SK
GA
.....

Feketenyék

Község

címer zászló
695 99% magyar 1910
1142 80% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Feketenyék
Hivatalos szlovák megnevezés:
Čierna Voda
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Mátyusföld, Vízköz
Más földrajzi nevek:
Dunaeve, Erecs-patak, Feketevíz, Kánok-patak, Péterháza, Száraz-patak
Koordináták:
48.12954330, 17.65310669
Terület:
12,14 km2
Rang:
község
Népesség:
1387
Tszf. magasság:
117 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92506
Település kód:
503690
Szervezeti azonosító:
305871
Adóazonosító:
2021153508

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld déli részén, a Vízközben, a Feketevíz és az Alsó-Dudvág összefolyásánák fekszik, Galántától 10 km-re délnyugatra. Mellékutak kötik össze Hidaskürtön (2,5 km) keresztül Galántával, valamint Nagyfödémessel (12,5 km). Északról Vízkelet és Hidaskürt, keletről Pozsonyvezekény, délről és nyugatról két exklávé (Hidaskürt - Sorjákos, Vízkelet - Sziget), nyugatról pedig Nagyfödémes községek határolják. Délnyugati határát a Kánok-patak, északi határának egy részét a Feketevíz alkotja.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Galántai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyaroszághoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Galántai járás). Területe (12,14 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 705, 1939-ben 1044, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. Az 1980-as években még csökkent a lakossága, 1991-2011 között már kismértékű növekedés (10,5 %, 1264 főről 1397-re) figyelhető meg. 1947-ben telepítettek először szlovákokat a községbe. A lakosság túlnyomó többsége magyar nemzetiségű, bár a szlovák nemzetiségűek aránya megduplázódott húsz év alatt (5,1 %-ról 11,4 %-ra). A lakosság túlnyomó többsége (93,6 %) római katolikus vallású.

Történelem

A honfoglaló Nyék törzstől eredeztetik a nevét, első írásos említése 1113-ból származik. Péterházát 1323-ban említi először írott forrás, a 16. században a Török család itteni birtokosságáról tudunk. A 14. század elején Csák Máté birtoka volt, később a semptei uradalomhoz tartozott, s így előbb a Báthoriak, majd a Thurzók tulajdona volt, mígnem az Esterházyak birtoka lett. Később, a Trianon utáni csehszlovák földreformig a család cseklészi uradalmához tartozott. Az itt élők mezőgazdasággal, marha- és lótartással, továbbá sószállítással foglalkoztak. Iskoláját 1847-ben említik először. A 20. század elején szeszgyár működött itt. A trianoni békeszerződés Csehszlovákiához csatolta, a 20-as és a 30-as években rendszeresek voltak a mezőgazdasági munkások sztrájkjai. A bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak, majd 1945-től ismét Csehszlovákia kapta meg. 1947-ben 214 magyar nemzetiségű lakosát (a lakosság mintegy 1/5-ét) telepítették kényszerrel Mosonszolnokra.

Mai jelentősége

A községben magyar óvoda és alapiskola működik. Szűz Máriának szentelt római katolikus temploma 1924-ben épült szecessziós stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

NYÉK. Két falu Posony Várm. egyiknek földes Ura G. Eszterházy Uraság, melly fekszik Hídas Kürthöz 1/4 órányira, és annak filiája, másiknak pedig több Urak, ez fekszik Ollas Tejedhez 1/2 órányira, Várkonyhoz sem meszsze, és annak filiája, lakosai katolikusok, harántbéli földgyeik az Alsó Csallóközi járásban lévén közép termékenységűek réttyeik, és erdőjik jók, a’ másiknak réttye, legelője jó, de erdeje nints, piatzozások Szerdahelyen, és Somorjában.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nyék (Mátyus), magyar falu, Poson vmegyében, a Dudvágh mellett, Diószeghtől délre 1 1/4 mfdnyire: 635 kath., 7 evang. lak., első osztálybeli határral, kövér rétekkel. F. u. gr. Eszterházy. Ut. p. Szered.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nyék, mátyusföldi magyar kisközség, 113 házzal és 673 róm. kath. vallású lakossal. Hajdan Csák Máté birtoka. Az 1553-iki összeírásban Báthory András és a borostyánkői urak 5-5 portái adóznak itt. 1647-ben az Esterházyak tulajdona lett és ma is Esterházy Mihály grófnak van itt nagyobb birtoka. A község pecsétje „Pagus Neik 1686” föliratot visel. A faluban Kufler Viktornak szeszgyára van. Temploma nincs a községnek. Ide tartozik Péterháza, mely 1323-ban szerepel, a mikor Boleszló esztergomi érsek az itteni nemes jobbágyoknak szabadságlevelet ad. 1559-ben Török Balázst találjuk itt birtokosul. A község postája Hidaskürt, távírója Diószeg és vasúti állomása Galánta.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Feketenyék. Azelőtt Nyék. Ösi birtokosa Csák Máté volt, de az 1553-iki adóösszeíráskor felerészben Báthori Andrást jegyezték fel itt birtokban. A XVII. század közepén az Esterházyak kezére kerül s az összeomlás előtt is a gróf Esterházy-családnak volt itt a legnagyobb birtoka. A község pecsétjének felirata: „Pagus Neik 1686.” A község területe 2110 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1044.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Feketenyék kk. kj. Hidaskürt, galántai járás. Régebben Nyék .néven ismeretes. A község lakói zsellérek voltak és ősi birtokosa Csák Máté volt, azonban az 1553-iki adóösszeíráskor felerészben már Báthori Andrást jegyzik fel itt birtokban. A XVIII. században az Esterházy-család kezére kerül és az összeomlás előtt is az Esterházy-családnak volt itt nagyobb birtoka. Területe: 2.110 k. h. Lakosság: 1.044. Ebből m.: 1.033, szl.: 10, n.: 1, magy. beszél: 1.042. Vallás szerint: r. k.: 1.022, ref. 2, ev. 6,. izr. 14. Lakóház: 193. Népsűrűség: 86. Földbirtok: I. 2, II. 10, III. 92. Községi bíró: Kása Imre. R. k. elemi iskola. Kat. Legényegylet. Fogyasztási Szövetkezet. A község 1938. nov. 9-én szabadult fel. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. és közj. Galánta, csö. Nemeskosut, v. á. Galánta, u. p. és u. t. Hidaskürt.

Névelőfordulások
1113
Nek
1773
Nyék,
1786
Nyék,
1913
Feketenyék,
1920
Feketenyék, Nyék,
1927
Čierne Nekyje, Fekete Nyék,
1938
Feketenyék,
1945
Čierne Nekyje, Fekete Nyék,
1948
Čierna Voda
1994
Feketenyék

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Feketenyék (Čierna Voda) 102
Telefon: 0317848297
Fax: 0317848297

Honlap: ciernavoda-nyek.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Csadyová Zuzana (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Deák Gašpar (Független)
Szalonnás Alexander (Független)
Tóthová Alžbeta (MOST - HÍD)
Oros Zsolt (MOST - HÍD)
Manczalová Erika (MOST - HÍD)
Tumma Marian (MOST - HÍD)
Nagy Roland (MOST - HÍD)
Független 29% Független 2 képviselö MOST - HÍD 71% MOST - HÍD 5 képviselö 7 képviselö
Feketenyéki Posta

Čierna Voda 99

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Feketenyék 22

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Feketenyék 188

Feketenyéki Községi Hivatal

Feketenyék 102

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 551 89%
szlovákok 27 4%
németek 9 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 29 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 616
magyarok 695 99%
szlovákok 7 1%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 705
magyarok 794 97%
szlovákok 5 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 21 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 820
magyarok 1200 95%
szlovákok 64 5%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1264
magyarok 1271 92%
szlovákok 99 7%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 0%
összlétszám 1375
magyarok 1219 87%
szlovákok 159 11%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 17 1%
összlétszám 1397
magyarok 1142 80%
szlovákok 270 19%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 8 1%
összlétszám 1424
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1162
Választási részvétel: 62.31 %
Kiadott boríték: 724
Bedobott boríték: 724

Polgármester

Érvényes szavazólap: 600
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Csadyová Zuzana 600 100.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Deák Gašpar 417 Független
Tóthová Alžbeta 352 MOST - HÍD
Szalonnás Alexander 341 Független
Oros Zsolt 334 MOST - HÍD
Manczalová Erika 329 MOST - HÍD
Tumma Marian 303 MOST - HÍD
Nagy Roland 287 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 66.67% MOST - HÍD 6 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö Független 22.22% Független 2 képviselö 9 képviselö
2018
Független 28.57% Független 2 képviselö MOST - HÍD 71.43% MOST - HÍD 5 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1163
Választási részvétel: 41.70 %
Kiadott boríték: 485
Bedobott boríték: 485
Választásra jogosult: 1160
Választási részvétel: 32.84 %
Kiadott boríték: 381
Bedobott boríték: 381
Választásra jogosult: 1 172
Választási részvétel: 51,62 %
Kiadott boríték: 605
Bedobott boríték: 605

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 467
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 562
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Nagy 253 54.18 % MOST - HÍD
József Berényi 193 41.33 % SMK-MKP, OKS
Tibor Mikuš 10 2.14 % Független
Ivan Uhliarik 6 1.28 % KDH, SDKÚ - DS
Jozef Ravasz 5 1.07 % SRÚS
Andrej Richnák 0 0.00 % NP
Tibor Mikuš 9 2.39% Független
József Berényi 336 59.79 % SMK-MKP
Konrád Rigó 176 31.32 % MOST - HÍD
Jozef Viskupič 26 4.63 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 20 3.56 % Független
Márius Novák 4 0.71 % NP
Jaroslav Cehlárik 0 0.00 % Független
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 478
Érvényes szavazólap: 594
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
Zuzana Csadyová 341 71.34% MOST - HÍD
Zoltán Forró 293 61.30% MOST - HÍD
József Berényi 211 44.14% SMK-MKP
Gábor Gál 202 42.26% MOST - HÍD
František Juhos 182 38.08% MOST - HÍD
Ervin Chomča 164 34.31% MOST - HÍD
Krisztián Forró 158 33.05% SMK-MKP
László Biró 140 29.29% SMK-MKP
László Pék 128 26.78% SMK-MKP
Zsolt Oros 126 26.36% MOST - HÍD
Gergely Agócs 110 23.01% SMK-MKP
Boris Brunner 104 21.76% MOST - HÍD
Mikuláš Horváth 95 19.87% SMK-MKP
Jozef Nagy 75 15.69% Független
František Gőgh 44 9.21% ND
Júlia Gálová 13 2.72% SMER - SD
Gábor Pallya 9 1.88% ND
Ladislav Klempa 6 1.26% KSS
Peter Kolek 6 1.26% KSS
Bystrík Horváth 4 0.84% SNS
Roland Szekera 4 0.84% NOVA
Ružena Vongrejová 4 0.84% NOVA
Michal Nagy 3 0.63% SMS
Róbert Korec 3 0.63% KDH, SDKÚ - DS
Ľuboš Šúry 2 0.42% SMER - SD
Roman Súkeník 2 0.42% SMER - SD
Pavol Doval 2 0.42% SMER - SD
Slávka Kramárová 2 0.42% SNS
Stanislava Režnáková 2 0.42% SNS
Vladimír Vranovič 1 0.21% SMER - SD
Adrián Macho 1 0.21% SaS, OKS
Miloš Majko 0 0.00% DÚ, Zmena zdola
Milan Vlček 0 0.00% ĽS-HZDS
Zuzana Csadyová 473 79.63% MOST - HÍD
Zoltán Forró 278 46.80% MOST - HÍD
József Berényi 255 42.93% SMK-MKP
Krisztián Forró 211 35.52% SMK-MKP
Gábor Gál 176 29.63% MOST - HÍD
László Pék 170 28.62% SMK-MKP
Andrea Klabuzai 170 28.62% SMK-MKP
František Juhos 152 25.59% MOST - HÍD
László Biró 147 24.75% SMK-MKP
Gergely Agócs 146 24.58% SMK-MKP
Ervin Chomča 127 21.38% MOST - HÍD
Peter Szabó 101 17.00% MOST - HÍD
Tamás Zupko 87 14.65% SMK-MKP
Adrián Kubica 52 8.75% MOST - HÍD
Marta Vajdová 21 3.54% Független
Peter Paška 19 3.20% Független
Júlia Gálová 13 2.19% SMER-SD
Jana Hanuliaková 11 1.85% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 8 1.35% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Miloš Majko 8 1.35% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Marek Tóth 7 1.18% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Marta Némethová 7 1.18% SMER-SD
Milan Bánovský 5 0.84% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Andrej Tábori 5 0.84% Független
Slávka Kramárová 5 0.84% SNS
Martin Drobný 4 0.67% SNS
Róbert Korec 4 0.67% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Martin Práznovský 4 0.67% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Igor Németh 3 0.51% SMER-SD
Ľubomír Noga 2 0.34% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 2 0.34% DOMA DOBRE
Adrián Macho 2 0.34% Független
Janka Repčoková 2 0.34% ĽS Naše Slovensko
Ľuboš Šúry 2 0.34% SMER-SD
Roman Sukeník 1 0.17% SMER-SD
David Slíž 1 0.17% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 0 0.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Stanislav Tvrdík 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Roman Vančo 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pinček 0 0.00% NP
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 14.08 %
Galánta 214 13.89 %
Szered 92 5.97 %
Nagymácséd 70 4.54 %
Feketenyék 52 3.37 %
Nagyfödémes 42 2.73 %
Felsőszeli 40 2.60 %
Nádszeg 39 2.53 %
Jóka 38 2.47 %
Taksonyfalva 38 2.47 %
Diószeg 35 2.27 %
Nemeskajal 34 2.21 %
Alsószerdahely 28 1.82 %
Tallós 27 1.75 %
Vízkelet 26 1.69 %
Alsószeli 26 1.69 %
Sopornya 19 1.23 %
Nemeskosút 17 1.10 %
Hidaskürt 16 1.04 %
Tósnyárasd 11 0.71 %
Pozsonyvezekény 11 0.71 %
Kismácséd 10 0.65 %
Királyrév 8 0.52 %
Vágpatta 7 0.45 %
Magyargurab 7 0.45 %
Sempte 6 0.39 %
Ábrahám 4 0.26 %
Gány 4 0.26 %
Pusztakürt 4 0.26 %
Nemeskürt 3 0.19 %
Pusztafödémes 3 0.19 %
Szentharaszt 3 0.19 %
Dunajánosháza 3 0.19 %
Salgócska 2 0.13 %
Alsóhatár 1 0.06 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 24.27 %
Szered 494 14.93 %
Galánta 251 7.59 %
Alsószerdahely 241 7.29 %
Vágpatta 159 4.81 %
Sempte 133 4.02 %
Nemeskürt 72 2.18 %
Diószeg 64 1.93 %
Pusztakürt 55 1.66 %
Pusztafödémes 46 1.39 %
Szentharaszt 40 1.21 %
Ábrahám 37 1.12 %
Magyargurab 31 0.94 %
Nagyfödémes 29 0.88 %
Felsőszeli 28 0.85 %
Salgócska 23 0.70 %
Nemeskosút 22 0.67 %
Kisgeszt 20 0.60 %
Gány 17 0.51 %
Vága 17 0.51 %
Taksonyfalva 16 0.48 %
Nagymácséd 13 0.39 %
Tósnyárasd 11 0.33 %
Alsószeli 10 0.30 %
Nemeskajal 10 0.30 %
Dunajánosháza 8 0.24 %
Tallós 7 0.21 %
Jóka 7 0.21 %
Kismácséd 6 0.18 %
Hidaskürt 6 0.18 %
Királyrév 4 0.12 %
Feketenyék 2 0.06 %
Pozsonyvezekény 2 0.06 %
Nádszeg 1 0.03 %
Vízkelet 1 0.03 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 11.44 %
Galánta 368 11.17 %
Alsószeli 270 8.19 %
Nádszeg 238 7.22 %
Felsőszeli 216 6.55 %
Nagyfödémes 192 5.83 %
Taksonyfalva 184 5.58 %
Feketenyék 170 5.16 %
Jóka 166 5.04 %
Pozsonyvezekény 139 4.22 %
Nagymácséd 137 4.16 %
Diószeg 126 3.82 %
Vága 123 3.73 %
Tallós 99 3.00 %
Nemeskosút 81 2.46 %
Vízkelet 69 2.09 %
Királyrév 53 1.61 %
Kismácséd 49 1.49 %
Nemeskajal 45 1.37 %
Tósnyárasd 28 0.85 %
Szered 11 0.33 %
Sopornya 6 0.18 %
Alsószerdahely 3 0.09 %
Pusztafödémes 3 0.09 %
Gány 2 0.06 %
Kisgeszt 2 0.06 %
Magyargurab 2 0.06 %
Sempte 1 0.03 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 45.13 %
Szered 98 5.72 %
Diószeg 95 5.55 %
Taksonyfalva 62 3.62 %
Gány 49 2.86 %
Nagyfödémes 41 2.39 %
Felsőszeli 37 2.16 %
Sopornya 37 2.16 %
Nemeskosút 20 1.17 %
Jóka 18 1.05 %
Alsószerdahely 18 1.05 %
Alsószeli 16 0.93 %
Nemeskajal 16 0.93 %
Magyargurab 16 0.93 %
Pusztafödémes 16 0.93 %
Tósnyárasd 15 0.88 %
Dunajánosháza 14 0.82 %
Kisgeszt 12 0.70 %
Nádszeg 10 0.58 %
Királyrév 9 0.53 %
Ábrahám 9 0.53 %
Vízkelet 9 0.53 %
Nemeskürt 9 0.53 %
Pozsonyvezekény 9 0.53 %
Vága 9 0.53 %
Nagymácséd 8 0.47 %
Sempte 8 0.47 %
Vágpatta 7 0.41 %
Hidaskürt 7 0.41 %
Kismácséd 7 0.41 %
Tallós 6 0.35 %
Feketenyék 5 0.29 %
Pusztakürt 4 0.23 %
Szentharaszt 4 0.23 %
Salgócska 3 0.18 %
Alsóhatár 2 0.12 %
Szered 253 18.88 %
Galánta 126 9.40 %
Sopornya 71 5.30 %
Alsószerdahely 56 4.18 %
Szentharaszt 47 3.51 %
Sempte 36 2.69 %
Vágpatta 30 2.24 %
Pusztafödémes 27 2.01 %
Ábrahám 26 1.94 %
Diószeg 24 1.79 %
Nagyfödémes 17 1.27 %
Vága 15 1.12 %
Magyargurab 14 1.04 %
Gány 13 0.97 %
Taksonyfalva 13 0.97 %
Kisgeszt 12 0.90 %
Jóka 12 0.90 %
Felsőszeli 9 0.67 %
Salgócska 9 0.67 %
Pusztakürt 9 0.67 %
Nemeskürt 7 0.52 %
Tallós 7 0.52 %
Nemeskosút 6 0.45 %
Kismácséd 6 0.45 %
Alsószeli 5 0.37 %
Nádszeg 4 0.30 %
Királyrév 3 0.22 %
Hidaskürt 3 0.22 %
Nagymácséd 3 0.22 %
Nemeskajal 2 0.15 %
Tósnyárasd 2 0.15 %
Vízkelet 2 0.15 %
Feketenyék 1 0.07 %
Pozsonyvezekény 1 0.07 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 24.99 %
Szered 254 6.90 %
Nádszeg 246 6.68 %
Diószeg 178 4.83 %
Nagyfödémes 150 4.07 %
Felsőszeli 140 3.80 %
Taksonyfalva 134 3.64 %
Feketenyék 127 3.45 %
Jóka 107 2.91 %
Nagymácséd 107 2.91 %
Alsószeli 99 2.69 %
Királyrév 90 2.44 %
Hidaskürt 80 2.17 %
Sopornya 77 2.09 %
Nemeskajal 73 1.98 %
Tallós 70 1.90 %
Vága 68 1.85 %
Nemeskosút 60 1.63 %
Vízkelet 58 1.58 %
Pozsonyvezekény 43 1.17 %
Gány 42 1.14 %
Ábrahám 39 1.06 %
Magyargurab 37 1.00 %
Sempte 36 0.98 %
Tósnyárasd 36 0.98 %
Pusztafödémes 32 0.87 %
Vágpatta 31 0.84 %
Kismácséd 26 0.71 %
Alsószerdahely 25 0.68 %
Alsóhatár 24 0.65 %
Szentharaszt 22 0.60 %
Dunajánosháza 11 0.30 %
Nemeskürt 10 0.27 %
Kisgeszt 10 0.27 %
Salgócska 7 0.19 %
Pusztakürt 5 0.14 %
Nádszeg 583 23.65 %
Galánta 477 19.35 %
Feketenyék 152 6.17 %
Felsőszeli 126 5.11 %
Alsószeli 119 4.83 %
Nagyfödémes 110 4.46 %
Taksonyfalva 104 4.22 %
Királyrév 104 4.22 %
Tallós 95 3.85 %
Jóka 94 3.81 %
Nagymácséd 89 3.61 %
Diószeg 78 3.16 %
Hidaskürt 75 3.04 %
Pozsonyvezekény 60 2.43 %
Vízkelet 57 2.31 %
Nemeskajal 55 2.23 %
Vága 49 1.99 %
Szered 37 1.50 %
Tósnyárasd 36 1.46 %
Nemeskosút 34 1.38 %
Alsóhatár 29 1.18 %
Kismácséd 18 0.73 %
Ábrahám 10 0.41 %
Magyargurab 6 0.24 %
Gány 5 0.20 %
Sopornya 5 0.20 %
Dunajánosháza 5 0.20 %
Alsószerdahely 4 0.16 %
Vágpatta 3 0.12 %
Pusztafödémes 3 0.12 %
Kisgeszt 2 0.08 %
Nemeskürt 2 0.08 %
Sempte 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 14.92 %
Galánta 481 11.82 %
Alsószeli 379 9.32 %
Felsőszeli 336 8.26 %
Nagyfödémes 276 6.78 %
Jóka 255 6.27 %
Taksonyfalva 240 5.90 %
Királyrév 215 5.29 %
Nagymácséd 205 5.04 %
Hidaskürt 200 4.92 %
Pozsonyvezekény 161 3.96 %
Vága 154 3.79 %
Feketenyék 146 3.59 %
Tallós 144 3.54 %
Diószeg 123 3.02 %
Nemeskosút 106 2.61 %
Vízkelet 80 1.97 %
Nemeskajal 73 1.79 %
Kismácséd 49 1.20 %
Tósnyárasd 35 0.86 %
Alsóhatár 27 0.66 %
Szered 18 0.44 %
Pusztafödémes 10 0.25 %
Dunajánosháza 7 0.17 %
Ábrahám 4 0.10 %
Magyargurab 3 0.07 %
Szentharaszt 2 0.05 %
Nemeskürt 2 0.05 %
Sopornya 2 0.05 %
Gány 2 0.05 %
Vágpatta 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 16.51 %
Nádszeg 297 8.93 %
Nagymácséd 225 6.77 %
Nagyfödémes 195 5.86 %
Feketenyék 176 5.29 %
Taksonyfalva 171 5.14 %
Diószeg 158 4.75 %
Jóka 158 4.75 %
Felsőszeli 154 4.63 %
Alsószeli 129 3.88 %
Vága 116 3.49 %
Hidaskürt 114 3.43 %
Szered 102 3.07 %
Tallós 95 2.86 %
Pozsonyvezekény 74 2.23 %
Vízkelet 71 2.14 %
Nemeskajal 64 1.92 %
Nemeskosút 60 1.80 %
Királyrév 47 1.41 %
Kismácséd 46 1.38 %
Tósnyárasd 39 1.17 %
Magyargurab 20 0.60 %
Alsószerdahely 20 0.60 %
Alsóhatár 17 0.51 %
Pusztafödémes 15 0.45 %
Ábrahám 14 0.42 %
Gány 13 0.39 %
Dunajánosháza 12 0.36 %
Sopornya 10 0.30 %
Szentharaszt 10 0.30 %
Vágpatta 9 0.27 %
Nemeskürt 7 0.21 %
Sempte 6 0.18 %
Kisgeszt 5 0.15 %
Salgócska 2 0.06 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 13.86 %
Galánta 255 9.04 %
Sopornya 244 8.65 %
Alsószerdahely 196 6.95 %
Ábrahám 181 6.41 %
Pusztafödémes 103 3.65 %
Diószeg 98 3.47 %
Sempte 60 2.13 %
Nemeskürt 58 2.06 %
Kisgeszt 51 1.81 %
Vágpatta 44 1.56 %
Nagyfödémes 43 1.52 %
Felsőszeli 43 1.52 %
Magyargurab 33 1.17 %
Szentharaszt 30 1.06 %
Nemeskosút 29 1.03 %
Gány 22 0.78 %
Pusztakürt 22 0.78 %
Taksonyfalva 21 0.74 %
Jóka 17 0.60 %
Kismácséd 13 0.46 %
Nádszeg 13 0.46 %
Alsószeli 10 0.35 %
Pozsonyvezekény 9 0.32 %
Vága 9 0.32 %
Nemeskajal 8 0.28 %
Nagymácséd 8 0.28 %
Tallós 7 0.25 %
Salgócska 6 0.21 %
Tósnyárasd 5 0.18 %
Dunajánosháza 4 0.14 %
Feketenyék 3 0.11 %
Vízkelet 3 0.11 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Hidaskürt 2 0.07 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 584 27.98 %
Galánta 455 21.80 %
Ábrahám 198 9.49 %
Diószeg 166 7.95 %
Sopornya 115 5.51 %
Pusztafödémes 100 4.79 %
Sempte 88 4.22 %
Vágpatta 81 3.88 %
Nagyfödémes 74 3.55 %
Alsószerdahely 68 3.26 %
Felsőszeli 67 3.21 %
Szentharaszt 61 2.92 %
Magyargurab 54 2.59 %
Kisgeszt 48 2.30 %
Taksonyfalva 38 1.82 %
Jóka 36 1.72 %
Nemeskosút 35 1.68 %
Nemeskürt 28 1.34 %
Gány 27 1.29 %
Dunajánosháza 25 1.20 %
Kismácséd 19 0.91 %
Pusztakürt 18 0.86 %
Alsószeli 18 0.86 %
Vága 18 0.86 %
Nagymácséd 18 0.86 %
Tósnyárasd 16 0.77 %
Salgócska 16 0.77 %
Hidaskürt 11 0.53 %
Nádszeg 11 0.53 %
Feketenyék 11 0.53 %
Nemeskajal 11 0.53 %
Vízkelet 7 0.34 %
Tallós 6 0.29 %
Pozsonyvezekény 4 0.19 %
Alsóhatár 2 0.10 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 180 15.03 %
Galánta 168 14.02 %
Sopornya 77 6.43 %
Szentharaszt 45 3.76 %
Vágpatta 35 2.92 %
Ábrahám 32 2.67 %
Felsőszeli 31 2.59 %
Diószeg 29 2.42 %
Sempte 29 2.42 %
Pusztafödémes 28 2.34 %
Magyargurab 22 1.84 %
Nagyfödémes 19 1.59 %
Alsószerdahely 19 1.59 %
Pusztakürt 18 1.50 %
Taksonyfalva 17 1.42 %
Vága 14 1.17 %
Jóka 14 1.17 %
Salgócska 13 1.09 %
Kisgeszt 11 0.92 %
Gány 10 0.83 %
Kismácséd 10 0.83 %
Nagymácséd 8 0.67 %
Nemeskürt 8 0.67 %
Nádszeg 7 0.58 %
Hidaskürt 6 0.50 %
Alsószeli 6 0.50 %
Tallós 5 0.42 %
Tósnyárasd 5 0.42 %
Nemeskosút 5 0.42 %
Királyrév 4 0.33 %
Vízkelet 3 0.25 %
Alsóhatár 3 0.25 %
Feketenyék 2 0.17 %
Dunajánosháza 1 0.08 %
Nemeskajal 1 0.08 %
Pozsonyvezekény 1 0.08 %
Galánta 602 27.94 %
Szered 563 26.13 %
Diószeg 140 6.50 %
Sopornya 96 4.45 %
Sempte 89 4.13 %
Vágpatta 78 3.62 %
Nagyfödémes 71 3.29 %
Alsószerdahely 69 3.20 %
Pusztafödémes 69 3.20 %
Gány 66 3.06 %
Ábrahám 66 3.06 %
Felsőszeli 61 2.83 %
Szentharaszt 60 2.78 %
Taksonyfalva 53 2.46 %
Magyargurab 51 2.37 %
Hidaskürt 43 2.00 %
Nemeskosút 38 1.76 %
Jóka 35 1.62 %
Kisgeszt 32 1.48 %
Nemeskürt 30 1.39 %
Nagymácséd 26 1.21 %
Dunajánosháza 24 1.11 %
Tósnyárasd 22 1.02 %
Salgócska 21 0.97 %
Alsószeli 19 0.88 %
Vága 18 0.84 %
Pusztakürt 17 0.79 %
Nemeskajal 15 0.70 %
Nádszeg 13 0.60 %
Vízkelet 12 0.56 %
Feketenyék 8 0.37 %
Kismácséd 8 0.37 %
Királyrév 6 0.28 %
Tallós 5 0.23 %
Pozsonyvezekény 3 0.14 %
Alsóhatár 1 0.05 %
Szered 30 8.38 %
Galánta 27 7.54 %
Diószeg 19 5.31 %
Kismácséd 17 4.75 %
Ábrahám 14 3.91 %
Nagyfödémes 7 1.96 %
Magyargurab 6 1.68 %
Taksonyfalva 5 1.40 %
Sopornya 5 1.40 %
Kisgeszt 5 1.40 %
Felsőszeli 4 1.12 %
Vága 4 1.12 %
Tósnyárasd 4 1.12 %
Jóka 3 0.84 %
Pozsonyvezekény 3 0.84 %
Nemeskosút 2 0.56 %
Dunajánosháza 2 0.56 %
Alsóhatár 2 0.56 %
Nagymácséd 2 0.56 %
Nemeskürt 2 0.56 %
Nemeskajal 2 0.56 %
Alsószerdahely 2 0.56 %
Sempte 2 0.56 %
Hidaskürt 1 0.28 %
Salgócska 1 0.28 %
Pusztakürt 1 0.28 %
Tallós 1 0.28 %
Vágpatta 1 0.28 %
Nádszeg 1 0.28 %
Pusztafödémes 1 0.28 %
Királyrév 1 0.28 %
Szentharaszt 1 0.28 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 14.38 %
Nádszeg 591 10.40 %
Alsószeli 525 9.24 %
Felsőszeli 418 7.36 %
Nagyfödémes 379 6.67 %
Taksonyfalva 352 6.20 %
Nagymácséd 328 5.77 %
Jóka 310 5.46 %
Hidaskürt 298 5.25 %
Feketenyék 255 4.49 %
Vága 252 4.44 %
Pozsonyvezekény 233 4.10 %
Diószeg 202 3.56 %
Királyrév 170 2.99 %
Tallós 158 2.78 %
Nemeskosút 131 2.31 %
Vízkelet 126 2.22 %
Nemeskajal 98 1.73 %
Kismácséd 80 1.41 %
Tósnyárasd 74 1.30 %
Szered 53 0.93 %
Ábrahám 18 0.32 %
Gány 15 0.26 %
Dunajánosháza 15 0.26 %
Pusztafödémes 13 0.23 %
Alsóhatár 13 0.23 %
Magyargurab 12 0.21 %
Alsószerdahely 10 0.18 %
Sopornya 9 0.16 %
Vágpatta 8 0.14 %
Salgócska 7 0.12 %
Sempte 6 0.11 %
Szentharaszt 5 0.09 %
Kisgeszt 3 0.05 %
Nemeskürt 1 0.02 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Galánta 517 21.25 %
Szered 357 14.67 %
Sopornya 253 10.40 %
Alsószerdahely 227 9.33 %
Diószeg 97 3.99 %
Sempte 89 3.66 %
Nemeskürt 67 2.75 %
Vágpatta 58 2.38 %
Nagyfödémes 42 1.73 %
Pusztafödémes 42 1.73 %
Ábrahám 40 1.64 %
Felsőszeli 39 1.60 %
Nagymácséd 34 1.40 %
Pusztakürt 33 1.36 %
Taksonyfalva 31 1.27 %
Szentharaszt 28 1.15 %
Nemeskosút 25 1.03 %
Gány 24 0.99 %
Nádszeg 24 0.99 %
Jóka 24 0.99 %
Magyargurab 22 0.90 %
Salgócska 21 0.86 %
Vága 20 0.82 %
Alsószeli 19 0.78 %
Feketenyék 13 0.53 %
Tósnyárasd 13 0.53 %
Nemeskajal 13 0.53 %
Kisgeszt 11 0.45 %
Pozsonyvezekény 11 0.45 %
Hidaskürt 10 0.41 %
Kismácséd 9 0.37 %
Királyrév 8 0.33 %
Tallós 8 0.33 %
Dunajánosháza 7 0.29 %
Vízkelet 5 0.21 %
Alsóhatár 4 0.16 %
Galánta 591 12.27 %
Nádszeg 469 9.74 %
Alsószeli 392 8.14 %
Nagymácséd 391 8.12 %
Felsőszeli 344 7.14 %
Nagyfödémes 334 6.94 %
Taksonyfalva 322 6.69 %
Jóka 269 5.59 %
Hidaskürt 260 5.40 %
Vága 233 4.84 %
Feketenyék 211 4.38 %
Pozsonyvezekény 174 3.61 %
Diószeg 142 2.95 %
Tallós 135 2.80 %
Királyrév 112 2.33 %
Nemeskosút 107 2.22 %
Vízkelet 95 1.97 %
Tósnyárasd 93 1.93 %
Nemeskajal 88 1.83 %
Kismácséd 75 1.56 %
Szered 23 0.48 %
Alsóhatár 15 0.31 %
Gány 8 0.17 %
Dunajánosháza 6 0.12 %
Pusztafödémes 5 0.10 %
Ábrahám 4 0.08 %
Alsószerdahely 4 0.08 %
Sopornya 3 0.06 %
Sempte 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Salgócska 1 0.02 %
Magyargurab 1 0.02 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 20.88 %
Nádszeg 385 9.51 %
Alsószeli 314 7.76 %
Felsőszeli 304 7.51 %
Taksonyfalva 291 7.19 %
Nagyfödémes 260 6.42 %
Jóka 240 5.93 %
Nagymácséd 215 5.31 %
Hidaskürt 194 4.79 %
Diószeg 159 3.93 %
Vága 158 3.90 %
Feketenyék 147 3.63 %
Pozsonyvezekény 128 3.16 %
Nemeskosút 118 2.92 %
Tallós 113 2.79 %
Királyrév 102 2.52 %
Vízkelet 80 1.98 %
Nemeskajal 79 1.95 %
Kismácséd 57 1.41 %
Tósnyárasd 48 1.19 %
Szered 26 0.64 %
Alsóhatár 12 0.30 %
Dunajánosháza 11 0.27 %
Gány 7 0.17 %
Magyargurab 5 0.12 %
Pusztafödémes 5 0.12 %
Sopornya 5 0.12 %
Nemeskürt 2 0.05 %
Ábrahám 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Alsószerdahely 1 0.02 %
Szentharaszt 1 0.02 %
Vágpatta 1 0.02 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 15.74 %
Nádszeg 398 9.92 %
Taksonyfalva 357 8.89 %
Alsószeli 313 7.80 %
Felsőszeli 311 7.75 %
Nagyfödémes 247 6.15 %
Jóka 228 5.68 %
Hidaskürt 217 5.41 %
Nagymácséd 217 5.41 %
Feketenyék 170 4.24 %
Pozsonyvezekény 160 3.99 %
Vága 144 3.59 %
Tallós 128 3.19 %
Diószeg 122 3.04 %
Nemeskosút 99 2.47 %
Királyrév 94 2.34 %
Vízkelet 76 1.89 %
Nemeskajal 67 1.67 %
Kismácséd 51 1.27 %
Tósnyárasd 48 1.20 %
Alsóhatár 12 0.30 %
Szered 11 0.27 %
Sopornya 3 0.07 %
Alsószerdahely 2 0.05 %
Dunajánosháza 2 0.05 %
Pusztafödémes 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Ábrahám 1 0.02 %
Gány 1 0.02 %
Sempte 1 0.02 %
Szentharaszt 1 0.02 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 51.99 %
Galánta 361 18.86 %
Diószeg 130 6.79 %
Vágpatta 129 6.74 %
Sopornya 123 6.43 %
Sempte 106 5.54 %
Alsószerdahely 94 4.91 %
Ábrahám 75 3.92 %
Nagyfödémes 71 3.71 %
Szentharaszt 69 3.61 %
Pusztafödémes 61 3.19 %
Magyargurab 43 2.25 %
Felsőszeli 40 2.09 %
Nemeskürt 37 1.93 %
Pusztakürt 36 1.88 %
Jóka 33 1.72 %
Taksonyfalva 29 1.52 %
Kisgeszt 24 1.25 %
Gány 24 1.25 %
Nemeskosút 23 1.20 %
Nagymácséd 20 1.04 %
Dunajánosháza 20 1.04 %
Salgócska 20 1.04 %
Vága 17 0.89 %
Nemeskajal 16 0.84 %
Tósnyárasd 15 0.78 %
Nádszeg 14 0.73 %
Alsószeli 12 0.63 %
Hidaskürt 11 0.57 %
Tallós 9 0.47 %
Kismácséd 8 0.42 %
Feketenyék 7 0.37 %
Pozsonyvezekény 7 0.37 %
Vízkelet 6 0.31 %
Alsóhatár 2 0.10 %
Királyrév 2 0.10 %
Szered 1 128 54.57 %
Sopornya 299 14.47 %
Alsószerdahely 236 11.42 %
Galánta 115 5.56 %
Vágpatta 98 4.74 %
Sempte 84 4.06 %
Szentharaszt 58 2.81 %
Nemeskürt 58 2.81 %
Diószeg 47 2.27 %
Ábrahám 46 2.23 %
Pusztafödémes 41 1.98 %
Pusztakürt 28 1.35 %
Nagyfödémes 27 1.31 %
Felsőszeli 24 1.16 %
Vága 21 1.02 %
Magyargurab 19 0.92 %
Nagymácséd 18 0.87 %
Taksonyfalva 18 0.87 %
Alsószeli 18 0.87 %
Gány 16 0.77 %
Jóka 15 0.73 %
Salgócska 14 0.68 %
Nemeskosút 14 0.68 %
Kisgeszt 13 0.63 %
Feketenyék 7 0.34 %
Nádszeg 7 0.34 %
Tósnyárasd 6 0.29 %
Vízkelet 6 0.29 %
Kismácséd 5 0.24 %
Tallós 5 0.24 %
Dunajánosháza 5 0.24 %
Nemeskajal 4 0.19 %
Hidaskürt 2 0.10 %
Pozsonyvezekény 2 0.10 %
Királyrév 1 0.05 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 49.91 %
Szered 121 7.05 %
Nagyfödémes 72 4.19 %
Diószeg 71 4.14 %
Taksonyfalva 49 2.85 %
Jóka 38 2.21 %
Sopornya 35 2.04 %
Felsőszeli 34 1.98 %
Gány 32 1.86 %
Pusztafödémes 30 1.75 %
Hidaskürt 26 1.51 %
Alsószeli 24 1.40 %
Feketenyék 21 1.22 %
Vágpatta 20 1.16 %
Nemeskajal 19 1.11 %
Szentharaszt 16 0.93 %
Nemeskosút 16 0.93 %
Pozsonyvezekény 16 0.93 %
Tósnyárasd 16 0.93 %
Vága 15 0.87 %
Magyargurab 15 0.87 %
Alsószerdahely 14 0.82 %
Sempte 12 0.70 %
Kisgeszt 11 0.64 %
Kismácséd 11 0.64 %
Dunajánosháza 9 0.52 %
Ábrahám 9 0.52 %
Salgócska 8 0.47 %
Vízkelet 8 0.47 %
Nemeskürt 8 0.47 %
Nádszeg 6 0.35 %
Nagymácséd 6 0.35 %
Tallós 5 0.29 %
Pusztakürt 5 0.29 %
Királyrév 2 0.12 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 73.49 %
Galánta 283 17.49 %
Sopornya 188 11.62 %
Sempte 112 6.92 %
Szentharaszt 107 6.61 %
Vágpatta 94 5.81 %
Alsószerdahely 88 5.44 %
Diószeg 86 5.32 %
Pusztafödémes 64 3.96 %
Felsőszeli 54 3.34 %
Ábrahám 47 2.90 %
Nagyfödémes 36 2.22 %
Taksonyfalva 36 2.22 %
Pusztakürt 33 2.04 %
Nemeskürt 31 1.92 %
Nemeskosút 29 1.79 %
Magyargurab 29 1.79 %
Jóka 23 1.42 %
Gány 22 1.36 %
Kisgeszt 18 1.11 %
Tósnyárasd 13 0.80 %
Kismácséd 12 0.74 %
Nemeskajal 12 0.74 %
Vága 12 0.74 %
Nagymácséd 11 0.68 %
Alsószeli 9 0.56 %
Salgócska 9 0.56 %
Vízkelet 6 0.37 %
Hidaskürt 5 0.31 %
Feketenyék 4 0.25 %
Nádszeg 3 0.19 %
Dunajánosháza 3 0.19 %
Királyrév 2 0.12 %
Tallós 1 0.06 %
Pozsonyvezekény 1 0.06 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 23.77 %
Galánta 369 13.11 %
Vágpatta 301 10.69 %
Sopornya 216 7.67 %
Diószeg 119 4.23 %
Sempte 113 4.01 %
Alsószerdahely 85 3.02 %
Szentharaszt 83 2.95 %
Nemeskürt 65 2.31 %
Pusztafödémes 63 2.24 %
Ábrahám 62 2.20 %
Nagyfödémes 60 2.13 %
Felsőszeli 52 1.85 %
Magyargurab 46 1.63 %
Pusztakürt 45 1.60 %
Jóka 31 1.10 %
Taksonyfalva 30 1.07 %
Kisgeszt 29 1.03 %
Nemeskosút 26 0.92 %
Salgócska 24 0.85 %
Gány 22 0.78 %
Tósnyárasd 21 0.75 %
Nagymácséd 16 0.57 %
Dunajánosháza 16 0.57 %
Vága 14 0.50 %
Alsószeli 13 0.46 %
Nemeskajal 11 0.39 %
Hidaskürt 9 0.32 %
Vízkelet 9 0.32 %
Kismácséd 7 0.25 %
Nádszeg 6 0.21 %
Tallós 5 0.18 %
Feketenyék 4 0.14 %
Pozsonyvezekény 4 0.14 %
Királyrév 2 0.07 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 480 47.20 %
Galánta 74 7.28 %
Sopornya 32 3.15 %
Felsőszeli 30 2.95 %
Alsószerdahely 28 2.75 %
Sempte 24 2.36 %
Diószeg 24 2.36 %
Vágpatta 23 2.26 %
Szentharaszt 22 2.16 %
Pusztafödémes 18 1.77 %
Nagyfödémes 16 1.57 %
Jóka 16 1.57 %
Taksonyfalva 14 1.38 %
Gány 12 1.18 %
Alsószeli 11 1.08 %
Vága 11 1.08 %
Nemeskürt 11 1.08 %
Nemeskosút 10 0.98 %
Tósnyárasd 9 0.88 %
Nádszeg 9 0.88 %
Ábrahám 8 0.79 %
Magyargurab 8 0.79 %
Tallós 7 0.69 %
Pusztakürt 7 0.69 %
Hidaskürt 6 0.59 %
Feketenyék 5 0.49 %
Nagymácséd 4 0.39 %
Kismácséd 3 0.29 %
Nemeskajal 3 0.29 %
Vízkelet 3 0.29 %
Kisgeszt 3 0.29 %
Dunajánosháza 3 0.29 %
Királyrév 2 0.20 %
Salgócska 1 0.10 %
Alsóhatár 1 0.10 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 52.80 %
Galánta 513 22.63 %
Sopornya 187 8.25 %
Vágpatta 161 7.10 %
Diószeg 150 6.62 %
Alsószerdahely 142 6.26 %
Sempte 126 5.56 %
Szentharaszt 99 4.37 %
Ábrahám 96 4.23 %
Pusztafödémes 69 3.04 %
Nemeskürt 67 2.96 %
Nagyfödémes 67 2.96 %
Felsőszeli 58 2.56 %
Taksonyfalva 44 1.94 %
Magyargurab 41 1.81 %
Jóka 35 1.54 %
Kisgeszt 33 1.46 %
Gány 33 1.46 %
Nemeskosút 30 1.32 %
Salgócska 28 1.24 %
Vága 25 1.10 %
Pusztakürt 23 1.01 %
Nagymácséd 22 0.97 %
Dunajánosháza 22 0.97 %
Tósnyárasd 19 0.84 %
Alsószeli 19 0.84 %
Nemeskajal 13 0.57 %
Tallós 11 0.49 %
Nádszeg 10 0.44 %
Vízkelet 9 0.40 %
Hidaskürt 8 0.35 %
Kismácséd 8 0.35 %
Feketenyék 8 0.35 %
Királyrév 6 0.26 %
Pozsonyvezekény 5 0.22 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Galánta 1 158 33.61 %
Szered 302 8.77 %
Diószeg 93 2.70 %
Sopornya 87 2.53 %
Taksonyfalva 87 2.53 %
Nagyfödémes 73 2.12 %
Felsőszeli 67 1.94 %
Gány 45 1.31 %
Vágpatta 44 1.28 %
Nemeskosút 43 1.25 %
Nemeskajal 42 1.22 %
Tósnyárasd 37 1.07 %
Magyargurab 34 0.99 %
Sempte 33 0.96 %
Alsószerdahely 33 0.96 %
Alsószeli 30 0.87 %
Ábrahám 29 0.84 %
Jóka 29 0.84 %
Vága 28 0.81 %
Pusztafödémes 26 0.75 %
Nemeskürt 24 0.70 %
Szentharaszt 23 0.67 %
Feketenyék 19 0.55 %
Tallós 19 0.55 %
Nagymácséd 19 0.55 %
Hidaskürt 19 0.55 %
Vízkelet 18 0.52 %
Kismácséd 16 0.46 %
Nádszeg 16 0.46 %
Pozsonyvezekény 13 0.38 %
Pusztakürt 13 0.38 %
Kisgeszt 12 0.35 %
Salgócska 9 0.26 %
Dunajánosháza 8 0.23 %
Királyrév 8 0.23 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Galánta 348 21.76 %
Taksonyfalva 160 10.01 %
Feketenyék 101 6.32 %
Felsőszeli 93 5.82 %
Nagyfödémes 87 5.44 %
Nagymácséd 78 4.88 %
Nádszeg 78 4.88 %
Jóka 78 4.88 %
Diószeg 77 4.82 %
Alsószeli 65 4.07 %
Vága 46 2.88 %
Nemeskajal 42 2.63 %
Tósnyárasd 40 2.50 %
Vízkelet 37 2.31 %
Hidaskürt 37 2.31 %
Tallós 33 2.06 %
Nemeskosút 29 1.81 %
Pozsonyvezekény 28 1.75 %
Szered 28 1.75 %
Királyrév 18 1.13 %
Sopornya 14 0.88 %
Magyargurab 13 0.81 %
Kismácséd 10 0.63 %
Dunajánosháza 7 0.44 %
Alsószerdahely 7 0.44 %
Nemeskürt 4 0.25 %
Ábrahám 4 0.25 %
Pusztafödémes 4 0.25 %
Gány 4 0.25 %
Vágpatta 3 0.19 %
Alsóhatár 1 0.06 %
Kisgeszt 1 0.06 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 19.59 %
Sopornya 433 13.59 %
Nemeskürt 281 8.82 %
Vágpatta 263 8.25 %
Alsószerdahely 237 7.44 %
Galánta 225 7.06 %
Sempte 106 3.33 %
Pusztakürt 104 3.26 %
Szentharaszt 73 2.29 %
Salgócska 48 1.51 %
Diószeg 43 1.35 %
Felsőszeli 38 1.19 %
Pusztafödémes 36 1.13 %
Ábrahám 32 1.00 %
Taksonyfalva 26 0.82 %
Gány 26 0.82 %
Magyargurab 23 0.72 %
Nagyfödémes 21 0.66 %
Nemeskosút 19 0.60 %
Kisgeszt 19 0.60 %
Jóka 16 0.50 %
Tósnyárasd 12 0.38 %
Nagymácséd 11 0.35 %
Vága 10 0.31 %
Alsószeli 6 0.19 %
Nemeskajal 6 0.19 %
Pozsonyvezekény 4 0.13 %
Nádszeg 3 0.09 %
Kismácséd 3 0.09 %
Dunajánosháza 3 0.09 %
Királyrév 3 0.09 %
Vízkelet 1 0.03 %
Feketenyék 1 0.03 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Tallós 1 0.03 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 47.73 %
Galánta 177 17.46 %
Sopornya 123 12.13 %
Alsószerdahely 77 7.59 %
Szentharaszt 60 5.92 %
Sempte 56 5.52 %
Vágpatta 42 4.14 %
Diószeg 34 3.35 %
Pusztafödémes 34 3.35 %
Ábrahám 33 3.25 %
Nemeskürt 23 2.27 %
Vága 18 1.78 %
Gány 18 1.78 %
Jóka 15 1.48 %
Magyargurab 15 1.48 %
Pusztakürt 15 1.48 %
Nagyfödémes 14 1.38 %
Kisgeszt 13 1.28 %
Felsőszeli 13 1.28 %
Taksonyfalva 11 1.08 %
Salgócska 9 0.89 %
Nemeskosút 9 0.89 %
Alsószeli 9 0.89 %
Tósnyárasd 9 0.89 %
Kismácséd 7 0.69 %
Királyrév 4 0.39 %
Hidaskürt 4 0.39 %
Tallós 3 0.30 %
Dunajánosháza 2 0.20 %
Nagymácséd 2 0.20 %
Alsóhatár 2 0.20 %
Nemeskajal 2 0.20 %
Vízkelet 1 0.10 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 26.57 %
Galánta 323 13.66 %
Vágpatta 321 13.58 %
Sopornya 208 8.80 %
Sempte 129 5.46 %
Diószeg 107 4.53 %
Nemeskürt 83 3.51 %
Alsószerdahely 77 3.26 %
Szentharaszt 71 3.00 %
Ábrahám 66 2.79 %
Pusztakürt 62 2.62 %
Nagyfödémes 56 2.37 %
Pusztafödémes 54 2.28 %
Felsőszeli 45 1.90 %
Magyargurab 39 1.65 %
Gány 35 1.48 %
Salgócska 32 1.35 %
Jóka 29 1.23 %
Taksonyfalva 25 1.06 %
Kisgeszt 25 1.06 %
Hidaskürt 22 0.93 %
Nemeskosút 21 0.89 %
Vága 21 0.89 %
Nagymácséd 20 0.85 %
Alsószeli 15 0.63 %
Dunajánosháza 15 0.63 %
Tósnyárasd 15 0.63 %
Nemeskajal 8 0.34 %
Vízkelet 7 0.30 %
Kismácséd 7 0.30 %
Pozsonyvezekény 7 0.30 %
Tallós 5 0.21 %
Feketenyék 4 0.17 %
Nádszeg 4 0.17 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 1 287 70.95 %
Galánta 263 14.50 %
Sopornya 164 9.04 %
Diószeg 144 7.94 %
Sempte 111 6.12 %
Alsószerdahely 91 5.02 %
Vágpatta 85 4.69 %
Szentharaszt 79 4.36 %
Felsőszeli 55 3.03 %
Pusztafödémes 54 2.98 %
Ábrahám 50 2.76 %
Taksonyfalva 44 2.43 %
Nagyfödémes 40 2.21 %
Nemeskürt 30 1.65 %
Pusztakürt 26 1.43 %
Jóka 25 1.38 %
Gány 21 1.16 %
Nemeskosút 21 1.16 %
Magyargurab 19 1.05 %
Kisgeszt 14 0.77 %
Vága 12 0.66 %
Nagymácséd 11 0.61 %
Tósnyárasd 11 0.61 %
Salgócska 11 0.61 %
Alsószeli 10 0.55 %
Nemeskajal 9 0.50 %
Hidaskürt 8 0.44 %
Kismácséd 7 0.39 %
Vízkelet 7 0.39 %
Nádszeg 6 0.33 %
Feketenyék 5 0.28 %
Dunajánosháza 4 0.22 %
Tallós 2 0.11 %
Alsóhatár 2 0.11 %
Pozsonyvezekény 2 0.11 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 13.78 %
Szered 203 10.97 %
Galánta 104 5.62 %
Vágpatta 80 4.32 %
Diószeg 48 2.59 %
Sempte 45 2.43 %
Ábrahám 30 1.62 %
Pusztakürt 27 1.46 %
Szentharaszt 23 1.24 %
Nemeskürt 23 1.24 %
Pusztafödémes 21 1.13 %
Felsőszeli 20 1.08 %
Alsószerdahely 20 1.08 %
Taksonyfalva 15 0.81 %
Magyargurab 14 0.76 %
Nagyfödémes 14 0.76 %
Nemeskosút 14 0.76 %
Salgócska 12 0.65 %
Gány 8 0.43 %
Nagymácséd 6 0.32 %
Vága 6 0.32 %
Nemeskajal 5 0.27 %
Jóka 5 0.27 %
Kisgeszt 5 0.27 %
Tósnyárasd 3 0.16 %
Nádszeg 3 0.16 %
Alsószeli 3 0.16 %
Pozsonyvezekény 3 0.16 %
Tallós 2 0.11 %
Kismácséd 2 0.11 %
Királyrév 2 0.11 %
Feketenyék 2 0.11 %
Hidaskürt 1 0.05 %
Alsóhatár 1 0.05 %
Dunajánosháza 1 0.05 %
Vízkelet 1 0.05 %
Szered 392 50.06 %
Galánta 138 17.62 %
Sopornya 93 11.88 %
Szentharaszt 55 7.02 %
Sempte 38 4.85 %
Ábrahám 33 4.21 %
Alsószerdahely 31 3.96 %
Vágpatta 31 3.96 %
Pusztafödémes 26 3.32 %
Diószeg 25 3.19 %
Nagyfödémes 18 2.30 %
Kisgeszt 16 2.04 %
Felsőszeli 15 1.92 %
Taksonyfalva 14 1.79 %
Magyargurab 13 1.66 %
Vága 12 1.53 %
Jóka 11 1.40 %
Nemeskürt 10 1.28 %
Pusztakürt 10 1.28 %
Gány 10 1.28 %
Salgócska 9 1.15 %
Nemeskosút 8 1.02 %
Alsószeli 8 1.02 %
Tósnyárasd 7 0.89 %
Kismácséd 6 0.77 %
Nagymácséd 6 0.77 %
Hidaskürt 5 0.64 %
Tallós 4 0.51 %
Nádszeg 3 0.38 %
Királyrév 2 0.26 %
Nemeskajal 1 0.13 %
Vízkelet 1 0.13 %
Alsóhatár 1 0.13 %
Pozsonyvezekény 1 0.13 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 7.68 %
Galánta 243 6.99 %
Alsószeli 230 6.61 %
Felsőszeli 219 6.30 %
Nádszeg 216 6.21 %
Nagyfödémes 156 4.49 %
Jóka 145 4.17 %
Hidaskürt 141 4.05 %
Taksonyfalva 138 3.97 %
Nagymácséd 95 2.73 %
Feketenyék 87 2.50 %
Vága 83 2.39 %
Tallós 81 2.33 %
Diószeg 80 2.30 %
Nemeskosút 67 1.93 %
Királyrév 66 1.90 %
Kismácséd 35 1.01 %
Vízkelet 30 0.86 %
Nemeskajal 30 0.86 %
Tósnyárasd 13 0.37 %
Alsóhatár 7 0.20 %
Szered 7 0.20 %
Sopornya 3 0.09 %
Pusztafödémes 2 0.06 %
Sempte 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Alsószerdahely 1 0.03 %
Nemeskürt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 24.05 %
Sempte 141 12.47 %
Sopornya 57 5.04 %
Galánta 55 4.86 %
Szentharaszt 39 3.45 %
Vágpatta 32 2.83 %
Alsószerdahely 27 2.39 %
Diószeg 19 1.68 %
Hidaskürt 15 1.33 %
Felsőszeli 15 1.33 %
Pusztafödémes 13 1.15 %
Taksonyfalva 12 1.06 %
Ábrahám 10 0.88 %
Nemeskürt 9 0.80 %
Gány 8 0.71 %
Magyargurab 7 0.62 %
Nagymácséd 6 0.53 %
Nemeskosút 6 0.53 %
Nagyfödémes 5 0.44 %
Pusztakürt 5 0.44 %
Nádszeg 5 0.44 %
Alsószeli 4 0.35 %
Tósnyárasd 4 0.35 %
Salgócska 4 0.35 %
Vága 3 0.27 %
Jóka 2 0.18 %
Kisgeszt 2 0.18 %
Tallós 2 0.18 %
Kismácséd 2 0.18 %
Királyrév 2 0.18 %
Nemeskajal 1 0.09 %
Dunajánosháza 1 0.09 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 18.29 %
Feketenyék 278 12.25 %
Galánta 182 8.02 %
Nagyfödémes 139 6.13 %
Hidaskürt 133 5.86 %
Jóka 92 4.05 %
Tallós 82 3.61 %
Felsőszeli 78 3.44 %
Taksonyfalva 68 3.00 %
Diószeg 66 2.91 %
Alsószeli 66 2.91 %
Pozsonyvezekény 60 2.64 %
Nagymácséd 60 2.64 %
Királyrév 50 2.20 %
Nemeskosút 49 2.16 %
Vága 46 2.03 %
Vízkelet 44 1.94 %
Nemeskajal 34 1.50 %
Kismácséd 27 1.19 %
Tósnyárasd 21 0.93 %
Szered 16 0.71 %
Alsóhatár 16 0.71 %
Ábrahám 7 0.31 %
Dunajánosháza 5 0.22 %
Alsószerdahely 5 0.22 %
Magyargurab 4 0.18 %
Vágpatta 4 0.18 %
Pusztafödémes 4 0.18 %
Nemeskürt 3 0.13 %
Salgócska 2 0.09 %
Pusztakürt 2 0.09 %
Sopornya 1 0.04 %
Sempte 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Gány 1 0.04 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 14.38 %
Feketenyék 473 13.85 %
Nádszeg 255 7.47 %
Hidaskürt 205 6.00 %
Nagyfödémes 195 5.71 %
Felsőszeli 162 4.74 %
Alsószeli 133 3.89 %
Jóka 123 3.60 %
Taksonyfalva 122 3.57 %
Nagymácséd 121 3.54 %
Diószeg 115 3.37 %
Vága 109 3.19 %
Tallós 103 3.02 %
Vízkelet 99 2.90 %
Pozsonyvezekény 97 2.84 %
Nemeskosút 78 2.28 %
Királyrév 63 1.84 %
Nemeskajal 59 1.73 %
Szered 32 0.94 %
Kismácséd 29 0.85 %
Dunajánosháza 28 0.82 %
Alsóhatár 24 0.70 %
Tósnyárasd 24 0.70 %
Magyargurab 14 0.41 %
Ábrahám 14 0.41 %
Alsószerdahely 13 0.38 %
Salgócska 10 0.29 %
Pusztafödémes 7 0.20 %
Gány 7 0.20 %
Sopornya 6 0.18 %
Sempte 4 0.12 %
Vágpatta 3 0.09 %
Kisgeszt 3 0.09 %
Nemeskürt 3 0.09 %
Pusztakürt 2 0.06 %
Szentharaszt 2 0.06 %
Szered 177 15.65 %
Galánta 145 12.82 %
Diószeg 69 6.10 %
Sopornya 61 5.39 %
Szentharaszt 39 3.45 %
Pusztafödémes 36 3.18 %
Ábrahám 30 2.65 %
Vágpatta 26 2.30 %
Alsószerdahely 22 1.95 %
Nagyfödémes 21 1.86 %
Sempte 21 1.86 %
Magyargurab 19 1.68 %
Jóka 16 1.41 %
Kisgeszt 15 1.33 %
Felsőszeli 14 1.24 %
Taksonyfalva 12 1.06 %
Vága 12 1.06 %
Gány 11 0.97 %
Nemeskosút 10 0.88 %
Kismácséd 8 0.71 %
Alsószeli 6 0.53 %
Pusztakürt 6 0.53 %
Salgócska 6 0.53 %
Nagymácséd 6 0.53 %
Tósnyárasd 5 0.44 %
Nemeskürt 4 0.35 %
Nemeskajal 4 0.35 %
Tallós 4 0.35 %
Királyrév 3 0.27 %
Nádszeg 2 0.18 %
Alsóhatár 2 0.18 %
Hidaskürt 2 0.18 %
Vízkelet 2 0.18 %
Feketenyék 2 0.18 %
Dunajánosháza 1 0.09 %
Pozsonyvezekény 1 0.09 %
Szered 1 306 46.18 %
Alsószerdahely 567 20.05 %
Sopornya 465 16.44 %
Galánta 356 12.59 %
Sempte 179 6.33 %
Vágpatta 144 5.09 %
Nemeskürt 91 3.22 %
Szentharaszt 84 2.97 %
Pusztakürt 70 2.48 %
Vága 64 2.26 %
Diószeg 56 1.98 %
Pusztafödémes 52 1.84 %
Gány 48 1.70 %
Ábrahám 46 1.63 %
Taksonyfalva 45 1.59 %
Felsőszeli 44 1.56 %
Nagyfödémes 29 1.03 %
Magyargurab 27 0.95 %
Kisgeszt 27 0.95 %
Nemeskosút 22 0.78 %
Salgócska 21 0.74 %
Tallós 18 0.64 %
Alsószeli 17 0.60 %
Jóka 13 0.46 %
Nagymácséd 13 0.46 %
Nemeskajal 11 0.39 %
Tósnyárasd 11 0.39 %
Hidaskürt 7 0.25 %
Kismácséd 7 0.25 %
Királyrév 4 0.14 %
Pozsonyvezekény 4 0.14 %
Nádszeg 3 0.11 %
Vízkelet 2 0.07 %
Feketenyék 2 0.07 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
712 85.47%
KSČ
57 6.84%
VPN
33 3.96%
SPV
19 2.28%
SZ
7 0.84%
Egyéb
5 0.60%
Érvényes szavazatok 833
Együttélés-MKDM
611 78.13%
Magyar Polgári Párt
105 13.43%
SDĽ
43 5.50%
KSS
6 0.77%
HZDS
5 0.64%
Egyéb
12 1.53%
Érvényes szavazatok 782
MK
727 92.14%
SP-VOĽBA
17 2.15%
HZDS-RSS
14 1.77%
KSS
7 0.89%
HZPCS
5 0.63%
DS
4 0.51%
Egyéb
15 1.90%
Érvényes szavazatok 789
MKP
806 87.99%
SDK
61 6.66%
HZDS
17 1.86%
SDĽ
13 1.42%
KSS
8 0.87%
SOP
5 0.55%
Egyéb
6 0.66%
Érvényes szavazatok 916
MKP
756 94.62%
SDKU
10 1.25%
HZDS
10 1.25%
KSS
7 0.88%
ANO
5 0.63%
SZS
4 0.50%
Egyéb
7 0.88%
Érvényes szavazatok 799
MKP
700 95.11%
SDKU DS
14 1.90%
SMER
13 1.77%
KSS
3 0.41%
Egyéb
6 0.82%
Érvényes szavazatok 736
Most-Híd
462 57.53%
MKP
259 32.25%
SMER
33 4.11%
SaS
19 2.37%
SDKU DS
15 1.87%
ĽS HZDS
7 0.87%
Egyéb
8 1.00%
Érvényes szavazatok 803
Most-Híd
474 56.70%
MKP
305 36.48%
SMER SD
15 1.79%
OĽaNO
11 1.32%
SDKU DS
7 0.84%
Zmena zdola DU
5 0.60%
99 Percent
4 0.48%
Egyéb
15 1.79%
Érvényes szavazatok 836
Most-Híd
476 58.19%
MKP
276 33.74%
SMER SD
15 1.83%
OĽANO-NOVA
15 1.83%
SaS
8 0.98%
SME RODINA
7 0.86%
LSNS
6 0.73%
#SIEŤ
5 0.61%
Egyéb
10 1.22%
Érvényes szavazatok 818
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések