SK
VK
.....

Ebeck

Község

címer zászló
249 51% magyar 1910
6 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Obeckov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Balassagyarmati járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
Berk (Lazonyipuszta), Dlhý jarok, Do potoka, Dolné pole, Dyniská, Hole, Horné lúky, Klčoviská, Konopnice, Kormoň, Kúria, Lamice, Lastovičí chvost, Okrúhly kopec, Pod vinicami, Ragňa, Šandorky, Šitina, Suchá lúka, Višňové, Zajská dolina, Zakázané, Záhradky
Koordináták:
48.17152023, 19.33325958
Terület:
10,88 km2
Rang:
község
Népesség:
482
Tszf. magasság:
170 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99105
Település kód:
516252
Szervezeti azonosító:
648582
Adóazonosító:
2021314185

A község a Balassagyarmati-medence északi részén, a Kürtös-patak jobb oldali mellékvizének, a Palojtai-pataknak (Plachtinský potok) a völgyében, a Csábi-dombság keleti lábánál, 170 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Nagykürtöstől 8 km-re délnyugatra, Balassagyarmattól 15 km-re északra. Határa 160-266 méteres tengerszint feletti magasságban húzódik, 2010-ben 60,8 %-át (661 ha) szántó, 16,6 %-át (181 ha) rét és legelő, 12,2 %-át (133 ha) erdő, 1,8 %-át (20 ha) pedig szőlő foglalta el. Ebeck és Mikszáthfalva határán a Zajský-patakon halastavat alakítottak ki. A határában található egykori Berk puszta (Zahradkamajor vagy Laszkánypuszta) a 20. század első felében elpusztult. Külterületi lakott helye a Fehérkút határánál, a község központjától 3,5 km-re északnyugatra található Lamice. Délről Mikszáthfalva, nyugatról Lukanénye és Fehérkút, északról Alsópalojta, északkeletről Kiskürtös, keletről pedig Kürtösújfalu községekkel határos. Nyugati és északi határa évszázadokon keresztül Nógrád és Hont vármegyék határát képezte. Közúton a Mikszáthfalvát (2,5 km) Alsópalojtával (4 km) összekötő 2601-es úton közelíthető meg. Jelöletlen mellékút köti össze Fehérkúttal is (7 km).

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Balassagyarmati járásához (1872-ig a Kékkői járáshoz) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1920-1960 között a Kékkői, 1960-1968 között a Losonci, 1968 után pedig a Nagykürtösi járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Garammenti megye, Kékkői járás). Területe 1910/21-hez képest (10,78 km²) csak kismértékben változott (2011-ben 10,88 km²). 1950 után északnyugati határrészének egy részét Alsópalojtához csatolták, Fehérkúttal pedig kisebb területcserére került sor.

Népesség

2011-ben Ebecknek 499 lakosa volt, melynek 95,0 %-a volt szlovák és 0,8 %-a (4 fő) magyar nemzetiségű. A szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő községet a 18. század végén Vályi András, a 19. század közepén Fényes Elek vegyes szlovák-magyar faluként jellemezte. 1880-ban a falu szlovák többségű volt, jelentős magyar kisebbséggel (29,6 %). A magyar anyanyelvűek 1910-ben már relatív többséget alkottak, arányuk elérte az 51,2 %-ot és még az első csehszlovák népszámláláskor (1921) is a lakosság csaknem egyharmadát alkották (30,5 %). A 20. század első felében a magyar kisebbség nagyrészt asszimilálódott (1930-ra arányuk 10,5 %-ra csökkent). 1991-ben 20 (4,4 %), 2001-ben 8 (1,7 %), 2011-ben már csak 4 (0,8 %) személy vallotta magát magyar nemzetiségűnek (heten magyar anyanyelvűnek). A község lakosságszáma a 20. század folyamán viszonylag stabilan alakult, 1921-ben 460, 1942-ben 549, 1970-ben 524, 1991-ben 454, 2001-ben 474 lakosa volt. Számottevő népességcsökkenés (14 %) volt megfigyelhető az 1980-as években (528 főről 454 főre); a 2001-2011 közötti évtizedet csekély növekedés, a 2011-2017 közötti időszakot 5 %-os fogyás (499 főről 474 főre) jellemzete. 2011-ben lakosságának 82,8 %-a római katolikus vallású volt, az evangélikusok aránya 1921-hez képest (18,3 %) kevesebb, mint felére csökkent (7,4 %). Népsűrűsége (45,9 fő/km²) kevéssel elmarad a járási átlagtól.

Történelem

A falu első írásos említése 1323-ból származik, ekkor Abichk, majd 1337-ben Abeczk formában, 1351-ben már mai alakjában (Ebeck) említik. Neve magyar személynévi eredetű, az Ábrahám személynév becéző formájából származtatják. A középkorban az innen származó Ebeczky-család birtoka volt. 1548-ban köznemesi község, melyet az adóösszeírás szerint a törökök részben elpusztítottak. 1554-1593 között török megszállás alá került. 1562-63-ban 15 adóköteles porta volt a faluban. 1598-ban az Ebeczky-család volt a földesura. 1713-ban a lakosság nagy része a pestisjárvány áldozatául esett. 1715-ben 14, 1720-ban 12 magyar háztartást írtak össze a faluban, a század végére már vegyes szlovák-magyar lakosságú faluként szerepelt Vályi András monográfiájában. 1770-ben a Blaskovich és a Tihanyi-család volt fő birtokosa, a Tihanyiaknak kastélya is volt. A 18. század végéről ismert a falu pecsétje. 1786-ban 68 háza és 476 lakosa, 1828-ban 41 háza és 452 lakosa volt, lakossága földműveléssel és szőlőtermesztéssel, illetve bognármesterséggel foglalkozott. A kisnemesi faluban volt 1836-1844 között volt mészáros és kocsmáros Mikszáth Kálmán édesapja, aki az ebecki Veress Máriát vette feleségül. Az író később gyakran látogatta meg itt élő nagyanyját. 1874-75-ben kétosztályos szlovák elemi iskola működött a faluban, melynek ekkor 66 háza és 545 lakosa volt ekkor. A faluban vízimalom, határában savanyúvízforrás működött, borát gyengeként jellemezték. 1880-ban 483 lakosa volt, melynek kétharmada szlovák, egyharmada magyar anyanyelvű volt. A magyarok aránya 1910-re a lakosság felére nőtt. Az evangélikusok 1850-ben még a lakosság kétötödét, 1880-ban egyötödét alkották. A 20. század elején Balásy Antal volt a község fő birtokosa. A római katolikus elemi iskola 1918-ban épült. 1920-ig Nógrád vármegye Balassagyarmati járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. Az 1920-as években a csehszlovák földreform során liptói szlovák telepesek kaptak földet a község határában. 1939. márciusától 1945-ig a fasiszta szlovák bábállam része volt. Mezőgazdasági szövetkezete 1952-ben alakult, az 1970-es években Mikszáthfalva szövetkezetével egyesítették. A falu kultúrháza 1957-ben, a községi hivatal és az óvoda épülete 1978-ban épült.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben szlovák nevelési nyelvű óvoda működik. Keresztelő Szent Jánosnak szentelt római katolikus temploma 1894-ben a régi templom helyén, késő klasszicista stílusban épült. Az evangélikus kápolna különálló fa haranglábbal 1908-ban épült. A Tihanyi-kastély nem maradt fent. A faluban a népi építészet több szép emléke található és gazdag szakrális kisemlékekben is. Két ásványvízforrás is található itt.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

EBECZK. Ebetzkov. Elegyes Magyar, és tót falu Nógrád Vármegyében, földes Urai Tihanyi, és más Uraságok, lakosai katolikusok, és evangelikusok, fekszik Szklabonyához közel, ’s ennek filiája, Balassa Gyarmattól egy mértföldnyire, Hont Vármegyének határszélénél, díszesíttetik a’ földes Uraságnak szép kastéllyával, és Úri kertyével, határja jó termékenységű, fája tűzre, és épűletre van, legelője, réttye elég, ’s vagyonnyainak eladására jó alkalmatossága, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Ebeczk, Nógrád m. magyar-tót falu, Honth vmegye szélén: 294 kath., 177 evang., 2 ref. lak. Földje termékeny; rétje, legelője, erdeje elég. F. u. Tihanyi Ferencz, kinek itt ékes lakhelye, és kertje van. Savanyuvizforrása tavasszal és nyáron kellemetes italt ád. Ut. p. Balassa-Gyarmat.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Ebeczk. A hontmegyei határszélen fekvő kisközség. Házainak száma 93, lakosaié, a kik magyarok és tótok s római kath. és evangélikus vallásúak, 500. Postája Mikszáthfalva, távírója és vasúti állomása Balassagyarmat. 1464-ben Temesvári család perel e helység birtokáért az Ebeczkyekkel. Az 1548. évi adóösszeírás szerint részben a törökök elpusztították. Ekkor köznemesek lakták. 1562-63-ban 15 adóköteles házzal a török hódoltsághoz tartozott. 1598-ban az Ebeczky család volt a földesura. 1715-ben 14 magyar, 1720-ban 12 magyar háztartást írtak benne össze. Az 1754-55. évi nemesi összeírás szerint Csepcsányi, másként Kádár János és Kályi Sárközy István voltak itt birtokosok, 1740-ben pedig az Ebeczky, 1770-ben az úrbéri rendezés alkalmával a Blaskovich család és Tihanyi Dániel. 1826-ban Ebeczki Tihanyi Tamás hétszemélynök fia Ferencz volt a helység földesura. Jelenleg Balásy Antal a legnagyobb birtokosa. Övé az egykori Tihanyi-féle ház is. A római kath. templom 1894-ben, az evangélikus pedig 1908-ban épült. E helységhez tartoznak Berk (azelőtt Zahradka-major), továbbá Ebeczki-malom és Szakalos-puszta.

Helységnévtár

Ebeczk (Ebeckow), rk. 366 Szklabonya, ág. 107 Nagy-Kürtös, ref. 1 -, izr. 9 Balassa-Gyarmat.

Névelőfordulások
1323
Abichk
1337
Abeczk
1351
Ebeck
1773
Ebeczk, Ebeczkow,
1786
Ebeczk, Ebeczkow,
1808
Ebeczk, Ebeckov,
1863
Ebeck,
1920
Obeckovo, Ebeckov,
1927
Obeckov

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: ()
Telefon: 0474890114
Fax: 0474890114

Honlap: obeckov.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Koči Miloš (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Bohovicová Janka (Független)
Chlpošová Jana (Független)
Koči Štefan (Független)
Oravec Ľubomír (Független)
Maslaňák Jozef (Független)
Független 100% Független 5 képviselö 5 képviselö
Óvoda

Obeckov 165

Ebecki Községi Hivatal

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 143 30%
szlovákok 315 65%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 2%
egyéb 14 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 483
magyarok 249 51%
szlovákok 223 46%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 14 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 486
magyarok 183 40%
szlovákok 269 58%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 7 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 460
magyarok 20 4%
szlovákok 429 94%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 454
magyarok 8 2%
szlovákok 456 96%
romák 8 2%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 474
magyarok 4 1%
szlovákok 474 95%
romák 5 1%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 11 2%
összlétszám 499
magyarok 6 1%
szlovákok 419 94%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 16 4%
összlétszám 444
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 386
Választási részvétel: 70.21 %
Kiadott boríték: 271
Bedobott boríték: 271

Polgármester

Érvényes szavazólap: 266
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Koči Miloš 153 57.52 % SMER-SD
Roško Ľudovít 113 42.48 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bohovicová Janka 143 Független
Chlpošová Jana 138 Független
Koči Štefan 127 Független
Oravec Ľubomír 116 Független
Maslaňák Jozef 99 Független

Képviselők

2014
Független 20.00% Független 1 képviselö MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö 5 képviselö
2018
Független 100.00% Független 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 413
Választási részvétel: 8.96 %
Kiadott boríték: 37
Bedobott boríték: 37
Választásra jogosult: 412
Választási részvétel: 13.11 %
Kiadott boríték: 54
Bedobott boríték: 54
Választásra jogosult: 398
Választási részvétel: 34,92 %
Kiadott boríték: 139
Bedobott boríték: 138

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 36
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 135
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 16 44.44 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 8 22.22 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 7 19.44 % ĽS Naše Slovensko
Ladislav Fízik 2 5.56 % ASV
Andrea Jenčíková 2 5.56 % NP
Karol Konárik 1 2.78 % SNS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Ondrej Binder 0 0.00 % Független
Marian Kotleba 26 48.15% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 52 38.52 % Független
Marian Kotleba 52 38.52 % ĽSNS
Igor Kašper 9 6.67 % Független
Martin Juhaniak 8 5.93 % Független
Viliam Baňák 3 2.22 % JĽSS
Pavel Greksa 2 1.48 % Független
Martin Klus 2 1.48 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Vojtech Kökény 2 1.48 % SRK
Stanislav Mičev 2 1.48 % Független
Milan Urbáni 1 0.74 % SMS
Ivan Saktor 1 0.74 % Független
Miroslav Gálik 1 0.74 % NAS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 36
Érvényes szavazólap: 136
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Mirko Trojčák 27 75.00% KDH, SMER - SD
Václav Hájevský 12 33.33% Független
Jaroslav Zauška 8 22.22% SMER - SD, KDH
Peter Šiška 6 16.67% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Darina Antolíková 5 13.89% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Jozef Filip 5 13.89% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ondrej Kollár 5 13.89% SMER - SD, KDH
Dušan Backo 3 8.33% SNS
Attila Baki 3 8.33% MOST - HÍD
Richárd Hamerlik 2 5.56% SMS
Miroslav Bartoš 2 5.56% SRK
László Jámbor 2 5.56% SMK-MKP
Anna Hlivárová 2 5.56% ASV
Mária Lőrincz 1 2.78% Független
Peter Bartoš 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Pavol Goda 0 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 0 0.00% OKS
Dana Havrilová 70 51.47% Független
Mirko Trojčák 51 37.50% SMER-SD
Ladislav Nozdrovický 32 23.53% Független
Jaroslav Dudáš 22 16.18% ĽS Naše Slovensko
Miloš Krchňavý 22 16.18% Független
Michal Györgyík 20 14.71% ĽS Naše Slovensko
Nicolas Dobrocký 18 13.24% ĽS Naše Slovensko
Peter Šalko 17 12.50% Független
Ondrej Kollár 16 11.76% SMER-SD
Erika Kušická 11 8.09% MOST - HÍD
Darina Antolíková 11 8.09% ŠANCA
Jaroslav Filip 11 8.09% SMER-SD
László Jámbor 11 8.09% SMK-MKP
Mária Košíková 9 6.62% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Igor Boreš 7 5.15% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Tomáš Krahulec 6 4.41% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Ladislav Balík 4 2.94% SMK-MKP
Ľuboslav Dobrocký 3 2.21% ŠANCA
Anikó Korčoková 2 1.47% SMK-MKP
Michaela Činčurová 1 0.74% SNS
Marcel Fagyas 1 0.74% MKDA-MKDSZ
Viktor Lestyánszky 0 0.00% MOST - HÍD
Rózsa Skabela 0 0.00% MOST - HÍD
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 20.85 %
Ipolynyék 120 18.26 %
Nagycsalomja 65 9.89 %
Ipolykeszi 57 8.68 %
Lukanénye 53 8.07 %
Csáb 43 6.54 %
Nagykürtös 40 6.09 %
Inám 38 5.78 %
Kóvár 34 5.18 %
Ipolyvarbó 28 4.26 %
Ipolynagyfalu 28 4.26 %
Ipolyszécsényke 26 3.96 %
Kelenye 22 3.35 %
Kőkeszi 21 3.20 %
Apátújfalu 20 3.04 %
Bussa 19 2.89 %
Terbegec 19 2.89 %
Ipolyhídvég 18 2.74 %
Zsély 17 2.59 %
Óvár 15 2.28 %
Leszenye 9 1.37 %
Dacsókeszi 6 0.91 %
Szelény 5 0.76 %
Csalár 5 0.76 %
Magasmajtény 5 0.76 %
Galábocs 4 0.61 %
Felsőzellő 4 0.61 %
Kiscsalomja 4 0.61 %
Tótgyarmat 3 0.46 %
Kékkő 3 0.46 %
Ipolyharaszti 3 0.46 %
Kislibercse 2 0.30 %
Rárósmulyad 2 0.30 %
Kiskürtös 2 0.30 %
Ebeck 2 0.30 %
Gyürki 2 0.30 %
Paróca 1 0.15 %
Nógrádszenna 1 0.15 %
Ipolykér 1 0.15 %
Felsőpalojta 1 0.15 %
Sirak 1 0.15 %
Hartyán 1 0.15 %
Bátorfalu 1 0.15 %
Szécsénykovácsi 1 0.15 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 34.64 %
Mikszáthfalva 149 11.68 %
Ebeck 70 5.49 %
Kürtösújfalu 69 5.41 %
Kékkő 63 4.94 %
Zsély 51 4.00 %
Alsópalojta 39 3.06 %
Kiskürtös 30 2.35 %
Középpalojta 20 1.57 %
Nógrádszentpéter 18 1.41 %
Magasmajtény 15 1.18 %
Érújfalu 15 1.18 %
Erdőszelestény 15 1.18 %
Bereklak 15 1.18 %
Bussa 13 1.02 %
Alsózellő 10 0.78 %
Dacsólam 10 0.78 %
Csalár 9 0.71 %
Lukanénye 9 0.71 %
Nagyhalom 9 0.71 %
Leszenye 8 0.63 %
Kishalom 8 0.63 %
Dacsókeszi 8 0.63 %
Felsőpalojta 8 0.63 %
Alsósztregova 7 0.55 %
Bátorfalu 7 0.55 %
Csáb 7 0.55 %
Nógrádszenna 6 0.47 %
Felsőesztergály 6 0.47 %
Ipolynyék 6 0.47 %
Ipolykér 6 0.47 %
Alsóesztergály 6 0.47 %
Száraznyírjes 6 0.47 %
Tótgyarmat 5 0.39 %
Paróca 5 0.39 %
Felsősztregova 5 0.39 %
Apátújfalu 4 0.31 %
Szécsénykovácsi 4 0.31 %
Apafalva 3 0.24 %
Kóvár 3 0.24 %
Kőkeszi 3 0.24 %
Szelény 3 0.24 %
Kiscsalomja 3 0.24 %
Sirak 3 0.24 %
Kelenye 3 0.24 %
Gyürki 2 0.16 %
Szuhány 2 0.16 %
Felsőzellő 2 0.16 %
Óvár 2 0.16 %
Kislibercse 2 0.16 %
Zobor 2 0.16 %
Galábocs 2 0.16 %
Nagycsalomja 2 0.16 %
Nagylám 1 0.08 %
Veres 1 0.08 %
Ipolyharaszti 1 0.08 %
Süllye 1 0.08 %
Hartyán 1 0.08 %
Ipolyszécsényke 1 0.08 %
Csall 1 0.08 %
Tótkisfalu 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolybalog 1 0.08 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 16.17 %
Nagykürtös 169 11.83 %
Magasmajtény 85 5.95 %
Apátújfalu 79 5.53 %
Ipolynyék 78 5.46 %
Csáb 69 4.83 %
Leszenye 64 4.48 %
Zsély 43 3.01 %
Bátorfalu 37 2.59 %
Óvár 27 1.89 %
Tótgyarmat 27 1.89 %
Kékkő 26 1.82 %
Bussa 24 1.68 %
Nagycsalomja 24 1.68 %
Ipolybalog 24 1.68 %
Szécsénykovácsi 23 1.61 %
Dacsókeszi 22 1.54 %
Kőkeszi 22 1.54 %
Inám 21 1.47 %
Ipolyharaszti 21 1.47 %
Bereklak 20 1.40 %
Középpalojta 18 1.26 %
Ipolyvarbó 18 1.26 %
Erdőszelestény 18 1.26 %
Csall 17 1.19 %
Nógrádszentpéter 16 1.12 %
Alsósztregova 16 1.12 %
Szelény 15 1.05 %
Ipolykeszi 14 0.98 %
Felsőzellő 13 0.91 %
Terbegec 13 0.91 %
Kiscsalomja 13 0.91 %
Kóvár 13 0.91 %
Sirak 12 0.84 %
Borosznok 12 0.84 %
Kiskürtös 11 0.77 %
Tótkisfalu 11 0.77 %
Ebeck 11 0.77 %
Szuhány 11 0.77 %
Ipolynagyfalu 10 0.70 %
Ipolykér 10 0.70 %
Kishalom 9 0.63 %
Kürtösújfalu 8 0.56 %
Gyürki 8 0.56 %
Alsózellő 8 0.56 %
Alsópalojta 7 0.49 %
Csalár 6 0.42 %
Nógrádszenna 6 0.42 %
Dacsólam 6 0.42 %
Érújfalu 5 0.35 %
Süllye 5 0.35 %
Nagyhalom 5 0.35 %
Felsősztregova 5 0.35 %
Apafalva 5 0.35 %
Felsőesztergály 5 0.35 %
Ipolyhídvég 4 0.28 %
Tótkelecsény 4 0.28 %
Galábocs 4 0.28 %
Mikszáthfalva 4 0.28 %
Kislibercse 4 0.28 %
Rárósmulyad 4 0.28 %
Kelenye 3 0.21 %
Hartyán 3 0.21 %
Alsóesztergály 2 0.14 %
Ipolyszécsényke 2 0.14 %
Nagylám 2 0.14 %
Felsőpalojta 2 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 22.35 %
Nagykürtös 228 16.02 %
Magasmajtény 105 7.38 %
Óvár 76 5.34 %
Lukanénye 71 4.99 %
Ipolybalog 70 4.92 %
Ipolykér 69 4.85 %
Kékkő 50 3.51 %
Inám 43 3.02 %
Csalár 42 2.95 %
Ipolyhídvég 39 2.74 %
Bussa 34 2.39 %
Ipolykeszi 30 2.11 %
Kőkeszi 26 1.83 %
Csall 25 1.76 %
Csáb 23 1.62 %
Szécsénykovácsi 21 1.48 %
Nagycsalomja 20 1.41 %
Alsópalojta 20 1.41 %
Nógrádszentpéter 18 1.26 %
Ipolynagyfalu 17 1.19 %
Leszenye 16 1.12 %
Zsély 14 0.98 %
Erdőszelestény 14 0.98 %
Dacsókeszi 13 0.91 %
Ipolyharaszti 13 0.91 %
Bátorfalu 11 0.77 %
Gyürki 11 0.77 %
Ebeck 11 0.77 %
Kishalom 10 0.70 %
Bereklak 10 0.70 %
Alsósztregova 10 0.70 %
Szelény 9 0.63 %
Ipolyvarbó 9 0.63 %
Tótkisfalu 9 0.63 %
Apátújfalu 8 0.56 %
Kóvár 7 0.49 %
Felsőzellő 7 0.49 %
Kelenye 7 0.49 %
Terbegec 7 0.49 %
Mikszáthfalva 6 0.42 %
Felsőesztergály 6 0.42 %
Galábocs 5 0.35 %
Sirak 5 0.35 %
Tótgyarmat 5 0.35 %
Középpalojta 5 0.35 %
Apafalva 5 0.35 %
Kiskürtös 4 0.28 %
Kürtösújfalu 4 0.28 %
Rárósmulyad 4 0.28 %
Szuhány 4 0.28 %
Nagyhalom 3 0.21 %
Zobor 3 0.21 %
Ipolyszécsényke 3 0.21 %
Felsősztregova 3 0.21 %
Nógrádszenna 3 0.21 %
Felsőpalojta 3 0.21 %
Alsóesztergály 2 0.14 %
Alsózellő 2 0.14 %
Veres 2 0.14 %
Hartyán 2 0.14 %
Dacsólam 2 0.14 %
Kislibercse 2 0.14 %
Nagylám 2 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Kiscsalomja 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Érújfalu 1 0.07 %
Borosznok 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 35.15 %
Kékkő 70 5.01 %
Magasmajtény 34 2.43 %
Zsély 31 2.22 %
Kiskürtös 31 2.22 %
Nógrádszentpéter 30 2.15 %
Bussa 19 1.36 %
Mikszáthfalva 18 1.29 %
Felsőzellő 14 1.00 %
Ipolynyék 14 1.00 %
Lukanénye 13 0.93 %
Leszenye 13 0.93 %
Alsózellő 12 0.86 %
Alsópalojta 12 0.86 %
Alsósztregova 11 0.79 %
Bereklak 11 0.79 %
Érújfalu 11 0.79 %
Alsóesztergály 11 0.79 %
Felsőesztergály 11 0.79 %
Szécsénykovácsi 10 0.72 %
Dacsólam 8 0.57 %
Nagyhalom 8 0.57 %
Csalár 8 0.57 %
Ipolyvarbó 7 0.50 %
Csáb 7 0.50 %
Kishalom 7 0.50 %
Tótkisfalu 7 0.50 %
Kürtösújfalu 7 0.50 %
Ebeck 7 0.50 %
Kiscsalomja 7 0.50 %
Szelény 6 0.43 %
Hartyán 6 0.43 %
Középpalojta 6 0.43 %
Tótkelecsény 5 0.36 %
Nagycsalomja 5 0.36 %
Kőkeszi 5 0.36 %
Szuhány 5 0.36 %
Terbegec 4 0.29 %
Csall 4 0.29 %
Apátújfalu 4 0.29 %
Ipolykér 4 0.29 %
Kislibercse 4 0.29 %
Erdőszelestény 4 0.29 %
Ipolybalog 4 0.29 %
Száraznyírjes 4 0.29 %
Dacsókeszi 4 0.29 %
Sirak 3 0.21 %
Óvár 3 0.21 %
Galábocs 3 0.21 %
Ipolyszécsényke 3 0.21 %
Bátorfalu 3 0.21 %
Zobor 2 0.14 %
Gyürki 2 0.14 %
Tótgyarmat 2 0.14 %
Felsősztregova 2 0.14 %
Felsőpalojta 2 0.14 %
Ipolyharaszti 1 0.07 %
Paróca 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Kóvár 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Nógrádszenna 1 0.07 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 31.83 %
Kékkő 56 3.72 %
Zsély 50 3.32 %
Lukanénye 43 2.86 %
Alsópalojta 41 2.72 %
Mikszáthfalva 36 2.39 %
Erdőszelestény 31 2.06 %
Érújfalu 30 1.99 %
Kiskürtös 30 1.99 %
Nógrádszentpéter 28 1.86 %
Alsósztregova 28 1.86 %
Középpalojta 23 1.53 %
Dacsókeszi 23 1.53 %
Ebeck 22 1.46 %
Bereklak 22 1.46 %
Bussa 21 1.40 %
Alsózellő 21 1.40 %
Kőkeszi 21 1.40 %
Csáb 20 1.33 %
Apátújfalu 19 1.26 %
Kürtösújfalu 17 1.13 %
Tótgyarmat 16 1.06 %
Nógrádszenna 15 1.00 %
Ipolynyék 14 0.93 %
Felsőzellő 14 0.93 %
Leszenye 14 0.93 %
Csalár 13 0.86 %
Kiscsalomja 13 0.86 %
Nagycsalomja 12 0.80 %
Alsóesztergály 11 0.73 %
Kislibercse 11 0.73 %
Felsőesztergály 11 0.73 %
Hartyán 10 0.66 %
Inám 10 0.66 %
Tótkisfalu 10 0.66 %
Szelény 10 0.66 %
Magasmajtény 10 0.66 %
Nagylám 9 0.60 %
Szécsénykovácsi 9 0.60 %
Szuhány 8 0.53 %
Felsőpalojta 7 0.47 %
Dacsólam 7 0.47 %
Apafalva 7 0.47 %
Bátorfalu 6 0.40 %
Sirak 6 0.40 %
Ipolynagyfalu 6 0.40 %
Nagyhalom 6 0.40 %
Ipolyhídvég 5 0.33 %
Tótkelecsény 5 0.33 %
Gyürki 5 0.33 %
Csall 5 0.33 %
Óvár 5 0.33 %
Ipolykér 5 0.33 %
Terbegec 5 0.33 %
Kishalom 5 0.33 %
Kelenye 5 0.33 %
Galábocs 4 0.27 %
Paróca 4 0.27 %
Ipolyharaszti 4 0.27 %
Süllye 3 0.20 %
Száraznyírjes 3 0.20 %
Rárósmulyad 3 0.20 %
Kóvár 3 0.20 %
Zobor 2 0.13 %
Ipolykeszi 2 0.13 %
Ipolybalog 2 0.13 %
Borosznok 2 0.13 %
Veres 2 0.13 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Nagykürtös 246 25.18 %
Erdőszelestény 168 17.20 %
Zsély 73 7.47 %
Kékkő 32 3.28 %
Leszenye 27 2.76 %
Csáb 25 2.56 %
Magasmajtény 24 2.46 %
Mikszáthfalva 22 2.25 %
Kiscsalomja 21 2.15 %
Lukanénye 21 2.15 %
Dacsólam 21 2.15 %
Bussa 21 2.15 %
Apátújfalu 19 1.94 %
Nógrádszentpéter 18 1.84 %
Középpalojta 15 1.54 %
Bereklak 15 1.54 %
Kiskürtös 14 1.43 %
Alsópalojta 14 1.43 %
Érújfalu 14 1.43 %
Kürtösújfalu 14 1.43 %
Csall 13 1.33 %
Ipolyvarbó 13 1.33 %
Ipolybalog 13 1.33 %
Terbegec 13 1.33 %
Ipolynyék 12 1.23 %
Nagycsalomja 12 1.23 %
Alsósztregova 12 1.23 %
Nagyhalom 12 1.23 %
Szécsénykovácsi 12 1.23 %
Ebeck 11 1.13 %
Alsózellő 8 0.82 %
Felsőzellő 8 0.82 %
Bátorfalu 7 0.72 %
Ipolyharaszti 7 0.72 %
Tótgyarmat 6 0.61 %
Csalár 6 0.61 %
Kishalom 6 0.61 %
Felsőesztergály 6 0.61 %
Felsőpalojta 6 0.61 %
Gyürki 6 0.61 %
Szelény 6 0.61 %
Dacsókeszi 5 0.51 %
Ipolynagyfalu 5 0.51 %
Kőkeszi 5 0.51 %
Kóvár 5 0.51 %
Tótkisfalu 5 0.51 %
Nógrádszenna 5 0.51 %
Kislibercse 4 0.41 %
Borosznok 4 0.41 %
Hartyán 4 0.41 %
Sirak 4 0.41 %
Zobor 4 0.41 %
Ipolykeszi 3 0.31 %
Felsősztregova 3 0.31 %
Ipolykér 3 0.31 %
Szuhány 3 0.31 %
Ipolyhídvég 3 0.31 %
Nagylám 3 0.31 %
Alsóesztergály 3 0.31 %
Inám 2 0.20 %
Süllye 2 0.20 %
Száraznyírjes 2 0.20 %
Galábocs 2 0.20 %
Óvár 1 0.10 %
Tótkelecsény 1 0.10 %
Apafalva 1 0.10 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 16.31 %
Nagykürtös 217 16.23 %
Ipolybalog 189 14.14 %
Lukanénye 124 9.27 %
Csáb 91 6.81 %
Nagycsalomja 80 5.98 %
Inám 72 5.39 %
Ipolyhídvég 64 4.79 %
Zsély 59 4.41 %
Bussa 51 3.81 %
Ipolykeszi 48 3.59 %
Kóvár 45 3.37 %
Ipolyvarbó 43 3.22 %
Apátújfalu 43 3.22 %
Óvár 42 3.14 %
Ipolynagyfalu 38 2.84 %
Ipolyszécsényke 36 2.69 %
Kőkeszi 36 2.69 %
Kelenye 27 2.02 %
Kékkő 22 1.65 %
Terbegec 21 1.57 %
Dacsókeszi 20 1.50 %
Leszenye 19 1.42 %
Szécsénykovácsi 18 1.35 %
Felsőzellő 15 1.12 %
Alsósztregova 15 1.12 %
Szelény 15 1.12 %
Bátorfalu 14 1.05 %
Csalár 13 0.97 %
Nógrádszentpéter 11 0.82 %
Kiscsalomja 10 0.75 %
Galábocs 10 0.75 %
Magasmajtény 10 0.75 %
Alsópalojta 9 0.67 %
Erdőszelestény 9 0.67 %
Szuhány 8 0.60 %
Mikszáthfalva 8 0.60 %
Sirak 8 0.60 %
Tótkisfalu 7 0.52 %
Érújfalu 7 0.52 %
Alsózellő 7 0.52 %
Kiskürtös 7 0.52 %
Rárósmulyad 7 0.52 %
Hartyán 6 0.45 %
Tótgyarmat 6 0.45 %
Kürtösújfalu 6 0.45 %
Gyürki 6 0.45 %
Dacsólam 5 0.37 %
Tótkelecsény 5 0.37 %
Felsőesztergály 5 0.37 %
Kishalom 5 0.37 %
Ipolykér 5 0.37 %
Ipolyharaszti 5 0.37 %
Ebeck 4 0.30 %
Nagyhalom 4 0.30 %
Nagylám 4 0.30 %
Bereklak 4 0.30 %
Felsőpalojta 3 0.22 %
Középpalojta 3 0.22 %
Zobor 3 0.22 %
Csall 3 0.22 %
Nógrádszenna 2 0.15 %
Alsóesztergály 2 0.15 %
Kislibercse 2 0.15 %
Paróca 2 0.15 %
Apafalva 2 0.15 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 22.47 %
Középpalojta 113 9.96 %
Alsópalojta 91 8.02 %
Lukanénye 90 7.93 %
Felsőpalojta 79 6.96 %
Bereklak 61 5.37 %
Kékkő 32 2.82 %
Ebeck 32 2.82 %
Tótgyarmat 24 2.11 %
Csáb 22 1.94 %
Mikszáthfalva 21 1.85 %
Magasmajtény 20 1.76 %
Kőkeszi 17 1.50 %
Leszenye 16 1.41 %
Erdőszelestény 15 1.32 %
Ipolynyék 15 1.32 %
Dacsólam 15 1.32 %
Kiskürtös 14 1.23 %
Szuhány 14 1.23 %
Zsély 12 1.06 %
Dacsókeszi 11 0.97 %
Bussa 8 0.70 %
Kürtösújfalu 8 0.70 %
Alsóesztergály 7 0.62 %
Érújfalu 7 0.62 %
Apátújfalu 6 0.53 %
Nagycsalomja 6 0.53 %
Óvár 6 0.53 %
Nógrádszentpéter 6 0.53 %
Csalár 6 0.53 %
Terbegec 5 0.44 %
Csall 5 0.44 %
Alsózellő 5 0.44 %
Alsósztregova 5 0.44 %
Tótkisfalu 5 0.44 %
Hartyán 5 0.44 %
Ipolykeszi 5 0.44 %
Felsőzellő 4 0.35 %
Bátorfalu 4 0.35 %
Szelény 4 0.35 %
Kiscsalomja 4 0.35 %
Felsőesztergály 4 0.35 %
Sirak 3 0.26 %
Ipolynagyfalu 3 0.26 %
Nagylám 3 0.26 %
Apafalva 3 0.26 %
Gyürki 3 0.26 %
Ipolyhídvég 2 0.18 %
Ipolyharaszti 2 0.18 %
Száraznyírjes 2 0.18 %
Nógrádszenna 2 0.18 %
Ipolybalog 2 0.18 %
Kislibercse 2 0.18 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Kishalom 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Szécsénykovácsi 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Nagyhalom 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 15.96 %
Ipolybalog 179 12.26 %
Lukanénye 173 11.85 %
Csáb 132 9.04 %
Nagykürtös 125 8.56 %
Apátújfalu 119 8.15 %
Nagycsalomja 96 6.58 %
Zsély 80 5.48 %
Leszenye 69 4.73 %
Inám 61 4.18 %
Ipolykeszi 61 4.18 %
Bussa 59 4.04 %
Ipolyhídvég 59 4.04 %
Kőkeszi 58 3.97 %
Ipolyszécsényke 50 3.42 %
Tótgyarmat 48 3.29 %
Ipolyvarbó 48 3.29 %
Óvár 46 3.15 %
Kelenye 46 3.15 %
Kóvár 42 2.88 %
Terbegec 41 2.81 %
Bátorfalu 36 2.47 %
Ipolynagyfalu 34 2.33 %
Dacsókeszi 30 2.05 %
Szécsénykovácsi 26 1.78 %
Ipolyharaszti 18 1.23 %
Szelény 17 1.16 %
Sirak 15 1.03 %
Erdőszelestény 15 1.03 %
Csalár 14 0.96 %
Kékkő 13 0.89 %
Magasmajtény 12 0.82 %
Ipolykér 12 0.82 %
Ebeck 11 0.75 %
Mikszáthfalva 10 0.68 %
Felsőzellő 9 0.62 %
Csall 9 0.62 %
Gyürki 8 0.55 %
Galábocs 8 0.55 %
Bereklak 6 0.41 %
Rárósmulyad 6 0.41 %
Középpalojta 4 0.27 %
Alsóesztergály 4 0.27 %
Felsőpalojta 3 0.21 %
Kiscsalomja 3 0.21 %
Alsósztregova 3 0.21 %
Kiskürtös 2 0.14 %
Nagyhalom 2 0.14 %
Alsópalojta 2 0.14 %
Nógrádszenna 2 0.14 %
Szuhány 2 0.14 %
Nógrádszentpéter 2 0.14 %
Alsózellő 2 0.14 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Kürtösújfalu 1 0.07 %
Kislibercse 1 0.07 %
Tótkisfalu 1 0.07 %
Hartyán 1 0.07 %
Érújfalu 1 0.07 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 4.25 %
Ipolykér 25 2.87 %
Bussa 21 2.41 %
Lukanénye 21 2.41 %
Szécsénykovácsi 21 2.41 %
Nagykürtös 19 2.18 %
Ipolynyék 17 1.95 %
Óvár 12 1.38 %
Zsély 12 1.38 %
Terbegec 11 1.26 %
Apátújfalu 11 1.26 %
Ipolybalog 11 1.26 %
Csáb 10 1.15 %
Felsőzellő 10 1.15 %
Nagycsalomja 8 0.92 %
Ipolyhídvég 7 0.80 %
Kőkeszi 7 0.80 %
Inám 7 0.80 %
Leszenye 7 0.80 %
Galábocs 5 0.57 %
Csalár 4 0.46 %
Ipolynagyfalu 4 0.46 %
Érújfalu 3 0.34 %
Hartyán 3 0.34 %
Dacsókeszi 3 0.34 %
Gyürki 3 0.34 %
Kóvár 3 0.34 %
Paróca 3 0.34 %
Ipolyszécsényke 3 0.34 %
Szelény 3 0.34 %
Erdőszelestény 3 0.34 %
Tótgyarmat 2 0.23 %
Felsőesztergály 2 0.23 %
Ipolyharaszti 2 0.23 %
Alsósztregova 2 0.23 %
Sirak 2 0.23 %
Mikszáthfalva 2 0.23 %
Alsózellő 1 0.11 %
Kelenye 1 0.11 %
Alsópalojta 1 0.11 %
Ebeck 1 0.11 %
Alsóesztergály 1 0.11 %
Ipolykeszi 1 0.11 %
Magasmajtény 1 0.11 %
Nógrádszentpéter 1 0.11 %
Dacsólam 1 0.11 %
Bereklak 1 0.11 %
Nagylám 1 0.11 %
Kiscsalomja 1 0.11 %
Csall 1 0.11 %
Kékkő 1 0.11 %
Kiskürtös 1 0.11 %
Rárósmulyad 1 0.11 %
Szuhány 1 0.11 %
Középpalojta 1 0.11 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 10.49 %
Nagykürtös 96 9.15 %
Nógrádszentpéter 34 3.24 %
Érújfalu 17 1.62 %
Kékkő 16 1.53 %
Kislibercse 15 1.43 %
Tótkisfalu 15 1.43 %
Bussa 15 1.43 %
Magasmajtény 14 1.33 %
Borosznok 13 1.24 %
Süllye 11 1.05 %
Felsőesztergály 11 1.05 %
Lukanénye 9 0.86 %
Alsópalojta 9 0.86 %
Zsély 9 0.86 %
Csáb 9 0.86 %
Ipolyharaszti 9 0.86 %
Bereklak 8 0.76 %
Felsősztregova 8 0.76 %
Dacsólam 7 0.67 %
Tótkelecsény 7 0.67 %
Nagylám 7 0.67 %
Nógrádszenna 6 0.57 %
Felsőzellő 6 0.57 %
Csall 6 0.57 %
Szelény 5 0.48 %
Hartyán 5 0.48 %
Ipolynyék 5 0.48 %
Kiscsalomja 5 0.48 %
Bátorfalu 4 0.38 %
Nagycsalomja 4 0.38 %
Kiskürtös 4 0.38 %
Alsózellő 4 0.38 %
Szuhány 4 0.38 %
Paróca 4 0.38 %
Kürtösújfalu 3 0.29 %
Kelenye 3 0.29 %
Nagyhalom 3 0.29 %
Kőkeszi 2 0.19 %
Rárósmulyad 2 0.19 %
Ipolybalog 2 0.19 %
Dacsókeszi 2 0.19 %
Leszenye 2 0.19 %
Középpalojta 2 0.19 %
Száraznyírjes 2 0.19 %
Kishalom 1 0.10 %
Veres 1 0.10 %
Inám 1 0.10 %
Ebeck 1 0.10 %
Gyürki 1 0.10 %
Erdőszelestény 1 0.10 %
Mikszáthfalva 1 0.10 %
Tótgyarmat 1 0.10 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Apafalva 1 0.10 %
Ipolyhídvég 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Zobor 1 0.10 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 23.14 %
Zsély 73 3.32 %
Kékkő 64 2.91 %
Alsózellő 62 2.82 %
Lukanénye 49 2.23 %
Csáb 37 1.68 %
Alsósztregova 37 1.68 %
Középpalojta 36 1.64 %
Apátújfalu 35 1.59 %
Dacsókeszi 33 1.50 %
Nógrádszentpéter 29 1.32 %
Bereklak 28 1.27 %
Mikszáthfalva 28 1.27 %
Erdőszelestény 26 1.18 %
Kiskürtös 25 1.14 %
Érújfalu 25 1.14 %
Felsőzellő 23 1.05 %
Ipolynyék 23 1.05 %
Alsópalojta 21 0.95 %
Nagycsalomja 20 0.91 %
Ebeck 20 0.91 %
Leszenye 20 0.91 %
Kőkeszi 18 0.82 %
Felsőesztergály 18 0.82 %
Bussa 18 0.82 %
Szécsénykovácsi 18 0.82 %
Alsóesztergály 18 0.82 %
Csalár 17 0.77 %
Kiscsalomja 17 0.77 %
Tótgyarmat 16 0.73 %
Nógrádszenna 15 0.68 %
Terbegec 14 0.64 %
Ipolykér 14 0.64 %
Bátorfalu 11 0.50 %
Ipolybalog 11 0.50 %
Óvár 11 0.50 %
Tótkelecsény 11 0.50 %
Kelenye 11 0.50 %
Tótkisfalu 9 0.41 %
Szuhány 9 0.41 %
Kürtösújfalu 9 0.41 %
Sirak 9 0.41 %
Ipolyhídvég 9 0.41 %
Száraznyírjes 8 0.36 %
Inám 8 0.36 %
Ipolyvarbó 8 0.36 %
Felsőpalojta 7 0.32 %
Szelény 7 0.32 %
Apafalva 7 0.32 %
Süllye 6 0.27 %
Ipolyszécsényke 6 0.27 %
Galábocs 6 0.27 %
Ipolynagyfalu 6 0.27 %
Nagyhalom 6 0.27 %
Kóvár 6 0.27 %
Csall 6 0.27 %
Kislibercse 6 0.27 %
Magasmajtény 4 0.18 %
Ipolyharaszti 4 0.18 %
Ipolykeszi 3 0.14 %
Paróca 3 0.14 %
Nagylám 3 0.14 %
Gyürki 3 0.14 %
Felsősztregova 3 0.14 %
Kishalom 3 0.14 %
Dacsólam 3 0.14 %
Rárósmulyad 3 0.14 %
Veres 2 0.09 %
Borosznok 2 0.09 %
Zobor 2 0.09 %
Hartyán 1 0.05 %
Nagykürtös 717 46.56 %
Kékkő 93 6.04 %
Mikszáthfalva 76 4.94 %
Alsópalojta 67 4.35 %
Magasmajtény 59 3.83 %
Kiskürtös 39 2.53 %
Alsósztregova 36 2.34 %
Középpalojta 32 2.08 %
Zsély 31 2.01 %
Nógrádszentpéter 27 1.75 %
Erdőszelestény 25 1.62 %
Ebeck 22 1.43 %
Bereklak 22 1.43 %
Alsózellő 22 1.43 %
Ipolynyék 21 1.36 %
Bussa 18 1.17 %
Nagyhalom 14 0.91 %
Kürtösújfalu 13 0.84 %
Dacsókeszi 11 0.71 %
Csalár 9 0.58 %
Alsóesztergály 8 0.52 %
Dacsólam 8 0.52 %
Kislibercse 7 0.45 %
Csáb 7 0.45 %
Leszenye 6 0.39 %
Csall 6 0.39 %
Lukanénye 5 0.32 %
Tótkisfalu 5 0.32 %
Érújfalu 5 0.32 %
Szuhány 5 0.32 %
Kishalom 5 0.32 %
Felsőpalojta 4 0.26 %
Szécsénykovácsi 4 0.26 %
Sirak 4 0.26 %
Ipolyhídvég 4 0.26 %
Kőkeszi 4 0.26 %
Óvár 4 0.26 %
Szelény 4 0.26 %
Felsőzellő 4 0.26 %
Száraznyírjes 4 0.26 %
Nagylám 3 0.19 %
Ipolyharaszti 3 0.19 %
Bátorfalu 3 0.19 %
Ipolykér 3 0.19 %
Hartyán 3 0.19 %
Galábocs 3 0.19 %
Nagycsalomja 3 0.19 %
Terbegec 3 0.19 %
Ipolybalog 3 0.19 %
Apátújfalu 2 0.13 %
Ipolykeszi 2 0.13 %
Felsősztregova 2 0.13 %
Tótgyarmat 2 0.13 %
Zobor 2 0.13 %
Kóvár 2 0.13 %
Felsőesztergály 2 0.13 %
Nógrádszenna 2 0.13 %
Rárósmulyad 1 0.06 %
Süllye 1 0.06 %
Tótkelecsény 1 0.06 %
Ipolynagyfalu 1 0.06 %
Kelenye 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 34.74 %
Kékkő 203 4.96 %
Magasmajtény 163 3.99 %
Erdőszelestény 118 2.89 %
Nógrádszentpéter 116 2.84 %
Bereklak 105 2.57 %
Lukanénye 105 2.57 %
Bussa 104 2.54 %
Csáb 102 2.49 %
Alsópalojta 102 2.49 %
Alsósztregova 87 2.13 %
Zsély 86 2.10 %
Mikszáthfalva 80 1.96 %
Középpalojta 78 1.91 %
Kürtösújfalu 76 1.86 %
Dacsókeszi 69 1.69 %
Kőkeszi 63 1.54 %
Érújfalu 61 1.49 %
Kiskürtös 55 1.34 %
Szuhány 55 1.34 %
Leszenye 55 1.34 %
Ebeck 51 1.25 %
Dacsólam 51 1.25 %
Apátújfalu 51 1.25 %
Ipolynyék 45 1.10 %
Alsózellő 42 1.03 %
Felsőpalojta 41 1.00 %
Nógrádszenna 40 0.98 %
Kiscsalomja 36 0.88 %
Felsőesztergály 35 0.86 %
Bátorfalu 35 0.86 %
Csall 34 0.83 %
Tótgyarmat 32 0.78 %
Tótkisfalu 32 0.78 %
Csalár 31 0.76 %
Felsőzellő 31 0.76 %
Nagylám 30 0.73 %
Szelény 29 0.71 %
Nagycsalomja 28 0.68 %
Szécsénykovácsi 27 0.66 %
Alsóesztergály 26 0.64 %
Ipolybalog 25 0.61 %
Tótkelecsény 24 0.59 %
Sirak 24 0.59 %
Hartyán 24 0.59 %
Felsősztregova 24 0.59 %
Nagyhalom 22 0.54 %
Ipolykér 22 0.54 %
Óvár 21 0.51 %
Terbegec 21 0.51 %
Ipolyharaszti 20 0.49 %
Ipolykeszi 20 0.49 %
Kislibercse 17 0.42 %
Ipolyvarbó 16 0.39 %
Borosznok 15 0.37 %
Gyürki 15 0.37 %
Paróca 14 0.34 %
Kishalom 13 0.32 %
Apafalva 12 0.29 %
Ipolynagyfalu 12 0.29 %
Galábocs 12 0.29 %
Zobor 11 0.27 %
Inám 10 0.24 %
Ipolyhídvég 10 0.24 %
Száraznyírjes 8 0.20 %
Kóvár 8 0.20 %
Süllye 6 0.15 %
Ipolyszécsényke 6 0.15 %
Veres 5 0.12 %
Rárósmulyad 5 0.12 %
Kelenye 1 0.02 %
Nagykürtös 284 25.61 %
Kékkő 35 3.16 %
Magasmajtény 20 1.80 %
Nógrádszentpéter 19 1.71 %
Kiskürtös 17 1.53 %
Zsély 16 1.44 %
Bussa 14 1.26 %
Erdőszelestény 12 1.08 %
Csall 9 0.81 %
Száraznyírjes 9 0.81 %
Ebeck 9 0.81 %
Csáb 8 0.72 %
Alsópalojta 8 0.72 %
Mikszáthfalva 8 0.72 %
Bereklak 8 0.72 %
Galábocs 8 0.72 %
Dacsólam 8 0.72 %
Lukanénye 8 0.72 %
Leszenye 8 0.72 %
Érújfalu 8 0.72 %
Dacsókeszi 7 0.63 %
Kőkeszi 6 0.54 %
Ipolyvarbó 6 0.54 %
Ipolynyék 6 0.54 %
Apátújfalu 5 0.45 %
Középpalojta 5 0.45 %
Kiscsalomja 4 0.36 %
Szuhány 4 0.36 %
Borosznok 4 0.36 %
Csalár 4 0.36 %
Tótkisfalu 4 0.36 %
Óvár 4 0.36 %
Kóvár 3 0.27 %
Bátorfalu 3 0.27 %
Felsőesztergály 3 0.27 %
Alsóesztergály 3 0.27 %
Hartyán 3 0.27 %
Szelény 2 0.18 %
Gyürki 2 0.18 %
Kürtösújfalu 2 0.18 %
Tótkelecsény 2 0.18 %
Felsősztregova 2 0.18 %
Ipolybalog 2 0.18 %
Alsósztregova 2 0.18 %
Süllye 2 0.18 %
Tótgyarmat 2 0.18 %
Felsőpalojta 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Nógrádszenna 1 0.09 %
Sirak 1 0.09 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Ipolykér 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Kishalom 1 0.09 %
Paróca 1 0.09 %
Nagycsalomja 1 0.09 %
Ipolynagyfalu 1 0.09 %
Felsőzellő 1 0.09 %
Alsózellő 1 0.09 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 28.77 %
Kékkő 61 6.01 %
Lukanénye 39 3.84 %
Zsély 38 3.74 %
Alsósztregova 28 2.76 %
Nógrádszentpéter 26 2.56 %
Bereklak 20 1.97 %
Alsózellő 19 1.87 %
Ebeck 18 1.77 %
Erdőszelestény 18 1.77 %
Csáb 16 1.58 %
Mikszáthfalva 16 1.58 %
Érújfalu 16 1.58 %
Felsőzellő 16 1.58 %
Nógrádszenna 15 1.48 %
Ipolynyék 14 1.38 %
Kürtösújfalu 13 1.28 %
Magasmajtény 13 1.28 %
Bussa 13 1.28 %
Alsópalojta 12 1.18 %
Kőkeszi 12 1.18 %
Középpalojta 12 1.18 %
Leszenye 12 1.18 %
Dacsókeszi 12 1.18 %
Kiskürtös 11 1.08 %
Tótgyarmat 10 0.99 %
Tótkisfalu 9 0.89 %
Inám 9 0.89 %
Dacsólam 9 0.89 %
Ipolykér 8 0.79 %
Csalár 8 0.79 %
Alsóesztergály 8 0.79 %
Apátújfalu 8 0.79 %
Kislibercse 7 0.69 %
Kelenye 7 0.69 %
Nagycsalomja 7 0.69 %
Csall 6 0.59 %
Apafalva 6 0.59 %
Kiscsalomja 6 0.59 %
Szelény 6 0.59 %
Nagylám 6 0.59 %
Óvár 6 0.59 %
Ipolyhídvég 5 0.49 %
Felsőesztergály 5 0.49 %
Szuhány 5 0.49 %
Felsőpalojta 4 0.39 %
Süllye 4 0.39 %
Ipolybalog 4 0.39 %
Nagyhalom 4 0.39 %
Tótkelecsény 4 0.39 %
Paróca 3 0.30 %
Kóvár 3 0.30 %
Sirak 3 0.30 %
Terbegec 3 0.30 %
Szécsénykovácsi 3 0.30 %
Ipolynagyfalu 3 0.30 %
Kishalom 3 0.30 %
Száraznyírjes 3 0.30 %
Veres 2 0.20 %
Bátorfalu 2 0.20 %
Ipolyszécsényke 2 0.20 %
Rárósmulyad 2 0.20 %
Borosznok 2 0.20 %
Ipolyharaszti 2 0.20 %
Hartyán 2 0.20 %
Gyürki 2 0.20 %
Zobor 2 0.20 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Galábocs 1 0.10 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Nagykürtös 758 32.23 %
Kékkő 105 4.46 %
Erdőszelestény 71 3.02 %
Magasmajtény 63 2.68 %
Bussa 62 2.64 %
Nógrádszentpéter 59 2.51 %
Bereklak 55 2.34 %
Csáb 51 2.17 %
Középpalojta 50 2.13 %
Alsópalojta 49 2.08 %
Zsély 48 2.04 %
Lukanénye 46 1.96 %
Ipolyhídvég 45 1.91 %
Kürtösújfalu 44 1.87 %
Alsósztregova 43 1.83 %
Felsőzellő 39 1.66 %
Mikszáthfalva 38 1.62 %
Dacsókeszi 38 1.62 %
Szuhány 35 1.49 %
Felsőesztergály 31 1.32 %
Apátújfalu 28 1.19 %
Kiskürtös 28 1.19 %
Csalár 27 1.15 %
Leszenye 27 1.15 %
Kőkeszi 26 1.11 %
Alsózellő 25 1.06 %
Dacsólam 25 1.06 %
Kiscsalomja 24 1.02 %
Ipolynyék 23 0.98 %
Érújfalu 23 0.98 %
Csall 21 0.89 %
Szécsénykovácsi 21 0.89 %
Felsősztregova 21 0.89 %
Felsőpalojta 20 0.85 %
Szelény 20 0.85 %
Alsóesztergály 20 0.85 %
Hartyán 19 0.81 %
Nagylám 18 0.77 %
Ipolynagyfalu 18 0.77 %
Ipolykér 17 0.72 %
Ipolyvarbó 17 0.72 %
Óvár 17 0.72 %
Ebeck 16 0.68 %
Tótgyarmat 16 0.68 %
Tótkisfalu 15 0.64 %
Kislibercse 15 0.64 %
Tótkelecsény 15 0.64 %
Nógrádszenna 15 0.64 %
Paróca 13 0.55 %
Ipolykeszi 13 0.55 %
Ipolybalog 12 0.51 %
Ipolyharaszti 12 0.51 %
Apafalva 11 0.47 %
Zobor 11 0.47 %
Terbegec 11 0.47 %
Galábocs 11 0.47 %
Borosznok 10 0.43 %
Kóvár 9 0.38 %
Kishalom 9 0.38 %
Száraznyírjes 8 0.34 %
Kelenye 7 0.30 %
Bátorfalu 7 0.30 %
Sirak 6 0.26 %
Gyürki 6 0.26 %
Ipolyszécsényke 6 0.26 %
Inám 6 0.26 %
Süllye 5 0.21 %
Nagycsalomja 5 0.21 %
Nagyhalom 4 0.17 %
Rárósmulyad 3 0.13 %
Veres 3 0.13 %
Nagykürtös 629 34.77 %
Kékkő 110 6.08 %
Zsély 56 3.10 %
Mikszáthfalva 54 2.99 %
Alsópalojta 51 2.82 %
Bereklak 42 2.32 %
Nógrádszentpéter 38 2.10 %
Bussa 35 1.93 %
Erdőszelestény 35 1.93 %
Kiskürtös 32 1.77 %
Csáb 28 1.55 %
Felsőesztergály 26 1.44 %
Kürtösújfalu 23 1.27 %
Alsózellő 22 1.22 %
Alsósztregova 22 1.22 %
Lukanénye 19 1.05 %
Ebeck 17 0.94 %
Magasmajtény 17 0.94 %
Nagyhalom 13 0.72 %
Dacsókeszi 13 0.72 %
Leszenye 13 0.72 %
Ipolykér 13 0.72 %
Érújfalu 13 0.72 %
Középpalojta 12 0.66 %
Felsőzellő 12 0.66 %
Szécsénykovácsi 11 0.61 %
Szuhány 10 0.55 %
Csalár 10 0.55 %
Száraznyírjes 10 0.55 %
Kőkeszi 9 0.50 %
Kiscsalomja 9 0.50 %
Dacsólam 9 0.50 %
Nógrádszenna 8 0.44 %
Galábocs 8 0.44 %
Tótgyarmat 8 0.44 %
Óvár 7 0.39 %
Felsőpalojta 7 0.39 %
Bátorfalu 6 0.33 %
Kislibercse 5 0.28 %
Ipolyharaszti 4 0.22 %
Ipolynagyfalu 4 0.22 %
Ipolynyék 4 0.22 %
Apátújfalu 4 0.22 %
Csall 4 0.22 %
Tótkelecsény 4 0.22 %
Zobor 4 0.22 %
Ipolyhídvég 3 0.17 %
Ipolybalog 3 0.17 %
Szelény 3 0.17 %
Apafalva 3 0.17 %
Alsóesztergály 3 0.17 %
Tótkisfalu 3 0.17 %
Kishalom 3 0.17 %
Süllye 2 0.11 %
Felsősztregova 2 0.11 %
Nagycsalomja 2 0.11 %
Kelenye 2 0.11 %
Ipolyvarbó 2 0.11 %
Borosznok 1 0.06 %
Gyürki 1 0.06 %
Veres 1 0.06 %
Rárósmulyad 1 0.06 %
Inám 1 0.06 %
Ipolyszécsényke 1 0.06 %
Ipolykeszi 1 0.06 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 16.58 %
Ipolybalog 57 15.00 %
Ipolykeszi 48 12.63 %
Ipolyhídvég 41 10.79 %
Nagycsalomja 24 6.32 %
Nagykürtös 22 5.79 %
Lukanénye 20 5.26 %
Ipolykér 13 3.42 %
Óvár 13 3.42 %
Ipolynagyfalu 12 3.16 %
Inám 12 3.16 %
Kóvár 11 2.89 %
Magasmajtény 8 2.11 %
Bussa 6 1.58 %
Ipolyszécsényke 6 1.58 %
Tótgyarmat 5 1.32 %
Kőkeszi 5 1.32 %
Zsély 4 1.05 %
Ipolyvarbó 4 1.05 %
Apátújfalu 4 1.05 %
Kelenye 4 1.05 %
Csalár 4 1.05 %
Szécsénykovácsi 4 1.05 %
Leszenye 3 0.79 %
Csáb 3 0.79 %
Kiscsalomja 2 0.53 %
Sirak 2 0.53 %
Érújfalu 2 0.53 %
Gyürki 2 0.53 %
Alsózellő 1 0.26 %
Tótkisfalu 1 0.26 %
Terbegec 1 0.26 %
Bátorfalu 1 0.26 %
Kékkő 1 0.26 %
Kishalom 1 0.26 %
Mikszáthfalva 1 0.26 %
Alsósztregova 1 0.26 %
Rárósmulyad 1 0.26 %
Dacsókeszi 1 0.26 %
Szelény 1 0.26 %
Zobor 1 0.26 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 23.69 %
Alsósztregova 136 16.96 %
Felsőzellő 91 11.35 %
Bussa 76 9.48 %
Nógrádszentpéter 31 3.87 %
Kékkő 24 2.99 %
Alsózellő 23 2.87 %
Mikszáthfalva 18 2.24 %
Kislibercse 16 2.00 %
Alsópalojta 16 2.00 %
Érújfalu 15 1.87 %
Magasmajtény 13 1.62 %
Középpalojta 10 1.25 %
Felsőesztergály 10 1.25 %
Rárósmulyad 9 1.12 %
Leszenye 9 1.12 %
Tótkelecsény 8 1.00 %
Nógrádszenna 8 1.00 %
Ipolynyék 7 0.87 %
Csáb 7 0.87 %
Dacsólam 7 0.87 %
Hartyán 7 0.87 %
Apátújfalu 7 0.87 %
Csalár 6 0.75 %
Ipolyvarbó 6 0.75 %
Zsély 6 0.75 %
Ebeck 6 0.75 %
Kishalom 5 0.62 %
Kiskürtös 5 0.62 %
Tótkisfalu 5 0.62 %
Lukanénye 5 0.62 %
Szuhány 4 0.50 %
Felsősztregova 4 0.50 %
Nagycsalomja 4 0.50 %
Erdőszelestény 4 0.50 %
Borosznok 4 0.50 %
Kürtösújfalu 4 0.50 %
Bereklak 4 0.50 %
Terbegec 4 0.50 %
Kőkeszi 3 0.37 %
Galábocs 3 0.37 %
Nagyhalom 3 0.37 %
Tótgyarmat 3 0.37 %
Alsóesztergály 2 0.25 %
Bátorfalu 2 0.25 %
Gyürki 2 0.25 %
Ipolykeszi 2 0.25 %
Csall 2 0.25 %
Nagylám 2 0.25 %
Dacsókeszi 2 0.25 %
Ipolybalog 2 0.25 %
Ipolyharaszti 2 0.25 %
Szécsénykovácsi 2 0.25 %
Ipolynagyfalu 2 0.25 %
Ipolykér 2 0.25 %
Kiscsalomja 2 0.25 %
Ipolyhídvég 2 0.25 %
Ipolyszécsényke 1 0.12 %
Süllye 1 0.12 %
Felsőpalojta 1 0.12 %
Kelenye 1 0.12 %
Kóvár 1 0.12 %
Sirak 1 0.12 %
Óvár 1 0.12 %
Száraznyírjes 1 0.12 %
Paróca 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 28.18 %
Ipolyhídvég 131 22.51 %
Ipolybalog 83 14.26 %
Ipolynagyfalu 47 8.08 %
Inám 44 7.56 %
Nagykürtös 41 7.04 %
Óvár 35 6.01 %
Ipolykér 31 5.33 %
Ipolykeszi 27 4.64 %
Lukanénye 19 3.26 %
Csáb 18 3.09 %
Nagycsalomja 18 3.09 %
Kelenye 18 3.09 %
Ipolyszécsényke 17 2.92 %
Kóvár 15 2.58 %
Csalár 15 2.58 %
Apátújfalu 13 2.23 %
Sirak 11 1.89 %
Terbegec 11 1.89 %
Szécsénykovácsi 10 1.72 %
Kőkeszi 9 1.55 %
Bussa 9 1.55 %
Bátorfalu 8 1.37 %
Leszenye 7 1.20 %
Tótgyarmat 6 1.03 %
Dacsókeszi 5 0.86 %
Gyürki 5 0.86 %
Kékkő 5 0.86 %
Magasmajtény 4 0.69 %
Szelény 4 0.69 %
Ipolyvarbó 4 0.69 %
Zsély 4 0.69 %
Galábocs 3 0.52 %
Hartyán 3 0.52 %
Érújfalu 3 0.52 %
Mikszáthfalva 2 0.34 %
Alsózellő 2 0.34 %
Rárósmulyad 2 0.34 %
Erdőszelestény 2 0.34 %
Zobor 1 0.17 %
Kiskürtös 1 0.17 %
Bereklak 1 0.17 %
Kiscsalomja 1 0.17 %
Alsósztregova 1 0.17 %
Felsőzellő 1 0.17 %
Ipolyharaszti 1 0.17 %
Csall 1 0.17 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 25.55 %
Alsósztregova 235 18.30 %
Nógrádszentpéter 76 5.92 %
Érújfalu 75 5.84 %
Kékkő 53 4.13 %
Bussa 40 3.12 %
Magasmajtény 39 3.04 %
Kislibercse 32 2.49 %
Hartyán 30 2.34 %
Felsősztregova 29 2.26 %
Tótkisfalu 28 2.18 %
Nógrádszenna 23 1.79 %
Mikszáthfalva 20 1.56 %
Erdőszelestény 19 1.48 %
Tótkelecsény 19 1.48 %
Zsély 18 1.40 %
Alsópalojta 18 1.40 %
Süllye 18 1.40 %
Borosznok 16 1.25 %
Felsőzellő 12 0.93 %
Kiskürtös 12 0.93 %
Bereklak 12 0.93 %
Apátújfalu 11 0.86 %
Felsőesztergály 11 0.86 %
Alsózellő 10 0.78 %
Alsóesztergály 9 0.70 %
Dacsókeszi 9 0.70 %
Középpalojta 9 0.70 %
Rárósmulyad 8 0.62 %
Leszenye 8 0.62 %
Nagylám 8 0.62 %
Lukanénye 8 0.62 %
Kóvár 8 0.62 %
Kürtösújfalu 7 0.55 %
Csáb 7 0.55 %
Paróca 7 0.55 %
Nagyhalom 6 0.47 %
Óvár 6 0.47 %
Ipolykér 6 0.47 %
Dacsólam 5 0.39 %
Szelény 4 0.31 %
Szuhány 4 0.31 %
Tótgyarmat 4 0.31 %
Csalár 4 0.31 %
Gyürki 4 0.31 %
Csall 4 0.31 %
Kishalom 4 0.31 %
Ipolykeszi 3 0.23 %
Ipolynyék 3 0.23 %
Szécsénykovácsi 3 0.23 %
Ebeck 3 0.23 %
Kelenye 3 0.23 %
Kiscsalomja 3 0.23 %
Nagycsalomja 2 0.16 %
Bátorfalu 2 0.16 %
Felsőpalojta 2 0.16 %
Kőkeszi 2 0.16 %
Veres 2 0.16 %
Terbegec 2 0.16 %
Zobor 2 0.16 %
Ipolyharaszti 2 0.16 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Száraznyírjes 1 0.08 %
Galábocs 1 0.08 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Sirak 1 0.08 %
Ipolybalog 1 0.08 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
106 35.10%
VPN
70 23.18%
SPV
38 12.58%
KSČ
27 8.94%
SNS
19 6.29%
DS
13 4.30%
DÚRS
11 3.64%
SSL
9 2.98%
SZ
4 1.32%
Együttélés-MKDM
3 0.99%
SD
2 0.66%
Érvényes szavazatok 302
HZDS
206 73.31%
KDH
19 6.76%
SDĽ
17 6.05%
SDSS
9 3.20%
SZ
7 2.49%
ODÚ
5 1.78%
Együttélés-MKDM
4 1.42%
SZS
4 1.42%
DS-ODS
2 0.71%
ZPR-RČS
2 0.71%
SKDH
2 0.71%
SSL-SNZ
2 0.71%
Egyéb
2 0.71%
Érvényes szavazatok 281
HZDS-RSS
146 55.30%
SP-VOĽBA
24 9.09%
KDH
19 7.20%
ZRS
18 6.82%
KSS
17 6.44%
8 3.03%
KSÚ
6 2.27%
MK
5 1.89%
SNS
5 1.89%
NS
4 1.52%
ROISR
3 1.14%
DS
3 1.14%
SPK
2 0.76%
Egyéb
4 1.52%
Érvényes szavazatok 264
HZDS
115 39.66%
SDĽ
50 17.24%
SDK
50 17.24%
SOP
21 7.24%
KSS
19 6.55%
SNS
15 5.17%
ZRS
9 3.10%
SNJ
3 1.03%
B-RRS
3 1.03%
MKP
2 0.69%
Egyéb
3 1.03%
Érvényes szavazatok 290
HZDS
93 38.11%
ANO
30 12.30%
KSS
21 8.61%
SMER
19 7.79%
SDKU
18 7.38%
KDH
8 3.28%
ROISR
7 2.87%
ROMA
7 2.87%
ZRS
6 2.46%
PSNS
6 2.46%
SZS
5 2.05%
NOSNP
5 2.05%
MKP
3 1.23%
SNS
3 1.23%
HZD
3 1.23%
B RRS
2 0.82%
SDA
2 0.82%
SDĽ
2 0.82%
SDPO
1 0.41%
ROSA
1 0.41%
OKS
1 0.41%
ZAR
1 0.41%
Érvényes szavazatok 244
SMER
65 37.36%
SNS
29 16.67%
ĽS HZDS
23 13.22%
SDKU DS
22 12.64%
KSS
18 10.34%
SF
6 3.45%
KDH
3 1.72%
MKP
3 1.72%
ZRS
2 1.15%
LB
1 0.57%
ANO
1 0.57%
ASV
1 0.57%
Érvényes szavazatok 174
SMER
90 46.63%
SDKU DS
20 10.36%
ĽS HZDS
15 7.77%
SaS
13 6.74%
SNS
11 5.70%
SDĽ
8 4.15%
KSS
8 4.15%
Most-Híd
7 3.63%
KDH
4 2.07%
Únia
4 2.07%
LSNS
3 1.55%
SRK
3 1.55%
MKP
3 1.55%
ND
2 1.04%
ZRS
2 1.04%
Érvényes szavazatok 193
SMER SD
149 70.28%
SNS
9 4.25%
KDH
7 3.30%
Most-Híd
7 3.30%
SaS
6 2.83%
SDKU DS
6 2.83%
KSS
5 2.36%
OĽaNO
4 1.89%
PaS
3 1.42%
NÁŠ KRAJ
2 0.94%
Zmena zdola DU
2 0.94%
SOSKA
2 0.94%
ĽS HZDS
2 0.94%
Zelení
2 0.94%
LSNS
1 0.47%
99 Percent
1 0.47%
SDĽ
1 0.47%
MKP
1 0.47%
SRUS
1 0.47%
SSS NM
1 0.47%
Érvényes szavazatok 212
SMER SD
93 47.69%
Most-Híd
17 8.72%
LSNS
15 7.69%
SNS
13 6.67%
SME RODINA
13 6.67%
OĽANO-NOVA
10 5.13%
#SIEŤ
9 4.62%
KDH
8 4.10%
TIP
6 3.08%
SaS
5 2.56%
SDKU DS
1 0.51%
SMS
1 0.51%
KSS
1 0.51%
ŠANCA
1 0.51%
SKOK!
1 0.51%
SZS
1 0.51%
Érvényes szavazatok 195
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések