SK
RS
.....

Détér

Község

címer zászló
552 100% magyar 1910
363 88% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Détér
Hivatalos szlovák megnevezés:
Gemerské Dechtáre
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Medvesvidék, Ajnácskői-hegység - Északnyugati-Kárpátok, Vajdavár-dombvidék , Gömöri-erdőhát
Más földrajzi nevek:
Bencs-hegy, Füzes-hegy, Füzes-völgy, Kis Telek-völgy, Kutaspuszta, Lebedő-tető, Nagy-Mál, Szár-kő, Szénágpuszta, Szigetárnyékpuszta, Villice-tető, Zúgópuszta
Koordináták:
48.24799347, 20.03663445
Terület:
20,20 km2
Rang:
község
Népesség:
440
Tszf. magasság:
206 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98004
Település kód:
514764
Szervezeti azonosító:
649571

A község a Gömöri-erdőhát és az Ajnácskői-hegység között kis völgyben, a Détéri-patak partján fekszik, Feledtől 12 km-re, Rimaszombattól 24 km-re délre. Zsákfalu, egyetlen, a szomszédos Gesztetéből ide vezető 3 km-es mellékúton közelíthető meg. Maga a falu 205 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, dombos határának mintegy felét erdő borítja, nyugaton az Ajnácskői-hegységhez tartozó Szár-kőig (486 m) terjed. Északról Feled, Gortvakisfalud (Csenyisi kataszter) és Kerekgede, nyugatról Ajnácskő, délről Almágy, Gömörpéterfala és (rövid szakaszon) Dobfenek, keletről pedig Gesztete és Jeszte községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Feledi járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). Területe (20,20 km²) az elmúlt száz évben nem változott.

Népesség

1910-ben 553, 1921-ben 631, 1938-ban pedig 707, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. A periférikus helyzetű falu a 20. század második felében számottevő népességcsökkenésen ment keresztül, 1938-1991 között népességének 30,8 %-át elveszítette, 1991-2011 között további 7,8 %-os népességcsökkenés figyelhető meg (489 főről 451-re). Túlnyomó magyar többségét (2011-ben 85,6 %) napjainkig megőrizte, a szlovák nemzetiségűek aránya 7,5 %- A lakosság mintegy egyhatoda (16,3 %) a roma etnikumhoz tartozik. A lakosság túlnyomó többsége (87,8 %) római katolikus vallású.

Történelem

A falu a tatárdúlás idején keletkezett, amikor az erdei völgyben hullámzó nádasba, mocsárvilágba menekültek az életüket féltő emberek. Évek múltán a mocsár két oldalán házakat építettek, felégették a kiirtott erdőket, s megkezdődött az élet. A települést Deltar alakban említik először 1246-ban. Később, 1427-ben Dehcher alakban szerepel. Kezdetben a Rátold család birtoka, később több nemes családé volt. 1644-ben Szatmáry Miklóstól s feleségétől, váltotta ki détéri földjét a falu őslakos famíliájának számító Borbás. A Borbások 1651-ben szereztek nemességet III. Ferdinándtól 1666-ban királyi parancsra a Borbásokat a Jászói konvent iktatta be a détéri jószágaikba. Ettől fogva a Borbások meghatározói lesznek a falu életének. A család számos leszármazottja közéleti szerepet is vállalt. A család leszármazottjai mind a mai napig a településen élnek. 1677-ben borzasztó pestisjárvány tört ki, a feljegyzések szerint nem volt olyan nap, hogy a ne temessenek valakit. 1682-83-ban az egész Rima völgyet végigdúlják a Fülek felé vonuló oszmán és a Bécs irányába igyekvő lengyel csapatok. A martalócok a vidék legtöbb települését felgyújtották, a lakosokat pedig elzavarták. Bár Détér a teljes pusztulást elkerülte, de a lakosság állatállományát elhajtották. A sorozatos megpróbáltatások következtében a falu 1710-re gyakorlatilag elnéptelenedett. 1715-ben mindössze egy család lakta. 1828-ban 75 házában 573 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott. A község 1938 és 1945 között ismét Magyarországhoz tartozott. A falu termelőszövetkezetét 1957-ben alapították. Az 1980-as évek elején megszüntetett kisiskolát 1991-ben indították újra.

Mai jelentősége

A településen 1-4. évfolyamos magyar tanítási nyelvű alapiskolával és óvoda található. Hétfájdalmú Szűzanyának szentelt római katolikus temploma búcsújáróhely, a Szent István-kápolna 1880-ban neoklasszicista stílusban épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

DÉTÉR. Magyar falu Gömör Vármegyében, birtokosai Báró Vécsey, Palótzi, Horvát, és Borbás Urak, lakosai katolikusok, fekszik Gesztetének szomszédságában, mellynek filiája, Serkétöl mintegy fél mértföldnyire, határja ugyan hegyes, de meglehetős termékenységű, malma helyben, és más javai is vagynak, piatza Rimaszombatban, tulajdonságaira nézve Darnyához majd hasonló, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Detér, Gömör v. magyar falu, Rimaszombathoz délre két mfdnyire: 522 kath., 132 ref. lak., hegyes de termékeny határral. F. u. többen.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Détér, a feledi vasútvonal közelében fekvő magyar kisközség, 120 házzal és 534 róm. kath. vallású lakossal. Egyike a vármegye legrégebben megült helyeinek. Egy 1244-ből való adománylevélben colonia Dettarum alakban szerepel. 1427-ben Dether, 1489-ben Dyther néven találjuk említve. Középkori birtokosait nem ismerjük, későbbi birtokosai pedig a Jankovich és a palóczi Horváth családok voltak, most pedig Putnoky Mórnénak és Sarlay Pálnak van itt nagyobb birtoka. A községben csak kápolna van, mely 1880-ban épült. Postája Gömörsimonyi, távírója és vasuti állomása Feled. Ide tartoznak Szénág, Vizálló és Szalonkás puszták.

Magyar Katolikus Lexikon

Détér, v. Gömör vm. (Gemerské Dechtáre, Szl.): Szűz Mária-búcsújáró hely. - Tp-át a Fájdalmas Szűz ünnepén a környék m. lakossága, mióta az országhatár az egri Fájdalmas búcsútól elvágja őket, egyre nagyobb számban látogatja. - Lakói 1991: össz. 489, m. 468 (95,71%); 2001: össz. 467, m. 452 (96,79%). B.G. Borsodi művelődés 1984:1. sz. (Barna Gábor: Kultuszhelyek Gömörben) - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Détér. Egy árpádházi, 1244-ben kelt oklevélben már előfordult a község, mint Colonia Dettárum. Zsigmond király okirata 1427-ben Dethernek, egy 1489-ből való okirat Dyther néven említi. Azután sokáig nem szerepel a község a diplomákban. A pálóczi Horváth-családot és Jankovichéket későbben találjuk a föld birtokában. Ujabban Putnoky Móric és Sarlay Pál voltak a nevesebb birtokosok itt. A község kápolnája 1880-ból való. A község területe 3510 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 707. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Kutospuszta, Szalkarópuszta, Szalonkás, Szénágpuszta, Szigetárnyékpuszta, Vizállópuszta, Zugópuszta.

Névelőfordulások
1246
Deltar
1427
Dehcher
1773
Détér,
1786
Detér,
1808
Detér,
1863
Deter,
1873
Détér,
1920
Detiar,
1948
Gemerské Dechtáre
1994
Détér

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Détér (Gemerské Dechtáre) 170
Telefon: 0475699637
Fax: 0475699637

Honlap: gemerskedech...de.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Borbáš Ondrej (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Agócs Štefan (MOST - HÍD)
Singlár Tibor (MOST - HÍD)
Ráki Pavel (MOST - HÍD)
Habodász Gabriel (MOST - HÍD)
Jakabová Erika (SMK-MKP)
MOST - HÍD 80% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Détér 6

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Détér 24

Détéri Községi Hivatal

Détér 170

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 477 95%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
egyéb 22 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 501
magyarok 552 100%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 553
magyarok 615 97%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
egyéb 16 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 631
magyarok 468 96%
szlovákok 7 1%
romák 12 2%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 489
magyarok 452 97%
szlovákok 13 3%
romák 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 467
magyarok 386 86%
szlovákok 34 8%
romák 7 2%
egyéb 0 0%
ismeretlen 24 5%
összlétszám 451
magyarok 363 88%
szlovákok 33 8%
romák 5 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 2%
összlétszám 411
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 349
Választási részvétel: 63.9 %
Kiadott boríték: 223
Bedobott boríték: 223

Polgármester

Érvényes szavazólap: 216
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Borbáš Ondrej 115 53.24 % MOST - HÍD
Zagyi Štefan 101 46.76 % SMK-MKP, SMER-SD, SDKÚ-DS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Agócs Štefan 113 MOST - HÍD
Singlár Tibor 90 MOST - HÍD
Ráki Pavel 75 MOST - HÍD
Habodász Gabriel 68 MOST - HÍD
Jakabová Erika 63 SMK-MKP

Képviselők

2014
MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö SDKÚ-DS 40.00% SDKÚ-DS 2 képviselö 5 képviselö
2018
MOST - HÍD 80.00% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 363
Választási részvétel: 42.15 %
Kiadott boríték: 153
Bedobott boríték: 153
Választásra jogosult: 362
Választási részvétel: 18.51 %
Kiadott boríték: 67
Bedobott boríték: 67
Választásra jogosult: 349
Választási részvétel: 30,94 %
Kiadott boríték: 108
Bedobott boríték: 108

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 129
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 97
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 75 58.14 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 27 20.93 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ondrej Binder 6 4.65 % Független
Pavel Chovanec 6 4.65 % ÚSVIT
Marian Kotleba 6 4.65 % ĽS Naše Slovensko
Emil Samko 3 2.33 % KĽS
Andrea Jenčíková 2 1.55 % NP
Jozef Sásik 2 1.55 % SĽS
Jaroslav Sekerka 1 0.78 % KSS
Karol Konárik 1 0.78 % SNS
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Marian Kotleba 14 20.90% ĽS Naše Slovensko
Igor Kašper 23 23.71 % Független
Ján Lunter 21 21.65 % Független
Jozef Šimko 18 18.56 % Független
Marian Kotleba 16 16.49 % ĽSNS
Vojtech Kökény 7 7.22 % SRK
Miroslav Gálik 4 4.12 % NAS
Stanislav Mičev 2 2.06 % Független
Pavel Greksa 2 2.06 % Független
Viliam Baňák 1 1.03 % JĽSS
Martin Juhaniak 1 1.03 % Független
Michal Kantor 1 1.03 % SZS
Alena Pivovarčiová 1 1.03 % NP
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 152
Érvényes szavazólap: 104
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Juhász 125 82.24% SMK-MKP
Zoltán Bán 86 56.58% SMK-MKP
František Auxt 84 55.26% SMK-MKP
Ladislav Rigó 77 50.66% SMK-MKP
Ladislav Lang 48 31.58% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 39 25.66% MOST - HÍD
Silvia Vargová 39 25.66% MOST - HÍD
Vojtech Szajkó 38 25.00% Független
Gejza Farkaš 34 22.37% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 15 9.87% Független
Vojtech Kökény 14 9.21% SRK
Tibor Balog 11 7.24% SMS
Tibor Lukáčka 8 5.26% ASV
Peter Mináč 5 3.29% SMER - SD, KDH
Ján Matej 5 3.29% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jozef Šimko 5 3.29% Független
Pavel Struhár 4 2.63% SMER - SD, KDH
Michal Bagačka 3 1.97% KDH, SMER - SD
Lukáš Kvietok 3 1.97% KDH, SMER - SD
Romana Antalová 2 1.32% ÚSVIT
Anna Kekeňáková 2 1.32% KSS
Veronika Rízová 2 1.32% KSS
Jaroslav Suja 2 1.32% Független
Aneta Vargicová 1 0.66% SNS
Dušan Kojnok 1 0.66% SZS, Zmena zdola, DÚ
Tomáš Rosiar 1 0.66% ĽS Naše Slovensko
Ivan Hazucha 1 0.66% SMER - SD, KDH
Viliam Vidinský 1 0.66% ĽS-HZDS, HZD
Ján Antal 1 0.66% ÚSVIT
Renáta Puhlová 1 0.66% PD
Helena Krauszová 0 0.00% SMS
Peter Vetrák 0 0.00% SĽS
Jana Uhrinová 0 0.00% SNS
Kristián Gavalier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Samuel Zubo 0 0.00% KSS
Ján Hiraj 0 0.00% NP
Stanislav Mizík 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Pavel Cibuliak 0 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Dušan Širák 0 0.00% KSS
Jozef Hrablay 0 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Marian Petrok 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Viliam Vaš 0 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Pupala 0 0.00% KSS
Katarína Horváth 0 0.00% KĽS
Dušan Faško 0 0.00% KSS
Katarína Moncoľová 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Peter Juhász 82 78.85% SMK-MKP
Ferenc Auxt 56 53.85% SMK-MKP
Zoltán Cziprusz 55 52.88% SMK-MKP
Ladislav Rigó 51 49.04% SMK-MKP
Ladislav Lang 44 42.31% MOST - HÍD
Jozef Šimko 37 35.58% Független
Tomáš Agócs 35 33.65% MOST - HÍD
Branislav Bukviar 17 16.35% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Gejza Mede 17 16.35% Független
Štefan Vavrek 11 10.58% MOST - HÍD
Vojtech Szajkó 10 9.62% SRK
Zoltán Biró 9 8.65% DOMA DOBRE
Csaba Csízi 9 8.65% MOST - HÍD
Stanislav Krahulec 9 8.65% Független
Tomáš Sliva 7 6.73% MOST - HÍD
Lukáš Kvietok 7 6.73% SMER-SD
Vojtech Kökény 7 6.73% SRK
Gejza Farkaš 7 6.73% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Vojtech Menyhárt 6 5.77% Független
Aladár Bari 6 5.77% MOST - HÍD
Anna Zsóriová 4 3.85% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ivan Hazucha 4 3.85% SMER-SD
Stanislav Mizík 3 2.88% ĽS Naše Slovensko
Pavel Cibuliak 3 2.88% ĽS Naše Slovensko
Michal Bagačka 2 1.92% SMER-SD
Adriana Zavadinková 2 1.92% ĽS Naše Slovensko
Alena Pivovarčiová 1 0.96% NP
Robert Bottlik 1 0.96% SME RODINA - Boris Kollár
Zdenko Ľaudár 1 0.96% ĽS Naše Slovensko
Marta Kanalová 1 0.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1 0.96% SNS
Dušan Hlinka 1 0.96% SMER-SD
Katarína Moncoľová 0 0.00% Független
Andrea Andrášiová 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Marian Petrok 0 0.00% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miroslava Grendelová 0 0.00% KSS
Martin Pliešovský 0 0.00% SNS
Kristián Korheľ 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Vladimír Skrutek 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Roman Lebeda 0 0.00% Független
Ján Lichanec 0 0.00% Független
Róbert Čipka 0 0.00% KSS
Anatolij Jefimov 0 0.00% KSS
Miroslava Vargová 0 0.00% Független
Ján Antal 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Peter Mináč 0 0.00% SMER-SD
Michaela Kružlicová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Stanislava Zvarová 0 0.00% SMER-SD
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 36.08 %
Tiszolc 212 22.11 %
Nyustya 134 13.97 %
Klenóc 59 6.15 %
Feled 29 3.02 %
Bakostörék 28 2.92 %
Rimaráhó 21 2.19 %
Várgede 18 1.88 %
Jánosi 18 1.88 %
Osgyán 17 1.77 %
Rimabrézó 16 1.67 %
Cserencsény 12 1.25 %
Meleghegy 12 1.25 %
Kruzsnó 11 1.15 %
Rimaszabadi 9 0.94 %
Derencsény 9 0.94 %
Uzapanyit 8 0.83 %
Durendapuszta 8 0.83 %
Rimabánya 8 0.83 %
Rimazsaluzsány 7 0.73 %
Sajószentkirály 7 0.73 %
Velkenye 7 0.73 %
Gömörfüge 7 0.73 %
Rimaszécs 6 0.63 %
Vámosbalog 5 0.52 %
Dobóca 5 0.52 %
Kecege 5 0.52 %
Balogrussó 5 0.52 %
Kőhegy 5 0.52 %
Kerekgede 5 0.52 %
Balogfala 4 0.42 %
Rakottyás 4 0.42 %
Rónapatak 4 0.42 %
Runya 4 0.42 %
Oldalfala 4 0.42 %
Zeherje 4 0.42 %
Bellény 3 0.31 %
Zsip 3 0.31 %
Kacagópuszta 3 0.31 %
Guszona 3 0.31 %
Szilistye 3 0.31 %
Gortvakisfalud 3 0.31 %
Ajnácskő 3 0.31 %
Gernyőpuszta 3 0.31 %
Harmac 3 0.31 %
Bátka 3 0.31 %
Csíz 3 0.31 %
Tajti 3 0.31 %
Détér 2 0.21 %
Zádorháza 2 0.21 %
Babarét 2 0.21 %
Balogújfalu 2 0.21 %
Baraca 2 0.21 %
Bugyikfala 2 0.21 %
Alsósziklás 2 0.21 %
Hanva 2 0.21 %
Balogpádár 2 0.21 %
Rimapálfala 2 0.21 %
Kövecses 2 0.21 %
Gömörispánmező 2 0.21 %
Tóthegymeg 2 0.21 %
Kisgömöri 2 0.21 %
Karaszkó 2 0.21 %
Méhi 1 0.10 %
Almágy 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Gesztete 1 0.10 %
Magyarhegymeg 1 0.10 %
Egyházasbást 1 0.10 %
Alsóvály 1 0.10 %
Dúlháza 1 0.10 %
Balogiványi 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Jeszte 1 0.10 %
Kopárhegy 1 0.10 %
Felsősziklás 1 0.10 %
Kiéte 1 0.10 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 10.82 %
Rimaszombat 141 6.31 %
Rimaszécs 141 6.31 %
Baraca 102 4.56 %
Sajólénártfalva 66 2.95 %
Cakó 55 2.46 %
Sajószentkirály 49 2.19 %
Nemesmartonfala 46 2.06 %
Kálosa 38 1.70 %
Zsip 38 1.70 %
Abafalva 36 1.61 %
Dobóca 35 1.57 %
Velkenye 34 1.52 %
Bátka 34 1.52 %
Hanva 34 1.52 %
Várgede 33 1.48 %
Vámosbalog 32 1.43 %
Rakottyás 31 1.39 %
Balogtamási 29 1.30 %
Tajti 29 1.30 %
Gesztete 28 1.25 %
Balogfala 28 1.25 %
Rimasimonyi 28 1.25 %
Jéne 28 1.25 %
Feled 27 1.21 %
Sajókeszi 27 1.21 %
Csíz 26 1.16 %
Uzapanyit 25 1.12 %
Gömörfüge 21 0.94 %
Jánosi 16 0.72 %
Rimapálfala 16 0.72 %
Méhi 16 0.72 %
Balogújfalu 16 0.72 %
Serke 15 0.67 %
Naprágy 15 0.67 %
Balogiványi 15 0.67 %
Almágy 14 0.63 %
Zádorháza 10 0.45 %
Runya 10 0.45 %
Harmac 9 0.40 %
Kövecses 8 0.36 %
Darnya 7 0.31 %
Szútor 7 0.31 %
Alsóvály 7 0.31 %
Osgyán 6 0.27 %
Egyházasbást 6 0.27 %
Nyustya 6 0.27 %
Détér 6 0.27 %
Gortvakisfalud 6 0.27 %
Sajórecske 6 0.27 %
Ajnácskő 5 0.22 %
Klenóc 5 0.22 %
Perjése 5 0.22 %
Sajólenke 4 0.18 %
Óbást 4 0.18 %
Vecseklő 4 0.18 %
Hubó 4 0.18 %
Medveshidegkút 4 0.18 %
Korláti 3 0.13 %
Cserencsény 3 0.13 %
Dúlháza 3 0.13 %
Oldalfala 3 0.13 %
Guszona 3 0.13 %
Derencsény 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Kruzsnó 2 0.09 %
Tiszolc 2 0.09 %
Gömörmihályfalva 2 0.09 %
Balogpádár 2 0.09 %
Bakostörék 1 0.04 %
Gömörpéterfala 1 0.04 %
Meleghegy 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Bugyikfala 1 0.04 %
Ratkószabadi 1 0.04 %
Dobfenek 1 0.04 %
Gernyőpuszta 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Felsővály 1 0.04 %
Zeherje 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 15.12 %
Tiszolc 81 10.56 %
Klenóc 17 2.22 %
Nyustya 16 2.09 %
Rimaszécs 11 1.43 %
Osgyán 9 1.17 %
Rimaráhó 7 0.91 %
Cserencsény 7 0.91 %
Feled 6 0.78 %
Rimazsaluzsány 6 0.78 %
Jánosi 6 0.78 %
Karaszkó 4 0.52 %
Méhi 4 0.52 %
Kálosa 4 0.52 %
Várgede 4 0.52 %
Sajószentkirály 4 0.52 %
Zeherje 3 0.39 %
Rimabánya 3 0.39 %
Perjése 2 0.26 %
Gernyőpuszta 2 0.26 %
Kacagópuszta 2 0.26 %
Egyházasbást 2 0.26 %
Rimaszabadi 2 0.26 %
Balogtamási 2 0.26 %
Kruzsnó 2 0.26 %
Zsip 2 0.26 %
Felsősziklás 2 0.26 %
Korláti 2 0.26 %
Kecege 2 0.26 %
Bátka 2 0.26 %
Bakostörék 2 0.26 %
Abafalva 2 0.26 %
Csíz 2 0.26 %
Hubó 2 0.26 %
Gesztete 2 0.26 %
Gömörpéterfala 2 0.26 %
Kiéte 2 0.26 %
Uzapanyit 1 0.13 %
Ajnácskő 1 0.13 %
Détér 1 0.13 %
Gömörfüge 1 0.13 %
Dobóca 1 0.13 %
Sajólénártfalva 1 0.13 %
Kőhegy 1 0.13 %
Alsósziklás 1 0.13 %
Balogpádár 1 0.13 %
Jéne 1 0.13 %
Gömörhegyvég 1 0.13 %
Nemesradnót 1 0.13 %
Ratkószuha 1 0.13 %
Rimabrézó 1 0.13 %
Rimasimonyi 1 0.13 %
Serke 1 0.13 %
Óbást 1 0.13 %
Oldalfala 1 0.13 %
Medveshidegkút 1 0.13 %
Rimapálfala 1 0.13 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 15.25 %
Nyustya 12 2.08 %
Jánosi 9 1.56 %
Feled 5 0.87 %
Gömörfüge 4 0.69 %
Méhi 4 0.69 %
Cserencsény 4 0.69 %
Rimaszécs 4 0.69 %
Tiszolc 4 0.69 %
Gernyőpuszta 4 0.69 %
Várgede 3 0.52 %
Vámosbalog 3 0.52 %
Kruzsnó 3 0.52 %
Sajószentkirály 3 0.52 %
Klenóc 3 0.52 %
Osgyán 2 0.35 %
Baraca 2 0.35 %
Uzapanyit 2 0.35 %
Nemesradnót 2 0.35 %
Rimaráhó 2 0.35 %
Perjése 2 0.35 %
Alsóvály 2 0.35 %
Kálosa 2 0.35 %
Balogpádár 2 0.35 %
Meleghegy 1 0.17 %
Gömörpéterfala 1 0.17 %
Tajti 1 0.17 %
Durendapuszta 1 0.17 %
Kacagópuszta 1 0.17 %
Naprágy 1 0.17 %
Rimaszabadi 1 0.17 %
Kövecses 1 0.17 %
Gömörispánmező 1 0.17 %
Bátka 1 0.17 %
Gesztete 1 0.17 %
Gesztes 1 0.17 %
Zsip 1 0.17 %
Cakó 1 0.17 %
Ratkószuha 1 0.17 %
Zeherje 1 0.17 %
Dúlháza 1 0.17 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 82.05 %
Nyustya 49 5.08 %
Osgyán 45 4.67 %
Tiszolc 45 4.67 %
Feled 35 3.63 %
Klenóc 32 3.32 %
Várgede 23 2.39 %
Cserencsény 22 2.28 %
Rimaráhó 17 1.76 %
Bátka 15 1.56 %
Vámosbalog 14 1.45 %
Ajnácskő 14 1.45 %
Bakostörék 13 1.35 %
Jánosi 12 1.24 %
Alsósziklás 11 1.14 %
Csíz 10 1.04 %
Ratkószuha 10 1.04 %
Kruzsnó 10 1.04 %
Zeherje 9 0.93 %
Kecege 9 0.93 %
Vecseklő 9 0.93 %
Rimazsaluzsány 9 0.93 %
Perjése 8 0.83 %
Balogrussó 8 0.83 %
Abafalva 8 0.83 %
Guszona 8 0.83 %
Sajószentkirály 7 0.73 %
Gömörfüge 7 0.73 %
Dobóca 7 0.73 %
Alsóvály 7 0.73 %
Meleghegy 7 0.73 %
Nemesradnót 7 0.73 %
Felsővály 6 0.62 %
Rimaszécs 6 0.62 %
Oldalfala 6 0.62 %
Méhi 6 0.62 %
Rimabánya 6 0.62 %
Rakottyás 5 0.52 %
Dúlháza 5 0.52 %
Zsip 5 0.52 %
Derencsény 5 0.52 %
Gömörpéterfala 5 0.52 %
Serke 5 0.52 %
Hanva 5 0.52 %
Velkenye 5 0.52 %
Durendapuszta 4 0.41 %
Bellény 4 0.41 %
Rimaszabadi 4 0.41 %
Sajólenke 4 0.41 %
Rimabrézó 4 0.41 %
Uzapanyit 4 0.41 %
Balogiványi 3 0.31 %
Balogfala 3 0.31 %
Kőhegy 3 0.31 %
Felsősziklás 3 0.31 %
Kacagópuszta 3 0.31 %
Balogpádár 3 0.31 %
Kálosa 3 0.31 %
Hubó 3 0.31 %
Rónapatak 3 0.31 %
Runya 3 0.31 %
Tajti 3 0.31 %
Óbást 3 0.31 %
Gernyőpuszta 3 0.31 %
Babarét 2 0.21 %
Gortvakisfalud 2 0.21 %
Ratkószabadi 2 0.21 %
Almágy 2 0.21 %
Gömörmihályfalva 2 0.21 %
Nemesmartonfala 2 0.21 %
Baraca 2 0.21 %
Bugyikfala 2 0.21 %
Karaszkó 2 0.21 %
Darnya 2 0.21 %
Szilistye 2 0.21 %
Gesztete 2 0.21 %
Kerekgede 2 0.21 %
Magyarhegymeg 2 0.21 %
Kövecses 2 0.21 %
Medveshidegkút 2 0.21 %
Balogtamási 2 0.21 %
Harmac 2 0.21 %
Sajókeszi 1 0.10 %
Tóthegymeg 1 0.10 %
Sajórecske 1 0.10 %
Naprágy 1 0.10 %
Dobrapatak 1 0.10 %
Kiéte 1 0.10 %
Kisgömöri 1 0.10 %
Dobfenek 1 0.10 %
Balogújfalu 1 0.10 %
Cakó 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 100.64 %
Nyustya 36 4.61 %
Osgyán 34 4.35 %
Cserencsény 26 3.33 %
Tiszolc 23 2.94 %
Bakostörék 21 2.69 %
Klenóc 20 2.56 %
Jánosi 20 2.56 %
Rimaráhó 19 2.43 %
Rimabánya 16 2.05 %
Feled 15 1.92 %
Rimazsaluzsány 14 1.79 %
Ratkószabadi 14 1.79 %
Bátka 12 1.54 %
Várgede 10 1.28 %
Vámosbalog 9 1.15 %
Uzapanyit 9 1.15 %
Kruzsnó 9 1.15 %
Rimaszécs 9 1.15 %
Kőhegy 7 0.90 %
Nemesradnót 7 0.90 %
Sajószentkirály 6 0.77 %
Meleghegy 5 0.64 %
Rimabrézó 5 0.64 %
Balogpádár 5 0.64 %
Abafalva 4 0.51 %
Zeherje 4 0.51 %
Felsősziklás 4 0.51 %
Almágy 4 0.51 %
Runya 4 0.51 %
Rimaszabadi 3 0.38 %
Baraca 3 0.38 %
Kecege 3 0.38 %
Balogrussó 3 0.38 %
Velkenye 3 0.38 %
Vecseklő 3 0.38 %
Sajólenke 3 0.38 %
Alsóvály 3 0.38 %
Kacagópuszta 3 0.38 %
Bugyikfala 3 0.38 %
Óbást 2 0.26 %
Gömörfüge 2 0.26 %
Guszona 2 0.26 %
Perjése 2 0.26 %
Durendapuszta 2 0.26 %
Serke 2 0.26 %
Gömörispánmező 2 0.26 %
Rakottyás 2 0.26 %
Gortvakisfalud 2 0.26 %
Gernyőpuszta 2 0.26 %
Alsósziklás 2 0.26 %
Tóthegymeg 2 0.26 %
Karaszkó 2 0.26 %
Felsővály 2 0.26 %
Dobóca 2 0.26 %
Ajnácskő 1 0.13 %
Csíz 1 0.13 %
Rónapatak 1 0.13 %
Kopárhegy 1 0.13 %
Rimasimonyi 1 0.13 %
Gesztes 1 0.13 %
Jéne 1 0.13 %
Détér 1 0.13 %
Oldalfala 1 0.13 %
Kövecses 1 0.13 %
Medveshidegkút 1 0.13 %
Szútor 1 0.13 %
Babarét 1 0.13 %
Balogtamási 1 0.13 %
Sajólénártfalva 1 0.13 %
Korláti 1 0.13 %
Sajórecske 1 0.13 %
Balogfala 1 0.13 %
Bellény 1 0.13 %
Balogújfalu 1 0.13 %
Dobfenek 1 0.13 %
Darnya 1 0.13 %
Kálosa 1 0.13 %
Derencsény 1 0.13 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 25.89 %
Osgyán 23 1.26 %
Jánosi 21 1.15 %
Zeherje 14 0.77 %
Feled 13 0.71 %
Bátka 11 0.60 %
Bakostörék 9 0.49 %
Rimaszécs 9 0.49 %
Tiszolc 9 0.49 %
Cserencsény 8 0.44 %
Sajószentkirály 7 0.38 %
Kövecses 7 0.38 %
Dobóca 7 0.38 %
Gesztete 6 0.33 %
Rimaráhó 6 0.33 %
Gömörpéterfala 5 0.27 %
Ajnácskő 5 0.27 %
Várgede 5 0.27 %
Klenóc 5 0.27 %
Serke 5 0.27 %
Rimazsaluzsány 5 0.27 %
Balogfala 5 0.27 %
Balogtamási 4 0.22 %
Détér 4 0.22 %
Vámosbalog 4 0.22 %
Alsósziklás 4 0.22 %
Felsővály 4 0.22 %
Guszona 3 0.16 %
Kruzsnó 3 0.16 %
Almágy 3 0.16 %
Uzapanyit 3 0.16 %
Kecege 3 0.16 %
Rimapálfala 3 0.16 %
Nyustya 3 0.16 %
Rimabánya 3 0.16 %
Gömörfüge 2 0.11 %
Meleghegy 2 0.11 %
Sajólenke 2 0.11 %
Baraca 2 0.11 %
Nemesmartonfala 2 0.11 %
Tajti 2 0.11 %
Rimabrézó 2 0.11 %
Óbást 2 0.11 %
Bellény 2 0.11 %
Alsóvály 2 0.11 %
Abafalva 2 0.11 %
Nemesradnót 2 0.11 %
Perjése 2 0.11 %
Jéne 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Kőhegy 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Harmac 1 0.05 %
Jeszte 1 0.05 %
Babarét 1 0.05 %
Csíz 1 0.05 %
Balogpádár 1 0.05 %
Hubó 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Gortvakisfalud 1 0.05 %
Méhi 1 0.05 %
Kisgömöri 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Velkenye 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Felsősziklás 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 60.87 %
Nyustya 107 9.12 %
Tiszolc 34 2.90 %
Feled 28 2.39 %
Klenóc 28 2.39 %
Jánosi 22 1.88 %
Osgyán 20 1.71 %
Cserencsény 18 1.53 %
Détér 17 1.45 %
Bátka 17 1.45 %
Ajnácskő 17 1.45 %
Várgede 15 1.28 %
Kruzsnó 14 1.19 %
Gernyőpuszta 10 0.85 %
Bakostörék 10 0.85 %
Rimaráhó 10 0.85 %
Rimabánya 9 0.77 %
Guszona 8 0.68 %
Meleghegy 8 0.68 %
Zeherje 7 0.60 %
Rimabrézó 7 0.60 %
Zsip 7 0.60 %
Perjése 6 0.51 %
Csíz 6 0.51 %
Vámosbalog 6 0.51 %
Rimazsaluzsány 5 0.43 %
Felsősziklás 5 0.43 %
Rimaszécs 5 0.43 %
Kacagópuszta 5 0.43 %
Alsósziklás 5 0.43 %
Sajószentkirály 5 0.43 %
Sajólenke 4 0.34 %
Dobóca 4 0.34 %
Hubó 4 0.34 %
Nemesradnót 4 0.34 %
Tóthegymeg 4 0.34 %
Uzapanyit 4 0.34 %
Balogfala 4 0.34 %
Durendapuszta 3 0.26 %
Kövecses 3 0.26 %
Vecseklő 3 0.26 %
Tajti 3 0.26 %
Sajórecske 3 0.26 %
Méhi 3 0.26 %
Gömörfüge 3 0.26 %
Kőhegy 3 0.26 %
Alsóvály 3 0.26 %
Kecege 3 0.26 %
Balogrussó 3 0.26 %
Dúlháza 3 0.26 %
Abafalva 2 0.17 %
Balogpádár 2 0.17 %
Jéne 2 0.17 %
Kerekgede 2 0.17 %
Rakottyás 2 0.17 %
Karaszkó 2 0.17 %
Derencsény 2 0.17 %
Felsővály 2 0.17 %
Rimapálfala 2 0.17 %
Rónapatak 2 0.17 %
Runya 2 0.17 %
Balogújfalu 2 0.17 %
Serke 2 0.17 %
Gömörispánmező 2 0.17 %
Óbást 2 0.17 %
Gesztes 2 0.17 %
Gömörmihályfalva 1 0.09 %
Gömörpéterfala 1 0.09 %
Harmac 1 0.09 %
Balogtamási 1 0.09 %
Hanva 1 0.09 %
Rimaszabadi 1 0.09 %
Ratkószabadi 1 0.09 %
Ratkószuha 1 0.09 %
Sajólénártfalva 1 0.09 %
Bugyikfala 1 0.09 %
Kálosa 1 0.09 %
Gömörlipóc 1 0.09 %
Baraca 1 0.09 %
Kiéte 1 0.09 %
Gortvakisfalud 1 0.09 %
Naprágy 1 0.09 %
Velkenye 1 0.09 %
Egyházasbást 1 0.09 %
Szilistye 1 0.09 %
Balogiványi 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Oldalfala 1 0.09 %
Dobfenek 1 0.09 %
Medveshidegkút 1 0.09 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 16.38 %
Ajnácskő 113 3.84 %
Sajólénártfalva 108 3.67 %
Bátka 77 2.62 %
Feled 76 2.58 %
Sajószentkirály 66 2.24 %
Rimaszécs 65 2.21 %
Csíz 61 2.07 %
Nemesradnót 54 1.84 %
Vámosbalog 51 1.73 %
Tajti 51 1.73 %
Hanva 43 1.46 %
Velkenye 35 1.19 %
Harmac 31 1.05 %
Baraca 30 1.02 %
Almágy 29 0.99 %
Méhi 27 0.92 %
Darnya 25 0.85 %
Óbást 25 0.85 %
Rimasimonyi 23 0.78 %
Runya 23 0.78 %
Osgyán 21 0.71 %
Guszona 20 0.68 %
Serke 20 0.68 %
Abafalva 19 0.65 %
Várgede 19 0.65 %
Sajólenke 19 0.65 %
Sajórecske 19 0.65 %
Dobóca 19 0.65 %
Gesztete 18 0.61 %
Gömörpéterfala 17 0.58 %
Cakó 15 0.51 %
Uzapanyit 14 0.48 %
Egyházasbást 14 0.48 %
Jánosi 13 0.44 %
Rakottyás 13 0.44 %
Balogfala 12 0.41 %
Nyustya 12 0.41 %
Zsip 11 0.37 %
Rimaráhó 11 0.37 %
Korláti 11 0.37 %
Kövecses 11 0.37 %
Meleghegy 9 0.31 %
Balogpádár 9 0.31 %
Magyarhegymeg 9 0.31 %
Hubó 9 0.31 %
Tiszolc 9 0.31 %
Alsóvály 9 0.31 %
Détér 9 0.31 %
Vecseklő 9 0.31 %
Balogiványi 8 0.27 %
Balogújfalu 7 0.24 %
Balogtamási 7 0.24 %
Kálosa 7 0.24 %
Bakostörék 7 0.24 %
Medveshidegkút 6 0.20 %
Rimabrézó 6 0.20 %
Dobfenek 6 0.20 %
Gömörfüge 6 0.20 %
Zádorháza 6 0.20 %
Kerekgede 5 0.17 %
Cserencsény 5 0.17 %
Kisgömöri 5 0.17 %
Perjése 4 0.14 %
Rimapálfala 4 0.14 %
Dúlháza 4 0.14 %
Felsővály 4 0.14 %
Zeherje 3 0.10 %
Jéne 3 0.10 %
Bugyikfala 3 0.10 %
Kruzsnó 3 0.10 %
Tóthegymeg 3 0.10 %
Sajókeszi 2 0.07 %
Gortvakisfalud 2 0.07 %
Jeszte 2 0.07 %
Kőhegy 2 0.07 %
Klenóc 2 0.07 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Gömörispánmező 1 0.03 %
Gömörmihályfalva 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Gernyőpuszta 1 0.03 %
Bellény 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Nemesmartonfala 1 0.03 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 103.14 %
Tiszolc 91 6.96 %
Nyustya 72 5.51 %
Klenóc 58 4.44 %
Osgyán 48 3.67 %
Rimaráhó 47 3.60 %
Cserencsény 38 2.91 %
Bakostörék 31 2.37 %
Jánosi 26 1.99 %
Feled 23 1.76 %
Kőhegy 16 1.22 %
Várgede 16 1.22 %
Rimabrézó 15 1.15 %
Rimazsaluzsány 14 1.07 %
Meleghegy 13 0.99 %
Almágy 12 0.92 %
Rimaszabadi 11 0.84 %
Kruzsnó 10 0.77 %
Bátka 10 0.77 %
Felsősziklás 10 0.77 %
Ajnácskő 10 0.77 %
Derencsény 9 0.69 %
Rimabánya 9 0.69 %
Zeherje 9 0.69 %
Alsósziklás 9 0.69 %
Gernyőpuszta 8 0.61 %
Karaszkó 8 0.61 %
Vámosbalog 7 0.54 %
Oldalfala 7 0.54 %
Kecege 7 0.54 %
Gortvakisfalud 6 0.46 %
Abafalva 6 0.46 %
Rimaszécs 6 0.46 %
Méhi 6 0.46 %
Rónapatak 6 0.46 %
Balogrussó 5 0.38 %
Bellény 5 0.38 %
Uzapanyit 5 0.38 %
Runya 5 0.38 %
Babarét 5 0.38 %
Gömörpéterfala 5 0.38 %
Balogpádár 5 0.38 %
Gömörfüge 4 0.31 %
Guszona 4 0.31 %
Alsóvály 4 0.31 %
Durendapuszta 4 0.31 %
Tóthegymeg 3 0.23 %
Serke 3 0.23 %
Csíz 3 0.23 %
Balogfala 3 0.23 %
Zsip 3 0.23 %
Kálosa 3 0.23 %
Szilistye 3 0.23 %
Dobrapatak 2 0.15 %
Dúlháza 2 0.15 %
Cakó 2 0.15 %
Kacagópuszta 2 0.15 %
Perjése 2 0.15 %
Balogtamási 2 0.15 %
Darnya 2 0.15 %
Sajólenke 2 0.15 %
Rakottyás 2 0.15 %
Óbást 2 0.15 %
Gesztes 2 0.15 %
Kerekgede 2 0.15 %
Gömörispánmező 2 0.15 %
Sajószentkirály 2 0.15 %
Détér 1 0.08 %
Tajti 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Nemesradnót 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Zádorháza 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 49.57 %
Rimaszécs 175 6.47 %
Kálosa 133 4.92 %
Bátka 123 4.55 %
Feled 117 4.33 %
Ajnácskő 100 3.70 %
Egyházasbást 90 3.33 %
Vámosbalog 81 2.99 %
Nemesradnót 73 2.70 %
Méhi 67 2.48 %
Hanva 67 2.48 %
Almágy 67 2.48 %
Balogfala 66 2.44 %
Serke 61 2.26 %
Csíz 59 2.18 %
Kövecses 56 2.07 %
Détér 56 2.07 %
Harmac 55 2.03 %
Óbást 55 2.03 %
Gesztete 50 1.85 %
Felsővály 48 1.77 %
Dobóca 47 1.74 %
Naprágy 46 1.70 %
Abafalva 45 1.66 %
Tajti 45 1.66 %
Jánosi 45 1.66 %
Várgede 42 1.55 %
Alsóvály 41 1.52 %
Rimasimonyi 40 1.48 %
Sajószentkirály 40 1.48 %
Sajólénártfalva 39 1.44 %
Balogiványi 39 1.44 %
Gömörpéterfala 39 1.44 %
Magyarhegymeg 36 1.33 %
Sajókeszi 34 1.26 %
Zsip 29 1.07 %
Vecseklő 28 1.04 %
Guszona 27 1.00 %
Cakó 26 0.96 %
Balogújfalu 26 0.96 %
Velkenye 26 0.96 %
Osgyán 26 0.96 %
Runya 25 0.92 %
Perjése 25 0.92 %
Uzapanyit 22 0.81 %
Cserencsény 21 0.78 %
Sajólenke 21 0.78 %
Gömörmihályfalva 19 0.70 %
Jéne 18 0.67 %
Zádorháza 18 0.67 %
Balogtamási 18 0.67 %
Gömörfüge 17 0.63 %
Dobfenek 15 0.55 %
Sajórecske 15 0.55 %
Rakottyás 14 0.52 %
Kerekgede 14 0.52 %
Hubó 13 0.48 %
Baraca 13 0.48 %
Oldalfala 11 0.41 %
Medveshidegkút 10 0.37 %
Kisgömöri 10 0.37 %
Balogpádár 10 0.37 %
Bakostörék 10 0.37 %
Rimapálfala 9 0.33 %
Darnya 9 0.33 %
Jeszte 8 0.30 %
Nemesmartonfala 7 0.26 %
Rimaráhó 6 0.22 %
Korláti 5 0.18 %
Gortvakisfalud 5 0.18 %
Dúlháza 5 0.18 %
Klenóc 5 0.18 %
Nyustya 5 0.18 %
Tiszolc 4 0.15 %
Rimabrézó 4 0.15 %
Gernyőpuszta 4 0.15 %
Zeherje 4 0.15 %
Bellény 3 0.11 %
Alsósziklás 2 0.07 %
Kőhegy 2 0.07 %
Karaszkó 2 0.07 %
Kecege 2 0.07 %
Meleghegy 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Gesztes 1 0.04 %
Derencsény 1 0.04 %
Bugyikfala 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Kruzsnó 1 0.04 %
Felsősziklás 1 0.04 %
Kacagópuszta 1 0.04 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 13.25 %
Klenóc 25 1.29 %
Nyustya 19 0.98 %
Tiszolc 17 0.88 %
Jánosi 13 0.67 %
Kálosa 12 0.62 %
Rimaszécs 11 0.57 %
Nemesradnót 11 0.57 %
Rimasimonyi 10 0.52 %
Bátka 10 0.52 %
Várgede 10 0.52 %
Almágy 10 0.52 %
Gortvakisfalud 10 0.52 %
Osgyán 9 0.46 %
Bakostörék 8 0.41 %
Egyházasbást 8 0.41 %
Serke 8 0.41 %
Ajnácskő 8 0.41 %
Csíz 7 0.36 %
Détér 7 0.36 %
Guszona 7 0.36 %
Abafalva 7 0.36 %
Vámosbalog 7 0.36 %
Cakó 6 0.31 %
Méhi 6 0.31 %
Óbást 6 0.31 %
Feled 6 0.31 %
Kruzsnó 6 0.31 %
Oldalfala 5 0.26 %
Gömörfüge 5 0.26 %
Tajti 5 0.26 %
Rimaráhó 5 0.26 %
Rakottyás 4 0.21 %
Sajórecske 4 0.21 %
Rimabrézó 4 0.21 %
Hanva 4 0.21 %
Balogtamási 4 0.21 %
Uzapanyit 4 0.21 %
Sajószentkirály 4 0.21 %
Balogújfalu 4 0.21 %
Balogiványi 3 0.15 %
Rimapálfala 3 0.15 %
Cserencsény 3 0.15 %
Dúlháza 3 0.15 %
Zsip 3 0.15 %
Alsósziklás 3 0.15 %
Perjése 3 0.15 %
Kecege 3 0.15 %
Gesztete 2 0.10 %
Korláti 2 0.10 %
Sajólénártfalva 2 0.10 %
Zeherje 2 0.10 %
Felsővály 2 0.10 %
Naprágy 2 0.10 %
Hubó 2 0.10 %
Kacagópuszta 2 0.10 %
Baraca 2 0.10 %
Zádorháza 2 0.10 %
Gömörpéterfala 2 0.10 %
Alsóvály 2 0.10 %
Gernyőpuszta 2 0.10 %
Bugyikfala 2 0.10 %
Harmac 2 0.10 %
Darnya 2 0.10 %
Derencsény 2 0.10 %
Kövecses 2 0.10 %
Jeszte 1 0.05 %
Kőhegy 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Balogfala 1 0.05 %
Tóthegymeg 1 0.05 %
Kerekgede 1 0.05 %
Velkenye 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Rimabánya 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Karaszkó 1 0.05 %
Dobóca 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 21.65 %
Egyházasbást 75 7.28 %
Feled 55 5.34 %
Tajti 43 4.17 %
Almágy 42 4.08 %
Óbást 36 3.50 %
Harmac 27 2.62 %
Ajnácskő 23 2.23 %
Balogfala 21 2.04 %
Gömörpéterfala 19 1.84 %
Rimaszécs 19 1.84 %
Jeszte 19 1.84 %
Vecseklő 18 1.75 %
Détér 17 1.65 %
Rimasimonyi 16 1.55 %
Dobfenek 16 1.55 %
Gesztete 15 1.46 %
Guszona 13 1.26 %
Medveshidegkút 12 1.17 %
Bátka 12 1.17 %
Csíz 12 1.17 %
Serke 10 0.97 %
Vámosbalog 8 0.78 %
Abafalva 7 0.68 %
Várgede 7 0.68 %
Nyustya 7 0.68 %
Kövecses 6 0.58 %
Kálosa 6 0.58 %
Méhi 6 0.58 %
Jánosi 5 0.49 %
Hanva 5 0.49 %
Sajószentkirály 5 0.49 %
Sajólénártfalva 5 0.49 %
Osgyán 5 0.49 %
Balogiványi 5 0.49 %
Zsip 4 0.39 %
Velkenye 4 0.39 %
Gortvakisfalud 4 0.39 %
Zádorháza 4 0.39 %
Balogpádár 3 0.29 %
Tiszolc 3 0.29 %
Balogújfalu 3 0.29 %
Uzapanyit 3 0.29 %
Darnya 3 0.29 %
Nemesradnót 3 0.29 %
Dobóca 3 0.29 %
Rimaráhó 3 0.29 %
Gömörfüge 3 0.29 %
Oldalfala 2 0.19 %
Dúlháza 2 0.19 %
Rimapálfala 2 0.19 %
Kruzsnó 2 0.19 %
Kerekgede 2 0.19 %
Korláti 2 0.19 %
Sajólenke 2 0.19 %
Balogtamási 2 0.19 %
Kecege 2 0.19 %
Alsóvály 2 0.19 %
Klenóc 2 0.19 %
Zeherje 2 0.19 %
Sajórecske 1 0.10 %
Rimabánya 1 0.10 %
Hubó 1 0.10 %
Runya 1 0.10 %
Perjése 1 0.10 %
Gömörmihályfalva 1 0.10 %
Cakó 1 0.10 %
Sajókeszi 1 0.10 %
Karaszkó 1 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.10 %
Gernyőpuszta 1 0.10 %
Bakostörék 1 0.10 %
Baraca 1 0.10 %
Jéne 1 0.10 %
Felsővály 1 0.10 %
Balogrussó 1 0.10 %
Rakottyás 1 0.10 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 133.10 %
Klenóc 94 8.21 %
Bakostörék 82 7.16 %
Nyustya 78 6.81 %
Rimaráhó 72 6.29 %
Tiszolc 69 6.03 %
Cserencsény 60 5.24 %
Kruzsnó 34 2.97 %
Osgyán 33 2.88 %
Jánosi 31 2.71 %
Várgede 23 2.01 %
Feled 23 2.01 %
Rimabrézó 22 1.92 %
Meleghegy 16 1.40 %
Rimazsaluzsány 15 1.31 %
Derencsény 15 1.31 %
Gernyőpuszta 15 1.31 %
Zeherje 14 1.22 %
Felsősziklás 13 1.14 %
Bátka 12 1.05 %
Ajnácskő 12 1.05 %
Balogrussó 11 0.96 %
Vámosbalog 11 0.96 %
Sajószentkirály 10 0.87 %
Karaszkó 9 0.79 %
Gesztes 9 0.79 %
Bugyikfala 9 0.79 %
Alsósziklás 9 0.79 %
Almágy 9 0.79 %
Runya 9 0.79 %
Rimabánya 9 0.79 %
Oldalfala 8 0.70 %
Abafalva 8 0.70 %
Kacagópuszta 8 0.70 %
Kecege 8 0.70 %
Uzapanyit 7 0.61 %
Rónapatak 7 0.61 %
Kőhegy 7 0.61 %
Méhi 6 0.52 %
Bellény 6 0.52 %
Medveshidegkút 6 0.52 %
Rimaszabadi 6 0.52 %
Rimaszécs 5 0.44 %
Kerekgede 5 0.44 %
Sajólenke 5 0.44 %
Rimapálfala 5 0.44 %
Dobrapatak 5 0.44 %
Harmac 5 0.44 %
Durendapuszta 5 0.44 %
Gömörispánmező 4 0.35 %
Hanva 4 0.35 %
Balogfala 4 0.35 %
Alsóvály 4 0.35 %
Détér 4 0.35 %
Tóthegymeg 4 0.35 %
Cakó 3 0.26 %
Perjése 3 0.26 %
Baraca 3 0.26 %
Gömörfüge 3 0.26 %
Darnya 3 0.26 %
Rakottyás 2 0.17 %
Egyházasbást 2 0.17 %
Balogtamási 2 0.17 %
Babarét 2 0.17 %
Guszona 2 0.17 %
Kisgömöri 2 0.17 %
Felsővály 2 0.17 %
Magyarhegymeg 2 0.17 %
Csíz 2 0.17 %
Szilistye 2 0.17 %
Nemesradnót 1 0.09 %
Nemesmartonfala 1 0.09 %
Naprágy 1 0.09 %
Sajókeszi 1 0.09 %
Sajórecske 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Jéne 1 0.09 %
Korláti 1 0.09 %
Balogpádár 1 0.09 %
Zsip 1 0.09 %
Szútor 1 0.09 %
Gortvakisfalud 1 0.09 %
Rimasimonyi 1 0.09 %
Serke 1 0.09 %
Kálosa 1 0.09 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 87.96 %
Szútor 215 6.90 %
Nyustya 182 5.84 %
Tiszolc 135 4.34 %
Gesztete 131 4.21 %
Feled 129 4.14 %
Jánosi 121 3.89 %
Klenóc 98 3.15 %
Osgyán 95 3.05 %
Cserencsény 88 2.83 %
Rimaszécs 81 2.60 %
Várgede 80 2.57 %
Bátka 74 2.38 %
Bakostörék 67 2.15 %
Rimaráhó 66 2.12 %
Serke 62 1.99 %
Dobóca 56 1.80 %
Rimasimonyi 48 1.54 %
Rimapálfala 47 1.51 %
Ajnácskő 47 1.51 %
Vámosbalog 47 1.51 %
Balogfala 41 1.32 %
Harmac 40 1.28 %
Nemesradnót 40 1.28 %
Kruzsnó 40 1.28 %
Almágy 39 1.25 %
Sajószentkirály 37 1.19 %
Détér 37 1.19 %
Meleghegy 36 1.16 %
Abafalva 34 1.09 %
Méhi 34 1.09 %
Gernyőpuszta 31 1.00 %
Zeherje 30 0.96 %
Felsővály 28 0.90 %
Tajti 27 0.87 %
Csíz 27 0.87 %
Uzapanyit 26 0.83 %
Velkenye 25 0.80 %
Hanva 25 0.80 %
Rimazsaluzsány 25 0.80 %
Guszona 25 0.80 %
Bellény 23 0.74 %
Egyházasbást 22 0.71 %
Alsósziklás 21 0.67 %
Óbást 20 0.64 %
Gortvakisfalud 19 0.61 %
Balogiványi 18 0.58 %
Derencsény 18 0.58 %
Sajólénártfalva 18 0.58 %
Balogtamási 18 0.58 %
Balogújfalu 17 0.55 %
Gömörpéterfala 17 0.55 %
Kőhegy 17 0.55 %
Rimabrézó 17 0.55 %
Kálosa 16 0.51 %
Magyarhegymeg 16 0.51 %
Kacagópuszta 16 0.51 %
Runya 15 0.48 %
Rimaszabadi 15 0.48 %
Rimabánya 14 0.45 %
Baraca 14 0.45 %
Karaszkó 14 0.45 %
Kövecses 13 0.42 %
Oldalfala 13 0.42 %
Zsip 13 0.42 %
Alsóvály 13 0.42 %
Gömörfüge 13 0.42 %
Jeszte 12 0.39 %
Kerekgede 11 0.35 %
Durendapuszta 10 0.32 %
Rakottyás 10 0.32 %
Jéne 10 0.32 %
Kecege 10 0.32 %
Balogpádár 9 0.29 %
Perjése 9 0.29 %
Balogrussó 9 0.29 %
Vecseklő 8 0.26 %
Hubó 8 0.26 %
Rónapatak 7 0.22 %
Sajólenke 7 0.22 %
Ratkószabadi 7 0.22 %
Kisgömöri 7 0.22 %
Korláti 7 0.22 %
Nemesmartonfala 6 0.19 %
Zádorháza 5 0.16 %
Felsősziklás 5 0.16 %
Dobfenek 5 0.16 %
Ratkószuha 4 0.13 %
Naprágy 4 0.13 %
Kiéte 4 0.13 %
Tóthegymeg 4 0.13 %
Gesztes 3 0.10 %
Babarét 3 0.10 %
Cakó 3 0.10 %
Bugyikfala 3 0.10 %
Dúlháza 2 0.06 %
Gömörlipóc 2 0.06 %
Darnya 2 0.06 %
Medveshidegkút 2 0.06 %
Gömörmihályfalva 1 0.03 %
Dobrapatak 1 0.03 %
Sajórecske 1 0.03 %
Szilistye 1 0.03 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 24.21 %
Klenóc 152 16.00 %
Rimaszombat 148 15.58 %
Tiszolc 68 7.16 %
Rimaráhó 36 3.79 %
Rimabrézó 26 2.74 %
Rimazsaluzsány 20 2.11 %
Rimabánya 18 1.89 %
Bakostörék 16 1.68 %
Rimaszabadi 15 1.58 %
Cserencsény 13 1.37 %
Várgede 11 1.16 %
Jánosi 9 0.95 %
Kecege 9 0.95 %
Kruzsnó 8 0.84 %
Balogrussó 8 0.84 %
Babarét 8 0.84 %
Nemesradnót 7 0.74 %
Meleghegy 7 0.74 %
Osgyán 6 0.63 %
Durendapuszta 6 0.63 %
Feled 6 0.63 %
Zsip 6 0.63 %
Felsősziklás 6 0.63 %
Gömörfüge 6 0.63 %
Rimaszécs 6 0.63 %
Alsóvály 5 0.53 %
Oldalfala 5 0.53 %
Abafalva 5 0.53 %
Kőhegy 5 0.53 %
Sajószentkirály 5 0.53 %
Óbást 4 0.42 %
Ajnácskő 4 0.42 %
Vámosbalog 4 0.42 %
Gernyőpuszta 4 0.42 %
Hanva 4 0.42 %
Balogpádár 4 0.42 %
Kiéte 4 0.42 %
Bátka 4 0.42 %
Karaszkó 4 0.42 %
Sajólenke 4 0.42 %
Rimapálfala 3 0.32 %
Szilistye 3 0.32 %
Rónapatak 3 0.32 %
Vecseklő 3 0.32 %
Méhi 3 0.32 %
Zeherje 3 0.32 %
Harmac 3 0.32 %
Felsővály 3 0.32 %
Hubó 3 0.32 %
Tajti 3 0.32 %
Kerekgede 3 0.32 %
Rimasimonyi 2 0.21 %
Balogfala 2 0.21 %
Egyházasbást 2 0.21 %
Derencsény 2 0.21 %
Ratkószabadi 2 0.21 %
Sajórecske 2 0.21 %
Csíz 2 0.21 %
Alsósziklás 2 0.21 %
Serke 2 0.21 %
Uzapanyit 2 0.21 %
Dúlháza 2 0.21 %
Baraca 2 0.21 %
Tóthegymeg 2 0.21 %
Balogújfalu 2 0.21 %
Velkenye 2 0.21 %
Nemesmartonfala 1 0.11 %
Bugyikfala 1 0.11 %
Bellény 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Dobfenek 1 0.11 %
Gömörispánmező 1 0.11 %
Balogiványi 1 0.11 %
Guszona 1 0.11 %
Dobóca 1 0.11 %
Balogtamási 1 0.11 %
Gömörlipóc 1 0.11 %
Darnya 1 0.11 %
Gömörhegyvég 1 0.11 %
Dobrapatak 1 0.11 %
Korláti 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Kisgömöri 1 0.11 %
Almágy 1 0.11 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 38.77 %
Kacagópuszta 50 3.74 %
Nyustya 46 3.44 %
Gernyőpuszta 44 3.29 %
Tiszolc 39 2.92 %
Klenóc 39 2.92 %
Rimaszécs 34 2.54 %
Harmac 28 2.10 %
Jánosi 24 1.80 %
Feled 22 1.65 %
Cserencsény 22 1.65 %
Osgyán 21 1.57 %
Balogiványi 18 1.35 %
Rimaráhó 16 1.20 %
Bakostörék 16 1.20 %
Durendapuszta 16 1.20 %
Rimabrézó 14 1.05 %
Felsősziklás 14 1.05 %
Csíz 13 0.97 %
Balogrussó 12 0.90 %
Dobóca 11 0.82 %
Sajószentkirály 11 0.82 %
Rimabánya 10 0.75 %
Derencsény 10 0.75 %
Vámosbalog 10 0.75 %
Meleghegy 9 0.67 %
Zádorháza 8 0.60 %
Gömörispánmező 8 0.60 %
Serke 7 0.52 %
Kecege 7 0.52 %
Tóthegymeg 7 0.52 %
Abafalva 6 0.45 %
Bátka 6 0.45 %
Gesztete 5 0.37 %
Bugyikfala 5 0.37 %
Sajólenke 5 0.37 %
Kövecses 5 0.37 %
Uzapanyit 5 0.37 %
Karaszkó 5 0.37 %
Alsósziklás 4 0.30 %
Bellény 4 0.30 %
Kőhegy 4 0.30 %
Jéne 4 0.30 %
Rimaszabadi 4 0.30 %
Kruzsnó 4 0.30 %
Balogfala 4 0.30 %
Zeherje 3 0.22 %
Gömörfüge 3 0.22 %
Rimazsaluzsány 3 0.22 %
Gömörlipóc 3 0.22 %
Runya 3 0.22 %
Méhi 3 0.22 %
Jeszte 3 0.22 %
Várgede 3 0.22 %
Kisgömöri 3 0.22 %
Rimasimonyi 2 0.15 %
Babarét 2 0.15 %
Balogtamási 2 0.15 %
Dúlháza 2 0.15 %
Gesztes 2 0.15 %
Naprágy 2 0.15 %
Velkenye 2 0.15 %
Dobrapatak 2 0.15 %
Oldalfala 2 0.15 %
Zsip 2 0.15 %
Balogpádár 2 0.15 %
Rimapálfala 2 0.15 %
Kiéte 1 0.07 %
Rakottyás 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Korláti 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Vecseklő 1 0.07 %
Perjése 1 0.07 %
Felsővály 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 28.34 %
Rimaszombat 442 20.70 %
Klenóc 253 11.85 %
Tiszolc 250 11.71 %
Rimaráhó 74 3.47 %
Bakostörék 46 2.15 %
Osgyán 43 2.01 %
Rimazsaluzsány 38 1.78 %
Rimabánya 32 1.50 %
Feled 29 1.36 %
Cserencsény 27 1.26 %
Kruzsnó 21 0.98 %
Rimabrézó 17 0.80 %
Alsósziklás 16 0.75 %
Kecege 15 0.70 %
Kálosa 13 0.61 %
Várgede 12 0.56 %
Rimaszabadi 11 0.52 %
Jánosi 11 0.52 %
Sajószentkirály 10 0.47 %
Rimaszécs 10 0.47 %
Balogrussó 10 0.47 %
Felsősziklás 10 0.47 %
Derencsény 10 0.47 %
Gernyőpuszta 9 0.42 %
Abafalva 8 0.37 %
Kacagópuszta 7 0.33 %
Babarét 7 0.33 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Kőhegy 6 0.28 %
Zeherje 6 0.28 %
Meleghegy 6 0.28 %
Kiéte 6 0.28 %
Bátka 5 0.23 %
Méhi 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Karaszkó 5 0.23 %
Perjése 5 0.23 %
Sajólenke 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Gömörhegyvég 4 0.19 %
Rónapatak 4 0.19 %
Felsővály 3 0.14 %
Kerekgede 3 0.14 %
Egyházasbást 3 0.14 %
Ratkószabadi 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Gesztete 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 7.06 %
Balogfala 14 1.65 %
Ajnácskő 13 1.53 %
Várgede 11 1.29 %
Tiszolc 11 1.29 %
Rimaszécs 10 1.18 %
Nyustya 10 1.18 %
Osgyán 8 0.94 %
Vámosbalog 7 0.82 %
Feled 6 0.71 %
Almágy 6 0.71 %
Jánosi 6 0.71 %
Egyházasbást 6 0.71 %
Durendapuszta 5 0.59 %
Klenóc 4 0.47 %
Cserencsény 3 0.35 %
Kerekgede 3 0.35 %
Zeherje 3 0.35 %
Rimasimonyi 3 0.35 %
Sajószentkirály 2 0.24 %
Felsősziklás 2 0.24 %
Hubó 2 0.24 %
Gömörmihályfalva 2 0.24 %
Kisgömöri 2 0.24 %
Gömörfüge 2 0.24 %
Gesztes 2 0.24 %
Rimaszabadi 2 0.24 %
Kőhegy 2 0.24 %
Rimabrézó 2 0.24 %
Uzapanyit 2 0.24 %
Abafalva 2 0.24 %