SK
RV
.....

Dernő

Község

címer zászló
664 94% magyar 1910
314 44% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Dernő
Hivatalos szlovák megnevezés:
Drnava
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rozsnyói járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör Szepesi-érchegység, Rozsnyói-hegység - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Szádelői-karszt
Más földrajzi nevek:
Bánya-patak, Bikkestető, Doborka, Haraszt, Hársastető, (Kornalippapuszta), Magos-hegy, Nyerges-kő (Omlás-tető), Nyíres-tető, Pipityke, Ragasztó-völgy, Répa-föld, Rónatető, Somhegy, Távortető, Zöld-kő
Koordináták:
48.63879395, 20.65488052
Terület:
26,90 km2
Rang:
község
Népesség:
719
Tszf. magasság:
376 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04942
Település kód:
525642
Szervezeti azonosító:
328201
Adóazonosító:
2020961261

A község a Csermosnya-völgy nyugati bejáratánál, a Csermosnya-patak partján, Rozsnyótól 11 km-re keletre fekszik. Áthalad rajta a Hárskutat (4 km) Barkával (10 km) összekötő, Csermosnya-völgyi mellékút. A völgytől délre a Tornai Felső-hegy (Szádelői-karszt) vonulata húzódik, északra pedig a Rozsnyói-hegység gerincéig (Pipityke, 1226 m) terjed Dernő határa, melynek mintegy háromnegyedét erdő borítja. A szomszédos Kiskovácsvágásától a Som-hegy 805 m magas, süveg alakú bérce választja el. Nyugatról Krasznahorkaváralja és Andrási, délnyugatról Hárskút, északról Dénes és Szomolnok, keletről Kiskovácsvágása, délről pedig Szádalmás községekkel határos. Nyugati határa 1881-ig megyehatárt alkotott Torna és Gömör-Kishont vármegyék között, déli határa 1881-től Gömör-Kishont és Abaúj-Torna megyék határa volt, Szomolnokkal közös határa pedig Gömör-Kishont és Szepes vármegyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

1881-ig Torna vármegyéhez tartozott, majd 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához. Csehszlovákiához csatolása után mindvégig a (változó területű) Rozsnyói járáshoz tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Rozsnyói járás). Területe (26,90 km²) az elmúlt száz évben nem változott.

Népesség

1910-ben 706, 1921-ben 577, 1938-ben pedig 707, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Magyar többségét napjainkig megőrizte. 1991-2011 között népessége 7 %-al nőtt (658 főről 704-re), ebben az időszakban a magyar nemzetiségűek aránya 72,2 %-ról 67,9 %-ra csökkent, a szlovákoké 27,1 %-ról 27,7 %-ra nőtt. A lakosság több mint egynegyede (27,1 %) a roma etnikumhoz tartozik. A többség (79,5 %) római katolikus vallású.

Történelem

A falut 1364-ben említik először, de valószínűleg sokkal előbb keletkezett. Régi források szerint már a 12. században német bányászok dolgoztak a környékbeli hegyekben. A falu kezdetben a krasznahorkai váruradalomhoz tartozott. A Bebekek, majd a kihalásuk után az Andrássyak birtoka. 1569-ben kétszer is feldúlta a török. Vasércbányáit a 17. században nyitották, 1650-ben a Szontágh család bérelte ki őket. A 18. században a bányák is az Andrássyak tulajdonába kerültek. Andrássy György alapította és építtette a híres dernői vasgyárat, mely a budapesti lánczhídhoz is szállított alkatrészeket. 1779-ben épült egyszerű szalmatetős temploma, majd a század végén felépült az Andrássy-kastély is, anelyet később tisztilaknak használtak. Egymás után alakultak a vasipari vállalkozások. 1805-ben a falu területén négy vasolvasztót építettek. 1821-ben itt épült meg az akkori Magyarország legnagyobb vasgyára, 1838-ban pedig felépült a finomvasöntöde. Az 1848-49-es szabadságharcban a falu határában dúló harcokban 9 honvéd esett el. Az 1855-ös párizsi világkiállításon a vasgyár ezüstérmet kapott. 1873-ban kolera, 1878-ban árvíz pusztított. 1880-ban fűrésztelep épült a község határában. 1881-ben, Torna vármegye megszüntetésekor Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1947-ben bükkszentkereszti szlovák családok telepedtek le Dernőn. 1960-ban megszűnt a vasércbányászat Dernőn. 1968-ban teljes szervezettségű magyar tannyelvű alapiskolát nyitottak a községben, amit a Csermosnya-völgy falvainak gyerekei látogatnak.

Mai jelentősége

A községben magyar tannyelvű alapiskola és szlovák nevelési nyelvű óvoda található. Szent Miklósnak szentelt római katolikus temploma barokk-klasszicista stílusban épült 1779-ben, az Andrássyak kastélya pedig a 18. század végén. 19. századi vasolvasztójának romjai ma is láthatóak. Határának egy részét 1984-ben természetvédelmi területté nyilvánították 186 hektáron, 2002-től területének mintegy egyharmadát a Szlovák Karszt Nemzeti Parkhoz csatolták.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

DERNŐ. Dernan. Magyar falu Torna Vármegyében, földes Ura Gróf Andrásy Uraság, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Hárskutnak szomszédságában, mellynek filiája, Szepes, és Gömör Vármegyének szomszédságokban, Jólsvafőtöl két mértföldnyire, magos hegyek között, ’s az Uraságnak szép kastéllyával díszesíttetik, kies gyümöltsös, és nagy vadaskert, halas tó is vagyon itten; határja termékeny, tulajdonságai hasonlítanak Barka falujáéhoz, vagyonnyainak eladására jó alkalmatossága Rozsnyón, második Osztálybéli.;

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Dernő, Abauj-Torna v. magyar falu, ut. p. Rosnyóhoz keletre 1 1/2 mfdnyire: 683 kath., 253 ref. lak. Kath. fil. anyaszentegyház. Kastély. Sok erdő és gyümölcs. Hegyes határ. Fürészmalom. Látni itt ritka jelességü vashámorokat. F. u. gróf Andrásy György.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A Csermoslya-patak regényes völgyében épűlt Dernő község az Andrássyak híres vasöntőjéről nevezetes.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Dernő, a Csermosnya patak mellett fekvő magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 193 házzal és 970 róm. kath. vallású lakossal. Hajdan Krasznahorka vár tartozéka volt és a Bebekek után az Andrássyak kezébe került, s ezek egyike, Andrássy István itt a XVIII. század vége felé kastélyt építtetett. A Szontágh családnak itt már 1650-ben vasérczbányája volt. Andrássy György alapította és építtette a híres dernői vasgyárat, mely a budapesti lánczhídhoz is szállított vasrészeket. 1745-ben N. Rhaell György volt a hámor bérlője, most pedig a rimamurány-salgótarjáni vasmű r. t. A község azelőtt Torna vármegyéhez tartozott. Van itt olvasókör, vasgyári igazgatóság és bányagondnokság. 1848-ban kisebb harcz is volt határában. Az ekkor elesett honvédeket itt temették el. A róm. kath. templom 1839-ben épült. Postája van a községnek, de a távíró-állomása Krasznahorkaváralja, vasúti állomása pedig Rozsnyó. Ide tartozik Kornalippa puszta, mely már a középkorban is szerepel.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Dernő. A Bebek-család ősi birtoka volt a község, majd az Andrássynemzetség lett úrrá a vidéken. Impozáns kastélyt építtetett itt II. József idejében a család egyik tagja, Andrássy István. A kastélyt újabban tisztilaknak használták. A község közelében jóminőségű vasércet bányásztak. 1650-ben a Szontagh-családé volt a bánya, 1745-ben N. Rhaell Györgynek volt itt vaskohója, amelyet Andrássy György alapított. Később a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű tulajdonába ment át a hámor. A szabadságharc idejében a község közelében lefolyt ütközet hősi halottainak itt adtak sírhelyet. 1839-ben róm. kat. templom épült Dernőn. A község területe 4676 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 707.

Névelőfordulások
1364
Dwrnew
1430
Dernew
1773
Dernő, Dernau, Dernawa,
1786
Dernő, Dernau,
1808
Dernő, Derňany, Drňany,
1863
Dernő,
1920
Drnava,
1927
Drnava, Dernő,
1938
Dernő,
1945
Drnava, Dernő,
1948
Drnava
1994
Dernö
2013
Dernő

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Dernő (Drnava) 149
Telefon: 0587971112
Fax: 0587971112

Honlap: drnava.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Balázs Tibor (Független)

Képviselő-testület:
Bulik Tibor (Független)
Balázs Tibor (Független)
Bakoš Jozef (Független)
Bakos Gabriel (MOST - HÍD)
Mazik Miroslav (MOST - HÍD)
Tiszová Hilda (SMK-MKP)
Dányi Štefan (SMK-MKP)
Független 43% Független 3 képviselö MOST - HÍD 29% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 29% SMK-MKP 2 képviselö 7 képviselö
Dernői Posta

Dernő 10

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Dernő 105

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Dernő 2

Dernői Községi Hivatal

Dernő 149

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 714 93%
szlovákok 11 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 2%
egyéb 28 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 767
magyarok 664 94%
szlovákok 17 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 25 4%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 706
magyarok 564 98%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 11 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 577
magyarok 475 72%
szlovákok 178 27%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 658
magyarok 482 71%
szlovákok 191 28%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 676
magyarok 478 68%
szlovákok 195 28%
romák 5 1%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 23 3%
összlétszám 704
magyarok 314 44%
szlovákok 213 30%
romák 171 24%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 1%
összlétszám 710
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 536
Választási részvétel: 52.43 %
Kiadott boríték: 281
Bedobott boríték: 281

Polgármester

Érvényes szavazólap: 261
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Balázs Tibor 261 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bakos Gabriel 214 MOST - HÍD
Tiszová Hilda 176 SMK-MKP
Bulik Tibor 171 Független
Dányi Štefan 142 SMK-MKP
Balázs Tibor 117 Független
Bakoš Jozef 112 Független
Mazik Miroslav 105 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 57.14% MOST - HÍD 4 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
2018
MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 28.57% SMK-MKP 2 képviselö Független 42.86% Független 3 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 520
Választási részvétel: 12.88 %
Kiadott boríték: 67
Bedobott boríték: 67
Választásra jogosult: 517
Választási részvétel: 4.64 %
Kiadott boríték: 24
Bedobott boríték: 24
Választásra jogosult: 514
Választási részvétel: 21,59 %
Kiadott boríték: 111
Bedobott boríték: 111

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 58
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 105
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 25 43.10 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 19 32.76 % KDS
Ivan Kuhn 4 6.90 % OKS
Jozef Holečko 3 5.17 % Független
Marek Ďurán 2 3.45 % ĽS Naše Slovensko
Vladimír Gürtler 2 3.45 % 7 STATOČNÝCH
Jaroslav Džunko 1 1.72 % Független
Dominika Palaščáková 1 1.72 % NOVA
Lukáš Sisák 1 1.72 % KSS
Rastislav Masnyk 0 0.00 % SDKÚ - DS, SaS
Zdenko Trebuľa 9 37.50% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Karol Pataky 39 37.14 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 34 32.38 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 18 17.14 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 9 8.57 % ĽSNS
Róbert Bačinský 2 1.90 % Független
Jozef Červeňák 2 1.90 % RIS
Jaroslav Džunko 1 0.95 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 65
Érvényes szavazólap: 108
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Juraj Nagy 32 49.23% Független
Pavol Burdiga 28 43.08% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Peter Bollo 22 33.85% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Szöllös 16 24.62% SMK-MKP
Ferenc Porubán 15 23.08% SMK-MKP
Beáta Bekeová 14 21.54% SMK-MKP
Ján Babič 11 16.92% SMER - SD
Ján Lach 7 10.77% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Miloš Gallo-Barnák 7 10.77% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ivan Kuhn 7 10.77% OKS
Juraj Bernár 6 9.23% KSS
Július Kerekes 5 7.69% Független
Izabella Hurajtová 5 7.69% NOVA
Ján Frák 5 7.69% Független
Jozef Kováč 5 7.69% SaS
Matúš Bischof 5 7.69% OKS
Tibor Takáč 4 6.15% OKS
Peter Pamula 4 6.15% SNS
Stanislav Kučerák 3 4.62% SRÚS
Štefan Szaniszló 3 4.62% ĽS Naše Slovensko
Jana Gallová 3 4.62% ÚSVIT
Milan Fafrák 2 3.08% KSS
Jozef Kušnier 2 3.08% ĽS Naše Slovensko
Janka Vavreková 2 3.08% KSS
Ľudovít Gunár 2 3.08% SRÚS
Štefan Bašták 2 3.08% SMER - SD
Jaroslav Kočiš 2 3.08% KSS
Milan Mlynár 1 1.54% SNS
Zlatica Bachňáková 1 1.54% KSS
Karol Horník 1 1.54% SMER - SD
Ľuboš Gál 1 1.54% 7 STATOČNÝCH
Eduard Mako 0 0.00% SRÚS
Gejza Milko 0 0.00% SMER - SD
Božena Czmórová 0 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Šebalj 0 0.00% DS
Attila Anna 73 67.59% Független
Juraj Nagy 46 42.59% Független
Pavol Burdiga 43 39.81% MOST - HÍD
Peter Bollo 38 35.19% MOST - HÍD
Beáta Beke 20 18.52% SMK-MKP
Ferenc Porubán 19 17.59% SMK-MKP
Hildegarda Támárová 18 16.67% MOST - HÍD
Zoltán Várady 18 16.67% SMK-MKP
Juraj Balázs 15 13.89% Független
Monika Šeďová 15 13.89% MOST - HÍD
Július Barkai 12 11.11% SME RODINA - Boris Kollár
Dušan Pollák 11 10.19% ŠKV
Ivan Kuhn 10 9.26% OKS
Ladislav Juhász 10 9.26% ĽS Naše Slovensko
Tibor Balázs 9 8.33% MOST - HÍD
Monika Repaszká 9 8.33% ŠKV
Ariana Palme 8 7.41% ĽS Naše Slovensko
Štefan Bašták 7 6.48% SMER-SD
Karol Kováč 7 6.48% OKS
Erika Ocelníková 6 5.56% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Jozef Kušnier 6 5.56% ĽS Naše Slovensko
Matúš Bischof 6 5.56% OKS
Dušan Žiak 5 4.63% ĽS Naše Slovensko
Matej Lada 5 4.63% ŠKV
Martin Gallo 4 3.70% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Gejza Záhn 3 2.78% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jarmila Breznenová 3 2.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Róbert Bezek 3 2.78% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Jaroslav Kočiš 2 1.85% KSS
Mária Bernáthová 2 1.85% KSS
Róbert Hanuštiak 2 1.85% Független
Ján Babič 1 0.93% SMER-SD
Karol Horník 1 0.93% SMER-SD
Michal Terrai 1 0.93% Független
Helena Laliková 1 0.93% KSS
Miloš Gallo 1 0.93% ŠANCA
Jozef Červeňák 0 0.00% RIS
Viliam Hlaváč 0 0.00% ŠKV
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Juraj Bernár 0 0.00% KSS
Eva Mihóková 0 0.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 29.83 %
Krasznahorkaváralja 33 4.34 %
Csetnek 31 4.07 %
Dobsina 30 3.94 %
Nagyveszverés 30 3.94 %
Nagyszabos 27 3.55 %
Betlér 19 2.50 %
Alsósajó 18 2.37 %
Pelsőc 15 1.97 %
Rekenyeújfalu 13 1.71 %
Oláhpatak 13 1.71 %
Andrási 13 1.71 %
Rozsnyórudna 13 1.71 %
Henckó 11 1.45 %
Jólész 11 1.45 %
Kisfeketepatak 11 1.45 %
Berzéte 11 1.45 %
Dernő 8 1.05 %
Sebespatak 8 1.05 %
Gócs 8 1.05 %
Kisszabos 8 1.05 %
Szabados 8 1.05 %
Csucsom 7 0.92 %
Özörény 6 0.79 %
Martonháza 6 0.79 %
Körtvélyes 6 0.79 %
Berzétekőrös 5 0.66 %
Rozsfalva 4 0.53 %
Lucska 4 0.53 %
Szádalmás 4 0.53 %
Barka 4 0.53 %
Hámosfalva 4 0.53 %
Gömörpanyit 4 0.53 %
Gacsalk 3 0.39 %
Kecső 3 0.39 %
Restér 3 0.39 %
Lekenye 3 0.39 %
Pétermány 3 0.39 %
Kisgencs 3 0.39 %
Szalóc 2 0.26 %
Hárskút 2 0.26 %
Gecelfalva 2 0.26 %
Tornagörgő 2 0.26 %
Gömörhosszúszó 2 0.26 %
Imrikfalva 2 0.26 %
Szilice 2 0.26 %
Szádvárborsa 2 0.26 %
Kiskovácsvágása 1 0.13 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Páskaháza 1 0.13 %
Beretke 1 0.13 %
Annafalva 1 0.13 %
Felsősajó 1 0.13 %
Sajóréde 1 0.13 %
Jablonca 1 0.13 %
Várhosszúrét 1 0.13 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 43.00 %
Krasznahorkaváralja 210 8.60 %
Hárskút 174 7.13 %
Várhosszúrét 170 6.96 %
Szádalmás 78 3.19 %
Tornagörgő 75 3.07 %
Dernő 73 2.99 %
Barka 72 2.95 %
Pelsőc 65 2.66 %
Berzéte 62 2.54 %
Nagyveszverés 60 2.46 %
Jólész 58 2.38 %
Betlér 53 2.17 %
Szilice 50 2.05 %
Körtvélyes 46 1.88 %
Csetnek 45 1.84 %
Oláhpatak 45 1.84 %
Özörény 42 1.72 %
Dobsina 41 1.68 %
Andrási 40 1.64 %
Nagyszabos 39 1.60 %
Rekenyeújfalu 35 1.43 %
Gömörhosszúszó 35 1.43 %
Berzétekőrös 32 1.31 %
Jablonca 27 1.11 %
Lekenye 27 1.11 %
Lucska 26 1.06 %
Rozsnyórudna 24 0.98 %
Kiskovácsvágása 24 0.98 %
Csucsom 24 0.98 %
Szalóc 24 0.98 %
Gócs 23 0.94 %
Alsósajó 22 0.90 %
Sebespatak 21 0.86 %
Kecső 19 0.78 %
Kuntapolca 14 0.57 %
Szabados 14 0.57 %
Gömörpanyit 14 0.57 %
Felsősajó 13 0.53 %
Henckó 12 0.49 %
Kisfeketepatak 12 0.49 %
Kisgencs 10 0.41 %
Beretke 10 0.41 %
Sajóréde 10 0.41 %
Gecelfalva 9 0.37 %
Restér 9 0.37 %
Melléte 9 0.37 %
Rozsfalva 8 0.33 %
Hámosfalva 8 0.33 %
Csoltó 8 0.33 %
Pelsőcardó 7 0.29 %
Páskaháza 7 0.29 %
Martonháza 7 0.29 %
Szádvárborsa 6 0.25 %
Imrikfalva 6 0.25 %
Kisszabos 5 0.20 %
Márkuska 4 0.16 %
Annafalva 3 0.12 %
Gacsalk 1 0.04 %
Pétermány 1 0.04 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 14.70 %
Lekenye 103 6.03 %
Tornagörgő 100 5.86 %
Pelsőc 88 5.16 %
Gömörhosszúszó 87 5.10 %
Özörény 72 4.22 %
Beretke 72 4.22 %
Körtvélyes 69 4.04 %
Szilice 67 3.93 %
Várhosszúrét 62 3.63 %
Berzéte 58 3.40 %
Szalóc 58 3.40 %
Szádalmás 52 3.05 %
Krasznahorkaváralja 44 2.58 %
Barka 44 2.58 %
Jablonca 42 2.46 %
Kecső 42 2.46 %
Berzétekőrös 42 2.46 %
Jólész 38 2.23 %
Szádvárborsa 34 1.99 %
Kuntapolca 32 1.87 %
Gömörpanyit 30 1.76 %
Melléte 29 1.70 %
Csucsom 27 1.58 %
Csoltó 24 1.41 %
Hárskút 23 1.35 %
Dernő 20 1.17 %
Lucska 17 1.00 %
Pelsőcardó 15 0.88 %
Páskaháza 12 0.70 %
Kiskovácsvágása 12 0.70 %
Rozsnyórudna 8 0.47 %
Csetnek 4 0.23 %
Sebespatak 4 0.23 %
Nagyszabos 2 0.12 %
Pétermány 2 0.12 %
Gócs 2 0.12 %
Nagyveszverés 2 0.12 %
Szabados 1 0.06 %
Alsósajó 1 0.06 %
Annafalva 1 0.06 %
Henckó 1 0.06 %
Betlér 1 0.06 %
Dobsina 1 0.06 %
Gacsalk 1 0.06 %
Márkuska 1 0.06 %
Sajóréde 1 0.06 %
Rozsfalva 1 0.06 %
Hámosfalva 1 0.06 %
Felsősajó 1 0.06 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 29.43 %
Felsősajó 92 5.99 %
Sajóréde 72 4.69 %
Nagyveszverés 64 4.17 %
Oláhpatak 61 3.97 %
Dobsina 60 3.91 %
Betlér 32 2.08 %
Gócs 32 2.08 %
Nagyszabos 27 1.76 %
Rozsnyórudna 27 1.76 %
Sebespatak 23 1.50 %
Andrási 21 1.37 %
Pelsőc 19 1.24 %
Alsósajó 18 1.17 %
Várhosszúrét 16 1.04 %
Kisfeketepatak 14 0.91 %
Berzéte 13 0.85 %
Szádalmás 13 0.85 %
Csetnek 12 0.78 %
Csucsom 12 0.78 %
Rekenyeújfalu 12 0.78 %
Krasznahorkaváralja 11 0.72 %
Kisgencs 11 0.72 %
Jólész 11 0.72 %
Dernő 11 0.72 %
Gömörhosszúszó 10 0.65 %
Restér 7 0.46 %
Szalóc 7 0.46 %
Hámosfalva 7 0.46 %
Özörény 6 0.39 %
Martonháza 6 0.39 %
Gacsalk 6 0.39 %
Kuntapolca 6 0.39 %
Berzétekőrös 6 0.39 %
Hárskút 6 0.39 %
Henckó 5 0.33 %
Imrikfalva 5 0.33 %
Szilice 5 0.33 %
Barka 4 0.26 %
Pelsőcardó 3 0.20 %
Lekenye 3 0.20 %
Szabados 3 0.20 %
Csoltó 3 0.20 %
Lucska 3 0.20 %
Márkuska 2 0.13 %
Körtvélyes 2 0.13 %
Sztracena 2 0.13 %
Rozsfalva 2 0.13 %
Gecelfalva 2 0.13 %
Beretke 2 0.13 %
Pétermány 2 0.13 %
Gömörpanyit 1 0.07 %
Szádvárborsa 1 0.07 %
Tornagörgő 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Kecső 1 0.07 %
Páskaháza 1 0.07 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 26.46 %
Csetnek 43 4.18 %
Dobsina 41 3.99 %
Nagyveszverés 38 3.70 %
Krasznahorkaváralja 30 2.92 %
Betlér 27 2.63 %
Nagyszabos 25 2.43 %
Pelsőc 20 1.95 %
Oláhpatak 20 1.95 %
Alsósajó 20 1.95 %
Andrási 19 1.85 %
Rekenyeújfalu 18 1.75 %
Henckó 17 1.65 %
Rozsnyórudna 11 1.07 %
Sebespatak 10 0.97 %
Restér 10 0.97 %
Berzéte 9 0.88 %
Gócs 9 0.88 %
Jólész 8 0.78 %
Özörény 7 0.68 %
Szabados 7 0.68 %
Gacsalk 7 0.68 %
Kisgencs 7 0.68 %
Kisfeketepatak 6 0.58 %
Sajóréde 6 0.58 %
Szilice 5 0.49 %
Dernő 5 0.49 %
Csucsom 5 0.49 %
Imrikfalva 5 0.49 %
Szádalmás 5 0.49 %
Hámosfalva 4 0.39 %
Felsősajó 4 0.39 %
Lekenye 4 0.39 %
Kisszabos 4 0.39 %
Martonháza 4 0.39 %
Körtvélyes 4 0.39 %
Annafalva 3 0.29 %
Lucska 3 0.29 %
Barka 3 0.29 %
Szádvárborsa 3 0.29 %
Tornagörgő 3 0.29 %
Gömörhosszúszó 2 0.19 %
Pétermány 2 0.19 %
Gecelfalva 2 0.19 %
Kecső 2 0.19 %
Rozsfalva 2 0.19 %
Beretke 2 0.19 %
Gömörpanyit 2 0.19 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Berzétekőrös 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Csoltó 1 0.10 %
Hárskút 1 0.10 %
Jablonca 1 0.10 %
Szalóc 1 0.10 %
Várhosszúrét 1 0.10 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 38.63 %
Dobsina 38 4.19 %
Nagyveszverés 33 3.64 %
Pelsőc 32 3.53 %
Krasznahorkaváralja 31 3.42 %
Nagyszabos 26 2.87 %
Rozsnyórudna 19 2.10 %
Szalóc 19 2.10 %
Andrási 19 2.10 %
Szádalmás 17 1.88 %
Berzéte 17 1.88 %
Oláhpatak 17 1.88 %
Csetnek 17 1.88 %
Gömörpanyit 15 1.66 %
Szabados 15 1.66 %
Sebespatak 14 1.55 %
Betlér 14 1.55 %
Kisgencs 13 1.43 %
Körtvélyes 13 1.43 %
Alsósajó 13 1.43 %
Jólész 12 1.32 %
Hárskút 9 0.99 %
Szádvárborsa 9 0.99 %
Várhosszúrét 8 0.88 %
Kuntapolca 8 0.88 %
Gócs 8 0.88 %
Imrikfalva 7 0.77 %
Felsősajó 7 0.77 %
Beretke 7 0.77 %
Csucsom 7 0.77 %
Restér 7 0.77 %
Henckó 7 0.77 %
Rozsfalva 7 0.77 %
Rekenyeújfalu 7 0.77 %
Özörény 7 0.77 %
Dernő 6 0.66 %
Sajóréde 6 0.66 %
Tornagörgő 5 0.55 %
Martonháza 5 0.55 %
Kisfeketepatak 5 0.55 %
Pelsőcardó 4 0.44 %
Sztracena 4 0.44 %
Gömörhosszúszó 3 0.33 %
Berzétekőrös 3 0.33 %
Gacsalk 2 0.22 %
Lekenye 2 0.22 %
Barka 2 0.22 %
Szilice 2 0.22 %
Lucska 2 0.22 %
Csoltó 2 0.22 %
Kiskovácsvágása 2 0.22 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Márkuska 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Hámosfalva 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 36.16 %
Rozsnyó 123 16.29 %
Sajóréde 84 11.13 %
Felsősajó 52 6.89 %
Oláhpatak 46 6.09 %
Andrási 32 4.24 %
Márkuska 22 2.91 %
Gócs 17 2.25 %
Nagyveszverés 17 2.25 %
Csetnek 16 2.12 %
Nagyszabos 15 1.99 %
Imrikfalva 15 1.99 %
Betlér 13 1.72 %
Sztracena 9 1.19 %
Szádalmás 8 1.06 %
Kisfeketepatak 8 1.06 %
Pelsőc 7 0.93 %
Alsósajó 7 0.93 %
Henckó 7 0.93 %
Szabados 7 0.93 %
Rekenyeújfalu 6 0.79 %
Várhosszúrét 6 0.79 %
Sebespatak 5 0.66 %
Gecelfalva 5 0.66 %
Martonháza 4 0.53 %
Özörény 3 0.40 %
Berzétekőrös 3 0.40 %
Kuntapolca 3 0.40 %
Krasznahorkaváralja 3 0.40 %
Berdárka 2 0.26 %
Barka 2 0.26 %
Gömörpanyit 2 0.26 %
Jólész 2 0.26 %
Restér 2 0.26 %
Csucsom 2 0.26 %
Rozsnyórudna 2 0.26 %
Gacsalk 1 0.13 %
Körtvélyes 1 0.13 %
Páskaháza 1 0.13 %
Pétermány 1 0.13 %
Lekenye 1 0.13 %
Tornagörgő 1 0.13 %
Hámosfalva 1 0.13 %
Melléte 1 0.13 %
Annafalva 1 0.13 %
Szilice 1 0.13 %
Szádvárborsa 1 0.13 %
Szalóc 1 0.13 %
Kisszabos 1 0.13 %
Berzéte 1 0.13 %
Rozsfalva 1 0.13 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 12.71 %
Tornagörgő 123 7.89 %
Szádalmás 73 4.69 %
Körtvélyes 65 4.17 %
Beretke 55 3.53 %
Jablonca 52 3.34 %
Lekenye 50 3.21 %
Pelsőc 48 3.08 %
Várhosszúrét 46 2.95 %
Berzéte 46 2.95 %
Barka 42 2.70 %
Szalóc 39 2.50 %
Krasznahorkaváralja 37 2.37 %
Szilice 34 2.18 %
Berzétekőrös 28 1.80 %
Kecső 28 1.80 %
Gömörhosszúszó 25 1.60 %
Gömörpanyit 24 1.54 %
Hárskút 23 1.48 %
Csucsom 23 1.48 %
Kuntapolca 23 1.48 %
Szádvárborsa 21 1.35 %
Özörény 19 1.22 %
Dernő 19 1.22 %
Páskaháza 18 1.16 %
Jólész 16 1.03 %
Lucska 15 0.96 %
Melléte 14 0.90 %
Kiskovácsvágása 11 0.71 %
Csoltó 9 0.58 %
Rozsnyórudna 6 0.39 %
Pelsőcardó 4 0.26 %
Sajóréde 3 0.19 %
Nagyveszverés 3 0.19 %
Oláhpatak 2 0.13 %
Dobsina 2 0.13 %
Betlér 2 0.13 %
Nagyszabos 2 0.13 %
Sebespatak 1 0.06 %
Andrási 1 0.06 %
Rozsfalva 1 0.06 %
Restér 1 0.06 %
Henckó 1 0.06 %
Csetnek 1 0.06 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 33.77 %
Pelsőc 14 3.07 %
Dobsina 11 2.41 %
Nagyveszverés 8 1.75 %
Várhosszúrét 7 1.54 %
Rozsnyórudna 7 1.54 %
Betlér 7 1.54 %
Rekenyeújfalu 6 1.32 %
Szádalmás 6 1.32 %
Hárskút 5 1.10 %
Krasznahorkaváralja 5 1.10 %
Tornagörgő 5 1.10 %
Beretke 4 0.88 %
Özörény 4 0.88 %
Imrikfalva 4 0.88 %
Gömörhosszúszó 4 0.88 %
Jólész 3 0.66 %
Szilice 3 0.66 %
Henckó 3 0.66 %
Nagyszabos 3 0.66 %
Körtvélyes 3 0.66 %
Oláhpatak 3 0.66 %
Szabados 3 0.66 %
Dernő 3 0.66 %
Lekenye 3 0.66 %
Andrási 3 0.66 %
Csoltó 3 0.66 %
Gócs 3 0.66 %
Pelsőcardó 2 0.44 %
Kuntapolca 2 0.44 %
Kiskovácsvágása 2 0.44 %
Barka 2 0.44 %
Sebespatak 2 0.44 %
Csucsom 2 0.44 %
Felsősajó 1 0.22 %
Páskaháza 1 0.22 %
Kisfeketepatak 1 0.22 %
Kecső 1 0.22 %
Rozsfalva 1 0.22 %
Kisgencs 1 0.22 %
Szádvárborsa 1 0.22 %
Csetnek 1 0.22 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 14.37 %
Nagyszabos 25 7.65 %
Restér 19 5.81 %
Dobsina 10 3.06 %
Martonháza 7 2.14 %
Szádalmás 5 1.53 %
Andrási 5 1.53 %
Krasznahorkaváralja 5 1.53 %
Berzéte 4 1.22 %
Barka 4 1.22 %
Alsósajó 4 1.22 %
Kuntapolca 4 1.22 %
Nagyveszverés 4 1.22 %
Szabados 3 0.92 %
Szalóc 3 0.92 %
Özörény 2 0.61 %
Gömörpanyit 2 0.61 %
Szilice 2 0.61 %
Páskaháza 2 0.61 %
Felsősajó 2 0.61 %
Oláhpatak 2 0.61 %
Csoltó 2 0.61 %
Hámosfalva 2 0.61 %
Tornagörgő 2 0.61 %
Csetnek 2 0.61 %
Gömörhosszúszó 2 0.61 %
Pelsőc 2 0.61 %
Kisfeketepatak 2 0.61 %
Sajóréde 1 0.31 %
Rekenyeújfalu 1 0.31 %
Henckó 1 0.31 %
Annafalva 1 0.31 %
Gócs 1 0.31 %
Dernő 1 0.31 %
Hárskút 1 0.31 %
Rozsfalva 1 0.31 %
Imrikfalva 1 0.31 %
Sebespatak 1 0.31 %
Rozsnyórudna 1 0.31 %
Lekenye 1 0.31 %
Betlér 1 0.31 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 43.59 %
Özörény 51 8.96 %
Krasznahorkaváralja 37 6.50 %
Pelsőc 30 5.27 %
Gömörpanyit 27 4.75 %
Szalóc 26 4.57 %
Hárskút 24 4.22 %
Dernő 18 3.16 %
Tornagörgő 17 2.99 %
Rozsnyórudna 17 2.99 %
Szádalmás 13 2.28 %
Csucsom 12 2.11 %
Gömörhosszúszó 11 1.93 %
Kecső 10 1.76 %
Gócs 9 1.58 %
Körtvélyes 9 1.58 %
Melléte 8 1.41 %
Nagyveszverés 7 1.23 %
Berzétekőrös 7 1.23 %
Szilice 6 1.05 %
Berzéte 6 1.05 %
Kisgencs 5 0.88 %
Betlér 5 0.88 %
Barka 5 0.88 %
Csetnek 5 0.88 %
Jólész 4 0.70 %
Jablonca 4 0.70 %
Várhosszúrét 4 0.70 %
Andrási 3 0.53 %
Rozsfalva 3 0.53 %
Lucska 3 0.53 %
Szabados 3 0.53 %
Dobsina 3 0.53 %
Páskaháza 3 0.53 %
Pelsőcardó 3 0.53 %
Sebespatak 2 0.35 %
Kuntapolca 2 0.35 %
Martonháza 2 0.35 %
Lekenye 2 0.35 %
Beretke 2 0.35 %
Csoltó 2 0.35 %
Hámosfalva 1 0.18 %
Alsósajó 1 0.18 %
Gacsalk 1 0.18 %
Szádvárborsa 1 0.18 %
Rekenyeújfalu 1 0.18 %
Nagyszabos 1 0.18 %
Henckó 1 0.18 %
Oláhpatak 1 0.18 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 60.43 %
Krasznahorkaváralja 33 3.51 %
Betlér 24 2.55 %
Csetnek 17 1.81 %
Nagyveszverés 16 1.70 %
Andrási 14 1.49 %
Dobsina 13 1.38 %
Dernő 10 1.06 %
Pelsőc 9 0.96 %
Berzéte 8 0.85 %
Csucsom 7 0.74 %
Rekenyeújfalu 7 0.74 %
Rozsnyórudna 7 0.74 %
Nagyszabos 7 0.74 %
Jólész 7 0.74 %
Martonháza 5 0.53 %
Gömörpanyit 5 0.53 %
Várhosszúrét 5 0.53 %
Szabados 5 0.53 %
Tornagörgő 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Sajóréde 4 0.43 %
Özörény 4 0.43 %
Gócs 3 0.32 %
Jablonca 3 0.32 %
Szádalmás 3 0.32 %
Melléte 3 0.32 %
Sebespatak 2 0.21 %
Körtvélyes 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Kiskovácsvágása 2 0.21 %
Kisgencs 2 0.21 %
Páskaháza 2 0.21 %
Berzétekőrös 2 0.21 %
Kuntapolca 2 0.21 %
Csoltó 2 0.21 %
Felsősajó 2 0.21 %
Márkuska 2 0.21 %
Kecső 1 0.11 %
Imrikfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Oláhpatak 1 0.11 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Gacsalk 1 0.11 %
Berdárka 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 9.61 %
Krasznahorkaváralja 16 1.88 %
Berzéte 13 1.52 %
Dobsina 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Pelsőc 9 1.06 %
Nagyszabos 9 1.06 %
Oláhpatak 8 0.94 %
Martonháza 8 0.94 %
Csetnek 8 0.94 %
Restér 7 0.82 %
Andrási 7 0.82 %
Rekenyeújfalu 6 0.70 %
Rozsnyórudna 5 0.59 %
Henckó 5 0.59 %
Felsősajó 5 0.59 %
Gömörpanyit 4 0.47 %
Várhosszúrét 4 0.47 %
Özörény 4 0.47 %
Tornagörgő 4 0.47 %
Gömörhosszúszó 3 0.35 %
Annafalva 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Betlér 3 0.35 %
Kisfeketepatak 3 0.35 %
Szalóc 3 0.35 %
Gócs 3 0.35 %
Berzétekőrös 3 0.35 %
Hámosfalva 3 0.35 %
Sajóréde 3 0.35 %
Beretke 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Imrikfalva 2 0.23 %
Lekenye 2 0.23 %
Kuntapolca 2 0.23 %
Szilice 2 0.23 %
Barka 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Sebespatak 2 0.23 %
Körtvélyes 2 0.23 %
Csucsom 2 0.23 %
Dernő 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Kiskovácsvágása 2 0.23 %
Alsósajó 2 0.23 %
Csoltó 2 0.23 %
Lucska 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisgencs 1 0.12 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 24.75 %
Nagyszabos 72 9.09 %
Nagyveszverés 41 5.18 %
Dobsina 39 4.92 %
Csetnek 34 4.29 %
Betlér 34 4.29 %
Henckó 31 3.91 %
Oláhpatak 28 3.54 %
Krasznahorkaváralja 27 3.41 %
Szabados 26 3.28 %
Andrási 20 2.53 %
Rekenyeújfalu 17 2.15 %
Alsósajó 16 2.02 %
Pelsőc 15 1.89 %
Restér 13 1.64 %
Gecelfalva 10 1.26 %
Rozsfalva 10 1.26 %
Jólész 9 1.14 %
Kisgencs 8 1.01 %
Martonháza 7 0.88 %
Gócs 7 0.88 %
Rozsnyórudna 7 0.88 %
Berzéte 6 0.76 %
Csucsom 6 0.76 %
Hámosfalva 6 0.76 %
Dernő 6 0.76 %
Sajóréde 5 0.63 %
Felsősajó 5 0.63 %
Özörény 5 0.63 %
Hárskút 5 0.63 %
Várhosszúrét 5 0.63 %
Sebespatak 4 0.51 %
Berzétekőrös 4 0.51 %
Kisfeketepatak 4 0.51 %
Gömörpanyit 4 0.51 %
Kisszabos 4 0.51 %
Gacsalk 4 0.51 %
Annafalva 4 0.51 %
Pétermány 3 0.38 %
Kecső 3 0.38 %
Márkuska 3 0.38 %
Lekenye 3 0.38 %
Jablonca 3 0.38 %
Barka 2 0.25 %
Gömörhosszúszó 2 0.25 %
Lucska 2 0.25 %
Kuntapolca 2 0.25 %
Imrikfalva 2 0.25 %
Csoltó 2 0.25 %
Szádvárborsa 2 0.25 %
Beretke 1 0.13 %
Szilice 1 0.13 %
Tornagörgő 1 0.13 %
Szádalmás 1 0.13 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 11.75 %
Rozsnyó 30 8.60 %
Krasznahorkaváralja 18 5.16 %
Dobsina 13 3.72 %
Restér 12 3.44 %
Nagyveszverés 9 2.58 %
Sebespatak 8 2.29 %
Csetnek 8 2.29 %
Martonháza 7 2.01 %
Alsósajó 7 2.01 %
Szabados 6 1.72 %
Rozsfalva 5 1.43 %
Berzéte 5 1.43 %
Páskaháza 4 1.15 %
Özörény 4 1.15 %
Pelsőc 4 1.15 %
Kuntapolca 3 0.86 %
Gócs 3 0.86 %
Csoltó 3 0.86 %
Kisfeketepatak 3 0.86 %
Annafalva 2 0.57 %
Beretke 2 0.57 %
Felsősajó 2 0.57 %
Tornagörgő 2 0.57 %
Andrási 2 0.57 %
Rekenyeújfalu 2 0.57 %
Sajóréde 1 0.29 %
Imrikfalva 1 0.29 %
Kisgencs 1 0.29 %
Márkuska 1 0.29 %
Gömörpanyit 1 0.29 %
Csucsom 1 0.29 %
Körtvélyes 1 0.29 %
Barka 1 0.29 %
Szilice 1 0.29 %
Szalóc 1 0.29 %
Betlér 1 0.29 %
Pelsőcardó 1 0.29 %
Sztracena 1 0.29 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 36.75 %
Krasznahorkaváralja 63 5.38 %
Hárskút 62 5.30 %
Várhosszúrét 52 4.44 %
Csetnek 23 1.97 %
Berzéte 22 1.88 %
Pelsőc 22 1.88 %
Sebespatak 20 1.71 %
Kisgencs 20 1.71 %
Jólész 19 1.62 %
Szádalmás 16 1.37 %
Dernő 15 1.28 %
Nagyveszverés 14 1.20 %
Csucsom 14 1.20 %
Özörény 13 1.11 %
Tornagörgő 13 1.11 %
Oláhpatak 12 1.03 %
Barka 11 0.94 %
Rozsnyórudna 11 0.94 %
Nagyszabos 10 0.85 %
Sajóréde 10 0.85 %
Szalóc 9 0.77 %
Betlér 9 0.77 %
Dobsina 9 0.77 %
Andrási 9 0.77 %
Szilice 8 0.68 %
Kuntapolca 8 0.68 %
Pétermány 6 0.51 %
Beretke 6 0.51 %
Annafalva 6 0.51 %
Restér 5 0.43 %
Körtvélyes 5 0.43 %
Rekenyeújfalu 5 0.43 %
Gömörhosszúszó 5 0.43 %
Gecelfalva 5 0.43 %
Gömörpanyit 5 0.43 %
Lucska 5 0.43 %
Alsósajó 5 0.43 %
Martonháza 4 0.34 %
Kecső 4 0.34 %
Berzétekőrös 4 0.34 %
Szabados 4 0.34 %
Rozsfalva 4 0.34 %
Kiskovácsvágása 4 0.34 %
Csoltó 3 0.26 %
Gócs 3 0.26 %
Kisfeketepatak 3 0.26 %
Henckó 3 0.26 %
Melléte 3 0.26 %
Hámosfalva 3 0.26 %
Márkuska 2 0.17 %
Felsősajó 2 0.17 %
Sztracena 2 0.17 %
Szádvárborsa 2 0.17 %
Jablonca 2 0.17 %
Berdárka 1 0.09 %
Lekenye 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 18.45 %
Andrási 40 9.11 %
Krasznahorkaváralja 16 3.64 %
Alsósajó 12 2.73 %
Csetnek 12 2.73 %
Kisfeketepatak 11 2.51 %
Nagyszabos 11 2.51 %
Dobsina 9 2.05 %
Sebespatak 8 1.82 %
Rekenyeújfalu 8 1.82 %
Restér 7 1.59 %
Pelsőc 5 1.14 %
Berzéte 5 1.14 %
Rozsfalva 5 1.14 %
Oláhpatak 4 0.91 %
Sajóréde 4 0.91 %
Felsősajó 4 0.91 %
Nagyveszverés 4 0.91 %
Gömörpanyit 3 0.68 %
Özörény 3 0.68 %
Barka 3 0.68 %
Szabados 3 0.68 %
Imrikfalva 3 0.68 %
Várhosszúrét 2 0.46 %
Annafalva 2 0.46 %
Jólész 2 0.46 %
Márkuska 2 0.46 %
Csoltó 2 0.46 %
Henckó 1 0.23 %
Szalóc 1 0.23 %
Kiskovácsvágása 1 0.23 %
Pelsőcardó 1 0.23 %
Jablonca 1 0.23 %
Tornagörgő 1 0.23 %
Kuntapolca 1 0.23 %
Hárskút 1 0.23 %
Beretke 1 0.23 %
Betlér 1 0.23 %
Melléte 1 0.23 %
Lekenye 1 0.23 %
Gócs 1 0.23 %
Gacsalk 1 0.23 %
Kisszabos 1 0.23 %
Csucsom 1 0.23 %
Martonháza 1 0.23 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 38.25 %
Várhosszúrét 223 9.58 %
Krasznahorkaváralja 199 8.55 %
Hárskút 113 4.86 %
Jólész 92 3.95 %
Berzéte 88 3.78 %
Szádalmás 82 3.52 %
Tornagörgő 76 3.27 %
Berzétekőrös 69 2.97 %
Jablonca 65 2.79 %
Szilice 58 2.49 %
Csucsom 54 2.32 %
Gömörhosszúszó 53 2.28 %
Pelsőc 51 2.19 %
Dernő 46 1.98 %
Rozsnyórudna 45 1.93 %
Szalóc 39 1.68 %
Özörény 36 1.55 %
Körtvélyes 35 1.50 %
Barka 32 1.38 %
Kuntapolca 27 1.16 %
Csetnek 25 1.07 %
Sebespatak 25 1.07 %
Nagyveszverés 24 1.03 %
Lekenye 22 0.95 %
Betlér 20 0.86 %
Kecső 19 0.82 %
Andrási 19 0.82 %
Rekenyeújfalu 19 0.82 %
Szádvárborsa 16 0.69 %
Melléte 16 0.69 %
Csoltó 16 0.69 %
Dobsina 16 0.69 %
Martonháza 14 0.60 %
Kiskovácsvágása 11 0.47 %
Beretke 11 0.47 %
Oláhpatak 10 0.43 %
Lucska 10 0.43 %
Kisgencs 9 0.39 %
Alsósajó 9 0.39 %
Páskaháza 9 0.39 %
Szabados 9 0.39 %
Pelsőcardó 7 0.30 %
Gömörpanyit 7 0.30 %
Gócs 6 0.26 %
Felsősajó 5 0.21 %
Sajóréde 5 0.21 %
Nagyszabos 4 0.17 %
Henckó 3 0.13 %
Gacsalk 3 0.13 %
Imrikfalva 3 0.13 %
Sztracena 2 0.09 %
Hámosfalva 1 0.04 %
Rozsfalva 1 0.04 %
Restér 1 0.04 %
Berdárka 1 0.04 %
Annafalva 1 0.04 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 15.87 %
Nagyszabos 150 7.26 %
Alsósajó 87 4.21 %
Dobsina 64 3.10 %
Csetnek 62 3.00 %
Sebespatak 56 2.71 %
Szalóc 52 2.52 %
Oláhpatak 52 2.52 %
Nagyveszverés 50 2.42 %
Krasznahorkaváralja 42 2.03 %
Pelsőc 42 2.03 %
Rekenyeújfalu 35 1.69 %
Rozsfalva 32 1.55 %
Gömörpanyit 32 1.55 %
Restér 30 1.45 %
Kuntapolca 26 1.26 %
Sajóréde 26 1.26 %
Szabados 26 1.26 %
Kisfeketepatak 25 1.21 %
Özörény 23 1.11 %
Betlér 22 1.06 %
Jablonca 22 1.06 %
Tornagörgő 19 0.92 %
Martonháza 18 0.87 %
Rozsnyórudna 17 0.82 %
Szádvárborsa 16 0.77 %
Szilice 15 0.73 %
Berzéte 15 0.73 %
Imrikfalva 14 0.68 %
Gecelfalva 12 0.58 %
Szádalmás 12 0.58 %
Páskaháza 11 0.53 %
Gömörhosszúszó 11 0.53 %
Kisgencs 11 0.53 %
Kecső 11 0.53 %
Felsősajó 10 0.48 %
Várhosszúrét 9 0.44 %
Henckó 9 0.44 %
Csoltó 8 0.39 %
Hárskút 8 0.39 %
Csucsom 8 0.39 %
Andrási 8 0.39 %
Hámosfalva 8 0.39 %
Körtvélyes 8 0.39 %
Gócs 7 0.34 %
Márkuska 7 0.34 %
Gacsalk 6 0.29 %
Pelsőcardó 6 0.29 %
Berzétekőrös 6 0.29 %
Beretke 6 0.29 %
Barka 6 0.29 %
Jólész 4 0.19 %
Annafalva 3 0.15 %
Lekenye 3 0.15 %
Lucska 2 0.10 %
Sztracena 2 0.10 %
Kisszabos 2 0.10 %
Kiskovácsvágása 2 0.10 %
Pétermány 2 0.10 %
Berdárka 1 0.05 %
Dernő 1 0.05 %
Melléte 1 0.05 %
Rozsnyó 325 30.20 %
Pelsőc 138 12.83 %
Várhosszúrét 65 6.04 %
Rozsnyórudna 38 3.53 %
Jablonca 33 3.07 %
Krasznahorkaváralja 32 2.97 %
Körtvélyes 31 2.88 %
Kecső 26 2.42 %
Berzéte 25 2.32 %
Dobsina 24 2.23 %
Nagyveszverés 24 2.23 %
Tornagörgő 21 1.95 %
Rekenyeújfalu 19 1.77 %
Betlér 18 1.67 %
Szilice 17 1.58 %
Hárskút 17 1.58 %
Kuntapolca 17 1.58 %
Szalóc 17 1.58 %
Gömörhosszúszó 16 1.49 %
Henckó 15 1.39 %
Barka 14 1.30 %
Sebespatak 13 1.21 %
Szabados 13 1.21 %
Csoltó 13 1.21 %
Nagyszabos 13 1.21 %
Csetnek 13 1.21 %
Dernő 12 1.12 %
Jólész 11 1.02 %
Özörény 10 0.93 %
Andrási 10 0.93 %
Gömörpanyit 10 0.93 %
Berzétekőrös 9 0.84 %
Alsósajó 9 0.84 %
Melléte 8 0.74 %
Oláhpatak 8 0.74 %
Szádalmás 8 0.74 %
Pelsőcardó 7 0.65 %
Kisgencs 7 0.65 %
Beretke 6 0.56 %
Restér 6 0.56 %
Csucsom 5 0.46 %
Gócs 5 0.46 %
Szádvárborsa 5 0.46 %
Gacsalk 4 0.37 %
Felsősajó 4 0.37 %
Imrikfalva 4 0.37 %
Sajóréde 4 0.37 %
Lucska 4 0.37 %
Hámosfalva 3 0.28 %
Páskaháza 3 0.28 %
Martonháza 3 0.28 %
Lekenye 3 0.28 %
Kiskovácsvágása 3 0.28 %
Kisfeketepatak 3 0.28 %
Rozsfalva 2 0.19 %
Pétermány 2 0.19 %
Annafalva 2 0.19 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Kisszabos 1 0.09 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 24.04 %
Rozsnyó 339 22.77 %
Nagyszabos 128 8.60 %
Oláhpatak 118 7.92 %
Alsósajó 96 6.45 %
Nagyveszverés 83 5.57 %
Sajóréde 68 4.57 %
Betlér 62 4.16 %
Felsősajó 56 3.76 %
Imrikfalva 44 2.96 %
Csetnek 43 2.89 %
Gócs 37 2.48 %
Sztracena 29 1.95 %
Kisfeketepatak 28 1.88 %
Henckó 25 1.68 %
Rekenyeújfalu 19 1.28 %
Pelsőc 17 1.14 %
Restér 15 1.01 %
Sebespatak 15 1.01 %
Gecelfalva 13 0.87 %
Berzéte 13 0.87 %
Andrási 12 0.81 %
Szabados 11 0.74 %
Martonháza 11 0.74 %
Rozsnyórudna 10 0.67 %
Gacsalk 9 0.60 %
Kisgencs 7 0.47 %
Krasznahorkaváralja 7 0.47 %
Szádalmás 6 0.40 %
Rozsfalva 5 0.34 %
Várhosszúrét 5 0.34 %
Gömörpanyit 5 0.34 %
Márkuska 4 0.27 %
Csucsom 4 0.27 %
Pétermány 3 0.20 %
Körtvélyes 3 0.20 %
Annafalva 3 0.20 %
Kuntapolca 2 0.13 %
Tornagörgő 2 0.13 %
Berzétekőrös 2 0.13 %
Csoltó 2 0.13 %
Hámosfalva 2 0.13 %
Özörény 2 0.13 %
Beretke 1 0.07 %
Jablonca 1 0.07 %
Pelsőcardó 1 0.07 %
Barka 1 0.07 %
Berdárka 1 0.07 %
Lucska 1 0.07 %
Gömörhosszúszó 1 0.07 %
Kisszabos 1 0.07 %
Dernő 1 0.07 %
Hárskút 1 0.07 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 27.95 %
Dobsina 43 4.89 %
Krasznahorkaváralja 31 3.52 %
Nagyveszverés 31 3.52 %
Csetnek 30 3.41 %
Nagyszabos 24 2.73 %
Pelsőc 24 2.73 %
Rozsnyórudna 21 2.39 %
Andrási 21 2.39 %
Betlér 20 2.27 %
Alsósajó 16 1.82 %
Rekenyeújfalu 15 1.70 %
Tornagörgő 14 1.59 %
Szádalmás 13 1.48 %
Oláhpatak 12 1.36 %
Jólész 12 1.36 %
Dernő 10 1.14 %
Csucsom 10 1.14 %
Berzéte 10 1.14 %
Sebespatak 9 1.02 %
Szilice 8 0.91 %
Lekenye 8 0.91 %
Lucska 8 0.91 %
Özörény 7 0.80 %
Martonháza 7 0.80 %
Barka 7 0.80 %
Várhosszúrét 7 0.80 %
Hárskút 7 0.80 %
Kisfeketepatak 6 0.68 %
Imrikfalva 6 0.68 %
Henckó 6 0.68 %
Gócs 6 0.68 %
Kiskovácsvágása 5 0.57 %
Kisszabos 5 0.57 %
Szabados 5 0.57 %
Körtvélyes 4 0.45 %
Felsősajó 4 0.45 %
Hámosfalva 4 0.45 %
Rozsfalva 4 0.45 %
Gömörpanyit 4 0.45 %
Csoltó 4 0.45 %
Gacsalk 4 0.45 %
Beretke 3 0.34 %
Melléte 3 0.34 %
Márkuska 3 0.34 %
Kisgencs 3 0.34 %
Kecső 3 0.34 %
Berzétekőrös 2 0.23 %
Restér 2 0.23 %
Páskaháza 2 0.23 %
Sajóréde 2 0.23 %
Kuntapolca 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Jablonca 2 0.23 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 26.43 %
Dobsina 75 13.04 %
Felsősajó 61 10.61 %
Oláhpatak 35 6.09 %
Andrási 34 5.91 %
Sajóréde 31 5.39 %
Nagyveszverés 27 4.70 %
Nagyszabos 23 4.00 %
Kisfeketepatak 20 3.48 %
Gócs 18 3.13 %
Sebespatak 16 2.78 %
Betlér 14 2.43 %
Csetnek 13 2.26 %
Kisgencs 13 2.26 %
Pelsőc 12 2.09 %
Sztracena 12 2.09 %
Alsósajó 10 1.74 %
Restér 9 1.57 %
Imrikfalva 9 1.57 %
Henckó 7 1.22 %
Szabados 7 1.22 %
Gömörpanyit 7 1.22 %
Rozsnyórudna 7 1.22 %
Rekenyeújfalu 7 1.22 %
Krasznahorkaváralja 6 1.04 %
Márkuska 6 1.04 %
Pelsőcardó 6 1.04 %
Beretke 6 1.04 %
Hárskút 5 0.87 %
Körtvélyes 5 0.87 %
Jólész 4 0.70 %
Csucsom 4 0.70 %
Dernő 4 0.70 %
Berzéte 4 0.70 %
Rozsfalva 4 0.70 %
Özörény 4 0.70 %
Várhosszúrét 4 0.70 %
Gecelfalva 4 0.70 %
Tornagörgő 4 0.70 %
Csoltó 3 0.52 %
Szádalmás 3 0.52 %
Gacsalk 3 0.52 %
Berzétekőrös 2 0.35 %
Martonháza 2 0.35 %
Lucska 2 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.35 %
Szádvárborsa 2 0.35 %
Szalóc 2 0.35 %
Kisszabos 2 0.35 %
Melléte 1 0.17 %
Annafalva 1 0.17 %
Pétermány 1 0.17 %
Barka 1 0.17 %
Kuntapolca 1 0.17 %
Hámosfalva 1 0.17 %
Lekenye 1 0.17 %
Berdárka 1 0.17 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 58.99 %
Csetnek 56 5.33 %
Betlér 35 3.33 %
Krasznahorkaváralja 29 2.76 %
Pelsőc 23 2.19 %
Nagyszabos 21 2.00 %
Nagyveszverés 20 1.90 %
Dobsina 18 1.71 %
Várhosszúrét 15 1.43 %
Berzéte 14 1.33 %
Sebespatak 11 1.05 %
Oláhpatak 10 0.95 %
Csucsom 10 0.95 %
Sajóréde 10 0.95 %
Szádalmás 9 0.86 %
Jólész 9 0.86 %
Andrási 9 0.86 %
Gömörpanyit 8 0.76 %
Rozsnyórudna 8 0.76 %
Hárskút 7 0.67 %
Szilice 6 0.57 %
Dernő 6 0.57 %
Szabados 6 0.57 %
Gócs 6 0.57 %
Barka 5 0.48 %
Rekenyeújfalu 5 0.48 %
Henckó 5 0.48 %
Restér 5 0.48 %
Alsósajó 4 0.38 %
Márkuska 4 0.38 %
Felsősajó 4 0.38 %
Lucska 4 0.38 %
Kuntapolca 4 0.38 %
Kisgencs 3 0.29 %
Hámosfalva 3 0.29 %
Gacsalk 3 0.29 %
Szalóc 3 0.29 %
Lekenye 3 0.29 %
Tornagörgő 3 0.29 %
Szádvárborsa 2 0.19 %
Martonháza 2 0.19 %
Rozsfalva 2 0.19 %
Berdárka 2 0.19 %
Körtvélyes 2 0.19 %
Annafalva 2 0.19 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Csoltó 1 0.10 %
Berzétekőrös 1 0.10 %
Imrikfalva 1 0.10 %
Sztracena 1 0.10 %
Özörény 1 0.10 %
Gömörhosszúszó 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Kisfeketepatak 1 0.10 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 15.97 %
Nagyszabos 178 14.07 %
Csetnek 85 6.72 %
Szabados 80 6.32 %
Nagyveszverés 50 3.95 %
Sebespatak 45 3.56 %
Rekenyeújfalu 45 3.56 %
Dobsina 41 3.24 %
Betlér 38 3.00 %
Pelsőc 35 2.77 %
Martonháza 34 2.69 %
Oláhpatak 34 2.69 %
Alsósajó 28 2.21 %
Rozsfalva 25 1.98 %
Restér 22 1.74 %
Márkuska 18 1.42 %
Sajóréde 17 1.34 %
Jablonca 16 1.26 %
Kisgencs 16 1.26 %
Krasznahorkaváralja 15 1.19 %
Henckó 14 1.11 %
Kisszabos 13 1.03 %
Gecelfalva 13 1.03 %
Felsősajó 12 0.95 %
Hámosfalva 12 0.95 %
Gócs 12 0.95 %
Rozsnyórudna 11 0.87 %
Kisfeketepatak 11 0.87 %
Andrási 9 0.71 %
Gacsalk 8 0.63 %
Tornagörgő 7 0.55 %
Kuntapolca 7 0.55 %
Berzéte 7 0.55 %
Gömörpanyit 7 0.55 %
Várhosszúrét 5 0.40 %
Szilice 5 0.40 %
Berdárka 4 0.32 %
Pétermány 4 0.32 %
Imrikfalva 4 0.32 %
Annafalva 3 0.24 %
Sztracena 2 0.16 %
Körtvélyes 2 0.16 %
Özörény 2 0.16 %
Berzétekőrös 2 0.16 %
Csucsom 2 0.16 %
Pelsőcardó 2 0.16 %
Beretke 1 0.08 %
Jólész 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Csoltó 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Szádalmás 1 0.08 %
Lucska 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Dernő 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Hárskút 1 0.08 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 24.74 %
Csetnek 48 7.15 %
Nagyszabos 32 4.77 %
Sebespatak 24 3.58 %
Nagyveszverés 22 3.28 %
Dobsina 21 3.13 %
Oláhpatak 21 3.13 %
Pelsőc 20 2.98 %
Szabados 18 2.68 %
Kisfeketepatak 13 1.94 %
Kuntapolca 12 1.79 %
Krasznahorkaváralja 12 1.79 %
Rekenyeújfalu 11 1.64 %
Gacsalk 11 1.64 %
Martonháza 10 1.49 %
Kisgencs 10 1.49 %
Hámosfalva 9 1.34 %
Rozsnyórudna 9 1.34 %
Betlér 9 1.34 %
Felsősajó 7 1.04 %
Alsósajó 7 1.04 %
Restér 7 1.04 %
Várhosszúrét 7 1.04 %
Pelsőcardó 6 0.89 %
Gecelfalva 6 0.89 %
Andrási 5 0.75 %
Henckó 5 0.75 %
Beretke 4 0.60 %
Sajóréde 4 0.60 %
Tornagörgő 4 0.60 %
Imrikfalva 3 0.45 %
Szilice 3 0.45 %
Berzétekőrös 3 0.45 %
Berzéte 3 0.45 %
Pétermány 3 0.45 %
Szádalmás 3 0.45 %
Jólész 2 0.30 %
Márkuska 2 0.30 %
Csucsom 2 0.30 %
Sztracena 2 0.30 %
Páskaháza 2 0.30 %
Rozsfalva 2 0.30 %
Gócs 1 0.15 %
Gömörhosszúszó 1 0.15 %
Körtvélyes 1 0.15 %
Melléte 1 0.15 %
Kiskovácsvágása 1 0.15 %
Barka 1 0.15 %
Csoltó 1 0.15 %
Özörény 1 0.15 %
Kisszabos 1 0.15 %
Berdárka 1 0.15 %
Dernő 1 0.15 %
Szalóc 1 0.15 %
Kecső 1 0.15 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 35.02 %
Nagyveszverés 34 2.78 %
Krasznahorkaváralja 32 2.61 %
Szádalmás 28 2.29 %
Betlér 26 2.12 %
Pelsőc 21 1.71 %
Hárskút 21 1.71 %
Szádvárborsa 20 1.63 %
Csetnek 20 1.63 %
Sebespatak 19 1.55 %
Berzéte 18 1.47 %
Jólész 18 1.47 %
Nagyszabos 18 1.47 %
Özörény 18 1.47 %
Várhosszúrét 17 1.39 %
Dobsina 17 1.39 %
Tornagörgő 17 1.39 %
Kisgencs 14 1.14 %
Csucsom 14 1.14 %
Gócs 13 1.06 %
Alsósajó 12 0.98 %
Rozsnyórudna 12 0.98 %
Rekenyeújfalu 12 0.98 %
Andrási 12 0.98 %
Körtvélyes 10 0.82 %
Gömörpanyit 10 0.82 %
Berzétekőrös 9 0.73 %
Dernő 9 0.73 %
Oláhpatak 9 0.73 %
Henckó 9 0.73 %
Sajóréde 9 0.73 %
Jablonca 8 0.65 %
Kuntapolca 8 0.65 %
Szalóc 7 0.57 %
Kecső 7 0.57 %
Szilice 6 0.49 %
Felsősajó 6 0.49 %
Kisfeketepatak 5 0.41 %
Gömörhosszúszó 5 0.41 %
Restér 4 0.33 %
Márkuska 4 0.33 %
Imrikfalva 4 0.33 %
Martonháza 3 0.24 %
Csoltó 3 0.24 %
Szabados 2 0.16 %
Gacsalk 2 0.16 %
Rozsfalva 2 0.16 %
Gecelfalva 2 0.16 %
Hámosfalva 2 0.16 %
Lekenye 2 0.16 %
Sztracena 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Melléte 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Kiskovácsvágása 1 0.08 %
Beretke 1 0.08 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 43.45 %
Krasznahorkaváralja 60 5.39 %
Pelsőc 45 4.04 %
Berzétekőrös 40 3.59 %
Gömörpanyit 38 3.41 %
Hárskút 37 3.32 %
Özörény 35 3.14 %
Rozsnyórudna 33 2.96 %
Jólész 33 2.96 %
Nagyveszverés 32 2.87 %
Csetnek 27 2.42 %
Gömörhosszúszó 26 2.33 %
Jablonca 23 2.06 %
Szádalmás 22 1.97 %
Tornagörgő 21 1.89 %
Betlér 20 1.80 %
Berzéte 20 1.80 %
Sebespatak 18 1.62 %
Dernő 15 1.35 %
Kecső 14 1.26 %
Rekenyeújfalu 13 1.17 %
Oláhpatak 13 1.17 %
Dobsina 12 1.08 %
Melléte 10 0.90 %
Nagyszabos 9 0.81 %
Andrási 9 0.81 %
Csucsom 9 0.81 %
Szilice 9 0.81 %
Szalóc 9 0.81 %
Sajóréde 8 0.72 %
Kuntapolca 7 0.63 %
Alsósajó 7 0.63 %
Várhosszúrét 7 0.63 %
Gócs 7 0.63 %
Lekenye 5 0.45 %
Csoltó 5 0.45 %
Szabados 5 0.45 %
Kisgencs 5 0.45 %
Lucska 5 0.45 %
Páskaháza 4 0.36 %
Henckó 4 0.36 %
Beretke 4 0.36 %
Pelsőcardó 4 0.36 %
Rozsfalva 4 0.36 %
Felsősajó 4 0.36 %
Kiskovácsvágása 3 0.27 %
Kisfeketepatak 3 0.27 %
Körtvélyes 3 0.27 %
Martonháza 3 0.27 %
Hámosfalva 3 0.27 %
Restér 3 0.27 %
Imrikfalva 2 0.18 %
Pétermány 2 0.18 %
Szádvárborsa 2 0.18 %
Annafalva 1 0.09 %
Barka 1 0.09 %
Sztracena 1 0.09 %
Márkuska 1 0.09 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 29.47 %
Krasznahorkaváralja 12 5.80 %
Csetnek 10 4.83 %
Hárskút 9 4.35 %
Várhosszúrét 8 3.86 %
Rekenyeújfalu 8 3.86 %
Dobsina 7 3.38 %
Nagyszabos 7 3.38 %
Szalóc 6 2.90 %
Andrási 6 2.90 %
Pelsőc 5 2.42 %
Restér 5 2.42 %
Martonháza 4 1.93 %
Kisfeketepatak 4 1.93 %
Csucsom 4 1.93 %
Beretke 4 1.93 %
Tornagörgő 3 1.45 %
Oláhpatak 3 1.45 %
Henckó 3 1.45 %
Betlér 3 1.45 %
Gömörhosszúszó 3 1.45 %
Imrikfalva 3 1.45 %
Berzéte 3 1.45 %
Gömörpanyit 2 0.97 %
Körtvélyes 2 0.97 %
Felsősajó 2 0.97 %
Rozsfalva 2 0.97 %
Gacsalk 2 0.97 %
Gócs 2 0.97 %
Páskaháza 2 0.97 %
Annafalva 2 0.97 %
Dernő 2 0.97 %
Özörény 2 0.97 %
Sebespatak 1 0.48 %
Barka 1 0.48 %
Pétermány 1 0.48 %
Kecső 1 0.48 %
Lekenye 1 0.48 %
Sajóréde 1 0.48 %
Melléte 1 0.48 %
Rozsnyórudna 1 0.48 %
Szádvárborsa 1 0.48 %
Kisgencs 1 0.48 %
Pelsőcardó 1 0.48 %
Csoltó 1 0.48 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Nagyveszverés