SK
RV
.....

Dobsina

Város

címer zászló
1739 35% magyar 1910
16 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Dobšiná
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rozsnyói járás
rendezett tanácsú város
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Sztracenai-hegység - Északnyugati-Kárpátok, Magas-Tátra vidéke
Más földrajzi nevek:
Andreiszkó (Ondrejisko), Babiná, Beluš, Borovniak, Buchvald, Chmeľová záhrada, Cigánytelep (Rómska osada), Cúdenisko, Čuntava, Danková, Dlhá lúka, Dobsinai-jégbarlang (Dobšinská ľadová jaskyňa), Dobsinai-patak (Dobšinský potok), Dobsinai-víztároló (vodná nádrž Dobšiná), Ducsa-hegy (Duča), Elterstein, Fabiánka, Farbiarka, Farkasvölgy (Vlčia dolina), Feketehegy (Čierna hora), Felsőhámor (Vyšný hámor), Fridvald, Galgen Berg, Golyóhegy (Dobšinský kopec), Gápeľ, Hanesová, Hegyesdomb (Končistá), Hegyeskői-jégbarlang (Jaskyňa nad Košiarou), Hosszúhegy (Dlhá hora), Háj, Jariabky, Jeleniarska, Jeruzalem, Jánosmagasa (Honzovské), Kolkova stodola, Koryto, Lányihuta (Lániho huta), Malá Vlčia dolina, Maroň, Muraňky, Murániky, Na Pelci, Nad hámriskami, Niže mesta, Nižná záhrada, Nižné lúky, Nové cesty, Ostrá, Ostrý briežok, Peková, Pelc, Plezová, Pod Hanesovou, Pod Kútmi, Predný Rakovec, Pri kameňolome, Pri zimnej vode, Pri Šajbách, Pálenica, Pálková, Pátrov gruň, Rakovský potok, Rampót, Ramža, Rozkvet-lakótelep, Ryžovisko, Šafárka, Šajby, Samaľová dolina, Sedlo, Sedlo Dobšinský vrch, Sedlo Lopoty, Sedlo Nemýtnik, Šindľová, Skalisko, Skalnatý briežok, Skálie, Spiška, Stará Čuntava, Starý Rakovec, Stratenská (Zelená) jaskyňa, Strieborná, Strmá prť, Šturec, Száraztető (Suchý vrch), Tešnárka, Tiesňavy, Trenky, Vincovka, Vlčie diery, Vyše mesta, Vyšná Maša, Vyšná záhrada, Včelinec, Za Babinou, Za hájom, Zábava
Koordináták:
48.81989288, 20.36696053
Terület:
82,73 km2
Rang:
város
Népesség:
5645
Tszf. magasság:
459 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04925
Település kód:
525634
Szervezeti azonosító:
328197
Adóazonosító:
2020961250

Dobsina a Sajó bal oldali mellékvizének, a Dobsinai-pataknak (Dobšinský potok) a völgyében, 463 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, az erdőborította Dobsinai-hegység (a Gömör-Szepesi érchegység északi része) középső részén, a Fabiánka (685 m) nyugati, a Hegyesdomb (Končistá, 730 m) északi és a Golyóhegy (Dobšinský kopec, 961 m) déli lábánál. A város Rozsnyótól 26 km-re északnyugatra, Poprádtól 47 km-re délre, Iglótól 40 km-re délnyugatra található. Kiterjedt határa 423-1293 méteres tengerszint feletti magasságban húzódik, legmagasabb pontja a Dobsina és Sajóréde határánál magasodó Buchvald (1293 m). A városhoz tartozik Dobsinától nyugatra a Dobsinai-patak több mint tíz kilométer hosszúságában húzódó völgye, itt találhatóak a városközponttól 3,5 km-re Felsőhámor (Vyšný Hámor), 4,5 km-re nyugatra pedig Vyšná Maša külterületi lakott helyek. További településrészei a központtól 3,5 km-re északnyugatra fekvő Lányihuta (Lányiho huta), valamint a város keleti szélén található Cigánytelep (Rómska osada). A völgyön halad végig az a régi országút (mára erdészeti út), mely a Čuntava-erdészház érintésével, a Tresznyik-hegyet északról megkerülve a Besznik-hágó és a Felső-Garam-völgy felé vezet. A völgyet dél felől a Fridvald (718 m), a Strieborná (888 m) választja el a Felső-Sajó völgyétől, északról pedig a Dobsinai-hegység erdős hegyei övezik (Feketehegy – Čierna hora, 1152 m). A Dobsinai-hegység északon a Gölnic-patak (Hnilec) völgyéig terjed, ennek nyugati része a Sztracenai-szurdokvölgye, a fölé magasodó Jánosmagasa (Honzovské, 1172 m) heggyel és a Ducsa-hegy (Duča, 1142 m) északi oldalában nyíló világhírű Dobsinai-jégbarlanggal. A Dobsina-hegység északi része a Szlovák Paradicsom Nemzeti Park részét alkotja. A Dobsinai-patak völgyétől keletre már a kristályos kőzetekből álló Ostrá (1014 m) és Száraztető (Suchý vrch, 1042 m) emelkedik, majd tovább kelet felé a Babiná (1278 m) nyugati oldaláig terjed Dobsinahatára. 2010-ben 82,73 km²-es kataszterének 70,9 %-át (5863 ha) erdő (főként fenyvesek), 23,7 %-át (1960 ha) pedig rét és legelő foglalta el. Délről Oláhpatak, Felsősajó és Sajóréde, nyugatról Garamfő, északról Sztracena, Imrikfalva és Hollópatak, keletről pedig (rövid szakaszon) Nyilas községekkel határos. Nyugati határát a Spišský potok, északi határának egy részét a Gölnic-patak, illetve a 67-es út vonala alkotja. Területébe ékelődik exklávéként a Sztracena kataszteréhez tartoztó Na pelci határrész. A város a 67-es (Rozsnyót Popráddal összekötő) főúton közelíthető meg, mely dél felé a Sajó völgyében vezet Veszverés (17 km) és Rozsnyó felé, Dobsinától északra viszont 400 méteres szintkülönbséget leküzdve jut fel a Hosszúhegyen (Dlhá hora) át az Imrikfalvi-víztároló (Palcmanská maša) feletti 862 m-es hágóra (7,5 km), majd északnyugat (Sztracena, 12 km) felé leereszkedik a Gölnic-völgyébe. A hágónál ágazik el az 535-ös út Hollópatak (13 km) és Igló felé. A város a Rozsnyó-Dobsina vasútvonal végállomása (a személyforgalom 2003-ban megszűnt).

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó város. 1920-ig Gömör-Kishont vármegyéhez tartozó rendezett tanácsú (tkp. „járási jogú”) város volt. A csehszlovák közigazgatásban városi címét elveszítve községként a Rozsnyói járáshoz csatolták, ezután végig a (változó területű) Rozsnyói járáshoz tartozott, kivéve az 1939-45 közötti időszakot, amikor a Szlovák Állam része volt, egyben a Garammenti megyéhez tartozó Dobsinai járás székhelye. Városi címét 1965-ben nyerte vissza. A 20. század első felében területének 13 százalékát elveszítette, határa 95,12 km²-ről (1910-21) a mai 82,73 km²-re csökkent, de még így is a Rozsnyói járás legnagyobb területű önkormányzata. Északi határát (egyben a megyehatárt Gömör-Kishont és Szepes vármegyék között) évszázadokon át a Gölnic-patak alkotta. 1950 után a Gölnictől délre eső Dobšinská Mašát Imrikfalvához, Na pelcu és Hegyeskő (Ostrá skala) határrészeket, valamint a Dobsinai-jégbarlang vasútállomását és környékét Sztracenához, a Gölnic-völgyi Rákóczitelep (Sykavka), Rákospatak (Rakovec) és Középsőhámor (Prostredný Hámor) településrészeket pedig (az 1960-ban Iglótól elszakadt) Hollópatakhoz csatolták.

Népesség

Dobsinának 2011-ben 5702 lakosa volt, melynek 71,6 %-a szlovák és 10,7 %-a roma nemzetiségűnek (15,8 %-a roma anyanyelvűnek) vallotta magát, egyhatoda (16,9 %) pedig nem nyilatkozott nemzetiségi hovatartozásáról. A magyar nemzetiségűek (0,2 % - 12 fő) és anyanyelvűek (0,3 % - 19 fő) száma minimális. 2013-ban a lakosság több mint egyharmada (36,8 %) a roma etnikumhoz tartozott (ez Jolsva után a második legmagasabb arány Szlovákia városai közül), mintegy egynegyedük (2010-ben 510 fő) élt szegregáltan, a városszéli telepen. Bár Dobsina népességszáma állandóan ingadozott, mégis meglepő stabilitást mutat az 1880-tól eltelt időszakban (ekkor 5592 lakosa volt, míg 2017-ben 5670). 20. századi népességminimumát 1980-ban érte el (4285 fő), ezután folyamatos gyarapodás figyelhető meg 2011-ig (különösen 2001-2011 között, amikor egyhatodával, 4896 főről 5702 főre nőtt a város népessége). Ez összefüggésben van a romák számának és arányának gyors növekedésével, melyet a roma nemzetiségűek arányának népszámlálási adatai (1991-ben 7,9 %, 2001-ben 9,0 %, 2011-ben 10,7 %) csak részben mutatnak ki. A város etnikai arculata a 20. század során alapvetően megváltozott: a középkortól kezdve zömében német (buléner) lakosságú bányavárosban még 1900-ban is a német anyanyelvűek alkották a relatív többséget, a szlovák anyanyelvűek aránya 1880-ban 22,8 %, 1910-ben 29,9 % volt. A szlovák-magyar nyelvhatáron messze túl eső városban az 1880-1910 közötti időszakban a német és szlovák lakosság egyre nagyobb része vallotta magát magyarnak – 1880-ban a magyar anyanyelvűek aránya 6,4 %, 1900-ban már 14,6 %, 1910-ben pedig 34,4 % volt. A város Csehszlovákiához csatolásával a szlovákok kerültek relatív (1921-ben 48,1 %), majd 1930-ra abszolút (62,8 %) többségbe, a magyarok aránya ezzel párhuzamosan 7,6 %-ra, majd 5,3 %-ra esett vissza. Dobsinának egészen az 1945 utáni kitelepítésekig számottevő német lakossága volt (1921-ben 37,7 %). Az 1880-ban még evangélikus többségű (69 %) Dobsina lakosságának 1921-ben 45,7 %-a volt római katolikus és 45,0 %-a evangélikus, 4,4 %-a pedig izraelita vallású. 2011-re a római katolikusok aránya 28,0 %-ra, az evangélikusoké 19,7 %-ra csökkent, a relatív többséget mára a felekezeten kívüliek (30,8 %) csoportja alkotja. A város zsidó lakossága a holokauszt során elpusztult. 2011-ben a város népességének 86,5 %-a (4931 fő) élt a városközpontban, 8,9 %-a (510 fő) a Cigánytelepen (Rómska kolónia), 3,7 %-a (209 fő) Farkasvölgy (Vlčia dolina), 0,5 %-a (31 fő) pedig Felsőhámor (Vyšný hámor) településrészen. A város népsűrűsége (2011-ben 68,9 fő/km²) egynegyedével haladja meg a járási átlagot.

Történelem

Dobsina neve magyar személynévi eredetű, a Dobsa névből származtatják, kezdetben a Dobsina-patakra vonatkozott, majd innen szállt tovább a településre, melynek német alapítói is átvették Dobschau alakban. Területét 1243-ban kapta az Ákos nemzetség adományban, annak a hatalmas lakatlan erdős területnek a részeként, mely északon a Gölnic-patakig (évszázadokon át Gömör és Szepes megyék határáig) terjedt. 1320-ban a benépesített terület még csak a Sajó és a Dobsina („Dupsina”) összefolyásáig terjedt. A sűrű erdőséget 1326-ban adták soltészségbe Razlo fia Miklósnak azzal a feltétellel, hogy a korponai német városi jog alapján telepet létesít. Az ideérkező német telepesek a bányászati termékek egyharmadával tartoztak Miklósnak, aki azonban később elszökött és a további telepítést a Bebekek vették a kezükbe. Német (grindler) lakossága a Harz-hegységből, a Rajna középső folyásától, Bajorországból és Stájerországból érkezett, később szepesi és sárosi németek költöztek melléjük. Kezdetben a legfontosabb bányászott érc a réz volt, mely a Zemberg-hegy (Dobsina hegye, a mai Golyóhegy) lelőhelyeiről származott és a 14. század végén már Budára is szállították. A réz mellett vasat, aranyat és ezüstöt is bányásztak. Az újonnan nyitandó bányák jogán a Csetneki és Bebek családok között állandó volt a pereskedés. A Bebekek 1417-ben adományozták a hetivásárok rendezésének jogát Dobsinának. Dobsina 1417-től, mint mezőváros (oppidum), a 15. század végétől pedig már, mint civitas szerepelt. 1427-ben 53 porta volt a településen. Lakosságát túlnyomórészt németek alkották, a bányászok a város külön rendjét képviselték, saját szervezetük (élén az operariorium magisterrel) volt. Az irtott földeket művelő jobbágyok csak a 18. század végére emelkedtek föl a városi polgárságba. A város anyaegyházát 1420-ban említik először a források. 1480-ban emelték gótikus stílusú templomát. Vashámorai már az 1470-es években működtek, itt készültek többek között Mátyás király Fekete seregének fegyverei is. 1550 körül lakói evangélikus hitre tértek. A Csetnekiek kihalása után a 16. század végén a Máriássyak, majd később a Thököly, Rákóczi, végül az Andrássy családok voltak itt birtokosok. A város legrégebbi ismert címere 1569-ből, pecsétje pedig 1585-ből ismert. 1584-ből valók első adataink iskolájáról. A 16. század végén a török veszedelem miatt Dobsina hanyatlásnak indult, a súlyos adók miatt (már 1556-tól a füleki töröknek adózott) lakosságának egy része elmenekült, majd 1584-ben egy török támadás során felgyújtották és 384 lakosát rabságba hurcolták. Ekkor középkori polgárcsaládjainak nagy részét is elveszítette, egy 1593-as feljegyzés szerint a bányákat már hosszú ideje nem művelték és 1598-ban is csupán 78 lakott házát írták össze. A 17. században vette kezdetét Szepes megye felől a szlávok nagymértékű betelepülése, a szlovákok és a rutének mellett lengyelek is érkeztek. A szláv lakosok szénégetéssel, iparral és bányászattal foglalkoztak, illetve a fűrészmalmokban dolgoztak. A rutén pásztorok legeltető gazdálkodása súlyos károkat okoztak a város erdeiben (melyeket a középkorban „silva negra”, azaz fekete erdő néven említenek az okiratok), ezért 1669-ben Andrássy Miklós megtiltotta a legeltetést a vlach pásztoroknak. 1626-ban a városnak mintegy ezer lakosa lehetett, nagy részük (710-en) azonban 1645-ben a pestisjárvány áldozatául esett. 1633-ban megalakult a kovácsok, 1635-ben a tímárok, a következő évben pedig a mészárosok céhe (1770-ben már tizenöt céh működött a városban). A mai Lányihután épült fel 1680-ban az első nagyolvasztó a mai Szlovákia és a történelmi Magyarország területén Fischer Dániel tervei alapján. A 18. század elején a szepesi eredetű Lányi család szinte monopóliumot szerzett a dobsinai bányászatra. Kiemelkedő tagja, Lányi Pál stájer és szász bányászokat hívott be a városba. Ő volt az, aki vasgyárában 1703-től készíttetett fegyvereket a kuruc seregek számára. A város hű maradt a Rákóczi-szabadságharchoz, 1706-1708 között kiadásainak kétharmadát fordította a függetlenségi harc támogatására, ezért a Habsburgok később egy időre meg is fosztották kiváltságaitól. 1709-1710-ben a nagy pestisjárványban 666 lakosa vesztette életét, a járvány után 34 család maradt életben, 70 ház elnéptelenedett. 1720-1722-ben új nagyolvasztó létesült Dobšinská mašán (ma Sztracenához tartozik), majd 1755-ben Vyšná mašán. A városban a katolikus egyházközséget 1746-ban alapították újra, ekkor fatemplomot építettek, majd ennek helyén emelték 1791-ben a Xavéri Szent Ferencnek szentelt kőtemplomot. 1756-ban Dobsina szabad királyi városi rangot nyert Mária Teréziától. 1771-ben 2748 fős lakosságának már mintegy felét szlávok alkották. A 18. század végétől a város környékén bányászott vasércből kobaltot is nyertek, ebből a fémből ekkoriban innen származott a világtermelés legnagyobb része. A kobalt- és nikkelkészleteket 1780-ban tárta fel a szászországi Schön János a Zemberg oldalában. 1785-ben 3301, 1800-ban 4740 lakosa volt a városnak, melynek bányászata ekkoriban nyerte vissza régi jelentőségét. A 19. században a rezet Hollandiába, a kobaltot és nikkelt Németországba, Nagy-Britanniába és Belgiumba szállították (a bányászat fénykora az 1870-es évek elejére tehető). Jelentős volt még higany-, ezüst- és azbeszt-, valamint a szerpentinitbányászata is. 1862-1884 között bizmutbányászat is folyt. Az 1840-es években hosszas pereskedés zajlott Dobsina és az Andrássyak között, melyet a város nyert meg. 1848-ban több mint két évszázados működés után megszűnt evangélikus gimnáziuma. 1849 után kiváltságait elveszítette és a Rozsnyói járáshoz csatolták, csak 1872-től vált rendezett tanácsú várossá. Óvodája 1853-ban az országban az elsők között létesült. 1855-ben egy nagy tűzvész a város mintegy háromnegyedét elpusztította. 1876-ban megépült a Rozsnyót Dobsinával összekötő vasútvonal. 1860-1895 között magán bányaiskola működött a városban. 1870-ben fedezték fel Ruffínyi Jenő vezetésével a dobsinai határban a Dobsinai-jégbarlangot, melyet már 1871-ben látogathatóvá alakítottak át, majd 1887-ben első európai barlangként elektromos világítással is elláttak. 1888-ban leány-, 1892-ben fiúpolgári iskola, 1885-ben pedig tanonciskola létesült a városban. A 19. század végére Dobsina bányáinak nagy része kimerült, illetve jelentőségét vesztette (főleg az új-kaledóniai kobalt- és nikkelkészletek feltárása miatt) és a város hanyatlásnak indult, 1880 és 1890 között népessége 5592 főről 4643-ra csökkent, számos bányász vándorolt ki a tengerentúlra, sokan pedig a borsodi Rudabányán telepedtek le. 1907-ben a kohászat is megszűnt. 1896-ig a városi önkormányzat hivatalos nyelve a német maradt, de a helyi buléner nyelvjárást beszélték a városban a 20. század közepéig. 1907-ben avatták fel főterén Kossuth Lajos mellszobrát (Horvay János alkotását), melyet 1919-ben a csehszlovák uralom kezdetekor ledöntöttek (ma Rudabányán látható). Dobsinának 1900-ban 5115, 1910-ben 5029 lakosa volt. 1910-ben népessége csaknem egyenlő arányban vallotta magát magyar, német és szlovák anyanyelvűnek. 1919-ben megkezdődött az azbeszt ipari kitermelése. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták, 1921-re lélekszáma 4622-re esett vissza, majd az 1920-as években is stagnált (1930-ban 4681 fő). Az első csehszlovák köztársaság idején a város gazdasága hanyatlóban volt, igen magas volt a munkanélküliség. 1922-ben és 1930-ban az erdőgazdasági munkások sztrájkjának színhelye volt. 1931-1936 között megépült a Gölnic völgyében a Vöröskő-Margitfalva közötti új vasútvonal, melynek egyik (1934. szeptember 28-án átadott) állomása a Dobsinai-jégbarlang alatt épült fel. 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállamhoz tartozott, ebben az időszakban a Rozsnyói járás Szlovákiánál maradt részéből létrehozott Dobsinai járás székhelye lett. 1942-ben 1074 háza és 4829 lakosa volt. Ekkor 127 zsidó lakosát volt (a népesség 2,7 %-át) megsemmisítő táborokba hurcolták. 1944. szeptemberében és októberében a Szlovák Nemzeti Felkelés tábori kórháza működött itt. 1944. december 20-án Dobsina főterén végezték ki a németek Karol Adlert, a Petőfi Sándor partizáncsoport vezetőjét. A város 1945. január 27-én szabadult fel. 1945-ben német lakosságát kitelepítették Németországba, alapvetően megváltoztatva a város etnikai arculatát. 1945. június 18-án 105 dobsinai németet gyilkoltak meg a csehországi Přerovban. 1948-1960 között megépült Dobsina (és Imrikfalva) határában a Dobsinai-vízierőmű, az első szivattyús megoldású vízierőmű az országban, mely a Gölnic- és a Dobsinai-patak között 244 méteres szintkülönbséget aknázza ki. A második világháború után újraindult a vasérc- és azbesztbányászat is. 1965-ben Dobsina visszanyerte 1922-ben elvesztett városi rangját. Az államszocializmus évtizedeiben itt is épült egy kisebb lakótelep (Rozkvet). 1970-ben 4368, 1980-ban 4285 lakosa volt. 1991-ben már 4569, 2001-ben 4896, 2011-ben pedig 5702 lakosa volt a városnak. 1991-ben fogadták el a város címerét és zászlaját, melynek alapját a 16. századi pecsét képezi. 2003-ban megszűnt a személyforgalom a Rozsnyó-Dobsina vasútvonalon.

Mai jelentősége

Dobsina hátrányos helyzetben lévő kisváros, ércbányászata mára teljesen megszűnt, határában azonban máig folyik a szerpentinit kitermelése. Szlovák tannyelvű gimnázium, szaktanintézet, alapiskola és óvoda működik itt, gazdaságában a fakitermelés és a fafeldolgozás a legnagyobb jelentőségű. Felsősajó és Dobsina határánál található a Kovostroj fémfeldolgozó üzem. Határában vízierőmű (1960 óta) és fotovoltaikus erőmű működik (2010 óta). Evangélikus temploma 1480-ban késő gótikus stílusban épült, 1891-ben neogótikus stílusban átalakították. Xavéri Szent Ferencnek szentelt római katolikus temploma 1792-ben épült, barokk stílusú főoltára a 18. század végén készült. A város főterén több 19. századi klasszicista és neoklasszicista stílusú polgárház maradt fenn, de itt találjuk az 1870-be épült neoreneszánsz stílusú városházát is. Dobsina határában található az ország egyik leglátogatottabb természeti csodája, a 971 méteres magasságban nyíló Dobsinai-jégbarlang, melyet 1870-ben fedeztek fel. A barlang bejárata Sztracena közelében található, a 67-es útról közelíthető meg. További barlangok a közelben a Sztracenai-barlang (Stratenská jaskyňa) és a Hegyeskői-barlang (Jaskyňa nad Košiarom).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

DOBSINA. németűl Tobschau. Bánya Város Gömör Vármegyében, földes Urai külömbféle Urak, ’s a’ Csetneki Uradalomhoz tartozik, lakosai katolikusok, és evangelikusok, fekszik Csetnektöl északra két mértföldnyire, határos oláh Patakával, Felső Sajóval, Talgártal, és Iglóval, Szepes Várm. Nagy meredek erdős hegyek között épűlt, napkelet felől való hegye fekete hegynek, németűl Schwarczenbergnek neveztetik, mellynek kebele rézzel igen gazdag, és vassal is bővelkedik, felső része pedig épűletre, és tűzre való fával, a’ Város felett észak felé lévő hegy pedig sűrű, és vastag fenyves erdővel gazdag, mellyböl hoszszú tsatornákat készítenek a’ lakosok, és a’ Rosnyaiaknál, ’s másoknál elárúlgatnak. Hajdani nevezetes szabadságokkal bírt e’ Város. Régenten Gróf azután Hertzeg Rákótziaké vólt; kik a’ Királyi Felség ellen fellázzadván, birtokjok a’ Királyi Fiscusra szálla. Megszerezvén pedig kész pénzen Lányi, és Zontag Nemzetségek, két szabad Udvar vala benne, birtokos ezeken kivűl itten Márjásy Uraság is, lakosai e’ Városnak igen munkások, és a’ Szászoknak maradékai, noha tótúl is beszéllenek. Határbéli mezőjök meszsze terjed, de szántó földgyök nehéz a’ mivelésre, mellyet mindazáltal tellyes nyugodalommal, ’s megelégedéssel mivelnek. Tsudálkozásra méltó, hogy e’ helyet semmiféle viszontagság velek el nem hagyattathatta. Elrontatott ugyan e’ Város egyszer a’ Tőrökök által; de története homályban van. Nevezetes vas hámorai, mellyeken kivűl réz, tzinóbriom, kényeső, és arany értzék is vagynak itten; két vas öntő műhelye is van, és egy elpusztúlt réz olvasztója Sztretzena nevezetű részén. Emlékezetes itten a’ Kóbald, mellyet e’ Városnak határjában Schoem nevű idegen ez előtt 18 esztendőben feltalált vala. Ásattatik itten asbestus is, papíros, és örlő malmai is vagynak, mellyeket folyó vize hasznosan hajt, melly Rozsnyó, és Berzéte felé foly. Volt itten egy vas öntő műhely is, mellyet néhai nagy tapasztalású Lányi János állítatott vala fel, ’s ekkor fegyverek, ’s nem utolsó puska tsők készíttettek itten, 1538dikban pedig atzélt készítő műhelyek is valának itten, mellynek munkáltatása nem régiben, egy Nemes Társaság által újjonnan folyamatban vétettetett. Határjának egy harmad része közép termékenységű, legelője elegendő, ’s mind a’ kétféle fája van, kortsmája, malma, serháza nevezetes, héti vásárja is van, itató helye alkalmatos, piatzozása közel, szenet, és meszet is égetnek, a’ vas verő műhelyekben is jó keresettyek lévén, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Dopschina, (Dobschau, Topscha, Dobschinium), Gömör v. népes szabadalmas bányaváros, Rosnyóhoz északra 2 mfdnyire, egy magas hegyektől bekerített mély völgyben: 554 kath., 4367 evang. tót és német lakosokkal. Kath.- és evang. anyaszentegyház; evang. deák oskola, melly hajdan virágzó gymnasium volt. Határa hegyes, és igen sovány; a hegyek oldalain, miután az erdők kiirtattak, jó legelővel; de fő élelmét bányáiban keresi, mellyekben sok vas, piskolcz, réz, czinóber, kényeső, asbest, gránát chrysolittal vegyesen, terpentin, wismuth, márvány s m. i. ásatik. A hámorokban sok és jó vas (öntött vas is) készül, valamint a papirosmalom, a méhtenyésztés, s lentermesztés szinte figyelemre méltók. Ut. p. Rosnyó.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A Sajónak ebben a felső völgyében majdnem mindenütt hallható a vasgyárak, zúzók moraja. A lombos és fenyves erdőborította magas hegyek, a kristály tiszta patakok, az apró falvak rendkivűl változatos képet tárnak elénk. Oláh-pataktól éjszak felé, hol az Érczhegység a Király-hegy nyúlványaival egyesűl, fenyveskoszorúzta völgykatlanban épűlt Dobsina rendezett tanácsú város. Dobsina igen régi eredetű bányásztelepítvény. Bányavárossá Zsigmond emelte 1411-ben, mikor egyenjogúvá tette a szepesi bányavárosokkal. Bányászata és vasipara mindig fontos volt. A letűnt harczias századokban mindegyik hadviselő fél menedéklevéllel látta el, viszontagságos történetének mégis sok szomorú lapja van. Sarczolták, kirabolták a hatalmaskodó fűurak; majd a török 1544-ben éjnek idején fölgyújtotta s lakói egy részét rabszíjra fűzte. Gyáripara a Thökölyek és Rákócziak korában virágzott legjobban, a mikor itt fegyvergyár is volt. Nagy tűzvész pusztította 1855-ben. Ötödfélezer lakosának több mint a fele német. Szójárásuk a szepesi németekétől nem sokban különbözik. Bányászata e század elején indúlt nagyobb virágzásnak, mikor kobalt- és nikel-bányászata oly nagy volt, hogy a világ minden e nemű bányavállalatát felűlmúlta; ma azonban az ércz megfogyása következtében mind inkább hanyatlik. Innen van az, hogy lakosai közűl sokan kivándorolnak. A város főterén van a díszes városháza, mely Dobsina fő büszkesége; ugyanitt van az evangelikus temploma és a népiskola. Van takarékpénztára, több társas egyesűlete, alsófokú kereskedelmi, polgári, iparostanúló- és bányásziskolája. Gabonapiacza, de kivált fakereskedése igen élénk. A város maga igen gazdag, van számos bányája, gyára, nagy kiterjedésű erdősége, de a lakosok folyton szegényednek. Van itt vasérczbányája a magyar államnak, Koburg herczegnek, a „Concordia” bányatársúlatnak. Az összes vaspát- és vasérczbányák évi termelése kerek számban 2.130 métermázsa. Van ezenkivűl réz- és ezüstérczbányája, vannak gőzfürészei, több kohója, mint az Andrássy és Sárkány-féle kohók. De mindezek nevezetességét messze túlhaladja világhírű természeti ritkasága, a jégbarlang.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Dobsina rendezett tanácsú város Gömör vármegyének északkeleti részén, a Dobsch patak regényes völgyében, nyugatról keletre terjed. Észak felől a Fekete-hegység és Hosszúhegy, kelet felé a Golyó-felsőhegy, Spitz és Száraztető, dél felé a Kőzúgó, Hegyesdomb és a Csendes erdő, nyugat felé a Bükkös és Tárcsa által körülvett, teljesen védett völgykatlanban, 468 méternyi tengerszín fölötti magasságban fekszik és a bánréve-dobsinai vasútvonal végállomása. A város határában a legmagasabb hegy a Tresznyik (1398 m.) a Felsőbükkös (1294 m.), Andreiszkó (1271 m.), Feketehegy (1149 m.), Golyóhegy (999 m.), Száraztető (1044 m.) stb. [...] Dobsinának mérsékelt és egészséges éghajlata van. A tél ugyan hosszú és kemény, de a magas hegyek a szelek és viharok erejét megtörik. A hegyes és köves talaj többnyire mészkőből, pala- és agyagrétegekből áll és csak a legnagyobb szorgalom és megmunkálás után termi meg a gazdának a legszükségesebbet. A földmívelés Dobsinán alacsony fokon áll és azzal a lakosság igen csekély része foglalkozik, ellenben a marhatenyésztés és a méhészet, mint hasznothajtó foglalkozás, emelkedőben van. A míg a bánya- és kohóipar Dobsinán virágzott, addig a lakosság legnagyobbrésze ezzel az iparággal foglalkozott; most azonban, midőn a vasipar pangása következtében a város két kohója beszüntette az üzemet és a munkások nagyrészét elbocsátották, a bányamunkások száma is nagyon megapadt és ma már kevesen foglalkoznak ez iparággal. A lakosság kis töredéke földmíveléssel, marhatenyésztéssel, fafuvarozással, favágással foglalkozik, elenyésző csekély része pedig az itteni két fűrészgyárban, lakatos- és asztalos-műhelyben és reszelő-vágógyárban nyer alkalmazást. A bánya- és kohó-ipar és főképen a vasipar pangása és hanyatlása következtében Dobsina város munkásosztálya tömegesen kénytelen itt hagyni ősi hazáját és távol, leginkább Amerikában keresni meg a maga és családja számára a mindennapi kenyeret; a város jóléte és vagyonosodása pedig lassanként hanyatlásnak indul.

Magyar Katolikus Lexikon

Dobsina, v. Gömör-Kishont vm. (Dobšiná, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm. rozsnyói esp. ker-ében. - 1330: Dobsina. Tp-át 1326 e. ismeretlen tit. sztelték. Lakói 1550 u. ev-ok lettek. 1746: alapították újra. Mai Xavéri Szt Ferenc tp-át 1791: építették. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: szl., ném. - Filiái 1917: Berdárka, Felsősajó, Gócs, Oláhpatak, Sajóréde. ** Némethy 1894:342. - Gerecze II:321. - Schem. Ros. 1913:22.

Helységnévtár

Dobsina (Dopschina, Dobscha, Dobschau, Dopschau), [Gölnitz, Hammer vasgyárral, Jerohuta, Longiona, Hutazeit], RK. 1655 Rozsnyó, gk. 13 Telgárt, kg. 6 - , ÁG. 3856 Tiszáninnen, ref. 17 - , izr. 45 Rozsnyó.

Cházár András

1745. 6. 5.
Jólész - megszületett
Dobsina - tanult
Eperjes - tanult
Késmárk - tanult
Rozsnyó - élt
1816. 1. 28.
Rozsnyó - elhunyt

Mikulik József

1852. 1. 24/26.
Dobsina - megszületett
1886. 1. 14.
Rozsnyó - elhunyt
Névelőfordulások
1326
Dobschina
1330
Dobsina
1408
Dobsynapathaka
1773
Dobschina, Dobschau, Dobssyna,
1786
Dobschau, Dobssina,
1808
Dobsina, Dobschau, Dobssina,
1863
Dobsina,
1920
Dobšina,
1927
Dobšiná

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (SNP) 554
Telefon: 0587941320

Honlap: dobsina.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Slovák Ján (Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár)

Képviselő-testület:
Gorej Jozef (Független)
Kračunová Jana (Független)
Deliová Iveta (Független)
Krupár Jaroslav (Független)
Žori Radovan (Független)
Horník Karol (SMER-SD)
Vlčeková Miriam (SNS)
Gallová Ingrid (Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár)
Floch Juraj (Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár)
Hudák Ján (Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár)
Lipták Martin (Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár)
Független 45% Független 5 képviselö SMER-SD 9% SMER-SD 1 képviselö SNS 9% SNS 1 képviselö Zmena zd... 36% Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár 4 képviselö 11 képviselö
Dobsinai Posta

Námestie baníkov 381

Detský domov Dobšiná

Nová 809

Centrum voľného času detí a mládeže

SNP 492

Dobsinai Rendőrörs

Jarková 326

Spojená škola, Nová 803, Dobšiná s organizačnými zložkami: Špeciálna základná škola, Nová 803, Dobšiná a Odborné učilište, Nová 803, Dobšiná

Nová 803

Základná škola

Zimná 190

Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná

Zimná 96

Základná umelecká škola, Nová 793, Dobšiná

Nová 793

Alapiskola

Zimná 190

Spojená škola - OU

Nová 803

Spojená škola - Gymnáz.

SNP 607

Óvoda

P. J. Šafárika 657

Óvoda

SNP 562

Spojená škola - ŠZŠ

Nová 803

Dobsinai Anyakönyvi Hivatal

SNP 554

Dobsinai Városi Hivatal

SNP 554

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1739 35%
szlovákok 1503 30%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1688 34%
lengyelek 0 0%
egyéb 98 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 5029
magyarok 353 8%
szlovákok 2225 48%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1741 38%
lengyelek 0 0%
egyéb 303 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4622
magyarok 17 0%
szlovákok 4135 91%
ruszinok 0 0%
romák 363 8%
ukránok 0 0%
csehek 21 0%
németek 14 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 18 0%
összlétszám 4569
magyarok 31 1%
szlovákok 4337 89%
ruszinok 0 0%
romák 441 9%
ukránok 1 0%
csehek 13 0%
németek 16 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 55 1%
összlétszám 4896
magyarok 13 0%
szlovákok 4083 72%
ruszinok 0 0%
romák 613 11%
ukránok 1 0%
csehek 13 0%
németek 8 0%
lengyelek 4 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 963 17%
összlétszám 5702
magyarok 16 0%
szlovákok 4293 84%
ruszinok 0 0%
romák 185 4%
ukránok 1 0%
csehek 17 0%
németek 5 0%
lengyelek 4 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 576 11%
összlétszám 5102
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 3669
Választási részvétel: 43.88 %
Kiadott boríték: 1610
Bedobott boríték: 1610

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1585
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Slovák Ján 921 58.11 % Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár
Klausmanová Anna 300 18.93 % Független
Varga Marian 288 18.17 % Független
Horváth Milan 57 3.60 % Független
Priatka Milan 19 1.20 % ŠANCA

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Gallová Ingrid 729 Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár
Horník Karol 607 SMER-SD
Floch Juraj 600 Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár
Gorej Jozef 563 Független
Kračunová Jana 502 Független
Deliová Iveta 467 Független
Krupár Jaroslav 464 Független
Vlčeková Miriam 455 SNS
Žori Radovan 414 Független
Hudák Ján 395 Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár
Lipták Martin 388 Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár

Képviselők

2014
Független 54.55% Független 6 képviselö SMER-SD 18.18% SMER-SD 2 képviselö SNS 18.18% SNS 2 képviselö SDS 9.09% SDS 1 képviselö 11 képviselö
2018
Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár 36.36% Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár 4 képviselö SMER-SD 9.09% SMER-SD 1 képviselö Független 45.45% Független 5 képviselö SNS 9.09% SNS 1 képviselö 11 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 3696
Választási részvétel: 15.75 %
Kiadott boríték: 582
Bedobott boríték: 582
Választásra jogosult: 3685
Választási részvétel: 6.57 %
Kiadott boríték: 242
Bedobott boríték: 242
Választásra jogosult: 3 675
Választási részvétel: 15,75 %
Kiadott boríték: 579
Bedobott boríték: 579

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 497
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 520
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 220 44.27 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 103 20.72 % KDS
Marek Ďurán 47 9.46 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 28 5.63 % Független
Dominika Palaščáková 26 5.23 % NOVA
Lukáš Sisák 21 4.23 % KSS
Jaroslav Džunko 15 3.02 % Független
Ivan Kuhn 13 2.62 % OKS
Rastislav Masnyk 12 2.41 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 12 2.41 % 7 STATOČNÝCH
Rudolf Bauer 91 38.24% KDS
Richard Raši 317 60.96 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 103 19.81 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 34 6.54 % ĽSNS
Róbert Bačinský 14 2.69 % Független
Jarmila Tkáčová 12 2.31 % SNS
Jozef Červeňák 11 2.12 % RIS
Jozef Bobík 9 1.73 % Független
Jaroslav Džunko 7 1.35 % Független
Karol Pataky 3 0.58 % MOST - HÍD, SKOK
Oliver Petrík 2 0.38 % JĽSS
Lukáš Sisák 2 0.38 % KSS
Adam Šepetka 2 0.38 % NAJ
Ján Struk 2 0.38 % SMS
Vladislav Stanko 1 0.19 % Független
Rudolf Botka 1 0.19 % NP
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 557
Érvényes szavazólap: 567
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Karol Horník 347 62.30% SMER - SD
Peter Pamula 177 31.78% SNS
Ján Babič 101 18.13% SMER - SD
Štefan Bašták 99 17.77% SMER - SD
Milan Mlynár 89 15.98% SNS
Ľuboš Gál 70 12.57% 7 STATOČNÝCH
Zlatica Bachňáková 55 9.87% KSS
Jana Gallová 39 7.00% ÚSVIT
Jozef Kušnier 39 7.00% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo-Barnák 38 6.82% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Milan Fafrák 34 6.10% KSS
Gejza Milko 32 5.75% SMER - SD
Janka Vavreková 32 5.75% KSS
Pavol Burdiga 30 5.39% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Frák 28 5.03% Független
Eduard Mako 25 4.49% SRÚS
Peter Bollo 24 4.31% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Juraj Bernár 24 4.31% KSS
Stanislav Kučerák 22 3.95% SRÚS
Matúš Bischof 18 3.23% OKS
Ján Lach 17 3.05% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Izabella Hurajtová 16 2.87% NOVA
Božena Czmórová 16 2.87% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jaroslav Kočiš 16 2.87% KSS
Július Kerekes 16 2.87% Független
Tibor Takáč 16 2.87% OKS
Štefan Szaniszló 15 2.69% ĽS Naše Slovensko
Juraj Nagy 13 2.33% Független
Jozef Kováč 13 2.33% SaS
Ľudovít Gunár 11 1.97% SRÚS
Ivan Kuhn 10 1.80% OKS
Beáta Bekeová 10 1.80% SMK-MKP
Ferenc Porubán 6 1.08% SMK-MKP
Ján Szöllös 5 0.90% SMK-MKP
Jozef Šebalj 4 0.72% DS
Karol Horník 358 63.14% SMER-SD
Eva Mihóková 273 48.15% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Peter Pamula 205 36.16% SNS
Štefan Bašták 107 18.87% SMER-SD
Martin Gallo 75 13.23% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Ján Babič 64 11.29% SMER-SD
Dušan Pollák 60 10.58% ŠKV
Matej Lada 55 9.70% ŠKV
Ladislav Juhász 43 7.58% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 41 7.23% ĽS Naše Slovensko
Attila Anna 41 7.23% Független
Michal Terrai 41 7.23% Független
Jozef Kušnier 39 6.88% ĽS Naše Slovensko
Erika Ocelníková 38 6.70% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Pavol Burdiga 31 5.47% MOST - HÍD
Ariana Palme 30 5.29% ĽS Naše Slovensko
Július Barkai 24 4.23% SME RODINA - Boris Kollár
Róbert Bezek 23 4.06% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Miloš Gallo 21 3.70% ŠANCA
Matúš Bischof 18 3.17% OKS
Monika Repaszká 17 3.00% ŠKV
Juraj Nagy 16 2.82% Független
Jozef Červeňák 13 2.29% RIS
Viliam Hlaváč 13 2.29% ŠKV
Ivan Kuhn 13 2.29% OKS
Jaroslav Kočiš 13 2.29% KSS
Karol Kováč 12 2.12% OKS
Monika Šeďová 12 2.12% MOST - HÍD
Gejza Záhn 11 1.94% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Helena Laliková 10 1.76% KSS
Juraj Bernár 9 1.59% KSS
Jarmila Breznenová 9 1.59% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Juraj Balázs 9 1.59% Független
Peter Bollo 8 1.41% MOST - HÍD
Róbert Hanuštiak 8 1.41% Független
Mária Bernáthová 7 1.23% KSS
Tibor Balázs 4 0.71% MOST - HÍD
Hildegarda Támárová 3 0.53% MOST - HÍD
Zoltán Várady 3 0.53% SMK-MKP
Ferenc Porubán 2 0.35% SMK-MKP
Beáta Beke 1 0.18% SMK-MKP
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 14.34 %
Krasznahorkaváralja 33 2.08 %
Csetnek 31 1.96 %
Dobsina 30 1.90 %
Nagyveszverés 30 1.90 %
Nagyszabos 27 1.71 %
Betlér 19 1.20 %
Alsósajó 18 1.14 %
Pelsőc 15 0.95 %
Rekenyeújfalu 13 0.82 %
Oláhpatak 13 0.82 %
Andrási 13 0.82 %
Rozsnyórudna 13 0.82 %
Henckó 11 0.69 %
Jólész 11 0.69 %
Kisfeketepatak 11 0.69 %
Berzéte 11 0.69 %
Dernő 8 0.51 %
Sebespatak 8 0.51 %
Gócs 8 0.51 %
Kisszabos 8 0.51 %
Szabados 8 0.51 %
Csucsom 7 0.44 %
Özörény 6 0.38 %
Martonháza 6 0.38 %
Körtvélyes 6 0.38 %
Berzétekőrös 5 0.32 %
Rozsfalva 4 0.25 %
Lucska 4 0.25 %
Szádalmás 4 0.25 %
Barka 4 0.25 %
Hámosfalva 4 0.25 %
Gömörpanyit 4 0.25 %
Gacsalk 3 0.19 %
Kecső 3 0.19 %
Restér 3 0.19 %
Lekenye 3 0.19 %
Pétermány 3 0.19 %
Kisgencs 3 0.19 %
Szalóc 2 0.13 %
Hárskút 2 0.13 %
Gecelfalva 2 0.13 %
Tornagörgő 2 0.13 %
Gömörhosszúszó 2 0.13 %
Imrikfalva 2 0.13 %
Szilice 2 0.13 %
Szádvárborsa 2 0.13 %
Kiskovácsvágása 1 0.06 %
Pelsőcardó 1 0.06 %
Páskaháza 1 0.06 %
Beretke 1 0.06 %
Annafalva 1 0.06 %
Felsősajó 1 0.06 %
Sajóréde 1 0.06 %
Jablonca 1 0.06 %
Várhosszúrét 1 0.06 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 39.31 %
Krasznahorkaváralja 210 7.86 %
Hárskút 174 6.51 %
Várhosszúrét 170 6.36 %
Szádalmás 78 2.92 %
Tornagörgő 75 2.81 %
Dernő 73 2.73 %
Barka 72 2.70 %
Pelsőc 65 2.43 %
Berzéte 62 2.32 %
Nagyveszverés 60 2.25 %
Jólész 58 2.17 %
Betlér 53 1.98 %
Szilice 50 1.87 %
Körtvélyes 46 1.72 %
Csetnek 45 1.68 %
Oláhpatak 45 1.68 %
Özörény 42 1.57 %
Dobsina 41 1.54 %
Andrási 40 1.50 %
Nagyszabos 39 1.46 %
Rekenyeújfalu 35 1.31 %
Gömörhosszúszó 35 1.31 %
Berzétekőrös 32 1.20 %
Jablonca 27 1.01 %
Lekenye 27 1.01 %
Lucska 26 0.97 %
Rozsnyórudna 24 0.90 %
Kiskovácsvágása 24 0.90 %
Csucsom 24 0.90 %
Szalóc 24 0.90 %
Gócs 23 0.86 %
Alsósajó 22 0.82 %
Sebespatak 21 0.79 %
Kecső 19 0.71 %
Kuntapolca 14 0.52 %
Szabados 14 0.52 %
Gömörpanyit 14 0.52 %
Felsősajó 13 0.49 %
Henckó 12 0.45 %
Kisfeketepatak 12 0.45 %
Kisgencs 10 0.37 %
Beretke 10 0.37 %
Sajóréde 10 0.37 %
Gecelfalva 9 0.34 %
Restér 9 0.34 %
Melléte 9 0.34 %
Rozsfalva 8 0.30 %
Hámosfalva 8 0.30 %
Csoltó 8 0.30 %
Pelsőcardó 7 0.26 %
Páskaháza 7 0.26 %
Martonháza 7 0.26 %
Szádvárborsa 6 0.22 %
Imrikfalva 6 0.22 %
Kisszabos 5 0.19 %
Márkuska 4 0.15 %
Annafalva 3 0.11 %
Gacsalk 1 0.04 %
Pétermány 1 0.04 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 19.75 %
Lekenye 103 8.10 %
Tornagörgő 100 7.87 %
Pelsőc 88 6.92 %
Gömörhosszúszó 87 6.85 %
Özörény 72 5.66 %
Beretke 72 5.66 %
Körtvélyes 69 5.43 %
Szilice 67 5.27 %
Várhosszúrét 62 4.88 %
Berzéte 58 4.56 %
Szalóc 58 4.56 %
Szádalmás 52 4.09 %
Krasznahorkaváralja 44 3.46 %
Barka 44 3.46 %
Jablonca 42 3.30 %
Kecső 42 3.30 %
Berzétekőrös 42 3.30 %
Jólész 38 2.99 %
Szádvárborsa 34 2.68 %
Kuntapolca 32 2.52 %
Gömörpanyit 30 2.36 %
Melléte 29 2.28 %
Csucsom 27 2.12 %
Csoltó 24 1.89 %
Hárskút 23 1.81 %
Dernő 20 1.57 %
Lucska 17 1.34 %
Pelsőcardó 15 1.18 %
Páskaháza 12 0.94 %
Kiskovácsvágása 12 0.94 %
Rozsnyórudna 8 0.63 %
Csetnek 4 0.31 %
Sebespatak 4 0.31 %
Nagyszabos 2 0.16 %
Pétermány 2 0.16 %
Gócs 2 0.16 %
Nagyveszverés 2 0.16 %
Szabados 1 0.08 %
Alsósajó 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Henckó 1 0.08 %
Betlér 1 0.08 %
Dobsina 1 0.08 %
Gacsalk 1 0.08 %
Márkuska 1 0.08 %
Sajóréde 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Hámosfalva 1 0.08 %
Felsősajó 1 0.08 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 37.57 %
Felsősajó 92 7.65 %
Sajóréde 72 5.99 %
Nagyveszverés 64 5.32 %
Oláhpatak 61 5.07 %
Dobsina 60 4.99 %
Betlér 32 2.66 %
Gócs 32 2.66 %
Nagyszabos 27 2.24 %
Rozsnyórudna 27 2.24 %
Sebespatak 23 1.91 %
Andrási 21 1.75 %
Pelsőc 19 1.58 %
Alsósajó 18 1.50 %
Várhosszúrét 16 1.33 %
Kisfeketepatak 14 1.16 %
Berzéte 13 1.08 %
Szádalmás 13 1.08 %
Csetnek 12 1.00 %
Csucsom 12 1.00 %
Rekenyeújfalu 12 1.00 %
Krasznahorkaváralja 11 0.91 %
Kisgencs 11 0.91 %
Jólész 11 0.91 %
Dernő 11 0.91 %
Gömörhosszúszó 10 0.83 %
Restér 7 0.58 %
Szalóc 7 0.58 %
Hámosfalva 7 0.58 %
Özörény 6 0.50 %
Martonháza 6 0.50 %
Gacsalk 6 0.50 %
Kuntapolca 6 0.50 %
Berzétekőrös 6 0.50 %
Hárskút 6 0.50 %
Henckó 5 0.42 %
Imrikfalva 5 0.42 %
Szilice 5 0.42 %
Barka 4 0.33 %
Pelsőcardó 3 0.25 %
Lekenye 3 0.25 %
Szabados 3 0.25 %
Csoltó 3 0.25 %
Lucska 3 0.25 %
Márkuska 2 0.17 %
Körtvélyes 2 0.17 %
Sztracena 2 0.17 %
Rozsfalva 2 0.17 %
Gecelfalva 2 0.17 %
Beretke 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Gömörpanyit 1 0.08 %
Szádvárborsa 1 0.08 %
Tornagörgő 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 28.84 %
Csetnek 43 4.56 %
Dobsina 41 4.35 %
Nagyveszverés 38 4.03 %
Krasznahorkaváralja 30 3.18 %
Betlér 27 2.86 %
Nagyszabos 25 2.65 %
Pelsőc 20 2.12 %
Oláhpatak 20 2.12 %
Alsósajó 20 2.12 %
Andrási 19 2.01 %
Rekenyeújfalu 18 1.91 %
Henckó 17 1.80 %
Rozsnyórudna 11 1.17 %
Sebespatak 10 1.06 %
Restér 10 1.06 %
Berzéte 9 0.95 %
Gócs 9 0.95 %
Jólész 8 0.85 %
Özörény 7 0.74 %
Szabados 7 0.74 %
Gacsalk 7 0.74 %
Kisgencs 7 0.74 %
Kisfeketepatak 6 0.64 %
Sajóréde 6 0.64 %
Szilice 5 0.53 %
Dernő 5 0.53 %
Csucsom 5 0.53 %
Imrikfalva 5 0.53 %
Szádalmás 5 0.53 %
Hámosfalva 4 0.42 %
Felsősajó 4 0.42 %
Lekenye 4 0.42 %
Kisszabos 4 0.42 %
Martonháza 4 0.42 %
Körtvélyes 4 0.42 %
Annafalva 3 0.32 %
Lucska 3 0.32 %
Barka 3 0.32 %
Szádvárborsa 3 0.32 %
Tornagörgő 3 0.32 %
Gömörhosszúszó 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Kecső 2 0.21 %
Rozsfalva 2 0.21 %
Beretke 2 0.21 %
Gömörpanyit 2 0.21 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Berzétekőrös 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Csoltó 1 0.11 %
Hárskút 1 0.11 %
Jablonca 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Várhosszúrét 1 0.11 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 21.93 %
Dobsina 38 2.38 %
Nagyveszverés 33 2.07 %
Pelsőc 32 2.01 %
Krasznahorkaváralja 31 1.94 %
Nagyszabos 26 1.63 %
Rozsnyórudna 19 1.19 %
Szalóc 19 1.19 %
Andrási 19 1.19 %
Szádalmás 17 1.07 %
Berzéte 17 1.07 %
Oláhpatak 17 1.07 %
Csetnek 17 1.07 %
Gömörpanyit 15 0.94 %
Szabados 15 0.94 %
Sebespatak 14 0.88 %
Betlér 14 0.88 %
Kisgencs 13 0.81 %
Körtvélyes 13 0.81 %
Alsósajó 13 0.81 %
Jólész 12 0.75 %
Hárskút 9 0.56 %
Szádvárborsa 9 0.56 %
Várhosszúrét 8 0.50 %
Kuntapolca 8 0.50 %
Gócs 8 0.50 %
Imrikfalva 7 0.44 %
Felsősajó 7 0.44 %
Beretke 7 0.44 %
Csucsom 7 0.44 %
Restér 7 0.44 %
Henckó 7 0.44 %
Rozsfalva 7 0.44 %
Rekenyeújfalu 7 0.44 %
Özörény 7 0.44 %
Dernő 6 0.38 %
Sajóréde 6 0.38 %
Tornagörgő 5 0.31 %
Martonháza 5 0.31 %
Kisfeketepatak 5 0.31 %
Pelsőcardó 4 0.25 %
Sztracena 4 0.25 %
Gömörhosszúszó 3 0.19 %
Berzétekőrös 3 0.19 %
Gacsalk 2 0.13 %
Lekenye 2 0.13 %
Barka 2 0.13 %
Szilice 2 0.13 %
Lucska 2 0.13 %
Csoltó 2 0.13 %
Kiskovácsvágása 2 0.13 %
Gecelfalva 1 0.06 %
Márkuska 1 0.06 %
Kecső 1 0.06 %
Melléte 1 0.06 %
Páskaháza 1 0.06 %
Hámosfalva 1 0.06 %
Pétermány 1 0.06 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 21.20 %
Rozsnyó 123 9.55 %
Sajóréde 84 6.52 %
Felsősajó 52 4.04 %
Oláhpatak 46 3.57 %
Andrási 32 2.48 %
Márkuska 22 1.71 %
Gócs 17 1.32 %
Nagyveszverés 17 1.32 %
Csetnek 16 1.24 %
Nagyszabos 15 1.16 %
Imrikfalva 15 1.16 %
Betlér 13 1.01 %
Sztracena 9 0.70 %
Szádalmás 8 0.62 %
Kisfeketepatak 8 0.62 %
Pelsőc 7 0.54 %
Alsósajó 7 0.54 %
Henckó 7 0.54 %
Szabados 7 0.54 %
Rekenyeújfalu 6 0.47 %
Várhosszúrét 6 0.47 %
Sebespatak 5 0.39 %
Gecelfalva 5 0.39 %
Martonháza 4 0.31 %
Özörény 3 0.23 %
Berzétekőrös 3 0.23 %
Kuntapolca 3 0.23 %
Krasznahorkaváralja 3 0.23 %
Berdárka 2 0.16 %
Barka 2 0.16 %
Gömörpanyit 2 0.16 %
Jólész 2 0.16 %
Restér 2 0.16 %
Csucsom 2 0.16 %
Rozsnyórudna 2 0.16 %
Gacsalk 1 0.08 %
Körtvélyes 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Pétermány 1 0.08 %
Lekenye 1 0.08 %
Tornagörgő 1 0.08 %
Hámosfalva 1 0.08 %
Melléte 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Szilice 1 0.08 %
Szádvárborsa 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Kisszabos 1 0.08 %
Berzéte 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 23.63 %
Tornagörgő 123 14.68 %
Szádalmás 73 8.71 %
Körtvélyes 65 7.76 %
Beretke 55 6.56 %
Jablonca 52 6.21 %
Lekenye 50 5.97 %
Pelsőc 48 5.73 %
Várhosszúrét 46 5.49 %
Berzéte 46 5.49 %
Barka 42 5.01 %
Szalóc 39 4.65 %
Krasznahorkaváralja 37 4.42 %
Szilice 34 4.06 %
Berzétekőrös 28 3.34 %
Kecső 28 3.34 %
Gömörhosszúszó 25 2.98 %
Gömörpanyit 24 2.86 %
Hárskút 23 2.74 %
Csucsom 23 2.74 %
Kuntapolca 23 2.74 %
Szádvárborsa 21 2.51 %
Özörény 19 2.27 %
Dernő 19 2.27 %
Páskaháza 18 2.15 %
Jólész 16 1.91 %
Lucska 15 1.79 %
Melléte 14 1.67 %
Kiskovácsvágása 11 1.31 %
Csoltó 9 1.07 %
Rozsnyórudna 6 0.72 %
Pelsőcardó 4 0.48 %
Sajóréde 3 0.36 %
Nagyveszverés 3 0.36 %
Oláhpatak 2 0.24 %
Dobsina 2 0.24 %
Betlér 2 0.24 %
Nagyszabos 2 0.24 %
Sebespatak 1 0.12 %
Andrási 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Restér 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Csetnek 1 0.12 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 51.85 %
Pelsőc 14 4.71 %
Dobsina 11 3.70 %
Nagyveszverés 8 2.69 %
Várhosszúrét 7 2.36 %
Rozsnyórudna 7 2.36 %
Betlér 7 2.36 %
Rekenyeújfalu 6 2.02 %
Szádalmás 6 2.02 %
Hárskút 5 1.68 %
Krasznahorkaváralja 5 1.68 %
Tornagörgő 5 1.68 %
Beretke 4 1.35 %
Özörény 4 1.35 %
Imrikfalva 4 1.35 %
Gömörhosszúszó 4 1.35 %
Jólész 3 1.01 %
Szilice 3 1.01 %
Henckó 3 1.01 %
Nagyszabos 3 1.01 %
Körtvélyes 3 1.01 %
Oláhpatak 3 1.01 %
Szabados 3 1.01 %
Dernő 3 1.01 %
Lekenye 3 1.01 %
Andrási 3 1.01 %
Csoltó 3 1.01 %
Gócs 3 1.01 %
Pelsőcardó 2 0.67 %
Kuntapolca 2 0.67 %
Kiskovácsvágása 2 0.67 %
Barka 2 0.67 %
Sebespatak 2 0.67 %
Csucsom 2 0.67 %
Felsősajó 1 0.34 %
Páskaháza 1 0.34 %
Kisfeketepatak 1 0.34 %
Kecső 1 0.34 %
Rozsfalva 1 0.34 %
Kisgencs 1 0.34 %
Szádvárborsa 1 0.34 %
Csetnek 1 0.34 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 14.42 %
Nagyszabos 25 7.67 %
Restér 19 5.83 %
Dobsina 10 3.07 %
Martonháza 7 2.15 %
Szádalmás 5 1.53 %
Andrási 5 1.53 %
Krasznahorkaváralja 5 1.53 %
Berzéte 4 1.23 %
Barka 4 1.23 %
Alsósajó 4 1.23 %
Kuntapolca 4 1.23 %
Nagyveszverés 4 1.23 %
Szabados 3 0.92 %
Szalóc 3 0.92 %
Özörény 2 0.61 %
Gömörpanyit 2 0.61 %
Szilice 2 0.61 %
Páskaháza 2 0.61 %
Felsősajó 2 0.61 %
Oláhpatak 2 0.61 %
Csoltó 2 0.61 %
Hámosfalva 2 0.61 %
Tornagörgő 2 0.61 %
Csetnek 2 0.61 %
Gömörhosszúszó 2 0.61 %
Pelsőc 2 0.61 %
Kisfeketepatak 2 0.61 %
Sajóréde 1 0.31 %
Rekenyeújfalu 1 0.31 %
Henckó 1 0.31 %
Annafalva 1 0.31 %
Gócs 1 0.31 %
Dernő 1 0.31 %
Hárskút 1 0.31 %
Rozsfalva 1 0.31 %
Imrikfalva 1 0.31 %
Sebespatak 1 0.31 %
Rozsnyórudna 1 0.31 %
Lekenye 1 0.31 %
Betlér 1 0.31 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 39.55 %
Özörény 51 8.13 %
Krasznahorkaváralja 37 5.90 %
Pelsőc 30 4.78 %
Gömörpanyit 27 4.31 %
Szalóc 26 4.15 %
Hárskút 24 3.83 %
Dernő 18 2.87 %
Tornagörgő 17 2.71 %
Rozsnyórudna 17 2.71 %
Szádalmás 13 2.07 %
Csucsom 12 1.91 %
Gömörhosszúszó 11 1.75 %
Kecső 10 1.59 %
Gócs 9 1.44 %
Körtvélyes 9 1.44 %
Melléte 8 1.28 %
Nagyveszverés 7 1.12 %
Berzétekőrös 7 1.12 %
Szilice 6 0.96 %
Berzéte 6 0.96 %
Kisgencs 5 0.80 %
Betlér 5 0.80 %
Barka 5 0.80 %
Csetnek 5 0.80 %
Jólész 4 0.64 %
Jablonca 4 0.64 %
Várhosszúrét 4 0.64 %
Andrási 3 0.48 %
Rozsfalva 3 0.48 %
Lucska 3 0.48 %
Szabados 3 0.48 %
Dobsina 3 0.48 %
Páskaháza 3 0.48 %
Pelsőcardó 3 0.48 %
Sebespatak 2 0.32 %
Kuntapolca 2 0.32 %
Martonháza 2 0.32 %
Lekenye 2 0.32 %
Beretke 2 0.32 %
Csoltó 2 0.32 %
Hámosfalva 1 0.16 %
Alsósajó 1 0.16 %
Gacsalk 1 0.16 %
Szádvárborsa 1 0.16 %
Rekenyeújfalu 1 0.16 %
Nagyszabos 1 0.16 %
Henckó 1 0.16 %
Oláhpatak 1 0.16 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 46.79 %
Krasznahorkaváralja 33 2.72 %
Betlér 24 1.98 %
Csetnek 17 1.40 %
Nagyveszverés 16 1.32 %
Andrási 14 1.15 %
Dobsina 13 1.07 %
Dernő 10 0.82 %
Pelsőc 9 0.74 %
Berzéte 8 0.66 %
Csucsom 7 0.58 %
Rekenyeújfalu 7 0.58 %
Rozsnyórudna 7 0.58 %
Nagyszabos 7 0.58 %
Jólész 7 0.58 %
Martonháza 5 0.41 %
Gömörpanyit 5 0.41 %
Várhosszúrét 5 0.41 %
Szabados 5 0.41 %
Tornagörgő 4 0.33 %
Barka 4 0.33 %
Sajóréde 4 0.33 %
Özörény 4 0.33 %
Gócs 3 0.25 %
Jablonca 3 0.25 %
Szádalmás 3 0.25 %
Melléte 3 0.25 %
Sebespatak 2 0.16 %
Körtvélyes 2 0.16 %
Gecelfalva 2 0.16 %
Kiskovácsvágása 2 0.16 %
Kisgencs 2 0.16 %
Páskaháza 2 0.16 %
Berzétekőrös 2 0.16 %
Kuntapolca 2 0.16 %
Csoltó 2 0.16 %
Felsősajó 2 0.16 %
Márkuska 2 0.16 %
Kecső 1 0.08 %
Imrikfalva 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Oláhpatak 1 0.08 %
Pelsőcardó 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Gacsalk 1 0.08 %
Berdárka 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 8.50 %
Krasznahorkaváralja 16 1.66 %
Berzéte 13 1.35 %
Dobsina 13 1.35 %
Nagyveszverés 13 1.35 %
Pelsőc 9 0.93 %
Nagyszabos 9 0.93 %
Oláhpatak 8 0.83 %
Martonháza 8 0.83 %
Csetnek 8 0.83 %
Restér 7 0.73 %
Andrási 7 0.73 %
Rekenyeújfalu 6 0.62 %
Rozsnyórudna 5 0.52 %
Henckó 5 0.52 %
Felsősajó 5 0.52 %
Gömörpanyit 4 0.41 %
Várhosszúrét 4 0.41 %
Özörény 4 0.41 %
Tornagörgő 4 0.41 %
Gömörhosszúszó 3 0.31 %
Annafalva 3 0.31 %
Szádalmás 3 0.31 %
Betlér 3 0.31 %
Kisfeketepatak 3 0.31 %
Szalóc 3 0.31 %
Gócs 3 0.31 %
Berzétekőrös 3 0.31 %
Hámosfalva 3 0.31 %
Sajóréde 3 0.31 %
Beretke 3 0.31 %
Szabados 3 0.31 %
Imrikfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Kuntapolca 2 0.21 %
Szilice 2 0.21 %
Barka 2 0.21 %
Márkuska 2 0.21 %
Sebespatak 2 0.21 %
Körtvélyes 2 0.21 %
Csucsom 2 0.21 %
Dernő 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Kiskovácsvágása 2 0.21 %
Alsósajó 2 0.21 %
Csoltó 2 0.21 %
Lucska 1 0.10 %
Kecső 1 0.10 %
Kisgencs 1 0.10 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 39.12 %
Nagyszabos 72 14.37 %
Nagyveszverés 41 8.18 %
Dobsina 39 7.78 %
Csetnek 34 6.79 %
Betlér 34 6.79 %
Henckó 31 6.19 %
Oláhpatak 28 5.59 %
Krasznahorkaváralja 27 5.39 %
Szabados 26 5.19 %
Andrási 20 3.99 %
Rekenyeújfalu 17 3.39 %
Alsósajó 16 3.19 %
Pelsőc 15 2.99 %
Restér 13 2.59 %
Gecelfalva 10 2.00 %
Rozsfalva 10 2.00 %
Jólész 9 1.80 %
Kisgencs 8 1.60 %
Martonháza 7 1.40 %
Gócs 7 1.40 %
Rozsnyórudna 7 1.40 %
Berzéte 6 1.20 %
Csucsom 6 1.20 %
Hámosfalva 6 1.20 %
Dernő 6 1.20 %
Sajóréde 5 1.00 %
Felsősajó 5 1.00 %
Özörény 5 1.00 %
Hárskút 5 1.00 %
Várhosszúrét 5 1.00 %
Sebespatak 4 0.80 %
Berzétekőrös 4 0.80 %
Kisfeketepatak 4 0.80 %
Gömörpanyit 4 0.80 %
Kisszabos 4 0.80 %
Gacsalk 4 0.80 %
Annafalva 4 0.80 %
Pétermány 3 0.60 %
Kecső 3 0.60 %
Márkuska 3 0.60 %
Lekenye 3 0.60 %
Jablonca 3 0.60 %
Barka 2 0.40 %
Gömörhosszúszó 2 0.40 %
Lucska 2 0.40 %
Kuntapolca 2 0.40 %
Imrikfalva 2 0.40 %
Csoltó 2 0.40 %
Szádvárborsa 2 0.40 %
Beretke 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Tornagörgő 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Pelsőcardó 1 0.20 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 9.09 %
Rozsnyó 30 6.65 %
Krasznahorkaváralja 18 3.99 %
Dobsina 13 2.88 %
Restér 12 2.66 %
Nagyveszverés 9 2.00 %
Sebespatak 8 1.77 %
Csetnek 8 1.77 %
Martonháza 7 1.55 %
Alsósajó 7 1.55 %
Szabados 6 1.33 %
Rozsfalva 5 1.11 %
Berzéte 5 1.11 %
Páskaháza 4 0.89 %
Özörény 4 0.89 %
Pelsőc 4 0.89 %
Kuntapolca 3 0.67 %
Gócs 3 0.67 %
Csoltó 3 0.67 %
Kisfeketepatak 3 0.67 %
Annafalva 2 0.44 %
Beretke 2 0.44 %
Felsősajó 2 0.44 %
Tornagörgő 2 0.44 %
Andrási 2 0.44 %
Rekenyeújfalu 2 0.44 %
Sajóréde 1 0.22 %
Imrikfalva 1 0.22 %
Kisgencs 1 0.22 %
Márkuska 1 0.22 %
Gömörpanyit 1 0.22 %
Csucsom 1 0.22 %
Körtvélyes 1 0.22 %
Barka 1 0.22 %
Szilice 1 0.22 %
Szalóc 1 0.22 %
Betlér 1 0.22 %
Pelsőcardó 1 0.22 %
Sztracena 1 0.22 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 46.84 %
Krasznahorkaváralja 63 6.86 %
Hárskút 62 6.75 %
Várhosszúrét 52 5.66 %
Csetnek 23 2.51 %
Berzéte 22 2.40 %
Pelsőc 22 2.40 %
Sebespatak 20 2.18 %
Kisgencs 20 2.18 %
Jólész 19 2.07 %
Szádalmás 16 1.74 %
Dernő 15 1.63 %
Nagyveszverés 14 1.53 %
Csucsom 14 1.53 %
Özörény 13 1.42 %
Tornagörgő 13 1.42 %
Oláhpatak 12 1.31 %
Barka 11 1.20 %
Rozsnyórudna 11 1.20 %
Nagyszabos 10 1.09 %
Sajóréde 10 1.09 %
Szalóc 9 0.98 %
Betlér 9 0.98 %
Dobsina 9 0.98 %
Andrási 9 0.98 %
Szilice 8 0.87 %
Kuntapolca 8 0.87 %
Pétermány 6 0.65 %
Beretke 6 0.65 %
Annafalva 6 0.65 %
Restér 5 0.54 %
Körtvélyes 5 0.54 %
Rekenyeújfalu 5 0.54 %
Gömörhosszúszó 5 0.54 %
Gecelfalva 5 0.54 %
Gömörpanyit 5 0.54 %
Lucska 5 0.54 %
Alsósajó 5 0.54 %
Martonháza 4 0.44 %
Kecső 4 0.44 %
Berzétekőrös 4 0.44 %
Szabados 4 0.44 %
Rozsfalva 4 0.44 %
Kiskovácsvágása 4 0.44 %
Csoltó 3 0.33 %
Gócs 3 0.33 %
Kisfeketepatak 3 0.33 %
Henckó 3 0.33 %
Melléte 3 0.33 %
Hámosfalva 3 0.33 %
Márkuska 2 0.22 %
Felsősajó 2 0.22 %
Sztracena 2 0.22 %
Szádvárborsa 2 0.22 %
Jablonca 2 0.22 %
Berdárka 1 0.11 %
Lekenye 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 24.85 %
Andrási 40 12.27 %
Krasznahorkaváralja 16 4.91 %
Alsósajó 12 3.68 %
Csetnek 12 3.68 %
Kisfeketepatak 11 3.37 %
Nagyszabos 11 3.37 %
Dobsina 9 2.76 %
Sebespatak 8 2.45 %
Rekenyeújfalu 8 2.45 %
Restér 7 2.15 %
Pelsőc 5 1.53 %
Berzéte 5 1.53 %
Rozsfalva 5 1.53 %
Oláhpatak 4 1.23 %
Sajóréde 4 1.23 %
Felsősajó 4 1.23 %
Nagyveszverés 4 1.23 %
Gömörpanyit 3 0.92 %
Özörény 3 0.92 %
Barka 3 0.92 %
Szabados 3 0.92 %
Imrikfalva 3 0.92 %
Várhosszúrét 2 0.61 %
Annafalva 2 0.61 %
Jólész 2 0.61 %
Márkuska 2 0.61 %
Csoltó 2 0.61 %
Henckó 1 0.31 %
Szalóc 1 0.31 %
Kiskovácsvágása 1 0.31 %
Pelsőcardó 1 0.31 %
Jablonca 1 0.31 %
Tornagörgő 1 0.31 %
Kuntapolca 1 0.31 %
Hárskút 1 0.31 %
Beretke 1 0.31 %
Betlér 1 0.31 %
Melléte 1 0.31 %
Lekenye 1 0.31 %
Gócs 1 0.31 %
Gacsalk 1 0.31 %
Kisszabos 1 0.31 %
Csucsom 1 0.31 %
Martonháza 1 0.31 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 45.52 %
Várhosszúrét 223 11.41 %
Krasznahorkaváralja 199 10.18 %
Hárskút 113 5.78 %
Jólész 92 4.71 %
Berzéte 88 4.50 %
Szádalmás 82 4.19 %
Tornagörgő 76 3.89 %
Berzétekőrös 69 3.53 %
Jablonca 65 3.32 %
Szilice 58 2.97 %
Csucsom 54 2.76 %
Gömörhosszúszó 53 2.71 %
Pelsőc 51 2.61 %
Dernő 46 2.35 %
Rozsnyórudna 45 2.30 %
Szalóc 39 1.99 %
Özörény 36 1.84 %
Körtvélyes 35 1.79 %
Barka 32 1.64 %
Kuntapolca 27 1.38 %
Csetnek 25 1.28 %
Sebespatak 25 1.28 %
Nagyveszverés 24 1.23 %
Lekenye 22 1.13 %
Betlér 20 1.02 %
Kecső 19 0.97 %
Andrási 19 0.97 %
Rekenyeújfalu 19 0.97 %
Szádvárborsa 16 0.82 %
Melléte 16 0.82 %
Csoltó 16 0.82 %
Dobsina 16 0.82 %
Martonháza 14 0.72 %
Kiskovácsvágása 11 0.56 %
Beretke 11 0.56 %
Oláhpatak 10 0.51 %
Lucska 10 0.51 %
Kisgencs 9 0.46 %
Alsósajó 9 0.46 %
Páskaháza 9 0.46 %
Szabados 9 0.46 %
Pelsőcardó 7 0.36 %
Gömörpanyit 7 0.36 %
Gócs 6 0.31 %
Felsősajó 5 0.26 %
Sajóréde 5 0.26 %
Nagyszabos 4 0.20 %
Henckó 3 0.15 %
Gacsalk 3 0.15 %
Imrikfalva 3 0.15 %
Sztracena 2 0.10 %
Hámosfalva 1 0.05 %
Rozsfalva 1 0.05 %
Restér 1 0.05 %
Berdárka 1 0.05 %
Annafalva 1 0.05 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 21.62 %
Nagyszabos 150 9.89 %
Alsósajó 87 5.74 %
Dobsina 64 4.22 %
Csetnek 62 4.09 %
Sebespatak 56 3.69 %
Szalóc 52 3.43 %
Oláhpatak 52 3.43 %
Nagyveszverés 50 3.30 %
Krasznahorkaváralja 42 2.77 %
Pelsőc 42 2.77 %
Rekenyeújfalu 35 2.31 %
Rozsfalva 32 2.11 %
Gömörpanyit 32 2.11 %
Restér 30 1.98 %
Kuntapolca 26 1.71 %
Sajóréde 26 1.71 %
Szabados 26 1.71 %
Kisfeketepatak 25 1.65 %
Özörény 23 1.52 %
Betlér 22 1.45 %
Jablonca 22 1.45 %
Tornagörgő 19 1.25 %
Martonháza 18 1.19 %
Rozsnyórudna 17 1.12 %
Szádvárborsa 16 1.05 %
Szilice 15 0.99 %
Berzéte 15 0.99 %
Imrikfalva 14 0.92 %
Gecelfalva 12 0.79 %
Szádalmás 12 0.79 %
Páskaháza 11 0.73 %
Gömörhosszúszó 11 0.73 %
Kisgencs 11 0.73 %
Kecső 11 0.73 %
Felsősajó 10 0.66 %
Várhosszúrét 9 0.59 %
Henckó 9 0.59 %
Csoltó 8 0.53 %
Hárskút 8 0.53 %
Csucsom 8 0.53 %
Andrási 8 0.53 %
Hámosfalva 8 0.53 %
Körtvélyes 8 0.53 %
Gócs 7 0.46 %
Márkuska 7 0.46 %
Gacsalk 6 0.40 %
Pelsőcardó 6 0.40 %
Berzétekőrös 6 0.40 %
Beretke 6 0.40 %
Barka 6 0.40 %
Jólész 4 0.26 %
Annafalva 3 0.20 %
Lekenye 3 0.20 %
Lucska 2 0.13 %
Sztracena 2 0.13 %
Kisszabos 2 0.13 %
Kiskovácsvágása 2 0.13 %
Pétermány 2 0.13 %
Berdárka 1 0.07 %
Dernő 1 0.07 %
Melléte 1 0.07 %
Rozsnyó 325 31.68 %
Pelsőc 138 13.45 %
Várhosszúrét 65 6.34 %
Rozsnyórudna 38 3.70 %
Jablonca 33 3.22 %
Krasznahorkaváralja 32 3.12 %
Körtvélyes 31 3.02 %
Kecső 26 2.53 %
Berzéte 25 2.44 %
Dobsina 24 2.34 %
Nagyveszverés 24 2.34 %
Tornagörgő 21 2.05 %
Rekenyeújfalu 19 1.85 %
Betlér 18 1.75 %
Szilice 17 1.66 %
Hárskút 17 1.66 %
Kuntapolca 17 1.66 %
Szalóc 17 1.66 %
Gömörhosszúszó 16 1.56 %
Henckó 15 1.46 %
Barka 14 1.36 %
Sebespatak 13 1.27 %
Szabados 13 1.27 %
Csoltó 13 1.27 %
Nagyszabos 13 1.27 %
Csetnek 13 1.27 %
Dernő 12 1.17 %
Jólész 11 1.07 %
Özörény 10 0.97 %
Andrási 10 0.97 %
Gömörpanyit 10 0.97 %
Berzétekőrös 9 0.88 %
Alsósajó 9 0.88 %
Melléte 8 0.78 %
Oláhpatak 8 0.78 %
Szádalmás 8 0.78 %
Pelsőcardó 7 0.68 %
Kisgencs 7 0.68 %
Beretke 6 0.58 %
Restér 6 0.58 %
Csucsom 5 0.49 %
Gócs 5 0.49 %
Szádvárborsa 5 0.49 %
Gacsalk 4 0.39 %
Felsősajó 4 0.39 %
Imrikfalva 4 0.39 %
Sajóréde 4 0.39 %
Lucska 4 0.39 %
Hámosfalva 3 0.29 %
Páskaháza 3 0.29 %
Martonháza 3 0.29 %
Lekenye 3 0.29 %
Kiskovácsvágása 3 0.29 %
Kisfeketepatak 3 0.29 %
Rozsfalva 2 0.19 %
Pétermány 2 0.19 %
Annafalva 2 0.19 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Kisszabos 1 0.10 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 29.34 %
Rozsnyó 339 27.79 %
Nagyszabos 128 10.49 %
Oláhpatak 118 9.67 %
Alsósajó 96 7.87 %
Nagyveszverés 83 6.80 %
Sajóréde 68 5.57 %
Betlér 62 5.08 %
Felsősajó 56 4.59 %
Imrikfalva 44 3.61 %
Csetnek 43 3.52 %
Gócs 37 3.03 %
Sztracena 29 2.38 %
Kisfeketepatak 28 2.30 %
Henckó 25 2.05 %
Rekenyeújfalu 19 1.56 %
Pelsőc 17 1.39 %
Restér 15 1.23 %
Sebespatak 15 1.23 %
Gecelfalva 13 1.07 %
Berzéte 13 1.07 %
Andrási 12 0.98 %
Szabados 11 0.90 %
Martonháza 11 0.90 %
Rozsnyórudna 10 0.82 %
Gacsalk 9 0.74 %
Kisgencs 7 0.57 %
Krasznahorkaváralja 7 0.57 %
Szádalmás 6 0.49 %
Rozsfalva 5 0.41 %
Várhosszúrét 5 0.41 %
Gömörpanyit 5 0.41 %
Márkuska 4 0.33 %
Csucsom 4 0.33 %
Pétermány 3 0.25 %
Körtvélyes 3 0.25 %
Annafalva 3 0.25 %
Kuntapolca 2 0.16 %
Tornagörgő 2 0.16 %
Berzétekőrös 2 0.16 %
Csoltó 2 0.16 %
Hámosfalva 2 0.16 %
Özörény 2 0.16 %
Beretke 1 0.08 %
Jablonca 1 0.08 %
Pelsőcardó 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Berdárka 1 0.08 %
Lucska 1 0.08 %
Gömörhosszúszó 1 0.08 %
Kisszabos 1 0.08 %
Dernő 1 0.08 %
Hárskút 1 0.08 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 38.68 %
Dobsina 43 6.76 %
Krasznahorkaváralja 31 4.87 %
Nagyveszverés 31 4.87 %
Csetnek 30 4.72 %
Nagyszabos 24 3.77 %
Pelsőc 24 3.77 %
Rozsnyórudna 21 3.30 %
Andrási 21 3.30 %
Betlér 20 3.14 %
Alsósajó 16 2.52 %
Rekenyeújfalu 15 2.36 %
Tornagörgő 14 2.20 %
Szádalmás 13 2.04 %
Oláhpatak 12 1.89 %
Jólész 12 1.89 %
Dernő 10 1.57 %
Csucsom 10 1.57 %
Berzéte 10 1.57 %
Sebespatak 9 1.42 %
Szilice 8 1.26 %
Lekenye 8 1.26 %
Lucska 8 1.26 %
Özörény 7 1.10 %
Martonháza 7 1.10 %
Barka 7 1.10 %
Várhosszúrét 7 1.10 %
Hárskút 7 1.10 %
Kisfeketepatak 6 0.94 %
Imrikfalva 6 0.94 %
Henckó 6 0.94 %
Gócs 6 0.94 %
Kiskovácsvágása 5 0.79 %
Kisszabos 5 0.79 %
Szabados 5 0.79 %
Körtvélyes 4 0.63 %
Felsősajó 4 0.63 %
Hámosfalva 4 0.63 %
Rozsfalva 4 0.63 %
Gömörpanyit 4 0.63 %
Csoltó 4 0.63 %
Gacsalk 4 0.63 %
Beretke 3 0.47 %
Melléte 3 0.47 %
Márkuska 3 0.47 %
Kisgencs 3 0.47 %
Kecső 3 0.47 %
Berzétekőrös 2 0.31 %
Restér 2 0.31 %
Páskaháza 2 0.31 %
Sajóréde 2 0.31 %
Kuntapolca 2 0.31 %
Pelsőcardó 2 0.31 %
Jablonca 2 0.31 %
Gömörhosszúszó 2 0.31 %
Szádvárborsa 1 0.16 %
Szalóc 1 0.16 %
Pétermány 1 0.16 %
Gecelfalva 1 0.16 %
Annafalva 1 0.16 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 19.90 %
Dobsina 75 9.82 %
Felsősajó 61 7.98 %
Oláhpatak 35 4.58 %
Andrási 34 4.45 %
Sajóréde 31 4.06 %
Nagyveszverés 27 3.53 %
Nagyszabos 23 3.01 %
Kisfeketepatak 20 2.62 %
Gócs 18 2.36 %
Sebespatak 16 2.09 %
Betlér 14 1.83 %
Csetnek 13 1.70 %
Kisgencs 13 1.70 %
Pelsőc 12 1.57 %
Sztracena 12 1.57 %
Alsósajó 10 1.31 %
Restér 9 1.18 %
Imrikfalva 9 1.18 %
Henckó 7 0.92 %
Szabados 7 0.92 %
Gömörpanyit 7 0.92 %
Rozsnyórudna 7 0.92 %
Rekenyeújfalu 7 0.92 %
Krasznahorkaváralja 6 0.79 %
Márkuska 6 0.79 %
Pelsőcardó 6 0.79 %
Beretke 6 0.79 %
Hárskút 5 0.65 %
Körtvélyes 5 0.65 %
Jólész 4 0.52 %
Csucsom 4 0.52 %
Dernő 4 0.52 %
Berzéte 4 0.52 %
Rozsfalva 4 0.52 %
Özörény 4 0.52 %
Várhosszúrét 4 0.52 %
Gecelfalva 4 0.52 %
Tornagörgő 4 0.52 %
Csoltó 3 0.39 %
Szádalmás 3 0.39 %
Gacsalk 3 0.39 %
Berzétekőrös 2 0.26 %
Martonháza 2 0.26 %
Lucska 2 0.26 %
Gömörhosszúszó 2 0.26 %
Szádvárborsa 2 0.26 %
Szalóc 2 0.26 %
Kisszabos 2 0.26 %
Melléte 1 0.13 %
Annafalva 1 0.13 %
Pétermány 1 0.13 %
Barka 1 0.13 %
Kuntapolca 1 0.13 %
Hámosfalva 1 0.13 %
Lekenye 1 0.13 %
Berdárka 1 0.13 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 67.17 %
Csetnek 56 6.07 %
Betlér 35 3.79 %
Krasznahorkaváralja 29 3.14 %
Pelsőc 23 2.49 %
Nagyszabos 21 2.28 %
Nagyveszverés 20 2.17 %
Dobsina 18 1.95 %
Várhosszúrét 15 1.63 %
Berzéte 14 1.52 %
Sebespatak 11 1.19 %
Oláhpatak 10 1.08 %
Csucsom 10 1.08 %
Sajóréde 10 1.08 %
Szádalmás 9 0.98 %
Jólész 9 0.98 %
Andrási 9 0.98 %
Gömörpanyit 8 0.87 %
Rozsnyórudna 8 0.87 %
Hárskút 7 0.76 %
Szilice 6 0.65 %
Dernő 6 0.65 %
Szabados 6 0.65 %
Gócs 6 0.65 %
Barka 5 0.54 %
Rekenyeújfalu 5 0.54 %
Henckó 5 0.54 %
Restér 5 0.54 %
Alsósajó 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Felsősajó 4 0.43 %
Lucska 4 0.43 %
Kuntapolca 4 0.43 %
Kisgencs 3 0.33 %
Hámosfalva 3 0.33 %
Gacsalk 3 0.33 %
Szalóc 3 0.33 %
Lekenye 3 0.33 %
Tornagörgő 3 0.33 %
Szádvárborsa 2 0.22 %
Martonháza 2 0.22 %
Rozsfalva 2 0.22 %
Berdárka 2 0.22 %
Körtvélyes 2 0.22 %
Annafalva 2 0.22 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Csoltó 1 0.11 %
Berzétekőrös 1 0.11 %
Imrikfalva 1 0.11 %
Sztracena 1 0.11 %
Özörény 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Kisfeketepatak 1 0.11 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 23.71 %
Nagyszabos 178 20.89 %
Csetnek 85 9.98 %
Szabados 80 9.39 %
Nagyveszverés 50 5.87 %
Sebespatak 45 5.28 %
Rekenyeújfalu 45 5.28 %
Dobsina 41 4.81 %
Betlér 38 4.46 %
Pelsőc 35 4.11 %
Martonháza 34 3.99 %
Oláhpatak 34 3.99 %
Alsósajó 28 3.29 %
Rozsfalva 25 2.93 %
Restér 22 2.58 %
Márkuska 18 2.11 %
Sajóréde 17 2.00 %
Jablonca 16 1.88 %
Kisgencs 16 1.88 %
Krasznahorkaváralja 15 1.76 %
Henckó 14 1.64 %
Kisszabos 13 1.53 %
Gecelfalva 13 1.53 %
Felsősajó 12 1.41 %
Hámosfalva 12 1.41 %
Gócs 12 1.41 %
Rozsnyórudna 11 1.29 %
Kisfeketepatak 11 1.29 %
Andrási 9 1.06 %
Gacsalk 8 0.94 %
Tornagörgő 7 0.82 %
Kuntapolca 7 0.82 %
Berzéte 7 0.82 %
Gömörpanyit 7 0.82 %
Várhosszúrét 5 0.59 %
Szilice 5 0.59 %
Berdárka 4 0.47 %
Pétermány 4 0.47 %
Imrikfalva 4 0.47 %
Annafalva 3 0.35 %
Sztracena 2 0.23 %
Körtvélyes 2 0.23 %
Özörény 2 0.23 %
Berzétekőrös 2 0.23 %
Csucsom 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Beretke 1 0.12 %
Jólész 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Páskaháza 1 0.12 %
Szádalmás 1 0.12 %
Lucska 1 0.12 %
Barka 1 0.12 %
Dernő 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Hárskút 1 0.12 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 12.48 %
Csetnek 48 3.61 %
Nagyszabos 32 2.41 %
Sebespatak 24 1.80 %
Nagyveszverés 22 1.65 %
Dobsina 21 1.58 %
Oláhpatak 21 1.58 %
Pelsőc 20 1.50 %
Szabados 18 1.35 %
Kisfeketepatak 13 0.98 %
Kuntapolca 12 0.90 %
Krasznahorkaváralja 12 0.90 %
Rekenyeújfalu 11 0.83 %
Gacsalk 11 0.83 %
Martonháza 10 0.75 %
Kisgencs 10 0.75 %
Hámosfalva 9 0.68 %
Rozsnyórudna 9 0.68 %
Betlér 9 0.68 %
Felsősajó 7 0.53 %
Alsósajó 7 0.53 %
Restér 7 0.53 %
Várhosszúrét 7 0.53 %
Pelsőcardó 6 0.45 %
Gecelfalva 6 0.45 %
Andrási 5 0.38 %
Henckó 5 0.38 %
Beretke 4 0.30 %
Sajóréde 4 0.30 %
Tornagörgő 4 0.30 %
Imrikfalva 3 0.23 %
Szilice 3 0.23 %
Berzétekőrös 3 0.23 %
Berzéte 3 0.23 %
Pétermány 3 0.23 %
Szádalmás 3 0.23 %
Jólész 2 0.15 %
Márkuska 2 0.15 %
Csucsom 2 0.15 %
Sztracena 2 0.15 %
Páskaháza 2 0.15 %
Rozsfalva 2 0.15 %
Gócs 1 0.08 %
Gömörhosszúszó 1 0.08 %
Körtvélyes 1 0.08 %
Melléte 1 0.08 %
Kiskovácsvágása 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Csoltó 1 0.08 %
Özörény 1 0.08 %
Kisszabos 1 0.08 %
Berdárka 1 0.08 %
Dernő 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 44.87 %
Nagyveszverés 34 3.56 %
Krasznahorkaváralja 32 3.35 %
Szádalmás 28 2.93 %
Betlér 26 2.72 %
Pelsőc 21 2.20 %
Hárskút 21 2.20 %
Szádvárborsa 20 2.09 %
Csetnek 20 2.09 %
Sebespatak 19 1.99 %
Berzéte 18 1.88 %
Jólész 18 1.88 %
Nagyszabos 18 1.88 %
Özörény 18 1.88 %
Várhosszúrét 17 1.78 %
Dobsina 17 1.78 %
Tornagörgő 17 1.78 %
Kisgencs 14 1.46 %
Csucsom 14 1.46 %
Gócs 13 1.36 %
Alsósajó 12 1.26 %
Rozsnyórudna 12 1.26 %
Rekenyeújfalu 12 1.26 %
Andrási 12 1.26 %
Körtvélyes 10 1.05 %
Gömörpanyit 10 1.05 %
Berzétekőrös 9 0.94 %
Dernő 9 0.94 %
Oláhpatak 9 0.94 %
Henckó 9 0.94 %
Sajóréde 9 0.94 %
Jablonca 8 0.84 %
Kuntapolca 8 0.84 %
Szalóc 7 0.73 %
Kecső 7 0.73 %
Szilice 6 0.63 %
Felsősajó 6 0.63 %
Kisfeketepatak 5 0.52 %
Gömörhosszúszó 5 0.52 %
Restér 4 0.42 %
Márkuska 4 0.42 %
Imrikfalva 4 0.42 %
Martonháza 3 0.31 %
Csoltó 3 0.31 %
Szabados 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Rozsfalva 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Hámosfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Sztracena 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Beretke 1 0.10 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 46.54 %
Krasznahorkaváralja 60 5.77 %
Pelsőc 45 4.33 %
Berzétekőrös 40 3.85 %
Gömörpanyit 38 3.65 %
Hárskút 37 3.56 %
Özörény 35 3.37 %
Rozsnyórudna 33 3.17 %
Jólész 33 3.17 %
Nagyveszverés 32 3.08 %
Csetnek 27 2.60 %
Gömörhosszúszó 26 2.50 %
Jablonca 23 2.21 %
Szádalmás 22 2.12 %
Tornagörgő 21 2.02 %
Betlér 20 1.92 %
Berzéte 20 1.92 %
Sebespatak 18 1.73 %
Dernő 15 1.44 %
Kecső 14 1.35 %
Rekenyeújfalu 13 1.25 %
Oláhpatak 13 1.25 %
Dobsina 12 1.15 %
Melléte 10 0.96 %
Nagyszabos 9 0.87 %
Andrási 9 0.87 %
Csucsom 9 0.87 %
Szilice 9 0.87 %
Szalóc 9 0.87 %
Sajóréde 8 0.77 %
Kuntapolca 7 0.67 %
Alsósajó 7 0.67 %
Várhosszúrét 7 0.67 %
Gócs 7 0.67 %
Lekenye 5 0.48 %
Csoltó 5 0.48 %
Szabados 5 0.48 %
Kisgencs 5 0.48 %
Lucska 5 0.48 %
Páskaháza 4 0.38 %
Henckó 4 0.38 %
Beretke 4 0.38 %
Pelsőcardó 4 0.38 %