SK
LC
.....

Fülekkovácsi

Településrész

címer zászló
464 86% magyar 1921
Nincs újabb népszámlálási adat
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Fiľakovské Kováče
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Más földrajzi nevek:
Ld. Fülekkovácsi
Koordináták:
48.29259872, 19.77448273
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
185 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98601

Ld. Fülekkovácsi

Közigazgatás

Ld. Fülekkovácsi

Népesség

Ld. Fülekkovácsi

Történelem

Ld. Fülekkovácsi

Mai jelentősége

Ld. Fülekkovácsi

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Fülek. És Szécsén Kovácsi. Két magyar falu Nógrád Várm. földes Urai több Uraságok, az fekszik Fülekhez, ez Varbóhoz nem meszsze, mellynek filiája, lakosai katolikusok, és más félék, határbéli földgyeik közép termékenységűek, vagyonnyaik külömbfélék.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Fülek-Kovácsi, magyar falu, Nógrád vmegyében, 302 kath. lak. Rétjei az Ipoly mentében jók volnának, ha ez, és a Kölcsér vize néha be nem iszapolnák. F. u. a füleki uradalom.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Fülekkovácsi. A Szuha-patak mentén, az Ipoly völgyében fekvő magyar kisközség. Házainak száma 102 és róm. kath. lakosaié 475. Postája, távírója és vasuti állomása Fülek. E helység már a XV. században fennállott. 1434-1454-ben Fülek várához tartozott és a Perényiek birtokában találjuk. Az 1548. évi adóösszeírásban az elpusztult helységek között találjuk feljegyezve. A XVII. század vége felé ismét helyreállott. 1715-ben már 9, 1720-ban nyolcz magyar háztartását vették fel. 1770-ben, az úrbéri rendezés alkalmával gróf Berchtold Antal, báró Révay László, Mednyánszky Terézia és Török József voltak a földesurai; 1826-ban is a füleki uradalomhoz tartozott. Jelenleg gróf Cebrián Mária a legnagyobb birtokosa. Az övé az itteni úrilak is, melyet Mocsáry Lajos 1840-ben emeltetett. A róm. kath. templom 1894-ben épült. 1831-ben és 1873-ban a kolera pusztított a helységben. Ide tartozik Kurtány-puszta.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Fülekkovácsi. Okleveles említését elsőnek 1434-ből találjuk s ez időtől húsz éven át füleki várföld s a Perényi-nemzetség fészke. A török alatt teljesen megsemmisült s csak egy évszázad multán népesült újra. Az összeomlás előtt gróf Cebrián Máriának volt itt nagyobb uradalma. A község területe 1439 kat. hold. s lakóinak száma a visszacsatoláskor 652. Hozzátartozik Alsókurtánypuszta és Felsőkurtánypuszta.

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
egyéb
1921
Nemzet Arány
magyarok 464 86%
szlovákok 21 4%
egyéb 57 11%
összlétszám 542
Mai közigazgatás

Bejelentések