SK
RS
.....

Darnya

Község

címer zászló
416 100% magyar 1910
173 80% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Darnya
Hivatalos szlovák megnevezés:
Drňa
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Vajdavár-dombvidék , Gömöri-erdőhát
Más földrajzi nevek:
Kacsitó-bérc, Kenyeretlenpuszta, Meggyes, Őz-bérc, Vösdöbör
Koordináták:
48.26293945, 20.11553955
Terület:
12,31 km2
Rang:
község
Népesség:
217
Tszf. magasság:
182 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98003
Település kód:
514667
Szervezeti azonosító:
649911
Adóazonosító:
2021275718

A község a Gömöri-erdőhát keleti részén, a Gömöri-medence déli peremén, a Macskás-patak (Darnya-patak) mentén fekszik, Rimaszombattól 18 km-re, Feledtől 6 km-re délkeletre. Zsákfalu, egyetlen, a szomszédos Rimasimonyiból ide vezető 1 km-es mellékúton közelíthető meg. Területének mintegy kétharmadát erdő borítja. Délnyugatról Gesztete, nyugatról Serke, északnyugatról Rimasimonyi, keletről Harmac és Hangony községekkel határos. Hangonnyal közös határa államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához (korábban Rimaszécsi járás) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Feledi járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). Területe (12,31 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 418, 1921-ben 412, 1938-ban pedig 388, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. A 20. század második felében (1938-91 között) népességének több mint felét elveszítette, 1991-2011 között a folyamat megfordult és népességszáma egyötödével nőtt (171 főről 204-re). A lakosság többsége ma is magyar nemzetiségű, 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 87,7 %-ról 75 %-ra csökkent, a szlovákok aránya 12,7 %, és magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya is (9,8 %). A lakosság több mint kétharmada (69,9 %) a roma etnikumhoz tartozik. Az eredetileg református többségű falu (1921-ben a lakosság háromnegyede református vallású volt) lakosságának mára 59,8 %-a római katolikus vallású, a reformátusok aránya 23,3 %-ra csökkent.

Történelem

A terület már az őskorban is lakott volt, Várhegy már ekkor is fontos védelmi funkciót látott el. Határában kelta temető leleteire bukkantak, valamint egy Árpád-kori földvár maradványait tárták fel, mely a Tuszavár nevet viseli. Első írásos említése 1246-ból származik, szláv eredetű nevét a patakról kapta. A környező erdőkben és hegyekben a kora középkorban szláv lakosság élt, a magyarság a Gömör-medencében telepedett le, a falu királyi várbirtokon keletkezett, lakossága kezdetektől magyar. A tatárjárástól a 17. századig a Jánosy-nemzetség birtoka. Bár 1566-ban és 1567-ben a tatár-török csapatok elpusztították, a falu folyamatosan lakott maradt. Lakosságát 1773-ban nagyrészt a 16-17. századi lakosok leszármazottai alkották. A falu lakói folyamatosan növelték a művelt területeket. A 16. században lakói református hitre tértek, elemi iskoláját 1771-ben említik először a források. Református temploma 1802-ben épült, a klasszicista templomépítés egyik első példája Gömörben. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott, a trianoni határ megvonásával határközséggé vált. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. Mezőgazdasági szövetkezete 1956-ban alakult. Lakossága a 20. század végére kicserélődött és a falu roma többségűvé vált. Egykori pusztái (Kenyeretlenpuszta, Embertelenpuszta) mára teljesen eltűntek, Kenyeretlenpusztán az 1960-as években még laktak.

Mai jelentősége

Református temploma 1802-ben épült barokk-klasszicista stílusban. Kenyeretlenpusztán 1,7 hektáros területet 1988-ban védett területté nyilvánították.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

DARNYA. Magyar falu Gömör Vármegyében, birtokosai Gróf Lamot, Vajda, Kós, és Patay Uraságok, lakosai katolikusok, többen reformátusok, fekszik Gesztetének szomszédságában, ’s ennek filiája, Serkétöl sem meszsze, szántó földgyei néhol hegyeken vagynak, mellyek szorgalmatos munka után jól termők, Rimaszombatban piatzozása, legelője elegendő, ’s mind a’ kétféle fája, kendert áztató vize alkalmatos, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Darnya, Gömör v. magyar falu, ut. p. Rimaszombathoz délre 2 mföldnyire; a Macskáspatak mellett: 81 kath., 485 ref., 14 evang. lak. Róna és dombos határa egyaránt igen termékeny; rétje, legelője elég. F. u. gróf Dela Motte, Vajda, Koós, Patay örökösök s m.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Darnya, rimavölgyi magyar kisközség, 114 házzal és 438, nagyobb részben református vallású lakossal. E község 1427-ben a Jánosi család birtoka Darna és Darnia néven. Későbbi birtokosai a De la Motte, Vajda, Koós, Patay, Szathmáry-Király és a Madarassy családok. Ma báró Nyáry Sándornak van itt nagyobb birtoka. Református temploma 1802-ben épült. Ide tartoznak Kenyeretlen, Névtelen és Embertelen puszták.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Darnya. Több 1427-ben kelt oklevél Darna és Darnia néven említi. Ekkor a Jánosi-család birtokát képezte. Ujabb időkben a községi földeken a De la Motié-, Vajda-, Koós-, Palay-, Szathmáry-Király- és a Madarassy-családok gazdálkodtak. 1802-ben építették a református templomot. A világháborút követő cseh megszállás idején a színmagyar lakosságú község sok zaklatásnak volt kitéve. A községhez tartozó puszták: Kenyeretlen és Embertelen. A lakosság száma: 388, ebből 292 réf., 96 róm. kath.

Névelőfordulások
1246
Darna
1380
Dranya
1431
Darnia
1773
Darnya,
1786
Darna,
1808
Darnya, Darňa,
1863
Darnya,
1920
Darňa, Dorna,
1927
Darňa, Darnya,
1945
Darňa, Darnya,
1948
Drňa
1994
Darnya

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Darnya (Drňa) 50
Telefon: 0475666156

Honlap: obecdrna.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Vincze Endre (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Anderkó Štefan (MOST - HÍD)
Matovics Jozef (MOST - HÍD)
Šolcová Helena (MOST - HÍD)
Bálint Csaba (SMK-MKP)
Janová Anna (SMK-MKP)
MOST - HÍD 60% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Darnyai Községi Hivatal

Darnya 50

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 429 94%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 24 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 455
magyarok 416 100%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 418
magyarok 410 100%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 412
magyarok 150 88%
szlovákok 21 12%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 171
magyarok 173 79%
szlovákok 39 18%
romák 4 2%
csehek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 218
magyarok 153 75%
szlovákok 26 13%
romák 3 1%
csehek 2 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 20 10%
összlétszám 204
magyarok 173 80%
szlovákok 29 13%
romák 3 1%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 5%
összlétszám 215
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 146
Választási részvétel: 71.23 %
Kiadott boríték: 104
Bedobott boríték: 104

Polgármester

Érvényes szavazólap: 101
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vincze Endre 77 76.24 % MOST - HÍD
Zsófi Ladislav 24 23.76 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Anderkó Štefan 55 MOST - HÍD
Bálint Csaba 50 SMK-MKP
Matovics Jozef 47 MOST - HÍD
Janová Anna 45 SMK-MKP
Šolcová Helena 42 MOST - HÍD

Képviselők

2014
KDH 20.00% KDH 1 képviselö EDS 40.00% EDS 2 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö SDKÚ-DS 20.00% SDKÚ-DS 1 képviselö 5 képviselö
2018
MOST - HÍD 60.00% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 137
Választási részvétel: 39.42 %
Kiadott boríték: 54
Bedobott boríték: 54
Választásra jogosult: 136
Választási részvétel: 25.00 %
Kiadott boríték: 34
Bedobott boríték: 34
Választásra jogosult: 139
Választási részvétel: 38,84 %
Kiadott boríték: 54
Bedobott boríték: 54

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 44
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 35
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ľudovít Kaník 14 31.82 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Vladimír Maňka 12 27.27 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 8 18.18 % ĽS Naše Slovensko
Ladislav Fízik 3 6.82 % ASV
Jaroslav Sekerka 2 4.55 % KSS
Andrea Jenčíková 2 4.55 % NP
Jozef Sásik 2 4.55 % SĽS
Pavel Chovanec 1 2.27 % ÚSVIT
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Ondrej Binder 0 0.00 % Független
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Marian Kotleba 14 41.18% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Kökény 11 31.43 % SRK
Ján Lunter 8 22.86 % Független
Marian Kotleba 8 22.86 % ĽSNS
Igor Kašper 3 8.57 % Független
Milan Urbáni 2 5.71 % SMS
Miroslav Gálik 2 5.71 % NAS
Jozef Sásik 1 2.86 % SĽSAH
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Martin Juhaniak 0 0.00 % Független
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 53
Érvényes szavazólap: 51
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Juhász 41 77.36% SMK-MKP
Ladislav Lang 40 75.47% MOST - HÍD
Tibor Lukáčka 19 35.85% ASV
Tomáš Agócs 15 28.30% MOST - HÍD
Zoltán Bán 14 26.42% SMK-MKP
Silvia Vargová 12 22.64% MOST - HÍD
Vojtech Szajkó 11 20.75% Független
Ladislav Rigó 10 18.87% SMK-MKP
František Auxt 7 13.21% SMK-MKP
Peter Mináč 3 5.66% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 3 5.66% Független
Jaroslav Suja 2 3.77% Független
Marian Petrok 2 3.77% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Vojtech Kökény 2 3.77% SRK
Tibor Balog 1 1.89% SMS
Ivan Hazucha 1 1.89% SMER - SD, KDH
Dušan Faško 1 1.89% KSS
Gejza Farkaš 1 1.89% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Stanislav Mizík 1 1.89% ĽS Naše Slovensko
Peter Vraniak 1 1.89% ÚSVIT
Jana Uhrinová 1 1.89% SNS
Dušan Širák 1 1.89% KSS
Tomáš Rosiar 1 1.89% ĽS Naše Slovensko
Katarína Moncoľová 1 1.89% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Renáta Puhlová 1 1.89% PD
Katarína Horváth 0 0.00% KĽS
Michal Bagačka 0 0.00% KDH, SMER - SD
Pavel Struhár 0 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Matej 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Dušan Kojnok 0 0.00% SZS, Zmena zdola, DÚ
Peter Vetrák 0 0.00% SĽS
Jozef Hrablay 0 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Jozef Pupala 0 0.00% KSS
Romana Antalová 0 0.00% ÚSVIT
Samuel Zubo 0 0.00% KSS
Helena Krauszová 0 0.00% SMS
Pavel Cibuliak 0 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Csaba Horváth 0 0.00% Független
Kristián Gavalier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 0 0.00% ÚSVIT
Aneta Vargicová 0 0.00% SNS
Veronika Rízová 0 0.00% KSS
Viliam Vaš 0 0.00% SMER - SD, KDH
Viliam Vidinský 0 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Anna Kekeňáková 0 0.00% KSS
Ján Hiraj 0 0.00% NP
Lukáš Kvietok 0 0.00% KDH, SMER - SD
Peter Juhász 38 74.51% SMK-MKP
Ladislav Lang 35 68.63% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 33 64.71% MOST - HÍD
Csaba Csízi 25 49.02% MOST - HÍD
Zoltán Cziprusz 14 27.45% SMK-MKP
Tomáš Sliva 12 23.53% MOST - HÍD
Vojtech Menyhárt 12 23.53% Független
Ladislav Rigó 9 17.65% SMK-MKP
Ferenc Auxt 9 17.65% SMK-MKP
Štefan Vavrek 8 15.69% MOST - HÍD
Aladár Bari 7 13.73% MOST - HÍD
Stanislav Krahulec 6 11.76% Független
Vojtech Szajkó 5 9.80% SRK
Vojtech Kökény 5 9.80% SRK
Michal Bagačka 3 5.88% SMER-SD
Gejza Mede 3 5.88% Független
Ivan Hazucha 3 5.88% SMER-SD
Andrea Andrášiová 2 3.92% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Dušan Hlinka 2 3.92% SMER-SD
Gejza Farkaš 2 3.92% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Jozef Šimko 2 3.92% Független
Lukáš Kvietok 1 1.96% SMER-SD
Marian Petrok 1 1.96% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Antal 1 1.96% JEDNOTA-ĽSS
Zoltán Biró 1 1.96% DOMA DOBRE
Martin Pliešovský 1 1.96% SNS
Kristián Korheľ 1 1.96% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Stanislava Zvarová 1 1.96% SMER-SD
Aneta Vargicová 1 1.96% SNS
Pavel Cibuliak 1 1.96% ĽS Naše Slovensko
Zdenko Ľaudár 1 1.96% ĽS Naše Slovensko
Peter Mináč 1 1.96% SMER-SD
Vladimír Skrutek 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Róbert Čipka 0 0.00% KSS
Miroslava Vargová 0 0.00% Független
Stanislav Mizík 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Miroslava Grendelová 0 0.00% KSS
Michaela Kružlicová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Marta Kanalová 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Roman Lebeda 0 0.00% Független
Katarína Moncoľová 0 0.00% Független
Ján Lichanec 0 0.00% Független
Branislav Bukviar 0 0.00% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Anna Zsóriová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Anatolij Jefimov 0 0.00% KSS
Alena Pivovarčiová 0 0.00% NP
Adriana Zavadinková 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 19.45 %
Tiszolc 212 11.92 %
Nyustya 134 7.53 %
Klenóc 59 3.32 %
Feled 29 1.63 %
Bakostörék 28 1.57 %
Rimaráhó 21 1.18 %
Várgede 18 1.01 %
Jánosi 18 1.01 %
Osgyán 17 0.96 %
Rimabrézó 16 0.90 %
Cserencsény 12 0.67 %
Meleghegy 12 0.67 %
Kruzsnó 11 0.62 %
Rimaszabadi 9 0.51 %
Derencsény 9 0.51 %
Uzapanyit 8 0.45 %
Durendapuszta 8 0.45 %
Rimabánya 8 0.45 %
Rimazsaluzsány 7 0.39 %
Sajószentkirály 7 0.39 %
Velkenye 7 0.39 %
Gömörfüge 7 0.39 %
Rimaszécs 6 0.34 %
Vámosbalog 5 0.28 %
Dobóca 5 0.28 %
Kecege 5 0.28 %
Balogrussó 5 0.28 %
Kőhegy 5 0.28 %
Kerekgede 5 0.28 %
Balogfala 4 0.22 %
Rakottyás 4 0.22 %
Rónapatak 4 0.22 %
Runya 4 0.22 %
Oldalfala 4 0.22 %
Zeherje 4 0.22 %
Bellény 3 0.17 %
Zsip 3 0.17 %
Kacagópuszta 3 0.17 %
Guszona 3 0.17 %
Szilistye 3 0.17 %
Gortvakisfalud 3 0.17 %
Ajnácskő 3 0.17 %
Gernyőpuszta 3 0.17 %
Harmac 3 0.17 %
Bátka 3 0.17 %
Csíz 3 0.17 %
Tajti 3 0.17 %
Détér 2 0.11 %
Zádorháza 2 0.11 %
Babarét 2 0.11 %
Balogújfalu 2 0.11 %
Baraca 2 0.11 %
Bugyikfala 2 0.11 %
Alsósziklás 2 0.11 %
Hanva 2 0.11 %
Balogpádár 2 0.11 %
Rimapálfala 2 0.11 %
Kövecses 2 0.11 %
Gömörispánmező 2 0.11 %
Tóthegymeg 2 0.11 %
Kisgömöri 2 0.11 %
Karaszkó 2 0.11 %
Méhi 1 0.06 %
Almágy 1 0.06 %
Ratkószuha 1 0.06 %
Gesztete 1 0.06 %
Magyarhegymeg 1 0.06 %
Egyházasbást 1 0.06 %
Alsóvály 1 0.06 %
Dúlháza 1 0.06 %
Balogiványi 1 0.06 %
Sajólénártfalva 1 0.06 %
Jeszte 1 0.06 %
Kopárhegy 1 0.06 %
Felsősziklás 1 0.06 %
Kiéte 1 0.06 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 19.74 %
Rimaszombat 141 11.50 %
Rimaszécs 141 11.50 %
Baraca 102 8.32 %
Sajólénártfalva 66 5.38 %
Cakó 55 4.49 %
Sajószentkirály 49 4.00 %
Nemesmartonfala 46 3.75 %
Kálosa 38 3.10 %
Zsip 38 3.10 %
Abafalva 36 2.94 %
Dobóca 35 2.85 %
Velkenye 34 2.77 %
Bátka 34 2.77 %
Hanva 34 2.77 %
Várgede 33 2.69 %
Vámosbalog 32 2.61 %
Rakottyás 31 2.53 %
Balogtamási 29 2.37 %
Tajti 29 2.37 %
Gesztete 28 2.28 %
Balogfala 28 2.28 %
Rimasimonyi 28 2.28 %
Jéne 28 2.28 %
Feled 27 2.20 %
Sajókeszi 27 2.20 %
Csíz 26 2.12 %
Uzapanyit 25 2.04 %
Gömörfüge 21 1.71 %
Jánosi 16 1.31 %
Rimapálfala 16 1.31 %
Méhi 16 1.31 %
Balogújfalu 16 1.31 %
Serke 15 1.22 %
Naprágy 15 1.22 %
Balogiványi 15 1.22 %
Almágy 14 1.14 %
Zádorháza 10 0.82 %
Runya 10 0.82 %
Harmac 9 0.73 %
Kövecses 8 0.65 %
Darnya 7 0.57 %
Szútor 7 0.57 %
Alsóvály 7 0.57 %
Osgyán 6 0.49 %
Egyházasbást 6 0.49 %
Nyustya 6 0.49 %
Détér 6 0.49 %
Gortvakisfalud 6 0.49 %
Sajórecske 6 0.49 %
Ajnácskő 5 0.41 %
Klenóc 5 0.41 %
Perjése 5 0.41 %
Sajólenke 4 0.33 %
Óbást 4 0.33 %
Vecseklő 4 0.33 %
Hubó 4 0.33 %
Medveshidegkút 4 0.33 %
Korláti 3 0.24 %
Cserencsény 3 0.24 %
Dúlháza 3 0.24 %
Oldalfala 3 0.24 %
Guszona 3 0.24 %
Derencsény 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Kruzsnó 2 0.16 %
Tiszolc 2 0.16 %
Gömörmihályfalva 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Bakostörék 1 0.08 %
Gömörpéterfala 1 0.08 %
Meleghegy 1 0.08 %
Rimazsaluzsány 1 0.08 %
Bugyikfala 1 0.08 %
Ratkószabadi 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Gernyőpuszta 1 0.08 %
Bellény 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Zeherje 1 0.08 %
Balogrussó 1 0.08 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 13.39 %
Tiszolc 81 9.35 %
Klenóc 17 1.96 %
Nyustya 16 1.85 %
Rimaszécs 11 1.27 %
Osgyán 9 1.04 %
Rimaráhó 7 0.81 %
Cserencsény 7 0.81 %
Feled 6 0.69 %
Rimazsaluzsány 6 0.69 %
Jánosi 6 0.69 %
Karaszkó 4 0.46 %
Méhi 4 0.46 %
Kálosa 4 0.46 %
Várgede 4 0.46 %
Sajószentkirály 4 0.46 %
Zeherje 3 0.35 %
Rimabánya 3 0.35 %
Perjése 2 0.23 %
Gernyőpuszta 2 0.23 %
Kacagópuszta 2 0.23 %
Egyházasbást 2 0.23 %
Rimaszabadi 2 0.23 %
Balogtamási 2 0.23 %
Kruzsnó 2 0.23 %
Zsip 2 0.23 %
Felsősziklás 2 0.23 %
Korláti 2 0.23 %
Kecege 2 0.23 %
Bátka 2 0.23 %
Bakostörék 2 0.23 %
Abafalva 2 0.23 %
Csíz 2 0.23 %
Hubó 2 0.23 %
Gesztete 2 0.23 %
Gömörpéterfala 2 0.23 %
Kiéte 2 0.23 %
Uzapanyit 1 0.12 %
Ajnácskő 1 0.12 %
Détér 1 0.12 %
Gömörfüge 1 0.12 %
Dobóca 1 0.12 %
Sajólénártfalva 1 0.12 %
Kőhegy 1 0.12 %
Alsósziklás 1 0.12 %
Balogpádár 1 0.12 %
Jéne 1 0.12 %
Gömörhegyvég 1 0.12 %
Nemesradnót 1 0.12 %
Ratkószuha 1 0.12 %
Rimabrézó 1 0.12 %
Rimasimonyi 1 0.12 %
Serke 1 0.12 %
Óbást 1 0.12 %
Oldalfala 1 0.12 %
Medveshidegkút 1 0.12 %
Rimapálfala 1 0.12 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 4.48 %
Nyustya 12 0.61 %
Jánosi 9 0.46 %
Feled 5 0.25 %
Gömörfüge 4 0.20 %
Méhi 4 0.20 %
Cserencsény 4 0.20 %
Rimaszécs 4 0.20 %
Tiszolc 4 0.20 %
Gernyőpuszta 4 0.20 %
Várgede 3 0.15 %
Vámosbalog 3 0.15 %
Kruzsnó 3 0.15 %
Sajószentkirály 3 0.15 %
Klenóc 3 0.15 %
Osgyán 2 0.10 %
Baraca 2 0.10 %
Uzapanyit 2 0.10 %
Nemesradnót 2 0.10 %
Rimaráhó 2 0.10 %
Perjése 2 0.10 %
Alsóvály 2 0.10 %
Kálosa 2 0.10 %
Balogpádár 2 0.10 %
Meleghegy 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Tajti 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Naprágy 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Bátka 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Gesztes 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Zeherje 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 23.96 %
Nyustya 49 1.48 %
Osgyán 45 1.36 %
Tiszolc 45 1.36 %
Feled 35 1.06 %
Klenóc 32 0.97 %
Várgede 23 0.70 %
Cserencsény 22 0.67 %
Rimaráhó 17 0.51 %
Bátka 15 0.45 %
Vámosbalog 14 0.42 %
Ajnácskő 14 0.42 %
Bakostörék 13 0.39 %
Jánosi 12 0.36 %
Alsósziklás 11 0.33 %
Csíz 10 0.30 %
Ratkószuha 10 0.30 %
Kruzsnó 10 0.30 %
Zeherje 9 0.27 %
Kecege 9 0.27 %
Vecseklő 9 0.27 %
Rimazsaluzsány 9 0.27 %
Perjése 8 0.24 %
Balogrussó 8 0.24 %
Abafalva 8 0.24 %
Guszona 8 0.24 %
Sajószentkirály 7 0.21 %
Gömörfüge 7 0.21 %
Dobóca 7 0.21 %
Alsóvály 7 0.21 %
Meleghegy 7 0.21 %
Nemesradnót 7 0.21 %
Felsővály 6 0.18 %
Rimaszécs 6 0.18 %
Oldalfala 6 0.18 %
Méhi 6 0.18 %
Rimabánya 6 0.18 %
Rakottyás 5 0.15 %
Dúlháza 5 0.15 %
Zsip 5 0.15 %
Derencsény 5 0.15 %
Gömörpéterfala 5 0.15 %
Serke 5 0.15 %
Hanva 5 0.15 %
Velkenye 5 0.15 %
Durendapuszta 4 0.12 %
Bellény 4 0.12 %
Rimaszabadi 4 0.12 %
Sajólenke 4 0.12 %
Rimabrézó 4 0.12 %
Uzapanyit 4 0.12 %
Balogiványi 3 0.09 %
Balogfala 3 0.09 %
Kőhegy 3 0.09 %
Felsősziklás 3 0.09 %
Kacagópuszta 3 0.09 %
Balogpádár 3 0.09 %
Kálosa 3 0.09 %
Hubó 3 0.09 %
Rónapatak 3 0.09 %
Runya 3 0.09 %
Tajti 3 0.09 %
Óbást 3 0.09 %
Gernyőpuszta 3 0.09 %
Babarét 2 0.06 %
Gortvakisfalud 2 0.06 %
Ratkószabadi 2 0.06 %
Almágy 2 0.06 %
Gömörmihályfalva 2 0.06 %
Nemesmartonfala 2 0.06 %
Baraca 2 0.06 %
Bugyikfala 2 0.06 %
Karaszkó 2 0.06 %
Darnya 2 0.06 %
Szilistye 2 0.06 %
Gesztete 2 0.06 %
Kerekgede 2 0.06 %
Magyarhegymeg 2 0.06 %
Kövecses 2 0.06 %
Medveshidegkút 2 0.06 %
Balogtamási 2 0.06 %
Harmac 2 0.06 %
Sajókeszi 1 0.03 %
Tóthegymeg 1 0.03 %
Sajórecske 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Dobrapatak 1 0.03 %
Kiéte 1 0.03 %
Kisgömöri 1 0.03 %
Dobfenek 1 0.03 %
Balogújfalu 1 0.03 %
Cakó 1 0.03 %
Rimasimonyi 1 0.03 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 41.72 %
Nyustya 36 1.91 %
Osgyán 34 1.80 %
Cserencsény 26 1.38 %
Tiszolc 23 1.22 %
Bakostörék 21 1.11 %
Klenóc 20 1.06 %
Jánosi 20 1.06 %
Rimaráhó 19 1.01 %
Rimabánya 16 0.85 %
Feled 15 0.80 %
Rimazsaluzsány 14 0.74 %
Ratkószabadi 14 0.74 %
Bátka 12 0.64 %
Várgede 10 0.53 %
Vámosbalog 9 0.48 %
Uzapanyit 9 0.48 %
Kruzsnó 9 0.48 %
Rimaszécs 9 0.48 %
Kőhegy 7 0.37 %
Nemesradnót 7 0.37 %
Sajószentkirály 6 0.32 %
Meleghegy 5 0.27 %
Rimabrézó 5 0.27 %
Balogpádár 5 0.27 %
Abafalva 4 0.21 %
Zeherje 4 0.21 %
Felsősziklás 4 0.21 %
Almágy 4 0.21 %
Runya 4 0.21 %
Rimaszabadi 3 0.16 %
Baraca 3 0.16 %
Kecege 3 0.16 %
Balogrussó 3 0.16 %
Velkenye 3 0.16 %
Vecseklő 3 0.16 %
Sajólenke 3 0.16 %
Alsóvály 3 0.16 %
Kacagópuszta 3 0.16 %
Bugyikfala 3 0.16 %
Óbást 2 0.11 %
Gömörfüge 2 0.11 %
Guszona 2 0.11 %
Perjése 2 0.11 %
Durendapuszta 2 0.11 %
Serke 2 0.11 %
Gömörispánmező 2 0.11 %
Rakottyás 2 0.11 %
Gortvakisfalud 2 0.11 %
Gernyőpuszta 2 0.11 %
Alsósziklás 2 0.11 %
Tóthegymeg 2 0.11 %
Karaszkó 2 0.11 %
Felsővály 2 0.11 %
Dobóca 2 0.11 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Csíz 1 0.05 %
Rónapatak 1 0.05 %
Kopárhegy 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Gesztes 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Détér 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Szútor 1 0.05 %
Babarét 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Balogfala 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Balogújfalu 1 0.05 %
Dobfenek 1 0.05 %
Darnya 1 0.05 %
Kálosa 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 47.82 %
Osgyán 23 2.33 %
Jánosi 21 2.13 %
Zeherje 14 1.42 %
Feled 13 1.32 %
Bátka 11 1.11 %
Bakostörék 9 0.91 %
Rimaszécs 9 0.91 %
Tiszolc 9 0.91 %
Cserencsény 8 0.81 %
Sajószentkirály 7 0.71 %
Kövecses 7 0.71 %
Dobóca 7 0.71 %
Gesztete 6 0.61 %
Rimaráhó 6 0.61 %
Gömörpéterfala 5 0.51 %
Ajnácskő 5 0.51 %
Várgede 5 0.51 %
Klenóc 5 0.51 %
Serke 5 0.51 %
Rimazsaluzsány 5 0.51 %
Balogfala 5 0.51 %
Balogtamási 4 0.41 %
Détér 4 0.41 %
Vámosbalog 4 0.41 %
Alsósziklás 4 0.41 %
Felsővály 4 0.41 %
Guszona 3 0.30 %
Kruzsnó 3 0.30 %
Almágy 3 0.30 %
Uzapanyit 3 0.30 %
Kecege 3 0.30 %
Rimapálfala 3 0.30 %
Nyustya 3 0.30 %
Rimabánya 3 0.30 %
Gömörfüge 2 0.20 %
Meleghegy 2 0.20 %
Sajólenke 2 0.20 %
Baraca 2 0.20 %
Nemesmartonfala 2 0.20 %
Tajti 2 0.20 %
Rimabrézó 2 0.20 %
Óbást 2 0.20 %
Bellény 2 0.20 %
Alsóvály 2 0.20 %
Abafalva 2 0.20 %
Nemesradnót 2 0.20 %
Perjése 2 0.20 %
Jéne 1 0.10 %
Rakottyás 1 0.10 %
Derencsény 1 0.10 %
Kőhegy 1 0.10 %
Gernyőpuszta 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Harmac 1 0.10 %
Jeszte 1 0.10 %
Babarét 1 0.10 %
Csíz 1 0.10 %
Balogpádár 1 0.10 %
Hubó 1 0.10 %
Balogrussó 1 0.10 %
Gortvakisfalud 1 0.10 %
Méhi 1 0.10 %
Kisgömöri 1 0.10 %
Dúlháza 1 0.10 %
Velkenye 1 0.10 %
Magyarhegymeg 1 0.10 %
Felsősziklás 1 0.10 %
Egyházasbást 1 0.10 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 66.48 %
Nyustya 107 9.96 %
Tiszolc 34 3.17 %
Feled 28 2.61 %
Klenóc 28 2.61 %
Jánosi 22 2.05 %
Osgyán 20 1.86 %
Cserencsény 18 1.68 %
Détér 17 1.58 %
Bátka 17 1.58 %
Ajnácskő 17 1.58 %
Várgede 15 1.40 %
Kruzsnó 14 1.30 %
Gernyőpuszta 10 0.93 %
Bakostörék 10 0.93 %
Rimaráhó 10 0.93 %
Rimabánya 9 0.84 %
Guszona 8 0.74 %
Meleghegy 8 0.74 %
Zeherje 7 0.65 %
Rimabrézó 7 0.65 %
Zsip 7 0.65 %
Perjése 6 0.56 %
Csíz 6 0.56 %
Vámosbalog 6 0.56 %
Rimazsaluzsány 5 0.47 %
Felsősziklás 5 0.47 %
Rimaszécs 5 0.47 %
Kacagópuszta 5 0.47 %
Alsósziklás 5 0.47 %
Sajószentkirály 5 0.47 %
Sajólenke 4 0.37 %
Dobóca 4 0.37 %
Hubó 4 0.37 %
Nemesradnót 4 0.37 %
Tóthegymeg 4 0.37 %
Uzapanyit 4 0.37 %
Balogfala 4 0.37 %
Durendapuszta 3 0.28 %
Kövecses 3 0.28 %
Vecseklő 3 0.28 %
Tajti 3 0.28 %
Sajórecske 3 0.28 %
Méhi 3 0.28 %
Gömörfüge 3 0.28 %
Kőhegy 3 0.28 %
Alsóvály 3 0.28 %
Kecege 3 0.28 %
Balogrussó 3 0.28 %
Dúlháza 3 0.28 %
Abafalva 2 0.19 %
Balogpádár 2 0.19 %
Jéne 2 0.19 %
Kerekgede 2 0.19 %
Rakottyás 2 0.19 %
Karaszkó 2 0.19 %
Derencsény 2 0.19 %
Felsővály 2 0.19 %
Rimapálfala 2 0.19 %
Rónapatak 2 0.19 %
Runya 2 0.19 %
Balogújfalu 2 0.19 %
Serke 2 0.19 %
Gömörispánmező 2 0.19 %
Óbást 2 0.19 %
Gesztes 2 0.19 %
Gömörmihályfalva 1 0.09 %
Gömörpéterfala 1 0.09 %
Harmac 1 0.09 %
Balogtamási 1 0.09 %
Hanva 1 0.09 %
Rimaszabadi 1 0.09 %
Ratkószabadi 1 0.09 %
Ratkószuha 1 0.09 %
Sajólénártfalva 1 0.09 %
Bugyikfala 1 0.09 %
Kálosa 1 0.09 %
Gömörlipóc 1 0.09 %
Baraca 1 0.09 %
Kiéte 1 0.09 %
Gortvakisfalud 1 0.09 %
Naprágy 1 0.09 %
Velkenye 1 0.09 %
Egyházasbást 1 0.09 %
Szilistye 1 0.09 %
Balogiványi 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Oldalfala 1 0.09 %
Dobfenek 1 0.09 %
Medveshidegkút 1 0.09 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 32.35 %
Ajnácskő 113 7.58 %
Sajólénártfalva 108 7.25 %
Bátka 77 5.17 %
Feled 76 5.10 %
Sajószentkirály 66 4.43 %
Rimaszécs 65 4.36 %
Csíz 61 4.09 %
Nemesradnót 54 3.62 %
Vámosbalog 51 3.42 %
Tajti 51 3.42 %
Hanva 43 2.89 %
Velkenye 35 2.35 %
Harmac 31 2.08 %
Baraca 30 2.01 %
Almágy 29 1.95 %
Méhi 27 1.81 %
Darnya 25 1.68 %
Óbást 25 1.68 %
Rimasimonyi 23 1.54 %
Runya 23 1.54 %
Osgyán 21 1.41 %
Guszona 20 1.34 %
Serke 20 1.34 %
Abafalva 19 1.28 %
Várgede 19 1.28 %
Sajólenke 19 1.28 %
Sajórecske 19 1.28 %
Dobóca 19 1.28 %
Gesztete 18 1.21 %
Gömörpéterfala 17 1.14 %
Cakó 15 1.01 %
Uzapanyit 14 0.94 %
Egyházasbást 14 0.94 %
Jánosi 13 0.87 %
Rakottyás 13 0.87 %
Balogfala 12 0.81 %
Nyustya 12 0.81 %
Zsip 11 0.74 %
Rimaráhó 11 0.74 %
Korláti 11 0.74 %
Kövecses 11 0.74 %
Meleghegy 9 0.60 %
Balogpádár 9 0.60 %
Magyarhegymeg 9 0.60 %
Hubó 9 0.60 %
Tiszolc 9 0.60 %
Alsóvály 9 0.60 %
Détér 9 0.60 %
Vecseklő 9 0.60 %
Balogiványi 8 0.54 %
Balogújfalu 7 0.47 %
Balogtamási 7 0.47 %
Kálosa 7 0.47 %
Bakostörék 7 0.47 %
Medveshidegkút 6 0.40 %
Rimabrézó 6 0.40 %
Dobfenek 6 0.40 %
Gömörfüge 6 0.40 %
Zádorháza 6 0.40 %
Kerekgede 5 0.34 %
Cserencsény 5 0.34 %
Kisgömöri 5 0.34 %
Perjése 4 0.27 %
Rimapálfala 4 0.27 %
Dúlháza 4 0.27 %
Felsővály 4 0.27 %
Zeherje 3 0.20 %
Jéne 3 0.20 %
Bugyikfala 3 0.20 %
Kruzsnó 3 0.20 %
Tóthegymeg 3 0.20 %
Sajókeszi 2 0.13 %
Gortvakisfalud 2 0.13 %
Jeszte 2 0.13 %
Kőhegy 2 0.13 %
Klenóc 2 0.13 %
Kacagópuszta 1 0.07 %
Gömörispánmező 1 0.07 %
Gömörmihályfalva 1 0.07 %
Derencsény 1 0.07 %
Gernyőpuszta 1 0.07 %
Bellény 1 0.07 %
Rimaszabadi 1 0.07 %
Balogrussó 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Nemesmartonfala 1 0.07 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 58.15 %
Tiszolc 91 3.93 %
Nyustya 72 3.11 %
Klenóc 58 2.50 %
Osgyán 48 2.07 %
Rimaráhó 47 2.03 %
Cserencsény 38 1.64 %
Bakostörék 31 1.34 %
Jánosi 26 1.12 %
Feled 23 0.99 %
Kőhegy 16 0.69 %
Várgede 16 0.69 %
Rimabrézó 15 0.65 %
Rimazsaluzsány 14 0.60 %
Meleghegy 13 0.56 %
Almágy 12 0.52 %
Rimaszabadi 11 0.47 %
Kruzsnó 10 0.43 %
Bátka 10 0.43 %
Felsősziklás 10 0.43 %
Ajnácskő 10 0.43 %
Derencsény 9 0.39 %
Rimabánya 9 0.39 %
Zeherje 9 0.39 %
Alsósziklás 9 0.39 %
Gernyőpuszta 8 0.35 %
Karaszkó 8 0.35 %
Vámosbalog 7 0.30 %
Oldalfala 7 0.30 %
Kecege 7 0.30 %
Gortvakisfalud 6 0.26 %
Abafalva 6 0.26 %
Rimaszécs 6 0.26 %
Méhi 6 0.26 %
Rónapatak 6 0.26 %
Balogrussó 5 0.22 %
Bellény 5 0.22 %
Uzapanyit 5 0.22 %
Runya 5 0.22 %
Babarét 5 0.22 %
Gömörpéterfala 5 0.22 %
Balogpádár 5 0.22 %
Gömörfüge 4 0.17 %
Guszona 4 0.17 %
Alsóvály 4 0.17 %
Durendapuszta 4 0.17 %
Tóthegymeg 3 0.13 %
Serke 3 0.13 %
Csíz 3 0.13 %
Balogfala 3 0.13 %
Zsip 3 0.13 %
Kálosa 3 0.13 %
Szilistye 3 0.13 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Dúlháza 2 0.09 %
Cakó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Sajólenke 2 0.09 %
Rakottyás 2 0.09 %
Óbást 2 0.09 %
Gesztes 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Gömörispánmező 2 0.09 %
Sajószentkirály 2 0.09 %
Détér 1 0.04 %
Tajti 1 0.04 %
Sajólénártfalva 1 0.04 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Hanva 1 0.04 %
Medveshidegkút 1 0.04 %
Kövecses 1 0.04 %
Egyházasbást 1 0.04 %
Hubó 1 0.04 %
Kiéte 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Gömörlipóc 1 0.04 %
Zádorháza 1 0.04 %
Baraca 1 0.04 %
Balogiványi 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 41.30 %
Rimaszécs 175 5.39 %
Kálosa 133 4.10 %
Bátka 123 3.79 %
Feled 117 3.60 %
Ajnácskő 100 3.08 %
Egyházasbást 90 2.77 %
Vámosbalog 81 2.49 %
Nemesradnót 73 2.25 %
Méhi 67 2.06 %
Hanva 67 2.06 %
Almágy 67 2.06 %
Balogfala 66 2.03 %
Serke 61 1.88 %
Csíz 59 1.82 %
Kövecses 56 1.72 %
Détér 56 1.72 %
Harmac 55 1.69 %
Óbást 55 1.69 %
Gesztete 50 1.54 %
Felsővály 48 1.48 %
Dobóca 47 1.45 %
Naprágy 46 1.42 %
Abafalva 45 1.39 %
Tajti 45 1.39 %
Jánosi 45 1.39 %
Várgede 42 1.29 %
Alsóvály 41 1.26 %
Rimasimonyi 40 1.23 %
Sajószentkirály 40 1.23 %
Sajólénártfalva 39 1.20 %
Balogiványi 39 1.20 %
Gömörpéterfala 39 1.20 %
Magyarhegymeg 36 1.11 %
Sajókeszi 34 1.05 %
Zsip 29 0.89 %
Vecseklő 28 0.86 %
Guszona 27 0.83 %
Cakó 26 0.80 %
Balogújfalu 26 0.80 %
Velkenye 26 0.80 %
Osgyán 26 0.80 %
Runya 25 0.77 %
Perjése 25 0.77 %
Uzapanyit 22 0.68 %
Cserencsény 21 0.65 %
Sajólenke 21 0.65 %
Gömörmihályfalva 19 0.59 %
Jéne 18 0.55 %
Zádorháza 18 0.55 %
Balogtamási 18 0.55 %
Gömörfüge 17 0.52 %
Dobfenek 15 0.46 %
Sajórecske 15 0.46 %
Rakottyás 14 0.43 %
Kerekgede 14 0.43 %
Hubó 13 0.40 %
Baraca 13 0.40 %
Oldalfala 11 0.34 %
Medveshidegkút 10 0.31 %
Kisgömöri 10 0.31 %
Balogpádár 10 0.31 %
Bakostörék 10 0.31 %
Rimapálfala 9 0.28 %
Darnya 9 0.28 %
Jeszte 8 0.25 %
Nemesmartonfala 7 0.22 %
Rimaráhó 6 0.18 %
Korláti 5 0.15 %
Gortvakisfalud 5 0.15 %
Dúlháza 5 0.15 %
Klenóc 5 0.15 %
Nyustya 5 0.15 %
Tiszolc 4 0.12 %
Rimabrézó 4 0.12 %
Gernyőpuszta 4 0.12 %
Zeherje 4 0.12 %
Bellény 3 0.09 %
Alsósziklás 2 0.06 %
Kőhegy 2 0.06 %
Karaszkó 2 0.06 %
Kecege 2 0.06 %
Meleghegy 1 0.03 %
Rimazsaluzsány 1 0.03 %
Gesztes 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Bugyikfala 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Kruzsnó 1 0.03 %
Felsősziklás 1 0.03 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 10.13 %
Klenóc 25 0.99 %
Nyustya 19 0.75 %
Tiszolc 17 0.67 %
Jánosi 13 0.51 %
Kálosa 12 0.47 %
Rimaszécs 11 0.43 %
Nemesradnót 11 0.43 %
Rimasimonyi 10 0.39 %
Bátka 10 0.39 %
Várgede 10 0.39 %
Almágy 10 0.39 %
Gortvakisfalud 10 0.39 %
Osgyán 9 0.35 %
Bakostörék 8 0.32 %
Egyházasbást 8 0.32 %
Serke 8 0.32 %
Ajnácskő 8 0.32 %
Csíz 7 0.28 %
Détér 7 0.28 %
Guszona 7 0.28 %
Abafalva 7 0.28 %
Vámosbalog 7 0.28 %
Cakó 6 0.24 %
Méhi 6 0.24 %
Óbást 6 0.24 %
Feled 6 0.24 %
Kruzsnó 6 0.24 %
Oldalfala 5 0.20 %
Gömörfüge 5 0.20 %
Tajti 5 0.20 %
Rimaráhó 5 0.20 %
Rakottyás 4 0.16 %
Sajórecske 4 0.16 %
Rimabrézó 4 0.16 %
Hanva 4 0.16 %
Balogtamási 4 0.16 %
Uzapanyit 4 0.16 %
Sajószentkirály 4 0.16 %
Balogújfalu 4 0.16 %
Balogiványi 3 0.12 %
Rimapálfala 3 0.12 %
Cserencsény 3 0.12 %
Dúlháza 3 0.12 %
Zsip 3 0.12 %
Alsósziklás 3 0.12 %
Perjése 3 0.12 %
Kecege 3 0.12 %
Gesztete 2 0.08 %
Korláti 2 0.08 %
Sajólénártfalva 2 0.08 %
Zeherje 2 0.08 %
Felsővály 2 0.08 %
Naprágy 2 0.08 %
Hubó 2 0.08 %
Kacagópuszta 2 0.08 %
Baraca 2 0.08 %
Zádorháza 2 0.08 %
Gömörpéterfala 2 0.08 %
Alsóvály 2 0.08 %
Gernyőpuszta 2 0.08 %
Bugyikfala 2 0.08 %
Harmac 2 0.08 %
Darnya 2 0.08 %
Derencsény 2 0.08 %
Kövecses 2 0.08 %
Jeszte 1 0.04 %
Kőhegy 1 0.04 %
Vecseklő 1 0.04 %
Balogfala 1 0.04 %
Tóthegymeg 1 0.04 %
Kerekgede 1 0.04 %
Velkenye 1 0.04 %
Ratkószuha 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Rimabánya 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Meleghegy 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Medveshidegkút 1 0.04 %
Runya 1 0.04 %
Karaszkó 1 0.04 %
Dobóca 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Durendapuszta 1 0.04 %
Magyarhegymeg 1 0.04 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 32.84 %
Egyházasbást 75 11.05 %
Feled 55 8.10 %
Tajti 43 6.33 %
Almágy 42 6.19 %
Óbást 36 5.30 %
Harmac 27 3.98 %
Ajnácskő 23 3.39 %
Balogfala 21 3.09 %
Gömörpéterfala 19 2.80 %
Rimaszécs 19 2.80 %
Jeszte 19 2.80 %
Vecseklő 18 2.65 %
Détér 17 2.50 %
Rimasimonyi 16 2.36 %
Dobfenek 16 2.36 %
Gesztete 15 2.21 %
Guszona 13 1.91 %
Medveshidegkút 12 1.77 %
Bátka 12 1.77 %
Csíz 12 1.77 %
Serke 10 1.47 %
Vámosbalog 8 1.18 %
Abafalva 7 1.03 %
Várgede 7 1.03 %
Nyustya 7 1.03 %
Kövecses 6 0.88 %
Kálosa 6 0.88 %
Méhi 6 0.88 %
Jánosi 5 0.74 %
Hanva 5 0.74 %
Sajószentkirály 5 0.74 %
Sajólénártfalva 5 0.74 %
Osgyán 5 0.74 %
Balogiványi 5 0.74 %
Zsip 4 0.59 %
Velkenye 4 0.59 %
Gortvakisfalud 4 0.59 %
Zádorháza 4 0.59 %
Balogpádár 3 0.44 %
Tiszolc 3 0.44 %
Balogújfalu 3 0.44 %
Uzapanyit 3 0.44 %
Darnya 3 0.44 %
Nemesradnót 3 0.44 %
Dobóca 3 0.44 %
Rimaráhó 3 0.44 %
Gömörfüge 3 0.44 %
Oldalfala 2 0.29 %
Dúlháza 2 0.29 %
Rimapálfala 2 0.29 %
Kruzsnó 2 0.29 %
Kerekgede 2 0.29 %
Korláti 2 0.29 %
Sajólenke 2 0.29 %
Balogtamási 2 0.29 %
Kecege 2 0.29 %
Alsóvály 2 0.29 %
Klenóc 2 0.29 %
Zeherje 2 0.29 %
Sajórecske 1 0.15 %
Rimabánya 1 0.15 %
Hubó 1 0.15 %
Runya 1 0.15 %
Perjése 1 0.15 %
Gömörmihályfalva 1 0.15 %
Cakó 1 0.15 %
Sajókeszi 1 0.15 %
Karaszkó 1 0.15 %
Kacagópuszta 1 0.15 %
Gernyőpuszta 1 0.15 %
Bakostörék 1 0.15 %
Baraca 1 0.15 %
Jéne 1 0.15 %
Felsővály 1 0.15 %
Balogrussó 1 0.15 %
Rakottyás 1 0.15 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 71.52 %
Klenóc 94 4.41 %
Bakostörék 82 3.85 %
Nyustya 78 3.66 %
Rimaráhó 72 3.38 %
Tiszolc 69 3.24 %
Cserencsény 60 2.82 %
Kruzsnó 34 1.60 %
Osgyán 33 1.55 %
Jánosi 31 1.45 %
Várgede 23 1.08 %
Feled 23 1.08 %
Rimabrézó 22 1.03 %
Meleghegy 16 0.75 %
Rimazsaluzsány 15 0.70 %
Derencsény 15 0.70 %
Gernyőpuszta 15 0.70 %
Zeherje 14 0.66 %
Felsősziklás 13 0.61 %
Bátka 12 0.56 %
Ajnácskő 12 0.56 %
Balogrussó 11 0.52 %
Vámosbalog 11 0.52 %
Sajószentkirály 10 0.47 %
Karaszkó 9 0.42 %
Gesztes 9 0.42 %
Bugyikfala 9 0.42 %
Alsósziklás 9 0.42 %
Almágy 9 0.42 %
Runya 9 0.42 %
Rimabánya 9 0.42 %
Oldalfala 8 0.38 %
Abafalva 8 0.38 %
Kacagópuszta 8 0.38 %
Kecege 8 0.38 %
Uzapanyit 7 0.33 %
Rónapatak 7 0.33 %
Kőhegy 7 0.33 %
Méhi 6 0.28 %
Bellény 6 0.28 %
Medveshidegkút 6 0.28 %
Rimaszabadi 6 0.28 %
Rimaszécs 5 0.23 %
Kerekgede 5 0.23 %
Sajólenke 5 0.23 %
Rimapálfala 5 0.23 %
Dobrapatak 5 0.23 %
Harmac 5 0.23 %
Durendapuszta 5 0.23 %
Gömörispánmező 4 0.19 %
Hanva 4 0.19 %
Balogfala 4 0.19 %
Alsóvály 4 0.19 %
Détér 4 0.19 %
Tóthegymeg 4 0.19 %
Cakó 3 0.14 %
Perjése 3 0.14 %
Baraca 3 0.14 %
Gömörfüge 3 0.14 %
Darnya 3 0.14 %
Rakottyás 2 0.09 %
Egyházasbást 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Babarét 2 0.09 %
Guszona 2 0.09 %
Kisgömöri 2 0.09 %
Felsővály 2 0.09 %
Magyarhegymeg 2 0.09 %
Csíz 2 0.09 %
Szilistye 2 0.09 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Nemesmartonfala 1 0.05 %
Naprágy 1 0.05 %
Sajókeszi 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Balogpádár 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Szútor 1 0.05 %
Gortvakisfalud 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Serke 1 0.05 %
Kálosa 1 0.05 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 67.66 %
Szútor 215 5.31 %
Nyustya 182 4.50 %
Tiszolc 135 3.33 %
Gesztete 131 3.24 %
Feled 129 3.19 %
Jánosi 121 2.99 %
Klenóc 98 2.42 %
Osgyán 95 2.35 %
Cserencsény 88 2.17 %
Rimaszécs 81 2.00 %
Várgede 80 1.98 %
Bátka 74 1.83 %
Bakostörék 67 1.66 %
Rimaráhó 66 1.63 %
Serke 62 1.53 %
Dobóca 56 1.38 %
Rimasimonyi 48 1.19 %
Rimapálfala 47 1.16 %
Ajnácskő 47 1.16 %
Vámosbalog 47 1.16 %
Balogfala 41 1.01 %
Harmac 40 0.99 %
Nemesradnót 40 0.99 %
Kruzsnó 40 0.99 %
Almágy 39 0.96 %
Sajószentkirály 37 0.91 %
Détér 37 0.91 %
Meleghegy 36 0.89 %
Abafalva 34 0.84 %
Méhi 34 0.84 %
Gernyőpuszta 31 0.77 %
Zeherje 30 0.74 %
Felsővály 28 0.69 %
Tajti 27 0.67 %
Csíz 27 0.67 %
Uzapanyit 26 0.64 %
Velkenye 25 0.62 %
Hanva 25 0.62 %
Rimazsaluzsány 25 0.62 %
Guszona 25 0.62 %
Bellény 23 0.57 %
Egyházasbást 22 0.54 %
Alsósziklás 21 0.52 %
Óbást 20 0.49 %
Gortvakisfalud 19 0.47 %
Balogiványi 18 0.44 %
Derencsény 18 0.44 %
Sajólénártfalva 18 0.44 %
Balogtamási 18 0.44 %
Balogújfalu 17 0.42 %
Gömörpéterfala 17 0.42 %
Kőhegy 17 0.42 %
Rimabrézó 17 0.42 %
Kálosa 16 0.40 %
Magyarhegymeg 16 0.40 %
Kacagópuszta 16 0.40 %
Runya 15 0.37 %
Rimaszabadi 15 0.37 %
Rimabánya 14 0.35 %
Baraca 14 0.35 %
Karaszkó 14 0.35 %
Kövecses 13 0.32 %
Oldalfala 13 0.32 %
Zsip 13 0.32 %
Alsóvály 13 0.32 %
Gömörfüge 13 0.32 %
Jeszte 12 0.30 %
Kerekgede 11 0.27 %
Durendapuszta 10 0.25 %
Rakottyás 10 0.25 %
Jéne 10 0.25 %
Kecege 10 0.25 %
Balogpádár 9 0.22 %
Perjése 9 0.22 %
Balogrussó 9 0.22 %
Vecseklő 8 0.20 %
Hubó 8 0.20 %
Rónapatak 7 0.17 %
Sajólenke 7 0.17 %
Ratkószabadi 7 0.17 %
Kisgömöri 7 0.17 %
Korláti 7 0.17 %
Nemesmartonfala 6 0.15 %
Zádorháza 5 0.12 %
Felsősziklás 5 0.12 %
Dobfenek 5 0.12 %
Ratkószuha 4 0.10 %
Naprágy 4 0.10 %
Kiéte 4 0.10 %
Tóthegymeg 4 0.10 %
Gesztes 3 0.07 %
Babarét 3 0.07 %
Cakó 3 0.07 %
Bugyikfala 3 0.07 %
Dúlháza 2 0.05 %
Gömörlipóc 2 0.05 %
Darnya 2 0.05 %
Medveshidegkút 2 0.05 %
Gömörmihályfalva 1 0.02 %
Dobrapatak 1 0.02 %
Sajórecske 1 0.02 %
Szilistye 1 0.02 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 22.20 %
Klenóc 152 14.67 %
Rimaszombat 148 14.29 %
Tiszolc 68 6.56 %
Rimaráhó 36 3.47 %
Rimabrézó 26 2.51 %
Rimazsaluzsány 20 1.93 %
Rimabánya 18 1.74 %
Bakostörék 16 1.54 %
Rimaszabadi 15 1.45 %
Cserencsény 13 1.25 %
Várgede 11 1.06 %
Jánosi 9 0.87 %
Kecege 9 0.87 %
Kruzsnó 8 0.77 %
Balogrussó 8 0.77 %
Babarét 8 0.77 %
Nemesradnót 7 0.68 %
Meleghegy 7 0.68 %
Osgyán 6 0.58 %
Durendapuszta 6 0.58 %
Feled 6 0.58 %
Zsip 6 0.58 %
Felsősziklás 6 0.58 %
Gömörfüge 6 0.58 %
Rimaszécs 6 0.58 %
Alsóvály 5 0.48 %
Oldalfala 5 0.48 %
Abafalva 5 0.48 %
Kőhegy 5 0.48 %
Sajószentkirály 5 0.48 %
Óbást 4 0.39 %
Ajnácskő 4 0.39 %
Vámosbalog 4 0.39 %
Gernyőpuszta 4 0.39 %
Hanva 4 0.39 %
Balogpádár 4 0.39 %
Kiéte 4 0.39 %
Bátka 4 0.39 %
Karaszkó 4 0.39 %
Sajólenke 4 0.39 %
Rimapálfala 3 0.29 %
Szilistye 3 0.29 %
Rónapatak 3 0.29 %
Vecseklő 3 0.29 %
Méhi 3 0.29 %
Zeherje 3 0.29 %
Harmac 3 0.29 %
Felsővály 3 0.29 %
Hubó 3 0.29 %
Tajti 3 0.29 %
Kerekgede 3 0.29 %
Rimasimonyi 2 0.19 %
Balogfala 2 0.19 %
Egyházasbást 2 0.19 %
Derencsény 2 0.19 %
Ratkószabadi 2 0.19 %
Sajórecske 2 0.19 %
Csíz 2 0.19 %
Alsósziklás 2 0.19 %
Serke 2 0.19 %
Uzapanyit 2 0.19 %
Dúlháza 2 0.19 %
Baraca 2 0.19 %
Tóthegymeg 2 0.19 %
Balogújfalu 2 0.19 %
Velkenye 2 0.19 %
Nemesmartonfala 1 0.10 %
Bugyikfala 1 0.10 %
Bellény 1 0.10 %
Runya 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.10 %
Dobfenek 1 0.10 %
Gömörispánmező 1 0.10 %
Balogiványi 1 0.10 %
Guszona 1 0.10 %
Dobóca 1 0.10 %
Balogtamási 1 0.10 %
Gömörlipóc 1 0.10 %
Darnya 1 0.10 %
Gömörhegyvég 1 0.10 %
Dobrapatak 1 0.10 %
Korláti 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Kisgömöri 1 0.10 %
Almágy 1 0.10 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 42.56 %
Kacagópuszta 50 4.11 %
Nyustya 46 3.78 %
Gernyőpuszta 44 3.62 %
Tiszolc 39 3.20 %
Klenóc 39 3.20 %
Rimaszécs 34 2.79 %
Harmac 28 2.30 %
Jánosi 24 1.97 %
Feled 22 1.81 %
Cserencsény 22 1.81 %
Osgyán 21 1.73 %
Balogiványi 18 1.48 %
Rimaráhó 16 1.31 %
Bakostörék 16 1.31 %
Durendapuszta 16 1.31 %
Rimabrézó 14 1.15 %
Felsősziklás 14 1.15 %
Csíz 13 1.07 %
Balogrussó 12 0.99 %
Dobóca 11 0.90 %
Sajószentkirály 11 0.90 %
Rimabánya 10 0.82 %
Derencsény 10 0.82 %
Vámosbalog 10 0.82 %
Meleghegy 9 0.74 %
Zádorháza 8 0.66 %
Gömörispánmező 8 0.66 %
Serke 7 0.58 %
Kecege 7 0.58 %
Tóthegymeg 7 0.58 %
Abafalva 6 0.49 %
Bátka 6 0.49 %
Gesztete 5 0.41 %
Bugyikfala 5 0.41 %
Sajólenke 5 0.41 %
Kövecses 5 0.41 %
Uzapanyit 5 0.41 %
Karaszkó 5 0.41 %
Alsósziklás 4 0.33 %
Bellény 4 0.33 %
Kőhegy 4 0.33 %
Jéne 4 0.33 %
Rimaszabadi 4 0.33 %
Kruzsnó 4 0.33 %
Balogfala 4 0.33 %
Zeherje 3 0.25 %
Gömörfüge 3 0.25 %
Rimazsaluzsány 3 0.25 %
Gömörlipóc 3 0.25 %
Runya 3 0.25 %
Méhi 3 0.25 %
Jeszte 3 0.25 %
Várgede 3 0.25 %
Kisgömöri 3 0.25 %
Rimasimonyi 2 0.16 %
Babarét 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Naprágy 2 0.16 %
Velkenye 2 0.16 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Oldalfala 2 0.16 %
Zsip 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Kiéte 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Vecseklő 1 0.08 %
Perjése 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 64.78 %
Rimaszombat 442 47.32 %
Klenóc 253 27.09 %
Tiszolc 250 26.77 %
Rimaráhó 74 7.92 %
Bakostörék 46 4.93 %
Osgyán 43 4.60 %
Rimazsaluzsány 38 4.07 %
Rimabánya 32 3.43 %
Feled 29 3.10 %
Cserencsény 27 2.89 %
Kruzsnó 21 2.25 %
Rimabrézó 17 1.82 %
Alsósziklás 16 1.71 %
Kecege 15 1.61 %
Kálosa 13 1.39 %
Várgede 12 1.28 %
Rimaszabadi 11 1.18 %
Jánosi 11 1.18 %
Sajószentkirály 10 1.07 %
Rimaszécs 10 1.07 %
Balogrussó 10 1.07 %
Felsősziklás 10 1.07 %
Derencsény 10 1.07 %
Gernyőpuszta 9 0.96 %
Abafalva 8 0.86 %
Kacagópuszta 7 0.75 %
Babarét 7 0.75 %
Vámosbalog 7 0.75 %
Kőhegy 6 0.64 %
Zeherje 6 0.64 %
Meleghegy 6 0.64 %
Kiéte 6 0.64 %
Bátka 5 0.54 %
Méhi 5 0.54 %
Uzapanyit 5 0.54 %
Karaszkó 5 0.54 %
Perjése 5 0.54 %
Sajólenke 5 0.54 %
Gömörfüge 4 0.43 %
Guszona 4 0.43 %
Gömörhegyvég 4 0.43 %
Rónapatak 4 0.43 %
Felsővály 3 0.32 %
Kerekgede 3 0.32 %
Egyházasbást 3 0.32 %
Ratkószabadi 3 0.32 %
Tóthegymeg 3 0.32 %
Csíz 3 0.32 %
Sajólénártfalva 2 0.21 %
Kövecses 2 0.21 %
Rimapálfala 2 0.21 %
Balogfala 2 0.21 %
Dobrapatak 2 0.21 %
Gesztete 2 0.21 %
Bellény 2 0.21 %
Zádorháza 1 0.11 %
Óbást 1 0.11 %
Gömörispánmező 1 0.11 %
Rimasimonyi 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Balogtamási 1 0.11 %
Korláti 1 0.11 %
Medveshidegkút 1 0.11 %
Cakó 1 0.11 %
Durendapuszta 1 0.11 %
Zsip 1 0.11 %
Gömörpéterfala 1 0.11 %
Vecseklő 1 0.11 %
Ajnácskő 1 0.11 %
Dúlháza 1 0.11 %
Rakottyás 1 0.11 %
Oldalfala 1 0.11 %
Alsóvály 1 0.11 %
Sajórecske 1 0.11 %
Nemesradnót 1 0.11 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 2.05 %
Balogfala 14 0.48 %
Ajnácskő 13 0.45 %
Várgede 11 0.38 %
Tiszolc 11 0.38 %
Rimaszécs 10 0.34 %
Nyustya 10 0.34 %
Osgyán 8 0.27 %
Vámosbalog 7 0.24 %
Feled 6 0.21 %
Almágy 6 0.21 %
Jánosi 6 0.21 %
Egyházasbást 6 0.21 %
Durendapuszta 5 0.17 %
Klenóc 4 0.14 %
Cserencsény 3 0.10 %
Kerekgede 3 0.10 %
Zeherje 3 0.10 %
Rimasimonyi 3 0.10 %
Sajószentkirály 2 0.07 %
Felsősziklás 2 0.07 %
Hubó 2 0.07 %
Gömörmihályfalva 2 0.07 %
Kisgömöri 2 0.07 %
Gömörfüge 2 0.07 %
Gesztes 2 0.07 %
Rimaszabadi 2 0.07 %
K