SK
KS
.....

Eszkáros

Község

címer zászló
287 67% magyar 1910
0 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Skároš
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Abaúji-hegyalja - Északnyugati-Kárpátok, Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Milic - Északnyugati-Kárpátok, Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Hegyköz
Más földrajzi nevek:
(Aranyákortás), Babia lúka, Berzseny, Biela lúka, Brídka dolina, Börzsönyi-oldal, Chrasť, Csapás, Čechovo, Čipkesery, Čičkov, Dlhý grúň, Dobrák, Domáska, Drahoše, Fejérkő-rét, Hajas-kő (Poliaška), Halyagos, Hrabó (Hrabov), Karolka-vadászház, Kis Izra-tó, Kis-Milic, Kis-toroki-árok, Koples, Kopáska-vadászház, Kőszál (Bradlo), Krátke povrazy, Kresaná skala, Krížne, Krčmárova lúka, Kyptavé, Ležiská, Ľúbené, Meleg-oldal (Teplá stráň), Mlynky, Mogyoróska, Nagy-maróka, Nagy-Milic (Veľký Milič), Nagy-toroki-árok, Nyerges, Orita-hegy, Pod vinicami, Povrazy, Pri chotári, Prés-hegy (Lysá hora), (Puszta Izra), Sedlo, Spálená hora, Szerednye, Szár-hegy (Suchá hora), Tmavá dolina, Tolvaj-hegy, Toroki-patak, Urasági-erdő, Varga-rétek, Vlašské lúky, Vár (Hrad), Vörös-hegy (Červený vrch), Vöröshegyi-erdészház, Zápražky, Zsidó-patak (Židovský potok)
Koordináták:
48.58824539, 21.37619019
Terület:
36,87 km2
Rang:
község
Népesség:
1114
Tszf. magasság:
236 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04411
Település kód:
521981
Szervezeti azonosító:
324701
Adóazonosító:
2021245006

Eszkáros a Szalánci-hegység nyugati lábánál, az Abaúji-hegyalja kistájon, 240 méteres (határa 207-895 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, a Toroki-patak v. Maróka-patak (Turecký potok, Marovka) partján, a Zsidó-patak (Židovský potok) torkolatánál, Kassától 22 km-re, Hernádzsadánytól 3,5 km-re délkeletre. Határának, mely kelet-nyugati irányban több mint 10 kilométeres hosszúságban nyúlik el a szlovák-magyar határ északi oldalán, túlnyomó részét a Szalánci-hegység erdőborította középhegysége (Milic és Hegyköz kistájak) foglalja el. Területének legmagasabb pontja az államhatáron magasodó Nagy-Milic (895 m), tőle délkeletre az Orita-hegy (800 m) és a Tolvaj-hegy jelöli ki a határ vonalát. A Nagy- és Kis-Milictől nyugatra magasodik a Kőszál-hegy (Brádlo, 840 m), a Dobrák-hegy (820 m), a Szár-hegy (Suchá hora), a Szerednye-hegy (645 m) és a Hajas-kő (Poliaška, 604 m). Eszkáros belterületétől keletre találjuk a Prés-hegyet (Lysá hora, 527 m) és a Vár-hegyet (Hrad), délkeletre, a Maróka-patakon túl pedig a Zsadány-hegyet (Ždanský vrch, 480 m) és a Domáska-hegyet (Domaška, 486 m). 2010-ben területének 78,7 %-át (2903 ha) erdő (elsősorban bükkösök és tölgyesek), 11,6 %-át (427 ha) szántóföld, 7,1 %-át (262 ha) rét és legelő foglalta el. Szántóföldjei a község határának nyugati részén összpontosulnak. Külterületi lakott helye nincs. Eszkárost a 3416-os út köti össze Hernádzsadánnyal, a község 2010-ig a közúti közlekedés szempontjából zsákfalunak számított, ekkor azonban ismét megnyitották a forgalom előtt a határon keresztül Hollóháza (7 km) felé vezető régi utat. Eszkáros nyugatról Abaújnádasd és Hernádzsadány, északnyugatról Felsőmislye, északról Abaújrákos és Nagyszalánc, keletről Szalánchuta, délről pedig Füzér községekkel határos. Déli határa egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz, majd a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (1939-ig Abaúj-Torna vármegye ideiglenesen újra létrehozott Füzér-gönci járásához, majd a Kassai járáshoz tartozott). Területe 1920 után több, mint kétszeresére nőtt, amikor Füzér a trianoni határmegvonás során kettészelt határának Csehszlovákiához került északi egyharmadát Eszkáros kataszteréhez csatolták (1939-45 között ez a terület visszakerült Füzérhez). Területe 1910-ben 15,75 km², 1938-ban 36,95 km², 2011-ben 36,87 km² volt.

Népesség

Eszkáros népessége 2011-ben 1113 fő volt, melynek 90,8 %-a szlovák, 7,8 %-a pedig roma nemzetiségűnek vallotta magát. A roma etnikumhoz tartozók aránya (2013-ban 18,5 %) a roma nemzetiségűekének több, mint a kétszerese. A 19. században és a 20. század első felében még vegyes magyar-szlovák lakosságú község magyar lakossága 1945 után teljesen asszimilálódott, az 1991-es, 2001-es és 2011-es népszámlálások során is csak egyetlen személy vallotta magát magyar nemzetiségűnek. Eszkáros Vályi Andrásnál (1796) és Fényes Eleknél (1851) egyaránt magyar faluként szerepelt, 1880-ban lakosságának 59,2 %-a volt magyar és 35,4 %-a szlovák anyanyelvű, az 1890-es és az 1900-as népszámlálások során viszont már a szlovák anyanyelvűek (1890-ben 60,0 % 1900-ban 63,3 %) alkották a többséget. 1910-ben a község lakosságának kétharmadát magyar, egyharmadát szlovák anyanyelvűként írták össze. A csehszlovák népszámlálások során abszolút szlovák többséget állapítottak meg: 1921-ben a magyar nemzetiségűek aránya 3,0 % (14 fő), 1930-ban már csak 1,2 % (8 fő) volt. 1941-ben a magyar fennhatóság alatt tartott népszámlálás a lakosság 85,5 %-át magyar és 12,9 %-át szlovák anyanyelvűként írta össze. 1880-ban lakosságának 47,7 %-a római katolikus, 21,6 %-a református és 17,4 %-a görög katolikus vallású volt. A reformátusok és a görög katolikusok aránya 1880 után folyamatosan csökkent a római katolikusok javára. 2011-ben a lakosság 86,0 %-a volt római katolikus (1921-ben 66,1 %), 7,2 %-a református (1921-ben még 18,9 %), 1,1 %-a görög katolikus (1921-ben még 10,0 %) vallású. A 19. század végén még kisfalunak számító község népessége 1880-1921 között stabilan alakult (405-472 fő között), 1921-1930 között azonban több, mint egyharmadával (472 főről 658 főre) nőtt a lakosság száma. 1970-1991 között mérsékelt ütemű gyarapodás (828 főről 872 főre) figyelhető meg, a rendszerváltás után viszont a község népessége rohamos növekedésnek indult (1991-2001 között 16,2 %-os, 2001-2011 között 9,9 %-os lakosságszám-gyarapodás). 2011-2017 között ez a folyamat megállt, a község népessége ebben az időszakban stagnált (2017-ben 1106 lakosa volt). A kiterjedt határú Eszkáros népsűrűsége 2011-ben a járási átlag alig 39 százaléka volt (30,2 fő/km²).

Történelem

A község első írásos említését 1270-ben „Skarus” néven találjuk, ekkor Füzér várának uradalmához tartozott. Neve magyar névadással, szláv eredetű személynévből keletkezett. A 13. század végén Füzér várának uradalmához tartozott, majd az Aba nemzetség kihalása után 1335-ben Károly Róbert a Drugeth családnak adományozta. 1387-ben már templomos hely volt. A falu felett emelkedő Várhegyen a 13-14. században építették Eszkáros várát, mely valószínűleg a husziták elleni hadjáratok során pusztult el (1458-ban már romokban állt). A falut 1304-11-ben Zakarus, 1327-ben Zkarus, 1335-ben Scarus, 1416-ban Eskarus, 1427-ben Skaros, 1630-ban Szkaros néven említik az írásos források. A 16. században Eszkáros Kassa város jobbágyfaluja lett. Az 1553-as összeírásban Czéczey Péter birtokaként szerepel 18 portával. A 18. század elejére elnéptelenedett, 1720 után telepítették újjá, részben katolikus szlovákokkal. 1740-ban önálló református anyaegyházzá alakult (korábban Abaújnádasd leányegyháza volt). 1746-ban lakosságát református magyarok és katolikus szlovákok alkották, utóbbiak aránya folyamatosan nőtt a 19. század második feléig. 1772-ben 29 portája adózott. A községnek 1880-ban 407, 1890-ben 405, 1900-ban 449, 1910-ben 431 lakosa volt. 1905-ben az országos helységnévrendezés során a korábban használt Szkáros helyett az Eszkáros hivatalos nevet állapították meg. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott. A trianoni határmegvonással határközséggé vált, ugyanakkor határa több, mint duplájára nőtt, mivel Füzér Csehszlovákiához csatolt határrészeit Eszkáros kataszteréhez csatolták. Az első köztársaság idején határőrlaktanya épült a községben. 1921-ben 472, 1930-ban pedig 658 lakosa volt. 1938-ban 111 háza és 709 lakosa volt. 1938. novemberétől 1944. decemberéig a község újra magyar fennhatóság alá került, az első bécsi döntés az új államhatárt Eszkáros és Nagyszalánc között vonta meg, így Eszkáros északkeleti (Nagyszalánccal és Szalánchutával közös) határa államhatárrá vált Magyarország és Csehszlovákia (1939. márciusától Szlovákia) között. 1944-ben zsidónak minősített lakosságát (1938-ban 23-an voltak izraelita vallásúak a községben) megsemmisítő táborba hurcolták. 1944. decemberében a község lakosságát kitelepítették (főként Füzérre és Hollóházára), területe öt hétig hadszíntérré vált és súlyos károkat szenvedett. A szovjet hadsereg december 18-án vonult be a községbe súlyos harcok után. A második világháború után ismét Csehszlovákiához csatolták és a Hollóházára vezető út lezárásával zsákfaluvá vált. Mezőgazdasági szövetkezetét (mely elsősorban szarvasmarhatartásra szakosodott) 1956-ban alapították. 1970-ben 828, 1980-ban 853, 1991-ben 872 lakosa volt a községnek. Az 1960-as évektől kezdve a község belterülete több, mint kétszeresére nőtt, a hollóházai út mentén új utca jött létre, de a belterület nyugat felé is terjeszkedett. 2001-ben 1013, 2011-ben 1113, 2017-ben 1106 lakosa volt. 2010. december 17-én leaszfaltozták és megnyitották a közúti forgalom számára az Eszkárost Hollóházával összekötő utat, véget vetve ezzel a község zsákfalu jellegének.

Mai jelentősége

Eszkárosban szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. Református temploma 1792-ben épült klasszicista stílusban, jelenlegi alakját az 1932-es felújítás során nyerte el. Rózsafüzéres Szűz Mária tisztelere szentelt római katolikus temploma 1939-ben épült modern stílusban. A községben a népi építészet több szép alkotása és számos szakrális kisemlék maradt fent. A Fekete-család kastélya, melyet Jakab Árpád építész tervezett, a 19. század végén épült, később iskola működött benne, majd teljesen elhanyagolták, a 2010-es években elpusztult. Az 1974-ben emelt felszabadulási emlékmű (obeliszk) és az ismeretlen szovjet katona emlékműve körül hadtörténeti emlékparkot alakítottak ki második világháborús fegyverek szabadtéri kiállításával. A község határában található a Nagy-Milic (1967, 68 hektáron), Kis-Milic (1950/86, 14 hektáron), a Marocká hoľa (64 hektáros ősbükkös, 1950/86) és a Kis Izra-tó (1976) természetvédelmi rezervátum, valamint a Milic-szikla (1990) védett terület. A 14. században épült eszkárosi várból már csak a várfal alapjainak maradványai láthatóak. Eszkárost a zöld és a sárga turistajelzések kötik össze a Szalánci-hegység túraútvonalaival és Szalánchutával.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZKÁROS. Magyar falu Gömör Várm. földes Urai Farkas, és több Urak, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Dereskhez közel, mellynek filiája; határja középszerű, réttyei jók, malmok helyben van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szkáros, magyar falu, Abauj vmegyében, egy hegy alatt, 459 lak. Ut. p. Kassa.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Folytatva utunkat a sátoraljaujhelyi uton, Szkárosra érünk, melynek 68 háza, 405 magyar és tót ajku lakosa van. Postája: Zsadány, távirója: Alsó-Mislye.

Helységnévtár

Szkáros, rk. 194 Alsó-Mislye, gk. 71 Bölzse-Sziget, ág. 1 — REF. 88 Tiszáninnen, izr. 53 Rozgony. 1890: Szkáros, rk. 194 Alsó-Mislye, gk. 71 Bölzse-Sziget, ág. 1 - , REF. 88 Tiszáninnen, izr. 53 Rozgony.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Eszkáros. Azelőtt Szkaros. Okleveles első említését 1270-ből találjuk, mikor is V. István a községet Endre fiai Demeternek és Mihálynak adományozza. A török alatt teljesen elpusztul s csak később népesítették újra. Hozzátartozik Aranytortás, Vereshegy. A község területe 6421 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 709.

Névelőfordulások
1270
Skarus
1304
Zakarus
1327
Zkarus
1335
Scarus
1416
Eskarus
1427
Skaros
1630
Szkaros
1773
Szkaros
1786
Skarosch
1808
Szkáros, Skaroš
1863
Szkáros
1907
Eszkáros
1920
Skaroš
1927
Skároš
1938
Eszkáros
1945
Skároš

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Skároš) 91
Telefon: 0556980078
Fax: 0556980078

Honlap: skaros.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Vranka Ľubomír (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Bagoni Ladislav (Független)
Takáčová Margita (Független)
Huďa Pavol (Független)
Petrus Lukáš (Független)
Helmeczy Tibor (Független)
Hricová Jozefína (Független)
Sitárová Monika (SMER-SD)
Koneval Martin (SMER-SD)
Német Dávid (SNS)
Független 67% Független 6 képviselö SMER-SD 22% SMER-SD 2 képviselö SNS 11% SNS 1 képviselö 9 képviselö
Združenie obcí Milič

Skároš 91

Alapiskola

Školská 251

Óvoda

Skároš 260

Eszkárosi Községi Hivatal

Skároš 91

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 241 59%
szlovákok 144 35%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 12 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 10 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 407
magyarok 287 67%
szlovákok 144 33%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 431
magyarok 14 3%
szlovákok 424 90%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 34 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 472
magyarok 1 0%
szlovákok 871 100%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 872
magyarok 1 0%
szlovákok 991 98%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 18 2%
összlétszám 1013
magyarok 1 0%
szlovákok 1010 91%
ruszinok 2 0%
romák 87 8%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 11 1%
összlétszám 1113
magyarok 0 0%
szlovákok 1052 95%
ruszinok 1 0%
romák 30 3%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 22 2%
összlétszám 1108
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 888
Választási részvétel: 50.68 %
Kiadott boríték: 450
Bedobott boríték: 450

Polgármester

Érvényes szavazólap: 441
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vranka Ľubomír 290 65.76 % SMER-SD
Gönci Ladislav 151 34.24 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bagoni Ladislav 304 Független
Takáčová Margita 222 Független
Huďa Pavol 213 Független
Sitárová Monika 209 SMER-SD
Petrus Lukáš 201 Független
Koneval Martin 194 SMER-SD
Helmeczy Tibor 172 Független
Német Dávid 172 SNS
Hricová Jozefína 164 Független

Képviselők

2014
Független 55.56% Független 5 képviselö SNS 11.11% SNS 1 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö SMER-SD 22.22% SMER-SD 2 képviselö 9 képviselö
2018
Független 66.67% Független 6 képviselö SMER-SD 22.22% SMER-SD 2 képviselö SNS 11.11% SNS 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 853
Választási részvétel: 11.84 %
Kiadott boríték: 101
Bedobott boríték: 101
Választásra jogosult: 853
Választási részvétel: 9.61 %
Kiadott boríték: 82
Bedobott boríték: 82
Választásra jogosult: 880
Választási részvétel: 19,09 %
Kiadott boríték: 168
Bedobott boríték: 168

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 98
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 164
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rudolf Bauer 43 43.88 % KDS
Zdenko Trebuľa 27 27.55 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Dominika Palaščáková 9 9.18 % NOVA
Marek Ďurán 7 7.14 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 5 5.10 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 3 3.06 % Független
Jozef Holečko 2 2.04 % Független
Lukáš Sisák 1 1.02 % KSS
Vladimír Gürtler 1 1.02 % 7 STATOČNÝCH
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Zdenko Trebuľa 22 27.16% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 70 42.68 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 55 33.54 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 15 9.15 % ĽSNS
Róbert Bačinský 7 4.27 % Független
Karol Pataky 6 3.66 % MOST - HÍD, SKOK
Vladislav Stanko 4 2.44 % Független
Jaroslav Džunko 3 1.83 % Független
Jarmila Tkáčová 2 1.22 % SNS
Oliver Petrík 1 0.61 % JĽSS
Jozef Červeňák 1 0.61 % RIS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 99
Érvényes szavazólap: 168
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Ján Kokarda 71 71.72% Független
Michal Rečka 49 49.49% SMER - SD
Miloš Barcal 33 33.33% Független
Jozef Konkoly 31 31.31% SMER - SD
Monika Bérešová 25 25.25% SZS
Tomáš Suchý 24 24.24% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Štefan Petrík 21 21.21% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Róbert Čarny 19 19.19% SNS
Karol Dzugas 17 17.17% Független
Božena Letková 17 17.17% Független
Dominika Palaščáková 13 13.13% NOVA
Monika Vargová 9 9.09% SNS
Martin Baltes 8 8.08% SĽS
Ján Marton 7 7.07% NOVA
Štefan Laczkó 6 6.06% 7 STATOČNÝCH
Štefan Markovič 6 6.06% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľubomír Šimko 6 6.06% SMER - SD
Róbert Šándor 6 6.06% Független
František Petro 6 6.06% SMER - SD
Ľubica Holováčová 5 5.05% SĽS
Viktor Dulina 5 5.05% Független
Elena Majancsíková 5 5.05% SĽS
Miroslav Bačenko 5 5.05% Független
Marián Tóth 4 4.04% SaS
Ivan Hriczko 4 4.04% Független
Radoslav Šimko 4 4.04% SNS
Slavomír Horváth 4 4.04% SNS
Ladislav Vojtko 4 4.04% KSS
Viktor Sasák 4 4.04% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 4 4.04% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Viliam Bačo 4 4.04% Független
Elena Fialková 4 4.04% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Mikloš 4 4.04% KSS
Ján Bačo 3 3.03% SĽS
Rastislav Moric 3 3.03% 7 STATOČNÝCH
Alexander Bimbo 3 3.03% SRÚS
Norbert Krušinský 3 3.03% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Peter Palaščák 3 3.03% SOĽ
Marián Kertész 2 2.02% PD
Jaroslav Pástor 2 2.02% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Stanislav 2 2.02% SNS
Ivan Buchla 2 2.02% SNS
Roman Horváth 2 2.02% SRÚS
Imrich Kohút 2 2.02% SĽS
Františka Kočišová 2 2.02% SĽS
Ladislav Miko 2 2.02% 7 STATOČNÝCH
László Köteles 1 1.01% SMK-MKP
László Iván 1 1.01% SMK-MKP
Ladislav Bartók 1 1.01% Független
Vladimír Popovič 1 1.01% SMS
Jozef Koňa 1 1.01% SĽS
Mária Topoľančinová 1 1.01% ĽS-HZDS
Július Grulyo 1 1.01% Független
Peter Papáč 1 1.01% KSS
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Tischler 0 0.00% SĽS
Jozef Holečko 0 0.00% Független
Jenő Csoltkó 0 0.00% Független
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Anton Medvec 0 0.00% Független
Vojtech Staňo 0 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 116 69.05% Független
Michal Rečka 75 44.64% SMER-SD
Imrich Bakši 71 42.26% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miloš Barcal 42 25.00% Független
Monika Gergelová 36 21.43% SNS
Martin Baltes 33 19.64% ĽS Naše Slovensko
Mária Dulovičová 28 16.67% Független
Tomáš Kozlai 27 16.07% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Vlastimil Lakatoš 21 12.50% Független
Tomáš Suchý 15 8.93% ŠANCA
Anton Medvec 14 8.33% Független
Martina Dutková 13 7.74% Független
František Petro 13 7.74% SMER-SD
Marcela Demkeová 13 7.74% ĽS Naše Slovensko
František Gedra 12 7.14% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 12 7.14% Független
Štefan Hudák 12 7.14% ĽS Naše Slovensko
Peter Derevjaník 12 7.14% SMER-SD
Ivan Hriczko 11 6.55% ŠKV
Martin Smrčo 10 5.95% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Erika Zámboriová 10 5.95% ŠKV
Peter Solár 10 5.95% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Pavol Bujňák 9 5.36% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Ondrej Bernát 8 4.76% SMER-SD
Jarmila Vaňová 8 4.76% ŠKV
Radoslav Hodor 8 4.76% Független
Mária Lacková 7 4.17% Független
Július Beluscsák 6 3.57% Független
Csaba Káposztás 6 3.57% MKDA-MKDSZ
Slavomír Horváth 5 2.98% SNS
Július Pelegrin 5 2.98% Független
Jozef Krešák 3 1.79% ŠANCA
Viktor Dulina 3 1.79% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jaroslav Pástor 3 1.79% MOST - HÍD
Peter Seman 3 1.79% KSS
Jozef Hric 3 1.79% KSS
Július Begala 3 1.79% Független
Ladislav Bartók 3 1.79% MKDA-MKDSZ
Roland Szabó 2 1.19% SMER-SD
Slavomír Borovský 2 1.19% DS
Július Grulyo 2 1.19% Független
Vojtech Farkaš 2 1.19% Független
Tibor Bráz 2 1.19% Független
Attila Oravecz 2 1.19% MOST - HÍD
Ján Horváth 2 1.19% Független
Rudolf Varga 2 1.19% VZDOR
Gábor Szalay 1 0.60% SMK-MKP
Augustín Köteles 1 0.60% NAJ
László Köteles 1 0.60% SMK-MKP
Tamás Iván 1 0.60% SMK-MKP
Alexander Horváth 1 0.60% MOST - HÍD
István Zachariaš 1 0.60% SMK-MKP
Anton Király 1 0.60% SMK-MKP
Csaba Simkó 1 0.60% SMK-MKP
Peter Kocai 1 0.60% NAJ
Pavol Lehotský 1 0.60% Független
Ladislav Andrejanin 1 0.60% ÚSVIT
Alexander Képes 1 0.60% SMK-MKP
Anetta Strýčková 0 0.00% Független
Norbert Krušinský 0 0.00% MOST - HÍD
Ervín Kompuš 0 0.00% NAJ
Adrianna Gergely Papp 0 0.00% SMK-MKP
Elena Fialková 0 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Vojtko 0 0.00% KSS
Gabriel Böhm 0 0.00% Független
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 31.62 %
Torna 145 6.77 %
Buzita 141 6.59 %
Somodi 111 5.18 %
Makranc 110 5.14 %
Debrőd 109 5.09 %
Csécs 94 4.39 %
Szeszta 73 3.41 %
Jászó 69 3.22 %
Jánok 64 2.99 %
Perény - Hím 63 2.94 %
Komaróc 63 2.94 %
Áj 57 2.66 %
Reste 57 2.66 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.38 %
Tornaújfalu 49 2.29 %
Alsólánc 48 2.24 %
Zsarnó 47 2.20 %
Bódvavendégi 40 1.87 %
Nagyida 40 1.87 %
Péder 40 1.87 %
Abaújszina 33 1.54 %
Pány 22 1.03 %
Mecenzéf 21 0.98 %
Jászómindszent 12 0.56 %
Tornahorváti 12 0.56 %
Szádelő 12 0.56 %
Kenyhec 11 0.51 %
Miglécnémeti 11 0.51 %
Stósz 7 0.33 %
Kisida 7 0.33 %
Felsőmecenzéf 5 0.23 %
Hernádcsány 4 0.19 %
Hernádzsadány 4 0.19 %
Kassamindszent 4 0.19 %
Magyarbőd 4 0.19 %
Jászóújfalu 3 0.14 %
Felsőtőkés 3 0.14 %
Koksóbaksa 3 0.14 %
Izdobabeszter 3 0.14 %
Hernádszokoly 3 0.14 %
Enyicke 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Rás 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Hernádszentistván 2 0.09 %
Benyék 2 0.09 %
Felsőcsáj 2 0.09 %
Kalsa 2 0.09 %
Hilyó 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Alsókemence 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Alsómislye 2 0.09 %
Alsótőkés 2 0.09 %
Kassaolcsvár 2 0.09 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 37.23 %
Torna 110 12.60 %
Kecer 63 7.22 %
Szepsi 47 5.38 %
Mecenzéf 28 3.21 %
Áj 16 1.83 %
Buzita 14 1.60 %
Jászómindszent 13 1.49 %
Csécs 11 1.26 %
Jászóújfalu 10 1.15 %
Kisida 9 1.03 %
Abaújszakaly 9 1.03 %
Györke 8 0.92 %
Kenyhec 8 0.92 %
Hernádcsány 8 0.92 %
Tornaújfalu 7 0.80 %
Abos 7 0.80 %
Izdobabeszter 7 0.80 %
Abaújszina 6 0.69 %
Stósz 6 0.69 %
Budamér 5 0.57 %
Hernádszentistván 5 0.57 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.57 %
Hernádszokoly 5 0.57 %
Pány 5 0.57 %
Enyicke 5 0.57 %
Benyék 5 0.57 %
Semse 5 0.57 %
Bolyár 5 0.57 %
Hernádzsadány 4 0.46 %
Rozgony 4 0.46 %
Debrőd 4 0.46 %
Koksóbaksa 4 0.46 %
Nagyida 4 0.46 %
Miglécnémeti 4 0.46 %
Zsarnó 4 0.46 %
Alsókemence 4 0.46 %
Lapispatakújtelep 4 0.46 %
Szeszta 3 0.34 %
Hilyó 3 0.34 %
Komaróc 3 0.34 %
Nagyszalánc 3 0.34 %
Alsólánc 3 0.34 %
Patacskő 3 0.34 %
Sároskőszeg 3 0.34 %
Felsőmislye 3 0.34 %
Felsőmecenzéf 3 0.34 %
Szaláncújváros 3 0.34 %
Ránk 3 0.34 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.34 %
Alsómislye 3 0.34 %
Rudnok 3 0.34 %
Baska 3 0.34 %
Perény - Hím 3 0.34 %
Lapispatak 2 0.23 %
Lengyelfalva 2 0.23 %
Makranc 2 0.23 %
Petőszinye 2 0.23 %
Alsóhutka 2 0.23 %
Felsőtőkés 2 0.23 %
Aranyida 2 0.23 %
Királynép 2 0.23 %
Kassamindszent 2 0.23 %
Garbócbogdány 2 0.23 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 28.52 %
Buzita 223 12.44 %
Csécs 84 4.69 %
Perény - Hím 79 4.41 %
Torna 77 4.30 %
Szeszta 77 4.30 %
Reste 67 3.74 %
Makranc 66 3.68 %
Komaróc 55 3.07 %
Debrőd 55 3.07 %
Somodi 53 2.96 %
Alsólánc 51 2.85 %
Nagyida 49 2.73 %
Tornaújfalu 38 2.12 %
Jászó 37 2.06 %
Áj 37 2.06 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.79 %
Zsarnó 31 1.73 %
Péder 30 1.67 %
Abaújszina 29 1.62 %
Jánok 28 1.56 %
Bódvavendégi 25 1.40 %
Mecenzéf 15 0.84 %
Semse 11 0.61 %
Pány 10 0.56 %
Kenyhec 9 0.50 %
Hernádcsány 9 0.50 %
Tornahorváti 8 0.45 %
Kassamindszent 8 0.45 %
Miglécnémeti 8 0.45 %
Györke 7 0.39 %
Enyicke 6 0.33 %
Kecer 6 0.33 %
Kisida 5 0.28 %
Izdobabeszter 5 0.28 %
Jászómindszent 5 0.28 %
Hernádszentistván 5 0.28 %
Regeteruszka 4 0.22 %
Királynép 4 0.22 %
Jászóújfalu 4 0.22 %
Szádelő 4 0.22 %
Felsőcsáj 3 0.17 %
Patacskő 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Hatkóc 3 0.17 %
Rozgony 3 0.17 %
Hernádzsadány 3 0.17 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Aranyida 2 0.11 %
Felsőkemence 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Alsótőkés 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Felsőmecenzéf 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Nagyszalánc 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Abos 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Hilyó 1 0.06 %
Ránk 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Budamér 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 23.09 %
Jászómindszent 108 13.55 %
Stósz 76 9.54 %
Felsőmecenzéf 50 6.27 %
Szepsi 38 4.77 %
Kisida 36 4.52 %
Hernádcsány 24 3.01 %
Jászó 24 3.01 %
Kassamindszent 24 3.01 %
Jászóújfalu 22 2.76 %
Kassabéla 19 2.38 %
Rozgony 18 2.26 %
Budamér 18 2.26 %
Hernádszokoly 17 2.13 %
Semse 17 2.13 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.88 %
Sároskőszeg 15 1.88 %
Felsőtőkés 14 1.76 %
Kassaolcsvár 14 1.76 %
Csécs 12 1.51 %
Lengyelfalva 12 1.51 %
Torna 12 1.51 %
Izdobabeszter 12 1.51 %
Hernádszentistván 12 1.51 %
Idabukóc 11 1.38 %
Aranyida 11 1.38 %
Lapispatak 11 1.38 %
Koksóbaksa 10 1.25 %
Felsőmislye 9 1.13 %
Alsótőkés 9 1.13 %
Tarcavajkóc 8 1.00 %
Abaújszakaly 8 1.00 %
Tizsite 8 1.00 %
Baska 8 1.00 %
Hatkóc 7 0.88 %
Szalánchuta 7 0.88 %
Enyicke 7 0.88 %
Abaújnádasd 7 0.88 %
Nagyida 7 0.88 %
Abaújszina 7 0.88 %
Hilyó 7 0.88 %
Perény - Hím 7 0.88 %
Magyarbőd 7 0.88 %
Hernádgecse 7 0.88 %
Nagyszalánc 7 0.88 %
Györke 6 0.75 %
Garbócbogdány 6 0.75 %
Makranc 6 0.75 %
Lapispatakújtelep 6 0.75 %
Kelecsenyborda 6 0.75 %
Kecer 6 0.75 %
Királynép 6 0.75 %
Hernádzsadány 6 0.75 %
Rás 5 0.63 %
Pány 5 0.63 %
Rudnok 5 0.63 %
Kisladna 5 0.63 %
Terebő 5 0.63 %
Hernádgönyű 4 0.50 %
Buzita 4 0.50 %
Ájfalucska 4 0.50 %
Abaújharaszti 4 0.50 %
Zsarnó 4 0.50 %
Kalsa 4 0.50 %
Petőszinye 4 0.50 %
Szeszta 4 0.50 %
Nagyladna 4 0.50 %
Ósvacsákány 3 0.38 %
Felsőcsáj 3 0.38 %
Györgyi 3 0.38 %
Abaújrákos 3 0.38 %
Apátka 3 0.38 %
Jánok 3 0.38 %
Alsómislye 3 0.38 %
Abos 3 0.38 %
Alsóhutka 3 0.38 %
Benyék 3 0.38 %
Miglécnémeti 3 0.38 %
Újszállás 2 0.25 %
Alsókemence 2 0.25 %
Ósva 2 0.25 %
Szaláncújváros 2 0.25 %
Balogd 2 0.25 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.25 %
Bolyár 2 0.25 %
Somodi 2 0.25 %
Regeteruszka 2 0.25 %
Bátyok 2 0.25 %
Debrőd 2 0.25 %
Tornaújfalu 2 0.25 %
Kenyhec 2 0.25 %
Bölzse 2 0.25 %
Tornahorváti 1 0.13 %
Bódvavendégi 1 0.13 %
Felsőkemence 1 0.13 %
Füzérnádaska 1 0.13 %
Kecerlipóc 1 0.13 %
Alsócsáj 1 0.13 %
Áj 1 0.13 %
Modrafalva 1 0.13 %
Felsőhutka 1 0.13 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 38.68 %
Buzita 84 6.15 %
Torna 66 4.84 %
Makranc 50 3.66 %
Szeszta 45 3.30 %
Csécs 39 2.86 %
Debrőd 38 2.78 %
Áj 31 2.27 %
Somodi 30 2.20 %
Tornaújfalu 30 2.20 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.05 %
Nagyida 27 1.98 %
Perény - Hím 26 1.90 %
Alsólánc 26 1.90 %
Zsarnó 26 1.90 %
Jánok 26 1.90 %
Reste 23 1.68 %
Péder 22 1.61 %
Jászó 22 1.61 %
Bódvavendégi 21 1.54 %
Rudnok 17 1.25 %
Komaróc 17 1.25 %
Mecenzéf 15 1.10 %
Jászómindszent 13 0.95 %
Hernádcsány 13 0.95 %
Abaújszina 12 0.88 %
Tornahorváti 11 0.81 %
Miglécnémeti 9 0.66 %
Pány 9 0.66 %
Kassamindszent 8 0.59 %
Aranyida 7 0.51 %
Stósz 6 0.44 %
Izdobabeszter 6 0.44 %
Jászóújfalu 6 0.44 %
Györke 6 0.44 %
Rás 6 0.44 %
Enyicke 5 0.37 %
Ránk 5 0.37 %
Lapispatak 4 0.29 %
Patacskő 4 0.29 %
Sároskőszeg 4 0.29 %
Kisida 4 0.29 %
Alsómislye 4 0.29 %
Hernádgecse 4 0.29 %
Koksóbaksa 3 0.22 %
Felsőmecenzéf 3 0.22 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Szalánchuta 3 0.22 %
Kenyhec 3 0.22 %
Abaújszakaly 3 0.22 %
Garbócbogdány 3 0.22 %
Semse 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Szádelő 2 0.15 %
Tarcavajkóc 2 0.15 %
Hernádzsadány 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Magyarbőd 2 0.15 %
Nagyszalánc 2 0.15 %
Kisszalánc 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Hernádgönyű 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Abaújnádasd 2 0.15 %
Petőszinye 2 0.15 %
Kalsa 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 10.67 %
Hernádszentistván 216 8.97 %
Sároskőszeg 164 6.81 %
Hernádszokoly 138 5.73 %
Budamér 79 3.28 %
Rozgony 58 2.41 %
Kassabéla 40 1.66 %
Abos 40 1.66 %
Kassamindszent 39 1.62 %
Kisida 37 1.54 %
Terebő 34 1.41 %
Hernádcsány 30 1.25 %
Enyicke 28 1.16 %
Jászómindszent 28 1.16 %
Királynép 28 1.16 %
Szepsi 26 1.08 %
Tarcavajkóc 25 1.04 %
Koksóbaksa 23 0.95 %
Izdobabeszter 23 0.95 %
Lapispatak 19 0.79 %
Benyék 18 0.75 %
Hernádzsadány 18 0.75 %
Kisladna 18 0.75 %
Felsőmislye 17 0.71 %
Rás 17 0.71 %
Hernádgecse 17 0.71 %
Nagyszalánc 16 0.66 %
Kassaolcsvár 16 0.66 %
Lapispatakújtelep 15 0.62 %
Kenyhec 15 0.62 %
Alsómislye 15 0.62 %
Eszkáros 14 0.58 %
Baska 14 0.58 %
Regeteruszka 14 0.58 %
Alsótőkés 14 0.58 %
Perény - Hím 13 0.54 %
Bölzse 13 0.54 %
Abaújnádasd 13 0.54 %
Csécs 12 0.50 %
Hatkóc 12 0.50 %
Nagyladna 12 0.50 %
Lengyelfalva 12 0.50 %
Aranyida 12 0.50 %
Abaújszina 11 0.46 %
Semse 11 0.46 %
Felsőhutka 11 0.46 %
Mecenzéf 11 0.46 %
Garbócbogdány 10 0.42 %
Kalsa 10 0.42 %
Buzita 10 0.42 %
Jászóújfalu 10 0.42 %
Torna 10 0.42 %
Kecer 10 0.42 %
Magyarbőd 10 0.42 %
Felsőtőkés 10 0.42 %
Györke 10 0.42 %
Alsóhutka 9 0.37 %
Abaújszakaly 9 0.37 %
Hilyó 8 0.33 %
Idabukóc 8 0.33 %
Alsókemence 8 0.33 %
Tizsite 7 0.29 %
Jászó 7 0.29 %
Szalánchuta 7 0.29 %
Hernádgönyű 7 0.29 %
Stósz 7 0.29 %
Felsőmecenzéf 7 0.29 %
Abaújharaszti 6 0.25 %
Bolyár 6 0.25 %
Ósva 6 0.25 %
Bunyita 6 0.25 %
Györgyi 6 0.25 %
Bátyok 5 0.21 %
Szaláncújváros 5 0.21 %
Nagyida 5 0.21 %
Pány 5 0.21 %
Felsőcsáj 4 0.17 %
Ránkfüred 4 0.17 %
Ránk 3 0.12 %
Jánok 3 0.12 %
Szeszta 3 0.12 %
Újszállás 3 0.12 %
Ósvacsákány 3 0.12 %
Rudnok 3 0.12 %
Miglécnémeti 3 0.12 %
Balogd 3 0.12 %
Sárosófalu 3 0.12 %
Alsócsáj 3 0.12 %
Petőszinye 3 0.12 %
Áj 3 0.12 %
Füzérnádaska 3 0.12 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.12 %
Felsőkemence 3 0.12 %
Kisszalánc 2 0.08 %
Kecerlipóc 2 0.08 %
Somodi 2 0.08 %
Abaújrákos 2 0.08 %
Apátka 2 0.08 %
Patacskő 2 0.08 %
Makranc 2 0.08 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Zsarnó 1 0.04 %
Komaróc 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Modrafalva 1 0.04 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 26.58 %
Szepsi 178 12.07 %
Csécs 34 2.31 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.17 %
Áj 31 2.10 %
Makranc 29 1.97 %
Somodi 26 1.76 %
Tornaújfalu 25 1.69 %
Jánok 23 1.56 %
Perény - Hím 20 1.36 %
Zsarnó 20 1.36 %
Bódvavendégi 18 1.22 %
Mecenzéf 14 0.95 %
Szeszta 14 0.95 %
Tornahorváti 14 0.95 %
Jászó 12 0.81 %
Buzita 11 0.75 %
Debrőd 11 0.75 %
Kenyhec 11 0.75 %
Nagyida 10 0.68 %
Pány 10 0.68 %
Péder 8 0.54 %
Hernádcsány 6 0.41 %
Rozgony 6 0.41 %
Kisida 5 0.34 %
Hernádgecse 5 0.34 %
Reste 5 0.34 %
Ájfalucska 4 0.27 %
Szádelő 4 0.27 %
Alsólánc 4 0.27 %
Jászóújfalu 4 0.27 %
Lapispatakújtelep 4 0.27 %
Jászómindszent 4 0.27 %
Magyarbőd 3 0.20 %
Garbócbogdány 3 0.20 %
Izdobabeszter 3 0.20 %
Alsótőkés 3 0.20 %
Komaróc 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Nagyszalánc 3 0.20 %
Abos 3 0.20 %
Hernádzsadány 3 0.20 %
Enyicke 3 0.20 %
Abaújszina 3 0.20 %
Kassamindszent 3 0.20 %
Abaújnádasd 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Eszkáros 2 0.14 %
Rudnok 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Hernádgönyű 2 0.14 %
Budamér 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Idabukóc 2 0.14 %
Szalánchuta 2 0.14 %
Kassabéla 2 0.14 %
Kecer 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Alsómislye 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Györke 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 4.97 %
Torna 20 1.68 %
Csécs 12 1.01 %
Jászó 11 0.93 %
Tornaújfalu 10 0.84 %
Rozgony 10 0.84 %
Nagyida 10 0.84 %
Buzita 8 0.67 %
Somodi 8 0.67 %
Makranc 7 0.59 %
Zsarnó 6 0.51 %
Reste 6 0.51 %
Lapispatak 6 0.51 %
Idabukóc 6 0.51 %
Debrőd 5 0.42 %
Jánok 5 0.42 %
Perény - Hím 5 0.42 %
Abaújszina 5 0.42 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.34 %
Kassamindszent 4 0.34 %
Alsólánc 4 0.34 %
Tornahorváti 4 0.34 %
Szeszta 4 0.34 %
Izdobabeszter 3 0.25 %
Petőszinye 3 0.25 %
Magyarbőd 3 0.25 %
Komaróc 3 0.25 %
Hernádszokoly 3 0.25 %
Jászóújfalu 3 0.25 %
Kisida 3 0.25 %
Györke 3 0.25 %
Ránk 3 0.25 %
Terebő 3 0.25 %
Enyicke 3 0.25 %
Nagyszalánc 2 0.17 %
Bódvavendégi 2 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.17 %
Hernádcsány 2 0.17 %
Budamér 2 0.17 %
Kalsa 2 0.17 %
Kecer 2 0.17 %
Kenyhec 2 0.17 %
Mecenzéf 2 0.17 %
Abos 2 0.17 %
Patacskő 2 0.17 %
Abaújszakaly 2 0.17 %
Kassaolcsvár 2 0.17 %
Felsőmislye 2 0.17 %
Alsókemence 2 0.17 %
Jászómindszent 1 0.08 %
Pány 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Rudnok 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Alsótőkés 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Szaláncújváros 1 0.08 %
Királynép 1 0.08 %
Lengyelfalva 1 0.08 %
Stósz 1 0.08 %
Péder 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Abaújnádasd 1 0.08 %
Hatkóc 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Ájfalucska 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Györgyi 1 0.08 %
Bolyár 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Felsőmecenzéf 1 0.08 %
Kassabéla 1 0.08 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 18.51 %
Szepsi 82 11.33 %
Csécs 20 2.76 %
Tornaújfalu 18 2.49 %
Nagyida 17 2.35 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.07 %
Buzita 12 1.66 %
Áj 12 1.66 %
Szeszta 12 1.66 %
Somodi 11 1.52 %
Bódvavendégi 11 1.52 %
Zsarnó 10 1.38 %
Jászó 10 1.38 %
Makranc 10 1.38 %
Mecenzéf 9 1.24 %
Péder 9 1.24 %
Jászómindszent 8 1.10 %
Tornahorváti 8 1.10 %
Perény - Hím 7 0.97 %
Eszkáros 6 0.83 %
Hernádcsány 6 0.83 %
Abaújszina 6 0.83 %
Alsólánc 5 0.69 %
Kassamindszent 5 0.69 %
Reste 5 0.69 %
Jánok 4 0.55 %
Budamér 4 0.55 %
Baska 4 0.55 %
Kenyhec 4 0.55 %
Jászóújfalu 4 0.55 %
Hernádzsadány 4 0.55 %
Debrőd 4 0.55 %
Komaróc 4 0.55 %
Magyarbőd 4 0.55 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.55 %
Hernádszentistván 3 0.41 %
Kecer 3 0.41 %
Abaújnádasd 3 0.41 %
Alsótőkés 3 0.41 %
Enyicke 3 0.41 %
Hernádgönyű 3 0.41 %
Pány 3 0.41 %
Lapispatak 3 0.41 %
Semse 3 0.41 %
Györke 2 0.28 %
Abaújszakaly 2 0.28 %
Koksóbaksa 2 0.28 %
Kassabéla 2 0.28 %
Felsőmislye 2 0.28 %
Kassaolcsvár 2 0.28 %
Tizsite 2 0.28 %
Abaújrákos 2 0.28 %
Bolyár 2 0.28 %
Rozgony 2 0.28 %
Rudnok 2 0.28 %
Izdobabeszter 2 0.28 %
Miglécnémeti 2 0.28 %
Szádelő 2 0.28 %
Benyék 2 0.28 %
Nagyszalánc 2 0.28 %
Alsómislye 1 0.14 %
Hernádgecse 1 0.14 %
Bölzse 1 0.14 %
Ájfalucska 1 0.14 %
Felsőcsáj 1 0.14 %
Lapispatakújtelep 1 0.14 %
Újszállás 1 0.14 %
Abos 1 0.14 %
Stósz 1 0.14 %
Balogd 1 0.14 %
Hernádszokoly 1 0.14 %
Ránkfüred 1 0.14 %
Patacskő 1 0.14 %
Aranyida 1 0.14 %
Rás 1 0.14 %
Hilyó 1 0.14 %
Királynép 1 0.14 %
Ránk 1 0.14 %
Sároskőszeg 1 0.14 %
Kisida 1 0.14 %
Kisladna 1 0.14 %
Szaláncújváros 1 0.14 %
Idabukóc 1 0.14 %
Felsőtőkés 1 0.14 %
Abaújharaszti 1 0.14 %
Alsóhutka 1 0.14 %
Alsókemence 1 0.14 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 13.54 %
Torna 295 12.88 %
Jászó 262 11.44 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.50 %
Mecenzéf 91 3.97 %
Buzita 78 3.41 %
Szeszta 60 2.62 %
Zsarnó 56 2.45 %
Somodi 52 2.27 %
Tornaújfalu 50 2.18 %
Áj 47 2.05 %
Jászóújfalu 38 1.66 %
Debrőd 35 1.53 %
Bódvavendégi 33 1.44 %
Csécs 33 1.44 %
Alsólánc 29 1.27 %
Perény - Hím 28 1.22 %
Jánok 26 1.14 %
Szádelő 24 1.05 %
Abaújszina 23 1.00 %
Komaróc 22 0.96 %
Nagyida 20 0.87 %
Makranc 20 0.87 %
Reste 20 0.87 %
Péder 17 0.74 %
Felsőmecenzéf 14 0.61 %
Tornahorváti 11 0.48 %
Jászómindszent 8 0.35 %
Miglécnémeti 6 0.26 %
Királynép 6 0.26 %
Kenyhec 5 0.22 %
Hernádzsadány 5 0.22 %
Hernádcsány 5 0.22 %
Magyarbőd 4 0.17 %
Abaújszakaly 4 0.17 %
Enyicke 4 0.17 %
Kisida 3 0.13 %
Nagyszalánc 3 0.13 %
Kassamindszent 3 0.13 %
Lapispatakújtelep 2 0.09 %
Ájfalucska 2 0.09 %
Lengyelfalva 2 0.09 %
Rudnok 2 0.09 %
Sároskőszeg 2 0.09 %
Pány 2 0.09 %
Hernádszokoly 2 0.09 %
Lapispatak 2 0.09 %
Abaújnádasd 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Tizsite 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Felsőmislye 2 0.09 %
Bolyár 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 24.00 %
Makranc 115 8.49 %
Csécs 73 5.39 %
Torna 68 5.02 %
Buzita 39 2.88 %
Perény - Hím 36 2.66 %
Tornaújfalu 35 2.58 %
Jánok 30 2.22 %
Pány 26 1.92 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.85 %
Nagyida 23 1.70 %
Mecenzéf 23 1.70 %
Zsarnó 22 1.62 %
Áj 22 1.62 %
Szeszta 20 1.48 %
Györke 19 1.40 %
Komaróc 19 1.40 %
Péder 18 1.33 %
Somodi 17 1.26 %
Jászó 16 1.18 %
Reste 16 1.18 %
Debrőd 15 1.11 %
Kisida 14 1.03 %
Jászómindszent 14 1.03 %
Kenyhec 12 0.89 %
Alsólánc 12 0.89 %
Bódvavendégi 10 0.74 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.66 %
Sároskőszeg 9 0.66 %
Hernádcsány 9 0.66 %
Budamér 8 0.59 %
Rozgony 8 0.59 %
Kassamindszent 8 0.59 %
Hernádszentistván 7 0.52 %
Hernádszokoly 6 0.44 %
Izdobabeszter 6 0.44 %
Semse 6 0.44 %
Tornahorváti 6 0.44 %
Abaújszina 6 0.44 %
Idabukóc 6 0.44 %
Abos 6 0.44 %
Hilyó 6 0.44 %
Jászóújfalu 5 0.37 %
Tarcavajkóc 4 0.30 %
Koksóbaksa 4 0.30 %
Miglécnémeti 4 0.30 %
Bolyár 4 0.30 %
Nagyszalánc 4 0.30 %
Szádelő 4 0.30 %
Abaújnádasd 4 0.30 %
Kassabéla 4 0.30 %
Rás 4 0.30 %
Benyék 4 0.30 %
Hernádgecse 4 0.30 %
Rudnok 4 0.30 %
Stósz 3 0.22 %
Lapispatakújtelep 3 0.22 %
Kassaolcsvár 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Bölzse 3 0.22 %
Felsőhutka 3 0.22 %
Hernádgönyű 3 0.22 %
Nagyladna 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Balogd 2 0.15 %
Királynép 2 0.15 %
Kecer 2 0.15 %
Felsőmislye 2 0.15 %
Hatkóc 2 0.15 %
Patacskő 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Felsőcsáj 2 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Alsócsáj 2 0.15 %
Ránk 2 0.15 %
Modrafalva 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Hernádzsadány 1 0.07 %
Apátka 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Kisszalánc 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Bunyita 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Terebő 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.43 %
Rozgony 83 4.03 %
Izdobabeszter 61 2.96 %
Kisida 61 2.96 %
Kassamindszent 53 2.58 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.53 %
Györgyi 51 2.48 %
Hernádcsány 50 2.43 %
Jászómindszent 46 2.24 %
Györke 45 2.19 %
Alsókemence 44 2.14 %
Szepsi 42 2.04 %
Sároskőszeg 42 2.04 %
Kassaolcsvár 41 1.99 %
Regeteruszka 40 1.94 %
Garbócbogdány 39 1.90 %
Budamér 37 1.80 %
Petőszinye 37 1.80 %
Bolyár 36 1.75 %
Mecenzéf 36 1.75 %
Kelecsenyborda 36 1.75 %
Nagyszalánc 33 1.60 %
Benyék 31 1.51 %
Felsőmislye 29 1.41 %
Koksóbaksa 28 1.36 %
Tarcavajkóc 28 1.36 %
Csécs 28 1.36 %
Idabukóc 27 1.31 %
Ránkfüred 27 1.31 %
Lapispatak 27 1.31 %
Kecer 25 1.21 %
Alsótőkés 25 1.21 %
Királynép 25 1.21 %
Felsőcsáj 24 1.17 %
Lengyelfalva 24 1.17 %
Hernádzsadány 24 1.17 %
Rás 23 1.12 %
Hernádszentistván 23 1.12 %
Bátyok 23 1.12 %
Felsőkemence 22 1.07 %
Alsómislye 22 1.07 %
Kassabéla 21 1.02 %
Kalsa 20 0.97 %
Hernádszokoly 20 0.97 %
Füzérnádaska 18 0.87 %
Hernádgecse 18 0.87 %
Baska 18 0.87 %
Semse 17 0.83 %
Ránk 16 0.78 %
Tizsite 16 0.78 %
Torna 15 0.73 %
Abaújszakaly 15 0.73 %
Enyicke 15 0.73 %
Ósvacsákány 15 0.73 %
Aranyida 15 0.73 %
Hilyó 14 0.68 %
Alsóhutka 14 0.68 %
Abaújnádasd 14 0.68 %
Kenyhec 14 0.68 %
Jászó 14 0.68 %
Ósva 14 0.68 %
Abaújszina 13 0.63 %
Jászóújfalu 13 0.63 %
Abaújrákos 13 0.63 %
Abaújharaszti 12 0.58 %
Pány 12 0.58 %
Stósz 12 0.58 %
Szaláncújváros 12 0.58 %
Szeszta 11 0.53 %
Lapispatakújtelep 11 0.53 %
Somodi 11 0.53 %
Abos 11 0.53 %
Kecerlipóc 10 0.49 %
Felsőhutka 10 0.49 %
Terebő 10 0.49 %
Eszkáros 10 0.49 %
Sárosófalu 10 0.49 %
Balogd 9 0.44 %
Hernádgönyű 9 0.44 %
Bölzse 9 0.44 %
Alsócsáj 8 0.39 %
Szalánchuta 8 0.39 %
Perény - Hím 7 0.34 %
Nagyida 7 0.34 %
Makranc 6 0.29 %
Rudnok 6 0.29 %
Felsőtőkés 6 0.29 %
Nagyladna 5 0.24 %
Péder 5 0.24 %
Áj 5 0.24 %
Komaróc 5 0.24 %
Buzita 5 0.24 %
Újszállás 5 0.24 %
Modrafalva 4 0.19 %
Jánok 4 0.19 %
Bódvavendégi 4 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.19 %
Zsarnó 4 0.19 %
Hatkóc 4 0.19 %
Bunyita 3 0.15 %
Apátka 3 0.15 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 16.72 %
Somodi 42 3.58 %
Kecer 28 2.39 %
Mecenzéf 22 1.88 %
Jászómindszent 16 1.37 %
Nagyida 14 1.19 %
Magyarbőd 13 1.11 %
Jászóújfalu 13 1.11 %
Torna 12 1.02 %
Csécs 10 0.85 %
Hernádcsány 8 0.68 %
Buzita 8 0.68 %
Szepsi 8 0.68 %
Kisida 8 0.68 %
Stósz 7 0.60 %
Patacskő 6 0.51 %
Abaújszina 6 0.51 %
Koksóbaksa 4 0.34 %
Felsőmecenzéf 4 0.34 %
Györke 4 0.34 %
Kassamindszent 4 0.34 %
Abaújszakaly 4 0.34 %
Kenyhec 4 0.34 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.34 %
Abaújnádasd 4 0.34 %
Hilyó 3 0.26 %
Rozgony 3 0.26 %
Rudnok 3 0.26 %
Regeteruszka 3 0.26 %
Budamér 3 0.26 %
Terebő 3 0.26 %
Szeszta 3 0.26 %
Tarcavajkóc 3 0.26 %
Hernádszokoly 2 0.17 %
Kassaolcsvár 2 0.17 %
Királynép 2 0.17 %
Hernádgecse 2 0.17 %
Lengyelfalva 2 0.17 %
Györgyi 2 0.17 %
Alsómislye 2 0.17 %
Bölzse 2 0.17 %
Kassabéla 2 0.17 %
Ósvacsákány 2 0.17 %
Lapispatakújtelep 2 0.17 %
Kelecsenyborda 2 0.17 %
Garbócbogdány 2 0.17 %
Izdobabeszter 2 0.17 %
Pány 2 0.17 %
Hatkóc 2 0.17 %
Perény - Hím 2 0.17 %
Lapispatak 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Hernádzsadány 2 0.17 %
Ránk 2 0.17 %
Alsótőkés 2 0.17 %
Idabukóc 1 0.09 %
Makranc 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Alsókemence 1 0.09 %
Nagyladna 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Abaújharaszti 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Hernádgönyű 1 0.09 %
Abos 1 0.09 %
Ájfalucska 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Enyicke 1 0.09 %
Ránkfüred 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Rás 1 0.09 %
Petőszinye 1 0.09 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.92 %
Rozgony 63 3.64 %
Hernádcsány 61 3.52 %
Jászómindszent 59 3.40 %
Kassamindszent 46 2.65 %
Mecenzéf 42 2.42 %
Izdobabeszter 37 2.14 %
Magyarbőd 35 2.02 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.02 %
Kisida 33 1.90 %
Nagyida 31 1.79 %
Györke 27 1.56 %
Enyicke 27 1.56 %
Hernádgecse 26 1.50 %
Jászó 26 1.50 %
Hernádzsadány 25 1.44 %
Kassaolcsvár 23 1.33 %
Csécs 23 1.33 %
Sároskőszeg 22 1.27 %
Hernádszentistván 22 1.27 %
Koksóbaksa 22 1.27 %
Lapispatak 21 1.21 %
Tarcavajkóc 21 1.21 %
Budamér 20 1.15 %
Nagyszalánc 20 1.15 %
Regeteruszka 19 1.10 %
Somodi 19 1.10 %
Királynép 19 1.10 %
Felsőmislye 19 1.10 %
Makranc 19 1.10 %
Felsőmecenzéf 19 1.10 %
Hernádszokoly 17 0.98 %
Alsómislye 17 0.98 %
Lengyelfalva 17 0.98 %
Baska 16 0.92 %
Semse 16 0.92 %
Abaújnádasd 15 0.87 %
Kecer 14 0.81 %
Stósz 14 0.81 %
Garbócbogdány 14 0.81 %
Idabukóc 14 0.81 %
Abaújszakaly 14 0.81 %
Torna 13 0.75 %
Kassabéla 13 0.75 %
Tizsite 12 0.69 %
Györgyi 12 0.69 %
Bölzse 12 0.69 %
Eszkáros 12 0.69 %
Kisladna 12 0.69 %
Pány 12 0.69 %
Füzérnádaska 11 0.63 %
Alsóhutka 11 0.63 %
Kenyhec 11 0.63 %
Perény - Hím 11 0.63 %
Petőszinye 10 0.58 %
Alsókemence 10 0.58 %
Benyék 10 0.58 %
Abaújszina 10 0.58 %
Szeszta 9 0.52 %
Hilyó 9 0.52 %
Jászóújfalu 9 0.52 %
Lapispatakújtelep 9 0.52 %
Felsőhutka 9 0.52 %
Hernádgönyű 9 0.52 %
Ósva 9 0.52 %
Bolyár 8 0.46 %
Alsótőkés 8 0.46 %
Aranyida 8 0.46 %
Zsarnó 8 0.46 %
Alsócsáj 7 0.40 %
Rudnok 7 0.40 %
Kelecsenyborda 7 0.40 %
Bátyok 7 0.40 %
Szalánchuta 7 0.40 %
Abos 7 0.40 %
Jánok 6 0.35 %
Kalsa 6 0.35 %
Balogd 6 0.35 %
Nagyladna 6 0.35 %
Rás 6 0.35 %
Bódvavendégi 6 0.35 %
Ósvacsákány 6 0.35 %
Kecerlipóc 6 0.35 %
Abaújharaszti 6 0.35 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.29 %
Terebő 5 0.29 %
Buzita 4 0.23 %
Felsőtőkés 4 0.23 %
Ránk 4 0.23 %
Komaróc 4 0.23 %
Felsőkemence 4 0.23 %
Patacskő 3 0.17 %
Bunyita 3 0.17 %
Kisszalánc 2 0.12 %
Tornaújfalu 2 0.12 %
Szádelő 2 0.12 %
Bocsárd 2 0.12 %
Szaláncújváros 2 0.12 %
Ránkfüred 2 0.12 %
Áj 2 0.12 %
Miglécnémeti 2 0.12 %
Reste 2 0.12 %
Debrőd 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Hatkóc 2 0.12 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 14.35 %
Lapispatak 242 9.92 %
Budamér 158 6.48 %
Mecenzéf 114 4.67 %
Hernádcsány 106 4.35 %
Lapispatakújtelep 98 4.02 %
Koksóbaksa 86 3.53 %
Družstevná pri Hornáde 80 3.28 %
Nagyszalánc 77 3.16 %
Királynép 76 3.12 %
Abaújnádasd 76 3.12 %
Kecer 74 3.03 %
Stósz 74 3.03 %
Kisida 74 3.03 %
Rozgony 69 2.83 %
Kalsa 68 2.79 %
Szepsi 58 2.38 %
Izdobabeszter 55 2.26 %
Jászóújfalu 53 2.17 %
Lengyelfalva 50 2.05 %
Szaláncújváros 48 1.97 %
Hernádgecse 47 1.93 %
Jászómindszent 46 1.89 %
Sároskőszeg 46 1.89 %
Hernádszentistván 46 1.89 %
Magyarbőd 44 1.80 %
Regeteruszka 42 1.72 %
Enyicke 40 1.64 %
Benyék 36 1.48 %
Tizsite 35 1.44 %
Abaújszina 34 1.39 %
Bolyár 32 1.31 %
Alsókemence 31 1.27 %
Tarcavajkóc 31 1.27 %
Kelecsenyborda 30 1.23 %
Alsóhutka 29 1.19 %
Hernádgönyű 29 1.19 %
Kassamindszent 28 1.15 %
Sárosófalu 26 1.07 %
Petőszinye 26 1.07 %
Hernádszokoly 26 1.07 %
Újszállás 25 1.03 %
Semse 25 1.03 %
Györke 24 0.98 %
Kassaolcsvár 21 0.86 %
Abaújharaszti 21 0.86 %
Felsőkemence 21 0.86 %
Balogd 21 0.86 %
Garbócbogdány 20 0.82 %
Ósvacsákány 20 0.82 %
Ósva 20 0.82 %
Felsőmecenzéf 20 0.82 %
Abaújrákos 18 0.74 %
Rudnok 18 0.74 %
Hernádzsadány 18 0.74 %
Kassabéla 17 0.70 %
Szalánchuta 17 0.70 %
Györgyi 17 0.70 %
Alsótőkés 16 0.66 %
Felsőmislye 16 0.66 %
Csécs 15 0.62 %
Bunyita 14 0.57 %
Modrafalva 14 0.57 %
Bölzse 14 0.57 %
Torna 14 0.57 %
Alsómislye 14 0.57 %
Eszkáros 13 0.53 %
Baska 13 0.53 %
Bátyok 13 0.53 %
Abos 13 0.53 %
Kecerlipóc 12 0.49 %
Perény - Hím 12 0.49 %
Nagyida 12 0.49 %
Makranc 12 0.49 %
Alsócsáj 12 0.49 %
Felsőcsáj 11 0.45 %
Füzérnádaska 11 0.45 %
Pány 11 0.45 %
Rás 11 0.45 %
Hatkóc 11 0.45 %
Patacskő 11 0.45 %
Kenyhec 10 0.41 %
Aranyida 10 0.41 %
Hilyó 10 0.41 %
Kisszalánc 9 0.37 %
Idabukóc 9 0.37 %
Ránkfüred 9 0.37 %
Ránk 9 0.37 %
Terebő 9 0.37 %
Felsőhutka 7 0.29 %
Felsőtőkés 7 0.29 %
Zsarnó 7 0.29 %
Somodi 5 0.21 %
Reste 3 0.12 %
Jánok 3 0.12 %
Ájfalucska 3 0.12 %
Nagyladna 3 0.12 %
Buzita 3 0.12 %
Bocsárd 2 0.08 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.08 %
Péder 2 0.08 %
Bódvavendégi 2 0.08 %
Komaróc 2 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Debrőd 1 0.04 %
Szeszta 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Miglécnémeti 1 0.04 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 51.36 %
Jászómindszent 94 15.99 %
Szepsi 75 12.76 %
Stósz 68 11.56 %
Felsőmecenzéf 59 10.03 %
Jászó 40 6.80 %
Kisida 40 6.80 %
Hernádcsány 21 3.57 %
Rozgony 19 3.23 %
Makranc 18 3.06 %
Kassamindszent 17 2.89 %
Torna 16 2.72 %
Lengyelfalva 15 2.55 %
Rudnok 15 2.55 %
Hatkóc 15 2.55 %
Hernádszokoly 14 2.38 %
Királynép 11 1.87 %
Aranyida 11 1.87 %
Koksóbaksa 11 1.87 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.87 %
Jászóújfalu 10 1.70 %
Perény - Hím 9 1.53 %
Pány 9 1.53 %
Idabukóc 9 1.53 %
Garbócbogdány 8 1.36 %
Semse 8 1.36 %
Hernádszentistván 8 1.36 %
Nagyszalánc 8 1.36 %
Magyarbőd 8 1.36 %
Kassaolcsvár 8 1.36 %
Jánok 8 1.36 %
Izdobabeszter 7 1.19 %
Csécs 7 1.19 %
Felsőtőkés 7 1.19 %
Abaújszina 6 1.02 %
Kenyhec 6 1.02 %
Nagyida 6 1.02 %
Györke 6 1.02 %
Abaújszakaly 6 1.02 %
Benyék 6 1.02 %
Sároskőszeg 6 1.02 %
Felsőhutka 6 1.02 %
Abaújnádasd 5 0.85 %
Tarcavajkóc 5 0.85 %
Abos 5 0.85 %
Györgyi 5 0.85 %
Felsőmislye 5 0.85 %
Alsótőkés 5 0.85 %
Budamér 4 0.68 %
Rás 4 0.68 %
Kecerlipóc 4 0.68 %
Kecer 4 0.68 %
Kassabéla 4 0.68 %
Miglécnémeti 4 0.68 %
Buzita 4 0.68 %
Apátka 4 0.68 %
Zsarnó 3 0.51 %
Hernádzsadány 3 0.51 %
Bolyár 3 0.51 %
Enyicke 3 0.51 %
Hernádgönyű 3 0.51 %
Lapispatak 3 0.51 %
Lapispatakújtelep 3 0.51 %
Alsócsáj 3 0.51 %
Szaláncújváros 3 0.51 %
Baska 3 0.51 %
Alsóhutka 3 0.51 %
Somodi 3 0.51 %
Szeszta 3 0.51 %
Hilyó 2 0.34 %
Sárosófalu 2 0.34 %
Ájfalucska 2 0.34 %
Tornaújfalu 2 0.34 %
Alsómislye 2 0.34 %
Tornahorváti 2 0.34 %
Nagyladna 2 0.34 %
Petőszinye 2 0.34 %
Kisladna 2 0.34 %
Szalánchuta 2 0.34 %
Patacskő 2 0.34 %
Újszállás 2 0.34 %
Tizsite 2 0.34 %
Abaújharaszti 2 0.34 %
Kalsa 1 0.17 %
Regeteruszka 1 0.17 %
Abaújrákos 1 0.17 %
Péder 1 0.17 %
Ósva 1 0.17 %
Alsólánc 1 0.17 %
Bölzse 1 0.17 %
Komaróc 1 0.17 %
Bocsárd 1 0.17 %
Felsőkemence 1 0.17 %
Áj 1 0.17 %
Felsőcsáj 1 0.17 %
Hernádgecse 1 0.17 %
Bátyok 1 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.17 %
Debrőd 1 0.17 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 16.37 %
Makranc 152 7.17 %
Buzita 107 5.05 %
Torna 92 4.34 %
Ránk 82 3.87 %
Csécs 79 3.73 %
Nagyida 72 3.40 %
Szeszta 65 3.07 %
Somodi 56 2.64 %
Debrőd 52 2.45 %
Perény - Hím 49 2.31 %
Szádudvarnok - Méhész 42 1.98 %
Reste 39 1.84 %
Tornaújfalu 36 1.70 %
Komaróc 35 1.65 %
Alsólánc 34 1.60 %
Áj 32 1.51 %
Abaújszina 32 1.51 %
Jánok 31 1.46 %
Zsarnó 30 1.42 %
Jászó 30 1.42 %
Pány 22