SK
LC
.....

Fülekpilis

Község

címer zászló
533 96% magyar 1910
53 28% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Pilis
Hivatalos szlovák megnevezés:
Pleš
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Cserhátvidék, Karancsvidék
Más földrajzi nevek:
(Erzsébetszállás), (Koplalópuszta), Levélszögpuszta, Magos-hegy, Ravaszlyuk
Koordináták:
48.23189545, 19.75116158
Terület:
9,78 km2
Rang:
község
Népesség:
220
Tszf. magasság:
223 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98531
Település kód:
511722
Szervezeti azonosító:
648299
Adóazonosító:
2021097221

A község a Karancs-vidék kistáj északi, a Cseres-hegység nyugati részén, a Mucsényi-patak völgyében fekszik, Losonctól 15 km-re délkeletre. Fülekpilis zsákfalu, közúton csak a Rappról (8 km) elágazó mellékúton, Mucsényen (5 km) keresztül közelíthető meg. Maga a falu 220 méteres tengerszint feletti magasságban egy medencében fekszik, a környező hegyek 330 méterig emelkednek. Területének csaknem a felét erdő borítja. Nyugatról Mucsény és Romhánypuszta, északról Terbeléd, északkeletről Rátkapuszta, délkeletről Csákányháza, délről Karancsberény községekkel határos. Déli határa egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Losonci járásához tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig végig a (változó területű) Losonci járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás). Területe 1952-ben Romhánypuszta önálló községgé ("Lipovany" néven) alakításával felére csökkent (20,14 km²-ről 9,78 km²-re).

Népesség

1910-ben 558, 1921-ben 617, 1938-ban pedig 923, többségében magyar nemzetiségű lakosa volt. Kis- és Nagyromhánypusztán a csehszlovák földbirtokreform keretében 48 szlovák család telepedett le, ennek eredményeként 1930-ra a község már szlovák többségű lett (1921-30 között a (cseh)szlovákok aránya 13,9 %-ról 54,7 %-ra nőtt). 1952-ben a kolónia önálló községgé alakult, Fülekpilis ugyanakkor 1938-1991 között népességének háromnegyedét elveszítette. 1991-2011 között a lakosságszám stabilan alakult, ugyanakkor a magyar nemzetiségűek aránya 59,5 %-ról 38,1 %-ra csökkent, így 2011-re a község szlovák relatív többségűvé vált (47,7 %). 2011-ben a lakosság 11,5 %-a vallotta magát roma nemzetiségűnek, ugyanakkor a roma etnikumhoz a lakosság 20 %-a tartozott. A túlnyomó többség (78,9 %) római katolikus vallású.

Történelem

Fülekpilist 1246-ban Pelys alakban említik először. A Zách-család birtoka, majd 1319-tól a Szécsényieké. Templomát 1397-ben szentelték fel. Lakói a 16. század közepén reformátusok lettek, katolikus plébániáját csak 1796-ban alapították újra. 1554 és 1594 között a török hódoltsághoz tartozott. 1828-ban 64 házában 578 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. A 19. században a Török család volt a legnagyobb birtokosa. 1920-ig Nógrád vármegye Füleki járásához tartozott. 1938 és 1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1952-ben a korábban Fülekpilishez tartozó Romhánypusztát önálló községgé alakították "Lipovany" néven.

Mai jelentősége

Szent Péternek és Pálnak szentelt római katolikus temploma 1829-30-ban épült klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

PILIS. Magyar falu Nógrád Vármegyében, földes Urai Darvas, és több Uraságok, lakosai katolikusok, és másfélék, fekszik Raphoz nem meszsze, melynek filiája, határja olly minéműségű, mint Bisztriczkáé, első osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Pilis, magyar falu, Nógrád vmegyében, 541 kath., 6 evang. lak. Kath. paroch. templom. Határa hegyes, meredek, s nem igen termékeny. F. u. Vattay, Battik, Básthy s m. t. Ut. p. Losoncz.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Fülekpilis. (Azelőtt Pilis.) Fülek közelében fekvő magyar kisközség. Házainak száma 80, lakosaié, a kik túlnyomóan róm. kath. vallásúak: 615. Postája, távírója és vasúti állomása Rapp. A Záh-nemzetség ősi birtoka. 1246-ban a Záh-nembeli I. Erazmus kezében találjuk. A XIV. század elején Varsányi Istváné volt, kinek hütlensége következtében I. Károly király 1319-ben Szécsényi Tamás föispánnak adományozta. 1548-ban Borsay Miklós, Uza Miklós és Dorcsányi Balázs voltak a földesurai. 1562-63-ban a hódoltsághoz tartozott, öt adóköteles házzal. 1598-ban Bornemisza György volt az ura. 1715-ben 10 magyar, 1720-ban 12 magyar és 3 tót háztartását vették fel. 1770-ben Darvas Ferencz, Básthy József, Bornemisza István, Balogh Péter, Kubinyi Ágost, Kiss József, Trajtler János és Mocsáry György voltak a földesurai, 1826-ban pedig a Vattay, a Battik és a Básthy-családok. Jelenleg Török Zoltán, Szakall István és Gellén Endre a nagyobb birtokosai. A róm. kath. plebánia 1397-ben már fennállott. 1796-ban állították ismét helyre. A mostani templom 1829-30-ban épült. A toronyban lévő egyik harang 1693-ból váló, »Sonet vox tua in auribus meis« felírattal. Ide tartoznak Nagyromhány- és Kisromhány-puszták. E két puszta helyén a középkorban Egyházas romhány és Nagyromhány nevű községek állottak, melyek 1496-ban a Romhányiak birtokában voltak, továbbá Bagó, Erzsébetszállás (azelőtt Gyugdel), Koplaló-telep, Levélszög-telep és Macskalyuk. Nagyromhány-puszta Török Zoltán volt főispán birtoka, a hol a mostani tulajdonos a régi Szerémy-kúria helyén 1893-ban kényelmes úrilakot építtetett. Az úrilak nevezetességei közé tartoznak az ott őrzött Alt-Wien porczellánok, régi érdekes butorok és a családi képtár, mely Török János nővéreinek: gróf Unwerth Ignáczné, Török Teréz és Hessen-Darmstadti herczegné. Török Sarolta, férjeiknek s ez utóbbi leszármazottjainak egykorú arczképeit foglalja magában. Kisromhánypusztán van Szakall István birtoka, kinek csinos úrilakát a régi kúria helyén Szakall Barnabás 1870-ben emeltette. A birtokon levő s már egyízben föltárt, de szünetelő kőszénbányát legközelebb ismét üzembe helyezik részvénytársasági alapon. A harmadik úrilak, mely a Petheő családé volt, most a Wladár örökösöké.

Magyar Katolikus Lexikon

Fülekpilis, v. Nógrád vm. (Pleš, Szl.): plébánia a v. rozsnyói egyhm. losonci esp. ker-ében. - 1246: Pelys. Tp-át 1397 e. ismeretlen tit. sztelték. Lakói 1550 k. 1796: alapították újra. Mai Szt Péter és Pál tp-át 1830: építették. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1940: m., szl. - Lakói 1940: 856 r.k., 7 ev., 4 izr., össz. 867; 1991: össz. 222, m. 132 (59,46%); 2001: össz. 224, m. 115 (51,34%). ** Schem. Ros. 1913:51. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Fülekpilis. Az Arpádházi királyok alatt a Zách-nemzetség fészke. Első okleveles említése 1246-ból való s ez időben a Zách-nemzetségbeli Erazmus majorátusa. Az 1300-as évek elején már Varsányi István kezén jegyzik fel, de ennek hűtlensége miatt 1319-ben Szécsényi Tamás főispánnak juttatja I. Károly király, ösi plébániája 1397-ben már fennállott. A XVI. században a Borsay-, Uza-, Dorcsányi-családok bírják, 1598-ban Bornemisza György a földesura. Későbbi birtokosok még itt a Básthy-, Kubinyi-, Mocsáry-, Vattay- és Darvas-, a legújabb időkben pedig a Török-, Szakáll- és Gellén-családok. A község területe 3500 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 923. Hozzátartozik: Bagó, Bányatelep, Erzsébetszállás, Gyulavölgypuszta, Kisromhánypuszta, Levélszögtelep, Nagyromhánypuszta, Szombatpuszta.

Névelőfordulások
1246
Pelys
1319
Pilis
1773
Piliss,
1786
Pilisch,
1808
Pilis,
1863
Pilis,
1907
Fülekpilis,
1920
Piliš,
1927
Pleš, Pilis,
1938
Fülekpilis,
1945
Pleš, Pilis,
1948
Pleš
1994
Pilis

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fülekpilis (Pleš) 7
Telefon: 0474399841
Fax: 0474399841

Honlap: obecples.biz...eb.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Plaucha Miroslav (Független)

Képviselő-testület:
Trčan Stanislav (Független)
Benčík Zsolt (MOST - HÍD)
Kmeť Tomáš (SMER-SD)
Benčík Tomáš (SMK-MKP)
Albert Peter (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
Független 20% Független 1 képviselö MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö SMER-SD 20% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö STRANA M... 20% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö 5 képviselö
Fülekpilisi Községi Hivatal

Fülekpilis 7

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 467 96%
szlovákok 8 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 13 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 488
magyarok 533 96%
szlovákok 22 4%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 558
magyarok 518 84%
szlovákok 86 14%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 7 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 617
magyarok 132 59%
szlovákok 90 41%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 222
magyarok 115 51%
szlovákok 106 47%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 224
magyarok 83 38%
szlovákok 104 48%
romák 25 11%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 5 2%
összlétszám 218
magyarok 53 28%
szlovákok 130 68%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 1%
ismeretlen 6 3%
összlétszám 191
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 143
Választási részvétel: 61.54 %
Kiadott boríték: 88
Bedobott boríték: 88

Polgármester

Érvényes szavazólap: 88
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Plaucha Miroslav 35 39.77 % Független
Molnárová Dorota 29 32.95 % MOST - HÍD
Benčík Tomáš 24 27.27 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Albert Peter 62 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Trčan Stanislav 61 Független
Benčík Zsolt 51 MOST - HÍD
Benčík Tomáš 40 SMK-MKP
Kmeť Tomáš 38 SMER-SD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
2018
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 20.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 176
Választási részvétel: 23.86 %
Kiadott boríték: 42
Bedobott boríték: 42
Választásra jogosult: 176
Választási részvétel: 22.73 %
Kiadott boríték: 40
Bedobott boríték: 40
Választásra jogosult: 156
Választási részvétel: 35,89 %
Kiadott boríték: 56
Bedobott boríték: 56

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 38
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 48
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 19 50.00 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 5 13.16 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 4 10.53 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Jaroslav Sekerka 4 10.53 % KSS
Ondrej Binder 2 5.26 % Független
Karol Konárik 1 2.63 % SNS
Ladislav Fízik 1 2.63 % ASV
Emil Samko 1 2.63 % KĽS
Pavel Chovanec 1 2.63 % ÚSVIT
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Marian Kotleba 18 46.15% ĽS Naše Slovensko
Marian Kotleba 20 41.67 % ĽSNS
Ján Lunter 13 27.08 % Független
Martin Juhaniak 6 12.50 % Független
Milan Urbáni 4 8.33 % SMS
Pavel Greksa 3 6.25 % Független
Miroslav Gálik 1 2.08 % NAS
Jozef Sásik 1 2.08 % SĽSAH
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Igor Kašper 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 42
Érvényes szavazólap: 54
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Branislav Hámorník 21 50.00% SMER - SD, KDH
Milan Spodniak 16 38.10% HZD, ĽS-HZDS
Martin Olšiak 14 33.33% SNS
Péter Csúsz 14 33.33% SMK-MKP
Attila Agócs 12 28.57% Független
Péter György 11 26.19% SMK-MKP
Juraj Pelč 10 23.81% Független
Róbert Eibner 9 21.43% MOST - HÍD
Pavol Baculík 8 19.05% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Zsuzsanna Szvorák 6 14.29% SMK-MKP
Štefan Kertész 5 11.90% MOST - HÍD
Zaher Mahmoud 4 9.52% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Rudolf Slivka 3 7.14% ND
Radovan Konečný 3 7.14% MOST - HÍD
Marcel Hudec 2 4.76% PD
Vladimír Cirbus 2 4.76% Független
Ján Krahulec 2 4.76% KSS
Vojtech Botoš 2 4.76% SRK
Radoslav Čičmanec 2 4.76% ASV
Milan Ďurák 1 2.38% SNS
Karol Márkuš 1 2.38% PD
Katarína Sabová 1 2.38% PD
Ľubomír Činčura 1 2.38% Független
Ján Karman 1 2.38% KSS
Ondrej Drugda 1 2.38% SĽS
Pavel Greksa 1 2.38% 99%
Marian Bozó 1 2.38% SMS
Marian Šulek 1 2.38% KSS
Mária Salajová 1 2.38% KSS
Peter Pánik 1 2.38% SĽS
Vladimír Rehánek 1 2.38% SMER - SD, KDH
Monika Albertiová 0 0.00% 99%
Miroslav Morháč 0 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Michal Novodomský 0 0.00% SMS
Ján Poničan 0 0.00% SNS
Ján Mičuda 0 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Kašiar 0 0.00% KSS
Igor Sivok 0 0.00% PD
František Kelemen 0 0.00% SĽS
Alena Rezková 0 0.00% Független
Milan Spodniak 17 31.48% DOMA DOBRE
Péter Csúsz 17 31.48% SMK-MKP
Attila Agócs 14 25.93% MOST - HÍD
Branislav Hámorník 12 22.22% SMER-SD
Péter György 11 20.37% SMK-MKP
Pavol Baculík 9 16.67% Független
László Kerekes 9 16.67% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 9 16.67% SMK-MKP
Jana Haláková 8 14.81% SMER-SD
Pavel Greksa 7 12.96% Független
Juraj Pelč 7 12.96% Független
Zaher Mahmoud 6 11.11% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zoltán Marcinkó 5 9.26% SMK-MKP
Karol Ferencz 4 7.41% MOST - HÍD
Július Čipčala 3 5.56% SRK
Jozef Bari 3 5.56% SRK
Ján Mičuda 3 5.56% SMER-SD
Matej Bella 3 5.56% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marek Hudec 3 5.56% ĽS Naše Slovensko
Rudolf Slivka 3 5.56% SNS
Radoslav Jánošik 3 5.56% ĽS Naše Slovensko
Pavol Križo 2 3.70% SNS
Milan Alberti 2 3.70% Független
Patrik Svediak 2 3.70% SME RODINA - Boris Kollár
Štefan Kertész 2 3.70% MOST - HÍD
Ondrej Drugda 2 3.70% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 1 1.85% KSS
Anna Václavíková 1 1.85% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
István Mázik 1 1.85% MKDA-MKDSZ
Tibor Tóth 1 1.85% MOST - HÍD
Denisa Nincová 1 1.85% Független
Radoslav Čičmanec 1 1.85% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1 1.85% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1 1.85% ĽS Naše Slovensko
Ján Svoreň 1 1.85% KSS
Lucia Kašiarová 1 1.85% KSS
Veronika Poznánová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Peter Pánik 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Jozef Kramec 0 0.00% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Monika Kováčová 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
František Kelemen 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Lukáš Čavoj 0 0.00% Független
Zoltán Balog 0 0.00% Független
Michal Kováč 0 0.00% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Ján Karman 537 0.00% KSS
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 57.72 %
Divény 153 7.03 %
Gács 99 4.55 %
Videfalva 97 4.46 %
Tugár 75 3.45 %
Lónyabánya 52 2.39 %
Losonctamási 51 2.34 %
Fülek 48 2.21 %
Gácsfalva 45 2.07 %
Rózsaszállás 42 1.93 %
Terbeléd 42 1.93 %
Panyidaróc 25 1.15 %
Budaszállás 20 0.92 %
Vámosfalva 17 0.78 %
Nagydaróc 16 0.74 %
Bolyk 15 0.69 %
Dabar 13 0.60 %
Gácslápos 13 0.60 %
Patakalja 12 0.55 %
Bozita 11 0.51 %
Gácsliget 11 0.51 %
Ipolygalsa 11 0.51 %
Rátkapuszta 9 0.41 %
Rapp 9 0.41 %
Nagylibercse 8 0.37 %
Csomatelke 8 0.37 %
Vilke 8 0.37 %
Ragyolc 8 0.37 %
Romhánypuszta 7 0.32 %
Ábelfalva 7 0.32 %
Fülekkovácsi 7 0.32 %
Maskófalva 7 0.32 %
Mucsény 7 0.32 %
Kotmány 7 0.32 %
Tósár 6 0.28 %
Tőrincs 5 0.23 %
Sátorosbánya 4 0.18 %
Miksi 4 0.18 %
Kalonda 4 0.18 %
Fűrész 4 0.18 %
Perse 3 0.14 %
Fülekpüspöki 3 0.14 %
Kétkeresztúr 2 0.09 %
Pinc 2 0.09 %
Füleksávoly 2 0.09 %
Gergelyfalva 2 0.09 %
Gömörsíd 2 0.09 %
Ipolynyitra 1 0.05 %
Sőreg 1 0.05 %
Fülekpilis 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Jelsőc 1 0.05 %
Csákányháza 1 0.05 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 36.79 %
Losonc 1 055 29.07 %
Ragyolc 198 5.46 %
Fülekpüspöki 157 4.33 %
Csomatelke 99 2.73 %
Nagydaróc 88 2.42 %
Fülekkovácsi 77 2.12 %
Füleksávoly 60 1.65 %
Sőreg 54 1.49 %
Perse 50 1.38 %
Ipolygalsa 50 1.38 %
Sátorosbánya 46 1.27 %
Videfalva 45 1.24 %
Csákányháza 44 1.21 %
Bozita 43 1.18 %
Panyidaróc 42 1.16 %
Béna 40 1.10 %
Rátkapuszta 36 0.99 %
Bolyk 32 0.88 %
Pinc 30 0.83 %
Rapp 29 0.80 %
Terbeléd 28 0.77 %
Vilke 24 0.66 %
Gács 23 0.63 %
Losonctamási 22 0.61 %
Mucsény 21 0.58 %
Bolgárom 20 0.55 %
Tőrincs 15 0.41 %
Vámosfalva 15 0.41 %
Fülekpilis 14 0.39 %
Divény 13 0.36 %
Miksi 12 0.33 %
Patakalja 11 0.30 %
Kalonda 10 0.28 %
Kétkeresztúr 10 0.28 %
Ipolynyitra 9 0.25 %
Lónyabánya 9 0.25 %
Jelsőc 7 0.19 %
Rózsaszállás 6 0.17 %
Gácsfalva 6 0.17 %
Budaszállás 5 0.14 %
Maskófalva 5 0.14 %
Tugár 4 0.11 %
Dabar 3 0.08 %
Gácsliget 2 0.06 %
Fűrész 2 0.06 %
Gácsprága 2 0.06 %
Parlagos 2 0.06 %
Gácslápos 2 0.06 %
Tósár 2 0.06 %
Kotmány 2 0.06 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gömörsíd 1 0.03 %
Lentő 1 0.03 %
Ábelfalva 1 0.03 %
Nagylibercse 1 0.03 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 44.72 %
Losonctamási 190 4.88 %
Fülek 178 4.57 %
Videfalva 153 3.93 %
Gács 136 3.49 %
Divény 123 3.16 %
Lónyabánya 111 2.85 %
Terbeléd 79 2.03 %
Vámosfalva 70 1.80 %
Nagydaróc 70 1.80 %
Gácsfalva 69 1.77 %
Bozita 66 1.69 %
Gácsliget 65 1.67 %
Budaszállás 56 1.44 %
Tugár 56 1.44 %
Jelsőc 51 1.31 %
Sátorosbánya 50 1.28 %
Dabar 50 1.28 %
Bolyk 47 1.21 %
Miksi 45 1.16 %
Csomatelke 39 1.00 %
Rapp 36 0.92 %
Füleksávoly 35 0.90 %
Maskófalva 35 0.90 %
Rózsaszállás 34 0.87 %
Patakalja 33 0.85 %
Tósár 32 0.82 %
Panyidaróc 30 0.77 %
Nagylibercse 29 0.74 %
Mucsény 26 0.67 %
Gácslápos 23 0.59 %
Vilke 23 0.59 %
Sőreg 21 0.54 %
Kotmány 17 0.44 %
Parlagos 17 0.44 %
Romhánypuszta 17 0.44 %
Ragyolc 16 0.41 %
Ipolygalsa 15 0.39 %
Gömörsíd 15 0.39 %
Ábelfalva 15 0.39 %
Csákányháza 15 0.39 %
Tőrincs 15 0.39 %
Rátkapuszta 14 0.36 %
Fülekkovácsi 14 0.36 %
Fülekpilis 12 0.31 %
Fűrész 10 0.26 %
Gergelyfalva 10 0.26 %
Pinc 9 0.23 %
Kalonda 9 0.23 %
Gácsprága 8 0.21 %
Ipolynyitra 7 0.18 %
Perse 7 0.18 %
Béna 7 0.18 %
Kétkeresztúr 7 0.18 %
Bolgárom 4 0.10 %
Lentő 3 0.08 %
Fülekpüspöki 3 0.08 %
Losonc 935 50.16 %
Fülek 380 20.39 %
Videfalva 65 3.49 %
Gács 55 2.95 %
Losonctamási 53 2.84 %
Lónyabánya 38 2.04 %
Vámosfalva 33 1.77 %
Bozita 33 1.77 %
Divény 30 1.61 %
Fülekpüspöki 22 1.18 %
Patakalja 21 1.13 %
Rózsaszállás 20 1.07 %
Jelsőc 19 1.02 %
Panyidaróc 18 0.97 %
Dabar 17 0.91 %
Budaszállás 16 0.86 %
Terbeléd 16 0.86 %
Fülekkovácsi 15 0.80 %
Ragyolc 15 0.80 %
Gácsfalva 15 0.80 %
Bolyk 13 0.70 %
Nagydaróc 12 0.64 %
Miksi 11 0.59 %
Kotmány 10 0.54 %
Gömörsíd 10 0.54 %
Vilke 10 0.54 %
Rátkapuszta 9 0.48 %
Rapp 8 0.43 %
Maskófalva 8 0.43 %
Kétkeresztúr 7 0.38 %
Gergelyfalva 7 0.38 %
Sátorosbánya 7 0.38 %
Perse 5 0.27 %
Csomatelke 5 0.27 %
Mucsény 4 0.21 %
Tugár 4 0.21 %
Sőreg 3 0.16 %
Ipolygalsa 3 0.16 %
Füleksávoly 3 0.16 %
Csákányháza 2 0.11 %
Romhánypuszta 2 0.11 %
Kalonda 2 0.11 %
Nagylibercse 2 0.11 %
Ipolynyitra 2 0.11 %
Gácsliget 2 0.11 %
Ábelfalva 1 0.05 %
Béna 1 0.05 %
Fülekpilis 1 0.05 %
Pinc 1 0.05 %
Bolgárom 1 0.05 %
Fűrész 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 40.81 %
Fülek 18 8.07 %
Divény 10 4.48 %
Videfalva 9 4.04 %
Lónyabánya 7 3.14 %
Gömörsíd 6 2.69 %
Ragyolc 5 2.24 %
Bolyk 5 2.24 %
Vámosfalva 4 1.79 %
Vilke 4 1.79 %
Gács 4 1.79 %
Rátkapuszta 4 1.79 %
Csomatelke 3 1.35 %
Rózsaszállás 3 1.35 %
Tugár 3 1.35 %
Pinc 3 1.35 %
Nagydaróc 3 1.35 %
Ipolynyitra 2 0.90 %
Sőreg 2 0.90 %
Kotmány 2 0.90 %
Rapp 2 0.90 %
Lentő 2 0.90 %
Gácsfalva 2 0.90 %
Terbeléd 2 0.90 %
Mucsény 2 0.90 %
Kétkeresztúr 2 0.90 %
Füleksávoly 2 0.90 %
Losonctamási 2 0.90 %
Jelsőc 1 0.45 %
Fülekpüspöki 1 0.45 %
Panyidaróc 1 0.45 %
Fűrész 1 0.45 %
Patakalja 1 0.45 %
Gácsliget 1 0.45 %
Miksi 1 0.45 %
Gácslápos 1 0.45 %
Ipolygalsa 1 0.45 %
Sátorosbánya 1 0.45 %
Dabar 1 0.45 %
Tósár 1 0.45 %
Béna 1 0.45 %
Bolgárom 1 0.45 %
Budaszállás 1 0.45 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 34.47 %
Losonc 70 8.81 %
Ragyolc 29 3.65 %
Fülekpüspöki 28 3.52 %
Gömörsíd 23 2.89 %
Sőreg 14 1.76 %
Nagydaróc 13 1.64 %
Csomatelke 11 1.38 %
Csákányháza 8 1.01 %
Bolgárom 8 1.01 %
Vilke 8 1.01 %
Perse 8 1.01 %
Fülekkovácsi 7 0.88 %
Béna 7 0.88 %
Füleksávoly 6 0.75 %
Rapp 6 0.75 %
Terbeléd 4 0.50 %
Mucsény 4 0.50 %
Lónyabánya 4 0.50 %
Panyidaróc 3 0.38 %
Kalonda 3 0.38 %
Ipolynyitra 3 0.38 %
Ipolygalsa 3 0.38 %
Gács 3 0.38 %
Rátkapuszta 2 0.25 %
Bolyk 2 0.25 %
Pinc 2 0.25 %
Sátorosbánya 2 0.25 %
Tósár 2 0.25 %
Bozita 2 0.25 %
Gácsprága 1 0.13 %
Kétkeresztúr 1 0.13 %
Losonctamási 1 0.13 %
Fűrész 1 0.13 %
Tugár 1 0.13 %
Fülekpilis 1 0.13 %
Patakalja 1 0.13 %
Divény 1 0.13 %
Videfalva 1 0.13 %
Jelsőc 1 0.13 %
Vámosfalva 1 0.13 %
Dabar 1 0.13 %
Budaszállás 1 0.13 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 39.05 %
Losonctamási 154 7.72 %
Videfalva 97 4.86 %
Gács 71 3.56 %
Divény 68 3.41 %
Bozita 65 3.26 %
Lónyabánya 61 3.06 %
Tugár 49 2.46 %
Budaszállás 48 2.41 %
Fülek 47 2.36 %
Gácsliget 42 2.11 %
Jelsőc 41 2.06 %
Vámosfalva 36 1.80 %
Tósár 31 1.55 %
Sátorosbánya 30 1.50 %
Gácsfalva 28 1.40 %
Nagydaróc 26 1.30 %
Terbeléd 26 1.30 %
Bolyk 24 1.20 %
Maskófalva 23 1.15 %
Tőrincs 21 1.05 %
Rapp 21 1.05 %
Kotmány 21 1.05 %
Ábelfalva 18 0.90 %
Gácslápos 18 0.90 %
Rózsaszállás 17 0.85 %
Romhánypuszta 16 0.80 %
Gergelyfalva 16 0.80 %
Panyidaróc 15 0.75 %
Csákányháza 15 0.75 %
Dabar 13 0.65 %
Nagylibercse 12 0.60 %
Patakalja 12 0.60 %
Fülekkovácsi 11 0.55 %
Vilke 11 0.55 %
Mucsény 9 0.45 %
Ipolygalsa 9 0.45 %
Fülekpilis 8 0.40 %
Gömörsíd 7 0.35 %
Parlagos 7 0.35 %
Kétkeresztúr 7 0.35 %
Miksi 6 0.30 %
Fűrész 6 0.30 %
Ragyolc 5 0.25 %
Gácsprága 5 0.25 %
Sőreg 5 0.25 %
Füleksávoly 5 0.25 %
Rátkapuszta 4 0.20 %
Lentő 4 0.20 %
Pinc 3 0.15 %
Csomatelke 3 0.15 %
Perse 3 0.15 %
Fülekpüspöki 3 0.15 %
Ipolynyitra 2 0.10 %
Bolgárom 2 0.10 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 27.12 %
Losonc 59 19.28 %
Gömörsíd 17 5.56 %
Nagydaróc 11 3.59 %
Tőrincs 9 2.94 %
Ragyolc 9 2.94 %
Panyidaróc 8 2.61 %
Fülekkovácsi 8 2.61 %
Fülekpüspöki 7 2.29 %
Mucsény 7 2.29 %
Csomatelke 7 2.29 %
Füleksávoly 7 2.29 %
Bolgárom 7 2.29 %
Jelsőc 6 1.96 %
Csákányháza 6 1.96 %
Rapp 4 1.31 %
Ipolynyitra 4 1.31 %
Fülekpilis 3 0.98 %
Gács 3 0.98 %
Vilke 3 0.98 %
Béna 3 0.98 %
Terbeléd 3 0.98 %
Losonctamási 3 0.98 %
Lónyabánya 2 0.65 %
Gácsfalva 2 0.65 %
Rózsaszállás 2 0.65 %
Dabar 2 0.65 %
Miksi 2 0.65 %
Perse 2 0.65 %
Pinc 2 0.65 %
Kalonda 2 0.65 %
Kotmány 2 0.65 %
Fűrész 1 0.33 %
Videfalva 1 0.33 %
Patakalja 1 0.33 %
Parlagos 1 0.33 %
Rátkapuszta 1 0.33 %
Vámosfalva 1 0.33 %
Sátorosbánya 1 0.33 %
Bolyk 1 0.33 %
Nagylibercse 1 0.33 %
Gácsliget 1 0.33 %
Ipolygalsa 1 0.33 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 63.65 %
Videfalva 42 4.53 %
Gács 38 4.10 %
Lónyabánya 27 2.91 %
Losonctamási 20 2.16 %
Divény 18 1.94 %
Fülek 17 1.83 %
Dabar 16 1.73 %
Gácsfalva 15 1.62 %
Panyidaróc 12 1.29 %
Fülekkovácsi 10 1.08 %
Rapp 9 0.97 %
Kotmány 8 0.86 %
Vámosfalva 8 0.86 %
Terbeléd 7 0.76 %
Bozita 7 0.76 %
Miksi 5 0.54 %
Gácsliget 5 0.54 %
Budaszállás 5 0.54 %
Kétkeresztúr 5 0.54 %
Vilke 5 0.54 %
Fűrész 5 0.54 %
Jelsőc 4 0.43 %
Tugár 4 0.43 %
Ipolynyitra 4 0.43 %
Gácslápos 4 0.43 %
Bolyk 4 0.43 %
Kalonda 4 0.43 %
Csákányháza 4 0.43 %
Rózsaszállás 4 0.43 %
Ábelfalva 3 0.32 %
Fülekpüspöki 3 0.32 %
Ragyolc 3 0.32 %
Csomatelke 3 0.32 %
Rátkapuszta 3 0.32 %
Romhánypuszta 2 0.22 %
Bolgárom 2 0.22 %
Tósár 2 0.22 %
Nagylibercse 2 0.22 %
Perse 2 0.22 %
Ipolygalsa 2 0.22 %
Nagydaróc 2 0.22 %
Lentő 2 0.22 %
Tőrincs 2 0.22 %
Füleksávoly 2 0.22 %
Sátorosbánya 2 0.22 %
Gömörsíd 1 0.11 %
Mucsény 1 0.11 %
Gergelyfalva 1 0.11 %
Parlagos 1 0.11 %
Patakalja 1 0.11 %
Maskófalva 1 0.11 %
Pinc 1 0.11 %
Béna 1 0.11 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 30.62 %
Lónyabánya 71 5.07 %
Videfalva 70 5.00 %
Divény 60 4.28 %
Losonctamási 54 3.85 %
Gács 48 3.43 %
Fülek 34 2.43 %
Vámosfalva 27 1.93 %
Kotmány 26 1.86 %
Rózsaszállás 20 1.43 %
Bozita 20 1.43 %
Gácsfalva 18 1.28 %
Dabar 13 0.93 %
Patakalja 13 0.93 %
Bolyk 12 0.86 %
Rapp 10 0.71 %
Fűrész 9 0.64 %
Tósár 9 0.64 %
Rátkapuszta 9 0.64 %
Panyidaróc 9 0.64 %
Mucsény 8 0.57 %
Vilke 8 0.57 %
Nagydaróc 7 0.50 %
Terbeléd 7 0.50 %
Jelsőc 7 0.50 %
Gácslápos 6 0.43 %
Maskófalva 6 0.43 %
Tugár 6 0.43 %
Sátorosbánya 6 0.43 %
Ragyolc 5 0.36 %
Budaszállás 5 0.36 %
Kalonda 4 0.29 %
Gácsliget 4 0.29 %
Lentő 4 0.29 %
Pinc 4 0.29 %
Ábelfalva 3 0.21 %
Miksi 3 0.21 %
Kétkeresztúr 3 0.21 %
Füleksávoly 3 0.21 %
Fülekkovácsi 3 0.21 %
Gergelyfalva 2 0.14 %
Romhánypuszta 2 0.14 %
Csomatelke 2 0.14 %
Nagylibercse 1 0.07 %
Gömörsíd 1 0.07 %
Ipolygalsa 1 0.07 %
Béna 1 0.07 %
Tőrincs 1 0.07 %
Fülekpilis 1 0.07 %
Csákányháza 1 0.07 %
Gácsprága 1 0.07 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 52.88 %
Gács 204 5.30 %
Fülek 176 4.57 %
Videfalva 172 4.47 %
Losonctamási 135 3.50 %
Divény 125 3.25 %
Vámosfalva 107 2.78 %
Lónyabánya 106 2.75 %
Gácsfalva 95 2.47 %
Gácsliget 77 2.00 %
Terbeléd 42 1.09 %
Dabar 38 0.99 %
Patakalja 37 0.96 %
Panyidaróc 37 0.96 %
Nagylibercse 34 0.88 %
Rózsaszállás 34 0.88 %
Ragyolc 33 0.86 %
Tugár 33 0.86 %
Maskófalva 33 0.86 %
Vilke 31 0.80 %
Bolyk 29 0.75 %
Bozita 29 0.75 %
Budaszállás 26 0.67 %
Tósár 25 0.65 %
Gácslápos 24 0.62 %
Kotmány 23 0.60 %
Pinc 18 0.47 %
Fülekkovácsi 17 0.44 %
Nagydaróc 16 0.42 %
Rapp 15 0.39 %
Csomatelke 14 0.36 %
Fűrész 14 0.36 %
Rátkapuszta 13 0.34 %
Gergelyfalva 13 0.34 %
Miksi 12 0.31 %
Mucsény 12 0.31 %
Fülekpüspöki 10 0.26 %
Ábelfalva 10 0.26 %
Ipolygalsa 10 0.26 %
Sátorosbánya 9 0.23 %
Romhánypuszta 9 0.23 %
Jelsőc 8 0.21 %
Fülekpilis 7 0.18 %
Kétkeresztúr 5 0.13 %
Gácsprága 5 0.13 %
Perse 4 0.10 %
Gömörsíd 4 0.10 %
Ipolynyitra 4 0.10 %
Tőrincs 4 0.10 %
Kalonda 4 0.10 %
Lentő 2 0.05 %
Füleksávoly 2 0.05 %
Bolgárom 2 0.05 %
Sőreg 2 0.05 %
Parlagos 1 0.03 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 26.31 %
Losonctamási 480 21.37 %
Videfalva 193 8.59 %
Gács 113 5.03 %
Lónyabánya 106 4.72 %
Divény 100 4.45 %
Vámosfalva 79 3.52 %
Gácsfalva 66 2.94 %
Fülek 66 2.94 %
Patakalja 51 2.27 %
Tugár 41 1.83 %
Tósár 36 1.60 %
Gergelyfalva 33 1.47 %
Budaszállás 33 1.47 %
Gácsliget 25 1.11 %
Bozita 24 1.07 %
Dabar 24 1.07 %
Rózsaszállás 23 1.02 %
Maskófalva 23 1.02 %
Nagylibercse 22 0.98 %
Bolyk 21 0.93 %
Sátorosbánya 17 0.76 %
Parlagos 17 0.76 %
Terbeléd 16 0.71 %
Rapp 15 0.67 %
Kotmány 12 0.53 %
Romhánypuszta 12 0.53 %
Jelsőc 12 0.53 %
Panyidaróc 11 0.49 %
Ipolygalsa 11 0.49 %
Gácslápos 11 0.49 %
Ragyolc 10 0.45 %
Rátkapuszta 10 0.45 %
Fülekkovácsi 8 0.36 %
Kétkeresztúr 8 0.36 %
Fűrész 7 0.31 %
Ábelfalva 7 0.31 %
Vilke 6 0.27 %
Tőrincs 6 0.27 %
Pinc 6 0.27 %
Füleksávoly 5 0.22 %
Gácsprága 5 0.22 %
Nagydaróc 5 0.22 %
Lentő 5 0.22 %
Fülekpüspöki 5 0.22 %
Csomatelke 3 0.13 %
Fülekpilis 3 0.13 %
Bolgárom 3 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.09 %
Kalonda 2 0.09 %
Csákányháza 2 0.09 %
Mucsény 2 0.09 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Perse 1 0.04 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 44.54 %
Fülek 40 7.16 %
Nagydaróc 40 7.16 %
Videfalva 21 3.76 %
Gács 18 3.22 %
Divény 15 2.68 %
Losonctamási 12 2.15 %
Lónyabánya 11 1.97 %
Terbeléd 10 1.79 %
Bolyk 8 1.43 %
Vámosfalva 7 1.25 %
Dabar 6 1.07 %
Patakalja 6 1.07 %
Vilke 6 1.07 %
Panyidaróc 6 1.07 %
Ragyolc 5 0.89 %
Rózsaszállás 5 0.89 %
Füleksávoly 5 0.89 %
Budaszállás 4 0.72 %
Miksi 4 0.72 %
Tósár 4 0.72 %
Maskófalva 4 0.72 %
Tugár 3 0.54 %
Csákányháza 3 0.54 %
Gácsprága 3 0.54 %
Gácsfalva 3 0.54 %
Sátorosbánya 3 0.54 %
Pinc 3 0.54 %
Fűrész 2 0.36 %
Nagylibercse 2 0.36 %
Gácsliget 2 0.36 %
Perse 2 0.36 %
Kotmány 2 0.36 %
Jelsőc 2 0.36 %
Fülekkovácsi 2 0.36 %
Ipolynyitra 1 0.18 %
Bozita 1 0.18 %
Gömörsíd 1 0.18 %
Fülekpüspöki 1 0.18 %
Gácslápos 1 0.18 %
Tőrincs 1 0.18 %
Rapp 1 0.18 %
Rátkapuszta 1 0.18 %
Csomatelke 1 0.18 %
Romhánypuszta 1 0.18 %
Fülekpilis 1 0.18 %
Mucsény 1 0.18 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 18.55 %
Tőrincs 30 9.43 %
Fülek 26 8.18 %
Jelsőc 10 3.14 %
Vilke 9 2.83 %
Gömörsíd 9 2.83 %
Panyidaróc 8 2.52 %
Nagydaróc 7 2.20 %
Bolgárom 5 1.57 %
Losonctamási 4 1.26 %
Gácsfalva 4 1.26 %
Ipolynyitra 4 1.26 %
Kotmány 4 1.26 %
Divény 4 1.26 %
Fűrész 3 0.94 %
Gács 3 0.94 %
Csákányháza 3 0.94 %
Csomatelke 3 0.94 %
Videfalva 3 0.94 %
Füleksávoly 3 0.94 %
Fülekpilis 3 0.94 %
Lónyabánya 3 0.94 %
Mucsény 3 0.94 %
Tugár 2 0.63 %
Fülekpüspöki 2 0.63 %
Miksi 2 0.63 %
Bolyk 2 0.63 %
Vámosfalva 2 0.63 %
Tósár 2 0.63 %
Ipolygalsa 2 0.63 %
Dabar 2 0.63 %
Budaszállás 1 0.31 %
Perse 1 0.31 %
Terbeléd 1 0.31 %
Rózsaszállás 1 0.31 %
Rapp 1 0.31 %
Ragyolc 1 0.31 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 14.18 %
Fülek 112 14.05 %
Ipolygalsa 92 11.54 %
Terbeléd 29 3.64 %
Nagydaróc 19 2.38 %
Füleksávoly 17 2.13 %
Ipolynyitra 13 1.63 %
Fülekpüspöki 11 1.38 %
Bolyk 11 1.38 %
Bozita 11 1.38 %
Videfalva 10 1.25 %
Csákányháza 10 1.25 %
Ragyolc 9 1.13 %
Rapp 9 1.13 %
Gömörsíd 9 1.13 %
Fülekkovácsi 8 1.00 %
Panyidaróc 7 0.88 %
Rátkapuszta 7 0.88 %
Perse 6 0.75 %
Csomatelke 6 0.75 %
Bolgárom 5 0.63 %
Losonctamási 4 0.50 %
Gács 4 0.50 %
Fülekpilis 4 0.50 %
Béna 4 0.50 %
Vámosfalva 4 0.50 %
Pinc 3 0.38 %
Miksi 3 0.38 %
Vilke 3 0.38 %
Gácsliget 3 0.38 %
Dabar 3 0.38 %
Sőreg 3 0.38 %
Tőrincs 2 0.25 %
Budaszállás 1 0.13 %
Maskófalva 1 0.13 %
Gácslápos 1 0.13 %
Ábelfalva 1 0.13 %
Tugár 1 0.13 %
Mucsény 1 0.13 %
Kalonda 1 0.13 %
Lónyabánya 1 0.13 %
Rózsaszállás 1 0.13 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 52.78 %
Fülek 28 3.54 %
Videfalva 27 3.41 %
Lónyabánya 24 3.03 %
Divény 22 2.78 %
Dabar 22 2.78 %
Losonctamási 20 2.53 %
Gács 14 1.77 %
Vámosfalva 13 1.64 %
Rózsaszállás 9 1.14 %
Bolyk 9 1.14 %
Terbeléd 8 1.01 %
Nagylibercse 6 0.76 %
Jelsőc 6 0.76 %
Vilke 6 0.76 %
Panyidaróc 6 0.76 %
Romhánypuszta 5 0.63 %
Csomatelke 5 0.63 %
Tósár 5 0.63 %
Gácsfalva 5 0.63 %
Tugár 4 0.51 %
Bozita 4 0.51 %
Mucsény 4 0.51 %
Budaszállás 4 0.51 %
Rapp 4 0.51 %
Kétkeresztúr 3 0.38 %
Fülekpüspöki 3 0.38 %
Gácsliget 3 0.38 %
Sátorosbánya 3 0.38 %
Füleksávoly 3 0.38 %
Gácsprága 3 0.38 %
Gergelyfalva 3 0.38 %
Ragyolc 3 0.38 %
Nagydaróc 3 0.38 %
Rátkapuszta 3 0.38 %
Ipolygalsa 2 0.25 %
Tőrincs 2 0.25 %
Ipolynyitra 2 0.25 %
Kalonda 2 0.25 %
Fülekkovácsi 2 0.25 %
Gácslápos 2 0.25 %
Fűrész 2 0.25 %
Maskófalva 2 0.25 %
Béna 1 0.13 %
Patakalja 1 0.13 %
Fülekpilis 1 0.13 %
Sőreg 1 0.13 %
Miksi 1 0.13 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 52.95 %
Videfalva 174 22.31 %
Losonctamási 34 4.36 %
Vámosfalva 24 3.08 %
Gács 24 3.08 %
Divény 22 2.82 %
Lónyabánya 21 2.69 %
Terbeléd 18 2.31 %
Bozita 18 2.31 %
Tugár 17 2.18 %
Fülek 14 1.79 %
Bolyk 11 1.41 %
Panyidaróc 8 1.03 %
Maskófalva 8 1.03 %
Csákányháza 8 1.03 %
Mucsény 8 1.03 %
Gácsfalva 8 1.03 %
Dabar 7 0.90 %
Budaszállás 7 0.90 %
Gácsliget 7 0.90 %
Rózsaszállás 7 0.90 %
Romhánypuszta 7 0.90 %
Pinc 5 0.64 %
Gácslápos 5 0.64 %
Rapp 4 0.51 %
Vilke 4 0.51 %
Kétkeresztúr 4 0.51 %
Kotmány 4 0.51 %
Tőrincs 4 0.51 %
Patakalja 4 0.51 %
Tósár 4 0.51 %
Fülekkovácsi 4 0.51 %
Jelsőc 3 0.38 %
Nagylibercse 3 0.38 %
Kalonda 3 0.38 %
Gömörsíd 3 0.38 %
Fűrész 3 0.38 %
Fülekpüspöki 2 0.26 %
Miksi 2 0.26 %
Ipolygalsa 2 0.26 %
Ragyolc 2 0.26 %
Nagydaróc 2 0.26 %
Rátkapuszta 2 0.26 %
Gergelyfalva 2 0.26 %
Füleksávoly 2 0.26 %
Csomatelke 1 0.13 %
Sőreg 1 0.13 %
Parlagos 1 0.13 %
Bolgárom 1 0.13 %
Ábelfalva 1 0.13 %
Ipolynyitra 1 0.13 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 43.92 %
Losonc 253 15.85 %
Ragyolc 150 9.40 %
Fülekpüspöki 126 7.89 %
Gömörsíd 88 5.51 %
Csomatelke 75 4.70 %
Béna 48 3.01 %
Csákányháza 45 2.82 %
Füleksávoly 33 2.07 %
Fülekkovácsi 32 2.01 %
Sőreg 30 1.88 %
Nagydaróc 30 1.88 %
Vilke 25 1.57 %
Rapp 25 1.57 %
Bolgárom 25 1.57 %
Perse 19 1.19 %
Panyidaróc 16 1.00 %
Ipolygalsa 14 0.88 %
Terbeléd 14 0.88 %
Kalonda 13 0.81 %
Pinc 10 0.63 %
Bozita 10 0.63 %
Fülekpilis 9 0.56 %
Mucsény 9 0.56 %
Rátkapuszta 7 0.44 %
Bolyk 6 0.38 %
Losonctamási 6 0.38 %
Gácsfalva 4 0.25 %
Videfalva 4 0.25 %
Gács 4 0.25 %
Lónyabánya 2 0.13 %
Rózsaszállás 2 0.13 %
Sátorosbánya 2 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.13 %
Divény 2 0.13 %
Vámosfalva 2 0.13 %
Patakalja 1 0.06 %
Gácsliget 1 0.06 %
Parlagos 1 0.06 %
Gácsprága 1 0.06 %
Fűrész 1 0.06 %
Kétkeresztúr 1 0.06 %
Tőrincs 1 0.06 %
Tugár 1 0.06 %
Gergelyfalva 1 0.06 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 30.18 %
Divény 116 7.96 %
Gács 76 5.21 %
Rózsaszállás 72 4.94 %
Videfalva 69 4.73 %
Lónyabánya 63 4.32 %
Losonctamási 57 3.91 %
Vámosfalva 56 3.84 %
Fülek 38 2.61 %
Bozita 31 2.13 %
Gácsfalva 29 1.99 %
Dabar 28 1.92 %
Kotmány 23 1.58 %
Rapp 17 1.17 %
Fűrész 15 1.03 %
Sátorosbánya 13 0.89 %
Vilke 12 0.82 %
Budaszállás 12 0.82 %
Panyidaróc 12 0.82 %
Bolyk 12 0.82 %
Tugár 10 0.69 %
Ragyolc 10 0.69 %
Patakalja 9 0.62 %
Terbeléd 9 0.62 %
Nagylibercse 9 0.62 %
Mucsény 9 0.62 %
Nagydaróc 9 0.62 %
Tósár 8 0.55 %
Rátkapuszta 8 0.55 %
Maskófalva 8 0.55 %
Kalonda 8 0.55 %
Füleksávoly 8 0.55 %
Pinc 6 0.41 %
Gácsliget 6 0.41 %
Gácslápos 6 0.41 %
Romhánypuszta 5 0.34 %
Kétkeresztúr 5 0.34 %
Jelsőc 5 0.34 %
Ipolygalsa 5 0.34 %
Lentő 5 0.34 %
Fülekpüspöki 4 0.27 %
Fülekkovácsi 4 0.27 %
Miksi 4 0.27 %
Ábelfalva 4 0.27 %
Fülekpilis 3 0.21 %
Csákányháza 3 0.21 %
Béna 2 0.14 %
Sőreg 2 0.14 %
Parlagos 2 0.14 %
Tőrincs 2 0.14 %
Perse 1 0.07 %
Gácsprága 1 0.07 %
Gömörsíd 1 0.07 %
Bolgárom 1 0.07 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 41.24 %
Videfalva 18 5.08 %
Fülek 14 3.95 %
Vámosfalva 13 3.67 %
Terbeléd 10 2.82 %
Gács 9 2.54 %
Divény 9 2.54 %
Lónyabánya 9 2.54 %
Bozita 6 1.69 %
Fűrész 5 1.41 %
Tósár 5 1.41 %
Nagylibercse 4 1.13 %
Losonctamási 4 1.13 %
Rátkapuszta 4 1.13 %
Rapp 4 1.13 %
Kotmány 3 0.85 %
Mucsény 3 0.85 %
Panyidaróc 3 0.85 %
Tugár 3 0.85 %
Sátorosbánya 3 0.85 %
Maskófalva 2 0.56 %
Füleksávoly 2 0.56 %
Nagydaróc 2 0.56 %
Romhánypuszta 2 0.56 %
Bolyk 2 0.56 %
Gömörsíd 2 0.56 %
Gácsfalva 2 0.56 %
Gácslápos 2 0.56 %
Ragyolc 2 0.56 %
Gácsprága 2 0.56 %
Kétkeresztúr 2 0.56 %
Patakalja 1 0.28 %
Pinc 1 0.28 %
Fülekpüspöki 1 0.28 %
Rózsaszállás 1 0.28 %
Miksi 1 0.28 %
Jelsőc 1 0.28 %
Fülekpilis 1 0.28 %
Fülekkovácsi 1 0.28 %
Dabar 1 0.28 %
Csomatelke 1 0.28 %
Csákányháza 1 0.28 %
Budaszállás 1 0.28 %
Vilke 1 0.28 %
Ipolygalsa 1 0.28 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 39.11 %
Fülek 25 5.04 %
Videfalva 22 4.44 %
Lónyabánya 22 4.44 %
Losonctamási 18 3.63 %
Gács 17 3.43 %
Vámosfalva 17 3.43 %
Dabar 12 2.42 %
Divény 9 1.81 %
Gömörsíd 9 1.81 %
Fűrész 7 1.41 %
Csákányháza 7 1.41 %
Terbeléd 6 1.21 %
Bozita 6 1.21 %
Gácsliget 6 1.21 %
Kalonda 5 1.01 %
Nagydaróc 5 1.01 %
Mucsény 5 1.01 %
Rózsaszállás 5 1.01 %
Csomatelke 5 1.01 %
Bolyk 5 1.01 %
Sátorosbánya 4 0.81 %
Gácsfalva 3 0.60 %
Budaszállás 3 0.60 %
Jelsőc 3 0.60 %
Fülekkovácsi 3 0.60 %
Fülekpilis 3 0.60 %
Pinc 3 0.60 %
Kotmány 3 0.60 %
Tugár 3 0.60 %
Ipolynyitra 3 0.60 %
Panyidaróc 3 0.60 %
Nagylibercse 2 0.40 %
Fülekpüspöki 2 0.40 %
Perse 2 0.40 %
Ipolygalsa 2 0.40 %
Rapp 2 0.40 %
Rátkapuszta 2 0.40 %
Tósár 2 0.40 %
Maskófalva 1 0.20 %
Romhánypuszta 1 0.20 %
Gácslápos 1 0.20 %
Ragyolc 1 0.20 %
Tőrincs 1 0.20 %
Vilke 1 0.20 %
Bolgárom 1 0.20 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 62.33 %
Gács 58 4.50 %
Videfalva 53 4.11 %
Divény 49 3.80 %
Fülek 39 3.02 %
Lónyabánya 34 2.64 %
Losonctamási 29 2.25 %
Vámosfalva 20 1.55 %
Dabar 20 1.55 %
Gácsfalva 17 1.32 %
Tugár 10 0.78 %
Fülekkovácsi 10 0.78 %
Terbeléd 9 0.70 %
Panyidaróc 9 0.70 %
Bozita 8 0.62 %
Vilke 8 0.62 %
Budaszállás 8 0.62 %
Rózsaszállás 8 0.62 %
Bolyk 7 0.54 %
Rapp 7 0.54 %
Ipolygalsa 7 0.54 %
Pinc 7 0.54 %
Fűrész 7 0.54 %
Ábelfalva 7 0.54 %
Jelsőc 6 0.47 %
Ragyolc 6 0.47 %
Kalonda 5 0.39 %
Kotmány 5 0.39 %
Nagydaróc 5 0.39 %
Patakalja 4 0.31 %
Gácsliget 4 0.31 %
Gácslápos 4 0.31 %
Miksi 4 0.31 %
Gömörsíd 4 0.31 %
Parlagos 3 0.23 %
Tőrincs 3 0.23 %
Nagylibercse 3 0.23 %
Füleksávoly 3 0.23 %
Ipolynyitra 3 0.23 %
Maskófalva 3 0.23 %
Fülekpüspöki 2 0.16 %
Béna 2 0.16 %
Rátkapuszta 2 0.16 %
Csákányháza 2 0.16 %
Mucsény 2 0.16 %
Sőreg 2 0.16 %
Tósár 2 0.16 %
Perse 2 0.16 %
Romhánypuszta 1 0.08 %
Lentő 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Kétkeresztúr 1 0.08 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 14.77 %
Lónyabánya 165 14.68 %
Divény 72 6.41 %
Vámosfalva 64 5.69 %
Rózsaszállás 27 2.40 %
Dabar 25 2.22 %
Fülek 19 1.69 %
Losonctamási 19 1.69 %
Videfalva 18 1.60 %
Gács 16 1.42 %
Nagydaróc 13 1.16 %
Patakalja 13 1.16 %
Kétkeresztúr 11 0.98 %
Kotmány 10 0.89 %
Fülekkovácsi 9 0.80 %
Tugár 9 0.80 %
Fűrész 8 0.71 %
Vilke 7 0.62 %
Csomatelke 6 0.53 %
Gácsliget 5 0.44 %
Terbeléd 5 0.44 %
Mucsény 4 0.36 %
Kalonda 4 0.36 %
Bozita 3 0.27 %
Bolyk 3 0.27 %
Gergelyfalva 3 0.27 %
Romhánypuszta 3 0.27 %
Jelsőc 3 0.27 %
Füleksávoly 3 0.27 %
Ragyolc 2 0.18 %
Tőrincs 2 0.18 %
Miksi 2 0.18 %
Panyidaróc 2 0.18 %
Ipolygalsa 2 0.18 %
Gácsfalva 2 0.18 %
Fülekpilis 2 0.18 %
Budaszállás 2 0.18 %
Gömörsíd 2 0.18 %
Bolgárom 2 0.18 %
Rátkapuszta 2 0.18 %
Csákányháza 2 0.18 %
Nagylibercse 1 0.09 %
Fülekpüspöki 1 0.09 %
Ipolynyitra 1 0.09 %
Lentő 1 0.09 %
Sátorosbánya 1 0.09 %
Parlagos 1 0.09 %
Pinc 1 0.09 %
Rapp 1 0.09 %
Tósár 1 0.09 %
Ábelfalva 1 0.09 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 32.93 %
Fülek 431 15.74 %
Rátkapuszta 111 4.05 %
Terbeléd 104 3.80 %
Videfalva 89 3.25 %
Sátorosbánya 80 2.92 %
Gács 73 2.67 %
Losonctamási 62 2.26 %
Tugár 61 2.23 %
Divény 58 2.12 %
Bozita 55 2.01 %
Lónyabánya 53 1.94 %
Vámosfalva 47 1.72 %
Gácsfalva 43 1.57 %
Ragyolc 43 1.57 %
Romhánypuszta 42 1.53 %
Fülekpüspöki 41 1.50 %
Budaszállás 37 1.35 %
Bolyk 37 1.35 %
Fülekkovácsi 36 1.31 %
Mucsény 35 1.28 %
Csákányháza 35 1.28 %
Csomatelke 32 1.17 %
Rapp 29 1.06 %
Nagydaróc 29 1.06 %
Ipolygalsa 22 0.80 %
Rózsaszállás 21 0.77 %
Gácsliget 18 0.66 %
Gácslápos 18 0.66 %
Fülekpilis 17 0.62 %
Panyidaróc 15 0.55 %
Dabar 14 0.51 %
Gömörsíd 14 0.51 %
Patakalja 13 0.47 %
Fűrész 13 0.47 %
Kotmány 13 0.47 %
Parlagos 12 0.44 %
Perse 12 0.44 %
Tósár 12 0.44 %
Gergelyfalva 12 0.44 %
Tőrincs 10 0.37 %
Ipolynyitra 9 0.33 %
Maskófalva 9 0.33 %
Füleksávoly 7 0.26 %
Sőreg 6 0.22 %
Miksi 6 0.22 %
Jelsőc 5 0.18 %
Kalonda 5 0.18 %
Bolgárom 5 0.18 %
Kétkeresztúr 5 0.18 %
Vilke 5 0.18 %
Pinc 5 0.18 %
Nagylibercse 4 0.15 %
Ábelfalva 2 0.07 %
Béna 2 0.07 %
Gácsprága 1 0.04 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 21.41 %
Fülek 25 5.69 %
Gömörsíd 15 3.42 %
Divény 14 3.19 %
Videfalva 12 2.73 %
Losonctamási 9 2.05 %
Mucsény 6 1.37 %
Ragyolc 6 1.37 %
Csomatelke 6 1.37 %
Budaszállás 6 1.37 %
Gács 5 1.14 %
Füleksávoly 5 1.14 %
Lónyabánya 5 1.14 %
Patakalja 5 1.14 %
Vámosfalva 5 1.14 %
Gácsfalva 5 1.14 %
Sátorosbánya 4 0.91 %
Fülekpüspöki 4 0.91 %
Terbeléd 3 0.68 %
Dabar 3 0.68 %
Vilke 2 0.46 %
Tugár 2 0.46 %
Csákányháza 2 0.46 %
Bolyk 2 0.46 %
Nagylibercse 2 0.46 %
Rózsaszállás 2 0.46 %
Rátkapuszta 2 0.46 %
Ipolygalsa 2 0.46 %
Jelsőc 2 0.46 %
Kalonda 2 0.46 %
Fűrész 2 0.46 %
Bolgárom 2 0.46 %
Kétkeresztúr 2 0.46 %
Panyidaróc 1 0.23 %
Pinc 1 0.23 %
Nagydaróc 1 0.23 %
Fülekkovácsi 1 0.23 %
Tőrincs 1 0.23 %
Gácsprága 1 0.23 %
Perse 1 0.23 %
Miksi 1 0.23 %
Rapp 1 0.23 %
Gergelyfalva 1 0.23 %
Gácslápos 1 0.23 %
Ipolynyitra 1 0.23 %
Kotmány 1 0.23 %
Ábelfalva 1 0.23 %
Tósár 1 0.23 %
Sőreg 1 0.23 %
Romhánypuszta 1 0.23 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 18.28 %
Divény 35 6.27 %
Fülek 26 4.66 %
Videfalva 16 2.87 %
Gács 14 2.51 %
Lónyabánya 11 1.97 %
Dabar 11 1.97 %
Ragyolc 9 1.61 %
Losonctamási 8 1.43 %
Vámosfalva 8 1.43 %
Kotmány 8 1.43 %
Tugár 7 1.25 %
Rózsaszállás 7 1.25 %
Terbeléd 6 1.08 %
Gácsfalva 6 1.08 %
Jelsőc 5 0.90 %
Fűrész 4 0.72 %
Csákányháza 4 0.72 %
Rátkapuszta 3 0.54 %
Sátorosbánya 3 0.54 %
Csomatelke 3 0.54 %
Fülekpüspöki 3 0.54 %
Tósár 2 0.36 %
Bozita 2 0.36 %
Nagylibercse 2 0.36 %
Ipolynyitra 2 0.36 %
Maskófalva 2 0.36 %
Budaszállás 2 0.36 %
Patakalja 2 0.36 %
Gömörsíd 2 0.36 %
Bolyk 2 0.36 %
Fülekpilis 2 0.36 %
Panyidaróc 2 0.36 %
Bolgárom 2 0.36 %
Pinc 2 0.36 %
Gácsliget 1 0.18 %
Mucsény 1 0.18 %
Vilke 1 0.18 %
Tőrincs 1 0.18 %
Ábelfalva 1 0.18 %
Miksi 1 0.18 %
Füleksávoly 1 0.18 %
Gácslápos 1 0.18 %
Romhánypuszta 1 0.18 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 55.64 %
Videfalva 19 4.87 %
Gács 13 3.33 %
Fülek 12 3.08 %
Losonctamási 12 3.08 %
Divény 12 3.08 %
Lónyabánya 11 2.82 %
Vilke 10 2.56 %
Panyidaróc 8 2.05 %
Terbeléd 7 1.79 %
Vámosfalva 7 1.79 %
Dabar 6 1.54 %
Rapp 6 1.54 %
Nagylibercse 6 1.54 %
Rózsaszállás 4 1.03 %
Fülekpüspöki 4 1.03 %
Bolyk 4 1.03 %
Csákányháza 4 1.03 %
Patakalja 3 0.77 %
Maskófalva 3 0.77 %
Rátkapuszta 3 0.77 %
Fülekkovácsi 3 0.77 %
Fűrész 3 0.77 %
Gácsfalva 3 0.77 %
Romhánypuszta 2 0.51 %
Fülekpilis 2 0.51 %
Sátorosbánya 2 0.51 %
Perse 2 0.51 %
Jelsőc 2 0.51 %
Ábelfalva 2 0.51 %
Budaszállás 1 0.26 %
Tósár 1 0.26 %
Lentő 1 0.26 %
Nagydaróc 1 0.26 %
Pinc 1 0.26 %
Mucsény 1 0.26 %
Ipolygalsa 1 0.26 %
Gácslápos 1 0.26 %
Csomatelke 1 0.26 %
Kalonda 1 0.26 %
Ragyolc 1 0.26 %
Béna 1 0.26 %
Kotmány 1 0.26 %
Gácsliget 1 0.26 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 45.96 %
Divény 313 8.22 %
Vámosfalva 241 6.33 %
Lónyabánya 241 6.33 %
Videfalva 209 5.49 %
Fülek 127 3.33 %
Gács 116 3.04 %
Losonctamási 112 2.94 %
Dabar 108 2.83 %
Rózsaszállás 86 2.26 %
Rapp 57 1.50 %
Patakalja 50 1.31 %
Fűrész 50 1.31 %
Kotmány 47 1.23 %
Gácsfalva 46 1.21 %
Terbeléd 43 1.13 %
Tugár 40 1.05 %
Budaszállás 34 0.89 %
Bolyk 32 0.84 %
Bozita 29 0.76 %
Panyidaróc 25 0.66 %
Nagydaróc 24 0.63 %
Gergelyfalva 20 0.52 %
Mucsény 20 0.52 %
Sátorosbánya 19 0.50 %
Gácslápos 17 0.45 %
Tósár 16 0.42 %
Ragyolc 15 0.39 %
Fülekkovácsi 15 0.39 %
Nagylibercse 15 0.39 %
Pinc 13 0.34 %
Ipolygalsa 13 0.34 %
Kétkeresztúr 11 0.29 %
Fülekpüspöki 10 0.26 %
Vilke 10 0.26 %
Rátkapuszta 10 0.26 %
Kalonda 8 0.21 %
Maskófalva 8 0.21 %
Gácsliget 7 0.18 %
Miksi 7 0.18 %
Fülekpilis 7 0.18 %
Csákányháza 5 0.13 %
Ábelfalva 5 0.13 %
Gömörsíd 4 0.10 %
Jelsőc 4 0.10 %
Romhánypuszta 4 0.10 %
Füleksávoly 4 0.10 %
Parlagos 3 0.08 %
Lentő 2 0.05 %
Csomatelke 2 0.05 %
Perse 2 0.05 %
Gácsprága 1 0.03 %
Tőrincs 1 0.03 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Bolgárom 1 0.03 %
Ipolynyitra 1 0.03 %
Losonc 3 173 64.91 %
Videfalva 200 4.09 %
Gács 166 3.40 %
Fülek 165 3.38 %
Losonctamási 116 2.37 %
Lónyabánya 109 2.23 %
Divény 98 2.00 %
Vámosfalva 75 1.53 %
Panyidaróc 58 1.19 %
Rapp 57 1.17 %
Terbeléd 48 0.98 %
Bolyk 47 0.96 %
Gácsfalva 46 0.94 %
Vilke 42 0.86 %
Dabar 39 0.80 %
Patakalja 37 0.76 %
Rózsaszállás 32 0.65 %
Pinc 30 0.61 %
Mucsény 25 0.51 %
Tugár 24 0.49 %
Miksi 23 0.47 %
Fülekpüspöki 22 0.45 %
Fülekkovácsi 21 0.43 %
Nagydaróc 20 0.41 %
Ragyolc 19 0.39 %
Budaszállás 18 0.37 %
Gergelyfalva 17 0.35 %
Maskófalva 16 0.33 %
Rátkapuszta 14 0.29 %
Kalonda 14 0.29 %
Fűrész 14 0.29 %
Romhánypuszta 13 0.27 %
Bozita 13 0.27 %
Nagylibercse 10 0.20 %
Kétkeresztúr 10 0.20 %
Tósár 10 0.20 %
Jelsőc 10 0.20 %
Csomatelke 9 0.18 %
Kotmány 9 0.18 %
Ipolygalsa 9 0.18 %
Fülekpilis 9 0.18 %
Ábelfalva 8 0.16 %
Gácsliget 8 0.16 %
Gácslápos 8 0.16 %
Füleksávoly 8 0.16 %
Sátorosbánya 8 0.16 %
Perse 7 0.14 %
Ipolynyitra 6 0.12 %
Lentő 4 0.08 %
Csákányháza 4 0.08 %
Tőrincs 4 0.08 %
Bolgárom 3 0.06 %
Parlagos 3 0.06 %
Gömörsíd 2 0.04 %
Sőreg 1 0.02 %
Béna 1 0.02 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 55.38 %
Divény 82 4.87 %
Fülek 74 4.40 %
Videfalva 62 3.68 %
Vámosfalva 61 3.62 %
Gács 60 3.57 %
Losonctamási 55 3.27 %
Lónyabánya 48 2.85 %
Patakalja 29 1.72 %
Dabar 26 1.54 %
Terbeléd 24 1.43 %
Bolyk 20 1.19 %
Rapp 18 1.07 %
Rózsaszállás 15 0.89 %
Panyidaróc 15 0.89 %
Vilke 15 0.89 %
Sátorosbánya 14 0.83 %
Gácsfalva 14 0.83 %
Tugár 13 0.77 %
Fűrész 13 0.77 %
Miksi 12 0.71 %
Bozita 12 0.71 %
Mucsény 10 0.59 %
Ragyolc 9 0.53 %
Rátkapuszta 9 0.53 %
Kotmány 8 0.48 %
Gácsliget 8 0.48 %
Fülekpüspöki 8 0.48 %
Ipolygalsa 7 0.42 %
Budaszállás 7 0.42 %
Romhánypuszta 7 0.42 %
Csomatelke 6 0.36 %
Ábelfalva 6 0.36 %
Gergelyfalva 5 0.30 %
Nagylibercse 5 0.30 %
Jelsőc 5 0.30 %
Nagydaróc 5 0.30 %
Gácslápos 5 0.30 %
Maskófalva 4 0.24 %
Füleksávoly 4 0.24 %
Lentő 4 0.24 %
Kétkeresztúr 4 0.24 %
Pinc 3 0.18 %
Csákányháza 3 0.18 %
Gömörsíd 3 0.18 %
Tósár 3 0.18 %
Kalonda 3 0.18 %
Tőrincs 3 0.18 %
Fülekpilis 2 0.12 %
Perse 1 0.06 %
Ipolynyitra 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Sőreg 1 0.06 %
Fülekkovácsi 1 0.06 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 8.81 %
Fülek 10 1.60 %
Losonctamási 7 1.12 %
Divény 5 0.80 %
Videfalva 4 0.64 %
Nagylibercse 4 0.64 %
Lónyabánya 4 0.64 %
Kotmány 4 0.64 %
Ragyolc 4 0.64 %
Mucsény 4 0.64 %
Fűrész 3 0.48 %
Gácsfalva 3 0.48 %
Sátorosbánya 3 0.48 %
Patakalja 3 0.48 %
Vámosfalva 3 0.48 %
Gács 3 0.48 %
Bolyk 3 0.48 %
Jelsőc 2 0.32 %
Budaszállás 2 0.32 %
Panyidaróc 2 0.32 %
Pinc 2 0.32 %
Rapp 2 0.32 %
Fülekpüspöki 1 0.16 %
Gergelyfalva 1 0.16 %
Kétkeresztúr 1 0.16 %
Lentő 1 0.16 %
Vilke 1 0.16 %
Gácsliget 1 0.16 %
Perse 1 0.16 %
Béna 1 0.16 %
Miksi 1 0.16 %
Füleksávoly 1 0.16 %
Gömörsíd 1 0.16 %
Bozita 1 0.16 %
Sőreg 1 0.16 %
Terbeléd 1 0.16 %
Tugár 1 0.16 %
Fülekkovácsi 1 0.16 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 35.79 %
Fülek 644 19.50 %
Ragyolc 275 8.33 %
Fülekpüspöki 154 4.66 %
Csomatelke 118 3.57 %
Csákányháza 116 3.51 %
Nagydaróc 97 2.94 %
Gömörsíd 95 2.88 %
Béna 84 2.54 %
Vilke 66 2.00 %
Rapp 65 1.97 %
Fülekkovácsi 60 1.82 %
Panyidaróc 58 1.76 %
Füleksávoly 54 1.63 %
Videfalva 54 1.63 %
Perse 50 1.51 %
Sőreg 47 1.42 %
Pinc 47 1.42 %
Ipolygalsa 46 1.39 %
Miksi 45 1.36 %
Terbeléd 36 1.09 %
Bolgárom 32 0.97 %
Kalonda 31 0.94 %
Gács 27 0.82 %
Mucsény 22 0.67 %
Fülekpilis 17 0.51 %
Ipolynyitra 16 0.48 %
Bolyk 15 0.45 %
Divény 14 0.42 %
Rátkapuszta 9 0.27 %
Losonctamási 9 0.27 %
Lónyabánya 8 0.24 %
Jelsőc 7 0.21 %
Kétkeresztúr 7 0.21 %
Vámosfalva 6 0.18 %
Sátorosbánya 6 0.18 %
Rózsaszállás 6 0.18 %
Tőrincs 6 0.18 %
Patakalja 6 0.18 %
Bozita 5 0.15 %
Gácsfalva 5 0.15 %
Fűrész 5 0.15 %
Dabar 4 0.12 %
Kotmány 3 0.09 %
Romhánypuszta 3 0.09 %
Nagylibercse 2 0.06 %
Tósár 1 0.03 %
Tugár 1 0.03 %
Maskófalva 1 0.03 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gácsprága 1 0.03 %
Budaszállás 1 0.03 %
Gácslápos 1 0.03 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 30.14 %
Ragyolc 327 21.06 %
Losonc 324 20.86 %
Fülekpüspöki 128 8.24 %
Csákányháza 93 5.99 %
Csomatelke 77 4.96 %
Béna 76 4.89 %
Gömörsíd 64 4.12 %
Rapp 51 3.28 %
Nagydaróc 46 2.96 %
Vilke 34 2.19 %
Füleksávoly 32 2.06 %
Perse 29 1.87 %
Sőreg 28 1.80 %
Fülekkovácsi 28 1.80 %
Pinc 23 1.48 %
Bolgárom 22 1.42 %
Terbeléd 22 1.42 %
Kalonda 21 1.35 %
Panyidaróc 15 0.97 %
Miksi 15 0.97 %
Mucsény 13 0.84 %
Fülekpilis 11 0.71 %
Bolyk 9 0.58 %
Sátorosbánya 9 0.58 %
Ipolygalsa 7 0.45 %
Videfalva 6 0.39 %
Bozita 6 0.39 %
Ipolynyitra 4 0.26 %
Rátkapuszta 3 0.19 %
Jelsőc 2 0.13 %
Gács 2 0.13 %
Divény 2 0.13 %
Losonctamási 2 0.13 %
Kétkeresztúr 1 0.06 %
Budaszállás 1 0.06 %
Rózsaszállás 1 0.06 %
Dabar 1 0.06 %
Maskófalva 1 0.06 %
Gácsprága 1 0.06 %
Tósár 1 0.06 %
Lónyabánya 1 0.06 %
Vámosfalva 1 0.06 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 32.81 %
Videfalva 88 5.12 %
Gács 87 5.06 %
Divény 85 4.94 %
Losonctamási 69 4.01 %
Fülek 69 4.01 %
Lónyabánya 64 3.72 %
Tósár 54 3.14 %
Vámosfalva 41 2.39 %
Gácsfalva 32 1.86 %
Bozita 29 1.69 %
Dabar 25 1.45 %
Bolyk 21 1.22 %
Terbeléd 18 1.05 %
Rapp 18 1.05 %
Rózsaszállás 18 1.05 %
Kotmány 18 1.05 %
Sátorosbánya 14 0.81 %
Budaszállás 14 0.81 %
Patakalja 14 0.81 %
Rátkapuszta 13 0.76 %
Maskófalva 13 0.76 %
Tugár 12 0.70 %
Vilke 12 0.70 %
Romhánypuszta 11 0.64 %
Mucsény 11 0.64 %
Fűrész 10 0.58 %
Ragyolc 10 0.58 %
Nagylibercse 9 0.52 %
Panyidaróc 9 0.52 %
Füleksávoly 9 0.52 %
Nagydaróc 8 0.47 %
Fülekkovácsi 7 0.41 %
Gácslápos 7 0.41 %
Pinc 6 0.35 %
Ábelfalva 6 0.35 %
Jelsőc 6 0.35 %
Kétkeresztúr 5 0.29 %
Gácsprága 5 0.29 %
Miksi 5 0.29 %
Tőrincs 5 0.29 %
Gácsliget 4 0.23 %
Parlagos 4 0.23 %
Lentő 4 0.23 %
Sőreg 4 0.23 %
Kalonda 4 0.23 %
Fülekpilis 3 0.17 %
Csomatelke 3 0.17 %
Fülekpüspöki 2 0.12 %
Csákányháza 2 0.12 %
Gergelyfalva 1 0.06 %
Bolgárom 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Ipolygalsa 1 0.06 %
Gömörsíd 1 0.06 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 614 49.40 %
Gács 150 12.07 %
Videfalva 41 3.30 %
Losonctamási 41 3.30 %
Lónyabánya 41 3.30 %
Divény 34 2.74 %
Fülek 32 2.57 %
Gácsfalva 29 2.33 %
Terbeléd 20 1.61 %
Patakalja 19 1.53 %
Vámosfalva 18 1.45 %
Bolyk 18