SK
RA
.....

Deresk

Község

címer zászló
802 95% magyar 1910
397 67% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Deresk
Hivatalos szlovák megnevezés:
Držkovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence - Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Ratkói-hegység
Más földrajzi nevek:
Bacskó-völgy, Bérc, Dreha, Drehalja, Drenó-völgy, Gellice-tető, Kocsma-hegy, Lipovec, Nagy-erdő, Rákos-patak, Somos-völgy, Trazsinec-tető, Valasnic
Koordináták:
48.54262161, 20.23707962
Terület:
20,69 km2
Rang:
község
Népesség:
567
Tszf. magasság:
219 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98262
Település kód:
514675
Szervezeti azonosító:
590533

A község a Gömöri-medence északi peremén, a Ratkói-hegység (Nagyerdő) keleti lábánál, a Licei-dombság nyugati oldalán fekszik, a Turóc völgyében, a Turóc-patak keleti ágának (Kövi-patak) bal partján, Gömörfalvától 9 km-re, Tornaljától 17 km-re északnyugatra, a Gömörfalvát Gömörrákossal (11 km) összekötő út mentén. Egyike az úgynevezett „agyagövezet“ községeinek. Területének mintegy felét erdő borítja. Délről Lévárt, délnyugatról Szkáros és Kisvisnyó, északnyugatról Kövi, északról Kisperlász, keletről pedig Süvete és Lice községekkel határos. Keleti határának egy részét a Rákos-patak alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagyrőcei járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz, 1960-1996 között a Rimaszombati járáshoz tartozott, 1996-ban a Nagyrőcei járáshoz csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás), ebben az időszakban határközséggé vált, nyugati határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. Területe (20,69 km²) 1910-38-hoz képest (20,67 km²) csak minimális mértékben változott.

Népesség

Deresk a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. Népességének maximumát (1019 fő) 1890-ben érte el, ettől kezdve (az 1930-38 közötti időszakot leszámítva) 1991-ig folyamatosan vesztett népességéből, 1890-1938 között egynegyedével, 1938-1991 között pedig 38,6 %-al csökkent népessége. 1910-ben 846, 1921-ben 783, 1938-ban pedig 759, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után magyar lakosságának mintegy egyötödét (142 fő) kitelepítették, ennek ellenére túlnyomó magyar többségét (1961-ben 90,2 %, 1991-ben 94 %) napjainkig megőrizte. 1991-2011 között a község korábbi népességfogyása megszűnt, 20 év alatt 17,6 %-al nőtt lakosságszáma (466 főről 548-ra). Ez összefüggésben áll azzal is, hogy mára a roma etnikumhoz tartozik a lakosság több mint fele (51,3 %). A roma lakosság nemzetiségi bevallásának változásával (2001-ben 17,3 %) és a szlovákok arányának háromszorosára növekedésével (1991-2011 között 4,5 %-ról 15 %-ra) összefüggésben 2011-re a magyar nemzetiségűek aránya 66,8 %-ra csökkent (a magyar anyanyelvűek aránya ugyanakkor jóval magasabb - 88,1 %). A lakosság túlnyomó többsége (91,8 %) római katolikus vallású.

Történelem

1243-ban Durusk néven mint királyi birtokot említik először, de valószínűleg a 12. század első felében jött létre. 1243-ban Lice határjárásában említik először, ekkor királyi föld (gyepű), mely 1318-ban már az Ákos-nemzetség birtokaként szerepel.. Szent Mihály templomát 1352-ben említik először. A 16. században a dereskiek is református vallásúak lettek, de a 17. században Széchy Mária ellenreformációs tevékenysége miatt visszatértek a katolikus hitre. A 16. század második felében egyszerre adózott a füleki töröknek és a szendrői királyi várnak, a lakosság nagy része a súlyos adóterhek elől elmenekült. 1588-ban eredeti lakosságának mintegy fele már eltávozott Dereskről. Lakossága a kezdetektől magyar volt, de mint a nyelvhatáron fekvő településen és az észak felé is irányuló kézműipari-kereskedelem központjában szlovákul is beszéltek. 1650-től a 18. századig az elzálogosított, több birtokosnak is adót fizető falu hanyatlásnak indult. 1709-1710-ben a pestisjárványban 174 lakosa vesztette életét, ezután alig 15 család maradt a faluban. Nagyrészt szlovákokkal telepítették újjá a falut, de a század végére teljesen magyarrá váltak. A község elsősorban (egészen a 20. század második feléig) fazekasságáról volt híres, ez az ősi mesterség azonban a község Csehszlovákiához csatolása után háttérbe szorult. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz, ebben az időszakban határközség volt. 1945 után magyar lakosságának mintegy egyötödét kitelepítették Magyarországra.

Mai jelentősége

A községben magyar tanítási nyelvű alapiskola és óvoda egyaránt működik. Szent Mihály arkangyalnak szentelt, a falu feletti dombon álló római katolikus temploma a 13. század végén épült gótikus stílusban, a 17-18. században barokk stílusban átépítették. A faluközpontban található kápolnát 1883-ban építették.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

DERESK. Dreskocze. Magyar falu Gömör Vármegyében, földes Ura Gróf Csáky, és Paukovits Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik napkeletre Litze, napnyugotra Szkáros, északra Kövi faluknak szomszédságokban, Jolsva vizéhez nem meszsze, erdős helyek között, határbéli földgye meglehetős nemű, de 1/6. soványas, ’s leg inkább rozsot, és zabot terem, legelője elég, mind a’ kétféle fája, malma, kortsmája, mészárszékje van, piatzozása Jólsván, Ratkón, és Rosnyón; szenet, ’s meszet is égetnek, ’s tserép edénnyel is szoktak kereskedni, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Deresk, Gömör v. magyar falu, Gömörhöz 3 órányira nyugotra: 998 kath., 7 evang. lak., paroch. templommal. Határa bőtermékenységű; a lakosok cserépedény-készitésből sok pénzt kapnak be. F. u. hg. Koburg.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Deresk, Túróczvölgyi magyar kisközség, 209 házzal és 926 róm. kath. vallású lakossal. Szintén a Koháryak birtoka volt és most a Coburg herczegi családé. A XVIII. században a Csákyak is birtokosai voltak. A lakosok cserépedény- 41és cserépzsindely-készítéssel foglalkoztak. Kath. temploma árpádkori építmény, de a gyakori átalakításokkal elrontották. Postája Harkács, távírója és vasúti állomása Tornallya.

Magyar Katolikus Lexikon

Deresk, v. Gömör-Kishont vm. (Drzkovce, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm. putnoki esp. ker-ében. - 1243: Durusk. Tp-át 1397 e. Szt Mihály tiszt. sztelték. Lakói 1560 k. ref-ok lettek. 1645: alapították újra. Mai Szt Mihály tp-át 1749: építették. Kegyura 1880: Szász Ágost hg. - Filiái 1917: Felsőfalu, Kislisnyó, Lévárt, Szkáros. - Lakói 1991: össz. 466, m. 438 (93,99%); 2001: össz. 504, m. 347 (68,85%).** Némethy 1894:339. - Gerecze II:321. - Schem. Ros. 1913:31.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Deresk. Régente a Koháryaké volt a községi földbirtok, Mária Terézia idejében a Csáky-családnak is voltak itt birtokai. Ujabban a Coburg hercegi dominiumhoz tartozott. A község területe 3592 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 759.

Moyzes Ilona

1921.10.21.
Deresk - megszületett

Dúdor István

1949. 11. 11.
Deresk - megszületett
1987. 6. 23.
Tornalja - elhunyt
Névelőfordulások
1243
Durusk
1773
Deresk, Dresskowcze,
1786
Dereschk, Dreschkowa !,
1808
Deresk, Drsskowce, Držkowce,
1863
Deresk,
1920
Držkovce,
1927
Držkovce, Deresk,
1938
Deresk,
1945
Držkovce, Deresk,
1948
Držkovce
1994
Deresk

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Deresk (Držkovce) 76
Telefon: 0475596436
Fax: 0475596436

Honlap: drzkovce.ocu.sk
Polgármester:
Duszová Mária (Független)

Képviselő-testület:
Koren Ján (MKDA-MKDSZ)
Soboňa Peter (SDKÚ-DS)
Miklóš Peter (SMK-MKP)
Lázók Denis (SRK)
Filo Nikolas (SRK)
Filo Norbert (SRK)
Darmo Ján (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
MKDA-MKDSZ 14% MKDA-MKDSZ 1 képviselö SDKÚ-DS 14% SDKÚ-DS 1 képviselö SMK-MKP 14% SMK-MKP 1 képviselö SRK 43% SRK 3 képviselö STRANA M... 14% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö 7 képviselö
Magyar Tannyelvű Alapiskola

Deresk 21

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Deresk 17

Dereski Községi Hivatal

Deresk 76

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 906 91%
szlovákok 23 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 53 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 996
magyarok 802 95%
szlovákok 3 0%
romák 41 5%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 846
magyarok 736 94%
szlovákok 25 3%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 22 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 783
magyarok 438 94%
szlovákok 21 5%
romák 6 1%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 466
magyarok 347 69%
szlovákok 34 7%
romák 112 22%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 2%
összlétszám 504
magyarok 366 67%
szlovákok 82 15%
romák 95 17%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 548
magyarok 397 67%
szlovákok 147 25%
romák 17 3%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 28 5%
összlétszám 591
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 437
Választási részvétel: 70.94 %
Kiadott boríték: 310
Bedobott boríték: 310

Polgármester

Érvényes szavazólap: 307
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Duszová Mária 228 74.27 % Független
Čechová Jolana 79 25.73 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Lázók Denis 152 SRK
Filo Nikolas 137 SRK
Soboňa Peter 125 SDKÚ-DS
Darmo Ján 122 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Filo Norbert 119 SRK
Koren Ján 119 MKDA-MKDSZ
Miklóš Peter 111 SMK-MKP

Képviselők

2014
SDKÚ-DS 14.29% SDKÚ-DS 1 képviselö KDH 14.29% KDH 1 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö RIS 28.57% RIS 2 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
2018
SRK 42.86% SRK 3 képviselö SDKÚ-DS 14.29% SDKÚ-DS 1 képviselö STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 14.29% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö MKDA-MKDSZ 14.29% MKDA-MKDSZ 1 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 403
Választási részvétel: 48.64 %
Kiadott boríték: 196
Bedobott boríték: 196
Választásra jogosult: 403
Választási részvétel: 17.37 %
Kiadott boríték: 70
Bedobott boríték: 70
Választásra jogosult: 431
Választási részvétel: 41,29 %
Kiadott boríték: 178
Bedobott boríték: 178

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 172
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 127
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 81 47.09 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 28 16.28 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 23 13.37 % ĽS Naše Slovensko
Emil Samko 17 9.88 % KĽS
Ladislav Fízik 7 4.07 % ASV
Pavel Chovanec 5 2.91 % ÚSVIT
Ondrej Binder 3 1.74 % Független
Jaroslav Sekerka 3 1.74 % KSS
Andrea Jenčíková 2 1.16 % NP
Jozef Sásik 2 1.16 % SĽS
Karol Konárik 1 0.58 % SNS
Vladimír Maňka 18 25.71% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Marian Kotleba 38 29.92 % ĽSNS
Vojtech Kökény 33 25.98 % SRK
Ján Lunter 24 18.90 % Független
Igor Kašper 11 8.66 % Független
Martin Juhaniak 5 3.94 % Független
Milan Urbáni 5 3.94 % SMS
Alena Pivovarčiová 4 3.15 % NP
Zdenek Očovan 2 1.57 % NAJ
Michal Kantor 2 1.57 % SZS
Miroslav Gálik 2 1.57 % NAS
Pavel Greksa 1 0.79 % Független
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 194
Érvényes szavazólap: 175
Érvényes szavazólap: 9620
# Név Szavazat Százalék Párt
Anna Szögedi 158 81.44% SMK-MKP
Ján Šeševička 96 49.48% Független
Ladislav Nagy 67 34.54% MOST - HÍD
Katarína Danišová 19 9.79% KDH, SMER - SD
Eva Hicárová 12 6.19% Független
Eva Cireňová 8 4.12% SMER - SD, KDH
Ľudovít Štítnický 6 3.09% SMS
Július Laššan 4 2.06% KDH, SMER - SD
Zuzana Nemogová 4 2.06% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Kacián 3 1.55% ĽS Naše Slovensko
Dušan Ďuriška 3 1.55% SĽS
Andrea Jenčíková 2 1.03% NP
Ján Germánus 2 1.03% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Andrea Hroncová 2 1.03% HZD, ĽS-HZDS
Nikoleta Gallová 2 1.03% NP
Július Buchta 1 0.52% SNS
Ľudovít Sendrei 1 0.52% SRK
Branislav Skaloš 1 0.52% KSS
Rudolf Steigavf 1 0.52% SĽS
Jozef Gurský 1 0.52% KSS
Emil Samko 0 0.00% KĽS
Marek Nosko 0 0.00% Független
Mária Duszová 153 87.43% Független
Anna Szögedi 33 18.86% SMK-MKP
János Deák 24 13.71% SMK-MKP
Milan Kolesár 19 10.86% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Zsuzsa Hunyák 14 8.00% SMK-MKP
Martin Kvetko 8 4.57% Független
Dušan Ďuriška 8 4.57% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Vladimíra Šmidtová 7 4.00% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Bafia 6 3.43% SMER-SD
Roland Kovács 6 3.43% Független
Gabriela Tamášová 5 2.86% SRK
Svetoslav Albíni 5 2.86% Független
Július Laššan 5 2.86% SMER-SD
Július Buchta 3 1.71% SNS
Ján Brzáč 3 1.71% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dávid Galovič 3 1.71% Független
Alena Zelinová 2 1.14% SNS
Stanislav Ružáni 2 1.14% ĽS Naše Slovensko
Pavel Alexa 1 0.57% ĽS Naše Slovensko
Hilda Puterová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ladislav Lukáč 0 0.00% SNS
Ján Šeševička 2256 0.00% Független
Eva Cireňová 2205 0.00% SMER - SD, KDH
Július Laššan 2152 0.00% KDH, SMER - SD
Anna Szögedi 1855 0.00% SMK-MKP
Marek Nosko 1160 0.00% Független
Katarína Danišová 1069 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Nagy 966 0.00% MOST - HÍD
Eva Hicárová 533 0.00% Független
Zuzana Nemogová 530 0.00% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 509 0.00% SNS
Ján Germánus 468 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Kacián 421 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gurský 289 0.00% KSS
Ľudovít Sendrei 280 0.00% SRK
Dušan Ďuriška 255 0.00% SĽS
Ľudovít Štítnický 236 0.00% SMS
Nikoleta Gallová 234 0.00% NP
Emil Samko 187 0.00% KĽS
Andrea Jenčíková 156 0.00% NP
Andrea Hroncová 151 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Rudolf Steigavf 147 0.00% SĽS
Branislav Skaloš 110 0.00% KSS
Milan Kolesár 2906 30.21% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Laššan 2480 25.78% SMER-SD
Július Buchta 2061 21.42% SNS
Svetoslav Albíni 1635 17.00% Független
Ondrej Bafia 1490 15.49% SMER-SD
Martin Kvetko 1470 15.28% Független
Anna Szögedi 1448 15.05% SMK-MKP
Pavel Alexa 1212 12.60% ĽS Naše Slovensko
Mária Duszová 1136 11.81% Független
János Deák 1018 10.58% SMK-MKP
Vladimíra Šmidtová 1017 10.57% ĽS Naše Slovensko
Zsuzsa Hunyák 995 10.34% SMK-MKP
Dávid Galovič 968 10.06% Független
Hilda Puterová 846 8.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Ružáni 802 8.34% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 519 5.40% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Zelinová 447 4.65% SNS
Dušan Ďuriška 365 3.79% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Roland Kovács 327 3.40% Független
Ladislav Lukáč 248 2.58% SNS
Gabriela Tamášová 230 2.39% SRK

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Tornalja 264 17.51 %
Nagyrőce 45 2.98 %
Ratkósebes 25 1.66 %
Lice 23 1.53 %
Sajógömör 13 0.86 %
Felsőfalu 7 0.46 %
Lubény 7 0.46 %
Jolsva 6 0.40 %
Ratkó 6 0.40 %
Kövi 5 0.33 %
Gerlice 4 0.27 %
Szkáros 4 0.27 %
Gömörfalva 4 0.27 %
Murányhosszúrét 4 0.27 %
Murányalja 3 0.20 %
Lehelfalva 3 0.20 %
Újvásár 2 0.13 %
Hizsnyó 2 0.13 %
Alsófalu 2 0.13 %
Deresk 2 0.13 %
Szásza 2 0.13 %
Zsór 2 0.13 %
Otrokócs 2 0.13 %
Murányhuta 2 0.13 %
Murányszabadi 1 0.07 %
Kisperlász 1 0.07 %
Gömörrákos 1 0.07 %
Baráttelke 1 0.07 %
Lévárt 1 0.07 %
Gömörliget 1 0.07 %
Szirk 1 0.07 %
Turcsok 1 0.07 %
Nandrás 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Süvete 0 0.00 %
Jolsvatapolca 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Tornalja 932 76.77 %
Sajógömör 81 6.67 %
Nagyrőce 57 4.70 %
Lice 45 3.71 %
Gömörfalva 40 3.29 %
Gice 37 3.05 %
Szirk 37 3.05 %
Deresk 33 2.72 %
Felsőrás 30 2.47 %
Lévárt 20 1.65 %
Gömörliget 18 1.48 %
Lőkös 16 1.32 %
Otrokócs 15 1.24 %
Alsófalu 13 1.07 %
Szkáros 12 0.99 %
Zsór 9 0.74 %
Felsőfalu 7 0.58 %
Jolsvatapolca 7 0.58 %
Jolsva 7 0.58 %
Ratkósebes 5 0.41 %
Ratkó 4 0.33 %
Murányalja 3 0.25 %
Kisvisnyó 3 0.25 %
Lubény 3 0.25 %
Lehelfalva 2 0.16 %
Kövi 2 0.16 %
Szásza 2 0.16 %
Újvásár 2 0.16 %
Murányhuta 1 0.08 %
Murányhosszúrét 1 0.08 %
Baráttelke 1 0.08 %
Süvete 1 0.08 %
Turcsok 1 0.08 %
Vizesrét 1 0.08 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 73 5.14 %
Kövi 72 5.07 %
Tornalja 26 1.83 %
Kisperlász 20 1.41 %
Szirk 19 1.34 %
Jolsva 18 1.27 %
Ratkósebes 14 0.99 %
Murányalja 13 0.92 %
Gömörrákos 9 0.63 %
Deresk 8 0.56 %
Ratkó 8 0.56 %
Szásza 7 0.49 %
Lubény 7 0.49 %
Nandrás 6 0.42 %
Jolsvatapolca 5 0.35 %
Turcsok 5 0.35 %
Gömörfalva 5 0.35 %
Lice 4 0.28 %
Hizsnyó 4 0.28 %
Murányhosszúrét 4 0.28 %
Sajógömör 4 0.28 %
Kakasalja 4 0.28 %
Vizesrét 3 0.21 %
Újvásár 3 0.21 %
Zsór 3 0.21 %
Baráttelke 3 0.21 %
Poloszkó 2 0.14 %
Murányhuta 2 0.14 %
Otrokócs 2 0.14 %
Felsőfalu 2 0.14 %
Süvete 2 0.14 %
Gömörliget 2 0.14 %
Lehelfalva 2 0.14 %
Alsófalu 1 0.07 %
Szkáros 1 0.07 %
Murányszabadi 1 0.07 %
Gice 1 0.07 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 553 106.55 %
Tornalja 71 13.68 %
Murányhosszúrét 40 7.71 %
Murányalja 39 7.51 %
Lubény 39 7.51 %
Lehelfalva 39 7.51 %
Vizesrét 33 6.36 %
Jolsva 24 4.62 %
Szirk 13 2.50 %
Gömörliget 12 2.31 %
Ratkósebes 11 2.12 %
Ratkó 8 1.54 %
Gice 7 1.35 %
Hizsnyó 7 1.35 %
Murányhuta 6 1.16 %
Gömörrákos 6 1.16 %
Jolsvatapolca 6 1.16 %
Kakasalja 6 1.16 %
Murányszabadi 6 1.16 %
Lice 5 0.96 %
Sajógömör 5 0.96 %
Szásza 4 0.77 %
Turcsok 4 0.77 %
Kövi 3 0.58 %
Deresk 3 0.58 %
Otrokócs 2 0.39 %
Süvete 2 0.39 %
Gömörfalva 2 0.39 %
Szkáros 2 0.39 %
Újvásár 2 0.39 %
Baráttelke 2 0.39 %
Poloszkó 1 0.19 %
Alsófalu 1 0.19 %
Kisperlász 1 0.19 %
Nandrás 1 0.19 %
Zsór 1 0.19 %
Felsőfalu 1 0.19 %
Gerlice 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Tornalja 43 2.25 %
Gömörfalva 38 1.99 %
Nagyrőce 30 1.57 %
Lice 22 1.15 %
Kövi 14 0.73 %
Jolsva 13 0.68 %
Murányhosszúrét 9 0.47 %
Süvete 9 0.47 %
Sajógömör 8 0.42 %
Deresk 5 0.26 %
Otrokócs 5 0.26 %
Szirk 4 0.21 %
Ratkó 4 0.21 %
Turcsok 3 0.16 %
Felsőfalu 3 0.16 %
Ratkósebes 2 0.10 %
Lubény 2 0.10 %
Gömörliget 2 0.10 %
Murányhuta 2 0.10 %
Murányalja 2 0.10 %
Gömörrákos 2 0.10 %
Vizesrét 1 0.05 %
Zsór 1 0.05 %
Jolsvatapolca 1 0.05 %
Szásza 1 0.05 %
Baráttelke 1 0.05 %
Lehelfalva 1 0.05 %
Alsófalu 1 0.05 %
Kisperlász 1 0.05 %
Nandrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Szkáros 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Nagyrőce 523 56.00 %
Lubény 44 4.71 %
Jolsva 26 2.78 %
Vizesrét 21 2.25 %
Murányhosszúrét 19 2.03 %
Süvete 17 1.82 %
Tornalja 15 1.61 %
Nandrás 15 1.61 %
Lehelfalva 14 1.50 %
Kakasalja 12 1.28 %
Hizsnyó 11 1.18 %
Turcsok 11 1.18 %
Lice 11 1.18 %
Baráttelke 10 1.07 %
Murányhuta 10 1.07 %
Jolsvatapolca 10 1.07 %
Murányalja 9 0.96 %
Ratkósebes 9 0.96 %
Gömörrákos 8 0.86 %
Gömörliget 8 0.86 %
Murányszabadi 6 0.64 %
Otrokócs 5 0.54 %
Ratkó 5 0.54 %
Kisperlász 4 0.43 %
Szirk 4 0.43 %
Sajógömör 4 0.43 %
Szásza 3 0.32 %
Gice 3 0.32 %
Poloszkó 2 0.21 %
Gömörfalva 2 0.21 %
Szkáros 2 0.21 %
Kövi 1 0.11 %
Újvásár 1 0.11 %
Felsőfalu 1 0.11 %
Lévárt 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Szirk 147 40.72 %
Nagyrőce 90 24.93 %
Turcsok 35 9.70 %
Ratkó 22 6.09 %
Nandrás 17 4.71 %
Szásza 16 4.43 %
Jolsva 14 3.88 %
Gömörrákos 12 3.32 %
Tornalja 11 3.05 %
Sajógömör 11 3.05 %
Lubény 10 2.77 %
Baráttelke 9 2.49 %
Jolsvatapolca 8 2.22 %
Kövi 8 2.22 %
Gerlice 8 2.22 %
Ratkósebes 8 2.22 %
Lehelfalva 8 2.22 %
Gömörfalva 7 1.94 %
Újvásár 7 1.94 %
Kisperlász 7 1.94 %
Murányhosszúrét 6 1.66 %
Lice 6 1.66 %
Vizesrét 6 1.66 %
Murányalja 5 1.39 %
Poloszkó 5 1.39 %
Gömörliget 5 1.39 %
Otrokócs 4 1.11 %
Süvete 4 1.11 %
Hizsnyó 4 1.11 %
Kakasalja 4 1.11 %
Felsőfalu 4 1.11 %
Deresk 3 0.83 %
Murányszabadi 3 0.83 %
Gice 2 0.55 %
Lévárt 1 0.28 %
Murányhuta 1 0.28 %
Szkáros 1 0.28 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 601 63.20 %
Sajógömör 59 6.20 %
Gömörfalva 40 4.21 %
Nagyrőce 27 2.84 %
Deresk 24 2.52 %
Süvete 23 2.42 %
Otrokócs 22 2.31 %
Lévárt 22 2.31 %
Gice 22 2.31 %
Alsófalu 17 1.79 %
Jolsva 16 1.68 %
Felsőrás 15 1.58 %
Lőkös 15 1.58 %
Szásza 15 1.58 %
Lice 14 1.47 %
Gömörliget 10 1.05 %
Jolsvatapolca 10 1.05 %
Szkáros 10 1.05 %
Zsór 9 0.95 %
Szirk 7 0.74 %
Murányalja 5 0.53 %
Turcsok 5 0.53 %
Felsőfalu 5 0.53 %
Murányhosszúrét 5 0.53 %
Baráttelke 4 0.42 %
Lubény 3 0.32 %
Ratkó 2 0.21 %
Murányszabadi 2 0.21 %
Kövi 2 0.21 %
Gömörrákos 1 0.11 %
Ratkósebes 1 0.11 %
Kisperlász 1 0.11 %
Nandrás 1 0.11 %
Hizsnyó 1 0.11 %
Kakasalja 1 0.11 %
Kisvisnyó 1 0.11 %
Murányhuta 0 0.00 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Nagyrőce 1 270 115.98 %
Jolsva 111 10.14 %
Tornalja 74 6.76 %
Murányalja 61 5.57 %
Ratkósebes 59 5.39 %
Vizesrét 54 4.93 %
Lehelfalva 51 4.66 %
Lubény 51 4.66 %
Szirk 37 3.38 %
Murányhosszúrét 34 3.11 %
Hizsnyó 28 2.56 %
Baráttelke 25 2.28 %
Jolsvatapolca 21 1.92 %
Kövi 20 1.83 %
Murányszabadi 16 1.46 %
Murányhuta 15 1.37 %
Gömörliget 13 1.19 %
Ratkó 13 1.19 %
Turcsok 10 0.91 %
Szásza 10 0.91 %
Gice 9 0.82 %
Újvásár 9 0.82 %
Gömörrákos 8 0.73 %
Kakasalja 7 0.64 %
Lice 6 0.55 %
Kisperlász 6 0.55 %
Poloszkó 6 0.55 %
Gömörfalva 5 0.46 %
Nandrás 5 0.46 %
Sajógömör 5 0.46 %
Szkáros 4 0.37 %
Gerlice 4 0.37 %
Süvete 3 0.27 %
Deresk 3 0.27 %
Felsőfalu 3 0.27 %
Zsór 3 0.27 %
Otrokócs 1 0.09 %
Alsófalu 1 0.09 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 1 264 109.15 %
Vizesrét 190 16.41 %
Lubény 95 8.20 %
Jolsva 88 7.60 %
Murányalja 77 6.65 %
Tornalja 67 5.79 %
Lehelfalva 67 5.79 %
Murányhosszúrét 63 5.44 %
Hizsnyó 54 4.66 %
Jolsvatapolca 52 4.49 %
Baráttelke 46 3.97 %
Turcsok 41 3.54 %
Szirk 41 3.54 %
Murányszabadi 33 2.85 %
Ratkósebes 33 2.85 %
Otrokócs 31 2.68 %
Kövi 25 2.16 %
Lice 24 2.07 %
Kakasalja 21 1.81 %
Ratkó 20 1.73 %
Gömörrákos 20 1.73 %
Gömörliget 18 1.55 %
Nandrás 17 1.47 %
Gice 14 1.21 %
Murányhuta 13 1.12 %
Felsőfalu 7 0.60 %
Kisperlász 7 0.60 %
Sajógömör 6 0.52 %
Szásza 6 0.52 %
Szkáros 5 0.43 %
Deresk 5 0.43 %
Gömörfalva 5 0.43 %
Poloszkó 5 0.43 %
Újvásár 5 0.43 %
Süvete 4 0.35 %
Zsór 4 0.35 %
Lőkös 3 0.26 %
Gerlice 1 0.09 %
Lévárt 1 0.09 %
Alsófalu 1 0.09 %
Kisvisnyó 1 0.09 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 84 3.79 %
Tornalja 24 1.08 %
Lubény 17 0.77 %
Szirk 12 0.54 %
Jolsva 11 0.50 %
Gerlice 10 0.45 %
Vizesrét 9 0.41 %
Lehelfalva 7 0.32 %
Murányalja 7 0.32 %
Kövi 6 0.27 %
Turcsok 6 0.27 %
Jolsvatapolca 5 0.23 %
Lice 4 0.18 %
Murányhosszúrét 4 0.18 %
Sajógömör 4 0.18 %
Hizsnyó 3 0.14 %
Gice 3 0.14 %
Gömörliget 3 0.14 %
Baráttelke 3 0.14 %
Gömörfalva 3 0.14 %
Ratkósebes 3 0.14 %
Gömörrákos 3 0.14 %
Murányszabadi 2 0.09 %
Szkáros 2 0.09 %
Újvásár 2 0.09 %
Otrokócs 2 0.09 %
Zsór 2 0.09 %
Murányhuta 2 0.09 %
Nandrás 1 0.05 %
Kakasalja 1 0.05 %
Szásza 1 0.05 %
Süvete 1 0.05 %
Felsőfalu 1 0.05 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Ratkó 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Nagyrőce 687 163.57 %
Murányhosszúrét 163 38.81 %
Murányalja 120 28.57 %
Tornalja 73 17.38 %
Jolsva 69 16.43 %
Lehelfalva 43 10.24 %
Vizesrét 36 8.57 %
Lubény 30 7.14 %
Ratkósebes 23 5.48 %
Szirk 22 5.24 %
Ratkó 21 5.00 %
Hizsnyó 20 4.76 %
Gömörliget 14 3.33 %
Gice 13 3.10 %
Kövi 13 3.10 %
Murányhuta 12 2.86 %
Murányszabadi 12 2.86 %
Baráttelke 12 2.86 %
Jolsvatapolca 12 2.86 %
Lice 11 2.62 %
Gömörrákos 10 2.38 %
Kisperlász 9 2.14 %
Süvete 9 2.14 %
Deresk 8 1.90 %
Kakasalja 6 1.43 %
Nandrás 5 1.19 %
Otrokócs 4 0.95 %
Turcsok 4 0.95 %
Újvásár 3 0.71 %
Felsőfalu 2 0.48 %
Szásza 1 0.24 %
Lőkös 1 0.24 %
Szkáros 1 0.24 %
Sajógömör 1 0.24 %
Zsór 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Gömörfalva 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 980 47.50 %
Jolsva 441 21.38 %
Tornalja 166 8.05 %
Lubény 125 6.06 %
Lehelfalva 105 5.09 %
Jolsvatapolca 90 4.36 %
Murányalja 84 4.07 %
Sajógömör 82 3.97 %
Vizesrét 75 3.64 %
Murányhosszúrét 71 3.44 %
Hizsnyó 66 3.20 %
Gömörliget 65 3.15 %
Lice 64 3.10 %
Kövi 52 2.52 %
Baráttelke 47 2.28 %
Gömörrákos 40 1.94 %
Gice 34 1.65 %
Szirk 31 1.50 %
Otrokócs 29 1.41 %
Kisperlász 27 1.31 %
Nandrás 26 1.26 %
Ratkó 20 0.97 %
Kakasalja 20 0.97 %
Süvete 20 0.97 %
Deresk 19 0.92 %
Ratkósebes 19 0.92 %
Murányszabadi 16 0.78 %
Szkáros 13 0.63 %
Felsőrás 12 0.58 %
Turcsok 11 0.53 %
Murányhuta 9 0.44 %
Lőkös 8 0.39 %
Felsőfalu 8 0.39 %
Gömörfalva 7 0.34 %
Lévárt 4 0.19 %
Szásza 4 0.19 %
Alsófalu 4 0.19 %
Gerlice 4 0.19 %
Újvásár 3 0.15 %
Kisvisnyó 3 0.15 %
Poloszkó 1 0.05 %
Zsór 1 0.05 %
Tornalja 315 12.32 %
Deresk 153 5.99 %
Sajógömör 109 4.26 %
Gömörfalva 80 3.13 %
Szirk 73 2.86 %
Nagyrőce 69 2.70 %
Otrokócs 62 2.43 %
Lice 34 1.33 %
Lévárt 30 1.17 %
Szkáros 28 1.10 %
Felsőrás 26 1.02 %
Zsór 17 0.67 %
Süvete 16 0.63 %
Lőkös 15 0.59 %
Kisvisnyó 12 0.47 %
Jolsva 11 0.43 %
Felsőfalu 10 0.39 %
Alsófalu 10 0.39 %
Kövi 7 0.27 %
Gice 7 0.27 %
Murányhosszúrét 6 0.23 %
Szásza 6 0.23 %
Gömörrákos 5 0.20 %
Murányalja 5 0.20 %
Ratkó 5 0.20 %
Lubény 4 0.16 %
Murányhuta 3 0.12 %
Turcsok 3 0.12 %
Ratkósebes 2 0.08 %
Lehelfalva 2 0.08 %
Nandrás 2 0.08 %
Gömörliget 2 0.08 %
Jolsvatapolca 2 0.08 %
Baráttelke 1 0.04 %
Poloszkó 1 0.04 %
Murányszabadi 1 0.04 %
Hizsnyó 1 0.04 %
Vizesrét 1 0.04 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Nagyrőce 726 212.28 %
Vizesrét 157 45.91 %
Lubény 62 18.13 %
Jolsvatapolca 44 12.87 %
Kövi 42 12.28 %
Lehelfalva 39 11.40 %
Murányhosszúrét 39 11.40 %
Murányalja 37 10.82 %
Jolsva 37 10.82 %
Szirk 30 8.77 %
Tornalja 30 8.77 %
Hizsnyó 28 8.19 %
Süvete 24 7.02 %
Baráttelke 20 5.85 %
Murányhuta 19 5.56 %
Murányszabadi 15 4.39 %
Ratkó 14 4.09 %
Gice 13 3.80 %
Szásza 13 3.80 %
Gömörliget 12 3.51 %
Turcsok 12 3.51 %
Gömörrákos 11 3.22 %
Ratkósebes 10 2.92 %
Kisperlász 10 2.92 %
Kakasalja 8 2.34 %
Nandrás 7 2.05 %
Deresk 6 1.75 %
Sajógömör 5 1.46 %
Lice 4 1.17 %
Felsőfalu 4 1.17 %
Újvásár 3 0.88 %
Gömörfalva 2 0.58 %
Poloszkó 2 0.58 %
Otrokócs 1 0.29 %
Gerlice 1 0.29 %
Szkáros 1 0.29 %
Lévárt 1 0.29 %
Kisvisnyó 1 0.29 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 527 56.91 %
Szirk 80 8.64 %
Jolsva 78 8.42 %
Tornalja 57 6.16 %
Lubény 52 5.62 %
Murányalja 49 5.29 %
Murányhosszúrét 43 4.64 %
Ratkósebes 38 4.10 %
Ratkó 20 2.16 %
Baráttelke 20 2.16 %
Gömörrákos 19 2.05 %
Kakasalja 19 2.05 %
Turcsok 18 1.94 %
Vizesrét 17 1.84 %
Hizsnyó 16 1.73 %
Lehelfalva 16 1.73 %
Jolsvatapolca 15 1.62 %
Sajógömör 12 1.30 %
Murányszabadi 12 1.30 %
Gömörfalva 11 1.19 %
Kövi 11 1.19 %
Gice 10 1.08 %
Szkáros 9 0.97 %
Gömörliget 9 0.97 %
Süvete 8 0.86 %
Gerlice 8 0.86 %
Lice 7 0.76 %
Felsőfalu 6 0.65 %
Nandrás 6 0.65 %
Poloszkó 5 0.54 %
Murányhuta 3 0.32 %
Alsófalu 3 0.32 %
Kisperlász 2 0.22 %
Szásza 2 0.22 %
Újvásár 1 0.11 %
Otrokócs 1 0.11 %
Lévárt 1 0.11 %
Deresk 1 0.11 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 185 24.57 %
Sajógömör 22 2.92 %
Nagyrőce 19 2.52 %
Gömörfalva 13 1.73 %
Otrokócs 9 1.20 %
Lice 7 0.93 %
Deresk 6 0.80 %
Gice 5 0.66 %
Jolsva 5 0.66 %
Lévárt 4 0.53 %
Süvete 4 0.53 %
Lubény 4 0.53 %
Szkáros 4 0.53 %
Murányhosszúrét 4 0.53 %
Gömörliget 3 0.40 %
Szásza 3 0.40 %
Zsór 3 0.40 %
Alsófalu 3 0.40 %
Jolsvatapolca 3 0.40 %
Murányalja 3 0.40 %
Ratkó 2 0.27 %
Hizsnyó 2 0.27 %
Lőkös 2 0.27 %
Poloszkó 2 0.27 %
Vizesrét 1 0.13 %
Kisvisnyó 1 0.13 %
Turcsok 1 0.13 %
Kövi 1 0.13 %
Szirk 1 0.13 %
Gömörrákos 1 0.13 %
Felsőrás 1 0.13 %
Baráttelke 1 0.13 %
Ratkósebes 1 0.13 %
Murányhuta 1 0.13 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 395 28.38 %
Jolsva 52 3.74 %
Tornalja 45 3.23 %
Murányhosszúrét 35 2.51 %
Szirk 32 2.30 %
Lubény 31 2.23 %
Murányalja 26 1.87 %
Baráttelke 18 1.29 %
Ratkó 16 1.15 %
Hizsnyó 14 1.01 %
Gömörrákos 13 0.93 %
Kakasalja 13 0.93 %
Ratkósebes 11 0.79 %
Vizesrét 11 0.79 %
Gömörfalva 10 0.72 %
Jolsvatapolca 8 0.57 %
Kövi 8 0.57 %
Lehelfalva 7 0.50 %
Gice 7 0.50 %
Sajógömör 6 0.43 %
Szkáros 6 0.43 %
Murányszabadi 6 0.43 %
Felsőfalu 6 0.43 %
Turcsok 6 0.43 %
Gömörliget 5 0.36 %
Nandrás 3 0.22 %
Lice 2 0.14 %
Deresk 2 0.14 %
Szásza 2 0.14 %
Murányhuta 1 0.07 %
Lőkös 1 0.07 %
Otrokócs 1 0.07 %
Süvete 1 0.07 %
Alsófalu 1 0.07 %
Kisperlász 1 0.07 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 813 77.28 %
Murányalja 283 26.90 %
Murányhosszúrét 88 8.37 %
Murányszabadi 69 6.56 %
Jolsva 53 5.04 %
Tornalja 46 4.37 %
Vizesrét 40 3.80 %
Murányhuta 34 3.23 %
Szirk 26 2.47 %
Hizsnyó 19 1.81 %
Jolsvatapolca 16 1.52 %
Lubény 15 1.43 %
Kakasalja 14 1.33 %
Lehelfalva 14 1.33 %
Gömörrákos 11 1.05 %
Ratkósebes 10 0.95 %
Gömörliget 10 0.95 %
Gice 9 0.86 %
Baráttelke 9 0.86 %
Ratkó 7 0.67 %
Turcsok 6 0.57 %
Lice 5 0.48 %
Deresk 5 0.48 %
Kövi 5 0.48 %
Süvete 4 0.38 %
Szásza 4 0.38 %
Sajógömör 4 0.38 %
Gömörfalva 4 0.38 %
Kisperlász 3 0.29 %
Nandrás 3 0.29 %
Alsófalu 2 0.19 %
Szkáros 1 0.10 %
Poloszkó 1 0.10 %
Otrokócs 1 0.10 %
Újvásár 1 0.10 %
Felsőrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 416 129.19 %
Jolsva 71 22.05 %
Tornalja 65 20.19 %
Szirk 62 19.25 %
Lubény 45 13.98 %
Murányalja 36 11.18 %
Murányhosszúrét 34 10.56 %
Ratkó 31 9.63 %
Turcsok 31 9.63 %
Ratkósebes 25 7.76 %
Hizsnyó 24 7.45 %
Baráttelke 21 6.52 %
Gömörrákos 19 5.90 %
Kövi 14 4.35 %
Szkáros 13 4.04 %
Kakasalja 12 3.73 %
Nandrás 12 3.73 %
Lehelfalva 11 3.42 %
Vizesrét 9 2.80 %
Gömörfalva 8 2.48 %
Jolsvatapolca 8 2.48 %
Gerlice 7 2.17 %
Deresk 7 2.17 %
Gice 6 1.86 %
Felsőfalu 6 1.86 %
Murányszabadi 5 1.55 %
Lice 4 1.24 %
Poloszkó 3 0.93 %
Gömörliget 2 0.62 %
Kisperlász 2 0.62 %
Sajógömör 2 0.62 %
Zsór 1 0.31 %
Otrokócs 1 0.31 %
Kisvisnyó 1 0.31 %
Süvete 1 0.31 %
Szásza 1 0.31 %
Murányhuta 1 0.31 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Tornalja 687 135.24 %
Sajógömör 57 11.22 %
Gömörfalva 33 6.50 %
Gice 21 4.13 %
Lice 21 4.13 %
Murányhosszúrét 18 3.54 %
Lőkös 17 3.35 %
Nagyrőce 16 3.15 %
Otrokócs 15 2.95 %
Deresk 14 2.76 %
Szkáros 13 2.56 %
Lévárt 12 2.36 %
Alsófalu 12 2.36 %
Felsőrás 11 2.17 %
Zsór 10 1.97 %
Süvete 6 1.18 %
Kövi 6 1.18 %
Felsőfalu 5 0.98 %
Ratkó 3 0.59 %
Murányalja 2 0.39 %
Kisvisnyó 2 0.39 %
Jolsva 2 0.39 %
Lubény 2 0.39 %
Turcsok 2 0.39 %
Gömörliget 2 0.39 %
Murányszabadi 1 0.20 %
Ratkósebes 1 0.20 %
Újvásár 1 0.20 %
Szásza 1 0.20 %
Szirk 1 0.20 %
Jolsvatapolca 1 0.20 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Baráttelke 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Murányhuta 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
265 83.60%
DÚRS
19 5.99%
VPN
15 4.73%
KSČ
11 3.47%
SSL
5 1.58%
Egyéb
2 0.63%
Érvényes szavazatok 317
Együttélés-MKDM
210 65.42%
Magyar Polgári Párt
44 13.71%
ROI
22 6.85%
SPI
15 4.67%
SDĽ
12 3.74%
SSL-SNZ
6 1.87%
KSS
4 1.25%
ZPR-RČS
2 0.62%
Egyéb
6 1.87%
Érvényes szavazatok 321
MK
270 87.38%
8 2.59%
KSS
6 1.94%
ROISR
5 1.62%
KDH
4 1.29%
ZRS
4 1.29%
SD
3 0.97%
HZPCS
3 0.97%
SP-VOĽBA
3 0.97%
SPK
3 0.97%
Érvényes szavazatok 309
MKP
222 77.35%
HZDS
24 8.36%
SDK
13 4.53%
KSS
10 3.48%
SOP
6 2.09%
MLHZP
5 1.74%
SDĽ
2 0.70%
ZRS
2 0.70%
SNJ
2 0.70%
Egyéb
1 0.35%
Érvényes szavazatok 287
MKP
189 70.79%
ROISR
35 13.11%
HZDS
19 7.12%
ROMA
5 1.87%
SMER
4 1.50%
SDKU
4 1.50%
KSS
3 1.12%
HZD
3 1.12%
ANO
2 0.75%
Egyéb
3 1.12%
Érvényes szavazatok 267
MKP
248 88.26%
ĽS HZDS
16 5.69%
SMER
8 2.85%
KSS
2 0.71%
SDKU DS
2 0.71%
HZD
2 0.71%
Egyéb
3 1.07%
Érvényes szavazatok 281
ĽS HZDS
124 43.51%
MKP
96 33.68%
Most-Híd
48 16.84%
SDKU DS
7 2.46%
SMER
4 1.40%
Únia
2 0.70%
Egyéb
4 1.40%
Érvényes szavazatok 285
MKP
98 44.55%
Most-Híd
62 28.18%
SMER SD
39 17.73%
SDKU DS
4 1.82%
ĽS HZDS
4 1.82%
KDH
3 1.36%
Zmena zdola DU
3 1.36%
99 Percent
2 0.91%
KSS
1 0.45%
SaS
1 0.45%
SF
1 0.45%
Zelení
1 0.45%
SSS NM
1 0.45%
Érvényes szavazatok 220
Most-Híd
78 46.15%
MKP
59 34.91%
SMER SD
15 8.88%
LSNS
6 3.55%
KDH
2 1.18%
SNS
1 0.59%
KSS
1 0.59%
#SIEŤ
1 0.59%
SMS
1 0.59%
OĽANO-NOVA
1 0.59%
MKDA-MKDSZ
1 0.59%
VZDOR
1 0.59%
SKOK!
1 0.59%
SDKU DS
1 0.59%
Érvényes szavazatok 169
Nagyrőcei járás
Szlovákia

Bejelentések