SK
NZ
.....

Für

Község

címer zászló
1038 94% magyar 1910
620 67% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Für
Hivatalos szlovák megnevezés:
Rúbaň
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Udvardi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Érsekújvári járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Hársas, Hegymegetti dűlő, Helyföldek, Kenderes, Kisföldek, Korpavölgy, Margithegy, Öreghegy, Örömhegy, Peres, Pusztafür, Széles dűlő, Szélesekre dűlő, Szőlők alatti, Tilalmas, Töles, Túláti dűlő, Zálo
Koordináták:
47.92591095, 18.40290070
Terület:
16,11 km2
Rang:
község
Népesség:
1002
Tszf. magasság:
135 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94136
Település kód:
503517
Szervezeti azonosító:
309231
Adóazonosító:
2021060580

A község a Kisalföld peremén, a Garammenti-hátság nyugati lábánál, a Párizs-patak mentén, Érsekújvártól 27 km-re keletre, Komáromtól 38 km-re északkeletre, Kürttől 3 km-re északra, Jászfalutól 8 km-re délre fekszik, a Kürtöt Jászfaluval összekötő országút mentén. Délről Kürt, délnyugatról Perbete, északról Csúz, keletről pedig Szőgyén községekkel határos. Keleti határa Komárom és Esztergom megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után az Ógyallai járáshoz tartozott, majd 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (ekkor nagyközségi rangját elvesztette). Ekkor csatolták az újonnan létrehozott Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegyéhez és egyben az Érsekújvári járáshoz. 1945-ben visszakerült Csehszlovákiához és az Ógyallai járáshoz, majd az 1949-es közigazgatási reform újra az Érsekújvári járáshoz csatolta. Területe (16,11 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 1101, 1921-ben 1167, 1939-ben pedig 1283, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 1991-2001 között kimagasló népességfogyás sújtotta (17 %-os népességveszteség, 1161 főről 964-re), melyet 2001-2011 között sikerült megállítani. A lakosság túlnyomó többsége (72,7 %) magyar nemzetiségű volt, a szlovákok aránya 2011-ben 17,2 % volt, nem változott jelentős mértékben a rendszerváltás óta. A romák aránya 12,6 %. Az összlakosság 82,5 %-a római katolikus vallású.

Történelem

Korán lakott település, egyike a környék legősibb településeinek. Már a honfoglaló magyarok is találtak itt avarokat, a terület védtelenebb oldalán földvárszerű védelmi töltésekkel, melyek még a 18. században is láthatók voltak a feljegyzések szerint. Már a 13. században volt temploma. 1270-ben a komáromi váruradalom része lett, majd 1321-ben a trencséni váruradalomhoz csatolták, illetve később királyi birtok lett. Az Anjou királyok idején egyházi tulajdonba ment át. A következő századokban a Balogh, a Senye, majd a Palásthy családok birokolják. A török idején a pusztításoknak, de az 1631-es pestisjárványnak is köszönhetően szinte teljesen elnéptelenedett, ezért alakosság pótlására szlovákokat telepítettek ide, akikkel ismét katolikus többségű falu lett, az addig református település. A Rákóczi-szabadságharc idején több hadiesemény zajlott a faluban. A 18. század elején a Pócs családé, a 19. században mellettük pedig a Steigereké a település java. 1831-ben kolera, 1855-ben pestisjárvány pusztított, de tűzvészek is pusztították, az egyik ilyenben (1890-ben) le is égett a régi templom, s helyette 1908-ban újat építettek. A trianoni békeszerződésig Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott. Magyar lakossága mellé a második világháború utáni belső telepítések során Trencsén környéki, kiszucai és külföldi szlovákok települtek.

Mai jelentősége

A községben magyar óvoda és alapiskola működik. Főbb nevezetességei Szent Imrének szentelt római katolikus temploma (1908), a klasszicista stílusú Horváth-Jankovich-kastély, melyet a 18. század második felében építettek, valamint a 17. század végén emelt Vargha-kúria. Határa kiváló szőlőtermő terület.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

FÜR. Magyar falu Komárom Vármegyében, földes Urai Jánkovich, és több Urak, lakosai katolikusok, és más félék, fekszik Tsúztól, mellynek filiája fél, Perbetétől egy mértföldnyire. Határbéli földgye középszerű, réttye, legelője szűken, nádgya szükségjekre elég, szőlei meglehetősek; de mivel réttyeit néha a’ záporok járják, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Für, magyar falu, Komárom vármegyében, Csúzhoz 1/2, Komáromhoz 3 órányira, 600 kath., 40 zsidó lak., fiókegyházzal. Határa mérsékelt dombokon fekszik, igen kis része homokos, a többi jó fekete föld. Az egész áll 3585 holdból, melly közt 1701 h. urbériség, 1500 h. majorság, 295 h. erdő. Birják Jankovich, Pálffy, Szalay, Ordódy urak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Für, magyar nagyközség, a Páris patak mellett. Van 167 háza és 1079, nagyobb részben róm. kath. vallású lakosa. Postája, távírója és vasúti megállója helyben. Első nyomára 1505-ben Füri Balogh János komáromi követ nevében találunk, a mikor is Fywr alakban van említve. 1538-ban. Senye Gáspár és Boldizsár, 1549-ben Palásthy János vannak említve birtokosaiként, a kik közül az elsők a Csúzyaknak, az utóbbi pedig Nagyváthy Mártonnak zálogosítják el itteni részeiket. A török dúlásoknak ez a község is áldozatul esett és 1552-ben mindössze 12 lakható házat találtak itt, sőt 24 évvel később is csak 15 háza volt. 1562-ben az Ujfalussy család új adományt kap az egészre, de úgylátszik, újra elpusztult, mert 1669-ben is a törököktől elpusztított falvak között van említve. A török portyázások idejében a füri lakosok az erdőbe, a mostani pusztafüri határba rejtőzködtek. Csak 1692-ben találkozunk újabb birtokosával: Akács Imrével, a ki az egész birtokra a nádortól új adományt nyer. 1734-ben Fekete Györgyöt, Csúzy Imrét és Király Mihályt is birtokosaiként említik. 1750-ben a Ramocsaházyak a maguk itteni részét Csery Sándornak adják át. 1754-ben a Hunyadiak is birtokban ülnek itt, de ezt a birtokot Ocskay Juliánna, férjezett Balogh Pálné igényli. 1755-ben Zsembery Gábor örökösei és Zmeskál Jób is birtokosai. 1778 körül a Disznóssy család volt Fürön földesúr, utána pedig örököse: a Disznósi Horváth család, mely azonban elszegényedvén, innen elköltözött. Azután a Bólya, Pócs, Kómár, Tóth, Katona, Vas, Vig, Nagy, Jankovich, Pálffy, Szalay és Ordódy családok kezén volt, most pedig Danóczi Steiger Gyulának és Varga József örököseinek van itt nagyobb birtokuk. Ez utóbbiak a régi Szalay-féle kuriában laknak. Steiger Gyulának kényelmes szép úrilaka is van. Van itt gőzmalom is. A községbeli róm. kath. templom építési ideje ismeretlen. Egyik kelyhe az 1695. évszámot viseli. Ide tartozik Pusztafür.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Für. Egyike legősibb településeinek. Már honfoglaló eleink is élénk emberi szállást találtak ki, védtelenebb oldalán földvárszerű védelmi töltésekkel, melyek még a XVIII. században is láthatók voltak, ösi szállásbirtok, mely később, az Anjoukirályok idején egyházi tulajdonba megy át, 1631-ben a pestisjárvány majdnem teljesen elnépteleníti, majd tűzvészek is pusztítják. A község területe 2799 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1283.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Für kk. érsekújvári járás. A honfoglalás idején már lakott hely. A XVII. sz. elején pestisjárvány következtében csaknem teljesen elpusztult. 1505-ben Fywr-ként említik. A törökök felégetik a községet. 1562-ben az Üjfalussy család adománya. Területe: 2.799 k. h. Lakosság: 1.283. Ebből m.: 1.278, szl.: 5. Magy beszél: 1.282. Vallás szerint: r. k. 1.256, ref. 9, ev. 1, izr 17. Fb. I. 12, II. 75, III. 104. R. k. népiskola. Sport Egyesület és Széchenyi Magyar Kultúr Egyesület. Fogyasztási Szövetkezet. Műmalom. A község 1938. nov. 7-én szabadult fel. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Érsekújvár. Csö. vá. u. p. helyben.

Pápay József

1939. 6. 29.
Für - megszületett
Névelőfordulások
1268
Fyur
1397
Fyr
1773
Für,
1786
Für,
1863
Fűr,
1877
Fűr,
1927
Fyr, Für,
1945
Fyr, Für,
1948
Rúbaň
1994
Für

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fűr (Rúbaň) 27
Telefon: 0356426876
Fax: 0356426878

Honlap: obecruban.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Zacharová Štěpánka (Független)

Képviselő-testület:
Tamašek Zoltán (Független)
Šámšonová Lívia (MOST - HÍD)
Petrík Imrich (MOST - HÍD)
Ešek Zoltán (MOST - HÍD)
Pócsová Kristína (SMK-MKP)
Független 20% Független 1 képviselö MOST - HÍD 60% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Füri Posta

Rúbaň 165

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Fűr 28

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Rúbaň 407

Füri Anyakönyvi Hivatal

Fűr 27

Füri Községi Hivatal

Fűr 27

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 694 87%
szlovákok 23 3%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 16 2%
egyéb 66 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 799
magyarok 1038 94%
szlovákok 58 5%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1101
magyarok 1136 97%
szlovákok 14 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 16 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1167
magyarok 959 83%
szlovákok 191 16%
romák 6 1%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1161
magyarok 822 85%
szlovákok 127 13%
romák 1 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 11 1%
összlétszám 964
magyarok 707 73%
szlovákok 167 17%
romák 2 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 92 9%
összlétszám 972
magyarok 620 67%
szlovákok 274 30%
romák 4 0%
csehek 2 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 25 3%
összlétszám 926
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 750
Választási részvétel: 55.07 %
Kiadott boríték: 413
Bedobott boríték: 413

Polgármester

Érvényes szavazólap: 405
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zacharová Štěpánka 372 91.85 % Független
Žemberiová Iveta 33 8.15 % SME RODINA - Boris Kollár

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Šámšonová Lívia 317 MOST - HÍD
Pócsová Kristína 298 SMK-MKP
Petrík Imrich 295 MOST - HÍD
Tamašek Zoltán 253 Független
Ešek Zoltán 214 MOST - HÍD
Vašová Aneta 172 MOST - HÍD
Žemberiová Iveta 49 SME RODINA - Boris Kollár

Képviselők

2014
MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
2018
MOST - HÍD 60.00% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 799
Választási részvétel: 17.15 %
Kiadott boríték: 137
Bedobott boríték: 137
Választásra jogosult: 798
Választási részvétel: 13.91 %
Kiadott boríték: 111
Bedobott boríték: 111
Választásra jogosult: 789
Választási részvétel: 14,32 %
Kiadott boríték: 113
Bedobott boríték: 113

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 128
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 111
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 103 80.47 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 19 14.84 % SMER - SD
Stanislav Kováč 3 2.34 % DÚ, Zmena zdola
Regan Belovič 1 0.78 % 7 STATOČNÝCH
Viliam Mokraň 1 0.78 % KĽS
Peter Oremus 1 0.78 % Független
Robert Dick 0 0.00 % MS
Milan Belica 10 9.09% SMER - SD
Iván Farkas 71 63.96 % SMK-MKP
Milan Belica 16 14.41 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Oremus 9 8.11 % Független
Milan Uhrík 8 7.21 % ĽSNS
László Hajdu 5 4.50 % MKDA
Ján Greššo 1 0.90 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Renáta Kolenčíková 1 0.90 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 136
Érvényes szavazólap: 111
Érvényes szavazólap: 6808
# Név Szavazat Százalék Párt
Iván Farkas 97 71.32% SMK-MKP
László Szigeti 95 69.85% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 91 66.91% SMK-MKP
Eva Čákvári 36 26.47% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Andrea Vitkóová 34 25.00% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Alexander Hubač 25 18.38% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Ondrej Beňuš 11 8.09% KDH, SMER - SD
Szabolcs Bolya 86 77.48% SMK-MKP
Iván Farkas 82 73.87% SMK-MKP
László Szigeti 69 62.16% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 16 14.41% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Elzer 16 14.41% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Rita Pásztorová 16 14.41% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Jácint Kecskeméti 12 10.81% MKDA-MKDSZ
Peter Brlai 11 9.91% ĽS Naše Slovensko
Július Mazán 5 4.50% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Iván Farkas 4653 0.00% SMK-MKP
László Szigeti 4418 0.00% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 3655 0.00% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1992 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Eva Čákvári 1885 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Alexander Hubač 1805 0.00% MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Ondrej Beňuš 564 0.00% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 4267 62.68% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 3755 55.16% SMK-MKP
László Szigeti 3721 54.66% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1829 26.87% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rita Pásztorová 1628 23.91% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Elzer 1365 20.05% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Július Mazán 722 10.61% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Jácint Kecskeméti 459 6.74% MKDA-MKDSZ
Peter Brlai 389 5.71% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Párkány 732 30.45 %
Muzsla 146 6.07 %
Köbölkút 86 3.58 %
Bény 81 3.37 %
Szőgyén 75 3.12 %
Nána 72 3.00 %
Garamkövesd 70 2.91 %
Kőhídgyarmat 65 2.70 %
Kéménd 52 2.16 %
Ebed 49 2.04 %
Kicsind 46 1.91 %
Csúz 44 1.83 %
Kisgyarmat 40 1.66 %
Bajta 37 1.54 %
Helemba 33 1.37 %
Szalka 33 1.37 %
Kürt 28 1.16 %
Kisújfalu 21 0.87 %
Bart 21 0.87 %
Béla 19 0.79 %
Für 16 0.67 %
Libád 15 0.62 %
Leléd 15 0.62 %
Ipolykiskeszi 14 0.58 %
Garampáld 12 0.50 %
Sárkányfalva 7 0.29 %
Párkány 890 28.70 %
Muzsla 479 15.45 %
Köbölkút 377 12.16 %
Kürt 297 9.58 %
Szőgyén 287 9.26 %
Kisújfalu 210 6.77 %
Bény 181 5.84 %
Szalka 178 5.74 %
Kéménd 151 4.87 %
Nána 127 4.10 %
Kőhídgyarmat 121 3.90 %
Garamkövesd 104 3.35 %
Helemba 93 3.00 %
Ebed 82 2.64 %
Für 82 2.64 %
Bart 71 2.29 %
Kisgyarmat 65 2.10 %
Csúz 64 2.06 %
Béla 61 1.97 %
Garampáld 55 1.77 %
Leléd 53 1.71 %
Sárkányfalva 53 1.71 %
Bajta 52 1.68 %
Kicsind 48 1.55 %
Ipolykiskeszi 44 1.42 %
Libád 42 1.35 %
Párkány 134 20.09 %
Muzsla 37 5.55 %
Szőgyén 27 4.05 %
Kürt 26 3.90 %
Köbölkút 24 3.60 %
Kicsind 22 3.30 %
Kőhídgyarmat 22 3.30 %
Bény 17 2.55 %
Kisújfalu 16 2.40 %
Kéménd 16 2.40 %
Szalka 13 1.95 %
Ebed 13 1.95 %
Für 12 1.80 %
Nána 12 1.80 %
Bart 10 1.50 %
Garamkövesd 10 1.50 %
Csúz 9 1.35 %
Kisgyarmat 8 1.20 %
Helemba 7 1.05 %
Ipolykiskeszi 7 1.05 %
Leléd 5 0.75 %
Béla 4 0.60 %
Libád 4 0.60 %
Sárkányfalva 2 0.30 %
Bajta 1 0.15 %
Garampáld 1 0.15 %
Párkány 409 17.56 %
Garamkövesd 217 9.32 %
Muzsla 69 2.96 %
Szőgyén 65 2.79 %
Kicsind 51 2.19 %
Köbölkút 45 1.93 %
Bény 43 1.85 %
Nána 43 1.85 %
Ebed 38 1.63 %
Bajta 37 1.59 %
Kőhídgyarmat 34 1.46 %
Kéménd 31 1.33 %
Bart 29 1.25 %
Csúz 29 1.25 %
Szalka 29 1.25 %
Kürt 28 1.20 %
Kisgyarmat 28 1.20 %
Helemba 23 0.99 %
Leléd 22 0.94 %
Ipolykiskeszi 18 0.77 %
Für 16 0.69 %
Béla 14 0.60 %
Garampáld 13 0.56 %
Libád 13 0.56 %
Sárkányfalva 11 0.47 %
Kisújfalu 10 0.43 %
Párkány 358 50.56 %
Köbölkút 52 7.34 %
Muzsla 41 5.79 %
Szőgyén 40 5.65 %
Kőhídgyarmat 31 4.38 %
Csúz 30 4.24 %
Garamkövesd 26 3.67 %
Kürt 20 2.82 %
Nána 17 2.40 %
Kéménd 13 1.84 %
Libád 11 1.55 %
Ebed 11 1.55 %
Bény 9 1.27 %
Kisújfalu 8 1.13 %
Szalka 8 1.13 %
Béla 7 0.99 %
Bart 7 0.99 %
Helemba 7 0.99 %
Ipolykiskeszi 6 0.85 %
Für 5 0.71 %
Kisgyarmat 4 0.56 %
Bajta 3 0.42 %
Kicsind 3 0.42 %
Sárkányfalva 2 0.28 %
Leléd 2 0.28 %
Garampáld 1 0.14 %
Párkány 852 30.88 %
Muzsla 360 13.05 %
Köbölkút 326 11.82 %
Kürt 264 9.57 %
Szőgyén 224 8.12 %
Kisújfalu 204 7.39 %
Bény 182 6.60 %
Szalka 170 6.16 %
Kéménd 132 4.78 %
Kőhídgyarmat 100 3.62 %
Nána 100 3.62 %
Garamkövesd 84 3.04 %
Ebed 81 2.94 %
Helemba 72 2.61 %
Für 69 2.50 %
Csúz 67 2.43 %
Bart 66 2.39 %
Bajta 50 1.81 %
Kisgyarmat 50 1.81 %
Béla 47 1.70 %
Sárkányfalva 44 1.59 %
Leléd 42 1.52 %
Ipolykiskeszi 36 1.30 %
Garampáld 35 1.27 %
Kicsind 35 1.27 %
Libád 29 1.05 %
Párkány 121 17.02 %
Csúz 40 5.63 %
Köbölkút 33 4.64 %
Kürt 26 3.66 %
Szőgyén 25 3.52 %
Muzsla 21 2.95 %
Bény 18 2.53 %
Nána 13 1.83 %
Für 11 1.55 %
Ipolykiskeszi 11 1.55 %
Kéménd 9 1.27 %
Kőhídgyarmat 8 1.13 %
Garamkövesd 6 0.84 %
Leléd 6 0.84 %
Helemba 5 0.70 %
Kisújfalu 5 0.70 %
Kicsind 5 0.70 %
Bajta 4 0.56 %
Sárkányfalva 4 0.56 %
Kisgyarmat 4 0.56 %
Bart 3 0.42 %
Ebed 3 0.42 %
Béla 3 0.42 %
Garampáld 2 0.28 %
Libád 2 0.28 %
Szalka 1 0.14 %
Párkány 436 19.16 %
Kicsind 129 5.67 %
Garamkövesd 111 4.88 %
Muzsla 109 4.79 %
Kéménd 79 3.47 %
Szőgyén 65 2.86 %
Köbölkút 63 2.77 %
Ebed 62 2.72 %
Bény 62 2.72 %
Kisgyarmat 61 2.68 %
Kőhídgyarmat 56 2.46 %
Nána 43 1.89 %
Helemba 41 1.80 %
Szalka 39 1.71 %
Bajta 38 1.67 %
Garampáld 33 1.45 %
Kürt 33 1.45 %
Csúz 29 1.27 %
Leléd 29 1.27 %
Bart 18 0.79 %
Kisújfalu 18 0.79 %
Ipolykiskeszi 17 0.75 %
Libád 17 0.75 %
Für 16 0.70 %
Sárkányfalva 13 0.57 %
Béla 11 0.48 %
Párkány 691 21.73 %
Köbölkút 484 15.22 %
Muzsla 362 11.38 %
Kürt 279 8.77 %
Szőgyén 266 8.36 %
Kisújfalu 221 6.95 %
Szalka 171 5.38 %
Bény 151 4.75 %
Kéménd 136 4.28 %
Nána 106 3.33 %
Kőhídgyarmat 90 2.83 %
Für 86 2.70 %
Ebed 76 2.39 %
Helemba 67 2.11 %
Bart 64 2.01 %
Csúz 63 1.98 %
Sárkányfalva 58 1.82 %
Kisgyarmat 57 1.79 %
Béla 51 1.60 %
Ipolykiskeszi 49 1.54 %
Bajta 49 1.54 %
Garampáld 42 1.32 %
Leléd 38 1.19 %
Garamkövesd 38 1.19 %
Kicsind 33 1.04 %
Libád 27 0.85 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
544 61.19%
KDH
119 13.39%
VPN
110 12.37%
KSČ
77 8.66%
SPV
28 3.15%
SZ
9 1.01%
Egyéb
2 0.22%
Érvényes szavazatok 889
Együttélés-MKDM
497 58.68%
Magyar Polgári Párt
106 12.51%
KDH
98 11.57%
SDSS
80 9.45%
SDĽ
22 2.60%
KSS
11 1.30%
HZDS
8 0.94%
SZ
7 0.83%
ODÚ
5 0.59%
Egyéb
13 1.53%
Érvényes szavazatok 847
MK
618 78.73%
KDH
81 10.32%
SP-VOĽBA
24 3.06%
KSS
17 2.17%
HZDS-RSS
12 1.53%
ZRS
11 1.40%
HZPCS
7 0.89%
SPK
7 0.89%
Egyéb
8 1.02%
Érvényes szavazatok 785
MKP
532 80.36%
SDK
60 9.06%
HZDS
24 3.63%
SOP
16 2.42%
KSS
10 1.51%
SDĽ
8 1.21%
MLHZP
5 0.76%
NaAS
3 0.45%
Egyéb
4 0.60%
Érvényes szavazatok 662
MKP
492 86.93%
ANO
15 2.65%
KSS
12 2.12%
SDKU
12 2.12%
HZDS
9 1.59%
SMER
7 1.24%
NOSNP
6 1.06%
HZD
4 0.71%
SZS
3 0.53%
Egyéb
6 1.06%
Érvényes szavazatok 566
MKP
443 88.07%
SMER
19 3.78%
SDKU DS
15 2.98%
LB
10 1.99%
ĽS HZDS
5 0.99%
KSS
3 0.60%
Egyéb
8 1.59%
Érvényes szavazatok 503
MKP
198 44.00%
Most-Híd
194 43.11%
SDKU DS
24 5.33%
SMER
14 3.11%
SaS
8 1.78%
SNS
4 0.89%
KDH
3 0.67%
ĽS HZDS
2 0.44%
Egyéb
3 0.67%
Érvényes szavazatok 450
MKP
179 45.55%
Most-Híd
158 40.20%
SMER SD
23 5.85%
99 Percent
11 2.80%
SZS
6 1.53%
OĽaNO
4 1.02%
SNS
3 0.76%
KDH
2 0.51%
SRUS
2 0.51%
SDKU DS
2 0.51%
Egyéb
3 0.76%
Érvényes szavazatok 393
MKP
177 48.76%
Most-Híd
105 28.93%
SME RODINA
41 11.29%
SMER SD
16 4.41%
SNS
5 1.38%
OĽANO-NOVA
5 1.38%
LSNS
3 0.83%
SZS
2 0.55%
KDH
2 0.55%
SKOK!
2 0.55%
#SIEŤ
2 0.55%
Egyéb
3 0.83%
Érvényes szavazatok 363
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések