílusú katolikus templom épült Felsőcsájon. A község címerét és zászlaját 2004-ben fogadták el.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem található. Klasszicista stílusú református temploma eredetileg a 18. század végén épült, tornyát 1895-ben emelték, mai alakját is ekkori átépítése során nyerte el. A Fájdalmas Szűzanya tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1999-ben épült. A községben a népi építészet számos szép példája maradt fent. A rendszerváltás után felszámolt mezőgazdasági szövetkezetének helyén ma a Tatra Trio s.r.o. gépjármű-telephelye található.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Felső Csáj. Magyar falu Abaúj Vármegyében, birtokosai külömféle Urak, fekszik az előbbi falunak szomszédságában, terméseire nézve hasonlít Alsó Csájhoz, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Csáj (Felső), magyar-tót falu, Abauj vgyében, 162 r. kath., 100 ref., 15 zsidó lak. Ref. templom. Rétjei, földjei az Ósva mentében jók. F. u. Földesy, Balogh, Szentmártonyi, Palásty.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Alatta fekszik Felső-Csáj és Alsó-Csáj, az előbbinek 56 háza, 328 magyar és tót lakosa, az utóbbinak 31 házban 174 magyar és tót lakosa van. Postája mind a kettőnek Garbócz-Bogdány, távirója Alsó-Mislye. E két község közt bronzkori tárgyakat találtak.

Helységnévtár

Csáj (Felső-) (Csaj, Csay) [Gyilkos p.], rk. 148 Regete-Ruszka, gk. 1 Zdoba, ág. 1 —, ref. 139 Bogdány, izr. 8 Rozgony.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Felsőcsáj. Már a bronzkorban lakott hely volt, mint az itt feltárt bronzkori leletek tanúsítják. Okleveles első említését a XV. században találjuk. Ez ideig a Chyrke- (Csirke) családé. 1426-ban a Semseyek kapják királyi adományként. A XIII. századtól a Szent-Mártony-család bírta. A község területe 829 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 381.

Névelőfordulások
1335
Chay
1337
Chauay Superior
1427
Felsew Chay
1465
Kethchay
1513
Felschay
1519
Felswchay
1630
Felseo Czay
1773
Felső-Csáj, Wissny Csaj
1786
Felschő-Cschaj
1808
Felső-Csaj
1863
Felsőcsáj
1920
Vyšný Čaj
1938
Felsőcsáj
1945
Vyšný Čaj

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Vyšný Čaj) 85
Telefon: 0556941207
Fax: 0556941207

Honlap: vysnycaj.sk/
Polgármester:
Borovský Vincent (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Konč Michal (Független)
Jakči Štefan (KDH)
Žingor Anton (KDH)
Okoš Daniel (SMER-SD)
Molnár Katarína (SMER-SD)
Független 20% Független 1 képviselö KDH 40% KDH 2 képviselö SMER-SD 40% SMER-SD 2 képviselö 5 képviselö
EKOLÓG OLŠAVA, záujmové združenie

Vyšný Čaj

Felsőcsáji Községi Hivatal

Vyšný Čaj 85

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 220 74%
szlovákok 66 22%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 11 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 297
magyarok 271 77%
szlovákok 50 14%
romák 31 9%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 352
magyarok 117 35%
szlovákok 209 62%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 9 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 335
magyarok 1 0%
szlovákok 276 98%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 281
magyarok 2 1%
szlovákok 278 98%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 283
magyarok 5 2%
szlovákok 295 95%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 8 3%
összlétszám 309
magyarok 3 1%
szlovákok 324 98%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 329
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 247
Választási részvétel: 39.68 %
Kiadott boríték: 98
Bedobott boríték: 98

Polgármester

Érvényes szavazólap: 82
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Borovský Vincent 82 100.00 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Jakči Štefan 81 KDH
Konč Michal 81 Független
Žingor Anton 74 KDH
Okoš Daniel 68 SMER-SD
Molnár Katarína 63 SMER-SD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö KDH 40.00% KDH 2 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
KDH 40.00% KDH 2 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 250
Választási részvétel: 16.40 %
Kiadott boríték: 41
Bedobott boríték: 41
Választásra jogosult: 249
Választási részvétel: 14.06 %
Kiadott boríték: 35
Bedobott boríték: 35
Választásra jogosult: 242
Választási részvétel: 27,68 %
Kiadott boríték: 67
Bedobott boríték: 67

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 40
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 66
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 13 32.50 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 10 25.00 % KDS
Dominika Palaščáková 10 25.00 % NOVA
Rastislav Masnyk 2 5.00 % SDKÚ - DS, SaS
Marek Ďurán 2 5.00 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2 5.00 % Független
Vladimír Gürtler 1 2.50 % 7 STATOČNÝCH
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Zdenko Trebuľa 16 45.71% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 32 48.48 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 20 30.30 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Jarmila Tkáčová 9 13.64 % SNS
Karol Pataky 2 3.03 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 1 1.52 % ĽSNS
Oliver Petrík 1 1.52 % JĽSS
Adam Šepetka 1 1.52 % NAJ
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Róbert Bačinský 0 0.00 % Független
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 41
Érvényes szavazólap: 67
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Štefan Markovič 25 60.98% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Karol Dzugas 20 48.78% Független
Ján Kokarda 19 46.34% Független
Ľubomír Šimko 14 34.15% SMER - SD
Michal Rečka 9 21.95% SMER - SD
Miloš Barcal 8 19.51% Független
Viktor Dulina 7 17.07% Független
Dominika Palaščáková 7 17.07% NOVA
Štefan Petrík 6 14.63% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 6 14.63% SZS
František Petro 6 14.63% SMER - SD
Tomáš Suchý 5 12.20% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Viliam Bačo 5 12.20% Független
Vojtech Staňo 4 9.76% SMER - SD
Jozef Konkoly 4 9.76% SMER - SD
Ján Bačo 2 4.88% SĽS
Martin Baltes 2 4.88% SĽS
Božena Letková 2 4.88% Független
Ján Mikloš 2 4.88% KSS
Miroslav Bačenko 2 4.88% Független
Ladislav Vojtko 2 4.88% KSS
Monika Vargová 2 4.88% SNS
Peter Palaščák 2 4.88% SOĽ
Slavomír Horváth 2 4.88% SNS
Ivan Hriczko 2 4.88% Független
Elena Majancsíková 2 4.88% SĽS
Peter Papáč 1 2.44% KSS
Jozef Koňa 1 2.44% SĽS
Rastislav Moric 1 2.44% 7 STATOČNÝCH
Róbert Čarny 1 2.44% SNS
Róbert Šándor 1 2.44% Független
Ján Stanislav 1 2.44% SNS
Štefan Laczkó 1 2.44% 7 STATOČNÝCH
Ján Marton 1 2.44% NOVA
Ivan Buchla 1 2.44% SNS
Imrich Kohút 1 2.44% SĽS
Július Beluscák 1 2.44% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Viktor Sasák 1 2.44% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Radoslav Šimko 1 2.44% SNS
Františka Kočišová 0 0.00% SĽS
Elena Fialková 0 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Tischler 0 0.00% SĽS
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Norbert Krušinský 0 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Grulyo 0 0.00% Független
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
Ladislav Bartók 0 0.00% Független
Ladislav Miko 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Anton Medvec 0 0.00% Független
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Ľubica Holováčová 0 0.00% SĽS
Jaroslav Pástor 0 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kertész 0 0.00% PD
Marián Tóth 0 0.00% SaS
Mária Topoľančinová 0 0.00% ĽS-HZDS
Jenő Csoltkó 0 0.00% Független
Jozef Holečko 0 0.00% Független
Vladimír Popovič 0 0.00% SMS
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Martin Smrčo 31 46.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Erika Zámboriová 24 35.82% ŠKV
Ján Kokarda 19 28.36% Független
Vojtech Farkaš 17 25.37% Független
Peter Solár 15 22.39% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Viktor Dulina 15 22.39% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Radoslav Hodor 15 22.39% Független
Jarmila Vaňová 15 22.39% ŠKV
Michal Rečka 14 20.90% SMER-SD
Miloš Barcal 13 19.40% Független
Monika Gergelová 13 19.40% SNS
Tomáš Kozlai 12 17.91% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
František Petro 11 16.42% SMER-SD
Slavomír Horváth 11 16.42% SNS
Martina Dutková 9 13.43% Független
Ján Serbin 7 10.45% Független
Pavol Lehotský 6 8.96% Független
Mária Dulovičová 5 7.46% Független
Ladislav Vojtko 5 7.46% KSS
Anton Medvec 4 5.97% Független
Vlastimil Lakatoš 4 5.97% Független
Mária Lacková 4 5.97% Független
Peter Derevjaník 4 5.97% SMER-SD
Anetta Strýčková 3 4.48% Független
Alexander Képes 3 4.48% SMK-MKP
Ondrej Bernát 3 4.48% SMER-SD
Ivan Hriczko 2 2.99% ŠKV
Ladislav Bartók 2 2.99% MKDA-MKDSZ
Jozef Krešák 2 2.99% ŠANCA
Adrianna Gergely Papp 2 2.99% SMK-MKP
František Gedra 2 2.99% ĽS Naše Slovensko
Elena Fialková 2 2.99% MOST - HÍD
Július Pelegrin 2 2.99% Független
Ján Horváth 1 1.49% Független
Rudolf Varga 1 1.49% VZDOR
Ladislav Andrejanin 1 1.49% ÚSVIT
Gábor Szalay 1 1.49% SMK-MKP
Augustín Köteles 1 1.49% NAJ
László Köteles 1 1.49% SMK-MKP
Tomáš Suchý 1 1.49% ŠANCA
István Zachariaš 1 1.49% SMK-MKP
Július Beluscsák 1 1.49% Független
Tamás Iván 1 1.49% SMK-MKP
Csaba Káposztás 1 1.49% MKDA-MKDSZ
Martin Baltes 1 1.49% ĽS Naše Slovensko
Gabriel Böhm 1 1.49% Független
Slavomír Borovský 1 1.49% DS
Peter Seman 1 1.49% KSS
Anton Király 1 1.49% SMK-MKP
Július Grulyo 0 0.00% Független
Pavol Bujňák 0 0.00% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Jaroslav Pástor 0 0.00% MOST - HÍD
Attila Oravecz 0 0.00% MOST - HÍD
Csaba Simkó 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Hric 0 0.00% KSS
Norbert Krušinský 0 0.00% MOST - HÍD
Július Begala 0 0.00% Független
Tibor Bráz 0 0.00% Független
Roland Szabó 0 0.00% SMER-SD
Ervín Kompuš 0 0.00% NAJ
Alexander Horváth 0 0.00% MOST - HÍD
Peter Kocai 0 0.00% NAJ
Imrich Bakši 0 0.00% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Štefan Hudák 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Marcela Demkeová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 33.97 %
Torna 145 7.28 %
Buzita 141 7.07 %
Somodi 111 5.57 %
Makranc 110 5.52 %
Debrőd 109 5.47 %
Csécs 94 4.72 %
Szeszta 73 3.66 %
Jászó 69 3.46 %
Jánok 64 3.21 %
Perény - Hím 63 3.16 %
Komaróc 63 3.16 %
Áj 57 2.86 %
Reste 57 2.86 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.56 %
Tornaújfalu 49 2.46 %
Alsólánc 48 2.41 %
Zsarnó 47 2.36 %
Bódvavendégi 40 2.01 %
Nagyida 40 2.01 %
Péder 40 2.01 %
Abaújszina 33 1.66 %
Pány 22 1.10 %
Mecenzéf 21 1.05 %
Jászómindszent 12 0.60 %
Tornahorváti 12 0.60 %
Szádelő 12 0.60 %
Kenyhec 11 0.55 %
Miglécnémeti 11 0.55 %
Stósz 7 0.35 %
Kisida 7 0.35 %
Felsőmecenzéf 5 0.25 %
Hernádcsány 4 0.20 %
Hernádzsadány 4 0.20 %
Kassamindszent 4 0.20 %
Magyarbőd 4 0.20 %
Jászóújfalu 3 0.15 %
Felsőtőkés 3 0.15 %
Koksóbaksa 3 0.15 %
Izdobabeszter 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Enyicke 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Rás 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Hernádszentistván 2 0.10 %
Benyék 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Kalsa 2 0.10 %
Hilyó 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 38.64 %
Torna 110 13.08 %
Kecer 63 7.49 %
Szepsi 47 5.59 %
Mecenzéf 28 3.33 %
Áj 16 1.90 %
Buzita 14 1.66 %
Jászómindszent 13 1.55 %
Csécs 11 1.31 %
Jászóújfalu 10 1.19 %
Kisida 9 1.07 %
Abaújszakaly 9 1.07 %
Györke 8 0.95 %
Kenyhec 8 0.95 %
Hernádcsány 8 0.95 %
Tornaújfalu 7 0.83 %
Abos 7 0.83 %
Izdobabeszter 7 0.83 %
Abaújszina 6 0.71 %
Stósz 6 0.71 %
Budamér 5 0.59 %
Hernádszentistván 5 0.59 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.59 %
Hernádszokoly 5 0.59 %
Pány 5 0.59 %
Enyicke 5 0.59 %
Benyék 5 0.59 %
Semse 5 0.59 %
Bolyár 5 0.59 %
Hernádzsadány 4 0.48 %
Rozgony 4 0.48 %
Debrőd 4 0.48 %
Koksóbaksa 4 0.48 %
Nagyida 4 0.48 %
Miglécnémeti 4 0.48 %
Zsarnó 4 0.48 %
Alsókemence 4 0.48 %
Lapispatakújtelep 4 0.48 %
Szeszta 3 0.36 %
Hilyó 3 0.36 %
Komaróc 3 0.36 %
Nagyszalánc 3 0.36 %
Alsólánc 3 0.36 %
Patacskő 3 0.36 %
Sároskőszeg 3 0.36 %
Felsőmislye 3 0.36 %
Felsőmecenzéf 3 0.36 %
Szaláncújváros 3 0.36 %
Ránk 3 0.36 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.36 %
Alsómislye 3 0.36 %
Rudnok 3 0.36 %
Baska 3 0.36 %
Perény - Hím 3 0.36 %
Lapispatak 2 0.24 %
Lengyelfalva 2 0.24 %
Makranc 2 0.24 %
Petőszinye 2 0.24 %
Alsóhutka 2 0.24 %
Felsőtőkés 2 0.24 %
Aranyida 2 0.24 %
Királynép 2 0.24 %
Kassamindszent 2 0.24 %
Garbócbogdány 2 0.24 %
Hernádgecse 1 0.12 %
Alsótőkés 1 0.12 %
Kassaolcsvár 1 0.12 %
Abaújrákos 1 0.12 %
Reste 1 0.12 %
Jánok 1 0.12 %
Rás 1 0.12 %
Bódvavendégi 1 0.12 %
Hatkóc 1 0.12 %
Eszkáros 1 0.12 %
Ájfalucska 1 0.12 %
Szalánchuta 1 0.12 %
Alsócsáj 1 0.12 %
Kelecsenyborda 1 0.12 %
Györgyi 1 0.12 %
Somodi 1 0.12 %
Terebő 1 0.12 %
Abaújnádasd 1 0.12 %
Abaújharaszti 1 0.12 %
Tornahorváti 1 0.12 %
Idabukóc 1 0.12 %
Felsőhutka 1 0.12 %
Felsőkemence 1 0.12 %
Balogd 1 0.12 %
Magyarbőd 1 0.12 %
Bölzse 1 0.12 %
Bátyok 1 0.12 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 27.71 %
Buzita 223 12.09 %
Csécs 84 4.56 %
Perény - Hím 79 4.28 %
Torna 77 4.18 %
Szeszta 77 4.18 %
Reste 67 3.63 %
Makranc 66 3.58 %
Komaróc 55 2.98 %
Debrőd 55 2.98 %
Somodi 53 2.87 %
Alsólánc 51 2.77 %
Nagyida 49 2.66 %
Tornaújfalu 38 2.06 %
Jászó 37 2.01 %
Áj 37 2.01 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.74 %
Zsarnó 31 1.68 %
Péder 30 1.63 %
Abaújszina 29 1.57 %
Jánok 28 1.52 %
Bódvavendégi 25 1.36 %
Mecenzéf 15 0.81 %
Semse 11 0.60 %
Pány 10 0.54 %
Kenyhec 9 0.49 %
Hernádcsány 9 0.49 %
Tornahorváti 8 0.43 %
Kassamindszent 8 0.43 %
Miglécnémeti 8 0.43 %
Györke 7 0.38 %
Enyicke 6 0.33 %
Kecer 6 0.33 %
Kisida 5 0.27 %
Izdobabeszter 5 0.27 %
Jászómindszent 5 0.27 %
Hernádszentistván 5 0.27 %
Regeteruszka 4 0.22 %
Királynép 4 0.22 %
Jászóújfalu 4 0.22 %
Szádelő 4 0.22 %
Felsőcsáj 3 0.16 %
Patacskő 3 0.16 %
Hernádszokoly 3 0.16 %
Hatkóc 3 0.16 %
Rozgony 3 0.16 %
Hernádzsadány 3 0.16 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Aranyida 2 0.11 %
Felsőkemence 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Alsótőkés 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Felsőmecenzéf 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Nagyszalánc 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Abos 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Hilyó 1 0.05 %
Ránk 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Budamér 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 14.16 %
Jászómindszent 108 8.31 %
Stósz 76 5.85 %
Felsőmecenzéf 50 3.85 %
Szepsi 38 2.93 %
Kisida 36 2.77 %
Hernádcsány 24 1.85 %
Jászó 24 1.85 %
Kassamindszent 24 1.85 %
Jászóújfalu 22 1.69 %
Kassabéla 19 1.46 %
Rozgony 18 1.39 %
Budamér 18 1.39 %
Hernádszokoly 17 1.31 %
Semse 17 1.31 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.15 %
Sároskőszeg 15 1.15 %
Felsőtőkés 14 1.08 %
Kassaolcsvár 14 1.08 %
Csécs 12 0.92 %
Lengyelfalva 12 0.92 %
Torna 12 0.92 %
Izdobabeszter 12 0.92 %
Hernádszentistván 12 0.92 %
Idabukóc 11 0.85 %
Aranyida 11 0.85 %
Lapispatak 11 0.85 %
Koksóbaksa 10 0.77 %
Felsőmislye 9 0.69 %
Alsótőkés 9 0.69 %
Tarcavajkóc 8 0.62 %
Abaújszakaly 8 0.62 %
Tizsite 8 0.62 %
Baska 8 0.62 %
Hatkóc 7 0.54 %
Szalánchuta 7 0.54 %
Enyicke 7 0.54 %
Abaújnádasd 7 0.54 %
Nagyida 7 0.54 %
Abaújszina 7 0.54 %
Hilyó 7 0.54 %
Perény - Hím 7 0.54 %
Magyarbőd 7 0.54 %
Hernádgecse 7 0.54 %
Nagyszalánc 7 0.54 %
Györke 6 0.46 %
Garbócbogdány 6 0.46 %
Makranc 6 0.46 %
Lapispatakújtelep 6 0.46 %
Kelecsenyborda 6 0.46 %
Kecer 6 0.46 %
Királynép 6 0.46 %
Hernádzsadány 6 0.46 %
Rás 5 0.38 %
Pány 5 0.38 %
Rudnok 5 0.38 %
Kisladna 5 0.38 %
Terebő 5 0.38 %
Hernádgönyű 4 0.31 %
Buzita 4 0.31 %
Ájfalucska 4 0.31 %
Abaújharaszti 4 0.31 %
Zsarnó 4 0.31 %
Kalsa 4 0.31 %
Petőszinye 4 0.31 %
Szeszta 4 0.31 %
Nagyladna 4 0.31 %
Ósvacsákány 3 0.23 %
Felsőcsáj 3 0.23 %
Györgyi 3 0.23 %
Abaújrákos 3 0.23 %
Apátka 3 0.23 %
Jánok 3 0.23 %
Alsómislye 3 0.23 %
Abos 3 0.23 %
Alsóhutka 3 0.23 %
Benyék 3 0.23 %
Miglécnémeti 3 0.23 %
Újszállás 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Ósva 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Balogd 2 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Somodi 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Debrőd 2 0.15 %
Tornaújfalu 2 0.15 %
Kenyhec 2 0.15 %
Bölzse 2 0.15 %
Tornahorváti 1 0.08 %
Bódvavendégi 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Alsócsáj 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Modrafalva 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 40.93 %
Buzita 84 6.51 %
Torna 66 5.12 %
Makranc 50 3.88 %
Szeszta 45 3.49 %
Csécs 39 3.02 %
Debrőd 38 2.95 %
Áj 31 2.40 %
Somodi 30 2.33 %
Tornaújfalu 30 2.33 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.17 %
Nagyida 27 2.09 %
Perény - Hím 26 2.02 %
Alsólánc 26 2.02 %
Zsarnó 26 2.02 %
Jánok 26 2.02 %
Reste 23 1.78 %
Péder 22 1.71 %
Jászó 22 1.71 %
Bódvavendégi 21 1.63 %
Rudnok 17 1.32 %
Komaróc 17 1.32 %
Mecenzéf 15 1.16 %
Jászómindszent 13 1.01 %
Hernádcsány 13 1.01 %
Abaújszina 12 0.93 %
Tornahorváti 11 0.85 %
Miglécnémeti 9 0.70 %
Pány 9 0.70 %
Kassamindszent 8 0.62 %
Aranyida 7 0.54 %
Stósz 6 0.47 %
Izdobabeszter 6 0.47 %
Jászóújfalu 6 0.47 %
Györke 6 0.47 %
Rás 6 0.47 %
Enyicke 5 0.39 %
Ránk 5 0.39 %
Lapispatak 4 0.31 %
Patacskő 4 0.31 %
Sároskőszeg 4 0.31 %
Kisida 4 0.31 %
Alsómislye 4 0.31 %
Hernádgecse 4 0.31 %
Koksóbaksa 3 0.23 %
Felsőmecenzéf 3 0.23 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.23 %
Hernádszokoly 3 0.23 %
Szalánchuta 3 0.23 %
Kenyhec 3 0.23 %
Abaújszakaly 3 0.23 %
Garbócbogdány 3 0.23 %
Semse 3 0.23 %
Alsótőkés 3 0.23 %
Szádelő 2 0.16 %
Tarcavajkóc 2 0.16 %
Hernádzsadány 2 0.16 %
Hilyó 2 0.16 %
Magyarbőd 2 0.16 %
Nagyszalánc 2 0.16 %
Kisszalánc 2 0.16 %
Kassabéla 2 0.16 %
Budamér 2 0.16 %
Hernádgönyű 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Abaújnádasd 2 0.16 %
Petőszinye 2 0.16 %
Kalsa 2 0.16 %
Felsőtőkés 2 0.16 %
Kisladna 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Sárosófalu 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Tizsite 1 0.08 %
Rozgony 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Királynép 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Nagyladna 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Kelecsenyborda 1 0.08 %
Kassaolcsvár 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 13.06 %
Hernádszentistván 216 10.98 %
Sároskőszeg 164 8.33 %
Hernádszokoly 138 7.01 %
Budamér 79 4.01 %
Rozgony 58 2.95 %
Kassabéla 40 2.03 %
Abos 40 2.03 %
Kassamindszent 39 1.98 %
Kisida 37 1.88 %
Terebő 34 1.73 %
Hernádcsány 30 1.52 %
Enyicke 28 1.42 %
Jászómindszent 28 1.42 %
Királynép 28 1.42 %
Szepsi 26 1.32 %
Tarcavajkóc 25 1.27 %
Koksóbaksa 23 1.17 %
Izdobabeszter 23 1.17 %
Lapispatak 19 0.97 %
Benyék 18 0.91 %
Hernádzsadány 18 0.91 %
Kisladna 18 0.91 %
Felsőmislye 17 0.86 %
Rás 17 0.86 %
Hernádgecse 17 0.86 %
Nagyszalánc 16 0.81 %
Kassaolcsvár 16 0.81 %
Lapispatakújtelep 15 0.76 %
Kenyhec 15 0.76 %
Alsómislye 15 0.76 %
Eszkáros 14 0.71 %
Baska 14 0.71 %
Regeteruszka 14 0.71 %
Alsótőkés 14 0.71 %
Perény - Hím 13 0.66 %
Bölzse 13 0.66 %
Abaújnádasd 13 0.66 %
Csécs 12 0.61 %
Hatkóc 12 0.61 %
Nagyladna 12 0.61 %
Lengyelfalva 12 0.61 %
Aranyida 12 0.61 %
Abaújszina 11 0.56 %
Semse 11 0.56 %
Felsőhutka 11 0.56 %
Mecenzéf 11 0.56 %
Garbócbogdány 10 0.51 %
Kalsa 10 0.51 %
Buzita 10 0.51 %
Jászóújfalu 10 0.51 %
Torna 10 0.51 %
Kecer 10 0.51 %
Magyarbőd 10 0.51 %
Felsőtőkés 10 0.51 %
Györke 10 0.51 %
Alsóhutka 9 0.46 %
Abaújszakaly 9 0.46 %
Hilyó 8 0.41 %
Idabukóc 8 0.41 %
Alsókemence 8 0.41 %
Tizsite 7 0.36 %
Jászó 7 0.36 %
Szalánchuta 7 0.36 %
Hernádgönyű 7 0.36 %
Stósz 7 0.36 %
Felsőmecenzéf 7 0.36 %
Abaújharaszti 6 0.30 %
Bolyár 6 0.30 %
Ósva 6 0.30 %
Bunyita 6 0.30 %
Györgyi 6 0.30 %
Bátyok 5 0.25 %
Szaláncújváros 5 0.25 %
Nagyida 5 0.25 %
Pány 5 0.25 %
Felsőcsáj 4 0.20 %
Ránkfüred 4 0.20 %
Ránk 3 0.15 %
Jánok 3 0.15 %
Szeszta 3 0.15 %
Újszállás 3 0.15 %
Ósvacsákány 3 0.15 %
Rudnok 3 0.15 %
Miglécnémeti 3 0.15 %
Balogd 3 0.15 %
Sárosófalu 3 0.15 %
Alsócsáj 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Áj 3 0.15 %
Füzérnádaska 3 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.15 %
Felsőkemence 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Kecerlipóc 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Abaújrákos 2 0.10 %
Apátka 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 38.77 %
Szepsi 178 17.61 %
Csécs 34 3.36 %
Szádudvarnok - Méhész 32 3.17 %
Áj 31 3.07 %
Makranc 29 2.87 %
Somodi 26 2.57 %
Tornaújfalu 25 2.47 %
Jánok 23 2.27 %
Perény - Hím 20 1.98 %
Zsarnó 20 1.98 %
Bódvavendégi 18 1.78 %
Mecenzéf 14 1.38 %
Szeszta 14 1.38 %
Tornahorváti 14 1.38 %
Jászó 12 1.19 %
Buzita 11 1.09 %
Debrőd 11 1.09 %
Kenyhec 11 1.09 %
Nagyida 10 0.99 %
Pány 10 0.99 %
Péder 8 0.79 %
Hernádcsány 6 0.59 %
Rozgony 6 0.59 %
Kisida 5 0.49 %
Hernádgecse 5 0.49 %
Reste 5 0.49 %
Ájfalucska 4 0.40 %
Szádelő 4 0.40 %
Alsólánc 4 0.40 %
Jászóújfalu 4 0.40 %
Lapispatakújtelep 4 0.40 %
Jászómindszent 4 0.40 %
Magyarbőd 3 0.30 %
Garbócbogdány 3 0.30 %
Izdobabeszter 3 0.30 %
Alsótőkés 3 0.30 %
Komaróc 3 0.30 %
Hernádszokoly 3 0.30 %
Nagyszalánc 3 0.30 %
Abos 3 0.30 %
Hernádzsadány 3 0.30 %
Enyicke 3 0.30 %
Abaújszina 3 0.30 %
Kassamindszent 3 0.30 %
Abaújnádasd 2 0.20 %
Hilyó 2 0.20 %
Eszkáros 2 0.20 %
Rudnok 2 0.20 %
Bolyár 2 0.20 %
Hernádgönyű 2 0.20 %
Budamér 2 0.20 %
Kassaolcsvár 2 0.20 %
Idabukóc 2 0.20 %
Szalánchuta 2 0.20 %
Kassabéla 2 0.20 %
Kecer 1 0.10 %
Tizsite 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Semse 1 0.10 %
Alsómislye 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Koksóbaksa 1 0.10 %
Felsőmislye 1 0.10 %
Tarcavajkóc 1 0.10 %
Baska 1 0.10 %
Balogd 1 0.10 %
Györke 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Aranyida 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Felsőhutka 1 0.10 %
Kalsa 1 0.10 %
Lapispatak 1 0.10 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 5.19 %
Torna 20 1.76 %
Csécs 12 1.06 %
Jászó 11 0.97 %
Tornaújfalu 10 0.88 %
Rozgony 10 0.88 %
Nagyida 10 0.88 %
Buzita 8 0.70 %
Somodi 8 0.70 %
Makranc 7 0.62 %
Zsarnó 6 0.53 %
Reste 6 0.53 %
Lapispatak 6 0.53 %
Idabukóc 6 0.53 %
Debrőd 5 0.44 %
Jánok 5 0.44 %
Perény - Hím 5 0.44 %
Abaújszina 5 0.44 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.35 %
Kassamindszent 4 0.35 %
Alsólánc 4 0.35 %
Tornahorváti 4 0.35 %
Szeszta 4 0.35 %
Izdobabeszter 3 0.26 %
Petőszinye 3 0.26 %
Magyarbőd 3 0.26 %
Komaróc 3 0.26 %
Hernádszokoly 3 0.26 %
Jászóújfalu 3 0.26 %
Kisida 3 0.26 %
Györke 3 0.26 %
Ránk 3 0.26 %
Terebő 3 0.26 %
Enyicke 3 0.26 %
Nagyszalánc 2 0.18 %
Bódvavendégi 2 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.18 %
Hernádcsány 2 0.18 %
Budamér 2 0.18 %
Kalsa 2 0.18 %
Kecer 2 0.18 %
Kenyhec 2 0.18 %
Mecenzéf 2 0.18 %
Abos 2 0.18 %
Patacskő 2 0.18 %
Abaújszakaly 2 0.18 %
Kassaolcsvár 2 0.18 %
Felsőmislye 2 0.18 %
Alsókemence 2 0.18 %
Jászómindszent 1 0.09 %
Pány 1 0.09 %
Lapispatakújtelep 1 0.09 %
Rudnok 1 0.09 %
Regeteruszka 1 0.09 %
Alsótőkés 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Eszkáros 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Szaláncújváros 1 0.09 %
Királynép 1 0.09 %
Lengyelfalva 1 0.09 %
Stósz 1 0.09 %
Péder 1 0.09 %
Rás 1 0.09 %
Abaújnádasd 1 0.09 %
Hatkóc 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Tarcavajkóc 1 0.09 %
Ájfalucska 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Györgyi 1 0.09 %
Bolyár 1 0.09 %
Felsőcsáj 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Felsőmecenzéf 1 0.09 %
Kassabéla 1 0.09 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 27.97 %
Szepsi 82 17.12 %
Csécs 20 4.18 %
Tornaújfalu 18 3.76 %
Nagyida 17 3.55 %
Szádudvarnok - Méhész 15 3.13 %
Buzita 12 2.51 %
Áj 12 2.51 %
Szeszta 12 2.51 %
Somodi 11 2.30 %
Bódvavendégi 11 2.30 %
Zsarnó 10 2.09 %
Jászó 10 2.09 %
Makranc 10 2.09 %
Mecenzéf 9 1.88 %
Péder 9 1.88 %
Jászómindszent 8 1.67 %
Tornahorváti 8 1.67 %
Perény - Hím 7 1.46 %
Eszkáros 6 1.25 %
Hernádcsány 6 1.25 %
Abaújszina 6 1.25 %
Alsólánc 5 1.04 %
Kassamindszent 5 1.04 %
Reste 5 1.04 %
Jánok 4 0.84 %
Budamér 4 0.84 %
Baska 4 0.84 %
Kenyhec 4 0.84 %
Jászóújfalu 4 0.84 %
Hernádzsadány 4 0.84 %
Debrőd 4 0.84 %
Komaróc 4 0.84 %
Magyarbőd 4 0.84 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.84 %
Hernádszentistván 3 0.63 %
Kecer 3 0.63 %
Abaújnádasd 3 0.63 %
Alsótőkés 3 0.63 %
Enyicke 3 0.63 %
Hernádgönyű 3 0.63 %
Pány 3 0.63 %
Lapispatak 3 0.63 %
Semse 3 0.63 %
Györke 2 0.42 %
Abaújszakaly 2 0.42 %
Koksóbaksa 2 0.42 %
Kassabéla 2 0.42 %
Felsőmislye 2 0.42 %
Kassaolcsvár 2 0.42 %
Tizsite 2 0.42 %
Abaújrákos 2 0.42 %
Bolyár 2 0.42 %
Rozgony 2 0.42 %
Rudnok 2 0.42 %
Izdobabeszter 2 0.42 %
Miglécnémeti 2 0.42 %
Szádelő 2 0.42 %
Benyék 2 0.42 %
Nagyszalánc 2 0.42 %
Alsómislye 1 0.21 %
Hernádgecse 1 0.21 %
Bölzse 1 0.21 %
Ájfalucska 1 0.21 %
Felsőcsáj 1 0.21 %
Lapispatakújtelep 1 0.21 %
Újszállás 1 0.21 %
Abos 1 0.21 %
Stósz 1 0.21 %
Balogd 1 0.21 %
Hernádszokoly 1 0.21 %
Ránkfüred 1 0.21 %
Patacskő 1 0.21 %
Aranyida 1 0.21 %
Rás 1 0.21 %
Hilyó 1 0.21 %
Királynép 1 0.21 %
Ránk 1 0.21 %
Sároskőszeg 1 0.21 %
Kisida 1 0.21 %
Kisladna 1 0.21 %
Szaláncújváros 1 0.21 %
Idabukóc 1 0.21 %
Felsőtőkés 1 0.21 %
Abaújharaszti 1 0.21 %
Alsóhutka 1 0.21 %
Alsókemence 1 0.21 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 18.04 %
Torna 295 17.17 %
Jászó 262 15.25 %
Szádudvarnok - Méhész 126 7.33 %
Mecenzéf 91 5.30 %
Buzita 78 4.54 %
Szeszta 60 3.49 %
Zsarnó 56 3.26 %
Somodi 52 3.03 %
Tornaújfalu 50 2.91 %
Áj 47 2.74 %
Jászóújfalu 38 2.21 %
Debrőd 35 2.04 %
Bódvavendégi 33 1.92 %
Csécs 33 1.92 %
Alsólánc 29 1.69 %
Perény - Hím 28 1.63 %
Jánok 26 1.51 %
Szádelő 24 1.40 %
Abaújszina 23 1.34 %
Komaróc 22 1.28 %
Nagyida 20 1.16 %
Makranc 20 1.16 %
Reste 20 1.16 %
Péder 17 0.99 %
Felsőmecenzéf 14 0.81 %
Tornahorváti 11 0.64 %
Jászómindszent 8 0.47 %
Miglécnémeti 6 0.35 %
Királynép 6 0.35 %
Kenyhec 5 0.29 %
Hernádzsadány 5 0.29 %
Hernádcsány 5 0.29 %
Magyarbőd 4 0.23 %
Abaújszakaly 4 0.23 %
Enyicke 4 0.23 %
Kisida 3 0.17 %
Nagyszalánc 3 0.17 %
Kassamindszent 3 0.17 %
Lapispatakújtelep 2 0.12 %
Ájfalucska 2 0.12 %
Lengyelfalva 2 0.12 %
Rudnok 2 0.12 %
Sároskőszeg 2 0.12 %
Pány 2 0.12 %
Hernádszokoly 2 0.12 %
Lapispatak 2 0.12 %
Abaújnádasd 2 0.12 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.12 %
Tizsite 2 0.12 %
Baska 2 0.12 %
Felsőmislye 2 0.12 %
Bolyár 2 0.12 %
Györke 2 0.12 %
Ránk 1 0.06 %
Kecer 1 0.06 %
Rozgony 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Regeteruszka 1 0.06 %
Izdobabeszter 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsókemence 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Hernádszentistván 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kassabéla 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Patacskő 1 0.06 %
Kelecsenyborda 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Hernádgönyű 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 21.09 %
Makranc 115 7.46 %
Csécs 73 4.74 %
Torna 68 4.41 %
Buzita 39 2.53 %
Perény - Hím 36 2.34 %
Tornaújfalu 35 2.27 %
Jánok 30 1.95 %
Pány 26 1.69 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.62 %
Nagyida 23 1.49 %
Mecenzéf 23 1.49 %
Zsarnó 22 1.43 %
Áj 22 1.43 %
Szeszta 20 1.30 %
Györke 19 1.23 %
Komaróc 19 1.23 %
Péder 18 1.17 %
Somodi 17 1.10 %
Jászó 16 1.04 %
Reste 16 1.04 %
Debrőd 15 0.97 %
Kisida 14 0.91 %
Jászómindszent 14 0.91 %
Kenyhec 12 0.78 %
Alsólánc 12 0.78 %
Bódvavendégi 10 0.65 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.58 %
Sároskőszeg 9 0.58 %
Hernádcsány 9 0.58 %
Budamér 8 0.52 %
Rozgony 8 0.52 %
Kassamindszent 8 0.52 %
Hernádszentistván 7 0.45 %
Hernádszokoly 6 0.39 %
Izdobabeszter 6 0.39 %
Semse 6 0.39 %
Tornahorváti 6 0.39 %
Abaújszina 6 0.39 %
Idabukóc 6 0.39 %
Abos 6 0.39 %
Hilyó 6 0.39 %
Jászóújfalu 5 0.32 %
Tarcavajkóc 4 0.26 %
Koksóbaksa 4 0.26 %
Miglécnémeti 4 0.26 %
Bolyár 4 0.26 %
Nagyszalánc 4 0.26 %
Szádelő 4 0.26 %
Abaújnádasd 4 0.26 %
Kassabéla 4 0.26 %
Rás 4 0.26 %
Benyék 4 0.26 %
Hernádgecse 4 0.26 %
Rudnok 4 0.26 %
Stósz 3 0.19 %
Lapispatakújtelep 3 0.19 %
Kassaolcsvár 3 0.19 %
Enyicke 3 0.19 %
Bölzse 3 0.19 %
Felsőhutka 3 0.19 %
Hernádgönyű 3 0.19 %
Nagyladna 3 0.19 %
Alsótőkés 3 0.19 %
Balogd 2 0.13 %
Királynép 2 0.13 %
Kecer 2 0.13 %
Felsőmislye 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Felsőtőkés 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Lengyelfalva 2 0.13 %
Alsókemence 2 0.13 %
Regeteruszka 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Alsócsáj 2 0.13 %
Ránk 2 0.13 %
Modrafalva 2 0.13 %
Bátyok 2 0.13 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Aranyida 1 0.06 %
Hernádzsadány 1 0.06 %
Apátka 1 0.06 %
Baska 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Kisszalánc 1 0.06 %
Felsőmecenzéf 1 0.06 %
Bunyita 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Terebő 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Lapispatak 1 0.06 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 8.13 %
Rozgony 83 4.41 %
Izdobabeszter 61 3.24 %
Kisida 61 3.24 %
Kassamindszent 53 2.81 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.76 %
Györgyi 51 2.71 %
Hernádcsány 50 2.66 %
Jászómindszent 46 2.44 %
Györke 45 2.39 %
Alsókemence 44 2.34 %
Szepsi 42 2.23 %
Sároskőszeg 42 2.23 %
Kassaolcsvár 41 2.18 %
Regeteruszka 40 2.12 %
Garbócbogdány 39 2.07 %
Budamér 37 1.96 %
Petőszinye 37 1.96 %
Bolyár 36 1.91 %
Mecenzéf 36 1.91 %
Kelecsenyborda 36 1.91 %
Nagyszalánc 33 1.75 %
Benyék 31 1.65 %
Felsőmislye 29 1.54 %
Koksóbaksa 28 1.49 %
Tarcavajkóc 28 1.49 %
Csécs 28 1.49 %
Idabukóc 27 1.43 %
Ránkfüred 27 1.43 %
Lapispatak 27 1.43 %
Kecer 25 1.33 %
Alsótőkés 25 1.33 %
Királynép 25 1.33 %
Felsőcsáj 24 1.27 %
Lengyelfalva 24 1.27 %
Hernádzsadány 24 1.27 %
Rás 23 1.22 %
Hernádszentistván 23 1.22 %
Bátyok 23 1.22 %
Felsőkemence 22 1.17 %
Alsómislye 22 1.17 %
Kassabéla 21 1.12 %
Kalsa 20 1.06 %
Hernádszokoly 20 1.06 %
Füzérnádaska 18 0.96 %
Hernádgecse 18 0.96 %
Baska 18 0.96 %
Semse 17 0.90 %
Ránk 16 0.85 %
Tizsite 16 0.85 %
Torna 15 0.80 %
Abaújszakaly 15 0.80 %
Enyicke 15 0.80 %
Ósvacsákány 15 0.80 %
Aranyida 15 0.80 %
Hilyó 14 0.74 %
Alsóhutka 14 0.74 %
Abaújnádasd 14 0.74 %
Kenyhec 14 0.74 %
Jászó 14 0.74 %
Ósva 14 0.74 %
Abaújszina 13 0.69 %
Jászóújfalu 13 0.69 %
Abaújrákos 13 0.69 %
Abaújharaszti 12 0.64 %
Pány 12 0.64 %
Stósz 12 0.64 %
Szaláncújváros 12 0.64 %
Szeszta 11 0.58 %
Lapispatakújtelep 11 0.58 %
Somodi 11 0.58 %
Abos 11 0.58 %
Kecerlipóc 10 0.53 %
Felsőhutka 10 0.53 %
Terebő 10 0.53 %
Eszkáros 10 0.53 %
Sárosófalu 10 0.53 %
Balogd 9 0.48 %
Hernádgönyű 9 0.48 %
Bölzse 9 0.48 %
Alsócsáj 8 0.42 %
Szalánchuta 8 0.42 %
Perény - Hím 7 0.37 %
Nagyida 7 0.37 %
Makranc 6 0.32 %
Rudnok 6 0.32 %
Felsőtőkés 6 0.32 %
Nagyladna 5 0.27 %
Péder 5 0.27 %
Áj 5 0.27 %
Komaróc 5 0.27 %
Buzita 5 0.27 %
Újszállás 5 0.27 %
Modrafalva 4 0.21 %
Jánok 4 0.21 %
Bódvavendégi 4 0.21 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.21 %
Zsarnó 4 0.21 %
Hatkóc 4 0.21 %
Bunyita 3 0.16 %
Apátka 3 0.16 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 23.28 %
Somodi 42 4.99 %
Kecer 28 3.33 %
Mecenzéf 22 2.61 %
Jászómindszent 16 1.90 %
Nagyida 14 1.66 %
Magyarbőd 13 1.54 %
Jászóújfalu 13 1.54 %
Torna 12 1.43 %
Csécs 10 1.19 %
Hernádcsány 8 0.95 %
Buzita 8 0.95 %
Szepsi 8 0.95 %
Kisida 8 0.95 %
Stósz 7 0.83 %
Patacskő 6 0.71 %
Abaújszina 6 0.71 %
Koksóbaksa 4 0.48 %
Felsőmecenzéf 4 0.48 %
Györke 4 0.48 %
Kassamindszent 4 0.48 %
Abaújszakaly 4 0.48 %
Kenyhec 4 0.48 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.48 %
Abaújnádasd 4 0.48 %
Hilyó 3 0.36 %
Rozgony 3 0.36 %
Rudnok 3 0.36 %
Regeteruszka 3 0.36 %
Budamér 3 0.36 %
Terebő 3 0.36 %
Szeszta 3 0.36 %
Tarcavajkóc 3 0.36 %
Hernádszokoly 2 0.24 %
Kassaolcsvár 2 0.24 %
Királynép 2 0.24 %
Hernádgecse 2 0.24 %
Lengyelfalva 2 0.24 %
Györgyi 2 0.24 %
Alsómislye 2 0.24 %
Bölzse 2 0.24 %
Kassabéla 2 0.24 %
Ósvacsákány 2 0.24 %
Lapispatakújtelep 2 0.24 %
Kelecsenyborda 2 0.24 %
Garbócbogdány 2 0.24 %
Izdobabeszter 2 0.24 %
Pány 2 0.24 %
Hatkóc 2 0.24 %
Perény - Hím 2 0.24 %
Lapispatak 2 0.24 %
Bolyár 2 0.24 %
Hernádzsadány 2 0.24 %
Ránk 2 0.24 %
Alsótőkés 2 0.24 %
Idabukóc 1 0.12 %
Makranc 1 0.12 %
Felsőtőkés 1 0.12 %
Alsóhutka 1 0.12 %
Alsókemence 1 0.12 %
Nagyladna 1 0.12 %
Alsócsáj 1 0.12 %
Füzérnádaska 1 0.12 %
Abaújharaszti 1 0.12 %
Kecerlipóc 1 0.12 %
Benyék 1 0.12 %
Hernádgönyű 1 0.12 %
Abos 1 0.12 %
Ájfalucska 1 0.12 %
Semse 1 0.12 %
Áj 1 0.12 %
Enyicke 1 0.12 %
Ránkfüred 1 0.12 %
Baska 1 0.12 %
Hernádszentistván 1 0.12 %
Aranyida 1 0.12 %
Sároskőszeg 1 0.12 %
Rás 1 0.12 %
Petőszinye 1 0.12 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.99 %
Rozgony 63 3.70 %
Hernádcsány 61 3.58 %
Jászómindszent 59 3.46 %
Kassamindszent 46 2.70 %
Mecenzéf 42 2.46 %
Izdobabeszter 37 2.17 %
Magyarbőd 35 2.05 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.05 %
Kisida 33 1.94 %
Nagyida 31 1.82 %
Györke 27 1.58 %
Enyicke 27 1.58 %
Hernádgecse 26 1.52 %
Jászó 26 1.52 %
Hernádzsadány 25 1.47 %
Kassaolcsvár 23 1.35 %
Csécs 23 1.35 %
Sároskőszeg 22 1.29 %
Hernádszentistván 22 1.29 %
Koksóbaksa 22 1.29 %
Lapispatak 21 1.23 %
Tarcavajkóc 21 1.23 %
Budamér 20 1.17 %
Nagyszalánc 20 1.17 %
Regeteruszka 19 1.11 %
Somodi 19 1.11 %
Királynép 19 1.11 %
Felsőmislye 19 1.11 %
Makranc 19 1.11 %
Felsőmecenzéf 19 1.11 %
Hernádszokoly 17 1.00 %
Alsómislye 17 1.00 %
Lengyelfalva 17 1.00 %
Baska 16 0.94 %
Semse 16 0.94 %
Abaújnádasd 15 0.88 %
Kecer 14 0.82 %
Stósz 14 0.82 %
Garbócbogdány 14 0.82 %
Idabukóc 14 0.82 %
Abaújszakaly 14 0.82 %
Torna 13 0.76 %
Kassabéla 13 0.76 %
Tizsite 12 0.70 %
Györgyi 12 0.70 %
Bölzse 12 0.70 %
Eszkáros 12 0.70 %
Kisladna 12 0.70 %
Pány 12 0.70 %
Füzérnádaska 11 0.65 %
Alsóhutka 11 0.65 %
Kenyhec 11 0.65 %
Perény - Hím 11 0.65 %
Petőszinye 10 0.59 %
Alsókemence 10 0.59 %
Benyék 10 0.59 %
Abaújszina 10 0.59 %
Szeszta 9 0.53 %
Hilyó 9 0.53 %
Jászóújfalu 9 0.53 %
Lapispatakújtelep 9 0.53 %
Felsőhutka 9 0.53 %
Hernádgönyű 9 0.53 %
Ósva 9 0.53 %
Bolyár 8 0.47 %
Alsótőkés 8 0.47 %
Aranyida 8 0.47 %
Zsarnó 8 0.47 %
Alsócsáj 7 0.41 %
Rudnok 7 0.41 %
Kelecsenyborda 7 0.41 %
Bátyok 7 0.41 %
Szalánchuta 7 0.41 %
Abos 7 0.41 %
Jánok 6 0.35 %
Kalsa 6 0.35 %
Balogd 6 0.35 %
Nagyladna 6 0.35 %
Rás 6 0.35 %
Bódvavendégi 6 0.35 %
Ósvacsákány 6 0.35 %
Kecerlipóc 6 0.35 %
Abaújharaszti 6 0.35 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.29 %
Terebő 5 0.29 %
Buzita 4 0.23 %
Felsőtőkés 4 0.23 %
Ránk 4 0.23 %
Komaróc 4 0.23 %
Felsőkemence 4 0.23 %
Patacskő 3 0.18 %
Bunyita 3 0.18 %
Kisszalánc 2 0.12 %
Tornaújfalu 2 0.12 %
Szádelő 2 0.12 %
Bocsárd 2 0.12 %
Szaláncújváros 2 0.12 %
Ránkfüred 2 0.12 %
Áj 2 0.12 %
Miglécnémeti 2 0.12 %
Reste 2 0.12 %
Debrőd 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Hatkóc 2 0.12 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 12.45 %
Lapispatak 242 8.61 %
Budamér 158 5.62 %
Mecenzéf 114 4.06 %
Hernádcsány 106 3.77 %
Lapispatakújtelep 98 3.49 %
Koksóbaksa 86 3.06 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.85 %
Nagyszalánc 77 2.74 %
Királynép 76 2.70 %
Abaújnádasd 76 2.70 %
Kecer 74 2.63 %
Stósz 74 2.63 %
Kisida 74 2.63 %
Rozgony 69 2.45 %
Kalsa 68 2.42 %
Szepsi 58 2.06 %
Izdobabeszter 55 1.96 %
Jászóújfalu 53 1.89 %
Lengyelfalva 50 1.78 %
Szaláncújváros 48 1.71 %
Hernádgecse 47 1.67 %
Jászómindszent 46 1.64 %
Sároskőszeg 46 1.64 %
Hernádszentistván 46 1.64 %
Magyarbőd 44 1.57 %
Regeteruszka 42 1.49 %
Enyicke 40 1.42 %
Benyék 36 1.28 %
Tizsite 35 1.25 %
Abaújszina 34 1.21 %
Bolyár 32 1.14 %
Alsókemence 31 1.10 %
Tarcavajkóc 31 1.10 %
Kelecsenyborda 30 1.07 %
Alsóhutka 29 1.03 %
Hernádgönyű 29 1.03 %
Kassamindszent 28 1.00 %
Sárosófalu 26 0.92 %
Petőszinye 26 0.92 %
Hernádszokoly 26 0.92 %
Újszállás 25 0.89 %
Semse 25 0.89 %
Györke 24 0.85 %
Kassaolcsvár 21 0.75 %
Abaújharaszti 21 0.75 %
Felsőkemence 21 0.75 %
Balogd 21 0.75 %
Garbócbogdány 20 0.71 %
Ósvacsákány 20 0.71 %
Ósva 20 0.71 %
Felsőmecenzéf 20 0.71 %
Abaújrákos 18 0.64 %
Rudnok 18 0.64 %
Hernádzsadány 18 0.64 %
Kassabéla 17 0.60 %
Szalánchuta 17 0.60 %
Györgyi 17 0.60 %
Alsótőkés 16 0.57 %
Felsőmislye 16 0.57 %
Csécs 15 0.53 %
Bunyita 14 0.50 %
Modrafalva 14 0.50 %
Bölzse 14 0.50 %
Torna 14 0.50 %
Alsómislye 14 0.50 %
Eszkáros 13 0.46 %
Baska 13 0.46 %
Bátyok 13 0.46 %
Abos 13 0.46 %
Kecerlipóc 12 0.43 %
Perény - Hím 12 0.43 %
Nagyida 12 0.43 %
Makranc 12 0.43 %
Alsócsáj 12 0.43 %
Felsőcsáj 11 0.39 %
Füzérnádaska 11 0.39 %
Pány 11 0.39 %
Rás 11 0.39 %
Hatkóc 11 0.39 %
Patacskő 11 0.39 %
Kenyhec 10 0.36 %
Aranyida 10 0.36 %
Hilyó 10 0.36 %
Kisszalánc 9 0.32 %
Idabukóc 9 0.32 %
Ránkfüred 9 0.32 %
Ránk 9 0.32 %
Terebő 9 0.32 %
Felsőhutka 7 0.25 %
Felsőtőkés 7 0.25 %
Zsarnó 7 0.25 %
Somodi 5 0.18 %
Reste 3 0.11 %
Jánok 3 0.11 %
Ájfalucska 3 0.11 %
Nagyladna 3 0.11 %
Buzita 3 0.11 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Debrőd 1 0.04 %
Szeszta 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Miglécnémeti 1 0.04 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 23.85 %
Jászómindszent 94 7.42 %
Szepsi 75 5.92 %
Stósz 68 5.37 %
Felsőmecenzéf 59 4.66 %
Jászó 40 3.16 %
Kisida 40 3.16 %
Hernádcsány 21 1.66 %
Rozgony 19 1.50 %
Makranc 18 1.42 %
Kassamindszent 17 1.34 %
Torna 16 1.26 %
Lengyelfalva 15 1.18 %
Rudnok 15 1.18 %
Hatkóc 15 1.18 %
Hernádszokoly 14 1.11 %
Királynép 11 0.87 %
Aranyida 11 0.87 %
Koksóbaksa 11 0.87 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.87 %
Jászóújfalu 10 0.79 %
Perény - Hím 9 0.71 %
Pány 9 0.71 %
Idabukóc 9 0.71 %
Garbócbogdány 8 0.63 %
Semse 8 0.63 %
Hernádszentistván 8 0.63 %
Nagyszalánc 8 0.63 %
Magyarbőd 8 0.63 %
Kassaolcsvár 8 0.63 %
Jánok 8 0.63 %
Izdobabeszter 7 0.55 %
Csécs 7 0.55 %
Felsőtőkés 7 0.55 %
Abaújszina 6 0.47 %
Kenyhec 6 0.47 %
Nagyida 6 0.47 %
Györke 6 0.47 %
Abaújszakaly 6 0.47 %
Benyék 6 0.47 %
Sároskőszeg 6 0.47 %
Felsőhutka 6 0.47 %
Abaújnádasd 5 0.39 %
Tarcavajkóc 5 0.39 %
Abos 5 0.39 %
Györgyi 5 0.39 %
Felsőmislye 5 0.39 %
Alsótőkés 5 0.39 %
Budamér 4 0.32 %
Rás 4 0.32 %
Kecerlipóc 4 0.32 %
Kecer 4 0.32 %
Kassabéla 4 0.32 %
Miglécnémeti 4 0.32 %
Buzita 4 0.32 %
Apátka 4 0.32 %
Zsarnó 3 0.24 %
Hernádzsadány 3 0.24 %
Bolyár 3 0.24 %
Enyicke 3 0.24 %
Hernádgönyű 3 0.24 %
Lapispatak 3 0.24 %
Lapispatakújtelep 3 0.24 %
Alsócsáj 3 0.24 %
Szaláncújváros 3 0.24 %
Baska 3 0.24 %
Alsóhutka 3 0.24 %
Somodi 3 0.24 %
Szeszta 3 0.24 %
Hilyó 2 0.16 %
Sárosófalu 2 0.16 %
Ájfalucska 2 0.16 %
Tornaújfalu 2 0.16 %
Alsómislye 2 0.16 %
Tornahorváti 2 0.16 %
Nagyladna 2 0.16 %
Petőszinye 2 0.16 %
Kisladna 2 0.16 %
Szalánchuta 2 0.16 %
Patacskő 2 0.16 %
Újszállás 2 0.16 %
Tizsite 2 0.16 %
Abaújharaszti 2 0.16 %
Kalsa 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Péder 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Alsólánc 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Komaróc 1 0.08 %
Bocsárd 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Bátyok 1 0.08 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.08 %
Debrőd 1 0.08 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 17.88 %
Makranc 152 7.83 %
Buzita 107 5.51 %
Torna 92 4.74 %
Ránk 82 4.22 %
Csécs 79 4.07 %
Nagyida 72 3.71 %
Szeszta 65 3.35 %
Somodi 56 2.89 %
Debrőd 52 2.68 %
Perény - Hím 49 2.52 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.16 %
Reste 39 2.01 %
Tornaújfalu 36 1.85 %
Komaróc 35 1.80 %
Alsólánc 34 1.75 %
Áj 32 1.65 %
Abaújszina 32 1.65 %
Jánok 31 1.60 %
Zsarnó 30 1.55 %
Jászó 30 1.55 %
Pány 22 1.13 %
Péder 22 1.13 %
Bódvavendégi 19 0.98 %
Mecenzéf 13 0.67 %
Tornahorváti 12 0.62 %
Kecer 11 0.57 %
Hernádcsány 8 0.41 %
Izdobabeszter 8 0.41 %
Szádelő 7 0.36 %
Rudnok 7 0.36 %
Jászóújfalu 7 0.36 %
Stósz 6 0.31 %
Budamér 6 0.31 %
Lapispatak 6 0.31 %
Györke 5 0.26 %
Kassamindszent 5 0.26 %
Kenyhec 5 0.26 %
Jászómindszent 4 0.21 %
Sároskőszeg 4 0.21 %
Lapispatakújtelep 4 0.21 %
Magyarbőd 4 0.21 %
Alsómislye 3 0.15 %
Hernádszentistván 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Miglécnémeti 3 0.15 %
Idabukóc 3 0.15 %
Abaújnádasd 3 0.15 %
Alsóhutka 3 0.15 %
Družstevná pri Horn