SK
LC
.....

Fülekpüspöki

Község

címer zászló
717 100% magyar 1910
810 71% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Fülekpüspöki
Hivatalos szlovák megnevezés:
Biskupice
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Medvesvidék, Füleki-medence
Más földrajzi nevek:
Mogyorósvölgy
Koordináták:
48.25020599, 19.83536339
Terület:
7,88 km2
Rang:
község
Népesség:
1132
Tszf. magasság:
209 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98601
Település kód:
557315
Szervezeti azonosító:
647985
Adóazonosító:
2029097799

A község a Füleki-medence déli részén, a Bénai-patak mentén fekszik, Fülektől 3 km-re délre, Sátorosbányától 9 km-re északra, a 71-es (Fülek-Sátorosbánya) főút mentén, a Fülek-Salgótarján vasútvonal mentén (a személyforgalom 2011-ben megszűnt). Teljesen egybeépült Fülekkel. Határa nyugaton a Karancsvidék (Cseres-hegység) vulkanikus eredetű dombjain húzódik, elérve a 350 méteres magasságot (maga a falu 205 méteres magasságban fekszik). Határa túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület. Nyugatról Rátkapuszta, délről Ragyolc, keletről Béna, északról Fülek határolja. Keleti határa (melynek egy része a 71-es út vonalán húzódik) egyben Nógrád és Gömör-Kishont megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Losonci járásához (1872-1913 között Füleki járásához) tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig a (változó területű) Losonci járáshoz (1951-1960 között a kis időre helyreállított Füleki járáshoz). 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás). 1976-1990 között Fülekhez tartozott. Területe (7,88 km²) az elmúlt száz év során csak minimális mértékben változott (1910-38: 7,93 km²).

Népesség

1910-ben 718, 1921-ben 715, 1938-ban pedig 897, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1930-ban 6,3 % volt. Magyar lakosságának egy részét 1945 után kitelepítették Magyarországra, de magyar többségét (2011-ben 71,2 %) napjainkig megőrizve. 1991-2011 között a szlovák nemzetiségűek aránya 14,7 %-ról 20,3 %-ra nőtt. A lakosság mintegy egyhatoda a roma etnikumhoz tartozik (2,7 %-a roma nemzetiségű). A túlnyomó többség (83,7 %) római katolikus vallású.

Történelem

Első írásos említése 1246-ból származik. A település a 12. században jött létre és az esztergomi érsekséghez tartozott. 1554 és 1594 között török hódoltság alatt állt. A 17. században a határából kiépített vízvezetéken látták el vízzel a füleki vár védőit. 1674-ben Thököly Imre felkelésekor lakosai szétfutottak s csak a török uralom megszüntével tértek vissza házi tűzhelyeikhez. 1720-ban 17 magyar háztartását írták össze. 1828-ban 74 házában 789 lakos élt. 1787-ben és 1797-ben az egész község leégett. 1831-ben kolera pusztított a községben. 1920-ig Nógrád vármegye Losonci járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1971-1990 között Fülekhez tartozott.

Mai jelentősége

A községben magyar alapiskola és óvoda egyaránt működik. Szent Istvánnak szentelt római katolikus temploma 1728-ban barokk stílusban épült, barokk temetőkápolnája a 18. század közepén épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Fülek Püspöki. Tót falu Nógrád Vármegyében, földes Ura H. Batthyáni Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Fülekhez nem meszsze, határja ollyan, mint Bolgáromé, harmadik osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Fülek-Püspöki, magyar f., Nógrád vmegyében, Fülekhez közel, 759 kath. lak. Kath. paroch. templom. Tiszta buzáját a losonczi piaczon legtöbbre becsülik. F. u. az esztergomi érsek. Ut. p. Losonc.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Fülekpüspöki. A gömöri határ mentén fekvő magyar kisközség. Házainak száma 170, lakosaié, a kik róm. kath. vallásúak, 644. Postája, távírója és vasúti állomása Fülek. E község már 1246-ban fennállott s az egész középkoron át az esztergomi érsek birtoka volt. Fülek eleste után szintén behódolt a törököknek és szintén megsínylette a török uralmat. 1562-63-ban Teszvidzs aga hűbérbirtokaihoz tartozott. Ennek halála után Juszuf Murád birtokába került, ki után 1569-ben Mahmmud aga alatti lovasok főtisztje nyerte el. 1575-ben 40 adóköteles házat vettek itt fel az összeírásba. 1598-ban ismét az esztergomi érsek birtokában találjuk. 1674-ben Thököly Imre felkelésekor lakosai szétfutottak s csak a török uralom megszüntével tértek vissza házi tűzhelyeikhez. 1720-ban 17 magyar háztartását írták össze. 1848-ig az esztergomi érsek földesúri fenhatósága alá tartozott. Jelenleg Stephani Ervin a legnagyobb birtokosa. A róm. kath. plebánia 1246-ban már fennállott. A mostani templom 1728-ban épült. Van itt még egy kápolna is, mely 1750-ből való. 1787 és 1797-ben az egész község porráégett. A templom szentedényeit és képeit az akkori plebános mentette meg a végpusztulástól. 1831-ben a kolera dühöngött a községben. A lakosok keresztény fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. Határának egyik részét Mogyorósvölgynek nevezik. Innen vezették a vizet vasabroncsos facsöveken a füleki várba. A községhez tartozik: Primás-puszta.

Magyar Katolikus Lexikon

Fülekpüspöki, v. Nógrád vm. (Biskupice, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm. füleki esp. ker-ében. - 1294: Puspuky. Tp-át 1246 e. ismeretlen tit. sztelték. Lakói 1550 k. 1706: alapították újra. Mai Szt István kir. tp-át 1818: építették. Kegyura 1880: az esztergomi érs. Anyanyelve 1940: m., szl. - Lakói 1940: 944 r.k., 17 ev., 14 ref., 1 izr. össz. 976; 1970: össz. 1078, 85,9%-a m.; 1991: össz. 1106, m. 909 (82,19%); 2001: össz. 1110, m. 861 (77,57%). ** Némethy 1894:348. - Schem. Ros.1913:48. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Fülekpüspöki, ösi magyar település és 1426-ban királyi adomány folytán az esztergomi érsekség birtoka. Plébániája 1246-ban már létezett. A török alatt elpusztult. A XVI. században szultáni főemberek hűbérbirtoka, majd 1598-tól 1848-ig ismét érsekségi uradalom. Az összeomlás előtt legnagyobb birtoka Stephani Ervinnek volt itt. A község területe 1378 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 955.

Katona István II.

1955. 2. 28.
Fülekpüspöki - megszületett
Martos - élt
Névelőfordulások
1294
Puspuky
1417
Pyspeky
1773
Fülek-Püspöki, Filakowska ! Püspöki,
1786
Püschpöki, Fülek-Püschpöki,
1808
Fülek-Püspöki,
1863
Fülekpüspöki,
1920
Pišpeky,
1927
Biskupice, Püspöki,
1938
Fülekpüspöki,
1945
Biskupice, Püspöki,
1948
Biskupice
1990
Biskupice
1994
Fülekpüspöki

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Püspöki utca (Biskupická) 61/132
Telefon: 0474381027
Fax: 0474381815

Honlap: obecbiskupice.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Noskó Ladislav (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Cupper Jozef (Független)
Tóth Tibor (MOST - HÍD)
Molnár Ronald (MOST - HÍD)
Gášpárová Katarína (SMK-MKP)
Noško František (SMK-MKP)
Tóth Tibor (SMK-MKP)
Tóth Ladislav (SMK-MKP)
Katona Július (SMK-MKP)
Szvorák Gabriella (SMK-MKP)
Független 11% Független 1 képviselö MOST - HÍD 22% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 67% SMK-MKP 6 képviselö 9 képviselö
Magyar Tannyelvű Alapiskola

Gagarin utca 4

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Gagarin utca 4

Fülekpüspökii Községi Hivatal

Püspöki utca 61/132

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Arány
magyarok 580 96%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 23 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 604
magyarok 717 100%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 718
magyarok 677 95%
szlovákok 29 4%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 9 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 715
magyarok 909 82%
szlovákok 163 15%
romák 27 2%
csehek 4 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1106
magyarok 861 78%
szlovákok 211 19%
romák 31 3%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 1110
magyarok 810 71%
szlovákok 231 20%
romák 31 3%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 64 6%
összlétszám 1138
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 914
Választási részvétel: 30.96 %
Kiadott boríték: 283
Bedobott boríték: 283

Polgármester

Érvényes szavazólap: 253
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Noskó Ladislav 253 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Cupper Jozef 213 Független
Gášpárová Katarína 170 SMK-MKP
Tóth Tibor 154 MOST - HÍD
Noško František 147 SMK-MKP
Tóth Tibor 140 SMK-MKP
Tóth Ladislav 137 SMK-MKP
Molnár Ronald 135 MOST - HÍD
Katona Július 125 SMK-MKP
Szvorák Gabriella 120 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 77.78% SMK-MKP 7 képviselö MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö 9 képviselö
2018
Független 11.11% Független 1 képviselö SMK-MKP 66.67% SMK-MKP 6 képviselö MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 917
Választási részvétel: 22.36 %
Kiadott boríték: 205
Bedobott boríték: 205
Választásra jogosult: 913
Választási részvétel: 12.38 %
Kiadott boríték: 113
Bedobott boríték: 113
Választásra jogosult: 935
Választási részvétel: 27,48 %
Kiadott boríték: 257
Bedobott boríték: 257

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 196
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 208
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 108 55.10 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 38 19.39 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 19 9.69 % ĽS Naše Slovensko
Ondrej Binder 10 5.10 % Független
Ladislav Fízik 9 4.59 % ASV
Andrea Jenčíková 4 2.04 % NP
Jaroslav Sekerka 2 1.02 % KSS
Pavel Chovanec 2 1.02 % ÚSVIT
Karol Konárik 2 1.02 % SNS
Emil Samko 2 1.02 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Marian Kotleba 47 41.59% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 122 58.65 % Független
Marian Kotleba 26 12.50 % ĽSNS
Igor Kašper 16 7.69 % Független
Martin Juhaniak 14 6.73 % Független
Vojtech Kökény 11 5.29 % SRK
Pavel Greksa 7 3.37 % Független
Alena Pivovarčiová 3 1.44 % NP
Michal Kantor 3 1.44 % SZS
Milan Urbáni 3 1.44 % SMS
Miroslav Gálik 3 1.44 % NAS
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 203
Érvényes szavazólap: 253
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Zsuzsanna Szvorák 147 72.41% SMK-MKP
Péter György 133 65.52% SMK-MKP
Péter Csúsz 128 63.05% SMK-MKP
Attila Agócs 99 48.77% Független
Róbert Eibner 73 35.96% MOST - HÍD
Alena Rezková 57 28.08% Független
Milan Spodniak 46 22.66% HZD, ĽS-HZDS
Štefan Kertész 33 16.26% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 21 10.34% Független
Vojtech Botoš 15 7.39% SRK
Martin Olšiak 14 6.90% SNS
Marian Bozó 10 4.93% SMS
Radovan Konečný 9 4.43% MOST - HÍD
Zaher Mahmoud 9 4.43% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Marian Šulek 7 3.45% KSS
Monika Albertiová 7 3.45% 99%
Branislav Hámorník 6 2.96% SMER - SD, KDH
Ján Mičuda 4 1.97% SMER - SD, KDH
Pavol Baculík 4 1.97% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Igor Sivok 3 1.48% PD
Ľubomír Činčura 3 1.48% Független
Juraj Pelč 3 1.48% Független
Radoslav Čičmanec 3 1.48% ASV
Karol Márkuš 3 1.48% PD
Mária Salajová 3 1.48% KSS
Pavel Greksa 2 0.99% 99%
Ján Kašiar 2 0.99% KSS
Marcel Hudec 2 0.99% PD
František Kelemen 2 0.99% SĽS
Milan Ďurák 1 0.49% SNS
Ondrej Drugda 1 0.49% SĽS
Michal Novodomský 1 0.49% SMS
Katarína Sabová 1 0.49% PD
Ján Poničan 1 0.49% SNS
Peter Pánik 0 0.00% SĽS
Ján Krahulec 0 0.00% KSS
Vladimír Rehánek 0 0.00% SMER - SD, KDH
Miroslav Morháč 0 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Rudolf Slivka 0 0.00% ND
Ján Karman 0 0.00% KSS
Zsuzsanna Szvorák 164 64.82% SMK-MKP
Attila Agócs 157 62.06% MOST - HÍD
Péter Csúsz 154 60.87% SMK-MKP
Péter György 128 50.59% SMK-MKP
László Kerekes 126 49.80% SMK-MKP
Zoltán Marcinkó 100 39.53% SMK-MKP
Milan Spodniak 41 16.21% DOMA DOBRE
István Mázik 28 11.07% MKDA-MKDSZ
Denisa Nincová 22 8.70% Független
Pavol Baculík 22 8.70% Független
Tibor Tóth 21 8.30% MOST - HÍD
Rudolf Slivka 19 7.51% SNS
Zoltán Balog 16 6.32% Független
Štefan Kertész 11 4.35% MOST - HÍD
Karol Ferencz 11 4.35% MOST - HÍD
Zaher Mahmoud 11 4.35% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Juraj Pelč 10 3.95% Független
Pavel Greksa 10 3.95% Független
Pavol Križo 8 3.16% SNS
Jozef Bari 7 2.77% SRK
Ján Mičuda 5 1.98% SMER-SD
Monika Kováčová 4 1.58% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Patrik Svediak 4 1.58% SME RODINA - Boris Kollár
Marek Hudec 4 1.58% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 3 1.19% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Jana Haláková 3 1.19% SMER-SD
Branislav Hámorník 3 1.19% SMER-SD
Ondrej Drugda 3 1.19% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Anna Václavíková 3 1.19% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Lucia Kašiarová 3 1.19% KSS
Radoslav Čičmanec 2 0.79% DOMA DOBRE
Michal Kováč 2 0.79% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Matej Bella 2 0.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Lukáš Čavoj 2 0.79% Független
Július Čipčala 2 0.79% SRK
Radoslav Jánošik 2 0.79% ĽS Naše Slovensko
Peter Pánik 1 0.40% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Svoreň 1 0.40% KSS
František Kelemen 1 0.40% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 1 0.40% KSS
Vojtech Papp 1 0.40% ĽS Naše Slovensko
Milan Alberti 1 0.40% Független
Veronika Poznánová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jozef Týnus 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Ján Karman 537 0.00% KSS
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 106.98 %
Divény 153 13.03 %
Gács 99 8.43 %
Videfalva 97 8.26 %
Tugár 75 6.39 %
Lónyabánya 52 4.43 %
Losonctamási 51 4.34 %
Fülek 48 4.09 %
Gácsfalva 45 3.83 %
Rózsaszállás 42 3.58 %
Terbeléd 42 3.58 %
Panyidaróc 25 2.13 %
Budaszállás 20 1.70 %
Vámosfalva 17 1.45 %
Nagydaróc 16 1.36 %
Bolyk 15 1.28 %
Dabar 13 1.11 %
Gácslápos 13 1.11 %
Patakalja 12 1.02 %
Bozita 11 0.94 %
Gácsliget 11 0.94 %
Ipolygalsa 11 0.94 %
Rátkapuszta 9 0.77 %
Rapp 9 0.77 %
Nagylibercse 8 0.68 %
Csomatelke 8 0.68 %
Vilke 8 0.68 %
Ragyolc 8 0.68 %
Romhánypuszta 7 0.60 %
Ábelfalva 7 0.60 %
Fülekkovácsi 7 0.60 %
Maskófalva 7 0.60 %
Mucsény 7 0.60 %
Kotmány 7 0.60 %
Tósár 6 0.51 %
Tőrincs 5 0.43 %
Sátorosbánya 4 0.34 %
Miksi 4 0.34 %
Kalonda 4 0.34 %
Fűrész 4 0.34 %
Perse 3 0.26 %
Fülekpüspöki 3 0.26 %
Kétkeresztúr 2 0.17 %
Pinc 2 0.17 %
Füleksávoly 2 0.17 %
Gergelyfalva 2 0.17 %
Gömörsíd 2 0.17 %
Ipolynyitra 1 0.09 %
Sőreg 1 0.09 %
Fülekpilis 1 0.09 %
Gácsprága 1 0.09 %
Parlagos 1 0.09 %
Jelsőc 1 0.09 %
Csákányháza 1 0.09 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 32.58 %
Losonc 1 055 25.75 %
Ragyolc 198 4.83 %
Fülekpüspöki 157 3.83 %
Csomatelke 99 2.42 %
Nagydaróc 88 2.15 %
Fülekkovácsi 77 1.88 %
Füleksávoly 60 1.46 %
Sőreg 54 1.32 %
Perse 50 1.22 %
Ipolygalsa 50 1.22 %
Sátorosbánya 46 1.12 %
Videfalva 45 1.10 %
Csákányháza 44 1.07 %
Bozita 43 1.05 %
Panyidaróc 42 1.03 %
Béna 40 0.98 %
Rátkapuszta 36 0.88 %
Bolyk 32 0.78 %
Pinc 30 0.73 %
Rapp 29 0.71 %
Terbeléd 28 0.68 %
Vilke 24 0.59 %
Gács 23 0.56 %
Losonctamási 22 0.54 %
Mucsény 21 0.51 %
Bolgárom 20 0.49 %
Tőrincs 15 0.37 %
Vámosfalva 15 0.37 %
Fülekpilis 14 0.34 %
Divény 13 0.32 %
Miksi 12 0.29 %
Patakalja 11 0.27 %
Kalonda 10 0.24 %
Kétkeresztúr 10 0.24 %
Ipolynyitra 9 0.22 %
Lónyabánya 9 0.22 %
Jelsőc 7 0.17 %
Rózsaszállás 6 0.15 %
Gácsfalva 6 0.15 %
Budaszállás 5 0.12 %
Maskófalva 5 0.12 %
Tugár 4 0.10 %
Dabar 3 0.07 %
Gácsliget 2 0.05 %
Fűrész 2 0.05 %
Gácsprága 2 0.05 %
Parlagos 2 0.05 %
Gácslápos 2 0.05 %
Tósár 2 0.05 %
Kotmány 2 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.02 %
Gömörsíd 1 0.02 %
Lentő 1 0.02 %
Ábelfalva 1 0.02 %
Nagylibercse 1 0.02 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 64.45 %
Losonctamási 190 7.03 %
Fülek 178 6.59 %
Videfalva 153 5.66 %
Gács 136 5.03 %
Divény 123 4.55 %
Lónyabánya 111 4.11 %
Terbeléd 79 2.92 %
Vámosfalva 70 2.59 %
Nagydaróc 70 2.59 %
Gácsfalva 69 2.55 %
Bozita 66 2.44 %
Gácsliget 65 2.40 %
Budaszállás 56 2.07 %
Tugár 56 2.07 %
Jelsőc 51 1.89 %
Sátorosbánya 50 1.85 %
Dabar 50 1.85 %
Bolyk 47 1.74 %
Miksi 45 1.66 %
Csomatelke 39 1.44 %
Rapp 36 1.33 %
Füleksávoly 35 1.29 %
Maskófalva 35 1.29 %
Rózsaszállás 34 1.26 %
Patakalja 33 1.22 %
Tósár 32 1.18 %
Panyidaróc 30 1.11 %
Nagylibercse 29 1.07 %
Mucsény 26 0.96 %
Gácslápos 23 0.85 %
Vilke 23 0.85 %
Sőreg 21 0.78 %
Kotmány 17 0.63 %
Parlagos 17 0.63 %
Romhánypuszta 17 0.63 %
Ragyolc 16 0.59 %
Ipolygalsa 15 0.55 %
Gömörsíd 15 0.55 %
Ábelfalva 15 0.55 %
Csákányháza 15 0.55 %
Tőrincs 15 0.55 %
Rátkapuszta 14 0.52 %
Fülekkovácsi 14 0.52 %
Fülekpilis 12 0.44 %
Fűrész 10 0.37 %
Gergelyfalva 10 0.37 %
Pinc 9 0.33 %
Kalonda 9 0.33 %
Gácsprága 8 0.30 %
Ipolynyitra 7 0.26 %
Perse 7 0.26 %
Béna 7 0.26 %
Kétkeresztúr 7 0.26 %
Bolgárom 4 0.15 %
Lentő 3 0.11 %
Fülekpüspöki 3 0.11 %
Losonc 935 86.73 %
Fülek 380 35.25 %
Videfalva 65 6.03 %
Gács 55 5.10 %
Losonctamási 53 4.92 %
Lónyabánya 38 3.53 %
Vámosfalva 33 3.06 %
Bozita 33 3.06 %
Divény 30 2.78 %
Fülekpüspöki 22 2.04 %
Patakalja 21 1.95 %
Rózsaszállás 20 1.86 %
Jelsőc 19 1.76 %
Panyidaróc 18 1.67 %
Dabar 17 1.58 %
Budaszállás 16 1.48 %
Terbeléd 16 1.48 %
Fülekkovácsi 15 1.39 %
Ragyolc 15 1.39 %
Gácsfalva 15 1.39 %
Bolyk 13 1.21 %
Nagydaróc 12 1.11 %
Miksi 11 1.02 %
Kotmány 10 0.93 %
Gömörsíd 10 0.93 %
Vilke 10 0.93 %
Rátkapuszta 9 0.83 %
Rapp 8 0.74 %
Maskófalva 8 0.74 %
Kétkeresztúr 7 0.65 %
Gergelyfalva 7 0.65 %
Sátorosbánya 7 0.65 %
Perse 5 0.46 %
Csomatelke 5 0.46 %
Mucsény 4 0.37 %
Tugár 4 0.37 %
Sőreg 3 0.28 %
Ipolygalsa 3 0.28 %
Füleksávoly 3 0.28 %
Csákányháza 2 0.19 %
Romhánypuszta 2 0.19 %
Kalonda 2 0.19 %
Nagylibercse 2 0.19 %
Ipolynyitra 2 0.19 %
Gácsliget 2 0.19 %
Ábelfalva 1 0.09 %
Béna 1 0.09 %
Fülekpilis 1 0.09 %
Pinc 1 0.09 %
Bolgárom 1 0.09 %
Fűrész 1 0.09 %
Parlagos 1 0.09 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 33.58 %
Fülek 18 6.64 %
Divény 10 3.69 %
Videfalva 9 3.32 %
Lónyabánya 7 2.58 %
Gömörsíd 6 2.21 %
Ragyolc 5 1.85 %
Bolyk 5 1.85 %
Vámosfalva 4 1.48 %
Vilke 4 1.48 %
Gács 4 1.48 %
Rátkapuszta 4 1.48 %
Csomatelke 3 1.11 %
Rózsaszállás 3 1.11 %
Tugár 3 1.11 %
Pinc 3 1.11 %
Nagydaróc 3 1.11 %
Ipolynyitra 2 0.74 %
Sőreg 2 0.74 %
Kotmány 2 0.74 %
Rapp 2 0.74 %
Lentő 2 0.74 %
Gácsfalva 2 0.74 %
Terbeléd 2 0.74 %
Mucsény 2 0.74 %
Kétkeresztúr 2 0.74 %
Füleksávoly 2 0.74 %
Losonctamási 2 0.74 %
Jelsőc 1 0.37 %
Fülekpüspöki 1 0.37 %
Panyidaróc 1 0.37 %
Fűrész 1 0.37 %
Patakalja 1 0.37 %
Gácsliget 1 0.37 %
Miksi 1 0.37 %
Gácslápos 1 0.37 %
Ipolygalsa 1 0.37 %
Sátorosbánya 1 0.37 %
Dabar 1 0.37 %
Tósár 1 0.37 %
Béna 1 0.37 %
Bolgárom 1 0.37 %
Budaszállás 1 0.37 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 7.35 %
Losonc 70 1.88 %
Ragyolc 29 0.78 %
Fülekpüspöki 28 0.75 %
Gömörsíd 23 0.62 %
Sőreg 14 0.38 %
Nagydaróc 13 0.35 %
Csomatelke 11 0.29 %
Csákányháza 8 0.21 %
Bolgárom 8 0.21 %
Vilke 8 0.21 %
Perse 8 0.21 %
Fülekkovácsi 7 0.19 %
Béna 7 0.19 %
Füleksávoly 6 0.16 %
Rapp 6 0.16 %
Terbeléd 4 0.11 %
Mucsény 4 0.11 %
Lónyabánya 4 0.11 %
Panyidaróc 3 0.08 %
Kalonda 3 0.08 %
Ipolynyitra 3 0.08 %
Ipolygalsa 3 0.08 %
Gács 3 0.08 %
Rátkapuszta 2 0.05 %
Bolyk 2 0.05 %
Pinc 2 0.05 %
Sátorosbánya 2 0.05 %
Tósár 2 0.05 %
Bozita 2 0.05 %
Gácsprága 1 0.03 %
Kétkeresztúr 1 0.03 %
Losonctamási 1 0.03 %
Fűrész 1 0.03 %
Tugár 1 0.03 %
Fülekpilis 1 0.03 %
Patakalja 1 0.03 %
Divény 1 0.03 %
Videfalva 1 0.03 %
Jelsőc 1 0.03 %
Vámosfalva 1 0.03 %
Dabar 1 0.03 %
Budaszállás 1 0.03 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 55.64 %
Losonctamási 154 11.00 %
Videfalva 97 6.93 %
Gács 71 5.07 %
Divény 68 4.86 %
Bozita 65 4.64 %
Lónyabánya 61 4.36 %
Tugár 49 3.50 %
Budaszállás 48 3.43 %
Fülek 47 3.36 %
Gácsliget 42 3.00 %
Jelsőc 41 2.93 %
Vámosfalva 36 2.57 %
Tósár 31 2.21 %
Sátorosbánya 30 2.14 %
Gácsfalva 28 2.00 %
Nagydaróc 26 1.86 %
Terbeléd 26 1.86 %
Bolyk 24 1.71 %
Maskófalva 23 1.64 %
Tőrincs 21 1.50 %
Rapp 21 1.50 %
Kotmány 21 1.50 %
Ábelfalva 18 1.29 %
Gácslápos 18 1.29 %
Rózsaszállás 17 1.21 %
Romhánypuszta 16 1.14 %
Gergelyfalva 16 1.14 %
Panyidaróc 15 1.07 %
Csákányháza 15 1.07 %
Dabar 13 0.93 %
Nagylibercse 12 0.86 %
Patakalja 12 0.86 %
Fülekkovácsi 11 0.79 %
Vilke 11 0.79 %
Mucsény 9 0.64 %
Ipolygalsa 9 0.64 %
Fülekpilis 8 0.57 %
Gömörsíd 7 0.50 %
Parlagos 7 0.50 %
Kétkeresztúr 7 0.50 %
Miksi 6 0.43 %
Fűrész 6 0.43 %
Ragyolc 5 0.36 %
Gácsprága 5 0.36 %
Sőreg 5 0.36 %
Füleksávoly 5 0.36 %
Rátkapuszta 4 0.29 %
Lentő 4 0.29 %
Pinc 3 0.21 %
Csomatelke 3 0.21 %
Perse 3 0.21 %
Fülekpüspöki 3 0.21 %
Ipolynyitra 2 0.14 %
Bolgárom 2 0.14 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 24.13 %
Losonc 59 17.15 %
Gömörsíd 17 4.94 %
Nagydaróc 11 3.20 %
Tőrincs 9 2.62 %
Ragyolc 9 2.62 %
Panyidaróc 8 2.33 %
Fülekkovácsi 8 2.33 %
Fülekpüspöki 7 2.03 %
Mucsény 7 2.03 %
Csomatelke 7 2.03 %
Füleksávoly 7 2.03 %
Bolgárom 7 2.03 %
Jelsőc 6 1.74 %
Csákányháza 6 1.74 %
Rapp 4 1.16 %
Ipolynyitra 4 1.16 %
Fülekpilis 3 0.87 %
Gács 3 0.87 %
Vilke 3 0.87 %
Béna 3 0.87 %
Terbeléd 3 0.87 %
Losonctamási 3 0.87 %
Lónyabánya 2 0.58 %
Gácsfalva 2 0.58 %
Rózsaszállás 2 0.58 %
Dabar 2 0.58 %
Miksi 2 0.58 %
Perse 2 0.58 %
Pinc 2 0.58 %
Kalonda 2 0.58 %
Kotmány 2 0.58 %
Fűrész 1 0.29 %
Videfalva 1 0.29 %
Patakalja 1 0.29 %
Parlagos 1 0.29 %
Rátkapuszta 1 0.29 %
Vámosfalva 1 0.29 %
Sátorosbánya 1 0.29 %
Bolyk 1 0.29 %
Nagylibercse 1 0.29 %
Gácsliget 1 0.29 %
Ipolygalsa 1 0.29 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 131.11 %
Videfalva 42 9.33 %
Gács 38 8.44 %
Lónyabánya 27 6.00 %
Losonctamási 20 4.44 %
Divény 18 4.00 %
Fülek 17 3.78 %
Dabar 16 3.56 %
Gácsfalva 15 3.33 %
Panyidaróc 12 2.67 %
Fülekkovácsi 10 2.22 %
Rapp 9 2.00 %
Kotmány 8 1.78 %
Vámosfalva 8 1.78 %
Terbeléd 7 1.56 %
Bozita 7 1.56 %
Miksi 5 1.11 %
Gácsliget 5 1.11 %
Budaszállás 5 1.11 %
Kétkeresztúr 5 1.11 %
Vilke 5 1.11 %
Fűrész 5 1.11 %
Jelsőc 4 0.89 %
Tugár 4 0.89 %
Ipolynyitra 4 0.89 %
Gácslápos 4 0.89 %
Bolyk 4 0.89 %
Kalonda 4 0.89 %
Csákányháza 4 0.89 %
Rózsaszállás 4 0.89 %
Ábelfalva 3 0.67 %
Fülekpüspöki 3 0.67 %
Ragyolc 3 0.67 %
Csomatelke 3 0.67 %
Rátkapuszta 3 0.67 %
Romhánypuszta 2 0.44 %
Bolgárom 2 0.44 %
Tósár 2 0.44 %
Nagylibercse 2 0.44 %
Perse 2 0.44 %
Ipolygalsa 2 0.44 %
Nagydaróc 2 0.44 %
Lentő 2 0.44 %
Tőrincs 2 0.44 %
Füleksávoly 2 0.44 %
Sátorosbánya 2 0.44 %
Gömörsíd 1 0.22 %
Mucsény 1 0.22 %
Gergelyfalva 1 0.22 %
Parlagos 1 0.22 %
Patakalja 1 0.22 %
Maskófalva 1 0.22 %
Pinc 1 0.22 %
Béna 1 0.22 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 41.17 %
Lónyabánya 71 6.81 %
Videfalva 70 6.72 %
Divény 60 5.76 %
Losonctamási 54 5.18 %
Gács 48 4.61 %
Fülek 34 3.26 %
Vámosfalva 27 2.59 %
Kotmány 26 2.50 %
Rózsaszállás 20 1.92 %
Bozita 20 1.92 %
Gácsfalva 18 1.73 %
Dabar 13 1.25 %
Patakalja 13 1.25 %
Bolyk 12 1.15 %
Rapp 10 0.96 %
Fűrész 9 0.86 %
Tósár 9 0.86 %
Rátkapuszta 9 0.86 %
Panyidaróc 9 0.86 %
Mucsény 8 0.77 %
Vilke 8 0.77 %
Nagydaróc 7 0.67 %
Terbeléd 7 0.67 %
Jelsőc 7 0.67 %
Gácslápos 6 0.58 %
Maskófalva 6 0.58 %
Tugár 6 0.58 %
Sátorosbánya 6 0.58 %
Ragyolc 5 0.48 %
Budaszállás 5 0.48 %
Kalonda 4 0.38 %
Gácsliget 4 0.38 %
Lentő 4 0.38 %
Pinc 4 0.38 %
Ábelfalva 3 0.29 %
Miksi 3 0.29 %
Kétkeresztúr 3 0.29 %
Füleksávoly 3 0.29 %
Fülekkovácsi 3 0.29 %
Gergelyfalva 2 0.19 %
Romhánypuszta 2 0.19 %
Csomatelke 2 0.19 %
Nagylibercse 1 0.10 %
Gömörsíd 1 0.10 %
Ipolygalsa 1 0.10 %
Béna 1 0.10 %
Tőrincs 1 0.10 %
Fülekpilis 1 0.10 %
Csákányháza 1 0.10 %
Gácsprága 1 0.10 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 81.25 %
Gács 204 8.14 %
Fülek 176 7.02 %
Videfalva 172 6.86 %
Losonctamási 135 5.38 %
Divény 125 4.99 %
Vámosfalva 107 4.27 %
Lónyabánya 106 4.23 %
Gácsfalva 95 3.79 %
Gácsliget 77 3.07 %
Terbeléd 42 1.68 %
Dabar 38 1.52 %
Patakalja 37 1.48 %
Panyidaróc 37 1.48 %
Nagylibercse 34 1.36 %
Rózsaszállás 34 1.36 %
Ragyolc 33 1.32 %
Tugár 33 1.32 %
Maskófalva 33 1.32 %
Vilke 31 1.24 %
Bolyk 29 1.16 %
Bozita 29 1.16 %
Budaszállás 26 1.04 %
Tósár 25 1.00 %
Gácslápos 24 0.96 %
Kotmány 23 0.92 %
Pinc 18 0.72 %
Fülekkovácsi 17 0.68 %
Nagydaróc 16 0.64 %
Rapp 15 0.60 %
Csomatelke 14 0.56 %
Fűrész 14 0.56 %
Rátkapuszta 13 0.52 %
Gergelyfalva 13 0.52 %
Miksi 12 0.48 %
Mucsény 12 0.48 %
Fülekpüspöki 10 0.40 %
Ábelfalva 10 0.40 %
Ipolygalsa 10 0.40 %
Sátorosbánya 9 0.36 %
Romhánypuszta 9 0.36 %
Jelsőc 8 0.32 %
Fülekpilis 7 0.28 %
Kétkeresztúr 5 0.20 %
Gácsprága 5 0.20 %
Perse 4 0.16 %
Gömörsíd 4 0.16 %
Ipolynyitra 4 0.16 %
Tőrincs 4 0.16 %
Kalonda 4 0.16 %
Lentő 2 0.08 %
Füleksávoly 2 0.08 %
Bolgárom 2 0.08 %
Sőreg 2 0.08 %
Parlagos 1 0.04 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 21.62 %
Losonctamási 480 17.56 %
Videfalva 193 7.06 %
Gács 113 4.13 %
Lónyabánya 106 3.88 %
Divény 100 3.66 %
Vámosfalva 79 2.89 %
Gácsfalva 66 2.41 %
Fülek 66 2.41 %
Patakalja 51 1.87 %
Tugár 41 1.50 %
Tósár 36 1.32 %
Gergelyfalva 33 1.21 %
Budaszállás 33 1.21 %
Gácsliget 25 0.91 %
Bozita 24 0.88 %
Dabar 24 0.88 %
Rózsaszállás 23 0.84 %
Maskófalva 23 0.84 %
Nagylibercse 22 0.80 %
Bolyk 21 0.77 %
Sátorosbánya 17 0.62 %
Parlagos 17 0.62 %
Terbeléd 16 0.59 %
Rapp 15 0.55 %
Kotmány 12 0.44 %
Romhánypuszta 12 0.44 %
Jelsőc 12 0.44 %
Panyidaróc 11 0.40 %
Ipolygalsa 11 0.40 %
Gácslápos 11 0.40 %
Ragyolc 10 0.37 %
Rátkapuszta 10 0.37 %
Fülekkovácsi 8 0.29 %
Kétkeresztúr 8 0.29 %
Fűrész 7 0.26 %
Ábelfalva 7 0.26 %
Vilke 6 0.22 %
Tőrincs 6 0.22 %
Pinc 6 0.22 %
Füleksávoly 5 0.18 %
Gácsprága 5 0.18 %
Nagydaróc 5 0.18 %
Lentő 5 0.18 %
Fülekpüspöki 5 0.18 %
Csomatelke 3 0.11 %
Fülekpilis 3 0.11 %
Bolgárom 3 0.11 %
Ipolynyitra 2 0.07 %
Kalonda 2 0.07 %
Csákányháza 2 0.07 %
Mucsény 2 0.07 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Perse 1 0.04 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 30.59 %
Fülek 40 4.91 %
Nagydaróc 40 4.91 %
Videfalva 21 2.58 %
Gács 18 2.21 %
Divény 15 1.84 %
Losonctamási 12 1.47 %
Lónyabánya 11 1.35 %
Terbeléd 10 1.23 %
Bolyk 8 0.98 %
Vámosfalva 7 0.86 %
Dabar 6 0.74 %
Patakalja 6 0.74 %
Vilke 6 0.74 %
Panyidaróc 6 0.74 %
Ragyolc 5 0.61 %
Rózsaszállás 5 0.61 %
Füleksávoly 5 0.61 %
Budaszállás 4 0.49 %
Miksi 4 0.49 %
Tósár 4 0.49 %
Maskófalva 4 0.49 %
Tugár 3 0.37 %
Csákányháza 3 0.37 %
Gácsprága 3 0.37 %
Gácsfalva 3 0.37 %
Sátorosbánya 3 0.37 %
Pinc 3 0.37 %
Fűrész 2 0.25 %
Nagylibercse 2 0.25 %
Gácsliget 2 0.25 %
Perse 2 0.25 %
Kotmány 2 0.25 %
Jelsőc 2 0.25 %
Fülekkovácsi 2 0.25 %
Ipolynyitra 1 0.12 %
Bozita 1 0.12 %
Gömörsíd 1 0.12 %
Fülekpüspöki 1 0.12 %
Gácslápos 1 0.12 %
Tőrincs 1 0.12 %
Rapp 1 0.12 %
Rátkapuszta 1 0.12 %
Csomatelke 1 0.12 %
Romhánypuszta 1 0.12 %
Fülekpilis 1 0.12 %
Mucsény 1 0.12 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 9.59 %
Tőrincs 30 4.88 %
Fülek 26 4.23 %
Jelsőc 10 1.63 %
Vilke 9 1.46 %
Gömörsíd 9 1.46 %
Panyidaróc 8 1.30 %
Nagydaróc 7 1.14 %
Bolgárom 5 0.81 %
Losonctamási 4 0.65 %
Gácsfalva 4 0.65 %
Ipolynyitra 4 0.65 %
Kotmány 4 0.65 %
Divény 4 0.65 %
Fűrész 3 0.49 %
Gács 3 0.49 %
Csákányháza 3 0.49 %
Csomatelke 3 0.49 %
Videfalva 3 0.49 %
Füleksávoly 3 0.49 %
Fülekpilis 3 0.49 %
Lónyabánya 3 0.49 %
Mucsény 3 0.49 %
Tugár 2 0.33 %
Fülekpüspöki 2 0.33 %
Miksi 2 0.33 %
Bolyk 2 0.33 %
Vámosfalva 2 0.33 %
Tósár 2 0.33 %
Ipolygalsa 2 0.33 %
Dabar 2 0.33 %
Budaszállás 1 0.16 %
Perse 1 0.16 %
Terbeléd 1 0.16 %
Rózsaszállás 1 0.16 %
Rapp 1 0.16 %
Ragyolc 1 0.16 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 10.67 %
Fülek 112 10.58 %
Ipolygalsa 92 8.69 %
Terbeléd 29 2.74 %
Nagydaróc 19 1.79 %
Füleksávoly 17 1.61 %
Ipolynyitra 13 1.23 %
Fülekpüspöki 11 1.04 %
Bolyk 11 1.04 %
Bozita 11 1.04 %
Videfalva 10 0.94 %
Csákányháza 10 0.94 %
Ragyolc 9 0.85 %
Rapp 9 0.85 %
Gömörsíd 9 0.85 %
Fülekkovácsi 8 0.76 %
Panyidaróc 7 0.66 %
Rátkapuszta 7 0.66 %
Perse 6 0.57 %
Csomatelke 6 0.57 %
Bolgárom 5 0.47 %
Losonctamási 4 0.38 %
Gács 4 0.38 %
Fülekpilis 4 0.38 %
Béna 4 0.38 %
Vámosfalva 4 0.38 %
Pinc 3 0.28 %
Miksi 3 0.28 %
Vilke 3 0.28 %
Gácsliget 3 0.28 %
Dabar 3 0.28 %
Sőreg 3 0.28 %
Tőrincs 2 0.19 %
Budaszállás 1 0.09 %
Maskófalva 1 0.09 %
Gácslápos 1 0.09 %
Ábelfalva 1 0.09 %
Tugár 1 0.09 %
Mucsény 1 0.09 %
Kalonda 1 0.09 %
Lónyabánya 1 0.09 %
Rózsaszállás 1 0.09 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 55.29 %
Fülek 28 3.70 %
Videfalva 27 3.57 %
Lónyabánya 24 3.17 %
Divény 22 2.91 %
Dabar 22 2.91 %
Losonctamási 20 2.65 %
Gács 14 1.85 %
Vámosfalva 13 1.72 %
Rózsaszállás 9 1.19 %
Bolyk 9 1.19 %
Terbeléd 8 1.06 %
Nagylibercse 6 0.79 %
Jelsőc 6 0.79 %
Vilke 6 0.79 %
Panyidaróc 6 0.79 %
Romhánypuszta 5 0.66 %
Csomatelke 5 0.66 %
Tósár 5 0.66 %
Gácsfalva 5 0.66 %
Tugár 4 0.53 %
Bozita 4 0.53 %
Mucsény 4 0.53 %
Budaszállás 4 0.53 %
Rapp 4 0.53 %
Kétkeresztúr 3 0.40 %
Fülekpüspöki 3 0.40 %
Gácsliget 3 0.40 %
Sátorosbánya 3 0.40 %
Füleksávoly 3 0.40 %
Gácsprága 3 0.40 %
Gergelyfalva 3 0.40 %
Ragyolc 3 0.40 %
Nagydaróc 3 0.40 %
Rátkapuszta 3 0.40 %
Ipolygalsa 2 0.26 %
Tőrincs 2 0.26 %
Ipolynyitra 2 0.26 %
Kalonda 2 0.26 %
Fülekkovácsi 2 0.26 %
Gácslápos 2 0.26 %
Fűrész 2 0.26 %
Maskófalva 2 0.26 %
Béna 1 0.13 %
Patakalja 1 0.13 %
Fülekpilis 1 0.13 %
Sőreg 1 0.13 %
Miksi 1 0.13 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 71.70 %
Videfalva 174 30.21 %
Losonctamási 34 5.90 %
Vámosfalva 24 4.17 %
Gács 24 4.17 %
Divény 22 3.82 %
Lónyabánya 21 3.65 %
Terbeléd 18 3.13 %
Bozita 18 3.13 %
Tugár 17 2.95 %
Fülek 14 2.43 %
Bolyk 11 1.91 %
Panyidaróc 8 1.39 %
Maskófalva 8 1.39 %
Csákányháza 8 1.39 %
Mucsény 8 1.39 %
Gácsfalva 8 1.39 %
Dabar 7 1.22 %
Budaszállás 7 1.22 %
Gácsliget 7 1.22 %
Rózsaszállás 7 1.22 %
Romhánypuszta 7 1.22 %
Pinc 5 0.87 %
Gácslápos 5 0.87 %
Rapp 4 0.69 %
Vilke 4 0.69 %
Kétkeresztúr 4 0.69 %
Kotmány 4 0.69 %
Tőrincs 4 0.69 %
Patakalja 4 0.69 %
Tósár 4 0.69 %
Fülekkovácsi 4 0.69 %
Jelsőc 3 0.52 %
Nagylibercse 3 0.52 %
Kalonda 3 0.52 %
Gömörsíd 3 0.52 %
Fűrész 3 0.52 %
Fülekpüspöki 2 0.35 %
Miksi 2 0.35 %
Ipolygalsa 2 0.35 %
Ragyolc 2 0.35 %
Nagydaróc 2 0.35 %
Rátkapuszta 2 0.35 %
Gergelyfalva 2 0.35 %
Füleksávoly 2 0.35 %
Csomatelke 1 0.17 %
Sőreg 1 0.17 %
Parlagos 1 0.17 %
Bolgárom 1 0.17 %
Ábelfalva 1 0.17 %
Ipolynyitra 1 0.17 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 39.14 %
Losonc 253 14.13 %
Ragyolc 150 8.38 %
Fülekpüspöki 126 7.04 %
Gömörsíd 88 4.91 %
Csomatelke 75 4.19 %
Béna 48 2.68 %
Csákányháza 45 2.51 %
Füleksávoly 33 1.84 %
Fülekkovácsi 32 1.79 %
Sőreg 30 1.68 %
Nagydaróc 30 1.68 %
Vilke 25 1.40 %
Rapp 25 1.40 %
Bolgárom 25 1.40 %
Perse 19 1.06 %
Panyidaróc 16 0.89 %
Ipolygalsa 14 0.78 %
Terbeléd 14 0.78 %
Kalonda 13 0.73 %
Pinc 10 0.56 %
Bozita 10 0.56 %
Fülekpilis 9 0.50 %
Mucsény 9 0.50 %
Rátkapuszta 7 0.39 %
Bolyk 6 0.34 %
Losonctamási 6 0.34 %
Gácsfalva 4 0.22 %
Videfalva 4 0.22 %
Gács 4 0.22 %
Lónyabánya 2 0.11 %
Rózsaszállás 2 0.11 %
Sátorosbánya 2 0.11 %
Ipolynyitra 2 0.11 %
Divény 2 0.11 %
Vámosfalva 2 0.11 %
Patakalja 1 0.06 %
Gácsliget 1 0.06 %
Parlagos 1 0.06 %
Gácsprága 1 0.06 %
Fűrész 1 0.06 %
Kétkeresztúr 1 0.06 %
Tőrincs 1 0.06 %
Tugár 1 0.06 %
Gergelyfalva 1 0.06 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 32.74 %
Divény 116 8.63 %
Gács 76 5.65 %
Rózsaszállás 72 5.36 %
Videfalva 69 5.13 %
Lónyabánya 63 4.69 %
Losonctamási 57 4.24 %
Vámosfalva 56 4.17 %
Fülek 38 2.83 %
Bozita 31 2.31 %
Gácsfalva 29 2.16 %
Dabar 28 2.08 %
Kotmány 23 1.71 %
Rapp 17 1.26 %
Fűrész 15 1.12 %
Sátorosbánya 13 0.97 %
Vilke 12 0.89 %
Budaszállás 12 0.89 %
Panyidaróc 12 0.89 %
Bolyk 12 0.89 %
Tugár 10 0.74 %
Ragyolc 10 0.74 %
Patakalja 9 0.67 %
Terbeléd 9 0.67 %
Nagylibercse 9 0.67 %
Mucsény 9 0.67 %
Nagydaróc 9 0.67 %
Tósár 8 0.60 %
Rátkapuszta 8 0.60 %
Maskófalva 8 0.60 %
Kalonda 8 0.60 %
Füleksávoly 8 0.60 %
Pinc 6 0.45 %
Gácsliget 6 0.45 %
Gácslápos 6 0.45 %
Romhánypuszta 5 0.37 %
Kétkeresztúr 5 0.37 %
Jelsőc 5 0.37 %
Ipolygalsa 5 0.37 %
Lentő 5 0.37 %
Fülekpüspöki 4 0.30 %
Fülekkovácsi 4 0.30 %
Miksi 4 0.30 %
Ábelfalva 4 0.30 %
Fülekpilis 3 0.22 %
Csákányháza 3 0.22 %
Béna 2 0.15 %
Sőreg 2 0.15 %
Parlagos 2 0.15 %
Tőrincs 2 0.15 %
Perse 1 0.07 %
Gácsprága 1 0.07 %
Gömörsíd 1 0.07 %
Bolgárom 1 0.07 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 63.20 %
Videfalva 18 7.79 %
Fülek 14 6.06 %
Vámosfalva 13 5.63 %
Terbeléd 10 4.33 %
Gács 9 3.90 %
Divény 9 3.90 %
Lónyabánya 9 3.90 %
Bozita 6 2.60 %
Fűrész 5 2.16 %
Tósár 5 2.16 %
Nagylibercse 4 1.73 %
Losonctamási 4 1.73 %
Rátkapuszta 4 1.73 %
Rapp 4 1.73 %
Kotmány 3 1.30 %
Mucsény 3 1.30 %
Panyidaróc 3 1.30 %
Tugár 3 1.30 %
Sátorosbánya 3 1.30 %
Maskófalva 2 0.87 %
Füleksávoly 2 0.87 %
Nagydaróc 2 0.87 %
Romhánypuszta 2 0.87 %
Bolyk 2 0.87 %
Gömörsíd 2 0.87 %
Gácsfalva 2 0.87 %
Gácslápos 2 0.87 %
Ragyolc 2 0.87 %
Gácsprága 2 0.87 %
Kétkeresztúr 2 0.87 %
Patakalja 1 0.43 %
Pinc 1 0.43 %
Fülekpüspöki 1 0.43 %
Rózsaszállás 1 0.43 %
Miksi 1 0.43 %
Jelsőc 1 0.43 %
Fülekpilis 1 0.43 %
Fülekkovácsi 1 0.43 %
Dabar 1 0.43 %
Csomatelke 1 0.43 %
Csákányháza 1 0.43 %
Budaszállás 1 0.43 %
Vilke 1 0.43 %
Ipolygalsa 1 0.43 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 57.74 %
Fülek 25 7.44 %
Videfalva 22 6.55 %
Lónyabánya 22 6.55 %
Losonctamási 18 5.36 %
Gács 17 5.06 %
Vámosfalva 17 5.06 %
Dabar 12 3.57 %
Divény 9 2.68 %
Gömörsíd 9 2.68 %
Fűrész 7 2.08 %
Csákányháza 7 2.08 %
Terbeléd 6 1.79 %
Bozita 6 1.79 %
Gácsliget 6 1.79 %
Kalonda 5 1.49 %
Nagydaróc 5 1.49 %
Mucsény 5 1.49 %
Rózsaszállás 5 1.49 %
Csomatelke 5 1.49 %
Bolyk 5 1.49 %
Sátorosbánya 4 1.19 %
Gácsfalva 3 0.89 %
Budaszállás 3 0.89 %
Jelsőc 3 0.89 %
Fülekkovácsi 3 0.89 %
Fülekpilis 3 0.89 %
Pinc 3 0.89 %
Kotmány 3 0.89 %
Tugár 3 0.89 %
Ipolynyitra 3 0.89 %
Panyidaróc 3 0.89 %
Nagylibercse 2 0.60 %
Fülekpüspöki 2 0.60 %
Perse 2 0.60 %
Ipolygalsa 2 0.60 %
Rapp 2 0.60 %
Rátkapuszta 2 0.60 %
Tósár 2 0.60 %
Maskófalva 1 0.30 %
Romhánypuszta 1 0.30 %
Gácslápos 1 0.30 %
Ragyolc 1 0.30 %
Tőrincs 1 0.30 %
Vilke 1 0.30 %
Bolgárom 1 0.30 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 116.69 %
Gács 58 8.42 %
Videfalva 53 7.69 %
Divény 49 7.11 %
Fülek 39 5.66 %
Lónyabánya 34 4.93 %
Losonctamási 29 4.21 %
Vámosfalva 20 2.90 %
Dabar 20 2.90 %
Gácsfalva 17 2.47 %
Tugár 10 1.45 %
Fülekkovácsi 10 1.45 %
Terbeléd 9 1.31 %
Panyidaróc 9 1.31 %
Bozita 8 1.16 %
Vilke 8 1.16 %
Budaszállás 8 1.16 %
Rózsaszállás 8 1.16 %
Bolyk 7 1.02 %
Rapp 7 1.02 %
Ipolygalsa 7 1.02 %
Pinc 7 1.02 %
Fűrész 7 1.02 %
Ábelfalva 7 1.02 %
Jelsőc 6 0.87 %
Ragyolc 6 0.87 %
Kalonda 5 0.73 %
Kotmány 5 0.73 %
Nagydaróc 5 0.73 %
Patakalja 4 0.58 %
Gácsliget 4 0.58 %
Gácslápos 4 0.58 %
Miksi 4 0.58 %
Gömörsíd 4 0.58 %
Parlagos 3 0.44 %
Tőrincs 3 0.44 %
Nagylibercse 3 0.44 %
Füleksávoly 3 0.44 %
Ipolynyitra 3 0.44 %
Maskófalva 3 0.44 %
Fülekpüspöki 2 0.29 %
Béna 2 0.29 %
Rátkapuszta 2 0.29 %
Csákányháza 2 0.29 %
Mucsény 2 0.29 %
Sőreg 2 0.29 %
Tósár 2 0.29 %
Perse 2 0.29 %
Romhánypuszta 1 0.15 %
Lentő 1 0.15 %
Gergelyfalva 1 0.15 %
Bolgárom 1 0.15 %
Kétkeresztúr 1 0.15 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 9.98 %
Lónyabánya 165 9.92 %
Divény 72 4.33 %
Vámosfalva 64 3.85 %
Rózsaszállás 27 1.62 %
Dabar 25 1.50 %
Fülek 19 1.14 %
Losonctamási 19 1.14 %
Videfalva 18 1.08 %
Gács 16 0.96 %
Nagydaróc 13 0.78 %
Patakalja 13 0.78 %
Kétkeresztúr 11 0.66 %
Kotmány 10 0.60 %
Fülekkovácsi 9 0.54 %
Tugár 9 0.54 %
Fűrész 8 0.48 %
Vilke 7 0.42 %
Csomatelke 6 0.36 %
Gácsliget 5 0.30 %
Terbeléd 5 0.30 %
Mucsény 4 0.24 %
Kalonda 4 0.24 %
Bozita 3 0.18 %
Bolyk 3 0.18 %
Gergelyfalva 3 0.18 %
Romhánypuszta 3 0.18 %
Jelsőc 3 0.18 %
Füleksávoly 3 0.18 %
Ragyolc 2 0.12 %
Tőrincs 2 0.12 %
Miksi 2 0.12 %
Panyidaróc 2 0.12 %
Ipolygalsa 2 0.12 %
Gácsfalva 2 0.12 %
Fülekpilis 2 0.12 %
Budaszállás 2 0.12 %
Gömörsíd 2 0.12 %
Bolgárom 2 0.12 %
Rátkapuszta 2 0.12 %
Csákányháza 2 0.12 %
Nagylibercse 1 0.06 %
Fülekpüspöki 1 0.06 %
Ipolynyitra 1 0.06 %
Lentő 1 0.06 %
Sátorosbánya 1 0.06 %
Parlagos 1 0.06 %
Pinc 1 0.06 %
Rapp 1 0.06 %
Tósár 1 0.06 %
Ábelfalva 1 0.06 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 42.65 %
Fülek 431 20.38 %
Rátkapuszta 111 5.25 %
Terbeléd 104 4.92 %
Videfalva 89 4.21 %
Sátorosbánya 80 3.78 %
Gács 73 3.45 %
Losonctamási 62 2.93 %
Tugár 61 2.88 %
Divény 58 2.74 %
Bozita 55 2.60 %
Lónyabánya 53 2.51 %
Vámosfalva 47 2.22 %
Gácsfalva 43 2.03 %
Ragyolc 43 2.03 %
Romhánypuszta 42 1.99 %
Fülekpüspöki 41 1.94 %
Budaszállás 37 1.75 %
Bolyk 37 1.75 %
Fülekkovácsi 36 1.70 %
Mucsény 35 1.65 %
Csákányháza 35 1.65 %
Csomatelke 32 1.51 %
Rapp 29 1.37 %
Nagydaróc 29 1.37 %
Ipolygalsa 22 1.04 %
Rózsaszállás 21 0.99 %
Gácsliget 18 0.85 %
Gácslápos 18 0.85 %
Fülekpilis 17 0.80 %
Panyidaróc 15 0.71 %
Dabar 14 0.66 %
Gömörsíd 14 0.66 %
Patakalja 13 0.61 %
Fűrész 13 0.61 %
Kotmány 13 0.61 %
Parlagos 12 0.57 %
Perse 12 0.57 %
Tósár 12 0.57 %
Gergelyfalva 12 0.57 %
Tőrincs 10 0.47 %
Ipolynyitra 9 0.43 %
Maskófalva 9 0.43 %
Füleksávoly 7 0.33 %
Sőreg 6 0.28 %
Miksi 6 0.28 %
Jelsőc 5 0.24 %
Kalonda 5 0.24 %
Bolgárom 5 0.24 %
Kétkeresztúr 5 0.24 %
Vilke 5 0.24 %
Pinc 5 0.24 %
Nagylibercse 4 0.19 %
Ábelfalva 2 0.09 %
Béna 2 0.09 %
Gácsprága 1 0.05 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 8.35 %
Fülek 25 2.22 %
Gömörsíd 15 1.33 %
Divény 14 1.24 %
Videfalva 12 1.07 %
Losonctamási 9 0.80 %
Mucsény 6 0.53 %
Ragyolc 6 0.53 %
Csomatelke 6 0.53 %
Budaszállás 6 0.53 %
Gács 5 0.44 %
Füleksávoly 5 0.44 %
Lónyabánya 5 0.44 %
Patakalja 5 0.44 %
Vámosfalva 5 0.44 %
Gácsfalva 5 0.44 %
Sátorosbánya 4 0.36 %
Fülekpüspöki 4 0.36 %
Terbeléd 3 0.27 %
Dabar 3 0.27 %
Vilke 2 0.18 %
Tugár 2 0.18 %
Csákányháza 2 0.18 %
Bolyk 2 0.18 %
Nagylibercse 2 0.18 %
Rózsaszállás 2 0.18 %
Rátkapuszta 2 0.18 %
Ipolygalsa 2 0.18 %
Jelsőc 2 0.18 %
Kalonda 2 0.18 %
Fűrész 2 0.18 %
Bolgárom 2 0.18 %
Kétkeresztúr 2 0.18 %
Panyidaróc 1 0.09 %
Pinc 1 0.09 %
Nagydaróc 1 0.09 %
Fülekkovácsi 1 0.09 %
Tőrincs 1 0.09 %
Gácsprága 1 0.09 %
Perse 1 0.09 %
Miksi 1 0.09 %
Rapp 1 0.09 %
Gergelyfalva 1 0.09 %
Gácslápos 1 0.09 %
Ipolynyitra 1 0.09 %
Kotmány 1 0.09 %
Ábelfalva 1 0.09 %
Tósár 1 0.09 %
Sőreg 1 0.09 %
Romhánypuszta 1 0.09 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 4.43 %
Divény 35 1.52 %
Fülek 26 1.13 %
Videfalva 16 0.70 %
Gács 14 0.61 %
Lónyabánya 11 0.48 %
Dabar 11 0.48 %
Ragyolc 9 0.39 %
Losonctamási 8 0.35 %
Vámosfalva 8 0.35 %
Kotmány 8 0.35 %
Tugár 7 0.30 %
Rózsaszállás 7 0.30 %
Terbeléd 6 0.26 %
Gácsfalva 6 0.26 %
Jelsőc 5 0.22 %
Fűrész 4 0.17 %
Csákányháza 4 0.17 %
Rátkapuszta 3 0.13 %
Sátorosbánya 3 0.13 %
Csomatelke 3 0.13 %
Fülekpüspöki 3 0.13 %
Tósár 2 0.09 %
Bozita 2 0.09 %
Nagylibercse 2 0.09 %
Ipolynyitra 2 0.09 %
Maskófalva 2 0.09 %
Budaszállás 2 0.09 %
Patakalja 2 0.09 %
Gömörsíd 2 0.09 %
Bolyk 2 0.09 %
Fülekpilis 2 0.09 %
Panyidaróc 2 0.09 %
Bolgárom 2 0.09 %
Pinc 2 0.09 %
Gácsliget 1 0.04 %
Mucsény 1 0.04 %
Vilke 1 0.04 %
Tőrincs 1 0.04 %
Ábelfalva 1 0.04 %
Miksi 1 0.04 %
Füleksávoly 1 0.04 %
Gácslápos 1 0.04 %
Romhánypuszta 1 0.04 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 73.56 %
Videfalva 19 6.44 %
Gács 13 4.41 %
Fülek 12 4.07 %
Losonctamási 12 4.07 %
Divény 12 4.07 %
Lónyabánya 11 3.73 %
Vilke 10 3.39 %
Panyidaróc 8 2.71 %
Terbeléd 7 2.37 %
Vámosfalva 7 2.37 %
Dabar 6 2.03 %
Rapp 6 2.03 %
Nagylibercse 6 2.03 %
Rózsaszállás 4 1.36 %
Fülekpüspöki 4 1.36 %
Bolyk 4 1.36 %
Csákányháza 4 1.36 %
Patakalja 3 1.02 %
Maskófalva 3 1.02 %
Rátkapuszta 3 1.02 %
Fülekkovácsi 3 1.02 %
Fűrész 3 1.02 %
Gácsfalva 3 1.02 %
Romhánypuszta 2 0.68 %
Fülekpilis 2 0.68 %
Sátorosbánya 2 0.68 %
Perse 2 0.68 %
Jelsőc 2 0.68 %
Ábelfalva 2 0.68 %
Budaszállás 1 0.34 %
Tósár 1 0.34 %
Lentő 1 0.34 %
Nagydaróc 1 0.34 %
Pinc 1 0.34 %
Mucsény 1 0.34 %
Ipolygalsa 1 0.34 %
Gácslápos 1 0.34 %
Csomatelke 1 0.34 %
Kalonda 1 0.34 %
Ragyolc 1 0.34 %
Béna 1 0.34 %
Kotmány 1 0.34 %
Gácsliget 1 0.34 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 69.32 %
Divény 313 12.39 %
Vámosfalva 241 9.54 %
Lónyabánya 241 9.54 %
Videfalva 209 8.27 %
Fülek 127 5.03 %
Gács 116 4.59 %
Losonctamási 112 4.43 %
Dabar 108 4.28 %
Rózsaszállás 86 3.40 %
Rapp 57 2.26 %
Patakalja 50 1.98 %
Fűrész 50 1.98 %
Kotmány 47 1.86 %
Gácsfalva 46 1.82 %
Terbeléd 43 1.70 %
Tugár 40 1.58 %
Budaszállás 34 1.35 %
Bolyk 32 1.27 %
Bozita 29 1.15 %
Panyidaróc 25 0.99 %
Nagydaróc 24 0.95 %
Gergelyfalva 20 0.79 %
Mucsény 20 0.79 %
Sátorosbánya 19 0.75 %
Gácslápos 17 0.67 %
Tósár 16 0.63 %
Ragyolc 15 0.59 %
Fülekkovácsi 15 0.59 %
Nagylibercse 15 0.59 %
Pinc 13 0.51 %
Ipolygalsa 13 0.51 %
Kétkeresztúr 11 0.44 %
Fülekpüspöki 10 0.40 %
Vilke 10 0.40 %
Rátkapuszta 10 0.40 %
Kalonda 8 0.32 %
Maskófalva 8 0.32 %
Gácsliget 7 0.28 %
Miksi 7 0.28 %
Fülekpilis 7 0.28 %
Csákányháza 5 0.20 %
Ábelfalva 5 0.20 %
Gömörsíd 4 0.16 %
Jelsőc 4 0.16 %
Romhánypuszta 4 0.16 %
Füleksávoly 4 0.16 %
Parlagos 3 0.12 %
Lentő 2 0.08 %
Csomatelke 2 0.08 %
Perse 2 0.08 %
Gácsprága 1 0.04 %
Tőrincs 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Bolgárom 1 0.04 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Losonc 3 173 89.94 %
Videfalva 200 5.67 %
Gács 166 4.71 %
Fülek 165 4.68 %
Losonctamási 116 3.29 %
Lónyabánya 109 3.09 %
Divény 98 2.78 %
Vámosfalva 75 2.13 %
Panyidaróc 58 1.64 %
Rapp 57 1.62 %
Terbeléd 48 1.36 %
Bolyk 47 1.33 %
Gácsfalva 46 1.30 %
Vilke 42 1.19 %
Dabar 39 1.11 %
Patakalja 37 1.05 %
Rózsaszállás 32 0.91 %
Pinc 30 0.85 %
Mucsény 25 0.71 %
Tugár 24 0.68 %
Miksi 23 0.65 %
Fülekpüspöki 22 0.62 %
Fülekkovácsi 21 0.60 %
Nagydaróc 20 0.57 %
Ragyolc 19 0.54 %
Budaszállás 18 0.51 %
Gergelyfalva 17 0.48 %
Maskófalva 16 0.45 %
Rátkapuszta 14 0.40 %
Kalonda 14 0.40 %
Fűrész 14 0.40 %
Romhánypuszta 13 0.37 %
Bozita 13 0.37 %
Nagylibercse 10 0.28 %
Kétkeresztúr 10 0.28 %
Tósár 10 0.28 %
Jelsőc 10 0.28 %
Csomatelke 9 0.26 %
Kotmány 9 0.26 %
Ipolygalsa 9 0.26 %
Fülekpilis 9 0.26 %
Ábelfalva 8 0.23 %
Gácsliget 8 0.23 %
Gácslápos 8 0.23 %
Füleksávoly 8 0.23 %
Sátorosbánya 8 0.23 %
Perse 7 0.20 %
Ipolynyitra 6 0.17 %
Lentő 4 0.11 %
Csákányháza 4 0.11 %
Tőrincs 4 0.11 %
Bolgárom 3 0.09 %
Parlagos 3 0.09 %
Gömörsíd 2 0.06 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 102.08 %
Divény 82 8.98 %
Fülek 74 8.11 %
Videfalva 62 6.79 %
Vámosfalva 61 6.68 %
Gács 60 6.57 %
Losonctamási 55 6.02 %
Lónyabánya 48 5.26 %
Patakalja 29 3.18 %
Dabar 26 2.85 %
Terbeléd 24 2.63 %
Bolyk 20 2.19 %
Rapp 18 1.97 %
Rózsaszállás 15 1.64 %
Panyidaróc 15 1.64 %
Vilke 15 1.64 %
Sátorosbánya 14 1.53 %
Gácsfalva 14 1.53 %
Tugár 13 1.42 %
Fűrész 13 1.42 %
Miksi 12 1.31 %
Bozita 12 1.31 %
Mucsény 10 1.10 %
Ragyolc 9 0.99 %
Rátkapuszta 9 0.99 %
Kotmány 8 0.88 %
Gácsliget 8 0.88 %
Fülekpüspöki 8 0.88 %
Ipolygalsa 7 0.77 %
Budaszállás 7 0.77 %
Romhánypuszta 7 0.77 %
Csomatelke 6 0.66 %
Ábelfalva 6 0.66 %
Gergelyfalva 5 0.55 %
Nagylibercse 5 0.55 %
Jelsőc 5 0.55 %
Nagydaróc 5 0.55 %
Gácslápos 5 0.55 %
Maskófalva 4 0.44 %
Füleksávoly 4 0.44 %
Lentő 4 0.44 %
Kétkeresztúr 4 0.44 %
Pinc 3 0.33 %
Csákányháza 3 0.33 %
Gömörsíd 3 0.33 %
Tósár 3 0.33 %
Kalonda 3 0.33 %
Tőrincs 3 0.33 %
Fülekpilis 2 0.22 %
Perse 1 0.11 %
Ipolynyitra 1 0.11 %
Béna 1 0.11 %
Sőreg 1 0.11 %
Fülekkovácsi 1 0.11 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 4.25 %
Fülek 10 0.77 %
Losonctamási 7 0.54 %
Divény 5 0.39 %
Videfalva 4 0.31 %
Nagylibercse 4 0.31 %
Lónyabánya 4 0.31 %
Kotmány 4 0.31 %
Ragyolc 4 0.31 %
Mucsény 4 0.31 %
Fűrész 3 0.23 %
Gácsfalva 3 0.23 %
Sátorosbánya 3 0.23 %
Patakalja 3 0.23 %
Vámosfalva 3 0.23 %
Gács 3 0.23 %
Bolyk 3 0.23 %
Jelsőc 2 0.15 %
Budaszállás 2 0.15 %
Panyidaróc 2 0.15 %
Pinc 2 0.15 %
Rapp 2 0.15 %
Fülekpüspöki 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Kétkeresztúr 1 0.08 %
Lentő 1 0.08 %
Vilke 1 0.08 %
Gácsliget 1 0.08 %
Perse 1 0.08 %
Béna 1 0.08 %
Miksi 1 0.08 %
Füleksávoly 1 0.08 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Bozita 1 0.08 %
Sőreg 1 0.08 %
Terbeléd 1 0.08 %
Tugár 1 0.08 %
Fülekkovácsi 1 0.08 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 36.07 %
Fülek 644 19.65 %
Ragyolc 275 8.39 %
Fülekpüspöki 154 4.70 %
Csomatelke 118 3.60 %
Csákányháza 116 3.54 %
Nagydaróc 97 2.96 %
Gömörsíd 95 2.90 %
Béna 84 2.56 %
Vilke 66 2.01 %
Rapp 65 1.98 %
Fülekkovácsi 60 1.83 %
Panyidaróc 58 1.77 %
Füleksávoly 54 1.65 %
Videfalva 54 1.65 %
Perse 50 1.53 %
Sőreg 47 1.43 %
Pinc 47 1.43 %
Ipolygalsa 46 1.40 %
Miksi 45 1.37 %
Terbeléd 36 1.10 %
Bolgárom 32 0.98 %
Kalonda 31 0.95 %
Gács 27 0.82 %
Mucsény 22 0.67 %
Fülekpilis 17 0.52 %
Ipolynyitra 16 0.49 %
Bolyk 15 0.46 %
Divény 14 0.43 %
Rátkapuszta 9 0.27 %
Losonctamási 9 0.27 %
Lónyabánya 8 0.24 %
Jelsőc 7 0.21 %
Kétkeresztúr 7 0.21 %
Vámosfalva 6 0.18 %
Sátorosbánya 6 0.18 %
Rózsaszállás 6 0.18 %
Tőrincs 6 0.18 %
Patakalja 6 0.18 %
Bozita 5 0.15 %
Gácsfalva 5 0.15 %
Fűrész 5 0.15 %
Dabar 4 0.12 %
Kotmány 3 0.09 %
Romhánypuszta 3 0.09 %
Nagylibercse 2 0.06 %
Tósár 1 0.03 %
Tugár 1 0.03 %
Maskófalva 1 0.03 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gácsprága 1 0.03 %
Budaszállás 1 0.03 %
Gácslápos 1 0.03 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 26.97 %
Ragyolc 327 18.85 %
Losonc 324 18.67 %
Fülekpüspöki 128 7.38 %
Csákányháza 93 5.36 %
Csomatelke 77 4.44 %
Béna 76 4.38 %
Gömörsíd 64 3.69 %
Rapp 51 2.94 %
Nagydaróc 46 2.65 %
Vilke 34 1.96 %
Füleksávoly 32 1.84 %
Perse 29 1.67 %
Sőreg 28 1.61 %
Fülekkovácsi 28 1.61 %
Pinc 23 1.33 %
Bolgárom 22 1.27 %
Terbeléd 22 1.27 %
Kalonda 21 1.21 %
Panyidaróc 15 0.86 %
Miksi 15 0.86 %
Mucsény 13 0.75 %
Fülekpilis 11 0.63 %
Bolyk 9 0.52 %
Sátorosbánya 9 0.52 %
Ipolygalsa 7 0.40 %
Videfalva 6 0.35 %
Bozita 6 0.35 %
Ipolynyitra 4 0.23 %
Rátkapuszta 3 0.17 %
Jelsőc 2 0.12 %
Gács 2 0.12 %
Divény 2 0.12 %
Losonctamási 2 0.12 %
Kétkeresztúr 1 0.06 %
Budaszállás 1 0.06 %
Rózsaszállás 1 0.06 %
Dabar 1 0.06 %
Maskófalva 1 0.06 %
Gácsprága 1 0.06 %
Tósár 1 0.06 %
Lónyabánya 1 0.06 %
Vámosfalva 1 0.06 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 46.00 %
Videfalva 88 7.18 %
Gács 87 7.10 %
Divény 85 6.93 %
Losonctamási 69 5.63 %
Fülek 69 5.63 %
Lónyabánya 64 5.22 %
Tósár 54 4.40 %
Vámosfalva 41 3.34 %
Gácsfalva 32 2.61 %
Bozita 29 2.37 %
Dabar 25 2.04 %
Bolyk 21 1.71 %
Terbeléd 18 1.47 %
Rapp 18 1.47 %
Rózsaszállás 18 1.47 %
Kotmány 18 1.47 %
Sátorosbánya 14 1.14 %
Budaszállás 14 1.14 %
Patakalja 14 1.14 %
Rátkapuszta 13 1.06 %
Maskófalva 13 1.06 %
Tugár 12 0.98 %
Vilke 12 0.98 %
Romhánypuszta 11 0.90 %
Mucsény 11 0.90 %
Fűrész 10 0.82 %
Ragyolc 10 0.82 %
Nagylibercse 9 0.73 %
Panyidaróc 9 0.73 %
Füleksávoly 9 0.73 %
Nagydaróc 8 0.65 %
Fülekkovácsi 7 0.57 %
Gácslápos 7 0.57 %
Pinc 6 0.49 %
Ábelfalva 6 0.49 %
Jelsőc 6 0.49 %
Kétkeresztúr 5 0.41 %
Gácsprága 5 0.41 %
Miksi 5 0.41 %
Tőrincs 5 0.41 %
Gácsliget 4 0.33 %
Parlagos 4 0.33 %
Lentő 4 0.33 %
Sőreg 4 0.33 %
Kalonda 4 0.33 %
Fülekpilis 3 0.24 %
Csomatelke 3 0.24 %
Fülekpüspöki 2 0.16 %
Csákányháza 2 0.16 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Béna 1 0.08 %
Ipolygalsa 1 0.08 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 614 49.96 %
Gács 150 12.21 %
Videfalva 41 3.34 %
Losonctamási 41 3.34 %
Lónyabánya 41 3.34 %
Divény 34 2.77 %
Fülek 32 2.60 %
Gácsfalva 29 2.36 %
Terbeléd 20 1.63 %
Patakalja 19 1.55 %
Vámosfalva 18 1.46 %
Bolyk 18 1.46 %
Fülekkovácsi 13 1.06 %
Dabar 12 0.98 %
Jelsőc 12 0.98 %
Panyidaróc 12 0.98 %
Rapp 10 0.81 %
Budaszállás 10 0.81 %
Mucsény 9 0.73 %
Gergelyfalva 8 0.65 %
Ragyolc 7 0.57 %
Nagylibercse 7 0.57 %
Gácslápos 7 0.57 %
Maskófalva 7 0.57 %
Vilke 6 0.49 %
Tugár 6 0.49 %
Romhánypuszta 6 0.49 %
Pinc 6 0.49 %
Gömörsíd 5 0.41 %
Kotmány 5 0.41 %
Fűrész 4 0.33 %
Bozita 4 0.33 %