SK
BA
.....

Dévényújfalu

Város

címer zászló
365 13% magyar 1910
293 2% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Devínska Nová Ves
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Pozsonyi járás
kisközség
Más földrajzi nevek:
Althof, Bačnegovice, Bočná cesta, Bukové, Dévényitó (Devínske jazero), Dlhý kopec, Dolné zamajerské, (Dolný ma...
Koordináták:
48.20595169, 16.97854614
Terület:
24,22 km2
Rang:
város
Tszf. magasság:
159 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
00000
Település kód:
529371
Szervezeti azonosító:
603392
Adóazonosító:

Dévényújfalu a szlovák-osztrák határ mentén, a Morva-folyó bal partján, a Mláka-patak mentén, 150 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, a Kis-Kárpátok részét képező Dévényi-hegycsoport északi lábánál, Pozsony központjától 15 km-re északnyugatra, Stomfától 10 km-re délnyugatra. Határának nagy része az Erdőháti-alföld (Alsó Morva-sík kistáj) részét alkotó, 140-165 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő síkvidék. Pozsonyhidegkút központjától délre az erdőborította Dévényi-hegycsoport északi része magasodik, melynek legmagasabb pontját, az 514 méter magas Dévényi-tetőt (Devínska Kobyla) Dévény és Dévényújfalu határán találjuk. Határának 2010-ben 30 %-a (727 ha) volt szántó, 18,7 %-a (453 ha) rét, 17,4 %-a (421 ha) beépített terület és 12,7 %-a (308 ha) erdő. Beépített területének csaknem felét az ország egyik legnagyobb ipartelepe, a Dévényújfalu határában felépült autógyár (Volkswagen) teszi ki (mintegy 170 hektár). Dévényújfalu fontos vasúti csomópont, határában ágaznak el a Pozsonyt az ausztriai Marchegg-gel, illetve a cseh határon lévő Jókúttal (és Prágával) vasútvonalak. Előbbi vasútvonal itt vezet át a Morván Ausztriába az 1848-ban épült vasúti hídon keresztül. Mellékutak kötik össze Dévényen (6 km) keresztül Károlyfaluval (13 km), Lamaccsal (8 km), Pozsonyhidegkúttal (7 km), valamint az 505-ös úton keresztül Stomfával. Gyalogos és kerékpáros híd köti össze a Morva-folyón keresztül a túlparti Schlosshoffal (4 km). Délről Dévény, délkeletről Pozsonyhidegkút és Lamacs, északkeletről Pozsonybeszterce pozsonyi városrészekkel, északról (rövid szakaszon) Pozsonyborostyánkő községgel (Vačková katasztere), nyugatról pedig Marchegg és Engelhartstetten alsó-ausztriai községekkel határos. Nyugati határát (mely egyben államhatárt alkot Szlovákia és Ausztria között) a Morva-folyó alkotja, északkeleti határának egy részét az 505-ös út, délkeleti határának egy részét pedig a pozsony-marcheggi vasútvonal képezi.

Közigazgatás

1972-ig önálló község, azóta Pozsony városrésze a Pozsony – IV. járás (1996-ig a IV. körzet) részeként. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Pozsonyi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után végig a Pozsonyi /később Pozsony-vidéki/ járáshoz tartozott. 1939. márciusától 1945. áprilisáig a Szlovák Államhoz (Pozsony megye, Pozsony-környéki járás) csatolták. Területe 1950 után részben megváltozott: egyes határrészeit Pozsonyhidegkúthoz csatolták, ugyanakkor Pozsonybeszterce határának egy része Dévényújfaluhoz került, összességében 2 %-kal csökkent területe (az 1910/21-es 24,71 km²-ről 24,22 km²-re).

Népesség

2011-ben Dévényújfalunak 15 612 lakosa volt, itt élt Pozsony népességének 3,8 %-a. 2011-ben népességének 92,5 %-a volt szlovák és 1,9 %-a (293 fő) magyar nemzetiségű. A község 16. században betelepült horvát lakossága a 20. század első felében szlovákká vált. 1880-ban még népességének 73,4 %-a, 1910-ben 41,4 %-a volt horvát anyanyelvű. A csehszlovák népszámlálások során már a (cseh)szlovákok abszolút többségét mutatták ki (1921-ben 91,4 %). 1880-1940 között Pozsonyhidegkút népessége duplájára nőtt (1711 főről 3430 főre), csak az 1910-1921 közötti időszakban figyelhető meg csekély mértékű csökkenés (2817 főről 2785 főre). 1880-ban még a népesség 9,7 %-a, 1921-ben már csak 1,5 %-a volt német nemzetiségű. A magyar nemzetiségűek aránya a meginduló asszimiláció révén 1910-re 13 %-ra nőtt, de 1921-ben már csak a népesség 2,2 %-át, 1930-ban 2,4 %-át alkották. Pozsonyhidegkút népessége 1940-1980 között 18,1 %-kal gyarapodott (3430 főről 4051 főre). Az 1980-as évek lakótelep-építésével népessége egyetlen évtized alatt csaknem négyszeresére ugrott (1980-1991 között 4051 főről 15 223 főre). Az 1991-2017 közötti időszakban folyamatosan, de minimális mértékben (4,7 %-os növekedés, 15 223 főről 15 940 főre) nőtt a lakosság száma. A betelepüléssel ismét megjelent Pozsonyhidegkúton a magyar kisebbség, de a magyar nemzetiségűek száma (499 főről 293 főre) és aránya (3,3 %-ról 1,9 %-ra) is folyamatos csökkenést mutat 1991-2011 között. 1921-ben még népességének 96,9 %-a volt római katolikus vallású, 2011-ben 52,4 %-a római katolikus, 3,9 %-a evangélikus vallású és 31,4 %-a felekezeten kívüli. A holokausztig izraelita vallású közösség is élt itt (1910-ben 76 fő, 1921-ben 39 fő, 1940-ben 32 fő). Népsűrűsége 2011-ben 645 fő/km², a főváros átlagának mintegy fele volt. A népesség 61,2 %-a élt a két különálló lakótelepen (Podhorské 5423 fő, Kostolné 4125 fő), 33,4 %-a (a részben szintén lakótelepi jellegű) régi településközpontban (5210 fő), 4,7 %-a (727 fő) a vasúton túlra eső településrészen (Kolónia, Paulinské). Lakott külterülete a településközponttól 4,5 km-re északra, a břeclavi vasútvonal mentén található, hétvégi házas beépítésű Dévényitó (Devínske jazero, 71 fő).

Történelem

Első írásos említése 1451-ből származik. A középkorban Dévény várának szolgálófaluja volt. A 16. században az oszmán előrenyomulás elől menekülő horvátok telepedtek le a faluban. Templomát 1580-ban a Szentlélek tiszteletére szentelték. A 16. század végén a pozsonyi jezsuiták birtokába került. 1635-től Dévény várával együtt a Pálffy család Pozsony vármegyei óriásbirtokának része lett. A Rákóczi-szabadságharc idején a labancok kifosztották és felégették a falut. 1713-ban alakult önálló egyházközséggé. 1735-ben vámhivatal (harmincadállomás) létesült. 1805-ben az átvonuló napóleoni csapatok több embert megöltek, köztük a helyi plébánost is. 1831-ben kolerajárvány pusztított a faluban, melynek 107 áldozata volt. 1848-ban megépült a Pozsonyt Marchegg-gel összekötő vasútvonal a Morva hídjával és vasútállomással Dévényújfaluban. 1849-ben, 1866-ban és 1870-ben a község egy része leégett. 1851-ben Fényes Elek monográfiájában kiemeli az itt található kövületeket. 1867-ig híd kötötte össze a szemközti Schlosshof-kastéllyal. A vasútvonal, a helyi mészkő- és agyagkitermelés magával vonta az ipar fejlődését: 1870-ben téglagyár, 1916-ban szeszfőzde kezdte meg működését, de vízimalom és két mészgyár is működött a községben (a Mittelmann- és a Stockerau-féle mészgyárak, előbbi 1897-1932 között, utóbbi 1870-1944 között üzemelt). A 19. század második és a 20. század első felében zsidó közösség is élt a településen, melynek a század elején már imaháza és zsidó temetője is volt. 1877-ben tűzoltóegylet, 1891-ben postahivatal létesült. 1889-1900 között megépült a Pozsonyt a cseh határral összekötő vasútvonal. 1897-ben a község megvásárolta a Pálffy-kúriát és iskolát rendezett be az épületben (1953-ig). 1920-ig Pozsony vármegye Pozsonyi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. A csehszlovák légió a vasútvonalat védő magyar csapatokkal vívott tűzharc után 1918. december 31-én szállta meg a községet. Az 1920-as években a vasúton túl, a téglagyár mellett létrejött a cseh tisztviselők és vasúti alkalmazottak számára a Kolónia településrész. 1926-ban új iskolát létesítettek a községben (Masaryk-iskola). 1926-1933 között kiterjedt avar-szláv temetőt (883 sírral) tártak fel. 1938. októberében a szomszédos Dévényt a Német Birodalom annektálta. 1939. márciusától 1945. áprilisáig a fasiszta szlovák bábállam része volt. Ebben az időszakban zsidó lakosságát (1940-ben 32 fő) koncentrációs táborba hurcolták. A község 1945. április 6-án szabadult fel. 1950 után a határ közelsége miatt hátrányos helyzetbe került, a Morva-folyótól a műszaki határzár választotta el (1989. decemberében bontották le). 1972. január 1-jén Pozsonyhoz csatolták. 1974-ben hozták létre Dévényújfalu és Pozsonybeszterce határán a BAZ (Pozsonyi Gépjárműgyár) üzemét. 1979-83 között a Dévényi-tető északi oldalán légvédelmi rakétasilót létesítettek. Az 1970-es évek végén a régi községközpont egy részének lebontásával megkezdődött itt is a lakótelep-építés (Stred-lakótelep), ezt az Eisner utca két oldalán az 1988-ban átadott Kostolné-, majd a következő évben a Podhorné-lakótelepek követték. Az 1980-as években csaknem négyszeresére nőtt a városrész lakosságszáma (1980-1991 között 4051 főről 15 223 főre). 1981-ben átadták az új vasútállomás épületét. 1991-ben a Volkswagen multinacionális nagyvállalat kezére jutott az autógyár, melyet 2011-ben tovább bővítettek, kapacitását 200 ezer járműről a duplájára növelve. 2012. augusztus 11-én átadták a Morva-folyón épült új gyalogos- és kerékpároshidat („Szabadság hídja”).

Mai jelentősége

Pozsonyhidegkúton található Szlovákia egyik legjelentősebb ipari üzeme és legnagyobb autógyára, a Volkswagen (volt BAZ) gyára, mely 2015-ben 10 800 dolgozót foglalkoztatott és 397 ezer személyautót állított elő. Téglagyára az 1990-es években megszűnt. A városrészben autóipari szakközépiskola és két szlovák tannyelvű alapiskola található. Itt működik a szlovákiai horvát kultúra múzeuma. A Szentlélek tiszteletére szentelt római katolikus temploma a 16. század elején épült reneszánsz stílusban. A 18. században barokk stílusban újították meg, de eredeti stílusjegyeit ma is őrzi. Az egykori vámház épülete és a Pálffy-kúria a 18. században épült. A Szent Flórián-kápolna 1883-ban, a Szent Márk-kápolna 1884-ben, a Nepomuki Szent János-kápolna 1911-ben épült. Szakrális kisemlékei közül legrégebbi a kolerajárvány emlékére emelt Szűz Mária-oszlop (1839) a legrégebbi, Nepomuki Szent János szobrát (1731) a pozsonyi városi múzeumba szállították, helyén ma másolat áll. A Dévényi-hegycsoport Dévényújfaluhoz tartozó része a Kis-Kárpátok Tájvédelmi Körzet része, a településközpont fölé magasodó Sandberg kedvelt geológiai bemutatóhely (tanösvény és harmadidőszaki kövület-lelőhely) és 1964 óta természetvédelmi rezervátum (ma a Dévényi-tető Rezervátum része).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

DIVIN ÚJFALU. Horvát falu Poson Vármegyében, földes Ura Gróf Pálfy Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Khobl hegyéhez, és Morava vizéhez közel, határja jó gabonát terem, ’s árpát is, réttyei hasznosak, bora is van, piatza Posonban, fája elég, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Ujfalu (Dévén), (Theben-Neudorf), (Nova-Vesz), Poson m. tót falu, a cs. kir. Schlosshof mulató kastélyhoz vezető utban, a Morva mellett. Van kath. paroch. temploma, 1188 kath. lak., harminczad hivatala. A magas Kobel hegynek északi oldali határában esik, s benne is mint Hidegkút felé sok kővé vált tengeri csigákat találhatni. F. u. h. Pálffy. Ut. post. Poson.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Dévény-Újfalu mészégető-telepe nagy mennyiségben szállítja termelvényét Bécsbe, Ausztriába és Morvaországba. (....) Odább következik Magasfalu a Morva közelében, alább Dévény-Újfalu régi templommal és nagy mészégető kemenczével. (....) Dévény-Újfalu vidéke pedig kövűleteiről és ásatag leleteiről Európaszerte nevezetes.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Dévényujfalu, a Morvavölgyben fekvő kisközség, a hol körjegyzőségi székhely is van. Házainak 343, lakosainak 2900 a száma, a kik nagyobb részben horvátajkúak és róm. kath. vallásúak. Dévény várának volt a tartozéka és a XVI. század végén, a Zsigray-grófok kihaltával a pozsonyi jezsuiták birtokába került, a kik itt nyaralót is építtettek, mely még fennáll. 1867-ig itt a Morván át híd vezetett a túlsó partra, osztrák területre, a schlosshofi császári kastélyhoz. Harminczad-hivatala még a mult század elején fennállott. A pálosoknak is volt itt zárdájuk. A horvátok a török háborúk alatt telepedtek ide. Földesurai már a XVIII. század közepén a Pálffyak voltak és ma is Pálffy Miklós herczegnek van itt nagyobb birtoka. A Rákóczy-féle felkelés idejében a lakosokat a császáriak kifosztották és a falut felperzselték. A katholikus templom Árpád-korabeli emlék. Szentélye a XVI. század első felében épült. A község sokat szenvedett a gyakori árvízektől. Emlitést érdemlő gyárai: a Wienerbergi társaság téglagyára, a Stockeraui társaság mészgyára, Mittelman és társa mészgyára és a szeszgyár. Ide tartoznak Alsó- és Felsőmajor és Kőbánya telep is. A községnek van postája, távírója és vasúti állomása.

Magyar Katolikus Lexikon

Dévényújfalu, v. Pozsony vm. (Devínska Nova Ves, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. stomfai esp. ker-ében. -1713: alapították. Tp-át 1580 k. a Szentlélek tiszt. sztelték. Kegyura 1880: Pálffy Antal hg. Anyanyelve 1840: szl.; 1910: horvát, szl., m., ném. ** Némethy 1894:70. - Gerecze II:654. - Schem. Strig. 1917:191.

Helységnévtár

Ujfalu (Dévény) (Dévényujfalu, Theben-Neudorf, Tebenska Wes), RK. 1645 Esztergom, ág. 3 - , ref. 1 - , izr. 61 Stomfa, egyéb 1 -.

Névelőfordulások
1773
Divin-Uj-Falu, Dévén-Uj-Falu, Theeben-Neudorf, Nowa Wass [!]
1786
Diwén-Ujfalu
1808
Devény-Újfalu, Theben-Neudorf, Nowá Wes
1863
Dévényújfalu
1920
Devínska Nová Ves

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Novoveská) 17/A
Telefon:

Honlap: devinskanovaves.sk
Polgármester:
Krajčír Dárius (SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA)

Képviselő-testület:
Tešovič Rastislav (Független)
Veslárová Veronika (Független)
Hlaváčová Lenka (Független)
Smolinský Zoroslav (Független)
Antal Miroslav (Független)
Kolega Peter (Független)
Žatko Ján (KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Jankovič Adrián (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Janatová Beata (SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA)
Kraváriková Bronislava (SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA)
Tittel Jozef (SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA)
Kovarik Andrej (Zmena zdola, DÚ)
Független 50% Független 6 képviselö 8% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö 8% Progresívne Slovensko, SPOLU 1 képviselö SaS, SME... 25% SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA 3 képviselö 8% Zmena zdola, DÚ 1 képviselö 12 képviselö
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Novoveská 17/A

Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava

Jána Jonáša 5

DENOVA - príspevková organizácia

Eisnerova 25

ISTRA CENTRUM

Hradištná 43

Základná škola, I. Bukovčana 3, Bratislava

Ivana Bukovčana 3

Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.

Milana Marečka 18

Základná škola

Pavla Horova 16

Základná umelecká škola

Istrijská 22

DNV ŠPORT, spol. s r.o.

Istrijská 6

Materská škola, Pavla Horova 3, Bratislava

Pavla Horova 3

Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava

Milana Marečka 20

Alapiskola

Ivana Bukovčana 3

Alapiskola

Pavla Horova 16

Óvoda

Milana Marečka 20

Óvoda

Pavla Horova 3

SOŠ

Jána Jonáša 5

Anyakönyvi Hivatal

Novoveská 17/A

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 1711
magyarok 18 1%
szlovákok 271 16%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 166 10%
lengyelek 0 0%
egyéb 1256 73%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2817
magyarok 365 13%
szlovákok 917 33%
ruszinok 2 0%
romák 47 2%
ukránok 0 0%
csehek 120 4%
németek 201 7%
lengyelek 0 0%
egyéb 1165 41%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2785
magyarok 61 2%
szlovákok 2545 91%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 42 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 137 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 15223
magyarok 499 3%
szlovákok 14090 93%
ruszinok 8 0%
romák 56 0%
ukránok 15 0%
csehek 330 2%
németek 18 0%
lengyelek 20 0%
egyéb 50 0%
ismeretlen 137 1%
összlétszám 15502
magyarok 369 2%
szlovákok 14487 93%
ruszinok 5 0%
romák 11 0%
ukránok 17 0%
csehek 264 2%
németek 23 0%
lengyelek 16 0%
egyéb 28 0%
ismeretlen 282 2%
összlétszám 15612
magyarok 293 2%
szlovákok 14448 93%
ruszinok 21 0%
romák 8 0%
ukránok 17 0%
csehek 218 1%
németek 29 0%
lengyelek 20 0%
egyéb 197 1%
ismeretlen 361 2%


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 14543
Választási részvétel: 44.3 %
Kiadott boríték: 6442
Bedobott boríték: 6437

Polgármester

Érvényes szavazólap: 6255
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Krajčír Dárius 3170 50.68 % SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA
Tešovič Rastislav 2093 33.46 % Független
Hanulík Peter 536 8.57 % Független
Ružovič Denis 298 4.76 % Független
Bavolár Martin 158 2.53 % Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Tešovič Rastislav 2478 Független
Veslárová Veronika 2129 Független
Hlaváčová Lenka 1847 Független
Jankovič Adrián 1654 Progresívne Slovensko, SPOLU
Žatko Ján 1603 KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Janatová Beata 1550 SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA
Kovarik Andrej 1530 Zmena zdola, DÚ
Smolinský Zoroslav 1518 Független
Kraváriková Bronislava 1481 SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA
Antal Miroslav 1433 Független
Kolega Peter 1428 Független
Tittel Jozef 1404 SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA
Hlaváčová Vanková Dana 1401 Független
Kaňuchová Pátková Jaroslava 1318 SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA
Mózsiová Katarína 1317 SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA
Gašparík Michal 1313 Független
Kočvara Vladimír 1250 Zmena zdola, DÚ
Bardač Róbert 1182 SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA
Rajkovič Peter 1177 KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Griger Jozef 1117 Független
Dobrík Vladimír 1106 SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA
Krug Peter 976 SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA
Kralovič Marek 968 SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA
Ondrej Lukáš 958 SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA
Moravec Alojz 955 KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Mošať Milan 951 SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA
Čurda Michal 945 Független
Brídzik Rudolf 924 SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA
Jankovič Ivan 889 KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Duraj Mikuláš 876 Független
Čeplíková Viera 822 KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Frolek Lubomír 818 KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Horný Andrej 805 Független
Náhlik Milan 783 Független
Bavolár Martin 726 Slovenská ľudová strana (SĽS)
Sabo Martin 691 Független
Rehánková Ľuba 684 Független
Jančovič Ľubomír 641 Független
Madaj Marek 622 Független
Osvald Ján 476 SMER-SD, SNS
Hrdlovič Juraj 426 Független
Dostál Matej 316 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Švec Matej 220 NÁRODNÁ KOALÍCIA

Képviselők

2014
Független 41.67% Független 5 képviselö SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST - HÍD 50.00% SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST - HÍD 6 képviselö LEPŠIA ŠTVRŤ 8.33% LEPŠIA ŠTVRŤ 1 képviselö 12 képviselö
2018
Független 50.00% Független 6 képviselö Progresívne Slovensko, SPOLU 8.33% Progresívne Slovensko, SPOLU 1 képviselö KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 8.33% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA 25.00% SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA 3 képviselö Zmena zdola, DÚ 8.33% Zmena zdola, DÚ 1 képviselö 12 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 14028
Választási részvétel: 20.69 %
Kiadott boríték: 2903
Bedobott boríték: 2903
Választásra jogosult: 14719
Választási részvétel: 16.90 %
Kiadott boríték: 2487
Bedobott boríték: 2485
Választásra jogosult: 14 684
Választási részvétel: 31,17 %
Kiadott boríték: 4 578
Bedobott boríték: 4 571

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 2872
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 4 519
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 1391 48.43 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 579 20.16 % SMER - SD
Daniel Krajcer 451 15.70 % NOVA
Oskar Dobrovodský 201 7.00 % NaS - ns
Jaroslav Paška 61 2.12 % SNS
Rastislav Blaško 46 1.60 % Független
Zdenka Beňová 41 1.43 % ĽS Naše Slovensko
Anton Čulen 35 1.22 % MS
Karol Ondriáš 35 1.22 % KSS
Roman Ruhig 17 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 8 0.28 % PD
Peter Marček 7 0.24 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 640 26.06% SMER - SD
Juraj Droba 1 028 22.75 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Milan Ftáčnik 785 17.37 % Független
Ján Mrva 647 14.32 % Független
Rudolf Kusý 631 13.96 % Független
Pavol Frešo 516 11.42 % Független
Daniel Krajcer 448 9.91 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 197 4.36 % Független
Jozef Uhler 95 2.10 % Független
Natália Hanulíková 59 1.31 % SZS
Martin Jakubec 30 0.66 % Független
Rastislav Blaško 18 0.40 % Független
Lukáš Parízek 17 0.38 % SNS
Jozef Danko 14 0.31 % Független
Andrej Trnovec 11 0.24 % SĽSAH
Jalal Suleiman 10 0.22 % KSS
Ľubomír Kolárik 7 0.15 % SZaSZO
Marián Leinerovič 4 0.09 % NP
Milan Lopašovský 2 0.04 % SMS
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 2762
Érvényes szavazólap: 4 405
Érvényes szavazólap: 4907
# Név Szavazat Százalék Párt
Jana Cigániková 951 34.43% SZ, KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SDKÚ - DS
Igor Bendík 934 33.82% KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS
Martin Berta 817 29.58% SZ, MOST - HÍD, SaS, KDH, SDKÚ - DS, OKS, SMK-MKP
Juraj Kadnár 756 27.37% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ
Vladislav Hečko 588 21.29% NOVA
Iveta Hanulíková 563 20.38% SMER - SD
Mária Dubčeková 550 19.91% SMER - SD
Jaromír Šíbl 473 17.13% Zmena zdola, DÚ
Andrej Kovarik 470 17.02% Zmena zdola, DÚ
Ľuboš Krajčír 414 14.99% NOVA
František Palko 396 14.34% SMER - SD
Radomír Bučák 390 14.12% Független
Vladimír Dulla 381 13.79% Független
Ivan Bielik 301 10.90% ĽS Naše Slovensko
Ján Garaj 202 7.31% SNS
Karol Ondriáš 195 7.06% KSS
Michal Hušek 185 6.70% KDS
Viera Haruštiaková 171 6.19% PD
Denis Svoboda 147 5.32% DÚ, Zmena zdola
Alena Dušatková 145 5.25% 99%
Peter Mikletič 128 4.63% 99%
Igor Strasser 112 4.06% NaS - ns
Jaroslav Hrubý 53 1.92% NP
Andrej Kovarík 1 300 29.51% NOVA, OKS, DÚ, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, SMK-MKP
Veronika Veslárová 1 267 28.76% Független
Juraj Strempek 595 13.51% SNS
Vladimír Mráz 547 12.42% NF
Štefan Sojka 188 4.27% ĽS Naše Slovensko
Villiam Liedl 182 4.13% SZS
Milan Mošať 172 3.90% SME RODINA - Boris Kollár
Štefan Sekáč 126 2.86% SKOK - ELD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD
Jozef Pacacha 28 0.64% NP
Martin Berta 3654 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SZ, OKS, KDH, SMK-MKP, SaS
Igor Bendík 3624 0.00% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH
Jana Cigániková 3576 0.00% SMK-MKP, KDH, OKS, MOST - HÍD, SZ, SDKÚ - DS, SaS
Juraj Kadnár 3448 0.00% SDKÚ - DS, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH, SZ
Iveta Hanulíková 2969 0.00% SMER - SD
Mária Dubčeková 2267 0.00% SMER - SD
Vladimír Dulla 1773 0.00% Független
František Palko 1745 0.00% SMER - SD
Jaromír Šíbl 1729 0.00% DÚ, Zmena zdola
Radomír Bučák 1598 0.00% Független
Vladislav Hečko 1516 0.00% NOVA
Andrej Kovarik 1220 0.00% Zmena zdola, DÚ
Ľuboš Krajčír 1141 0.00% NOVA
Ivan Bielik 890 0.00% ĽS Naše Slovensko
Karol Ondriáš 698 0.00% KSS
Ján Garaj 651 0.00% SNS
Viera Haruštiaková 515 0.00% PD
Denis Svoboda 494 0.00% DÚ, Zmena zdola
Michal Hušek 475 0.00% KDS
Alena Dušatková 392 0.00% 99%
Peter Mikletič 362 0.00% 99%
Igor Strasser 352 0.00% NaS - ns
Jaroslav Hrubý 171 0.00% NP
Andrej Kovarík 1536 31.30% NOVA, OKS, DÚ, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, SMK-MKP
Veronika Veslárová 1359 27.70% Független
Juraj Strempek 610 12.43% SNS
Vladimír Mráz 587 11.96% NF
Štefan Sojka 261 5.32% ĽS Naše Slovensko
Villiam Liedl 199 4.06% SZS
Milan Mošať 179 3.65% SME RODINA - Boris Kollár
Štefan Sekáč 147 3.00% SKOK - ELD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD
Jozef Pacacha 29 0.59% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Dévényújfalu 1 300 84.64 %
Dévény 236 15.36 %
Dévényújfalu 28 96.55 %
Dévény 1 3.45 %
Dévényújfalu 595 97.54 %
Dévény 15 2.46 %
Dévényújfalu 172 96.09 %
Dévény 7 3.91 %
Dévényújfalu 1 267 93.23 %
Dévény 92 6.77 %
Dévényújfalu 182 91.46 %
Dévény 17 8.54 %
Dévényújfalu 547 93.19 %
Dévény 40 6.81 %
Dévényújfalu 126 85.71 %
Dévény 21 14.29 %
Dévényújfalu 188 72.03 %
Dévény 73 27.97 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
19754 36.55%
SNS
9930 18.37%
KSČ
8978 16.61%
KDH
6203 11.48%
SZ
2499 4.62%
DS
2386 4.42%
SSL
1208 2.24%
SD
1031 1.91%
HČSP
670 1.24%
Együttélés-MKDM
632 1.17%
SPV
375 0.69%
Egyéb
375 0.69%
Érvényes szavazatok 54041
HZDS
2449 34.20%
SNS
1449 20.23%
SDĽ
981 13.70%
DS-ODS
406 5.67%
KDH
347 4.85%
SDSS
317 4.43%
ODÚ
309 4.32%
SZS
262 3.66%
SKDH
165 2.30%
SZ
153 2.14%
Együttélés-MKDM
62 0.87%
KSS
48 0.67%
SPI
33 0.46%
Egyéb
180 2.51%
Érvényes szavazatok 7161
HZDS-RSS
1509 23.50%
1199 18.67%
SP-VOĽBA
968 15.08%
KDH
686 10.68%
SNS
668 10.40%
DS
450 7.01%
ZRS
342 5.33%
NS
174 2.71%
SPK
120 1.87%
MK
99 1.54%
KSS
90 1.40%
KSÚ
48 0.75%
HZPCS
46 0.72%
Egyéb
22 0.34%
Érvényes szavazatok 6421
SDK
4052 45.75%
SDĽ
1694 19.13%
HZDS
1363 15.39%
SNS
705 7.96%
SOP
651 7.35%
KSS
116 1.31%
MKP
96 1.08%
NSK
74 0.84%
Egyéb
106 1.20%
Érvényes szavazatok 8857
SDKU
2747 34.91%
SMER
1223 15.54%
HZDS
792 10.06%
ANO
740 9.40%
KDH
480 6.10%
KSS
295 3.75%
SDA
262 3.33%
MKP
257 3.27%
HZD
256 3.25%
SNS
239 3.04%
PSNS
174 2.21%
SZS
87 1.11%
ZAR
81 1.03%
SDĽ
59 0.75%
OKS
42 0.53%
NOSNP
33 0.42%
Egyéb
102 1.30%
Érvényes szavazatok 7869
SDKU DS
2782 40.47%
SMER
1455 21.17%
SNS
646 9.40%
SF
502 7.30%
KDH
462 6.72%
ĽS HZDS
345 5.02%
MKP
201 2.92%
KSS
164 2.39%
ANO
119 1.73%
NADEJ
48 0.70%
OKS
29 0.42%
Egyéb
121 1.76%
Érvényes szavazatok 6874
SDKU DS
2531 29.65%
SMER
1892 22.17%
SaS
1883 22.06%
KDH
645 7.56%
Most-Híd
533 6.24%
SNS
301 3.53%
SDĽ
246 2.88%
ĽS HZDS
146 1.71%
Únia
113 1.32%
LSNS
65 0.76%
Paliho Kapurkova
62 0.73%
KSS
42 0.49%
MKP
12 0.14%
Egyéb
64 0.75%
Érvényes szavazatok 8535
SMER SD
2528 29.69%
SaS
1397 16.41%
SDKU DS
1060 12.45%
OĽaNO
949 11.15%
KDH
737 8.66%
Most-Híd
545 6.40%
SNS
343 4.03%
Zmena zdola DU
272 3.19%
LSNS
107 1.26%
99 Percent
103 1.21%
SSS NM
101 1.19%
SZ
67 0.79%
KSS
48 0.56%
SF
45 0.53%
PaS
44 0.52%
NaS ns
43 0.50%
MKP
14 0.16%
Egyéb
112 1.32%
Érvényes szavazatok 8515
SaS
2473 26.01%
SMER SD
1542 16.22%
OĽANO-NOVA
1503 15.81%
SME RODINA
845 8.89%
#SIEŤ
715 7.52%
Most-Híd
649 6.83%
LSNS
537 5.65%
SNS
513 5.40%
KDH
267 2.81%
SKOK!
150 1.58%
SZS
87 0.92%
SDKU DS
60 0.63%
KSS
39 0.41%
MKP
17 0.18%
Egyéb
110 1.16%
Érvényes szavazatok 9507
Pozsony IV járás
Szlovákia

Bejelentések