SK
LC
.....

Füleksávoly

Község

címer zászló
439 98% magyar 1910
325 55% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Sávoly
Hivatalos szlovák megnevezés:
Šávoľ
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence - Északnyugati-Kárpátok, Medvesvidék, Ajnácskői-hegység
Más földrajzi nevek:
Bükk-erdő, Csicska-hegy, Csurgó-völgy, Dobospart, Faluhely, Kercsik-tető, Kőkút-völgy, Magostelk
Koordináták:
48.30236435, 19.81958389
Terület:
10,86 km2
Rang:
község
Népesség:
556
Tszf. magasság:
198 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98541
Település kód:
511854
Szervezeti azonosító:
316415
Adóazonosító:
2021115140

A község a Losonci-medence keleti peremén, az Ajnácskői-hegység nyugati lábánál, a Szuha-patak völgyében fekszik, Fülektől 4,5 km-re északra, Losonctól 16 km-re keletre. Fülek és Bozita (2 km) felől mellékutakon közelíthető meg. Határa keleten 415 méteres magasságig terjed az Ajnácskői-hegységben, mintegy kétharmadát erdő borítja. Nyugatról és északról Bozita, keletről Guszona, délkeletről Bolgárom, délről pedig Fülek határolja. Keleti határa Nógrád és Gömör-Kishont megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Losonci járásához (1872-1913 között Füleki járásához) tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig a (változó területű) Losonci járáshoz, (1951-1960 között a kis időre helyreállított Füleki járáshoz). 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás). Területe (10,86 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 450, 1921-ben 451, 1930-ban pedig 576, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 4, 1930-ban 13,2 % volt. 1970-ben 692 lakosa volt, 1991-ig népessége egyötödével csökkent, majd 1991-2011 között csekély (4,4 %-os) növekedés figyelhető meg (549 főről 573-ra). A lakosság mintegy kétharmada (67,2 %) ma is magyar nemzetiségű, bár a szlovákok aránya 1991-2011 között 12,9 %-ról 19,7 %-ra nőtt. Számottevő a községben a roma etnikumhoz tartozók aránya (41,1 %) és viszonylag magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya (9,4 %) is. A lakosság túlnyomó többsége (87,3 %) római katolikus vallású.

Történelem

A mai Sávoly területén az újkőkorban a bükki kultúra települése állt. Bár a település feltételezhetően korábban keletkezett, első említése az 1332 és 1337 között kelt pápai tizedjegyzékben található. 1384-ben "Saal", 1435-ben "Sawol" alakban említik. Fülek várának uradalmához tartozott. 1553 és 1594 között a török hódoltság része volt. 1828-ban 56 házában 468 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1905-ben a Füleksávoly hivatalos nevet kapta. A trianoni békeszerződésig területe Nógrád vármegye Losonci járásához tartozott. 1938 és 1945 között ismét Magyarországhoz csatolták.

Mai jelentősége

A községben magyar alapiskola és óvoda egyaránt működik. Római katolikus temploma 1717-ben, barokk kápolnája a 18. század végén épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SÁVOL. Nógrád Várm., földes Urai B. Vécsey, és több Uraságok; lakosai külömbfélék; határja közép termésű.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Sávoly, csinos magyar falu, Nógrád vmegyében, Fülekhez közel: 468 kath. lak. Kath. paroch. templom. Földje termékeny; különösen rétjei jók. F. u. h. Coburg. Ut. p. Zelene.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Füleksávoly. (Azelőtt csak Sávoly.) A gömöri határon fekvő magyar kisközség, 93 házzal és 404 róm. kath. lakossal. Postája, távírója és vasúti állomása Fülek. Már az 1332-37. évi pápai tizedjegyzékekben is szerepel. 1435-ben Fülek várához tartozott s ettől kezdve, az egész középkoron át, a füleki uradalom sorsában osztozott. 1548-ban Bebek Ferencz volt a földesura. 1562-63-ban a törököknek behódolt községek között szerepel, 11 adóköteles házzal. 1598-ban Seryény Mihály birtokában találjuk. A XVII. században a Balassa család birtokába került. 1693-ban báró Vécsey Sándor nyerte adományul. Az 1715. évi összeírás alkalmával 7, 1720-ban 8 magyar háztartását vették fel. 1740-ben a Horváth család, 1770-ben Török József, gróf Berchtold Antal, báró Révay László és báró Mednyánszky Teréz voltak az urai. A XIX. század elején Almássy Antal birtokában találjuk, de még 1826 előtt, egyezség útján, herczeg Koháry Ferenczé lett. Jelenleg herczeg Coburg Fülöp a helység legnagyobb birtokosa. 1593-ban és 1594-ben Tiefenbach Kristóf a helység határában fényes győzelmet aratott a törökök fölött. A róm. kath. plebánia 1397-ben már fennállott s 1717-ben állíttatott ismét vissza. Templomát is ekkor állították helyre s 1805-ben bővítették ki. 1893-ban leégett, de a hívek áldozatkészségéből ismét felépült.

Magyar Katolikus Lexikon

Füleksávoly, v. Nógrád vm. (Šávoľ, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm. füleki esp. ker-ében. - Tp-át 1397 e. Szentlélek tit. sztelték, a mait 1805: építették. Lakói 1550 k. prot-ok lettek. A pléb-t 1717: alapították újra. Anyanyelve 1940: m., szl. - Lakói 1940: 596 r.k., 23 ev., 1 ref., 3 egyéb vall., össz. 623; 1970: össz. 692, 84,3%-a m.; 1991: össz. 549, m. 467 (85,06%); 2001: össz. 560, m. 471 (84,11%). ** Némethy 1894:402. - Schem. Ros. 1913:48. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Füleksávoly. Elsőnek az 1332— 1337. évi pápai tizedjegyzékben merül fel a neve. Plébániáját 1397-ből említik. Évszázadokon át füleki várbirtok, majd az idők folyamán Bebek Ferenc, Serény Mihály, a Balassa-család, báró Vécsey Sándor, gróf Berchtold Antal, herceg Koháry Ferenc a földesura. Az összeomlás előtt Coburg Góthai Fülöp hercegnek volt itt birtoka. Határában a XVI. században a török hadakat súlyos vereség érte. A község területe 1888 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 600. A két évtizedes cseh megszállás alatt a község keményen elleneszegült a prágai kormány mesterkedéseinek.

Névelőfordulások
1384
Saal
1435
Sawol
1773
Sávolly, Savolly,
1808
Sávoly, Zsávoly,
1863
Sávoly,
1907
Füleksávoly,
1920
Šavoľ,
1927
Šávoľ, Sávoly,
1938
Füleksávoly,
1945
Šávoľ, Sávoly,
1948
Šávoľ
1994
Sávoly

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Füleksávoly (Šávoľ) 220
Telefon: 0474380104
Fax: 0474511111

Honlap: obecsavol.es...y.sk/
Polgármester:
Ferencz Július (SMER-SD, MOST - HÍD, SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Fekete Kristián (MOST - HÍD)
Koóš Csaba (MOST - HÍD)
Žilík Jaroslav (MOST - HÍD)
Gyetvaiová Silvia (SMER-SD)
Brehely Ladislav (SMK-MKP)
Vargová Henrieta (SMK-MKP)
Palík Ladislav (SMK-MKP)
MOST - HÍD 43% MOST - HÍD 3 képviselö SMER-SD 14% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 43% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
Füleksávolyi Posta

Füleksávoly 220

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Füleksávoly 187

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Füleksávoly 51

Füleksávolyi Községi Hivatal

Füleksávoly 220

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 359 96%
szlovákok 2 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 14 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 375
magyarok 439 98%
szlovákok 4 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 7 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 450
magyarok 429 95%
szlovákok 18 4%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 451
magyarok 467 85%
szlovákok 71 13%
romák 7 1%
csehek 4 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 549
magyarok 471 84%
szlovákok 79 14%
romák 5 1%
csehek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 560
magyarok 385 67%
szlovákok 113 20%
romák 20 3%
csehek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 54 9%
összlétszám 573
magyarok 325 55%
szlovákok 127 22%
romák 101 17%
csehek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 32 5%
összlétszám 588
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 446
Választási részvétel: 42.38 %
Kiadott boríték: 189
Bedobott boríték: 189

Polgármester

Érvényes szavazólap: 158
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ferencz Július 158 100.00 % SMER-SD, MOST - HÍD, SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Fekete Kristián 110 MOST - HÍD
Brehely Ladislav 100 SMK-MKP
Vargová Henrieta 81 SMK-MKP
Koóš Csaba 78 MOST - HÍD
Palík Ladislav 78 SMK-MKP
Gyetvaiová Silvia 76 SMER-SD
Žilík Jaroslav 73 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SMK-MKP 57.14% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö 7 képviselö
2018
MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 429
Választási részvétel: 28.21 %
Kiadott boríték: 121
Bedobott boríték: 121
Választásra jogosult: 433
Választási részvétel: 17.09 %
Kiadott boríték: 74
Bedobott boríték: 74
Választásra jogosult: 443
Választási részvétel: 27,53 %
Kiadott boríték: 122
Bedobott boríték: 122

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 115
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 113
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 56 48.70 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ladislav Fízik 14 12.17 % ASV
Ľudovít Kaník 13 11.30 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ondrej Binder 9 7.83 % Független
Marian Kotleba 8 6.96 % ĽS Naše Slovensko
Karol Konárik 4 3.48 % SNS
Andrea Jenčíková 4 3.48 % NP
Pavel Chovanec 3 2.61 % ÚSVIT
Jaroslav Sekerka 2 1.74 % KSS
Emil Samko 1 0.87 % KĽS
Jozef Sásik 1 0.87 % SĽS
Marian Kotleba 23 31.51% ĽS Naše Slovensko
Jozef Šimko 32 28.32 % Független
Ján Lunter 31 27.43 % Független
Marian Kotleba 15 13.27 % ĽSNS
Vojtech Kökény 8 7.08 % SRK
Martin Juhaniak 7 6.19 % Független
Miroslav Gálik 5 4.42 % NAS
Igor Kašper 4 3.54 % Független
Viliam Baňák 3 2.65 % JĽSS
Alena Pivovarčiová 2 1.77 % NP
Martin Klus 2 1.77 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Stanislav Mičev 1 0.88 % Független
Pavel Greksa 1 0.88 % Független
Milan Urbáni 1 0.88 % SMS
Zdenek Očovan 1 0.88 % NAJ
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 119
Érvényes szavazólap: 120
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Péter Csúsz 80 67.23% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 69 57.98% SMK-MKP
Péter György 54 45.38% SMK-MKP
Attila Agócs 54 45.38% Független
Róbert Eibner 47 39.50% MOST - HÍD
Štefan Kertész 46 38.66% MOST - HÍD
Vojtech Botoš 28 23.53% SRK
Pavol Baculík 9 7.56% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Branislav Hámorník 9 7.56% SMER - SD, KDH
Vladimír Cirbus 7 5.88% Független
Monika Albertiová 6 5.04% 99%
Zaher Mahmoud 6 5.04% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Rudolf Slivka 6 5.04% ND
Radovan Konečný 6 5.04% MOST - HÍD
Ondrej Drugda 5 4.20% SĽS
Katarína Sabová 5 4.20% PD
Miroslav Morháč 5 4.20% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Milan Spodniak 4 3.36% HZD, ĽS-HZDS
Marian Bozó 4 3.36% SMS
Juraj Pelč 4 3.36% Független
Ľubomír Činčura 4 3.36% Független
Radoslav Čičmanec 4 3.36% ASV
Peter Pánik 4 3.36% SĽS
František Kelemen 3 2.52% SĽS
Ján Kašiar 3 2.52% KSS
Ján Mičuda 3 2.52% SMER - SD, KDH
Marian Šulek 3 2.52% KSS
Igor Sivok 2 1.68% PD
Vladimír Rehánek 2 1.68% SMER - SD, KDH
Alena Rezková 2 1.68% Független
Pavel Greksa 2 1.68% 99%
Mária Salajová 2 1.68% KSS
Michal Novodomský 1 0.84% SMS
Martin Olšiak 1 0.84% SNS
Marcel Hudec 1 0.84% PD
Karol Márkuš 1 0.84% PD
Ján Krahulec 1 0.84% KSS
Milan Ďurák 1 0.84% SNS
Ján Poničan 0 0.00% SNS
Ján Karman 0 0.00% KSS
Attila Agócs 60 50.00% MOST - HÍD
Péter Csúsz 54 45.00% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 48 40.00% SMK-MKP
Branislav Hámorník 35 29.17% SMER-SD
László Kerekes 33 27.50% SMK-MKP
Péter György 32 26.67% SMK-MKP
Zoltán Marcinkó 28 23.33% SMK-MKP
Štefan Kertész 27 22.50% MOST - HÍD
Karol Ferencz 17 14.17% MOST - HÍD
Zoltán Balog 14 11.67% Független
Radoslav Jánošik 9 7.50% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 8 6.67% ĽS Naše Slovensko
Pavol Baculík 8 6.67% Független
Milan Spodniak 7 5.83% DOMA DOBRE
Jozef Bari 7 5.83% SRK
István Mázik 6 5.00% MKDA-MKDSZ
Jana Haláková 5 4.17% SMER-SD
Ján Svoreň 5 4.17% KSS
Monika Kováčová 5 4.17% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zaher Mahmoud 5 4.17% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Ján Mičuda 5 4.17% SMER-SD
Pavel Greksa 4 3.33% Független
Vojtech Papp 4 3.33% ĽS Naše Slovensko
Pavol Križo 4 3.33% SNS
Veronika Poznánová 3 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Lucia Kašiarová 3 2.50% KSS
Michal Kováč 3 2.50% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Tibor Tóth 3 2.50% MOST - HÍD
Jozef Týnus 3 2.50% ĽS Naše Slovensko
Milan Alberti 3 2.50% Független
Denisa Nincová 3 2.50% Független
Július Čipčala 3 2.50% SRK
Anna Václavíková 2 1.67% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jozef Kramec 2 1.67% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
František Kelemen 2 1.67% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Lukáš Čavoj 2 1.67% Független
Juraj Pelč 2 1.67% Független
Radoslav Čičmanec 2 1.67% DOMA DOBRE
Marian Šulek 2 1.67% KSS
Rudolf Slivka 1 0.83% SNS
Peter Pánik 1 0.83% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ondrej Drugda 1 0.83% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Patrik Svediak 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Matej Bella 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Ján Karman 537 0.00% KSS
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 55.65 %
Divény 153 6.78 %
Gács 99 4.39 %
Videfalva 97 4.30 %
Tugár 75 3.32 %
Lónyabánya 52 2.30 %
Losonctamási 51 2.26 %
Fülek 48 2.13 %
Gácsfalva 45 1.99 %
Rózsaszállás 42 1.86 %
Terbeléd 42 1.86 %
Panyidaróc 25 1.11 %
Budaszállás 20 0.89 %
Vámosfalva 17 0.75 %
Nagydaróc 16 0.71 %
Bolyk 15 0.66 %
Dabar 13 0.58 %
Gácslápos 13 0.58 %
Patakalja 12 0.53 %
Bozita 11 0.49 %
Gácsliget 11 0.49 %
Ipolygalsa 11 0.49 %
Rátkapuszta 9 0.40 %
Rapp 9 0.40 %
Nagylibercse 8 0.35 %
Csomatelke 8 0.35 %
Vilke 8 0.35 %
Ragyolc 8 0.35 %
Romhánypuszta 7 0.31 %
Ábelfalva 7 0.31 %
Fülekkovácsi 7 0.31 %
Maskófalva 7 0.31 %
Mucsény 7 0.31 %
Kotmány 7 0.31 %
Tósár 6 0.27 %
Tőrincs 5 0.22 %
Sátorosbánya 4 0.18 %
Miksi 4 0.18 %
Kalonda 4 0.18 %
Fűrész 4 0.18 %
Perse 3 0.13 %
Fülekpüspöki 3 0.13 %
Kétkeresztúr 2 0.09 %
Pinc 2 0.09 %
Füleksávoly 2 0.09 %
Gergelyfalva 2 0.09 %
Gömörsíd 2 0.09 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Fülekpilis 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Parlagos 1 0.04 %
Jelsőc 1 0.04 %
Csákányháza 1 0.04 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 34.48 %
Losonc 1 055 27.25 %
Ragyolc 198 5.11 %
Fülekpüspöki 157 4.05 %
Csomatelke 99 2.56 %
Nagydaróc 88 2.27 %
Fülekkovácsi 77 1.99 %
Füleksávoly 60 1.55 %
Sőreg 54 1.39 %
Perse 50 1.29 %
Ipolygalsa 50 1.29 %
Sátorosbánya 46 1.19 %
Videfalva 45 1.16 %
Csákányháza 44 1.14 %
Bozita 43 1.11 %
Panyidaróc 42 1.08 %
Béna 40 1.03 %
Rátkapuszta 36 0.93 %
Bolyk 32 0.83 %
Pinc 30 0.77 %
Rapp 29 0.75 %
Terbeléd 28 0.72 %
Vilke 24 0.62 %
Gács 23 0.59 %
Losonctamási 22 0.57 %
Mucsény 21 0.54 %
Bolgárom 20 0.52 %
Tőrincs 15 0.39 %
Vámosfalva 15 0.39 %
Fülekpilis 14 0.36 %
Divény 13 0.34 %
Miksi 12 0.31 %
Patakalja 11 0.28 %
Kalonda 10 0.26 %
Kétkeresztúr 10 0.26 %
Ipolynyitra 9 0.23 %
Lónyabánya 9 0.23 %
Jelsőc 7 0.18 %
Rózsaszállás 6 0.15 %
Gácsfalva 6 0.15 %
Budaszállás 5 0.13 %
Maskófalva 5 0.13 %
Tugár 4 0.10 %
Dabar 3 0.08 %
Gácsliget 2 0.05 %
Fűrész 2 0.05 %
Gácsprága 2 0.05 %
Parlagos 2 0.05 %
Gácslápos 2 0.05 %
Tósár 2 0.05 %
Kotmány 2 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gömörsíd 1 0.03 %
Lentő 1 0.03 %
Ábelfalva 1 0.03 %
Nagylibercse 1 0.03 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 43.59 %
Losonctamási 190 4.75 %
Fülek 178 4.45 %
Videfalva 153 3.83 %
Gács 136 3.40 %
Divény 123 3.08 %
Lónyabánya 111 2.78 %
Terbeléd 79 1.98 %
Vámosfalva 70 1.75 %
Nagydaróc 70 1.75 %
Gácsfalva 69 1.73 %
Bozita 66 1.65 %
Gácsliget 65 1.63 %
Budaszállás 56 1.40 %
Tugár 56 1.40 %
Jelsőc 51 1.28 %
Sátorosbánya 50 1.25 %
Dabar 50 1.25 %
Bolyk 47 1.18 %
Miksi 45 1.13 %
Csomatelke 39 0.98 %
Rapp 36 0.90 %
Füleksávoly 35 0.88 %
Maskófalva 35 0.88 %
Rózsaszállás 34 0.85 %
Patakalja 33 0.83 %
Tósár 32 0.80 %
Panyidaróc 30 0.75 %
Nagylibercse 29 0.73 %
Mucsény 26 0.65 %
Gácslápos 23 0.58 %
Vilke 23 0.58 %
Sőreg 21 0.53 %
Kotmány 17 0.43 %
Parlagos 17 0.43 %
Romhánypuszta 17 0.43 %
Ragyolc 16 0.40 %
Ipolygalsa 15 0.38 %
Gömörsíd 15 0.38 %
Ábelfalva 15 0.38 %
Csákányháza 15 0.38 %
Tőrincs 15 0.38 %
Rátkapuszta 14 0.35 %
Fülekkovácsi 14 0.35 %
Fülekpilis 12 0.30 %
Fűrész 10 0.25 %
Gergelyfalva 10 0.25 %
Pinc 9 0.23 %
Kalonda 9 0.23 %
Gácsprága 8 0.20 %
Ipolynyitra 7 0.18 %
Perse 7 0.18 %
Béna 7 0.18 %
Kétkeresztúr 7 0.18 %
Bolgárom 4 0.10 %
Lentő 3 0.08 %
Fülekpüspöki 3 0.08 %
Losonc 935 48.22 %
Fülek 380 19.60 %
Videfalva 65 3.35 %
Gács 55 2.84 %
Losonctamási 53 2.73 %
Lónyabánya 38 1.96 %
Vámosfalva 33 1.70 %
Bozita 33 1.70 %
Divény 30 1.55 %
Fülekpüspöki 22 1.13 %
Patakalja 21 1.08 %
Rózsaszállás 20 1.03 %
Jelsőc 19 0.98 %
Panyidaróc 18 0.93 %
Dabar 17 0.88 %
Budaszállás 16 0.83 %
Terbeléd 16 0.83 %
Fülekkovácsi 15 0.77 %
Ragyolc 15 0.77 %
Gácsfalva 15 0.77 %
Bolyk 13 0.67 %
Nagydaróc 12 0.62 %
Miksi 11 0.57 %
Kotmány 10 0.52 %
Gömörsíd 10 0.52 %
Vilke 10 0.52 %
Rátkapuszta 9 0.46 %
Rapp 8 0.41 %
Maskófalva 8 0.41 %
Kétkeresztúr 7 0.36 %
Gergelyfalva 7 0.36 %
Sátorosbánya 7 0.36 %
Perse 5 0.26 %
Csomatelke 5 0.26 %
Mucsény 4 0.21 %
Tugár 4 0.21 %
Sőreg 3 0.15 %
Ipolygalsa 3 0.15 %
Füleksávoly 3 0.15 %
Csákányháza 2 0.10 %
Romhánypuszta 2 0.10 %
Kalonda 2 0.10 %
Nagylibercse 2 0.10 %
Ipolynyitra 2 0.10 %
Gácsliget 2 0.10 %
Ábelfalva 1 0.05 %
Béna 1 0.05 %
Fülekpilis 1 0.05 %
Pinc 1 0.05 %
Bolgárom 1 0.05 %
Fűrész 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 42.13 %
Fülek 18 8.33 %
Divény 10 4.63 %
Videfalva 9 4.17 %
Lónyabánya 7 3.24 %
Gömörsíd 6 2.78 %
Ragyolc 5 2.31 %
Bolyk 5 2.31 %
Vámosfalva 4 1.85 %
Vilke 4 1.85 %
Gács 4 1.85 %
Rátkapuszta 4 1.85 %
Csomatelke 3 1.39 %
Rózsaszállás 3 1.39 %
Tugár 3 1.39 %
Pinc 3 1.39 %
Nagydaróc 3 1.39 %
Ipolynyitra 2 0.93 %
Sőreg 2 0.93 %
Kotmány 2 0.93 %
Rapp 2 0.93 %
Lentő 2 0.93 %
Gácsfalva 2 0.93 %
Terbeléd 2 0.93 %
Mucsény 2 0.93 %
Kétkeresztúr 2 0.93 %
Füleksávoly 2 0.93 %
Losonctamási 2 0.93 %
Jelsőc 1 0.46 %
Fülekpüspöki 1 0.46 %
Panyidaróc 1 0.46 %
Fűrész 1 0.46 %
Patakalja 1 0.46 %
Gácsliget 1 0.46 %
Miksi 1 0.46 %
Gácslápos 1 0.46 %
Ipolygalsa 1 0.46 %
Sátorosbánya 1 0.46 %
Dabar 1 0.46 %
Tósár 1 0.46 %
Béna 1 0.46 %
Bolgárom 1 0.46 %
Budaszállás 1 0.46 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 43.70 %
Losonc 70 11.16 %
Ragyolc 29 4.63 %
Fülekpüspöki 28 4.47 %
Gömörsíd 23 3.67 %
Sőreg 14 2.23 %
Nagydaróc 13 2.07 %
Csomatelke 11 1.75 %
Csákányháza 8 1.28 %
Bolgárom 8 1.28 %
Vilke 8 1.28 %
Perse 8 1.28 %
Fülekkovácsi 7 1.12 %
Béna 7 1.12 %
Füleksávoly 6 0.96 %
Rapp 6 0.96 %
Terbeléd 4 0.64 %
Mucsény 4 0.64 %
Lónyabánya 4 0.64 %
Panyidaróc 3 0.48 %
Kalonda 3 0.48 %
Ipolynyitra 3 0.48 %
Ipolygalsa 3 0.48 %
Gács 3 0.48 %
Rátkapuszta 2 0.32 %
Bolyk 2 0.32 %
Pinc 2 0.32 %
Sátorosbánya 2 0.32 %
Tósár 2 0.32 %
Bozita 2 0.32 %
Gácsprága 1 0.16 %
Kétkeresztúr 1 0.16 %
Losonctamási 1 0.16 %
Fűrész 1 0.16 %
Tugár 1 0.16 %
Fülekpilis 1 0.16 %
Patakalja 1 0.16 %
Divény 1 0.16 %
Videfalva 1 0.16 %
Jelsőc 1 0.16 %
Vámosfalva 1 0.16 %
Dabar 1 0.16 %
Budaszállás 1 0.16 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 38.19 %
Losonctamási 154 7.55 %
Videfalva 97 4.75 %
Gács 71 3.48 %
Divény 68 3.33 %
Bozita 65 3.19 %
Lónyabánya 61 2.99 %
Tugár 49 2.40 %
Budaszállás 48 2.35 %
Fülek 47 2.30 %
Gácsliget 42 2.06 %
Jelsőc 41 2.01 %
Vámosfalva 36 1.76 %
Tósár 31 1.52 %
Sátorosbánya 30 1.47 %
Gácsfalva 28 1.37 %
Nagydaróc 26 1.27 %
Terbeléd 26 1.27 %
Bolyk 24 1.18 %
Maskófalva 23 1.13 %
Tőrincs 21 1.03 %
Rapp 21 1.03 %
Kotmány 21 1.03 %
Ábelfalva 18 0.88 %
Gácslápos 18 0.88 %
Rózsaszállás 17 0.83 %
Romhánypuszta 16 0.78 %
Gergelyfalva 16 0.78 %
Panyidaróc 15 0.74 %
Csákányháza 15 0.74 %
Dabar 13 0.64 %
Nagylibercse 12 0.59 %
Patakalja 12 0.59 %
Fülekkovácsi 11 0.54 %
Vilke 11 0.54 %
Mucsény 9 0.44 %
Ipolygalsa 9 0.44 %
Fülekpilis 8 0.39 %
Gömörsíd 7 0.34 %
Parlagos 7 0.34 %
Kétkeresztúr 7 0.34 %
Miksi 6 0.29 %
Fűrész 6 0.29 %
Ragyolc 5 0.25 %
Gácsprága 5 0.25 %
Sőreg 5 0.25 %
Füleksávoly 5 0.25 %
Rátkapuszta 4 0.20 %
Lentő 4 0.20 %
Pinc 3 0.15 %
Csomatelke 3 0.15 %
Perse 3 0.15 %
Fülekpüspöki 3 0.15 %
Ipolynyitra 2 0.10 %
Bolgárom 2 0.10 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 27.21 %
Losonc 59 19.34 %
Gömörsíd 17 5.57 %
Nagydaróc 11 3.61 %
Tőrincs 9 2.95 %
Ragyolc 9 2.95 %
Panyidaróc 8 2.62 %
Fülekkovácsi 8 2.62 %
Fülekpüspöki 7 2.30 %
Mucsény 7 2.30 %
Csomatelke 7 2.30 %
Füleksávoly 7 2.30 %
Bolgárom 7 2.30 %
Jelsőc 6 1.97 %
Csákányháza 6 1.97 %
Rapp 4 1.31 %
Ipolynyitra 4 1.31 %
Fülekpilis 3 0.98 %
Gács 3 0.98 %
Vilke 3 0.98 %
Béna 3 0.98 %
Terbeléd 3 0.98 %
Losonctamási 3 0.98 %
Lónyabánya 2 0.66 %
Gácsfalva 2 0.66 %
Rózsaszállás 2 0.66 %
Dabar 2 0.66 %
Miksi 2 0.66 %
Perse 2 0.66 %
Pinc 2 0.66 %
Kalonda 2 0.66 %
Kotmány 2 0.66 %
Fűrész 1 0.33 %
Videfalva 1 0.33 %
Patakalja 1 0.33 %
Parlagos 1 0.33 %
Rátkapuszta 1 0.33 %
Vámosfalva 1 0.33 %
Sátorosbánya 1 0.33 %
Bolyk 1 0.33 %
Nagylibercse 1 0.33 %
Gácsliget 1 0.33 %
Ipolygalsa 1 0.33 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 62.43 %
Videfalva 42 4.44 %
Gács 38 4.02 %
Lónyabánya 27 2.86 %
Losonctamási 20 2.12 %
Divény 18 1.90 %
Fülek 17 1.80 %
Dabar 16 1.69 %
Gácsfalva 15 1.59 %
Panyidaróc 12 1.27 %
Fülekkovácsi 10 1.06 %
Rapp 9 0.95 %
Kotmány 8 0.85 %
Vámosfalva 8 0.85 %
Terbeléd 7 0.74 %
Bozita 7 0.74 %
Miksi 5 0.53 %
Gácsliget 5 0.53 %
Budaszállás 5 0.53 %
Kétkeresztúr 5 0.53 %
Vilke 5 0.53 %
Fűrész 5 0.53 %
Jelsőc 4 0.42 %
Tugár 4 0.42 %
Ipolynyitra 4 0.42 %
Gácslápos 4 0.42 %
Bolyk 4 0.42 %
Kalonda 4 0.42 %
Csákányháza 4 0.42 %
Rózsaszállás 4 0.42 %
Ábelfalva 3 0.32 %
Fülekpüspöki 3 0.32 %
Ragyolc 3 0.32 %
Csomatelke 3 0.32 %
Rátkapuszta 3 0.32 %
Romhánypuszta 2 0.21 %
Bolgárom 2 0.21 %
Tósár 2 0.21 %
Nagylibercse 2 0.21 %
Perse 2 0.21 %
Ipolygalsa 2 0.21 %
Nagydaróc 2 0.21 %
Lentő 2 0.21 %
Tőrincs 2 0.21 %
Füleksávoly 2 0.21 %
Sátorosbánya 2 0.21 %
Gömörsíd 1 0.11 %
Mucsény 1 0.11 %
Gergelyfalva 1 0.11 %
Parlagos 1 0.11 %
Patakalja 1 0.11 %
Maskófalva 1 0.11 %
Pinc 1 0.11 %
Béna 1 0.11 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 39.25 %
Lónyabánya 71 6.50 %
Videfalva 70 6.40 %
Divény 60 5.49 %
Losonctamási 54 4.94 %
Gács 48 4.39 %
Fülek 34 3.11 %
Vámosfalva 27 2.47 %
Kotmány 26 2.38 %
Rózsaszállás 20 1.83 %
Bozita 20 1.83 %
Gácsfalva 18 1.65 %
Dabar 13 1.19 %
Patakalja 13 1.19 %
Bolyk 12 1.10 %
Rapp 10 0.91 %
Fűrész 9 0.82 %
Tósár 9 0.82 %
Rátkapuszta 9 0.82 %
Panyidaróc 9 0.82 %
Mucsény 8 0.73 %
Vilke 8 0.73 %
Nagydaróc 7 0.64 %
Terbeléd 7 0.64 %
Jelsőc 7 0.64 %
Gácslápos 6 0.55 %
Maskófalva 6 0.55 %
Tugár 6 0.55 %
Sátorosbánya 6 0.55 %
Ragyolc 5 0.46 %
Budaszállás 5 0.46 %
Kalonda 4 0.37 %
Gácsliget 4 0.37 %
Lentő 4 0.37 %
Pinc 4 0.37 %
Ábelfalva 3 0.27 %
Miksi 3 0.27 %
Kétkeresztúr 3 0.27 %
Füleksávoly 3 0.27 %
Fülekkovácsi 3 0.27 %
Gergelyfalva 2 0.18 %
Romhánypuszta 2 0.18 %
Csomatelke 2 0.18 %
Nagylibercse 1 0.09 %
Gömörsíd 1 0.09 %
Ipolygalsa 1 0.09 %
Béna 1 0.09 %
Tőrincs 1 0.09 %
Fülekpilis 1 0.09 %
Csákányháza 1 0.09 %
Gácsprága 1 0.09 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 51.35 %
Gács 204 5.14 %
Fülek 176 4.44 %
Videfalva 172 4.34 %
Losonctamási 135 3.40 %
Divény 125 3.15 %
Vámosfalva 107 2.70 %
Lónyabánya 106 2.67 %
Gácsfalva 95 2.39 %
Gácsliget 77 1.94 %
Terbeléd 42 1.06 %
Dabar 38 0.96 %
Patakalja 37 0.93 %
Panyidaróc 37 0.93 %
Nagylibercse 34 0.86 %
Rózsaszállás 34 0.86 %
Ragyolc 33 0.83 %
Tugár 33 0.83 %
Maskófalva 33 0.83 %
Vilke 31 0.78 %
Bolyk 29 0.73 %
Bozita 29 0.73 %
Budaszállás 26 0.66 %
Tósár 25 0.63 %
Gácslápos 24 0.60 %
Kotmány 23 0.58 %
Pinc 18 0.45 %
Fülekkovácsi 17 0.43 %
Nagydaróc 16 0.40 %
Rapp 15 0.38 %
Csomatelke 14 0.35 %
Fűrész 14 0.35 %
Rátkapuszta 13 0.33 %
Gergelyfalva 13 0.33 %
Miksi 12 0.30 %
Mucsény 12 0.30 %
Fülekpüspöki 10 0.25 %
Ábelfalva 10 0.25 %
Ipolygalsa 10 0.25 %
Sátorosbánya 9 0.23 %
Romhánypuszta 9 0.23 %
Jelsőc 8 0.20 %
Fülekpilis 7 0.18 %
Kétkeresztúr 5 0.13 %
Gácsprága 5 0.13 %
Perse 4 0.10 %
Gömörsíd 4 0.10 %
Ipolynyitra 4 0.10 %
Tőrincs 4 0.10 %
Kalonda 4 0.10 %
Lentő 2 0.05 %
Füleksávoly 2 0.05 %
Bolgárom 2 0.05 %
Sőreg 2 0.05 %
Parlagos 1 0.03 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 24.64 %
Losonctamási 480 20.01 %
Videfalva 193 8.05 %
Gács 113 4.71 %
Lónyabánya 106 4.42 %
Divény 100 4.17 %
Vámosfalva 79 3.29 %
Gácsfalva 66 2.75 %
Fülek 66 2.75 %
Patakalja 51 2.13 %
Tugár 41 1.71 %
Tósár 36 1.50 %
Gergelyfalva 33 1.38 %
Budaszállás 33 1.38 %
Gácsliget 25 1.04 %
Bozita 24 1.00 %
Dabar 24 1.00 %
Rózsaszállás 23 0.96 %
Maskófalva 23 0.96 %
Nagylibercse 22 0.92 %
Bolyk 21 0.88 %
Sátorosbánya 17 0.71 %
Parlagos 17 0.71 %
Terbeléd 16 0.67 %
Rapp 15 0.63 %
Kotmány 12 0.50 %
Romhánypuszta 12 0.50 %
Jelsőc 12 0.50 %
Panyidaróc 11 0.46 %
Ipolygalsa 11 0.46 %
Gácslápos 11 0.46 %
Ragyolc 10 0.42 %
Rátkapuszta 10 0.42 %
Fülekkovácsi 8 0.33 %
Kétkeresztúr 8 0.33 %
Fűrész 7 0.29 %
Ábelfalva 7 0.29 %
Vilke 6 0.25 %
Tőrincs 6 0.25 %
Pinc 6 0.25 %
Füleksávoly 5 0.21 %
Gácsprága 5 0.21 %
Nagydaróc 5 0.21 %
Lentő 5 0.21 %
Fülekpüspöki 5 0.21 %
Csomatelke 3 0.13 %
Fülekpilis 3 0.13 %
Bolgárom 3 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.08 %
Kalonda 2 0.08 %
Csákányháza 2 0.08 %
Mucsény 2 0.08 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Perse 1 0.04 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 45.86 %
Fülek 40 7.37 %
Nagydaróc 40 7.37 %
Videfalva 21 3.87 %
Gács 18 3.31 %
Divény 15 2.76 %
Losonctamási 12 2.21 %
Lónyabánya 11 2.03 %
Terbeléd 10 1.84 %
Bolyk 8 1.47 %
Vámosfalva 7 1.29 %
Dabar 6 1.10 %
Patakalja 6 1.10 %
Vilke 6 1.10 %
Panyidaróc 6 1.10 %
Ragyolc 5 0.92 %
Rózsaszállás 5 0.92 %
Füleksávoly 5 0.92 %
Budaszállás 4 0.74 %
Miksi 4 0.74 %
Tósár 4 0.74 %
Maskófalva 4 0.74 %
Tugár 3 0.55 %
Csákányháza 3 0.55 %
Gácsprága 3 0.55 %
Gácsfalva 3 0.55 %
Sátorosbánya 3 0.55 %
Pinc 3 0.55 %
Fűrész 2 0.37 %
Nagylibercse 2 0.37 %
Gácsliget 2 0.37 %
Perse 2 0.37 %
Kotmány 2 0.37 %
Jelsőc 2 0.37 %
Fülekkovácsi 2 0.37 %
Ipolynyitra 1 0.18 %
Bozita 1 0.18 %
Gömörsíd 1 0.18 %
Fülekpüspöki 1 0.18 %
Gácslápos 1 0.18 %
Tőrincs 1 0.18 %
Rapp 1 0.18 %
Rátkapuszta 1 0.18 %
Csomatelke 1 0.18 %
Romhánypuszta 1 0.18 %
Fülekpilis 1 0.18 %
Mucsény 1 0.18 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 24.89 %
Tőrincs 30 12.66 %
Fülek 26 10.97 %
Jelsőc 10 4.22 %
Vilke 9 3.80 %
Gömörsíd 9 3.80 %
Panyidaróc 8 3.38 %
Nagydaróc 7 2.95 %
Bolgárom 5 2.11 %
Losonctamási 4 1.69 %
Gácsfalva 4 1.69 %
Ipolynyitra 4 1.69 %
Kotmány 4 1.69 %
Divény 4 1.69 %
Fűrész 3 1.27 %
Gács 3 1.27 %
Csákányháza 3 1.27 %
Csomatelke 3 1.27 %
Videfalva 3 1.27 %
Füleksávoly 3 1.27 %
Fülekpilis 3 1.27 %
Lónyabánya 3 1.27 %
Mucsény 3 1.27 %
Tugár 2 0.84 %
Fülekpüspöki 2 0.84 %
Miksi 2 0.84 %
Bolyk 2 0.84 %
Vámosfalva 2 0.84 %
Tósár 2 0.84 %
Ipolygalsa 2 0.84 %
Dabar 2 0.84 %
Budaszállás 1 0.42 %
Perse 1 0.42 %
Terbeléd 1 0.42 %
Rózsaszállás 1 0.42 %
Rapp 1 0.42 %
Ragyolc 1 0.42 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 19.45 %
Fülek 112 19.28 %
Ipolygalsa 92 15.83 %
Terbeléd 29 4.99 %
Nagydaróc 19 3.27 %
Füleksávoly 17 2.93 %
Ipolynyitra 13 2.24 %
Fülekpüspöki 11 1.89 %
Bolyk 11 1.89 %
Bozita 11 1.89 %
Videfalva 10 1.72 %
Csákányháza 10 1.72 %
Ragyolc 9 1.55 %
Rapp 9 1.55 %
Gömörsíd 9 1.55 %
Fülekkovácsi 8 1.38 %
Panyidaróc 7 1.20 %
Rátkapuszta 7 1.20 %
Perse 6 1.03 %
Csomatelke 6 1.03 %
Bolgárom 5 0.86 %
Losonctamási 4 0.69 %
Gács 4 0.69 %
Fülekpilis 4 0.69 %
Béna 4 0.69 %
Vámosfalva 4 0.69 %
Pinc 3 0.52 %
Miksi 3 0.52 %
Vilke 3 0.52 %
Gácsliget 3 0.52 %
Dabar 3 0.52 %
Sőreg 3 0.52 %
Tőrincs 2 0.34 %
Budaszállás 1 0.17 %
Maskófalva 1 0.17 %
Gácslápos 1 0.17 %
Ábelfalva 1 0.17 %
Tugár 1 0.17 %
Mucsény 1 0.17 %
Kalonda 1 0.17 %
Lónyabánya 1 0.17 %
Rózsaszállás 1 0.17 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 56.56 %
Fülek 28 3.79 %
Videfalva 27 3.65 %
Lónyabánya 24 3.25 %
Divény 22 2.98 %
Dabar 22 2.98 %
Losonctamási 20 2.71 %
Gács 14 1.89 %
Vámosfalva 13 1.76 %
Rózsaszállás 9 1.22 %
Bolyk 9 1.22 %
Terbeléd 8 1.08 %
Nagylibercse 6 0.81 %
Jelsőc 6 0.81 %
Vilke 6 0.81 %
Panyidaróc 6 0.81 %
Romhánypuszta 5 0.68 %
Csomatelke 5 0.68 %
Tósár 5 0.68 %
Gácsfalva 5 0.68 %
Tugár 4 0.54 %
Bozita 4 0.54 %
Mucsény 4 0.54 %
Budaszállás 4 0.54 %
Rapp 4 0.54 %
Kétkeresztúr 3 0.41 %
Fülekpüspöki 3 0.41 %
Gácsliget 3 0.41 %
Sátorosbánya 3 0.41 %
Füleksávoly 3 0.41 %
Gácsprága 3 0.41 %
Gergelyfalva 3 0.41 %
Ragyolc 3 0.41 %
Nagydaróc 3 0.41 %
Rátkapuszta 3 0.41 %
Ipolygalsa 2 0.27 %
Tőrincs 2 0.27 %
Ipolynyitra 2 0.27 %
Kalonda 2 0.27 %
Fülekkovácsi 2 0.27 %
Gácslápos 2 0.27 %
Fűrész 2 0.27 %
Maskófalva 2 0.27 %
Béna 1 0.14 %
Patakalja 1 0.14 %
Fülekpilis 1 0.14 %
Sőreg 1 0.14 %
Miksi 1 0.14 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 43.70 %
Videfalva 174 18.41 %
Losonctamási 34 3.60 %
Vámosfalva 24 2.54 %
Gács 24 2.54 %
Divény 22 2.33 %
Lónyabánya 21 2.22 %
Terbeléd 18 1.90 %
Bozita 18 1.90 %
Tugár 17 1.80 %
Fülek 14 1.48 %
Bolyk 11 1.16 %
Panyidaróc 8 0.85 %
Maskófalva 8 0.85 %
Csákányháza 8 0.85 %
Mucsény 8 0.85 %
Gácsfalva 8 0.85 %
Dabar 7 0.74 %
Budaszállás 7 0.74 %
Gácsliget 7 0.74 %
Rózsaszállás 7 0.74 %
Romhánypuszta 7 0.74 %
Pinc 5 0.53 %
Gácslápos 5 0.53 %
Rapp 4 0.42 %
Vilke 4 0.42 %
Kétkeresztúr 4 0.42 %
Kotmány 4 0.42 %
Tőrincs 4 0.42 %
Patakalja 4 0.42 %
Tósár 4 0.42 %
Fülekkovácsi 4 0.42 %
Jelsőc 3 0.32 %
Nagylibercse 3 0.32 %
Kalonda 3 0.32 %
Gömörsíd 3 0.32 %
Fűrész 3 0.32 %
Fülekpüspöki 2 0.21 %
Miksi 2 0.21 %
Ipolygalsa 2 0.21 %
Ragyolc 2 0.21 %
Nagydaróc 2 0.21 %
Rátkapuszta 2 0.21 %
Gergelyfalva 2 0.21 %
Füleksávoly 2 0.21 %
Csomatelke 1 0.11 %
Sőreg 1 0.11 %
Parlagos 1 0.11 %
Bolgárom 1 0.11 %
Ábelfalva 1 0.11 %
Ipolynyitra 1 0.11 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 38.39 %
Losonc 253 13.86 %
Ragyolc 150 8.21 %
Fülekpüspöki 126 6.90 %
Gömörsíd 88 4.82 %
Csomatelke 75 4.11 %
Béna 48 2.63 %
Csákányháza 45 2.46 %
Füleksávoly 33 1.81 %
Fülekkovácsi 32 1.75 %
Sőreg 30 1.64 %
Nagydaróc 30 1.64 %
Vilke 25 1.37 %
Rapp 25 1.37 %
Bolgárom 25 1.37 %
Perse 19 1.04 %
Panyidaróc 16 0.88 %
Ipolygalsa 14 0.77 %
Terbeléd 14 0.77 %
Kalonda 13 0.71 %
Pinc 10 0.55 %
Bozita 10 0.55 %
Fülekpilis 9 0.49 %
Mucsény 9 0.49 %
Rátkapuszta 7 0.38 %
Bolyk 6 0.33 %
Losonctamási 6 0.33 %
Gácsfalva 4 0.22 %
Videfalva 4 0.22 %
Gács 4 0.22 %
Lónyabánya 2 0.11 %
Rózsaszállás 2 0.11 %
Sátorosbánya 2 0.11 %
Ipolynyitra 2 0.11 %
Divény 2 0.11 %
Vámosfalva 2 0.11 %
Patakalja 1 0.05 %
Gácsliget 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Fűrész 1 0.05 %
Kétkeresztúr 1 0.05 %
Tőrincs 1 0.05 %
Tugár 1 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.05 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 32.42 %
Divény 116 8.55 %
Gács 76 5.60 %
Rózsaszállás 72 5.31 %
Videfalva 69 5.08 %
Lónyabánya 63 4.64 %
Losonctamási 57 4.20 %
Vámosfalva 56 4.13 %
Fülek 38 2.80 %
Bozita 31 2.28 %
Gácsfalva 29 2.14 %
Dabar 28 2.06 %
Kotmány 23 1.69 %
Rapp 17 1.25 %
Fűrész 15 1.11 %
Sátorosbánya 13 0.96 %
Vilke 12 0.88 %
Budaszállás 12 0.88 %
Panyidaróc 12 0.88 %
Bolyk 12 0.88 %
Tugár 10 0.74 %
Ragyolc 10 0.74 %
Patakalja 9 0.66 %
Terbeléd 9 0.66 %
Nagylibercse 9 0.66 %
Mucsény 9 0.66 %
Nagydaróc 9 0.66 %
Tósár 8 0.59 %
Rátkapuszta 8 0.59 %
Maskófalva 8 0.59 %
Kalonda 8 0.59 %
Füleksávoly 8 0.59 %
Pinc 6 0.44 %
Gácsliget 6 0.44 %
Gácslápos 6 0.44 %
Romhánypuszta 5 0.37 %
Kétkeresztúr 5 0.37 %
Jelsőc 5 0.37 %
Ipolygalsa 5 0.37 %
Lentő 5 0.37 %
Fülekpüspöki 4 0.29 %
Fülekkovácsi 4 0.29 %
Miksi 4 0.29 %
Ábelfalva 4 0.29 %
Fülekpilis 3 0.22 %
Csákányháza 3 0.22 %
Béna 2 0.15 %
Sőreg 2 0.15 %
Parlagos 2 0.15 %
Tőrincs 2 0.15 %
Perse 1 0.07 %
Gácsprága 1 0.07 %
Gömörsíd 1 0.07 %
Bolgárom 1 0.07 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 46.20 %
Videfalva 18 5.70 %
Fülek 14 4.43 %
Vámosfalva 13 4.11 %
Terbeléd 10 3.16 %
Gács 9 2.85 %
Divény 9 2.85 %
Lónyabánya 9 2.85 %
Bozita 6 1.90 %
Fűrész 5 1.58 %
Tósár 5 1.58 %
Nagylibercse 4 1.27 %
Losonctamási 4 1.27 %
Rátkapuszta 4 1.27 %
Rapp 4 1.27 %
Kotmány 3 0.95 %
Mucsény 3 0.95 %
Panyidaróc 3 0.95 %
Tugár 3 0.95 %
Sátorosbánya 3 0.95 %
Maskófalva 2 0.63 %
Füleksávoly 2 0.63 %
Nagydaróc 2 0.63 %
Romhánypuszta 2 0.63 %
Bolyk 2 0.63 %
Gömörsíd 2 0.63 %
Gácsfalva 2 0.63 %
Gácslápos 2 0.63 %
Ragyolc 2 0.63 %
Gácsprága 2 0.63 %
Kétkeresztúr 2 0.63 %
Patakalja 1 0.32 %
Pinc 1 0.32 %
Fülekpüspöki 1 0.32 %
Rózsaszállás 1 0.32 %
Miksi 1 0.32 %
Jelsőc 1 0.32 %
Fülekpilis 1 0.32 %
Fülekkovácsi 1 0.32 %
Dabar 1 0.32 %
Csomatelke 1 0.32 %
Csákányháza 1 0.32 %
Budaszállás 1 0.32 %
Vilke 1 0.32 %
Ipolygalsa 1 0.32 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 41.54 %
Fülek 25 5.35 %
Videfalva 22 4.71 %
Lónyabánya 22 4.71 %
Losonctamási 18 3.85 %
Gács 17 3.64 %
Vámosfalva 17 3.64 %
Dabar 12 2.57 %
Divény 9 1.93 %
Gömörsíd 9 1.93 %
Fűrész 7 1.50 %
Csákányháza 7 1.50 %
Terbeléd 6 1.28 %
Bozita 6 1.28 %
Gácsliget 6 1.28 %
Kalonda 5 1.07 %
Nagydaróc 5 1.07 %
Mucsény 5 1.07 %
Rózsaszállás 5 1.07 %
Csomatelke 5 1.07 %
Bolyk 5 1.07 %
Sátorosbánya 4 0.86 %
Gácsfalva 3 0.64 %
Budaszállás 3 0.64 %
Jelsőc 3 0.64 %
Fülekkovácsi 3 0.64 %
Fülekpilis 3 0.64 %
Pinc 3 0.64 %
Kotmány 3 0.64 %
Tugár 3 0.64 %
Ipolynyitra 3 0.64 %
Panyidaróc 3 0.64 %
Nagylibercse 2 0.43 %
Fülekpüspöki 2 0.43 %
Perse 2 0.43 %
Ipolygalsa 2 0.43 %
Rapp 2 0.43 %
Rátkapuszta 2 0.43 %
Tósár 2 0.43 %
Maskófalva 1 0.21 %
Romhánypuszta 1 0.21 %
Gácslápos 1 0.21 %
Ragyolc 1 0.21 %
Tőrincs 1 0.21 %
Vilke 1 0.21 %
Bolgárom 1 0.21 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 61.05 %
Gács 58 4.40 %
Videfalva 53 4.02 %
Divény 49 3.72 %
Fülek 39 2.96 %
Lónyabánya 34 2.58 %
Losonctamási 29 2.20 %
Vámosfalva 20 1.52 %
Dabar 20 1.52 %
Gácsfalva 17 1.29 %
Tugár 10 0.76 %
Fülekkovácsi 10 0.76 %
Terbeléd 9 0.68 %
Panyidaróc 9 0.68 %
Bozita 8 0.61 %
Vilke 8 0.61 %
Budaszállás 8 0.61 %
Rózsaszállás 8 0.61 %
Bolyk 7 0.53 %
Rapp 7 0.53 %
Ipolygalsa 7 0.53 %
Pinc 7 0.53 %
Fűrész 7 0.53 %
Ábelfalva 7 0.53 %
Jelsőc 6 0.46 %
Ragyolc 6 0.46 %
Kalonda 5 0.38 %
Kotmány 5 0.38 %
Nagydaróc 5 0.38 %
Patakalja 4 0.30 %
Gácsliget 4 0.30 %
Gácslápos 4 0.30 %
Miksi 4 0.30 %
Gömörsíd 4 0.30 %
Parlagos 3 0.23 %
Tőrincs 3 0.23 %
Nagylibercse 3 0.23 %
Füleksávoly 3 0.23 %
Ipolynyitra 3 0.23 %
Maskófalva 3 0.23 %
Fülekpüspöki 2 0.15 %
Béna 2 0.15 %
Rátkapuszta 2 0.15 %
Csákányháza 2 0.15 %
Mucsény 2 0.15 %
Sőreg 2 0.15 %
Tósár 2 0.15 %
Perse 2 0.15 %
Romhánypuszta 1 0.08 %
Lentő 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Kétkeresztúr 1 0.08 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 20.70 %
Lónyabánya 165 20.57 %
Divény 72 8.98 %
Vámosfalva 64 7.98 %
Rózsaszállás 27 3.37 %
Dabar 25 3.12 %
Fülek 19 2.37 %
Losonctamási 19 2.37 %
Videfalva 18 2.24 %
Gács 16 2.00 %
Nagydaróc 13 1.62 %
Patakalja 13 1.62 %
Kétkeresztúr 11 1.37 %
Kotmány 10 1.25 %
Fülekkovácsi 9 1.12 %
Tugár 9 1.12 %
Fűrész 8 1.00 %
Vilke 7 0.87 %
Csomatelke 6 0.75 %
Gácsliget 5 0.62 %
Terbeléd 5 0.62 %
Mucsény 4 0.50 %
Kalonda 4 0.50 %
Bozita 3 0.37 %
Bolyk 3 0.37 %
Gergelyfalva 3 0.37 %
Romhánypuszta 3 0.37 %
Jelsőc 3 0.37 %
Füleksávoly 3 0.37 %
Ragyolc 2 0.25 %
Tőrincs 2 0.25 %
Miksi 2 0.25 %
Panyidaróc 2 0.25 %
Ipolygalsa 2 0.25 %
Gácsfalva 2 0.25 %
Fülekpilis 2 0.25 %
Budaszállás 2 0.25 %
Gömörsíd 2 0.25 %
Bolgárom 2 0.25 %
Rátkapuszta 2 0.25 %
Csákányháza 2 0.25 %
Nagylibercse 1 0.12 %
Fülekpüspöki 1 0.12 %
Ipolynyitra 1 0.12 %
Lentő 1 0.12 %
Sátorosbánya 1 0.12 %
Parlagos 1 0.12 %
Pinc 1 0.12 %
Rapp 1 0.12 %
Tósár 1 0.12 %
Ábelfalva 1 0.12 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 32.68 %
Fülek 431 15.62 %
Rátkapuszta 111 4.02 %
Terbeléd 104 3.77 %
Videfalva 89 3.22 %
Sátorosbánya 80 2.90 %
Gács 73 2.64 %
Losonctamási 62 2.25 %
Tugár 61 2.21 %
Divény 58 2.10 %
Bozita 55 1.99 %
Lónyabánya 53 1.92 %
Vámosfalva 47 1.70 %
Gácsfalva 43 1.56 %
Ragyolc 43 1.56 %
Romhánypuszta 42 1.52 %
Fülekpüspöki 41 1.49 %
Budaszállás 37 1.34 %
Bolyk 37 1.34 %
Fülekkovácsi 36 1.30 %
Mucsény 35 1.27 %
Csákányháza 35 1.27 %
Csomatelke 32 1.16 %
Rapp 29 1.05 %
Nagydaróc 29 1.05 %
Ipolygalsa 22 0.80 %
Rózsaszállás 21 0.76 %
Gácsliget 18 0.65 %
Gácslápos 18 0.65 %
Fülekpilis 17 0.62 %
Panyidaróc 15 0.54 %
Dabar 14 0.51 %
Gömörsíd 14 0.51 %
Patakalja 13 0.47 %
Fűrész 13 0.47 %
Kotmány 13 0.47 %
Parlagos 12 0.43 %
Perse 12 0.43 %
Tósár 12 0.43 %
Gergelyfalva 12 0.43 %
Tőrincs 10 0.36 %
Ipolynyitra 9 0.33 %
Maskófalva 9 0.33 %
Füleksávoly 7 0.25 %
Sőreg 6 0.22 %
Miksi 6 0.22 %
Jelsőc 5 0.18 %
Kalonda 5 0.18 %
Bolgárom 5 0.18 %
Kétkeresztúr 5 0.18 %
Vilke 5 0.18 %
Pinc 5 0.18 %
Nagylibercse 4 0.14 %
Ábelfalva 2 0.07 %
Béna 2 0.07 %
Gácsprága 1 0.04 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 23.80 %
Fülek 25 6.33 %
Gömörsíd 15 3.80 %
Divény 14 3.54 %
Videfalva 12 3.04 %
Losonctamási 9 2.28 %
Mucsény 6 1.52 %
Ragyolc 6 1.52 %
Csomatelke 6 1.52 %
Budaszállás 6 1.52 %
Gács 5 1.27 %
Füleksávoly 5 1.27 %
Lónyabánya 5 1.27 %
Patakalja 5 1.27 %
Vámosfalva 5 1.27 %
Gácsfalva 5 1.27 %
Sátorosbánya 4 1.01 %
Fülekpüspöki 4 1.01 %
Terbeléd 3 0.76 %
Dabar 3 0.76 %
Vilke 2 0.51 %
Tugár 2 0.51 %
Csákányháza 2 0.51 %
Bolyk 2 0.51 %
Nagylibercse 2 0.51 %
Rózsaszállás 2 0.51 %
Rátkapuszta 2 0.51 %
Ipolygalsa 2 0.51 %
Jelsőc 2 0.51 %
Kalonda 2 0.51 %
Fűrész 2 0.51 %
Bolgárom 2 0.51 %
Kétkeresztúr 2 0.51 %
Panyidaróc 1 0.25 %
Pinc 1 0.25 %
Nagydaróc 1 0.25 %
Fülekkovácsi 1 0.25 %
Tőrincs 1 0.25 %
Gácsprága 1 0.25 %
Perse 1 0.25 %
Miksi 1 0.25 %
Rapp 1 0.25 %
Gergelyfalva 1 0.25 %
Gácslápos 1 0.25 %
Ipolynyitra 1 0.25 %
Kotmány 1 0.25 %
Ábelfalva 1 0.25 %
Tósár 1 0.25 %
Sőreg 1 0.25 %
Romhánypuszta 1 0.25 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 27.06 %
Divény 35 9.28 %
Fülek 26 6.90 %
Videfalva 16 4.24 %
Gács 14 3.71 %
Lónyabánya 11 2.92 %
Dabar 11 2.92 %
Ragyolc 9 2.39 %
Losonctamási 8 2.12 %
Vámosfalva 8 2.12 %
Kotmány 8 2.12 %
Tugár 7 1.86 %
Rózsaszállás 7 1.86 %
Terbeléd 6 1.59 %
Gácsfalva 6 1.59 %
Jelsőc 5 1.33 %
Fűrész 4 1.06 %
Csákányháza 4 1.06 %
Rátkapuszta 3 0.80 %
Sátorosbánya 3 0.80 %
Csomatelke 3 0.80 %
Fülekpüspöki 3 0.80 %
Tósár 2 0.53 %
Bozita 2 0.53 %
Nagylibercse 2 0.53 %
Ipolynyitra 2 0.53 %
Maskófalva 2 0.53 %
Budaszállás 2 0.53 %
Patakalja 2 0.53 %
Gömörsíd 2 0.53 %
Bolyk 2 0.53 %
Fülekpilis 2 0.53 %
Panyidaróc 2 0.53 %
Bolgárom 2 0.53 %
Pinc 2 0.53 %
Gácsliget 1 0.27 %
Mucsény 1 0.27 %
Vilke 1 0.27 %
Tőrincs 1 0.27 %
Ábelfalva 1 0.27 %
Miksi 1 0.27 %
Füleksávoly 1 0.27 %
Gácslápos 1 0.27 %
Romhánypuszta 1 0.27 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 55.22 %
Videfalva 19 4.83 %
Gács 13 3.31 %
Fülek 12 3.05 %
Losonctamási 12 3.05 %
Divény 12 3.05 %
Lónyabánya 11 2.80 %
Vilke 10 2.54 %
Panyidaróc 8 2.04 %
Terbeléd 7 1.78 %
Vámosfalva 7 1.78 %
Dabar 6 1.53 %
Rapp 6 1.53 %
Nagylibercse 6 1.53 %
Rózsaszállás 4 1.02 %
Fülekpüspöki 4 1.02 %
Bolyk 4 1.02 %
Csákányháza 4 1.02 %
Patakalja 3 0.76 %
Maskófalva 3 0.76 %
Rátkapuszta 3 0.76 %
Fülekkovácsi 3 0.76 %
Fűrész 3 0.76 %
Gácsfalva 3 0.76 %
Romhánypuszta 2 0.51 %
Fülekpilis 2 0.51 %
Sátorosbánya 2 0.51 %
Perse 2 0.51 %
Jelsőc 2 0.51 %
Ábelfalva 2 0.51 %
Budaszállás 1 0.25 %
Tósár 1 0.25 %
Lentő 1 0.25 %
Nagydaróc 1 0.25 %
Pinc 1 0.25 %
Mucsény 1 0.25 %
Ipolygalsa 1 0.25 %
Gácslápos 1 0.25 %
Csomatelke 1 0.25 %
Kalonda 1 0.25 %
Ragyolc 1 0.25 %
Béna 1 0.25 %
Kotmány 1 0.25 %
Gácsliget 1 0.25 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 43.26 %
Divény 313 7.73 %
Vámosfalva 241 5.95 %
Lónyabánya 241 5.95 %
Videfalva 209 5.16 %
Fülek 127 3.14 %
Gács 116 2.87 %
Losonctamási 112 2.77 %
Dabar 108 2.67 %
Rózsaszállás 86 2.12 %
Rapp 57 1.41 %
Patakalja 50 1.24 %
Fűrész 50 1.24 %
Kotmány 47 1.16 %
Gácsfalva 46 1.14 %
Terbeléd 43 1.06 %
Tugár 40 0.99 %
Budaszállás 34 0.84 %
Bolyk 32 0.79 %
Bozita 29 0.72 %
Panyidaróc 25 0.62 %
Nagydaróc 24 0.59 %
Gergelyfalva 20 0.49 %
Mucsény 20 0.49 %
Sátorosbánya 19 0.47 %
Gácslápos 17 0.42 %
Tósár 16 0.40 %
Ragyolc 15 0.37 %
Fülekkovácsi 15 0.37 %
Nagylibercse 15 0.37 %
Pinc 13 0.32 %
Ipolygalsa 13 0.32 %
Kétkeresztúr 11 0.27 %
Fülekpüspöki 10 0.25 %
Vilke 10 0.25 %
Rátkapuszta 10 0.25 %
Kalonda 8 0.20 %
Maskófalva 8 0.20 %
Gácsliget 7 0.17 %
Miksi 7 0.17 %
Fülekpilis 7 0.17 %
Csákányháza 5 0.12 %
Ábelfalva 5 0.12 %
Gömörsíd 4 0.10 %
Jelsőc 4 0.10 %
Romhánypuszta 4 0.10 %
Füleksávoly 4 0.10 %
Parlagos 3 0.07 %
Lentő 2 0.05 %
Csomatelke 2 0.05 %
Perse 2 0.05 %
Gácsprága 1 0.02 %
Tőrincs 1 0.02 %
Sőreg 1 0.02 %
Béna 1 0.02 %
Bolgárom 1 0.02 %
Ipolynyitra 1 0.02 %
Losonc 3 173 63.66 %
Videfalva 200 4.01 %
Gács 166 3.33 %
Fülek 165 3.31 %
Losonctamási 116 2.33 %
Lónyabánya 109 2.19 %
Divény 98 1.97 %
Vámosfalva 75 1.50 %
Panyidaróc 58 1.16 %
Rapp 57 1.14 %
Terbeléd 48 0.96 %
Bolyk 47 0.94 %
Gácsfalva 46 0.92 %
Vilke 42 0.84 %
Dabar 39 0.78 %
Patakalja 37 0.74 %
Rózsaszállás 32 0.64 %
Pinc 30 0.60 %
Mucsény 25 0.50 %
Tugár 24 0.48 %
Miksi 23 0.46 %
Fülekpüspöki 22 0.44 %
Fülekkovácsi 21 0.42 %
Nagydaróc 20 0.40 %
Ragyolc 19 0.38 %
Budaszállás 18 0.36 %
Gergelyfalva 17 0.34 %
Maskófalva 16 0.32 %
Rátkapuszta 14 0.28 %
Kalonda 14 0.28 %
Fűrész 14 0.28 %
Romhánypuszta 13 0.26 %
Bozita 13 0.26 %
Nagylibercse 10 0.20 %
Kétkeresztúr 10 0.20 %
Tósár 10 0.20 %
Jelsőc 10 0.20 %
Csomatelke 9 0.18 %
Kotmány 9 0.18 %
Ipolygalsa 9 0.18 %
Fülekpilis 9 0.18 %
Ábelfalva 8 0.16 %
Gácsliget 8 0.16 %
Gácslápos 8 0.16 %
Füleksávoly 8 0.16 %
Sátorosbánya 8 0.16 %
Perse 7 0.14 %
Ipolynyitra 6 0.12 %
Lentő 4 0.08 %
Csákányháza 4 0.08 %
Tőrincs 4 0.08 %
Bolgárom 3 0.06 %
Parlagos 3 0.06 %
Gömörsíd 2 0.04 %
Sőreg 1 0.02 %
Béna 1 0.02 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 53.41 %
Divény 82 4.70 %
Fülek 74 4.24 %
Videfalva 62 3.55 %
Vámosfalva 61 3.50 %
Gács 60 3.44 %
Losonctamási 55 3.15 %
Lónyabánya 48 2.75 %
Patakalja 29 1.66 %
Dabar 26 1.49 %
Terbeléd 24 1.38 %
Bolyk 20 1.15 %
Rapp 18 1.03 %
Rózsaszállás 15 0.86 %
Panyidaróc 15 0.86 %
Vilke 15 0.86 %
Sátorosbánya 14 0.80 %
Gácsfalva 14 0.80 %
Tugár 13 0.74 %
Fűrész 13 0.74 %
Miksi 12 0.69 %
Bozita 12 0.69 %
Mucsény 10 0.57 %
Ragyolc 9 0.52 %
Rátkapuszta 9 0.52 %
Kotmány 8 0.46 %
Gácsliget 8 0.46 %
Fülekpüspöki 8 0.46 %
Ipolygalsa 7 0.40 %
Budaszállás 7 0.40 %
Romhánypuszta 7 0.40 %
Csomatelke 6 0.34 %
Ábelfalva 6 0.34 %
Gergelyfalva 5 0.29 %
Nagylibercse 5 0.29 %
Jelsőc 5 0.29 %
Nagydaróc 5 0.29 %
Gácslápos 5 0.29 %
Maskófalva 4 0.23 %
Füleksávoly 4 0.23 %
Lentő 4 0.23 %
Kétkeresztúr 4 0.23 %
Pinc 3 0.17 %
Csákányháza 3 0.17 %
Gömörsíd 3 0.17 %
Tósár 3 0.17 %
Kalonda 3 0.17 %
Tőrincs 3 0.17 %
Fülekpilis 2 0.11 %
Perse 1 0.06 %
Ipolynyitra 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Sőreg 1 0.06 %
Fülekkovácsi 1 0.06 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 24.23 %
Fülek 10 4.41 %
Losonctamási 7 3.08 %
Divény 5 2.20 %
Videfalva 4 1.76 %
Nagylibercse 4 1.76 %
Lónyabánya 4 1.76 %
Kotmány 4 1.76 %
Ragyolc 4 1.76 %
Mucsény 4 1.76 %
Fűrész 3 1.32 %
Gácsfalva 3 1.32 %
Sátorosbánya 3 1.32 %
Patakalja 3 1.32 %
Vámosfalva 3 1.32 %
Gács 3 1.32 %
Bolyk 3 1.32 %
Jelsőc 2 0.88 %
Budaszállás 2 0.88 %
Panyidaróc 2 0.88 %
Pinc 2 0.88 %
Rapp 2 0.88 %
Fülekpüspöki 1 0.44 %
Gergelyfalva 1 0.44 %
Kétkeresztúr 1 0.44 %
Lentő 1 0.44 %
Vilke 1 0.44 %
Gácsliget 1 0.44 %
Perse 1 0.44 %
Béna 1 0.44 %
Miksi 1 0.44 %
Füleksávoly 1 0.44 %
Gömörsíd 1 0.44 %
Bozita 1 0.44 %
Sőreg 1 0.44 %
Terbeléd 1 0.44 %
Tugár 1 0.44 %
Fülekkovácsi 1 0.44 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 32.43 %
Fülek 644 17.67 %
Ragyolc 275 7.54 %
Fülekpüspöki 154 4.22 %
Csomatelke 118 3.24 %
Csákányháza 116 3.18 %
Nagydaróc 97 2.66 %
Gömörsíd 95 2.61 %
Béna 84 2.30 %
Vilke 66 1.81 %
Rapp 65 1.78 %
Fülekkovácsi 60 1.65 %
Panyidaróc 58 1.59 %
Füleksávoly 54 1.48 %
Videfalva 54 1.48 %
Perse 50 1.37 %
Sőreg 47 1.29 %
Pinc 47 1.29 %
Ipolygalsa 46 1.26 %
Miksi 45 1.23 %
Terbeléd 36 0.99 %
Bolgárom 32 0.88 %
Kalonda 31 0.85 %
Gács 27 0.74 %
Mucsény 22 0.60 %
Fülekpilis 17 0.47 %
Ipolynyitra 16 0.44 %
Bolyk 15 0.41 %
Divény 14 0.38 %
Rátkapuszta 9 0.25 %
Losonctamási 9 0.25 %
Lónyabánya 8 0.22 %
Jelsőc 7 0.19 %
Kétkeresztúr 7 0.19 %
Vámosfalva 6 0.16 %
Sátorosbánya 6 0.16 %
Rózsaszállás 6 0.16 %
Tőrincs 6 0.16 %
Patakalja 6 0.16 %
Bozita 5 0.14 %
Gácsfalva 5 0.14 %
Fűrész 5 0.14 %
Dabar 4 0.11 %
Kotmány 3 0.08 %
Romhánypuszta 3 0.08 %
Nagylibercse 2 0.05 %
Tósár 1 0.03 %
Tugár 1 0.03 %
Maskófalva 1 0.03 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gácsprága 1 0.03 %
Budaszállás 1 0.03 %
Gácslápos 1 0.03 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 23.54 %
Ragyolc 327 16.45 %
Losonc 324 16.30 %
Fülekpüspöki 128 6.44 %
Csákányháza 93 4.68 %
Csomatelke 77 3.87 %
Béna 76 3.82 %
Gömörsíd 64 3.22 %
Rapp 51 2.57 %
Nagydaróc 46 2.31 %
Vilke 34 1.71 %
Füleksávoly 32 1.61 %
Perse 29 1.46 %
Sőreg 28 1.41 %
Fülekkovácsi 28 1.41 %
Pinc 23 1.16 %
Bolgárom 22 1.11 %
Terbeléd 22 1.11 %
Kalonda 21 1.06 %
Panyidaróc 15 0.75 %
Miksi 15 0.75 %
Mucsény 13 0.65 %
Fülekpilis 11 0.55 %
Bolyk 9 0.45 %
Sátorosbánya 9 0.45 %
Ipolygalsa 7 0.35 %
Videfalva 6 0.30 %
Bozita 6 0.30 %
Ipolynyitra 4 0.20 %
Rátkapuszta 3 0.15 %
Jelsőc 2 0.10 %
Gács 2 0.10 %
Divény 2 0.10 %
Losonctamási 2 0.10 %
Kétkeresztúr 1 0.05 %
Budaszállás 1 0.05 %
Rózsaszállás 1 0.05 %
Dabar 1 0.05 %
Maskófalva 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Tósár 1 0.05 %
Lónyabánya 1 0.05 %
Vámosfalva 1 0.05 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 36.22 %
Videfalva 88 5.65 %
Gács 87 5.59 %
Divény 85 5.46 %
Losonctamási 69 4.43 %
Fülek 69 4.43 %
Lónyabánya 64 4.11 %
Tósár 54 3.47 %
Vámosfalva 41 2.63 %
Gácsfalva 32 2.06 %
Bozita 29 1.86 %
Dabar 25 1.61 %
Bolyk 21 1.35 %
Terbeléd 18 1.16 %
Rapp 18 1.16 %
Rózsaszállás 18 1.16 %
Kotmány 18 1.16 %
Sátorosbánya 14 0.90 %
Budaszállás 14 0.90 %
Patakalja 14 0.90 %
Rátkapuszta 13 0.83 %
Maskófalva 13 0.83 %
Tugár 12 0.77 %
Vilke 12 0.77 %
Romhánypuszta 11 0.71 %
Mucsény 11 0.71 %
Fűrész 10 0.64 %
Ragyolc 10 0.64 %
Nagylibercse 9 0.58 %
Panyidaróc 9 0.58 %
Füleksávoly 9 0.58 %
Nagydaróc 8 0.51 %
Fülekkovácsi 7 0.45 %
Gácslápos 7 0.45 %
Pinc 6 0.39 %
Ábelfalva 6 0.39 %
Jelsőc 6 0.39 %
Kétkeresztúr 5 0.32 %
Gácsprága 5 0.32 %
Miksi 5 0.32 %
Tőrincs 5 0.32 %
Gácsliget 4 0.26 %
Parlagos 4 0.26 %
Lentő 4 0.26 %
Sőreg 4 0.26 %
Kalonda 4 0.26 %
Fülekpilis 3 0.19 %
Csomatelke 3 0.19 %
Fülekpüspöki 2 0.13 %
Csákányháza 2 0.13 %
Gergelyfalva 1 0.06 %
Bolgárom 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Ipolygalsa 1 0.06 %
Gömörsíd 1 0.06 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 614 48.85 %
Gács 150 11.93 %
Videfalva 41 3.26 %
Losonctamási 41 3.26 %
Lónyabánya 41 3.26 %
Divény 34 2.70 %
Fülek 32 2.55 %
Gácsfalva 29 2.31 %
Terbeléd 20 1.59 %
Patakalja 19 1.51 %
Vámosfalva 18 1.43 %
Bolyk 18 1.43 %
Fülekkovácsi 13 1.03 %
Dabar 12 0.95 %
Jelsőc 12 0.95 %
Panyidaróc 12 0.95 %
Rapp 10 0.80 %
Budaszállás 10 0.80 %
Mucsény 9 0.72 %
Gergelyfalva 8 0.64 %
Ragyolc 7 0.56 %
Nagylibercse 7 0.56 %
Gácslápos 7 0.56 %
Maskófalva 7 0.56 %
Vilke 6 0.48 %
Tugár 6 0.48 %
Romhánypuszta 6 0.48 %
Pinc 6 0.48 %
Gömörsíd 5 0.40 %
Kotmány 5 0.40 %
Fűrész 4 0.32 %
Bozita 4 0.32 %
Gácsliget 4 0.32 %
Rózsaszállás 4 0.32 %
Nagydaróc 4 0.32 %
Ipolynyitra 4 0.32 %